NOVEMBRIS SENIORIEM TRAKI LABI PIEDĀVĀJUMI 1+1 PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 1+1 PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS UZTURA BAGĀTINĀTĀJS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "NOVEMBRIS SENIORIEM TRAKI LABI PIEDĀVĀJUMI 1+1 PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS UZTURA BAGĀTINĀTĀJS 1+1 PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS UZTURA BAGĀTINĀTĀJS"

Transkripts

1 NOVEMBRIS SENIORIEM TRAKI LABI PIEDĀVĀJUMI PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS OMEGA-3 AVOTS MÖLLER'S DOBBEL IMMUNITY zivju eļļa kapsulās, N N ,79 EUR SIRDIJ VILKĀBELE PLUS kapsulas, N 30 + N 30 5,99 EUR ASINSRITEI GINKOPRIM MAX 120 mg tabletes, N 30 + N 30 9,79 EUR NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU ASINSVADIEM UN SIRDIJ ASPIRIN CARDIO 100 mg zarnās šķīstošās tabletes, N 98 Bayer aspirīns sirdij aiz sargā pret atkārtotu mio kar da infarktu un insultu, samazina mirstības risku. Lietot 1 3 tabletes dienā pirms ēša nas, uzdzerot glāzi ūdens. Reklāmdevējs: SIA Bayer. PP-ASP-LV KUŅĢA SKĀBES MAZINĀŠANAI LOMAC 20 mg kapsulas, N 10 Lieto atviļņa simptomu (piemēram, grēmu, skābes re gurgitācijas) īs lai cī gai ār stē šanai pie augušajiem. Satur aktīvo vielu omepra zolu. Parastā deva ir viena 20 mg kapsula vienu reizi dienā 14 dienas. Reklāmdevējs: SIA UNIFARMA 25 ATMIŅAI UN ASINSRITEI ACTOVEGIN FORTE 200 mg apvalkotās tabletes, N 50 Uzlabo skābekļa uzņemšanu un izmantošanu, veicinot barojošo vielu no kļūšanu šūnās, stimulē lielāku enerģijas pieplūdi sma dze nēm un uzlabo atmiņu. Ieteicamā deva: 1 2 tabletes 3 reizes dienā tukšā dūšā, no rīt veselas, ne košļāt. Reklāmdevējs: SIA Takeda Latvia Konsultējieties ar ārstu vai far maceitu par zāļu lietošanu! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi iz la siet lietošanas instrukciju vai at bilstošu infor mā ci ju uz ie pa ko ju ma!

2 TRAKI LABI PIEDĀVĀJUMI SENIORIEM Reklāmdevējs: Orkla Care UAB -20 % DABĪGS OMEGA-3 AVOTS MÖLLER S zivju eļļa ar dabīgu garšu, 250 ml 11,59 EUR 8,99 EUR MÖLLER S OMEGA-3 CARDIO kapsulas, N 76 19,49 EUR 15,59 EUR Möller s zivju eļļa satur dabīgas neaizvietojamās omega-3 taukskābes augstā koncentrācijā. Möller s da bī gie un uzticamie zivju eļļas produkti no Nor vē ģijas. 160 gadus lolota kvalitāte! Рыбий жир Möller's содержит натуральные неза ме нимые жирные кислоты омега-3 в высокой кон цен тра ции. Möller's натуральные продукты рыбьего жи ра из Норвегии. 160 лет заветного качества! NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU -35 % ASINSSPIEDIENA MĒRĪŠANAI TAKEMED BP3BW1-3E augšdelma asinsspiediena mērītājs 65,00 EUR Reklāmas devējs: SIA BF-ESSE SIRDIJ UN ASINSVADIEM KARDIO START kapsulas, N 30 + N 30 Sastāv no 31 komponenta dabīgiem anti ok si dan tiem, aminoskābēm, mikroelementiem, ārstniecības augiem un vit amī niem. Vilkābeles ekstrakts sirds asins vadu sistēmai, div daivu ginka ekstrakts asinsritei, E vita mīns piedalās šūnu aiz sar dzībā pret oksi datīvo stresu. Cостоит из 31 компонента натуральных антиоксидантов, амино кислот, микроэлементов, лечеб ных трав и вита ми нов. Для улучшения здоровья сердечно-со су дис той системы, кровообращение, а так же уровня хо лес те рина и для за щиты от оксидативного стресса. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU LIVE WELL MEMORY PLUS kapsulas, N 30 PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS % ,99 EUR Cinks, jods un dzelzs veicina nor mā las kog ni tī vās funkcijas. Lie tošana: pa 1 kap su lai die nā, uz dzerot glāzi ūdens. Viegli no ri ja mas, labi uzsūcas. Цинк, йод и железо способствуют нор маль ной ког ни тивной функции. Применение: по 1 кап су ле в день, за пи вая стаканом воды. Лег ко прог ло тить, хорошо впи ты ва ется. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU 1 09 SĀKOT NO Reklāmdevējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA. CHLV/CHPDX/0001/15a; 2017/ ,99 EUR PROTĒZĒM COREGA TABS blisteri, N 6 1,09 EUR; protēžu attīrošās tabletes: TABS BIO, N 30 4,49 EUR TABS DENTAL WHITE, N 30 4,59 EUR; DOUBLE POWER, N 36 5,39 EUR protēžu fiksācijas krēmi: FRESH, 40 g 5,19 EUR, bez garšas, 40 g 5,19 EUR, īpaši stipras fiksācijas ar maigu piparmētru garšu, 70 g 9,79 EUR; MAX Control līme, 40 g 8,69 EUR Corega ĒD, SMEJIES UN DZĪVO! Fiksācijas krēms Corega. Droša fiksācija visas dienas laikā, novēršot pārtikas daļiņu nokļūšanu zem zobu protēzēm. Corega zobu protēžu attīrošās tabletes. Regulāra lietošana saglabās zobu protēžu tīrību un mirdzumu. LIVE WELL PROSTATE PLUS kapsulas, N 30 Selēns veicina normālu sper ma to ģe nēzi. E vitamīns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Lie tošana: 1 kapsula dienā, uzdzerot glāzi ūdens. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU 2 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

3 SENIORIEM LA/OTC-CH/18/0002a(1) Reklāmdevējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā Reklāmdevējs: AD SMART SIA LOCĪTAVĀM MEGA GLUCOSAMINE tabletes, N PA LOCĪTAVU KUSTĪGUMAM GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1,5 g Glucosamini sulfas pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, N 20 Glikozamīnu saturošs bezrecepšu medikaments viegla līdz vidēji smaga ceļgala osteoartrīta simptomu ma zinā ša nai. Simptomu samazināšanos (it īpaši sāpju) var novērot tikai pēc dažām ārstēšanās nedēļām un dažos gadījumos pat vēl vēlāk. Lietošana: paciņas saturu, izšķī di nātu glāzē ūdens, lieto vienu reizi dienā. Для облегчения легких или умеренных симптомов ос тео артрита колена. Уменьшение симптомов (осо бен но болей) можно наблюдать только через не сколь ко недель лечения, а в некоторых случаях да же позднее. Применять один раз в день. -50 % 8 99 KAULIEM UN LOCĪTAVĀM 17,99 EUR FORDAY JOINT COLLAGEN kapsulas, N 60 C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai kaulu un skrimšļu darbībai. Satur I, II un IX tipa kolagēnu. Lietošana: pa 1 kapsulai dienā, uzdzerot glāzi ūdens. Витамин С способствует нормальному об ра зо ва нию коллагена, который необходим для здо ро вой кости и хряща. Содержит кол лаген I, II и IX типа. При ме нение: по 1 капсуле в день, запивая стаканом воды. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU -50 % ,99 EUR Locītavu skrimšļiem un kauliem. Satur lielu daudzumu gli ko za mīna, hon droi tīna un C vitamīna, kas veicina nor mā lai skrimšļu un kaulu dar bī bai ne pie cie šamā kolagēna vei do ša nos. Для костей и хрящевой тка ни. Со дер жит в большом количестве глю ко за мин, хон дроитин, а также вита мин С. Витамин С спо собс тву ет об ра зо ванию коллагена, который не об хо дим для здо ро вья хря щей и костей, NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU PĒRKOT VIENU, OTRS TĀDS PATS BEZ MAKSAS LOCĪTAVĀM Artroveron 5 in 1 COMPLEX WITH OMEGA-3 kapsulas, N 90 + N 90 22,99 EUR Artroveron GLUCOSAMINE C kapsulas, N 90 + N 90 14,29 EUR Artroveron 5 in1 complex with Omega-3 satur gli ko - za mīnu un hondroitīnu, kas ir locītavu skrimšļu kompo nentes. Kā arī hialuronskābi, kolagēnu un omega-3. Artroveron Glucosamine C sastāvā glikozamīns, kas ir viens no locītavu skrimšļu komponentēm un vitamīns C, kas veicina normālu kolagēna veidošanos, kas ne pie cie šams normālai skrimšļu darbībai. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: UAB VALENTIS Reklāmdevējs: SIA Sanofi-Aventis Latvia 1 19 SIRDS VESELĪBAI SIRDS PILIENI VALENTIS pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums, 40 ml Šīs zāles ir palīglīdzeklis autonomās nervu sistēmas trau cējumu no vēršanai, ko izraisa trauksme, un I pakā pes sirds maz spējas ārs tē šanai. Pirms lietošanas kār tīgi sakratīt! Pirmās 3 4 dienas jālieto pi lieni 3 vai 4 reizes dienā, pēc tam deva jāsamazina. Pilieni jā iepilina nelielā daudzumā ūdens, piemēram, 50 ml. Вспомогательное средство для устранения на руше ний авто ном ной нервной системы, вызванных бе спо кой с твом, а также для лечения сердечной не до ста точ ности 1-ой степени. Перед упо треб лением хорошо взболтать! Первые 3 4 дня принимают по капель 3 4 раза в день, затем дозу сле дует уменьшить. На ка пать капли в небольшое кол личество воды, при мер но, 50 мл SĀKOT NO AKNĀM ESSENTIALE FORTE N Phospholipida ex Soia 300 mg cietās kapsulas, N 30 5,92 EUR 300 mg cietās kapsulas, N ,99 EUR Aknu slimību izraisītu sūdzību mazināšanai. Lietošana: 2 kap su las 3 reizes dienā. Для уменьшения жалоб, возникающих из за бо лезней пе че ни. Применение: 2 капсула 3 раза в день. AR MEDUS KARTI IZDEVĪGĀK SENIORIEM -20% VISĀM PRECĒM PĒRKOT 3 PRECES UN VAIRĀK* *Piedāvājums spēkā no līdz , uzrādot pensionāra apliecību un MEDUS karti. Piedāvājums attiecas uz pilniem preču iepakojumiem, kuru regulārā cena pirms sa ma zi nā ju ma piemērošanas ir ne mazāka par 1,50 EUR. Piedāvājums neattiecas uz akcijas precēm, bet šīs preces tiek iekļautas kopējā pirkuma preču skaitā. Piedāvājums neattiecas uz medikamentiem un kompensējamām medicīnas ierīcēm, māk slī gajiem maisījumiem zīdai ņiem un dāvanu kartēm. EUROAPTIEKAI ir tiesības pārtraukt pie dā vā jumu jebkurā laikā. Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 3

4 FARMACEITA PADOMS CĪŅĀ PRET KLEPU 6 79 MEDICĪNISKA IERĪCE BĒRNIEM NO 2 GADU VECUMA UN PIEAUGUŠAJIEM AFLUBIN ACUTE klepus sīrups, 150 ml Aflubin Acute klepus sīrups ir 4 augu eks traktu kombi nācija, lai atvieglotu klepu, kai ri nā ju mu kaklā un aiz sma kumu. Piemērots pie au gu ša jiem un bēr niem no 2 gadu vecuma. Reklāmdevējs: SIA Omega Pharma Baltics KĀ ATPAZĪT SAUSU, KAIRINOŠU KLEPU? BĒRNIEM NO 6 GADU VECUMA UN PIEAUGUŠAJIEM BronchoBalsam Greenice augu ekstraktu sīrups, 150 ml 4 99 BronchoBalsam Greenice 8 augu ekstraktu sīrups. Priežu pumpuri, marsils, liepziedi, Islandes ķērpis. Veicina: elp ceļu veselību, atkrēpošanu, atvieglo kņudēšanu. Priežu pumpuri veicina elpceļu veselību, atvieglo elpo šanu. Mārsils veicina gļotādu sekrēciju elpceļos.ku me lī tes sniedz atvieglojumu sausa klepus gadījumā. Liep ziedi atvieglo elpošanu (atklepošanu). Ķērpis mīks tina kakla gļotādas, atvieglo kņudēšanu. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: RECESUS SIA 5 99 HERBISLAND 6 mg/ml sīrups ar Islandes ķērpja lapoņa biezo ekstraktu, 150 ml Cetrariae islandicae thalli extractum spissum Sauss klepus ir klepus bez krēpām. Sauss klepus parasti ir lēkmjveidīgs un traucējošs, īpaši vakarā un naktī. Šī tipa klepus parasti signalizē par kairinājumu rīkles gļot ādā. Sausu klepu var iz raisīt gan vīrusu izraisītas augšējo elpceļu saslimšanas, alerģiskas reakcijas, astma, refluksa slimība, gan arī daži medi kamenti (piemēram, angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitori). Vīrusu izraisīts sauss klepus pa rasti neilgst ilgāk par ne dēļu, tāpēc ir būtiski konsultēties ar ārstu, ja sauss klepus ir ilgstošs vai sa gla bā jas pēc tam, kad pārējie saaukstēšanās simptomi ir mazinājušies. BĒRNIEM NO 1 GADA VECUMA UN PIEAUGUŠAJIEM Lietošana: no 1 gada vecuma 4 reizes dienā. Reklāmdevējs: SIA KRKA Latvija Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu! 4 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

5 FARMACEITA PADOMS CĪŅĀ PRET KLEPU 4 39 SĀKOT NO BĒRNIEM NO 2 GADU VECUMA UN PIEAUGUŠAJIEM PIEAUGUŠAJIEM Reklāmdevējs: Sandoz d.d. Latvia filiāle, K. Valdemāra iela 33-30, Rīga. B /2021/09 ŠĶĪDINA KRĒPAS UN ATVIEGLO ATKLEPOŠANU! ACC 100 mg pulv. iekšķ. liet., N 20 4,39 EUR ACC 200 mg pulv. iekšķ. liet., N 20 5,19 EUR ACC 200 mg put. tabletes, N 20 5,29 EUR ACC Long 600 put. tabletes, N 6 4,69 EUR N 10 7,59 EUR Acetylcysteinum Lietot ACC akūtu vai hronisku elpceļu slimību gadījumā. Lietošana ACC 100 mg pulv. iekšķ. liet., N 20 ACC 200 mg pulv. iekšķ. liet., N 20 ACC 200 mg put. tab., N 20 ACC Long 600 mg put. tab., N 6 un N 10 Bērniem no 2 līdz 5 g. v. 1 pulv. pac. 2 3 reizes dienā mg dienā (dalot 2 3 devās) ½ put. tab. 2 3 reizēm dienā Bērniem no 6 līdz 14 g. v. 1 pulv. pac. 3 4 reizes dienā 1 pulv. pac. 2 reizes dienā 1 put. tab. 2 reizes dienā Pusaudžiem no 14 g. v. un pieaugušajiem 2 pulv. pac. 2 3 reizes dienā 1 pulv. pac. 2 3 reizes dienā 1 put. tab. 2 3 reizes dienā 1 put. tab. 1 reizi dienā vai ½ put. tab. 2 reizes dienā KĀ ATPAZĪT PRO- DUKTĪVU KLEPU? JAUNUMS BĒRNIEM NO 6 GADU VECUMA UN PIEAUGUŠAJIEM BĒRNIEM NO 2 GADU VECUMA UN PIEAUGUŠAJIEM 5 59 HERBION EFEJA 7 mg/ml sīrups, 150 ml HERBION EFEJA 35 mg sūkājamās tabletes, N 16 Sīrups un tabletes ar efejas lapu sauso ekstraktu Hederae helicis folii extractum siccum Sīrupa lietošana: bērniem no 2 gadu vecuma 2 reizes dienā. Tablešu lietošana: bērniem no 6 līdz 11 g. v. 1 tablete 2 reizes dienā, pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 g. v. 1 tablete 3 reizes dienā SĀKOT NO MUCOPRET apvalkotās tabletes, N 20 5,69 EUR BRONCHIPRET šķidrums, 100 ml 7,49 EUR Reklāmdevējs: SIA KRKA Latvija Produktīva klepus ga dījumā veidojas krēpas un kle pojot krēpas tiek iz vadītas no elp ceļiem. Klepus re flekss pa līdz ar krē pu palīdzību attīrīt elpceļus no kairinātājiem un atvieglot elpošanu. Ja ir produktīvs klepus, nekādā gadījumā nedrīkst nomākt atkrēpošanu, jo krēpas var no sprostot elpceļus. Produktīvs klepus parasti ir vīrusu vai bakteriāla iekaisuma izraisīts. No teikti nepieciešama ārsta konsultācija, ja klepus sa gla bājas ilgstoši tas var lie ci nāt par bronhītu, pneimo niju vai HOPS (hroniski abstraktīvu plaušu slimību). BĒRNIEM NO 1 GADA VECUMA UN PIEAUGUŠAJIEM PIEAUGUŠAJIEM Vācijā ražotas augu izcelsmes zāles atkrēpošanas vei cinā šanai. Tablešu lietošana: pieaugušajiem pa 1 tabletei 3 reizes dienā. Šķidruma lietošana: 1 5 g. v. bērniem 3,2 ml, 6 11 g. v. bērniem 4,3 ml, bērniem no 12 g. v. 5,4 ml 3 reizes dienā. Reklāmdevējs: Bionorica SE Pārstāvniecība LV Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu! Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 5

6 PRET SAAUKSTĒŠANOS 4 19 SĀKOT NO NOVĒRŠ DEGUNA AIZLIKUMU OTRIVIN deguna aerosols 0,1%, 10 ml 4,19 EUR OTRIVIN MENTHOL 0,1%, 10 ml 4,99 EUR OTRIVIN TOTAL sprejs, 10 ml 5,19 EUR CHLV/CHMSM/0001/16/11/2016e Reklāmdevējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA Otrivin deguna aerosoli ātri novērš deguna aizlikumu un iedarbojas ilgstoši. Otrivin deguna aerosoli ir piemē roti arī pacientiem ar jutīgu de guna gļotādu. De gu na aerosols Otrivin 0,1% satur palīgvielu, kas pa līdz no vērst deguna gļotādas sausumu un kai rinā jumu. Deguna ae ro sols Otrivin Menthol 0,1% satur at vē si nošu eikalipta un mentola eļļu. Lie to šana: viena aerosola deva katrā nāsī līdz 3 reizēm dienā SĀKOT NO SEPTANAZAL ATBRĪVO, MITRINA UN DZIEDĒ DEGUNA GĻOTĀDU 0,5 mg/50 mg/ml aerosols bērniem, 10 ml 1 mg/50 mg/ml aerosols pieaugušajiem, 10 ml Reklāmdevējs: SIA KRKA Latvija Septanazal 0,5 mg/50 mg/ml deguna ae ro sols, šķīdums lietošanai bēr niem no 2 līdz 6 gadu vecumam. Septanazal 1 mg/50 mg/ml deguna aero sols, šķī - dums lie to šanai pieau gu ša jiem, pusaudžiem un bērniem no 6 gadu vecuma. Lietošana: katrā nāsī pa 1 izsmidzināmai devai līdz 3 reizēm dienā. Sep tanazal 0,5 мг/50 мг/мл аэрозоль для носа, жидкость для при ме нения детьми в воз расте от 2 до 6 лет. Septanazal 1 мг/50 мг/мл аэрозоль для но са, жид кость для применения взрос лы ми и детьми в воз рас те с 6 лет MEDICĪNISKA IERĪCE 6,99 EUR MAT/6119/10/2018. Reklāmdevējs: Cilag GmbH International pārstāvniecība Latvijā. PRET IESNĀM OLYNTH Olynth 0,5 mg / ml deguna aerosols, šķīdums Olynth 1 mg / ml deguna aerosols, šķīdums Xylometazolini hydrochloridum Ātri un ilgstoši samazina deguna aizlikumu, mazina gļot ādas tūsku un palīdz elpot vieglāk. Aerosolu lieto īslaicīgai deguna aizlikuma un tekoša deguna, kas sais tīts ar saaukstēšanos vai sinusītu, ārstēšanai. Precī zas devas skatīt lietošanas instrukcijā! Reklāmdevējs: SIA Omega Pharma Baltics SAMAZINA DEGUNA AIZLIKUMU AFLUBIN EXPRESS deguna aerosols, 20 ml Samazina deguna aizlikumu 2 minūtēs! Palīdz atbrīvot degunu no baktērijām un vīrusiem Klīniski pierādīta iedarbība* Maigs deguna gļotādai Sastāvdaļas: hipertonisks jūras ūdens 22 g/l, eikalipta un niaouli ēteriskās eļļa, dabīgs savvaļas piparmētras ekstrakts. Lietošana: pieaugušajiem un bērniem ve cumā no 6 ga diem izsmidzināt vienu reizi katrā nāsī, līdz 6 reizēm dienā. * Klīniskajā pētījumā, kurā piedalījās 50 pacienti, 80 % lietotāju sajuta iedarbību 2 minūšu laikā. Reklāmdevējs: ZF POLPHARMA S.A. filiāle Latvijā PRET IESNĀM GALAZOLIN Xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg/ml deguna pilieni, 10 ml 1 mg/ml deguna pilieni, 10 ml 1 97 Galazolin lieto deguna aizlikuma mazināšanai, alerģiska rinīta vai sinusīta gadījumā. Galazolin 1 mg/ml pieaugušajiem un bērniem no 12 g. v. Galazolin 0,5 mg/ml bērniem 2 12 g. v., pieaugušā uzraudzībā. Galazolin применяется для уменьшения за ложен ности носа и при аллергическом рините или синусите. Galazolin 1мг/мл для взрослых и детей с 12 л. Galazolin 0,5 мг/мл детям 2 12 л., под при смотром взрослых. Reklāmdevējs: AS OLAINFARM PRET ALERĢIJU FENKAROL quifenadini hydrochloridum 10 mg tabletes, N 20 3,89 EUR 50 mg tabletes, N 15 5,49 EUR 25 mg tabletes, N 20 6,19 EUR 3 89 SĀKOT NO Fenkarol ātri novērš alerģijas simptomus. Palīdz alerģiska rinīta, polinozes, akūtas un hroniskas nā tre nes un ādas niezes simptomu mazināšanā. Lietošana: bērniem no 2 g. v. 5 mg 2 3 reizes dienā, pie au gušajiem mg 2 4 reizes dienā. Fenkarol быстро устраняет симптомы ал лер гии. Помогает при различных формах ал лер гии, в том числе при экземе, кожном зуде и ней ро дер мите. Способ применения и дозы: смо треть в листкевкладыше. 6 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

7 PRET SAAUKSTĒŠANOS PRET KAKLA SĀPĒM TRACHISAN sūkājamās tabletes, N SĀKOT NO Reklāmdevējs: SIA Omega Pharma Baltics PRET GRIPU UN SAAUKSTĒŠANOS AFLUBIN pilieni, 20 ml 5,39 EUR pilieni, 50 ml 6,99 EUR tabletes, N 48 7,79 EUR AFLUBIN ir homeopātiskas zāles bērniem un pie au gu šajiem, ko lieto gripas, gripai līdzīgu infekciju un saaukstēšanās profilaksei un ārstēšanai, kā arī locītavu sāpju un citu pavadošo reimatisko simp to mu papildu terapijai. Ieteicams lietot pro fi laksei. Da bīgs sastāvs, pilieni pie mēroti bēr niem no 1 gada vecuma. Эффективен при лечении простуды и грип па. Ре ко мен дует ся для профилактики. Натураль ный состав ка пель подходит для де тей возрасте 1 года Reklāmas devējs: SIROWA RĪGA AS Trachisan sūkājamās tabletes rīkles un mu tes dobuma iekaisuma ārstēšanai. Trīs kār ša ie darbība: sāpes remdējoša anestezējoša, antibakteriāla, antiseptiska. Ar piparmētru garšu, bez cukura. Bērniem no 6 gadu vecuma 1 tablete līdz 6 reizēm dienā; pieaugušajiem 1 tablete ar 2 stundu in ter vālu līdz 8 reizēm dienā. Сосательные таблетки Trachisan для ле че ния во спо ле ния горла и полости рта. Трой ное дейс твие: aне сте зи рую щее сни маю щее боль, aнти бак те ри альное, aнти сеп ти ческое. С мятным вку сом. Для детей с 6 лет SĀKOT NO MAT/6105/10/2018, MAT/6107/10/2018. Reklāmdevējs: Cilag GmbH International pārstāvniecība Latvijā. Reklāmdevējs: SIA UNIFARMA PRET HERPES VĪRUSU ACIVIR Aciclovirum 5% krēms 5,0 g To lieto, lai ārstētu herpes vīrusa infekciju uz lūpām un sejas (aukstumpumpas) pieaugušajiem un pusaudžiem (vecākiem par 12 gadiem). Tas darbojas, pārtraucot vīrusu, kas izraisa aukstumpumpas, augšanu. Bagātīgi uzziediet krēmu bojājuma vietai 5 reizes dienā ik pēc 4 stundām. Uzziediet pietiekami daudz krēma, lai tas pārklātu bojājuma vietu, ieskaitot pūslīšu ārējās malas. Применяется для лечения инфекции, вызванной ви русом герпеса, на губах и лице у взрослых и под ростков (старше 12 лет). Обильно смажьте кре мом поврежденное место 5 раз в день через каждые 4 часа. Нанесите достаточное количество кре ма, чтобы покрыть поврежденное место, включая внешние края пузырьков. Reklāmdevējs: SIA Takeda Latvia SAAUKSTĒŠANĀS SLIMĪBU UN GRIPAS SIMPTOMU MAZINĀŠANAI FEBRISAN 500 mg/25 mg/5 mg apvalkotās tabletes, N 24 5,49 EUR FEBRISAN 750 mg/60 mg/10 mg putojošais pulveris, N 8 5,69 EUR SĀKOT NO Pieaugušajiem un pusaudžiem, kas ve cā ki par 12 g.: Febrisan put. pulv. ar citrona garšu: 1 paciņa ik pēc 4 6 stundām. Febrisan apv. tab.: 1 2 tab. ik pēc 4 6 stundām. Nelietot vairāk par 8 tab. dienā. Febrisan для кратковременного лечения сим п томов простуды и гриппа. Для взрослых и по дрос т ков старше 12 лет: Febrisan раст. пор. с лимонным вкусом: по 1 пакетику через каждые 4 6 часов. Febrisan табл.: по 1 2 табл. через каждые 4 6 часов KAKLA SKALOŠANAI FURASOL Furaginum solubile 100 mg pulveris ārīgi lietojama šķīduma pagatavošanai, N 15 Reklāmdevējs: AS OLAINFARM Mutes dobuma un rīkles iekaisuma, inficētu brūču, apdegumu, strutainu iekaisumu ārstēšanai. Lietošana: mutes dobuma un rīkles skalošanai: 1 paciņa uz 200 ml karsta novārīta ūdens, lieto 2 3 reizes dienā. Inficētu brūču, apdegumu un strutainu iekaisumu apstrādei 1 2 reizes dienā. Для лечения воспаления полости рта и горла, инфицированных ран, ожогов и гнойных во спале ний. Для полоскания ротовой полости и горла: 1 пакет на 200 мл горячей кипяченой воды, ис пользо вать 2 3 раза в день. PRET SĀPĒM KAKLĀ HEXORAL Hexetidine 1 mg/ml līdzeklis rīkles / mutes dobuma skalošanai, 200 ml 4,89 EUR HEXORALETTEN N Chlorhexidini dihy dro chlo ridum, Benzocainum 5 mg/1,5 mg sūkājamās tabletes, N 20 4,39 EUR HEXORAL SPRAY Hexetidinum 2 mg/ml aerosols, 40 ml 5,29 EUR Hexoral aerosolu lieto mutes dobuma un rīkles sēnīšu slimību un infekciju ārstēšanai. Hexoral lieto mutes dobuma un rīkles sēnīšu slimību un infekciju ārstēšanai, lai novērstu zobu aplikuma veidošanos. Hexoraletten N tabletes lieto mutes, rīkles un sma ga nu gļotādas iekaisumu vai infekciju ārstēšanai. Ar tūlītēju pretsāpju efektu. Precīzas devas skatīt lie to šanas instrukcijā. Reklāmdevējs: H. Abbe Pharma pārstāvniecība Latvijā SĀPOŠAM KAKLAM JUNIOR-ANGIN sūkājamās tabletes, N % 5 09 MEDICĪNISKA IERĪCE 5,99 EUR Sāpošs kakls bērnam? JUNIOR-ANGIN satur Islandes ķērpi, kas uz rīkles gala un mutes gļotādas izveido aizsargkārtiņu. Pantotenāts un cinks kopj un aizsargā gļotādu rīkles iekaisuma gadījumā. Lietošana: sū kājamās tabletes pieaugušajiem un bērniem no 4 gadu vecuma. Раздражение в горле? JUNIOR-ANGIN Исландский мох создаёт защитный слой на слизистой полости рта и глотки. Пантотенат и цинк сохраняют и за щища ют слизистую оболочку горла в случае во спа ления. Употребление: взрослым и детям с 4 лет. Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 7

8 TRAKI LABI PIEDĀVĀJUMI PRET SAAUKSTĒŠANOS JAUNUMS Reklāmdevējs: SIA JELGAVFARM D VITAMĪNA AVOTS D3-KAPS 2000 SV kapsulas, N PĒRKOT DIVUS, TREŠAIS BEZ MAKSAS 5 49 D vitamīns palīdz uzturēt kaulu un zobu ve se lību, nor mā lu mus kuļu darbību un veicina normālu imūnsis tē mas darbību. Lietošana: pa vienai kapsulai dienā. Витамин D помогает поддерживать здоровье кос тей, зубов, нормальную функцию мышц и спо соб с тву ет нормальной иммунной функ ции. При ме не ние: по одной капсуле в день. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: PHARMA NORD SIA % KAULIEM, ZOBIEM UN IMUNITĀTEI D-PEARLS 3000 kapsulas ar augstu D3 vitamīna devu (75 g), N 80 17,99 EUR 14,39 EUR D-PEARLS kapsulas, N 80 9,99 EUR 7,99 EUR Kapsulas ar D3 vitamīnu, kas vei cina normālu imūn sis tēmas dar bī bu, palīdz uzturēt zobu un kaulu veselību, kā arī nor mālu mus kuļu darbību. Капсулы с витамином D3, который способствует нормаль ной работе иммунной системы, здо ровью зу бов и костей и нормальной мышечной функции. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: SIA PHARM MED BĒRNU IMUNITĀTEI LYL Krill Oil KID želejas lācīši, N 30 Krila eļļa biopieejamā omega-3 fosfolipīdu formā, bagātināta ar vitamīniem D3, A un E, ar dabīgu apel sīnu, ābolu un aveņu garšu. Latvijas speciālistu atzīts kā vienīgais omega-3 fosfolipīdu un vitamīnu komplekss augšanai un imunitātes spēcināšanai bērniem no 2 gadu vecuma. 100 % dabīgs produkts. Lie to šana: bērniem no 2 gadu vecuma 1 lācītis dienā, bēr niem no 12 gadu vecuma 2 lācīši dienā. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU -20 % % 2 99 C VITAMĪNA AVOTS VITAMĪNS C PRO-LONG pagarinātas darbības tabletes, N 30 13,89 EUR 4,99 EUR Ilgstošas iedarbības C vitamīns, kas no dro šina pa kāpenisku tā uzsūkšanos. C vitamīns veicina normālu imūn sis tēmas darbību. Lietošana: ieteicamā dienas deva pie au gušajiem 1 tablete dienā. Витамин С длительного воздействия обе спе чи вает постепенное по гло ще ние. Ви та мин С ук реп ля ет иммун ную сис тему. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU CĪNIES PRET SAAUKSTĒŠANOS Piedāvājums spēkā ar PALDIES karti DEGUNA DOBUMAM LORIMAR BABY jūras ūdens, 125 ml 8.90 EUR 6,68 EUR LORIMAR SOFT jūras ūdens, 125 ml 8.50 EUR 6,38 EUR LORIMAR COLD jūras ūdens, 20 ml 3.90 EUR 4,33 EUR KAKLAM LORI HERB izsmidzināms līdzeklis, 20 ml 5.77 EUR 4,33 EUR MEDICĪNISKA IERĪCE ATVIEGLO KLEPU UN AIZSMAKUMU LORI HERB sūkājamās tabletes ar upeņu garšu, N EUR 4,18 EUR 8 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

9 PRET SAAUKSTĒŠANOS -30 % Reklāmdevējs: SIA SILVANOLS -20 % 5 19 MEDICĪNISKA IERĪCE 6,49 EUR AIZSARDZĪBAI NO VĪRUSIEM MEDISTUS ANTIVIRUS pastilas, N 10 JAUNUMS Reklāmdevējs: SIA UNIFARMA Dabiska veselības aizsardzība paaugstinātas in fekcijas riska gadījumā: ceļojuma laikā, sabiedriskajā tran s portā, izglītības iestādēs, uz gai dā ma jās tel pās, iepirkšanās centros, publiskajos pa sā ku mos u. c. Натуральная защита здоровья в случаях по вы шенного риска инфекций: путешествия, об ще ственный транспорт, образовательные уч реж де ния, ком на ты ожидания, торговые центры, пуб личные ме ро приятия. DABĪGI EKĻI IEKAISUŠAM KAKLAM FarinGo's lollipops, N 5 2,69 EUR 2,09 EUR FarinGo's pastilles, N 18 5,29 EUR 3,99 EUR FarinGospray izsmidzināms līdzeklis, 20 ml 6,39 EUR 5,39 EUR FarinGospray APELSĪNU izsmidzināms līdzeklis, 20 ml 6,99 EUR 4,89 EUR FarinGospray PIPARMĒTRU izsmidzināms līdzeklis, 20 ml 6,99 EUR 5,89 EUR FarinGospray dabīgi izsmidzināmi līdzekļi pret kakla sāpēm. Satur smiltsērkšķu augļu un kliņģerīšu eļlu. Pārklāj, dziedē un mitrina iekaisušo gļotādu, mazina sāpes un kairinājumu kaklā. FarinGospray bērniem no 2 gadu vecuma. FarinGospray piparmētru papildus satur piparmētru eļļu. Īpaši piemērots kairinoša klepus remdēšanai naktī. Bērniem no 2 gadu vecuma un pieaugušajiem. FarinGospray apelsīnu papildus satur apelsīnu eļļu, kurai piemīt antibakteriāla un antioksidatīva iedarbība. Bērniem no 2 gadu vecuma un pieaugušajiem. Sūkājamās tabletes ar smiltsērkšķu eļļu, C vitamīnu un mentolu. Nesatur konservantus un māks līgās krāsvielas. Veicina normālu imūnsistēmas darbību un atvieglo elpošanu. No 4 gadu vecuma. Sūkājamās smiltsērkšķu ledenes uz kociņa, veselīgs kārums bērniem, bez kaitīgām e-vielām. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: AS SIROWA RĪGA 6 39 C VITAMĪNA DZĒRIENI ADDITIVA HEISE SANDDORN + C VITAMĪNS + ZN + D pulveris, N 10 7,59 EUR 6,39 EUR ZITRONE + C VITAMĪNS + ZN + D pulveris, N 10 7,49 EUR 6,39 EUR INGWER + C VITAMĪNS + ZN + D pulveris, N 10 7,59 EUR 6,39 EUR Heise karstie dzērieni ar C, D vitamīnu un cinku īpaši piemēroti vēsajās dienās! C vitamīns, cinks un D3 vitamīns veicina imūnsistēmas normālu darbību. Additiva Heise Sanddorn ar C, D vitamīnu un cinku! Additiva Heise Ingwer ar C, D vitamīnu, cinku, apel sī na pārslām un ingvera saknes ekstraktu. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: SIA SILVANOLS 2 39 SĀKOT NO IMUNITĀTEI GoImmune lollipops sūkājamās ledenes uz kociņa ar aveņu vai melleņu garšu, N 5 2,79 EUR 2,39 EUR GoImmune izsmidzināms sprejs pieaugušajiem, 20 ml 7,99 EUR 6,79 EUR GoImmune KIDS izsmidzināms sprejs bērniem, 20 ml 8,49 EUR 6,99 EUR Jauni, oriģināli, zem mēles pūšami produkti imunitātei jau no 2 gadu vecuma. Patīkama garša, ātrāka ie darbība. Plūškoka ogu ekstrakts atbalsta imūn sistēmas darbību. Новые, оригинальные, применяемые под язык продукты для иммунитета уже с 2-летнего возраста. Прият ный вкус, более быстрое действие. Бузина помогает поддерживать им мун ную систему. Reklāmdevējs: SIA CINTAMANI BALTIC IMUNITĀTEI CITROSEPT ORGANIC greipfrūtu sēklu ekstrakts 20 ml 8,59 EUR 6,99 EUR 50 ml 15,49 EUR 12,99 EUR 6 99 SĀKOT NO Citrosept Organic imunitāte ar raksturu! Iedarbīgs garantēta augstākā bioflavonoīdu koncen trā cija (800 mg/100 ml). Biosertificēts garantēti brīvs no lauk saim nie cības ķimi kā liju atliekām. Drošs piemērots lietošanai arī grūtniecēm un bērniem. Patīkama garša nav rūgtuma! Citrosept Organic иммунитет с характером! Эффективен самая высокая концентрация биофлавоноидов 800 мг/100 мл. Биосертифицирован не содержит хи ми чес ких при ме сей. Безопасен для детей и беременных. Приятный вкус не горький! NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU OMEGA-3 AVOTS LIVE WELL VEGETARIAN OMEGA mīkstās kapsulas 14,99 EUR 9,39 EUR LIVE WELL OMEGA-3 mīkstās kapsulas, N 60 12,99 EUR 8,39 EUR LIVE WELL KIDS OMEGA-3 mīkstās kapsulas, N 30 14,99 EUR 9,99 EUR -35 % Papildina ikdienas uzturu ar omega-3 po li ne pie sā ti nāta jām taukskābēm. Lietošana: pa 1 2 kapsulām dienā, uz dze rot pietiekamu dau dzumu ūdens. Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 9

10 TRAKI LABI PIEDĀVĀJUMI Reklāmdevējs: SIA VIOLA FARMA IMUNITĀTEI UNDEVITS 50 dražejas pa 1 g -20 % ,69 EUR Uztura bagātinātājs ar vitamīniem. Palīdz novērst vitamīnu deficītu. Viena dražeja satur: nia cī nu, A, C, E, B1, B2, B6, B12 vita mīnu, rutīnu, panto tēn skābi un folijskābi. УНДЕВИТ драже восполняет дефицит витаминов. 1 драже содержит: ниацин, витамины A, C, E, B1, B2, B6, B12, рутин, пантотеновую и фолиевую кислоты. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: Loodustoode OÜ URĪNCEĻIEM UN LOCĪTAVĀM BETULIC tabletes, N % ,29 EUR Bērza lapu pulveris tabletēs. Gatavotas pēc saudzīgas tehnoloģijas, kas maksimāli saglabā dabiskās bērza lapu īpašības. Bērza lapas labvēlīgi ietekmē urīnceļu un locītavu veselību. Ieteicamā deva: 1 2 tabletes 3 reizes dienā tukšā dūšā, nekošļāt. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: SIA Sanofi-Aventis Latvia NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: APTIEKAS PRODUKCIJA SIA DZĪVO MIERĀ ARĪ MIEGĀ MAGNE B6 SLEEP kapsulas, N 30 + N 30 PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS 9 99 Ar Magne B6 Sleep relaksējies miegam un uzkrāj ne piecie šamo enerģiju jaunai dienai. Miera formula magnijs ar apiņu un melisas ekstraktu! Lietošana: 2 kapsulas vakarā. -20 % KAULIEM UN ZOBIEM KORAĻĻU KALCIJA KOMPLEKSS ar vitamīnu D3 kapsulas, N 30 8,99 EUR 6,99 EUR AUSTERU KALCIJS 500 ar vitamīnu D3 tabletes, N 60 4,99 EUR 3,99 EUR Koraļļu kalcija kompleksa sastāvā esošais kalcijs palīdz no dro šināt normālu muskuļu darbību un normālu nervu im pulsu pārvadi. Kalcijs ir nepieciešams kauliem un zobiem. D vitamīns palīdz uzturēt normālu kalcija lī meni asinīs un kaulu veselību. Lietošana: 1 kapsula 2 reizes dienā. Austeru kalcijs 500 ar vitamīnu D3. Kalcijs palīdz nodro ši nāt normālu muskuļu darbību un normālu nervu im pulsu pārvadi. Kalcijs ir nepieciešams kauliem un zobiem. D vitamīns palīdz uzturēt normālu kalcija līmeni asinīs un kaulu veselību. Lietošana: 2 tabletes dienā vai pēc ārsta norādījuma. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: SIA LIVORNO PHARMA SĀKOT NO DZELZS AVOTS tecnofer PLUS kapsulas, N 20 16,19 EUR 13,79 EUR tecnofer 14 mg putojošās tabletes, N 30 22,99 EUR 19,49 EUR tecnofer BAMBINI pilieni bērniem, 5 mg/30 ml, N 1 16,59 EUR 14,09 EUR dzelzs bisglicināta helāts Tehnoloģiski progresīvs risinājums, kas nodrošina maksimālu dzelzs bioloģisko pieejamību, kā arī augstu kuņģa un zarnu trakta panesību. Технологически продвинутое решение, обе спе чиваю щее максимальную био до ступ ность железа и вы сокую переносимость препарата желудочноки шечным трактом. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: SIA VIOLA FARMA IMUNITĀTEI MEŽROŽU AUGĻU SĪRUPS ar C vitamīnu, 250 ml -15 % ,99 EUR C vitamīna papildavots. Pievieno tējai, dzē rie niem, kok tei ļiem, piena produktiem. Дополнительный источник витамина С. До бав ляют к чаю, напиткам, коктейлям, молочным про дуктам. 10 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

11 VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS 8 99 MAGNIJA AVOTS MAGNESIUM +B 6 kapsulas, N 30 + N 30 NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU MINERĀLVIELU AVOTS CA MG ZN D tabletes, N % ,99 EUR Papildina ikdienas uzturu ar kalciju, magniju, cinku un D vita mīnu, kas palīdz uzturēt normālus kaulus. Magnijs, D vita mīns un kalcijs palīdz uzturēt normālu muskuļu darbību, savukārt D vita mīns normālu kalcija līmeni asinīs. Обогащает организм кальцием, магнием, цинком и D ви та мином. Кальций, магний, цинк и витамин D по могает под дер живать здоровье костей. Магний, ви тамин D и каль ций помогает поддерживать нормаль ную функцию мышц. Витамин D по мо гает поддер живать нор маль ный уро вень кальция в крови. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU OXY/01/EA/2018 Reklāmdevējs: WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: MEDIA PHARMA SIA AUGU EKSTRAKTU UN VITAMĪNU KOMPLEKSS AR MAGNIJU NERVOSTRONG kapsulas, N 30 Nervostrong augu ekstraktu un vitamīnu komplekss ar magniju, kas veicina normālu nervu sistēmas dar bību un palīdz samazināt nogurumu un nespēku, kas rodas pastāvīga stresa dēļ. Nervostrong spēcīgs komplekss nervu izturībai. Nervostrong комплекс экстрактов и витаминов с магнием, который способствует нормальной ра бо те нервной системы и помогает уменьшить ус та лость и слабость, которые возникают в резуль та те по сто янного стресса. Nervostrong силь ный ком плекс для нервной системы. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU JAUNUMS Reklāmdevējs: SANOSWISS SA VITAMĪNI UN ANTIOKSIDANTI OXYLYC kapsulas, N ,99 EUR OxyLyc kapsulas piecu vitamīnu un antioksidantu kom bi nācija. A vitamīns veicina normālu imūn sis tēmas darbību un ādas veselības uzturēšanu. E vita mīns un selēns veicina šūnu aizsardzību pret oksi da tīvo stresu. Lie tošana: 1 kapsula dienā. OxyLyc капсулы комбинация из пяти витаминов и анти ок сидантов. Витамин А способствует нормаль ному функционированию иммунной сис темы и поддерживает здоровье кожи. Витамин Е и селен способствует защите клеток от оксидативного стрес са. Применение: 1 капсула в день. -20 % ,49 EUR MIEGA KVALITĀTEI BIOCHRONOSS NeuroREST kapsulas, N 24 9,29 EUR 6,99 EUR 1 mg melatonīna palīdz saīsināt iemigšanas laiku. Magnijs pa līdz mazināt nogurumu. Sirds mātere palīdz uzturēt nor mālu nervu sistēmu. Ieteicams dzert pa 1 kapsulai vakarā pirms miega. neurorest для качества сна. FIZISKAJĀM UN GARĪGAJĀM DARBASPĒJĀM BIOCHRONOSS NeuroOFFICE kapsulas, N 12 7,49 EUR 5,59 EUR Sibīrijas žeņšeņs palīdz uzturēt normālu garīgo ak ti vitāti. B6 un B12 vitamīns palīdz normālai ner vu sistēmas dar bībai. Ieteicams dzert pa 1 kapsulai no rīta. neurooffice для физической и умственной ра бо то способности. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: Omega Pharma Baltics MUSKUĻIEM, NERVIEM UN SIRDIJ MAGVIT PLUS tabletes, N 42 13,29 EUR 11,99 EUR 500 mg magnija. Īpašā Depo formula no dro šina vien mē rīgu vita mīnu izdalīšanos vairāku stundu garumā. Tikai 1 tablete dienā! UZLĀDĒ PRĀTU UN ĶERMENI! MAGVIT B COMPLEX granulas paciņās, N 20 9,95 EUR 7,99 EUR Ideāls veids, kā ātri un vienkārši organismu nodrošināt ar magnija devu un svarīgajiem B grupas vitamīniem, piemērots lietošanai fiziskas slo dzes laikā. Magnijs, B2, B6, B12 vitamīns, niacīns, pantotēnskābe un fol skābe palīdz samazināt nogurumu un nespēku. Magnijs, B1, B6 vitamīns, niacīns un biotīns veicina normālu nervu sistēmas dar bību. Magnijs veicina normālu muskuļu darbību. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: SIA Biofarmacija Reklāmdevējs: BIOFARMĀCIJA SIA MINERĀLVIELU AVOTS bioca+k+mg+zn ar vitamīnu D3 pulveris paciņās, N 28 Vienā paciņā kalcijs, kālijs, magnijs, cinks (citrāti) pulvera veidā bez ķīmiskām palīgvielām ar D3 vita mīnu! Kauliem un zobiem, asinsspiediena uzturēšanai normā, muskuļu un nervu sistēmai, noguruma ma zi nā ša nai, imunitātei, ādai, matiem un nagiem! No 2 gadu vecuma. Ražots Izraēlā. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU JAUNUMS MAGNIJA AVOTS biomagnesium FORTE 500 mg pulveris dzeramā šķīduma pagatavošanai, N SĀKOT NO -30 % ,19 EUR -20 % ,69 EUR Kad vajag vairāk! 500 mg TĪRA MAGNIJA viegli un vienkārši atjaunot magnija daudzumu organismā. Dabīgas izcelsmes magnijs (citrāts) no Nāves jūras viegli uzsūcas, ātri iedarbojas! Dabīga citronu garša. Magnijs veicina normālu muskuļu, nervu sistēmas darbību un psiholoģiskās funkcijas. Magnijs palīdz uzturēt kaulu un zobu veselību. nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu. Veicina normālu olbaltum vielu sintēzi. Magnijs palīdz samazināt nogurumu un ne spēku, veicina elektrolītu līdzsvaru, ne pie ciešams šūnu dalīšanās procesam. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 11

12 TRAKI LABI PIEDĀVĀJUMI TAVAI REDZEI UN ACĪM KONTAKTLĒCĀM 00CULI kontaktlēcu šķīdums, 360 ml -50 % 3 89 MEDICĪNISKA IERĪCE 7,75 EUR OOculi ir līdzeklis ar nātrija hialuronātu, kas noņem pro teīnus vai olbaltumvielas. Ideāli piemērots de zinfek cijai, tīrīšanai, uzglabāšanai, visu veidu kontaktlēcu mi trināšanai. Satur hialuronātu proteīnu vai olbaltumvielu noņem šanas līdzekli. Drīkst lietot visu veidu kontaktlēcām. Pie ejams komplektā ar lēcu uzglabāšanas konteineri. PĒRKOT ACUVUE OASYS VIENU VAI DIVUS IEPAKOJUMUS, DĀVANĀ KONTAKTLĒCU ŠĶĪDUMS* * Pērkot vienu iepakojumu, dāvanā AVIZOR All CLEAN SOFT 100 ml šķīdums bez maksas. * Pērkot 2 iepakojumus, dāvanā AVIZOR ALVERA 350 ml šķīdums. Reklāmdevējs: KAVITA UAB KONTAKTLĒCAS ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus 27,00 EUR Īpaši mīkstās silikohidrogēla kontaktlēcas. Ieticamais valkāšanas laiks ir divas nedēļas dienas režīmā. KONTAKTLĒCĀM AVIZOR ALVERA AVIZOR ALL CLEAN SOFT šķīdums kontaktlēcām DĀVANA Šķīdums visa veida mīkstām kon takt lēcām. Attīra proteī nu nogulsnes no lēcas virsmas, no dro šina efektīvu aiz sardzību pret bak tērijām. Šķīdums ar Aloe Vera ekstraktu sniedz ideālu aiz sar - dzī bu pret lipīdiem un citiem kaitīgiem aģen tiem MEDICĪNISKA IERĪCE 4,47 EUR -10 % ACU MITRINĀŠANAI 00CULI acu pilieni, 10 ml Mitrinošie acu pilieni OOculi ir sterils, bezkrāsains vai bāli dzeltenīgs, viegli hipotonisks ūdens šķīdums, kura sastāvā ir 0,3 % hipromelozes. Var lietot vienlaicīgi ar kontaktlēcām. Mitrinošajiem acu pilieniem 00culi ir konservējoša sistēma nātrija perborāta un die tilēntria mīn pen ta me ti lēn fosfor pa skābes šķīdums. 28 dienas pēc pudelītes atvēršanas atlikušos acu pilienus nododiet atkritumos. Reklāmdevējs: BARLOTI SIA svarīgākais ir jūsu redze BRILLES LASĪŠANAI NO LUKSEMBURGAS Praktiskas, kvalitatīvas un glītas, jo Silac visu nostrādā līdz galam. Konsultē EUROAPTIEKAS farmaceite, aptiekas Kārļa Ulmaņa gatvē 88a, Rīgā, vadītāja LĪVA FELDMANE. RŪPĒJIES PAR ACU VESELĪBU! Acis jūtīgi reaģē uz dažādiem kairinātājiem acis var kļūt apsārtušas un asarot. Šos simptomus bieži piedzīvo cilvēki alerģijas sezonā. Cilvēki, kas ilgu laiku pavada telpās, strādājot ar datoru vai ilgstoši izmantojot telefonu, var sūdzēties par nogurušām, apsārtušām un sausām acīm, jo redze ir sasprindzināta. Šajā gadījumā var palīdzēt mitrinošie acu pilieni, bet būtiski ir arī ievērot pauzes (ja strādātas 45 minūtes nepārtraukti, pauzei vajadzētu būt 15 minūtes), mirkšķināt acis tas palīdz mainīt fokusu, kā arī mitrināt acis. Ļoti svarīgi ir censties katru dienu skatīties gan tuvumā, gan tālumā, lai saglabātu acu spēju pielāgoties dažādiem attālumiem. Svarīgs ir sabalansēts atpūtas un darba režīms, pietiekams miegs, lai izvairītos no nogurušām un apsārtušām acīm. Lietojot kosmētiku acu apvidū, ieteicams pievērst uzmanību, vai tā ir oftalmoloģiski testēta un/vai piemērota lietošanai acu apvidū. Ja tiek pamanītas redzes asuma izmaiņas, ir sajūta, ka redze miglojas vai ir sāpju sajūta acīs, noteikti nepieciešams konsultēties ar ārstu. 12 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

13 REDZEI UN ACĪM ACU PILIENIEM -30% līdz UZTURA BAGĀTINĀTĀJIEM REDZEI UN ACĪM -30% līdz NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 13

14 PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS 1 99 PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS Reklāmdevējs: BF-ESSE SIA ROKU HIGIĒNAI EURO CARE antibakteriāls gels rokām, 85 ml PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS 6 59 KAULIEM OSTEONOL šķidrums ar ābolu garšu kaulu un zobu veselībai, 150 ml NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS MUTES HIGIĒNAI DENTESAN mutes skalojamais līdzeklis, 300 ml PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS 4 99 AKNĀM HEPASTRONG AMINO kapsulas, N 30 NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS MUTES HIGIĒNAI DENTESAN mutes skalojamais līdzeklis, 500 ml PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS 6 29 MATIEM, NAGIEM UN ĀDAI BEAUTYNOL kapsulas, N 30 NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS Reklāmdevējs: BF-ESSE SIA MUTES DOBUMA HIGIĒNAI ELGYDIUM WHITENING Francijā ražota profesionāla zobu pasta maigai zobu baltināšanai, 75 ml MATIEM, NAGIEM UN ĀDAI BEAUTYNOL EXELLENCE kapsulas, N 30 NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU 14 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

15 I K A TR L AB I PIEDĀVĀJUMI -25% DĀVANA 1299 UZTUR A BAGĀTINĀTĀJS DĀVANAS VĒRTĪBA UZTUR A BAGĀTINĀTĀJS DĀVANĀ ADVENTES KALENDĀRS pērkot jebkurus LIVOL vitamīnus vismaz 20 eur vērtībā* LIVOL MULTI VITAMĪNU LĀCĪŠU KALENDĀRS, N 24 *viena dāvana par vienu pirkumu, dāvanu skaits ir ierobežots. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU BALTIJAS ZĪMOLU TOPĀ 2019 esam ierindojušies 17. vietā. Mīlētākais zīmols starp aptiekām Baltijā 2019 EUROAPOTHECA grupa aldies par P novērtējumu! Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 15

16 LABI PIEDĀVĀJUMI Reklāmdevējs: SIA WALMARK WALMARK LĪNIJA VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS VISAI ĢIMENEI! -20 % ASINSRITEI GinkoPrim tabletes, N 30 6,49 EUR 5,19 EUR tabletes, N 60 10,29 EUR 8,19 EUR MAX 60 mg tabletes, N 60 12,99 EUR 10,39 EUR GinkoPrim ginkgo biloba ekstrakts veicina perifēro asinsriti, palīdz saglabāt kognitīvās funkcijas. Asinsrites vei cināšana lab vēlīgi ietekmē redzes un dzirdes funk cijas. Mag nijs veicina normālu muskuļu un nervu sis tē mas darbību. Kомбинация гинко билобы и магния. Гинко билоба улуч шает кровообращение головного мозга. Магний по ло жи тельно влияет на здоровье мы шеч ной и нерв ной систем. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU LA/OTC-CH/18/0002a(1) Reklāmdevējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. B GRUPAS VITAMĪNI AUGSTĀS DEVĀS NEURORUBINE TM FORTE LACTAB TM apvalkotās tabletes, N 20 Thiamini nitras/pyridoxini hydrochloridum/ Cyanocobalaminum Neurorubine TM Forte Lactab TM satur B1, B6 un B12 vita mīnu kompleksu, kas lietojams kā efektīva pa pild terapija pie neiroloģiskām sāpēm: akūtiem un hro nis kiem neirītiem, neiralģijām (piem., mu guras sāpēm) un diabēta. Lietot pa 1 2 tabletēm dienā. Neurorubine TM Forte Lactab TM содержат комплекс вита минов В1, В6 и В12, который при ме ня ется как эффек тивное дополнительное средство для ле че ния нев ро ло ги ческих болей: острый и хро ни чес кий ней рит, невралгии (напр., боли в спине) и диабета. При ме не ние: по 1 2 таблеток в день. SAUSAI UN ĻOTI SAUSAI ĀDAI BOROPLUS krēms, 25 ml % ,69 EUR Reklāmdevējs: SIA G. Miežis Ārsts Boroplus krēms veselīgai ādai radīts no dabīgiem ārstniecības augiem ir ar antiseptiskām un no mie rinošām īpašībām. Krēms paredzēts lietošanai ikdienā sausai un ļoti sausai ādai. Palīdz saglabāt ādu maigu un veselīgu. Boroplus крем для здоровый кожи. Содержит формулу натуральных трав с антисептическими и успо каи вающими свойствами. Крем предназначен для ежедневного использования для сухой и очень сухой кожи. Крем помогает сохранить кожу мяг кой и здоровой. Reklāmdevējs: SIA VIOLA FARMA NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU TONUS ELAST MEDICĪNISKIE ELASTĪGIE IZSTRĀDĀJUMI PROFILAKSEI UN ĀRSTĒŠANAI VISAM ZĪMOLAM JAUNUMS! -15 % LOCĪTAVĀM UN MUSKUĻIEM SĒRIJA 911 geli-balzami, 100 ml Sērija 911 tas ir glābšanas die nests jums un jūsu tu va jiem. 911 sērijas geli-balzami ir vei doti uz ārstniecisko augu un ēte risko eļļu bā zes. Tiem piemīt nomierinoša ie dar bība, tie no vērš saspringumu un no gurumu, lab vē līgi ietekmē balsta un kustību or gānu sistēmu. Серия 911 это служба спа се ния для вас и ваших близких. Гели-бальзамы се рии 911 соз даны на основе ле кар ствен ных растений и эфирных масел, ока зы вают успо каиваю щее дейс твие, сни ма ют напряжение и ус талость, бла го при ят но воз дейс твуют на опор но-дви га тель ный аппарат. -15 % Reklāmdevējs: SIA G. Miežis Ārsts ZĀĻU TĒJAS ŠVENČIONYS Dabiskās zāļu tējas. Lielisks pa līgs imunitātes sti pri nā šanai sa aukstēšanās periodā! Натуральные травяные чаи. Замечательный по мош ник в укреплении иммунитета в период простуды! RAŽOTS LATVIJĀ. PAR PRODUKTIEM VAIRĀK SKATĪT: Reklāmdevējs: OLAINFARM AS 16 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

17 PRET SĀPĒM 5 17 SĀKOT NO PRET DRUDZI UN SĀPĒM NUROFEN BĒRNIEM Ibuprofenum 100 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai, 100 ml 5,17 EUR AR APELSĪNA GARŠU, 200 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai, 100 ml 9,19 EUR AR ZEMEŅU GARŠU, 200 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai, 100 ml 9,19 EUR PRET SĀPĒM IBUMETIN Ibuprofenum 5% gels, 50 g 5 89 Reklāmdevējs: SIA Takeda Latvia Reklāmdevējs: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Reklāmdevējs: SIA Bayer L.LV.MKT Īpaši izstrādāta bērniem vecumā no 3 mē ne šiem līdz 12 ga diem. Lieto drudža, kā arī vieglu līdz vidēji smagu sāpju simp to mā tiskai terapijai. Precīzas lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā! Специально разработанa для детей в возрасте от 3 ме ся цев до 12 лет. Используется для те рапии оз но ба, как и при легких до средней тя жести симпто мах боли PRET SĀPĒM SARIDON tabletes, N 10 Galvassāpes pāries ātrāk! Saridon remdē sāpes un mazina drudzi. To lieto galvassāpju, zobu, reimatisko sāpju, kā arī saaukstēšanās slimību gadījumā. Lie to šana: reizes deva pieaugušajiem 1 2 tabletes; gadu veciem bērniem 1 tablete. Saridon болеутоляющее и жарупонижающее сред с тво. Применяют при головной, зубной, ревма ти чес ких болях, а также при простудных за бо лева ни ях. Использование: взрослым один раз в день 1 2 таб лет ки; детям от 12 до 16 лет 1 таблетка SĀKOT NO LA/OTC-CH/18/0002a(1) Reklāmdevējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā Analgētiskas darbības pretiekaisuma līdzeklis pa re dzēts ārīgai lietošanai muguras, reimatisku un muskuļu sāpju gadījumā, iekaisuma procesa lokālai ārstēšanai. Pie augušiem: 9 10 g, sadalot devu 3 daļās un uzklājot uz ādas attiecīgi 3 reizes dienā. Ārstēšanas kurss nedrīkst pārsniegt 1 nedēļu. Ibumetin 5% гель анальгетическое средство про тив воспаления. Для наружного приме нения (при болях в спине, ревматических болях, растяжениях) ло кального лечения воспалительного процесса. При менение: взрослым 9 10 г, разделяя дозу на 3 части, нанося на кожу 3 раза в день. Reklāmdevējs: SIA Berlin-Chemie/ Menarini Baltic, Bauskas iela 58a-605, Rīga, LV Tālr SĀKOT NO PRET SĀPĒM UN DRUDZI IBUSTAR Ibuprofenum 400 mg apvalkotās tabletes, N 10 1,65 EUR; N 30 5,09 EUR Bērniem, kas vecāki par 6 gadiem (no 20 kg), un pie au gu šajiem. Deva atkarīga no ķermeņa svara vai ve cu ma. Starp maksimālām reizes devām jānogaida vis maz 6 stun das. Bez ārsta norādījuma nelietot ilgāk par 3 dienām! Детям старше 6 лет (от 20 кг) и взрослым. Доза зависит от массы тела или возраста. Между макси мальными разовыми дозами должно пройти не менее 6 часов. Не принимать дольше 3 дней без ука зания врача! 3 29 Reklāmdevējs: SIA GlaxoSmithKline Latvia. CHLV/CHMSM/0001/16c OLFEN 1% gels, 50 g 5,49 EUR OLFEN 1% gels, 100 g 8,49 EUR EFEKTĪVS PRETSĀPJU UN PRETIEKAISUMA EKLIS Diclofenacum natricium HIDROGELS ar diklofenaku, kas ārstē. Lieto sāpju un iekaisuma mazināšanai akūtas pārpūles vai traumu gadījumā. Satur diklofenaka nātrija sāli. Olfen 1% gels ātri uzsūcas un ātri remdē sāpes. Pieaugušajiem un pusaudžiem no 14 gadu vecuma uzklāt 2 4 g gela 3 4 reizes dienā. Olfen TM 1% гель: взрослым и подросткам стар ше 14 лет нанести 2 4 г геля 3 4 раза в день Reklāmdevējs: VILANDRA UAB LATVIA PRET SĀPĒM VOLTAREN AKTI 12,5 mg apvalkotās tabletes, N 10 Voltaren Akti 12,5 mg tabletes ātri atvieglo sāpes mugurā, sprandā un plecos. Tās satur diklofenaku aktīvu vielu ar izteiktu pretiekaisuma iedarbību. Tab le tes iedarbojas uz sāpju cēloni iekaisumu un ātri mazina tās. Voltaren Akti var lietot no 14 gadu vecuma pa 1 2 tabletēm dienā ik pēc 4 6 stundām. Таблетки Voltaren Akti 12,5 мл быстро облегчают боль в спине, шее и плечах. Эти таблетки содержат ди кло фенак активное вещество с выраженным противовоспалительным действием. Voltaren Akti во здействует на причину боли воспаление и быс тро уменьшает боль. Таблетки можно применять с 14 лет по 1 2 таблетки каждые 4 6 часов Reklāmdevējs: AS Grindeks MAZINA LOCĪTAVU SĀPES FLEXISEQ gels, 50 g FLEXISEQ ir nanostruktūras saturošs gels, kas spēj izkļūt cauri ādai un nonākt sāpju mērķa vietās. FLEXISEQ ir īpaši izstrādāts, lai ārstētu ar osteoartrītu saistītas locītavu sāpes. FLEXISEQ gels iedarbojas uz pašu locītavu sāpju cēloni atjauno skrimsli un pasargā to no nolietošanās. Lietojot gelu divreiz dienā, jau pēc 2 4 dienām jutīsiet atvieglojumu. FLEXISEQ gels: ieeļļo locītavu skrimšļus, mazina sāpes un stīvumu; uzlabo traucētu locītavu funkciju, kas saistīta ar visām osteoartrīta stadijām. VIRSPUSĒJU ĀDAS BOJĀJUMU ĀRSTĒŠANAI RECREOL 50 mg/g krēms, 50 g RECREOL 50 mg/g ziede, 50 g Dexpanthenolum 5% RECREOL lieto virspusēju ādas bojājumu: plīsumu, nobrāzumu, sasprēgājumu, nelielu apdegumu ārstēšanai. Uzziest plānā kārtiņā vienu, līdz vairākas reizes dienā. RECREOL используют для лечения поверхностных повреждений кожи: небольших ожо гов и трещин, ссадин и растрескиваний. Наносят тонким слоем один или несколько раз в день. Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 17

18 DIABĒTA MĒNESĪ DIABĒTS padomi dzīves kvalitātes uzlabošanai PIRMS DOŠANĀS PIE ĀRSTA VISPIRMS NOSKAIDRO, VAI TEV IR ŠĀDAS PAZĪMES (katram cilvēkam pazīmju kopums var būt atšķirīgs, tāpat dažādi simptomi var nebūt vērojami vienlaikus). SLĀPES BIEŽA URINĒŠANA (ARĪ NAKTĪS) ĪPAŠI PIEDĀVĀJUMI UN PAKALPOJUMI MEDUS kartes īpašniekiem! IZMAIŅAS ĒSTGRIBĀ ĶERMEŅA SVARA ZUDUMS (NEPAMATOTS) LĒNA BRŪČU UN IEKAISUMU DZĪŠANA VEMŠANA, SLIKTA DŪŠA REDZES MIGLOŠANĀS NIEZE NEJUTĪGUMA, TIRPUMA VAI DURSTĪŠANAS SAJŪTA ROKĀS UN PĒDĀS FURUNKULI, IZSITUMI UZ ĀDAS BEZ MAKSAS NOSAKI CUKURA LĪMENI ASINĪS KONSULTĒJIES PAR DIABĒTA RISKU PIE ĪPAŠI IZGLĪTOTIEM FARMACEITIEM NOSKAIDRO DIABĒTA SLIMNIEKIEM NEPIECIEŠAMO INFORMĀCIJU, KĀ PAREIZI VADĪT SLIMĪBU SAŅEM ĪPAŠUS PIEDĀVĀJUMUS DAŽĀDĀM DIABĒTA SLIMNIEKIEM NEPIECIEŠAMĀM PRECĒM PIESAKIES MĒRĪJUMIEM LIELĀKAJĀS EUROAPTIEKĀS ADRESE otrdiena trešdiena ceturtdiena sestdiena svētdiena TĀLRUNIS Rīga, T/C Akropole, Maskavas iela Rīga, T/C Domina, Ieriķu iela Rīga, A. Saharova iela Valmiera, G. Apiņa iela 10a Liepāja, Jaunā ostmala 3/ Rīga, Jūrmalas gatve Daugavpils, Cietokšņa iela Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 142a MĒRĪJUMU SKAITS IR IEROBEŽOTS. 18 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

19 DIABĒTA MĒNESĪ Reklāmdevējs: PHARMA NORD SIA -15 % ,99 EUR CUKURA LĪMEŅA SVARAM ASINĪS ChromoPrecise tabletes, N 60 Satur organisku hromu. Hroms palīdz uzturēt nor mālu glikozes līmeni asinīs un palīdz nodrošināt normālu makro ele mentu vielmaiņu. Produkta sastāvā ir ar hro mu ba gā ti nāts raugs. Органический хром. Помогает поддерживать нор маль ную концентрацию глюкозы в крови и нор маль ный обмен жиров, белков и углеводов. В со ставе обогащенные хромом дрожжи. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU -30 % ,99 EUR Reklāmdevējs: Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, Vienības gatve 87, Rīga. DV/02/EA/2018 PACIENTIEM AR CUKURA DIABĒTU DIABETIKER VITAMINE tabletes, N % 1 99 Biotīns palīdz nodrošināt normā lu makroelementu viel mai- 3,99 EUR ņu. Hroms palīdz nodrošināt normālu makroelementu vielmaiņu un saglabāt normālu glikozes līmeni asinīs. Cinks pa līdz nodrošināt nor mā lu ogļ hi drā tu un makroele mentu viel maiņu. A, B12, C vita mīns un cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību. Tikai 1 tablete dienā. Биотин спо собс твует нормальному обмену ма кро элемен тов; xром нормальному обмену ма кро эле мен тов и помогает поддерживать в норме уро вень глю ко зы в крови. Цинк способствует нор маль ному об ме ну угле водов и макро эле мен тов. Витамины C, A, B12 и цинк способствуют нор маль ному функ цио ни ро ва нию иммун ной сис темы. Толь ко 1 таблетка в день. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU PĒRKOT VIENU, OTRS TĀDS PATS BEZ MAKSAS NORMĀLAM GLIKOZES LĪMENIM GLUCONORM tabletes, N 40 Hroms palīdz uzturēt normālu glikozes līmeni asinīs. Baltā zīdkoka lapu ekstrakts var palīdzēt uzturēt ogļhi drātu normālu vielmaiņu. Lietošana: pieau gu šajiem pa 1 tabletei dienā, uzdzerot glāzi ūdens. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: DC SOLUTIONS BRŪČU ĀRSTĒŠANAI Farmactive Silver Spray izsmidzināms pulverveida aerosols, 125 ml Farmactive Silver Spray ir izsmidzināms pulverveida brūču pārklājums hronisku un akūtu brūču lokālai ārs tēšanai, kura sastāvā ir hialuronskābe un kolo idālais sudrabs. Lieto vieglu apdegumu, izsutumu, autiņbiksīšu radīta kairinājuma, virspusēju izgulējumu, pēcoperāciju brūču, iegriezumu un nobrāzumu ārstēšanā. Plaša antibakteriāla un dzīšanu veicinoša iedarbība. Farmactive Silver Spray аэрозоль локального приме нения при лечении острых и хронических ран, в состав которого входит гиалуроновая кислота и коллоидное серебро. Для заживления лёгких ожогов, опрелостей, раздражения от подгузников, по верх ностных пролежней, послеоперационных швов, ссадин, царапин и порезов. Широкое антибак те риальное и лечебное действие. Reklāmdevējs: SIA AD Smart PA UZTURĒT NORMĀLU HOLESTERĪNA LĪMENI ATEROLIP kapsulas, N 30 + N 30 14,59 EUR, kapsulas, N 90 + N 90 33,99 EUR AteroLip sastāvā ir monakolīns K, kas pa līdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs. Labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu uzņemot 10 mg monakolīna K no fer men tē tiem sarkanā rauga rīsu pre pa rā tiem. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU % Reklāmdevējs: SIA Oribalt Rīga CUKURA AIZVIETOTĀJS CANDEREL un CANDEREL STEVIA saldinātāji CANDEREL un CANDEREL STEVIA saldinātāji. Garšīga alternatīva cukuram bez kalorijām. Nav kaitīgs zobiem, bez pēcgaršas. Piemērots pacientiem ar diabētu un cilvēkiem, kuri rūpējas par savu svaru. Pieejami tablešu un pulvera veidā. Tакой же сладкий, как и сахар, но без калорий. Без послевкусия, не вреден для зубов. Подходит для пациентов с диабетом и всем, кто следит за своим весом. NUMIS MED UREA SAUSAS UN ĻOTI SAUSAS ĀDAS KOPŠANAS EKĻIEM -40 % līdz Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 19

20 -40 % ,99 EUR VĒDERA MIKROFLORAI BACTO 9 kapsulas, N 10 Uztura bagātinātājs, kas satur dzīvu baktēriju kul tūras. Lietošana: bērniem no 4 gadu vecuma un pieaugu ša jiem pa 1 kapsulai 1 2 reizes dienā ēšanas laikā. Nesatur lipekli (glutēnu), piemērots diabētiķiem. Дополнено живыми бактериальными куль ту рами. Использование: детям от 4 года и взрослым по 1 капсуле 1 2 раза в день с пищей. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic, Bauskas iela 58a-605, Rīga, LV Tālr VĒDERA LABSAJŪTAI 2 29 SĀKOT NO PRET VĒDERA UZPŪŠANOS ESPUMISAN Simeticonum 40 mg mīkstās kapsulas, N 25 2,29 EUR; N 50 4,49 EUR Espumisan kapsulas lieto gāzu uzkrāšanās kuņģī un zarnu traktā izraisītu sūdzību simptomātiskai ārs tēša nai. Bērniem no 6 gadu vecuma, pusaudžiem un pieaugušajiem pa 2 kapsulām 3 4 reizes dienā. Уменьшaeт симптомы, связанные с по вы шен ным на коп лением газов (вздутия живота). Доза: младен цам и детям дo 6 лет согласно ин струк ции по поль зованию; взрослым и детям от 6 лет по 2 капсулы 3 4 раза в день % Reklāmdevējs: SIA PHARMA MED VĒDERA LABSAJŪTAI LYL BIOTIC kapsulas, N 6 7,79 EUR 5,99 EUR kapsulas, N 14 14,69 EUR 11,69 EUR LYL BIOTIC BABY PROFESSIONAL pilieni, 5 g, 125 pilieni 14,69 EUR 9,99 EUR LYLBIOTIC ir augstas aktivitātes pienskābo, bifido bak tēriju un Saccharomyces komplekss, ba gāti nāts ar prebiotiku inulīnu un bioefektīvo cinku helātu formā, kas satur 11,2 miljardus 9 dažādu veidu labās bak tērijas vienā kapsulā. Savukārt tiem, kuriem kapsulu norīšana sagādā grūtības, ir radīts LYL BIOTIC Baby Professional augstas aktivitātes probiotisko baktēriju komplekss ērti lietojamu pilienu formā, ar lielu baktēriju skaitu un sugu daudzveidību 125 miljardi 10 dažādu sugu vienā pudelītē. LYLBIOTIC un LYLBIOTIC Baby Professional sastāvā esošo bak tē ri ju forma sniedz retu priekšrocību probiotiķi nav jāuzglabā ledusskapī. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU PROBIOTIKAS LACTOBEX pulveris, N 10 + N 10 11,49 EUR LACTOBEX BABY pulveris, N 10 + N 10 11,49 EUR LACTOBEX STRONG kapsulas, N 6 + N 6 12,49 EUR Lactobex jaunākās paaudzes pienskābo un bifidobaktēriju komplekss ar unikālu patentētu dubulto apvalku, kas garantē baktēriju izdzīvošanu līdz 100 reizēm vairāk nekā bez apvalka. Produktu līnija visai ģimenei. Lactobex комплекс молочнокислых и бифидобактерий нового поколения с уни кальной запатентованной двойной оболочкой, гарантирующей выживание бактерий до 100 раз больше, чем бактерии без оболочки. Линия продуктов для всей семьи. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS Reklāmdevējs: AS Grindeks 9 29 SĀKOT NO Reklāmdevējs: GL PHARMA PRET DEDZINĀŠANU KUŅĢĪ PANZILAN Pantoprazolum 20 mg zarnās šķīstošās tabletes, N 14 Mazina dedzināšanas vai spiediena sa jū tu aiz krūšu kaula un skābu garšu mutē. Simptomi var ma zināties jau pir majā terapijas dienā. 24 stundu iedarbība. Lietošana: 1 tablete die nā pirms ēšanas. Избавляет от изжоги и кислого чувства во рту. Сим птомы могут уменшится в первый день ле че ния. Применение: 1 таблетка в день до еды. PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS ID Nr Reklāmdevējs: Biocodex SIA CAUREJAS NOVĒRŠANAI UN MIKROFLORAS ATJAUNOŠANAI ENTEROL Saccharomyces boulardii CNCM I-745 ENTEROL 250 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai, N 20 9,29 EUR ENTEROL 250 mg cietās kapsulas, N 30 11,49 EUR ENTEROL 250 mg cietās kapsulas. Pieaugušajiem: 1 vai 2 kapsulas divas reizes dienā. Bērniem no 6 gadu vecuma: 1 kapsula divas vai trīs reizes dienā. ENTEROL 250 mg pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai. Pieaugušajiem: 1 vai 2 paciņas divas reizes dienā. Bērniem: 1 paciņa divas vai trīs reizes dienā. PIEEJAMS GRANULĒTA AKTIVĒTĀ OGLE CARBON kapsulas, N ,49 EUR Reklāmdevējs: BF-ESSE SIA KUŅĢIM FITESTEN kapsulas, N 30 NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Lietošana: 1 3 kapsulas dienā. Lieto no 1 līdz 1,5 stundām pirms vai pēc ēšanas. Lietošanas ilgums: 3 15 dienas. Nelietot kuņģa asiņošanas un kuņģa un zarnu trakta čūlas gadījumā. Гранулированный активированный уголь. Ис поль зование: рекомендуемая суточная доза 1 3 капсулы. Используйте за 1 1,5 часа до еды или через 1 1,5 часа после еды. Про дол жи тель ность при ема: 3 15 дней. Не ис поль зо вать при кро во те че нии и язве же лу доч но ки шеч ного тракта. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU 20 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

21 MĀMIŅĀM UN BĒRNIEM KAULIEM UN ZOBIEM VITAMĪNS D 3 pilieni, 10 ml ,99 EUR Papildina ikdienas uzturu ar D vi ta mī nu, kas veicina normālu kaulu uzturēšanu. Lie to šana: pa 1 pi lie nam reizi dienā. Дополняет ежедневный рацион с витамином D, ко торый способствует нормальное состояние кос тьей. При ме не ние: 1 капля 1 раз в день. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU 3 89 ĀDAS KOPŠANAI AUTIŅBIKSĪŠU ZONĀ BEBBLE krēms, 75 ml -40 % 1 79 Bebble krēms nomierina mazu ļa maigo ādu autiņ bik sīšu zonā. Aktīvās sa stāv da- 2,99 EUR ļas sa glabā ādu sausu un pasargā no iekaisuma. Mai gā teks tūra veido plānu ūdeni atgrūdošu plēvīti, kas aizsargā virsējo ādas slāni no mitruma radīta kai ri nā juma. Krēms ir bagātināts ar da bī gām eļļām un D-pantenolu, tas aizsargā un baro ādu. Крем bebble успокаивает деликатную кожу малы ша в области подгузника, где она загрязнена и ув лажнена. Активные ингредиенты сохраняют кожу сухой и предохраняют от воспалений. Мягкая текс ту ра образует тонкую водоотталкивающую плен ку, ко торая защищает верхний слой кожи от раз дра же ния вследствие влаги. Крем богат нату раль ными маслами и D-пантенолом, за щи щаeт и питаeт кожу. -15 % Reklāmdevējs: SIA German Products Baltics PRET SĀPĒM UN IEKAISUMU BĒRNIEM IBUFEN 100 mg/5 ml suspensija, 100 ml Reklāmdevējs: ZF POLPHARMA S.A. filiāle Latvijā Cīņā pret slimību neesi viens! Ātri un efektīvi pa ze mina temperatūru, remdē dažāda veida sāpes un mazina iekai su mu. Zāles var lietot, sā kot no 3 mēnešu vecuma. Iekšķīgi lie to jama die nas deva ir mg/kg ķer meņa masas. В борьбе с болезнью ты не один! Быстро и эф фектив но сни жа ет тем пературу, утоля ет боли раз личных видов и умень шает во спа ле ние. Ле карство можно принимать, на чи ная с трех ме сяч ного во з рас та. Cуточная доза составляет мг/кг массы тела. BĒRNA ĀDAS KOPŠANAI BÜBCHEN līnijas produkti Bübchen bērnu ādas kopšanas produkti satur dabiskas eļļas un aktīvās vielas, kas maigi kopj un mitrina ādu, atbalstot ādas dabīgās aizsargspējas. Bübchen produktus var lietot no dzimšanas. Товары для ухода за детской кожей Bübchen с натуральными маслами и активными компо нентами бережно ухаживают и увлажняют кожу, поддерживая натуральную за щит ную функцию кожи. Можно использовать с рождения. -15 % Reklāmdevējs: SIA GERMAN PRODUCTS BALTICS ZĪDAIŅIEM NUK Reklāmdevējs: SIA ELVIM MĀMIŅAS LABSAJŪTAI UN SKAISTUMAM MARIA COMFORT krūšturu ieliktnīši, N 30 MATERNITY pretstriju krēms, 200 ml MARIA PLUS tests grūtniecības noteikšanai, N 1 LACTATION kapsulas, N 60 Maria sērija piedāvā augstas kvalitātes produktus, kas veicina sievietes labsajūtu un palīdz saglabāt skaistumu grūtniecības un pēcdzemdību periodā. Серия Maria предлагает различные продукты вы со кого качества, которые помогают женщи не со хра нить хорошее самочувствие и красоту во время беременности и после родов. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU Reklāmdevējs: Herba Humana UAB -30 % ,29 EUR NUK aprūpes līdzekļi ir augstas kvalitātes pro dukti, kas ražoti Vācijā. Tie palīdz mā miņai justies kom for tabli, zīdot mazuli, vei cina bērna mutes dobuma veselīgu attīstību, palīdz ēdināt un aprūpēt mazuli, vienlaikus rūpējoties par bērna veselību un drošību. NUK это высококачественные това ры, про из ведённые в Германии. Они дают кор мя щим матерям чувство комфорта, сти му ли руют пра виль ное развитие ро товой по лос ти, по мо гают покормить малы ша, од новременно заботясь о его здоровье и бе зо пасности. -15 % Reklāmdevējs: SIA KONIG DISTRIBUTION VITAMĪNI UN MINERĀLVIELAS DINADAX košļājamie kociņi ACTIVE ar Lactobacilli, Fructooligosaccharides, bišu māšu peru pieniņu, B1 un B6 vitamīnu. ENERGY ar bišu māšu peru pieniņu, želatīnu un B vitamīnu piedevām. SAPIENS ar holīna bitartrātu, omega-3, linolejskābi un oleīnskābi, vitamīniem, folijskābi, biotīnu un cinku. Жевательные палочки DINADAX пищевые добавки для иммунной системы, энергии и памяти. ACTIVE с лактобациллами, фрукто оли го са ха ри да ми, пчелиным маточным мо лочком, витаминами B1 и B6. ENERGY с добавлением пчелиного маточного молочка, же ла тина и витамина B. SAPIENS с холиновым битартратом, омега-3, лино ле выми и олеиновыми кислотами, витаминами, фолиевой кислотой, биотином и цинком. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU JOHNSON S ZĪDAIŅU UN MĀMIŅU HIGIĒNAI Mūsu jaunais un uzlabotais sastāvs pārspēj svarīgākos drošības standartus pasaulē produkti ir izgatavoti tikai no mērķtiecīgi izvēlētām sastāvdaļām un iz strādā ti tā, lai pilnībā saudzētu mazuļa maigo ādu. Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 21

22 SIEVIETES LABSAJŪTAI Reklāmdevējs: AS SIROWA RĪGA FOLSKĀBE FOLIC ACID 400 mcg tabletes, N 90 Folāti veicina normālu aminoskābes sintēzi, normālu asinsradi, palīdz nodrošināt normālu homocisteīna viel maiņu un arī veicina mātes audu veidošanos grūtnie cības laikā. Lietošana: pieaugušajiem 1 kapsula dienā, uzdzerot glāzi ūdens. VITAMĪNI SIEVIETĒM VITAKUR PLUS 1000 naktssveces eļļas, koenzīma Q10 un 10 vitamīnu kapsulas, N ,97 EUR NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU -20 % Īpaši sievietēm izstrādāts nakts sveces eļļas un vitamīnu kom plekss. B1 (1,4 mg), B2 (1,6 mg), B6 (2 mg) vitamīns un niacīns (18 mg) veicina normā lu nervu sis tēmas darbību. Niacīns pa līdz ma zi nāt 19,69 EUR no gu ru mu un nespēku. Biotīns (150 µg) palīdz uz turēt matu, gļot ādas un ādas veselību. Naktssveces eļļa (1000 mg) ir omega-6 avots. Разработанный специально для женщин комплекс масла вечерней примулы и витаминов. Витамины B1 (1,4 мг), B2 (1,6 мг), B6 (2 мг) и ниацин (18 мг) спо собствуют нормальной работе нервной системы. Ниа цин помогает снизить усталость и недомогание. Био тин (150 µг) помогает поддерживать здоровье во лос, слизистой оболочки и кожи. Масло вечерней примулы (1000 мг) источник омега-6. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU SKANDINĀVU KOMPĀNIJAS NEW NORDIC PRODUKTI Reklāmdevējs: NEW NORDIC UAB VITAMĪNU KOMPLEKSS VITAMINS A+E kapsulas, N 30 LIVE WELL BEAUTY kapsulas, N % ,99 EUR A vitamīns palīdz uzturēt normālu gļotādas un ādas ve selību. Var palīdzēt nodrošināt normālu redzi. E vitamīns veicina šūnu aiz sar dzību pret oksidatīvo stresu. Витамин А помогает обеспечить нор маль ный обмен веществ с участием же ле за, под дер живать здоровье слизистой оболочки и кожи. Витамин А по мо гает со хра нить нормальное зрение. Ви тамин Е спо собс твует защите клеток от ок си да тивно го стресса. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU -35 % ,99 EUR Cinks un selēns palīdz uzturēt na gus un matus. Biotīns, jods, B3, B2, A vita mīns un cinks pa līdz uzturēt normālu ādas stāvokli. Lie to šana: pa 1 kap sulai dienā, uzdzerot glāzi ūdens. Цинк и селен помогает поддерживать ногти и волосы кра си выми. Биотин, йод, витамин В3, В2, А и цинк по мо гает поддерживать ко жу. Экстракт семян винограда помогает улуч шить состояние кожи. При ме не ние: по 1 кап су ле в день со стаканом воды. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU -35 % Reklāmdevējs: ENTAFARMA UAB Jaunums Hair Gro kapsulas veselīgu matu augšanai. Satur palmu eļļu, tīruma kosas, prosas ekstraktus, biotīnu, cinku, kā arī ābolu ekstraktu, kas satur dabīgo matu augšanas faktoru procianidīnu B-2. Cinks un biotīns palīdz uzturēt matu veselību. Hair Volume sastāvā ir augu ekstrakti, aminoskābes un vitamīni. Hair Volume GUMMIES košļājamās pastilas jaunievedums būs īpaši vērtīgs tiem, kam ir problēmas ar tablešu vai kapsulu norīšanu. Skin Care Collagen Filler satur kolagēnu, augu ekstraktus, astaksantīnu un C vitamīnu, kas veicina normālu kolagēna veidošanos un aizsargā ādas šūnas no oksidatīvā stresa. Oriģināls skandināvu organisma attīrīšanas kurss BodyDrain. Sastāvā ir rūpīgi izpētīti un zināmi augu: sparģeļu, artišoku, pieneņu, nātru, mārsila, seleriju u. c. ekstrakti. Apple Cider tagad ir pieejams jaunā veidolā košļājamās pastilās. Ābolu sidra etiķi nekad nav bijis uzņemt tik vienkārši. Chili Burn sastāvā ir čili ekstrakts, epigalokatehīna gallāts, iegūts no zaļās tējas ekstrakta, hroma pikoliāts, magnijs un B grupas vitamīni. VITABIOTICS VISU VECUMU SIEVIETĒM Katrs Vitabiotics produkts ir ekspertu radīts, balstoties uz vispasaules zināt nis kajiem pētījumiem, lai palīdzētu cil vēka organismam uzturēt tā dabī gos pro cesus, un ir rūpīgi pārbaudīts, lai būtu maksimāli drošs un efektīvs. Perfectil, Wellteen Her, Welwoman, Pregnacare un Menopace ir speciāli sie vietēm radītas vitamīnu līnijas, lai atbalstītu specifiskās sieviešu organis ma vajadzības no agras jaunības līdz pat dzīves skaistākajiem gadiem. NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU 22 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

23 MATU KOPŠANAI Reklāmdevējs: AS LAIKS MODE PRET BLAUGZNĀM DUCRAY matu kopšanas līdzekļi -40 % ,99 EUR MATU KOPŠANAI KÉDAN PROFESSIONAL šampūni un kondicionieri, 1000 ml ALOE VERA & GLYCERINE visiem matu tipiem COLLAGEN & OLIVE OIL sausiem matiem KERATIN & ARGAN krāsotiem matiem Ducray piedāvā produktus dažādu galvas ādas problē mu risināšanai: matu izkrišana, blaugznas, se bore jiskais dermatīts, psoriāze, jutīga galvas āda. Visi produkti ir klīniski testēti. Ducray предлагает продукты для решения различ ных проблем кожи головы: выпадение во лос, перхоть, себорейный дерматит, псориаз, чув ствитель ная кожа головы. Все продукты кли ни чес ки протестированы. Reklāmdevējs: SIA Biofarmacija MATU KOPŠANAI UN VESELĪBAI CRESCINA RE-GROWTH HFSC 100% ampulas matiem vīriešiem, N 10, N 20 ampulas matiem sievietēm, N 10, N 20 šampūni matiem vīriešiem un sievietēm, 200 ml CRESCINA HFSC veicina matu fizioloģisko augšanu testos pierādīta 100% efektivitāte. Atjauno augšanu, no stiprina matu struktūru un galvas ādu. Formulas vīrie šiem un sievietēm. Sastāvs aizsargāts ar 9 Šveices, Amerikas un Eiropas patentiem, ietilpst amino skā bes cisteīns un lizīns, cilmes šūnu aktivators un olbal tum viela gli koproteīns, kas pamodina snau do šos matu folikulus ,39 EUR Reklāmdevējs: H.Abbe Pharma pārstāvniecība Latvijā Reklāmdevējs: KOSMOLATS SIA MATU UN NAGU ĀRSTĒŠANAI PANTOGAR kapsulas, N Pantogar paredzēts, ja ir difūza matu izkrišana, matu struktūras bojājumi (plāni, neelastīgi, trausli, nedzīvi, bojāti mati), mati, kas bojāti saules gaismas un UVstarojuma iedarbības rezultātā, un nagu augšanas traucē jumu (trausli, lūstoši un neelastīgi nagi) gadījumā. Lietošana: pa 1 kapsulai 3 reizes dienā. Pantogar предусмотрен, если есть диффузное выпадение волос, при повреждениях струк ту ры волос (тонкие, негибкие, ломкие, неживые), ес ли волосы повреждены в результате во з дейс твия сол нечного света и УФ-излучения, и в случае нарушения роста ногтей (хруп кие, слоящиеся и неэластичные ногти). При ме не ние: по 1 капсуле 3 раза в день. Reklāmdevējs: SIA L OREAL BALTIC PRET BLAUGZNĀM VICHY DERCOS šampūns sausiem matiem, 200 ml šampūns taukaniem matiem, 200ml -30 % ,29 EUR DERCOS matu kopšanas līniju ir izstrādājuši der ma to loģijas un kosmētikas eksperti matu veselībai un skaistumam no galvas ādas līdz pat matu šķiedrai. Kop ša nas līnijā ir pieejami produkti pret matu izkrišanu, pret blaugz nām, pret matu sausumu, pret matu taukošanos, kā arī galvas ādu no mie ri no šie līdzekļi un sērija matu atjaunošanai. Линия средств для ухода за волосами DERCOS раз ра ботана специалистами в области кос ме то логии и дер ма то ло гии для здоровья и кра со ты волос от кожи головы до самых кончиков. Линия DERCOS содержит про дукты про тив выпадения волос, перхоти, сухости и жирности во лос, а также про дук ты ус по каивающие кожу головы и эф фек тив но восста нав ли ваю щие волосы. -30 % 3 59 PRET MATU IZKRIŠANU 7 EĻĻAS šampūns pret matu izkrišanu, 200 ml intensīva maska matiem, 200 ml 5,19 EUR Šampūns pret matu izkrišanu ar 7 eļļu dadžu, rī ci n- eļļas, linsēklu, rozmarīna, ciedra, šī, avo kado kom pleksu. Sastāvā arginīns, gudrie proteīni. Шампунь против выпадения волос с ком плек сом 7 масел: репейное, касторовое, льняное, роз ма рино вое, кедровое, авокадо, ши. В составе ар ги нин, умные протеины. -30 % MATU KOP ŠANAS EKĻI VĪRIEŠIEM ALPECIN 250 ml kofeīna šampūns Reklāmdevējs: AS SIROWA RĪGA Kofeīnu saturoši matu kop ša nas līdzekļi vīriešiem. Ie - dar bīgs dopings no vā ji nā tiem matiem, aizkavē matu izkrišanu un veicina matu augšanu. Эффективный допинг для слабых волос, замедляет вы па дение волос и сти му ли рует их рост. Reklāmdevējs: SIA MILMIL MATU IZKRIŠANAS NOVĒRŠANAI PLACENTA VITAE Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 23

24 MUTES HIGIĒNAI DĀVANA PAR PIRKUMU Reklāmdevējs: SIA MEDEX ,09 EUR Reklāmdevējs: SIA PHILIPS BALTIC ZOBU KOPŠANAI PHILIPS SONICARE HealthyWhite Pink elektriskā zobu birste (HX6762/43) DĀVANĀ PHILIPS SONICARE OPTIMAL WHITE BRUSH HEAD MINI 2 gab HX6072/27 ZOBU BALINĀŠANAI RAPID WHITE DAILY balinošā zobu pasta, 100 ml -30 % ,99 EUR ELMEX SENSITIVE PLUS zobu pasta, 75 ml ELMEX SENSITIVE PLUS zobu pasta ar amonija fluorīdu ir medicīniska zobu pasta efektīvai aiz sar dzī bai un maigai kopšanai jutīgiem zobiem. Šī zobu pasta nav abrazīva. Ir piemērota bērniem no 7 gadu vecuma. Klīniski pārbaudīta. Tās aktīvā viela amo nija fluorīds veido aizsargslāni ap atsegtajiem zobu kakliņiem, kā rezultātā novērš zobu jutīgumu un aiz sargā pret kariesu. -30 % CHLV/CHPDX/0001/15a; 2017/02 Reklāmdevējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA Reklāmdevējs: PROSELLER UAB Zobu pasta RAPID WHITE DAILY droši balina zobus, nebojā zobu emalju, neizraisa zobu jutīgumu. Ir piemērots lietošanai starp balināšanas procedūrām zobu baltuma uzturēšanai. Aizsargā pret aplikumu un zobakmens veidošanos. Ar atsvaidzinošu piparmētru garšu. Sastāvā ir fluorīds, kurš aizsargā zobus pret kariesu, stiprina zobu emalju. Nesatur SLS, parabēnus un peroksīdu! Var tikt lietota jutīgu zobu un smaganu gadījumā, valkājot breketes. Paredzēta lietošanai ikdienā. PARODONTAX mutes higiēnas līdzekļi Reklāmdevējs: MEDEX SIA BUCCOTHERM TOOTH DECAY PREVENTION zobu pasta, 75 ml Buccotherm zobu pasta pret kariesu novērš zobu bo jā šanos. Fluorīds (1450 ppm) un da bīgais ph līmenis sekmē zobu mineralizāciju un palīdz nei tra li zēt zobu aplikumu. Galvenā sastāvdaļa termālā -30 % ,29 EUR avota Castera-Verduzan ūdens nomierina smaganas. Satur mentolu, kas no dro ši na svaigu elpu. Nesatur parabēnus, alkoholu, saha rī nu un mākslīgas krāsvielas un garšvielas. Ne lietot bēr niem līdz 6 gadu vecumam. Зубная паста Buccotherm против кариеса пре дотвра щает повреждение зубов. Фторид (1450 ppm) и натуральный уровень ph способствуют мине рали зации зубов и помогают нейтрализовать зуб ной на лет. Главная активная составная часть, вода термального источника Castera-Verduzan, успокаивает десны. Содержит ментол, обе спе чи ваю щий свежее дыхание. Не содержит па ра бе нов, алко голя, са ха рина и искусственных вку совых и красящих ве ществ. Не использовать детям до 6 лет. -20 % Reklāmdevējs: BRIZ SIA LACALUT SENSITIVE LACALUT ACTIV zobu pasta, 75 ml 4,59 EUR 3,69 EUR LACALUT WHITE zobu pasta, 75 ml 4,99 EUR 3,99 EUR MUTES DOBUMA HIGIĒNAI ECODENTA melnā balinošā zobu pasta ar aktīvo ogli un Teavigo, 100 ml 3,69 EUR 2,79 EUR -30 % ,25 EUR Reklāmdevējs: SANITEX SIA balinošā zobu pasta, 100 ml 2,85 EUR 2,09 EUR trīskāršas iedarbības zobu pasta, 100 ml 3,59 EUR 2,69 EUR Reklāmdevējs: UAB PROSELLER JORDAN TARGET WHITE zobu birstes Augstākās kvalitātes zobu birste, kas efektīvi un droši balina zobus. Zobu birstes galviņā integrētie spirālveida pulējošie zilas krāsas sariņi WhiteTech birstes palīdz notīrīt vēl vairāk aplikuma. Labāka zobu virsmas tīrīšana. Ovālās formas galviņa, izliektais neslīdīgais kāts ir veidots tā, lai zobu birste būtu maksimāli viegli vadāma. 24 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

25 HIGIĒNAI 2+1 PĒRKOT DIVUS, TREŠAIS BEZ MAKSAS % ,99 EUR HIGIĒNAI EURO CARE bambusa un kokvilnas vates spilventiņi, N 120 EUROCARE vates spilventiņu viena puse ir izgatavota no maigas 100% kokvilnas, bet otra no dabiskas 100% bambusa vates. Paredzēti saudzīgai sejas ādas kopšanai L.LV.MKT Reklāmdevējs: SIA Bayer VAGINĀLĀS SĒNĪŠU INFEKCIJAS ĀRSTĒŠANAI CANESTEN Clotrimazolum 500 mg, vaginālā mīkstā kapsula Lieto, lai ārstētu maksts un sievietes ārējo dzimum or gā nu infekciju, ko izraisījuši pret klotri mazolu jutīgi mi kro or ganismi. Lietošana: pieaugušām sie vietēm un pus au dzēm, kas vecākas par 16 gadiem, vienas devas te rapija. Используется для лечения вагинальных и женс ких половых инфекций, вызванных микроорга низ мами, чувствительными к клотримазолу. Ис поль зо ва ние: взрослым и под росткам после 16 лет для ле че ния применяется одна доза. Reklāmdevējs: SIA TZMO LATVIJA INTĪMAJAI HIGIĒNAI NUMIS MED INTIMATE ph 4,2 intīmās higiēnas līdzeklis, 200 ml Ziepes nesaturošs intīmās higiēnas mazgāšanās los jons ar ph 4,2. Nodrošina rūpīgu attīrīšanu, ne iz jau cot dabīgo intīmās zonas floru. Alantoīns un bisa bo lols nodrošina nomierinošu pretiekaisuma ie dar bību. Pie mē rots īpaši maigai intīmo zonu ikdienas kop šanai, no dro šinot svaiguma un tīrības sajūtu. Лосьон для интимной гигиены с рн 4,2, без мыла. Обе спе чивает тщательную очистку не нарушая ес тес твенную флору интимной зоны. Аллантоин и би саболол обеспечивает успокаивающее и про ти во во спалительное действие. -35 % SAUSAI UN JUTĪGAI ĀDAI SENI CARE kopšanas līdzekļi Seni Care ir Premium kvalitātes ķermeņa kopšanas līdzekļu sērija cilvēkiem ar sausu un jutīgu ādu. Krēms sausas un raupjas ādas kopšanai satur linsēklu biokompleksu, glicerīnu, pienskābi, pantenolu, lano līnu, E vitamīnu, alantoīnu, mīkstinošos līdzekļus (emolientus), UREA. Seni mazgājošais līdzeklis rūpīgi at tīra sausu un jutīgu ādu, dziļi mitrinot to. Seni Care это серия средств вы сшего качества по уходу за кожей для людей с сухой и чув стви тельной кожей. AKCIJA NE AT TIE CAS UZ PRODUKTIEM, KAS IEGĀDĀTI AR VALSTS KOM PEN SĒ JAMO ME DI CĪNAS IERĪČU RECEPTĒM PĒRKOT VIENU, OTRS LĒTĀKAIS BEZ MAKSAS Reklāmdevējs: SIA ELVIM SIEVIETES INTĪMAJAI HIGIĒNAI DermoXEN līdzekļi sievietei DERMOXEN intīmās higiēnas līdzekļi sievietei menopauzes laikā. LENITIVO intīmās mazgāšanās gēls. Paredzēts ik die nas lietošanai. Nodrošina mitrinošu iedarbību. LENITIVA nomierinošs intīmais krēms. Paredzēts nie zes un apsārtuma mazināšanai ārējā intīmajā zonā. PROTETTIVO mitrinošs intīmais gels. Aizsargā ārējo intī mo zonu no sausuma. LENITIVO интимный очищающий гель. Ре ко мен дует ся для ежедневного применения при менопаузе. LENITIVA успокаивающий крем для интимной ги ги ены. Рекомендуется для уменьшения зуда и по крас не ния наружной интимной зоны. PROTETTIVO интимный увлажняющий гель. Гель за щи щает наружную интимную зону от сухости. Reklāmdevējs: GENBA PHARMA UAB SIEVIETES HIGIĒNAI LADY ANION PANTILINER (24 gab., 48 gab.) plāni ieliktnīši ar anjona joslu ikdienai DAYLINER (16 gab.) ieliktnīši ar spār ni ņiem DAY USE (10 gab.) dienas paketes mēnešreižu laikā NIGHT USE (8 gab.) nakts paketes ACTIVE (15 gab.) ieliktnīši ar īpašiem spār ni ņiem (īpaši piemēroti ceļojot, sportojot vai dejojot) Lady ANION higiēniskās paketes un ie lik tnīši ar ekolo ģisku kokvilnu un an jonu josliņu ir sertificēti saskaņā ar Oeko-Tex 100 vispārēji atzītu eko lo ģijas standartu. Iesaka ginekologi. Lady ANION гигиенические прокладки и пакеты но вого по коления из экологического хлопка с анионо вой лен той сертифицированы в соответствии с Oeko-Tex 100 об ще приз нан ным экологическим стандартом. Ре ко мен дует гинекологи. lvinfo@essity.com Reklāmdevējs: SIA ESSITY LATVIA TENA MEN IZCILS RISINĀJUMS PĒKŠŅU URĪNA NOPLŪŽU GADĪJUMOS VĪRIEŠIEM TENA Men droša aizsardzība Tev! Ieliktņi un biksītes ar īpašu dizainu vīriešiem. Efektīvi uzsūc mitrumu. Neitralizē nepatīkamo urīna aromātu. Maigs materiāls ir patīkams pat jutīgai ādai. Plāni un zem apģērba nemanāmi. TENA Men надежная защита для тебя! Прокладки и впитывающие трусы специально для мужчин. Эффективно впитывают жидкость. Нейтрализуют неприятный запах мочи. Мягкий материал приятный для чувствительной кожи. Тонкие и под одеждой незаметные. Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 25

26 TIKAI AKROPOLĒ NOVEMBRĪ BEZ- MAKSAS KONSULTĀCIJAS UN PREZENTĀCIJAS Nāc un uzzini vairāk par katra zīmola produktiem, to īpašībām un lietošanu. Atsevišķās konsultācijās iespēja saņemt dāvaniņu vai īpašu atlaidi! KOSMĒTIKAS KONSULTĀCIJAS UN PREZENTĀCIJAS AVENE, DUCRAY, KLORANE, PHILIP KINGSLEY Konsultācijas laikā tiks prezentēti visi zīmolu produkti, īpaša uzmanība tiks pievērsta Lielbritānijas zīmola matu kopšanas līdzekļiem PHILIP KINGSLEY. Kon sul tācijas laikā pirkumam virs 50 eiro dāvanā kosmētikas somiņa vai dvielis. Katram pirkumam dāvanā mini produkti , , , , , , DERMEDIC Konsultācija par EUROAPTIEKAS privātā zīmola līniju. Iepazīsti jauno derma kosmē tikas zīmolu DERMEDIC. Par katru pirkumu dāvanā testeri , 10.11, BIODERMA Konsultācija par visu zīmola kosmētikas līniju. Par katru BIODERMA pirkumu dāvanā mini produkti , ; HEMP CARE Konsultācija par EUROAPTIEKAS privātā zīmola līniju HEMP CARE. Tā ir augstas kvalitātes zīmola produkcija, kuras pamatā ir dabīgas izejvielas. Iepazīsti or ga niskās kaņepju eļļas atklājumu ķermeņa kopšanā ; LIERAC Konsultācija par visu kosmētikas zīmola līniju. Visai kosmētikai 30 % atlaide (izņemot LIFT līniju). Par katru pirkumu dāvanā mini produkti ceļošanas komplekts , , , TREETS TRADITHIONS EUROAPTIEKAS ķermeņa kopšanas kosmētika no Holandes. Par katru pirkumu dāvanā šampūna testeri ; FILORGA, SVR Konsultācija par visu zīmola produkciju. Par katru SVR zīmola pirkumu dāvanā 50 ml roku krēms. Pērkot FILORGA produkciju virs 40 eiro dāvanā mini produkti ; ,22.11.,23.11., ALGOTHERM Konsultācijas laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta ALGO expert un ALGO ESSENTIAL līnijām. Par katru veikto pirkumu dāvanā mini testeri un mini produkti LAINO Augstas kvalitātes sejas un ķermeņa kosmētika no Francijas IDUN Konsultācija par zviedru kosmētiku, kas veidota uz minerālu bāzes. Par katru veik to pirkumu dāvanā somiņa , GRANDEL Vācu kosmētikas līnija. Par katru pirkumu dāvanā testeri , ESTHEDERM Konsultācija visai zīmola produkcijai. Par ESTHEDERM pirkumu virs 40 eiro dāvanā kosmētikas maciņš ar mini produktiem ; 15.11, CRESCINA, FILERINA CRESCINA galvas un matu kopšanas līdzekļu konsultācija. Konsultācijas laikā bezmaksas matu pārbaude ar profesionālo aparātu. CRESCINA, FILERINA pro duk tiem 25 % atlaide , ,24.11., ALMA K EUROAPTIEKAS privātā zīmola līnijas konsultācija. Par katru veikto ALMA K pirkumu dāvanā mini testeri , BABE Konsultācija par visu zīmola kosmētiku. Par katru pirkumu dāvanā mini produkti UZTURA BAGĀTINĀTĀJU KONSULTĀCIJAS UN PREZENTĀCIJAS LIVE WELL EUROAPTIEKAS privātā zīmola vitamīnu un uztura bagātinātāju prezentācija un degustācija , , ; LOTOS PHARMA Konsultācijas par zīmola produktiem Aterolip, Atroveron, Sinunorm balzāms, Sedanorm, Spasmosil, Soluro Duo, BiPms , JAMIESON Konsultācija par uztura bagātinātājiem un vitamīniem. Prezentācijas laikā būs iespēja nodegustēt visu produkciju. Par katru veikto pirkumu dāvanā ķermeņa krēms , OLIMP LABS Konsultācija visai zīmola produkcijai, tās laikā būs iespēja degustēt magnija ampulas un citus uztura bāgātinātājus. Par katru veikto pirkumu dāvana BELLUM Konsultācija par FLEXIT GOLD DRINK uztura bagātinātājiem intensīvai slodzei sportis tiem vai fiziski aktīviem cilvēkiem. Par katru veikto pirkumu dāvanā mini produkti , ORTHOMOL Augstas kvalitātes vācu vitamīnu prezentācija. Par katru ORTHOMOL pirkumu dā va nā mini produkti ORIBALT Konsultācija par vitamīnu kompleksu. Par katru ORIBALT pirkumu dāvanā mini produkti , TEVA Vitiron bērnu vitamīnu prezentācija. Par katru veikto pirkumu dāvana PHARMA&MED LYL Krill Oil KID želejas lācīši bērniem un LYL SunD3 Professional IU D3 iz smi dzi nāmā vitamīna sprejs visai ģimenei, degustācijas. Mazākos ģimenes locekļus zīmols LYL iepriecinās ar pirkstiņlellītēm PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

27 TRAKI LABI PIEDĀVĀJUMI TIKAI AKROPOLĒ INCREDIWEAR FILLERINA EKEL LAINO LIERAC -20 % -20 % -45 % DĀVANA -30 % VISAI LĪNIJAI VISAI LĪNIJAI VISAI LĪNIJAI PAR PIRKUMU VISAM ZĪMOLAM Mīļā māmiņa! Ja esi ar mazuli tirdzniecības centrā Akropole, laipni aicināta ienākt EUROAPTIEKAS māmiņistabā! PIE MUMS VARĒSI: ērti un mierīgi pabarot mazuli apkopt mazo un nomainīt autiņbiksītes uzvarēt niķi bez liekiem dalībniekiem nodarbināt lielo brāli vai māsu pie rotaļu galdiņa 2, 3 & 4 Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 27

28 ANTI-AGE -20 % -30 % VICHY IDEALIA ĀDAS JAUNĪBAS STAROJUMAM UN ENERĢIJAI Stiprina, izlīdzina un uzmundrina jūsu ādu. Strau jais dzīves ritms pra sa papildu enerģijas devu arī jūs ādai. Vichy ra dījis ādu enerģizējošu un antioksidējošu komplek su ar poli fe no liem no mel lenēm un fermentētu melnās tējas ekstraktu. Lietojot to ik dienu, āda izskatīsies at pū tusies, sīkās grumbi ņas izlīdzināsies, ādas to nis uzlabosies un kļūs dabiski starojošs. Reklāmdevējs: L'OREAL BALTIC SIA DĀMĀM, KAS IZVĒLAS to labāko ANTI-AGE VĒJŠ, LIETUS, SAUSAIS GAISS APKURES SEZONAI SĀKOTIES, KAIRINA UN NOĀRDA DABĪGO ĀDAS AIZSARGBARJERU. DERMEDIC OILAGE PRETGRUMBU krēms ādai ap acīm, 15 ml ATJAUNOJOŠS nakts krēms, 50 ml BAROJOŠS dienas krēms, 50 ml ATTĪROŠA EĻĻA, 200 ml Lai pasargātu sejas ādu, izvēlies biezas, mitrinošas un barojošas kon sis ten ces sejas kopšanas līdzekļus. Lai āda tiktu papildu mitrināta, sejas krēmam pievieno 2 3 pilienus auksta spieduma eļļas. IESAKA EUROAPTIEKAS farmaceita asistente Linda Madara Solopa Mitrinošais krēms jālieto minūtes pirms iziešanas no mājas. Tas ir pietiekams laiks, lai krēms iesūktos ādas struktūrā. Ādai ap acīm izvēlies mitrinošu acu krēmu. Atdzesē to, uzglabājot ledusskapī siltākajā vietā, piemēram, ledusskapja durvīs. Krēms baros, aizsargās un uzlabos asins cirkulāciju, kā arī noņems tūsku. KOMPLEKTS -20 % VICHY LIFTACTIVE EUCERIN DĀVANU KOMPLEKTS HYALURON FILLER DIENAS KRĒMS 50 ml + DĀVANĀ KRĒMS ādai ap acīm, 15 ml Pretgrumbu un ādu izlīdzinoši produkti, kas jau no pirmās lietošanas dienas nepārtraukti koriģē ādas novecošanas pazīmes. Mēneša laikā ramnoze un antioksidantu neohesperidīns nodrošina visaptverošu liftinga iedarbību, mazina dziļās grumbas, un ādas tvirtums uzlabojas līdz 32 %. Pārbaudīts un īpaši pie mērots jutīgai ādai. 28 PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI AKCIJA SPĒKĀ NO

29 TAVAM SKAISTUMAM VISAM ZĪMOLAM -30 % VISAI -20 % LĪNIJAI SAUDZĪGI KOPJ UN ATJAUNO! ALTERMED PANTHENOL FORTE ĀDAS KOPŠANAI TREETS TRADITIONS līnijas Reklāmdevējs: Omega Pharma Baltics SIA Altermed Panthenol kopjošā kosmētika ar īpaši augstu D-pan te nola saturu, A, E, F vitamīnu un citām vie lām, kas efektīvi kopj un at jau no ādu. D-pantenols veicina šūnu atjaunošanos, kā arī kolagēna veidošanos, kavējot ādas novecošanos un grumbu rašanos. Turklāt tas dzie dē un nomierina ādu, kas bi ju si pakļauta dažādu ārēju kai ri nā tāju iedarbībai. KOMPLEKTS -20 % ĀDAS ATTĪRĪŠANAI LRP LIPIKAR LIPIKAR AP + BALM, 400 ml + LIPIKAR SYNDET AP, 400 ml 34,29 EUR LRP LIPIKAR DAILY LIPIKAR GEL LAVANT, 400 ml + LIPIKAR LAIT, 400 ml 24,49 EUR LIPIKAR AP+ ir lipīdus papildinoša, ādas aizsargbarjeru un mikrofloras līdzsvaru atjaunojoša pilnvērtīga ādas kopšana ar aqua posae filiformis. Mazina sausas, kairi nā tas un/vai atopiskas ādas kairinājumu, niezi un ie kai sumu. Jaunākie klīniskie pētījumi pierādījuši, ka, lietojot Lipikar AP+ līnijas produktus, uzlabojas atopiska dermatīta pacientu dzīves kvalitāte ie vē rojami samazinās nieze un atjaunojas naktsmiers. PĒRKOT VIENU, OTRS BEZ MAKSAS 4 99 Reklāmdevējs: Nivea Polska Sp.z o.o. SAUSAI ĀDAI EUCERIN UreaRepair ķermeņa kopšanas līdzekļi Jaunas uzlabotas formulas produktu līnijai sausai ādai UreaRepair! Produkti novērš savilktas ādas sajūtu un iedarbojas līdz pat 48 stundu garumā. Новая линия средств по уходу за сухой кожей UreaRepair улучшенный состав! Продукты 48-часо вого действия мгновенно уменьшают ощущение стянутости. ĒTERISKĀ EĻĻA DR. BENEDICTUS eikalipta eļļa 10 ml 2,49 EUR 1,89 EUR Eikalipta lapu ēteriskā eļļa atvieglo elpošanu. SPA PROCEDŪRAS MĀJĀS PRETTY ANIMALZ sejas maskas DR. BENEDICTUS tējas koka eļļa 10 ml 3,39 EUR 2,49 EUR Dažāda veida maskas ar dzīvnieku attēliem. Bagātinātas ar eks traktiem, kas palīdz barot un ener ģizēt sejas ādu. Tējas koka ēteriskā eļļa iedarbojas kā antibakteriāls līdzeklis. -15 % -50 % Reklāmdevējs: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ĀDAS LABSAJŪTAI ESSEX ķermeņa kopšanas līdzekļi L.LV.MKT Reklāmdevējs: SIA Bayer Essex ādas kopšanas līdzekļi ir piemēroti jutīgai ādai bērniem un pieaugušajiem visam ķer menim ikdienas lietošanai. Essex no mie ri na, atjauno un uztur ādas dabisko mitrumu. Krēms domāts sausai ādai. Nesatur smarž vielas. Essex продукты для ухода за кожей всего тела подходят для чувствительной кожи детей и взрослых еже дневного ис поль зо ва ния. Essex успокаивает, вос ста нав ли вает и поддерживает естественную влаж ность кожи. Крем предназначен для сухой кожи. Не содержит отдушек. PĒDU UN NAGU KOPŠANAI SCHOLL Scholl plašais produktu klāsts ir pa re dzēts dažādu pēdu veselības prob lēmu atrisināšanai. Широкий ассортимент Scholl пред наз на чен для решения различных проб лем здоровья ног. Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 29

30 TAVAM SKAISTUMAM 369 JUTĪGAI ĀDAI NUMIS MED ph 5,5 SENSITIVE dienas un nakts sejas krēms, 50 ml LŪPU KOPŠANAI EUCERIN LIP ACTIVE balzams lūpām, komplekts, 4,8 g Reklāmdevējs: Nivea Polska Sp.z o.o. Lūpu kopšanas līdzeklis EUCERIN LIP ACTIVE raupju, sausu un sasprēgājušu lūpu kop ša nai un aizsardzībai. Satur deks pan te no lu un E vitamīnu, kas mitrina un at jau no lūpu ādu. Ar SPF 6. Средство по уходу за кожей губ EUCERIN LIP ACTIVE для защиты и ухода за шер ш а в ой, су хой и по т рес к ав ш ейся ко жей губ. Содержит дек с пан те нол и ви т амин Е, которые увлажняют и вос с та н ав ли в ают кожу губ. С SPF % ,99 EUR B ez smaržvielām alerģijas riska mazināšanai Dermatoloģiski pārbaudīta produkcija Āda kļūst gluda un elastīga Samazinās ādas kairinājums Āda iegūst veselīgu izskatu Без ароматов чтобы умень ш ить риск аллергии Дерматологически проверены Кожа становится гладкой и эластичной Уменьшается раздражение кожи Кожа приобретает здоровый вид BABĒ ampulas, 2 ml X 10 gab Pret novecošanos Elastībai Tvirtumam Ādas izlīdzināšanai Sejas ādas mirdzumam -30% ,99 EUR Mirdzošai ādai Ādas krāsas uzlabošanai Gludākai ādai ROKU AIZSARDZĪBAI EUCERIN PH5 roku krēms, 75 ml Jutīgai ādai Mazina ādas jutīgumu. Maigs, bet efektīvs roku krēms, kas atjauno ādas dabīgās aizsargspējas un ilgstoši aizsargā un mitrina ādu. Unikālā Eucerin ph līdzsvara sistēma satur citrāta buferšķīdumu citronskābes atva sinājumu, kas atjauno un uztur ādas optimālo ph līmeni. Reklāmdevējs: ALLIUM UPI SIA Reklāmdevējs: Nivea Polska Sp.z o.o. Nomierina Atjauno Ādas līdzsvaram -35% -25% Reklāmdevējs: AS LAIKS MODE ANTIPERSPIRANTS VICHY dezodorants ar rullīti, 50 ml Reklāmdevējs: SIA L'OREAL BALTIC Nesatur alkoholu un parabēnus. Hi po aler ģisks. Satur ādu no mie ri no šu VICHY termālo ūdeni. Pār bau d īts uz ju t īgas ādas der ma to lo gu uzraudzībā. Не содержит алкоголь и парабены. Ги п о а л л ер ген ный. Содержит тер м аль н ую во д у VICHY, ус п о к аи ваю щ ую кожу. Про тес т ирован на чувс т ви тель н ой коже под кон т ро л ем дер м а то л огов. -25 % ĀDAS MITRINĀŠANAI AVENE HYDRANCE OPTIMALE Hydrance Optimale līnijas produkti nodrošina ilgstošu, intensīvu mitrināšanu. Piemēroti da ž ā diem jutīgas ādas tipiem gan sausai ādai, gan normālai/kombinēta ādai. Продукты линии Hydrance Optimale обе спе ч ивают длительное интенсивное увлаж н ение. Подходят для разных типов чув с твительной кожи для сухой кожи, для нормальной/ ком б и н ированной кожи. JUTĪGAI ĀDAI NUMIS MED ph 5,5 SENSITIVE 30 B ez smaržvielām alerģijas riska mazināšanai. Dermatoloģiski pār bau d īta produkcija. Āda kļūst gluda un elastīga. Samazinās ādas kairinājums. Āda iegūst veselīgu izskatu. Б ез ароматов чтобы умень ш ить риск аллергии. Дерматологически проверены. Кожа становится гладкой и эластичной. Уменьшается раз д ра жение кожи. Кожа приобретает здо р овый вид. PIEDĀVĀJUMI SPĒKĀ, UZRĀDOT MEDUS KARTI -30% ĀDAS KOPŠANAI HEMP CARE līnijas produkti ar kaņepju eļļu Mūsu āda veido daudz un dažādu virsmu: ne tikai seju un ķermenis, bet arī delikātākas zonas, piemēram, lūpas un zonu ap acīm, vai neaizsargātākas zonas uz rokām. Organiskā kaņepju eļļa ir bagāta ar E, B 1 un B 2 vitamīnu, kā arī omega 3 un omega 6 taukskābēm, kas ir plaši pazīstamas ar savām anti ok si dē jošām, barojošām un mitrinošām īpašībām. AKCIJA SPĒKĀ NO

31 TRAKI LABI PIEDĀVĀJUMI -35 % Reklāmdevējs: SIA Remedica JUTĪGAI ĀDAI BIODERMA SENSIBIO H 2 O micelārais attīrošais ūdens, 500 ml micelārais attīrošais ūdens ar pumpi, 500 ml KOMBINĒTAI/TAUKAINAI ĀDAI BIODERMA SEBIUM H 2 O micelārais attīrošais ūdens ar pumpi, 500 ml LIETOŠANAI IKDIENĀ BIODERMA NODÉ šampūns bez detergentiem, 400 ml -35 % Reklāmdevējs: SIA Remedica ĻOTI SAUSAI UN SAKAIRINĀTAI ĀDAI BIODERMA ATODERM BIODERMA Atoderm līnijas produkti sausas, ļoti sausas un atopiskas ādas kopšanai. Nodrošina absolūtu komforta sajūtu un aizsardzību. Bioloģiski atjauno un nostiprina ādas barjeru, mīkstina, mitrina un nomierina ādu. Hipoalerģiski, bez parabēniem. Piemēroti pieaugušiem, bērniem un zīdaiņiem ,99 EUR ,99 EUR ,99 EUR ,99 EUR ROKU KOPŠANAI ALTERMED PANTHENOL FORTE roku krēms ar 2% pantenolu, 100 ml -35 % ,99 EUR -40 % ,99 EUR Reklāmdevējs: OMEGA PHARMA BALTICS SIA Straujas temperatūras mai ņas, sauss gaiss vai sa skare ar ūdeni visi šie fak tori var nepatīkami ie tek mēt roku ādu. Tā var kļūt sausa, sasprēgājusi, sa kai rināta. Aizsargājošs roku krēms ar augstu D-pantenola saturu, kas piemērots sausas ādas kop šanai. Bagātināts ar alantoīnu, avokado eļļu un E vita mīnu, kas zināms tā antioksidanta iedarbības dēļ. Krēms klājas viegli, rūpīgi mitrina. Lietojiet ik brīdi, kad jūtat ne pie ciešamību pa lutināt savas rokas. Nesatur para bēnus un PEG. ĻOTI SAUSAS KĀJU ĀDAS KOPŠANAI NUMIS MED 25% UREA ziede pēdām, 50 ml NUMIS MED UREA īpašais pēdu balzams ātri uzsūcas, intensīvi kopj ādu un mitrina uz ilgu laiku. NUMIS MED UREA баль зам для ног быстро впи тыва ется, интенсивно уха жи вает за кожей и ув лажня ет в течение дли тель ного времени. Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja cenas vai cita informācija avīzē un aptiekā nesakrīt, lūdzam uzskatīt cenas vai informāciju avīzē par drukas kļūdu. 31

32 CĪŅAI PRET SAAUKSTĒŠANOS LABI PIEDĀVĀJUMI % MEDICĪNISKA IERĪCE PRET SAAUKSTĒŠANOS WICK DIOPPEX 1000 mg/12,2 mg pulveris iekšķīgi lieto jama šķīduma paga tavošanai, N 5 Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum Saaukstēšanās un gripas simptomu atvieglošanai: drudzis, kaulu laušana, kakla sāpes, deguna aizlikums un temperatūras pazemināšanai. Lietošana: no 16 g. v. pa 1 pa ci ņai ik pēc 4 stundām. Reklāmdevējs: UAB Teva Baltics filiāle Latvijā LA/WICK/19/0010 AIZLIKTAM DEGUNAM OTRIVIN deguna aerosols 0,1%, 10 ml Ātri novērš deguna aizlikumu un ie dar bojas ilgstoši. Satur pa līgvielu, kas pa līdz no vērst deguna gļotādas sausumu un kai ri nā jumu. Lie to šana: viena aerosola deva katrā nāsī līdz 3 reizēm dienā. Reklāmdevējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA PRET GRIPU UN SAAUKSTĒŠANOS AFLUBIN pilieni, 50 ml Homeopātiskas zāles bēr niem un pieaugušajiem, ko lieto gripas, gripai līdzīgu infekciju un saaukstēšanās profilaksei un ārstēšanai, kā arī locītavu sāpju un citu pa va do šo reimatisko simp to mu pa pil du terapijai. Reklāmdevējs: SIA Omega Pharma Baltics IEKAISUŠAM KAKLAM FARINGOSPRAY APELSĪNU izsmidzināms līdzeklis, 20 ml 6,99 EUR 4,89 EUR Dabīgs izsmidzināms līdzeklis ie kaisu šam kaklam ar apel sīnu, smilts ērkšķu un kliņģerīšu eļļu. Pār klāj, dziedē un mitrina iekaisušo gļotādu, mazina sāpes un kairinājumu kaklā. Drīkst lietot arī bēr niem no 2 gadu vecuma. Reklāmdevējs: SIA SILVANOLS KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU VAI FAR MACEITU PAR ZĀĻU LIETOŠANU! PIRMS ZĀĻU LIETOŠANAS UZMANĪGI IZ LA SIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU VAI AT BILSTOŠU INFOR MĀ CI JU UZ IE PA KO JU MA! Piedāvājumi spēkā, uzrādot MEDUS karti. Atlaides un akcijas nesummējas. Akcijas spēkā, kamēr preces ir aptiekā. Akcijas preču skaits ir ierobežots. Komersantam ir tiesības grozīt akcijas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma vai klientu piekrišanas. Ja akcijas preci aptiekā neatrodat, lūdzam vaicāt farmaceitam par iespēju to iegādāties vai tuvākās EUROAPTIEKAS adresi, kur šāda prece ir. Piedāvājumi spēkā no līdz Piedāvājums spēkā no līdz , uzrādot MEDUS karti.