2

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2"

Transkripts

1

2 2

3 Saturs 1. Struktūra Vadība Katedras Studiju departaments Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departaments Radošās darbības centrs Bibliotēka Saimniecības daļa LKA Nacionālā filmu skola Studijas Studijas bakalaura studiju programmā Studijas maģistra studiju programmā Izvēles kursi bakalaura un maģistra studiju programmās svešvalodu apguve bakalaura studiju programmās Pārbaudījumu veidi un vērtēšanas sistēma Studiju kalendāri LKA studiju gada ikgadējie notikumi Sesija Prakse Erasmus+ programma Studējošā pienākumi Rotācija Stipendijas Studiju vai studējošā kredīts ar valsts galvojumu Studentu apliecības/ ISIC kartes Sabiedriskā transporta e-taloni LKA studentu iespējas apmeklēt kultūras pasākumus Studējošo Pašpārvalde LKA vēstnešu kustība LKA studentu badiju komanda Bezvadu internets Rekvizīti Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai Rekvizīti studiju maksājumu pārskaitīšanai LKA e-studiju vide

4 Latvijas Kultūras akadēmija telpa sveicieniem, sarunām, svētkiem un ikdienai jau no gada 29. decembra Latvijas Kultūras akadēmija starpdisciplināra kultūras un mākslas studiju augstskola, kultūras un mākslas zinātniskās izpētes, mākslinieciskās jaunrades un radošo industriju centrs. Mūsu vērtības: Laikmetīgums Kvalitāte Atvērtība Balstoties tradīcijās un pieredzē, strādājam šodien, lai veidotu rītdienu. Esam aktuāli un klātesoši šodienas procesos, tos ietekmēt un virzīt spējoši. Pastāvīgi pilnveidojamies, integrējot jaunāko, perspektīvāko un nozīmīgāko. Sev uzstādām augstus standartus, lai sasniegtu izcilību. Uz mums var paļauties, mūs novērtē studējošie, pasniedzēji, darba devēji un sabiedrība. Esam ieinteresēti iepazīt un pieņemt dažādo, atšķirīgo, daudzveidīgo. Esam pieejami, sekmējam sadarbību un sinerģiju veidošanos. Brīvība domāšanā, izvēlē un rīcībā nosaka izaugsmes iespējas. Latvijas Kultūras akadēmija ir augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas dibināta gada 29. decembrī ar Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumu. Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprināto Akadēmijas Satversmi tās mērķis ir nodrošināt studijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās humanitārajās un sociālajās zinātnēs, teātra, audiovizuālajās un dejas mākslās, veikt pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs un īstenot māksliniecisko jaunradi. Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas virzienā Mākslas ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu ir akreditētas līdz gadam un Akadēmijai ir tiesības izsniegt valsts atzītus diplomus akadēmiskajās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, piešķirot humanitāro zinātņu bakalaura un maģistra grādu mākslās, kā arī mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu kultūras teorijā (Dr.art.). Docētāji un studējošie iesaistās zinātniskajā pētniecībā un nodarbojas ar māksliniecisko jaunradi, Akadēmijā izveidoti Zinātniskās pētniecības centrs, Radošās darbības centrs un Nacionālā Filmu skola. Kultūras akadēmijas struktūrvienības ir: Eduarda Smiļģa teātra muzejs (LKA studentiem ieeja muzejā bez maksas) Rīgas Kino muzejs (LKA Kino specialitāšu studentiem ieeja Kino muzejā bez maksas) Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža (LKA studentiem c daļas kursu apmeklējums bez maksas) 4

5 1. Struktūra 1.1. Vadība Prorektore akadēmiskajā darbā prof. ZANE ŠILIŅA Ludzas 24, 29.kabinets Tālr.: Prorektore zinātniskajā darbā prof. ANDA LAĶE Ludzas 24, 11.kabinets Tālr.: Prorektors radošajā darbā Rektore prof. RŪTA MUKTUPĀVELA Ludzas iela 24, 28. kabinets Tālr.: Lietvede Laura Ahramejeva Ludzas iela 24, 28. kabinets Tālr.:

6 1.2. Katedras Katedras uzdevums ir izveidot un realizēt Akadēmijas mērķiem atbilstošas studiju programmas un apakšprogrammas un kontrolēt studiju procesu to kompetencē ietilpstošajās programmās un apakšprogrammās. Katedru pienākumos ietilpst akadēmisko jautājumu apspriešana un priekšlikumu sagatavošana to apspriešanai LKA vadības institūcijā Katedrās norit studiju metodiskais, pētnieciskais un radošais darbs. Katedras vada vēlēti Akadēmijas docētāji nozarē kompetenti eksperti. Katedras apvieno akadēmisko personālu: profesorus, asociētos profesorus, docentus, lektorus, viesdocētājus. Docētāji ne tikai vada lekcijas, bet arī konsultē, veic pētniecisko vai radošo darbu (gatavo publikācijas, piedalās konferencēs, veido iestudējumus utml.). LKA docētāji ir apvienoti 5 katedrās: Kultūras teorijas un vēstures katedra Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedra Skatuves mākslas katedra Audiovizuālās mākslas katedra Kā atrast vajadzīgo docētāju LKA? Noskaidrojiet, pie kuras katedras docētājs pieder (LKA mājaslapā sadaļa Par augstskolu / katedras) Noskaidrojiet, docētāja konsultāciju laikus (LKA mājaslapā sadaļa Par augstskolu / katedras vai Studentiem un uzmeklējiet docētāju norādītajā konsultāciju laikā vai kontaktējieties e-pastā / pa tālruni. Konsultējieties ar studiju departamenta vadītājas vietnieci darbā ar docētājiem Paulu Podnieci (paula.podniece@lka.edu.lv, ) 6

7 Kultūras teorijas un vēstures katedra Katedras vadītājs prof. RAIMONDS BRIEDIS Ludzas iela 24, 30. kabinets Tālr.: Katedras pārraudzītās studiju programmas Bakalaura studiju programmas Mākslas apakšprogrammas Kultūras un mākslu studijas (apakšprogrammas vadītājs prof. Raimonds Briedis) Kultūras teorija un menedžments (apakšprogrammas vadītājs prof. Raimonds Briedis) Drāmas un teksta studijas (apakšprogrammas vadītāja asoc. prof. Līga Ulberte) Maģistra studiju programmas Mākslas apakšprogramma: Kultūras un starpkultūru studijas (apakšprogrammas vadītāja prof. Zane Šiliņa) Doktora studiju programma Mākslas Kultūras teorija (programmas direktore prof. Zane Šiliņa) Katedras docētāji: prof. Raimonds Briedis prof. Valda Čakare prof. Rūta Muktupāvela prof. Zane Šiliņa prof. Daina Teters prof. Juris Urtāns asoc.prof. Līga Ulberte doc. Andrejs Balodis doc. Zane Grigoroviča doc. Anita Vaivade lekt. Iveta Tāle viesdocētāja Ingmāra Balode viesdocētājs Jānis Balodis viesdocētājs Matīss Gricmanis viesdocētāja Brigita Cīrule viesdocētājs Eduards Dorofejevs viesdocētājs Andris Hiršs viesdocētājs Valdis Muktupāvels viesdocētājs Andris Vecumnieks viesdocētāja Anna Auziņa 7

8 Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra Katedras vadītāja doc. Agnese Hermane Ludzas iela 24, 11. telpa (ienākot pagalmā pa labi, blakus ieejai zālē) Tālr.: Katedras vadītājas asistente Agnese Karlsone Ludzas iela 24, 11. telpa Tālr.: Katedras pārraudzītās studiju programmas: Bakalaura studiju programma Radošās industrijas (LKA un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgā studiju programma, programmas direktori LKA doc. Agnese Hermane, RTU asoc.prof. Deniss Ščeulovs) Bakalaura studiju programmas Mākslas apakšprogramma Kultūras socioloģija un menedžments (apakšprogrammas vadītāja prof. Anda Laķe) Maģistra studiju programmas Mākslas apakšprogrammas: Kultūras menedžments un radošās industrijas (apakšprogrammas vadītāja doc. Agnese Hermane) Starptautiskais mediju un kultūras menedžments (apakšprogrammas vadītājs prof. Ivars Bērziņš) Katedras docētāji: prof.em. Ivars Bērziņš prof. Anda Laķe asoc.prof. Ieva Zemīte doc. Juris Goldmanis doc. Agnese Hermane doc. Iveta Ķešāne lekt. Līga Vinogradova doc. Astrīda Rogule lekt. Agnese Treimane viesdocētāja Liene Bērtaite viesdocētājs Frans Brouwer viesdocētājs Claus Friede viesdocētājs Ivans Mihailovs viesdocētājs Peter Nebel viesdocētājs Holgar Raulf viesdocētāja Dagmar Reichart viesdocētājs Martin Weigel 8

9 Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedra Katedras vadītāja doc. LAILA NIEDRE Ludzas iela 24, 17. telpa (ienākot pagalmā, durvis tieši pretim vārtiem) Tālr.: Katedras vadītājas palīdze Luīze Frančeska Dakša Ludzas iela 24, 17. telpa (ienākot pagalmā, durvis tieši pretim vārtiem) Tālr.: Katedras pārraudzītās studiju programmas Bakalaura studiju programmas Mākslas apakšprogramma Starpkultūru sakari (apakšprogrammas vadītāja prof. Anita Načisčione) specializācija Latvija anglofonās valstis (specializācijas vadītāja prof. Anita Načisčione) specializācija Latvija Austrumāzija (specializācijas vadītājs viesprof. Frank Kraushaar) specializācija Latvija Francija (specializācijas vadītāja - doc. Anita Vaišle) specializācija Latvija Francija / Kanāda (specializācijas vadītāja doc. Anita Vaišle) specializācija Latvija Itālija (specializācijas vadītājs vieslekt. Nicola Corcelli) specializācija Latvija Nīderlande / Vācija (specializācijas vadītāja lekt. Gunta Ošeniece) specializācija Latvija Spānija (specializācijas vadītāja viesdoc. Ana León Manzanero) specializācija Latvija Vācija (specializācijas vadītāja lekt. Daina Volkinšteine) specializācija Latvija Ziemeļvalstis (specializācijas vadītāja lekt. Signe Kazāka) Angļu valodas apguvi visu apakšprogrammu studentiem pārrauga doc. Ingrīda Keviša Franču valodas apguvi visu apakšprogrammu studentiem pārrauga doc. Anita Vaišle Vācu valodas apguvi visu apakšprogrammu studentiem pārrauga doc. Laila Niedre Katedras docētāji: prof. Anita Načisčione asoc.prof. Elita Saliņa asoc.prof. Laila Niedre doc. Jonathan Durandin doc. Ingrīda Keviša doc. Ilze Norvele doc. Anita Vaišle doc. Elīna Veinberga lekt. Ēriks Bormanis lekt. Signe Kazāka lekt. Irina Makarova lekt. Gunta Ošeniece lekt. Linda Straume lekt Daina Volkinšteine viesdocētāja Nadia Amchou Minor viesdocētāja Signe Bahšteina viesdocētāja Daiga Brasliņa viesdocētājs Nicola Corcelli viesdocētāja Luīze Dakša viesdocētāja Justine De Knoop viesdocētāja Huang Tianqi viesdocētājs Sébastien Ingé viesdocētāja Anna Kalve viesdocētājs Frank Kraushaar viesdocētāja Ana León Manzanero viesdocētājs Uģis Nastevičs viesdocētājs Anders Olsson viesdocētāja Lucía Pérez Azor viesdocētāja Ildze Šķestere viesdocētājs Reinis Ūdris viesdocētāja Baiba Zilgalve 9

10 Audiovizuālās mākslas katedra Katedras vadītāja p.i. lekt. DAINIS JURAGA Elijas iela 17, 3. stāvs Tālr.: Katedras pārraudzītās studiju programmas Bakalaura studiju programma Audiovizuālā māksla (programmas direktors lekt. Jānis Putniņš Specializācijas: Filmu režija Operatora māksla Filmu montāža un skaņa Audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija Maģistra studiju programma Audiovizuālā un skatuves māksla (programmas vadītāja asoc. prof. Zane Kreicberga) Katedras docētāji: prof. Pēteris Krilovs prof. Inga Pērkone-Redoviča asoc. prof. Dāvis Sīmanis doc. Antra Cilinska lekt. Dainis Juraga lekt.daiga Livčāne lekt. Jānis Putniņš lekt. Anita Sproģe lekt. Andrejs Verhoustinskis viesdocētājs Artis Dukaļskis viesdocētāja Liene Linde 10

11 Skatuves mākslas katedra Katedras vadītāja asoc.prof. ZANE KREICBERGA Dzirnavu iela 46, 308.kab. Tālr.: Katedras vadītājas palīdze Ineta Strazdiņa Dzirnavu iela 46, 308.kab. Tālr.: edu.lv Katedras pārraudzītās studiju programmas Bakalaura studiju programma Laikmetīgās dejas māksla (programmas direktore prof. Olga Žitluhina) Bakalaura studiju programmas Mākslas apakšprogrammas: Dramatiskā teātra aktiera māksla Dramatiskā teātra režijas māksla (apakšprogrammas vadītāja prof. Māra Ķimele) Maģistra studiju programma Audiovizuālā un skatuves māksla (programmas vadītāja asoc. prof. Zane Kreicberga) Katedras docētāji: prof. Gunta Bāliņa prof. Māra Ķimele prof. Jānis Siliņš prof. Olga Žitluhina asoc. prof. Anna Eižvertiņa asoc. prof. Mihails Gruzdovs asoc. prof. Roberts Hansons asoc. prof. Zane Kreicberga asoc. prof. Aina Matīsa asoc.prof. Indra Roga doc. Zane Daudziņa doc. Ramona Galkina doc. Rita Lūriņa doc. Arita Orrava doc. Elmārs Seņkovs doc. Ruta Vītiņa lekt. Iļja Vlasenko koncertmeistars Māris Šērs viesdocētājs Konstantīns Čečirko viesdocētājs Jēkabs Nīmanis viesdocētājs Mārtiņš Veide viesdocētāja Aira Rūrāne viesdocētājs Reinis Suhanovs viesdocētājs Ģirts Šolis viesdocētāja Ilze Zīriņa 11

12 1.3. Studiju departaments Studiju departaments plāno, organizē un uzrauga studiju procesu. Studiju departamenta vadītāja DANA DAUGULE Ludzas 24, 26.kabinets Tālr.: Jautājumi par: - studiju procesu - studiju programmām - pārbaudījumiem - kredītpunktiem Studiju departamenta vadītāja vietnieks darbā ar studējošajiem JURIS GOLDMANIS Ludzas 24, 26.kabinets Tālr.: goldmanis@lka.edu.lv Jautājumi par: - studiju līgumiem - kredītiem - stipendijām - rotāciju - studiju pārtraukumu - atjaunošanos studijām - studiju maksām Studiju departamenta vadītāja vietniece darbā ar docētājiem PAULA PODNIECE Ludzas iela 24, 30. kabinets Tālr.: paula.podniece@lka.edu.lv Jautājumi par: - docētāju nodarbību laikiem - izmaiņām nodarbību grafikos - docētāju konsultāciju laikiem - kursa aprakstiem Studējošo servisa speciāliste ZANE PUZAKA Ludzas iela 24, 31.kabinets Tālr.: studijas@lka.edu.lv 12 Jautājumi par: - ikdienas studiju procesu, - izziņām, ka studējat LKA (LV un ENG) - individuālajām eksaminācijas lapām - akadēmiskajām izziņām par apgūtajiem studiju kursiem (LV) - iesniegumiem par akadēmisko parādu kārtošanas termiņiem, studiju un studējošo kredītiem, stipendijām, studiju pārtraukumu, studiju atsākšanu, atskaitīšanu, studiju maksājumu grafika izmaiņām u.c. -

13 Studiju programmu padomes lietvede ANCE KRISTĀLA Ludzas 24, 31.kabinets Tālr.: Jautājumi par: - studiju programmām - pārbaudījumiem - kredītpunktiem - reģistrāciju izvēles kursiem Akadēmijā un sadarbības augstskolās - Imatrikulāciju vēlākajos studiju posmos - citā augstskolā vai iepriekšējos studiju posmos iegūto kredītpunktu pārcelšanu - individuālo studiju plānu - praksēm bakalaura un maģistra studiju programmās - profesionālās pieredzes atzīšanu Karjeras izglītības projektu vadītāja LEONARDA ĶESTERE Ludzas iela 24 Tālr.: leonarda.kestere@gmail.com Palīdz atrast studenta profesionālajām interesēm, prasmēm un talantiem piemērotāko karjeras virzienu un prakses vietu. Regulāri rīko seminārus ar dažādiem kultūras nozares speciālistiem, kuru laikā iespējams gūt dziļāku izpratni par konkrētu profesiju un kultūras organizāciju darbību. Kur LKA pasūtīt un saņemt izziņas un atzīmju izrakstus? Apliecinājums (latviešu un angļu valodās), ka studējat LKA pie Studējošo servisa speciālistes Zanes Puzakas 31. kab. Akadēmiskā izziņa (latv. val.) par apgūtajiem studiju kursiem pie Studējošo servisa speciālistes Zanes Puzakas 31. kab. Akadēmiskā izziņa (angļu val.) par apgūtajiem studiju kursiem pie Starptautisko apmaiņas programmu vadītājas Ilzes Beimanes 32. kab. 13

14 1.4. Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departaments Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departamenta vadītāja ILZE BEIMANE Ludzas iela 24, 32.kabinets Tālr.: ERASMUS+ un EEZ programmu koordinēšana. Starptautisku projektu vadītāja. Izsniedz: - atzīmju izrakstus (ENG) - akadēmiskās izziņas (ENG) Sabiedrisko attiecību vadītāja AIJA LŪSE Ludzas iela 24, 32.kabinets Tālr.: Mob. tālr.: aija.luse@lka.edu.lv LKA komunikācija ar sabiedrību un medijiem. Sociālie tīkli, teksti, idejas, reklāmas. Informatīvo kampaņu un publicitātes pasākumu organizēšana. LKA vizuālā tēla izveide un uzturēšana. LKA vēstnešu kustības koordinatore. Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste KAIVA DOMBROVSKA Ludzas iela 24, 32.kabinets Tālr.: info@lka.edu.lv LKA mājaslapas administrēšana. Komunikācija ar potenciālajiem reflektantiem, informatīvo pasākumu organizēšana. LKA vizuālo materiālu veidošana. Fotogrāfe. Starptautiskās sadarbības speciāliste KRISTĪNE BRAMBERGA Ludzas iela 24, 32.kabinets Tālr.: kristine.bramberga@lka.edu.lv ERASMUS+ ārvalstu studentu koordinēšana. Starptautiskās sadarbības projektu koordinēšana. LKA mājaslapas angļu valodas versijas koordinēšana. 14

15 1.5. Radošās darbības centrs Radošās darbības centra vadītājas p.i. KRISTĪNE FREIBERGA Dzirnavu iela 46, 202.kabinets Tālr.: Mob. tālr.: Jaunrades projektu koordinators, režisors JURIS JONELIS Dzirnavu iela 46, 202.kabinets Tālr.: Mob. tālr.: Jaunrades projektu koordinatore LAINE POLE Dzirnavu iela 46, 202.kabinets Tālr.: Mob. tālr.: LKA Radošās darbības centrs ir LKA struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir LKA studējošo akadēmisko zināšanu un radošās prakses integrāciju. Studenti pie RDC vadītājiem var pieteikties gan kā ideju iniciatori, gan izpildītāji. RDC palīdzēs realizēt iecerēto, sniedzot tehnisku (LKA pakļautībā esošo telpu lietošanas saskaņošana, LKA pieejamās tehnikas izmantošana), administratīvu (informēšana par nepieciešamo dokumentu sagatavi pasākuma/projekta realizēšanai atkarībā no situācijas, konsultāciju sniegšana projektu izstrādē un finansējuma piesaistē) un organizatorisku (menedžeru piesaiste pasākumam/projektam, viņu darba koordinēšana un pārraudzība, atbalsts nepieciešamo kontaktu dibināšanā) palīdzību. 15

16 1.6. Bibliotēka LKA bibliotēkas vadītāja JURITA ŠIFERE Ludzas iela 24 Tālr.: e-pasts: Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka dibināta reizē ar Latvijas Kultūras akadēmiju. Bibliotēkas krājumā ietilpst iespieddarbi un cita veida informācijas nesēji periodiskie izdevumi, grāmatas, audio, videoieraksti, CD vienību. Bibliotēkā, atbilstoši tās uzdevumam un mērķim nodrošināt studentiem un pedagogiem studiju un zinātnisko darbu bāzi, tiek krāti un glabāti unikāli darbi filoloģijas, reliģijas vēstures, kultūras vēstures, ētikas, psiholoģijas, socioloģijas, folkloras, vēstures, literatūrzinātnes, teātra, kino un mākslas nozarēs, latviski izdotajā daiļliteratūrā. Samērā plaši pārstāvēta latviešu prese vēstures perspektīvā. Bibliotēkā atrodami vērtīgi iespieddarbi angļu, vācu, krievu, poļu, skandināvu un citās valodās. Ir ievērojams enciklopēdiju un vārdnīcu krājums latviešu, lietuviešu, angļu, vācu, poļu, franču, krievu, spāņu, skandināvu valodās. Liels ieguldījums krājuma veidošanā ir privātpersonu dāvinājumiem zinātnieku un kultūras darbinieku personīgās bibliotēkas, trimdas latviešu organizācijas un privātpersonas, akadēmijas pedagogi. Darba laiks: Pirmdiena 9:00-18:00 Otrdiena 8:00-18:00 Trešdiena 9:00-19:30 Ceturtdiena 9:00-18:00 Piektdiena 9:00-16:00 Sestdiena, svētdiena slēgts Bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir: 25 lasītāju darba vietas 5 datoru darba stacijas ar brīvu pieeju internetam, elektroniskajiem katalogiem un datu bāzēm Bezvadu internets Drukāšanas un kopēšanas pakalpojumi Studenti papildus izmanto: savas pilsētas bibliotēkas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumus (nav iespēja ņemt grāmatas uz mājām) Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāles ( 16

17 1.7. Saimniecības daļa Direktors AINĀRS GRŪBE Ludzas iela 24, 23. kabinets Tālr.: Mob. tālr e-pasts.: Ludzas ielas telpu un inventāra izmantošana ārpus studiju procesa Saimnieciskie jautājumi Skatuves mākslas katedras ēkas Zirgu pasts Dzirnavu ielā 46 pārvaldniece INGA MENGOTE Ludzas iela 24, 23. kabinets Tālr.: Datortehnikas administrators AINĀRS UPMANIS Ludzas iela 24, 31. kabinets Mob. tālr e-pasts.: Ēkas Dzirnavu ielā 46 apsaimniekošanas organizēšana ar mērķi nodrošināt mācību procesu un ārpus mācību procesa notiekošos pasākumus ēkā, ugunsdzēsības, darba drošības un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas organizācija un kontrole. Programmatūras, interneta un bezvadu interneta nodrošinājums Skatuves mākslas katedras ēkas Zirgu pasts uzvedumu daļas tehniskais speciālists DAINIS SUMIŠĶIS Dzirnavu iela 46, Tālr e-pasts Uzvedumu sagatavošanas un īstenošanas tehniskā atbalsta nodrošināšana. Atbildīgais speciālists bīstamo iekārtu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzībai. Skatuves mākslas katedras ēkas Zirgu pasts gaismošanas speciālists NIKS CIPRUSS Dzirnavu iela 46, Tālr e-pasts: LKA pasākumu gaismošana, ēkas Dzirnavu ielā 46 tehniskie jautājumi. 17

18 1.8. LKA Nacionālā filmu skola Filmu skolas vadītājs JĀNIS PUTNIŅŠ Elijas iela 17, 3. stāvs Tālr.: Filmu skolas tehnikas pārzinis MĀRTIŅŠ URĶIS Elijas iela 17, 3. stāvs Tālr.: Sinematekas vadītāja LIENE LINDE Elijas iela 17, 3. stāvs Tālr.: Filmu producente DAIGA LIVČĀNE Elijas iela 17, 3. stāvs Tālr.: LKA Nacionālā filmu skola sadarbībā ar Audiovizuālās mākslas katedru veido un īsteno mūsdienīgas, starptautiskiem standartiem atbilstošas akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī mūžizglītības programmas un profesionālās pilnveides programmas audiovizuālajā mākslā; organizē sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī audiovizuālās mākslas izglītības, jaunrades projektu un pētniecības jomā, producē studiju procesā plānotos audiovizuālos darbus un arhivē tos. 18

19 2. Studijas Kultūras akadēmija realizē akadēmiskās studiju programmas 3 līmeņos bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas. Visas studiju programmas ir akreditētas studiju virzienā Mākslas (Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju virzienu akreditācijas komisijas sēdē gada 22. maijā akreditēja studiju virzienu Mākslas Latvijas Kultūras akadēmijā uz pilnu termiņu jeb sešiem gadiem) Studijas bakalaura studiju programmā Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas: Akadēmiskā bakalaura studiju programma Laikmetīgās dejas māksla (43212) (pārrauga Skatuves mākslas katedra) Akadēmiskā bakalaura studiju programma Audiovizuālā māksla (43213) (pārrauga Audiovizuālās mākslas katedra) Akadēmiskā bakalaura studiju programma Radošās industrijas (43217) (LKA un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgā studiju programma, pārrauga Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra) Studiju ilgums bakalaura studiju programmās Laikmetīgās dejas māksla, Audiovizuālā māksla, Radošās industrijas ir 6 semestri (3 gadi) pilna laika studiju, kas atbilst ne mazāk kā 120 kredītpunktiem (KP 1 ). Akadēmiskā bakalaura studiju programma Mākslas (43212) ar apakšprogrammām: 1. Kultūras un mākslu studijas (pārrauga Kultūras teorijas un vēstures katedra) 2. Kultūras teorija un menedžments (pārrauga Kultūras teorijas un vēstures katedra) 3. Tradicionālā kultūra un latviešu folklora (pārrauga Kultūras teorijas un vēstures katedra) 4. Drāmas un teksta studijas (pārrauga Kultūras teorijas un vēstures katedra) 5. Kultūras socioloģija un menedžments (pārrauga Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra) 6. Starpkultūru sakari (ar un bez specializācijas valodas priekšzināšanām) (pārrauga Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedra) 7. Dramatiskā teātra aktiera māksla (pārrauga Skatuves mākslas katedra) 8. Dramatiskā teātra režijas māksla (pārrauga Skatuves mākslas katedra) Studiju ilgums bakalaura studiju programmas "Mākslas" apakšprogrammās ir 8 semestri (4 gadi) pilna laika studiju, kas atbilst ne mazāk kā 160 kredītpunktiem (KP). Vienā studiju semestrī ir 20 nedēļas (16 lekciju, semināru un praktisko nodarbību nedēļas + 4 sesijas jeb individuālo studiju un pārbaudījumu nedēļas), nedēļā tiek apgūti vismaz 2 KP. Semestrī kopā jāiegūst ne mazāk kā 20 KP. Pēdējā studiju semestrī bakalaura programmas Māksla apakšprogrammu studentiem nav lekcijas, students patstāvīgi un sadarbībā ar darba vadītāju izstrādā bakalaura darbu, kas atbilst 10 KP. Tā kā bakalaura programmā Mākslas arī 8.semestrī nepieciešams iegūt 20 KP, taču bakalaura darbs nodrošina tikai 10 KP, 8.semestra iztrūkstošie 10 KP ir proporcionāli izdalīti pārējos 7 semestros (rezultātā semestrī students iegūst ~ KP katru semestri + 8.semestrī 10 KP). Studijas nenotiek, studentam tikai sēžot auditorijā un klausoties docētāja lekciju vai piedaloties praktiskajās nodarbībās. Studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšana atbilstoši studiju programmas plānam notiek arī, konsultējoties ar docētājiem un patstāvīgi veicot studiju uzdevumus. Tiešā akadēmiskā personāla un studējošo saskarsme studiju procesā parasti ir ne mazāk kā 20 akadēmiskās stundas jeb kontaktstundas nedēļā (t.i., 10 lekcijas, konsultācijas u. tml.). Turklāt mākslas bakalaura un maģistra radošo studiju programmu apguvē (piemēram, Laikmetīgās dejas 1 KP jeb kredītpunkts studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēļai), kurā bakalaura studiju programmā ne mazāk kā 40 procentus no apjoma, bet maģistra studiju programmā ne mazāk kā 30 procentus no apjoma veido kontaktstundas. Pēc kredītpunktu sistēmas strādā visās Latvijas un arī ārvalstu augstākās izglītības iestādēs. ECTS - akadēmiskajā izziņā un diploma pielikumā norādīta Eiropā atzītā kredītpunktu sistēma, kas atbilst formulai 1 ECTS=1 KPx1,5. 19

20 mākslas, aktiera un audiovizuālās mākslas un citās jomās) nepieciešamas individuālās nodarbības docētāja vadībā. Tādēļ radošo apakšprogrammu, kā arī Laikmetīgās dejas mākslas programmas studentu nodarbību grafiks ir blīvāks nekā teorētisko apakšprogrammu studentiem, kuriem pētnieciskais vai prakses darbs docētāju vadībā neatspoguļojas nodarbību grafikā. Bakalaura studiju programmu struktūra LKA akadēmisko bakalaura studiju programmu satura specifiku nosaka tas, ka programmu apguves rezultātā vienlaikus ar plaša spektra kompetenci humanitārajās zinātnēs studentam jāiegūst arī specializācija kādā no humanitāro zinātņu vai mākslas nozarēm. Tādējādi programmu struktūra ir šāda: A daļa - programmas obligātā daļa: studiju kursi, kas garantē humanitāro zinātņu pamatu apguvi līdz 80 KP jeb 50% no programmas apjoma. A daļas studiju kursi ir obligāti visiem studentiem, tie ir standartizēti studiju priekšmetu blokos, kā piemēram: Vispārējā kultūras teorija, vēsture un semiotika, Filozofijas teorijas pamati un vēsture, Mākslas teorija un vēsture, Humanitāro zinātņu teorētiskie pamati, Valodu studijas. B daļa - programmas ierobežotās izvēles daļa: studiju kursi, kas grantē humanitāro zinātņu specializāciju jomas pamatu apguvi līdz 80 KP jeb 50% no programmas apjoma. Studiju kursi atbilst katras apakšprogrammas specifikai, piemēram, Starpkultūru sakaru apakšprogrammā dominē specializācijas valsts kultūras un valodas studijas. C daļa - programmas brīvās izvēles daļa: studiju kursi, kas papildina obligātos studiju kursus un paredzēti studējošā brīvai izvēlei. Prakse ne vēlāk kā 7. semestrī jāiesniedz prakses atskaite par nokārtotu praksi, iegūstot 2 KP. Kursa darbi jāizstrādā un jāaizstāv 4. un 6.studiju semestrī (attiecīgi 2 un 4 KP). Bakalaura darbs jāizstrādā un jāaizstāv 8.studiju semestrī (10 KP). Akadēmiskā bakalaura studiju programma Laikmetīgās dejas māksla, Audiovizuālā māksla A daļa - programmas obligātā daļa: studiju kursi, kas garantē humanitāro zinātņu un laikmetīgās dejas mākslas pamatu apguvi 70 KP apjomā (Laikmetīgās dejas mākslas programmā) vai humanitāro zinātņu un audiovizuālās mākslas pamatu apguvi 55 KP apjomā (Audiovizuālās mākslas programmā). B daļa - programmas ierobežotās izvēles daļa: studiju kursi, kas grantē humanitāro zinātņu un laikmetīgās dejas mākslas specializācijas pamatu vai audiovizuālās mākslas specializācijas apguvi KP apjomā. C daļa - programmas brīvās izvēles daļa: studiju kursi 8 10 KP apjomā, kas papildina obligātos studiju kursus un paredzēti studējošā brīvai izvēlei. Prakse ne vēlāk kā 5. semestrī jāiesniedz prakses atskaite par nokārtotu praksi, iegūstot 2 KP. Kursa darbs - jāizstrādā un jāaizstāv 4.studiju semestrī (4 KP). Bakalaura darbs jāizstrādā un jāaizstāv 6.studiju semestrī (10 KP). Akadēmiskā bakalaura studiju programma Radošās industrijas A daļa - programmas obligātā daļa: Ietverti studiju kursi (59 KP apjomā), kas apskata mākslas zinātnes un radošo industriju pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju. B daļa - programmas ierobežotās izvēles daļa: Ietverti studiju kursi (41 KP apjomā), kas sniedz mākslas un radošo industriju raksturojumu un skata problēmas starpnozaru aspektā. C daļa - programmas brīvās izvēles daļa: studiju kursi 4 KP apjomā, kurus studējošais brīvi izvēlas no LKA vai RTU brīvās izvēles kursu piedāvājuma (rekomendējoši 2.un 5.studiju semestrī, ne mazāk kā 1 un 3 KP apjomā) Prakse - studenti apgūst praktiskas iemaņas prakses ietvaros, īstenojot 2 prakses vienu saistītu ar kultūras menedžmentu, vienu kādā uzņēmumā, par katru praksi iegūstot 3 KP. Studiju darbs - 4. semestrī studējošie izstrādā radošo industriju studiju darbu (4 KP). Bakalaura darbs - 6.semestrī studenti izstrādā un aizstāv patstāvīgu pētījumu par aktuālām radošo industriju tēmām, kas ietver tēmas teorētisku pamatojumu un empīriskas daļas izstrādi (10 KP). Katra studiju kursa apjomu, pārbaudījuma formu, iegūstamo KP skaitu, kā arī kursa dalījumu semestros var uzzināt programmu pārraugošajā katedrā, pie apakšprogrammu vadītājiem vai Studiju daļā. 20

21 2.2. Studijas maģistra studiju programmā Latvijas Kultūras akadēmijas maģistra studiju programmas: Akadēmiskā maģistra studiju programma Audiovizuālā un skatuves māksla (45213) (pārrauga Skatuves mākslas katedra un Audiovizuālās mākslas katedra) Akadēmiskā maģistra studiju programma "Mākslas" (45212) ar apakšprogrammām: Kultūras un starpkultūru studijas (pārrauga Kultūras teorijas un vēstures katedra) Kultūras menedžments un radošās industrijas (pārrauga Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra) Starptautiskais mediju un kultūras menedžments (studijas vācu valodā) (pārrauga Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra) Studiju ilgums LKA maģistra studijās visām apakšprogrammām ir vienāds: 4 semestru (2 gadu) pilna laika studijas, kas atbilst ne mazāk kā 80 kredītpunktiem (KP). Maģistra studiju programmas struktūra LKA akadēmiskās maģistra studiju programmas Mākslas satura specifiku nosaka tas, ka programmas apguves rezultātā vienlaikus ar plaša spektra un zinātniski dziļu kompetenci humanitārajās zinātnēs jāiegūst arī specializācija kādā no humanitāro zinātņu vai mākslas nozarēm. Tādējādi programma uzbūvēta pēc šāda stingri ievērota kvantitatīvā līdzsvara attiecību principa: A daļa - programmas obligātā daļa: studiju kursi, kas garantē humanitāro zinātņu teorētisku atziņu dziļu apguvi un izpratni par interdisciplināras pieejas metodoloģisko pamatu humanitārajās zinātnēs, 40 KP vai 50% no programmas apjoma. Maģistra grāda iegūšanai obligātais maģistra darbs 20 KP vai 25% no programmas apjoma iekļauti A daļā, lai aprobētu iegūtās teorētiskās atziņas teorētiska darba izstrādē un demonstrētu zinātniskā darba pārvaldījuma līmeni. Maģistra programmā prioritāra ir humanitāro zinātņu jomas teorētisko atziņu brīva pārvaldīšana. B daļa - programmas ierobežotās izvēles daļa: studiju kursi, kas garantē humanitāro zinātņu specializāciju jomas teorētisko atziņu apguvi 40 KP vai 50% no programmas apjoma. Studiju kursi atbilst katras apakšprogrammas specifikai. C daļa - programmas brīvās izvēles daļa: studiju kursi, kas veido papildinājumu humanitāro zinātņu maģistra programmas A un B daļā apgūtajiem kursiem un domāti studējošā brīvai izvēlei. Prakse ne vēlāk kā 3. semestrī jāiesniedz prakses atskaite par nokārtotu praksi, iegūstot 2 KP. Kultūras menedžments un radošās industrijas studējošie veic vismaz divas prakses, apmeklē teorētisko lekciju kursu un kopā iegūst 8 KP. Maģistra darbs jāizstrādā un jāaizstāv 4.studiju semestrī (20 KP) Izvēles kursi bakalaura un maģistra studiju programmās Bakalaura studiju programmas Laikmetīgās dejas māksla studentiem 6 studiju semestru laikā obligāti jāapgūst brīvās izvēles (C daļas) studiju priekšmeti ne mazāk kā 8 KP apjomā. Bakalaura studiju programmas Audiovizuālā māksla studentiem 6 studiju semestru laikā obligāti jāapgūst brīvās izvēles (C daļas) studiju priekšmeti ne mazāk kā 7 KP apjomā. Bakalaura studiju programmas Radošās industrijas studentiem 6 studiju semestru laikā obligāti jāapgūst brīvās izvēles (C daļas) studiju priekšmeti ne mazāk kā 4 KP apjomā. Maģistra studiju programmas Audiovizuālā un skatuves māksla studentiem 4 studiju semestru laikā obligāti jāapgūst brīvās izvēles (C daļas) studiju priekšmeti ne mazāk kā 4 KP apjomā. Bakalaura studiju programmas Mākslas un akadēmiskās maģistra studiju programmas Mākslas studentiem brīvās izvēles (C daļas) studiju priekšmetu apguve ir ieteicama, taču nav obligāta. C daļas studiju kursu atzīmes neietekmē studenta vidējo atzīmi, kas nosaka rotāciju un stipendiju, taču, ja students reģistrējies C daļas kursam, viņam obligāti jākārto kursā paredzētais pārbaudījums, pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par akadēmisko parādu. 21

22 Katrai apakšprogrammai rekomendējamie C daļas studiju kursi ir iekļauti lekciju sarakstā (atzīmēti ar*). Katra semestra izvēles kursu saraksts pieejams studējošā profilā informatīvajā sistēmā, kur studējošais reģistrējas izvēles kursiem. Ja lekciju plānojums atļauj un studējošā zināšanas un prasmes ir atbilstošas kursa mērķu sasniegšanai, studējošais var izvēlēties apmeklēt citu apakšprogrammu A/B daļas kursus (ierobežojumi ir apakšprogrammu praktisko nodarbību kursos, ko bieži nav iespējams apmeklēt studiju metožu specifikas dēļ), saskaņojot izvēli ar kursa docētāju un Studiju daļu. Katra kursa apjomu, pārbaudījuma formu, kursa dalījumu semestros var uzzināt pie apakšprogrammas vadītāja vai Studiju daļā. Studentiem par izvēles kursiem sadarbības augstskolās LKA studējošie var bez maksas apmeklēt studiju kursus arī LKA sadarbības augstskolās - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) Audiovizuālās mediju mākslas departamentā, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā (LKK) un Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). LKA studējošais izvēlas sev interesējošus studiju kursus uzskaitīto augstskolu mājas lapā un, aizpildot iesniegumu, saskaņo izvēli ar LKA Studiju daļu (31.kab.), tad reģistrējas sadarbības augstskolas studiju departamentā un paraksta viestudentu līgumu. Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas sadarbības augstskolā iegūto vērtējumu reģistrē LKA Studiju daļā svešvalodu apguve bakalaura studiju programmās LKA studiju programmās tiek akcentēta svešvalodu apguve. Pirmā svešvaloda Uzsākot bakalaura un maģistra studijas, studējošais norāda svešvalodu (1.svešvaloda), kurā viņam ir priekšzināšanas un kuru turpinās apgūt LKA. Katru gadu studējošajiem kā 1.svešvalodu tiek piedāvāts apgūt angļu, vācu vai franču valodu (studentiem ar attiecīgās valodas priekšzināšanām). Bakalaura programmas Mākslas apakšprogrammās 1.svešvalodas apmācība parasti ir 4 semestru (16 KP) studiju kurss, 2 nodarbības nedēļā. 4.semestrī kurss noslēdzas ar gala pārbaudījumu eksāmenu. Bakalaura programmu Laikmetīgās dejas māksla, Audiovizuālā māksla, Radošās industrijas, kā arī bakalaura programmas Mākslas radošo apakšprogrammu (Dramatiskā teātra aktiera māksla, Dramatiskā teātra režijas māksla, Audiovizuālā māksla, Drāmas un teksta studijas) un Starpkultūru sakaru apakšprogrammu specializāciju Latvija Ziemeļvalstis, Latvija Nīderlande/Vācija, Latvija Francija/Beļģija studiju plānā svešvaloda paredzēta mazākā apjomā 3 vai 4 semestrus. Šo programmu lekciju plānā tiek paredzēta tikai angļu valoda, taču studējošiem ir tiesības apmeklēt citu valodu nodarbības, ja lekciju plānojums to atļauj. 3. vai 4.semestra noslēgumā jākārto gala pārbaudījums eksāmens. Bakalaura programmas absolventiem, kuri 1.svešvalodas gala pārbaudījumā ieguvuši vērtējumu, kas nav zemāks par 8, studiju noslēgumā izsniedz svešvalodas apguves sertifikātus. Maģistra studiju programmas apakšprogrammu studējošajiem tiek piedāvāta iespēja svešvalodās apgūt humanitāro zinātņu problēmas, gūt vērtīgu akadēmisko un profesionālo pieredzi un doties plaša piedāvājuma studiju apmaiņā uz ārvalstu augstskolām, kas ir Latvijas Kultūras akadēmijas sadarbības partneri. 22

23 Otrā svešvaloda Sākot ar 5.studiju semestri, studiju grafikā tiek ieplānota otrā svešvaloda (franču, spāņu, itāļu vai cita valoda studējošajiem bez attiecīgās valodas priekšzināšanām). Otrā svešvaloda ir C daļas (izvēles) 3 semestru studiju kurss, nodarbības notiek 2 reizes nedēļā. Ja nodarbību plānojums atļauj, maģistra programmas studējošie var apmeklēt otrās svešvalodas nodarbības kā izvēles kursu. Specializācijas valodas apmācība starpkultūru sakaru apakšprogrammā Starpkultūru sakaru apakšprogrammā specializācijas valoda (franču, vācu, zviedru, norvēģu, spāņu, angļu, itāļu, poļu, dāņu, nīderlandiešu u.c. valoda) tiek apgūta 7 semestrus. Studiju rezultātā izcilākie studējošie sasniedz Level 6 (C2) of the Common European Framework of Reference for Languages, bet visi sekmīgie vismaz B2. Valodu un kultūras studijās tiek plaši izmantotas šādas studiju metodes: CLIL (Content and Language Integrated Learning/ Satura un valodas integrētā apguve) metode, īpaši akcentējot starpkultūru saskarsmes aspektus; Studējošo radošās izpausmes (piem., franču teātra darbnīca, itāļu teātra darbnīca, tradicionālais Rudens salons, Britu klubs, itāļu kultūras vakari, fiestas). Specializācijas valodas apguves kurss noslēdzas ar gala pārbaudījumu eksāmenu, starpkultūru studiju apakšprogrammas absolventiem, kuri specializācijas valodas gala pārbaudījumā ieguvuši vērtējumu, kas nav zemāks par 8, studiju noslēgumā izsniedz svešvalodas apguves sertifikātus Pārbaudījumu veidi un vērtēšanas sistēma LKA realizēto studiju programmās un apakšprogrammās ietvertajos studiju kursos iegūtās zināšanas tiek vērtētas vienā no diviem iespējamajiem pārbaudījumu veidiem: 1) eksāmens (vērtējums ballu sistēmā) 2) ieskaite (vērtējums - ieskaitīts/ neieskaitīts). Šajā gadījumā studējošais nesaņem vērtējumu atzīmes formā, viņa zināšanas tiek vērtētas kā atbilstošas vai neatbilstošas kursā izvirzītajām prasībām. Ja iegūtais vērtējums ir "ieskaitīts", studējošā zināšanas atbilst kursā izvirzītajām prasībām un viņš pārbaudījumu nokārtojis sekmīgi. Studiju rezultātu apguves vērtējums 10 ballu skalā Apguves līmenis Vērtējums Skaidrojums Aptuvenā ECTS atzīme ļoti augsts 10 izcili (with distinction) A 9 teicami (excellent) A augsts 8 ļoti labi (very good) B 7 labi (good) C 6 gandrīz labi (almost good) D vidējs 5 viduvēji (satisfactory) E 4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX zems 3 1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail Studējošā zināšanas tiek vērtētas semestra laikā un kursa noslēgumā, saskaņā ar konkrētā kursa aprakstā apstiprinātajiem nosacījumiem. 23

24 2.6. Studiju kalendāri LKA studiju kalendārs pārskatāmi atspoguļo studiju plānu rudens un pavasara semestros. Lekciju periodu, brīvdienu nedēļas, pārbaudījumu posmu Nedēļu un brīvlaiku plānojuma kalendārs gada 2. septembris gada 26. janvāris Reģistrācijas nedēļa Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas Individuālās studijas un pārbaudījumi

25 2020. gada 2.februāris gada 28.jūnijs Reģistrācijas nedēļa Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Lieldienu brīvdienas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Studijas Individuālās studijas un pārbaudījumi nepāra nedēļa pāra nedēļa 25

26 Akadēmisko notikumu kalendārs LKA BAKALAURA, MAĢISTRA un DOKTORA studiju kalendārs 2019./2020.akadēmiskajam gadam Pētnieciskā/jau nrades darba tēmas un vadītāja pieteikums Pētnieciskā/Jau nrades darba tēmas un vadītāja apstiprināšana BAKALAURA studiju programma 1.kursi 2.kursi 2RI 3.kursi 3RI 4 KTM, SKS 1. kursi MAĢISTRA studiju programma 2mKSS, 2mKMRI Studentu ziemassvētku balle: tiks precizēts Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas: LKA dzimšanas diena: 29.decembris ZIEMAS sesija: PAVASARA semestra reģistrācijas nedēļa: PAVASARA semestra studijas: ( : lekcijas un prakt. nodarb.; : pārbaudījumi). Pieteikšanās stipendijai: līdz Reģistrēšanās C daļas kursiem: DOKTORA studiju programma 2 mavms dkt RUDENS semestra reģistrācijas nedēļa: RUDENS semestra studijas: ( lekcijas un prakt. nodarb.; : pārbaudījumi). Leģendu diena: Pieteikšanās stipendijai: līdz Reģistrēšanās C daļas kursiem: Atteikšanās no C daļas kursiem: līdz Kursa darbu iesniegšana studējošajiem, kuri 2018./2019. studiju gada pavasara semestrī bijuši ERASMUS studijās: līdz Kursa darbu aizstāvēšana studējošajiem, kuri 2018./2019. studiju gada pavasara semestrī bijuši ERASMUS studijās: līdz Patriarha rudens: 30. septembris 6. oktobris Starptautiskā zinātniskā konference Kultūras Krustpunkti :

27 Apakšprogram mas speciālais pārbaudījums SKS studentiem Prakses atskaites iesniegšana Bakalaura/maģi stra darbu priekšaizstāvēš ana Kursa/ Bakalaura / maģistra darba tēmas precizēšana Atkārtotā bakalaura/maģi stra darbu priekšaizstāvēš ana Atteikšanās no C daļas kursiem: līdz Kultūras kanona konkursa noslēgums: Pieteikšanās noslēguma darba aizstāvēšanai iepriekšējo gadu studējošajiem: līdz Ēnu diena: janvāra beigas/febr. sākums Tiks precizēts Tiks precizēts Kursa darbu iesniegšana vadītājam/ atskaite Kursa darbu nodošana Kursa darbu izvērtēšana Informācijas diena: Studentu kurpēs: Starptautiskā conference par kultūrizglītības pētniecību: Crazy Night: tiks precizēts Mūzu akadēmija: Lieldienu brīvdienas: Līdz Līdz

28 Bakalaura/maģi stra darbu iesniegšana vadītājam Bakalaura/maģi stra darbu nodošana Bakalaura/maģi stra darbu aizstāvēšana Diplomu izsniegšana un izlaidums LKA Satversmes apstiprināšanas gadadiena (brīvdiena): 18. maijs Zinātmāksla: VASARAS sesija:

29 2.7. LKA studiju gada ikgadējie notikumi Leģendu diena Studējošo pašpārvaldes organizēta iepazīšanās ar akadēmiju un pasniedzējiem, kas tiek organizēta pirmkursniekiem, bet laipni aicināti piedalīties visi, kuri akadēmijas sienās radījuši vai piedzīvojuši leģendas. Festivāls Patriarha rudens Festivāls notiek kopš gada, un tā mērķis ir vienā nedēļas izrāžu maratonā parādīt Akadēmijas radošo studentu darbus (laikmetīgās dejas horeogrāfi, aktieri, režisori, dramaturgi, kino studenti), kas tiek veidoti sadarbībā ar teorētisko studiju (lugu tulkojumi, recenzijas par izrādēm, avīze u.c.) un menedžmenta studentiem. Galvenais sadarbība gan Akadēmijas dažādo apakšprogrammu studējošo starpā, gan ar citām augstskolām. Starptautiskā zinātniskā konference Kultūras krustpunkti Konferences galvenā misija ir publiskot Latvijai nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, kā arī aktivizēt akadēmisko diskusiju. Tā ļauj precizēt un paplašināt kultūras un mākslas nozīmes izpratni sabiedrībā, kā arī sekmēt kultūras un citu sabiedrības dzīves sektoru produktīvu mijiedarbību kopumā Ziemassvētku balle Studējošo pašpārvaldes organizēti svētki studentiem. 29

30 LKA dzimšanas diena 29. decembris gada 29. decembrī Latvijas Republikas valdība pieņēma lēmu par Latvijas Kultūras akadēmijas izveidošanu un prof. Pētera Laķa vadībā sākās jaunās augstskolas izveides priekšdarbi. Pilnvērtīgs studiju process sākās gada septembrī, bet LKA dibināšanas diena tiek atzīmēta 29. decembrī. Diplomdarbu skates Katru gadu akadēmiju absolvē dažādu radošo programmu studenti (aktieri, režisori, dejotāji, filmu režisori, operatori, montāžas režisori, u.c.), kuru noslēguma darbi ir filmas vai izrādes. Pirms noslēgumu darbu aizstāvēšanas tiek organizētas darbu skates, ko aicināti apmeklēt visi studējošie. LKA Satversmes pieņemšanas diena 18. maijs (brīvdiena) gada 18. maijā Kultūras akadēmijas satversmes sapulce pieņēma LKA Satversmi, kura vēlāk tika apstiprināta ar Latvijas Republikas Saeimas lēmumu. Saskaņā ar senu akadēmisku tradīciju šī diena ir Akadēmijas svinamā diena. Valpurģu nakts Valpurģi ir Latvijas Kultūras akadēmijas Studentu pašpārvaldes organizēts kultūras un mūzikas pasākums. Kultūras kanona konkurss Konkurss Latvijas vispārizglītojošo skolu klašu skolēniem un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēniem, kas iesaista Latvijas skolu jaunatni diskusijā par Latvijas nacionālo identitāti, kultūras vērtību pārmantošanu un starpgrupu solidaritāti. Studējošo konference ZinātMāksla Konferences mērķis stiprināt saikni starp zinātnisko un māksliniecisko darbību, tādējādi attīstot studentos radošu pieeju un padziļinātu izpratni par visdažādākajiem dzīves, kultūras un mākslas aspektiem. Konferencē dažādu programmu un līmeņu (bakalaura, maģistra un doktora) studējošie gan no Akadēmijas, gan arī no citām mākslas augstskolām iepazīstina ar saviem pētnieciskās un radošās darbības sasniegumiem. Konference dod iespēju teorētiski un praktiski iepazīt visjaunākās individuāli un sadarbībā tapušās idejas un jaunrades darbus. Konferencē aplūkotas tādas jomas kā kultūras, mākslas un literatūras fenomenu pētniecība, starpkultūru studijas, kultūras socioloģijas pētījumi u.c. Konferences laikā tiek dāvāta lieliska iespēja vērot jaunākos aktieru, audiovizuālās mākslas un laikmetīgās dejas nozarē tapušos studējošo darbus Sesija Katrā studiju gadā ir 2 studiju semestri (rudens un pavasara semestris) un 2 sesijas (ziemas un vasaras sesija). Sesija ilgst 4 nedēļas. Sesijas pārbaudījumu datumus katras akadēmiskās grupas vecākais saskaņo ar kursa docētāju, sesijas plānu apstiprina Akadēmiskā darba prorektora izdots rīkojums. Saskaņā ar Nolikumu par pārbaudījumiem un citiem studiju procesu reglamentējošajiem dokumentiem LKA: pārbaudījumi ir jākārto sesijas grafikā paredzētajā dienā un laikā; Ja studējošais pārbaudījumu kārto citā laikā (pirms vai pēc sesijas grafikā noteiktā datuma, studējošais nav ticis pielaists pie pārbaudījuma kārtošanas, kārto pārbaudījumu atkārtoti), studējošajam jāvienojas ar kursa docētāju par pārbaudījuma laiku (ieteicams pārbaudījumu kārtot reizē ar kādu studentu grupu (atbilstoši sesijas grafikam)) un studējošajam jāsaskaņo individuālās eksaminācijas lapas sagatavošana Studiju daļā (31.kab.). Docētājs ieraksta pārbaudījuma rezultātu individuālajā 30

31 eksaminācijas lapā un studējošais iesniedz Individuālo eksaminācijas lapu Studiju daļā (31.kab.), studiju daļa ieraksta pārbaudījuma rezultātu informatīvajā sistēmā. EUR 15,00 pārbaudījuma (eksāmena/ieskaites) kārtošana citā dienā, nekā tas paredzēts studiju programmā un apstiprinātajā sesijas vai gala pārbaudījumu kārtošanas grafikā; Atkārtota pārbaudījuma kārtošana (arī pie komisijas); pārbaudījuma kārtošana studiju pārtraukumā esošajiem studējošajiem; EUR 30,00 svešvalodas kursa gala eksāmena kārtošana citā semestrī, nekā tas paredzēts studiju programmā. LKA konta numuru skatīt rokasgrāmatas sadaļā LKA studiju maksas un studiju maksājumi (skat. 45. lpp). Studiju departamenta vadītājam ir tiesības atbrīvot studējošo no noteiktās maksas. Piemēram, ja studējošais pārbaudījumu sesijas grafikā noteiktajā laikā nav kārtojis slimības dēļ, Studiju departamentā jāiesniedz attaisnojošo iemeslu apstiprinošs dokuments, uz kura pamata Individuālajā eksaminācijas lapā tiks izdarīta attiecīga atzīme. Ja pārbaudījums tiek kārtots citā laikā, nekā tas paredzēts sesijas grafikā, studējošajam ne vēlāk kā 5 dienas pirms pārbaudījuma jāvienojas ar kursa docētāju par pārbaudījuma laiku. Ieteicams pārbaudījumu kārtot reizē ar kādu studentu grupu (atbilstoši sesijas grafikam). Pozitīvi novērtēta pārbaudījuma pārlikšana nav atļauta. Studējošo pašpārvalde katru gadu decembrī organizē informatīvu lekciju 1. kursa studentiem Tava pirmā sesija Studentu pētnieciskie darbi (kursa, bakalaura, maģistra darbi) Kursa darbi Kursa darbi tiek izstrādāti, sākot ar 2.kursu. Studenta kursa darba izstrādi pārrauga katedra, kuras kompetencē esošās nozares tēmu students izvēlējies izstrādāt savā kursa darbā (profilējošā katedra). Katedra, kura pārzina programmas vai apakšprogrammas apguvi (pārraugošā katedra, skat lpp.) ir atbildīga par to, ka (1) tās pārraudzībā esošās programmas vai apakšprogrammas studenti ir izvēlējušies tēmu un izstrādā pētniecības darbu; (2) kursa darbiem tiek apstiprinātas tēmas un darba vadītājs un/vai konsultants. Students pētnieciskajam darbam tiek aicināts izvēlēties jebkurai LKA studiju apakšprogrammai atbilstošu tēmu. Kursa darba tēmas tiek akadēmiski noteiktas un saskaņotas tiem radošo specialitāšu studentiem, kuru kursa, bakalaura vai maģistra darbs dejas izrāde, uzvedums, filma u.tml. top kā grupas darbs. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādei publicēti mājaslapas sadaļā LKA studentiem/ Studiju pārbaudījumi. Bakalaura un maģistra darbi Bakalaura vai maģistra studiju programmas gala pārbaudījumos ietilpst: (1) Bakalaura vai maģistra studiju programmas noslēguma darbs, kura struktūru un apjomu nosaka Noteikumi par bakalaura un 31

32 maģistra studiju programmu gala pārbaudījumiem un Metodiskie norādījumi kursa, bakalaura un maģistra darba izstrādei un (2) Bakalaura vai maģistra darba priekšaizstāvēšana kā akadēmiskā grāda pretendenta akadēmisko zināšanu un pētniecisko vai jaunrades prasmju izvērtējums noslēguma darba izstrādāšanai un noslēguma darba tematiskās sagatavotības un kvalitatīvās atbilstības LKA studiju, pētniecības un jaunrades mērķiem izvērtējums. Bakalaura vai maģistra studiju programmas noslēguma darbs ir akadēmiskā grāda pretendenta pētnieciskās un radošās kompetences, zināšanu un prasmju apliecinājums. Pēc sekmīgi aizstāvēta noslēguma darba studentam piešķir attiecīgā līmeņa akadēmisko grādu. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādei publicēti mājaslapas sadaļā LKA studentiem/ Studiju pārbaudījumi Prakse Prakse Akadēmijā ir bakalaura un maģistra studiju programmu daļa, kas katrā programmā tiek īstenota saskaņā ar Prakses nolikumu un apakšprogrammu prakšu nolikumiem. Prakses mērķis ir uzlabot studiju programmu īstenošanas rezultātus un nodrošināt Akadēmijas bakalaura un maģistra līmeņa studējošajiem iespējas papildināt studiju programmā apgūtās zināšanas un attīstīt profesionālās darbības prasmes un iemaņas atbilstoši kultūras un mākslas nozares attīstības specifikai, darba tirgus struktūras un vides aktuālajiem nosacījumiem, kā arī darba devēju vajadzībām. Akadēmijas studentiem ir iespēja īstenot divu veidu prakses: Specializācijas praksi un Praksi organizācijā. Specializācijas prakse (B daļa) ir projektu (īslaicīga) tipa prakse, kuras laikā studējošais veic radoša, kultūras, mākslas, starpkultūru, pētnieciska u.tml. rakstura uzdevumus, kurus definē Prakses vadītājs. Šīs Prakses ietvaros studējošais īsteno tādus uzdevumus un apgūst tādas zināšanas un iemaņas, kas ir specifiskas un atbilstošas viņa(-s) studiju apakšprogrammai/specializācijai. Kredītpunktu piešķiršanu (apjomu) primāri nosaka veiktās prakses saturs. Par praksi netiek atzīta (tikai) mazkvalificētu uzdevumu veikšana (piem., drukāšana, bukletu iznēsāšana u.tml.). Specializācijas praksi var veikt gan Akadēmijas projektu ietvaros (konferences, izrādes, festivāli, ERASMUS u.tml.), gan ārpus Akadēmijas (gan Akadēmijas sadarbības partneros, gan citās organizācijās). Vēlams, ka prakse ilgst vismaz pāris dienas. Prakse organizācijā (C daļa) ir studējošā brīvprātīgi izvēlēta (ilglaicīga) prakse kādā kultūras vai citā ar kultūras un mākslas procesiem saistītā organizācijā. Šīs prakses ietvaros studējošais konkrētā institucionālā ietvarā nostiprina studiju procesā apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, veicot savai specializācijai atbilstošas Prakses vadītāja noteiktas darbības. Piem., KSM students uz mēnesi kļūst par asistentu kādā teātrī, AVM students vairākus mēnešus darbojas Latvijas Televīzijā u.tml. Praksi studējošais izvēlas un īsteno individuāli, sev izdevīgā laikā. Praksei jābūt īstenotai līdz bakalaura/ maģistra darba priekšaizstāvēšanai. Lai praksi īstenotu, studiju daļā jābūt iesniegtiem atbilstošajiem prakšu dokumentiem. Informāciju par prakšu procesu var meklēt LKA mājas lapā sadaļā PRAKSE. Karjeras izglītības projektu vadītāja Leonarda Ķestere palīdz atrast studenta profesionālajām interesēm, prasmēm un talantiem piemērotāko karjeras virzienu un prakses vietu (skat. konsultāciju laikus. sadaļā Studiju departaments) Erasmus+ programma Latvijas Kultūras akadēmija ikvienu studentu aicina izmantot izdevību studēt vai veikt praksi ārvalstīs Erasmus+ programmas ietvaros. Pieteikšanās mobilitātei un mērķstipendijām studijām un praksēm (tai skaitā absolventu praksēm) tiek izsludināta vienu reizi gadā februāra beigās. Pieteikumus izvērtē Studiju Programmu padome un apakšprogrammu vadītāji. Konkursā var piedalīties visu apakšprogrammu studenti, kuriem nav akadēmisko vai finanšu parādu un vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm. Izvēloties augstskolu, rūpīgi jāizvērtē savas valodu zināšanas un augstskolas piedāvātie studiju kursi. 32

33 Svarīgi: Studiju mobilitātes periods ir 3-12 mēneši. Prakses mobilitātes periods ir 2-12 mēneši (gan studentiem, gan absolventiem). Students var īstenot mobilitāti kopā 12 mēnešus katrā studiju ciklā (bakalaura, maģistra, doktora). Absolventu prakses mobilitātei studējošais piesakās, būdams studenta statusā (4. kurss bakalauri, 2. kurss maģistri), un mobilitāti var veikt 1 gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas. Mobilitāti var kombinēt dažādi, pēc studējošā ieskatiem, saglabājot nosacījumu par 12 mēnešu periodu (absolventu prakses mobilitātes periods tiek ierēķināts attiecīgā studiju cikla kopējā mobilitātes periodā). Studenti, kuri iepriekš jau ir piedalījušies LLP Mūžizglītības programmā Erasmus, var piedalīties jaunās Erasmus+ programmas aktivitātēs, saglabājot nosacījumu par 12 mēnešu periodu katrā studiju ciklā. Sadarbības augstskolas 2018./2019.ak.g. skatīt LKA mājaslapā Starptautiskā sadarbība / Starptautiskie projekti / Starptautiskā mobilitāte / ERASMUS vai jautāt Ilzei Beimanei (32.kab.) Studējošā pienākumi Studējošo galvenais pienākums ir sekmīgi apgūt izvēlēto akadēmisko vai profesionālo studiju programmu. Studējošajiem ir tiesības iegūt augstāko izglītību, noteiktā kārtībā izmantot Akadēmijas infrastruktūru, pārtraukt un atsākt studijas, saņemt informāciju jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām un iespējamo karjeru, brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, vēlēt un tikt ievēlētam studentu pašpārvaldē, līdzdarboties citās Akadēmijas pašpārvaldes institūcijās, dibināt biedrības. (LKA Satversme, 81. pants) LKA studējošie darbojas LKA Studējošo pašpārvaldē, līdzdarbojas LKA Senātā un citās Akadēmijas lēmējinstitūcijās. Katrs kurss (akadēmiskā grupa) studiju gada sākumā izvirza grupas vecāko, kura uzdevums ir komunikācijas un informācijas aprites nodrošināšana studiju procesā un sadarbība ar Akadēmijas struktūrvienībām. Studējošā pienākums ir apmeklēt nodarbības saskaņā ar nodarbību grafiku un sekot līdzi operatīvajām grafika izmaiņām LKA mājas lapā. Studējošā pienākums ir katra semestra noslēgumā aizpildīt docētāju novērtējuma anketas, kuru iegūtos datus LKA izmanto darba pilnveidošanai. 33

34 3. Rotācija Kas ir rotācija? Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām (turpmāk: budžeta vietām) bakalaura studiju programmas II, III, IV kursa apakšprogrammās un maģistra studiju programmas II kursa apakšprogrammās. Rotācija notiek saskaņā ar Akadēmijas Senāta gada 16. martā apstiprināto Nolikumu par budžeta apmaksāto studiju vietu sadales rotācijas sistēmu bakalaura un maģistra studiju programmā Latvijas Kultūras akadēmijā Kas piedalās rotācijā? Rotācijā piedalās visi pilna laika budžeta studenti un maksas studenti, kas ir nokārtojuši visas akadēmiskās saistības un studē studiju apakšprogrammās, kurās ir budžeta vietas. Budžeta vietu skaitu nākamajam studiju gadam katrā kursā un studiju apakšprogrammā nosaka Akadēmijas Senāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra rīkojumu par studiju vietu skaitu augstskolās. Kas nevar pretendēt uz budžeta vietu? Studējošie, kas nav nokārtojuši akadēmiskās saistības, konkursā nepiedalās un kļūst par maksas studentiem. Kā nosaka rezultātu? Rotācijas rezultātus nosaka pēc vidējās svērtās atzīmes, ko aprēķina pēc šādas formulas: studiju programmas A un B daļas katra studiju kursa (priekšmeta) vērtējumu pēc 10 punktu sistēmas reizina ar attiecīgā kursa (priekšmeta) kredītpunktu skaitu, visus iegūtos reizinājumus saskaita un iegūto summu izdala ar kredītpunktu skaitu. Piemēri: Franču val. integrētais kurss. 6 (g. labi) = 6 x 8 = 48 Pasaules literatūras vēsture 9 (teic.) = 9 x 3 = 27 Angļu valoda 8 (ļ. labi) = 8 x 4 = 32 Vidējā svērtā atzīme = 107 : 15 = 7, 1333 Aktiera meistarības teorija un prakse 9 (teic.) = 9 x 6 = 54 Pasaules teātra vēsture un teorija 6 (g. labi) = 6 x 3 = 18 Pasaules literatūras vēsture 5 (viduv.) = 5 x 2 = 10 Vidējā svērtā atzīme = 82 : 11 = 7,4545 Gadījumā, ja uz vienu vai vairākām valsts budžeta vietām pretendē studenti ar vienādu vidējo svērto atzīmi, priekšroka ir tiem, kas atbilst šādiem papildu kritērijiem prioritārā secībā: 1) augstāks vērtējums kursa darbā; 2) augstāka vidējā svērtā atzīme A daļas kursos; 3) augstāka vidējā svērtā atzīme B daļas kursos. Kādos gadījumos rotācija var tikt atlikta? Ja kādam no budžeta studentiem piešķirts sesijas pagarinājums slimības dēļ, attiecīgā budžeta vieta tiek saglabāta līdz pārbaudījumu nokārtošanai Studiju departamenta vadītāja noteiktajā termiņā. Pēc tam, salīdzinot visu pretendentu iegūto punktu summu, tiek izlemts, kurš var pretendēt uz saglabāto budžeta vietu. Rotācija studentiem, kuri saskaņā ar Akadēmijas noslēgtajiem līgumiem ERASMUS programmas ietvaros studējuši ārzemēs? Studentiem, kuri saskaņā ar Akadēmijas noslēgtajiem līgumiem Mūžizglītības programmas ERASMUS 34

35 vienu semestri studē ārzemēs, rotācijas rezultātus nosaka pēc vidējās svērtās atzīmes, kas tiek aprēķināta no otra šī studiju gada semestra A un B daļas studiju kursu (priekšmetu) vērtējumiem. Studenti, kuri ārzemēs studē abus semestrus, saglabā savu līdzšinējo budžeta studenta vai maksas studenta statusu līdz kārtējai rotācijai. Kad un kā tiek pieņemts lēmums par rotācijas rezultātiem? Piecas dienas pēc pavasara sesijas beigām Studiju departaments apkopo rotācijas provizoriskos rezultātus, ar kuriem studējošajiem ir iespēja iepazīties Ludzas 24, t.i., salīdzināt pavasara eksaminācijas sesijas un rotācijas rezultātus, kā arī kopējo punktu summu un vajadzības gadījumā iesniegt precizējumus. Ne vēlāk kā 10 dienas pēc sesijas šos rezultātus akceptē Rotācijas komisija, kurā ietilpst Studiju departamenta vadītājs, katedru un Studējošo pašpārvaldes pārstāvji. Motivētas apelācijas par komisijas lēmumu var iesniegt Akadēmijas prorektoram akadēmiskajā darba trīs darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas. Rotācijas galīgie rezultāti tiek apstiprināti ar Akadēmijas rīkojumu augustā pirms jaunā studiju gada reģistrācijas nedēļas. Kāds ir studējošo statuss pēc studiju pārtraukuma? Pēc studiju pārtraukuma studējošais līdz kārtējai rotācijai turpina studijas tādā statusā (par valsts budžeta līdzekļiem vai par maksu), kāds viņam bija rotācijas rezultātā pirms studiju pārtraukuma. Vai studējošo statuss var mainīties studiju gada laikā? Ja rudens semestra laikā atbrīvojusies budžeta studiju vieta, pavasara semestrī tajā konkursa kārtībā (pēc vidējās svērtās atzīmes rudens semestrī, bet ERASMUS apmaiņas studentiem pēc pēdējās pavasara sesijas vidējās svērtās atzīmes) var ieskaitīt citu studējošo. Ja budžeta studentam pēc ziemas sesijas ir akadēmiskie parādi (līdz semestra pēdējai dienai neizpildītas akadēmiskās saistības), pavasara semestrī students ar Akadēmijas rīkojumu tiek pārcelts maksas grupā. 35

36 4. Stipendijas Uz stipendiju var pretendēt Akadēmijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās studējošie, kuri konkursa kārtībā uzņemti vai pēc ikgadējās rotācijas ieskaitīti valsts budžeta finansētajās studiju vietās un izpildījuši iepriekšējā semestra studiju plānā paredzētās saistības (sk. Nolikumu par stipendijām). Bakalaura un maģistra studijās pamatstipendija ir 99,60 EUR, doktora studiju programmā 113,83 EUR. Stipendiju piešķir uz semestri. Mēneša stipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā, pamatkritērijs ir sekmes (vidējā svērtā atzīme) iepriekšējā semestrī (1. kursā iestājpārbaudījumu rezultāti). Pie līdzvērtīgiem sekmju un zinātniskās darbības rādītājiem priekšroka mēneša stipendijas saņemšanai vai iespēja saņemt vienreizējo stipendiju sakarā ar apgrūtinātiem materiāliem apstākļiem ir tiem studējošajiem, kuri noteiktā kārtībā un termiņā iesnieguši dokumentu, kas apliecina atbilstību kādai no šīm kategorijām: 1) invalīdi; 2) bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši (līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai); 3) ģimenei, ar kuru studējošajam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; 4) daudzbērnu ģimene (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē); 5) studējošajam ir viens vai vairāki bērni. Pieteikšanās stipendijai Akadēmijas informatīvajā sistēmā (LAIS) 2019./2020. studiju gada rudens semestrim iespējama no 2. līdz 11. septembrim Pieteikšanās mēneša stipendijai Akadēmijas informatīvajā sistēmā (LAIS) tiek pielīdzināta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai (t. i., pieteikums vairs nav jāaizpilda!), bet studējošie, kuri pretendē uz Stipendiju piešķiršanas nolikuma 7. punktā paredzētajām priekšrocībām (sk. iepriekš) vai stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā, papildus (!) aizpilda arī īpašu pieteikuma veidlapu un Studiju daļā 31. telpā uzrāda pieteikšanās brīdī derīgus dokumentus, kas apliecina tiesības pretendēt uz stipendiju saskaņā ar nolikumā minētajiem kritērijiem. Ja attiecīgo dokumentu kopijas iesniegumam nav pievienotas, Stipendiju komisija pretendenta atbilstību minētajam kritērijam nevērtē. Piesakoties stipendijai pirmo reizi, sava LAIS profila sadaļā Personas dati / Pamatinformācija obligāti jāievada informācija par bankas norēķinu kontu, uz kuru pārskaitīt stipendiju. Pēc pieteikšanās studējošais savā LAIS profilā redz savu un to grupas biedru rezultātus, kuri arī pieteikušies, uz mēneša stipendiju; līdz ar katru jaunu pieteikumu saraksts papildinās un secība mainās. Uz stipendiju pavasara semestrī var pieteikties arī tie studenti, kuri šajā vai iepriekšējā semestrī atrodas vai ir bijuši ERASMUS+ apmaiņas studijās ārzemēs. Tā kā nav izslēgts, ka informatīvajā sistēmā (LAIS) šajā gadījumā sākotnēji neparādās iepriekšējās LKA kārtotās sesijas vidējā svērtā atzīme, šos pieteikumus Stipendiju komisija izvērtēs papildus. Konkursa rezultātus Stipendiju komisija (doktora studiju programmā LKA Zinātniskā un mākslinieciskā padome) izskatīs līdz 20. septembrim. Pēc Akadēmijas rīkojuma parakstīšanas informācija būs pieejama Akadēmijas informatīvajā sistēmā (LAIS) sadaļā Studijas/ Rīkojumi (pievērst uzmanību piešķirtās stipendijas termiņam tā var būt gan uz visu semestri, gan vienu mēnesi!). Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt: goldmanis@lka.edu.lv 36

37 5. Studiju vai studējošā kredīts ar valsts galvojumu Studiju / studējošo kredīti Iespēja noformēt jaunu studiju vai studējošā kredītu ar valsts galvojumu Kredīta pieteikumu var iesniegt semestra sākumā, aizpildot veidlapu Akadēmijas Studiju daļā 31. kab. un saskaņojot to ar Studiju kredītu piešķiršanas komisijas priekšs. doc. J. Goldmani (26. kab., telef goldmanis@lka.edu.lv). Studenti var saņemt divu veidu kredītus ar valsts galvojumu: Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz LKA noteikto studiju maksu. Līgums par studiju kredītu tiek slēgts uz visu studiju laiku. Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. No gada septembra kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 80 % no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma tātad tagad tas var būt līdz 344 EUR. Līgums par studējošā kredītu tiek slēgts uz visu studiju laiku, kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu). Kredītu pamatsummas atmaksas un procentu maksājumu kalkulatoru var aplūkot SEB bankas mājas lapā. Kādi ir kredīta saņemšanas nosacījumi? Valsts galvotais studiju un/vai studējošā kredīts ir pieejams visiem LKA studentiem. Šādu kredītu nodrošinājumam nepieciešams viens galvotājs (arī ar prasībām galvotāja atbilstībai var iepazīties SEB bankas mājas lapā). Lai pieteiktu kredītu, vispirms akadēmijā (Studiju daļā 31. telpā) jāaizpilda Pieteikuma anketa. Kas notiek pēc Kredīta pieteikuma iesniegšanas Studiju departamentā? LKA Kredītu piešķiršanas komisija izskatīs pieteikumus un iesniegs tos pārbaudei IZM Studiju un zinātnes administrācijā, kur tiks pārbaudīta pieprasītāju un viņiem apstiprināto kredītu atbilstība MK noteikumiem (kredītu var saņemt ne vairāk kā viena bakalaura grāda un viena maģistra grāda iegūšanai u. tml.). 37

38 Kad augstskola būs saņēmusi kredīta pieprasījuma apstiprinājumu, uz iesniegumā studējošā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija, un tikai tad studējošais un galvotājs var slēgt kredīta un galvojuma līgumus. Ja studējošais un/vai galvotājs nav SEB bankas klienti, jebkurā SEB bankas filiālē jāatver konts (pakalpojums ir bez maksas, bet kontā jāieskaita 4.27 EUR komisijas maksas segšanai) un jāpieslēdz internetbanka, lai pēc bankas SMS saņemšanas studējošais un galvotājs savās internetbankās varētu noformēt pieteikumu un galvojumu. Pēc aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšanas SZA vēl pārbaudīs kredītņēmēju sarakstu, kā arī organizēs valsts galvojuma parakstīšanu Finanšu ministrijā. Tiem studējošajiem, kuri augustā ieskaitījuši Akadēmijas norēķinu kontā ieskaitījuši daļu studiju maksas, Studiju daļā 31. telpā jāaizpilda pieprasījuma šo summu atmaksāt (norādot savu norēķina kontu). Studiju kredītu banka pārskaitīs uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņems savā kontā aptuveni 4 nedēļu laikā pēc aizdevuma un galvojuma līguma parakstīšanas (pirmajā reizē studējošā kredīts tiks arī par iepriekšējo mēnesi (mēnešiem) kopš semestra sākuma). Ar MK noteikumiem Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" iepazīties un sīkāku informāciju par studējošo kreditēšanu iegūt var: Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā SEB bankas mājas lapā: 38

39 6. Studentu apliecības/ ISIC kartes Latvijas Kultūras akadēmija neizsniedz personalizētas studentu apliecības, taču studentiem ir iespēja pieteikties ISIC kartei, kas ir pasaulē vienīgā starptautiski atzītā studentu identifikācijas karte ar plašu atlaižu tīklu studentiem aktuālās vietās. Akadēmijas studentiem tiek piedāvāti divi ISIC karšu veidi: ISIC Studenta karte (bez piesaistes SWEDBANK kontam) Swedbank ISIC Studentu karte (ar piesaisti SWEDBANK kontam) Pieteikšanās ISIC studentu kartei / tās atjaunošana Ērtākais veids kartes pieteikšanai ir, aizpildot anketu ISIC mājaslapā ISIC.lv/lv/pieteikties un ierodoties ISIC ofisā karti izņemt. Kartes izgatavošanas laiks: ~3 darba dienas. Karti iespējams noformēt arī dodoties uz centrālo ISIC biroju Kr.Barona ielā 24/26-10, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Izziņa, kas apliecina, ka esat LKA students, nav nepieciešama, ja dosieties izgatavot karti pēc 1. septembra, jo ISIC rīcībā būs nodots LKA studējošo saraksts. Fotogrāfiju var ņemt līdzi vai uztaisīt uz vietas ISIC birojā. ISIC biroja darba laiks: darba dienās no plkst Kartes izgatavošanas laiks uz vietas ofisā: ~ 5 minūtes. Kartes maksa LKA studentiem: 4,30 EUR. ISIC Studenta kartes derīguma termiņš ir no esošā mācību gada sākuma (septembra) līdz nākamā kalendārā gada beigām (decembrim). Pieteikšanās Swedbank ISIC kartei/ tās atjaunošana Swedbank ISIC kartei var pieteikties jebkurā laikā, aizpildot pieteikumu SWEDBANK.lv vai kādā no Swedbank filiālēm līdzi jāņem pases izmēra fotogrāfija un izziņa no skolas, ka studējat LKA. Izziņu var pasūtīt un izņemt pie Studējošo servisa speciālistes Baibas Zilgalves Ludzas ielā 24, 31.kabinets, tālr.: , studijas@lka.edu.lv. Swedbank ISIC Studentu kartes īpašniekiem kartes tiks atjaunotas oktobrī, un tās varēs saņemt savā pasta kastītē uz bankā norādīto adresi. Lūgums laicīgi pārbaudīt savu adresi un, ja nepieciešamas izmaiņas, veikt tās savā Swedbank internetbankā, sadaļā Kartes līdz 30. septembrim! Uzrādot ISIC Studenta karti/ Swedbank ISIC Studenta karti Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas birojos, var izgatavot arī sabiedriskā transporta personalizētos e-talonus ar studentu atlaidi. Tāpat ISIC kartes sniedz plašu atlaižu piedāvājumu studentiem īpaši aktuālās vietās gan Latvijā, gan 130 pasaules valstīs. Latvijā ar jebkuru ISIC karti iespējams saņemt atlaides kino un teātru apmeklējumam, vasaras festivālu biļetēm, pusdienu piedāvājumiem, grāmatām un mācību līdzekļiem, printēšanas un iesiešanas pakalpojumiem, apģērba un apavu iegādei, interešu kursu apmeklējumam, sporta klubu apmeklējumam un citur. Atlaižu piedāvājumu var apskatīt vai lejupielādēt ISIC Latvia aplikāciju savā viedtālrunī te ISIC.lv/app. 39

40 7. Sabiedriskā transporta e-taloni Studentiem, kuri vēlas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā, ir nepieciešams derīgs personalizētais e-talons un pagarināts pilna laika studenta statuss uz nākamo mācību periodu. E-talona derīguma termiņa pagarināšana Piešķirtais pilna laika statuss beidzas šī gada oktobrī. Ja vēlaties arī turpmāk izmantot braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā, Jums nepieciešams savlaicīgi pagarināt statusa termiņu uz nākamo mācību periodu. To var izdarīt, dodoties uz Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centriem. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un izziņa no augstskolas vai pagarināta studenta apliecība. E-talona izgatavošana Ja e-talons vēl nav iegūts, to var izgatavot klientu apkalpošanas centros. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un izziņa no augstskolas vai studenta apliecība, kā arī noslēgtais līgums ar mācību iestādi. Studentiem, kuri studēs par maksu, bez līguma līdzi jāņem arī maksājuma izglītības iestādei apliecinošs dokuments. Tā var būt izdruka pirmajam maksājumam, kas ieskaitīts Akadēmijas kontā. Lai arī Rīgas Satiksmes klientu apkalpošanas centri ir informēti, ka Akadēmija piedāvā tikai pilna laika studijas, kas nav norādīts uz studentu apliecībām, tāpēc, dodoties izgatavot e-talonu, drošāk ir līdzi ņemt arī izziņu. Akadēmija iesaka doties uz RS klientu apkalpošanas centriem savlaicīgi, jo septembrī jārēķinās ar stāvēšanu ļoti garās rindās. Rīgas Satiksmes klientu centru atrašanās vietas un darba laiks: Darba laiks: darba dienās no plkst , sestdienās no plkst , svētdienās slēgts. Klientu centrs "Spīķeri" darbojas svētdienās no plkst. 10:00 līdz 16:00. Brīvības iela 191; Prāgas iela 1; Prāgas iela 1 (pie galvenās ieejas); Spīķeru iela 1 (pretī Satiksmes ministrijai); Kurzemes prospekts 137; Brīvības gatve 384b; Vienības gatve 76b; Brīvības iela 49/53 (darba dienās no plkst līdz 19.00, sestdienās no plkst ). Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt , vai rakstīt: info@rigassatiksme.lv Izziņu, ka studējat Akadēmijā, var pasūtīt un saņemt Ludzas ielā 24, 31. kabinetā (epasts: studijas@lka.edu.lv) 40

41 8. LKA studentu iespējas apmeklēt kultūras pasākumus Noteikumi izrāžu apmeklējumiem Latvijas teātros un kino teātros (spēkā no gada oktobra). Jāuzrāda derīga studējošā apliecība!!! Pieteikšanās pie teātra administratorēm (tabulā katra teātra noteikumi un kontakti) Noteikumi neattiecas uz viesizrādēm un pirmizrādēm Teātra administrācija lūdz nekavēt izrādes un, rezervētos ielūgumus, ja netiekat, atteikt, piezvanot, kaut vai 2 stundas pirms izrādes Atšķirīgi noteikumi Teātra un kinomākslu studējošajiem un Drāmas un teksta studiju apakšprogrammas studentiem (DTS). Latvijas Nacionālais teātris Teātra un kinomākslu studējošie, DTS: pieteikties uz brīvajām vietām, jāzvana izrādes dienā: (admin. Sandra)/ (admin. Gita). Visi studējošie: īpašie piedāvājumi uz ģenerālmēģinājumiem un studentu izrādēm +tikšanās ar režisoriem studentu biļete (3 EUR), laicīgi iegādājoties biļeti teātra kasē vai internetā. Dailes teātris Teātra un kinomākslu studējošie, DTS: pieteikties uz brīvajām vietām - zvanīt vai rakstīt vismaz 3 dienas iepriekš inta@dailesteatris.lv, (Inta Moiseja). Kursa apmeklējums ar Skatuves mākslas katedrā saskaņotu iesniegumu un studentu sarakstu. Visi studējošie: vakara kase 2 stundas pirms izrādes (4 un 2 eiro). Jaunais Rīgas teātris Teātra un kinomākslu studējošie, DTS: uz neizpārdotām izrādēm. biļeti jāiegādājas pusstunda pirms izrādes JRT kasē, uzrādot derīgu studentu apliecību, cena 3 eiro. Uz ģenerālmēģinājumiem katedrā apstiprināts saraksts. Ielūgums jāizņem ne vēlāk kā diennakti pirms izrādes (komunikācija caur Skatuves mākslas katedru). Visi studējošie: pilna laika studentiem ar derīgu stud. apliecību 30% atlaide. Valsts Leļļu teātris Teātra un kino mākslu studējošie, DTS: savlaicīgi pieteikties, zvanot , info@lelluteatris.lv. Visi studējošie: vakara kase 1 stundu pirms izrādes. 40% atlaide. Latvijas Nacionālā opera un balets Visi studējošie: (ausma.ozolina@opera.lv) - zvanīt tās dienas vakarā, brīvbiļeti izņemt vakara kasē līdz (tikai stāvvietas 2.balkonā). Rīgas Krievu teātris Visi studējošie: iepriekš zvanīt un pieteikties administratorei: , Liepājas teātris Teātra un kino mākslu studējošie, DTS: pieteikties, laicīgi rakstot uz jevgenija.skoraja@liepajasteatris.lv (administratore ) Valmieras teātris Teātra un kino mākslu studējošie, DTS: pieteikties izrādēm ļoti laicīgi, jo skatītāju vietu maz. kase@vdt.lv vai vdt@vdt.lv, zvanīt iepriekš uz kasi (tel ). Daugavpils teātris Visi studējošie: pieteikties vismaz 2 dienas iepriekš: , janina_ivanova1@inbox.lv. 41

42 Dirty Deal Teatro DDT Ģertrūdes Ielas Teātris Visi studējošie: par atsevišķām izrādēm sazināties ar teātra producentēm: (Justīne Vaivode un Māra Uzuliņa, Teātra īpašie piedāvājumi tiks sūtīti uz katedras e-pastu. Visi studējošie: laicīgi rakstīt, ja ir brīvas vietas, parasti neatsaka Dramaturgu teātris Visiem: biļešu iegādei 50% atlaide (uzrādot ISIC karti) Karaliskais improvizācijas teātris Visiem: pirms pērc biļeti, norādi, ka tev ir ISIC, un saņem 15% atlaidi Kino Bize Visiem: biļetes cena 3,50 EUR (uzrādot ISIC karti) Kinoteātris Splendid Palace Kinoteātrī New Europe Cinemas Daugavpilī Visiem: 1,00 EUR atlaide biļetei (uzrādot ISIC karti) Visiem: biļešu iegādei 15% atlaide (uzrādot ISIC karti) Noteikumi apmeklējumiem Latvijas muzejos un mākslas centros: NB!!! Bezmaksas ieeja gandrīz visos Latvijas muzejos ir Starptautiskajā Muzeju dienā (18. maijs) un Starptautiskajā Muzeju naktī! LKA Rīgas Kino muzejs LKA E.Smiļģa Teātra muzejs LKA studējošajiem brīva ieeja LKA studējošajiem brīva ieeja kim? Mākslas un kultūras skolu skolniekiem un augstskolu studentiem bezmaksas ieeja (uzrādot apliecību) LNMM LNMM galvenā ēka, Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Izstāžu zāle Rīgas mākslas telpa Studiju procesa ietvaros individuāla vai grupas bezmaksas ieeja, vismaz dienu iepriekš iesniedzot rakstveida izglītības iestādes iesniegumu muzeja direktoram (iesnieguma skenēto versiju rekomendēts atsūtīt iepriekš elektroniski uz Visiem: bezmaksas pastāvīgās ekspozīcijas apskate katra mēneša pēdējā svētdienā. Visiem: uzrādot ISIC karti, ieeja 1,50 EUR LKA studējošajiem brīva ieeja Rīgas Motormuzejs Visiem: uzrādot ISIC karti, ieeja 5,00 EUR Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs Latvijas Fotogrāfijas muzejs LKA pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un LKA īstenoto tālākizglītības kursu muzeju darbinieku apmācības jomā dalībniekiem brīva ieeja LKA pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un LKA īstenoto tālākizglītības kursu muzeju darbinieku apmācības jomā dalībniekiem brīva ieeja 42

43 Dzelzceļa muzejs Visiem: uzrādot ISIC karti, ieeja 1,00 EUR Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Visiem: LKA studējošajiem brīva ieeja Rundāles pils Visiem: uzrādot ISIC karti, ieeja 3,00 EUR Jaunmoku pils Mežotnes pils Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs Jelgavā Visiem: uzrādot ISIC karti, ieeja 1,50 EUR Visiem: uzrādot ISIC karti, ieeja 1,50 EUR Visiem: biļešu iegādei 50% atlaide (uzrādot ISIC karti) Tukuma muzejs Studentiem brīva ieeja Vidzemes koncertzāle Cēsis Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) koncerti un koncertsarunas Visiem: biļešu iegādei uz koncertzāles Cēsis organizētajiem pasākumiem 30% atlaide (uzrādot ISIC karti) Visiem: biļešu iegādei 50% atlaide (uzrādot ISIC karti) Visiem: biļešu iegādei uz LNSO organizētajiem pasākumiem 30% atlaide (uzrādot ISIC karti) Studentiem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam vienu stundu pirms jebkura LNSO koncerta biļetes cena 5 EUR! 43

44 9. LKA mākslinieciskie kolektīvi Tradicionālās dziedāšanas grupa "Saucējas" Kontakti: E-pasts: Tālr.: , Vairāk informācijas: Jauktais koris "Sōla" Jaunu dalībnieku uzņemšana katru gadu augusta beigās. Kontakti: Ilze Tormane, tālr ; e-pasts: Vairāk informācijas: 44

45 10. Studējošo Pašpārvalde Latvijas Kultūras akadēmijas Studējošo pašpārvalde Cits Skatupunkts (Akadēmijas SP) ir studentu pašu vēlēta institūcija, kurā ir 15 ievēlēti biedri no visas Akadēmijas, taču tajā var darboties ikviens Akadēmijas students, kuram ir vēlme piedalīties un ietekmēt aktuālākos notikumus Akadēmijā. Akadēmijas SP mērķis ir pārstāvēt Latvijas Kultūras akadēmijas studentu tiesības un intereses augstskolā un citās institūcijās un veidot studentu kultūras dzīvi, kā arī veicināt izglītības un zinātnes attīstību gan Akadēmijas, gan Latvijas mērogā. Studējošo pašpārvaldes deleģētie pārstāvji darbojas Akadēmijas Satversmes sapulcē, Senātā, Studiju programmu padomē, Stipendiju komisijā un citās institūcijās. Akadēmijas SP ir Akadēmijas studentu pašpārvalde, kas risinot akadēmiskos, sociālos un citus jautājumus, kā arī, organizējot pasākumus, ar savu darbību spēj piesaistīt studentus. Ja tevi interesē organizatoriskais darbs, kultūras pasākumi, tev ir visas iespējas iesaistīties Ziemassvētku balles, Valpurģu, Leģendu nedēļas un citu pasākumu organizēšanā. Ja tevi interesē akadēmiskie, sociālie un starptautiskie jautājumi vari iesaistīties Latvijas Studentu apvienības darba grupās, kā arī Akadēmijā vari iesaistīties šo jautājumu risināšanā un studiju kvalitātes uzlabošanā, kā arī iegūt noderīgu informāciju par studiju procesu organizēšanu. Akadēmijas SP deleģē pārstāvjus dažādās institūcijās, kā Senāts, Satversmes sapulce, Stipendiju komisija, Latvijas Studentu apvienība u.tml. Papildus Akadēmijas SP atbalsta studentu idejas, veidot dažādus projektus kā zinātniskos, tā kultūras un sociālās dzīves uzlabošanai un aicina piedalīties Akadēmijas SP projektu konkursā. Akadēmiskā dzīve, māksla un kultūra, sociālie jautājumi, politika tas viss ir Akadēmijas SP redzeslokā. Lai dzīve būtu labāka, tā ir jāveido pašam, tādēļ Akadēmijas SP ir īstā vieta, kur savas idejas realizēt gada Studējošo pašpārvaldes vadītāja TĪNA ŽMUIDA Tālr.: Studējošo pašpārvaldes mājaslapa Seko mums sociālajos tīklos un uzzini visu pirmais: 45

46 11. LKA vēstnešu kustība Katru gadu studenti tiek aicināti pievienoties LKA vēstnešu kustībai, lai apceļotu skolas visā Latvijā, tiktos ar skolēniem un stāstītu par LKA, studiju iespējām, personisko studiju pieredzi un LKA personībām. Tieši studenti ir tie, kuri ar savu pieredzi iedvesmo skolēnus un sniedz visprecīzākās un objektīvākās atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar studiju gaitu uzsākšanu un profesijas izvēli! LKA vēstneši kopā ar LKA darbiniekiem pārstāv LKA vārdu ikgadējā izstādē SKOLA un piedalās skolu un pašvaldību organizētajās karjeras dienās. Ja arī tu vēlies pievienoties LKA vēstnešu kustībai, raksti vai zvani LKA vēstnešu koordinatorei Aijai Lūsei ) vai seko līdzi, kad LKA sociālajos tīklos un mājaslapā tiks izsludināta ikgadējā LKA vēstnešu uzņemšana! Piedalies un esi vienā ritmā ar Akadēmiju! 46

47 12. LKA studentu mentoru komanda Ik semestri Latvijas Kultūras akadēmijas Komunikācijas un Starptautiskās sadarbības departaments sadarbībā ar Studentu Pašpārvaldi organizē Akadēmijas studentu badiju komandu, kas palīdz atbraucošajiem Erasmus studentiem ar pirmajiem soļiem Latvijā un Akadēmijā, kā arī organizē dažādus aizraujošus sadraudzības pasākumus un ekskursijas. Kā pieteikties? Augusta un janvāra sākumā Akadēmijas mājaslapā tiek izsludināta pieteikšanās badiju komandai. Seko līdzi informācijai un nenokavē pieteikšanos! Ieguvumi Iespēja uzlabot valodu zināšanas; Iespēja iegūt jaunus kontaktus un labus draugus ārvalstīs, iepazīt tuvāk citu valstu kultūru; Iespēja piedalīties un organizēt dažādus pasākumus un izbraucienus Erasmus studentiem un badijiem; Aktīva darbošanās badiju tīklā var tikt pielīdzināta specializācijas praksei, lai iegūtu nepieciešamos kredītpunktus. Papildu Informācija: Kristīne Bramberga Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiskās sadarbības speciāliste/ Erasmus studentu koordinatore tālr

48 13. Bezvadu internets 14. Rekvizīti Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai Saņēmējs: Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr VALSTS KASE Kods: TRELLV22 Konta Nr.: LV60TREL Studiju maksa Veicot maksājumu par studijām, maksājuma mērķa lauciņā (šis lauks cituviet var tikt saukts arī kā Informācija saņēmējam ) obligāti kā pirmo norādiet: (vienkārši ierakstiet šos skaitļus. Pēc tam seko atstarpe, nevis komats vai kāda cita pieturzīme) studiju maksa, semestris, par kuru tiek veikts maksājums, studenta Vārds Uzvārds (personas kods) Piemēram: studiju maksa, 2011./2012. g. 1. semestris, Maija Liepiņa ( ) Studējošam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ir iespēja saņemt atpakaļ daļu no izdevumiem par studiju maksu. Lūdzam saglabāt saņemtos samaksu apliecinošos dokumentus - kases čeku, kvīti, bankas maksājuma uzdevumu u.c. dokumentus Rekvizīti studiju maksājumu pārskaitīšanai Atkārtota eksāmenu kārtošana, kursa, bakalaura, maģistra darbu nodošana pēc termiņa utt. izcenojumu skat. LKA mājaslapas sadaļā LKA studentiem Studiju maksa/ studiju maksājumi Saņēmējs: Latvijas Kultūras akadēmija, reģ. Nr VALSTS KASE Kods: TRELLV22 Konta Nr.: LV60TREL

49 Studiju maksājumi Veicot maksājumu par studijām, maksājuma mērķa lauciņā (šis lauks cituviet var tikt saukts arī kā Informācija saņēmējam ) obligāti kā pirmo norādiet: (vienkārši ierakstiet šos skaitļus. Pēc tam seko atstarpe, nevis komats vai kāda cita pieturzīme) studiju maksājuma veids (piemēram, atkārtota eksāmenu kārtošana, kursa, bakalaura, maģistra darbu nodošana pēc termiņa utt.), semestris, par kuru tiek veikts maksājums, studenta Vārds Uzvārds (personas kods) Piemēram: atkārtota eksāmena kārtošana, 2017./2018. g. 1. semestris, Maija Liepiņa ( ) 15. LKA e-studiju vide LAIS profilā ( studenti reģistrējas izvēles kursiem, piesakās stipendijai, kā arī semestra noslēgumā aplūko savas gala atzīmes. LKA e-studiju vide ( ir paredzēta, lai ikdienā aplūkotu katra studiju kursa aktualitātes, dalītos ar mācību materiāliem, iesniegtu uzdevumus vai pārbaudījumus, kā arī sazinātos ar docētājiem. Gan LAIS, gan e-studijām jāizmanto izsniegtie reģistrācijas laikā izsniegtie lietotājvārdi un paroles. Neskaidrību gadījumā lūdzu jautāt Studiju daļā 31.kab. 49

50 Veiksmi studijās! instagram.com/lkakademija

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes 09.06.2017. lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 25.06.2019. 1. pielikums Grozījumi: LU 03.01.2019. rīkojums Nr. 1/2 APSTIPRINĀTS LU 13.03.2019. rīkojums Nr. 1/95 ar LU 26.10.2018. LU 28.05.2019. rīkojums Nr. 1/211 LU

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

Studiju kursu apraksta struktūra

Studiju kursu apraksta struktūra Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju virzienu Mākslas un Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Studiju

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī

BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē , Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar grozī BIZNESA, MĀKSLAS UN TEHNOLOĢIJU AUGSTSKOLA RISEBA NT 0002-025 APSTIPRINĀTS RISEBA Senāta sēdē 30.10.2017., Prot. Nr. 17/1.1-07/08 Ar 20.06.2018. grozījumiem (Prot.Nr. 18/1.1-07/06) Lietotie termini UZŅEMŠANAS

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2016 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2015.gada 15.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Studiju virzienu reģistrs svr.aic.lv Asnate Kažoka, AIC eksperte Inita Zaļkalne, AIC eksperte Rīga, 2016.gada 27.oktobris Vēsture Studiju virzienu reģistrs izveidots 2013.gadā Izglītības kvalitātes valsts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Microsoft Word - +Supervizijas dienas_21.09.docx

Microsoft Word - +Supervizijas dienas_21.09.docx Datums Supervizors Pasākums Laiks Vieta Pieteikšanās 30.10.2017. Simona Orinska, Mg. sc. sal., Mag.art., mākslas terapeite 11:00 16:00 MĀ TELPA mākslu terapijas, mākslinieku rezidenču un izglītības centrs,

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pieredze diplomu atzīšanā: izglītības dokumenti no Bangladešas un Ķīnas S E M I N Ā R A Ā RVA L S T U I Z G L Ī T Ī B A S D O K U M E N T U S AT U R A N O Z Ī M E T O AT Z Ī Š A N Ā L AT V I J Ā I E T

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk