SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols Nr.4 Rīgā 2019.gada 18.aprīlī Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols Nr.4 Rīgā 2019.gada 18.aprīlī Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk"

Transkripts

1 SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols Nr.4 Rīgā 2019.gada 18.aprīlī Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Sēdē piedalās sekojoši Sabiedriskā transporta padomes locekļi: Vārds, Uzvārds Vaira Brūdere Annija Novikova Patriks Markēvičs Ligita Olante Taisa Trubača Baiba Vīlipa Pārstāvētā institūcija Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktora vietniece - Autotransporta nodaļas vadītāja Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta direktors Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktore Sergejs Maksimovs Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis, Viļakas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis, Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Sēdē nepiedalās sekojošie Sabiedriskā transporta padomes locekļi: Aivars Okmanis Vārds, Uzvārds Pārstāvētā institūcija Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs STPProt_ _nr.4_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols

2 Pārējie Sabiedriskā transporta padomes sēdes dalībnieki: 2 Vārds, Uzvārds Pārstāvētā institūcija Tālis Linkaits Satiksmes ministrs (piedalās darba kārtības 1.jautājumā) Jānis Butāns Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs (piedalās darba kārtības 1.jautājumā) Kristiāns Godiņš VSIA Autotransporta direkcija valdes priekšsēdētājs Vizma Ļeonova Kristīne Grīviņa VSIA Autotransporta direkcija Juridiskās daļas vadītāja VSIA Autotransporta direkcija Sabiedriskā transporta finanšu analīzes nodaļas vadītāja Lotārs Dravants VSIA Autotransporta direkcija vadošais maršrutu tīkla plānotājs Ilona Puķīte Ināra Briksne Lilita Pelčere VSIA Autotransporta direkcija Sabiedriskā transporta audita nodaļas vadītāja VSIA Autotransporta direkcija Konsultants autoostu uzraudzības jomā VSIA Autotransporta direkcija sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Dubrovska Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Alda Ērmane Zemgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Iveta Girucka Ivars Zaļais Ivo Ošenieks Jānis Meirāns Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas speciāliste AS Pasažieru vilciens departamenta vadītājs (piedalās sēdes atklātajā daļā) Latvijas Pasažieru Pārvadātāju asociācijas (LPPA) prezidents (piedalās sēdes atklātajā daļā) PSIA Rīgas satiksme valdes loceklis

3 3 Vadims Faļkovs Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis SIA Jēkabpils AP valdes priekšsēdētājs (piedalās sēdes atklātajā daļā) Aldis Rutkis SIA Dobeles autobusu parks (piedalās sēdes atklātajā daļā) Aino Salmiņš Latvijas Pašvaldību savienības Padomnieks tautsaimniecības jautājumos (piedalās sēdes atklātajā daļā) Sēdi protokolē: VSIA Autotransporta direkcija Juridiskās daļas juriste Irita Tace-Loca Sēdes sākums plkst Sēdes darba kārtības jautājumi: Atklātā daļa: 1. Informācija par VSIA Autotransporta direkcija izstrādāto priekšlikumu reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstībai Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2019.gadam pa pārvadājumu veidiem. Slēgtā daļa: 3. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr. 2 izpildi. D.Merirands pārliecinās par kvoruma esamību un, konstatējot, ka padomes sēdē piedalās deviņi padomes locekļi (sēdē nepiedalās A.Okmanis), apstiprina, ka padome ir lemttiesīga un informē par darba kārtības jautājumiem. Visiem padomes locekļiem balsojot par, tiek apstiprināta sekojoša sēdes darba kārtība: Atklātā daļa: 1. Informācija par VSIA Autotransporta direkcija izstrādāto priekšlikumu reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstībai Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2019.gadam pa pārvadājumu veidiem. Slēgtā daļa: 3. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr. 2 izpildi. STPProt_ _nr.4_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols

4 4 SĒDES ATKLĀTĀ DAĻA Par darba kārtības 1. punktu Informācija par VSIA Autotransporta direkcija izstrādāto priekšlikumu reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstībai Satiksmes ministrs T.Linkaits paskaidro, ka sabiedriskā transporta attīstības koncepcija ir prioritāte Nr. 1 un materiālam tiešām šobrīd ir tīri informatīvs raksturs-vēl vairākas lietas ir jāpārrunā, jāizvērtē, tādēļ aicinām izteikt savu viedokli, ierosinājumus. V.Ļeonova prezentē VSIA Autotransporta direkcija izstrādāto priekšlikumu reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstībai (turpmāk tekstā Koncepcija), vienlaicīgi informējot par to, kas mainījies kopš Sabiedriskā transporta padomes 2018.gada 6.aprīļa Lēmuma Nr. 8 pieņemšanas, ar ko reģionālās nozīmes maršrutu tīkls tika sadalīts lotēs ar maksimālo pieļaujamos skaitu Maršrutu tīkla veidošanas pamatprincipi: - Dzelzceļš kā prioritāte autobusi veiks vilcienu līnijām papildinošu funkciju, apkalpojot teritorijas, kur nav pieejams dzelzceļš, kā arī nodrošinās pasažieru pievešanu līdz dzelzceļa maršrutiem. - Komerciālo (valsts nedotēto) maršrutu veidošana, kas nozīmē, ka elektrificētajā dzelzceļa zonā Rīgas pilsētas savienojumi ar citu republikas pilsētas nozīmes pilsētu vai ar pilsētām vai apdzīvotām vietām ar iedzīvotāju skaitu virs 5000 (piemēram, maršrutā Rīga - Jūrmala, maršrutā Rīga - Jelgava, maršrutā Rīga Ogre, Rīga - Olaine un maršrutā Rīga - Sigulda) tiek nodrošināti reģionālās nozīmes dzelzceļa pārvadājumu ietvaros. Savukārt pārvadājumi ar autobusiem šajos savienojumos tiek veidoti tikai kā papildinošs - dzelzceļam pievedošs, transports, nodrošinot, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši komerciāliem principiem. Komerciālo maršrutu uzskaitījums: Maršruta Nr. Maršruts Nobraukums Plānotais nobraukums uz konkursu Iepriekš Lotē 7020 Rīga-Jaunķemeri Kreisais krasts 7023 Rīga-Sloka Kreisais krasts 5034 Rīga-Olaine Kreisais krasts 7017 Rīga-Jelgava Jelgava 7348 Rīga-Jelgava Jelgava 7788 Rīga-Ogre Ogre, Aizkraukle 6317 Rīga-Salaspils Labais krasts 6255 Rīga-Sigulda Sigulda, Limbaži Kopā:

5 5 - Valsts (dotētajā segmentā) garantēto pakalpojumu apmēra noteikšana pamata maršrutu tīklā. - Bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumu ieviešana ar sekojošiem kritērijiem: vidējais iedzīvotāju skaits reģionā attiecību pret noteiktu teritorijas vienību (iedzīvotāju blīvums); iedzīvotāju pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem, nosakot, ka prioritāte ir maršrutiem (reisiem) ar zemu pieprasījuma rādītāju; iespēja izmantot dažāda veida sabiedriskā transporta pakalpojumus (dzelzceļa vai autobusa pārvadājumus). Bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumi netiek ieviesti maršrutos, kas ir paralēli vilcienu maršrutiem; potenciālais vai esošais pakalpojuma sniedzēja ieņēmumu segums pār izdevumiem vai potenciālie vai esošie pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi uz kilometru, u.c. V.Ļeonova informē, ka kopumā šādi potenciālie bezmaksas maršruti ir 20 visvairāk Latgales plānošanas reģionā, savukārt Rīgas plānošanas reģionā šādu maršrutu nav vispār. Bezmaksas maršrutu piemēri: Viļaka- Žīguri- Katleši (Latgales plānošanas reģions), Skujene- Kaive- Skujene (Vidzemes plānošanas reģions), Kuldīga- Kabile (Kurzemes plānošanas reģions), Pilskalne- Sproģi (Zemgales plānošanas reģions). 2. Izmaiņas lotēs (kopumā 11.7 milj.km): Izmaiņas saistītas ar: - komercpārvadājumu ieviešanu (samazinājums - 6,5 milj. km.) - Lotē Jelgava plānotais nobraukums krītas līdz 1.6 milj. km; Lote Jelgava tiek apvienota ar loti Dobele ar kopējo gada km. apjomu 4.2.milj. km; - optimizācijas pasākumiem (samazinājums - 5,2 milj. km.) - vilcienam paralēlo reisu samazināšana (autobuss pieved vilcienam); maršrutu (reisu) slēgšana brīvdienās; tehnisko reisu izslēgšana no pamata maršrutu tīkla. Minētā rezultātā Iepirkumā šobrīd tiek paredzētas 17 lotes ar kopējo km apjomu- 67,1 milj. km gadā. 3. Maršrutu tīkla teritoriālais sadalījums (principi nav mainījušies): - Balstīts uz Latvijas teritorijas administratīvo iedalījumu novados; - Pielāgots katrā novadā dzīvojošo pasažieru plūsmai; - Veidots atbilstoši blakus esošo pagastu/novadu tradīcijām un lielumam; - Katrā maršrutu tīklā daļā iekļauta republikas pilsēta vai attīstības centrs; A,B un C maršruti 1, kur viens no galapunktiem atrodas tīkla daļā; vairāki blakus esoši novadi. 1 Informācija par maršrutu kategorizēšanu nākamajā punktā. STPProt_ _nr.4_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols

6 6 4. Maršrutu kategorizēšana: - A kategorijas savienojumos ir maršruti, kas savieno republikas nozīmes pilsētas savstarpēji vai republikas nozīmes pilsētas ar reģionālās nozīmes attīstības centriem pa taisnāko ceļu (piemēram, Rīga-Liepāja; Ventspils-Talsi); - B kategorijas savienojumos ir maršruti, kas savieno reģionālās nozīmes attīstības centrus savstarpēji, un maršruti, kas savieno republikas nozīmes pilsētu vai reģionālās nozīmes attīstības centru ar apdzīvotu vietu ar iedzīvotāju skaitu virs 3000 pa taisnāko ceļu (piemēram, Kuldīga-Saldus; Talsi-Kuldīga); - C kategorijas savienojumos ir visi pārējie maršruti (piemēram, Kuldīga-Skrunda; Priekule-Virga). 5. Vienotas kvalitātes prasības autobusiem: - Vizuālā un audio informācija par pieturvietām; - Bezskaidras naudas norēķini; - Nodrošināts bezvadu internets (izņemot C kategorijas maršrutos, kuru izpildes ilgums ir mazāks par vienu stundu); - Ventilācijas un apkures iekārtas; - Videonovērošana; - GPS; - A kategorijas maršrutos (stāvvietas nav pieļaujamas): Autobusi ar ietilpību 41+ sēdvietas Autobusi ar ietilpību līdz 40 sēdvietām Vieglais auto pēc pieprasījuma Autobusa vecums - 8 gadi Autobusu parka vecums 5 gadi Autobusa vecums - 12 gadi Autobusu parka vecums 8 gadi - B kategorijas maršrutos (stāvvietas pieļaujamas tikai reisos, kuru izpildes ilgums nepārsniedz 1 stundu): Autobusi ar ietilpību 41+ sēdvietas Autobusi ar ietilpību līdz 40 sēdvietām Vieglais auto pēc pieprasījuma Autobusa vecums - 11 gadi Autobusu parka vecums 7 gadi Autobusa vecums - 13 gadi Autobusu parka vecums 9 gadi - C kategorijas maršrutos (stāvvietas ir pieļaujamas): Autobusi ar ietilpību 41+ sēdvietas Autobusi ar ietilpību līdz 40 sēdvietām Autobusa vecums 12 gadi Autobusu parka vecums 8 gadi Autobusa vecums - 15 gadi Autobusu parka vecums 10 gadi

7 7 Vieglais auto pēc pieprasījuma - Attiecībā uz pakalpojumu pieejamību personām ar kustību traucējumiem, V.Ļeonova informē, ka A un B kategorijas maršrutos attiecīgi pielāgoti autobusi tiek iesaistīti pakalpojumu sniegšanā ar reisa intensitāti vismaz astoņi reisi dienā; C kategorijas maršrutos - pēc pasūtījuma principa, piesakot pārvadājumus 24 stundas pirms brauciena. Savukārt Valsts nedotētajā segmentā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti ar autobusiem, kas ir pielāgoti personu ar funkcionālajiem traucējumiem pārvadāšanai 100% pieejamība = 100% pielāgotie transportlīdzekļi. Valsts budžeta dotācija par minēto personu pārvadāšanu netiks maksāta. 6. Tarifu politika. No 2020.gada - vienots reģionālās nozīmes tarifs, kas tiks aprēķināts izmantojot 2 komponentes: minimālā braukšanas maksa (vai iekāpšanas maksa), kuras apmērs būs atšķirīgs atbilstoši administratīvajai teritorijai (galvaspilsēta, republikas nozīmes pilsēta, attīstības centrs, pārējā teritorija), kur braucienu uzsāk; maksa par nobraukto kilometru, brauciena attālumam pārsniedzot noteiktās minimālās maksas apmēru. Minētā rezultātā tarifu pieaugums 2020.gadā tiek plānots vidēji par 10% gadā tarifu izmaiņas plānotas netiek, bet tarifu pārskatīšana tiks veikta reizi trīs gados, vērtējot: pasažieru pirktspēju - plānotais viena pasažiera transporta izdevumu īpatsvars, kas noteikts pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, nedrīkst būtiski pārsniegt (arī nesasniegt) mājsaimniecības patēriņa viena cilvēka transporta izdevumu īpatsvaru, kas pašlaik sastāda apmēram 14%, bet vienlaikus tam ir jābūt konkurētspējīgam ar privāto transportu; samērīgumu - plānotais vidējais pārvadājumu izdevumu segums pār ieņēmumiem iepriekšējā gadā nav zemāks par 50%. 7.Kompensācijas aprēķināšana un līgumcenas apmēra pārskatīšanas iespējas. STPProt_ _nr.4_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols Kompensācijas aprēķināšanas formula Nobraukums x piedāvātā līgumcena biļešu ieņēmumi + citi izdevumi Līgumcena tiek noteikta atklāta konkursa kārtībā, ņemot vērā izvirzītās pakalpojuma kvalitātes prasības, transportlīdzekļu vadītāju atalgojuma minimālo likmi (līgumcenā pretendentam būs jāierēķina arī plānotā peļņa). Kompensācijas apmērā tiek iekļauti autoostu izdevumi un pievienotās vērtības nodoklis par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu, bet netiek iekļauti zaudējumi par šo personu pārvadāšanu. Līgumcenas pārskatīšana paredzēta gadījumos, ja konstatētas degvielas cenas izmaiņas, nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu attiecīgas izmaiņas, kā arī izmaiņas, kas saistītas ar nobraukumu (pārsniegts līgumā noteiktais samazinājums/palielinājums). V.Ļeonova informē par turpmākajām procesuālajām darbībām:

8 gada aprīlī maijā ir plānota ieinteresēto piegādātāju sanāksme; gada maijā informatīvā ziņojuma vai konceptuālā ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā, bet pirms tam Sabiedriskā transporta padomes sēdē ir jāgroza tās 2018.gada 6.aprīļa lēmums; gada jūnijā konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu no gadam izsludināšana; gada decembrī sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu slēgšana; gadā pārvadātāju sagatavošanās sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai (tehnisko resursu un bāzes sagatavošana un iegāde, transportlīdzekļu iegāde, darba līgumu slēgšana u.c. darbības); gadā pakalpojumu sniegšanas uzsākšana. Sabiedriskā transporta padomes locekļi diskutē par prezentēto Koncepciju, uzklausa sēdes dalībnieku viedokļus, meklē risinājumus konstatētajiem problēmjautājumiem u.tml., tajā skaitā: P.Markēvičs vērš uzmanību un uzskata, ka nepieciešams vairāk noregulēt dzelzceļa pārvadājumu kā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas mugurkaula principu it īpaši komercpārvadājumos. Tāpat ir jāaktualizē ekspreša maršruti un pēc iespējas skaidri ir jāiezīmē finansējuma plāns, iekļaujot dīzeļvilcienu segmenta komerciālo attīstību, jo koncepcija bez finansējuma neko nenozīmē. Tāpat ir jāizskata arī Daugavpils un Rēzeknes virzieni, tie nedrīkst izkrist no kopējā tīkla. Vēl svarīga lieta, kam ir jāparedz rīcības juridiskais mehānisms Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras projekta īstenošana (2028.gads), kas attiecīgi norāda, ka pie šīs Koncepcijas būs jāatgriežas periodā no gadam. L.Olante norāda, ka kardinālas izmaiņas Koncepcija paredz tieši Rīgas plānošanas reģionā (komercpārvadājumu jomā) un uzskata, ka jābūt diskusijām ar attiecīgajām pašvaldībām, jo komercpārvadājumi tiek ieviesti vietējās nozīmes maršrutos (piemēram, Rīga-Olaine, Rīga-Salaspils) un rada šaubas, ka tie būs tik pievilcīgi un pieejami iedzīvotājiem. Nav saprotama garantija situācijā, ja vilcienu nebūs, bet komercmaršruti jau būs atklāti. L.Olante kā piemēru izklāsta iespējamo problēmsituāciju maršrutā Rīga-Olaine, kas saistīta ar dzelzceļa stacijas attālumu. Tāpat vērš uzmanību, ka maksa komercmaršrutos noteikti būs augsta, ņemot vērā skolēnu (tiek pārvadāti tiešām daudz skolēnu) un personu ar invaliditāti pārvadāšanu. Ar Salaspils virzienu ir pilnīgi tāds pats stāsts, tāpēc aicina organizēt tikšanos ar pašvaldībām un skaidrot situāciju. K.Godiņš uz AS Pasažieru vilciens valdes priekšsēdētāja R. J. Griguļa komentāru par nepieciešamību attiecīgi papildināt koncepiju, lai AS Pasažieru vilciens no savas puses skaidri varētu zināt, kā plānot savu pasūtījumu, paskaidro, ka Koncepcija primāri ir vērsta uz parvadājumu organizēšānu ar autobusiem. Vilciena jautājums Koncepcijā ir pieminēts, kā skaidrojums tām izmaiņām, kas paredzētas autobusu pārvadājumos. Kopējā dzelzceļa pārvadājumu attīstība būtu jāparedz politikas plānošanas dokumentā, piemēram, jaunajās transporta attīstības pamatnostādnēs ( Transporta attīstības pamatnostādnes (zaudē spēku 2020.gadā)).

9 9 L.Šāvējs norāda, ka Koncepcijas izstrādē jāņem vērā šobrīd novadu iezīmētās izmaiņas, administratīvi teritoriālās reformas mērķis, kā arī izglītības iestāžu reforma šobrīd Koncepcija nesakrīt ar valsts pārvaldes kartējumu. Tāpat nav skaidrs, kā notiks starppilsētu nozīmes pārvadājumu salāgošana ar komercpārvadājumiem - nav skaidrs, kas notiks ar pasažieriem Siguldā (līdzīgi, kā Rīgas plānošanas reģionā ar Olaines un Salaspils virzienu). Satiksmes ministrs T. Linkaits aicina nediskutēt par citām reformām tur vēl nav zināms rezultāts, savukārt Koncepcijā šobrīd viss ir pietiekoši elastīgi paredzēts, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ko mainīt. I.Ošenieks vēlas noskaidrot, kad nozare varēs iepazīties ar sagatavotās koncepcijas saturu, jo brīdī, kad tā tiks pieņemta, būs par vēlu. Uz minēto K.Godiņš paskaidro, ka precizēts materiāls Latvijas Pasažieru Pārvadātāju asociācijai tiks nosūtīts maija sākumā pirms lēmuma pieņemšanas Sabiedriskā transporta padomes sēdē. S.Maksimovs kā pašvaldības pārstāvis norāda, ka gribētos izprast robežlīniju, kur beidzas skolēnu pārvadājumi un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana. Uzskata, ka būtu nepieciešams personas apliecībā (ID kartē) ievietot visas sabiedriskā transporta pakalpojumu atlaižu kartes, pārņemot Igaunijas piemēru. Rail Baltica projekta jautājumā būtu lietderīgi atjaunot mūsu pašu dzelzceļa virzienus. Tāpat vērš uzmanību, ka tiklīdz no kompensācijas aprēķina izņems peļņu, tas sadalīs tirgu, kā arī ļoti jādomā par ekspreša maršrutiem, reisu izpildes ātrumu, jo, piemēram, maršruta Rīga-Baltinava izpildes ilgums - 5 stundas 15 minūtes nav adekvāti. Tiek ierosināts padomāt par izmaiņām normatīvajā regulējumā, lai situācijās, kad nav pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi, bet ir gan skolēni, gan citi iedzīvotāji, pārvadājumus būtu tiesības veikt attiecīgajai pašvaldībai. V.Brūdere uzskata, ka Limbažu lote šobrīd nav loģiska un to nepieciešams pārskatīt, tāpat aicina jau tagad pārskatīt visus maršrutus un nerentablos neiekļaut iepirkuma dokumentācijā. Piekrīt, ka ir jādomā par ekspreša maršrutiem, ja vēlamies palielināt pasažieru skaitu tas ir efektīvi. D.Merirands aicina turpināt diskusijas, iesniegt priekšlikumus Koncepcijas pilnveidošanai. Ņemot vērā apstākli, ka Koncepcijai šobrīd ir informatīvs raksturs, Sabiedriskā transporta padome atsevišķu lēmumu vēl nepieņem. Par darba kārtības 2. punktu Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem sadali 2019.gadam par pārvadājumu veidiem. K.Grīviņa informē par 2019.gada 3.aprīlī Saeimā apstiprināto likumu Par valsts budžetu 2019.gadam un attiecīgi 2019.gadam programmā Sabiedriskais transports piešķirto valsts budžeta dotāciju apmēru sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensēšanai. STPProt_ _nr.4_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols

10 10 Sabiedriskā transporta padome tiek informēta par iespējamo valsts budžeta dotāciju sadales kārtību, kā arī prognozēto zaudējumu 2019.gadam apmēru. Sabiedriskā transporta padomes diskutē par sniegto informāciju. Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās daļas 7.punktu un ievērojot 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.435 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu 6.1.apakšpunktu, 6.2.apakšpunktu, 6.3.apakšpunktu un 11.punktu, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, A.Novikova, P.Markēvičs, B.Vīlipa, T.Trubača, L.Olante, L.Šāvējs, S.Maksimovs) balsojot par, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 1.1. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas Sabiedriskais transports apakšprogrammas Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu gadam euro sadalījumu, piešķirot to pilnā apmērā izdevumu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu segšanai; 1.2. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas Sabiedriskais transports apakšprogrammas Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 2019.gadam euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes maršrutos: ar autobusiem euro; pa dzelzceļu euro; sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem pilsētas nozīmes maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, euro iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas Sabiedriskais transports apakšprogrammas Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai gadam euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes maršrutos: ar autobusiem euro; pa dzelzceļu euro; sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem un elektrotransportu pilsētu nozīmes maršrutu tīklā euro apstiprināt Autotransporta direkcijas sagatavotajā 2019.gada 10.aprīļa ziņojumā Nr.8 Ziņojums par valsts budžeta dotācijām sabiedriskajam transportam 2019.gadam un priekšlikumi to sadalei sniegto priekšlikumu, un paredzēt valsts budžeta finansējuma izmaksāšanas plānu pa 2019.gada ceturkšņiem šādā apmērā: Valsts budžeta programma Sabiedriskais transports apakšprogramma 1.ceturksnis 2.ceturksnis 3.ceturksnis 4.ceturksnis

11 apakšprogramma apakšprogramma apakšprogramma Kopā: Lēmums stājas spēkā gada 18.aprīlī. SĒDES SLĒGTĀ DAĻA Par darba kārtības 3. punktu Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr. 2 2 izpildi. Rīgas domes pārstāvis V.Faļkovs prezentē Sabiedriskā transporta padomei detalizētu informāciju par visiem pilsētas nozīmes maršrutiem, sniedz praktisku ieskatu par e-talona darbību, tehniskajām iespējām un paskaidro, ka pie šādiem apstākļiem ir grūti saskatīt ļaunprātīgu rīcību un iejaukšanos pasažieru uzskaites datos. Lūdz neaizturēt aizturēto dotāciju. K.Godiņš informē Sabiedriskā transporta padomi par veiktajām procesuālajām darbībām un ierosina veikt daļēju dotācijas aizturēšanu līdz Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes atzinuma saņemšanai un faktiski aprēķinātajiem zaudējumiem par personu ar invaliditāti pārvadāšanu gada 2.ceturksnī. J.Meirāns lūdz izvērtēt attiecību pret iespējamo nodarījumu un noteikt samērīgu ieturamās dotācijas apmēru. No savas puses sola nekavējoties uzsākt inventarizāciju un, ja datu turētājs pietiekoši ātri nodrošinās datu savietojumu, par inventarizācijas rezultātiem varētu ziņot jau nākamajā Sabiedriskā transporta padomes sēdē. Tāpat J.Meirāns norāda, ka RP SIA Rīgas satiksme pēc pieņemtā lēmuma pamatojuma izvērtēšanas neizslēdz iespēju to pārsūdzēt tiesā. Sabiedriskā transporta padome diskutē par ieturāmās dotācijas apmēru, noskaidro VSIA Autotransporta direkcija plānoto rīcību pēc Valsts policijas atzinuma saņemšanas. Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 Sabiedriskā transporta padomes nolikums 6.3.punktu un ievērojot gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 435 Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu 78.punktu un ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr punktu 3, gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 Sabiedriskā transporta padomes 2 Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019.gada 2.ceturksni aizturēšanu. 3 Līdz gada 1. maijam aizturēt Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par gada 2. ceturksni EUR apmērā. STPProt_ _nr.4_Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokols

12 12 nolikums 27. punktu, deviņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, A.Novikova, P.Markēvičs, B.Vīlipa, T.Trubača, L.Olante, L.Šāvējs, S.Maksimovs) balsojot par, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 2.1. Izmaksāt Rīgas pilsētas domei daļu no 2.ceturksnim aprēķinātā dotāciju avansa maksājuma, kas ir EUR. Atlikušo avansa maksājuma daļu EUR izmaksāt Rīgas pilsētas domei pēc Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes atzinuma saņemšanas un faktiski aprēķinātajiem zaudējumiem par personu ar invaliditāti pārvadāšanu gada 2.ceturksnī; 2.2. Uzdot Rīgas pilsētas domei ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā veikt personu ar invaliditāti braucienu elektroniskās uzskaites sistēmas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā inventarizāciju; 2.3. Lēmums stājas spēkā gada 18. aprīlī. D.Merirands informē, ka nākamā Sabiedriskā transporta padomes sēde tiek plānota 2019.gada 10.maijā. Pamatojoties uz gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 Sabiedriskā transporta padomes nolikums 24 3.punktā noteikto, deviņiem Sabiedriskā transporta padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, A.Novikova, B.Vīlipa, T.Trubača, L.Olante, L.Šāvējs, S.Maksimovs) balsojot par, Sabiedriskā transporta padome nolemj rakstveida procedūrā izskatīt sekojošus jautājumus: 1. Par 2019.gada maija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2019.gada maiju avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. 2. Par 2019.gada maija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos par 2019.gada maiju avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta apakšprogrammas Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai. 3. Par 2019.gada maija mēnesī AS Pasažieru vilciens avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai. Sēde slēgta plkst D.Merirands Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs (2019.gada 26.aprīlī)

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols Nr.3 Rīgā 2018.gada 2.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols Nr.3 Rīgā 2018.gada 2.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols Nr.3 Rīgā 2018.gada 2.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētāja vietniece: Vaira

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais finanšu pārskats 2018. gada 1. janvāris 31. marts (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums Sabiedrības

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

SIA „Daugavpils autobusu parks”

SIA „Daugavpils autobusu parks” SIA Daugavpils autobusu parks Darbības un attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam 1 Saīsinājumi SIA VSIA ATD MK EUR LVL EK NVS AS KVS RMD IAL OVP CSP DKL Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valsts Sabiedrība

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

WP 3 – Baltic section

WP 3 – Baltic section Rīgas metropoles areāla mobilitātes plānošana un NSB CoRe projekta aktivitātes 2019.gada 26.marts SUMBA sanāksme Astor Riga Hotel Projektu saspēle Mobilitātes risinājumi Rīgas metropoles areālā Ziemeļjūras

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst. 18.00. Sēdē piedalās: vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, J.Eglīte,

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs Juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail Vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 Juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA Satiksmes departamenta direktora p.i. Emīls Jakrins Maģistrālo ielu shēma un trūkstošie posmi Salu tilta kompleksa rekonstrukcija 1.kārta Salu tilta kompleksa

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam 2017.gada 10. jūlijs Kādēļ vajadzīga nodokļu reforma? NAP 2020: vidējā ikgadējā IKP izaugsme vismaz 5% apjomā Latvijā 2015. gadā Džini koeficients bija

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par gadu Šis materiāls Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbība

Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par gadu Šis materiāls Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbība Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par 2013. gadu Šis materiāls Biedrības Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi darbības pārskats par 2013.gadu ir izstrādāts ar Eiropas Ekonomikas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa

Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība Rīgas pa Saturs IEVADS...4 RĪGAS PILSĒTAS Pašvaldības kapitālsabiedrību UN Publiski privātās kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskā darbība...5 1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas Nenovērsies! ietvaros. Kampaņas mērķis

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autoceļu tīkla sakārtošana kā ekonomiskās izaugsmes stūrakmens Reinis Uzulnieks Satiksmes ministra padomnieks 2017.gada rezultāti Kopumā dažādu veidu darbi veikti 1100 km valsts autoceļu. Kapitālieguldījumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,  Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk