Erasmus+ OLS Glossaire de grammaire FR BG CS DA DE ET EL EN ES GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Erasmus+ OLS Glossaire de grammaire FR BG CS DA DE ET EL EN ES GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV"

Transkripts

1 Erasmus+ OLS Glossaire de grammaire BG CS DA DE ET EL EN ES GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

2 BG CS DA DE Изберете правилния отговор. Zvolte správnou odpověď. Vælg det rigtige svar. Wählen Sie die richtige Antwort. Попълнете празното(ите) място(места). Vyplňte prázdné/á pole. Udfyld det/de tomme felt(er). Füllen Sie die Lücken aus. Поставете елементите в правилния ред. Dejte tyto části do správného pořadí. Placer ordene i den rigtige rækkefølge. Bringen Sie die Elemente in die richtige Reihenfolge. Прилагателно име Přídavné jméno Adjektiv Adjektiv Наречие Příslovce Adverbium Adverb Определителен член Určitý člen Definit artikel Bestimmter Artikel Неопределителен член Neurčitý člen Indefinit artikel Unbestimmter Artikel Пряко допълнение Přímý předmět Direkte objekt Direktes Objekt Непряко допълнение Nepřímý předmět Indirekte objekt Indirektes Objekt Спрежение Časování Konjugation Konjugation démonstratif Показателно прилагателно Ukazovací zájmeno Demonstrativt adjektiv Demonstrativartikel Определител Determinant Bestemmelsesord Determinant Женски род Ženský rod Femininum Feminin Бъдеще Budoucí čas um Повелително наклонение Rozkazovací způsob Imperativ Imperativ Инфинитив Infinitiv Infinitiv Infinitiv Неизменяем Neměnné Konstant Unveränderlich Мъжки род Mužský rod Maskulinum Maskulin Отрицание Zápor Nægtelse Negation Минало причастие Příčestí minulé Præteritum participium Partizip II Герундий Příčestí přítomné Gerundium Partizip I Минало Čas minulý Præteritum Vergangenheit Изречение Věta Sætning Satz Множествено число Množné číslo Pluralis Plural Предлог Předložka Præposition Präposition Сегашно Přítomný čas Præsens Präsens Лично местоимение Osobní zájmeno Personligt pronomen Personalpronomen Единствено число Jednotné číslo Singularis Singular Субстантив Podstatné jméno Substantiv Substantiv Подлог Podmět Subjekt Subjekt Превъзходен (за степен) 3. stupeň (superlativ) Superlativ Superlativ Неправилен глагол Nepravidelné sloveso Uregelmæssigt verbum Unregelmäßiges Verb Правилен глагол Pravidelné sloveso Regelmæssigt verbum Regelmäßiges Verb Erasmus+ OLS - Glossaire de grammaire 2

3 ET EL EN ES Valige õige vastus. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Choose the right answer. Elige la respuesta correcta. Täitke lünk/lüngad. Συμπληρώστε το(α) κενό(ά). Fill in the blank(s). Rellena los espacios. Pange sõnad õigesse järjekorda. Bάλτε τις λέξεις στη σωστή σειρά. Put the elements in the right order. Ordena los elementos. démonstratif Adjektiiv, omadussõna Επίθετο Adjective Adjetivo Adverb, määrsõna Επίρρημα Adverb Adverbio Määrav artikkel Οριστικό άρθρο Definite article Artículo determinado Umbmäärane artikkel Αόριστο άρθρο Indefinite article Artículo indeterminado Otsesihitis Άμεσο αντικείμενο Direct object Objeto directo Kaudsihitis Έμμεσο αντικείμενο Indirect object Objeto indirecto Pööramine Κλίση ρημάτων Conjugation Conjugación Näitav adjektiiv εικτικό επίθετο Demonstrative adjective Determinante demostrativo Määratleja Προσδιοριστικό Determiner Determinante Naissoost Θηλυκό γένος Feminine Femenino Tulevik Μέλλοντας e o Käskiv kõneviis Προστακτική Imperative Imperativo Infinitiiv Απαρέμφατο Infinitive Infinitivo Muutumatu sõna Αμετάβλητο Meessoost Αρσενικό e o Eitav kõneliik Άρνηση Negation Negación Mineviku kesksõna Μετοχή αορίστου Past participle Participio Gerundium Γερούνδιο Gerund Participio presente Minevik Αόριστος Past Pasado Lause Πρόταση Sentence Oración Mitmus Πληθυντικός Plural Plural Eessõna Πρόθεση Preposition Preposición Olevik Ενεστώτας Present Presente Isikuline asesõna Προσωπική αντωνυμία Personal pronoun Pronombre personal Ainsus Ενικός Singular Singular Substantiiv Όνομα ουσιαστικό Substantive Sustantivo Subjekt Υποκείμενο Subject o Ülivõrre Υπερθετικός Superlative Superlativo Ebareeglipärane tegusõna Ανώμαλο ρήμα Irregular verb Verbo irregular Reeglipärane tegusõna Ομαλό ρήμα Regular verb Verbo regular Erasmus+ OLS - Glossaire de grammaire 3

4 GA HR IT LV Roghnaigh an freagra ceart. Odaberite točan odgovor. Scegli la risposta corretta. Izvēlieties pareizo atbildi. Líon isteach an bhearna/na bearnaí. Dopunite prazno/a mjesto/a. Riempi lo/gli spazio/i vuoto/i. Aizpildiet tukšo(-ās) vietu(-as). Cuir na míreanna san ord ceart. Poredajte riječi. Metti gli elementi nell ordine giusto. Salieciet elementus pareizā kārtībā. démonstratif Aidiacht Pridjev Aggettivo Īpašības vārds Dobhriathar Prilog Avverbio Apstākļa vārds Alt cinnte Određeni član Articolo determinativo Noteiktais artikuls Alt éiginnte Neodređeni član Articolo indeterminativo Nenoteiktais artikuls Cuspóir díreach Izravni objekt Complemento oggetto diretto Tiešais papildinātājs Cuspóir indíreach Neizravni objekt Complemento indiretto Netiešais papildinātājs Réimniú Sprezanje Coniugazione Konjugācija Aidiacht thaispeántach Pokazni pridjev Aggettivo dimostrativo Norādāmais īpašības vārds Cinnteoir Riječ koja pobliže određuje drugu Determinante Norādāmais vārds Baininscneach Ženski Femminile Sieviešu dzimte Fáistineach o Nākotne Ordaitheach Imperativ Imperativo Pavēles izteiksme Infinídeach Infinitiv Infinito Nenoteiksme Do-athraithe Nepromjenljiv Invariabile Nemainīgs vārds Firinscneach Muški Maschile Vīriešu dzimte Séanadh Negacija Negazione Noliegums Rangabháil chaite Prošli particip Participio passato Pagātnes divdabis Geireann Gerund Participio presente Ģerundijs Caite Prošlost Passato Pagātne Abairt Rečenica Frase Teikums Iolra Množina Plurale Daudzskaitlis Réamhfhocal Prijedlog Preposizione Prievārds Láithreach Prezent Presente Tagadne Forainm pearsanta Osobna zamjenica Pronome personale Personas vietniekvārds Uathu Jednina Singolare Vienskaitlis Substainteach Imenica Sostantivo Lietvārds Ainmní Subjekt Soggetto Teikuma priekšmets Sárchéim Superlativ Superlativo Vispārākā pakāpe Briathar neamhrialta Nepravilan glagol Verbo irregolare Nekārtns darbības vārds Briathar rialta Pravilan glagol Verbo regolare Kārtns darbības vārds Erasmus+ OLS - Glossaire de grammaire 4

5 LT HU MT NL Pasirinkite teisingą atsakymą. Válassza ki a helyes választ. Agħżel it-tweġiba t-tajba. Kies het juiste antwoord. Užpildykite tuščią laukelį (-ius). Töltse ki az üresen hagyott rész(eke)t Imla l-vojt. Vul het/de ontbrekende woord(en) in. Surūšiuokite elementus teisinga eilės tvarka. Tegye az elemeket a helyes sorrendbe. Qiegħed l-elementi fl-ordni t-tajba. Zet de componenten in de juiste volgorde. démonstratif Būdvardis Melléknév Aġġettiv Adjectief Prieveiksmis Határozószó Avverb Adverbium Žymimasis artikelis Határozott névelő Artiklu definit Definiet artikel Nežymimasis artikelis Határozatlan névelő Artiklu indefinit Indefiniet artikel Tiesioginis papildinys Közvetlen tárgy Oġġett dirett Direct object Netiesioginis papildinys Részeshatározó Oġġett indirett Indirect object Asmenavimas Ragozás Konjugazzjoni Vervoeging Parodomasis įvardis Mutató névmás Aġġettiv demostrattiv Demonstratief pronomen Determinantas Determináns Determinatur Determinator Moteriškas Nőnem Femminil Vrouwelijk Būsimasis Jövő idő um Liepiamoji nuosaka Felszólító mód Imperattiv Imperatief Bendratis Főnévi igenév Infinittiv Infinitief Nekaitomas skaičiais Állandó Invarjabbli Onveranderlijk Vyriškas Hímnem Maskil Mannelijk Neigimas Tagadás Negazzjoni Negatie Būtojo laiko dalyvis Befejezett melléknévi igenév Partiċipju passat Participium Reikiamybės dalyvis Gerundium Ġerund Onvoltooid participium Būtasis Múlt idő Passat Verleden tijd Sakinys Mondat Sentenza Zin Daugiskaita Többes szám Plural Pluralis Prielinksnis Prepozíció Prepożizzjoni Prepositie Esamasis Jelen idő Preżent Presens Asmeninis įvardis Személyes névmás Pronom personali Pronomen personale Vienaskaita Egyes szám Singular Singularis Daiktavardinis Főnév Sostantiv Substantief Veiksnys Tárgy Suġġett Subject Aukščiausiasis laipsnis Felsőfok Superlattiv Superlatief Netaisyklingas veiksmažodis Rendhagyó ige Verb irregolari Onregelmatig verbum Taisyklingas veiksmažodis Nem rendhagyó ige Verb regolari Regelmatig verbum Erasmus+ OLS - Glossaire de grammaire 5

6 PL PT RO SK Wybierz poprawną odpowiedź. Escolha a resposta certa. Alegeți răspunsul corect. Vyberte správnu odpoveď. Uzupełnij lukę/luki. Preencha o(s) espaço(s) vazio(s). Completați spațiul (spațiile). Vyplňte prázdne pole/polia. Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności. Coloca os elementos na ordem correta. Așezați elementele în ordinea corectă. Dajte jednotlivé možnosti do správneho poradia. démonstratif Przymiotnik Adjetivo Adjectiv Adjektívum Przysłówek Advérbio Adverb Adverbium Rodzajnik określony Artigo definido Articol hotărât Určitý člen Rodzajnik nieokreślony Artigo indefinido Articol nehotărât Neurčitý člen Dopełnienie bliższe Complemento/objeto direto Complement direct Priamy predmet Dopełnienie dalsze Complemento/objeto indireto Complement indirect Nepriamy predmet Koniugacja Conjugação Conjugare Konjugácia Przymiotnik wskazujący Adjetivo demonstrativo Adjectiv demonstrativ Demonštratívne adjektívum Określnik Determinante Determinant Determinant Rodzaj żeński Feminino Feminin Ženský Przyszły o Viitor Futúrum Tryb rozkazujący Imperativo Imperativ Imperatívum Bezokolicznik Infinitivo Infinitiv Infinitív Nieodmienny Invariável Invariabil Nemenný Rodzaj męski o Mužský Przeczenie Negação Negație Negácia Imiesłów czasu przeszłego Particípio passado Participiu trecut Minulé participium Imiesłów czasu teraźniejszego Gerúndio Gerunziu Prítomné participium Czas przeszły Passado Trecut Minulý čas Zdanie Frase Propoziție Veta Liczba mnoga Plural Plural Plurál Przyimek Preposição Prepoziție Prepozícia Czas teraźniejszy Presente Prezent Prézent Zaimek osobowy Pronome pessoal Pronume personal Personálne pronominium Liczba pojedyncza Singular Singular Singulár Rzeczownikowy Substantivo Substantiv Substantívum Podmiot Sujeito Subiect Podmet Stopień najwyższy Superlativo Superlativ Superlatív Czasownik nieregularny Verbo irregular Verb neregulat Nepravidelné verbum Czasownik regularny Verbo regular Verb regulat Pravidelné verbum Erasmus+ OLS - Glossaire de grammaire 6

7 SL FI SV Izberite pravilen odgovor. Valitse oikea vastaus. Välj rätt svar. Izpolnite prazno(-a) polje(-a). Täytä tyhjät kohdat. Fyll i luckan/luckorna. Razvrstite elemente v pravilnem vrstnem redu. Laita sanat oikeaan järjestykseen. Placera orden i rätt ordning. démonstratif Pridevnik Adjektiivi Adjektiv Prislov Adverbi Adverb Določni člen Määräinen artikkeli Bestämd artikel Nedoločni člen Epämääräinen artikkeli Obestämd artikel Neposredni predmet Suora objekti Direkt objekt Posredni predmet Epäsuora objekti Indirekt objekt Spregatev Verbien taivutus Konjugation Kazalni pridevnik Demonstratiiviadjektiivi Demonstrativt adjektiv Določevalnik Määrite Determinativt pronomen Ženski spol Feminiini Femininum Prihodnjik Futuuri um Velelnik Imperatiivi Imperativ Nedoločnik Infinitiivi Infinitiv Nespremenljivka Taipumaton Oböjlig(t) Moški spol Maskuliini Maskulinum Zanikanje Kielto Negation Pretekli deležnik Partisiipin perfekti Perfektparticip Glagolnik Gerundi Gerundium Preteklik Mennyt (aikamuoto) Dåtid Stavek Virke Mening Množina Monikko Plural Predlog Prepositio Preposition Sedanjik Preesens Presens Osebni zaimek Persoonapronomini Personligt pronomen Ednina Yksikkö Singular Samostalnik Substantiivi Substantiv Osebek Subjekti Subjekt Presežnik Superlatiivi Superlativ Nepravilni glagol Epäsäännöllinen verbi Oregelbundet verb Pravilni glagol Säännöllinen verbi Regelbundet verb Erasmus+ OLS - Glossaire de grammaire 7

DAUGAVPILS PEDAGOGISKA UNIVERSITATE

DAUGAVPILS PEDAGOGISKA UNIVERSITATE 1. pielikums Bakalaura studiju programma ''Filoloģija'' (specializācija vācu filoloģijā) Jauno studiju kursu apraksti 2002./2003. studiju gads Kursa nosaukums: Kursa vadītāja: Kursa apjoms: Vācu valodas

Sīkāk

Latviešu literārās valodas vārdnīca VĀRDNĪCAS UZBŪVE VĀRDU ATLASE Vārdnīcā atspoguļoti literārās valodas vārdi, kā arī vārdu savie

Latviešu literārās valodas vārdnīca   VĀRDNĪCAS UZBŪVE VĀRDU ATLASE Vārdnīcā atspoguļoti literārās valodas vārdi, kā arī vārdu savie Latviešu literārās valodas vārdnīca www.tezaurs.lv/llvv VĀRDNĪCAS UZBŪVE VĀRDU ATLASE Vārdnīcā atspoguļoti literārās valodas vārdi, kā arī vārdu savienojumi, priedēkļi, produktīvākie salikteņu pirmie komponenti,

Sīkāk

Nr. p.k.* Transporta līdzekļa marka / modelis Transporta līdzekļa veids Valsts Reģ. Nr. saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Lī

Nr. p.k.* Transporta līdzekļa marka / modelis Transporta līdzekļa veids Valsts Reģ. Nr. saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Lī 1 FIAT DOBLO Kravas transporta HA8036 2008 1368 Benzīns 95 159 724 2 (slikts) 1 000.00 826.45 TEC-2, Acone, 2 FIAT DOBLO Kravas transporta HA8085 2008 1368 Benzīns 95 167 599 3 (viduvējs) 1 700.00 1404.96

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro EIROPAS KOMISIJA Briselē, 28.6.2013 C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu

Sīkāk

Nominit

Nominit Heikot verbit II Akkadi I Syksy 2018 Aleksi Sahala Helsingin yliopisto I Infirmae I Infirmae-verbeissä R 1 on heikko, esim. /w j ˀ/ Saanan kirjassa verbien luokat ovat I-a I-e, I-j ja I-w. I-alef I-a-verbien

Sīkāk

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rībēja. Apģērbs saulē mirdzēja. Puika gāja pa ielu, bungas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

COM(2017)167/F1 - LV

COM(2017)167/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 1.4.217. COM(217) 167 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAI BANKAI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 217.

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Valodas un runas kultūra Kursa nosaukums angliski Culture of language and speech Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju

Sīkāk

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S C.20110509. 503-1522-02instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse 480 Traverse ISO 11154-E 1522 CHEVROLET Silverado / Silverado Classic, 2-dr Standard Cab, 99-07 CHEVROLET Silverado / Silverado

Sīkāk

EU Justice Scoreboard 2017

EU Justice Scoreboard 2017 Eiropas Savienības Padome Briselē, 217. gada 12. aprīlī (OR. en) 8217/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: JAI 34 FREMP 44 POLGEN 47 JUSTCIV 78 EJUSTICE 35 CONSOM 14 DROIPEN 44 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs,

Sīkāk

Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā Gramatizēšanās un leksikalizēšanās attieksmes Relations between Grammaticalization and Lex

Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā Gramatizēšanās un leksikalizēšanās attieksmes Relations between Grammaticalization and Lex Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā Gramatizēšanās un leksikalizēšanās attieksmes Relations between Grammaticalization and Lexicalization Andra Kalnača Latvijas Universitāte, Humanitāro

Sīkāk

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc

Microsoft Word - IeskaisuGrafiks_10b.doc Priekšmets - angļu valoda Klase 10.a,b Mācību gads 2008/09. Skolotājs - Gesja Živa Nr. tēma saturs 1. Unit 1. Dwellings, household chores, the Present Tenses, phrasal verbs. 2. Unit 2. Life events, the

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Kalnaca&Lokmane-Defective_Paradigms

Microsoft PowerPoint - Kalnaca&Lokmane-Defective_Paradigms Defective Paradigms of Reflexive Nouns and Participles in Latvian Andra Kalnača, Ilze Lokmane University of Latvia Department of Baltic Languages (1) Verb mazgāties < *mazgātie + si ( to wash [oneself]

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Ievads

Ievads Speciālās pamatizglītības mācību metodiskais materiāls izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem Maiga Paegle Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš Uzdevumu krājums latviešu valodā 7. klasei Valmiera 2017. 1 Saturs.

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr C.20130325. 503-1430-04instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr Pickup Double Cab, 05 * NISSAN Navara, 4-dr Pickup

Sīkāk

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d C.20110505. 506-1461-04instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Crew Cab, *04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extra Cab,

Sīkāk

DRAFT Vacancy for a Head of Programme Management function (TA - Grade AD9)

DRAFT Vacancy for a Head of Programme Management function (TA - Grade AD9) Paziņojums par vakanci un rezerves saraksta izveidošanu Administratīvo un finanšu lietu nodaļas vadītāja amatam (TA-AD9) BEREC birojā Atsauce BEREC/2015/02 Publicēšana Amata nosaukums Kopuzņēmuma dibinātāja

Sīkāk

10.klasei

10.klasei Par mācību priekšmetu vēsturi... Latvijas un pasaules vēstures skolotājs, Dr.paed. Pāvels JURS www.pavelsjurs.lv Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību un šīs attīstības posmus no tālas

Sīkāk

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m t m c alt s as a a s as v esta as 1 za 4750234101672

Sīkāk

untitled

untitled Par dažām tulkošanas problēmām Seminārs par ES tekstu tulkošanu, Rīga, 2014. gada 8. augusts Izvilkums no DGT iekšējās atgādinājumu un novērojumu krātuves Competitive markets Vārdu savienojums competitive

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Autors: Dace Copeland Andras Otto ilustrācijas Gaŗā gultā gailis guļ. Gaiļa gultā graudu grēdas. Gailis graudu grēdas ēd. Kā var gailis gultā gulēt? V

Autors: Dace Copeland Andras Otto ilustrācijas Gaŗā gultā gailis guļ. Gaiļa gultā graudu grēdas. Gailis graudu grēdas ēd. Kā var gailis gultā gulēt? V Autors: Dace Copeland Andras Otto ilustrācijas Gaŗā gultā gailis guļ. Gaiļa gultā graudu grēdas. Gailis graudu grēdas ēd. Kā var gailis gultā gulēt? Vai tad galu galā graudu grēdas gailim nespiež galvu?

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Tipiskās kļūdas; dažādi valodas jautājumi Bauska, gada 18. maijs Arturs Hansons

Tipiskās kļūdas; dažādi valodas jautājumi Bauska, gada 18. maijs Arturs Hansons Tipiskās kļūdas; dažādi valodas jautājumi Bauska, 2017. gada 18. maijs Arturs Hansons Internetā pieejamie valodas avoti tezaurs.lv (290 avotu) tezaurs.lv/llvv (ar lietojuma piemēriem) valoda.ailab.lv (gramatikas

Sīkāk

Baltu filoloģija XXVI (2) 2017 Ainas Blinkenas devums latviešu valodas vēstures izpētē Aizejot mūžībā akadēmiķei pro

Baltu filoloģija XXVI (2) 2017 Ainas Blinkenas devums latviešu valodas vēstures izpētē Aizejot mūžībā akadēmiķei pro https://doi.org/10.22364/bf.26.13 Ainas Blinkenas devums latviešu valodas vēstures izpētē Aizejot mūžībā akadēmiķei profesorei Ainai Blinkenai (1929 2017), latviešu valodniecība ir zaudējusi vienu no ievērojamākām

Sīkāk

The 2011/2012 Alert Mechanism Report: outline and issues for consideration

The 2011/2012 Alert Mechanism Report: outline and issues for consideration EIROPAS KOMISIJA Briselē, 13.11.2013. COM(2013) 790 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI UN EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI Brīdinājuma mehānisma

Sīkāk

ANSLUTA

ANSLUTA ANSLUTA ENGLISH Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material. DEUTSCH Verschiedene Materialien erfordern verschiedene

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

PĀRBAUDES DARBI, IESKAITES Mācību priekšmetos ar aprakstošo vērtējumu pārbaudes darbu tēmas nav norādītas. Lai atvērtu konkrētās klases pārbaudes darb

PĀRBAUDES DARBI, IESKAITES Mācību priekšmetos ar aprakstošo vērtējumu pārbaudes darbu tēmas nav norādītas. Lai atvērtu konkrētās klases pārbaudes darb PĀRBAUDES DARBI, IESKAITES Mācību priekšmetos ar aprakstošo vērtējumu pārbaudes darbu tēmas nav norādītas. Lai atvērtu konkrētās klases pārbaudes darbu grafiku, turot Ctrl taustiņu, izpildīt klikšķi uz

Sīkāk

Pēteris Vanags

Pēteris Vanags Pēteris Vanags. Lekcijas lietuviešu valodas vēsturē. LU FMZF. 2009. gada pavasara semestris Lietuviešu rakstu valoda Prūsijā 16. gadsimta otrajā pusē 1. Lietuviešu rakstu pieaugums gadsimta otrajā pusē

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

LV L 274/38 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (2009. gada 6. oktobris), ar ko

LV L 274/38 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (2009. gada 6. oktobris), ar ko L 274/38 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 20.10.2009. EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (2009. gada 6. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra II 4.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 3.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2007./2008.studiju

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

Iestādes ieskats un rīcības brīvības konteksts

Iestādes ieskats un rīcības brīvības konteksts Satversmes 3.nodaļa «Valsts prezidents» 12. SAEIMAS JURIDISKĀS KOMISIJAS DARBA GRUPA VALSTS PREZIDENTA PILNVARU UN IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBAS IZVĒRTĒŠANAI 2015.GADA 6.OKTOBRIS (SAEIMA, SARKANĀ ZĀLE) 1 SATVERSMES

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Latviešu valodas un literatūras 3. posma olimpiāde klasei gada 9. martā 1. daļa Kods 1. uzdevums. Izlasiet Paula Bankovska romāna 18 fra

Latviešu valodas un literatūras 3. posma olimpiāde klasei gada 9. martā 1. daļa Kods 1. uzdevums. Izlasiet Paula Bankovska romāna 18 fra Latviešu valodas un literatūras 3. posma olimpiāde 11. 12. klasei 2018. gada 9. martā 1. daļa Kods 1. uzdevums. Izlasiet Paula Bankovska romāna 18 fragmentus! Atbildiet uz jautājumiem, strādājot ar tekstu!

Sīkāk

nas_jauns.redirect_doc-30

nas_jauns.redirect_doc-30 APSTIPRINĀTS ar LU administratīvā direktora 13.05.2013. norādījumu Nr. 6/13 LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2013 NOLIKUMS 1. Mērėis un uzdevumi 1.1. Popularizēt sportu Latvijas Universitātes (LU)

Sīkāk

TRÅDFRI

TRÅDFRI TRÅDFRI ENGLISH Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material. DEUTSCH Verschiedene Materialien erfordern verschiedene

Sīkāk

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

Saulīte Irēnes Karules stāsts Andras Otto ilustrācijas Pie Tāļa ciemos atbrauca vecmāmiņa. Agri no rīta Tālis ar vecmāmiņu aizgāja staigāt gar ezermal

Saulīte Irēnes Karules stāsts Andras Otto ilustrācijas Pie Tāļa ciemos atbrauca vecmāmiņa. Agri no rīta Tālis ar vecmāmiņu aizgāja staigāt gar ezermal Saulīte Irēnes Karules stāsts Andras Otto ilustrācijas Pie Tāļa ciemos atbrauca vecmāmiņa. Agri no rīta Tālis ar vecmāmiņu aizgāja staigāt gar ezermalu. Ezers bija gaiši sidrabots.,,es tev pateikšu savu

Sīkāk

Studiju virzienu Mākslas un Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Saskaņots: Akadēmiskā darba

Studiju virzienu Mākslas un Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Saskaņots: Akadēmiskā darba Studiju virzienu Mākslas un Izglītība un pedagoģija profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju modulis:

Sīkāk

Vocab

Vocab Nouns First Declension amīcitia, amīcitiæ (f) aqua, aquæ (f) Asia, Asiæ (f) hōra, hōræ (f) nātūra, nātūræ (f) patientia, patientiæ (f) Rōma, Rōmæ (f) turba, turbæ (f) via, viæ (f) dīvitiæ, dīvitiārum (f)

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

VALODA: NOZĪME UN FORMA 2 Heterotoni un vārda nozīmes uztvere Heterotonic Words and the Perception of the Word (Lexical) Meaning Juris Grigorjevs LU a

VALODA: NOZĪME UN FORMA 2 Heterotoni un vārda nozīmes uztvere Heterotonic Words and the Perception of the Word (Lexical) Meaning Juris Grigorjevs LU a Heterotoni un vārda nozīmes uztvere Heterotonic Words and the Perception of the Word (Lexical) Meaning Juris Grigorjevs LU aģentūra LU Latviešu valodas institūts Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 E-pasts:

Sīkāk

Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 3. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos

Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 3. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 3. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos ortopēdiskos apavus. 1.1. Dažādas etioloģijas vieglas

Sīkāk

Nakts_labirints.xlsx

Nakts_labirints.xlsx IZAICINĀJUMS 1 GR3186 Normunds Laipnieks Suzuki Jimny 16:46 23:27:28 06:41 0 16:56:18 00:10:18 618 5 45 20 2645 1 2 PT98 Uldis Moisejs MITSUBISHI PAJERO 16:32 23:15:22 06:43 0 16:42:09 00:10:09 609 4 41

Sīkāk

Auguma tipi

Auguma tipi Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola Figūru (augumu) tipi Mācību priekšmetā «Vizuālā tēla veidošana» Indra Stanke mg. ped., pedagogs Mērķis izstrādāt uzskates materiālus skaistumkopšanas nozares

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 2.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

08_Markus.indd

08_Markus.indd RES HUMANITARIAE XVII, 2015, 81 100 ISSN 1822-7708 81 humanitarinių mokslų daktarė, Latvijos universiteto Latvių kalbos instituto mokslo darbuotuoja. Moksliniai interesai: dialektologija, leksikologija,

Sīkāk

Microsoft Word - kn758p1.doc

Microsoft Word - kn758p1.doc Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 28.gada 16.septembra noteikumiem Nr.758 APF 3.64 Projekta iesnieguma veidlapa angļu valodā IMPORTANT Read the application form

Sīkāk

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, COM(2017) 422 final ANNEX 1 PRILOG Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zamjeni priloga A Uredbi (E

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, COM(2017) 422 final ANNEX 1 PRILOG Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zamjeni priloga A Uredbi (E EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 9.8.2017. COM(2017) 422 final ANNEX 1 PRILOG Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti HR

Sīkāk

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami AdazuVe

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami   AdazuVe Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums 2019. gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami www.adazi.lv AdazuVestis_pielikums_2019_julijs_217.indd 1 11.07.19 11:57

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

VALODA: NOZĪME UN FORMA 2 Atgriezenisko kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā Polysemy of Reflexive Verbs of Motion in the Latvian Language Iev

VALODA: NOZĪME UN FORMA 2 Atgriezenisko kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā Polysemy of Reflexive Verbs of Motion in the Latvian Language Iev VALODA: NOZĪME UN FORMA 2 Atgriezenisko kustības verbu daudznozīmība latviešu valodā Polysemy of Reflexive Verbs of Motion in the Latvian Language Ieva Kuplā LU aģentūra Latvijas Universitātes Latviešu

Sīkāk

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākošais auto, kas iebrauks manā ielā, būs zilā krāsā; b)

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Renāte Ābeltiņa: Bābeles tornis. ES dokumentu tul... Šī lapa izdrukāta no DELFI portāla Adrese: http

Renāte Ābeltiņa: Bābeles tornis. ES dokumentu tul...   Šī lapa izdrukāta no DELFI portāla Adrese: http Šī lapa izdrukāta no DELFI portāla Adrese: Renāte Ābeltiņa: Bābeles tornis. ES dokumentu tulkošanas problēmas. Renāte Ābeltiņa, Dr. philol. 09. oktobris 2005 23:32 Šis raksts ir iecerēts kā mēģinājums

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Microsoft Word - L.A.T., 2015.

Microsoft Word - L.A.T., 2015. N. p.k. Programmas nosaukums 1. Pirmais Baltijas kanāls 2. NTV Mir Baltic 3. REN TV Baltic RETRANSLĀCIJAS ATĻAUJAS Nr. RR - 39 pielikums Retranslējamo programmu saraksts Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas

Sīkāk