Ripo bīdāmo durvju katalogs

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ripo bīdāmo durvju katalogs"

Transkripts

1 BĪDĀMĀS DURVIS SLIDING DOOR SYSTEMS

2 produced for you a n n o LATVIA Riga RIPO ražotne un ekspozīciju zāle: RIPO factory and showroom: Hanzas street 2, Pinki Babite region, Latvia LV-2107 RIPO saloni: RIPO showrooms: Katlakalna street 11, Riga, Latvia Lacplesa street 14, Riga, Latvia S/c Spice Home, Jaunmoku street 13, Riga, Latvia info@ripo.lv

3 Satura rādītājs Table of content Par RIPO About RIPO 4 Produkcija Production 5 Durvju veidi Door types 6 Bīdāmās durvis Sliding doors 8 Bīdāmo durvju veidi Sliding door types 10 Durvju papildlietas Door aditional items 13 Mansarda durvis Attic doors 18 Slīpo griestu durvis Sloped ceiling doors 20 Durvju profili Door profiles 22 Durvju pildījumi Door fillings 24 Durvis ar apdruku Doors with digital print 28 Svarīgi ņemt vērā durvju izvēlē Important tips to take into account during the door construction 30 Veramās durvis Hinge doors 32 Salokāmās durvis Folding doors 34 Starptelpu durvis Partition doors 36 Starpsienas Partition walls 38 Ieteikumi Recommendations 40 Materiāli Materials Projektēšana Designing Ražošana, piegāde un montāža Production, delivery and assembly RIPO padomi Tips from RIPO

4 Pieredze. Dizains. Kvalitāte. Experience. Design. Quality. RIPO ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem, kas pēc individuāliem pasūtījumiem projektē un izgatavo plašu produkcijas klāstu mājokļa labiekārtošanai. Tieši piedāvātās produkcijas augstvērtība, dizains un daudzveidība veido RIPO preču zīmolu. Plašais preču sortiments ir piemērots ikvienam, kurš vēlas iekārtot savu mājokli, izmantojot teicama dizaina un kvalitātes risinājumus. RIPO piedāvājumā ir gan būvmateriāli un dekoratīvās apdares materiāli, gan izsmalcinātas, elegantas mēbeles un visdažādākie interjera elementi. RIPO is one of the leading Latvian companies that, according to individual orders, designs and manufactures a wide range of products for home interior. The high quality of the products, offered by RIPO, is making the brand stand out. Wide assortment of products is suitable for anyone who wants to arrange their home with excellent design and quality products. RIPO offers both building materials and decorative finishes, as well as sophisticated, elegant furniture and a wide range of interior elements.

5 Bīdāmās durvis Sliding doors 5

6 Bīdāmās durvis Sliding doors Pildījums Deco 46 Filling Deco 46 Durvju rāmis Biro Door frame Biro

7 Durvju veidi Door types Skapju, nišu un telpu nodalīšanai var izmantot dažādu veidu durvis un norobežojošās sistēmas. To veids ir atkarīgs no telpas konfigurācijas un plānotā pielietojuma. Viens no visbiežāk izmantotajiem durvju veidiem ir bīdāmās durvis. Tās tiek pielietotas iebūvētajiem skapjiem, garderobēm un nišām. Bīdāmās durvis arī izmanto starpsienās kā starptelpu durvis. Veramas un salokāmās durvis visbiežāk izmanto skapjiem. Tās ir klasisko veramo durvju versija mēbelēm. Different types of doors, furniture and enclosure systems can be used to separate spaces. The type depends on the purpose which you want to use it for and the various other aspects. One of the most used and popular door types are sliding doors. They are used in built-in cabinets, wardrobes and niches. Sliding doors can also be used in interior as partitioning doors. Hinge and folding doors are mainly used for cabinets. They are the classic version for furniture. Bīdāmās durvis Sliding doors Veramās durvis Hinge doors Salokāmās durvis Folding doors Starptelpu durvis Partition doors Starpsienas Partition walls 7

8 Bīdāmās durvis Sliding doors Pildījums Deco 14, matēts stikls Filling Deco 14, matte glass

9 Bīdāmās durvis Sliding doors Bīdāmo durvju specifika un to izmēri ļauj tās izmantot jebkuras norobežojošās vietas projektēšanai. Bīdāmās sistēmas ir ļoti elastīgas savā konstruktīvajā uzbūvē un izmantošanas daudzveidībā. Bīdāmo durvju sistēmu priekšrocība ir to kompaktums, telpas ekonomija un funkcionalitāte. Bīdāmās durvis ir viegli uzstādāmās un kopjamas. Izmantojot dažādu materiālu kombinācijas, var veidot daudzveidīgus dizainus, kas teicami iekļausies interjerā vai būs spilgts telpas akcents. The specifics of the sliding doors and their dimensions allow them to be used for designing any enclosed space. Sliding systems are very flexible in their constructive design and range of use. The main advantages of sliding door systems are their compactness, space saving and functionality. Sliding doors are easy to install and maintain. Using different material combinations, you can create different designs, which will very concisely incorporate into the existing interior, or create a vivid accent in the room. 9

10 Bīdāmo durvju veidi Sliding door types Pildījums Deco 34 Filling Deco 34 Pildījums stikla apdruka Filling printing glass Durvis ar dalījumu Doors with dividings

11 Bīdāmo durvju izvietojums telpā Sliding door position in the room Bīdāmo durvju pielietojums ir ļoti plašs. To galvenā priekšrocība ir teicama funkcionalitāte un telpas platības lietderīga izmantošana. Tās var ierīkot nišās, telpas stūros vai jebkurās citās vietās. Bīdāmās durvis sabīdās uz sāniem un neaizņem daudz vietas, tās ir kompaktas un ērti lietojamas. Visbiežāk izmanto risnājumus ar 2 vai 3 bīdāmām durvīm, bet var būt lielāki skapji ar 4 vai vairāk durvīm. To uzstādīšana un ekspluatācija ir vienkārša vienkārša un ērta. The use of sliding doors is very wide, due to their main advantage - space economy. They can be installed in niches, corners of the room or in any other place. Sliding doors can be slid to one side without taking much space, they are compact and easy to use. The most commonly used are furniture with 2 or 3 sliding doors, but there may be larger cabinets with 4 or more doors. Their installation and usage is very simple. Izvietojums nišā Placement in the niche Izvietojums stūrī Placement in the corner Izvietojums pie sienas Placement by the wall Populārākie bīdāmo durvju dalījuma veidi The most popular types of sliding doors Bīdāmās durvis sastāv no rāmja un pildījuma materiāla. Atkarībā no pielietojuma un izvēlētā durvju dizaina, tajās var būt izmantots viengabala pildījums, vai arī tas var būt sadalīts vairākās daļās ar dalījuma līstēm. Visbiežāk izmanto durvis bez dalījuma vai ar vairākiem horizontāliem dalījumiem. Retāk pielieto vertikālo dalījumu. Horizontālo dalījumu var dalīt 2, 3, 4 vai 5 daļās, vai arī veidot brīvu dalījumu iecerētā dizaina iegūšanai. Durvju dalījumos izmanto arī atšķirīgus pildījuma materiālus, tos kombinē. Tādejādi tiek iegūts unikāls durvju dizains. Sliding doors consist of frame and filler material. Depending on the application and the chosen door design, they may use single-piece fillings, or it can be divided into smaller sections with split laths. The most commonly used doors are single-piece fillings or with several horizontal splits. Vertical breakdown is less common. The horizontal split can be divided into 2, 3, 4 or 5 parts, or create a free split for the intended design. Different filling materials are used for door divisions, they are combined, this way gaining its unique door design. Durvis bez dalījuma Doors without dividers Durvis ar dalījumu Doors with dividers Vertikāls dalījums Vertical divider 11

12 Bīdāmo durvju izmērs Sliding door dimensions Bīdāmās durvis var izgatavot precīzos izmēros - tieši tā, kā ir nepieciešams konkrētajā projektā vai plānojumā. Durvju minimālais izmērs nav noteikts. Svarīgi, lai tās pilnvērtīgi pilda savu funkciju. Parasti durvis izgatavo 0,8-1m platas, bet maksimālais 1 durvju platums ir līdz 1,6m. Augstumā durvis vidēji ir 2,5-2,8m augstas, bet tās var sasniegt pat 3,2m augstumu. Tas ir saistīts ar durvju svara, materiāla izmēra īpatnībām un specifiku. Sliding doors can be manufactured in exact size, precisely as needed in a particular situation. The minimum door size is not specified. It is important that they fully perform their function. Typically, the doors are m wide, but the maximum width is up to 1.6 m. The average door height is m high, but can reach up to 3.2 m. This is due to the weight of the over-sized doors, the size specifics and specifics of the material. Bīdāmo durvju iestiprināšanas veidi Ways to mount sliding doors Ir 2 bīdāmo durvju iestiprināšanas veidi. Tās balsta uz ritentiņiem uz grīdas vai iekar kā AIR durvis pie griestiem. Visbiežāk izvēlas iestiprināšanu uz grīdas 2-rindu sliedē, kad durvis pa sliedi bīdās pa labi un kreisi. Gadījumos, kad izvēlas bīdāmās durvis bez grīdas sliedes, tās speciālā sliedē iestiprina durvju augšpusē pie griestiem. AIR durvis ir īpaši labi piemērotas starptelpu durvīm, jo tad grīda ir pilnīgi gluda bez šķēršliem. There are two ways how to mount sliding doors. They stand on the castors on the floor or hang as an AIR door from the ceiling. The 2-row rails are the most widely used on the floor, when the doors slide on right and leſt side on the rail. When choosing sliding doors without a floor rail, they are fitted on a special rail at the top of the door next to the ceiling. AIR doors are commonly used for interspace doors, due to the floor being in the same level and without obstacles on the floor.

13 Sliežu veidi Rail types Visbiežāk klienti izvēlas risinājumus ar 2 vai 3 bīdāmām durvīm. Parasti šādas bīdāmās sistēmas tiek uzstādītas ar 2-rindu sliedēm. Tas ir ērtākais veids 2 līdz 5 durvju atvēršanai, kad durvis sabīdās uz abiem sāniem, ļaujot pilnībā piekļūt skapim. Bet ir gadījumi, kad nepieciešams izvietot starptelpu durvis vai vairākas durvis sabīdīt uz vieniem sāniem. Šādos gadījumos var izmantot 1-rindu sliedi vai 3-rindu sliedi. Customers usually orders 2 or 3 sliding doors. Usually such sliding systems are used with 2-row rails. This is the most convenient way to open 2 to 5 doors when the doors are slid on both sides, allowing full access to the closet. But sometimes it is necessary to place doors of interspaces or move several doors on one side. In these cases, you can use a 1 or 3-row rail. Sliežu iestrādāšana grīdā Embedding rails in the floor 2-rindu sliedes, lielākoties, tiek montētas uz grīdas. Tas ir vienkāršākais un ērtākais durvju uzstādīšanas veids. Bet var tikt izmantotas arī 1-rindas sliedes, kuras var būt uzstādītas uz virsmas vai arī iestrādātas tajā. Iestrādājot grīdā sliedes, tās ir mazāk uzkrītošas un harmoniski iekļaujas kopējā interjerā. Typically, 2-row rails are mounted on the floor. This is the easiest and most convenient way to install doors. However 1-row rails can also be used, which can either be mounted on the surface or embedded in it. By embedding the rails in the floor, they are less striking and harmoniously fit into the overall interior. 13

14 Noslēdzēji un fiksatori Screw plugs and position springs Katras bīdāmās durvis tiek nokomplektētas ar skrūvju noslēdzējiem. Tie estētiski nosedz durvju rāmja konstrukcijas savienojuma vietas. Durvju noslēdzēji ir rāmja krāsās (sudrabs, zelts, bronza, melns vai balts). Durvju fiksatori ir paredzēti durvju nofiksēšanai pie sienas. Tos ievieto apakšējā sliedē, un tie nodrošina stabilu un nekustīgu bīdāmo durvju pozīciju. Each sliding door is fitted with bolt covers. They aesthetically cover the joints of the door frame structure. Door bolt covers are in frame colour (silver, gold, bronze, black or white). They are designed for fixing the door to the wall. They are placed in the lower rails, and this allows the sliding doors to be in a stable and closed position without moving.

15 Sliežu nosegvāki Rail covers Bīdāmās durvis var izvietot dažādās telpas vietās. Tās var būt gan skapju durvis, gan starptelpu durvis ar redzamiem sliežu galiem. Šādos gadījumos sliežu galus nosedz ar nosegvākiem. Sliežu nosegvāki vizuāli noslēdz sliedes un padara izskatu estētiskāku. Augšējo sliežu nosegvākus var kombinēt kopā ar durvju bremzēm, kas ļauj amortizēt un apstādināt bīdāmās durvis. Nosegvāki ir pieskaņoti atbilstoši sliežu krāsai. Sliding doors can be located in different places of the room. They can be both - closet doors and interspace doors with visible rail ends. In such cases the ends of the rails are covered with end caps. Rail covers visually close the rails and give an aesthetic appearance. The upper rail cover can be combined with the door brakes, which allow the sliding doors to be amortised and stopped. The covers are matched to the appropriate rail colour. Slotiņas Brushes Bīdāmo durvju ciešākai noslēgšanai pie sienas parasti izmanto durvju slotiņas. Tās pielīmē visā durvju profila garumā gar durvju sānu. Tas arī nodrošina klusāku durvju aizvēršanu. Slotiņas ir dažādās krāsās (pelēkas, gaiši brūnas, tumši brūnas, baltas un melnas), tās tiek pieskaņotas izvēlētai durvju profila krāsai. Door brushes are usually used to fix the sliding door to the wall. They are glued along the entire length of the door profile along the door side. It also ensures quieter door closing. Depending on the colour of the door profile, the brushes are of different colours (grey, light brown, dark brown, white and black). 15

16 Dalījuma līstes Dividing profiles Dalījuma līstes durvīm ienes dinamiku, kas durvis vizuāli padara krāšņākas un izceļ. Pateicoties dalījuma līstēm, durvīs ir iespējams kombinēt dažādus materiālus, iegūt neskaitāmas krāsu variācijas. Izmantojot dalījuma līstes, var izveidot pilnīgi individuālu durvju dizainu, kas kalpos kā telpas akcents vai ļoti harmoniski iekļausies apkārtējā interjerā. Division profiles always bring variety to doors. They visually revive the large plane of the doors and make them more colourful. By using division profiles it is possible to combine various materials in the door. They can be mixed together and achieve countless colour variations. By using division profiles it is possible to create a completely individual door design that will work as an accent or will very harmoniously fit into the surrounding interior. Durvju apgaismojums Door lightning Apgaismojums ieņem ļoti svarīgu lomu mūsdienu ikdienas dzīvē un telpu noformējumā. Arvien biežāk apgaismojumu izmanto ne tikai tieši telpas izgaismošanai, bet arī noskaņas radīšanai. Aktuāls risinājums ir bīdāmās durvis Linea ar iestrādātu apgaismojuma profilu. Apgaismojums ir regulējams dažādās krāsās un krāsu temperatūrās, kas rada ļoti krāšņus iespaidus. Lighting plays a very important role in an daily life and in the room design. More oſten lighting is used not only to illuminate the room, but also to create a mood. Sliding doors Linea with built in lighting profile will give you the opportunity to do that. The lighting is adjustable in different colours and colour temperatures that will give a very glamorous impression.

17 Rokturi Handles Bīdāmās durvīs vertikālais durvju profils veic roktura funkciju. To satverot, durvis tiek pārvietotas. Moderna un mūsdienīga dizaina durvīs durvju profili ir kļuvuši askētiskāki, smalkāka izskata un šāda atvēršana arī vairs nav iespējama. Šādām durvīm izmanto pielīmējamus vai pieskrūvējamus durvju rokturus. Tie pievilcīgi iekļaujas kopējā durvju izskatā un kalpo ērtai durvju atvēršanai. The vertical profile for sliding doors is used as the handle, doors are moved by gripping it. Door profiles with modern and contemporary design have become more ascetic and elegant therefore such opening is no longer possible. Glued and screwed door handles are used for such doors. They fit harmoniously into the overall appearance of the door and are used for opening the door. Soſt-stop sistēma Soſt-stop system Bīdāmo durvju gaitas īpašības un darbību var padarīt daudz patīkamāku ar Soſt-stop sistēmu. Durvju augšējā sliedē var integrēt speciālu pašievelkošo bremžu mehānismu, kas durvju darbību padara īpaši komfortablu. Soſt-stop sistēma pati durvis satver un novieto apstāšanās pozīcijā. Tas ļauj pielikt minimālu spēku durvju aizvēršanai un nerada nekādus triecienus skapja sānsienām. Soſt-stop sistēma paildzina durvju un garderobes kalpošanas laiku. Features and operation of sliding doors can be eased. At the top of the door a special self-locking brake mechanism can be integrated to make the door operation more comfortable. The soſt-stop system grips the door itself and places it in the stop position. This allows minimal force to close the door and does not cause any impact on the side walls of closet. The soſt-stop system extends the lifetime of the doors and wardrobes. 17

18 Mansarda durvis Attic doors Durvju rāmis Biro Door frame Biro Pildījums stikla apdruka Printed filling

19 Mansarda durvis Attic doors Bīdāmās durvis ir iespējams uzstādīt ne tikai standarta istabās un nišās, bet arī mansarda vai jumta istabās. Slīpie griesti piešķir telpai savu šarmu, taču tie arī neļauj uzstādīt standarta skapi un pilnvērtīgi izmantot telpu. Izmantojot mansarda durvju sliedes un mehānismus, ir iespējams šīs telpas pilnībā apgūt, norobežot un izveidot pilvērtīgu skapi vēlamo funkciju pildīšanai. Mansarda durvju būtiskākā priekšrocība ir telpas efektīva izmantošana un funkcionalitāte. Sliding doors can be installed not only in standard rooms and niches, but also in attic or roof rooms. Sloped ceiling gives the room its charm, at the same time they also prevent the installation of a standard cabinet and full use of the room. By using the door rails and mechanisms of the attic, it is possible to fully absorb, isolate and create a valuable cabinet to implement the desired functions. The main advantage of the attic door is the use of space and functionality. Mansarda durvju veidi Types of attic doors 19

20 Slīpo griestu durvis Sloped ceiling doors

21 Slīpo griestu durvis Sloped ceiling doors Bīdāmās durvis ir iespējams izbūvēt arī vietās, kur ir slīpie griesti. Šādos gadījumos ir jāizmanto slīpo griestu mehānismi, lai būtu kur piestiprināt bīdāmo durvju augšējo sliedi un nosegpaneļus. Izbūvējot jumta slīpumos bīdāmās durvis, tiek lietderīgi izmantota visa dzīvojamā platība dažādām ikdienas vajadzībām. Telpa ar slīpajiem griestiem parasti nav ērti izmantojama dažādu ierobežojumu dēļ. Bet tā var pārtapt mājīgā mantu novietnē, praktiskā skapī, bērnu spēļu zonā vai vienkārši var būt gaumīgi aizsegta. Sliding doors can also be built in spaces with sloped ceiling. In such cases sloped ceiling mechanisms must be used to provide place for attaching upper bar and cover panels of the sliding doors. When constructing sliding doors in roof slope, entire living space is used for different everyday needs. Space next to inclined ceiling is usually not easy to use because of the restrictions. But it can be turned into cozy storage, children's play area or just tastefully hidden from the eyes. Bīdāmās durvis slīpajos griestos Sliding doors in inclined ceiling 21

22 Bīdāmās durvis Sliding doors

23 Durvju profili Door profiles Durvju profili ir no vieglmetāla alumīnija materiāla, kas durvju rāmi padara vieglāku un izturīgāku. Durvju profili ir vizuāli atšķirīgi pēc izskata un izmantošanas veida. Simetriski abpusējie profili ir piemēroti starptelpu norobežošanai. Alumīnija rāmju profilos var izmantot lamināta vai stikla pildījumus. Koka rāmju un pilnkoka durvīm pamatmateriāls ir lamināts. Tas durvīs izceļ tradicionālo vizuālo izskatu. Door profiles are made of lightweight aluminium that makes the door frame lighter and more durable. Door profiles are visually different and can be used differently. The symmetrical two-way profiles are suitable for delimitation of the spaces. Aluminium frame profiles can be used for laminate or glass fillings. The main material of wooden frame door and full wood door is laminate. It gives the door a traditional visual look. Aleco / Aleco Duet / Duet Kvadro / Kvadro Elegant / Elegant Plain / Plain Linea / Linea Uni / Uni Biro / Biro Woodline / Woodline Pilnkoks / Allwood Profilu krāsas Profile colours Durvju rāmji tiek izgatavoti no alumīnija materiāla. Tie ir viegli un izturīgi. Alumīnija profili ir ķīmiski anodēti sudraba, zelta vai bronzas tonī vai krāsoti baltā vai melnā krāsā. Anodējuma un krāsas slānis ir mehāniski izturīgs pret dažādiem sīkiem skrāpējumiem, arī atmosfēras apstākļiem un tas ir viegli kopjams. Koka rāmju durvīm un pilnkoka durvīm par pamata materiālu kalpo laminēta kokskaidu plātne. To krāsu klāstā ir daudz mūsdienīgu krāsu un tekstūru. Door frames are made of aluminium. They are light and durable. Aluminium profiles are chemically anodised in silver, gold or bronze, or painted white or black. Anodized and colour layer is mechanically resistant to a variety of small scratches, including atmospheric conditions, and is easy to maintain. The main material of wooden frame door and full wood door is laminated particle board. The range of colours includes lot of modern materials and texture. Anodēts alumīnijs Anodized aluminium Sudrabs AS / Silver AS Zelts BG / Gold BG Bronza SG / Bronze SG Krāsots alumīnijs Coloured aluminium Balts BW / White BW Melns MB / Black MB 23

24 Bīdāmās durvis Sliding doors Pildījums Deco 16, matēts stikls Filling Deco 16, matte glass Pildījums Deco 45, matēts stikls Filling Deco 45, matte glass

25 Pildījumu materiāli Filling materials Bīdāmās durvis ir viens no pamanāmākajiem objektiem telpā. Ar savu izskatu tās kalpo kā akcents un skaistuma elements interjerā. Durvis nosedz lielu plakni, tāpēc tajos izmantotie materiāli arī nosaka kopējo interjera izskatu. RIPO piedāvā plašu pildījuma materiālu klāstu durvīm. Piedāvājumā ir dažādi lamināta, spoguļu, dekoratīvo plēvju un dekoratīvo materiālu pildījumi. Faktori, kuri būtu jāņem vērā, izvēloties pildījuma veidu, ir materiāla īpašības, izskats, praktiskums, krāsu salikumi un kopšanas specifika. Sliding doors are one of the most visible objects in the room. They also work as an accent and beautiful object. Doors cover a large area, so the materials used in them also determine the overall appearance of the interior. RIPO offers a wide range of filling materials for doors. The factors that should be considered, when choosing the filling type, are the characteristics, the appearance, practicality, colour combinations and the care of the specific material. RIPO offers various laminate, mirror, decorative film and decorative material fillings. Lamināta pildījumi Melamine fillings Lamināts ir visplašāk pielietotais materiāls durvju pildījumos. Lamināta pildījumu klāstā ir daudz mūsdienīgu krāsu un tekstūru, kuras viegli kombinēt. Lamināta materiāla durvju pildījumi ir viegli kopjami, virsma ir izturīga pret skrāpējumiem, un tās ir ilgmūžīgas. Melamine is the most widely used and applied material for door fillings. The melamine filler range has many modern colours and textures that are easy to combine. Melamine door fittings are easy to maintain, the surface is scratch-resistant and durable

26 Bīdāmās durvis Sliding doors Pildījums Deco 20, matēts stikls Filling Deco 20, matte glass Pildījums spoguļa bronza, Filling mirror bronze, Pildījums spogulis bronza, Filling mirror bronze, Pildījums Deco 36, matēts stikls Filling Deco 36, matte glass

27 Spoguļu pildījumi Mirror fillings Spogulis durvīs ir viens no biežāk izmantotajiem pildījuma materiāliem. Spogulis vizuāli paplašina telpu, un tam ir praktisks pielietojums ikdienas lietošanā. Spogulis ir piemērots jebkurai telpai. Durvīs izmanto gan parasto spoguli, gan tonēto spoguli pelēkā vai bronzas nokrāsā. Mirror on the doors is one of the most common filling material. The mirror visually expands the room and has a practical application in everyday use. The mirror is suitable for any room. For the doors RIPO clients usually use both a normal mirror and a tinted mirror with a grey or bronze finish. Dekoratīvās plēves Decorative films Dekoratīvās plēves ir laba alternatīva lamināta un spoguļu pildījumiem durvīs. RIPO piedāvā plašu Deco plēvju klāstu ar puscaurspīdīgu efektu un dažādās krāsās. Deco plēves var izmantot gan ar caurspīdīgiem stikliem, gan ar matētu stiklu, kas padara durvju vizuālo izskatu izsmalcinātāku. Dekoratīvās plēves ir krāsains akcents jūsu interjerā. Decorative films are a good alternative for laminate and mirror fillings in the door. RIPO offers a wide range of Deco films with a semi-translucent effect or various colours. Deco films can be used for both transparent and frosted glass that further emphasises the visual appearance of the doors. Deco films are a colourful accent in your interior

28 Durvis ar apdruku Doors with digital print Pildījums stikla apdruka Printed filling

29 Durvis ar apdruku Doors with digital print Durvju apdruka ir oriģināls akcents jūsu interjeram. Lielās durvju plaknes ir ideāli piemērotas dažādu bilžu izvietošanai. Mūsdienīgu garderobi vai skapi raksturo ne tikai ērts iekārtojums, bet arī mākslinieciski interesants noformējums. Tādēļ RIPO piedāvā bīdāmo durvju apdruku uz stikla. Jūs varat veidot tik oriģinālu dizainu, cik vēlaties. Apdruka tiek veikta stikla otrajā pusē, kā rezultātā attēls ir absolūti pasargāts no visa veida bojājumiem. Jums ir iespēja pasūtīt bīdāmās durvis, kas atbilst tikai Jūsu interjeram! Ar šīs tehnoloģijas palīdzību Jūs varat izveidot individuāla izskata durvis. Tikai iedomājieties, kādas iespējas Jums paveras bērnu istabas, guļamistabas, ēdamistabas un citu telpu noformēšanā. Door print is an original accent for your interior. The large door planes are ideal for accommodating various pictures. A modern wardrobe is characterized not only by comfortable furnishing, but also by artistically interesting designs. Therefore, RIPO offers sliding door print on the glass. You can create as original design as you want. The prints are made on the opposite side of the glass, resulting in the image being absolutely protected from all kinds of damage. Now you have the opportunity to order sliding doors that matches only your individual interior! With this technology, you can realize even your craziest images. Just imagine the posibilities you can have in bedrooms, dining rooms and other premises. Durvju apdrukas piemēri Samples of digital printed glass doors 29

30 Svarīgi ņemt vērā durvju izvēlē Important tips to take into account during the door construction Bīdāmo durvju priekšrocība ir to kompaktums, telpas lietderīga izmantošana un funkcionalitāte. Projektējot skapjus vai nišas ar bīdāmajām durvīm, ir svarīgi ievērot dažādus nosacījumus, lai izgatavošanas un uzstādīšanas procesā nerastos lieki apgrūtinājumi. Ir jāņem vērā esošās telpas specifika un novietojums. Ir jāievēro dažādi izbīdījumi sienās, slīpumi un esošās instalācijas, lai tās neapgrūtina durvju darbību. Iebūvēto skapju un bīdāmo durvju projektēšanu vislabāk ir uzticēt pieredzējušiem RIPO dizaineriem, kuri ņems vērā visas esošās nianses un piedāvās visracionālāko risinājumu telpas iekārtošanai. The advantage of sliding doors is their compactness, space saving and functionality. When designing cabinets or wardrobes with sliding doors, it is important to take into account different conditions to avoid unnecessary problems in the process of fabrication and installation. It is necessary to take into account the specifics and location of the existing premises. It is necessary to observe various wall outlets, slopes and existing installation systems, so that they do not interfere with the free operation of the doors. The design of the built-in closets and sliding doors is best leſt to experienced RIPO designers who will take into account all the existing nuances and offer the best solution to individual room layout. 3 lietderīgi padomi 3 useful suggestions 1. Sienām ir jābūt paralēlām. Saregulētas durvis, aizbīdītas skapja pretējā pusē, precīzi nostāsies pie sienas un neveidos atstarpes. 2. Durvis ir jāizgatavo optimālā platumā. Pārāk šauras durvis var būt nestabilas, tām pasliktinās gaitas īpašības un var pieaugt durvju izgatavošanas kopējās izmaksas. 3. Bīdāmo durvju grīdas sliede ir regulāri jātīra un ir jāizsūc putekļi no tās. Tas paildzina durvju kalpošanas laiku un durvis strādās komfortablāk. 1. The walls must be parallel. Adjusted doors, moved on the opposite side of the closet, will be placed precisely on the wall and do not form a gap. 2. Doors should have optimal width. Too narrow doors are more unsteady, they tend to move and the total cost of door production may increase. 3. The floor rail of sliding doors must be cleaned regularly and must be vacuumed. It extends the lifetime of the doors and will work more comfortably.

31 Svarīgi ņemt vērā durvju izvēlē Important tips to take into account during the door construction Durvju nišas platumu mēra 3 vietās: augšā, pa vidu un apakšā. Par pamatizmēru ņem mazāko izmēru, bet izmēru atšķirības nedrīkst būt lielākas par 10 mm. The width of the door niches is measured in 3 places: top, middle and bottom. The smallest size is taken as the main dimension, but the size difference cannot be greater than 10 mm. Durvju nišas augstumu mēra 3 vietās: abos sānos un pa vidu. Par pamatizmēru ņem zemāko izmēru, bet izmēru atšķirība augstumā nevar būt lielāka par 20 mm. The height of the door niches is also measured in 3 places: on both sides and in the middle. The lowest size is taken as the main dimension, but the difference in height cannot be greater than 20 mm. Bīdāmās durvis aizņem noteiktu telpas vietu. Lai tās varētu brīvi pārvietoties un nekas tām netraucētu, ir svarīgi pārliecināties, vai to darbības zonā neatrodas elektroinstalācijas kārbas un dažādi sienas izbīdījumi. Sliding doors occupy a certain space in the room. It is important to make sure that there are no wiring boxes and different wall outlets in the door area of operation, to allow the sliding doors to move freely and without a hustle. Ailes pazeminošo mehānismu izbūvē nepietiekama durvju augstuma gadījumā. Ja, kādu iemeslu pēc, durvis nevar izbūvēt līdz griestiem, tad virs tām izbūvē stacionāru sienas daļu vai uzstāda nosegpaneļus, kas kalpo kā skapja turpinājums virs durvīm. Column lowering mechanism is built in case of insufficient door height. If, for some reason, the door cannot be built up to the ceiling, then a stationary part of the wall must be built or panels must be mounted above the doors that will be used as a stationary closet above the doors. Bīdāmo durvju sānos vienmēr tiek pielīmēta durvju slotiņa. Tā amortizē durvju darbību pie sienas un savstarpēji. Precīzi noregulētām durvīm durvju slotiņa cieši pieguļ pie sienas. Ar laiku uz sienas paliek nospiedums vertikālas strīpas veidā. Lai nerastos šāda situācija, pie sienas durvju zonā var pielikt šauru (~10-15 cm) lamināta sienas paneli. Panelis parasti ir izgatavots skapja tonī, un tas vizuāli sasauksies ar to. Door brush is always glued to the side of sliding doors. It amortises the door operation on the wall and between each other. On precisely adjusted door the brush fits securely to the wall. Over time there will be vertical stripe on the wall. To avoid this, a narrow (~10-15 cm) laminate wall panel can be attached to the wall in the door area. The panel is usually made in the same tone as the rest of the closet and it will be visually compatible. Ja sienas, grīda vai griesti ir pārāk lielā slīpumā pareizai durvju uzstādīšanai, to iztaisnošanai ir jāizmanto ķīļi. Ķīļus izgatavoto individuāli katrai konkrētai vietai. Tas pilnībā atrisina radušos problēmu, un bīdāmās durvis funkcionē kā paredzēts. If the walls, floor or ceiling is too inclined for proper installation of doors, wedge must be used for straightening them. Wedges are made individually for each specific place. It completely solves the problem and your sliding doors will be fully functional. 31

32 Veramās durvis Hinge doors

33 Veramās durvis Hinge doors Alumīnija rāmju durvis ir pieejamas arī veramo durvju versijā. Tās ir paredzētas uzstādīšanai galvenokārt dažādos mēbeļu korpusos vai arī īpaši sagatavotās nišās. Veramajām durvīm ir izstrādāta speciāla dizaina furnitūra. Tas ļauj veidot kompaktāku viras mehānismu un nodrošina teicamu un modernu vizuālo izskatu. Aluminium frame doors are available also in hinge door version. They are mainly used for mounting into different furniture cases or specially made niches. Furniture of special design is developed for the single-swing doors. They allow to create more compact hinge mechanism and ensure excellent and fashionable visual appearance. Veramās durvis Hinge doors 33

34 Salokāmās durvis Folding doors

35 Salokāmās durvis Folding doors Alternatīvs risinājums bīdāmajām durvīm ir salokāmo durvju versija. Šādas sistēmas pamatā ir iekārto un veramo durvju apvienojums, kas nodrošina telpas papildu lietderīgo izmantošanu un funkcionalitāti. Salokāmās durvis ir paredzētas daudzpusīgai pielietošanai (skapji, starpsienu sistēmas un norobežojošās konstrukcijas u.c.). Tās kompakti atveras uz vienu sānu, ļaujot brīvi piekļūt, piemēram, skapja saturam. Folding door system is an alternative solution for sliding doors. In the base of such system is the combination of hanged and single-swing doors that additionally ensures economy and functionality of space. Folding doors are intended for varied usage (wardrobes, partition wall systems and delimitating constructions). They compactly open to one side allowing full access to the cabinet content. Salokāmās durvis Folding doors 35

36 Starptelpu durvis Partition doors Durvju pildījums Deco S4 Fillind Deco S4 Durvju rāmis Uni Door frame Uni Durvju pildījums Deco figurālais Fillind Deco figural

37 Starptelpu durvis Partition doors Starptelpu durvis, pateicoties savai konstruktīvajai uzbūvei un pielietotajiem pildījuma materiāliem, var tikt izmantotas dažādu telpu norobežošanai ēkā. Par starptelpu durvīm var kalpot gan bīdāmās durvis, gan piekārtās un veramās eņģu durvis. Iekārtās durvis ir viegli uzstādāmas un tām nav nepieciešama apakšējā grīdas vadotne. Tās stiprinās durvju augšpusē tieši pie sienas vai griestiem. Starptelpu durvju plašā konstrukciju izvēle ļauj tās pielāgot dažādām situācijām un veidot vēlamo interjera risinājumu. Partition doors, due to their constructive setup and applied filling materials, can be used for delimitation of different rooms in the building. Both sliding doors and hanged/swinged doors can serve as partition doors. Hanged doors are easy to mount and they do not need the lower floor rail. They are fastened on the upper side of the doors right at the wall or ceiling. The wide choice of constructions of partition doors allow to adjust them to different household situations and to form the desirable solution of interior. Starptelpu durvis Partition doors 37

38 Starpsienas Partition walls

39 Starpsienas Partition walls Starpsienu risinājumi ir visefektīvākais veids kā panākt visracionālāko telpas dalījumu, izmantojot minimālus resursus. Starpsienu montāžas process ir vienkārš, un tās viegli transformējamas atkarībā no telpas izmantošanas prasībām un mērķa. Starpsienu sistēmas ir ērts un praktisks risinājums telpas sadalīšanai. Partition wall solutions are the most efficient form how to achieve the most effective room dividing by using minimal resources. Partition walls are easy to assemble and easy to transform depending on room usage requirements and aim. Partition wall systems are a convenient and practical solution for room dividing. Starpsienas Partition walls 39

40 Ieteikumi Recommendations

41 Durvju lietošana Usage of the doors Bīdāmās durvis ir paredzētas ikdienas lietošanai. Durvis nedrīkst strauji atvērt un aizvērt. Pret durvīm nedrīkst neko atbalstīt, lai neveidotos durvju deformācijas. Lai nodrošinātu vienmērīgu durvju darbību un ilgstošu ekspluatāciju, tās ir jālieto saudzīgi. Sliding doors are intended for daily use. Doors must not be opened and closed quickly. Doors must not be used as support because that can lead to the door deformation. To ensure smooth and long-term operation of the doors, they must be handled with care. Telpas klimats Room climate Durvju ekspluatācijai ir svarīgs telpas klimats. Gaisa temperatūrai ir jābūt no +15 C līdz +30 C. Gaisa mitrumam jābūt no 35% līdz 70%. Palielinātas temperatūras un mitruma ietekmē durvis var deformēties, un radīt nevienmērīgu durvju gaitu. Ievērojot atbilstošu telpas klimatu, durvis kalpos ilgu laiku. Room climate is important for door operation. The air temperature should be between +15 C and +30 C. Air humidity should be between 35% and 70%. Due to increased temperature and humidity the doors may become deformed, which will lead to uneven door movements. Considering the proper climate of the room, your door will last for a long time. Durvju kopšana Door care Durvis ir jātīra ar mīkstu, sausu audumu vai nedaudz mitru sūkli ar vieglu ziepju šķīdumu. Pēc tīrīšanas virsmas ir jānosusina ar mīkstu audumu. Nedrīkst lietot mazgāšanas līdzekļus, kas satur skābes, stiprus sārmus vai sastāvdaļas, kas uz durvju virsmas atstāj svītras vai traipus. Abrazīvu tīrīšanu līdzekļu lietošana var bojāt virsmas. Spoguļi, stikli un dekoratīvie stikli ir jātīra ar speciāliem stiklu tīrīšanas līdzekļiem. The doors should be cleaned with a soſt, dry cloth or a slightly damp sponge with a mild soap solution. Aſter cleaning the surface should be dried using soſt cloth. Do not use detergents containing acid, strong alkalis or ingredients that leave stripes or stains the door surfaces. Abrasive cleaning products can also damage the surface. Mirrors, glasses and decorative glass must be cleaned using special glass products. 41

42 Lamināti Melamine Venge / Venge Lapegle premium balta / Larch premium white Lapegle melna / Larch black Akācija / Acacia Ozols ferrara / Oak ferrara Grafīts / Graphite Akmens pelēks / Stone gray Pelēks / Grey Balts / White Kļava / Maple Gaiši pelēks betons/ Light gray concrete Ferro bronza / Ferro bronze Durvīs izmanto laminātu 10 mm biezumā. Mēbeļu materiāla biezums parasti ir 18 un 25 mm. Pēc nepieciešamības tiek izmantoti arī 10 un 38mm biezi lamināta materiāli. The door melamine is 10 mm thick. The thickness of the furniture material is usually 18 and 25 mm. 10 and 38 mm thick melamine materials are also used as needed. Goba tossini / Elm tossini Ozols Charleston brūns / Brown Charleston oak Ozols Gladstona sēpija / Oak Gladstone sepia Nerūsējošais tērauds / Stainless steel Ozols melns thermo / Oak black thermo Lins bēšs / Linen beige Priede Havana melna / Black Havana pine Kašmirs / Cashmere Trifele / Truffle Rieksts matēts / Walnut matte Premium balts / Premium white Alabastrs / Alabaster Smilšu bēšs / Sand beige Priede krēma / Pine cream Ozols Gladstona / Oak Gladstone Hikorija dabīgs / Natural hickory Titāns / Titanium Ozols nabucco / Oak nabucco Kļava mandala / Maple mandala Ozols Corbridge dabīgs / Natural Corbridge oak Lamināta materiāls durvīm un mēbelēm ir visplašāk pieejamais materiāls. To klāstā ir mūsdienīgas koka tekstūras un dažādas krāsas, kuras ir viegli savstarpēji kombinēt. Lamināta materiāls ir viegli kopjams, virsma ir izturīga pret skrāpējumiem un ilgmūžīga. Melamine material for doors and furniture is the most widely available material. Melamine range includes modern wood texture and a variety of colours that are easy to combine. The material is easy to maintain, the surface is resistant to scratches and lasts long.

43 Spoguļi Mirrors Spogulis balts / Mirror white Spogulis pelēks / Mirror grey Spogulis bronza / Mirror bronze Spogulis balts matēts / Mirror white matte Spogulis pelēks matēts/ Mirror gray matte Spogulis bronza matēts/ Mirror bronze matte Bīdāmajās durvīs spogulis un tā tonētās modifikācijas ir bieži lietots pildījums. Spogulis ir materiāls ar gludu virsmu, tas ir ļoti viegli kopjams. Spogulis vizuāli paplašina telpu. Tas kombinācijās ar citiem pildījuma materiāliem dažādo durvju izskatu un rada saistošu vizuālo efektu. Mirror and tinted modifications is common filling for sliding doors. The mirror is a smooth material with a smooth surface, it is very easy to maintain. The mirror visually extends the room. It can be combined with other filling materials allowing you to diversify the appearance of the door and create a different visual effect. Dekoratīvie spoguļi Decorative mirrors Uadi balts / Uadi white Uadi pelēks / Uadi grey Uadi bronza / Uadi bronze Lino balts / Lino white Lino pelēks / Lino grey Lino bronza / Lino bronze Fiandra balts / Fiandra white Fiandra pelēks / Fiandra grey Fiandra bronza / Fiandra bronze Fiandra matēts/ Fiandra matte Dekoratīvie spoguļi ir ķīmiski matēti spoguļi ar dažādiem dekoratīviem ornamentiem. Tie ir tonēti standarta toņu krāsā, ļaujot veidot dažādus durvju krāsu salikumus. Dekoratīvie spoguļi labi izskatās durvīs pilnā plaknē, kā arī dalījumos kombinācijā ar citiem pildījuma materiāliem. Decorative mirrors are chemically matted mirrors with a variety of decorative finishes and a mirror effect on it. They are tinted in standard tone colours, allowing you to create various door colour combinations. Decorative mirrors look good in the full door plane, as well as in parts in combination with other filling materials. 43

44 Deco pildījumi Deco fillings Deco 8 Deco 14 Deco 15 Deco 16 Deco 17 Deco 18 Deco 19 Deco 20 Deco 21 Deco 22 Deco 23 Deco 24 Deco 25 Deco 26 Deco 27 Deco 28 Deco 29 Deco 30 Extra clear Deco 31 Deco 32 Deco 33 Deco 34 Deco 36 Deco 37 Matte Deco 38 Deco 39 Deco 40 Deco 41 Deco 42 Deco 43 Deco 45 Deco 46 Deco 48 Deco 49 Deco 50 S4 caurspīdīgs / S4 clear Deco stikli durvju pildījumos ir krāsains akcents durvju izskatā. Tās ir krāsainas plēves ar intensīvu toni, ar faktūru vai puscaurspīdīgu struktūru. Šādas plēves ļoti labi kombinējas ar citiem durvju pildījuma materiāliem. Krāsainās Deco plēves lieto apvienojumā ar caurspīdīgu stiklu vai ar matētu stiklu. Matētais stikls rada telpiskuma akcentu durvju izskatā. Deco glass for door fillings is a colourful accent in the overall door appearance. They are coloured films with intense shade, texture or semi-translucent. Such films are very well combined with other door filling materials. The coloured Deco films are used in combination with either a translucent glass or a frosted glass. The frosted glass gives a peculiar spatial accent to the appearance of the door.

45 Exo pildījumi Exo fillings Bēšs / Beige Brūns / Brown Kord Peonia 306 Peonia 308 Peonia Jazz 402 Jazz 403 Jazz 509 Akoya 5003 Papyrus 006 Papyrus 029 Exo ir dekoratīvi un izteiksmīgi durvju pildījumi, kas piešķir interjeram īpašu noskaņu. Tie var tikt izmantoti dažādu dzīvojamo telpu durvīs apvienojumā gan ar tradicionālajiem spoguļu pildījumiem, gan ar cita materiāla pildījumiem. Exo pildījuma materiāli ir krāšņi un spilgti interjera akcenti. Exo are decorative and expressive door filling, which is visually appealing and gives the interior a special mood. They can be used for doors in different living spaces combined with traditional mirror fillings and filling of other materials. Exo filling materials are glamorous and bright interior accents. Dekoratīvie režģi Venezia Decorative grid fillings Venezia Kļava / Maple Skabārdis / Beech Ozols / Oak Ķirsis / Cherry Dekoratīvo režģu pildījumi Venezia ir klasiskā tipa ažūrveida pildījumi ar gaisīgu struktūru. Tie vislabāk iederas garderobes skapju durvju pildījumos, jo materiāla struktūra veicina gaisa apmaiņu skapī un veido labu mikroklimatu uzglabātajām mantām. Decorative grid fillings Venezia are classical openwork fillings with airy structure. They are most appropriate as filling in wardrobe cabinet doors, because the material structure promotes the exchange of air in the wardrobe, which is better for the room microclimate and stored items. 45

46 Bīdāmās durvis Sliding doors

47 Projektēšana Designing RIPO mēbeļu un interjera salonos ir pieejama visplašākā informācija par RIPO ražotajām bīdāmajām sistēmām un mēbelēm, izmantotajiem materiāliem un furnitūru. Plašais materiālu klāsts, toņu gamma, tehnoloģijas un ražošanas iespējas ļauj realizēt visdažādākās ieceres. RIPO komandā darbojas nozares speciālisti - ražošanas meistari, konstruktori, inženieri, dizaineri un mēbeļu izstrādes speciālisti. Pieredzējušie RIPO dizaineri sniedz padomus ideju realizēšanā un izstrādā dizainu saskaņā ar klienta gaumi un vēlamo rezultātu, kā arī sniedz konsultācijas dažādos projektēšanas etapos. RIPO furniture and interior showrooms offer a wide range of information on slidind doors systems and furniture, materials and furniture. An extensive range of materials, tones, technologies and production capabilities make it possible to realize a wide range of ideas. RIPO team includes industry professionals - production craſtsman, constructors, engineers, designers and furniture development specialists. Experienced designers give advice on realizing ideas and wishes, so that the final result meets the customer's taste and desired results. RIPO designers, providing consultation throughout the process. 47

48

49 Ražošana Production RIPO durvis un mēbeles tiek izgatavotas saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm, idejām un iecerēm. Uzņēmuma ražotnē norit pilna cikla durvju un mēbeļu ražošana, kas ietver automatizēto projektēšanu un ražošanu. Modernu tehnoloģiju pielietošana nodrošina ilgtspējīgu ražošanas procesa attīstību. RIPO tehnoloģiju un materiālu bāze sniedz augstāko kvalitāti, teicamu dizainu un funkcionalitāti. RIPO doors and furniture are made according to the customers wishes, ideas and desires. The company owns a complete cycle of furniture manufacturing, which includes automated design and production of furniture. Application of modern technologies ensures the sustainable development of the production process. RIPO technology and materials base provides top quality, excellent design and functionality. Piegāde un montāža Delivery and assembly RIPO piedāvā piegādi un montāžu objektā. Tā ir garantija, ka prece tiks piegādāta noteiktā laikā un uzstādīšana neradīs raizes. Durvju un mēbeļu uzstādīšana objektā notiek saskaņā ar ražotāja tehniskajiem zīmējumiem un specifikācijām, kas tiek saskaņotas projektēšanas gaitā. RIPO offers delivery and assembly. This is a guarantee that the product will be delivered at a specific time and installation will not cause concern. The installation of the furniture on the site is in accordance with the manufacturer's technical drawings and specifications, which are harmonized during the design process. 49

50

51 RIPO padomi Tips from RIPO BĪDĀMĀS DURVIS Bīdāmās durvis ir pievilcīgs risinājums atvērtā tipa vai nelielas platības mājokļos, kad nepieciešams sadalīt telpu zonās. Piemēram, tā tiek nodalīta dzīvojamā zona no guļamistabas vai virtuves. Bīdāmo durvju priekšrocības ir ērta lietošana un izteikta funkcionalitāte. RIPO bīdāmās durvis tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma, turklāt to izmēru amplitūda ir ļoti plaša. Tieši tāpēc bīdāmās durvju paredzēšana telpā ir risinājums, kas izmantojams tikpat, kā visa veida telpu plānojumos. Izvēle par labu bīdāmām durvīm paredz daudzveidīgu risinājumu iespējas gan konstrukcijā, gan vizuālajā noformējumā. VERAMĀS DURVIS Veramās durvis galvenokārt tiek iebūvētas mēbeļu korpusos vai nišās. Veramām durvīm ir alumīnija rāmis, pārdomāta dizaina furnitūra un ērts viras mehānisms. Moderno materiālu pielietojums veido pievilcīgu izskatu un telpas kopskatu. Veramās durvis ir klasisks risinājums, taču jāņem vērā, ka to konstrukcija aizņem vairāk vietas nekā, piemēram, bīdāmās durvis. SALOKĀMĀS DURVIS Salokāmās durvis ir laba alternatīva bīdāmajām durvīm. Salokāmo durvju sistēmu konstrukcijā apvienojas gan iekārto jeb bīdāmo, gan veramo durvju principi. Šis risinājums ir veiksmīga izvēle, domājot par lietderīgu un pārdomātu telpas izmantošanu. Salokāmo durvju pielietojums ir daudzveidīgs - skapju durvis, starpsienu sistēmas vai norobežojošās konstrukcijas. Neierastā durvju konfigurācija telpā ir ne tikai praktisks risinājums, bet arī dizaina elements. STARPSIENAS Starpsienu izbūve ir teicams un mūsdienīgs risinājums, kas iederas dažāda stila interjeros gan mājokļos, gan birojos. Pateicoties pildījuma daudzveidīgajam piedāvājumam, iespējams radīt gan patīkamu atmosfēru mājās, gan lietišķu gaisotni komerctelpās un sabiedriskās ēkās. Risinājums apvieno elegantu dizainu un funkcionalitāti. SLIDING DOORS Sliding doors are an attractive solution for both open-type housing in a situation where it is necessary to divide the common space into zones. For example, separating the living area from the bedroom or kitchen. Sliding doora advantage is the convinient usage and functionality. RIPO sliding doors are designed according to individual orders and their size range is very wide. That is why sliding doors can be used in almost every room layout. By choosing sliding doors you can select a variety of options for both construction and visual design. HINGE DOORS Hinge doors are mainly built into furniture frames or niches. The hinge door has an aluminium frame, smart design fittings and a convenient hinge mechanism. The use of modern materials creates an attractive look and feel of the room. Hinge doors are a classic solution, but it should be taken into account that construction takes up more space than, for example, sliding doors. FOLDING DOORS Folding doors are a good alternative to sliding doors. The design of folding door systems combines the principles of both sliding and swing doors. This solution is a good choice, when it comes to the useful and thoughtful space efficiency. Use of folding doors is diverse - cabinet doors, partition walls or enclosing structures. The unusual door configuration in the room, is not only a practical solution, but also a design element. PARTITION WALLS Partition wall construction is excellent and modern solution that will fit different styles of interiors of both homes and offices. Thanks to the diverse range of fillings, you can create both a pleasant home atmosphere and a business atmosphere in commercial buildings and public buildings. The solution combines elegant design and functionality. 51

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer

Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Mēbeļu piedāvājums / Office furniture offer Ovāls pārrunu galds 1 - kļava, 1 - tumši pelēks Uz divām mono-kājām (nerūs.tērauds) 200cm virsmas garums, 90cm virsmas platums, 75cm augstums Skaits - 2 Cena

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Balcony glazing systems, series 630, 650

Balcony glazing systems, series 630, 650 Balkonu iestiklojuma sistēmas Balcony glazing systems Sērija 630 Series 630 Saturs Content Balkonu iestiklojums Balcony glazing Priekšrocības Advantages Projektēšana un ražošana Design and production Sērija

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne ar polsterējumu Roku balsts ar polsterējumu Sānu galdiņš

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju soliņš Kāju soliņš ar nodalījumu mantu glabāšanai Vienvietīgs

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 sēdvietām Stūra modulis Zvilņa modulis Kāju soliņš

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

ISKU ekspozīcijas izpārdošana

ISKU ekspozīcijas izpārdošana LIELĀ ISKU EKSPOZĪCIJAS IZPĀRDOŠANA ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU ISKU Moduļtipa dīvāns Kaari Materiāls: Tumši pelēks un zaļš filcs. Augstās sienas noņemamas un maināmas Cena: EUR 2450 + PVN

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI 2.pielikums iepirkuma Nr. VNP 207/ Nolikumam Tehniskā specifikācija N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts. Sekcija- krāsains rotaļu un rotaļlietu plaukts.. Pielikums sekcijas izmēri Skaits,gab Sekcija- rotaļlietu

Sīkāk

RF PRO.pdf

RF PRO.pdf CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT RECYFIX PRO NEW INOVATĪVA DRENĀŽAS SISTĒMA IZGATAVOTA NO PE-PP UN PA-GF MĀJAS UN KOMERCIĀLO PLATĪBU TERITORIJĀS LĪDZ C250 SLODZES KLASEI Tagad arī ar FIBRETEC resti CIVILS

Sīkāk

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n 7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.): Prove that if n is a positive integer such that the equation x xy 2 + y = n has a solution in integers x, y, then it has at least three

Sīkāk

salona izpārdošana 2013 vasara.xls

salona izpārdošana 2013 vasara.xls Krēsls Lineal. Hromēts metāla rāmis, tumši brūnā krāsā beicēts ozola sēdeklis. Izmēri: 51,5*52,5/81cm. 1 gab. Ls 250.00 Ls 75.00 Bāra krēsls Lineal. Hromēts metāla rāmis, tumši brūnā krāsā beicēts ozola

Sīkāk

KUPOLS Mājas lapa: Facebook: Twitter:

KUPOLS Mājas lapa:   Facebook:   Twitter: Mājas lapa: www.kupols.lv Facebook: www.facebook.com/kupols Twitter: www.twitter.com/kupols_lv SATURS 3 5 7 11 15 17 21 Par uzņēmumu Lapene Vasarnīca Birojs Birojs Mini Pirts Kontakti 1 PAR UZŅĒMUMU Lode

Sīkāk

K 5 ( )

K 5 ( ) Detaļu saraksts (1.180-633.0) K 5 27.01.2016 www.kaercher.com LV Lapa 2 / 66 Lapa 3 / 66 Lapa 4 / 66 Satura rādītājs Pasūtīšanas norādījumi K 5 (1.180-633.0) Short spare parts list 201 Spare parts list

Sīkāk

Oras Optima saime

Oras Optima saime Oras Optima saime Šiem jaucējkrāniem piemīt kaut kas jauns, kaut kas vieds un kas tāds, kas tos padara par vairāk nekā tikai jaucējkrāniem. Viedās funkcijas jaucējkrānu lietošanu padara vieglāku, drošāku

Sīkāk

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1 HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA LD - GRANĪTA BRUĢA RAKSTS SP LAUKUMA IEKLĀŠANA R 00,00 cm 7 2 4 Tianshan red 4 6 2 4 N 4 GRANĪTA TONĀLS SALIKUMS 4 Granīts G 60 6 Granīts G 60 M=:0 PASŪTĪTĀJS: LUDZAS

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LIDHULT dīvāni DIZAINS Henriks Preics (Henrik Preutz) MODUĻI Vienvietīgs modulis Divvietīgs modulis Trīsvietīgs modulis Divvietīgs

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LIDHULT dīvāni DIZAINS Henriks Preics (Henrik Preutz) MODUĻI Vienvietīgs modulis Divvietīgs modulis Trīsvietīgs modulis Divvietīgs CEĻVEDIS PIRCĒJIEM LIDHULT dīvāni DIZAINS Henriks Preics (Henrik Preutz) MODUĻI Vienvietīgs modulis Divvietīgs modulis Trīsvietīgs modulis Divvietīgs modulis ar guļvietu Stūra modulis Zvilnis Modulis ar

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL

Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL top Elastīgs un ērts materiāls, kas piekļaujas augumam

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlami

PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlami PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlamies dzīvot? Un kā mēs aizsargājam savu veselību un tajā

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

KOMĒTAS IELA 3 ISTABU DZĪVOKLIS SANTEHNIKA PODS IEBŪVĒTAIS RĀMIS PODAM Pods Nexo, stiprināms pie sienas, 360x535 mm, balts 2 ROCA Komplekts - rāmis po

KOMĒTAS IELA 3 ISTABU DZĪVOKLIS SANTEHNIKA PODS IEBŪVĒTAIS RĀMIS PODAM Pods Nexo, stiprināms pie sienas, 360x535 mm, balts 2 ROCA Komplekts - rāmis po KOĒTAS IELA 3 ISTABU DZĪVOKLIS SANTEHNIKA PODS IEBŪVĒTAIS RĀIS PODA Pods Nexo, stiprināms pie sienas, 360x535 mm, balts 2 ROCA Komplekts - rāmis podam 4-, taustiņš Nova Cosmo hroms 38765000, stiprinājumi,

Sīkāk

Koksnes izmantošana būvniecībā – iespējas un perspektīva

Koksnes izmantošana būvniecībā – iespējas un perspektīva Mežs - Latvijas ekonomikas stūrakmens Kristaps Ceplis biedrības «Zaļās mājas» valdes loceklis Kur slēpjas Latvijas iespēja? «The wealth embodied in natural resources makes up a significant proportion of

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MODERNIE VIESNĪCU TELEFONA APARĀTI UN VIESU ISTABAS KOPTĒLS Katrīna Levita Adventus Solutions SATURS Viesnīcu telefonu priekšrocības Kolekcija AEI telefoni Cetis (Teledex, Telematrix) telefoni VTech telefoni

Sīkāk

Mounting_Instruction_Owl_Class_II_High_Bay_

Mounting_Instruction_Owl_Class_II_High_Bay_ VIZULO OWL LED high bay Mounting instruction Montāžas instrukcija Mонтажная инструкция IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 50 C (+45 C)* 198-264 V AC * Depends on configuration. Check label or technical specification.

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0061 Profesija Sausās būves celtnieks Kvalifikācijas līmenis 2 Nodarbinātības

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Interjera_tendences_2019

Interjera_tendences_2019 JŪLIJA KONONOVA Vincents Arhitektūra vadošā arhitekte un dizainere. Uzņēmuma filozofija īstenot izlutināta klienta pašas slēptākas vēlmes, kopā paveicot garo ceļu no sākotnējās skices līdz pat galda klājuma

Sīkāk

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai Projekts Nr. 1.1.1.1./16/A/85 ( Progresa ziņojums 9/1) 2019 01.01 31.03. *Projekta zinātniskais vadītājs:

Sīkāk

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā 7 151 AMBIANCE Hečbeks Sce 75 manuālā 8 028 AMBIANCE Hečbeks TCe 90 LPG E6C manuālā 9

Sīkāk

SolidCAM Solution Presentation

SolidCAM Solution Presentation SolidCAM Integrētā CAM līderis Dibināta 1984. - 35 gadu pieredze CAM programmatūras izstrādē SolidCAM Ltd. galvenais birojs Izraēlā 2 birojii Eiropā: SolidCAM GmbH, Vācijā 7 biroji Saistītās kompānijas:

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GODMORGON Vannasistabas mēbeles DROŠĪBA Mēbeles jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem. Dažāda materiāla

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GODMORGON Vannasistabas mēbeles DROŠĪBA Mēbeles jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem. Dažāda materiāla CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GODMORGON Vannasistabas mēbeles DROŠĪBA Mēbeles jāpiestiprina pie sienas ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem. Dažāda materiāla sienām paredzēti dažāda veida stiprinājumi. Iegādājies

Sīkāk

LABORATORIJAS MĒBELES Darba galdi GALDI-SALAS Apakšskapji Sienas skapji Skapji ar izlietnēm Svaru galdi Uzglabāšanas skapji ĶĪMISKO VIELU UZGLABĀŠANA

LABORATORIJAS MĒBELES Darba galdi GALDI-SALAS Apakšskapji Sienas skapji Skapji ar izlietnēm Svaru galdi Uzglabāšanas skapji ĶĪMISKO VIELU UZGLABĀŠANA LABORATORIJAS MĒBELES Darba galdi GALDI-SALAS Apakšskapji Sienas skapji Skapji ar izlietnēm Svaru galdi Uzglabāšanas skapji ĶĪMISKO VIELU UZGLABĀŠANA SKAPJI VAAKUMPUMBAD VILKMES SKAPJI DARBA GALDI Darba

Sīkāk

Sandero_Stepway_2019_04_LV.indd

Sandero_Stepway_2019_04_LV.indd un Sandero Stepway Uzdrīksties izvēlēties krosoveru Jaunā Stepway automobiļa satriecošo raksturu var pamanīt jau pirmajā acu uzmetienā. Jauns, hromēts un vēl izteiksmīgāks radiatora režģis, smalkas automobiļa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ILGTSPĒJĪBAS PRINCIPI UN KVALITĀTES SISTĒMAS ĒKU BŪVNIECĪBĀ MAIJA KRIŽMANE Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome (LIBP) ILGTSPĒJĪBAS JĒDZIENS EKONOMISKIE ASPEKTI Peļņa Izmaksu ietaupījums dzīves ciklā

Sīkāk

Folie 0

Folie 0 SIA CEMEX LABAS PRAKSES PIEMĒRI PASLĪDĒŠANAS, AIZĶERŠANĀS UN PAKLUPŠANAS RISKU NOVĒRŠANA 2012-2015 Uzņēmums dibināts 1906.gadā, Meksikā Viens no lielākajiem cementa, betona un inerto materiālu ražotājiem

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

V90-cenu-lapa

V90-cenu-lapa VOLVO V90 Šis cenrādis atceļ visas iepriekšējās cenu lapas. Ražotājs patur tiesības mainīt standarta un papildus aprīkojumu, cenas un specifikācijas, kā arī pārtraukt modeļa ražošanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Sīkāk

FORD ECOSPORT Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN 1,0l EcoBoos

FORD ECOSPORT Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN 1,0l EcoBoos Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela CO 2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR 1,0l EcoBoost 125 ZS M6 Trend Benzīns 119 17.880 2.040 15.840 1,0l EcoBoost 125 ZS A6 Trend Benzīns 134 19.270 2.120

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

untitled

untitled Luonnos 190307 Stora Enso WoodPax ēvelēti kokmateriāli būvniecībai un Stora Enso WoodPax ēvelēti kokmateriāli būvniecībai un WoodPax izstrādājumu sērija piedāvā Tev uzstādīšanai gatavus ēvelētus kokmateriālus:

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF

NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi LV-04C-1186 NISSAN LEAF & LEAF e+ tabula, Nissan papildu pakalpojumi. CENU LAPA Transmisija LEAF 40 kwh Acenta 100% elektrisks 4x2 Acenta 100% elektrisks 4x2 N-Connecta 100% elektrisks 4x2 Tekna 100% elektrisks 4x2 LEAF 62 kwh

Sīkāk

Mēbeļu izpārdošana 2019

Mēbeļu izpārdošana 2019 2. DC 290 dīvāns 285x103x78 cm, koks, tumši pelēks audums 13 250 EUR (26 155 EUR) 2. Star Trek klubkrēsls 65x61x109 cm, koks, āda 4 250 EUR (8 135 EUR) 2. 3. Stella galdiņš D55, H45 cm, koks, stikls 1

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

NAUTIC_LT_LV_EST.indd

NAUTIC_LT_LV_EST.indd NAUTIC JAUNS VISAPTVEROŠS VANNAS ISTABU KLĀSTS TIEŠI JUMS RADĪTS DIZAINS. 1 DIZAINS ATBILSTOŠI JŪSU VĒLMĒM Gustavsberg ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Zviedrijā pilnīgu vannas istabu risinājumu jomā.

Sīkāk

XC40-cenu lapa

XC40-cenu lapa VOLVO XC40 Šis cenrādis atceļ visas iepriekšējās cenu lapas. Ražotājs patur tiesības mainīt standarta un papildus aprīkojumu, cenas un specifikācijas, kā arī pārtraukt modeļa ražošanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

Sīkāk

suvenīru katalogs

suvenīru katalogs SUVENĪRU KATALOGS DOD IESPĒJU CITĀDĀKĀM DĀVANĀM! KĀPĒC DOT PRIEKŠROKU MŪSU PIEDĀVĀJUMAM? ORIĢINĀLI UN CITĀDI! PALIEC VĒL ILGI SAŅĒMĒJA PRĀTĀ! RADĪTS TEPAT LATVIJĀ! Ienes pārmaiņas uzņēmumā ar oriģinālām

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv L Ē M U M

Sīkāk

SkultesKartons_Katalogs

SkultesKartons_Katalogs PAR UZŅĒMUMU SIA "Skultes kartons" ir gofrētā kartona un tā izstrādājumu ražotājs, kas Latvijas tirgū strādā jau kopš 2009.gada. Gadu laikā uzkrātā pieredze un klientu lojalitāte, ir ļāvusi uzņēmumam augt

Sīkāk

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Kandavas  Mākslas un mūzikas skola NOMINĀCIJA: PĀRBŪVE KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA ADRESE: SABILES IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS PIETEICĒJS: KANDAVAS NOVADA DOME, DĀRZA IELA 6, KANDAVA PĀRSTĀVIS: BŪVUZŅĒMĒJA PROJEKTU VADĪTĀJA

Sīkāk

Multifunkcionāla viesnīca Apart Hotel TOMO" Divvietīga vai vienvietīga istaba Cenas: EUR mēnesī (dzivo viena persona) EUR jāmaksā ka

Multifunkcionāla viesnīca Apart Hotel TOMO Divvietīga vai vienvietīga istaba Cenas: EUR mēnesī (dzivo viena persona) EUR jāmaksā ka Multifunkcionāla viesnīca Apart Hotel TOMO" Divvietīga vai vienvietīga istaba - 270.00 EUR mēnesī (dzivo viena persona) - 160.00 EUR jāmaksā katrai personai/ mēnesī (dzivo divi studenti) Istaba ar virtuvi

Sīkāk

i30 Fastback Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2

i30 Fastback Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 Versija Jauda, kw/zs Ātrumkārba Degvielas patēriņi*, l/100 km CO2 izmeši (g/km) Cena EUR ar PVN 1.0 T-GDI Comfort 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 120 19490 1.0 T-GDI Style 88/120 6MT 6,0/4,6/5,2 120 22490 1.4 T-GDI

Sīkāk

WA 3D Dobele Nolikums 1. Mērķis un uzdevumi Noskaidrot WA 3D Dobele gada uzvarētājus atbilstošās loka klasēs, uzlabot personīgos rezultātus un r

WA 3D Dobele Nolikums 1. Mērķis un uzdevumi Noskaidrot WA 3D Dobele gada uzvarētājus atbilstošās loka klasēs, uzlabot personīgos rezultātus un r WA 3D Dobele Nolikums 1. Mērķis un uzdevumi Noskaidrot WA 3D Dobele 2018. gada uzvarētājus atbilstošās loka klasēs, uzlabot personīgos rezultātus un rekordrezultātus un popularizēt loka šaušanas sporta

Sīkāk

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālais transporta līdzeklis Igaunijā. Pārdošanas panākumus ir nodrošinājuši Berlingo modeļa

Sīkāk

FORD TRANSIT/TOURNEO COURIER Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR

FORD TRANSIT/TOURNEO COURIER Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR VAN 1,0l EcoBoost 100 ZS Ambiente Benzīns 154 15 810 1 500 14 310 1,5l TDCi 75 ZS Ambiente Dīzeļdegviela 144 16

Sīkāk

Lodgy_2019_04_LV.indd

Lodgy_2019_04_LV.indd ĪPAŠI PLAŠA SALONA TELPA NO 2 LĪDZ 7 SĒDVIETĀM Ārkārtīgi telpisks un patīkams salons Nedēļu nogalēs vai atvaļinājumā jūs vienmēr jutīsities ērti ietilpīgajā, un praktiskajā salonā, kas piedāvā līdz 7 pilna

Sīkāk

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā 6 988 AMBIANCE Sedans SCe 75 manuālā 7 865 AMBIANCE Sedans TCe 90 LPG manuālā 9 329 LAUREATE

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

FORD FIESTA Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN

FORD FIESTA Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR 1,1l 70ZS M5 Business Benzīns 5 durvis 107 14.190 1,1l 85ZS M5 Business Benzīns 5 durvis 107 14.790 1,0l

Sīkāk

Berlingo Berlingo praktiskums uz četriem riteņiem Berlingo jau daudzus gadus ir bijis visvairāk pārdotais minivens. Ar savu galīgo praktiskumu un salo

Berlingo Berlingo praktiskums uz četriem riteņiem Berlingo jau daudzus gadus ir bijis visvairāk pārdotais minivens. Ar savu galīgo praktiskumu un salo Berlingo Berlingo praktiskums uz četriem riteņiem Berlingo jau daudzus gadus ir bijis visvairāk pārdotais minivens. Ar savu galīgo praktiskumu un salona vienkāršo izskatu, tas ir piemērots gan ģimenes

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Diametrs Ø cm 6 8 Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cena Cena Cena 5,56 59,7 85,87 99,78 53,70 50,08 55,00 567,9 59,30 608,22 622,3 68,52

Sīkāk