16. pielikums. Elektromagnētiskā starojuma ietekmes novērtējums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "16. pielikums. Elektromagnētiskā starojuma ietekmes novērtējums"

Transkripts

1 16. pielikums. Elektromagnētiskā starojuma ietekmes novērtējums

2 Plānoto vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava radītā elektromagnētiskā starojuma ietekmes novērtējums Māris Dambis SIA INSALVO

3 SATURS 1. Informācija par elektromagnētiskajiem laukiem 2. Normatīvie akti saistībā ar elektromagnētiskā lauka iedarbību 3. Pieejamā informācija par vēja elektrostaciju radīto elektromagnētisko lauku 4. Informācija saistībā ar plānoto vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava radīto elektromagnētisko lauku 2

4 1. Informācija par elektromagnētiskajiem laukiem Elektroenerģijas plašā pielietošana daudzās mūsdienu cilvēka dzīves jomās (rūpniecībā, transportā un mājsaimniecībā utt.) un ar to saistītā elektroenerģijas ieguve un pārvade, fiksētie un dažādie bezvadu sakaru, radio, TV un radiolokācijas pielietojumi, kā arī medicīniskā diagnostika un terapija, kas izmanto dažāda veida elektriskos, magnētiskos un elektromagnētiskos laukus, ir nākusi klāt papildus vienmēr vidē ap mums esošajiem elektriskajiem, magnētiskajiem un elektromagnētiskajiem laukiem (Zemes magnētiskais lauks (Latvijā apmēram 51 μt), dabiskie elektriskie lauki, kas, lai arī kvazistatiski, tomēr var mainīties par vairākām kārtām (no V/m parastā dienā, kad sauli reizēm aizsedz mākoņi, līdz pat 20 kv/m un vairāk negaisa laikā), kosmiskas izcelsmes magnētiskās vētras, kosmiskas izcelsmes radioviļņi, infrasarkanais un ultravioletais starojums, kā arī redzamā gaisma, kosmiskas un zemes izcelsmes jonizējošais starojums). Arī dzīvās būtnes, tai skaitā arī cilvēks, rada elektriskos un magnētiskos laukus, tikai to intensitāte parasti nav liela, izņemot dažas eksotiskas sugas. To, ka ļoti lielas enerģijas elektromagnētiskais starojums var būt bīstams, cilvēki saprata visai drīz pēc elektroenerģijas praktiskas izmantošanas sākuma, vispirms jau saistībā ar rentgenstaru iekārtu un radioizotopu izmantošanu. Tāpēc drošības prasības vispirms parādījās tieši attiecībā uz elektromagnētiskā starojuma spektra enerģētisko daļu jonizējošo starojumu. Kā redzams attēlā 1.1., terminu lauki parasti attiecina uz ļoti zemas frekvences (jeb ļoti liela viļņa garuma) elektrisko lādiņu iedarbības izpausmēm. Svarīgi atzīmēt, ka ļoti zemas frekvences elektriskie un magnētiskie lauki ikdienas pielietojuma vajadzībām ir uzskatāmi par savstarpēji neatkarīgiem. Megahercu un Gigahercu frekvenču gadījumā, savukārt ir jārunā par viļņiem, bet sākot ar infrasarkano starojumu par stariem. Taču jāapzinās, ka šāds iedalījums, protams, ir nosacīts, ko lieto labākas saprotamības un ērtības dēļ. 3

5 1.1. attēls. Elektromagnētiskā starojuma skala 1 Saskaņā ar plaši izmantoto elektromagnētiskā starojuma klasifikāciju, rūpnieciskā 50 Hz frekvence ietilpst tā dēvētajās ekstremāli zemās frekvencēs (ELF no angļu - Extremely Low Frequency). 2 Jāatceras, ka visur, kur tiek izmantota elektroenerģija, rodas elektriskie un magnētiskie lauki, kas pie zemām frekvencēm var eksistēt tikai ciešā saistībā ar elektriskā vai attiecīgi magnētiskā lauka avotu un kuri strauji samazinās, pieaugot distancei no šī avota, savukārt, ja frekvence ir lielāka par 30 khz, tad jau iespējams runāt par elektromagnētisko vilni, kurš var atdalīties no tā avota un pat pēc tā izslēgšanas izplatīties lielos attālumos. Latvijā, tāpat kā pārējās Eiropas valstīs, rūpniecībā un arī sadzīves elektroaparatūras darbināšanai pārsvarā tiek izmantota 50 Hz elektriskā strāva. Augstsprieguma elektropārvades līnijās Eiropā pamatā tiek izmantota 50 Hz trīsfāzu maiņstrāva, kas pēc tam tuvāk gala patērētājiem transformatorus tiek pārvērsta zemāka sprieguma (parasti trīsfāzu gadījumā 400V) strāvā, kaut arī iespējami arī citādi risinājumi, piemēram, elektrovilcienu satiksmē Latvijā pagaidām tiek izmantota 3000 V līdzstrāva,, Lietuvā 25 kv maiņstrāva, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Zviedrijā un Norvēģijā - 15 kv 16.7 Hz maiņstrāva, bet Ziemeļamerikā elektroenerģijas tīkla frekvence ir 60Hz. Tā kā elektroenerģijas ražošanas vietas ne vienmēr sakrīt ar tās patērēšanas vietām, tad ir nepieciešamība to pārvadīt līdz patērētājiem. To izdevīgāk veikt ar lielāku spriegumu. Sprieguma paaugstināšanai ir arī otrs ļoti būtisks iemesls pie vienādas jaudas jo augstāks spriegums, jo mazāka strāva un, līdz ar to, arī tās radītais magnētiskais lauks. Protams, vienlaicīgi attiecīgi palielinās elektriskais lauks, taču tas nav tik būtiski, jo, saistībā ar šo lauku iespējamo iedarbību uz cilvēku, dažādu apstākļu dēļ, noteicošā ir tieši magnētiskā lauka iedarbība. Elektrisko lauku arī ir vienkārši ekranēt. Elektrisko lauku raksturo ar tā intensitāti - vektoriāls lielumu, kas raksturo spēka lielumu un virzienu, kas šajā laukā iedarbojas uz lādētu daļiņu, neatkarīgi no tās kustības. Parasti elektriskā lauka intensitāti apzīmē ar E, vai, ja vēlas īpaši norādīt, ka tas attiecas uz vektoru, tad izmanto treknrakstu - E. Elektriskā lauka intensitāti Latvijā pieņemtajā starptautiskajā mērvienību sistēmā SI mēra voltos uz metru (V/m). Magnētisko lauku arī var raksturot ar tā intensitāti - vektoriālu lielumu, kas kopā ar magnētisko indukciju raksturo magnētisko lauku jebkurā telpas punktā. Parasti magnētiskā lauka intensitāti apzīmē ar H, vai, ja vēlas īpaši norādīt, ka tas attiecas uz vektoru, tad izmanto treknrakstu - H. Magnētiskā lauka intensitāti Latvijā pieņemtajā starptautiskajā mērvienību sistēmā SI mēra ampēros uz metru (A/m). Neskatoties uz to, praksē biežāk lieto magnētiskā lauka plūsmas blīvumu jeb magnētiskā lauka indukciju. Magnētiskā indukcija ir vektoriāls lielums, ko raksturo spēks, kas magnētiskajā laukā darbojas uz kustībā esošiem lādiņiem. Parasti magnētiskā lauka indukciju apzīmē ar B, vai, ja vēlas īpaši norādīt, ka tas attiecas uz vektoru, tad izmanto treknrakstu - B. Magnētiskā lauka indukciju Latvijā pieņemtajā starptautiskajā mērvienību sistēmā SI mēra teslās (T). Brīvā telpā (tātad gaisā) un bioloģiskos materiālos magnētiskā lauka indukcija (magnētiskā lauka plūsma) un magnētiskā lauka intensitāte var būt savstarpēji aizvietojamas, izmantojot sakarību 1 A/m = 4 π 10-7 T. Šo izteiksmi parasti vienkāršo noapaļojot sekojoši: 1 A/m = 1.25 µt. 1 Norbert Leitgeb Strahlen, Wellen, Felder München/Stuttgart Deutscher Taschenbuch Verlag/GeorgThiemeVerlag 1990., 310 S. 2 Vadlīnijas Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē, Rīga 2006, LR Valsts darba inspekcija 4

6 Tomēr jāatzīmē, ka saskaņā ar gada 29.oktobra MK noteikumiem Nr.1186 "Mērvienību noteikumi" 3, korektais šī fizikālā lieluma nosaukums ir magnētiskās plūsmas blīvums. Labākai elektriskās enerģijas ražošanā un pārvadē radušos elektriskā un magnētiskā lauku iedarbības konceptu izpratnei, nepieciešams pieminēt strāvas blīvumu, kas ir strāvas plūsma, kas plūst vadošā vidē caur tās plūšanas virzienam perpendikulāru šķērsgriezuma laukuma vienību, piemēram, cilvēka ķermenī vai kādā tā daļā. Parasti aplūko tās strāvas blīvumu, kas tiek inducēta ārējā elektriskā vai magnētiskā lauka iedarbības iespaidā. Strāvas blīvumu parasti apzīmē ar J un to izsaka ampēros uz kvadrātmetru (A/m 2 ). 2. Normatīvie akti saistībā ar elektromagnētiskā lauka iedarbību Latvijā kopš 2018.gada 1.novembra ir spēkā gada 16.oktobra MK noteikumi Nr. 637 Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi 4 (turpmāk MK637), kas formāli pārņem Eiropas Padomes gada 12. jūlija Ieteikumā 1999/519/EK 5 (turpmāk 1999/519) noteiktos ierobežojumus, kas savukārt balstās uz ICNIRP gada vadlīnijām 6 (turpmāk ICNIRP98). Jāatzīmē, ka gan Veselības ministrija, gan arī tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes pirms MK637 stāšanās spēkā jau gadiem ilgi ir izmantojušas 1999/519, lai izvērtētu dažādu elektromagnētiskā lauka avotu ietekmi uz iedzīvotājiem, piem., saistībā ar mobilo sakaru bāzes staciju būvniecību un nodošanu ekspluatācijā.. Attiecībā uz nodarbinātajiem jau kopš 2016.gada 1.jūlija ir spēkā 2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.584 Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē 7 (turpmāk MK584). Jānorāda, ka attiecībā uz zemajām frekvencēm MK584 jau tiek izmantota ICNIRP gada vadlīniju (turpmāk ICNIRP 2010) pieeja. 8 Tomēr MK637 joprojām tiek izmantota ICNIRP98 pieeja. Līdz ar to attiecībā uz nodarbinātajiem pie 50 Hz frekvences ir iespējams pieļaut jau stipri augstākus elektriskā un it īpaši magnētiskā lauka līmeņus tabula: ICNIRP98 pamatierobežojumi Frekvences [Inducētais] strāvas blīvums torsam, galvai (ma*m -2 )(rms) SAR visam ķermenim (W/kg) SAR lokāli galvai, torsam (W/kg) Ierobežojumi strādājošajiem Līdz 1 Hz Hz 40/f SAR lokāli rokām, kājām (W/kg) Jaudas blīvums W/m ,gada 29.novembra MK noteikumi Nr Mērvienību noteikumi gada 16.oktobra MK noteikumi Nr. 637 Rlektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi ; 5 Eiropas Padomes gada 12. jūlija Ieteikums Nr. 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību) 6 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (1998). Guidelines for limiting exposure in time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys. 74, ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric and Magnetic Fields (1 Hz khz). Health Physics 99(6): ;

7 Frekvences [Inducētais] strāvas blīvums torsam, galvai (ma*m -2 )(rms) SAR visam ķermenim (W/kg) SAR lokāli galvai, torsam (W/kg) SAR lokāli rokām, kājām (W/kg) 4 Hz 1 khz khz f/ kHz-10MHz f/ MHz-10GHz GHz 300 GHz Robežvērtības iedzīvotājiem Līdz 1 Hz Hz 8/f Hz 1 khz khz f/ kHz-10MHz f/ MHz-10GHz GHz 300 GHz f- frekvence Hz; rms- vidējā kvadrātiskā vērtība (no angļu valodas root mean square) Jaudas blīvums W/m 2 No 2.1. tabulas redzams, ka frekvencēm līdz 10 MHz, ieskaitot 50 Hz, pamatierobežojumi jeb robežvērtības ICNIRP98 tiek noteiktas cilvēka ķermenī vai tā daļās inducēto strāvu blīvumam, lai primāri novērstu efektus, kas varētu ietekmēt nervu sistēmas funkcionalitāti. MK 637 (Eiropas Padomes Ieteikums 1999/519/EK) no ICNIRP98 attiecībā uz pamatierobežojumiem iedzīvotājiem atšķiras tikai ar to, ka MK637 un Ieteikumā ir papildus noteikti ierobežojumi statiskiem magnētiskiem laukiem: 2.2. tabula. MK637 robežlielumi (Eiropas Padomes Ieteikums 1999/519/EK, pamatrobežlīmeņi) Frekvences Magnētiskās plūsmas blīvums (mt) [Strāvas blīvums (ma*m -2 )(vkv) SAR vidēji visam ķermenim (W/kg) SAR galvai, rumpim (W/kg) SAR rokām, kājām (W/kg) >0-1 Hz Hz - 8/f Hz 1 khz khz - f/ kHz- - f/ MHz 10MHz- 10GHz GHz Piezīmes: 1.f- frekvence Hz, 2. vkv - vidējā kvadrātiskā vērtība jeb efektīvā vērtība (angļu valodā parasti lieto saīsinājumu rms) Jaudas blīvums W/m 2 6

8 3. Frekvencēm līdz 100 khz strāvas blīvuma galotnes vērtību iegūst, reizinot vidējo kvadrātisko vērtību (vkv) ar (~1,414). Impulsiem ar ilgumu tp ekvivalento frekvenci aprēķina kā f = 1/(2tp). 4. Frekvencēm līdz 100 khz un pulsējošiem magnētiskajiem laukiem strāvas blīvuma maksimumu, kas saistīts ar impulsiem, var aprēķināt pēc kāpuma/krituma laikiem un magnētiskās plūsmas blīvuma maksimālās izmaiņas lieluma. 5. Visas enerģijas īpatnējās absorbcijas ātruma (SAR) vērtības tiek vidējotas 6 minūšu periodā. 6. Lokalizētas iedarbības SAR nosaka vidējai audu masai 10 g (kompakta audu masa) ar samērā viendabīgu elektrovadāmību un kā iedarbības galīgo vērtību izvēlas šādi noteiktu maksimālo SAR vērtību. 7. Impulsveida iedarbībai frekvenču joslā no 0,3 GHz līdz 10 GHz un lokālai iedarbībai uz galvu (lai ierobežotu un izvairītos no dzirdes efektiem, ko rada audu termiskā izplešanās) nosaka papildu robežlielumu enerģijas īpatnējā absorbcija (SA) nedrīkst pārsniegt 2 mj/kg, kas vidējota 10 g audu.. Kā var redzēt 2.1. un 2.2. tabulās, tad attiecībā uz 50 Hz frekvences elektriskajiem un magnētiskajiem laukiem MK637 nosaka šādus pamatierobežojumus: [ārējo elektromagnētisko lauku inducētās] strāvas blīvums nedrīkst pārsniegt 2 A/m 2, kas ir identisks 1999/519 norādītajam un atbilst ICNIRP98 pamatierobežojumam iedzīvotājiem, bet attiecībā uz nodarbinātajiem ICNIRP98 šis ierobežojums ir noteikts 5 reizes augstāks 10 ma/m 2. Pie tam jāievēro, ka sakarā ar to, ka cilvēka ķermenis nav elektriski viendabīgs, tad strāvas blīvuma efektīvajām vērtībām nepieciešams noteikt vidējo vērtību strāvas virzienam perpendikulārā 1 cm 2 lielā laukumā. Papildus jāņem vērā, ka robežlīmeņi darbiniekiem un iedzīvotājiem ir noteikti, vadoties no dažāda iedarbības ilguma darbinieku gadījumā robežlīmeņi noteikti, vadoties no pieņēmuma, ka attiecīgie lauki iedarbosies uz personu līdz 8 stundām dienā (tātad Darba likumā norādīto darba laiku), bet attiecībā uz iedzīvotājiem pieņemot, ka lauku iedarbības ilgums ir 24 stundas diennaktī, tātad nepārtraukti. Jau EK gada ziņojumā COM(2008) ir norādīts, ka Latvija ir ieviesusi tādus pat ierobežojumus, kā noteikts Ieteikumā 1999/519. Tā kā informāciju EK tika sagatavojušas atbildīgās valsts institūcijas, tad ir skaidrs, ka tās jau toreiz, pirms vairāk kā 10 gadiem uzskatīja, ka Ieteikumā noteiktie ierobežojumi Latvijā ir spēkā arī bez īpašiem ieviešanas pasākumiem. Taču tagad, līdz ar MK637 pieņemšanu un stāšanos spēkā, 1999/519 noteiktie ierobežojumi ir pieņemti arī formāli un iekārtu, kas izraisa elektromagnētiskos laukus, īpašnieki vairs nevar ignorēt tos. Par uzraudzību attiecībā uz ļoti zemas frekvences laukiem šajā dokumentā (COM(2008) 532) nekas nav minēts, tātad arī par to, vai zemas frekvences elektromagnētisko lauku avotu valdītāji, vai valsts uzraudzības iestādes veic kādus pasākumus, lai noskaidrotu elektromagnētiskā lauka līmeņu atbilstību 1999/519, atbildīgajām valsts institūcijām vai nu nekas nav bijis zināms vai arī tās nav uzskatījušas par lietderīgu šo informāciju iesniegt EK. Tas atšķiras no situācijas augsto frekvenču diapazonā, attiecībā par ko ir norādīts, ka Latvijā telekomunikāciju operatori periodiski veic uzraudzības pasākumus. Tā kā pamatierobežojumā noteikto strāvas blīvumu (pie tam tikai tās strāvas, kas inducējusies ārējā elektromagnētiskā lauka iedarbības rezultātā dzīva cilvēka ķermenī) tieši nomērīt varētu būt visai problemātiski, tad gan ICNIRP98, gan 1999/519 ir dotas tā sauktās 9 Eiropas Kopienu Komisija, COM(2008) 532 galīgā redakcija, Komisijas ziņojums par to, kā tiek īstenots Padomes gada 12. jūlija Ieteikums Nr. 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību, Otrais ieviešanas ziņojums

9 references vērtības (turpmāk tekstā references vērtības). MK637 šī vērtības tiek sauktas par elektromagnētiskā lauka starojuma mērķlielumiem tabula: Elektromagnētiskā lauka starojuma mērķlielumi atbilstoši MK637 (References vērtības, kas 1999/519 dotas attiecībā uz plašu sabiedrību (atbilst ICNIRP98 tabulai 7)) Viendabīga lauka vidējās kvadrātiskās vērtības (vkv) diapazonā no 0 Hz līdz 300 GHz Frekvenču josla Elektriskā lauka intensistāte (V/m) Magnētiskā lauka intensitāte (A/m) Magnētiskās plūsmas blīvums ( T) Ekvivalenta plakanviļņu jaudas blīvums (W/m 2 ) 0-1 Hz x x Hz x 10 4 /f 2 4 x 10 4 /f Hz /f 5000/f khz 250/f 4/f 5/f khz 250/f khz MHz /f 0.92/f 1-10 MHz 87/f 1/2 0.73/f 0.92/f MHz MHz 1,375 f 1/ f 1/ f 1/2 f/ GHz Piezīmes: 1. f frekvence (mērvienība norādīta ailē "Frekvenču josla"). 2. Frekvenču joslā no 100 khz līdz 10 GHz elektriskā un magnētiskā lauka intensitātes un magnētiskās plūsmas blīvums, kā arī jaudas blīvums jāvidējo 6 minūšu periodā. Frekvencēm, kas pārsniedz 10 GHz, vidējošana jāveic 68/f 1,05 minūšu periodā (f izteikta GHz). 3. Impulsveida elektriskā un magnētiskā lauka intensitātes un magnētiskās plūsmas blīvuma galotnes vērtības iegūst, izmantojot šādas formulas: 3.1. frekvencēm līdz 100 khz reizinot attiecīgās vkv vērtības ar (~1,414). Impulsiem ar ilgumu tp ekvivalento frekvenci aprēķina kā f = 1/(2tp); 3.2. frekvenču joslā no 100 khz līdz 10 MHz reizinot attiecīgās vkv vērtības ar 10 α, kur α = (0,665 log(f/10 5 ) + 0,176) un f ir izteikta Hz; 3.3. frekvenču joslā no 10 MHz līdz 300 GHz reizinot attiecīgās vkv vērtības ar Frekvencēm līdz 110 MHz nosaka papildu vērtības, lai izvairītos no riskiem, ko rada kontaktstrāvas. Pie 50 Hz elektromagnētiskā lauka mērķlieluma skaitliskā vērtība iedzīvotājiem elektriskajam laukam ir 5000 V/m, bet magnētiskajam laukam 100 T. Taču jāatceras, ka šie lielumi nav jāsaprot kā robežvērtības, kuru pārsniegšana nav pieļaujama - tie ir tikai līmeņi, kuru sasniegšana un pārsniegšana norāda uz nepieciešamību pārliecināties, vai viss ir kārtībā ar pamatierobežojumu (robežlielumu) ievērošanu. Veicot aprēķinus, izmantojot FEM metodi (uz ko ir atsauksme standartā LVS EN Procedūra kā novērtēt darbinieku pakļautību elektromagnētiskajiem laukiem) 10, var iegūt, ka faktiskie ārējo lauku lielumi ir būtiski lielāki, lai ķermenī inducētās strāvas sasniegtu robežlielumos noteikto vērtību. Rezultātu apkopojums par robežlielumu pie 50 Hz, mērķlielumu vērtībām un elektrisko un magnētisko lauku vērtībām, kas faktiski atbilst elektromagnētiskā lauka starojuma robežlielumam, dots 2.4. tabulā. 10 LVS EN Procedūra kā novērtēt darbinieku pakļautību elektromagnētiskajiem laukiem 8

10 2.4. tabula. Aprēķinātās 11 ektromagnētiskā lauka starojumam robežlielumam atbilstošās elektriskā un magnētiskā lauka vērtības, kā arī robežlielums un atbilstošie elektromagnētiskā lauka starojuma mērķlielumi 50 Hz gadījumā Robežlielums: Elektromagnētiskā lauka inducētās strāvas plūsmas caur cilvēka ķermeņa laukuma vienību perpendikulāri tai, vkv 2 ma m -2 Magnētiskais lauks Elektriskais lauks Mērķlieluma vērtība 12 : 100 µt reālais ārējais lauks, kas patiesībā vajadzīgs, lai cilvēkā sasniegtu strāvas blīvuma vidējo Mērķlielums 13 : 5 kv/m Reālais ārējais lauks, kas patiesībā vajadzīgs, lai cilvēkā sasniegtu strāvas blīvumu, kas kvadrātisko vērtību 2 ma/m 2, kas atbilst robežlielumam: 9.2 kv/m atbilst robežlielumam: 360 µt Tātad reāli 50 Hz gadījumā robežlielums 2 ma/m 2 netiktu pārsniegts pat tad, ja mērķlielumi būtu pārsniegti, bet ne vairāk kā norādīts tabulā 2.4. Savukārt attiecībā uz strādājošajiem MK584 pie zemajām frekvencēm balstās uz atšķirīgu pieeju (ES direktīva 2013/35/ES) un tur ir noteiktas gan 2 atšķirīgas robežvērtības, gan arī attiecīgi augstas un zemas darbības vērtības 2.5. tabula. Ekspozīcijas robežvērtības attiecībā uz iekšējā elektriskā lauka intensitāti dažādos frekvenču diapazonos attiecībā uz nodarbinātajiem Nr.p. k. Frekvenču diapazons ER (maksimumvērtība) 1. ER saistībā ar ietekmi uz veselību attiecībā uz iekšējā elektriskā lauka intensitāti frekvenču diapazonā no 1 Hz līdz 10 MHz Hz f* < 3 khz 1,1 V/m khz f 10 MHz 3, f V/m 2. ER saistībā ar ietekmi uz maņu orgāniem attiecībā uz iekšējā elektriskā lauka intensitāti frekvenču diapazonā no 1 Hz līdz 400 Hz Hz f < 10 Hz 0,7/f V/m Hz f < 25 Hz 0,07/f V/m Hz f 400 Hz 0,0028/f V/m Piezīme. * Ar f apzīmē frekvenci, izteiktu hercos (Hz) tabula Elektrisko lauku iedarbībai uz nodarbinātajiem noteiktās darbības vērtības diapazonā no 1 Hz līdz 10 MHz 1. Elektrisko lauku iedarbībai noteiktās DV Nr. p. k. Frekvenču diapazons Elektrisko lauku zemas intensitātes DV (E) [V/m] (RMS) Elektrisko lauku augstas intensitātes DV (E) [V/m] (RMS) f* < 25 Hz 2, , f < 50 Hz 5, /f 2, Hz f < 1,64 khz 5, /f 1, /f 11 Skat. atsauci Error! Bookmark not defined. 12 Skat. atsauces Error! Bookmark not defined. un Error! Bookmark not defined. 13 Skat. atsauces Error! Bookmark not defined. un Error! Bookmark not defined. 9

11 1.4. 1,64 f < 3 khz 5, /f 6, khz f 10 MHz 1, , Hz 10kV 20 kv Piezīme. * Ar f apzīmē frekvenci, izteiktu hercos (Hz) tabula Magnētisko lauku iedarbībai uz nodarbinātajiem noteiktās darbības vērtības diapazonā no 1 Hz līdz 10 MHz Nr. p. k. Magnētisko lauku iedarbībai noteiktās DV Frekvenču diapazons Magnētiskā indukcija (zema DV) [μt] (EV) Magnētiskā indukcija (augsta DV) (B) [μt] (EV) Magnētiskās indukcijas DV saistībā ar lokalizēta magnētiskā lauka ietekmi uz rokām un kājām [μt] (EV) f < 8 Hz 2, /f 2 3, /f 9, /f f < 25 Hz 2, /f 3, /f 9, /f f < 300 Hz 1, , /f 9, /f Hz f < 3 khz 3, /f 3, /f 9, /f 50Hz 1000 μt = 1 mt 6000 μt = 6 mt Piezīme. * Ar f apzīmē frekvenci, izteiktu hercos (Hz) μt= 18 mt Tātad 50 Hz gadījumā attiecībā uz strādājošajiem darbības vērtības pieļaujamas pat 60 reižu augstākas par MK637 norādītajiem mērķlielumiem iedzīvotājiem (attiecībā uz magnētisko lauku). 10

12 3. Pieejamā informācija par vēja elektrostaciju radīto elektromagnētisko lauku un sadzīves elektroierīču radītiem laukiem Iepazīstoties ar situāciju, nācās konstatēt, ka ir pieejams salīdzinoši maz informācijas par VES parku radīto elektromagnētisko lauku. Daļēji tas varētu būt saistīts ar to, ka sākotnēji VES parkos tika uzstādītas salīdzinoši mazjaudīgas VES (piemēram Grobiņas VES parkā vienas atsevišķas VES nominālā jauda ir tikai 0,6 MW. Kā papildus iemesls varētu būt tas, ka nevar izslēgt, ka nereti VES parku attīstītāji pazemes elektrokabeļus ir ierakuši dziļāk, nekā tas minimāli būtu nepieciešams. Rezultātā situācija izveidojās tāda, ka vairumā gadījumu elektromagnētiskie lauki, kas varētu rastos vai rodas VES parku attīstības rezultātā tika uzskatīti par ne visai būtiskiem, salīdzinot tiem laukiem, kuru rašanās ir saistīta ar jaudīgu augstsprieguma elektropārvades līniju izmantošanu un maiņsprieguma izmantošanu dzelzceļa vilkmes nodrošināšanā. Lai arī par VES parku ietekmi uz vidi ir daudz publikāciju, pārsvarā tās apskata citus iespējamos ietekmes uz vidi aspektus. Viens no pirmajiem publicētajiem darbiem saistībā ar elektromagnētisko lauku VES tuvumā ir M. Israela (Michel Israel) vadītās Bulgārijas pētnieku grupas darbs Israel M et al. (2011): Electromagnetic fields and other physical factors around wind power generators (pilot study) 14.Šajā darbā veikti magnētiskā lauka plūsmas blīvuma mērījumi 2 līdz 3 m attālumā no VES torņa, galvenokārt virs 33 kv pazemes kabeļa, 1,2 līdz 1,8 m augstumā virs zemes. Iegūtie rezultāti ir no 13,3 līdz 18 nt, tātad vairāk kā 5000 reižu mazāki par 100μT. Jāatzīmē, ka parasti gan elektrisko lauku, gan arī magnētisko lauku mēra standarta 1 m augstumā virs zemes līmeņa, neatkarīgi no tā vai tiek mērīts gaisvadu elektropārvades līnijas elektriskais un magnētiskais lauks vai magnētiskais lauks, ko rada pazemes kabeļi. Kā jau iepriekš norādīts, a pazemes kabeļu gadījumā tie praktiski nerada elektrisko lauku, ko parādīja arī Israela vadītās grupas elektriskā lauka kontrolmērījums, kas nesasniedza par 20 V/m. Nākošais darbs, kurā sniegti arī mērījumu rezultāti, ir bieži citētais Kanādas pētnieku grupas ap Lindseju Makkalumu (Lindsay McCallum) darbs par EML mērīšanu VES parka tuvumā Kanādā 15. Darbs balstās uz 2013.gada 29. un 30.jūlijā veiktiem vairāk kā 600 magnētiskā lauka plūsmas blīvuma mērījumiem Kingsbridžas (Kingsbridge) vēja parkā un tā tuvumā. Iegūtie rezultāti jau 2-3 m attālumā no VES torņiem parādīja, ka magnētiskā lauka plūsmas blīvums bija ap 0,03 μt, bet pie paša torņa sasniedza tikai 0,1 μt. Interesanti, ka šis pētījums parādīja, ka magnētiskais lauks praktiski nemainījās atkarībā no tā, vai VES ģenerēja elektrību, vai arī izmantoja tīkla enerģiju savu sistēmu uzturēšanai. Šajā darbā pētnieki mērījumus veica starptautiski pieņemtajā standartizētajā 1 m augstumā virs zemes līmeņa, kā 14 Israel M et al. (2011): Electromagnetic fields and other physical factors around wind power generators (pilot study). The Environmentalist June 2011, Volume 31, Issue 2, pp McCallum LC et al. (2014): Measuring electromagnetic fields (EMF) around wind turbines in Canada: is there a human health concern? Environmental Health 2014, 13:9 11

13 parasti tiek mērīts arī gaisvada elektropārvades līniju radītais elektriskais un magnētiskais lauks. Gatavojot šo novērtējumu tikai veikti arī mērījumi Grobiņas vēja parkā. Kā jau minēts, tad tur esošās VES ir ar būtiski mazāku jaudu, nekā plānotajos Dobeles un Pienavas vēja parkos. Attēls 3.1. Skats uz Grobiņas VES parka daļu. Attēla vidu redzams pazemes kabeļa marķējums, kura tuvumā tika veikts pirmais magnētiskās plūsmas blīvuma mērījums (10, 53 nt) veiktie lauka mērījumi Grobiņas vēja parkā. Mērījumi tika veikti 1 m augstumā virs skaidri norādītām pazemes kabeļu atrašanās vietām. Mērījumiem tika izmantots kalibrēts instruments Spectran NF-5035 Nr Tika iegūts, ka virs viena kabeļa magnētiskā lauka 12

14 plūsmas blīvums bija 10,53 nt, bet virs otra 49 nt. Tika veikti arī mērījumi 1 m no VES torņa: ieejas pusē tika iegūts rezultāts 20,17 nt, bet torņa pretējā pusē rezultāts jau bija ar kārtu pt. Diemžēl nebija precīzas informācijas par kabeļa dziļumiem, uz attēlā esošā marķējuma stabiņa bija norādīts, ka kabeļa dziļums 0,7 m, bet nevar izslēgt iespēju, ka tas varētu būt arī lielāks. Nebija arī informācijas par izmantotajiem kabeļiem un VES jaudu mērījumu veikšanas laikā, tomēr iespējams pieļaut, ka mērījumu veikšanas laikā tuvākās konkrētās VES darbojās jaudas ģenerēšanas režīmā. Iegūtie reālie rezultāti parādīja, ka līdzīgi kā Bulgārijā un Kanādā magnētiskā lauka plūsmas blīvums bija ne tikai daudzkārt mazāks par Latvijā ar MK637 noteikto mērķlielumu 50Hz, bet pat mazāks par piesardzības slieksni, kas noteikts vadoties no epidemioloģiskajiem pētījumiem, ko akceptē arī PVA IARC. Salīdzinājumam zemāk dota tabula ar dažādu sadzīves elektroierīču laukiem: 3.1.tabula. Sadzīves elektroierīču magnētiskais lauks 16 Elektriskā lauka intensitāte, Magnētiskās plūsmas blīvums, µt Ierīce kv/m Distance 3 cm/30 cm/1 m Distance 30 cm/ 1 m Elektroplīts 1-50/0.15-8/ Ledusskapis 0.5-2/ / Kafijas automāts 1-10/ / /0.02 Rokas mikseris / / /0.01 Tosteris 7-20/0.06-1/ /0/02 Matu fēns /0.1-7/ /0.1 Elektriskie skuvekļi /0.08-9/ Elektriskā urbjmašīna /2-3.5/ Rokas elektrozāģis /1-25/ Putekļu sūcējs /2-20/0.1-2 Veļas mašīna /0.15-3/ Veļas žāvētājs 0.3-8/0.1-2/ Gludeklis 8-30/ / /- Radiomodinātājs 3-60/0.1-1/ Elektriskā sega Līdz 30/ 4/0.5 Televizors /0.04-2/ Elektriskā grīdas apsilde -/0.1-8/ 0.1 Elektrokrāsns /0.15-5/ Indukcijas plīts Rokām līdz 500/ Ķermenim - līdz 40/1-3 1 Elektrometināšana (100A) Pie kabeļa 200/20 cm distancē Dzīvokļa elektroinstalācija 1/ /0.003 Atmagnetizēšanas ierīce 10000/ Elektromagnetische Felder im Alltag LUBW142 Seiten; Karlsruhe / Augsburg 2010 ( ) 2010, 142 Seiten; IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 80 (2002) Non-Ionizing Radiation, Part 1: Static and Extremely Low-Frequency (ELF) Electric and Magnetic Fields, 429 pages) 13

15 4. Informācija saistībā ar plānoto vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava radīto elektromagnētisko lauku Pēc pieejamās informācijas saskaņā ar ieceri vēja parka Pienava un vēja parka Dobele teritorijās ir plānots izbūvēt līdz mazliet vairāk kā 50 vēja elektrostacijas (VES). Reālais skaits tomēr varētu būt mazāks, saistībā ar dažādiem ierobežojumiem ietekmes uz vidi izvērtēšanas laikā noteiktiem ierobežojumiem. Katra VES sastāvēs no vairāk kā 100 m augstiem torņiem, kuru augšā būs gondola ar vēja enerģiju uztverošām 3 lāpstiņām ar horizontālu rotācijas asi. Rotācija tiks novadīta uz ģeneratoru, kas ģenerēs 3 fāzu strāvu ar spriegumu aptuveni 1000V. Pie jaudas 4,2MW, tas nozīmē, ka strāva būs ap 4100 A. Praktiski visos VES modeļos paredzēts, ka gondolā atradīsies arī transformators, kas nodrošinās sprieguma pacelšanu līdz apmēram V, tas nozīmē, ka pēc paaugstinošā transformatora strāvas stiprums būs vairs tikai ap A. Tālāk VES saražotā enerģija pa kabeli tiks novadīta līdz torņa apakšai un no turienes pa apakšzemes kabeļiem uz plānotajām jaudas (sprieguma) paaugstināšanas stacijām (JPA). JPA atrašanās vietas vēl nebija noteiktas. No JPA jau 110 kv apakšzemes kabelis tālāk enerģiju novadīs līdz tuvākajai publiskā tīkla 110 kv apakšstacijai, lai ievadītu to kopējā elektroenerģijas tīklā. Shematiski tas izskatītos šādi: VEA-AS-Shema Attēls 4.1. Elektropārvades shēma no VES uz JPA un tālāk uz 110 kv apakšstaciju (no IVN pamatziņojuma) 14

16 Balstoties uz iepriekš sniegto informāciju, var secināt, ka paredzētā vēja elektrostaciju būvniecība radīs izmaiņas elektriskajā un magnētiskajā laukā elektroģeneratoru un elektriskās enerģijas pārvades līniju tiešā tuvumā. Izbūvējot VES parkus ir iespējami sekojoši 4 galvenie elektromagnētiskā lauka avoti: 1) Augstsprieguma līnija, kas nepieciešama, lai saražoto elektroenerģiju no JPA aizvadītu līdz elektroapgādes operatoram. Plānots, ka tās būs 110 kv pazemes kabeļu līnijas. Pazemes kabeļu gadījumā nav jārēķinās ar elektrisko lauku. Savukārt magnētiskais lauks būs atkarīgs pirmkārt no līnijā plūstošās strāvas un kabeļa ieguldīšanas dziļuma, kā arī no izvēlētajiem kabeļiem, tai skaitā fāzu konfigurācijas. 2) Strāvas ģenerators un paaugstinošais transformators. Tā kā strāvas ģenerators un paaugstinošais transformators atrodas gondolā vairāk kā 100 m augstumā, ap to ir elektrovadošs metālisks korpuss, tad līdzīgi, kā ekranēto zemes kabeļu gadījumā elektriskais lauks praktiski nav vērā ņemams. Magnētiskais lauks, kas hipotētiski varētu iedarboties uz iedzīvotājiem būs ļoti mazs, tāpēc ka ģenerators un transformators to novietojuma gondolā dēļ atrodas tālu no zemes virsmas un magnētiskais lauks, ko rada ģeneratora un transformatora tinumi, samazinās proporcionāli attāluma kubam. 3) Tā sauktās jaudas paaugstināšanas stacijas (JPA), kas patiesībā ir transformatoru stacijas, kas paaugstina pievadītās elektroenerģijas spriegumu, lai tad tālāk to novadītu līdz elektroenerģijas pārvades operatora apakšstacijām. Tātad atkal tie ir transformatori, kas atrodas nožogotā teritorijā, līdz ar to ir nodrošināts, ka neautorizētām personām (iedzīvotāji) nebūs iespējas nokļūt tuvāk šiem magnētiskā lauka avotiem, kā norobežojošā žoga attālumā. 4) Pazemes kabeļu tīkls no VES līdz JPA. Paredzēts izmantot ekranizētus trīsdzīslu kabeļus. Līdz ar to tiks nodrošināts pie dotās strāvas un kabeļa dziļuma mazākais iespējamais magnētiskais lauks, jo kabeļi vienas sistēmas fāzes atradīsies optimālajā tā dēvētajā trīsstūra konfigurācijā. Lauka lielums būs atkarīgs no plūstošās strāvas un kabeļa ieguldīšanas dziļuma. Jāņem vērā, ka VES atradīsies uz privātas lauksaimniecībā izmantojamas zemes, kuru īpašnieki ir piekrituši VES un elektrolīniju izbūvei. VES un pievadceļu izvietojums (ja tos nāksies izbūvēt no jauna) ir vai tiks saskaņots ar attiecīgajiem zemes gabalu īpašniekiem. Pazemes elektrokabeļu līnijas plānots izbūvēt jau esošo ceļu nodalījuma robežās, bet jaunbūvējamo ceļu gadījumā iespējams, ka kabeļi tiks izbūvēti tieši zem ceļa klātnes. Pazemes kabeļi parasti ir viens no magnētiskā lauka izplatības samazināšanas pasākumiem salīdzinājumā ar gaisvadu elektropārvades līnijām. Tāpēc jau uzreiz ir iespējams teikt, ka paredzētais risinājums jau ietver vienu no būtiskākajām magnētiskā lauka samazināšanas iespējām. Izvēlētais risinājums arī nozīmē to, ka 50 Hz elektriskā lauka komponente vispār neradīs problēmas, jo apakšzemes kabeļa gadījumā elektriskais lauks tiek pilnībā ekranēts. Arī iespējamais elektriskais lauks, kas hipotētiski varētu rasties tornī un gondolā, zemes līmenī ārpus no torņa praktiski ir vērā neņemams, jo maksimālais spriegums pēc transformatora, kas pa trīsdzīslu kabeli tiek novadīts uz torņa pakāji, tiek ekranēts jau pašā kabelī. Arī pašu torņu konstrukcija paredzēta no elektrovadoša metāla, kas efektīvi ekeranē elektrisko lauku. Tāpēc izvēlētā risinājuma gadījumā vienīgā problēma vairs ir magnētiskais lauks no zemē ieraktajiem kabeļiem. Taču arī magnētiskā lauka lielums, pateicoties izvēlētajam elektriskās enerģijas pārvades risinājumam no katras vēja elektrostacijas (VES) uz tā sauktajām jaudas paaugstināšanas stacijām (JPA), kas patiesībā veic sprieguma paaugstināšanas funkciju ekranēts trīsdzīslu kabelis, būs jau stipri samazināts, jo trīs fāzes atradīsies tuvu viena otrai un tāpēc notiks katras fāzes radītā magnētiskā lauka ievērojama savstarpēja dzēšana, salīdzinot ar pierasto situāciju, kāda ir gaisvadu līnijas gadījumā, kur distance starp fāzēm ir ievērojami lielāka. 15

17 Bez tam sagaidāms, ka katras sistēmas atsevišķās fāzes no ģeneratora līdz JPA tiks noslogotas vienmērīgi bez asimetrijas. Tas nozīmē, ka sadalot Bio-Savāra formulu Teilora rindā, rindas pirmais saskaitāmais tuvosies nullei un magnētiskais lauks 1 m augstumā virs zemes līmeņa būs galvenokārt atkarīgs no kabeļa novietošanas dziļuma, strāvas stipruma, fāzes vadu savstarpējā attāluma un savstarpējā izvietojuma. Uz novērtējuma veikšanas brīdi nebija skaidri zināms, kāds būs spriegums šajos kabeļos no VES uz JPA. Ja spriegums būs V (no magnētiskā lauka lieluma virs kabeļu līnijām sliktākais variants), tad maksimālā strāva pie VES maksimālās jaudas 4,2 MW būs 210 A. Ja spriegums kabeļos būtu paredzēts V, tad maksimālā strāva būtu uz pusi mazāka, tas ir, 105 A. Turpmāk tabulās būs doti aprēķinātās magnētiskā lauka vērtības tieši virs kabeļiem atkarībā no to ierakšanas dziļuma,, kā arī 10 m,20 m un dažreiz arī 30 m attālumā no līnijas centra. 4.1.tabula Magnētiskā lauka plūsmas blīvums 1m augstumā virs zemes virskārtas līmeņa pazemes kabeļiem no VES līdz JPA atkarībā no kabeļa dziļuma un 10m un 20m attālumā Spriegums 40 kv, maksimālā strāva 105 A Kabeļa Magnētiskā lauka plūsmas blīvums, μt, ja distance starp fāzēm ir: dziļums, m 0,04 m 0,05 m 0,06 m 0,10 m 0,7 0,377 0,472 0,566 0,943 0,8 0,337 0,421 0,505 0,841 0,9 0,302 0,378 0,453 0,755 1,0 0,272 0,341 0,409 0,681 1,2 0,225 0,282 0,338 0,563 1,5 0,174 0,218 0,262 0, ,121 0,152 0,182 0,303 2,5 0,089 0,111 0,134 0,223 10m att. 0,0108 0,0135 0,0162 0, m att. 0,0027 0,0034 0,0041 0, tabula Magnētiskā lauka plūsmas blīvums 1m augstumā virs zemes virskārtas līmeņa pazemes kabeļiem no VES līdz JPA atkarībā no kabeļa dziļuma un 10m un 20m attālumā Spriegums 20 kv, maksimālā strāva 210 A Kabeļa Magnētiskā lauka plūsmas blīvums, μt, ja distance starp fāzēm ir: dziļums, m 0,04 m 0,05 m 0,06 m 0,10 m 0,7 0, , , , ,8 0, , , , ,9 0, , , , ,0 0, , , , ,2 0, , , , ,5 0, , , , , , , , ,5 0, , , , m att. 0, , , , m att. 0, , , ,

18 4.1.Attēls. Ūdensizturīgs trīsdzīslu alumīnija vadu kabelis AXLJ-F TT 36kV Iespējams, ka šāds vai līdzīgs kabelis tiks izmantots, lai novadītu VES saražoto elektroenerģiju uz JPA stacijām vēja parkos. Kabelis nodrošina, ka fāzes vadi atrodas maksimāli tuvu viens otram tabula Magnētiskā lauka plūsmas blīvums 1m augstumā virs zemes virskārtas līmeņa pazemes kabeļiem no VES līdz JPA atkarībā no kabeļa dziļuma un 10m, 20m un 30m attālumā Spriegums 34 kv, maksimālā strāva 380 A Kabeļa Magnētiskā lauka plūsmas blīvums, μt, ja distance starp fāzēm ir: dziļums, m 0,04 m 0,05 m 0,06 m 0,10 m 0,15m 0,7 1,24 1,55 1,86 3,11 4,66 0,8 1,11 1,39 1,66 2,77 4,16 0,9 1,00 1,24 1,49 2,49 3,73 1,0 0,90 1,12 1,35 2,25 3,37 1,2 0,74 0,93 1,11 1,86 2,78 1,5 0,58 0,72 0,86 1,44 2,16 2 0,40 0,50 0,60 1,00 1,50 2,5 0,29 0,37 0,44 0,73 1,10 3 0,22 0,28 0,34 0,56 0,84 10m att. 0,036 0,045 0,054 0,09 0,135 20m att. 0,009 0,011 0,013 0,022 0, m attālumā 0,004 0,005 0,006 0,01 0, A saskaņā ar ražotāja datiem ir maksimālā strāva, kurai paredzēts, ja kabelis AXLJ-F TT 36 kv,ja tas tiek ierakts zemē. Konkrēto vēja parku gadījumā strāva tāda varētu būt, ja pa vienu kabeli uz JPA tiek novadīta vairāku VES saražotā elektroenerģija. 4.4.tabula Magnētiskā lauka plūsmas blīvums 1m augstumā virs zemes virskārtas līmeņa pazemes kabeļiem no JPA uz elektropārvades operatora apakšstaciju atkarībā no kabeļa dziļuma un 10m un 20m attālumā Spriegums 110 kv, strāva, kurai veikts B aprēķins 878 A Kabeļa Magnētiskā lauka plūsmas blīvums, μt, ja distance starp fāzēm ir: dziļums, m 0,05 m 0,06 m 0,10 m 0,15 0,20 0,30 0,50 0,60 0,7 3,94 4,73 7,89 11,83 15,78 23,66 39,44 47,33 0,8 3,52 4,22 7,04 10,55 14,07 21,11 35,18 42,22 0,9 3,16 3,79 6,32 9,47 12,63 18,95 31,57 37,89 1,0 2,85 3,42 5,70 8,55 11,40 17,10 28,50 34,20 1,2 2,36 2,83 4,71 7,07 9,42 14,13 23,55 28,26 1,5 1,82 2,19 3,65 5,47 7,30 10,94 18,24 21,88 2 1,27 1,52 2,53 3,80 5,07 7,60 12,67 15,20 2,5 0,93 1,12 1,86 2,79 3,72 5,58 9,31 11,17 3,0 0,71 0,86 1,43 2,14 2,85 4,27 7,12 8,55 10 m att. 0,11 0,14 0,23 0,34 0,45 0,68 1,13 1,36 17

19 20 m att. 0,03 0,03 0,06 0,09 0,11 0,17 0,28 0,34 30 m att. 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,13 0,15 Tā kā par to, kāds konkrēti risinājums tiks izmantots vēja parku saražotās elektroenerģijas pārvadei no JPA uz elektropārvades operatora 110 kv apakšstacijām, tad aprēķini tika veikti dažādiem fāzu savstarpējajiem attālumiem. 878 A ir maksimālā strāva, ja vēja parkā ar pilnu nominālo jaudu 4,2 MW darbotos 23 VES. Tātad ir ir nosacīti sliktākais variants. Jāatceras, ka magnētiskā lauka plūsmas blīvuma vērtības tika rēķinātas, pieņemot, ka atsevišķās fāzes ir izvietotas trīsstūra konfigurācijā. Gadījumā, ja atsevišķās fāzes būtu izvietotas vienā līmenī, tad pie vadu (kabeļu) centru savstarpējā attāluma kā tabulā pie dziļuma 1,2 m magnētiskā indukcija viena metra augstumā virs zemes līmeņa varētu sasniegt 40 μt. Tā kā ir loģiski pieņemt, ka lielāko daļu laika VES strādās ar mazāku jaudu, tad doti arī aprēķini 2 citām situācijām 4.5. tabula Magnētiskā lauka plūsmas blīvums 1m augstumā virs zemes virskārtas līmeņa pazemes kabeļiem no JPA uz elektropārvades operatora apakšstaciju atkarībā no kabeļa dziļuma un 10m, 20m un 30 m attālumā Spriegums 110 kv, strāva, kurai veikts B aprēķins 600 A Kabeļa Magnētiskā lauka plūsmas blīvums, μt, ja distance starp fāzēm ir: dziļums, m 0,05 m 0,06 m 0,10 m 0,15 0,20 0,30 0,50 0,60 0,7 2,31 2,78 4,63 6,94 9,26 13,89 23,14 27,77 0,8 2,06 2,48 4,13 6,19 8,26 12,39 20,64 24,77 0,9 1,85 2,22 3,71 5,56 7,41 11,12 18,53 22,23 1,0 1,67 2,01 3,34 5,02 6,69 10,03 16,72 20,07 1,2 1,38 1,66 2,76 4,15 5,53 8,29 13,82 16,58 1,5 1,07 1,28 2,14 3,21 4,28 6,42 10,70 12,84 2 0,74 0,89 1,49 2,23 2,97 4,46 7,43 8,92 2,5 0,55 0,66 1,09 1,64 2,18 3,28 5,46 6,55 3,0 0,42 0,50 0,84 1,25 1,67 2,51 4,18 5,02 10 m att. 0,07 0,08 0,13 0,20 0,27 0,40 0,67 0,80 20 m att. 0,02 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 0,17 0,20 30 m att. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05 0,07 0, tabula Magnētiskā lauka plūsmas blīvums 1m augstumā virs zemes virskārtas līmeņa pazemes kabeļiem no JPA uz elektropārvades operatora apakšstaciju atkarībā no kabeļa dziļuma un 10m, 20m un 30 m attālumā Spriegums 110 kv, strāva, kurai veikts B aprēķins 300 A Kabeļa Magnētiskā lauka plūsmas blīvums, μt, ja distance starp fāzēm ir: dziļums, m 0,05 m 0,06 m 0,10 m 0,15 0,20 0,30 0,50 0,60 0,7 1,22 1,46 2,43 3,65 4,86 7,29 12,15 14,58 0,8 1,08 1,30 2,17 3,25 4,34 6,50 10,84 13,00 0,9 0,97 1,17 1,95 2,92 3,89 5,84 9,73 11,67 1,0 0,88 1,05 1,76 2,63 3,51 5,27 8,78 10,53 1,2 0,73 0,87 1,45 2,18 2,90 4,35 7,25 8,71 1,5 0,56 0,67 1,12 1,69 2,25 3,37 5,62 6,74 2 0,39 0,47 0,78 1,17 1,56 2,34 3,90 4,68 2,5 0,29 0,34 0,57 0,86 1,15 1,72 2,87 3,44 18

20 3,0 0,22 0,26 0,44 0,66 0,88 1,32 2,19 2,63 10 m att. 0,03 0,04 0,07 0,10 0,14 0,21 0,34 0,41 20 m att. 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,09 0,10 30 m att. 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 Iespējamie elektromagnētiskā lauka ietekmi samazinošie pasākumi Veiktie iespējamā maksimālā magnētiskā lauka rezultāti uzskatāmi demonstrē, ka magnētiskā lauka plūsmas blīvums pat tieši virs 110 kv pazemes kabeļiem būs mazāks par MK637 doto mērķlielumu pie 50 Hz - 100μT. Kā norādīts pamata IVN, tad vēja parki tiks izvietoti lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, tālu no esošām dzīvojamām mājām vai paredzamām iedzīvotāju ilgstošas atrašanās vietām. Vēja parku teritorijā ilgstošāku laiku varētu atrasties tikai tās personas, kas veiks ar zemes izmantošanas pamatveidu saistītos darbus. Kā jau norādīts, pat tieši virs kabeļu līnijām magnētiskais lauks paredzams, ka būs mazāks par MK637 noteiktajiem ierobežojumiem, taču uz personām, kas veiks zemes apstrādes un lauksaimniecības kultūru kopšanas darbus pareizāk būtu attiecināt ierobežojumus nodarbinātajiem, kas ir būtiski lielāki. Tomēr, ja kādu apsvērumu dēļ būvējot VES parkus rastos vajadzība vēl vairāk samazināt magnētisko lauku, tad iespējami sekojoši pasākumi: 1) Ja tiktu konstatētas vietas, kur kādu specifisku apsvērumu dēļ būtu nepieciešams vēl vairāk samazināt magnētisko lauku, tad guldīt kabeļus dziļāk; 2) Arī 110 kv gadījumā izmantot trīsdzīslu kabeļus, jo tā tiktu samazināts atsevišķo fāzu vadu savstarpējais attālums. 3) Ja izmaksas nebūtu būtiskas, tad iespējams apsvērt GIL kabeļu pielietošanu. Tas reducētu jau tā normām atbilstošo magnētisko lauku līdz praktiski nenozīmīgam lielumam. Kopsavilkums. Plānoto VES Dobele un Pienava parku radītā elektromagnētiskā lauka ietekmes novērtējuma gaitā veiktie modeļaprēkini tika veikti, vispirms pieņemot, ka VES darbojas maksimālās jaudas režīmā, tas ir, no iespējamā elektromagnētiskā lauka ietekmes viedokļa vissliktākajā variantā. Tomēr arī šādā situācijā modeļaprēķini parādīja, ka magnētiskā lauka vērtības vietās virs pazemes kabeļiem būs vairākas reizes zemākas par Latvijas Republikas MK noteikumos Nr. 637 Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi norādīto mērķlielumu magnētiskajam laukam pie 50 Hz frekvences μt. 100 μt ir arī ES Ieteikumā 1999/519/ ES dotā references vērtība 50 Hz magnētiskajam laukam. Pie tam jāievēro, ka vietās, kur būs izvietoti pazemes kabeļi nav prognozējama cilvēku ilgstoša uzturēšanās. Pamatā paredzams, ka ceļus, kuru nodalījuma joslās plānots izvietot apakšzemes kabeļu trases izmantos personas, kas apstrādās sev piederošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī citas personas, lai pārvietotos uz sev vajadzīgajām vietām. Jebkurā gadījumā šo citu personu atrašanās nedaudz palielinātajā apakšzemes kabeļu magnētiskajā laukā paredzama īslaicīga. Savukārt mērklielums (references vērtība) 100μT pie 50 Hz ir noteikts, pieļaujot, ka persona šādā magnētiskā laukā bez kaitīgas iedarbības uz veselību var atrasties 24 stundas diennaktī, tātad nepārtraukti. Secinājums. Elektromagnētiskie lauki, kas neizbēgami radīsies, ja VES parku projekti tiks īstenoti, nav uzskatāmi par tādiem, kas varētu būtiski ietekmēt sabiedrības veselību. 19

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Proposal for a

Proposal for a EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 27. septembrī (02.10) (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2011/0152 (COD) 14020/12 SOC 764 CODEC 2184 ZIŅOJUMS Sūtītājs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja (I) Saņēmējs:

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01-

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01- Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 15.01.2016 3.5.10/01-PR2016 BS-955-6 2. 19.01.2016 3.5.11/01-AK2016 BS-1041-7 3. 09.02.2016

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai Projekts Nr. 1.1.1.1./16/A/85 ( Progresa ziņojums 9/1) 2019 01.01 31.03. *Projekta zinātniskais vadītājs:

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr 0 UZDEVUMU PIEMĒRI. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektrizācija, lādiņu mijiedarbība, elektrostatiskā indukcija... Papildini teikumus! Ieraksti atbilstošos

Sīkāk

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāšanas un transportēšanas rezultātā. Piesārņojuma izplatība

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

LV Bio-Energy from the farm

LV Bio-Energy from the farm LV Bio-Energy from the farm www.host.lv HoSt Microferm: ilgtspējīga enerģija no šķidrmēsliem jaunlops 80 Microferm koncepcija izstrādāta fermām, kuras pārstrādā pašu saimniecībā esošo kūtsmēslu biomasu.

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas sagatave bez apakšējās sarkanās joslas

RSU PowerPointa prezentācijas sagatave bez apakšējās sarkanās joslas M.Sc. Pāvels Sudmalis, RSU Darba drošības un vides veselības institūts, Higiēnas un arodslimību laboratorija 20.10. 2011, Rīga Svarīgākie fizikālie riska faktori autotransporta nozarē 1 Fizikālie riska

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

1

1 PASKAIDROJUMA RAKSTS IEVADS Detālplānojuma izstrāde Garkalnes novada, Berģu zemes vienībām Lietus ielā 12, kadastra apzīmējums 8060 011 0244, un Saktas, kadastra apzīmējums 8060 011 0245 uzsākta pamatojoties

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 1 Detalizēti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI A. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana 1. Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tālizpētes datu izmantošana ESRI programmatūrā Harijs Ijabs Rīga, 2017 Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienests (LAD) ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

untitled

untitled NR. 34-2011 DARBA VIDES RISKA FAKTORU MĒRĪJUMU VEIKŠANA PAPILDU INFORMĀCIJA MEKLĒJAMA: LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS DARBA DEPARTAMENTĀ Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1010 Tālrunis 67021526 www.lm.gov.lv VALSTS DARBA

Sīkāk