Nr. 14 (343) gada 25. augusts Sv. Franciska sarunai ar sultānu gada augusta sākumā sv. Asīzes Francisks kopā ar dažiem brāļiem ierad

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Nr. 14 (343) gada 25. augusts Sv. Franciska sarunai ar sultānu gada augusta sākumā sv. Asīzes Francisks kopā ar dažiem brāļiem ierad"

Transkripts

1 Nr. 14 (343) gada 25. augusts Sv. Franciska sarunai ar sultānu gada augusta sākumā sv. Asīzes Francisks kopā ar dažiem brāļiem ieradās Ēģiptē, kur apmetās krusta karotāju nometnē, veltīgi cenšoties atrunāt kristiešus no asinsizliešanas kaujā par ostas pilsētu Damietu, kas notika 29. augustā. Septembrī sv. Francisks kopā ar brāli Iluminato šķērsoja Nīlas upi, lai pa austrumu krastu dotos 12 kilometrus uz dienvidiem esošo Fariskūras nometni, kur uzturējās sultāns Maliks al-kamils. Sv. Francisks, izcēlies ar savu pilnīgu prieku un brīvības garu, nemitējās ar labpatiku mīlēt mieru un vispārējo brālību. Francisks baudīja un izplatīja to mieru, kas izriet no Dieva un rosina meklēt Dievu. Francisks varēja sveicināt sultānu ar vārdiem Lai Kungs dāvā Tev mieru! Viņš tiešām bija miera nesējs (Mt. 5:9) vai miera veicinātājs un izraisītājs - cilvēks, kas Evaņģēlijā nosaukts par svētīgu - jo visi viņa vārdi bija vērsti, lai iznīcinātu naidu un nostiprinātu mieru. Francisks bija atjaunojis mieru un saskaņu pilsoņu grupām savā pilsētā, kuri cīnījās savā starpā līdz pat asiņainām slepkavībām; ar lūgšanām viņš padzina dēmonus, kas veicina nesaskaņu. Viņš nesa mieru pilsētām, kuras plosīja nesaskaņas, starp garīdzniekiem un tautu un pat, kā teikts, starp cilvēkiem un zvēriem. Francisks nevienu neuzskatīja par savu ienaidnieku, bet katru uzlūkoja kā brāli. Tādējādi, notika, ka viņš sagrāva visus šķēršļus, kas sadalīja tā laika cilvēkus, un sludināja Kristus mīlestību musulmaņiem, sējot tādas sēklas, ka darītu cilvēku gatavu runāt ar otru un veidotu brālisku kopību starp dažādu raksturu, kultūru, tautību un reliģiju cilvēkiem. Vairākas dienas notika abu franciskāņu tikšanās ar sultānu un musulmaņiem, ne tikai sarunas par mieru, bet arī kristīgās ticības sludināšana. Vatikāna II koncils mācīja: Mēs nevaram piesaukt Dievu kā mūsu visu Tēvu, ja nevēlamies brālīgi izturēties pret kādu no cilvēkiem, kas radīts pēc Dieva līdzības (Nostrae Aetate, n. 5). Sv. Francisks ar šo tikšanos māca, ka, neskatoties uz atšķirībām dažādās reliģiska rakstura pieejās, atzīstot Dieva (turpinājums 3.lpp)

2 - 2 - Nr. 14 (343) gada 25. augusts DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ Svētdiena, 25. augusts. Parastā liturģiskā laikposma 21.svētdiena. Sv. Apustuļa Bartolomeja dienas svinības. Draudzes svētki Sv. Mise par Janīnu Kursīti un Māri Mičerevski; lūgšana Svētais Dievs 9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk. telpās Galvenā Sv. Mise par slimās Vivianas dziedināšanu un Trejkališu dzimtas dzīvajiem un mirušajiem Himna Dievs, mēs Tevi slavējam Sv. Mise (bērniem) par draudzi Vesperes Sv.Mise par veselību Signei Marijai Pirmdiena, 26. augusts 8.00 Sv. Mise par +Vladislavu,+Jāzepu Lakšiem un vecākiem Otrdiena, 27. augusts. Sv. Monika. Piemiņas diena Sv. Mise par Teteru ģimeni un Renāti Sv. Mise slimnīcā - Biķernieki Trešdiena, 28.augusts. Sv. Augustīns, Bīskaps un Baznīcas doktors. Piemiņas diena Sv. Mise par + Janīnu Selecku Ceturtdiena, 29.augusts. Sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāve. Piemiņas diena Sv. Mise par Regīnas Dujevas veselību Piektdiena, 30. augusts 8.00 Sv. Mise par +Artu un +Arnoldu Labsvārdiem; Jēzus Sirds litānija Sestdiena, 31. augusts 8.00 Sv. Mise par +Santu Osi Matilainenu Svētdiena, 1. septembris. Parastā liturģiskā laikposma 22. svētdiena. Jēzus Sirds godināšana. Vissv. Sakramenta adorācija 8.00 Sv. Mise par Lejiešu ģimeni un lūgšana Svētais Dievs Marijas Leģions Svētdienas sk. telpās Galvenā Sv. Mise par Ilonas Krastiņas veselību un dziedināšanu Svētlietu pasvētīšana Sv. Mise (bērniem) par +Andreju Jodi Rožukronis Sv. Mise par draudzi Pirmdiena, 2. septembris Sv. Mise par +Genovefu un +Jāni Kukuļiem Otrdiena, 3. Septembris. Sv. Gregors Lielais, pāvests un Baznīcas doktors 8.00 Sv. Mise par Krūkļu un Ābeļu ģimenēm Sv. Mise Gaiļezera pansionātā Trešdiena, 4. septembris 8.00 Sv.Mise par +Edgaru Pastoru Grēksūdze Ceturtdiena, 5. septembris. Sv. Terēzija no Kalkutas, mūķene 8.00 Sv. Mise par Zintu Bāliņu Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieku kontakttālruņi Sv. Jēkaba katedrāle: Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs: tālr mob Pr. Pauls Kļaviņš, administrators: Diak. Gunārs Konstantinovs: tālr , mob tālr , mob

3 Piektdiena, 6. septembris Jēzus Sirds godināšana 8.00 Sv. Mise par +Artu un Arnoldu Labsvārdiem; Jēzus Sirds litānija un uzupurēšanās akts Sestdiena, 7. septembris Jaunavas Marijas godināšana 8.00 Sv. Mise par Olgu Keiseli Jaunavas Marijas litānija un veltīšanās Svētdiena, 8. septembris. Parastā liturģiskā laikposma 23. svētdiena Sv. Mise par draudzi un lūgšana Svētais Dievs 9.15 Marijas Leģions svētdienas sk. telpās Galvenā Sv. Mise par Kukuļu un Stabulnieku ģimenēm Sv. Mise (bērniem) par +Jāzepa Latkovska dvēseli miršanas gadadienā Vesperes Sv. Mise par +Rūtiņu Raiti Sv. Franciska sarunai ar sultānu 800 (turpinājums no 1. lpp) eksistenci, pie kuras cilvēki var vienīgi nonākt, sākot no pieredzes radībā (sal. Rom 1: 20), viena Dieva (monoteisma) atzinējiem ticībā jo īpaši vajag censties skatīt citus cilvēkus kā brāļus un māsas. Tāpēc nav atbilstoši agresīvi attiekties pret citiem cilvēkiem uz reliģisko atšķirību pamata. Šāda labvēlīga pieeja bijusi arī sultānam Malikam al-kamilam. Vēsturē tiešām bijuši daudzi reliģiska rakstura kari, tomēr sv. Franciskam bija pareiza nojauta, ka šādas vardarbības izpausmes nevar attiecināt uz pašu reliģiju, bet tikai uz kultūras ierobežojumiem, ar kādiem tā dzīvojusi un attīstījusies laikā un telpā. Musulmaņi taču tic Jēzum kā pravietim. Jēzus Nr. 14 (343) gada 25.augusts vienmēr bija miera cilvēks. Kad Dievs nāca uz zemi, varēja gaidīt, ka viņš ar savu lielo spēku iznīcinātu pretiniekus, ka viņš nostiprinātu mieru ar varu, bet tā nemaz nebija. Viņš nāca vājumā. Viņš nāca vienīgi ar mīlestības spēku, pilnīgi bez vardarbības, pat dodoties uz krusta. Tas norāda mums Dieva īsto vaigu, ka vardarbība nekad nenāk no Dieva un nekad tā nenes ko labu, bet gan iznīcina, nenovērš grūtības. Jēzus ir stipra balss pret jebkādu vardarbību. Viņš aicina visas puses novērsties no vardarbības, pat ja tie justos, ka tiem ir taisnība. Atmest vardarbību, sākt no jauna dialogu, lai kopīgi atrastu mieru, rūpēties vienam par otru, vēlēties atvērties vienam uz otru: tāda ir Jēzus īstā vēsts. Meklēt mieru ar miera līdzekļiem un likt vardarbību malā. Tomēr, kad nobriest reliģiskā apziņa, tad tā ticīgajā cilvēkā izraisa uztveri, ka ticībai Dievam, universa Radītājam un visu Tēvam jāveicina starp cilvēkiem universālas brālības attiecības. Visās lielajās reliģiskajās tradīcijās atrodama cieša saikne starp attiecībām ar Dievu un mīlestības ētiku. Tajā kristiešus nostiprina un vēl vairāk apgaismo Dieva Vārds. Jau Vecā derība izsaka Dieva mīlestību uz visām tautām, kuras ar Noasu noslēgtajā derībā viņš sapulcināja vienā lielā saimē, kuru simbolizē varavīksne (Rad 9: 13, 14, 16) un kuru, pēc praviešu vārdiem, viņš

4 - 4 - Nr. 14 (343) gada 25. augusts paredzēja sapulcināt reiz uz visiem laikiem vienā universālā saimē (sal. Is 2: 2-4; 42: 6; 66: 18 21; Jer 4: 2; Ps 47 [46]). Jaunajā derībā šī vispārējā mīlestības plāna atklāsme kulmināciju sasniedz Lieldienu noslēpumā, kurā iemiesotais Dieva Dēls saliek sevi upurī uz krusta par visu cilvēci. Šādi Dievs norāda, ka viņa daba ir Mīlestība. Mūsdienu pasaulē jāveicina miers, kas ir vērtība, kuras labā jāiesaistās no kultūras, politikas un ekonomikas viedokļa. Tomēr, vispirms miers jāveido sirdīs. Tur taču attīstās mieru veicinoša attieksme. Cilvēka sirdī iesaistās Dievs. Bez horizontālās dimensijas būtiska ir vertikālā. Īsta lūgšana ietver visu dzīvi, sirds mainīšanos (grieķu metanoia). Dažādu reliģiju pārstāvji var sanākt uz kopīgu lūgšanu, liecinot, ka lūgšana nedala, bet vieno, tā audzina mieram, veicina draudzību, savstarpēju pieņemšanu un dialogu starp dažādām kultūrām un reliģijām. Svinot sv. Franciska tikšanos ar sultānu, iestāsimies par šādu dialogu apstākļos, kad ideoloģijas izplata naidu un atriebību. Lai sv. Francisks veicina starpreliģiju dialogu lielākai kopībai un patiesam ilgtermiņā mieram! Apustuliskajam pamudinājumam par sv. Jāzepu - 30 (Pirmais turpinājums) gada 15. augustā sv. Jānis Pāvils II parakstīja apustulisko pamudinājumu par svētā Jāzepa personību un misiju Kristus un Baznīcas dzīvē Redemptoris Custos (Atpestītāja sargs). Jāzeps pieņēma savu sievu; bet viņš to neatzina, kamēr viņa dzemdēja Dēlu (Mt 1:24-25). Šie vārdi norāda vēl cita veida tuvību laulībā. Dziļa garīga tuvība, kas izriet no laulāto vienības un personīgiem kontaktiem starp vīrieti un sievieti, balstās Svētajā Garā, Dzīvības Devējā (sal. Jņ 6:63). Jāzeps, paklausot Svētajam Garam, atrada Svētajā Garā mīlestības avotu, laulāto mīlestību, ko viņš piedzīvoja kā vīrs. Un šī mīlestība izrādījās lielāka nekā šis taisnīgais vīrs varēja jebkad gaidīt savā cilvēka sirdī. Ar pilnīgo sevis uzupurēšanu, Jāzeps izpauda savu nesavtīgo mīlestību uz Dieva Māti un kā vīrs sevi dāvāja viņai. Kaut arī viņš bija nolēmis dzīvot atturībā, respektējot Marijas pilnīgo piederību Dievam un arī Dieva plānu, kas īstenojās caur viņu, Jāzeps paklausīja eņģeļa vārdiem un pieņēma Mariju savās mājās. Tomēr viņš pilnībā respektēja to, ka viņa īpašā veidā ir veltījusies Dievam. No otras puses, tieši no savas laulības ar Mariju Jāzeps guva vienreizēju cieņu un tiesības attiecībā uz Jēzu. Dieva Mātes cieņa ir tik liela, ka nekas nevarētu to pārsniegt; tomēr pateicoties laulības saitēm, kas vienoja Mariju un Jāzepu, viņš kā neviens cits bija tuvu Dieva Mātei, viņas izcilajai cieņai, ar ko viņa paceļas pār visām radībām. Tā kā laulība pēc

5 savas dabas ir savienība un draudzība, savā dabā ietverot labumu apmaiņu, tad Dievs, dāvājot Jāzepu Jaunavai, nedeva viņai tikai dzīves biedru, liecinieku viņas jaunavībai un viņas goda aizsargu: viņš Marijai deva Jāzepu, lai viņš, caur laulības līgumu, līdzdalītos viņas cēlajā lielumā (Leons XIII 1889.gadā). Iesaistīta tieši Iemiesošanās noslēpumā, Nācaretes Ģimenei piemīt savs īpašais noslēpums. Un šajā noslēpumā, tāpat kā Iemiesošanās notikumā, ir atrodama patiesa tēvišķība: Dieva Dēla ģimenes cilvēciskais veidols, īsta cilvēciska ģimene, kuru veidojis Dieva noslēpums. Šajā ģimenē Jāzeps ir tēvs: viņa tēvišķība neizriet no pēcnācēja dzimšanas, bet tā arī nav tikai šķietama vai vienīgi aizvietota tēvišķība. Tā ir tā, kas pilnīgi ņem dalību patiesā cilvēka tēvišķībā un tēva misijā ģimenē. Tas izriet no hipostātiskās vienības: cilvēcībai kļūstot paceltai vienotībā Vārda Dēla Dievišķajā Personā Jēzū Kristū. Līdz ar cilvēka dabu, viss cilvēciskais un īpaši ģimene kā cilvēka pirmā eksistences dimensija pasaulē tiek pacelts Kristū. Šajā ziņā, Jāzepa cilvēciskā tēvišķība arī tika pacelta Kristus Iemiesošanās noslēpumā. Balstoties uz šo izpratni, Marijas teiktie vārdi templī 12 gadus vecajam Jēzum, iegūst savu patieso nozīmi: Tavs tēvs un es Tevi meklējām. Tā nav vispārēja frāze: Marijas teiktie vārdi Jēzum parāda Iemiesošanās pilnīgo realitāti klātesošu Nācaretes Ģimenes Nr. 14 (343) gada 25.augusts noslēpumā. Jau no sākuma Jāzeps ar ticības paklausību pieņēma cilvēcisko tēvišķību pār Jēzu. Un tādējādi, sekojot Svētā Gara gaismā, kas sevi dāvā cilvēkiem caur ticību, viņš patiesi arvien vairāk atklāja neaprakstāmo dāvanu, kas bija viņa cilvēciskā tēvišķība. Darbs bija mīlestības izpausme Nācaretes Ģimenes dzīves ikdienā. Evaņģēlijs precizē Jāzepa amatu, ar kuru viņš uzturēja savu ģimeni; viņš bija galdnieks. Šis vienkāršais vārds apkopo visu Jāzepa dzīvi. Jēzum šis bija apslēptās dzīves laiks; gadi par kuriem Lūkass runā pieminot epizodi Templī: Un Viņš gāja tiem līdz. Un viņi nonāca Nācaretē; un Viņš tiem bija paklausīgs (Lk 2:51). Šo Jēzus padevību vai paklausību Nācaretes mājā var izprast arī kā līdzdalību Jāzepa darbā. Apgūstot sava pieņemtā tēva amatu, Viņš bija pazīstams kā galdnieka dēls. Ja Nācaretes Ģimene ir piemērs un paraugs pestīšanā un svētumā visām ģimenēm, tāpat analoģiski ir arī Jēzus darbs līdzās Jāzepam. Mūsdienās Baznīca to uzsver, iedibinot liturģisku piemiņas dienu Svētajam Jāzepam Strādnieku Aizbildnim 1.maijā. Cilvēka darbam, īpaši roku darbam, ir īpaša nozīme Evaņģēlijā. Līdz ar Dieva Dēla cilvēcību, arī darbs ir pacelts Iemiesošanās noslēpumā un ir īpašā veidā atpestīts. Darbnīcā, kur viņš strādāja kopā ar Jēzu, Jāzeps cilvēka darbu tuvināja Atpestīšanas noslēpumam. Jēzum, cilvēciskā ziņā pieaugot gudrībā, gados un žēlastībā, strādīguma

6 - 6 - Nr. 14 (343) gada 25. augusts tikumam bija liela nozīme, jo darbs cilvēkam nes labumu, kas pārveido dabu un cilvēku sajūtās padara vēl cilvēciskāku (Laborem exercens, n. 9) Darba nozīmīgums cilvēka dzīvē prasa, lai tā nozīme tiktu atpazīta un uzņemta, tā palīdzot visiem cilvēkiem tuvoties Dievam, Radītājam un Pestītājam, lai piedalītos Viņa pestīšanas plānā katram cilvēkam un visai pasaulei, un lai savā dzīvē padziļinātu draudzību ar Kristu, ticībā pieņemot un aktīvi piedaloties Viņa trīskāršajā misijā kā Priesterim, Pravietim un Karalim (Laborem exercens, n. 24). Īpaši svarīga ir ikdienas dzīves svētdarīšana, to katram ir nepieciešams īstenot atbilstoši savām iespējām. Paraugs, kas var to sekmēt, un ir izpildāms ikvienam cilvēkam ir atrodams Svētajā Jāzepā: Viņš ir šāds pazemīgs piemērs, lielisks kristietības liecinieks; viņš ir pierādījums tam, ka lai būtu labs un patiess Kristus sekotājs, nav nepieciešams darīt kaut ko ārkārtēju ir pilnīgi pietiekoši īstenot kopējos, vienkāršos un cilvēciskos tikumus, bet tiem ir jābūt patiesiem un autentiskiem (Pāvils VI g. 19. martā). Tā pati klusuma gaisotne, kas ietver Jāzepu, aptver arī viņa galdnieka amatu Nācaretes mājā. Tas ir klusums, kas īpašā veidā atklāj iekšējo cilvēku. Evaņģēliji runā vienīgi par to, ko Jāzeps darīja. Tie ļauj mums atklāt viņa darbos klusuma apņemtos dziļas kontemplācijas gaisotni. Tas, piemēram, izskaidro, kāpēc Svētā Terēze no Jēzus, lielā Karmela reformētāja, Rietumu kristietībā veicināja Svētā Jāzepa godināšanas atjaunošanu. (NOBEIGUMS SEKOS) PAR LATVIJU UN BRĪVĪBU gada augustā notika Līvānu kaujas kā pirmais lielākais Latvijas armijas uzbrukums Latgales frontē. Tie bija mēģinājumi ieņemt stratēģiski svarīgās pozīcijas pie Dubnas ietekas Daugavā. Karavīri neatkāpās savu ieceru priekšā arī tad, kad tās dažkārt izplēnēja bez īstenojuma. Viņi bija pārliecināti, ka agrāk vai vēlāk saule iemirdzēsies arī tumsā. Šāda pārliecība liek mums darboties Latvijas brīvības labā un tā ir kā sen dots zvērests tēvzemei, kas ik pa laika posmam jāatjauno, lai Latvijas tēls atkal ienāktu mūsu sirdī. Kā karavīram zvērests liek pildīt uzdoto pienākumu, tā arī mums nepieciešama sirds apņemšanās, kurai paklausot, arī mēs varam kaut ko paveikt savas tēvzemes labā. Bet vai tā tas šodien, kad no Latvijas brīvības momenta mūs šķir gara gadu virkne? Cilvēciskās vēlmes bieži vien sabirst bezcerību un vilšanās pelnos, bet tas nedod ieganstu apātijai. Latvijas varoņu piemiņas simtgade 11. novembrī būs tas brīdis, kad šī apņemšanās iestāties un darboties Dzimtenes visaptverošas attīstības labā jāatjauno, sev jautājot: Vai nevaru vairāk darīt un ziedoties, lai ieceres tuvotos īstenojumam? Tas ir jāturpina tiem, kuri jau strādā šajā virzienā. Tas jāuzņemas tiem, kas atpalikuši, atteikušies pavisam vai kļuvuši apātiski. Šodien kristiešiem nevar būt citu spraigāku interešu, kā tikai domas, darbi un jo īpaši lūgšanas par Latviju. Zinām un

7 tencinām visaktīvākos darītājus, taču jāvērš aicinātāji skati uz tiem, kas palikuši pusceļā, izolējas, nevēlas iekļauties aktīvo pulkā, meklēdami tam dažādus iemeslus vai taisnošanos. Lielajam darbam ir vajadzīgas visu sirdis, visu latvisko dvēseļu spēks un praktiskā veiksme. Nav nekādas nozīmes vai pozitīva vērtējuma tam, ja šodien daži noņemas ar Latvijas neatkarības aspektu kritizēšanu, pat nonicināšanu, bet Latvijas brīvības atjaunotnei no sevis nedod neko. Neviena valsts iekārta nav bijusi un vēl šodien nav ideāla. Negatīvie darboņi paveiktu svētīgu darbu, ja kritikas un šķelšanās vietā liktu savu laiku un pūliņus cīņai par Latvijas garīgo atjaunotni. Līdzi viņiem modināmi un skubināmi tie, kas pašlabumu un ērtību meklēdami, neskatās tālāk par savas mājas logu, negrib neko plašāk un dziļāk uztvert par labi atalgotu darbu un finansiālu avansēšanos nākotnē. Latviskie mērķi un kultūra tiem var likties maznozīmīgi. Tie, kas tālu aizklīst pasaulē, dzimto zemi karstāk iemīl skan vārdi kādā vārsmā. Lai tā pauž dzīves patiesību mūsdienu izceļotājiem jo tālāk no savas dzimtenes fiziskā tēla, jo kvēlāks lai tas kļūst mūsu sirdī un atlikušo mūža dienu vēlmēs. Svētdienas skolnieka liecība Baznīcās līdz šīm neesmu bijis biežs viesis. Ģimenē baznīcas tradīcijas netika ievērotas, kaut visi radi ir kristītie cilvēki. Pats tiku kristīts nu jau būdams pieaudzis, 25. gadu vecumā Jelgavas pareizticīgo baznīcā. Kopš tās reizes baznīcā esmu atgriezies vien vienīgo reizi, kad gāju uzlikt sveci par abiem aizgājušiem veciem tēviem un par dzīvojošo radinieku veselību. Nr. 14 (343) gada 25.augusts No apkārtējiem cilvēkiem par baznīcu nav nācies dzirdēt bieži un ar nožēlu ir jāatzīst, ka baznīcas apmeklējums mūsdienu jaunajiem cilvēkiem ir ne pārāk bieža, ja neteiktu, reta parādība. Šodienas cilvēks dzīvo sociālo tīklu un viedtālruņu laikā. Interneta un brīvo attiecību laikā. Nepilnu ģimeņu laikā, šķiršanu un neuzticību laikā, laikā, kad fotogrāfijas, ko cilvēks tūlīt var ielādēt no mobilās ierīces, lai parādītu un palielītos visai pasaulei par kārtējo pirkumu vai ēdienreizi greznajā restorānā, uztrauc cilvēkus krietni vairāk nekā daži labie, cilvēku žēlsirdības piepildītie darbi, rūpes par un palīdzība blakus esošajiem, tuviniekiem vai arī svešajiem, bet grūtības nonākušiem cilvēkiem. Morāles balstītie darbi un cilvēka rīcība, kas tiek izdarīti bez reklāmas, bez liekās publicitātes. Žēlsirdības darbi. Kas cilvēkam ticīgajam nozīmētu pietuvināšanos Dievam, bet cilvēkam mūsdienu, apsēstam ar peļņu, mūžīgā laika trūkumā dzīvojošam, visu uzmanību sev veltošam ir vien tukšie vārdi. Nanotehnoloģiju un Facebook laikmets atstāj maz vietas cilvēka garīgai dzīvei, bet materiālas labklājības jautājumu risināšana neatstāj laiku, lai risinātu morālus jautājumus. Ticības trūkums cilvēkos un kā rezultāts, visatļautība morālā un fiziskā, izspieda baznīcu no cilvēku dzīves, padarot to par arhaismu un mūsdienu cilvēkiem neaktuālo lietu. Šāds bija mans priekšstats. Krievu cilvēkiem ir teiciens Пути Господни неисповедимы. Un vai tā ir bijusī pati Dieva griba, vai sakritība, šim manam priekšstatam par baznīcu un to nozīmi cilvēkam bija lemts būt lauztam pateicoties meitenei (un

8 - 8 - Nr. 14 (343) gada 25. augusts topošai sievai), ar kuru esmu iepazinies gadu atpakaļ. Man pašam negaidot nācās iepazīt baznīcas jēdzienu tuvāk, tikties un runāt ar cilvēkiem, kam baznīcas vārds nav vien tukšā skaņa un novecojušo baušļu avots, bet gan nozīmīga dzīves sastāvdaļa, balsts uz kā attīstīties un kodekss pēc kā vadīties un audzināt bērnus. Lūdzot un slavinot Dieva vārdu kļūt laimīgiem un Dieva svētības piepildītiem. Man ir palaimējies pirmoreiz mūžā būt klāt katoļu baznīcā Ziemassvētku Svētās Mises laikā. Piedzīvot ko tādu, ko līdz šim man pašam nav nācies redzēt un just. Baznīcas iekšienē bija gaišs un cilvēkiem pilns. Kopīgā lūgšana, bērnu baznīcas koris, mūzika, sveces un cilvēki, klusā prieka piepildīti - vienotības vienam ar otru un vienotības ar pašu Dievu neticamā sajūta ļāva man saprast, ka cilvēki joprojām tic un mīl viens otru caur savu mīlestību pret Dievu. Baznīcai un Dievam ir nozīmē, ir vieta šo cilvēku dvēselēs un prātos. Meitenes un sirmās kundzes, jaunie cilvēki un mammas ar bērniem, augumā raženie vīri un mazie puikas - katrs no viņiem atrod savu ceļu pie Kunga un ir devies uz baznīcu, lai slavinātu Kristus piedzimšanu un vienotos priekā, lai izsūdzētu grēkus un aizlūgtu par saviem tuvajiem, lai nāktu pie Dievgalda un lai sveiktu apkārtējos - Baznīca vienmēr paliks par cilvēku balstu un autoritāti, kas atgādinās par morālām vērtībām, Dieva baušļiem un mīlestību pret Dievu un vienam pret otru. SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBAS uzsākas 2019.g. 29. septembrī, svētdien SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ plkst Visi laipni aicināti, kas vēlas tapt kristīti, pieņemt pirmo Svēto Komūniju (iet pie Dievgalda), laulāties, iepazīt vai padziļināt Katoliskās Baznīcas ticības mācības pamatus Aicināti skolas vecuma bērni, jaunieši un pieaugušie visās vecuma grupās Sazināšanās tel ; Kapu svētki Raiņa kapos Sestdien, 31.augustā plkst. 14 Katedrāles un Kristus Karaļa draudzes svētceļnieki Aglonā Redakcijas adrese: Redkolēģija: M. Pils 2, Rīga, LV-1050 Atbildīgais: pr. Pauls Tālr.: Datorsalikums: pr. Pauls E-pasts: vestnesitis@gmail.com Metiens: 450 eks. Vēstnesīša numuri pieejami:

Nr.9(267) gada 1. maijs VATIKĀNA VALSTS SEKRETĀRA PJETRO KARDINĀLA PAROLINA SVĒTĀ MISE CETURTDIEN 12. MAIJĀ PLKST. 18 Pjetro Parolins dzimis Itā

Nr.9(267) gada 1. maijs VATIKĀNA VALSTS SEKRETĀRA PJETRO KARDINĀLA PAROLINA SVĒTĀ MISE CETURTDIEN 12. MAIJĀ PLKST. 18 Pjetro Parolins dzimis Itā Nr.9(267) 2016. gada 1. maijs VATIKĀNA VALSTS SEKRETĀRA PJETRO KARDINĀLA PAROLINA SVĒTĀ MISE CETURTDIEN 12. MAIJĀ PLKST. 18 Pjetro Parolins dzimis Itālijā, Vinčensas provincē. Tēvs saimniecības preču veikala

Sīkāk

Nr. 1 (283) gada 8. janvāris TEZĒ DIENAS KATEDRĀLĒ Laika posmā no 28. decembra līdz 1. janvārim Rīgā viesojās tūkstošiem jauniešu no visas Eirop

Nr. 1 (283) gada 8. janvāris TEZĒ DIENAS KATEDRĀLĒ Laika posmā no 28. decembra līdz 1. janvārim Rīgā viesojās tūkstošiem jauniešu no visas Eirop Nr. 1 (283) 2017. gada 8. janvāris TEZĒ DIENAS KATEDRĀLĒ Laika posmā no 28. decembra līdz 1. janvārim Rīgā viesojās tūkstošiem jauniešu no visas Eiropas un arī no dažām citām ārvalstīm. Ierašanās mērķis

Sīkāk

c59561bf-3e71-42d9-a828-1d40eaea7b29.pdf

c59561bf-3e71-42d9-a828-1d40eaea7b29.pdf Nr. 6 (335) 2019. gada 31. marts Cīņa sekošanā Jēzum Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedzas pats sevi un ikdienas lai ņem savu krustu un seko man (Lk 9, 23). Mūsu ikdienas krusts droši vien ir nemitīga

Sīkāk

Nr.1 (259) gada 10. janvāris LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU No 18. līdz 25. janvārim lūdzamies par kristiešu vienotību kopā ar daudziem

Nr.1 (259) gada 10. janvāris LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU No 18. līdz 25. janvārim lūdzamies par kristiešu vienotību kopā ar daudziem Nr.1 (259) 2016. gada 10. janvāris LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU No 18. līdz 25. janvārim lūdzamies par kristiešu vienotību kopā ar daudziem brāļiem un māsām Jēzū Kristū. Ceturtdien 21. janvārī

Sīkāk

Nr.21(230) gada 19. oktobris SVĒTĪGAIS PĀVESTS PĀVILS VI Svētdien, 19.oktobrī par svētīgu tiek izsludināts pāvests Pāvils VI. Viņš liecināja un

Nr.21(230) gada 19. oktobris SVĒTĪGAIS PĀVESTS PĀVILS VI Svētdien, 19.oktobrī par svētīgu tiek izsludināts pāvests Pāvils VI. Viņš liecināja un Nr.21(230) 2014. gada 19. oktobris SVĒTĪGAIS PĀVESTS PĀVILS VI Svētdien, 19.oktobrī par svētīgu tiek izsludināts pāvests Pāvils VI. Viņš liecināja un mācīja par mīlestību uz Kristu, mīlestību uz Baznīcu

Sīkāk

Nr. 8 (314) gada 22. aprīlis Diakonam Gunāram ordinācijas 25. gadadiena,,jo kas ir lielāks: vai tas, kas atrodas pie galda, vai tas, kas apkalpo

Nr. 8 (314) gada 22. aprīlis Diakonam Gunāram ordinācijas 25. gadadiena,,jo kas ir lielāks: vai tas, kas atrodas pie galda, vai tas, kas apkalpo Nr. 8 (314) 2018. gada 22. aprīlis Diakonam Gunāram ordinācijas 25. gadadiena,,jo kas ir lielāks: vai tas, kas atrodas pie galda, vai tas, kas apkalpo? Taču tas, kas atrodas pie galda. Bet es jūsu vidū

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72 Slavēts Jēzus Kristus! Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums ir nepieciešams.

2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72 Slavēts Jēzus Kristus! Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums ir nepieciešams. 2015. gada jūnijs, jūlijs un augusts* Nr. 72 Slavēts Jēzus Kristus! Kas pasaulei ir nepieciešams? Tāpat mēs varam pajautāt, kas mums ir nepieciešams. Ar šādu jautājumu mēs varam griezties pie mūsu augstā

Sīkāk

Nr. 15 (321) gada 19. augusts augustā Dublinā notiek pasaules ģimeņu tikšanās, kurā piedalīsies pāvests Francisks. Šis pasākums atgādina

Nr. 15 (321) gada 19. augusts augustā Dublinā notiek pasaules ģimeņu tikšanās, kurā piedalīsies pāvests Francisks. Šis pasākums atgādina Nr. 15 (321) 2018. gada 19. augusts 21.-26. augustā Dublinā notiek pasaules ģimeņu tikšanās, kurā piedalīsies pāvests Francisks. Šis pasākums atgādina katram par savas ģimenes pieredzi. Dievs nācis mūs

Sīkāk

Nr. 12 (318) gada 17.jūnijs Dieva Tautas ticības apliecībai 50 Noslēdzot Ticības gadu, kas ritēja no gada 29. jūnija līdz gada 29. j

Nr. 12 (318) gada 17.jūnijs Dieva Tautas ticības apliecībai 50 Noslēdzot Ticības gadu, kas ritēja no gada 29. jūnija līdz gada 29. j Nr. 12 (318) 2018. gada 17.jūnijs Dieva Tautas ticības apliecībai 50 Noslēdzot Ticības gadu, kas ritēja no 1967. gada 29. jūnija līdz 1968. gada 29. jūnijam, svētīgais pāvests Pāvils VI nāca klajā ar Dieva

Sīkāk

2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai

2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai 2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai viņa ģimenei, bet visāda veida zvēriem un rāpuļiem.

Sīkāk

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Ja

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Ja Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2015. Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Jaunais gads. Tuvojas Ziemassvētki, rit pēdējās Adventa

Sīkāk

Nr. 7 (289) gada 2. aprīlis GARĪGĀS APCERES UN LŪGŠANAS INTENSĪVĀS DIENAS Īpašās dienās Lielajā vai Klusajā nedēļā pieminam centrālos mūsu ticīb

Nr. 7 (289) gada 2. aprīlis GARĪGĀS APCERES UN LŪGŠANAS INTENSĪVĀS DIENAS Īpašās dienās Lielajā vai Klusajā nedēļā pieminam centrālos mūsu ticīb Nr. 7 (289) 2017. gada 2. aprīlis GARĪGĀS APCERES UN LŪGŠANAS INTENSĪVĀS DIENAS Īpašās dienās Lielajā vai Klusajā nedēļā pieminam centrālos mūsu ticības notikumus: Kristus ciešanas, nāvi un augšāmcelšanos.

Sīkāk

6. TĒMA MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm

6. TĒMA MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm 6. TĒMA 4. 10. MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm 1:24 27; Gal 5:24. ATMIŅAS PANTS: Liec mani kā zīmogu

Sīkāk

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis Reliģiskā jeb racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis. Aigars Atvars, Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts, Rēzekne, Maskavas iela 22-1, LV-4604 Baznīcās parasti māca, ka pirms problēmas risināšanas

Sīkāk

2. TĒMA JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20,

2. TĒMA JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20, 2. TĒMA 5. 11. JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20, Atkl 2:1 7. ATMIŅAS PANTS: Kam ausis, lai dzird, ko

Sīkāk

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA LELB TALSU DRAUDZĒ Ienākot baznīcā cilvēkam, kurš vēl nav kļuvis par kristieti, rodas jautājums - kāpēc dievkalpojums notiek tā un ne citādi? Kāda nozīme un jēga vārdiem un darbībām,

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016 KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016 IKDIENIŠĶĀS LŪGŠANAS SVĒTĀ KRUSTA ZĪME Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen. KUNGA LŪGŠANA JEB TĒVS MŪSU Tēvs mūsu, kas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

PĒRS GRUNNANS MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa

PĒRS GRUNNANS MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa īstam nespēsim izprast Viņa varenumu. Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu? (Jes. 40:13). Dieva

Sīkāk

VII saruna Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru? Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules efeziešiem. Un

VII saruna Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru? Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules efeziešiem. Un VII saruna Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru? Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules efeziešiem. Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. [Ef 5:21]

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4 Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits 29.10.2017-05.11.2017 no 459 ir 05.11.2017-12.11.2017 no 459 ir 12.11.2017-19.11.2017 no 459 ir 19.11.2017-26.11.2017

Sīkāk

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU SAUCEINS UZ PAKLAUSĪBU Tu vari sekot drūmiem, nolemtiem sludinātājiem jeb arī pievienoties grupai, kas lūdz pēc atmodas. Reimars A.C.Šulcs VAI BŪS ATMODA VISĀ PASAULĒ? #216 Ak, kaut Tu pāršķeltu debesis

Sīkāk

XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Di

XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Di XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Dievs darbojās mūsu pasaulē - Ko Dievs un ko Bībele dara

Sīkāk

8. TĒMA FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8

8. TĒMA FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8 8. TĒMA 16. 22. FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8 12, Atkl 13:13, 14, Atkl 19:20. ATMIŅAS PANTS: Viņi

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

Slavēts Kristus! gada Gavēnis * Nr. 77 Dārgie draudzes ticīgie! Ir sācies liturģiskais Lielā gavēņa laika posms. Kas tad notiek šajā laika posmā

Slavēts Kristus! gada Gavēnis * Nr. 77 Dārgie draudzes ticīgie! Ir sācies liturģiskais Lielā gavēņa laika posms. Kas tad notiek šajā laika posmā Slavēts Kristus! 2016. gada Gavēnis * Nr. 77 Dārgie draudzes ticīgie! Ir sācies liturģiskais Lielā gavēņa laika posms. Kas tad notiek šajā laika posmā Baznīcā? Šajā laikā Romā svētais tēvs Francisks sūta

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvākā mantojumu vai namu neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to

Sīkāk

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17: 6. TĒMA 2. 8. FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:5; Rom 3:19 24. 40 ATMIŅAS PANTS: Šie ir tie, kas nāk

Sīkāk

Nr.38(247) gada 5. jūlijs Trešdien, 22. jūlijā svinam sv. Filipa Neri 500 dzimšanas dienu. Filips Neri piedzima Florencē kā jaunākais no četriem

Nr.38(247) gada 5. jūlijs Trešdien, 22. jūlijā svinam sv. Filipa Neri 500 dzimšanas dienu. Filips Neri piedzima Florencē kā jaunākais no četriem Nr.38(247) 2015. gada 5. jūlijs Trešdien, 22. jūlijā svinam sv. Filipa Neri 500 dzimšanas dienu. Filips Neri piedzima Florencē kā jaunākais no četriem bērniem. Tēvs bija tiesnesis, māte nomira, vēl bērnam

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

10.klasei

10.klasei Kristīgā pasaule Reliģijas vēstures periodizācija Kristietības attīstība Viduslaiku filozofija un sholastika Cilvēks viduslaikos Latvijas un pasaules vēstures skolotājs, Dr.paed. Pāvels JURS www.pavelsjurs.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

Ticejumi par akmeņiem

Ticejumi par akmeņiem Ticējumi par minerāliem V. Segliņš Ametists Ametists ir viens no pazīstamākajiem kvarca paveidiem. Tiek uzskatīts, ka tas: Sargā no burvestībām. Mazina tieksmi pēc alkohola. Palīdz pie sāpēm. Mīlētāju

Sīkāk

Nr. 12 (341) gada 14. jūlijs Apustuļa Jēkaba izdzertais biķeris Pamācošs ir Kristus jautājums: Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Te P

Nr. 12 (341) gada 14. jūlijs Apustuļa Jēkaba izdzertais biķeris Pamācošs ir Kristus jautājums: Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Te P Nr. 12 (341) 2019. gada 14. jūlijs Apustuļa Jēkaba izdzertais biķeris Pamācošs ir Kristus jautājums: Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Te Pestītājs novirza sarunu uz vietām debesvalstībā un

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

GAISMAS TAKA Rēzeknes - Aglonas diecēzes un Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības laikraksts Nr. 1 (80), gada janvāris Pāvests Francisks: Šī ir

GAISMAS TAKA Rēzeknes - Aglonas diecēzes un Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības laikraksts Nr. 1 (80), gada janvāris Pāvests Francisks: Šī ir GAISMAS TAKA Rēzeknes - Aglonas diecēzes un Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības laikraksts Nr. 1 (80), 2014. gada janvāris Pāvests Francisks: Šī ir patiesa Trīsvienības atklāšanās, kas apliecina Jēzus

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D.

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D. Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps)... 10 Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis)... 12 Kristāla pūce (I.Ziemele)... 15 Atmiņu mirkļi (D.Rezevska)... 17 I nodaļa. Tiesību filozofija No tiesību

Sīkāk

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail:

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail: Grand Rose Spa Hotel /www.grandrose.ee/ Pagājušā gada decembrī savas durvis Kuresāres centrā vēra jauna, ekskluzīva 130 vietīga Grand Rose SPA viesnīca ar luksusa SPA un pirts kompleksu Rosaarium. Pēc

Sīkāk

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie br

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie br AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, 2015. GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie brāļi un māsas, cik pateicīgs es esmu, ka šajā skaistajā

Sīkāk

Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010

Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010 Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010 UDK 284 Gr903 Per-Anders Grunnan, Kärlek, sanning och nåd kristen katekes Anno Domini 2000

Sīkāk

# Aicinati paklausibai

# Aicinati paklausibai SAUCEINS UZ PAKLAUSĪBU "Kas no jums ir bez grēka " # 226 Reimars A.C.Šulcs Tiesāt vai netiesāt "Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti" (Mat. 7:1) Kalna sprediķī, Jēzus teica: "Netiesājiet, lai jūs netopat

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

7. tēma februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27,

7. tēma februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27, 7. tēma 6. 12. februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27, Jēk. 2:17, Mat. 7:1-5. At m i ņ a s pa n t s : Nāciet

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1.

899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1. 899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1.septembris, pl.11.08 Mana mīļotā meita, kad Es staigāju

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana

Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana ZĪMOLVEDĪBAS NOZĪME Andris Klepers 26.02.2019. Vai es risinu kādu reālu problēmu? Kāds ir mans devums ar biznesu labākai sabiedrībai? PERSONISKĀS VĒRTĪBAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apust

VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apust VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apustuļu liecība - Jaunās Derības sarakstīšana - Kas ir

Sīkāk

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles

JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu Ārstējies! Iegādājies zāles JAUNUMS! KAS VAR SAŅEMT PABALSTU? Seniori, kas saņem LR valsts vecuma pensiju un Jūrmalā deklarēti ne mazāk kā gadu. 1. 2. Ārstējies! Iegādājies zāles, medicīnas preces, optiku Paņem čeku, stingrās uzskaites

Sīkāk

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām?

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām? Problēmizraisoša uzvedība. Cēloņsakarību meklējumos 2018.gada 13.novembrī Līga Bērziņa Latvijas Autisma apvienība Stāsts nr 1 Ir bērni, kuri nonāk izglītības iestādēs, nezinot: kas ir droša distance, kas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Sv. Alberta draudzes ziņas gada septembris* Nr. 42 Dārgie brāļi un māsas! Ar septembri daudziem no mums sākas mācību un studiju laiks, bet sākas

Sv. Alberta draudzes ziņas gada septembris* Nr. 42 Dārgie brāļi un māsas! Ar septembri daudziem no mums sākas mācību un studiju laiks, bet sākas Sv. Alberta draudzes ziņas 2011. gada septembris* Nr. 42 Dārgie brāļi un māsas! Ar septembri daudziem no mums sākas mācību un studiju laiks, bet sākas arī augšanas ticībā laiks - svētdienas skolā, Alfa

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp 4. TĒMA 20. 26. JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Spam 10:4; Spam 13:23, 25; 30:7 9. ATMIŅAS PANTS: Spriediet

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja 21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Mums jāizglīto bērni viņu nākotnei, nevis mūsu pagātnei Kas skolu padara par vidi, kura sekmē katras

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīg

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīg Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīgi lietot, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu tukši un necienīgi lieto. Ko tas nozīmē? Mums būs

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

3. TĒMA JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14

3. TĒMA JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14 3. TĒMA 13. 19. JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14; Ps. 50:10. ATMIŅAS PANTS: Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

Jaunās Derības prasmīgi pārzināmo mācību rokasgrāmata skolotājiem

Jaunās Derības prasmīgi pārzināmo mācību rokasgrāmata skolotājiem Doktrīnu prasmīga pārzināšana Jaunās Derības mācību rokasgrāmata skolotājiem Izdevusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Soltleiksitija, Jūtas štats Būsim pateicīgi par atsauksmēm un labojumiem.

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

13. TĒMA DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ

13. TĒMA DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ 13. TĒMA 23. 29. DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom. 14.-16. nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ tu noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve p

02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve p 02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve pēc nāves New Apostolic Church International IEVADRAKSTS

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Augsburgas ticības apliecība PRIEKŠVĀRDI ĶEIZARAM KĀRLIM V 1] Neuzvaramais valdniek, augstais ķeizar, visžēlīgais kungs! Jūsu ķeizariskā majestāte ir

Augsburgas ticības apliecība PRIEKŠVĀRDI ĶEIZARAM KĀRLIM V 1] Neuzvaramais valdniek, augstais ķeizar, visžēlīgais kungs! Jūsu ķeizariskā majestāte ir Augsburgas ticības apliecība PRIEKŠVĀRDI ĶEIZARAM KĀRLIM V 1] Neuzvaramais valdniek, augstais ķeizar, visžēlīgais kungs! Jūsu ķeizariskā majestāte ir izziņojusi valsts reihstāgu Augsburgā, lai spriestu

Sīkāk

Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko

Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko ir runa, vai par somu zādzību, smagu miesas bojājumu

Sīkāk

grand-media-buklets-final higher prices

grand-media-buklets-final higher prices capture the moment in film iemūžini mirkli ar video Kāzas ir brīnumjauks, satraucošs un neaizmirstams dzīves notikums. Šī ir diena, kad likteņus mij divas mīlošas sirdis. Ir svarīgi, lai tā tiktu iemūžināta

Sīkāk

Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana

Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana Latvijas valsts simtgades Reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte 2016.gada 31.maijs, Liepāja Latvijas valsts simtgades organizatoriskā

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

Darba grupa “Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē”

Darba grupa “Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē” Darba grupa Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē Zane Siksnāne, Gita Lazdāne, Gundars Jankovs, Jānis Geks 2013.gada 17.oktobrī Iepazīsimies! Kas mēs esam, kāpēc esam šeit?

Sīkāk

7. TĒMA MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25

7. TĒMA MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25 7. TĒMA 12. 18. MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25:1 30. ATMIŅAS PANTS: Jo celsies viltus kristi un viltus

Sīkāk

Microsoft Word - Ev.lut.banica un dk

Microsoft Word - Ev.lut.banica un dk Feldmanis R. Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 1976. - 94.lpp. Roberts Feldmanis Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums R. Feldmaņa veltījums (rokrakstā uz atsevišķām lapām):

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk