Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite"

Transkripts

1 PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs

2

3 tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA RĀDĪTĀJS Pētījuma apraksts...5 Terminu skaidrojums...6 Galvenie secinājumi...7 Atskaites analītiskā daļa Parex indeksa izmaiņas kopš gada 1. ceturkšņa...15 Parex tagadnes un nākotnes indeksu izmaiņas kopš gada 1. ceturkšņa...16 Parex apakšindeksu izmaiņas kopš gada 1. ceturkšņa...17 Parex indeksa izmaiņas dažādās uzņēmēju grupās kopš gada 1. ceturkšņa Valsts vispārējās ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Pārstāvētās nozares ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Pārstāvētās nozares konkurences vērtējumu indeksi Uzņēmuma apgrozījuma vērtējumu indeksi Uzņēmuma rentabilitātes vērtējumu indeksi Uzņēmuma finansiālā stāvokļa vērtējumu indeksi Darbinieku skaita uzņēmumā vērtējumu indeksi Investīciju apjoma uzņēmumā vērtējumu indeksi...81 Pielikumi Pētījuma tehniskā informācija...91 Aptaujāto uzņēmumu profils...93 Parex indeksa aprēķināšanas metodoloģija...94 Aptaujas anketa

4 ...

5 PĒTĪJUMA APRAKSTS Kopš gada sākuma reizi ceturksnī tiek veikts pētījums, kura rezultātā tiek aprēķināts Parex indekss. Pētījuma pamatā ir dažādu nozaru un lieluma Latvijas uzņēmumu vadītāju aptauja. Aptaujas laikā tiek noskaidrots uzņēmēju vērtējums pašreizējai situācijai un prognozes nākamajiem 6 mēnešiem tādos jautājumos kā vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī un attiecīgā uzņēmēja pārstāvētajā nozarē, kā arī tādiem uzņēmuma darbības rādītājiem, kā rentabilitāte, apgrozījums, finansiālais stāvoklis, darbinieku skaits, investīciju apjoms un konkurences līmenis nozarē. Parex indekss tiek aprēķināts, balstoties uz uzņēmēju sniegtajiem vērtējumiem augšminētajos jautājumos. Kopumā katrā pētījumā tiek aptaujāti 7 uzņēmumu vadītāji, kuri tiek izvēlēti atbilstoši kvotu izlasei. Respondentu kvotas tiek noteiktas, balstoties uz uzņēmuma pamatdarbības NACE kodu un tās ir proporcionālas tam, cik liels ir katra NACE koda pārstāvēto uzņēmumu ieguldījums kopējā Latvijas iekšzemes kopproduktā (IKP). Respektīvi, ja kāda nozare sastāda lielāku daļu no Latvijas IKP, tad attiecīgi šajā darbības sfērā tiks aptaujāti salīdzinoši vairāk uzņēmēji. Ik gadu uzņēmumu skaits katrā kvotā tiek pārrēķināts, balstoties uz svaigākajiem Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes publicētajiem datiem par IKP struktūru. Aptaujas izlases veidošanai tiek izmantota uzņēmēju datu bāze, kuru pēc iepriekš minētajiem parametriem sagatavo CSP, tāpat atsevišķas adreses tiek iegūtas no uzziņu datu bāzēm un Aptauja tiek veikta izmantojot divas metodes: telefonintervijas un web-aptauju. Respondentiem tiek dota iespēja izvēlēties viņiem ērtāko intervijas formu. Respondentu kopumu daļēji veido jau iepriekšējo aptauju dalībnieki, kuri ir piekrituši piedalīties nākošajos Parex indeksa pētījumos, un daļēji no jauna pēc nejaušās izlases principa izvēlēti respondenti gada jūnijs ir jau astoņpadsmitais ceturksnis, kurā ir iegūta informācija par Latvijas uzņēmēju noskaņojumu. Jāatzīmē, ka indeksa svārstības precīzi atspoguļo Latvijas uzņēmēju noskaņojuma izmaiņas, un nu jau četrarpus gadu laikā ir pierādījies, ka indeksa svārstības ir apsteidzošas un korelē ar atsevišķiem Latvijas makroekonomiskajiem rādītajiem. 5

6 PĒTĪJUMĀ IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS NACE kods kods, kurš apraksta uzņēmuma galveno darbības veidu un pēc kura uzņēmums ir klasificēts Latvijas Republikas Centrālajā statistikas pārvaldē NOZARE Ražošanas nozares NACE kodi: A, B, C, D, E Tirdzniecības nozares NACE kodi: G Būvniecības nozares NACE kodi: F Pakalpojumu nozares NACE kodi: H, I, J, K, M, N, O APGROZĪJUMS uzņēmuma finansiālais apgrozījums pēdējā finanšu gada laikā. Visi uzņēmumi atbilstoši to apgrozījuma lielumam ir sadalīti piecās līdzīgās grupās kvintilēs. Katra pētījuma atskaitē kvintiles tiek pārrēķinātas atkarībā no respondentu sniegtajām atbildēm: 1. kvintile aptver uzņēmumus ar zemāko apgrozījumu, bet 5. kvintile uzņēmumus ar augstāko apgrozījumu gada jūnijs 1. kvintile (zemākais apgrozījums) Līdz Ls kvintile Ls kvintile Ls kvintile Ls kvintile (augstākais apgrozījums) Ls un vairāk UZŅĒMUMA LIELUMS Mikrouzņēmumi darbinieku skaits: 1 10; Mazie uzņēmumi darbinieku skaits: 11 49; Vidējie uzņēmumi darbinieku skaits: 249; Lielie uzņēmumi darbinieku skaits: 2 un vairāk. REĢIONS Rīga Rīgas pilsēta; Pierīga Rīgas rajons, Jūrmala, Limbaži un Limbažu rajons, Ogre un Ogres rajons, Tukums un Tukuma rajons; Vidzeme Alūksne un Alūksnes rajons, Cēsis un Cēsu rajons, Gulbene un Gulbenes rajons, Madona un Madonas rajons, Valka un Valkas rajons, Valmiera un Valmieras rajons; Kurzeme Kuldīga un Kuldīgas rajons, Liepāja un Liepājas rajons, Saldus un Saldus rajons, Talsi un Talsu rajons, Ventspils un Ventspils rajons; Zemgale Aizkraukle un Aizkraukles rajons, Bauska un Bauskas rajons, Dobele un Dobeles rajons, Jelgava un Jelgavas rajons, Jēkabpils un Jēkabpils rajons; Latgale Balvi un Balvu rajons, Daugavpils un Daugavpils rajons, Krāslava un Krāslavas rajons, Ludza un Ludzas rajons, Preiļi un Preiļu rajons, Rēzekne un Rēzeknes rajons. APDZĪVOTAS VIETAS TIPS 7 lielākās pilsētas republikas 7 lielākās pilsētas (Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Rēzekne); Rajonu centri Latvijas rajonu centri (pilsētas), atskaitot 7 iepriekšminētās lielākās pilsētas; Mazpilsētas apdzīvotās vietas, kurām ir pilsētas statuss, bet kuras neietilpst augšminētajās grupās; Pagasts/ lauki pārējā Latvijas teritorija. 6

7 GALVENIE SECINĀJUMI 7

8 ...

9 GALVENIE SECINĀJUMI Parex lietišķās aktivitātes indekss (PX) Pētījuma pamatuzdevums ir aprēķināt indeksu, kas raksturo Latvijas uzņēmēju vērtējumu ekonomiskajam stāvoklim valstī. Tā kā šis ir astoņpadsmitais šāda veida pētījums, tas nozīmē, ka ir iespēja salīdzināt indeksa svārstības jau četrarpus gadu garumā. 15. un 16. lapaspusē aplūkojamas PX un tagadnes un nākotnes indeksu svārstības 18 ceturkšņos, 17. un 18. lapaspusē atainotas PX apakšindeksu izmaiņas četrarpus gadu garumā, savukārt lapaspusē PX atspoguļots, salīdzinot indeksa izmaiņas dažādās uzņēmēju grupās. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem gada jūnijā Parex indekss ir turpinājis samazināties un sasniedzis jaunu zemāko vērtību kopš indeksa mērījumu uzsākšanas gada sākumā. Ceturkšņa laikā tas ir krities par 3.42 punktiem un tā vērtība gada jūnijā ir tikai punkti. Tādējādi jau otro ceturksni pēc kārtas indeksa vērtība ir zem punktu atzīmes. Jāatzīmē arī, ka indeksa vērtības kritums starp gada martu un jūniju ir otrais lielākais, kāds ir novērots indeksa mērījumu gaitā kopš gada sākuma. PX I 2004 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 57.47)/2.18 PX II 2004 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 57.07)/ PX III 2004 PX (Tagadnes indekss:.86 + Nākotnes indekss: 58.81)/ PX IV 2004 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 59.90)/ PX I 2005 PX (Tagadnes indekss:.63 + Nākotnes indekss: 62.96)/ PX II 2005 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 59.95)/ PX III 2005 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 56.73)/ PX IV 2005 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss:.04)/ PX I 2006 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 64.01)/ PX II 2006 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 61.82)/ PX III 2006 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 59.62)/ PX IV 2006 PX (Tagadnes indekss:.01 + Nākotnes indekss: 61.74)/ PX I 2007 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss:.76)/ PX II 2007 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 57.04)/ PX III 2007 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 54.91)/ PX IV 2007 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 52.)/ PX I 2008 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 51.17)/ PX II 2008 PX (Tagadnes indekss: Nākotnes indekss: 47.49)/

10 Aplūkojot Parex indeksu dažādās uzņēmēju grupās (kopumā pētījumā tiek analizētas 26 uzņēmēju grupas), ir jāsecina, ka gada otrajā ceturksnī indekss ir krities visās grupās, izņemot lielo uzņēmumu grupu, kur tas ir pieaudzis par 2.39 punktiem. Lielākie indeksa kritumi ir vērojami šādās uzņēmumu grupās: uzņēmumi, kuru apgrozījums atbilst 3. kvintilei, t.i., vidēji liels apgrozījums (-5.91); vidējie uzņēmumi (-5.31); uzņēmumi, kuri darbojas mazpilsētās (-5.26); būvniecības nozarē strādājošie uzņēmumi (-5.25). Robežās no 4 līdz 5 punktiem gada jūnijā Parex indekss ir krities sekojošās uzņēmumu grupās: uzņēmumi, kas darbojas Vidzemes reģionā (-4.98); uzņēmumi, kas atrodas rajonu centros (-4.38); uzņēmumi, kuros pārstāvēts tikai ārvalstu kapitāls (-4.09); uzņēmumi, kas darbojas Kurzemes reģionā (-4.09); tirdzniecības sfērā strādājošie uzņēmumi (-4.01). Pārējās sešpadsmit uzņēmēju grupās ceturkšņa laikā indekss ir samazinājies ne tik strauji, kā augstākminētajās grupās. Parex tagadnes un nākotnes indeksi (16. lpp.) Analizējot Parex tagadnes un nākotnes indeksu svārstības (kur tagadnes indekss atspoguļo uzņēmēju vērtējumu pašreizējai situācijai, bet nākotnes indekss prognozes tuvākajiem sešiem mēnešiem), jāatzīmē, ka ceturkšņa laikā ievērojami ir krities gan Parex tagadnes indekss, gan Parex nākotnes indekss gada jūnijā Parex tagadnes indeksa vērtība ir punkti (salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tas ir samazinājies par 3.17 punktiem), bet Parex nākotnes indeksa vērtība ir punkti, tādējādi tas pirmo reizi visā indeksa mērījumu periodā ir noslīdējis zem punktu atzīmes (salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tas ir samazinājies par 3.68 punktiem) gada jūnijā gan tagadnes, gan nākotnes indeksiem ir viszemākās vērtības visā pētījumu periodā kopš gada sākuma. Parex apakšindeksi (17. un 18. lpp.) PX veido 8 dažādi apakšindeksi (papildus informācija par tiem atrodama atskaites pielikumā), kuru svārstībām ir būtiski sekot, jo tās nosaka kopējā indeksa izmaiņas gada jūnija pētījuma rezultāti liecina, ka šajā ceturksnī, tāpat kā ceturksni iepriekš, visi apakšindeksi ir samazinājušies. Lielākie indeksa kritumi vērojami uzņēmēju vērtējumā par: Vispārējo ekonomisko situāciju valstī (-5.47); Ekonomisko aktivitāti pārstāvētajā nozarē (-5.22); Uzņēmuma apgrozījumu (-4.80). 10

11 Salīdzinoši mazāk ceturkšņa laikā ir kritušies sekojoši apakšindeksi: Uzņēmuma finansiālais stāvoklis (-3.89); Uzņēmuma rentabilitāte (-3.39); Darbinieku skaits uzņēmumā (-2.22); Investīciju apjoms uzņēmumā (-1.67); Konkurence pārstāvētajā nozarē (-0.42) gada otrajā ceturksnī visu apakšindeksu vērtības, izņemot apakšindeksu konkurence pārstāvētajā nozarē, ir zem punktu atzīmes: Konkurence nozarē (52.96); Investīciju apjoms uzņēmumā (48.18); Darbinieku skaits uzņēmumā (47.67); Uzņēmuma apgrozījums (.08); Uzņēmuma finansiālais stāvoklis (43.91); Uzņēmuma rentabilitāte (43.89); Ekonomiskā aktivitāte nozarē (38.36); Vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī (29.94). Jāatzīmē, ka visiem apakšindeksiem gada jūnijā ir zemākās vērtības, kādas ir novērotas kopš pētījumu sākuma gada sākumā. 11

12 ...

13 ATSKAITES ANALĪTISKĀ DAĻA 13

14 ...

15 Parex indeksa izmaiņas kopš gada 1. ceturkšņa * Visi respondenti -0.29** * - indeksa vērtība attiecīgajā ceturksnī ** - indeksa svārstības, salīdzinot divus ceturkšņus Bāze: visi respondenti, n=7 15

16 Parex tagadnes un nākotnes indeksu izmaiņas kopš gada 1. ceturkšņa 70 Parex tagadnes indekss Parex nākotnes indekss Parex tagadnes indekss Parex nākotnes indekss I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005 II III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV II 2007 III 2007 IV 2007 I I II Parex tagadnes indekss tiek aprēķināts pēc uzņēmēju vērtējumiem par izmaiņām dažādos ekonomiskās situācijas aspektos valstī kopumā, viņu nozarē un uzņēmumā iepriekšējos 6 mēnešos Parex nākotnes indekss tiek aprēķināts pēc uzņēmēju prognozēm par izmaiņām dažādos ekonomiskās situācijas aspektos valstī kopumā, viņu nozarē un uzņēmumā nākamajos 6 mēnešos Bāze: visi respondenti, n=7 16

17 Parex apakšindeksu izmaiņas kopš gada 1. ceturkšņa 70 Vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī Ekonomiskā aktivitāte pārstāvētajā nozarē Konkurence pārstāvētajā nozarē Uzņēmuma apgrozījums Uzņēmuma rentabilitāte Uzņēmuma finansiālais stāvoklis Darbinieku skaits uzņēmumā Investīciju apjoms uzņēmumā Bāze: visi respondenti, n=7 17

18 Parex apakšindeksu izmaiņas kopš gada 1. ceturkšņa Apakšindeksi Vispārējā ekonomiskā aktivitāte valstī Ekonomiskā aktivitāte pārstāvētajā nozarē Konkurence pārstāvētajā nozarē Uzņēmuma apgrozījums Uzņēmuma rentabilitāte Uzņēmuma finansiālais stāvoklis Darbinieku skaits uzņēmumā Investīciju apjoms uzņēmumā I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I II Bāze: visi respondenti, n=7 18

19 Parex indeksa izmaiņas dažādās uzņēmēju grupās kopš gada 1. ceturkšņa Parex indekss dažādās uzņēmējdarbības nozarēs 70 Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

20 Parex indeksa izmaiņas dažādās uzņēmēju grupās kopš gada 1. ceturkšņa Parex indekss atkarībā no darbinieku skaita uzņēmumā un vairāk darbinieki darbinieki darbinieki 2 un vairāk darbinieku

21 Parex indeksa izmaiņas dažādās uzņēmēju grupās kopš gada 1. ceturkšņa Parex indekss atkarībā no uzņēmuma gada apgrozījuma kvintile 2. kvintile 3. kvintile 4. kvintile 5. kvintile III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II kvintile (zemākais apgrozījums) III IV I II III IV I II kvintile 3. kvintile 4. kvintile 5. kvintile (augstākais apgrozījums)

22 Parex indeksa izmaiņas dažādās uzņēmēju grupās kopš gada 1. ceturkšņa Parex indekss dažādos valsts reģionos Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV I II III IV I II

23 Parex indeksa izmaiņas dažādās uzņēmēju grupās kopš gada 1. ceturkšņa Parex indekss atkarībā no uzņēmuma kapitāla izcelsmes 70 Vietējais kapitāls Vietējais un ārzemju kapitāls Ārzemju kapitāls Vietējais kapitāls Vietējais un ārzemju kapitāls Ārzemju kapitāls I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I II 2007 III IV 2007 I II

24 Parex indeksa izmaiņas dažādās uzņēmēju grupās kopš gada 1. ceturkšņa Parex indekss atkarībā no apdzīvotas vietas tipa 7 lielākās pilsētas Rajona centrs Mazpilsēta Pagasts/ lauki lielākās pilsētas Rajona centrs Mazpilsēta Pagasts/ lauki

25 1. Valsts vispārējās ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Kopējais vērtējums Visi respondenti.39* ** Bāze: visi respondenti, n=7 * - indeksa vērtība attiecīgajā ceturksnī ** - indeksa svārstības, salīdzinot divus ceturkšņus 25

26 Valsts vispārējās ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums dažādās uzņēmējdarbības nozarēs Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

27 Valsts vispārējās ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no darbinieku skaita uzņēmumā un vairāk darbinieki I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II darbinieki darbinieki 2 un vairāk darbinieku

28 Valsts vispārējās ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no uzņēmuma gada apgrozījuma 1. kvintile 2. kvintile 3. kvintile 4. kvintile 5. kvintile III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II kvintile (zemākais apgrozījums) III 2006 IV 2006 I II 2007 III IV I II kvintile 3. kvintile 4. kvintile 5. kvintile (augstākais apgrozījums)

29 Valsts vispārējās ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums dažādos valsts reģionos Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II

30 Valsts vispārējās ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no uzņēmuma kapitāla izcelsmes 75 Vietējais kapitāls Vietējais un ārzemju kapitāls Ārzemju kapitāls Vietējais kapitāls Vietējais un ārzemju kapitāls Ārzemju kapitāls

31 Valsts vispārējās ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no apdzīvotas vietas tipa 7 lielākās pilsētas Rajona centrs Mazpilsēta Pagasts/ lauki lielākās pilsētas Rajona centrs Mazpilsēta Pagasts/ lauki

32 ...

33 2. Pārstāvētās nozares ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Kopējais vērtējums Visi respondenti.36* ** Bāze: visi respondenti, n=7 * - indeksa vērtība attiecīgajā ceturksnī ** - indeksa svārstības, salīdzinot divus ceturkšņus 33

34 Pārstāvētās nozares ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums dažādās uzņēmējdarbības nozarēs Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi

35 Pārstāvētās nozares ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no darbinieku skaita uzņēmumā un vairāk darbinieki darbinieki darbinieki 2 un vairāk darbinieku

36 Pārstāvētās nozares ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no uzņēmuma gada apgrozījuma kvintile 2. kvintile 3. kvintile 4. kvintile 5. kvintile III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II kvintile (zemākais apgrozījums) III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II kvintile 3. kvintile 4. kvintile 5. kvintile (augstākais apgrozījums)

37 Pārstāvētās nozares ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums dažādos valsts reģionos Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II

38 Pārstāvētās nozares ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no uzņēmuma kapitāla izcelsmes Vietējais kapitāls Vietējais un ārzemju kapitāls Ārzemju kapitāls Vietējais kapitāls Vietējais un ārzemju kapitāls Ārzemju kapitāls I 2004 II 2004 III IV I II III IV I 2006 II III IV I II III IV I II

39 Pārstāvētās nozares ekonomiskās aktivitātes vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no apdzīvotas vietas tipa 70 7 lielākās pilsētas Rajona centrs Mazpilsēta Pagasts/ lauki lielākās pilsētas Rajona centrs Mazpilsēta Pagasts/ lauki I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III I IV II

40 ...

41 3. Pārstāvētās nozares konkurences vērtējumu indeksi Kopējais vērtējums Visi respondenti 64.10* ** Bāze: visi respondenti, n=7 * - indeksa vērtība attiecīgajā ceturksnī ** - indeksa svārstības, salīdzinot divus ceturkšņus 41

42 Pārstāvētās nozares konkurences vērtējumu indeksi Vērtējums dažādās uzņēmējdarbības nozarēs Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi

43 Pārstāvētās nozares konkurences vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no darbinieku skaita uzņēmumā un vairāk darbinieki darbinieki darbinieki 2 un vairāk darbinieku

44 Pārstāvētās nozares konkurences vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no uzņēmuma gada apgrozījuma kvintile 2. kvintile 3. kvintile 4. kvintile 5. kvintile III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II kvintile (zemākais apgrozījums) III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II kvintile 3. kvintile 4. kvintile 5. kvintile (augstākais apgrozījums)

45 Pārstāvētās nozares konkurences vērtējumu indeksi Vērtējums dažādos valsts reģionos 70 Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II

46 Pārstāvētās nozares konkurences vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no uzņēmuma kapitāla izcelsmes Vietējais kapitāls Vietējais un ārzemju kapitāls Ārzemju kapitāls Vietējais kapitāls Vietējais un ārzemju kapitāls Ārzemju kapitāls

47 Pārstāvētās nozares konkurences vērtējumu indeksi Vērtējums atkarībā no apdzīvotas vietas tipa 70 7 lielākās pilsētas Rajona centrs Mazpilsēta Pagasts/ lauki lielākās pilsētas Rajona centrs Mazpilsēta Pagasts/ lauki

48 ...

49 4. Uzņēmuma apgrozījuma vērtējumu indeksi Kopējais vērtējums Visi respondenti 56.46* ** Bāze: visi respondenti, n=7 * - indeksa vērtība attiecīgajā ceturksnī ** - indeksa svārstības, salīdzinot divus ceturkšņus 49

50 Uzņēmuma apgrozījuma vērtējumu indeksi Vērtējums dažādās uzņēmējdarbības nozarēs Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi Ražošana Tirdzniecība Būvniecība Pakalpojumi

Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs

Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti 2014. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas Nenovērsies! ietvaros. Kampaņas mērķis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD 2012 1.ceturksnis Saturs 1. Kopsavilkums... 3 2. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vispārējās tendences... 3 3. Dzīvokļu

Sīkāk

Latvijas lielako pilsetu tirdzniecibas platibu parskats pusgads

Latvijas lielako pilsetu tirdzniecibas platibu parskats pusgads Pēc mazumtirdzniecības apjomu straujā krituma iepriekšējos gados šogad nozarē iezīmējušās nedaudz pozitīvākas tendences. Par stabilu mazumtirdzniecības apjomu pieaugumu runāt vēl pāragri, tomēr tirgotāju

Sīkāk

Produkta nosaukums

Produkta nosaukums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un tās dalīborganizāciju publicitātes pārskats 0.gada janvāris decembris Publicitātes pārskats sagatavots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. DP/.../08/IPIA/NVA/00

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā SOCIĀLI EKONOMISKIE FAKTORI GLIEMEŅU AUDZĒŠANAI POTENCIĀLIE IEGUVUMI, IZMANTOJOT GLIEMEŅU BARĪBU Kurzemes plānošanas reģions Baltic Blue Growth 1 Miljoni EUR Zivsaimniecība Latvijā Pēdējo 3 gadu laikā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā 2013 Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā Aptaujas rezultāti Aptauja daļēji finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG IVC programmas projekta Micropol

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autoceļu tīkla sakārtošana kā ekonomiskās izaugsmes stūrakmens Reinis Uzulnieks Satiksmes ministra padomnieks 2017.gada rezultāti Kopumā dažādu veidu darbi veikti 1100 km valsts autoceļu. Kapitālieguldījumi

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Ziņojums Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 29.03.2019. Ija Groza, remigrācijas jautājumu koordinatore Mērķis Palīdzēt ārvalstīs

Sīkāk

Sabiedrības attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Sabiedrības attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā SABIEDRISKĀS DOMAS APTAUJA Latvijas Fakti 2013. gada novembris SATURS I. METODOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA... 3 Terminu skaidrojums...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidrometeoroloģiskā situācija Latvijas upju baseinos 2019. gadā Ķegums, 08.03.2019. Andris Vīksna Prognožu un klimata daļas vadītājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs RUDENS ZIEMAS PERIODA

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi  vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Latvijas Organizāciju psihologu biedrība Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem Kvantitatīvais pētījums Atskaite Rīga 2006

Latvijas Organizāciju psihologu biedrība Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem Kvantitatīvais pētījums Atskaite Rīga 2006 Latvijas Organizāciju psihologu biedrība Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem Kvantitatīvais pētījums Atskaite Rīga 006 Saturs Ievads... Uzdevumi... Metode... Pētījuma respondenti...

Sīkāk

VPP EKOSOC - LV

VPP EKOSOC - LV Zemgales reģiona ceļš uz viedo ekonomiku : zinātnisko rezultātu izvērtēšana LZA akadēmiķe, VPP EKOSOC-LV projekta vadītāja Baiba Rivža Zemgales forums Viedā ekonomika : zinātne, tehnoloģijas un inovācijas

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

Latvijas ekonomika Mēneša apskats, Swedbank Ekonomisko pētījumu daļa Lija Strašuna Nr gada 27. februāris Produktīvas investīcijas ilgtspējīga

Latvijas ekonomika Mēneša apskats, Swedbank Ekonomisko pētījumu daļa Lija Strašuna Nr gada 27. februāris Produktīvas investīcijas ilgtspējīga Lija Strašuna Nr. 1 12. gada 27. februāris Produktīvas investīcijas ilgtspējīgas izaugsmes atslēga Investīcijas ir virzījušas ekonomikas izaugsmi kopš 11.gada. Tomēr pēc spēcīgā uzrāviena 12.gada sākumā

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

Pielikums Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Parakstu skaits Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija 1 Jaunjelgavas vidusskola 27 2 Pļaviņu novada

Pielikums Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Parakstu skaits Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija 1 Jaunjelgavas vidusskola 27 2 Pļaviņu novada Pielikums Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Parakstu skaits Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija 1 Jaunjelgavas vidusskola 27 2 Pļaviņu novada ģimnāzija 20 3 Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ATBALSTA CENTRS VISIEM KURUS SKAR HIV/AIDS HIV infekcija apdraudoša aktualitāte LV. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām RD LD konference Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS  CENTRĀLĀS  BANKAS  PAMATNOSTĀDNE  (ES)  2018/ (2018. gada 24. aprīlis),  -  ar  ko  groza  Pamatnostādni  ECB/  2013/  23  par  vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

DARBA PRODUKTIVITĀTE LATVIJĀ PA SAIMNIECISKO DARBĪBU VEIDIEM GADĀ LABOUR PRODUCTIVITY IN LATVIA BY THE KIND OF ECONOMIC ACTIVITY IN

DARBA PRODUKTIVITĀTE LATVIJĀ PA SAIMNIECISKO DARBĪBU VEIDIEM GADĀ LABOUR PRODUCTIVITY IN LATVIA BY THE KIND OF ECONOMIC ACTIVITY IN DARBA PRODUKTIVITĀTE LATVIJĀ PA SAIMNIECISKO DARBĪBU VEIDIEM 1996. 2009.GADĀ LABOUR PRODUCTIVITY IN LATVIA BY THE KIND OF ECONOMIC ACTIVITY IN 1996-2009 Einārs ULNICĀNS Mg.oec., lektors, pētnieks, Rēzeknes

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

Darba tiesību publicitātes ANALĪTISKAIS PĀRSKATS 2010.gada janvāris decembris LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBA Tālr , , fakss 67

Darba tiesību publicitātes ANALĪTISKAIS PĀRSKATS 2010.gada janvāris decembris LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBA Tālr , , fakss 67 Darba tiesību publicitātes ANALĪTISKAIS PĀRSKATS 00.gada janvāris decembris LATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBA Tālr. 67705, 6705960, fakss 6776649 Bruņinieku ielā 9/, LV-00 e-pasts: lbas@lbas.lv Satura

Sīkāk

BIOGĀZES RAŽOŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ FA CILITY OF BIOGAS PRODUCTION IN LA TVIA Vilis Dubrovskis, Imants Plūme, Andis Spīdāns, Indulis Straume LLU TF La

BIOGĀZES RAŽOŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ FA CILITY OF BIOGAS PRODUCTION IN LA TVIA Vilis Dubrovskis, Imants Plūme, Andis Spīdāns, Indulis Straume LLU TF La BIOGĀZES RAŽOŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ FA CILITY OF BIOGAS PRODUCTION IN LA TVIA Vilis Dubrovskis, Imants Plūme, Andis Spīdāns, Indulis Straume LLU TF Lauksaimniecības Enerģētikas institūts e-pasts vilisd@inbox.lv

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

Šis materiāls ir veidots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu

Šis materiāls ir veidots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu Šis materiāls ir veidots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 nvestīcijas: mazliet teorijas un situācija Latvijā gors Kasjanovs, Ekspertu saruna Latvijas Bankā 20.06.2011 nvestīciju jēdziens nvestīciju jēdziens un to pazīmes makroekonomikā Par investīcijām makroekonomiskajā

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs Ievads un semināra atklāšana Darba vides riska faktori pārtikas un dzērienu ražošanas nozarē Ivars Vanadziņš, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Kontakti: ivars.vanadzins@rsu.lv

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

МПС – СССР

МПС – СССР VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA «LATVIJAS DZELZCEĻŠ» PIEPILSĒTAS VILCIENU KUSTĪBAS DIENESTA SARAKSTS 1995/1996 g. Stājas spēkā ar 28. maiju RĪGA 1995 Pārdrukāt drīkst ar Latvijas Dzelzceļš atļauju. SATURA RĀDĪTĀIS

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA 2018.GADA NOVEMBRA-DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS BASKETBOLĀ UN VOLEJBOLĀ Datums Laiks Pasākums Norises vieta Ieejas maksa 3.

LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA 2018.GADA NOVEMBRA-DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS BASKETBOLĀ UN VOLEJBOLĀ Datums Laiks Pasākums Norises vieta Ieejas maksa 3. LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLA 2018.GADA NOVEMBRA-DECEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS BASKETBOLĀ UN VOLEJBOLĀ Datums Laiks Pasākums Norises vieta Ieejas maksa 3.11. 10:00-16:30 LJBL Persil U12; U13 zēni Liepājas

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

E-vielas.indd

E-vielas.indd Vai Tu zini, kas ir pārtikas produktā, ko pērc? E vielas kas tās tādas? Pēdējā laikā vērojams, ka Latvijas patērētāji aizvien vairāk sāk domāt par to, cik veselīgi ir pārtikas produkti, ko tie ikdienā

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Pētījums Biedrības Balvu rajona partnerības attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana Balvi 2015

Pētījums Biedrības Balvu rajona partnerības attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana Balvi 2015 Pētījums Biedrības Balvu rajona partnerības attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana Balvi 2015 Pasūtītājs: Biedrība Balvu rajona partnerība Adrese: Brīvības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MĀJOKĻU P Ā R S K A TS 2019.gada 1. pusgads 2 Dzirdot frāzi «izaugsme palēnināsies», visi pievērš uzmanību otrajam vārdam un sāk satraukties, lai gan daudz nozīmīgāks ir vārds «izaugsme». Nav pamata celt

Sīkāk

17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv

17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apv 17. OLIMPIĀDE EKONOMIKĀ 2. posms 2016. gada 3. Februāris Skola: Vārds, uzvārds: Tests (22 punkti) Apvelc pareizo atbildi! Katram jautājumam drīkst apvilkt tikai vienu atbildi! Par katru pareizu atbildi

Sīkāk

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rikkyo University, Japan nakai[at]rikkyo.ac.jp 27 oktobris.

Sīkāk

19.basketbola turnīrs Cēsu kauss janvāris 2003.g.dz.grupa zēni A apakšgrupa Nr. p.k. Komandas Punkti Vieta Piezīmes 1. RAPLA KK

19.basketbola turnīrs Cēsu kauss janvāris 2003.g.dz.grupa zēni A apakšgrupa Nr. p.k. Komandas Punkti Vieta Piezīmes 1. RAPLA KK 003.g.dz.grupa zēni A apakšgrupa Komandas.. 3. 4. Punkti Vieta Piezīmes. RAPLA KK Igaunija 4:9. Ķekava/VEF 9:4 3. Cēsu pilsētas sporta skola 53:33 4. Iecava/Vecumnieki 40:4 43:33 44:4 33:53 33:43 3:70

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 3. augustā (OR. en) 11612/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ECOFIN 676 STATIS 43 UEM 242 ECO 49 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk