ALOJAS NOVADA DOME VIDZEMES JAUNATNES FUTBOLA CENTRS,,STAICELE Lielā iela 7, Staicele, Alojas novads, LV , Tālr , mob fakss 6

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ALOJAS NOVADA DOME VIDZEMES JAUNATNES FUTBOLA CENTRS,,STAICELE Lielā iela 7, Staicele, Alojas novads, LV , Tālr , mob fakss 6"

Transkripts

1 ALOJAS NOVADA DOME VIDZEMES JAUNATNES FUTBOLA CENTRS,,STAICELE Lielā iela 7, Staicele, Alojas novads, LV , Tālr , mob fakss e-pasts: vjfc.staicele@aloja.lv Reģ. Nr VJFC,,Staicele direktore: Sandra Brokāne PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2015

2 SATURS 1. Iestādes vispārējs raksturojums Iestādes darbības pamatmērķi Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Iestādes sniegums kvalitātes rādītajos visu jomu atbilstošajos kritērijos Citi sasniegumi Turpmākā attīstība

3 1. IESTĀDES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS Vidzemes Jaunatnes futbola centrs Staicele ( turpmāk tekstā VJFC) ir Alojas novada domes pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas savā darbībā īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. VJFC,,Staicele savu darbību veic, pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprinājusi Alojas novada dome,2013.gada 28.augustā, sēdes lēmums Nr.347(protokolsNr #), izdots saskaņā ar izglītības likuma 22. pantu pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu. VJFC,,Staicele izmanto LFF MTC,,Staicele labiekārtotu sporta internātu (nodots ekspluatācijā 2003.gadā) ar 24 dzīvojamām istabām, 6 dušu telpām ģērbtuvēm treniņu un sacensību dalībniekiem, šajā internātā dzīvo Staiceles vidusskolas audzēkņi no citiem novadiem, kuri ir arī sporta skolas audzēkņi. Internāta kopējā platība ir 1000 m2. Internāta audzēkņiem ir sava mācību un atpūtas istaba, pieejams internets un televīzija. VJFC,,Staicele vajadzībām ir speciāli telpa inventāra, sporta formu, treniņu līdzekļu glabāšanai. VJFC,,Staicele izmanto 5 dabīgā zālāja laukumus un 1 nestandarta izmēra mākslīgā seguma futbola laukumu, šajā laukumā var izveidot 3 mazus 8:8 futbola laukumus. Visi laukumi atbilst futbola spēles sacensību noteikumiem. Katram laukumam (3 dabīgajiem un 1 mākslīgajam) ir savas skatītāju tribīnes, spēlētājiem ir sēdvietas ar nojumi. Treneriem un audzēkņiem ir iespēja izmantot tenisa, basketbola, volejbola un minipitch laukumu treniņprocesa dažādošanai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Ir pietiekoši dažāda izmēra vārti, trenažieri soda sitienu izpildes trenēšanai,,,siena sitienu pilnveidošanai. Šajā bāzē notikušas starptautiskas spēles jauniešiem, Latvijas kausa izcīņas spēles, starptautiski turnīri,,,stārķa kauss dažāda vecuma bērniem (U-7,-8,-9,-10, pat U 16), Baltijas kausa spēles U- 18 komandām.šajā centrā VJFC,,Staicele aizvada Latvijas Jaunatnes futbola čempionāta mājas spēles, Vidzemes reģiona 2. un 3. līgas čempionātu spēles. Treniņu bāze nodrošina mācību un treniņu programmas izpildi pilnā apjomā. Ziemas mēnešos treniņi notiek Staiceles vidusskolas sporta zālē un Alojas porta hallē. Sporta skola atrodas Staiceles pilsētas centrā, blakus atrodas Staiceles vidusskola. Alojas novadā vēl atrodas Alojas Ausekļa vidusskola un Ozolmuižas pamatskola. Daudzus skolēnus, arī sporta skolas audzēkņus, uz skolu un uz mājām vadā novada skolēnu autobuss. Brauciena attālums no mājām līdz skolai audzēkņiem ir vidēji 13,9 km. Daudzi VJFC Staicele audzēkņi apmeklē Staiceles un Alojas pilsētu mākslas un mūzikas skolas. VJFC Staicele trenējās audzēkņi no Alojas, Salacgrīvas, Limbažu, Burtnieku, Rēzeknes, Gulbenes, Ādažu un Priekuļu novadiem. 3

4 Audzēkņu skaits VJFC,,Staicele pa mācību gadiem no iepriekšējās akreditācijas Mācību gads Sporta skolas audzēkņu skaits 2010./11. māc.g /12. māc.g /13. māc.g /14. māc.g /15.māc.g. 89 Izglītojamo skaita prognoze Staiceles vidusskolā un VJFC,,Staicele Mācību gads Skolēni Pirmsskolas grupas audzēkņi VJFC,, Staicele 2015./16. māc.g /17. māc.g /18. māc.g IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN IZGLĪTOJAMO SKAITS VJFC,,Staicele licencētas izglītības programmas: futbols, kods 20V81300, licence Nr. P-9148, izsniegta 2014.gada 19.martā; futbols, kods 30V81300, licence- P-9149, izsniegta 2014.gada 19.martā; vieglatlētika, kods 20V81 300, licence Nr. P-9150, izsniegta 2014.gada 19. martā; vieglatlētika, kods 30V81300, licence Nr. P-9151, izsniegta 2014.gada 19. martā; basketbols, kods 20V , licence Nr.P izsniegta 2015.gada 23.jūlijā /2015.mācību gadā futbola programmas apguva 89 audzēkņi. VJFC,,Staicele audzēkņu skaits 2014./2015. māc. g. pa mācību treniņu grupām Mācību treniņu grupa Audzēkņu skaits SSG 14 MT MT MT MT SMP 1 14 SMP PEDAGOGU KVALITATĪVAIS SASTĀVS 2014./15. mācību gadā VJFC,,Staicele strādā 3 treneri. 4

5 Visiem treneriem ir nepieciešamā pedagoģiskā izglītība, iespēju robežās pedagogi apmeklē tālākizglītības kursus specialitātē. Sporta skolas treneru kvalifikācija: ar augstāko pedagoģisko izglītību-3, pedagogi ar maģistra grādu- nav, pedagogi, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi- 2 (viens- 2.pakāpi, viens-4.pakāpi), visiem treneriem ir IT prasmes, vienam trenerim piešķirts ISEC ārštata metodiķa statuss. Sporta skolā strādā treneri ar lielu darba pieredzi, trīs treneri dažādos laika posmos ir bijuši dažādu izglītības iestāžu vadītāji. Sporta skolas treneru vidējais darba stāžs ir virs 25 gadiem, t.sk.: Darba stāžs Treneru skaits no gadiem 2 30 gadi un vairāk 1 Pedagoģisko darbinieku sadalījums pēc vecuma gadi gadi 1 VJFC,,Staicele pamatdarbavieta ir 2 sporta skolas treneriem, viens treneris strādā darba apvienošanas kārtībā. Sporta skolas vadību uztrauc treneru sastāva novecošanās, tāpēc jau tagad tiek domāts par to, lai kolektīvā ienāktu gados jauni treneri. Svarīgi, lai atpakaļ atnāktu mūsu pašu novada audzēkņi, jo te ir viņu vecāku mājas. Daudzi mūsu sporta skolas audzēkņi jau strādā par treneriem citos futbola klubos. 1.3.SOCIĀLĀS VIDES RAKSTUROJUMS Iedzīvotāju skaitam visā Alojas novadā ir tendence samazināties. Statistikas dati liecina, ka Alojas novadā iedzīvotāju skaits samazinās straujāk (19.7% ) nekā vidēji valstī. Iedzīvotāju blīvums novadā uz gada sākumu bija 9,3 cilv.km2, kas ir otrs zemākais rādītājs Latvijā, Iedzīvotāju skaitu būtiski ietekmē demogrāfiskais stāvoklis, iedzīvotāju migrācija labākas dzīves un darba iespēju meklējumos. Novadā ir augsts bezdarba līmenis. Visvairāk darba vietu ir lauksaimniecībā, mežsaimniecībā. Lielākie uzņēmumi ir SIA Aloja- Stalkersen, SIA Tēraudiņi, SIA Marko K, SIA Draugu dārzs. Novadā praktiski nav lielu ražotņu un uzņēmumu, kur strādāt vietējiem iedzīvotājiem., tāpēc arī novada finanses ir ierobežotas. Lielākā daļa darba spējīgo cilvēku darbu meklē Limbažos, Valmierā, Rīgā vai ārzemēs. Ņemot vērā sociāli ekonomiskos un demogrāfiskos rādītājus, var uzskatīt, ka kopējais dzīves līmenis novadā nav augsts. Sadzīves apstākļi un materiālais stāvoklis nav viegls arī tām ģimenēm, kuru bērni apmeklē VJFC,,Staicele mācību treniņu nodarbības. Sporta skolas sociālo vidi veido gan bērni no daudzbērnu ģimenēm, gan bērni no nepilnām ģimenēm, ir bērni no maznodrošinātām ģimenēm un audzēkņi ar sociālo problēmu ģimenē, palielinās bērnu skaits, kuru vecāki strādā ārzemēs VJFC,,STAICELE PIEDAVĀ Optimālus mācību un treniņu apstākļus. Piedalīties Latvijas jaunatnes ziemas un vasaras futbola čempionātos. Metodiskos ieteikumus pirmskolas vecuma bērnu sagatavošanai futbolam. 5

6 Individuālo treniņu plānu izstrādi. Piedalīties treniņu nometnēs. Piedalīties dažādos futbola turnīros Latvijā, ārzemēs. Stažēties,,A gr. jaunatnes komandās. Medmāsas palīdzību internātā. Saņemt savas spēles analīzi. Konsultācijas pie trenera. Ēdināšanu 3x dienā internāta audzēkņiem (pusdienas par brīvu, brokastis un vakariņas vecāku līdzmaksājums) Kvalitatīvi apgūt futbola spēles noteikumus. Iespēju apmeklēt seminārus un kārtot ieskaiti futbola spēles noteikumos, lai varētu tiesāt Latvijas jaunatnes futbola līgas čempionāta spēles. Metodisku palīdzību sporta skolotājiem futbola elementu apmācībā. Spēlēt 2. un 3. līgas čempionātos ( SMP audzēkņiem). Sporta skola atbalsta audzēkņu mākslas un mūzikas skolu apmeklējumu, cenšoties abpusēji saskaņot treniņu un nodarbību laikus SPORTA SKOLAS TRADĪCIJAS Zinību diena 1. Septembris (tiek apsveikti 1.kl. audzēkņi). Skolotāju diena. Futbola diena.,,tēvu Dēlu mačs (jaun.gr.). Latvijas nacionālas izlases spēles apmeklējums. Futbola specializācijas kausa izcīņa kl.. Tikšanās ar interesantām personībām. Vidusskolas spartakiāde Pēdējais zvans. Tikšanās ar absolventiem. Alojas novada,,sporta laureāts vecāku apbalvošana. Sporta skolas lielā ekskursija. Sporta skolas gada grāmatas veidošana. Olimpiskā diena. VJFC,,Staicele vadība un treneri gūst pieredzē no citu skolu un sporta skolu aktivitātēm, lai padarītu sporta skolas dzīvi vēl interesantāku, bagātinot ar jaunām tradīcijām IESTĀDES BUDŽETS VJFC,,Staicele budžetu nodrošina Alojas novada pašvaldības finansējums, valsts mērķdotācijas treneru darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Finansu līdzekļi tiek izmantoti sporta skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Sporta skolas rīcībā ir nodoti sekojoši finanšu līdzekļi: 2012.g g g g. Kopējais LVL LVL EUR EUR finansējums Valsts 9882 LVL 9981 LVL EUR EUR 6

7 Finansējums Pašvaldības finansējums LVL LVL EUR EUR Sporta skolas audzēkņi piedalās ar līdzfinansējumu sporta treniņu nometņu rīkošanā, startēšanu dažādos turnīros. Vecāki palīdz ar transporta pakalpojumiem. 2.IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI VJFC,,Staicele galvenais darbības mērķis ir veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības veidošana, tas ir: Nodrošināt izglītojamos ar zināšanām, prasmēm un iemaņām, kas dod iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, futbola spēlēšanai. Veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu personību, veidot izpratni par veselību kā dzīves kvalitātes nosacījumu. Sekmēt izglītojamos atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, komandu, sabiedrību, savu tautu, Tēvzemi, morālajām vērtībām. Veidot izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties. Sporta skolas uzdevumi: 1. Nodrošināt bērniem un jauniešiem iespējas un priekšnoteikumus veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, radošu un inteliģentu personību. 2. Dot ieguldījumu Latvijas futbola attīstībā, progresīvu treniņu metožu ieviešanā. 3. Radīt priekšnoteikumus, talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas iespējas attiecīgajā programmā un motivēt skolas absolventus profesionālās izglītības iegūšanai sportā; 4. Nodrošināt izglītojamiem veselības kontroli, medicīnisko uzraudzību mācību-treniņu un sporta skolas organizēto sporta pasākumu laikā; 5. Sadarboties ar vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības ieguvi visiem Sporta skolas audzēkņiem; 6. Radīt apstākļus un iespējas bērnu, jauniešu brīvā laika izmantošanai, mazinot apkārtējās vides negatīvo izpausmju ietekmi. 7. Nodrošināt optimālus mācību un treniņu apstākļus augstas klases sportistu sagatavošanai. 8. Futbola treniņu procesa metodisko rekomendāciju apkopošana, analīze un popularizācija. 9. Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 10. Veicināt VJFC,,Staicele treneru profesionālās izglītības paaugstināšanas iespējas 3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE Nr. Ieteikums Ieteikuma izpilde 1. Mācību darba organizācijas dokumentācija jāaizpilda atbilstoši prasībām un regulāri jāuzrauga 2. Aktualizēt izglītojamo sasniegumus un atspoguļot izglītības iestādes dokumentos. Treneri vērtējumus regulāri ieraksta grupu žurnālā, to sistemātiski pārrauga sporta skolas vadība. VJFC,,Staicele metodiskā komisija savās sanāksmēs ir aktualizējusi jautājumu par vienotām prasībām sporta skolas audzēkņu sasniegumu vērtēšanā, kontrolnormatīvu 7

8 Jāievieš apritē izstrādāto sporta speciālistu un izglītojamo vērtēšanas sistēmu. 3. Jāiepazīstina izglītojamie ar drošības noteikumiem un jāatspoguļo darba dokumentācijā 4. Izglītības iestādes dokumentācija savlaicīgi jāizstrādā un jānoformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jāaktualizē darba analīzes un vērtēšanas sistēma. Jāpilnveido organizatoriski metodiskais darbs. Izglītības iestādē jāpilnveido pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija atbildoši normatīvo aktu prasībām. izpildi. Pieņemts VJFC Staicele audzēkņu mācību treniņu sasniegumu un kontrolnormatīvu vērtēšanas reglaments, kuru treneri ievēro. Ir pilnveidoti skolas iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi. Katra semestra sākumā treneri instruē audzēkņus par skolas iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem. Audzēkņi iegūto informāciju apstiprina ar savu parakstu mācību darba uzskaites žurnālā. Izstrādāta dokumentu aprites kārtība lietvedībā atbilstoši gada 28. septembra MK noteikumiem Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība Ir sastādīts grafiks mācību - treniņu nodarbību vērošanai. Vienu reizi semestrī tiek vērotas un analizētas nodarbības katrā mācību - treniņu grupā. Beidzoties mācību gadam katrs treneris iesniedz savu pašvērtējumu, kurā tiek analizēts mācību- treniņu darbs, audzēkņu treniņu apmeklējums, piedalīšanās sacensībās, saskarsme ar vecākiem u.c. 4. IESTĀDES SASNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 4.1. MĀCĪBU SATURS VJFC,,Staicele licencētas izglītības programmas: futbols, kods 20V81300, licence Nr. P-9148, izsniegta 2014.gada 19.martā; futbols, kods 30V81300, licence- P-9149, izsniegta 2014.gada 19.martā; vieglatlētika, kods 20V81 300, licence Nr. P-9150, izsniegta 2014.gada 19. martā; vieglatlētika, kods 30V81300, licence Nr. P-9151, izsniegta 2014.gada 19. martā; basketbols, kods 20V , licence Nr. P izsniegta 2015.gada 23.jūlijā. VJFC Staicele 2014./2015.m.g. tiek realizētas programmas - futbols,kods 20V81300, licence Nr. P-9148, izsniegta 2014.gada 19.martā un futbols, kods 30V81300, licence- P-9149, izsniegta 2014.gada 19.martā. Mācību treniņu process tiek īstenots atbilstoši licencētajām programmām. Izpildot normatīvo aktu prasības, sporta skola ir veikusi grozījumus futbola apmācības programmā. Visi treneri strādā pēc VJFC,,Staicele paraugprogrammām. Futbola apmācības programma apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Sporta skolas treneri pārzina savu MT grupu futbola apmācības saturu, mērķus, uzdevumus, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Mācību treniņu nodarbību saraksts ir sporta skolas direktora apstiprināts un atbilst licencētajai izglītības programmai. Tas ir pieejams un redzams treneriem un audzēkņiem internātā,skolas foajē un direktora kabinetā. Par izmaiņām mācību stundu sarakstā izglītojamie un sporta skolas treneri tiek savlaicīgi informēti, stendā skolas un internāta foajē. Izglītojamo mācību treniņu stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Treneri plāno mācību treniņu satura apguves secību, temata apgūšanas laiku. Mācību tēmas apguvei paredzētais laiks ir elastīgs, saskaņots ar mācību programmu. Mācību vielas tematiskajos gada plānos iekļauta informācija par obligāto saturu, teorētisko stundu tēmām, 8

9 apguves laiku, pārbaudes spēlēm, mācību līdzekļiem. Tie katru gadu tiek izskatīti metodiskās komisijas sanāksmēs un ir direktora apstiprināti. Sporta skola nodrošina izglītojamos ar izglītības programmām atbilstošu mācību literatūru, inventāru, ar pārbaudes un čempionāta spēlēm, treniņu nometni un citiem mācību līdzekļiem. Plānojot laiku temata apguvei, treneri ņem vērā izglītojamo individuālās spējas, visas komandas vajadzības, lai novērstu nepilnības komandas darbībā, paredz darbu gan ar spējīgākajiem izglītojamajiem, gan audzēkņiem, kuri vēl atpaliek savā meistarībā. Mācību treniņu darba formas un metodes ir daudzveidīgas, tās tiek izvēlētas atbilstoši izglītojamo vecuma posma īpatnībām, fiziskai sagatavotībai. Stundu saraksts ir veidots saskaņā ar mācību treniņu plānu. Visām mācību treniņu grupām sporta skolā ir noteiktas konsultāciju dienas individuālajam darbam ar audzēkņiem (bieži šīs nodarbības izmanto vārtsargi). Ar konsultāciju grafiku ir iepazīstināti audzēkņi, vecāki. Metodisko darbu koordinē sporta skolas metodiskā komisija. Darbs komisijā tiek plānots, sanāksmēs, tiek aktualizēti un pārrunāti jautājumi par piemērotāko mācību līdzekļu, mācību metožu un vērtēšanas formu izvēli. Kopīgi analizējam futbola centra kopīgos un katra trenera atsevišķos sasniegumus. Sporta skolas vadība informē trenerus par izglītības programmām, kursiem, pārrauga mācību treniņu tematisko plānu izstrādi, veicina sadarbību ar citu sporta skolu treneriem. Tiek piedāvātas trīs izglītības programmas. Sekmīga jauno tendenču ieviešana mācību treniņu procesā. Plānveidīgi tiek organizēts mācību treniņu process. Audzēkņiem nodrošināti apstākļi individuālam treniņu darbam. Elektroniskā saziņa ar audzēkņiem un viņu vecākiem. Vēl vispusīgāk pilnveidot mācību treniņu nodarbību saturu un metodiku, maksimāli izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas. Pilnveidot individuālā darba metodes gan ar spējīgākajiem audzēkņiem, gan vājākiem spēlētājiem. Analizēt sporta skolas futbola apmācības programmas apguves efektivitāti saistībā ar izglītojamo sasniegumu dinamiku. Piesaistīt audzēkņus sporta programmām vieglatlētika un basketbols Vērtējums 1.pamatjomā Mācību saturs (III) labi MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Mācīšanas kvalitāte VJFC,,Staicele treneru mācību treniņu procesā izmantotās mācību darba formas un metodes ir daudzveidīgas, tās tiek izvēlētas atbilstoši izvirzīto mērķu sasniegšanai, mācību satura un uzdevumu specifikai, izglītojamo vecumposma īpatnībām. Pēc mācību treniņu vērojumiem var secināt, ka treneri prot iesaistīt visus izglītojamos mācību treniņu darbā, rosināt viņus izteikt savu viedokli par spēles situāciju, analizēt, secināt, veidot dialogu ar treneri un komandas biedriem, uzklausīt un ņemt vērā arī viņu viedokļus un vēlmes. Mācību vielas skaidrojums, vingrinājumi ir piemēroti un atbilstoši tēmai, skolēnu uztveres īpatnībām, fiziskai sagatavotībai. Audzēkņiem tiek izskaidrots darba mērķis, saistība ar iepriekš mācīto. Visu mācību 9

10 - treniņu programmu satura apguvē veiksmīgi tiek nodrošināta treniņa procesa saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Izglītojamie tiek rosināti piedalīties dažādu organizāciju rīkotajās sacensībās un pasākumos. Treneri mācību darbā cenšas iesaistīt visus audzēkņus, iedrošina un mudina izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Treneri prasmīgi vada dialogu ar audzēkņiem, izmantojot audzēkņu sniegtās atbildes. Lielākā daļa audzēkņu prot izteikt savu viedokli, analizēt kustību izpildījuma tehniku un pieļautās izpildījuma kļūdas, pamatot spriedumus. Psiholoģiskās stabilitātes veicināšanai pielieto sacensību metodi mācību treniņu nodarbību laikā. Mācību treniņu procesā, teorētisko nodarbību stundās treneri izmanto pieejamos mācību līdzekļus un modernās tehnoloģijas multimediju projektoru, CD, TV. Mācību treniņu darbs tiek diferencēts, piedāvājot dažādu grūtības pakāpju uzdevumus, strādājot ar audzēkņiem treniņu laikā un konsultāciju nodarbību laikā. Sporta skola futbola apmācības programmas mācību treniņu procesu plāno,,spirālveidīgi uz augšu, t.i., lai audzēkņi atkārtotu iemācīto ar paaugstinātu grūtības pakāpi, bet arī ar domu, lai maksimāli saglabātu vēlmi, mazajam futbolistam spēlēt futbolu, lai garajā ceļā kādreiz viņi sasniegtu profesionālā futbola virsotnes un pievienotos pašu izcilāko spēlētāju rindām Metodiskā komisija savās sanāksmēs ir aktualizējusi jautājumu par vienotām prasībām audzēkņu sasniegumu vērtēšanā kontrolnormatīvu izpildē. Vērtēšanas apjoms ir optimāls, tā formas daudzveidīgas: fizisko un tehnisko kontrolnormatīvu izpilde, spēles kvalitātes rādītāji u.c. Treneri nodrošina mācību treniņu procesu un mācāmās vielas saikni ar reālo dzīvi, reālo spēli ar pretinieku pretdarbību. Mācību treniņu procesa saikne ar reālo dzīvi tiek īstenota arī alternatīvo mācību formu veidā vērojot spēli ierakstā, vērojot Latvijas jauniešu dažāda vecuma izlašu spēles. Sporta skola katru gadu organizē audzēkņiem mācību ekskursiju, t.i., apmeklē kādu no Latvijas nacionālās futbola izlases spēlēm (iespēju robežās ir apmeklētas arī citu sporta veidu spēles basketbols, hokejs). Sporta skolas audzēkņi piedalās dažāda mēroga sacensībās, saskaņā ar Federācijas valsts kalendārajiem sporta plāniem. Izstrādāts skolas sacensību kalendārais plāns. Sacensībām tiek izstrādāti nolikumi, apkopoti rezultāti. Audzēkņi piedalās sekojošās sacensībās: novada sacensībās, Latvijas čempionātos un meistarsacīkstēs jauniešiem, organizētajos turnīros ārpus Latvijas. Treneri labprāt apmeklē kursus, pilnveido zināšanas metodikā un dalās pieredzē ar saviem kolēģiem. Sporta skolas treneri katru gadu veic sava darba pašvērtējumu - rakstiski. Sporta skolā ir izstrādāti kritēriji treneru darba kvalitātes novērtēšanai. Divi sporta skolas treneri piedalījušies ESF projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, I.Dalka ieguvis 2.kvalitātes pakāpi, 4. kvalitātes pakāpi A.Ragainis. Treneri izmanto daudzveidīgas mācību treniņu specifikai, audzēkņu vecumam un spējām atbilstošas mācību treniņu metodes, formas, līdzekļus. Mācību treniņu satura saikne ar reālo dzīvi (spēli) tiek nodrošināta optimālā līmeni. Treneri treniņu nodarbībās veiksmīgi prot veidot dialogu ar izglītojamajiem. Uzlabot audzēkņu pašu darba izvērtēšanas kvalitāti. Mācību treniņu procesā vairāk izmantot interaktīvās tehnoloģijas. Vērtējums - ( III) labi 10

11 Mācīšanās kvalitāte Pamatā visi sporta skolas audzēkņi zina un saprot mācību treniņu darbam izvirzītās organizatoriskās prasības. Ar prasībām konkrētajā mācību treniņu grupā treneri iepazīstina izglītojamos un vecākus gan mācību gada sākumā, gan arī tā laikā. Audzēkņi un viņu vecāki tiek iepazīstināti arī ar vērtēšanas kārtību, izmaiņām Ministru kabineta noteikumos par audzēkņu uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā grupā, par pārbaudes normatīviem, pasākumiem gada laikā u.c. svarīgākajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka izglītības iestādes darbību. Audzēkņiem ir pieejamas mūsdienīga sporta bāze un atbilstošs inventārs, lai veiktu programmu prasības. Treneri rosina savus audzēkņus ne tikai trenēties atbilstoši savām spējām, bet veicina mācīšanās prasmju attīstību un aicina mācību procesā izmantot savas skolas rīcībā esošos resursus informāciju tehnoloģijas, enciklopēdijas, vārdnīcas, sporta zāli, mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkojumu, skolas un pilsētas bibliotēkas krājumus, mākslas un mūzikas skolu pakalpojumus. Ir pieejama literatūra un videomateriāli par savu sporta veidu, tā noteikumiem un apmācības metodiku. Izglītojamie aktīvi apmeklē mācību treniņu nodarbības un regulāri piedalās plānotajās sacensībās. Tiek uzskaitīti arī kavējumi un analizēti iemesli kopā ar treneri, ar izglītojamā vecākiem. Lai ieinteresētu izglītojamos mācību treniņu darbā, sporta skolā tiek organizēti dažādi pasākumi, kuri ir cieši saistīti ar mācību treniņu procesu. Audzēkņi tiek rosināti piedalīties savas skolas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, citās sacensībās. Izglītojamie treneru vadībā apgūst prasmes strādāt treniņos individuāli, pāros un grupās (piem. dažādu kombināciju, sadarbību apguvē), komandā, mācās izvērtēt savus un komandas biedru sasniegumus. Sporta skolas treneri regulāri grupas žurnālā uzskaita un analizē audzēkņu treniņu kavējumus. Sporta skolā ir izstrādāta Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, ja audzēknis bez attaisnojoša iemesla neapmeklē mācību treniņu nodarbības. Lai novērstu nepamatotus treniņu kavējumus, sporta skolas treneri sadarbojas ar audzēkņu klases audzinātājiem, ar vecākiem, lai kopīgi motivētu audzēkņus treniņu darbam. Ir izglītojamie, kuriem ir šādi neattaisnoti kavējumi. VJFC,,Staicele treneri cenšas sabalansēt treniņu laikus, lai audzēkņi varētu izmantot arī citu interešu izglītības programmu pakalpojumus. Labvēlīga skolas un sporta skolas vide. Pasākumi, kas palīdz ieinteresēt un motivēt audzēkņus mācību treniņu darbam. Kvalitatīvs mācību treniņu nodarbību process. Veicināt izglītojamo trenēšanas motivāciju, uzlabojot mācību treniņu procesa kvalitāti. Mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas. Treneri kopā ar klases audzinātājiem, vecākiem veidot vidi, kurā nav pieļaujami treniņu kavējumi. Vērtējums - ( III) labi Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Izglītojamo mācību treniņu sasniegumu vērtēšana notiek, pamatojoties uz valsts normatīvo dokumentu prasībām un sporta skolā izstrādātās Vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo MT grupu vecumam, prasībām. Treneri vērtējumus regulāri ieraksta grupu žurnālā, to sistemātiski pārrauga sporta skolas vadība. Kontrolnormatīvu pieņemšanas laiki tiek plānoti un atspoguļojas MT grupu tematiskajos plānos. 11

12 Sākuma sagatavošanas grupās un mācību-treniņu grupās MT 1, MT 2 audzēkņu sasniegumi tiek vērtēti kontrolnormatīvu izpildē. Sākot ar MT 3 grupām galvenais vērtēšanas kritērijs ir iegūtās vietas sacensībās. Treneri mācību gada beigās iesniedz sporta skolas katras grupas audzēkņu sasniegumu tabulu saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem. Treneri individuālajās sarunās ar audzēkni, izglītojamo vecākus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūtajiem rezultātiem. Problēmu gadījumos sporta skolas treneri kopā aicina uz individuālām pārrunām izglītojamo un viņa vecākus, lai novērstu trūkumus pēc iespējas ātrāk. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju sporta skolā analizē un rezultātus izmanto mācību un mācību treniņu procesa turpmākajai darba plānošanai un attīstībai. VJFC,,Staicele ir izstrādāta kārtība mācību normatīvu izpildei un to vērtēšanai. Audzēkņu vecāki tiek informēti par izglītojamo mācību treniņu sasniegumiem. Laba sadarbība starp sporta skolas treneriem, klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem audzēkņiem un viņu vecākiem. Turpināt pilnveidot izglītojamo sasniegumu dinamikas uzskaiti un analīzi katrā mācību gadā. Turpināt metodisko darbu vērtēšanas un pašvērtējuma procesa pilnveidošanā. Veicināt audzēkņu pašvērtējuma prasmju attīstību. Vērtējums: (III) labi Kopvērtējums 2.pamatjomā Mācīšana un mācīšanās (III) labi 4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI Sporta skolā ir noteikta kārtība, vienotas prasības audzēkņu sasniegumu vērtēšanai un to uzskaitei. Divas reizes gadā sporta skolas treneri iesniedz informāciju par savu mācību treniņu grupu audzēkņu sasniegumiem, to vērtējumu. Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas paredzētās teorētiskās un praktiskās iemaņas. Izglītojamie apzinīgi apmeklē treniņus, piedalās sacensībās un treniņnometnēs. Kontroles normatīvu rezultāti tiek fiksēti treneru darba uzskaites žurnālos, tiek analizēti sasniegumi un to rezultāti izvērtēti. Audzēkņi ar interesi un atbildības sajūtu piedalās treniņu procesā. Notiek regulārs darbs ar treneriem par audzēkņu sasniegumu vērtēšanu, kā arī audzēkņu sekmēm vispārizglītojošā skolā. Īpaša vērība tiek pievērsta 9. un 12. klašu izglītojamajiem. Sporta skola regulāri uzskaita un metodiskās komisijas sēdēs analizē audzēkņu sasniegumus mācību normatīvu izpildē, valsts jaunatnes futbola čempionātu startus. Informācija tiek izmantota mācīšanas un mācību treniņu procesa pilnveidošanai. Salīdzinot mūsu audzēkņu startus ar Vidzemes reģiona rezultātiem valsts čempionātos, rezultāti (spēles saturs, spēlētāju tehniskā sagatavotība) būtiski neatšķiras, bet valstī kopumā līmenis ir nedaudz augstāks tikai komandām, te jāpiebilst, ka VJFC,,Staicele mācību treniņu grupu komplektāciju sāk tikai no 7gadu vecuma, kad lielākā daļa futbola klubu to dara no 5gadu un vēl jaunāka vecuma. Trenera J.Valaņina MT-4 grupas 1 audzēknis un 7 MT-7 grupas audzēkņi ir Vidzemes reģionālajā izlasē /2015.māc.g. J.Valaņina trenētā SMP-1 komanda Latvijas B grupā ieguva 1.vietu un skolu čempionātā Latvijā 3.vietu. Trenera I.Dalkas trenētā MT_6 komanda 2013./2014.gada Vidzemes ziemas čempionātā ieguva 1.vietu. Ieviešot korekcijas mācību treniņu programmā, treneri cenšas sniegt vēl lielāku, vispusīgāku atbalstu audzēkņiem treniņu procesā. Būtiski uzlabotu un atvieglotu treniņu darbu, ja ieviestu trenera palīga amata vienību sporta skolā. 12

13 Izglītojamo mērķtiecīga sagatavošana valsts Vidzemes reģiona čempionātam. VJFC,,Staicele audzēkņi ir Latvijas jauno un talantīgo futbolistu OKartes Futbola akadēmijas dalībnieku sarakstā. Paaugstināt izglītojamo valodu zināšanu un prasmju līmeni. Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību treniņu darbam ikdienā. Vērtējums - ( III) labi 4.4.ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana. Sporta skolas treneri sniedz vispusīgu palīdzību audzēkņiem, kuri atnākuši mācīties Staiceles vidusskolā un vēlas apmeklēt sporta skolas futbola treniņu nodarbības, bet atpaliek meistarībā, tāpēc šiem audzēkņiem nepieciešams emocionāls, psiholoģisks atbalsts, biežāk tiek paslavēti par veiksmīgu darbību. Arī paši audzēkņi veido labvēlīgu vidi jaunatnācējiem. Sporta skolas treneri pamatā pārzina savu audzēkņu mājas apstākļus, materiālās iespējas, organizējot treniņu nometnes, piedaloties futbola turnīros. Sporta skola rūpējas par izglītojamo drošību. Izglītojamie to apzinās un skolā, tās apkārtnē, treniņos jūtas droši. Skolā un internātā ir evakuācijas plāni, rakstiskas instrukcijas, aizsardzības aprīkojums, norādes. Sporta skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas darba drošības noteikumu instrukcijas. Izglītojamie un sporta skolas treneri ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Audzēkņi ar parakstu apliecina par drošības noteikumu ievērošanu treniņu un sporta sacensību laikā un ceļā uz un no sacensībām. Sporta skolā ir izstrādāti reglamentējošie dokumenti par drošību pasākumos un skolas teritorijā un zālēs, ar tiem ir iepazīstināti visi audzēkņi un personāls. Audzēkņi un personāls ir apmācīti, kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā, tiek veikta praktiskā apmācība. Treniņu laikā tiek ierobežota audzēkņu iziešana ārpus treniņu telpām, lai samazinātu negadījumu risku. Regulāri tiek apzinātas audzēkņu psiholoģiskās vajadzības. Ir apzināta informācija par talantīgajiem audzēkņiem un treneri plāno individuālo darbu ar tiem, vielas tematiskajos plānos norādot iespējas mācību procesa diferenciācijai. Audzēkņiem ir labi sasniegumi sporta sacensībās novada un valsts līmenī. Detalizēti izvērtējot pamatjomu, izanalizēti dokumenti, veikta audzēkņu, treneru un vecāku anketēšana. Izvērtēšanas rezultāti analizēti sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdē,izveidots pašvērtējuma ziņojums pamatjomā, noteiktas tālākās attīstības vajadzības. Tiek apkopota vecāku un medicīnas darbinieku sniegtā informācija par audzēkņu veselības stāvokli un atsevišķu audzēkņu individuālajām vajadzībām. Medicīnisko palīdzību ikdienā internātā nodrošina medmāsa. Reizi gadā sporta skolas audzēkņi veic padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi. Braucot uz sacensībām, treneri ir nodrošināti ar medicīnisko somu un medikamentiem. Sporta skolas vadība un treneri vienmēr laikus informē par izglītojamo profilaktisko apskati un to rezultātiem. Par profilaktisko medicīnisko pārbaužu rezultātiem tiek informēti audzēkņi, viņu vecāki, ģimenes ārsts. Ja audzēkņiem ir veselības problēma, treneri, sporta skolas vadība savu iespēju robežās cenšas palīdzēt audzēknim un viņa vecākiem. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā treniņā vecāki tiek informēti telefoniski. Lai novērstu izglītojamo saslimšanas gadījumus, regulāri veiktas pārrunas par 13

14 veselīgu dzīves veidu, pareizu uzturu utt.. Daudzi sporta skolas audzēkņi zina, kā rīkoties negadījumu, traumu un saslimšanas gadījumos. Sporta skolā rūpējas, lai audzēkņi izvēlētos dzīvot veselīgi, daudzi audzēkņi izpilda rīta vingrošanu, papildus rūpējas par savu fizisko sagatavotību. Mācību treniņu laikā audzēkņiem pieejams ūdens. Skolēniem tiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumus, ēdienkarte tiek sastādīta, ievērojot veselīga uztura principus, bet internātā dzīvojošiem audzēkņiem nodrošināta ēdināšana 3x dienā, pusdienas par brīvu, vakariņas un brokastis- vecāku līdzmaksājums. Mācību treniņu laiki tiek plānoti, lai sporta skolas audzēkņi varētu apmeklēt individuālās konsultācijas, aktīvi atpūsties, apmeklēt citas interešu izglītības nodarbības. Sporta skolas vide ir droša un draudzīga izglītojamajiem. Kvalitatīva, veselību veicinoša ēdināšana internāta audzēkņiem. Padziļināta profilaktiskā medicīniskā pārbaude. Rast iespēju atbalsta personāla (trenera palīga) pieejamībai audzēkņiem. Vērtējums (III) labi Atbalsts personības veidošanā Treneru darbs ir plānveidīgs, notiek saskaņā ar sporta skolas audzināšanas darba plānu, kurā iekļautās tēmas sekmē pozitīvu personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanu. Sporta skolas audzēkņi tiek iesaistīti sporta skolas organizēto pasākumu un sacensību rīkošanā, tiek sniegts atbalsts dažādu jaunu ideju realizēšanai. Skolas audzēkņi piedalās skolas pašpārvaldes darbā. Sporta skolā notiek veselīga dzīvesveida veicināšana un sporta popularizēšana. Audzēkņiem tiek sniegtas konsultācijas par dažādām sadzīves situācijām, audzēkņi tiek rosināti veidoties par individuālām personībām, ar savu viedokli un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus. Skolu audzināšanas programmas prasībās ir ietverti temati: sevis izzināšana un pilnveidošana, es ģimenē, klasē un skolā, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība, tas veido audzēkņos visaptverošu izpratni par vērtībām un atbildīgu attieksmi par savu rīcību. Šīs tēmas arī treneri ietver savu treniņu teorētiskajās nodarbībās. Sporta skola atbalsta savu audzēkņu piedalīšanos dažādu interešu izglītības programmās. Bērni nodarbībās piedalās, ievērojot brīvprātības principu, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Sporta skolai ir abpusēja sadarbība ar Staiceles vidusskolu. Regulāri tiek vērtēta darba kvalitāte un rezultāti. Vērtējums (III) labi Atbalsts karjeras izglītībā. Sporta skola sniedz atbalstu audzēkņiem un viņu vecākiem karjeras izvēlē. Sporta skolā, vidusskolā, bibliotēkā ir pieejama informācija par dažādām izglītības programmām un izglītības iestādēm mācību turpināšanai. Karjeras izglītības saturs ir atspoguļots ne tikai klases audzināšanas programmā, bet arī treneru darba plānos, ņemot vērā izglītojamo vecumu. Gan treneri, gan klašu audzinātāji mērķtiecīgi palīdz audzēkņiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. Sporta skola kopā ar Staiceles vidusskolu organizē vecāko klašu audzēkņu tikšanos ar absolventiem - dažādu mācību iestāžu audzēkņiem, profesiju pārstāvjiem. Izglītojamie aktīvi iesaistās sporta sacensību tiesāšanā, tādējādi iegūstot teorētiskās un praktiskās zināšanas tiesneša darbā. 9. un 12. klašu audzēkņi apmeklē Atvērto durvju dienas iecerētajās mācību iestādēs, tiekas ar NVA speciālistiem. Par karjeras jautājumiem tiek runāts individuāli ar katru audzēkni, sporta 14

15 skolas vecāku sapulcēs. VJFC,,Staicele vadība un treneri ir ieinteresēti, lai sporta skolas audzēkņi turpinātu tālāk mācīties un pilnveidot futbola spēles prasmes pēc 9. un 12. klases beigšanas. Atbalsts 9. un 12.kl. audzēkņiem un vecākiem tālākās izglītības vietas izvēlē. Karjeras izvēli aktivizējoši pasākumi. Karjeras programmas izstrāde. Izglītojamo individuālo spēju apzināšana nākotnes profesijas izvēlē. Vērtējums (III) labi Atbalsts mācību darba diferenciācijai Sporta skola veicina un atbalsta talantīgo audzēkņu dalību,,a grupu sacensībās. Audzēkņu piedalīšanās sporta sacensībās tiek uzskatīta par prioritāti. Ir apzinātas audzēkņu intereses un vēlmes savu talantu izkopšanai. Tiek piedāvātas dažādas mācību programmas atbilstoši katra audzēkņa interesēm un spējām. Sporta skola atbalsta trenerus darbā ar talantīgajiem sportistiem. Audzēkņiem ir iespēja paaugstināt savu individuālo meistarību papildus treniņu nodarbībās. Treneri izmanto dažādas treniņu metodes, kuras ir pielāgotas apmācības grupas kvalifikācijai. Lai maksimāli sporta skolas audzēkņi apgūtu spēles praksi,vjfc Staicele vadība kopā ar attiecīgās MT grupas treneriem ļauj spēlēt sporta skolas audzēkņiem citu novadu un futbola klubu komandās, noslēdzot abpusējus līgumus. Sporta skola atbalsta audzēkņu piedalīšanos skolas priekšmetu olimpiādēs, izglītojošos konkursos, dažādos projektos, citu sporta veidu sacensībās. Treneri apzina savu grupu audzēkņu un komandas vajadzības kopumā, tāpēc mācību treniņu plāns nepieciešamības dēļ tiek koriģēts, lai pēc iespējas ātrāk novērstu trūkumus spēlētāju un komandas darbībā. Individuāli tiek plānoti treniņi audzēkņiem, kuri ilgstoši kavējuši treniņus traumas dēļ. Mācību treniņu darbā treneri ņem vērā audzēkņu intereses un iespējas, izvirza viņiem piemērotas prasības. Galvenais nesasteigt un nepārsātināt mazo spēlētāju ar futbolu. Sporta skola cenšas sadarboties ar audzēkņu vecākiem, sniedzot konsultācijas, kā palīdzēt savam bērnam mācību treniņu procesā arī mājās. Ikvienam izglītojamajam ir pieejamas konsultācijas un individuālās nodarbības. To grafiks ir zināms gan audzēkņiem, gan vecākiem. Labprāt papildus trenējas vecāko klašu audzēkņi, kuriem jau ir panākumi futbolā, biežāk individuālās nodarbības izmanto komandu vārtsargi. Treneri sadarbojas ar klašu audzinātājiem, ar mācību priekšmetu pedagogiem, lai panāktu audzēkņu zināšanu līmeņa paaugstināšanu. Sporta skola palīdz audzēknim justies vērtīgam sportojot, muzicējot, atrodot pozitīvu dzīves jēgu. Individuālo nodarbību pieejamība visiem audzēkņiem. Sporta skolas atbalsts audzēkņiem, piedalīšanās savu skolu mācību olimpiādēs, konkursos, projektos, sporta sacensībās. Nesasteigts un pakāpenisks mācību treniņu darbs ar jaunāko grupu audzēkņiem.. Atbalsta personāla nodrošināšana katra izglītojamā izaugsmei (trenera palīgs). Rosināt audzēkņus strādāt pie futbola tehnikas arī brīvajā laikā. 15

16 Pilnvērtīgi izmantot individuālo konsultāciju laiku. Diferencētās pieejas mācību treniņu darbā nodrošināšana. Vērtējums (III) labi Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Sporta skolā nav audzēkņu ar speciālām vajadzībām. Bet skolas, pēc infrastruktūras sakārtošanas, atkarībā no nepieciešamības, varētu lemt par jaunas programmas izveidi bērniem ar speciālajām vajadzībām Sadarbība ar vecākiem Sporta skola regulāri informē audzēkņu vecākus par novitātēm VJFC,,Staicele darbā, sasniegumiem, problēmām. Par sporta skolas darbu vecāki tiek informēti mācību grupu vecāku sapulcēs, individuālās sarunās, izmantojot izglītojamo dienasgrāmatas, Staiceles vidusskolas e- klasi,informatīvos ziņojumus. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par izmaiņām normatīvajos dokumentos, kas reglamentē sporta skolas dzīvi, mācību treniņu procesu, čempionātu spēles utt.. Sporta skola ir atvērta vecākiem, viņi var izteikt savus ierosinājumus, iebildes sporta skolas darba uzlabošanai. Daļa vecāku ir izrādījuši iniciatīvu, snieguši savus priekšlikumus un atbalstu sporta skolas darbam. Sporta skolas treneri veic pārrunas ar klašu audzinātājiem, ar vecākiem, lai uzlabotu audzēkņu mācību sekmes skolā, treniņu apmeklējumu sporta skolā. VJFC,,Staicele ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par izglītojamā treniņu neapmeklēšanu. Ar e-klases ieviešanu Staiceles vidusskolā vecākiem ir iespēja visu laiku būt informētiem par savu bērnu mācību sekmēm, ar e-pastu var sazināties ar klases audzinātāju, treneriem, internāta audzinātājiem un sporta skolas vadību par interesējošajiem jautājumiem. Katru gadu sporta skola kopā ar Staiceles vidusskolu organizē vecākiem izglītojošu kopsapulci, lai veicinātu vecāku pedagoģisko un psiholoģisko izglītošanu, uz kuru tiek aicināti dažādi speciālisti, kuri runā par vecākus interesējošajiem jautājumiem. Ik gadu sporta skola organizē Ģimenes sporta dienu,,,tēvu Dēlu maču (jaun. gr. audz.). Tradicionālas skolā kļuvušas Vecāku dienas, kad vecākiem ir iespēja treniņu nodarbības, tikties ar sporta skolas vadību, treneriem. Sporta skolas treneru kolektīvu iepriecina fakts, ka pēdējos gados, būtiski palielinājies to vecāku skaits, kas apmeklē sporta skolas organizētos pasākumus, palīdz to sagatavošanā un norisē, apmeklē savu bērnu čempionāta spēles. Sporta skola mērķtiecīgi plāno un organizē pasākumus vecākiem, taču vecāku ieinteresētība pasākumu apmeklēšanā varētu būt lielāka. Sadarbība ir aktīvāka un veiksmīgāka jaunākajās grupās, kad vecāki visus jautājumus risina ar treneri. Nepieciešams aktivizēt sporta skolas vecāku padomes darbu. Regulāra vecāku informēšana par audzēkņu sasniegumiem. Vecāku iesaistīšanās sporta skolas pasākumos. Sadarbība ar Staiceles vidusskolu e-klase izmantošanā. Turpināt vecāku pedagoģisko un psiholoģisko izglītošanu. Pilnveidot darbu vecāku sanāksmju organizēšanā. Sporta skolas padomes darba aktivizēšana. Vērtējums (III) labi 16

17 Kopvērtējums 4.pamatjomā Atbalsts izglītojamiem (III)labi 4.5. IESTĀDES VIDE Mikroklimats Sporta skolas treneri rūpējas par pozitīva mikroklimata veidošanu un nodrošināšanu sporta skolā, savu mācību treniņu grupas kolektīvā, komandā. VJFC,,Staicele audzēkņu panākumi Latvijas jaunatnes futbola čempionātos, piedaloties savu skolu dažādos konkursos, olimpiādēs, projektos un interešu izglītības pulciņu skatēs, sporta sacensībās, mērķtiecīgi veido pozitīvu skolas tēlu. To popularizē publikācijas un fotoreportāžas Alojas Novada Vēstīs, laikrakstā Auseklis, novada mājas lapā. Sporta skolai ir daudzveidīgas tradīcijas, piemēram, Zinību diena, Skolotāju diena, Ziemassvētki, Futbola diena, lielā skolas ekskursija, pavasara talkas, Olimpiskā diena u.c.. Daudzveidīgās aktivitātes sekmē izglītojamo patriotisma nostiprināšanos, kā arī sekmē piederību savai sporta skolai, komandai, veido pozitīvu attieksmi un atbildību Zēnu futbola festivāls, VOC kauss ( sporta skola startē reizē ar vairākām dažāda vecuma komandām) u.c. pasākumi. Katru dienu gan skolā, gan internātā dežurē dežurants, kurš laipni sagaida katru apmeklētāju. Iestādēs ir noteikta kārtība, kas jāievēro apmeklētājiem. Tiek veikta audzināšanas darba pilnveidošana, audzēkņu pašdisciplīnas uzlabošana. Sporta skolas audzināšanas darba programmā ir ietverti temati par audzēkņu pašdisciplīnu. Treniņu procesā regulāri tiek akcentēti jautājumi par apzinātu disciplīnu, ētikas normām, savstarpējo cieņu, uzticēšanos un izpalīdzību un sportisko garu. Sadarbībā ar treneriem, skolēnu pašpārvaldi un sporta skolas padomi ir izstrādāti VJFC,,Staicele iekšējās kārtības noteikumi. Tie ir kvalitatīvi, veicina bērnu pašcieņu, pašdisciplīnu un atbildības sajūtu. Ar sporta skolas iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstināti gan audzēkņi, gan sporta skolas treneri. Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi tiek apspriesti, tiek izskatīti iesniegtie priekšlikumi, nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas. Katram futbola centra audzēknim un darbiniekam tiek radīti labvēlīgi mācību treniņu un darba apstākļi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Sporta skolā tiek sekmētas korektas attiecības starp sporta skolas vadību, treneriem un audzēkņiem. Treneru un audzēkņu attiecībās valda abpusēja cieņa un sapratne. Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumos ir izstrādāta kārtība, kādā tiek risināti jautājumi par sporta skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, kas palīdz veiksmīgi risināt radušās domstarpības un konfliktsituācijas. Audzēkņi atzīst, ka skolā, sporta skolā, internātā un tās apkārtnē jūtas droši un vajadzības gadījumā var griezties pie klašu audzinātājiem, vadības, treneriem vai medmāsas. VJFC,,Staicele treneriem ir iespēja pārrunāt sava darba rezultātus un griezties pēc padoma vai atbalsta pie sporta skolas vadības. Sporta skolas tradīciju kopšana, pilnveidošana, dažādošana. Sporta skolas audzēkņu labie sasniegumi sacensībās. VJFC,,Staicele veicina audzēkņos, vecākos un treneros piederības apziņu sporta skolai. Turpināt sporta skolas prestiža veidošanu novadā, futbola sabiedrībā. Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes un sporta skolas padomes iesaistīšanos Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu novēršanā. Sporta skolas dažādu balvu ar simbolikas izveidošana. 17

18 Vērtējums- (III) labi Fiziskā vide VJFC,,Staicele atrodas pilsētas centrā, apkārtne ir plānveidīgi, skaisti veidota, apzaļumota, blakus atrodas parks, apkārtni padara vēl skaistāku blakus esošā Salacas upe. Tas uzliek atbildību skolas ēku, internātu, LFF MTC bāzi un tās apkārtni vienmēr turēt labā kārtībā, priecējot gan vietējo sabiedrību, gan ciemiņus. Skolas un internāta telpas ir tīras, kārtīgas, gaišas un siltas, atbilst sanitārajām prasībām un drošības noteikumiem. Pie internāta ieejas ir iegādāti soli, lai gaidot treniņus vai spēli, jaunajiem sportistiem būtu, kur apsēsties. Tiek plānota skolas pagalma labiekārtošana ar bruģētiem celiņiem, atpūtas soliņiem un puķudobēm. Gaiteņos redzamā vietā ir evakuācijas plāni, izeju norādes. Sporta skolā ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami direktora kabinetā. Izmantojot pašvaldības līdzekļus, katru gadu Staiceles vidusskolā vasaras periodā tiek remontētas un labiekārtotas skolas mācību telpas, sporta zāli ziemas periodā izmanto sporta skolas audzēkņi, bet Alojas vidusskolas sporta skolas audzēkņi (SSG un MT-7 grupas) izmanto lieliski labiekārtotu sporta halli. Tiek plānots iekārtot atbilstoši mācību priekšmeta specifikai futbola specializācijas mācību kabinetu, kuru izmantotu arī sporta skolas treneri teorētiskām nodarbībām, tas būs aprīkots ar nepieciešamiem mācību tehniskiem un uzskates līdzekļiem. Pēc skolas koridora kapitālā remonta ir paredzēts veidot divus stendus par futbola specializāciju un sporta skolas darba aktivitātēm. Sporta skolas audzēkņi izmanto Staiceles vidusskolas bibliotēku un lasītavu, kas iekārtota ir iekārtota jaunās, gaišās telpās, audzēkņiem pieejams bezmaksas internets, bagātīgi grāmatu un periodikas krājumi, arī par sportu. Šeit mazie futbolisti (atbraukušie) sagaida savu treniņu. Iestādes izmantotā teritorija ir droša izglītojamiem, tajā atrodas futbola, basketbola, volejbola un citām aktivitātēm paredzēti laukumi svaigā gaisā. Skolas celiņi ir bruģēti un iebraucamais ceļš ir asfaltēts. Pie skolas ir iekārtota vieta velosipēdu novietošanai. Vecāki un paši audzēkņi, arī iestādes viesi priecājas par tīro, mājīgo un estētiski noformēto vidi. Sporta skolas izmantotā teritorija ir droša izglītojamiem. Telpu un apkārtnes estētiskais noformējums, tīrība, kārtība. Uzturēt skolas, internāta telpas un bāzes apkārtni sakoptu.. Labiekārtot un pilnveidot aktīvās atpūtas zonu bērniem. Vērtējums (III) labi Kopvērtējums 5.pamatjomā,,Skolas vide (III) labi 4.6. IESTĀDES RESURSI Iekārtas un materiāltehniskie resursi Sporta skolai ir viena telpa Staiceles vidusskolas telpās (treneru istaba un inventāra noliktava) un direktora kabinets Staiceles pilsētas pārvaldes ēkā. Visas nepieciešamās telpas, laukumus futbola apmācības programmas īstenošanai sporta skola izmanto, sadarbojoties ar 18

19 Staiceles vidusskolas un LFF MTC,,Staicele vadību. Treneriem un audzēkņiem ir iespēja izmantot tenisa, basketbola, volejbola un mini-pitch laukumu treniņprocesa dažādošanai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Ir pietiekoši dažāda izmēra vārti, trenažieri soda sitienu izpildes trenēšanai,,,siena sitienu pilnveidošanai. Internātā ir telpas audzēkņiem atpūtai un ārpusklases nodarbībām. Izglītojamo ir datori ar interneta pieslēgums, kopētāji, skeneris, TV, CD magnetofoni, uzskates materiāli. Sporta skola budžeta iespēju robežās cenšas nodrošināt MT grupu audzēkņus un trenerus ar nepieciešamo sporta inventāru. Pašvaldība sniedz finansiālo atbalstu sportistiem. Regulāri tiek piešķirti finanšu līdzekļi inventāra un formu iegādei. Dažādu balvu veidā lielai daļai audzēkņu ir personīgā lietošanā bumbas, kuras viņi izmanto patstāvīgam darbam brīvajā laikā LFF MTC,,Staicele sporta bāzē. Audzēkņiem ir treniņu forma un vēju aizturošas treniņu jakas. Materiāli tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, tie tiek regulāri izmantoti mācību treniņu procesa un dažādu pasākumu organizēšanā. Katrs treneris ir atbildīgs par materiāltehniskajiem līdzekļiem, ja konstatē bojājumus, rūpējas par bojāto tehnisko līdzekļu savlaicīgu salabošanu. Sporta skolai inventāru iedalījusi arī Latvijas jaunatnes futbola līga (f/b bumbas, vestītes, konusus). Inventāra un iekārtu atjaunošana notiek atbilstoši gada budžeta plānojumam un katras mācību treniņu grupas vajadzībām konkrētajam gadam, kas tiek saskaņots ar treneri, sporta skolas vadību. Telpu un laukumu pietiekamība mācību treniņu procesam, izglītojamo un pedagogu darba vajadzībām. Audzēkņi tiek nodrošināti mācību treniņu procesā ar nepieciešamo inventāru. Sporta skola ir nodrošināta ar materiāli tehniskiem līdzekļiem un interneta pieslēgumu. Regulāri tiek atjaunots nolietojies sporta inventārs. Aktīvi meklēt dažādu projektu iespējas materiālās bāzes papildināšanai, atjaunošanai. Turpināt treneru apmācību darbam ar modernajām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Vērtējums (III) labi Personālresursi VJFC,,Staicele ir visi nepieciešamie personāla resursi futbola apmācības programmas realizēšanai. Lai efektīvāk un kvalitatīvāk varētu sniegt atbalstu audzēkņiem, būtu nepieciešama atbalsta personāla pieejamība (treneru palīgs), kas paralēli strādātu ar vārtsargu sagatavošanu vai ar noteiktu audzēkņu grupu utt.. Visiem treneriem ir nepieciešamā pedagoģiskā izglītība un kvalifikācija, iespēju robežās sporta skolas treneri apmeklē tālākizglītības kursus specialitātē. Treneru kolektīvs ir stabils, bet sporta skolas vadības kadru mainība ir liela. Administrācija atbalsta un veicina treneru tālākizglītību, savstarpēju dalīšanos ar kursos un semināros iegūto informāciju. Sporta skolas treneri aktīvi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan skolā, gan novadā, valstī un ES. Jau 2002.g.A.Ragainim piešķirts ISEC ārštata metodiķa statuss, viņš ir mācību grāmatu un metodisko ieteikumu krājumu līdzautors. Divi treneri ir izmantojuši ESF un IZM projekta Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos iespējas celt un novērtēt savu kvalifikāciju- treneris I.Dalka ieguvis 2. pedagoga kvalitātes pakāpi, A.Ragainis - 4 pakāpi. 19

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv Jūrmalā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola Pašnovērtējuma ziņojums Direktors Jānis Leitis Jelgava, 2015.gada decembris

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola Pašnovērtējuma ziņojums Direktors Jānis Leitis Jelgava, 2015.gada decembris Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola Pašnovērtējuma ziņojums Direktors Jānis Leitis Jelgava, 2015.gada decembris Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums sagatavots pamatojoties

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA Murjāņu sporta ģimnāzija Reģ.Nr Klintslejas 4, Sējas nov., Murjāņi, LV- 2142, tālr.,

LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA Murjāņu sporta ģimnāzija Reģ.Nr Klintslejas 4, Sējas nov., Murjāņi, LV- 2142, tālr., LATVIJAS REPUBLIKA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA Murjāņu sporta ģimnāzija Reģ.Nr. 90000082152 Klintslejas 4, Sējas nov., Murjāņi, LV- 2142, tālr.,fakss 67977832, e-pasts msg@msg.edu.lv Nr. 1-13/93

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis , fakss , e-pasts Rīgā APSTIPRINĀTS ar

RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis , fakss , e-pasts Rīgā APSTIPRINĀTS ar RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90002201904 Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis 7810722, fakss 7810722, e-pasts r88vs@riga.lv Rīgā APSTIPRINĀTS ar Rīgas 88.vidusskolas direktora Rīkojumu Nr.64 2012.

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk