untitled

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "untitled"

Transkripts

1 EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den COM(2015) 157 final ANNEXES 1 to 7 ANHÄNGE Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über den Handel mit bestimmten Stahlerzeugnissen zwischen der Europäischen Union und der Republik Kasachstan (Kodifizierung) DE DE

2 ANHANG I 1340/2008 SA FLACHERZEUGNISSE SA1. Rollen (Coils) SA2. Grobbleche DE 2 DE

3 SA3. Sonstige Flacherzeugnisse DE 3 DE

4 DE 4 DE

5 DE 5 DE

6 ANHANG II DE 6 DE

7 DE 7 DE

8 DE 8 DE

9 DE 9 DE

10 ANHANG III EINFUHRGENEHMIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION DE 10 DE

11 DE 11 DE

12 EINFUHRGENEHMIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION DE 12 DE

13 DE 13 DE

14 1012/2014 Art. 1 Ziff. 2 u. Anh. (angepasst) ANHANG IV СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie Direction générale des Analyses économiques et de l'economie internationale Service des licences Rue du Progrès 50 B Bruxelles Fax (32-2) DE 14 DE

15 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie Dienst Vergunningen Vooruitgangstraat 50 B Brussel Fax (32-2) БЪЛГАРИЯ Министерство на икономиката Дирекция Регистриране, лицензиране и контрол ул. Славянска София тел.: (359-2) факс: (359-2) , (359-2) ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ Praha 1 Fax (420) DANMARK Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Fax (45) DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) Frankfurter Straße D Eschborn 1 Fax (49) DE 15 DE

16 EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE Tallinn Faks: IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street IE-Dublin 2 Fax ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων Τμήμα Β : Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών Οδός Κορνάρου 1 GR Αθήνα Τηλ. (30-210) Φαξ (30-210) e3a@mnec.gr ESPAÑA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E Madrid Fax DE 16 DE

17 FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des entreprises Sous-direction des biens de consommation Bureau textile-importations Le Bervil 12, rue Villiot F Paris Cedex 12 Fax (33) HRVATSKA Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Trg N. Š. Zrinskog 7-8, Zagreb Tel: (385) Fax (385) ITALIA Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Commerciale DIV. III Viale America, 341 I Roma Tel. (39) / Fax (39) / polcom3@mincomes.it ΚΥΠΡΟΣ Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 CY-1421 Λευκωσία Φαξ (357) DE 17 DE

18 LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga Fakss: LIETUVA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Investicijų ir eksporto departamentas Gedimino pr. 38/2 LT Vilnius Faks LUXEMBOURG Ministère de l'économie et du commerce extérieur Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Fax (352) MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. HU-1024 Budapest Fax (36-1) MALTA Diviżjoni għall-kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris MT-Valletta CMR02 Fax (356) DE 18 DE

19 NEDERLAND Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax (31-50) ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Fax (43-1) /83 86 POLSKA Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/ Warszawa Polska Fax (48-22) / PORTUGAL Ministério das Finanças e da Administração Pública Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua da Alfândega, n.o 5, r/c P Lisboa Fax (+ 351) DE 19 DE

20 ROMÂNIA Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale Direcția Generală Politici Comerciale Str. Ion Câmpineanu, nr. 16 București, sector 1 Cod poștal Tel. (40-21) Fax (40-21) clc@dce.gov.ro SLOVENIJA Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Spodnji plavž 6C SI-4270 Jesenice Faks (386-4) SLOVENSKO Odbor obchodnej politiky Ministerstvo hospodárstva Mierová Bratislava 212 Slovenská republika Fax (421-2) SUOMI/FINLAND Tullihallitus PL 512 FI Helsinki Faksi Tullstyrelsen PB 512 FI Helsingfors Tfn Fax DE 20 DE

21 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S Stockholm Fax (46-8) UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham UK-TS23 2NF Fax ( ) DE 21 DE

22 ANHANG V 1340/2008 HÖCHSTMENGEN Erzeugnisse in Tonnen pro Jahr SA. Flacherzeugnisse SA1. Rollen (Coils) SA2. Grobbleche 0 SA3. Sonstige Flacherzeugnisse DE 22 DE

23 ANHANG Aufgehobene Verordnung mit ihren nachfolgenden Änderungen Verordnung (EG) Nr. 1340/2008 des Rates (ABl. L 348 vom , S. 1) Verordnung (EU) Nr. 38/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 18 vom , S. 52) Nur Ziffer 7 des Anhangs Verordnung (EU) Nr. 1012/2014 des Rates (ABl. L 283 vom , S. 2) DE 23 DE

24 ANHANG VII ENTSPRECHUNGSTABELLE Verordnung (EG) Nr. 1340/2008 Vorliegende Verordnung Artikel 1 bis 16 Artikel 1 bis 16 Artikel 16a Artikel 17 Artikel 16b Artikel 18 - Artikel 19 Artikel 17 Artikel 20 Anhänge I bis V Anhänge I bis V - Anhang VI - Anhang VII DE 24 DE

COM(2014)448/F1 - DA (annex)

COM(2014)448/F1 - DA (annex) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets forordning om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med

Sīkāk

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/ (2018. gada 25. aprīlis), - ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/ (2018. gada 25. aprīlis), - ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz 26.4.2018. L 106/7 REGULAS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/640 (2018. gada 25. aprīlis), ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz tādu konkrētu alumīnija izstrādājumu importu,

Sīkāk

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas apliecības īpašnieki dalībvalstīs 1 Beļģija Beļģija Bulgārija Čehija Čehija Dānija GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße

Sīkāk

JAUNĀ 50 BANKNOTE

JAUNĀ 50 BANKNOTE JAUNĀ BANKNOTE www.jaunas-eiro-banknotes.eu www.euro.ecb.europa.eu EIROPAS SĒRIJAS BANKNOTE Jaunā banknote tiks laista apgrozībā visā eiro* zonā 2017. gada 4. aprīlī. Līdzīgi kā Eiropas sērijas 20 banknote

Sīkāk

Privalomoji kilmės informacija

Privalomoji kilmės informacija BELGIJA Nelengvatinė kilmė Lengvatinė kilmė BULGARIJA Privalomoji kilmės informacija (2017/C 29/14) Muitinių, kurias valstybės narės paskyrė atsakingomis už prašymų suteikti privalomąją kilmės informaciją

Sīkāk

Lista de autoridades competentes de acordo com o artigo 26.o da Diretiva 2014/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho

Lista de autoridades competentes de acordo com o artigo 26.o da Diretiva 2014/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 12.4.2019 PT Jornal Oficial da União Europeia C 136/13 INFORMAÇÕES DOS ESTADOS-MEMBROS Lista de autoridades competentes de acordo com o artigo 26. o da Diretiva 2014/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

COM(2018)691/F1 - LV

COM(2018)691/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.10.2018. COM(2018) 691 final ANNEX 7 PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro EIROPAS KOMISIJA Briselē, 28.6.2013 C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

COM(2017)167/F1 - LV

COM(2017)167/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 1.4.217. COM(217) 167 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAI BANKAI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 217.

Sīkāk

EU Justice Scoreboard 2017

EU Justice Scoreboard 2017 Eiropas Savienības Padome Briselē, 217. gada 12. aprīlī (OR. en) 8217/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: JAI 34 FREMP 44 POLGEN 47 JUSTCIV 78 EJUSTICE 35 CONSOM 14 DROIPEN 44 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

C(2017)6054/F1 - PT (annex)

C(2017)6054/F1 - PT (annex) COMISSÃO EUROPEIA Bruxelas, 11.9.2017 C(2017) 6054 final ANNEX 1 ANEXO da Decisão Delegada da Comissão que altera o anexo V da Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito

Sīkāk

C(2017)6054/F1 - DE (annex)

C(2017)6054/F1 - DE (annex) EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 11.9.2017 C(2017) 6054 final ANNEX 1 ANHANG des Delegierten Beschlusses der Kommission zur Änderung des Anhangs V der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments

Sīkāk

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation No farmaceitiskajām vielām tīri ūdeņi - CWPharma seminārs ieinteresētajām pusēm 22.marts, 2019, Peldu iela 25, Rīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 101.telpa Ieva Putna-Nīmane,

Sīkāk

UBAC

UBAC I PIELIKUMS VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 1 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS UBAC emulsija injekcijām liellopiem 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena deva (2 ml) satur: Aktīvās vielas: Streptococcus

Sīkāk

Consejo de la Unión Europea Bruselas, 1 de febrero de 2019 (OR. en) 5991/19 ADD 1 NOTA DE TRANSMISIÓN De: Fecha de recepción: 16 de enero de 2019 COMP

Consejo de la Unión Europea Bruselas, 1 de febrero de 2019 (OR. en) 5991/19 ADD 1 NOTA DE TRANSMISIÓN De: Fecha de recepción: 16 de enero de 2019 COMP Consejo de la Unión Europea Bruselas, 1 de febrero de 2019 (OR. en) 5991/19 ADD 1 NOTA DE TRANSMISIÓN De: Fecha de recepción: 16 de enero de 2019 COMPET 97 ENT 24 EDUC 44 ETS 5 JUR 64 MI 93 DELACT 14 secretario

Sīkāk

C(2016)1/F1 - PT (annex)

C(2016)1/F1 - PT (annex) COMISSÃO EUROPEIA Bruxelas, 13.1.2016 C(2016) 1 final ANNEX 1 ANEXO da Decisão Delegada da Comissão que altera o anexo V da Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

C(2016)1/F1 - NL (annex)

C(2016)1/F1 - NL (annex) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.1.2016 C(2016) 1 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Gedelegeerd Besluit van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad

Sīkāk

943184

943184 Oras Medipro INSTALLATION AND MAINTENANCE GUIDE Contents DK Indholdsfortegnelse EE Sisukord FI Sisällysluettelo LT Turinys LV Saturs NO Innhold PL Spis treści RU Coдержание SE Innehållsförteckning UA

Sīkāk

The 2011/2012 Alert Mechanism Report: outline and issues for consideration

The 2011/2012 Alert Mechanism Report: outline and issues for consideration EIROPAS KOMISIJA Briselē, 13.11.2013. COM(2013) 790 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI UN EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI Brīdinājuma mehānisma

Sīkāk

C(2017)6054/F1 - PL (annex)

C(2017)6054/F1 - PL (annex) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.9.2017 r. C(2017) 6054 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do decyzji delegowanej Komisji zmieniającej załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Iepirkuma speciālista amata vakance (pagaidu darbinieks, AD 6) Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) ATSAUCE: EASO/2016/TA/021 Publikācija Amata nosaukums Ārējā Iepirkuma speciālists 1. MĒS ESAM Eiropas

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr C.20130325. 503-1430-04instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr Pickup Double Cab, 05 * NISSAN Navara, 4-dr Pickup

Sīkāk

19-C DU-FMX-EN.pdf

19-C DU-FMX-EN.pdf 2.7.2019 EN Official Journal of the European Union C 222/173 List of N. List of N. Offices and the national Sirene Bureaux ( 2019/C 222/02) In accordance with common Articles 7 of Regulation (EC) No 1987/2006

Sīkāk

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d C.20110505. 506-1461-04instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Crew Cab, *04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extra Cab,

Sīkāk

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S C.20110509. 503-1522-02instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse 480 Traverse ISO 11154-E 1522 CHEVROLET Silverado / Silverado Classic, 2-dr Standard Cab, 99-07 CHEVROLET Silverado / Silverado

Sīkāk

Top margin 1

Top margin 1 IP/09/907 Briselē, 2009. gada 11. jūnijā Apbalvojumi Eiropas augstskolām par veiksmīgu atbalstu mobiliem studentiem Šodien, cildinot pūliņus atvieglot studijas ārzemēs, 65 augstākās izglītības iestādes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze Eiropas Savienības

Sīkāk

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc)

(Microsoft Word - Retransl\342cijas%20at\357aujas%20Nr_6%20IZZI%20FAO[1].doc) Retranslācijas atļaujas Nr.RR-6 pielikums Nr.1 Retranslējamo programmu saraksts Programmas nosaukums Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas laiks Jurisdikcija Programmas tiesību īpašnieks/tiesību īpašnieka

Sīkāk

TRAVEL DOCUMENTS ONLINE PRADO PUBLIC REGISTER OF AUTHENTIC IDENTITY AND NATIONAL CONTACT POINTS AVAILABLE TO THE GENERAL PUBLIC FOR INFORMATION ON IDE

TRAVEL DOCUMENTS ONLINE PRADO PUBLIC REGISTER OF AUTHENTIC IDENTITY AND NATIONAL CONTACT POINTS AVAILABLE TO THE GENERAL PUBLIC FOR INFORMATION ON IDE TRAVEL DOCUMENTS ONLINE PRADO PUBLIC REGISTER OF AUTHENTIC IDENTITY AND NATIONAL CONTACT POINTS AVAILABLE TO THE GENERAL PUBLIC FOR INFORMATION ON IDENTITY AND TRAVEL DOCUMENTS. Whatever a document's origin,

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Eiro Latvijā!?

Eiro Latvijā!? Eiro Latvijā?!? Sanita Putniņa, biedrība «Radošās Idejas» Šodien runāsim par... Kāpēc veido monetārās savienības? Kāpēc Latvijā ievieš eiro? Kā notiks eiro ieviešana? Kas ir monetārā savienība? Valstu

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Nr. p.k.* Transporta līdzekļa marka / modelis Transporta līdzekļa veids Valsts Reģ. Nr. saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Lī

Nr. p.k.* Transporta līdzekļa marka / modelis Transporta līdzekļa veids Valsts Reģ. Nr. saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Lī 1 FIAT DOBLO Kravas transporta HA8036 2008 1368 Benzīns 95 159 724 2 (slikts) 1 000.00 826.45 TEC-2, Acone, 2 FIAT DOBLO Kravas transporta HA8085 2008 1368 Benzīns 95 167 599 3 (viduvējs) 1 700.00 1404.96

Sīkāk

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint LATVIJA PASAULĒ UN ES (2015, avoti: FAO un Eurostat) ir 13. lielākā zvejas produkcijas un 24. lielākā akvakultūras produkcijas ražotāja ES. (1.000 tonnas) Pasaule ES-28 % pasaule % ES-28 Nozveja 104.635

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

Microsoft Word - L.A.T., 2015.

Microsoft Word - L.A.T., 2015. N. p.k. Programmas nosaukums 1. Pirmais Baltijas kanāls 2. NTV Mir Baltic 3. REN TV Baltic RETRANSLĀCIJAS ATĻAUJAS Nr. RR - 39 pielikums Retranslējamo programmu saraksts Tematiskā ievirze Valoda Izplatīšanas

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

prezentacija_LAB

prezentacija_LAB LATVIJAS DALĪBA LONDONAS GRĀMATU TIRGŪ 2016-2019 Funkciju īsteno platforma Latvian Literature (SRTM, LGA, LRS) sadarbībā ar KM, LIAA un LI. IZDARĪTAIS 4 semināri par grāmatu tiesību pārdošanu 5 starptautiskas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

Resources and education : proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development" / [editor-in-chief and respo

Resources and education : proceedings of the International scientific conference Economic science for rural development / [editor-in-chief and respo ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT Proceedings of the International Scientific Conference RESOURCES AND EDUCATION 1. Resources 2. Education and Research for the Countryside 22 Jelgava 2010 Economic

Sīkāk

DRAFT Vacancy for a Head of Programme Management function (TA - Grade AD9)

DRAFT Vacancy for a Head of Programme Management function (TA - Grade AD9) Paziņojums par vakanci un rezerves saraksta izveidošanu Administratīvo un finanšu lietu nodaļas vadītāja amatam (TA-AD9) BEREC birojā Atsauce BEREC/2015/02 Publicēšana Amata nosaukums Kopuzņēmuma dibinātāja

Sīkāk

Koplīgumu loma sociālekonomiskajā pārvaldībā

Koplīgumu loma sociālekonomiskajā pārvaldībā KOPLĪGUMU LOMA SOCIĀLEKONOMISKAJĀ PĀRVALDĪBĀ Konference Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs 2019. gada 15. maijs Dr.sc.pol. INESE STEPIŅA Ģenerāldirektores vietniece starptautiskajos,

Sīkāk

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums Latvijas Alpīnistu savienība APSTIPRINU Aiga Rakēviča LAS prezidents Rīgā, 2015. gada 26.februāri NOLIKUMS I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Popularizēt un veicināt kalnos kāpšanu, alpīnismu; 1.2.Noteikt labākos

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma produkta attīstība Tūrisma attīstības valsts aģentūra Inese Šīrava Tūrisma attīstības valsts aģentūras Produktu attīstības vecākā eksperte 2013.gada 18.oktobrī Saulkrastos Kas ir mūsu tūristi?

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk