Microsoft Word - 5.pielikums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Microsoft Word - 5.pielikums"

Transkripts

1 Sabiedriskā apspriede par dabas aizsardzības plāniem dabas liegumiem Vecdaugava un Jaunciems 2015.gada 20.novembrī, plkst. 12:30 LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 107.auditorijai PROTOKOLS Sanāksmi vada: I. Draudiņa, SIA Vides Konsultāciju Birojs (turpmāk VKB) Sanāksmi protokolē: M. Zariņš, VKB Protokola pielikumā: sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa uz četrām lapām. Sanāksmē piedalās: 71 dalībnieks. Skat. pielikumā Darba kārtība: 1. Prezentācija par dabas apsaimniekošanas plāniem dabas liegumiem Jaunciems un Vecdaugava 2. Jautājumi, komentāri no klātesošajiem iedzīvotājiem un pieaicinātajām iestādēm. Sanāksme: V. Melecis (Latvijas Universitāte) atklāj sanāksmi un informē par sanāksmes mērķi iepazīstināt interesentus, studentus un atbildīgās valsts un pašvaldības institūcijas ar izstrādātajiem dabas lieguma Vecdaugava un Jaunciems dabas aizsardzības plāniem. I. Draudiņa Ziņo, ka uz sanāksmi individuāli aicināti visi interesenti, kuri plānu izstrādes laikā izrādījuši interesi par šo dokumentu tapšanu tostarp zemju īpašnieki, nevalstiskās organizācijas u.c. Vienlaikus aicināti dabas eksperti, kuri apsekoja liegumus un gatavoja atzinumus par savas specializācijas jomā kā arī uzraudzības grupas pārstāvji. I. Draudiņa prezentē plānus. Pēc prezentācijas aicina izteikt komentārus un uzdot jautājumus, kā arī norāda pasta un e-pasta adreses kā arī faksa numuru, kur līdz 26. novembrim interesenti ir aicināti iesniegt savus komentārus rakstiski. Vienlaikus tiek protokolēti šeit izteiktie viedokļi. Šie komentāri noteiktā kārtībā tiks atspoguļoti plāna pielikumā par sabiedriskās apspriedes rezultātiem. V. Melecis: Pasaka paldies Ingūnai un aicina klātesošos pāriet pie jautāšanas. 1

2 P. Strancis: Nav jēgas mainīt kuģu ceļus! (Par ierosinājumu regulēt ūdens satiksmi, alternatīvi sezonas lieguma laikā novadot motorizēto peldlīdzekļu plūsmu pa šauro kanālu, skat. nodaļu Plānā). G. Nikandrovs: Tur viss jau ir izpumpēts ārā un padomju laika trubas pa kurām pumpēja ārā smiltis vēljoprojām tur guļ. Un nav iespējams mainīt kuģu ceļus, citādi jāvelk ārā visas trubas. Vairāki ceļamkrāni jau ir sabojāti. S. Sproģe: Priekš kam vispār vajag kuģot? V. Silkāns: Vai līdz šim jau ir kāda iepriekšējā dabas aizsardzības plāna versija? Kādā veidā ir plānots apsaimniekot tos atkritumu kalnus un aizaugošās teritorijas? Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir 78.pants un kāpēc municipālie policisti regulāri nesoda vides piesārņotājus. G. Strode (Dabas aizsardzības pārvalde turpmāk DAP): 78.pants pēc kodeksa piekrīt DAP ir par tīšu biotopu un sugu iznīcināšanu vai citu nosacījumu pārkāpšanu. Par atkritumu apsaimniekošanu ir atsevišķs pants. G. Strode DAP: Tur ir reizēm problēma ar to, ka nav iespējams identificēt piesārņotāju, jo Jaunciema dabas liegumā ir īpašumi, kuriem nav īpašnieki. I. Draudiņa: Kuri nav reģistrēti kadastra reģistrā. G. Strode DAP: Ir īpašnieki, kuri vispār nav sadzenami rokās, kuri ir pazuduši Īrijā vai vēl zini kur. Mazdārziņi vienkārši ir bezpajumtnieku patversme. Var vest vai nevest pašvaldību, bet visu laiku rodās klāt. V. Silkāns DAP: Ir vienkārši jāsēž un jādomā un jāsaved šis jautājums kārtībā. E. Kalniņa (Vides aizsardzības klubs turpmāk VAK): Jāguļ krūmos, kamēr pieķers! G. Strode DAP: Var mēģināt ziņot pa aplikāciju Vides SOS J. Apsalons: Pilsētās ir tā, ka ja īpašums ilgstoši netiek sakopts un tiek sastādīti vairāki administratīvie protokoli, tad arī pašvaldības institūcijām ir jāvēršas pret konkrēto īpašnieku. Tad var atsavināt šo īpašumu, kas netiek ilgstoši kopts un pašvaldība ņem un kopj, it sevišķi, ja tas ir dabas liegumā. Mēs gaidīsim, kad tas cilvēks, it īpaši ja tās zemes ir iezīmētas pelēkas, tas cilvēks nav pieteicies 20 gadu laikā nav pieteicies uz savu īpašumu ir iezīmēts, ka tā ir bijusi privātīpašuma zeme, tad pašvaldībai ir jāņem un jārūpējas, jāpārņem, kaut kādam statusam šīm zemēm ir jābūt. Ja nav iespējams sakopt šo zemi objektīvu apstākļu dēļ un ka zemes gabalu nav vispār iespējams sakopt, tad ir jāizvirza speciāli nosacījumi, kā to sakopt. Viens ir ja tas pilsētā notiek, bet ja tas ir dabas liegums, tad pašvaldībai vai valstij, kas atbild par dabas liegumu, būtu pienākums to sakopt. Ja nevar tad no īpašnieka tiesas ceļā var piedzīt apsaimniekošanā iztērētos līdzekļus, bet tas var ilgt gadiem. Bet valsts jau ir tiesu institūcija nevis īpašnieki. V. Silkāns: Es tomēr atļaušos pakomentēt par to 78.pantu. Ir dabas aizsardzības plāns, kuru ir akceptējusi Rīgas dome un citi īpašnieki, tad ikviens pārkāpums, kas ir izdarīts dabas liegumā ir biotopu aizsardzības prasību pārkāpums jebkurā gadījumā, tā kā sodīt var. 2

3 G. Strode DAP: Tātad dabas aizsardzības plānam atbilstoši likumam par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ir rekomendējošs raksturs. V. Silkāns: Tad jau īstenībā šim plānam nav praktiskas jēgas. G. Strode DAP: Principā, tajā brīdī, kad dabas aizsardzības plānā piedāvāto individuālo noteikumu redakcija nosaka zonējumu un apstiprina konkrētas dabas lieguma robežas un apstiprina ar Ministru kabineta noteikumiem vai likumu, tad nevis šis dabas aizsardzības plāns, bet šie ieteikumi iegūst likumisku spēku. Un tad mēs varam vērsties pie piesārņotājiem par dabas lieguma piesārņošanu un likumiski tos sodīt. Pagaidām šis ir tikai dabas aizsardzības plāns un kamēr šīs rekomendācijas nav apstiprinātas ar likumu vai noteikumiem, tikmēr šim dokumentam ir rekomendējošs raksturs, tikmēr uz plānu atsaucās izsniedzot atzinumus, atļaujas noteiktām darbībām, atsaucas dodot atzinumus par pašvaldības teritoriju plānojumu, atsaucas vai ir paredzama kāda būvniecības ietekme. Tikmēr tam ir rekomendējošs raksturs. V. Silkāns: Respektīvi Lielupes palienes pļavās Jūs varat sodīt pēc 78.panta, bet šeit Jaunciemā un Vecdaugavā nevarat nevarat? G. Strode DAP: Par ko tieši sodīt? V. Silkāns: Par sugu un biotopu aizsardzības prasību pārkāpumiem. G. Strode DAP: Jā, ja Lielupes palienes pļavās zālājs tiek uzarts, tad mēs varam sodīt, bet ja Jaunciema pļavas tiek uzartas un saistošajos noteikumos ir minēts, ka to nedrīkst darīt, tad mēs šobrīd arī varam sodīt vainīgos. Kas ir tīša iznīcināšana, bet piesārņošana, ja tā ir piesārņošana ar cietajiem atkritumiem nevis ķīmiju, kas piesārņo grunti, tad šos pantus gluži likumiski nevar piemērot. G. Strode DAP: Par atkritumiem ir cits pants, nevis šis 78. pants. Un tā tajā gadījumā ir valsts Vides dienesta kompetence (turpmāk VVD) un DAP šajā jomā neko nevar izdarīt. Mēs, protams, varam sodīt, ja jūs tīši aparat, tīši nocērtat. E. Kalniņa VAK: Tur plānā Jūs minējāt, Mangaļmuižas dabas parku uz kuriem šobrīd neattiecas šādi noteikumi, bet cik zinu ir iniciatīva to iztīrīt un sakopt. Lai gan tas ir vecs un ļoti skaists, vai plānā ir atrunāts, kā plānots atjaunot Mangaļmuižas vēsturisko parku. Bet no otras puses skatoties no mūsdienu dabas aizsardzības viedokļa paliek skaidrs, ka šobrīd tur īsti neko nevar darīt. Vai ir iespējams dabas aizsardzības plānā iekļaut kādas rīcības saistībā ar šo parku? I. Draudiņa: Patiešām ir redzams, ka tas ir vecs parks, tas ir bijis muižas laikā, koki ir izauguši. Bet tur ir divas lietas, viens ir, ka dabas eksperte saka, ka tur būtu jāiztīra pamežs, tur ir pārāk līdz ar to zemsedze ir ļoti vāji apdzīvota ar augiem un dzīvniekiem. Bet otrs ir, ka šādas aktivitātes ir darāmas tiešā ekspertu uzraudzībā, gan entomologu, tiem ir savas rekomendācijas, kā ir jārīkojas šādu vecu koku tuvumā. Lielā mērā drīkst atēnot šos kokus, kā ar tiem ir jārīkojas labāk zinās attiecīgās jomas eksperti. E. Kalniņa VAK: Tad principā tas ir iespējams. 3

4 I. Draudiņa: Tas, kā tas tiks darīts ir jāsaskaņo ar dabas aizsardzības pārvaldi. Trīsciemā ir biedrība, kura aktīvi grasās to darīt, viņi jau šovasar uzstādīja informatīvo stendu par šī parka vēsturi un darīja mums zināmu, ka viņi ir aktīvi gatavi iesaistīties. E. Kalniņa VAK: Tad vēl uzreiz man ir jautājums par tiem kuģiem Vecdaugavā. Vai plānā ir nepieciešams izstrādāt kuģošanas ceļu, jo taču viens no dabas lieguma mērķiem ir aizsargāt putnu ligzdošanas vietas. Kāpēc tur ir vajadzīgi kuģi? Šeit vērojamas zināmas pretrunas, mēs aizliegsim vienam vecīti ar makšķeri braukt, bet ar kuģi gan varēs dragāt. I. Draudiņa: Pa šiem 2 kartē norādītajiem ceļiem ir iespējams braukt tikai ar airu laivām un ar peldlīdzekļiem, kuru jauda nepārsniedz 3,7 kw. Putnu ligzdošanai rekomendējamā zona, kuru eksperimentālā kārtā izveidosim, lai paskatītos, kā mainīsies to populācija. Tur ir diezgan šaurs tā ka ir iespējams pārvilkt šņori. Ir otra zona, kuru ir iespējams noslēgt varbūt tiks radīta labvēlīgāka situācija putnu ligzdošanai. Protams, ka kuģu ceļus projektē un tiem izsniedz atļaujas. Ir atsevišķa kārtība, kā ir ieviešami kuģu ceļi. E. Kalniņa VAK: Bet vai šajā plānā ir iespējams iekļaut risinājumus kuģu ceļa izveidošanai? I. Draudiņa: Plāns ir tikai rekomendējošs dokuments. Kuģu ceļi ir iekļauti jau ekspluatācijas noteikumu sastāvā, kā tāds tas ir VVD apstiprināts. Kur tieši šie ceļi tiek ieprojektēti un vai tur tiek padziļināts vai nē, tas ir atkal atsevišķs projekts, ko īsteno noteiktā kārtība, paredzot fokusētus pētījumus un izvirzot konkrētus nosacījumus. Šāda kuģu ceļa nepieciešamību, protams, var apspriest, tomēr ir noteikta sabiedrības daļa, kas izvirza savu interesi pēc šādas infrastruktūras sakārtošanas un var skaidri apliecināt, ka tā ir lielāka par divu cilvēku ambīciju. Tas ir publisko tiesību joma. Par padziļināšanu jautājums vēl nav skatīts, kuģu ceļa attīstīšana šobrīd ir tikai idejas līmenī, šim projektam ir jābūt saskaņotam ar visiem atbildīgajiem dienestiem un ekspertiem. Ekspertiem nebija iebildumu pret kuģu kustību, ja šo ceļu nesāks izmantot lielizmēra peldlīdzekļi. Par troksni, šādos gadījumos rada ūdens motocikli, kas šajā ūdens tilpnē tāpat jau ir aizliegti. Cik skaļi ir citi peldlīdzekļi ir grūti spriest, drīzāk lielāku ietekmi atstāj to saceltie viļņi. E. Kalniņa VAK: Bija diskusijas par to, ka tālā nākotnē šo teritoriju varētu šķērsot autoceļš pa Laivinieku ielu. Vai tas dabas aizsardzības plānā ir paredzēts vai nē? I. Draudiņa: Plānā ir mazliet apskatīts šis jautājums, kas attiecas uz teritorijas plānā iezīmētajām sarkanajām līnijām, kas nedaudz skar dabas lieguma teritoriju. Šī nelielā zona paredzēta gadījumam, kad ostas vajadzībām var tik izveidots dzelzceļa savienojums ar Mangaļsalu. Tas ir pieminēts, bet atsevišķi šjā projektā nav paredzēts plašāk apskatīt transporta infrastruktūras attīstību. S. Sproģe: man ir divi jautājumi. Viens jautājums ir saistīts ar kuģošanu. Vai pa Ķīšezeru ir paredzēts kuģu ceļš, vai ir paredzēti kādi bagarēšanas darbi un kur ir paredzēts tad izvietot šīs izbagarētās smiltis? Otrs jautājums ir par to, ka man 20 gadus dabas liegumā ir īpašums par kuru tikai ir jāmaksā nodokļi, bet nekādu saimniecisko darbību tur es nevaru veikt. Kad būs otrādi, kad mums maksās par to, ka es neko nevaru darīt savā teritorijā. Saka, ka kompensēs, saka, ka atpirks, bet termiņus 4

5 tikai pagarina un pagarina. Nekad nekas nav: neatbilst platība, neatbilst NATURA 2000 teritorijai, nav lauksaimniecības zeme. I. Draudiņa: Runājot par kuģu ceļiem mēs nepētījam kā viņi rīkosies, bet kā jau teicu, tad kuģu ceļus projektē. Citu valstu pieredze liecina, ka izņemtās smiltis izkliedē tajā pašā akvatorijā, tomēr šo procesa etapu īsteno saskaņā ar VVD izvirzītiem nosacījumiem. G. Nikandrovs: Ķīšezeru nav nepieciešams bagarēt, tas ir pietiekami dziļš. G. Strode DAP: Ja ir plānota šāda darbība, tad VVD izsniedz tehniskos noteikumus. Un tajos paredz, kur šīs te smiltis ir jānovieto. Tas dabas aizsardzības plānā netiek risināts. Tehniskajos noteikumos norāda kur liekamas smiltis un darbības veicējam ir jāpilda visas prasības, līdz ar to nav iespējams neko novērtēt, kamēr nav izstrādāts tehniskais projekts. E. Kalniņa VAK: Taču nevajadzētu izvietot smiltis, kur pagadās. G. Strode DAP: Pat ja šī darbība arī tiktu veikta, tad visām saistītajām darbībām ir nepieciešamas ietekmes uz vidi novērtējums. Zāle: Taču nedrīkst vispār pārvietot smiltis, kur nu vēl dabas lieguma teritorijā. P. Strancis: Esmu mācījies LU ĢZZF un pirms 5 gadiem izstrādājis maģistra darbu par rekreatīvo kuģu ceļu plānošanu Rīgas reģionā un patiesībā jautājums sistās ar to, ka nav nepieciešamas veidot mākslīgus kuģu ceļus. Pats svarīgākais, lai jau esošie kuģu ceļi būtu skaidri un uzskatāmi iezīmēti un saprotami. Runājot par Ķīšezeru un Juglas kanālu, tur visur ir absolūti pietiekošas dziļuma atzīmes un nav nepieciešams veidot kādas jaunas ejas vecās caurtekās. Un jahtām nav iespējams braukt cauri Ķīšezeram, jo pa ceļam ir daži tilti caur, kuriem jahtas netiek cauri, nenolaižot to mastus. Dažreiz 5 kw motori, it īpaši divtaktu motori, kas atbilst likumdošanai un kas pievienoti skārda vannai, saceļ vēl lielāku troksni un viļņošanos nekā kāda lēngaitas motorjahta ar iebūvēto dzinēju un kuru patiesībā neviens nedzird. Netiek apskatīts jautājums, kas notiek ar elektrodzinējiem it sevišķi jaunie lieljaudas elektrodzinēji ir daudz, daudz mazāk kaitīgi nekā tas pats 5 zirgspēku motors. Jautājums: tad mums vajadzētu precizēt nevis konkrētu dzinēja jaudu, bet gan kaitējumu, kādu tas var nodarīt dabai. Vai tā ir viļņošanās vai ūdens samutuļošana vai piesārņošana. Tātad vismaz, kādi četri parametri. Zem ūdens visas aļģes tiks uzvandītas, vai gaisa propellers noslaucīs visas niedres. Pēteris Štrams: Motorizētu peldlīdzekļu lietošanai ir arī pozitīvais moments, kad vasaras periodā ūdenī samazinās skābekļa saturs un darbinot peldlīdzekļus ūdens tiek sakults, bagātinot to ar skābekli. Dažās vietās ir bijuši eksperimenti, kur zivju slēpšana tiek likvidēta tieši šādā veidā. I. Draudiņa: Meleča kungam ir komentārs par šo? Evija Kalniņa no Vides aizsardzības kluba : Ir taču metodes, kad ziemā tiek taisīti āliņģi, kuros ielikti motori, tādējādi bagātinot ūdeni ar skābekli. 5

6 Viesturs Melecis: Jā tāda iespēja pastāv, bet tam ir jābūt kontrolētam procesam, nevis haotiskai ūdens transportlīdzekļu kustībai. Pēteris Štrams: Ir vēl pāris lietas. Pastāv paaugstināts ceļu satiksmes negadījumu risks ar Jaunciema gatves šķērsošanu, lai piekļūtu dabas liegumu atsevišķām daļām. Vai dabas aizsardzības plānā nav iespējams izteikt stingrāku viedokli par veloceliņa ieviešanu? Jo tā taču ir Rīgas garākā iela, kas ir maz apgaismota, šaura un auto brauc ar salīdzinoši lielu ātrumu. I. Draudiņa: Ļoti gribētos un ierakstīsim arī. Jo visa Ķīšezera perimetrs ir ļoti labs velomaršruts. Pēteris Štrams: Tieši tā. Ik pa laikam uz Jaunciema gatves notiek velobraucieni un skats, kad velosipēdistiem garām brauc baļķu vedēji ir diezgan briesmīgs. Otrs jautājums ir. Daudzos dokumentos ir nofiksēts, ka Ķīšezers ir stipri aizaugošs biotops, un veidojas pretruna, ka gadu periodā aizaugums varētu veidot pusi no ezera platības. Tad vai dabas aizsardzības plānā nav domāts par kādiem būtiskiem ezera gultnes tīrīšanas darbiem? Jo ezera dūņā ne reti vien ir dažādi kaitīgi piemaisījumi, kas var izraisīt lielāku postu. I. Draudiņa: Runājot par veloceliņu, tad darba uzraudzības grupas sanāksmēs tika runāts par to, ka Jaunciema gatves rekonstrukcijas ietvaros un saskaņā ar dabas aizsardzības plānu ir iespējams izveidot veloceliņu Jaunciema gatves ārējā malā, lai neradītu īpašuma tiesību konfliktus un ūdens līmeņa svārstības. Bet būtu ļoti jauki, ja veloceliņš ietu gar ezera krastmalu. Pēteris Štrams: Mazs komentārs. Ziemeļu koridora izbūves projektā, kas pieslēgsies pie Jaunciema gatves jau ir ieplānots šāds veloceliņš. I. Draudiņa: No pašvaldības arī ir komentārs, ka visticamāk Bukultu dārziņu problēma arī atrisināsies izbūvējot šo ziemeļu koridoru. Par pētījumiem Ķīšezerā un kaitīgajiem piemaisījumiem ezera gultnē dažādi eksperti, nevalstiskās organizācijas ir izteikušas viedokli, ka iespējams piesaistīt finansu līdzekļus no Norvēģijas, lai uzlabotu ezera gultnes stāvokli.mēģināsim šo domu ierakstīt plānā vai vismaz kā ieteikumu risinājumu izstrādei. Jums izdalīs bukletus, kāda ir kārtība lai saņemtu kompensācijas un kādi risinājumi ir iespējami. Jautājums: Man jau pilns ar tādiem bukletiem un tikai saka, ka būs tad, būs tad, būs tad. Un beigās mans zemes gabals nekam neatbilst. G. Strode DAP: Kāda veida īpašums Jums tur ir, pļava, mežs, kāds cits veids? Jo teritorijās, kas ir Jaunciems un Vecmīlgrāvis ir iespējams saņemt atvieglojumus par meža zemes apsaimniekošanu. Jautājums: Mans zemes gabals ir pļava. G. Strode DAP: Tātad zālāji. Zālāju gadījumā mums ir noslēgta vienošanās ar LAD un kas tiek noinveterizēti, kā bioloģiski vērtīgi zālāji, tie tiek nodoti LAD rīcībā un Jūs varat pieteikties maksājumu saņemšanai. 6

7 G. Strode DAP: Lai varētu sākt saņemt maksājumus Jums ir kopā jābūt 1 hektāram lauksaimniecībā izmatojamās zemes. Atsevišķi lauciņi nedrīkst būt mazāki par 0.3 ha, bet galvenais lai kopā būtu hektārs. Jautājums: Nav tik daudz. Zāle: Tad uzaiciniet kaimiņu. Pārstāve no RD: Par nodokļu atlaidēm, ja Jums šī teritorija neklasificējas nevienā no iepriekš minētajām atbalsta formām, tad Jūs varat rakstīt iesniegumu Rīgas domei par nodokļu atlaides piemērošanu, par cik zemes gabals ir dabas liegumā, tas būs pat līdz 90% atlaide. Iesniegums jāiesniedz RD MVD katru gadu līdz 1.oktobrim. Lieguma daļai ir jābūt publiski pieejamai un puslīdz sakārtotai teritorijai. Jautājums: Tas ir kāds jauns noteikums, līdz šim tā nebija. G. Strode DAP: Kas attiecās uz atpirkšanu, tad likumā ir noteikts, ka DAP ir tiesīgs atpirkt zemes dabas liegumos un rezervātos, bet mums tam nav iedalīti atsevišķi līdzekļi. Principā ja pērkam tad pērkam rezervātu zemes un rezervātu zemes visas ir atpirktas. Tajā brīdī, kad valstij parādīsies brīvi finanšu līdzekļi mēs to varēsim darīt, bet šobrīd tas nav iespējams. Jautājums: Solīja, ka 2016.gādā būs, bet atkal atteica. Kad tad būs? Man nav laika gaidīt 20 gadus kamēr kaut kas notiks. Jautājums: Par Vecdaugavu runājot paredzēts, ka ūdens monitorings būs 2 vietās Audupē un Vecdaugavas akvatorijā. Ieteikums, ka ūdens monitoringa punktus Vecdaugavā vajadzētu vismaz 3, lai būtu iespējams labāk izšķirt precīzu piesārņojuma vietu. Šādā veidā mēs varētu skaidri noteikt neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vecdaugavā vai arī sliktu ūdens kvalitāti. I. Draudiņa: Šīs monitoringa stacijas sniedz informāciju par ūdensobjektu, kā tādu. Ķīšezerā ir divas un Vecdaugavā oficiālā ir viens ūdens monitoringa punkts. Paraugu ņemšanas stacijas ir dārgas un uz visu valsti tās nav tik daudz un ļoti šaubos vai LVĢMC piešķirs tieši Vecdaugavai vēl 2 monitoringa punktus. Ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanas laikā par to nebija daudz runāts. Secinājumi bija, ka rezultāti attiecībā uz ūdens kvalitāti un barības vielu saturu ūdenī atšķiras dažādos Vecdaugavas posmos. Tas liecina, ka piesārņojumam ar notekūdeņiem ir lokāls raksturs. Tamdēļ šajā plānā iekļausim punktu par notekūdeņu novadīšanas vietu precīzu identifikāciju un pēc tam jau risināsim jautājumus ar īpašniekiem. Jautājums: Nav norādīts, ka Vecdaugavā ir atļauts atstāt laipas. Uzskatu, ka ir jāiekļauj šāds punkts, lai zemju īpašniekiem, kuru vienīgais piekļuves ceļš zemes gabala ir ūdens ceļš ir jāļauj izveidot laipas, lai varētu apsaimniekot savu zems gabalu, kā to nosaka likums. Kā īpašnieks var apsaimniekot savu pļavu, ja pie konkrētā zems gabala ir aizliegta laivu piestāšana. Un ir jābūt legālām tiesībām piekļūt un apsaimniekot zemes gabalu. Skansteniekiem ir vienīgais zemes ceļš pa, kuru var normāli piekļūt. Bet ir jādomā par šo legālo piekļūšanu citiem gabaliem, lai katram nav jāpērk helikopters. Jūsu rekomendācijās ir teikts, ka ir jāierobežo laivu piestātņu skaits dabas lieguma teritorijā, tad nu par šo lietu ir pamatīgi jāpadomā lai nenonāktu krasās pretrunās ar īpašumtiesību jautājumiem un likumiem. 7

8 Jautājums: Lieguma augšējā daļā taču ir iespējams piekļūt pa Skanstenieku ielu. Jautājums: Kāpēc ir ietverts Rīgas brīvostas teritorija Vecdaugavas dabas liegumā. Kāpēc tas nevar būt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā citi īpašumi, kas piekļaujas Vecdaugavas dabas liegumam? Tas rupjie ieiet pļavās, ir pieļauta rūpnieciskā apbūve, tad beigās vēl sanāks, ka dabas liegumā būs jauns termināls. G. Strode DAP: Jūs varat piedāvāt izmaiņas dabas aizsardzības plāna ietvaros un lūgt mainīt teritoriālo plānojumu. Jautājums: Šo zemes gabalu jau var lietot tāpat kā otrpus liegumam, bet nav nepieciešams lai tas ieietu, kā ķīlis dabas liegumā. Kā zināms padomju laikā šeit bija plānots izbūvēt jauno jūras skolu, varbūt šāds plāns vēl ir saglabājies, to mēs nezinām. G. Strode DAP: Es saprotu, ka šis zemesgabals ir izņemts no dabas lieguma teritorijas. Dabas liegumu veido balstoties uz tajā esošajām dabas vērtībā, tad šajā gadījumā tādas arī jāuzrāda. I. Draudiņa: Tur ir atvašu saulrietenes. Jautājums: Vienkārši brīvosta ir rezervējusi sev zemas gabalu savai paplašināšanai. Zāle: Tā ir tā Laivinieku iela? Jautājums: Nē nav apbūves virsū, tas ir rezervēts brīvostas vajadzībām nezināmiem mērķiem. Sanāks, ka termināls ļoti skaisti iekļausies dabas liegumā! Laivinieku iela varētu kalpot, kā dabas lieguma robeža. Jārisina, lai šis zemesgabals nebūtu, kā ķīlis dabas liegumā. Pārstāve no RD MVD: Ministru kabinets no paša sākuma apstiprina dabas lieguma robežas un šis robs tur ir bijis vienmēr. Es saprotu, ka jums ir bažas par to ka tur var atrasties rūpniecisks objekts. Līdz ar to kad tiks pārskatīts teritorijas plānojums Jums ir tiesības vērsties Rīgas domē ar to, ka Jums ir bažas, ka var tik ietekmēta NATURA 200 teritorija. Un tas tiks vērtēts. Zāle: Pilsoņiem jābūt tiesībām izteikt viedokli, ka šī teritorija jāiekļauj dabas liegumā. I. Draudiņa: Mēs to ņemsim vērā. Varbūt no LAD var pastāstīt iedzīvotājiem, kā efektīvāk risināt šo zemju apsaimniekošanas jautājumus. Pārstāve no LAD: Viss ir atrodams arī LAD mājas lapā. No sākuma ir jāreģistrējas LAD kā klientiem, iesniegt precizēšanas pieprasījumu, pieprasījums atrodams bukleta pēdējā lapā. Mēs braucam uz vietas un izvērtējam vai jūsu iesniegtais lauka bloka precizējums ir atbilstošs. Kopējai platībai ir jābūt hektāram, kas var būt sadalīts nemazāk, kā 0.3ha lielos blokos. Tad ir iespējams saņemt atbalstu. Viesturs Melecis: Kas ir ar to vienu hektāru? Tas ir Eiropas noteikts lielums? Veidojas dīvaina situācija, kad aizsargājamajā teritorijā ir daudz īpašnieku, kuriem ir mazāk par šiem 0.3ha un beigās neviens nevar pieteikties uz atbalstu. Un teritorija netiks apsaimniekota. Pārstāve no LAD: Jā to nosaka Eiropas direktīvas. Ir iespējams apvienoties, tikai pēc tam kā naudu sadalīt. 8

9 Jautājums: Putniņiem visu, bet cilvēkiem nekā. Un pārdot es arī neko nevaru. Vai nevar noņemt nost to liegumu? G. Strode DAP: Eiropas Komisija saka, ka šobrīd nav iemesla kaut ko likvidēt. Jautājums: Es netieku ar kājām virsū šim zemes gabala, tā ir saliņa. Bet nodokļi jāmaksā. Pārstāve no LAD: tad mēs nevaram šo teritoriju iekļaut lauku blokā. Zāle: Tad neko darīt nevar!! Pārdot!! Evija Kalniņa no Vides aizsardzības kluba : Kurš tad tur pirks, tāpat tur būvēt nedrīkstēs. Pārstāve no LAD: ilgāk pa 2 nedēļām nedrīkst stāvēt ūdens virsū. Jautājums: Tur nestāv virsū ūdens. Vajadzētu noņemt šo liegumu. G. Strode DAP: Iedodiet plāna izstrādātājiem savu kadastra numuru un tad paskatīsimies, ko varam darīt lietas labā. Bet tas nenozīmē, ka Ministru kabinets apstiprinās jaunas dabas lieguma robežas, izslēdzot Jūsu zemes gabalu no tā. Jautājums: varētu taču 2016.gada plānā iekļaut, ka man pietiek ar to manu mazo gabaliņu. Pārstāve no LAD: 2016.gada plāns tiks apstiprināts aprīlī. G. Strode DAP: LAD vadība solīja, ka no 2017.gada šis mazākais lauka bloks varētu būt mazāks par 0.3ha, tas varētu būt 0.1ha. Jautājums: Varat paskaidrot kādi ir apsaimniekošanas kritēriji. Sieviete no LAD: Zemesgabalam jābūt nopļautam un zālei savāktai. Zāle pa mazām grupām diskutē sev aktuālos jautājumus. I. Draudiņa: uzrakstiet un noformulējiet sev aktuālos jautājumus un līdz šī gada 26. novembrim iesniedziet mums, mēs tos ņemsim vērā. Paldies, ka ieradāties un gaidīsim Jūsu ieteikumus. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

Microsoft Word - 6.pielikums.Priekšlikumi un institūciju atzinumi

Microsoft Word - 6.pielikums.PriekÅ¡likumi un institÅ«ciju atzinumi Atzinuma /iesnieguma iesniedzējs Inese Silamiķele Pēteris Strancis Arhitekts, Mag.geogr., Jaunciema gatves 47b iedzīvotājs Dabas aizsardzības pārvalde Atzinuma /Iesnieguma Nr., datums Epasta priekšlikums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA Satiksmes departamenta direktora p.i. Emīls Jakrins Maģistrālo ielu shēma un trūkstošie posmi Salu tilta kompleksa rekonstrukcija 1.kārta Salu tilta kompleksa

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

Aizsargājamo ainavu apvidus «Veclaicene dabas aizsardzības plāns Sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Aizsargājamo ainavu apvidus «Veclaicene dabas aizsardzības plāns Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Aizsargājamo ainavu apvidus «Veclaicene dabas aizsardzības plāns Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 02.02.16. Saturs Kas ir dabas aizsardzības plāns (DA plāns)? Kas ir sabiedriskā apspriešana? Aizsargājamo

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Latvijas Mežu sertifikācijas padome un sertifikācija Latvijā

Latvijas Mežu sertifikācijas padome un sertifikācija Latvijā Centralizētais Nacionālais Riska Novērtējums Latvijai (CNRA) Sandra Ikauniece Meža biotopu eksperts Viesturs Lārmanis Biologs Jānis Rozītis Meža politikas eksperts = Viesturs Ķeruss Meža politikas eksperts,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

WP 3 – Baltic section

WP 3 – Baltic section Rīgas metropoles areāla mobilitātes plānošana un NSB CoRe projekta aktivitātes 2019.gada 26.marts SUMBA sanāksme Astor Riga Hotel Projektu saspēle Mobilitātes risinājumi Rīgas metropoles areālā Ziemeļjūras

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Latvian Rural Advisory and Training Centre subsidiary FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE

Latvian Rural Advisory and Training Centre   subsidiary  FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam ietvaros Raimonds Bērmanis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centrs www.mkpc.llkc.lv ES

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2016.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 23.08.2018. saistošie noteikumi Nr.25 Daugavpils novada kapsētu

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MEŽAPARKS IZSTRĀDES PAMATOJUMS TERITORIJAS SITUĀCIJAS UN PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS Plānojamās teritorijas novietne Nekustamā īpašuma Mežaparks, Tīnūžu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

1

1 PASKAIDROJUMA RAKSTS IEVADS Detālplānojuma izstrāde Garkalnes novada, Berģu zemes vienībām Lietus ielā 12, kadastra apzīmējums 8060 011 0244, un Saktas, kadastra apzīmējums 8060 011 0245 uzsākta pamatojoties

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2015.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes departaments 13.12.2012. Saturs Situācija Paveiktais

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku

RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteiku RĪGAS DOMES 63. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 03.11.2015. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.133 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Velosipēdisti ceļu satiksmē 2018. gada 11.janvārī, Ādaži Valda Kjaspere, Mag.Ped. Trieciena spēks un iespējamība, ka ies bojā Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti CSN izraisīšanā: nepareizi veikts

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts MPK SUPERCROSS motokrosā nolikums 2019. gada 7. jūlijs, Kandava 1. MPK Supercross sacensības motokrosā: 1.1. Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību

RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību RĪGAS DOMES 23. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Pielikums Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Par Rīgas domes 23.sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību 27.03.2018. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par Rīgas

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem Reģistrēti RAPLM ar Nr.2-272/06 Saistošie noteikumi Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā 2006.gada 1.februārī Siguldā Nr.7 (prot. Nr.3, 4) Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"

Sīkāk

Ventas baseina apgabala konsultatīvās padomes sēde

Ventas baseina apgabala konsultatīvās padomes sēde 2008. gada 13. novembrī Sēdē piedalās: Ventas baseina apgabala konsultatīvās padomes sēde PROTOKOLS Ventspils Ventas baseina apgabala konsultatīvās padomes locekļi: Ministriju pārstāvji: Inguna Pļaviņa

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Title

Title Stratēģija un koncepcija ilgtspējīgai ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanai un izmantošanai VPR Projekts SRCplus IEE/13/574/SI2.675729 Aivars Žandeckis SIA EKODOMA Mērķi Piedāvāt stratēģiju un ieviešanas

Sīkāk

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And 2017.gada 28.martā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības Andrēni, kadastra apzīmējums 8060-006-0291, īpašnieka SIA Bergi Rich, reģistrācijas

Sīkāk

Latvijas Pilsoniska alianse

Latvijas Pilsoniska alianse Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā Rasma Pīpiķe, direktore Latvijas Pilsoniskā alianse Inta Šimanska, politikas koordinatore Latvijas Pilsoniskā alianse Apmācību saturs Sabiedrību veido dažādas

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PĒTĪJUMS ŪDENSOBJEKTU UN KRASTMALU ĀRPUS RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA UN TĀ AIZSARDZĪBAS ZONAS TERITORIJAS IZPĒTE MĀRAS DĪĶIS, 2011 Māra Kalvāne, arhitekte SIA «METRUM» Projekta vadītāja LU 73.zinātniskā konference

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk