Rīgas Austrumu vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2018./2019.mācību gads Piektdiena Ceturtdiena Trešdiena Otrdiena Pirmdiena 1.a klase 1.b

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rīgas Austrumu vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2018./2019.mācību gads Piektdiena Ceturtdiena Trešdiena Otrdiena Pirmdiena 1.a klase 1.b"

Transkripts

1 .a klase.b klase.c klase.d klase.e klase Krievu valoda Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Matemātika 0 Latviešu valoda un literatūra Sports 0 Matemātika 0 Sports Krievu valoda 0 Matemātika Latviešu valoda un literatūra 0 Angļu valoda 0 Matemātika 0 Sports Dabaszinības Matemātika 0 Dabaszinības 0 Ētika 0 Dabaszinības 0 Sociālās zinības 0 Latviešu valoda un literatūra 0.a klase.b klase.c klase.d klase.e klase Sports Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Angļu valoda 0 Matemātika 0 Krievu valoda Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Matemātika 0 Latviešu valoda un literatūra 0 Matemātika 0 Vizuālā māksla 0 Vizuālā māksla Vizuāla māksla 0 Matemātika 0 Latviešu valoda un literatūra 0 Ētika 0 Ētika 0 Mājturības un tehnoloģija 0 Latviešu valoda un literatūra 0.a klase.b klase.c klase.d klase.e klase Krievu valoda Mūzika 0 Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Matemātika 0 Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda 0 Sports Matemātika 0 Sports Matemātika Latviešu valoda un literatūra 0 Sociālas zinības 0 Vizuālā māksla 0 Krievu valoda 0 Mūzika 0 Matemātika 0 Vizuālā māksla 0 Sports 0 Latviešu valoda un literatūra 0 Sociālas zinības Dabaszinības 0.a klase.b klase.c klase.d klase.e klase Sports Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Angļu valoda 0 Krievu valoda Matemātika 0 Matemātika 0 Dabaszinības 0 Matemātika 0 Matemātika Mājturība un tehnoloģijas 0 Latviešu valoda un literatūra 0 Mūzika 0 Latviešu valoda un literatūra 0 Dabaszinības Angļu valoda 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Latviešu valoda un literatūra 0 Sociālās zinības 0.a klase.b klase.c klase.d klase.e klase Matemātika Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Krievu valoda 0 Mūzika 0 Angļu valoda Ētika 0 Latviešu valoda un literatūra 0 Matemātika 0 Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Latviešu valoda un literatūra 0 Matemātika 0 Sociālās zinības 0 Latviešu valoda un literatūra 0 Ētika Sports Mūzika 0 Latviešu valoda un literatūra 0 Krievu valoda 0 Mājturība un tehnoloģijas Sports Mājturības un tehnoloģija 0

2 .a klase.b klase.c klase Sports Latviešu valoda un literatūra 0 Sports Matemātika Matemātika 0 Krievu valoda Krievu valoda Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Latviešu valoda un literatūra / Sociālās zinības 0 Dabaszinības Sports.a klase.b klase.c klase Matemātika Matemātika 0 Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda Latviešu valoda un literatūra 0 Mūzika 0 Latviešu valoda un literatūra / Krievu valoda 0 Matemātika Dabaszinības Ētika 0 Krievu valoda Sociālās zinības Sociālās zinības.a klase.b klase.c klase Sports Latviešu valoda un literatūra 0 Sports Matemātika Matemātika 0 Matemātika Latviešu valoda un literatūra / Krievu valoda 0 Krievu valoda Vizuālā māksla Sports Vizuālā māksla Angļu valoda 0 Mājturība un tehnoloģijas.a klase.b klase.c klase Matemātika Matemātika 0 Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda Krievu valoda 0 Matemātika Dabaszinības Dabaszinības 0 Krievu valoda Ētika Dabaszinības 0 Dabaszinības Latviešu valoda un literatūra /0 Mūzika 0.a klase.b klase.c klase Angļu valoda /Krievu valoda 0/ Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda Latviešu valoda un literatūra 0 Matemātika Mūzika 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Krievu valoda Angļu valoda /Krievu valoda 0/ Vizuālā māksla 0 Ētika Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda

3 Piektdiena Ceturtdiena Trešdiena.a klase.b klase.c klase Krievu valoda Krievu valoda Krievu valoda Latviešu valoda un literatūra Matemātika Dabaszinības Mūzika 0 Angļu valoda Sports Matemātika Sports Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda un literatūra.a klase.b klase.c klase Matemātika Krievu valoda Mūzika 0 Krievu valoda Dabaszinības Krievu valodas Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Matemātika Vizuālā māksla Vizuālā māksla Latviešu valoda un literatūra Latviešu valoda un literatūra Sociālās zinības.a klase.b klase.c klase Matemātika Krievu valoda Matemātika Latviešu valoda un literatūra Matemātika Krievu valoda Krievu valoda Ētika Sports Dabaszinības Latviešu valoda un literatūra Dabaszinības Angļu valoda Sports Latviešu valoda un literatūra.a klase.b klase.c klase Dabaszinības Krievu valoda Krievu valoda Latviešu valoda un literatūra Matemātika Matemātika Matemātika Sociālās zinības Latviešu valoda un literatūra Sports Latviešu valoda un literatūra Vizuālā māksla Krievu valoda Dabaszinības Mājturība un tehnoloģijas.a klase.b klase.c klase Sports Krievu valoda Krievu valoda Ētika Mūzika 0 Matemātika Krievu valoda Matemātika Angļu valoda Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra Ētika Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra

4 .a klase.b klase.c klase.d klase Krievu valoda Angļu valoda /0 Krievu valoda Matemātika Matemātika Matemātika Sociālās zinības Angļu valoda Dabaszinības Sociālās zinības Literatūra Krievu valoda Sociālās zinības Latviešu valoda un literatūra Latviešu valoda un literatūra Sports Angļu valoda Krievu valoda Sports Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra.a klase.b klase.c klase.d klase Krievu valoda Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda Matemātika Matemātika Matemātika Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda Mūzika 0 Krievu valoda Matemātika Vizuālā māksla Latviešu valoda un literatūra Mūzika 0 Matemātika Latviešu valoda un literatūra Dabaszinības Vizuālā māksla.a klase.b klase.c klase.d klase Krievu valoda Angļu valoda /0 Krievu valoda Krievu valoda Matemātika Krievu valoda Latviešu valoda un literatūra Matemātika Dabaszinības Matemātika Sports Mājturība un tehnoloģijas Sociālās zinības Latviešu valoda un literatūra Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra Sociālās zinības Angļu valoda Angļu valoda Matemātika.a klase.b klase.c klase.d klase Krievu valoda Krievu valoda Krievu valoda Matemātika Matemātika Latviešu valoda un literatūra Vizuālā māksla Mūzika 0 Latviešu valoda un literatūra Sports Matemātika Krievu valoda Vizuālā māksla Dabaszinības Latviešu valoda un literatūra Literatūra Vizuālā māksla Latviešu valoda un literatūra Sports Sports.a klase.b klase.c klase.d klase Angļu valoda Matemātika Krievu valoda Matemātika Literatūra Sports Dabaszinības Angļu valoda Sports Literatūra Matemātika Krievu valoda Mājturība un tehnoloģijas Vizuālā māksla Angļu valoda Dabaszinības Latviešu valoda un literatūra Vizuālā māksla Mūzika 0 Vizuālā māksla Angļu valoda /0 Latviešu valoda un literatūra

5 .a klase.b klase Mūzika 0 Sociālās zinības 0 Matemātika 0 Matemātika Sociālās zinības 0 Literatūra 0 Krievu valoda 0 Literatūra 0 Krievu valoda 0 Angļu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra.a klase.b klase Angļu valoda 0 Matemātika Krievu valoda 0 Sports Sports Dabaszinības 0 Dabaszinības 0 Informātika 0/0 Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda 0 Matemātika 0 Krievu valoda 0.a klase.b klase Latviešu valoda un literatūra 00 Sociālās zinības Matemātika Latviešu valoda un literatūra Sociālās zinības Krievu valoda 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Matemātika Krievu valoda 0 Literatūra 0.a klase.b klase Vizuālā māksla 0 Angļu valoda 0 Matemātika 0 Sports Informātika 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Latviešu valoda un literatūra Mūzika 0 Sports Matemātika 0 Angļu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra.a klase.b klase Matemātika 0 Dabaszinības 0 Dabaszinības 0 Matemātika Angļu valoda Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Vizuālā māksla 0 Literatūra 0 Angļu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra

6 .c klase.d klase Dabaszinības 0 Latviešu valoda un literatūra 00 Latviešu valoda un literatūra 00 Angļu valoda Krievu valoda 00 Matemātika Matemātika Sociālās zinības 0 Angļu valoda Krievu valoda.c klase.d klase Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra 00 Literatūra 0 Angļu valoda Angļu valoda Matemātika 00 Matemātika 00 Krievu valoda Latviešu valoda un literatūra 00 Literatūra Informātika 0.c klase.d klase Dabaszinības 0 Latviešu valoda un literatūra 00 Sociālās zinības Dabaszinības 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Mūzika 0 Latviešu valoda un literatūra 00 Matemātika Matemātika Sports Sports.c klase.d klase Mūzika 0 Latviešu valoda un literatūra 00 Latviešu valoda un literatūra 00 Mājturība un tehnoloģijas 0 Matemātika 0 Sports Sports Matemātika 0 Krievu valoda 0 Vizuālā māksla 0 Literatūra 0 Krievu valoda.c klase.d klase Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra 00 Vizuālā māksla 0 Krievu valoda Krievu valoda 00 Literatūra Latviešu valoda un literatūra 00 Angļu valoda Matemātika 0 Dabaszinības 0 Informātika 0 Matemātika 0

7 Piektdiena Ceturtdiena Trešdiena.a klase.b klase Pasaules vēsture 0 Angļu valoda 09 Sociālās zinības 0 Mūzika 0 Krievu valoda 0 Sociālās zinības 0 Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra Informātika 0 Matemātika 0 Matemātika 0 Informātika 0/0 Krievu valoda 0.a klase.b klase Dabaszinības 0 Sports Sports Dabaszinības 0 Matemātika 0 Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Sociālās zinības 0 Krievu valoda 0 Matemātika 0 Sociālās zinības 0 Matemātika 0.a klase.b klase Mājturība un tehnoloģijas 0 Latviešu valoda un literatūra Angļu valoda 0 Latvijas vēsture 0 Latvijas vēsture 0 Literatūra 0 Literatūra 0 Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra Matemātika 0 Mūzika 0 Matemātika 0 Matemātika 0.a klase.b klase Angļu valoda 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda 0 Vizuālā māksla 0 Pasaules vēsture 0 Krievu valoda 0 Angļu valoda Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra.a klase.b klase Sports Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda 0 Sports Literatūra 0 Vizuālā māksla 0 Latviešu valoda un literatūra Literatūra 0 Dabaszinības 0 Matemātika 0 Matemātika 0 Dabaszinības 0

8 Piektdiena Ceturtdiena Trešdiena.c klase.d klase Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra Latvijas vēsture 0 Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Matemātika 0 Matemātika 0 Sociālās zinības 0 Literatūra 0 Latvijas vēsture 0 Sports Sports Literatūra 0 Matemātika 0.c klase.d klase Matemātika 0 Literatūra 0 Latviešu valoda un literatūra Matemātika 0 Sociālās zinības 0 Literatūra 0 Matemātika 0 Angļu valoda Informātika 0 Dabaszinības 0 Dabaszinības 0 Latviešu valoda un literatūra.c klase.d klase Krievu valoda 0 Sociālās zinības 0 Mūzika 0 Mūzika 0 Latviešu valoda un literatūra Matemātika 0 Matemātika 0 Pasaules vēsture 0 Pasaules vēsture 0 Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra.c klase.d klase Sociālās zinības 0 Latviešu valoda un literatūra Sports Sports Latviešu valoda un literatūra Angļu valoda Mājturība un tehnoloģijas 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Krievu valoda 0 Informātika 0 Krievu valoda 0.c klase.d klase Vizuālā māksla 0 Vizuālā māksla 0 Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda 0 Dabaszinības 0 Matemātika 0 Matemātika 0 Dabaszinības 0 Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda 0 Krievu valoda 0

9 .a klase.b klase Krievu valoda 0 Matemātika 0 Ģeogrāfija 0 Krievu valoda 0 Latvijas vēsture 0 Matemātika 0 Mūzika 0 Bioloģija 0 Latviešu valoda un literatūra Latviešu valoda un literatūra Matemātika 0 Mūzika 0 Matemātika 0.a klase.b klase Krievu valoda 0 Angļu valoda 0 Ģeogrāfija 0 Sports Latviešu valoda un literatūra Bioloģija 0 Angļu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Sociālās zinības 0 Matemātika 0 Krievu valoda 0.a klase.b klase Literatūra 0 Latvijas vēsture 0 Matemātika 0 Literatūra 0 Angļu valoda 0 Informātika 0 Latviešu valoda un literatūra Angļu valoda 0 Sociālās zinības 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Matemātika 0 Latviešu valoda un literatūra Pasaules vēsture 0 Sports.a klase.b klase Krievu valoda 0 Angļu valoda 0 Informātika 0 Matemātika 0 Angļu valoda 0 Bioloģija 0 Matemātika Vizuālā māksla 0 Latviešu valoda un literatūra Sports Mājturība un tehnoloģijas 0 Krievu valoda 0 Matemātika 0.a klase.b klase Literatūra 0 Latviešu valoda un literatūra Bioloģija 0 Pasaules vēsture 0 Sports Ģeogrāfija 0 Ģeogrāfija 0 Matemātika 0 Vizuālā māksla 0 Matemātika 0 Latviešu valoda un literatūra Literatūra 0 Latviešu valoda un literatūra

10 .a klase.b klase Ģeogrāfija 0 Matemātika 00 Matemātika 00 Bioloģija 0 Bioloģija 0 Angļu valoda 0 Angļu valoda 0 Krievu valoda 00 Ķīmija 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Latviešu valoda un literatūra 09 Latvijas vēsture 0 Latvijas vēsture 0 Latviešu valoda un literatūra 09.a klase.b klase Sociālās zinības 0 Matemātika 00 Krievu valoda Krievu valoda 0 Sports Literatūra 0 Matemātika 00 Sports Mūzika 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Latviešu valoda un literatūra 09 Fizika 0 Fizika 0.a klase.b klase Krievu valoda Ģeogrāfija 0 Pasaules vēsture 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Bioloģija 0 Pasaules vēsture 0 Angļu valoda 0 Bioloģija 0 Ģeogrāfija 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Latviešu valoda un literatūra 09 Matemātika 00 Literatūra Ķīmija 0.a klase.b klase Matemātika 00 Vizuālā māksla 0 Matemātika 00 Angļu valoda 0 Krievu valoda 00 Ķīmija 0 Sociālās zinības 0 Literatūra Angļu valoda 0 Fizika 0 Ķīmija 0 Sports Mūzika 0 Fizika 0.a klase.b klase Matemātika 00 Ģeogrāfija 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Literatūra 00 Latviešu valoda un literatūra 09 Angļu valoda 0 Matemātika 00 Sports Latviešu valoda un literatūra 09 Matemātika 00 Krievu valoda Latviešu valoda un literatūra 09 Vizuālā māksla 0

11 .c klase.d klase Latvijas vēsture 0 Krievu valoda Matemātika 0 Literatūra Ģeogrāfija 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Latviešu valoda un literatūra 09 Latvijas vēsture 0 Mūzika 0 Mūzika 0 Krievu valoda Ķīmija 0 Sports Sports.c klase.d klase Latviešu valoda un literatūra 09 Matemātika 0 Matemātika 0 Krievu valoda Angļu valoda 0 Matemātika 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Fizika 0 Bioloģija 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Fizika 0 Angļu valoda 0 Matemātika 0 Bioloģija 0.c klase.d klase Ķīmija 0 Matemātika 0 Krievu valoda Ģeogrāfija 0 Ģeogrāfija 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Latviešu valoda un literatūra 09 Krievu valoda Angļu valoda 0 Ķīmija 0 Pasaules vēsture 0 Angļu valoda 0 Sports Sports.c klase.d klase Krievu valoda Matemātika 0 Angļu valoda 0 Literatūra Fizika 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Latviešu valoda un literatūra 09 Angļu valoda 0 Ķīmija 0 Sociālās zinības 0 Sociālās zinības 0 Bioloģija 0 Literatūra Fizika 0.c klase.d klase Matemātika 0 Matemātika 0 Ģeogrāfija 0 Bioloģija 0 Pasaules vēsture 0 Literatūra Latviešu valoda un literatūra 09 Mājturība un tehnoloģijas 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Vizuālā māksla 0 Vizuālā māksla 0 Matemātika 0

12 9.a klase 9.b klase Pasaules vēsture 0 Krievu valoda 0 Angļu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Latviešu valoda un literatūra Matemātika 00 Ģeogrāfija 0 Pasaules vēsture 0 Matemātika 00 Sociālās zinības 0 Krievu valoda 0 Angļu valoda 0 Sociālās zinības 0 Ķīmija 0 9.a klase 9.b klase Ģeogrāfija 0 Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Matemātika 00 Fizika 0 Sports Krievu valoda 0 Fizika 0 Sports Latviešu valoda un literatūra Matemātika 00 Krievu valoda 0 Mūzika 0 9.a klase 9.b klase Matemātika 00 Krievu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Ķīmija 0 Ķīmija 0 Ģeogrāfija 0 Mūzika 0 Matemātika 00 Literatūra 0 Angļu valoda 0 Literatūra 0 Latviešu valoda un literatūra 9.a klase 9.b klase Bioloģija 0 Latviešu valoda un literatūra Fizika 0 Bioloģija 0 Matemātika 00 Literatūra 0 Matemātika 00 Angļu valoda 0 Latviešu valoda un literatūra Fizika 0 Angļu valoda 0 Matemātika 00 Ķīmija 0 Vizuālā māksla 0 9.a klase 9.b klase Angļu valoda 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Latviešu valoda un literatūra Matemātika 00 Mājturība un tehnoloģijas 0 Latviešu valoda un literatūra Latvijas vēsture 0 Sports Sports Literatūra 0 Ģeogrāfija 0 Bioloģija 0 Bioloģija 0 Latvijas vēsture 0 Vizuālā māksla 0

13 Piektdiena Ceturtdiena Trešdiena 9.c klase 9.d klase Pasaules vēsture 0 Ķīmija 0 Ķīmija 0 Krievu valoda Angļu valoda Matemātika 00 Bioloģija 0 Ģeogrāfija 0 Matemātika 00 Pasaules vēsture 0 Sports Sports 9.c klase 9.d klase Matemātika 00 Fizika 0 Fizika 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Latviešu valoda un literatūra 09 Bioloģija 0 Ģeogrāfija 0 Matemātika 00 Mūzika 0 Mūzika 0 Angļu valoda Krievu valoda Krievu valoda Angļu valoda 9.c klase 9.d klase Latviešu valoda un literatūra 09 Matemātika 00 Latviešu valoda un literatūra 09 Ķīmija 0 Matemātika 00 Krievu valoda Sociālās zinības 0 Matemātika 00 Krievu valoda Bioloģija 0 Literatūra Ģeogrāfija 0 Bioloģija 0 Latviešu valoda un literatūra 09 9.c klase 9.d klase Fizika 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Latviešu valoda un literatūra 09 Sociālās zinības 0 Ķīmija 0 Literatūra Krievu valoda Fizika 0 Matemātika 00 Angļu valoda Vizuālā māksla 0 Vizuālā māksla 0 Sports Sports 9.c klase 9.d klase Latvijas vēsture 0 Latviešu valoda un literatūra 09 Latviešu valoda un literatūra 09 Latvijas vēsture 0 Angļu valoda Matemātika 00 Mājturība un tehnoloģijas 0 Mājturība un tehnoloģijas 0 Ģeogrāfija 0 Literatūra Matemātika 00 Angļu valoda Literatūra Latviešu valoda un literatūra 09

14 Piektdiena Ceturtdiena Trešdiena.a klase.a klase Fizika 0 Ķīmija 0 Informātika 0/0 Fizika 0 Informātika 0/0 Latvijas un pasaules vēsture 0 Ķīmija 0 Matemātika 0 Matemātika 0 Latviešu valoda 00 Vācu valoda 0 Krievu valoda un literatūra 0 Vācu valoda 0 Angļu valoda 00/0.a klase.a klase Ekonomika 0 Bioloģija 0 Bioloģija 0 Informātika 0/0 Ģeogrāfija 0 Informātika 0/0 Matemātika 0 Krievu valoda un literatūra 0 Angļu valoda Matemātika 0 Sports Latviešu valoda 00 Latviešu valoda 00 Sports Sports.a klase.a klase Fizika 0 Fizika 0 Angļu valoda 0/00 Matemātika 0 Angļu valoda 0/00 Krievu valoda un literatūra 0 Matemātika 0 Latviešu valoda 00 Matemātika 0 Ķīmija 0 Literatūra 00 Ģeogrāfija 0 Krievu valoda un literatūra 0 Mūzika 0.a klase.a klase Krievu valoda un literatūra 0 Ķīmija 0 Angļu valoda Ķīmija 0 Matemātika 0 Krievu valoda un literatūra 0 Krievu valoda un literatūra 0 Bioloģija 0 Bioloģija 0 Matemātika 0 Literatūra 00 Matemātika 0 Literatūra 00 Vācu valoda 0 Vācu valoda 0.a klase.a klase Fizika 0 Angļu valoda Fizika 0 Matemātika 0 Latvijas un pasaules vēsture 0 Krievu valoda un literatūra 0 Bioloģija 0 Latvijas un pasaules vēsture 0 Literatūra 00 Latvijas un pasaules vēsture 0 Sports Sports Angļu valoda 00/0 Sports

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (21015921) LAIKS 1. -3. klase 5. -7. klase 8. klase 9. klase 9.1-9.2 klase 1.11.00-11.30 Krievu val. Mājt. un tehn. Krievu val. Vizuālā m. Mājt. un tehn.

Sīkāk

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda

STUNDU SARAKSTS Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda STUNDU SARAKSTS 17.06.2019. -21.06.2019. Kurss Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 1.ALM Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda Informātika Krievu valoda

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību literatūras sara

APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību literatūras sara APSTIPRINU Rēzeknes 6.vidusskolas direktore R.Meiere 15.05.2019. Rīk.Nr. 1-21/34 Rēzeknes pilsētas 6. vidusskolas izmantojamās mācību s saraksts 2019./2020.m.g.-2021./2022.m.g. Mācību priekšmets Izmantojamā

Sīkāk

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 2813902959 Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: 63020005, 63020277, 63045548, e-pasts Jtvsk@izglitiba.jelgava.lv APSTIPRINĀTS Ar Jelgavas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.06.2019. 1. pielikums Grozījumi: LU 03.01.2019. rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU 13.03.2019. rīkojums Nr. 1/95 ar LU 26.10.2018. LU 28.05.2019. rīkojums Nr. 1/211 LU

Sīkāk

Saglabāt ar Metodiskās komisijas nosaukumu, piemēram, Mac_gram_2012_13_latvval

Saglabāt ar Metodiskās komisijas nosaukumu, piemēram, Mac_gram_2012_13_latvval Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Mācību literatūras saraksts 2014. / 2015. m. g. 7. klase Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klases) izglītības programma, kods 2301 11 11 (vispārizglītojošā) V. Veckāgana. 7.klasei.

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads 7. klase Latviešu valoda Latviešu valoda 7. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2006 Literatūra Literatūra 7. klasei, A. Kalve, Pētergailis,

Sīkāk

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem! Norises datums Skolēna

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pasaules valstu izglītības sistēmas Japāna Vēsturisks apskats Skolu sistēmas aizsākumi Japānā no 1603 gada. Mācījās samuraju bērni, galvenais izglītības saturs bija konfuciānisma klasika, lielākā vērtības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora rīkojumu Nr. VS rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības hum

6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora rīkojumu Nr. VS rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības hum 6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora 18.05.2012. rīkojumu Nr. VS6-12-14-rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas (10.-12.kl.)

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: izglītības iestādes reģistrācijas Nr GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413900967, izglītības iestādes vadītājs Aivars Mednis PAŠNOVĒRTĒJUMS

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

Gulbenes novads Lizuma pagasts Lizuma vidusskola Reģistrācijas Nr Tālrunis e- pasts PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅ

Gulbenes novads Lizuma pagasts Lizuma vidusskola Reģistrācijas Nr Tālrunis e- pasts PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅ Gulbenes novads Lizuma pagasts Lizuma vidusskola Reģistrācijas Nr. 443900963 Tālrunis 64473732 e- pasts lizuma.vidusskola@gulbene.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Lizums 204 Saturs Lizuma vidusskolas vispārīgs

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss , e-pasts IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā Nr.VS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss , e-pasts IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā Nr.VS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā 29.02.2016. Nr.VS33-16-3-nts Rīgas 33.vidusskolas drošības noteikumi Izdoti

Sīkāk

Skolas darba moto: Es gribu, zinu, varu, daru un atbildu. Pumpuru vidusskolas 2017./2018. m. g. Skolas mērķi 2017./2018. mācību gadā Lasītprasmes piln

Skolas darba moto: Es gribu, zinu, varu, daru un atbildu. Pumpuru vidusskolas 2017./2018. m. g. Skolas mērķi 2017./2018. mācību gadā Lasītprasmes piln Skolas darba moto: Es gribu, zinu, varu, daru un atbildu. Pumpuru vidusskolas 2017./2018. m. g. Skolas mērķi 2017./2018. mācību gadā Lasītprasmes pilnveidošana, mācot domāt, sadarboties, meklēt atbildes

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

Murjāņu sporta ģimnāzijas Reģistrācijas Nr ,,Klintsleju 4'', Sējas novads, Murjāņi, LV 2142 Tālrunis, fakss , Fakss

Murjāņu sporta ģimnāzijas Reģistrācijas Nr ,,Klintsleju 4'', Sējas novads, Murjāņi, LV 2142 Tālrunis, fakss , Fakss Murjāņu sporta ģimnāzijas Reģistrācijas Nr.90000082152,,Klintsleju 4'', Sējas novads, Murjāņi, LV 2142 Tālrunis, fakss 67977832, 29330201 Fakss 67977832, e- pasts msg@msg.edu.lv Direktore Ingrīda Amantova

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

KARJERAS NEDĒĻA Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 2015.gada oktobris Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti piere

KARJERAS NEDĒĻA Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 2015.gada oktobris Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti piere KARJERAS NEDĒĻA 2015 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 2015.gada 5.-16.oktobris Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā,,atver profesijas durvis Skola:

Sīkāk

Preiļu novada dome Pelēču pamatskola Reģ. Nr Skolas ielā 4, Pelēču pagastā, Preiļu novadā, p.n. Pelēči, LV-5320, tālrunis , e-past

Preiļu novada dome Pelēču pamatskola Reģ. Nr Skolas ielā 4, Pelēču pagastā, Preiļu novadā, p.n. Pelēči, LV-5320, tālrunis , e-past Preiļu novada dome Pelēču pamatskola Reģ. Nr.42812900367 Skolas ielā 4, Pelēču pagastā, Preiļu novadā, p.n. Pelēči, LV-5320, tālrunis 65326155, e-pasts pelecupsk@pvg.edu.lv SKOLAS DARBĪBAS PAŠVĒRTĒJUMS

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Privātās vidusskolas „Patnis” pašnovērtējuma ziņojums

Privātās vidusskolas „Patnis” pašnovērtējuma ziņojums Reģ. Nr. 3513802582, Gregora ielā 13A, Rīga, LV-1046 Tālrunis 67622161; fakss 67615743, e-pasts: patnis@patnis.lv Direktore: Agnese Pūtele, Mg.paed. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017 SATURS 1. Privātās

Sīkāk

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals SOCIOLOĢIJA 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Talsu 2.vidusskola, 12.klase Eva Karina Freija 2. Izplatītāko sociālo tīklu ietekme uz jauniešu dzīvesveidu, droša sociālo tīklu lietošana

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa

Rīgas domes Izglītības, Jaunatnes un sporta departaments Vidzemes priekšpilsētas nodaļa RĪGAS 89. VIDUSSKOLA Hipokrāta iela 27, Rīgā, LV 1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Saturs 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums... 3 2. Rīgas 89.

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc Priekšmets - angļu valoda Klase 10.a,b Mācību gads 2008/09. Skolotājs - Gesja Živa Nr. tēma saturs 1. Unit 1. Dwellings, household chores, the Present Tenses, phrasal verbs. 2. Unit 2. Life events, the

Sīkāk

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018

Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 Sociālās korekcijas izglītības iestādes Naukšēni pašnovērtējuma ziņojums Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 2018 2 Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma SATURS 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Skola:Rīgas 33.vidusskola KARJERAS NEDĒĻA Es būšu... darba tirgū 2016.gada oktobris Skolas pasākumu plāns Cikos? Kas? Pasākuma nosaukums

Skola:Rīgas 33.vidusskola KARJERAS NEDĒĻA Es būšu... darba tirgū 2016.gada oktobris Skolas pasākumu plāns Cikos? Kas? Pasākuma nosaukums Skola:Rīgas 33.vidusskola KARJERAS NEDĒĻA 2016 - Es būšu... darba tirgū 2016.gada 10.-21.oktobris Skolas pasākumu plāns Cikos? Kas? Pasākuma nosaukums Pirmdiena, 10.oktobris Atklāšanas pasākums Kur? Vieta

Sīkāk

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc)

(Microsoft Word - Skolas pa\360nov\347rt\347juma zi\362ojums doc) Talsu novada Stendes pamatskolas Reăistrācijas Nr. 4112900610 Brīvības iela 15, Stende, LV-3157 tālr.6 32 91 645 e-pasts- stendpsk@apollo.lv Skolas direktore Iveta Freimane Pašnovērtējuma ziħojums 2012.gada

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Iecavas internātpamatskolas avīze MARTS Iznāk kopš 2001.gada. Vai esi jebkad aizdomājies, ka pasaule ir spogulis? Patiesībā pasaule katram ir ci

Iecavas internātpamatskolas avīze MARTS Iznāk kopš 2001.gada. Vai esi jebkad aizdomājies, ka pasaule ir spogulis? Patiesībā pasaule katram ir ci Iecavas internātpamatskolas avīze MARTS 2015. Iznāk kopš 2001.gada. Vai esi jebkad aizdomājies, ka pasaule ir spogulis? Patiesībā pasaule katram ir cita, jo lai gan it kā dzīvojam visi tepat līdzās, katrs

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Publiskais pārskats 2015 MAZSALACAS VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr Reģistrācijas Nr , Parka iela 31, Mazsalaca

Publiskais pārskats 2015 MAZSALACAS VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr Reģistrācijas Nr , Parka iela 31, Mazsalaca MAZSALACAS VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4413901013 Reģistrācijas Nr. 90009164859, Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV 4215 tālr., fakss: 64251270; e-pasts: vidusskola@mazsalacasnovads.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr , Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis , fakss , e-pa

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr , Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis , fakss , e-pa OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr.4319001137, Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis 65044522, fakss 65020913, e-pasts: gimnazija@ogresnovads.lv, www.ovg.lv Ogres Valsts

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novads, Jelgavas iela 35, LV 3018, tel./fax: 63050688, e pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv Publiskais pārskats 2011. gads Saturs Vispārējs skolas raksturojums... 3 Izglītības

Sīkāk

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību 1. 2018./2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība 1 2 3 4

Sīkāk

Sveicināti, JVMV skolēni un skolotāji! Vakariņa 7. numurs dodas pie jums, lai stāstītu par vēsturiskiem notikumiem un cilvēkiem, kuru dēļ mūsu skolas

Sveicināti, JVMV skolēni un skolotāji! Vakariņa 7. numurs dodas pie jums, lai stāstītu par vēsturiskiem notikumiem un cilvēkiem, kuru dēļ mūsu skolas Sveicināti, JVMV skolēni un skolotāji! Vakariņa 7. numurs dodas pie jums, lai stāstītu par vēsturiskiem notikumiem un cilvēkiem, kuru dēļ mūsu skolas vēsture turpina iedvesmot, lai stāstītu par mūsu tagadējiem

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

This is your presentation title

This is your presentation title Ziņojums par darbību 2018.gadā 2019.gada 27.marts 1. Pārstāvniecība 2018.gadā 2. Galvenie darbības virzieni un aktivitātes 2018.gadā 3. LETERA biedru aptauja 2 LETERA pārstāvniecība 2018.gadā Aerones 19

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss

Aroda veselība, drošība un vides aizsardzība - tiesību zinātnes tālmācības studiju kurss Studiju kursa nosaukums ARODA VESELĪBA, DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA Kredītpunkti 2 Apjoms (stundās) 80 Priekšzināšanas (Studiju kursu nosaukumi) Ķīmija, fizika, bioloģija vidusskolas kursa apjomā Zinātņu

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

“Apstiprinu “ LJA prorektors J

“Apstiprinu “    LJA prorektors J 1M335.01 1E322.01 INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. MATEMĀTIKA (PRAKT.) 1.grupa pēdējie 13 pēc saraksta MATEMĀTIKA (PRAKT.) 2.grupa pirmie 13 pēc saraksta INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. FIZIKA (PRAKT.)

Sīkāk

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc

Microsoft Word - Jeru pamatskolas pašvērtējuma ziņojums.doc Rūjienas novada pašvaldība Jeru pagasta pārvalde JERU PAMATSKOLA Reģ.Nr.4412900639 Jeru pagastā,rūjienas novadā,p/n Endzele,LV-4234 Tālr.64230940,fakss 64219011,e-pasts: jeru.pamatskola@rujiena.lv Jeru

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Apvienotais sociālo zinību un latviešu valodas un literatūras metodisko apvienību vadītāju informatīvais seminārs Ievads medijpratībā Sociālie mediji un digitālā pratība Dr.sc.comm. Līva Brice 21.augusts

Sīkāk

cert v2

cert v2 Situācija IT drošības jomā Latvijā 23.04.2012, Rīga Baiba Kaškina, Varis Teivāns, Māris Andžāns Par CERT.LV CERT.LV Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija Misija: Veicināt IT

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Silenes pamatskola Reģ. Nr Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads,

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Silenes pamatskola Reģ. Nr Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA Silenes pamatskola Reģ. Nr.4212902413 Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5470 tālr. 65439367, e pasts :silenes.skola@skrudaliena.lv

Sīkāk

ROKASGRĀMATA PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM

ROKASGRĀMATA PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM ROKASGRĀMATA PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM Kļūt par pirmklasnieka vecākiem, patīkams moments ar bērnu tagad var parunāt par dzīvi. Viņam ir parādījusies sava dzīve, kurā vecāki ietilpst tikai pakārtoti. Bērns

Sīkāk

Teorija Praktiskās mācības/ prakse Kopā Kursa Praktiskā Montessori pedagoģija darbam ar bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem MĀCĪBU PLĀNS Kontaktstundas*

Teorija Praktiskās mācības/ prakse Kopā Kursa Praktiskā Montessori pedagoģija darbam ar bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem MĀCĪBU PLĀNS Kontaktstundas* / prakse Kursa Praktiskā Montessori pedagoģija darbam ar bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem MĀCĪBU PLĀNS Kontaktstundas*/** Mācību modulis ieskaite 1 2 3 4 5 Teorētisks ievads Montessori pedagoģijā I dalība/diskusija

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

PĀRBAUDES DARBI, IESKAITES Mācību priekšmetos ar aprakstošo vērtējumu pārbaudes darbu tēmas nav norādītas. Lai atvērtu konkrētās klases pārbaudes darb

PĀRBAUDES DARBI, IESKAITES Mācību priekšmetos ar aprakstošo vērtējumu pārbaudes darbu tēmas nav norādītas. Lai atvērtu konkrētās klases pārbaudes darb PĀRBAUDES DARBI, IESKAITES Mācību priekšmetos ar aprakstošo vērtējumu pārbaudes darbu tēmas nav norādītas. Lai atvērtu konkrētās klases pārbaudes darbu grafiku, turot Ctrl taustiņu, izpildīt klikšķi uz

Sīkāk

2014. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu saņēmēja Dr.

2014. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu saņēmēja Dr. 2014. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu saņēmēja Dr. biol. Dace Pjanova Molekulārā bioloģija Latvijas Biomedicīnas

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk