Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga"

Transkripts

1 Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

2 Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 9 Bilance uz 2018.gada 31.decembri Aktīvs Pasīvs Naudas plūsmas pārskats par gadu Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gadu un 2018.gadu Gada pārskata pielikumi Grāmatvedības politika Skaidrojums pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem Skaidrojums pie bilances posteņiem uz un Vispārīgā informācija Revidenta ziņojums

3 Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Vienotais reģ. numurs, vieta un datums Sabiedrības adrese (juridiskā un pasta) Sabiedrības pamatdarbība Valsts ieņēmumu dienests VAS "Latvijas Loto" Valsts akciju sabiedrība , 1992.g. 24.jūlijā, Rīga pārreģistrācija 1996.g. 28.jūnijā, Rīga Meistaru iela 19/21, Rīga, LV-1050 Valsts mēroga izložu organizēšana NACE 2.red Azartspēles un derības VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde Akcionāri un to daļas īpatsvars % LR Finanšu ministrija 100% Valsts kapitāldaļu turētāja pārstāve Atbildīgā darbiniece Padomes priekšsēdētājs Padomes locekļi: Valdes priekšsēdētāja Valdes locekļi: Gada pārskatu sagatavoja Baiba Bāne Agija Leitāne-Šķēle Nils Sakss Antra Duntava Ingars Eriņš Maija Kubli Edgars Lediņš Jānis Pone Vecākā grāmatvede Jeļena Savčenko Pārskata gads Ziņas par radniecīgām sabiedrībām Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība SIA "Latloto nams" 100% ieguldījums Reģ. Nr , Rīga, Meistaru iela 19 Vidējais darbinieku skaits 109 Zvērināts revidents SIA "Revidents un grāmatvedis" Lībagu iela 14, Rīga, LV-1002 Reģ. Nr Sandra Vilcāne zvērināta revidente (LZRA sertif. Nr.30) 3

4 Vadības ziņojums Latvijas Loto ir valsts kapitālsabiedrība, kas starptautiski atzītā sociālās atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizē licencētas valsts mēroga izlozes, virzot patērētājus spēlei sociāli atbildīgā, drošā un legālā vidē, un kapitālsabiedrības peļņa nonāk valsts budžetā, kas ļauj to novirzīt sabiedrības vajadzībām gadā Latvijas Loto turpināja attīstību, sasniedzot augstākos darbības rezultātus kapitālsabiedrības vēsturē. Izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi ir sasniegti un darba uzdevumi izpildīti, atbilstoši Latvijas Loto darbības stratēģijai. Latvijas Loto saimnieciskā darbība pārskata periodā tika balstīta uz ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību un ilgtspējīgu spēļu politiku, sniedzot pakalpojumus sociāli atbildīgā veidā, nodrošinot pircēju interešu aizsardzību, tajā skaitā uzņēmuma darbībā izslēdzot krāpšanas un pretlikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas iespējamību. Latvijas Loto finanšu rezultāti par un 2017.gadu Rādītāji gads gads Neto apgrozījums, euro EBITDA EBIT Neto peļņa vai zaudējumi, euro Bilances kopsumma, euro Pašu kapitāls, euro Naudas atlikums perioda beigās, euro Kapitālieguldījumi, euro Koeficienti EBITDA rentabilitāte Bruto rentabilitāte (Bruto peļņa/neto apgr.)% Neto rentabilitāte (Neto peļņa/neto apgr.)% Kopējā likviditāte (reizes) Vidējais nodarbināto skaits Pašu kapitāla atdeve, % Aktīvu atdeve, % Visi 2018.gada pārskata ietvaros veiktie uzdevumi tika finansēti no Latvijas Loto saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem ieņēmumiem (netiek saņemtas valsts dotācijas vai kredītiestāžu aizņēmumi). Produktu attīstība gadā kapitālsabiedrība turpināja pilnveidot momentloteriju produktu portfeli un ieviesa vairākas momentloterijas - Mode ar lielo laimestu euro; K-čing ar lielo laimestu euro un Piķis ar lielo laimestu euro. Pārskata gada beigās Latvijas Loto saņēma interaktīvo izložu organizēšanas licenci un veiksmīgi ieviesa 12 interaktīvās izlozes. Līdz šim interaktīvās izlozes nebija pieejamas Latvijas tirgū. Tās nodrošina pircējiem dinamisku, modernu un augstākās klases spēles iespēju sociāli atbildīgā 1 EBITDA aprēķināts, pielietojot sekojošo metodoloģiju peļņa pirms nodokļiem, t.sk. pirms Izložu nodokļa, nodevas un amortizācijas. 2 EBIT aprēķināts, pielietojot sekojošo metodoloģiju peļņa pirms nodokļiem, t.sk. pirms Izožu nodokļa, nodevas. 4

5 veidā. Katra interaktīvā izloze ir izvērtēta, piemērojot Latvijas Loto sociālās ietekmes novērtēšanas rīku. Atbilstoši 2017.gada 23.maijā saņemtajam Ministru kabineta atbalstam Latvijas Loto darbības paplašināšanai, pārskata periodā kapitālsabiedrībā turpināts darbs interaktīvo azartspēļu projekta ieviešanai, izvēloties tehnoloģiju piegādātājus un veicot darbības interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenču saņemšanai. Pamatojoties uz augstākminēto Ministra kabineta lēmumu, aktualizēta un apstiprināta Latvijas Loto darbības stratēģija gadam gada nogalē kapitālsabiedrība saņēma interaktīvo azartspēļu licenci. Tirgus pilnveidošana (esošie produkti esošajā tirgū). Ņemot vērā likumdošanas izmaiņas, kas noteica no 2018.gada 1.janvāra ieturēt Iedzīvotāju ienākuma nodokli no laimestiem virs euro, pārskata perioda sākumā realizēti izložu apgrozījuma stabilitātes pasākumi, tai skaitā pārskatot produktu laimestu fondu. Lai nodrošinātu dažādu mērķauditoriju sasniegšanu, veicinātu atpazīstamību sabiedrībā un virzītu spēlētājus spēlei legālā vidē, īstenota virkne produktu reklāmas kampaņu: SuperBingo, Latloto 5 no 35 zīmola maiņa, Simtgades loterijas jaunās sērijas, aktuālās papildspēles un starptautisko loteriju - Vikinglotto un Eurojackpot - laimestu uzkrājumi. Sadarbībā ar Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju turpināta 2017.gadā uzsāktā iecere godināt Latvijas valsts simtgadi, rīkojot īpašu nacionāla mēroga momentloterijas projektu Simtgades loterija. Projekta popularitāti nodrošina loterijas biļetes mākslinieciski augstvērtīgais dizains un īpaši izvirzītais sabiedriskā labuma mērķis atbalsta stipendijas talantīgiem jauniešiem mācību gada izskaņā finansiālo atbalstu 500 euro apmērā saņēma 347 vidusskolu, ģimnāziju, tehnikumu un koledžu absolventi visā Latvijā. Šis atbalsts ir iespējams pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Latvijas Loto organizētajā Simtgades loterijā. Pārskata periodā uzsākta Simtgades loterijas ceturtās sērijas pārdošana, kā arī izstrādāta piektās sērijas koncepcija. Momentloteriju dizaini veidoti sadarbībā ar talantīgiem Latvijas Mākslas akadēmijas māksliniekiem, kuru gleznojumi turpina atspoguļot Latvijas vērtības gadā turpināta komunikācija ar visām uzņēmuma darbībā ieinteresētajām pusēm, atbilstoši Latvijas Loto komunikācijas plānam. Aktuālākie Latvijas Loto jaunumi publicēti mājas lapā ziņu portālos, kā arī sociālajos medijos Twitter, Draugiem.lv, Facebook. Tirgus attīstība (pārdošanas vietas, izplatīšanas kanāli) gadā kapitālsabiedrības loteriju termināli uzstādīti 870 tirdzniecības vietās visā Latvijā. Lai veicinātu produktu atpazīstamību un to popularizēšanu, kapitālsabiedrība īstenoja sadarbību aktuālo izložu produktu popularizēšanai Narvesen, Maxima Latvija, Circle K un citu tirdzniecības tīklu izložu pārdošanas vietās. Ar mērķi paaugstināt klientu ērtību pakalpojumu iegādei pārskata periodā ieviests skaitļu izložu abonēšanas pakalpojums gadā nodrošināti digitālā mārketinga darbi, uzlabojot Latvijas Loto interneta vietnes saturu, dizainu un funkcionalitāti. Uzsākta mājaslapas momentloteriju sadaļu dizaina pilnveidošana. Kvalitāte, drošība un korporatīvā sociālā atbildība. Pārskata periodā kapitālsabiedrībā veikti ārējās uzraudzības auditi par atbilstību starptautiskajiem standartiem, apliecinot drošu, kvalitatīvu un sociāli atbildīgu izložu un loteriju īstenošanas procesu organizēšanu un norisi. Nodrošināta ISO 9001:2015 (Kvalitātes vadības sistēmas standarta), ISO 27001:2013 (Informācijas drošības vadības sistēmas standarta), Pasaules Loteriju Asociācijas drošības kontroles standarta - WLA/SCS:2016 prasību izpilde un darbības procesu 100% atbilstība Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam, kā arī atbilstība 4. (augstākajam) līmenim World Lottery Association (Pasaules loteriju asociācijas) Atbildīgas spēles ietvaram. Pārskata perioda sākumā, ievērojot Atbildīgas spēles programmu, tika izvērtēta Atbildīgas spēles plāna 2017.gadam izpilde un apstiprināts plāns ar 2018.gadā veicamajiem pasākumiem. Tā 5

6 ietvaros veiktas darbības pārmērīga azarta pētniecības jomā, izzinot un izglītojot ieinteresētās puses, atjaunojot informatīvos materiālus. Nodrošināta interneta veikala Atbildīgas spēles rīku pilnveidošana. Izveidots jauns video materiāls par atbildīgu spēli Dzīvo aizrautīgi! Spēlē atbildīgi! Esi līdzsvarā! Aktualizēta Metodika jauna produkta sociālas ietekmes novērtēšanai un Spēles dizaina novērtēšanas modelis, attiecīgi veicot visu plānoto spēļu sociālās ietekmes novērtēšanu. Biznesa darbības nepārtrauktības līmeņa paaugstināšanai pilnveidota kapitālsabiedrības informācijas sistēmu drošība gadā kapitālsabiedrības pārstāvji piedalījās nozarei saistošo regulējošo normatīvo aktu izstrādes un to projektu apspriešanas un saskaņošanas procesos. Pārskata periodā nodrošināta ārējo auditu un iekšējo procesu, dokumentācijas pilnveidošana kapitālsabiedrībā un sadarbībā ar trešajām pusēm, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi prasības. Pārskata periodā īstenotas Eiropas Konkurences likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, saistīto risku identificēšana un vadība, darbinieku apmācības un testēšana. Latvijas Loto mājaslapā publiskota informācija par un 2018.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai gadā veikts pētījums par loteriju iegādes paradumiem un ikgadējs klientu atsauksmju apkopojums, atbilstoši atjaunojot komunicējamās informācijas standartu. Sniegts nepārtraukts atbalsts klientiem tirdzniecības vietās, sociālajos tīklos, uzņēmuma mājas lapā, izmantojot informatīvo tālruņa līniju un elektronisko pastu. Pārskata periodā nodrošināta 99,99% pieejamība Latvijas Loto interneta veikalam un 100% pieejamība centrālajai informācijas sistēmai. Saskaņā ar personāla politiku, organizētas darbinieku apmācības kvalitātes, drošības, korporatīvās un sociālās atbildības jomā. Veiktas ārējās un iekšējās apmācības par tirdzniecības un izložu noteikumiem, apmeklētas nozarei saistošās konferences, semināri, darba grupas un apmācības gadā kapitālsabiedrība turpināja apzināt tās darbības ietekmi uz vidi, rīkojoties sociāli atbildīgi un veicot pasākumus neatjaunojamo dabas resursu saglabāšanā, atbilstoši Vides aizsardzības plānam un noteiktajiem vides aizsardzības politikas īstenošanas mērķiem 2018.gadam. Sociālo mērķu sasniegšanai un papildus ieguldījuma sabiedrībā veikšanai pārskata periodā īstenota Latvijas Loto Labo mērķu programma, kuras ietvaros izmaksāti ziedojumi euro apmērā, par prioritāti izvirzot ar bērniem saistīto projektu atbalstu. Informācija par ziedojumiem publicēta Latvijas Loto mājas lapā Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja gadā nodrošināta kapitālsabiedrības darbība un ilgtspējīga attīstība, atbilstoši aktualizētajai Latvijas Loto darbības stratēģijai 2016.g g. Pārskata periodā izstrādāts un valdes sēdē apstiprināts projekts Latvijas Loto vidēja termiņa darbības stratēģijai gadam, uzsākts saskaņošanas process ar Pārresoru koordinācijas centru gadā saskaņā ar Latvijas Loto darbībā ieinteresēto pušu izvērtējumu, tika veikta atbilstoša komunikācija ar ieinteresētām pusēm. Pārskata gadā kapitālsabiedrība nodrošināja dalību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā un Latvijas Kvalitātes biedrībā gadā Latvijas Loto pirmo reizi kapitālsabiedrības vēsturē saņēma apliecinājumu Ilgtspējas indekss iniciatīvā par atbilstību Platīna grupai, kļūstot par vienu no kapitālsabiedrībām, kuras ilgtspējas indekss pārsniedz 90%. Platīna kategorijā iekļuva 12 Latvijas uzņēmumi. Pārskata periodā Latvijas Loto nodrošināja atbilstību VID padziļinātās sadarbības programmas kritērijiem, saglabājot programmas dalībnieka statusu gadā valde ir izpildījusi akcionāra un padomes uzdevumus, saskaņā ar valsts kapitāla daļu pārstāvja un padomes lēmumiem, regulāri ziņojot par sasniegtajiem darba rezultātiem, darbu izpildes gaitu, kapitālsabiedrības pārvaldību un kapitālsabiedrības attīstības iespējām. 6

7 Pārskata periodā Valde ir saņēmusi padomes saskaņojumu plānotiem iepirkumiem, ievērojot statūtos noteikto finanšu apjomu, no kura nepieciešams saņemt augstākminēto padomes piekrišanu. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām nodrošināta komunikācija ar Pārresoru koordinācijas centru. Lai īstenotu Latvijas Loto darbības caurskatāmību un atklātību, tajā skaitā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam, kapitālsabiedrības mājaslapā regulāri publicēta informācija, kas saistīta ar Latvijas Loto nefinanšu un finanšu mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem. Pārskata periodā Latvijas Loto pārstāvji piedalījās starpinstitūciju sanāksmēs un sniedza viedokli saistošo normatīvo aktu izstrādē. Tika nodrošināta kapitālsabiedrības pārstāvju dalība FM Azartspēļu un izložu pamatnostādņu izstrādes darba grupas sanāksmēs un kapitālsabiedrības viedokļa sniegšana par pamatnostādņu azartspēļu un izložu organizēšanas jomā mērķi, saistītajiem likumprojektiem, Azartspēļu un izložu nozares politikas gadam projektam un citām diskutējamām tēmām. Sniegts viedoklis par PKC informatīvo ziņojumu Latvijas nacionālā kapitāla tirgus attīstība un tā loma Latvijas ekonomikas izaugsmē gadā kapitālsabiedrība nodrošinājusi uzdevumu deleģēšanu un darbības kontroli saistītajai sabiedrībai SIA Latloto Nams. Turpmākā attīstība Saskaņā ar Latvijas Loto vidēja termiņa darbības stratēģijas gadam projektu, ir noteikti šādi Latvijas Loto darbības virzieni 2019.gadam: 1. Sociāli atbildīga, tiesiska, kvalitatīva un ilgtspējīga uzņēmuma darbība, pārvaldība un attīstība: 1.1. Uzturēt uzņēmuma darbības atbilstību Atbildīgas spēles, kvalitātes un drošības starptautiskajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām; 1.2. Pilnveidot personāla vadības sistēmu, nodrošinot darbinieku kompetenci darbības rezultātu sasniegšanai; 1.3. Nodrošināt klientu apmierinātību ar izložu un loteriju procesu organizēšanu un norisi; 1.4. Nodrošināt uzņēmuma darbības vides attīstību un korporatīvo pārvaldību ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanai, korporatīvā tēla un atpazīstamības stiprināšanai. 2. Esošu un jaunu produktu attīstība: 2.1. Nodrošināt esošo un jaunu skaitļu izložu un momentloteriju organizēšanas, pārdošanas un attīstības procesu; 2.2. Apgrozījuma pieauguma veicināšanai organizēt un pilnveidot momentloteriju un skaitļu loteriju papildspēles; 2.3. Izpētīt un attīstīt jaunas kapitālsabiedrības darbības iespējas. 3. Tirdzniecības vietu un izplatīšanas kanālu attīstība: 3.1. Pilnveidot tirdzniecības tīklu Latvijā, modernizējot on-line terminālus un turpinot attīstīt sadarbību ar lieliem tirdzniecības tīkliem; 3.2. Turpināt attīstīt interneta tirdzniecības kanālus. Risku vadība Latvijas Loto risku vadības politika un identificēto risku vadības ikgadējā pārskate un aktualizācija nodrošina pasākumu kopumu, lai strukturēti, pastāvīgi un nepārtraukti identificētu riskus un veiktu to novēršanas vai mazināšanas pasākumus. Esošā kapitālsabiedrības likviditāte pilnībā nodrošina kapitālsabiedrības saistību izpildi. 7

8 Notikumi pēc pārskata gada beigām Laika posmā no bilances slēgšanas brīža līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu finanšu pārskatu par gadu, kas beidzas 2018.gada 31.decembrī. Priekšlikumi par peļņas sadali Komercsabiedrības valdes priekšlikumi par 2018.gada peļņas ,81 euro (seši miljoni pieci simti viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens euro cents) sadali: , 49 (pieci miljoni pieci simti divdesmit seši tūkstoši seši simti deviņdesmit euro, četrdesmit deviņi euro centi) jeb 85%, novirzīt dividendēs pamatojoties uz likuma Par valsts budžetu 2019.gadam 48.panta pirmo daļu. Dividendēs novirzāmā peļņas daļa par 2018.gadu ietver maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmuma ienākuma nodokli, pamatojoties uz likumu Par valsts budžetu 2019.gadam 48.panta otro daļu , 32 (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro, trīsdesmit divi euro centi) novirzīt kapitālsabiedrības pārējo rezervju palielināšanai, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta trešajai daļai. Paziņojums par atbildību: Pamatojoties uz Latvijas Loto valdes rīcībā esošo informāciju, Latvijas Loto 2018.gada gada pārskats sastādīts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Latvijas Loto aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem, pašu kapitālu un naudas plūsmu. Vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. Ziņojums sagatavots un apstiprināts Latvijas Loto 2019.gada 8.maija valdes sēdē, protokols Nr.18, lēmums Nr

9 Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas) Piezīmes numurs Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa 2. ( ) ( ) Bruto peļņa Pārdošanas izmaksas 3. ( ) ( ) Administrācijas izmaksas 4. ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6. (41 876) (43 389) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 8. (3 619) ( ) Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas Pārskata gada peļņa Pielikums no 14. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 9

10 Bilance uz 2018.gada 31.decembri Aktīvs Piezīmes numurs 1. Ilgtermiņa ieguldījumi I. Nemateriālie ieguldījumi: Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi, kopā: II. Pamatlīdzekļi: Nekustamie īpašumi: a) zemes gabali b) ēkas un inženierbūves Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Pamatlīdzekļi, kopā: III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: Citi ilgtermiņa debitori Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: Apgrozāmie līdzekļi I. Krājumi: Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Preces laimestiem Avansa maksājumi par krājumiem Krājumi, kopā: II. Debitori: Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitori, kopā: III. Naudas līdzekļi Apgrozāmie līdzekļi, kopā: Aktīvu kopsumma: Pielikums no 14. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 10

11 Pasīvs Bilance uz gada 31.decembri Piezīmes numurs 1. Pašu kapitāls: Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Rezerves: a) pārējās rezerves Pārskata gada peļņa Pašu kapitāls, kopā: Uzkrājumi: Uzkrājumi Uzkrājumi, kopā: Kreditori: Īstermiņa kreditori: Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori, kopā: Kreditori, kopā: Pasīvu kopsumma: Pielikums no 14. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 11

12 Naudas plūsmas pārskats par gadu (pēc tiešās metodes) I. Pamatdarbības naudas plūsma Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+) Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējie pamatdarbības izdevumi (-) ( ) ( ) Ziedojumi (-) (37 993) (36 566) Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi Bruto pamatdarbības naudas plūsma Laimestu izmaksas (-) ( ) ( ) Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-) ( ) ( ) Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-) (14 612) (14 612) Pamatdarbības neto naudas plūsma II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-) ( ) ( ) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+) Saņemtie procenti (+) Saņemtās dividendes (+) Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) III. Finansēšanas darbības naudas plūsma Izmaksātās dividendes (-) ( ) ( ) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts - - V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās Pielikums no 14. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 12

13 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gadu un 2018.gadu Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Pārējās rezerves Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada peļņa Pašu kapitāls kopā Atlikums gada 31.decembrī Peļņas pārnešana ( ) - Pārskata gada peļņa Pārvērtēto pamatlīdzekļu nolietojums - (79 038) (79 038) Komercsabiedrības rezervju palielinājums ( ) - - Peļņas sadalīšana dividenžu izmaksai ( ) - ( ) Atlikums 2017.gada 31.decembrī Peļņas pārnešana ( ) - Pārskata gada peļņa Pārvērtēto pamatlīdzekļu nolietojums - (79 038) (79 038) Komercsabiedrības rezervju palielinājums ( ) - - Peļņas sadalīšana dividenžu izmaksai ( ) - ( ) Atlikums 2018.gada 31.decembrī Pielikums no 14. līdz 30. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa 13

14 1. Grāmatvedības politika Gada pārskata pielikumi Šajā pielikumu sadaļā tiek atklāti galvenie grāmatvedības uzskaites pamatprincipi jeb politikas, kas ir izmantotas, sagatavojot finanšu pārskatus. Šīs politikas ir konsekventi piemērotas, atspoguļojot datus par visiem pārskatos ietvertajiem periodiem, ja atsevišķos gadījumos nav noteikts citādi. Kur nepieciešams, salīdzinošie rādītāji ir pārklasificēti. Vispārīgie principi Finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā Euro (). Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam Par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu nosacījumus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes. Gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas: 1. Ir atbilstoša finanšu pārskatu lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus; 2. Ir ticama tā, ka pārskati: 2.1. pareizi atklāj sabiedrības rezultātus un finansiālo stāvokli - atklāj ne tikai darījumu juridisko formu, bet arī to ekonomisko būtību, ir neitrāli, t.i., nav subjektīvi, ir piesardzīgi; 2.2. ir pilnīgi visos būtiskajos aspektos. Gada pārskatā ir uzrādīta visa būtiskā informācija, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tās neatklāšana vai nepareizs izklāsts finanšu pārskatos varētu mainīt vai ietekmēt lēmumu, kuru persona pieņem, pamatojoties uz šiem finanšu pārskatiem. Atsevišķā finanšu pārskatu postenī atklājamās informācijas būtiskumu izvērtē saistībā ar citiem līdzīgiem šo finanšu pārskatu posteņiem Grāmatvedības politikas maiņa Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, grāmatvedības politika nav mainīta. Ja jaunas ārējo normatīvo aktu prasības piemērošana vai brīvprātīga grāmatvedības politikas maiņa ietekmē pārskata periodu vai jebkuru iepriekšējo periodu, tiek piemērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Pielietotie grāmatvedības principi Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips); b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus: - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtā peļņa; - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un datumu, kad gada pārskatu paraksta vadība; - aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; d) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumi un izdevumi norādīti, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi norādīti neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma; e) izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajā pārskata periodā; f) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi; g) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; h) katra pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi); 14

15 i) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi novērtēti atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu. Pārskata periods Darījumi ārvalstu valūtā Visi monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas euro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas: 1. kuras paredzēts realizēt vai patērēt sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros; 2. kuras tur galvenokārt tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma; 3. tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas. Pārējie aktīvi ir klasificēti kā ilgtermiņa. Īstermiņa saistības ir uzrādītas saistību summas: 1. par kurām paredzēts norēķināties sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros; 2. par tām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma. Pārējās saistības ir klasificētas kā ilgtermiņa. Nemateriālie ieguldījumi Nemateriālais aktīvs jāatzīst par aktīvu, ja ir ticams, ka sabiedrībā ieplūdīs nākotnes saimnieciskie labumi, kas attiecināmi uz šo aktīvu; aktīva izmaksas var ticami novērtēt. Tikai par atlīdzību iegūtie nemateriālie ieguldījumi parādīti nemateriālo ieguldījumu postenī: "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības". Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, piemērojot katram nemateriālam ieguldījumam savu individuālo nolietojuma normu, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes gadā: 1. Licences - 10% - 20%; 2. Programmnodrošinājums - 14,29% - 33,33%; 3. Preču zīmes un sertifikāti - 20% - 33,33%; 4. Dalības tiesības - 10 %. Pamatlīdzekļi Par pamatlīdzekļiem tiek uzskaitīti fiziski objekti, kuru derīgais lietošanas laiks ir ilgāks par 12 kalendāra mēnešiem un iegādes vērtība 145 euro par vienību ar PVN un printeri, monitori, kuru vērtība ir 75 euro par vienību ar PVN un vairāk. Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. Nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, piemērojot katram pamatlīdzeklim savu individuālo nolietojumu normu, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes gadā: 1. Ēkas un neapdzīvotas telpas -5%; 2. Kioski - 20%; 3. Transportlīdzekļi -20% -33,33%; 4. Datori, printeri, monitori, cita ofisa tehnika 20% - 33,33%; 5. Mēbeles un aprīkojumi 14,28% - 33,33%; 6. Spēļu un TV studiju iekārtas - 14,28% -33,33%; 7. Termināli % - 33,33% un rūteri - 25%; 8. Serveri - 14,28% -33,33%; 15

16 9. Centrālā sistēma un tās aprīkojums - 14,28% -20%; 10. Citi pamatlīdzekļi 14,28% - 50%. Zemes gabalu vērtība netiek pakļauta amortizācijai. Pamatlīdzekļu objektu pārvērtēšana izdarāma, ja tam ir nepieciešamie nosacījumi. Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās. Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas palielina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laika. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies. Ieguldījumi koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos Ieguldījumi koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos tiek uzskaitīti pēc izmaksām. Sabiedrība atzīst ienākumus tikai tad, ja tā no savas meitas vai asociētās sabiedrības saņem pēc iegādes datuma radušās uzkrātās peļņas sadali. Krājumu novērtēšana Krājumi tiek novērtēti izmantojot FIFO metodi, degvielas krājumi tiek novērtēti, izmantojot vidējo svērto metodi. Prece ir uzskaitīta, pamatojoties uz nepārtrauktās inventarizācijas metodi. Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā. Krājumi bilancē uzrādīti to iegādes pašizmaksā. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts. Saņemtās un izsniegtās preces uzskaita ar datorprogrammas "Horizon" palīdzību. Iegādātā inventāra vērtība norakstāma: a) par objektiem, kuru vērtība nepārsniedz 75 euro par vienību ar PVN, pie to nodošanas lietošanā; b) par objektiem, kuru vērtība ir 75 euro par vienību ar PVN un vairāk, tiek uzskaitīti krājumu kontā, vienlaicīgi atverot attiecīgi mazvērtīgā inventāra kontu un uzkrātā nolietojuma kontu. Tie norakstāmi gada laikā. Atlikusī vērtība tiek atspoguļota bilancē apgrozāmo līdzekļu sastāvā. Debitoru parādi Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus. Debitoru faktiskās summas atbilst līgumos un citos grāmatvedības pirmdokumentos uzrādītajām. Veikta debitoru parādu salīdzināšana un norakstīti bezcerīgie parādi. Nepieciešamības gadījumā tiek izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoru parādiem, balstoties uz atsevišķu klientu finansiālā stāvokļa un saimnieciskās darbības novērtējumu. Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto (iegādes) vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Bezcerīgo debitoru parādi un uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek norakstīti, kad to atgūšana uzskatāma par neiespējamu. Ieņēmumu atzīšanas principi Neto apgrozījums ir ieņēmumi no valsts mēroga izlozēm, no kurām atskaitītas tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, kā arī ar pārdošanu tieši saistītie pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi. Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad pircējs ir preces un pakalpojumu akceptējis, atbilstoši līguma nosacījumiem. Izdevumi Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Nauda un naudas ekvivalenti Nauda sastāv no naudas kasē, termiņnoguldījumiem un tekošo bankas kontu atlikumiem. 16

17 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervē ietverto vērtības pieaugumu samazina, atzīstot samazinājumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā pakāpeniski pārvērtētā pamatlīdzekļa lietošanas laikā, katrā pārskata periodā norakstot summu, kuru aprēķina: nolietojums pamatlīdzekļa pārvērtētajai vērtībai mīnuss nolietojums pamatlīdzekļa iegādes vērtībai. Parādi kreditoriem Kreditoru parādu atlikumi bilancē uzrādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru uzskaites datiem. Šie parādi sadalīti attiecīgi īstermiņa un ilgtermiņa parādos (saistības). Īstermiņa saistības - saistības, kas radušās parastās darbības laikā un par tām jānorēķinās ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc bilances datuma. Ilgtermiņa saistības - saistības, par kurām sabiedrībai būs jāsāk maksāt ne ātrāk kā gadu pēc pārskata gada beigām. Pārējie kreditori Šajā postenī tiek uzrādīti kreditoru parādi, kuri nav uzrādīti citos posteņos, t.sk.: aprēķinātā, bet neizmaksāta alga, parāds norēķinu personām un citi. Uzkrātās saistības Uzkrātās saistības nesaņemtiem rēķiniem Uzkrātās saistības nesaņemtajiem rēķiniem ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu rēķins. Saistību summas aprēķina pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem. Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrājumu summa tiek noteikta reizinot vidējo darbinieku atalgojumu par pārskata perioda pēdējiem sešiem mēnešiem ar neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu uz pārskata perioda beigu datumu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas. Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām, sabiedrības grāmatvedībā uzskaita sastāvā postenī Uzkrātās saistības. Uzkrātie ieņēmumi Norāda skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem. Uzņēmuma ienākuma nodoklis No gada 1. janvāra Latvijā mainījusies uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanas kārtība. Saskaņā ar jauno regulējumu uzņēmumu ienākuma nodoklis ir maksājams tikai par izmaksātajām dividendēm (neatkarīgi no konkrētajā periodā gūtās peļņas) un noteiktiem izdevumiem, kas taksācijas nolūkos tiek uzskatīti par sadalīto peļņu (piemēram, ar komercdarbību nesaistīti izdevumi un reprezentācijas izdevumi, kas pārsniedz noteiktu slieksni). Veikta saistību par nodokļiem salīdzināšana ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem. Nākamo periodu izmaksas Postenī atspoguļoti maksājumi, kas veikti pārskata gadā, bet izdevumi atteicas uz nākamo pārskata gadu. Uzkrājumi Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms. Uzkrājumi tiek veidoti: a) uzkrājumi šaubīgiem debitoriem; b) loterijas laimestu uzkrājuma fonds. 17

18 Laimestu uzkrājumu fonds ir, saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu, laimestu kopsumma skaitļu izlozēm un momentloterijām, kuru veido loteriju ikmēneša apgrozījuma daļa (%), atbilstoši katras spēles apstiprinātiem noteikumiem. Kļūdu labojumi Būtiskās iepriekšējo periodu kļūdas tiek labotas pirmajā finanšu pārskatā, kas tiek apstiprināts publiskošanai pēc kļūdas atklāšanas. Būtiskās iepriekšējo periodu kļūdas labo, ciktāl tas iespējams, nosakot kļūdas ietekmi uz attiecīgo iepriekšējo gadu finanšu pārskatu posteņu rādītājiem un tās kopējo ietekmi, un koriģējot kļūdas ietekmētos aktīva, pašu kapitāla, uzkrājumu vai kreditoru posteņu atlikumus bilancē pārskata gada sākumā un ciktāl tas iespējams, koriģējot pārējos salīdzināmos rādītājus pārskata gada sākumā. Notikumi pēc bilances datuma Finanšu pārskatu sagatavošanā tiek ņemti vērā tādi notikumi pēc bilances datuma, kas sniedz papildus informāciju par komercsabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc bilances datuma nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski. Nākamo periodu ieņēmumi Uzrādīti ieņēmumi, kas saņemti pirms bilances sastādīšanas datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. Saistītās puses Par saistītajām pusēm tiek uzskatītas meitas sabiedrība, uzņēmuma dalībnieki, valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un uzņēmumi, kuros minētajām personām ir kontrole vai izšķiroša ietekme. 18

19 Gada pārskata pielikumi 2. Skaidrojums pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem 1. Neto apgrozījums Neto apgrozījums ir ieņēmumi no valsts mēroga izlozēm. Darbības veids Valsts mēroga izlozes Kopā: Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Neto apgrozījuma gūšanai izlietotās produkcijas, preču vai pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā. Izmaksu veids Materiālu izmaksas, preču iepirkšanas un piegādes izdevumi Loterijas biļešu pašizmaksas norakstīšana Telpu noma, īre Reklāma un mārketinga pakalpojumi Terminālu apkalpošana un IT sistēmu apkalpošanas izdevumi Sakaru pakalpojumi Starptautisko spēļu apkalpošanas izmaksas Izdevumi par elektroenerģiju Komandējumu izdevumi Transporta izdevumi Remonts, tehniskās apkopes Pārējie izdevumi (apsardze, apkure un citi) Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana Nekustamā īpašuma nodoklis Personāla izmaksas, sociālās iemaksas Citas ražošanas izmaksas - laimestu fonds Atvaļinājumiem izveidoto uzkrājumu, VSAOI izmaksas (4 363) Kopā: Pārdošanas izmaksas Izmaksu veids Darba samaksa Komisijas atlīdzība juridiskām personām Izložu nodoklis Izložu valsts nodeva Banku pakalpojumi Sociālās iemaksas, uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Atvaļinājumiem izveidoto uzkrājumu, VSAOI izmaksas Kopā:

20 Skaidrojums pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem (turpinājums) 4. Administrācijas izmaksas Izmaksu veids Personāla izmaksas, sociālās iemaksas Biroja izdevumi Banku pakalpojumi Gada pārskata un revīzijas izdevumi Darbinieku, īpašuma apdrošināšana Personāla apmācības, semināri, komandējumi Samaksātā biedru nauda Drošības un kvalitātes standartu sertifikācijas izdevumi Juridiskie pakalpojumi Citas administrācijas izmaksas Reprezentācijas izdevumi Atvaļinājumiem izveidoto uzkrājumu, VSAOI izmaksas Kopā: Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pamatlīdzekļu izslēgšanas neto rezultāts Citi ieņēmumi, kas apliekami ar PVN Citi pakalpojumi Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda atmaksāšanas Ieņēmumi no meitas uzņ. dividendēm Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezervju samazināšanas Kopā: Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Valūtas kursa svārstību neto rezultāts Valūtas pārdošanas, pirkšanas neto rezultāts Uzkrājumu izveidošana šaubīgajiem debitoru parādiem Vienreizējie izdevumi Ziedojumi Aprēķināta nokavējuma nauda un līgumsods Kopā: Valūtas kursa svārstību ienākumi 59 Valūtas kursa svārstību zaudējumi (70) Valūtas kursa svārstību rezultāts (11) 2.1 Valūtas pirkšanas vai pārdošanas ienākumi - Valūtas pirkšanas vai pārdošanas zaudējumi (749) Valūtas pirkšanas vai pārdošanas rezultāts (749) 3.1 Pamatlīdzekļu izslēgšanas ieņēmumi Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi - Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts

21 Skaidrojums pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem (turpinājums) 7. Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi Ieņēmumu veidi Aprēķinātie procenti par konta atlikumiem depozītos Uzkrātie depozīta procenti Kopā: Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarācijām Kopā:

22 Gada pārskata pielikumi 3. Skaidrojums pie bilances posteņiem uz un Skaidrojumi pie bilances posteņiem - aktīvs 9. Nemateriālie ieguldījumi Licences Preču zīmes Sertifikāti Starptaut. spēles org. tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā Sākotnējā vērtība uz Iegādāts Norakstīts (7 847) (103) (1 698) (9 648) uz Vērtības samazinājuma korekcijas uz Aprēķinātais Norakstīts (7 847) (103) (1 698) (9 648) uz Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz Nemateriālie ieguldījumi bilancē ir atspoguļoti atlikušajā vērtībā. Nemateriālo ieguldījumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā uz 2018.g. 01.novembri. Palielinājums licenču postenī ir galvenokārt pamatots ar licences par azartspēļu organizēšanas ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību iegādi. Samazinājums programmnodrošinājuma postenī un starptautisko spēļu organizēšanas tiesībās ir saistīts ar amortizāciju. 10. Pamatlīdzekļi Nekust. īpašums - zeme Ēkas, būves Pārējie pamatlīdzekļi Programmnodrošinājums Pamatlīdzekļu izveidošana Kopā Sākotnējā vērtība Uz Iegādāts Pārklasificēts (6 534) - Norakstīts ( ) (54 450) ( ) uz Vērtības samazinājuma korekcijas uz Aprēķinātais Norakstīts ( ) ( ) uz Bilances vērtība uz Bilances vērtība uz

23 Skaidrojums pie bilances posteņiem (turpinājums) Samazinājums ēku un būvju postenī, pārējos pamatlīdzekļos ir saistīts ar amortizāciju. Palielinājums pamatlīdzekļu izveidošanas postenī ir saistīts ar iegādēm par pamatlīdzekļiem un projektiem, kuru ieviešana ekspluatācijā paredzēta 2019.gadā. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti atlikušajā vērtībā. Pamatlīdzekļu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā uz 2018.gada 01.novembri. Ēkas, būves un automašīnas ir apdrošinātas. Nekustamais īpašums ietver trīs zemes gabalus, neapdzīvojamas telpas un ēkas. Zeme: - kadastra Nr , Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība ,00 euro - kadastra Nr , Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība ,00 euro - kadastra Nr , Rīgas pilsēta, īpašuma kadastrālā vērtība ,00 euro Neapdzīvojamas telpas: - Rūpnīcas iela 3a, Rēzekne, īpašuma kadastrālā vērtība 1 774,40 euro - Fr. Brīvzemnieka iela 47-3N, Liepāja, īpašuma kadastrālā vērtība 7 694,88 euro - Lielā iela 15, Jelgava, īpašuma kadastrālā vērtība ,26 euro Ēkas: - Meistaru iela 21, Rīga, īpašuma kadastrālā vērtība ,00 euro - Meistaru iela 19, Rīga, īpašuma kadastrālā vērtība ,00 euro - Laipu iela 10, Rīga, īpašuma kadastrālā vērtība ,00 euro Visi pamatlīdzekļi piedalās saimnieciskajā darbībā. Uz saimnieciskajā darbībā izmanto pamatlīdzekļus ar nulles vērtību gab. Sākotnējā šo pamatlīdzekļu vērtība sastāda euro. Visi bilancē uzskaitītie pamatlīdzekļi ir Latvijas Loto īpašums, un tie nav apgrūtināti. Norakstīto, likvidēto un pārdoto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu rezultāts: Sākotnējā vērtība Uzkrātais nolietojums Atlikusī vērtība Pārdošanas ienākumi Citi ilgtermiņa debitori Scientific Games International GmbH Zertificon Solutions GmbH Stallion, SIA IPro, SIA JetBrains s.r.o LU Matemātikas un informātikas Institūts Kopā: Citu ilgtermiņa debitoru postenis pieauga par euro, kas galvenokārt ir saistīts ar notikumu vadības sistēmas pakalpojumu iegādi un ilgtermiņa pakalpojumu iegādi. 12. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā: SIA Latloto nams no 1998.gada 16.decembra 100% Meistaru ielā 19, Rīga Kopā:

24 Skaidrojums pie bilances posteņiem (turpinājums) Pašu kapitāls uz Pašu kapitāls uz SIA Latloto nams no 1998.gada 16.decembra Kopā: Izejvielas, mazvērtīgais inventārs Materiāli - termopapīrs, spēļu kuponi, kases lentes, terminālu rezerves daļas Mazvērtīgais inventārs Kopā: Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Preces noliktavās -momentloterijas biļetes Preces internetā momentloterijas biļetes Kopā: Preces noliktavā-momentloterijas biļetes postenis palielinājās par euro, salīdzinot ar , kas ir saistīts ar momentloteriju saņemšanu noliktavā gada beigās un momentloteriju pārdošanas apjoma pieaugumu kopumā. 15. Preces laimestiem Preces laimestiem Kopā: Preces laimestiem postenis palielinājās par euro, kas ir saistīts ar to, ka uz veidojās mantu laimestu atlikums, kas vēl netika laimēts. 16. Avansa maksājumi par krājumiem Avansa maksājumi par krājumiem Kopā: Pircēju un pasūtītāju parādi Rezidentu parādi Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība, kopā Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Neto pircēju un pasūtītāju parādi, kopā Pircēju un pasūtītāju parādi samazinājās par euro, salīdzinot ar , kas ņemot vērā apgrozījuma pieaugumu, ir skaidrojams ar kalendārā gada saskaņotību ar norēķinu ciklu. 98% no pircēju un pasūtītāju parādiem nav iestājies apmaksas termiņš. 24

25 Skaidrojums pie bilances posteņiem (turpinājums) Uzkrājuma šaubīgiem debitoru parādiem Pircēju un pasūtītāju parādi Kopā, Uzkrājumi Uzkrājumu samazinājums (2 150) Uzkrājumu palielinājums - Uzkrājumi Citi debitori * Garantijas summa Norēķini ar personālu Depozīts darījuma kontā Eurojackpot projekta ietvaros German Bank trasta maksājums par laimestiem Depozīts darījuma kontā Vikinglotto projekta ietvaros Avansa maksājumi par pakalpojumiem Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa Danske Lotteri Spil A/S Bank trasta maksājums par laimestiem Neste Latvija, SIA Pārējie Kopā: * Citi debitori Rezidentu parādi Nerezidentu parādi Citu debitoru uzskaites vērtība, kopā Neto citi debitori Citi debitori pieauga par euro, kas saistīts ar izmaiņām normatīvajos aktos -Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājumos. 19. Nākamo periodu izmaksas Transportlīdzekļu civiltiesiskā apdrošināšana Informatīvie pakalpojumi Ēkas, iekārtu un veselības apdrošināšana Izložu valsts nodeva Telpu noma Centrālās sistēmas apkalpošanas izdevumi Pārējās izmaksas Darba devēja daļa sociālām nod., atvaļinājums Kopā: Uzkrātie ieņēmumi Uzkrātie depozītu procenti uz Pakalpojumi par 2018.g. (rēķini izrakstīti pēc ) Kopā:

26 Skaidrojums pie bilances posteņiem (turpinājums) 21. Naudas līdzekļi Valūta Naudas līdzekļi sabiedrības kasē Naudas līdzekļi kases aparātos Naudas līdzekļi depozītos Naudas līdzekļi norēķinu kontos Kopā: Naudas atlikumu pieaugums pārskata periodā par euro skaidrojams ar ieņēmumiem no pamatdarbības pieauguma. Uz pārskata gada pēdējo dienu termiņnoguldījumu depozīti un naudas līdzekļi krājkontos bija izvietoti sekojošās bankās: - AS Luminor Bank; - AS Swedbank garantijas summa; - AS Citadele banka. 26

27 Skaidrojums pie bilances posteņiem - pasīvs 22. Informācija par sabiedrības pamatkapitālu Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no akcijām ar nominālo vērtību 1 euro par vienu daļu. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. Sabiedrības īpašnieki: 1 Daļu skaits Daļu skaits LR Finanšu ministrija Kopā: Sabiedrības rezerves Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves Šajā postenī atspoguļotas pamatlīdzekļu ēkas un zeme Rīgā, Meistaru iela 19/21, Laipu 10 un neapdzīvojamu telpu pārvērtēšanas starpība. Rezerves , Rezervju samazinājums sakarā ar nolietojuma aprēķināšanu (79 038) Rezerves , Pārējās rezerves uz , palielinājums samazinājums - uz , Pamatojoties uz akcionāru pilnsapulces lēmumu 20% no 2017.gada peļņas novirzīti pārējo rezervju palielināšanai, savukārt peļņas daļa 80% apmērā tika novirzīta maksājumu veikšanai (dividendēs) par valsts kapitāla izmantošanu valsts budžetā. 25. Uzkrājumi, Loterijas laimestu uzkrājuma fonds pārskata gada sākumā palielinājums samazinājums ( ) pārskata gada beigās Uzkrājumi laimestiem pieauga par euro, kas ir skaidrojums ar aprēķināto laimestu pārsniegumu par izmaksātiem laimestiem. 26. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem uzskaites vērtība Kopā: Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem samazinājās par euro, kas ir skaidrojams ar piegādātāju pakalpojumu struktūras maiņu. 27

28 Skaidrojums pie bilances posteņiem (turpinājums) 27. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Atlikums uz Atlikums uz Pievienotās vērtības nodoklis Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Uzņēmuma ienākuma nodoklis Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Dabas resursu nodoklis Izložu nodoklis Uzņēmējdarbības riska nodeva Kopā: Nodokļu un VSAOI postenis samazinājās par euro, kas galvenokārt saistīts ar UIN saistību samazinājumu, pārskata periodā veiktie avansa maksājumi pārsniedza aprēķināto UIN. 28. Pārējie kreditori (īstermiņa) Postenī uzrādītas līdz bilances beigu datumam nesamaksātās summas. Avansa norēķinu summas Pārmaksātas summas no debitoriem Darba alga Kopā: Uzkrātās saistības Saistības par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem Norēķini ar kreditoriem par uzkrātām saistībām Kopā: Uzkrātās saistības postenis pieauga par euro, kas galvenokārt saistīts ar pieaugumu postenī saistības par darbinieku neizmantotiem atvaļinājumiem. 28

29 4. Vispārīgā informācija Gada pārskata pielikumi 1. Gada nodarbināto skaits 2018.gads 2017.gads Padome 3 3 Valde 3 3 Pārējie darbinieki Vidējais nodarbināto skaits gads gads 2. Personāla izmaksas kopā darba alga VSAOI tajā skaitā: Padomes atlīdzība - darba alga VSAOI Kopā Valdes darba samaksa - darba alga VSAOI Kopā Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā gads gads Samaksāts Samaksāts Iedzīvotāju ienākumu nodoklis VSAOI Uzņēmuma ienākuma nodoklis Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis Pievienotās vērtības nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Dabas resursu nodoklis Izložu nodoklis un nodevas, azartspēļu nodeva Valsts kapitāla izmantošana Kopā:

30 Darījumi ar saistītiem uzņēmumiem Pārskata periodā veikti darījumi ar saistīto uzņēmumu SIA "Latloto nams" par kopējo summu euro. Priekšlikumi par pārskata gada peļņas sadali Komercsabiedrības valdes priekšlikumi par 2018.gada peļņas ,81 euro (seši miljoni pieci simti viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens euro cents) sadali: , 49 (pieci miljoni pieci simti divdesmit seši tūkstoši seši simti deviņdesmit euro, četrdesmit deviņi euro centi) jeb 85%, novirzīt dividendēs pamatojoties uz likuma Par valsts budžetu 2019.gadam 48.panta pirmo daļu. Dividendēs novirzāmā peļņas daļa par 2018.gadu ietver maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmuma ienākuma nodokli, pamatojoties uz likuma Par valsts budžetu 2019.gadam 48.panta otro daļu , 32 (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro, trīsdesmit divi euro centi) novirzīt sabiedrības pārējās rezerves palielināšanai, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta trešajai daļai. Notikumi pēc bilances datuma Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. Gada pārskats apstiprināts un parakstīts no 1. lpp. līdz 30. lpp. 30

31

32

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums

Neauditētais pārskats par periodu no APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2019. - 31.03.2019. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8. maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 7.1. Rīga, 2019 Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību

Sīkāk

pārskats

pārskats Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2017. - 31.12.2017. APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2018. gada 16. februāra Valdes sēdē Protokols Nr.7, lēmums Nr. 3.1. Rīga, 2018 Saturs Lpp. Informācija par

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk