Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc"

Transkripts

1 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats par finanšu stāvokli 8 9 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Finanšu pārskatu pielikums Neatkarīgu revidentu ziņojums 48

2 2010. GADA PĀRSKATS PADOMES UN VALDES LOCEKĻI, NEATKARĪGI REVIDENTI Padome Vārds, Uzvārds Amats Andrew John Burke Padomes priekšsēdētājs Kestutis Serpytis Padomes loceklis Kaido Kepp Padomes loceklis Miriam Assumpta Connole Padomes priekšsēdētāja vietniece (no ) Ditte Marstrand Wulf Padomes locekle (no ) Helle Meineche Padomes priekšsēdētāja vietniece (līdz ) Miriam Assumpta Connole Padomes locekle (līdz ) Valde Vārds, Uzvārds Amats Uldis Dzintars Valdes loceklis Madara Melnmate Valdes locekle Aivars Vilnītis Valdes loceklis Kristians Pudāns Valdes loceklis (no ) Dmitrij Nosko Valdes loceklis (no ) Inga Ezera Valdes locekle (no ) Tauseef Shaffi Chaudhry Valdes priekšsēdētājs (no ) Iain Kennedy Valdes loceklis (no ) Tara Jane Kneafsey Valdes priekšsēdētāja (līdz ) Neatkarīga revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta vārds un adrese: Deloitte Audits Latvia SIA Komercsabiedrības licence Nr. 43 Grēdu 4a Rīga, LV-1019 Latvija Atbildīgā zvērinātā revidente: Jeļena Mihejenkova Zvērinātā revidente Sertifikāts Nr

3 2010. GADA PĀRSKATS PADOMES UN VALDES ZIŅOJUMS Izpilddirektora komentārs gads bija liels pavērsiens apdrošināšanas akciju sabiedrības Balta vēsturē. Daudzi Balta integrācijas pasākumi RSA grupā ietekmēja uzņēmuma komercdarbību un reputāciju, kā dažus piemērus var minēt: atlīdzības efektivitātes projektu, pasaules klases finanšu plānošanas modeļu un riska novērtēšanas metožu ieviešanu, ko RSA izmanto visā pasaulē. Neraugoties uz iekšējo attīstību, nedzīvības apdrošināšanas tirgus būtiski kritās sakarā ar vispārējo ekonomisko situāciju Latvijā, radot būtiskus jautājumus daudziem apdrošinātājiem. Tomēr Balta ir izgājusi cauri šim grūtajam periodam, saglabājot ļoti spēcīgu finansiālo stāvokli mēs esam saglabājuši savu tirgus daļu, mūsu finanšu rezultāti uzrāda peļņu, un mēs esam veiksmīgi pielāgojuši savu komercdarbību pašreizējai ekonomikas situācijai gadā tiek sagaidītas stratēģiskās iniciatīvas gadā uzņēmumā Balta notika vairākas unikālas iekšējās pārmaiņas, ļaujot mums pilnveidot pārdošanas pasākumus visa gada garumā, tādejādi saglabājot savu tirgus daļu gadā uzņēmuma prezidentes Tāras Nīvsejas vadībā Balta ieviesa Risku parakstīšanas projektu, pilnveidojot riska novērtēšanas procesu; pārdošanas sektorā tika izstrādāta iekšējā strukturālā pārveides programma ar mērķi efektīvāk izmatot pārdošanas resursus; tika pārstrukturēts Stratēģijas, mārketinga un klientu attiecību departaments. Līdz ar T.Nīvsejas karjeras attīstību citā amatā RSA grupā Apvienotajā Karalistē, uzņēmumā ir iecelts jauns izpilddirektors ar lielu pieredzi starptautiskajā apdrošināšanas tirgū. Šie pasākumi tiek veikti, lai saglabātu mūsu konkurētspēju un vadošo pozīciju Latvijas tirgū arī gadā. Galvenie finansiālie dati Balta bruto izrakstītās prēmijas finanšu gada beigās sasniedza LVL 31,3 milj., kas ir par 25% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tas saistīts ar vispārējo apdrošināšanas tirgus kritumu, tāpēc Balta saglabā 22% tirgus daļu. Balta peļņa pirms nodokļu nomaksas ir LVL 1,7 milj., ko veicināja ienākumi no ieguldījumiem. Balta realizē konservatīvu ieguldījumu politiku, investējot obligācijās ar augstu kredītreitingu. RSA tirgus ekspertīze Uzņēmumam Balta īpaši šajā Latvijas apdrošināšanas tirgum grūtajā periodā palīdz RSA grupas biznesa plānošanas modeļi. Balta gūst labumu no RSA grupas priekšrocībām un 300 gadus lielās pieredzes apdrošināšanā un atlīdzību pieteikumu ekspertīzē, nodrošinot to, ka vietējās prasmes un spējas ir vienā līmenī ar labāko pasaules pieredzi. Makroekonomiskā un regulatīvā vide Izņemot dažus rādītājus, tirgus sāk izrādīt relatīvas stabilitātes un ekonomikas attīstības pazīmes, tomēr nelielā ekonomiskā augšupeja Latvijā ir pārāk lēna. Diemžēl ne patēriņa tirgus, ne investīcijas, ne valdības izdevumi ievērojami nepalielinās, tādēļ pieprasījums pēc apdrošināšanas pakalpojumiem ceļas ļoti lēni un produktu virzība ir neliela. Apdrošinātājiem tuvākajā nākotnē būs jāsaskaras arī ar Solvency II prasībām, kas varētu palielināt spiedienu uz kapitāla prasībām un nozares līmenī riska apzināšanos. Balta sadarbībā ar RSA grupu ir racionalizējusi šo prasību ieviešanu uzņēmuma iekšienē, un Balta būs viena no pirmajām apdrošināšanas kompānijām, kas uzsāks Iekšējā modeļa izstrādes un apstiprināšanas procesu Solvency II ietvaros. Lieliski atlīdzības pieteikumu apkalpošanas sasniegumi gadā notika vairākas nozīmīgas stihiskas nelaimes ievērojams sniega daudzums ziemā (saņemti 193 atlīdzības pieteikumi, zaudējumi sasniedza aptuveni LVL 140 tūkst.), plūdi pavasarī (saņemti 212 atlīdzības pieteikumi, zaudējumi sasniedza LVL 235 tūkst.) un vairākas vētras vasarā (saņemti 782 atlīdzības pieteikumi, zaudējumi sasniedza LVL 440 tūkst.). Visnopietnākais atlīdzības pieteikums, ar kuru bija jāstrādā apdrošinātājiem, bija spēcīgā vētra augustā, kas radīja lielus zaudējumus un bojājumus daudzviet Eiropā, tostarp arī Latvijā. Attiecībā uz vētras radītajiem zaudējumiem Balta saņēma 250 atlīdzību pieteikumus kopējā zaudējumu summu sasniedza LVL 150 tūkst. Mēs uzskatām, ka Balta atlīdzības pieteikumu apkalpošanas augstais serviss ir ļāvis iegūt Visgodīgākā apdrošinātāja godu pētījumā, ko veica SKDS un biznesa portāls LETA. 4

4 2010. GADA PĀRSKATS PADOMES UN VALDES ZIŅOJUMS (turpinājums) Uzņēmuma sociālā atbildība Gan RSA grupai, gan Balta piemīt spēcīga uzņēmuma sociālā atbildības sajūta, un tā vēlas dot ieguldījumu vietējā sabiedrībā. Balta ziedoja savu darbinieku laiku, piedaloties pasākumā Lielā talka, strādājot kopā ar projekta partnerorganizāciju Pēdas", ziedoja asinis organizācijai Latvijas Sarkanais Krusts, veicināja drošas braukšanas iniciatīvu sadarbībā ar mūsu partneri Drošas Braukšanas Skola un mācīja jaunas prasmes bērniem, noorganizējot piecus Ziemassvētku labdarības pasākumus bērnu namos visā Latvijā. Akcijas "Uzslavē labu servisu ietvaros gadā Balta tika ierindota finanšu nozares TOP 3 kopā ar divām bankām Swedbank un Parex banku, tādējādi Balta tika atzīta kā apdrošināšanas kompānija ar vislabāko klientu apkalpošanu. Vērtēšanu veica Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi. Pētījumā, ko veica organizācija "Working Day Latvia", Balta gadā tika atzīta par vispievilcīgāko darba devēju apdrošināšanas uzņēmumu starpā. Finanšu risku vadība Balta darbība, it īpaši ieguldījumu pārvaldības aktivitātes, ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem. Nozīmīgākie no tiem ir kredītriski, likviditātes un tirgus riski, kas ietver procentu likmju un valūtu risku. Lai mazinātu potenciālo finanšu risku ietekmi uz kompānijas finansiālo stāvokli, Balta vadība ir noteikusi politiku, kas ierobežo iespējamos finanšu riskus. Pārvaldot kredītriskus, Balta ievēro noteiktos ierobežojumus attiecībā uz darījumiem ar vienu darījuma partneri vai līdzīgu darījumu partneru grupu, kā arī uz ieguldījumu emitentu kredītreitingiem. Likviditātes risks tiek pārvaldīts, izvietojot līdzekļus augsti likvīdos finanšu instrumentos un turot līdzekļus kredītiestāžu norēķinu kontos, kā arī plānojot naudas plūsmu no apdrošināšanas, administratīvās un ieguldījumu darbībām. Vadot tirgus riskus, tiek veikta termiņu analīze, ilguma analīze un jūtīguma analīze, kā arī tiek noteikti pieļaujamie limiti valūtas pozīcijām. Vismaz reizi gadā finanšu riski tiek pārskatīti. Riskiem pakļauto darījumu atbilstību ierobežojumiem regulāri uzrauga Aktīvu pārvaldes komisija. Balta regulāri saņem prasības apdrošināšanas atlīdzību maksājumu veikšanai. Lai uzturētu likviditāti un mazinātu naudas plūsmas risku, Balta veic noteiktas darbības, proti, kompānijas vadība pārvalda naudas plūsmu no tiešās apdrošināšanas darbības, sabalansējot to ar investīciju naudas plūsmu. Tādējādi tiek nodrošināts noteikts minimālais naudas līdzekļu daudzums, kas ir nepieciešams atlīdzību maksājumu veikšanai. Dividenžu sadale Balta kapitāls būtiski pārsniedz maksātspējas normu prasību izpildi, tādejādi Valde rosina dividenžu izmaksu 5.2 milj. latu apmērā, samazinot nesadalītās peļņas apjomu gada 31. decembrī. Pēc dividenžu izmaksas Balta kapitāls pārsniegs nepieciešamās prasības vairāk kā divas reizes. Tas, mūsuprāt, ir pietiekami, lai veidotu spēcīgu kapitāla bāzi klientu prasījumu nodrošināšanai. Balta vadības piedāvā gada peļņu LVL 1,3 milj. apmērā atstāt nesadalītu, novirzot to uz nesadalītās peļņas posteni. Dividenžu izmaksu plānots segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. Notikumi pēc pārskata perioda beigām Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas un šī ziņojuma parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu gada beigu rezultātu. Par Balta Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Balta" ietilpst RSA Group, kas ir viena no pasaulē vadošajām starptautiskajām apdrošināšanas grupām ar 300 gadu pieredzi. Tā piedāvā apdrošināšanu vairāk nekā 130 valstīs. Grupas uzņēmumos strādā aptuveni 22 tūkstoši darbinieku gada 17. marts 5

5 2010. GADA PĀRSKATS PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU vadība apstiprina, ka Uzņēmuma gada pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem un atbilstošām grāmatvedības metodēm, kuru piemērošana ir bijusi konsekventa. vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu no sākotnējās grāmatvedības uzskaites. vadība apstiprina, ka gada finanšu pārskati patiesi atspoguļo Uzņēmuma finanšu stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada rezultātus un naudas plūsmu. Vadības lēmumi un pieņēmumi par gada pārskata sagatavošanu bijuši piesardzīgi un saprātīgi. vadība atbild par atbilstošas grāmatvedības kārtošanu Uzņēmumā, par Uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par jebkuras negodīgas darbības nepieļaušanu un tūlītēju novēršanu. Tā atbild arī par Uzņēmuma darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām gada 17. marts 6

6 VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS Ienākumi Pielikums Bruto parakstītās prēmijas Pārapdrošinātāja daļa prēmijās 3 ( ) ( ) Neto parakstītās prēmijas Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju rezervēs ) Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs, pārapdrošinātāja daļa 4 (799) Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs Neto nopelnītās prēmijas Procentu ienākumi Neto (zaudējumi) no finanšu aktīviem patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā ( ) Citi ieņēmumi Ienākumi kopā Izdevumi Bruto izmaksātās atlīdzības apdrošinājuma ņēmējiem ( ) ( ) Atlīdzību noregulēšanas izdevumi ( ) ( ) Atgūto zaudējumu summas Bruto izmaksātās atlīdzības 8 ( ) ( ) Pārapdrošinātāja daļa Neto izmaksātās atlīdzības ( ) ( ) Izmaiņas bruto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervēs ( ) Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervju izmaiņās Neto piekritušās atlīdzību prasības ( ) ( ) Klientu piesaistīšanas izdevumi 10 ( ) ( ) Administratīvie izdevumi 11 ( ) ( ) Citi izdevumi 12 (23 970) ( ) Izdevumi kopā ( ) ( ) Finanšu ieņēmumi Finanšu izdevumi 14 - ( ) Pārskata gada peļņa pirms nodokļu samaksas Uzņēmumu ienākuma nodokļa izdevumi 15 ( ) ( ) Pārskata gada peļņa Pārējie visaptverošie ienākumi pārskata gadā Pārvērtēšanas rezerve (6 193) (48 509) Visaptverošie ienākumi pārskata gadā kopā Pielikums no 12. līdz 47. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa gada 17. marts 7

7 PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI Pielikums AKTĪVI Nemateriālie aktīvi Pamatlīdzekļi Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Aizdevumi Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Kopā ieguldījumi Debitori polišu īpašnieki Debitori starpnieki Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām Debitori no pārapdrošināšanas operācijām Kopā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju rezervēs Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezervēs Pārapdrošinātāja daļa apdrošināšanas līgumu saistībās Atliktā nodokļa aktīvi Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi Pārējie debitori Kopā pārējie debitori un citi aktīvi Nauda un tās ekvivalenti KOPĀ AKTĪVI Pielikums no 12. līdz 47. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa gada 17. marts 8

8 PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI (turpinājums) KAPITĀLS, REZERVES UN SAISTĪBAS KAPITĀLS UN REZERVES Pielikums (Koriģēts) Apmaksātais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves Nesadalītā peļņa KOPĀ KAPITĀLS UN REZERVES SAISTĪBAS Nenopelnīto prēmiju rezerves Atlīdzību rezerves Apdrošināšanas līgumu saistības Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām Kreditori no pārapdrošināšanas operācijām Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi Citi kreditori Kopā kreditori KOPĀ SAISTĪBAS KOPĀ KAPITĀLS, REZERVES UN SAISTĪBAS Pielikums no 12. līdz 47. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa gada 17. marts 9

9 KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS Apmaksātais pamatkapitāls Rezerves kapitāls un pārējās rezerves Nesadalītā peļņa Akciju emisijas uzcenojums Pārvērtēšanas rezerve Kopā Atlikums gada 31. decembrī Nesadalītās peļņas korekcija par periodu līdz gada 31. decembrim * Atlikums gada 31. decembrī (Koriģēts) Pārskata gada peļņa Izmaiņas zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezervē atskaitot atliktā nodokļa aktīvu (48 509) (48 509) Nesadalītās peļņas korekcija par gadu * Atlikums gada 31. decembrī (Koriģēts) Samaksātas dividends par 2009.gadu ( ) - ( ) Pārskata gada peļņa Izmaiņas zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezervē atskaitot atliktā nodokļa aktīvu (6 193) (6 193) Atlikums gada 31. decembrī * Aprakstu par korekciju un tās ietekmi uz finanšu pārskatu posteņiem skatīt 2. pielikumā. Pielikums no 12. līdz 47. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa gada 17. marts 10

10 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Pielikums Pamatdarbības naudas plūsma Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības tiešajā apdrošināšanā ( ) ( ) Saņemtā nauda par cedēto pārapdrošināšanu Samaksātā nauda par cedēto pārapdrošināšanu ( ) ( ) Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi ( ) ( ) Citi izdevumi ( ) ( ) Neto pamatdarbības naudas plūsma: ( ) ( ) Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Ieguldījumu pārdošana Ieguldījumu iegāde ( ) ( ) Ienākumi no ieguldījumiem Saņemtās dividendes Neto ieguldīšanas darbības naudas plūsma: ( ) Finansēšanas darbības nauda plūsma Izmaksātās dividendes ( ) - Neto finansēšanas darbības naudas plūsma ( ) - Ārvalstu valūtas kursu svārstību ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / pieaugums ( ) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Pielikums no 12. līdz 47. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa gada 17. marts 11

11 FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS 1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA (turpmāk tekstā Uzņēmums) tika reģistrēta Rīgā, Latvijas Republikā gadā kā apdrošināšanas akciju sabiedrība. Pārreģistrācija Komercreģistrā tika veikta gada 6. jūnijā. Uzņēmums piedāvā plašu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan juridiskajām, gan fiziskajām personām. Uzņēmuma nosaukums: Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA Uzņēmuma juridiskā adrese: Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039 Tālrunis, fakss: (+371) , (+371) Nodokļu maksātāja kods: LV VID nodaļa: Lielo nodokļu maksātāju pārvalde Lielākais akcionārs: Codan AS (99.99%) Uzņēmuma akcijas nav izlaistas publiskajā apgrozībā. Šos finanšu pārskatus gada 17. martā ir apstiprinājusi Uzņēmuma vadība. 2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES Šie finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz zemāk minētajiem grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principiem. Šie principi ir izmantoti iepriekšējos gados, ja nav norādīts citādi gadā tika konstatēts, ka pārskatā par finanšu stāvokli atlikto komisiju apmērs ir uzrādīts par LVL par lielu. Šī kļūda bija izveidojusies biznesa sistēmas TIA automatizēto procesu kļūmes dēļ. Tā kā kļūda tiek uzskatīta par būtisku, tā tika labota šajos finanšu pārskatos, koriģējot iepriekšējo gadu rezultātu nesadalītajā peļņā. Zemāk uzrādītajā tabulā tiek parādīta korekcijas ietekme attiecībā uz katru pārskata par finanšu stāvokli saistīto posteni (Koriģēts) (Iepriekš noziņots) Nesadalītā peļņa Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām Citi kreditori Finanšu pārskata sagatavošanas pamatprincipi Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (turpmāk tekstā SFPS) un saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību darbību regulējošiem noteikumiem, ko izdevusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā FKTK). SFPS, kas pieņemti ES, būtiski neatšķiras no SFPS, ko izdevusi Starptautisko grāmatvedības standartu padome (turpmāk tekstā SGSP), izņemot sekojošus standartus, grozījumus esošajos standartos un interpretācijās, kuri gada 31. decembrī nav apstiprināti: - 9. SFPS Finanšu instrumenti (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 1. SFPS SFPS pirmreizējā pielietošana Smaga hiperinflācija un noteikta datuma atcelšana pirmreizējai piemērošanai (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). - Grozījumi 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana Finanšu aktīvu nodošana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). - Grozījumi 12. SGS Ienākuma nodokļi Atliktais nodoklis: pamatā esoša aktīva atgūšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). 12

12 Uzņēmums paredz, ka šiem standartiem, esošo standartu grozījumiem un interpretācijām nebūs būtiska ietekme uz Uzņēmuma finanšu pārskatiem to pirmreizējās piemērošanas periodā. Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu novērtēšanas principu, un modificēti atbilstoši zemes gabalu un ēku pārvērtēšanai, kā arī tiem finanšu aktīviem, kuri atspoguļoti patiesajā vērtībā. Lai sagatavotu finanšu pārskatu saskaņā ar ES apstiprinātajiem SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmumus. Tāpat, sagatavojot pārskatu, vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedumus, piemērojot Uzņēmuma izvēlēto uzskaites politiku. 37. pielikumā ir atklāta informācija par jomām, kuras lielā mērā ietekmē pieņēmumi, attiecībā uz kurām pieņēmumi ir sarežģīti, vai kurās piemērotās aplēses un pieņēmumi ir būtiski finanšu pārskatu kontekstā. Visa finanšu informācija pārskatos ir norādīta Latvijas latos (LVL), ja nav norādīts citādi. a) Grozījumi esošajos standartos un interpretācijas, kas piemērojami šim pārskata periodam Sekojoši Starptautiskās Grāmatvedības Standartu Padomes grozījumi esošajos standartos un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas (SFPIK) interpretācijas, kurus ir apstiprinājusi ES, ir obligāti piemērojamas šim pārskata periodam: - 1. SPFS (pārskatīts) SFPS pirmreizējā pielietošana, apstiprināts ES gada 25. novembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk) SFPS (pārskatīts) Uzņēmējdarbības apvienošana, apstiprināts ES gada 3. jūnijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). - Grozījumi 1. SFPS SFPS pirmreizējā pielietošana papildus atbrīvojumi sabiedrībām, kas pirmo reizi piemēro SFPS, apstiprināts ES gada 23. jūnijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 2. SFPS Maksājums ar akcijām koncerna maksājumu par akcijām ar naudas norēķiniem, apstiprināts ES gada 23. martā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). - Grozījumi 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati, apstiprināts ES gada 3. jūnijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). - Grozījumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana pret risku nodrošinātie instrumenti, apstiprināts ES gada 15. septembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). - Grozījumi vairākos standartos un interpretācijās sekojot gada 16. aprīlī publicētajam ikgadējam SFPS kvalitātes uzlabojumu projektam (2. SFPS, 5. SFPS, 8. SFPS, 1. SGS, 7. SGS, 17. SGS, 18. SGS, 36. SGS, 38. SGS, 39. SGS, 9. SFPIK, 16. SFPIK), galvenokārt mazinot pretrunas un precizējot formulējumus, apstiprināts ES gada 23. martā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk) SFPIK Pakalpojumu koncesiju līgumi, apstiprināts ES gada 25. martā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 30. martā vai vēlāk) SFPIK Nekustamā īpašuma būvniecības līgumi, apstiprināts ES gada 22. jūlijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī) SFPIK Neto ieguldījumu ārvalstu sabiedrībā riska ierobežošana, apstiprināts ES gada 4. jūnijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā) SFPIK Nefinanšu aktīvu sadale dalībniekiem, apstiprināts ES gada 26. novembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. novembrī) SFPIK Aktīvu pārņemšana no klientiem, apstiprināts ES gada 27. novembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. novembrī). Šo grozījumu esošajos standartos un interpretācijās piemērošana nav radījusi izmaiņas Uzņēmuma grāmatvedības politikās. 13

13 b) Standarti un interpretācijas, kuru agrāku piemērošanu Uzņēmums nav veicis Šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumā sekojoši standarti, pārskatījumi un interpretācijas bija izdoti un apstiprināti ES, bet nav obligāti piemērojami: - Grozījumi 24. SGS Saistīto pušu atklāšana vienkāršojot atklāšanas nosacījumus valsts iestādēm un precizējot saistīto pušu definīciju, apstiprināts ES gada 19. jūlijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), - Grozījumi 32. SGS Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana tiesību emisiju klasifikācija, apstiprināts ES gada 23. decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. februārī vai vēlāk), - Grozījumi 1. SFPS SFPS pirmreizēja piemērošana daļējs atbrīvojums no salīdzinošās informācijas atklāšanas saskaņā ar 7. SFPS, ja SFPS finanšu pārskati sagatavoti pirmo reizi, apstiprināts ES gada 30. jūnijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk), - Grozījumi 14. SFPIK 19. SGS Ierobežojumi fiksēta labuma aktīvam, minimālās finansējuma prasības un to savstarpējās sakarības maksājumi minimālā finansējuma prasībai, apstiprināts ES gada 19. jūlijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk), - Grozījumi vairākos standartos un interpretācijās sekojot gada 6. maijā publicētajam ikgadējam SFPS kvalitātes uzlabojumu projektam (1. SFPS, 3. SFPS, 7. SFPS, 1. SGS, 27. SGS, 34. SGS, 13. SFPIK), galvenokārt mazinot pretrunas un precizējot formulējumus, apstiprināts ES gada 18. februārī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk) SFPIK Finanšu saistību dzēšana ar pašu kapitāla instrumentiem, apstiprināts ES gada 23. jūlijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūlijā vai vēlāk). Uzņēmums nav veicis šo standartu, pārskatījumu un interpretāciju agrāku piemērošanu. Uzņēmums paredz, ka šiem standartiem, pārskatījumiem un interpretācijām nebūs būtiska ietekme uz Uzņēmuma finanšu pārskatiem to pirmreizējās piemērošanas periodā. 2.2 Apdrošināšanas līgumi a) Prēmijas Parakstītās apdrošināšanas prēmijas sastāv no apdrošināšanas prēmijām, kuru apdrošināšanas gads sākas pārskata gadā, neatkarīgi no tā, kad iestājas maksājuma termiņš. Parakstītās prēmijas tiek samazinātas par pārskata gadā anulētajām un pārtrauktajām prēmijām. b) Atlīdzību prasības Atlīdzību izmaksas ietver uz pārskata gadu attiecināmās apdrošināšanas atlīdzību prasības un pieteikto apdrošināšanas atlīdzību zaudējumu noregulēšanas izdevumus. Atlīdzību izmaksas tiek samazinātas par atgūtajām summām ar regresa prasībām vai ieņēmumiem no derīgo atlieku realizācijas. c) Administratīvie izdevumi Administratīvie izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas prēmiju iekasēšanu, portfeļu vadību, bonusu un atlaižu administrāciju, kā arī pieņemto un cedēto pārapdrošināšanas līgumu administrāciju. Tie ietver nolietojumu un darbinieku izmaksas, kas nav tieši attiecinātas uz klientu piesaistes, atlīdzību regulēšanas vai investīciju darbības izdevumiem. Administratīvie izdevumi sastāv no divām daļām: a) tiešajiem izdevumiem kā, piemēram, administratīvo darbinieku izdevumiem un apmācības izdevumiem; b) netiešajiem izdevumiem kā, piemēram, komunikācijas izdevumiem, izdevumiem par īri un kancelejas precēm. 14

14 d) Piesaistīšanas izdevumi Apdrošināšanas līgumu piesaistīšanas izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas līgumu slēgšanu, kas ietver komisiju izdevumus un citus darbinieku izdevumus un ir tieši saistīti ar līgumu slēgšanu. e) Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi Komisijas izdevumi un citi klientu piesaistīšanas izdevumi, kas mainās atkarībā no un ir saistīti ar jaunu apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un esošo līgumu atjaunošanu, tiek kapitalizēti kā nemateriālais aktīvs. Visi pārējie ar klientu piesaistīšanu saistītie izdevumi tiek atzīti par izdevumiem to rašanās brīdī. Atlikto klientu piesaistīšanas izdevumu nemateriālais aktīvs tiek amortizēts polišu termiņa laikā atbilstoši nopelnīto prēmiju atzīšanai pēc lineārās metodes. f) Apdrošināšanas līgumu saistības Nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervi veido tā daļa no parakstītās bruto apdrošināšanas prēmijas, kas attiecas uz laika periodu no tehniskās rezerves aprēķināšanas dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām, lai segtu visas atlīdzības un izdevumus saskaņā ar spēkā esošajiem apdrošināšanas līgumiem. Atlīdzību rezerve gada beigās atspoguļo novērtēto apjomu atlīdzībām, kas ir notikušas pirms pārskata gada beigām, bet nav izmaksātas. Atlīdzību rezerve ietver pieteikto, bet neizmaksāto atlīdzību rezervi, kā arī notikušo, bet nepieteikto atlīdzību rezervi. Atlīdzību rezerve tiek veidota arī par tiešajiem zaudējumu noregulēšanas izdevumiem, kas būs nepieciešami, lai noregulētu apdrošināšanas gadījumus, kas ir iestājušies pārskata un iepriekšējos gados. Atlīdzību rezerve ir samazināta par novērtētajiem ieņēmumiem no regresa prasībām, kas tiks gūti nākošajos pārskata gados par apdrošināšanas gadījumiem, kas ir iestājušies pārskata un iepriekšējos gados. 2.3 Procentu ienākumi un izdevumi Procentu ienākumi un izdevumi tiek atzīti peļņas un zaudējumu aprēķinā par visiem procentus pelnošiem instrumentiem saskaņā ar uzkrāšanas principu, izmantojot faktiskā ienesīguma metodi, kas balstīta uz faktisko iegādes cenu. Procentu ienākumi ietver procentus, kas nopelnīti par parāda vērtspapīriem ar nemainīgu procentu likmi, par noguldījumiem bankās un citiem aizdevumiem, un par diskonta vērtspapīriem uzkrātos diskontu un prēmiju ienākumus. Ja aizdevumu atgūšana kļūst nedroša, to vērtība tiek samazināta līdz to atgūšanas vērtībai, un no pārvērtēšanas brīža procentu ienākumi tiek aprēķināti saskaņā ar procentu likmi, kas atgūstamās summas aprēķinā ir izmantota nākotnes naudas plūsmas diskontēšanai. 2.4 Ieguldījumi Uzņēmuma finanšu aktīvi tiek klasificēti sekojošās kategorijās: aizdevumi un debitoru parādi un finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu aktīva iegādes nolūka. Uzņēmuma vadība nosaka finanšu aktīvu klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas brīdī. a) Aizdevumi un debitoru parādi Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi, kas nekotējas aktīvā tirgū, ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem. Aizdevumi un debitoru parādi bilancē ir klasificēti kā Aizdevumi, Termiņnoguldījumi kredītiestādēs, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas debitori un Pārējie debitori. Skatīt grāmatvedības politiku Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām. b) Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā Visi Uzņēmuma ieguldījumi vērtspapīros ir uzskaitīti kā finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā. Uzņēmuma galvenais mērķis ieguldījumu darbībā ir iegūt pēc iespējas lielāku ienesīgumu (t.i. procentu vai dividenžu ienākumus un izmaiņas patiesā vērtībā) nodrošinot riska pakāpi no zemas līdz vidējai, un ievērojot ierobežojumus attiecībā uz ieguldījumu portfeli kopumā. Uzņēmums atbilstoši pārvalda un novērtē ieguldījuma portfeļa rezultātus pēc to kopējās atdeves, un finanšu instrumenti tiek novērtēti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā. 15

15 Finanšu aktīvu regulārās iegādes un atsavināšanas darījumi tiek atzīti tirdzniecības datumā, t.i. datumā, kad Uzņēmums saņēma vai veica norēķinu par aktīvu. Aizdevumi un debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti to patiesā vērtībā, pieskaitot darījuma izmaksas. Finanšu aktīvi, kas ir uzskaitīti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā, tiek atzīti to patiesajā vērtībā un darījuma izmaksas tiek iekļautas peļņas un zaudējumu aprēķinā. Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta ar brīdi, kad izbeidzas vai tiek nodotas tiesības iegūt naudas plūsmas no šī ieguldījuma, un Uzņēmums ir nodevis visus pamata riskus un ieguvumus, kas saistīti ar šo ieguldījumu. Finanšu aktīvi, kas uzskaitīti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā pēc tam tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Aizdevumi un citi debitori tiek uzrādīti to amortizētā iegādes vērtībā, piemērojot faktiskās procentu likmes metodi. Peļņa vai zaudējumi no izmaiņām patiesajā vērtībā tiem aktīviem, kas tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā, tiek atzīti tā perioda ienākumos, kurā tie radušies. Publiskā apgrozībā esošo ieguldījumu patiesā vērtība tiek novērtēta atbilstoši patreizējām pirkšanas piedāvājuma cenām. Uzņēmumam nav ieguldījumi finanšu aktīvos, kas tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas un zaudējumu aprēķinā, bet nav publiskā apgrozībā. Procenti, kas aprēķināti izmantojot faktiskās procentu likmes metodi, un dividendes tiek atzīti peļņas un zaudējumu aprēķinā procentu un dividenžu ienākumu postenī. Dividendes tiek atzītas peļņas un zaudējumu aprēķinā ar brīdi, kad Uzņēmumam rodas tiesības saņemt maksājumu. Uzņēmums katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi aizdevumu un debitoru parādu vērtības samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka Uzņēmums nevarēs saņemt parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājums vērtības samazinājumam ir starpība starp aktīva bilances vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, kas noteikta diskontējot ar efektīvo procentu likmi. Uzkrājumu izmaiņas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2.5 Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām Ja polišu īpašnieku un starpnieku parādu maksājumi netiek savlaicīgi veikti, polises tiek anulētas un attiecīgās summas tiek atskaitītas no prēmiju ienākumiem. Debitoru parādiem, kuriem nav iestājies maksājumu termiņš, netiek veidoti uzkrājumi, ja attiecīgās prēmiju daļas nav nopelnītas un tādējādi nav ietvertas ienākumos. 2.6 Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi Zemes gabali un ēkas ir uzrādītas pārvērtēšanas vērtībā, pamatojoties uz vērtējumu, ko, ne retāk kā reizi trijos gados, veicis ārējs, neatkarīgs vērtētājs, atskaitot uzkrāto nolietojumu ēkām. Pārvērtēšanas datumā uzkrātais nolietojums tiek atskaitīts no pamatlīdzekļa iegādes vērtības tā, lai pamatlīdzekļa bilances vērtība pēc korekcijas būtu vienāda ar tā pārvērtēto vērtību. Pārējie pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi (ieskaitot uzņēmumā radīto programmnodrošinājumu) tiek uzrādīti to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla sastāvā, rezervēs postenī Pārvērtēšanas rezerve. Vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata gada peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu aktīva iegādes vai pārvērtēšanas vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: Ēkas Biroja iekārtas Datoru aprīkojums Uzņēmumā radīts programmnodrošinājums Transporta līdzekļi Datorprogramma 16 2% gadā 20% gadā 25% gadā 20% gadā 20% gadā 25% gadā

16 Gadījumos, kad kāda nemateriālā aktīva vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā nemateriālā aktīva vai pamatlīdzekļa vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā aktīva vai pamatlīdzekļa patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības. Pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas un kapitālo remontu izmaksas, kuru vērtība pārsniedz LVL 2 000, tiek pievienotas pamatlīdzekļu vērtībai vai arī tiek izveidots jauns pamatlīdzeklis, ja ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs Uzņēmumā, un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Citas pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas un kapitālo remontu izmaksas tiek norakstītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, periodā, kurā tās radušās. Kapitālā remonta izdevumi nomātajiem pamatlīdzekļiem, kas pārsniedz LVL 2 000, tiek norakstīti pēc lineāras metodes nomas perioda laikā, bet ne ilgāk kā 5 gados. Kapitālā remonta izdevumi nomātajiem pamatlīdzekļiem, kas nepārsniedz LVL 2 000, tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, periodā, kurā tie radušies. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Pārvērtēto pamatlīdzekļu pārdošanas gadījumā, attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerve tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2.7 Ārvalstu valūtu pārvērtēšana a) Uzskaites un pārskata valūta Uzņēmuma finanšu pārskatu posteņi tiek uzskaitīti tās ekonomiskās vides valūtā, kurā Uzņēmums darbojas (uzskaites valūta). Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti Latvijas latos (LVL), kas ir Uzņēmuma uzskaites un finanšu pārskatu uzrādīšanas valūta. b) Darījumi un bilances atlikumi Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti uzskaites valūtā pēc valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Šo darījumu veikšanas un monetāro aktīvu un saistību, kas izteikti ārvalstu valūtās, pārrēķināšanas rezultātā gada beigās radusies peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2.8 Nodokļi USD LVL LVL GBP LVL LVL LTL LVL LVL EUR LVL LVL Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības, saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu, veiktajiem aprēķiniem. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatā un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantotas bilances datumā spēkā esošās nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, kad paredzēts realizēt attiecīgo atliktā nodokļa aktīvu vai nokārtot atliktā nodokļa saistību. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no uzkrātajām saistībām un uzkrājumiem sliktiem un šaubīgiem debitoru parādiem. Atliktā nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmo pagaidu atšķirību. 17

17 2.9 Nauda un tās ekvivalenti Nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un citiem īstermiņa augsti likvīdiem ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz trīs mēnešiem Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu Tiešo un netiešo ienākumu un izdevumu sadalījums starp apdrošināšanas veidiem Klientu piesaistīšanas izdevumi, kas nav tieši attiecināmi uz noteiktu Uzņēmuma struktūrvienību, tiek sadalīti starp apdrošināšanas veidiem proporcionāli kopējo netiešo klientu piesaistīšanas izdevumu attiecībai pret kopējo tiešo klientu piesaistīšanas izdevumu apjomu pārskata gada laikā. Administratīvie izdevumi, kuri attiecas uz Uzņēmuma administrāciju un nav tieši attiecināmi uz kādu no pārdošanas struktūrvienībām, tiek sadalīti sekojoši: netiešo izdevumu kopsummu attiecina pret periodā kopējo nopelnīto prēmiju un tādējādi iegūst vidējo netiešo izdevumu koeficentu; pareizina nopelnīto prēmiju pa apdrošināto personu tipiem (juridiskās, fiziskās personas) katrā apdrošināšanas veidā ar vidējo netiešo izdevumu koeficentu, tādējādi iegūstot netiešo izdevumu summu, kas piekrīt attiecīgajam apdrošināšanas veidam. Citi tehniskie izdevumi un ienākumi, kas nav tieši attiecināmi uz noteiktu apdrošināšanas veidu, ir sadalīti starp apdrošināšanas veidiem proporcionāli parakstīto prēmiju apjomam pārskata gada laikā Darbinieku pabalsti Īstermiņa darbinieku izmaksas, kas ietver algas un sociālās apdrošināšanas iemaksas, prēmijas un apmaksātā atvaļinājuma naudas, tiek iekļautas Administratīvos izdevumos saskaņā ar uzkrājumu principu. Uzņēmums aprēķina ikgadējo prēmiju izmaksas, pamatojoties uz iepriekšējo gadu finanšu rezultātiem un darbinieku individuālo mērķu sasniegumiem. Uzkrājumi prēmiju izmaksām sastāda uzkrātās summas uz gada beigām. Uzņēmums veic iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas fondā attiecīgi pēc valsts noteiktajām likmēm un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Uzņēmumam jāveic fiksētas iemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas fondā un pēc šo iemaksu veikšanas Uzņēmumam nerodas nekādas papildus maksājumu saistības. Iemaksas tiek iekļautas izdevumos kā darbinieku saņemtie labumi tajā pašā periodā, kad ir veikta iemaksa Akciju kapitāls un dividenžu izmaksas Parastās akcijas ir klasificētas kā pašu kapitāls. Uzņēmuma akcionāriem izmaksājamās dividendes tiek atspoguļotas kā saistības tajā finanšu pārskatā periodā, kurā Uzņēmuma akcionāri ir apstiprinājuši dividendes izmaksai. 18

18 3. NETO PARAKSTĪTĀS PRĒMIJAS Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana (38 712) (36 975) Veselības apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana ( ) (21 951) Kuģu apdrošināšana (2 891) (4 034) Kravu apdrošināšana (34 396) (46 873) Īpašuma apdrošināšana ( ) ( ) Vispārējās CTA apdrošināšana ( ) ( ) Galvojumu apdrošināšana Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (39 071) (3 198) Ceļojumu apdrošināšana (4 413) (15 102) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) ( ) ( ) ( ) Gandrīz visas polises ir izsniegtas klientiem, kuri darbojas Latvijā. Atbilstoši likumam Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums un ar to saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem Uzņēmumam no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas noslēgtajiem līgumiem un saņemtajām prēmijām jāveic sekojoši obligātie atskaitījumi: OCTA Garantijas fondam fiksēta summa par noteiktu noslēgtā līguma transportlīdzekļa veidu; (un 2009.) gadā maksājumi netika veikti, jo OCTA Garantijas fonda līdzekļu apjoms pārsniedza 14 miljonus latu; OCTA ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses fondam Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojam 2% no pārskata periodā noslēgto apdrošināšanas līgumu parakstītās prēmijas; LVL 0.25 par noslēgtu līgumu un fiksētu summu LVL gadā vai LVL mēnesī gadā OCTA obligātie atskaitījumi sastādīja LVL (2009: LVL ). Tabulā atspoguļotās OCTA parakstītās prēmijas ir uzrādītas neto vērtībā, atņemot minētos obligātos atskaitījumus. 19

19 4. NENOPELNĪTO PRĒMIJU REZERVES a) Nenopelnīto prēmiju rezervju kustība Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Atlikums gada 31. decembrī (67 923) Izmaiņas pārskata gada laikā ( ) (54 893) ( ) Atlikums gada 31. decembrī ( ) Izmaiņas pārskata gada laikā ( ) 799 ( ) Atlikums gada 31. decembrī ( ) b) Nenopelnīto prēmiju rezervju izmaiņas un to sadalījums starp apdrošināšanas veidiem gadā: Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana (62 823) - (62 823) Veselības apdrošināšana Sauszemes transporta apdrošināšana ( ) (76 921) ( ) Kuģu apdrošināšana (5 672) - (5 672) Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana ( ) ( ) Vispārējā CTA apdrošināšana (1 771) Galvojumu apdrošināšana (6 458) - (6 458) Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana 529 (8 234) (7 705) Ceļojumu apdrošināšana (343) - (343) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) (15 450) ( ) ( ) 799 ( ) c) Nenopelnīto prēmiju rezervju izmaiņas un to sadalījums starp apdrošināšanas veidiem gadā: Bruto summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana ( ) - ( ) Veselības apdrošināšana ( ) - ( ) Sauszemes transporta apdrošināšana ( ) - ( ) Kuģu apdrošināšana (10 960) - (10 960) Kravu apdrošināšana (6 794) (5 704) Īpašuma apdrošināšana ( ) (55 885) ( ) Vispārējā CTA apdrošināšana ( ) (98) ( ) Galvojumu apdrošināšana (6 929) - (6 929) Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana Ceļojumu apdrošināšana (5 203) - (5 203) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) - ( ) ( ) (54 893) ( ) 20

20 d) Bruto nenopelnīto prēmiju rezervju atlikums uz perioda beigām: Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana Sauszemes transporta apdrošināšana Kuģu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Vispārējā CTA apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana Ceļojumu apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana PROCENTU IENĀKUMI No finanšu aktīviem patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā: Valsts parāda vērtspapīri Korporatīvie parāda vērtspapīri Hipotekārās ķīlu zīmes Kotētās akcijas Aizdevumi un debitoru parādi: Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Aizdevumi NETO PEĻŅA / (ZAUDĒJUMI) NO FINANŠU AKTĪVIEM PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ AR ATSPOGUĻOJUMU PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀ Valsts parāda vērtspapīri ( ) Ķīlu zīmes (43 147) Kotētās akcijas Korporatīvie parāda vērtspapīri ( ) ( ) Realizētā peļņa / (zaudējumi): Valsts parāda vērtspapīri ( ) Korporatīvie parāda vērtspapīri Kotētās akcijas - (9 254) Nerealizētā peļņa / (zaudējumi): Valsts parāda vērtspapīri ( ) Ķīlu zīmes (43 147) Kotētās akcijas Korporatīvie parāda vērtspapīri ( ) ( ) 21

21 7. CITI IEŅĒMUMI Zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas ieņēmumi (skat. 17.pielikumu) Pārapdrošināšanas komisijas ieņēmumi (skat. 34. pielikumu) Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem parādiem Polišu anulēšanas ieņēmumi Peļņa no pamatlīdzekļu realizācijas Komisijas ieņēmumi no frontējošās apdrošināšanas Ieņēmumi no līgumsodiem Nomas ieņēmumi Ieņēmumi par ekspertīzēm Ienākumi no auto derīgajām atliekām Ieņēmumi par Pula BALTA-PAREX-ERGO administrāciju Ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārrēķina Ieņēmumi no ekspertīzēm Krievijā RSA vajadzībām Saņemtās apdrošināšanas atlīdzības Ieņēmumi no Baltijas Apdrošināšanas Nams polišu izplatīšanas Komisija par citu apdrošināšanas kompāniju produktu izplatīšanu Citi ieņēmumi Citu ieņēmumu sadalījums starp apdrošināšanas veidiem: Nelaimes gadījumu apdrošināšana Veselības apdrošināšana Sauszemes transporta apdrošināšana Kuģu apdrošināšana Kravu apdrošināšana Īpašuma apdrošināšana Vispārējā CTA apdrošināšana Galvojumu apdrošināšana Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana Ceļojumu apdrošināšana Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana

22 8. IZMAKSĀTĀS ATLĪDZĪBAS Bruto summa Pārapdrošinātāja Neto Bruto Pārapdroši- daļa summa summa nātāja daļa Neto summa Nelaimes gadījumu apdrošināšana ( ) ( ) ( ) - ( ) Veselības apdrošināšana ( ) - ( ) ( ) - ( ) Sauszemes transporta apdrošināšana ( ) ( ) ( ) (6 612) ( ) Kuģu apdrošināšana (11 248) - (11 248) (6 287) - (6 287) Kravu apdrošināšana (29 732) - (29 732) (96 776) - (96 776) Īpašuma apdrošināšana ( ) ( ) ( ) ( ) Vispārējā CTA apdrošināšana ( ) - ( ) ( ) - ( ) Galvojumu apdrošināšana (10 672) - (10 672) (14 458) - (14 458) Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana (21 134) - (21 134) (26 740) - (26 740) Ceļojumu apdrošināšana (87 728) - (87 728) ( ) - ( ) Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA obligātā apdrošināšana ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 9. ATLĪDZĪBU REZERVES a) Atlīdzību rezervju kustība: Bruto summa Pārapdrošinātāja Neto Bruto daļa summa summa Pārapdrošinātāja daļa Neto summa Sākuma atlikums uz 31.decembri Pieteiktās, bet nenoregulētās ( ) ( ) Notikušās, bet nepieteiktās Kopā uz gada sākumu ( ) ( ) Gada laikā izmaksātās atlīdzības ( ) ( ) ( ) ( ) Rezervju palielinājums par tekošā un iepriekšējo gadu atlīdzībām ( ) ( ) Kopā izmaiņas par gadu ( ) ( ) ( ) ( ) Kopā uz gada beigām ( ) ( ) Pieteiktās, bet nenoregulētās ( ) ( ) Notikušās, bet nepieteiktās Kopā uz gada beigām ( ) ( )

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 219 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.8.216 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk