Lekciju saraksts

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Lekciju saraksts"

Transkripts

1 2019./2020. g. sem., LKS studiju gads atz1164 atorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati 1. ned. ()/2. ned. () p., Mg. dat.. Sjundjukovs 14. atz1053 Operētājsistēmas () doc., r. vad.z.. Gorbāns 13. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 14. P M atz1031 īmekļa tehnoloģijas () asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 14. atz1053 Operētājsistēmas () doc., r. vad.z.. Gorbāns 13. atz1172 atoru tīkli un ieskats nozarē () doc., r. dat., L. rukšāns 13. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (1) (7., 10., 15. ned.) asoc. prof., r. dat. U. Bojārs 345. t. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (2) (7., 10., 15. ned.) asoc. prof., r. dat. U. Bojārs 345. t.

2 atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (3) (7., 10., 15. ned.) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 345. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () prof., r. dat. U. Straujums 13. atz1143 iskrētā matemātika datoriķiem () prof., r. dat. J. Smotrovs 14. O atz1143 iskrētā matemātika datoriķiem () prof., r. dat. J. Smotrovs 14. atz1165 lgoritmi un programmēšana () prof., r. dat. J. Zuters 13. atz1172 atoru tīkli un ieskats nozarē () doc., r. dat., L. rukšāns 13. atz1172 atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(1/2) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. atz1143 zlīdzinošais kurss matemātikā () p. M. Balode 14. atz1143 zlīdzinošais kurss matemātikā () p. M. Balode gada udens semestris

3 atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (4) (7., 10., 15. ned.) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 336. t. Š atz1164 atorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati () doc., r. vadībz.. Gorbāns 13. atz1143 iskrētā matemātika datoriķiem () prof., r. dat. J. Smotrovs 14. atz1143 iskrētā matemātika datoriķiem () prof., r. dat. J. Smotrovs 14. atz1164 atorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati () doc., r. vadībz.. Gorbāns 18. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(1) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. atz1172 atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(3/4) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(2) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (5) (7., 10., 15. ned.) asoc. prof., r. dat. U. Bojārs 345. t. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (6) (7., 10., 15. ned.) asoc. prof., r. dat. U. Bojārs 345. t. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (7) (7., 10., 15. ned.) p., r.dat. B. Ozerkins 336. t gada udens semestris

4 C U atz1172 lgoritmi un programmēšana () pr.d. (3) doc., r. dat.. encis 14. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(3) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(7) p., M. dat. S. ikačovs 345. t. atz1172 atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(5/6) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. atz1172 lgoritmi un programmēšana () pr.d. (1) doc., r. dat.. encis 14. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(4) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(8) p., M. dat. S. ikačovs 345. t. atz1172 atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(7/8) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. atz1172 lgoritmi un programmēšana () pr.d. (2) doc., r. dat.. encis 14 atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(5) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(9) p., M. dat. S. ikačovs 345. t. atz1172 atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(9/10) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(6) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. atz1172 atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(11/12) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (9) (7., 10., 15. ned.) p., r.dat. B. Ozerkins 336. t. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (10) (7., 10., 15. ned.) p., r.dat. B. Ozerkins 336. t gada udens semestris

5 P K atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(10) p., M. dat.. Mizniks 345. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () pr.d. (5) p., M. dat. J. ljins 18. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (11) (7., 10., 15. ned.) p., r.dat. B. Ozerkins 336. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(11) p., M. dat.. Mizniks 345. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () pr.d. (6) p., M. dat. J. ljins 18. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (12) (7., 10., 15. ned.) p., r.dat. B. Ozerkins 336. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(12) p., M. dat.. Mizniks 345. t. atz1165 lgoritmi un programmēšana () pr.d. (4) p., M. dat. J. ljins 18. atz1031 īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (8) (7., 10., 15. ned.) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 336. t. omiešu cipari iekavās = studentu plūsmas numurs; Katram priekšmetam un katram nodarbību veidam savs grupas numurs ar arābu cipariem iekavās; gada udens semestris

6 2019./2020. g. sem., LKS studiju gads P M gada udens semestris

7 atz2072 Programminženierija doc., r. dat. V. rnicāne prof., r. habil. dat. J. Borzovs 13. O Mate2005 nalītiskā ģeometrija 2. ned. lekcijas p., M. dat. J. Vihrovs 16. Mate2005 nalītiskā ģeometrija 1. ned. pr. d. (1) p., M. dat. J. Vihrovs 16. Mate2005 nalītiskā ģeometrija p., M. dat. J. Vihrovs ned. pr. d. (2) atz2072 Programminženierija pr. d. (1) doc., r. dat. Pēteris Paikens 16. atz2072 Programminženierija pr. d. (2) prof., r.dat. L. iedrīte 14. B atz2024 Biroja informācijas sistēmas prof., r. dat. M. Vītiņš gada udens semestris

8 B Mate2004 Matemātiskā analīze pr. d. (1)/ pr. d. (2) prof., r. mat.. Bula 18. B Mate2004 Matemātiskā analīze prof., r. mat.. Bula 18. Š atz2072 Programminženierija doc., r. dat. V. rnicāne prof., r. habil. dat. J. Borzovs 13. B atz1091 Lietotņu izstrāde. vidē doc., r. dat.. Kalniņa gada udens semestris

9 Mate2012 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika pr.d. prof., r. ekon. S. Bāliņa 18. C Mate2012 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika prof., r. ekon. S. Bāliņa 18. U kon1006 konomikas teorijas pamati lekt., M. biz.vad.. Barānova 13. atz1037 utomātu teorija doc., r. dat.. Šostaks 13. atz2072 Programminženierija pr. d. (5) doc., r. dat. V. rnicāne gada udens semestris

10 VadZ1091 evads uzņēmējdarbībā sem. (1) asoc. prof., r. ekon. K. Purmalis 13. atz2072 Programminženierija pr. d. (3) doc., r. dat. M. Kravcevs 16. P K VadZ1091 evads uzņēmējdarbībā asoc. prof., r. ekon. K. Purmalis 13. VadZ1091 evads uzņēmējdarbībā sem. (2) asoc. prof., r. ekon. K. Purmalis 13. atz2072 Programminženierija pr. d. (4) prof., r. dat. J. Zuters 16. VadZ1091 evads uzņēmējdarbībā sem. (3) asoc. prof., r. ekon. K. Purmalis gada udens semestris

11 2019./2020. g. sem., LKS studiju gads B atz3065 B Suite programmēšanas vide p.. Strods 336. t. B atz3065 B Suite programmēšanas vide lab. d. p.. Strods 336. t. Bs Z atz3150 Lietišķā kriptogrāfija p., r. matem. M. lberts 18. P M Bs atz1039 atoru tīkli doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. B atz3151 nterneta meklēšanas tehnoloģijas 14. lekc un asoc. prof., r. Ē. Šneiders gada udens semestris

12 BsZ atz2055 Programmēšanas valodu sintakse un semantika prof., r.dat. K. Čerāns 16. Mate3044 Matemātiskā loģika prof., r. matem. K. Podnieks 18. O Bs S atz3036 OCL projektēšanas rīki 1.ned. lab.d. / 2.ned. lekc. prof., r.dat. L. iedrīte 345. t. / 12. Bs atz3122 Linux sistēmas programmēšana prof., r.dat. L. Seļāvo 312.t. Bs atz3122 Linux sistēmas programmēšana prof., r.dat. L. Seļāvo 312.t. B atz3185 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās doc., r. dat. Pēteris Paikens 16. B atz2024 Biroja informācijas sistēmas prof., r. dat. M. Vītiņš gada udens semestris

13 Bs Mate2004 Matemātiskā analīze pr. d. (1)/ pr. d. (2) prof., r. mat.. Bula 18. Bs Mate2004 Matemātiskā analīze prof., r. mat.. Bula 18. Š BsS atz3048 atu bāzu praktikums asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 345. t. B Mate1005 Grafu teorijas elementi doc., r. ģeol. L. Zariņa gada udens semestris

14 B atz1000 īmekļa dizaina pamati asoc. prof., r. māksl. S. Zariņa 12. C U atz2029 Formālās gramatikas doc., r. dat.. Šostaks 16. Bs S,, P atz3045 atu bāzes p. M. dat.. Ņikiforova 12. B atz3073 atoru grafikas un attēlu apstrādes pamati doc., r. dat. K. Freivalds 12. B S p e c s e m i n ā r s B atz1000 īmekļa dizaina pamati lab.d. (1) asoc. prof., r. māksl. S. Zariņa 345. t. B atz1000 īmekļa dizaina pamati lab.d. (2) asoc. prof., r. māksl. S. Zariņa 345. t. B atz1000 īmekļa dizaina pamati lab.d. (3) asoc. prof., r. māksl. S. Zariņa 345. t gada udens semestris

15 P K B atz3151 nterneta meklēšanas tehnoloģijas 12. asoc. prof., r. Ē. Šneiders lekc un asoc. prof., r. dat. U. Bojārs lekc , , un B atz3151 nterneta meklēšanas tehnoloģijas 12. asoc. prof., r. Ē. Šneiders lekc un asoc. prof., r. dat. U. Bojārs lekc , , un B atz3151 nterneta meklēšanas tehnoloģijas 12. asoc. prof., r. Ē. Šneiders lekc un gada udens semestris

16 2019./2020. g. sem., LKS studiju gads B Fizi3021 abas zinātnes doc., r. fiz.. riķis 12. B atz3065 B Suite programmēšanas vide p.. Strods 336. t. B Fizi3021 abas zinātnes doc., r. fiz.. riķis 12. B atz3065 B Suite programmēšanas vide lab.d. p.. Strods 336. t. P M BsS,, P atz4019 Objektorientētā programmēšana prof., r. dat. U. Straujums 12. BsS,, P atz4019 Objektorientētā programmēšana lab.d.(1) prof., r. dat. U. Straujums 336. t gada udens semestris

17 BsZ atz4026 lgoritmu sarežģītība doc., r. dat.. Belovs 12. Bs atz3058 atoru tīkli V doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. O atz4002 Programmēšanas valodas prof., r.dat. K. Čerāns 16. BsS,, P atz4019 Objektorientētā programmēšana lab.d.(2) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. B atz4020 Lietišķie algoritmi p., r. dat. K. psītis 18. B atz3185 Praktiskā dziļā mašīnmācīšanās doc., r. dat. Pēteris Paikens 16. BsS,, P atz4019 Objektorientētā programmēšana lab.d.(3) prof., r. dat. U. Straujums 336. t gada udens semestris

18 BsZ Mate3028 Varbūtību teor. un matem. stat. izvēlētas nod. 1.ned. prof., r. ekon. S. Bāliņa 345.t. BsZ Mate3028 Varbūtību teor. un matem. stat. izvēl. nod. 1.ned. prof., r. ekon. S. Bāliņa 345.t. Š gada udens semestris

19 C U atz4023 projektu pārvaldība prof., r. dat. J. Zuters 13. B atz4024 BPS Oracle doc., r. dat.. iedrītis 18. B atz4024 BPS Oracle lab.d. doc., r. dat.. iedrītis 345.t. B S p e c s e m i n ā r s gada udens semestris

20 Bs atz3074 evads digitālajā projektēšanā prof., r.dat. L. Seļāvo 312. t. P K Bs atz3074 evads digitālajā projektēšanā prof., r.dat. L. Seļāvo 312. t gada udens semestris