Foto: no personīgā arhīva Šī gada 9. augustā, ierodoties gan pašmāju, gan kaimiņvalstu delegācijām, Rugāju novadā tika atzīmēta Eiroreģiona Pleskava-

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Foto: no personīgā arhīva Šī gada 9. augustā, ierodoties gan pašmāju, gan kaimiņvalstu delegācijām, Rugāju novadā tika atzīmēta Eiroreģiona Pleskava-"

Transkripts

1 Foto: no personīgā arhīva Šī gada 9. augustā, ierodoties gan pašmāju, gan kaimiņvalstu delegācijām, Rugāju novadā tika atzīmēta Eiroreģiona Pleskava- Livonija diena Visas dienas garumā, Rugāju novada teritorijā, tika piedāvātas dažādas pārrobežu kultūras aktivitātes, kurās tikās ciemiņi no Latvijas, Igaunijas un Krievijas (Pleskavas apgabals). Pasākuma svinīgajā atklāšanas brīdī klātesošie tika iepazīstināti ar dienas programmu, savukārt, pēc tam sekoja etnogrāfisko deju, mūzikas instrumentu, muzicēšanas un citas meistarklases. Taču pašvaldību vadītāji tika iepazīstināti ar Rugāju novada pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un apmeklēja tūrisma objektus lauku sētu Baķi, kurā vadītāji tika iepazīstināti ar aitu audzēšanu un lauku tūrismu, kā arī viesu nama Rūķīši saimniecisko darbību. Viesu namā Rūķīši norisinājās arī svinīgā pieņemšana pie Rugāju novada domes priekšsēdētājas Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums Kurmenīte gada AUGUSTS (160) novads Sandras Kapteines. Savukārt Eiroreģiona pašvaldību kultūras nozares speciālistiem bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas seminārā un diskutēt par sadarbību kultūras kolektīvu sadraudzībai un informācijas apmaiņai par tradicionālajiem kultūras notikumiem katrā pārstāvētajā pašvaldībā, kā arī par kultūras pasākumiem, kas varētu būt saistoši arī iedzīvotājiem no kaimiņvalstu pierobežas reģioniem. Tāpat visi interesenti tika aicināti apmeklēt izbraukuma koncertus, kuri norisinājās Rugāju novada Skujetnieku ciemā un sociālās aprūpes centrā Rugāji. Tuvojoties pasākuma izskaņai, cauri Rugāju ciemam uz Rugāju parku, norisinājās pasākuma dalībnieku gājiens un koncerts, kurā ar krāšņiem un katrai valstij raksturīgiem priekšnesumiem uzstājās Eiroreģiona Pleskava- Livonija pašvaldību pašdarbības kolektīvi no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne Jānis Rakstiņš Jaunsargu instruktors No 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisinājās 2. līmeņa jaunsargu nometne, kurā piedalījās jaunsargi no Viļakas, Ludzas, Krāslavas, Kārsavas, Balvu, Baltinavas, Zilupes un Rugāju novadiem. Neskatoties uz mazliet nelabvēlīgajiem laika apstākļiem lietu, vēju, vēsumu jaunsargi neatlaidīgi pildīja savu ierašanās mērķi - mācīties un pilnveidot sevi. Pilni degsmes, jaunsargi 30. jūlijā ieradās Rugāju estrādes teritorijā. Visas vienības uzcēla teltis, kam sekoja sadalīšanās pa nodaļām. Pirmie kopējie uzdevumi komandām bija saliedēšanās stafetes, kurās komandas labāk iepazina viena otru un mācījās darboties kā viens vesels. Rugāju novadā norisinājusies Eiroreģiona Pleskava- Livonija diena 2019 Agrita Luža Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Astoņi komandu uzdevumi lika komandām iepazīt vienam otru un veicināt savstarpējo sadarbību. Svarīgs moments bija arī nodaļu karogu izveide un to prezentācija. Pēc tam norisinājās foto orientēšanās, kur jaunsargi varēja iepazīt Rugāju apkārtni un būtiskus objektus. Daži jaunsargi pirmo reizi arī uzzināja, kas ir vakara junda, kurā tika nosaukti visi uzvārdi un nosauktie jaunsargi skaļi teica es. Tas trenēja jaunsargu disciplīnu un pacietību. 31.jūlijs sākās ne tikai ar aktīvu rīta rosmi, bet arī ar slapjo drēbju un apavu žāvēšanu. Ja pirmajā dienā laiks vairāk tika veltīts aktīvai atpūtai, tad otrajā dienā pievērsām uzmanību teorijai un mācībām. Instruktori jaunsargus sagaidīja dažādās stacijās pirmā palīdzība, tūrisms, topogrāfija, lauku kaujas iemaņas, ieroči, ierindas mācība. Jaunsargi izgāja visas stacijas, tādējādi atkārtojot un iegūstot jaunas zināšanas. Vakarpusē jaunsargi spēlēja futbolu ar vingrošanas bumbu, lai arī futbola noteikumi bija īstie, taču bumba bija daudz lielāka un mīkstāka, kas spēli padarīja interesantāku un aizraujošāku. 1.augusta rīts, kā jau ierasti iepriekšējās nometnes dienās, sākās ar modināšanas dziesmu, kas padarīja jaunsargu dienu foršāku. Izgulējušies un apņēmības pilni, jaunsargi gatavojās ierindas skatei, lai parādītu cik daudz no ierindas mācības apguva šajās dienās. Pēc noteikta plāna grupai bija jāsoļo un jāizpilda ierindas uzdevumi. Visu nometnes dienu garumā, par katru uzdevumu un aktivitāti jaunsargi pelnīja punktus, līdz ar to noskaidrojot, kura grupa bija sekmīgāka šajā nometnē. Nometnes laikā jaunsargi baudīja garšīgas brokastis, pusdienas, vakariņas un naksniņas, kuras nodrošināja SIA SENDA, kā arī jaunsargus uzraudzīja instruktori un mediķi, kas nepieciešamības gadījumā varēja sniegt palīdzību. Paldies visiem, kas līdzdarbojās, lai šī nometne notiktu, jo īpaši paldies Rugāju novada domei. Paldies instruktoriem un jaunsargiem par dalību nometnē. Izdevējs: Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, Reģ.nr AS Citadele banka; Kods: PARXLV22 Norēķinu konts: LV73PARX Izdevumu sagatavoja: Sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Luža, tālr.: e-pasts: kurmenite1@inbox.lv, agrita.luza@rugaji.lv Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild raksta autors. Atbildīgā par izdevumu: Sandra Kapteine, tālr.: , Tirāža: 900 eksemplāru Pārpublicēšana tikai ar atļauju.

2 2 Kurmenīte, gada AUGUSTS Agrita Luža Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Sveicināti vasaras izskaņā! Augusta mēnesis ik gadu varētu sevi prezentēt ar ražīgumu vairākās jomās zināmā mērā noslēdzas vasara un mēs varam apkopot tajā piedzīvoto un paveikto. Zemnieki aktīvi darbojas labības laukos un var novērtēt ražas lielumu, savukārt vecāki, skolēni, studenti un skolotāji gatavojas uzsākt jauno mācību gadu. Augusts Rugāju novadā, paralēli ikdienas darbiem, aizvadīts ar dažādiem notikumiem. Mēneša sākumā Rugājos norisinājās otrā līmeņa jaunsargu nometne, kurā piedalījās jaunsargi no vairākiem novadiem, lai kopā mācītos un pilnveidotu sevi. 9. augustā Rugāju novadā pulcējās ciemiņi no Latvijas novadu pašvaldībām, kā arī no Igaunijas un Krievijas. Darbojoties dažādās pārrobežu kultūras aktivitātēs, tika aizvadīta Eiroreģiona Pleskava - Livonija diena Svētku sajūtu radīja pasākuma dalībnieku gājiens cauri Rugāju ciema centram uz Rugāju parku un koncerts, kurā uzstājās gan pašmāju, gan ciemiņu pašdarbības kolektīvi. 23. augustā apritēja 30 gadi kopš aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai vienam otru stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. Paldies visiem, kuri ar dziesmām un sveču liesmām šī gada 23. augusta vakarā pulcējās uz Vārnienes upes tiltiem Rugāju novadā, lai dalītos atmiņās par tā laika notikumiem. Atgādinām, ka vēl līdz šī gada 6. septembrim ir iespējams iesniegt savu biznesa idejas pieteikumu Rugāju novada pašvaldības izsludinātajā konkursā Kļūsti par uzņēmēju Rugāju novadā un saņemt līdz EUR 1000,00 līdzfinansējumu idejas īstenošanai. Ņemot vērā to, ka gada 31. augustā izbeidzās pašreizējās Bāriņtiesas pilnvaru pildīšanas termiņš, tad gada 15. augustā Rugāju novada dome nolēma ievēlēt Bāriņtiesas jauno sastāvu - bāriņtiesas priekšsēdētāju Janu Briedi, bāriņtiesas locekli ar tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju Evitu Voiku, bāriņtiesas locekli Viju Aleksejevu, bāriņtiesas locekli Anitu Stalidzāni, bāriņtiesas locekli Rasmu Piliņu. Informējam, ka ir izsludināts konkurss uz vakanto Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja vietu. Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā lv. Savukārt, aicinot sabiedrību aktīvāk izmantot valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski no 30.septembra līdz 4. oktobrim notiks ikgadējā akcija Dienas bez rindām. Aicinām griezties Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Rugājos vai Benislavā, kur speciālistes atbildēs uz jums interesējošiem jautājumiem par pieejamajiem pakalpojumiem. Joprojām aktīvi norisinās darbi pie gājēju ietves un apgaismojuma izbūves Kurmenes ielā, Rugāju ciemā. Paldies par sapratni remontdarbu laikā līdz šim, taču aicinām būt vērīgiem un uzmanīgiem atsākoties mācību gadam un aktīvākai skolēnu plūsmai. Laikā, kad ābeles svin savu pilnbriedu un rasotajos rītos jau var sajust rudens smaržu, sveicam Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņus, pedagogus, darbiniekus kā arī vecākus jaunajā mācību gadā! Vēlam veiksmi, sapratni un izturību! Lai skaists atvasaras laiks! Rugāju novada domes gada 15. augusta sēdē pieņemtie lēmumi Ausma Duļevska Rugāju novada domes lietvede gada 15.augustā notika Rugāju novada domes sēde, kurā piedalījās 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Andris Leons, Sarmīte Pērkone. Sēdē tika pieņemti divdesmit trīs lēmumi. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 1. Rugāju novada dome izskatīja V. N. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu termiņu. Rugāju novada dome nolēma: 1.1. Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/102, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ,1596 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem Pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/103, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ,0 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu nomas platību no 0,10 ha uz 0,1596 ha Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha, bet kopējā zemes nomas maksa nevar būt mazāka kā 28,00 EUR (bez PVN) gadā. 2. Rugāju novada dome izskatīja V. K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu. Rugāju novada dome nolēma pagarināt lauksaimniecības zemes nomas līguma Nr. 10-3/124, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ,2 ha platībā, nomas līguma termiņu uz 6 gadiem. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha gadā. Par pašvaldības zemes gabala nomu Rugāju novada dome izskatīja T. N. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 0,28 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu uz 6 gadiem lauksaimniecības vajadzībām. Rugāju novada dome nolēma: 1. Slēgt zemes nomas līgumu ar T. N. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 0,28 ha platībā, iznomāšanu (zemes vienības kopplatība 4,2 ha). Zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. 2. Noteikt zemes nomas maksu 53,00 EUR (bez PVN) par 1 ha ar nosacījumu, ka zemes nomas maksa ir ne mazāka kā 28,00 EUR (bez PVN) gadā. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju novada dome izskatīja V. D. pilnvarotās personas I. Z. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu Kalmes 1 nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru ,22 ha kopplatībā. Rugāju novada dome nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru , kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ,22 ha platībā, nosaukumu Kalmes 1. Par nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu 1. Nekustamais īpašums Laukāres, kadastra Nr ,96 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, ir lietderīgi īpašumu atsavināt. Rugāju novada dome nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu Laukāres ar kadastra numuru ,96 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. 2. Nekustamais īpašums Mežgravas, kadastra Nr ,40 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, ir lietderīgi īpašumu atsavināt. Rugāju novada dome nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu Mežgravas ar kadastra numuru ,40 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā. 3. Nekustamais īpašums Pagasts Nr.4, kadastra Nr ,35 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, ir lietderīgi īpašumu atsavināt. Rugāju novada dome nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu Pagasts nr.4 ar kadastra numuru ,35 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. 4. Nekustamais īpašums Vidāji, kadastra Nr ,95 ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu , atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, pieder Rugāju novada pašvaldībai. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai un, lai racionālāk izlietotu pašvaldības budžeta līdzekļus, ir lietderīgi īpašumu atsavināt. Rugāju novada dome nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu Vidāji ar kadastra numuru ,95 ha platībā, kas atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Par dzīvojamās telpas īri 1. Rugāju novada dome izskatīja R. K. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Liepu ielā 6-23, Skujetniekos, Lazdukalana pagastā,

3 3 Kurmenīte, gada AUGUSTS Rugāju novadā. Rugāju novada dome nolēma izīrēt R. K. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu ar adresi: Liepu iela 6-23, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, nosakot īres maksu 4,50 EUR (četri euro un 50 centi) mēnesī. 2. Rugāju novada dome izskatīja T. M. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Liepu ielā 6-19, Skujetniekos, Lazdukalana pagastā, Rugāju novadā. Rugāju novada dome nolēma izīrēt T. M. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu ar adresi: Liepu iela 6-19, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, nosakot īres maksu 6,80 EUR (seši euro un 80 centi) mēnesī. 3. Rugāju novada dome izskatīja R. T. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Liepu ielā 6-8, Skujetniekos, Lazdukalana pagastā, Rugāju novadā. Rugāju novada dome nolēma izīrēt R. T. pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu ar adresi: Liepu iela 6-8, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, nosakot īres maksu 4,78 EUR (četri euro un 78 centi) mēnesī. Par zemes nomas tiesību izsoļu rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu parakstīšanu Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada pašvaldības Izsoļu komisijas gada 25. jūlija nomas tiesību izsoļu protokolus un tiem pievienotos dokumentus par Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu nomas tiesību izsolēm. Rugāju novada dome nolēma: 1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (nomas tiesību izsole notika gada 25. jūlijā plkst ) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (nomas tiesību izsole notika gada 25. jūlijā plkst ) nomas tiesību izsoles rezultātus. 2. Parakstīt lauksaimniecības zemes nomas līgumus viena mēneša laikā pēc nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ar A. C. par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ,2 ha platībā un par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ,2 ha platībā. Par uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā Rugāji segšanu Rugāju novada dome nolēma segt vienai personai uzturēšanas izmaksas Sociālās aprūpes centrā Rugāji EUR (sešdesmit divi euro un 18 centi) mēnesī no Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas, Sociālās aprūpes centrs Rugāji. Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu Rugāju novada dome nolēma: 1. Ar gada 2. septembri uz pieciem gadiem par Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Janu Briedi. 2. Ar gada 2.septembri uz pieciem gadiem par Rugāju novada bāriņtiesas locekli ievēlēt Viju Aleksejevu, Rasmu Piliņu, Anitu Stalidzāni, Evitu Voiku. 3. Ar gada 2.septembri uz pieciem gadiem par Rugāju novada bāriņtiesas locekli ar tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Evitu Voiku. 4. Atcelt Rugāju novada domes gada 18.aprīļa lēmumu Nr. 150 Par Rugāju novada bāriņtiesas ievēlēšanu. Par zemes nomas tiesību izsoli Rugāju novada dome nolēma: 1. Izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā 1,2 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojamā zeme). 2. Izsolīt nomas tiesības uz Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, 14,7 ha kopplatībā (zemes gabals bez apbūves tiesībām ar lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Par saistošo noteikumu apstiprināšanu Rugāju novada dome nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2019 Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 Par Rugāju novada pašvaldības gada budžetu. Par priekšfinansējuma piešķiršanu Rugāju novada dome izskatīja biedrības Mēs pasaulē iesniegumu ar lūgumu piešķirt priekšfinansējumu projektam Abrakadabra mācību motivācijas projekts skolēniem. Iesniegumā minēts, ka projekta attiecināmās izmaksas ir 4600,00 EUR. Saskaņā ar projektu konkursa nolikumu projektā piešķirto finansējumu 80% apmērā, biedrība Mēs pasaulē saņem projekta uzsākšanas pirmajā mēnesī, savukārt atlikušos 20%, kas sastāda 920,00 EUR, biedrība saņem pēc projekta realizācijas. Biedrība Mēs pasaulē lūdz piešķirt projekta Abrakadabra mācību motivācijas projekts skolēniem priekšfinansēšanai nepieciešamo summu 920,00 EUR no pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem. Rugāju novada dome nolēma piešķirt no gada pašvaldības budžeta, priekšfinansējumu 920,00 EUR biedrības Mēs pasaulē projektam Abrakadabra mācību motivācijas projekts skolēniem. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Rugāju novada dome gada 21. septembrī pieņēma lēmumu Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana. Ar attiecīgo lēmumu tika nolemts atbalstīt Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcas draudzes sagatavoto projektu Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana, iesniegšanai Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai atklātā LEADER projektu konkursa 3.kārtā, Lauku attīstības programmas gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātē Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. Rugāju novada pašvaldības gada budžetā tika paredzēts pašvaldības līdzfinansējums no projekta attiecināmajām izmaksām 999,85 EUR (deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 85 centi) gada 8.augustā ir saņemta Augustovas draudzes vēstule, kurā tiek sniegta informācija, ka šovasar ir uzsākti darbi pie zvanu torņa atjaunošanas un tiek lūgts rast iespēju segt iepriekš piešķirto summu. Rugāju novada dome nolēma piešķirt projekta Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām 999,85 EUR (deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 85 centi). Par grozījumiem Rugāju novada vidusskolas nolikumā Rugāju novada dome nolēma apstiprināt grozījumus Rugāju novada vidusskolas 2009.gada 24.augusta nolikumā. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Rugāju novada dome izskatīja Latgaliešu kultūras biedrības iesniegumu ar aicinājumu piedalīties Nikodema Rancāna konkursā izcilākajiem Latgales reģiona skolotājiem. Biedrība lūdz konkursa norisi atbalstīt finansiāli. Rugāju novada dome nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 50 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā Latgaliešu kultūras biedrībai Nikodema Rancāna konkursa organizēšanai. Par deleģēšanas līgumu slēgšanu Rugāju novada dome nolēma noslēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību. Līgumu slēgt uz 1 gadu. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rugāju novada domes priekšsēdētājai Rugāju novada dome izskatīja Rugāju novada domes priekšsēdētājas Sandras Kapteines iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu divas kalendāra nedēļas. Rugāju novada dome nolēma piešķirt Rugāju novada domes priekšsēdētājai Sandrai Kapteinei ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu divas kalendāra nedēļas no līdz ieskaitot. Ar pilnu Rugāju novada domes lēmumu tekstu var iepazīties mājaslapā sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/lēmumi 2019 Aicinām piedalīties akcijā Dienas bez rindām Aicinot sabiedrību aktīvāk izmantot valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski no 30.septembra līdz 4. oktobrim notiks ikgadējā akcija Dienas bez rindām. Akcija notiks jau sesto reizi. Pērn tajā piedalījās vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību iestāžu un to punkts daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Iniciatīvas Dienas bez rindām mērķis ir ne tikai iedrošināt sabiedrību saņemt pakalpojumus digitāli, bet arī iepazīstināt ar filiāļu visā Latvijā. Šogad akcijai aicinām pievienoties arī bibliotēkas, kas ir nozīmīgs informācijas un pakalpojumu saņemšanas e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē, nevis stāvot rindā valsts vai pašvaldības iestādē.

4 4 Kurmenīte, gada AUGUSTS Rugāju novada dome izsludina konkursu uz vakanto Sociālā dienesta vadītāja amatu vietu Rugāju novada dome izsludina konkursu uz vakanto Sociālā dienesta vadītāja amatu vietu. Atalgojums - EUR 715 pirms nodokļu nomaksas. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rugāju novada domes mājaslapā Pieteikuma anketas un citi nepieciešamie dokumenti iesniedzami Rugāju novada domē līdz gada 9. septembrim. Kontaktinformācija: Daina Tutiņa (tālr.: , epasts: daina.tutina@rugaji.lv) Informācija sociālajos jautājumos Anita Gavare Rugāju novada Sociālā dienesta darbiniece Par izlietotajiem līdzekļiem laika posmā no gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam: GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai) EUR 255,25; Dzīvokļa pabalsts (kurināmā iegādei, dzīvokļa remontam) EUR 370,00; Pabalsts veselības aprūpei EUR 86,00; Pabalsts bāreņiem (un aizbildņiem) EUR 715,95; Bēru pabalsti EUR 375,00; Dzimšanas pabalsts EUR 145,00; Pārējie pabalsti EUR 3778,66, tajā skaitā: pabalsts ārkārtas situācijā EUR 1000,00; pabalsts ēdināšanai EUR 2753,66. Plānotais līdzekļu apjoms sociālās palīdzības pabalstiem 2019.gadam EUR 70000,00 Izlietotie līdzekļi jūlijā EUR 5725,86 Izlietotie līdzekļi no gada sākuma EUR 40277,43 Piešķirts trūcīgas personas statuss 162 personām, maznodrošinātas personas statuss spēkā 115 personām, GMI pabalsts 4 personām, ārstēšanās pabalsts - 4 personām, pabalsts kurināmā iegādei - 1 personai, pabalsts dzīvokļa remontam - 2 personām, sociālās aprūpes pakalpojums Sociālās aprūpes centrā Rugāji 2 personām. No Rugāju novada sociālā dienesta vadītāja pienākumus izpilda Anita Gavare. Apmeklētājus pieņem: Rugāju domes telpās - otrdienās 9.00 līdz Lazdukalna pagasta pārvaldes telpās - pirmdienās līdz ceturtdienās līdz piektdienās līdz Lūdzam laicīgi plānojiet sociālā dienesta apmeklējumu iepriekš sazinoties pa telefonu Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 1,2 ha kopplatībā, un lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 14,7 ha kopplatībā, mutiskas nomas tiesību izsoles. Ar nomas tiesību izsoļu noteikumiem var iepazīties arī Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu līdz Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz gada 25. septembra plkst Nomas tiesību izsole notiks gada 25. septembrī plkst. 10:00. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 53 EUR par 1 ha bez PVN jeb 63,60 (sešdesmit trīs euro un 60 centi) bez PVN par visu zemes gabalu, ar kopējo platību 1,2 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% euro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz gada 25. septembra plkst Nomas tiesību izsole notiks gada 25. septembrī plkst., 10:40. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 53 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 779,10 (septiņi simti septiņdesmit deviņi euro un 10 centi) bez PVN, par visu zemes gabalu, ar kopējo platību 14,7 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% euro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva par katru nomas tiesību izsoli, kurā vēlas piedalīties, EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) Rugāju novada domes norēķinu kontā, Reģ. Nr , norēķinu konts: AS Citadele banka konta Nr. LV73PARX Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. Kontaktinformācija: Rugāju novada domes juriskonsulte LĪGA ŠUSTOVA Tālrunis: KONTAKTINFORMĀCIJA SANDRA KAPTEINE E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv Tālrunis: ANDRIS LEONS E-pasts: andris.leons@rugaji.lv Tālrunis: AGRIS KALNĒJS E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv Tālrunis: SARMĪTE PĒRKONE E-pasts: sarma70@inbox.lv Tālrunis: JĀNIS IKSTENS E-pasts: ikstens05@gmail.com Tālrunis: IVETA ARELKEVIČA E-pasts: iveta.arelkevica@rugaji.lv Tālrunis: LAURIS KRĒMERS E-pasts: lauris.kremers@gmail.com Tālrunis: MARUTA PAIDERE E-pasts: maruta42@inbox.lv Tālrunis: KĀRLIS BRŪVERS E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv Tālrunis: RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU PIEŅEMŠANAS LAIKI Rugāju novada dome septembris, 8. oktobris, 12. novembris, 10. decembris - plkst Lazdukalna pagasta pārvaldē septembris, 8. oktobris, 12. novembris, 10. decembris - plkst Rugāju novada dome - katru pirmdienu plkst Lazdukalna pagasta pārvaldē - katru otrdienu plkst Lazdukalna pagasta pārvaldē septembris 25. novembris - plkst Sociālās aprūpes centrs Rugāji septembris, 25. oktobris, 29. novembris, 13. decembris - plkst Rugāju novada dome - 3. oktobris, 5. decembris - plkst Rugāju novada vidusskolā - ceturtdienās - plkst Rugāju sporta centrā septembris, 17. oktobris, 21. novembris, 19. decembris - plkst Rugāju novada domē - katra mēneša trešā ceturtdiena - plkst Lazdukalna pagasta pārvaldē - katra mēneša otrā ceturtdiena - plkst Rugāju novada domē - katra mēneša pirmajā pirmdienā - plkst

5 5 Kurmenīte, gada AUGUSTS Augsti mācību sasniegumi Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās 2018./2019. mācību gadā Biruta Berkolde Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja Nr. p. k. Skolēna vārds, uzvārds Klase Skolēnu skaits ar zināšanu vērtējumu (vidējo) 7 balles 8 balles 9 balles Rugāju novada Eglaines pamatskola (RNEP) 1. Gints Zizlāns 4. klase * 2. Samanta Šapale 4. klase * 3. Sanija Kupča 4. klase * 4. Gabriels Brezinskis 5. klase * 5. Ralfs Leons 5. klase * 6. Matīss Leons 5. klase * 7. Nikita Maksimovič 5. klase * 8. Madara Dokāne 5. klase * 9. Ralfs Mārtuševs 6. klase * 10. Daira Ikstena 6. klase * 11. Meldra Dārzniece 6. klase * 12. Dace Grāvīte 6. klase * Kopā klase RNEP Viktorija Burka 8. klase * 14. Dana Petuka 8. klase * 15. Zane Kozāne 9. klase * 16. Rudīte Lazdiņa 9. klase * 17. Viktorija Pasikova 9. klase * Kopā klase RNEP Kopā klase RNEP Rugāju novada vidusskola (RNV) 18. Adrians Lonskis 4. klase * 19. Henriete Brūvere 4. klase * 20. Marta Kočāne 4. klase * 21. Normunds 4. klase * Dārznieks 22. Ralfs Aleksandrovs 4. klase * 23. Sandris Lazdiņš- Uzulnieks 4. klase * 24. Aleksis Galkins 5. klase * 25. Dairis Stivriņš 5. klase * 26. Elizabete Brezinska 5. klase * 27. Gerda Sietniece 5. klase * 28. Karīna Trimalniece 5. klase * 29. Laura Dārzniece 5. klase * 30. Matīss Melbergs 5. klase * 31. Patrīcija Apšeniece 5. klase * 32. Samanta Sproģe 5. klase * 33. Beāte Ančāne 5. klase * 34. Guntis Duļevskis 6. klase * 35. Karīna Jeromenoka 6. klase * 36. Kitija Apsīte 6. klase * 37. Linda Garā 6. klase * 38. Marika Garbacka 6. klase * 39. Marta Felicita Sņegova 6. klase * 40. Undīne Čemme 6. klase * 41. Valters Orniņš 6. klase * 42. Renāte Kikuste- Nagla 6. klase * Kopā klase RNV Elvita Rizena 7. klase * 44. Jana Būdniece 7. klase * Skolēnu skaits kopā Nr. p. k. Skolēna vārds, uzvārds Klase Skolēnu skaits ar zināšanu vērtējumu (vidējo) 7 balles 8 balles 9 balles 45. Lauma Dreimane 7. klase * 46. Sintija Vīksniņa 7. klase * 47. Diāna Dārzniece 8. klase * 48. Elīza Boroduška 8. klase * 49. Endija Garā 8. klase * 50. Līva Garbacka 8. klase * 51. Dita Stivriņa 9. klase * 52. Lauma Seņka 9. klase * Kopā klase RNV Elgars Adelčs 10. klase * 53. Emīls Plušs 10. klase * 54. Kadrija Kočāne 10. klase * 55. Madara Ieviņa 10. klase * 56. Amanda Tāraude 11. klase * 57. Dārta Stivriņa 11. klase * 58. Dmitrijs Daņilovs 11. klase * 59. Rēzija Puško 11. klase * 60. Vairis Štāls 11. klase * 61. Agnese Ikstena 12. klase * 62. Alise Romāne 12. klase * 63. Amanda Tutiņa 12. klase * 64. Dāvis Akmens 12. klase * 65. Kerija Jansone 12. klase * Kopā klase RNV Kopā klase RNV Skolas KOPĀ Skolēnu skaits kopā Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos/konferencēs 2018./2019. mācību gadā Skolēna vārds, uzvārds Sanija Kupča Samanta Šapale Dace Grāvīte Meldra Dārzniece Daira Ikstena Ralfs Mārtuševs Armands Tutiņš Matīss Leons Ralfs Leons Osvalds Tūmiņš Sasniegumi Rugāju novada Eglaines pamatskola Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss Gribu visu zināt - 3. Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss Gribu visu zināt - 2. ; novada Matemātikas olimpiāde - 3. Starpnovadu Latviešu valodas un literatūras olimpiāde - 2. Starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde - Starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde - 3. Starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde - 1. Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konference - Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 3. Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 3. Starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 2. ; starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konference - Turpinājums 6. lpp.

6 6 Kurmenīte, gada AUGUSTS Gunita Kozāne Amanda Silauniece Viktorija Pasikova Madara Dokāne Zinātniski pētniecisko darbu konference 3. Zinātniski pētniecisko darbu konference 3. Zinātniski pētniecisko darbu konference 2. Starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 2. Rugāju novada vidusskola Anda Cepurniece Rugāju novada Latviešu valodas olimpiāde 1. ; starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss Gribu visu zināt 1. Sabīne Iskenderova Starpnovadu Vizuālās mākslas olimpiāde 2. Gunita Kukurāne Rugāju novada Latviešu valodas olimpiāde 2. Kārlis Anckins Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss Gribu visu zināt 1. Tomass Andersons Rugāju novada Latviešu valodas olimpiāde 3. Henriete Brūvere Starpnovadu Vizuālās mākslas olimpiāde 3. Mareks Galkins Starpnovadu Zinātniski pētniecisko darbu konkurss Gribu visu zināt 2. Marta Kočāne Rugāju novada Matemātikas olimpiāde 2. Normunds Dārznieks Rugāju novada Matemātikas olimpiāde 1. ; Starpnovadu matemātikas olimpiāde - Ralfs Aleksandrovs Starpnovadu Matemātikas olimpiāde- 1. ; Rugāju novada Matemātikas olimpiāde 2. Aleksis Galkins Starpnovadu Mājturības olimpiāde 3. ; starpnovadu Angļu valodas olimpiāde 3. Dairis Stivriņš Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde 3. Gerda Sietniece Starpnovadu Vizuālās mākslas olimpiāde 3. Laura Dārzniece Starpnovadu Latviešu valodas olimpiāde 2. Matīss Melbergs Starpnovadu Mājturības olimpiāde 3. ; starpnovadu Angļu valodas olimpiāde 3. Samanta Sproģe Starpnovadu Latviešu valodas olimpiāde 1. Guntis Duļevskis Starpnovadu Matemātikas olimpiāde ; starpnovadu Informātikas olimpiāde- Marika Garbacka Starpnovadu Mūzikas olimpiāde 3. Egija Muižniece Starpnovadu Kombinētā svešvalodu olimpiāde - Elvita Rizena Starpnovadu Kombinētā svešvalodu olimpiāde 3. Daniela Sīmane Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde - Līva Garbacka Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde 3. Diāna Dārzniece Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde - 2., Angļu valodas olimpiāde reģionā - Mārtiņš Tihomirovs Starpnovadu Angļu valodas olimpiāde - Emīls Plušs Starpnovadu Bioloģijas olimpiāde - Karina Semjonova Starpnovadu Vizuālās mākslas olimpiāde- Amanda Tāraude Starpnovadu Latviešu valodas olimpiāde 2. Arnita Garā Starpnovadu Mūzikas olimpiāde 1. Dārta Stivriņa Zinātniski pētniecisko darbu konkurss reģionā- 2. ; valsts Zinātniski pētniecisko darbu konkurss 3. ; starpnovadu Latviešu valodas olimpiāde 2. ; starpnovadu Matemātikas olimpiāde - Amanda Kočāne Starpnovadu Latviešu valodas olimpiāde 2. ; Zinātniski pētniecisko darbu konkurss reģionā- 2. ; valsts Zinātniski pētniecisko darbu konkurss 3. Amanda Tutiņa Starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde - Eva Spriņģe Starpnovadu Latviešu valodas olimpiāde 2. ; Starpnovadu Ekonomikas olimpiāde ; Zinātniski pētniecisko darbu konkurss reģionā- 2. ; Valsts Zinātniski pētniecisko darbu konkurss 3. Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo individuāli sasniegumi konkursos, projektos, sacensībās, skatēs 2018./2019. mācību gadā Izglītojamā vārds, uzvārds Sasniegumi Rugāju novada Eglaines pamatskola Amanda Zuša Starpnovadu izteiksmīgās runas konkurss 2. Viktorija Stableniece Starpnovadu izteiksmīgās runas konkurss 2. Dita Petuka Starpnovadu izteiksmīgās runas konkurss 2. Karīna Jansone Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 4-cīņa 2. Nikita Maksimovič Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 4-cīņa 2. Madara Dokāne Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 4-cīņa, D grupa 1. ; Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 4-cīņa, C grupa 3. ; starpnovadu Izteiksmīgās runas konkurss 3. ; Starpnovadu skolu skolēnu Skaļās lasīšanas konkurss Daira Ikstena Starpnovadu skolu skolēnu Skaļās lasīšanas konkurss 1. Amanda Silauniece Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 4-cīņa 1. Osvalds Tūmiņš Starpnovadu Skatuves runas konkurss 1. pakāpe; Latgales reģionālais skatuves runas konkurss Vuolydzāns 3. ; Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss Vidzemē Augstākā pakāpe Armands Tutiņš Starpnovadu skatuves runas konkurss 3. pakāpe Viktorija Pasikova Starpnovadu sacensības vieglatlētikā: 800m 2. ; 100m skrējiens 3. Rugāju novada vidusskola Ausma Cepurniece LatgaleOpen ; Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 2. Arvita Lonska O.Slišāna radošo darbu konkurss 3. Rinards Kalnējs Dabaszinību konkurss Gudrā pūce 1. Markuss Garais Galvas rēķinu konkurss 2.kl. 3. Sintija Cepurniece Galvas rēķinu konkurss 2.kl. 2. ; LatgaleOpen ; Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 1. Anda Cepurniece LatgaleOpen Andris Anckins Starpnovadu skatuves runas konkurss 2. Evelīna Briede Starpnovadu konkurss Skolēni eksperimentē 2. ; Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 4-cīņa 2. Ilgvars Rizens Starpnovadu konkurss Skolēni eksperimentē 3. Kārlis Anckins Starpnovadu konkurss Skolēni eksperimentē 2. Raitis Sīlis Jauno satiksmes dalībnieku forums atzinība Tomass Andersons Starpnovadu konkurss Skolēni eksperimentē 1. ; LatgaleOpen ; Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 2. ; 30.Koprakarikas (starptautiskas orientēšanās sacensības Igaunijā) - 3. Eduards Krilovs O.Slišāna radošo darbu konkurss - Marta Kočāne O.Slišāna radošo darbu konkurss 1. ; Starpnovadu skatuves runas konkurss 1. ; Reģionālais skatuves runas konkurss 1. ; latgales reģionālais skatuves runas konkurss Vuolyudzāni - ; Jauno satiksmes dalībnieku forums

7 7 Kurmenīte, gada AUGUSTS Normunds Dārznieks Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 1. Ralfs Aleksandrovs Starpnovadu skatuves runas konkurss 3. Rinalds Dobrovoļskis LatgaleOpen ; Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 2. Sandris Lazdiņš- Uzulnieks Jauno satiksmes dalībnieku forums Elīna Garā Jauno satiksmes dalībnieku forums ; Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 3. Gerda Sietniece Starpnovadu Skatuves runas konkurss 2. Karīna Trimalniece Starpnovadu Skatuves runas konkurss 3. Kristers Auziņš Jauno satiksmes dalībnieku forums Laura Dārzniece Starpnovadu Skaļās lasīšanas konkurss 2. Kitija Apsīte Starpnovadu Skaļās lasīšanas konkurss 2. Linda Garā Starpnovadu sacensības vieglatlētikā 4-cīņa 3. Elvita Rizena Starpnovadu Skaļās lasīšanas konkurss 3. Dairis Usenieks Biznesa spēļu turnīrs Peldi pret straumi 1. ; LatgaleOpen Diāna Dārzniece O.Slišāna radošo darbu konkurss - Elīza Boroduška O.Slišāna radošo darbu konkurss 3. Meldra Nazarova Latgales reģiona skatuves runas konkurss Vuolyudzāni 3. ; Tradicionālo deju konkurss Vedam danci 2019 polkas improvizācija- 3. Meldra Pērkone Tradicionālo deju konkurss Vedam danci 2019 polkas improvizācija 2. Dita Stivriņa Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 2. ; Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, lode 3. Elvis Škapars Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 1500m skrējiens 2. Gabriela Laila Aleksejeva O.Slišāna radošo darbu konkurss - ; Starpnovadu skatuves runas konkurss - 3. Lauma Seņka Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 3. ; Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, tāllēkšanā 3. Samanta Kukurāne O.Slišāna radošo darbu konkurss 3. ; Tradicionālo deju konkurss Vedam danci 2019 polkas improvizācija 3. Valters Šmagris Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 3. Alīna Fabrika Starpnovadu Krievu valodas eseju konkurss 2. Kadrija Kočāne Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 800m. skrējiens 1. ; tāllēkšanā 1. Madara Ieviņa Biznesa spēļu turnīrs Peldi pret straumi 1. Armands Smirnovs Tradicionālo deju konkurss Vedam danci 2019 polkas improvizācija 2. Arnita Garā Biznesa spēļu turnīrs Peldi pret straumi 1. Dārta Stivriņa Mazpulku goda nominācijas konkurss Augsim! Sudraba karotīte; O.Slišāna radošo darbu konkurss 3. ; LatgaleOpen ; Grāmatu svētku orientēšanās sacensības 1. Dmitrijs Daņilovs Starpnovadu Krievu valodas eseju konkurss 3. ; Tradicionālo deju konkurss Vedam danci 2019 polkas improvizācija 3. Rēzija Puško O.Slišāna radošo darbu konkurss 1. ; Valsts radošo d. konkurss,,māmiņ, Tev - ; Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 400m- 1. Vairis Štāls Tradicionālo deju konkurss Vedam danci 2019 polkas improvizācija 3. Amanda Tutiņa Dāvis Akmens Eva Spriņģe Klinta Kočāne Dārta Stivriņa Dita Stivriņa Valters Šmagris Daniels Romanovskis O.Slišāna radošo darbu konkurss - Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 1500m. 3. Konkurss Pazīsti savu organismu 3. ; Radošo darbu konkurss,,4.maijs.ko man nozīmē neatkarība - Starpnovadu sacensības vieglatlētikā, 100m. 1. ; augstlēkšanā 3. Rugāju sporta centrs Pasaules čempionāts svarbumbu celšanā junioriem 2018, 3. ; Starptautiskais turnīrs Armijas raušana svarbumbu sportā, 3. grupa Sievietes, 2019, 1. ; Eiropas čempionāts svarbumbu celšanā jauniešiem, U-18 grupa, 2018, 2. ; Eiropas čempionāts svarbumbu celšanā jauniešiem, U-18 grupa, 2018, 2. ; Starptautiskais turnīrs Jāņa Āboliņa kauss svarbumbu sportā 2018, 1. ; Latvijas čempionāts divcīņā svarbumbu sportā, jauniešu / junioru grupa, 2018, 1. ; Latvijas čempionāts 2019 garajā ciklā svarbumbu sportā 1. ; Latvijas kausa 1. posms svarbumbu celšanā ; Latvijas čempionāts 2019 svarbumbu sportā jauniešiem, U-18 grupa 1. Eiropas čempionāts svarbumbu celšanā jauniešiem, U-18 grupa, 2018, 3. ; Latvijas kausa 1. posms svarbumbu celšanā ; Latvijas čempionāts divcīņā svarbumbu sportā, jauniešu grupa, ; Latvijas čempionāts 2019 garajā ciklā svarbumbu sportā 1. ; Latvijas čempionāts 2019 svarbumbu sportā jauniešiem, U-18 grupā 1. Eiropas atklātais jauniešu čempionāts U-16/U-18 svarbumbu celšanā 3. ; Starpautiskias turnīrs Jāņa Āboliņa kauss svarbumbu sportā ; Latvijas čempionāts divcīņā svarbumbu sportā, jauniešu grupa, ; Latvijas čempionāts 2019 garajā ciklā svarbumbu sportā 3. ; Latvijas čempionāts 2019 svarbumbu sportā jauniešiem, U-18 grupā 1. Latvijas čempionāts 2019 svarbumbu sportā jauniešiem, U-18 grupā 2. Sintija Cepurniece Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās, 150 m. skrējienā, E grupā 3 ; 2. ; Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās, augstlēkšanā, E grupā 2. Markuss Garais Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās, E grupā 150 m. skrējienā - 3. ; Pildbumbas mešanā, E grupā - 2. ; Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U-10 grupā, pildbumbas mešanā 1. ; Ludzas novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības slēgtās telpās, pildbumbas mešanā, E grupā 2. Madara Dokāne Ludzas novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības slēgtās telpās, lodes grūšanā, C grupā 2. Viktorija Daukste Ludzas novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības slēgtās telpās, tāllēkšanā, E grupā 1. Gunita Duļevska Ludzas novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības slēgtās telpās, tāllēkšanā, E grupā 3. ; Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U-10 grupā, tāllēkšanā 3. ; Ludzas novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības slēgtās telpās augstlēkšanā, E grupā 1. Estere Kapteine Ludzas novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības slēgtās telpās, 60 m. skrējienā, E grupā 3. Linda Garā Ludzas novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības slēgtās telpās, C grupā, 300 m. skrējienā 3. Marta Kočāne Ludzas novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības slēgtās telpās, augstlēkšanā, D grupā 3.

8 8 Kurmenīte, gada AUGUSTS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU, INSTITŪCIJU VADĪTĀJU UN DOMES ATBILDĪGO DARBINIEKU APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI RUGĀJU NOVADA DOME Adrese Tālruņi E-pasts Fakss Darba laiks Reģ. Nr Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV Ceturtdienās Domes priekšsēdētāja SANDRA KAPTEINE Tālrunis: ; E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv Domes priekšsēdētājas vietnieks ANDRIS LEONS Tālrunis: E-pasts: andris.leons@rugaji.lv Izpilddirektore DAINA TUTIŅA Tālrunis: E-pasts: daina.tutina@rugaji.lv Izglītības pārvaldes vadītāja BIRUTA BERKOLDE Tālrunis: ; E-pasts: izglitiba@rugaji.lv Sociālais pedagogs DAIRA JANIŠA Tālrunis: E-pasts: daira.janisa@rugaji.lv Bāriņtiesas priekšsēdētāja JANA BRIEDE Bāriņtiesas lokcekle ar tiesībām aizvietot priekšsēdētāju EVITA VOIKA Tālrunis: E-pasts: barintiesa@rugaji.lv Būvvaldes vadītājs ANDREJS STEPĀNS Tālrunis: E-pasts: andrejs.stepans@rugaji.lv Būvinspektore AUSMA AUZĀNE Tālrunis: E-pasts: ausma.auzane@rugaji.lv Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja LIENE PIPURE Tālrunis: E-pasts: dzimtsaraksti@rugaji.lv Dzimtsarakstu nodaļas sniegtos pakalpojumus var saņemt katru darbdienu 9 00 līdz 17 00, iepriekš saskaņojot. Kultūras nodaļas vadītāja GUNTA GRIGĀNE Tālrunis: E-pasts: gunta.grigane@inbox.lv Katra mēneša otrā otrdiena Katra mēneša 14 otrā otrdiena (Bērzu iela 8, Benislava) (Bērzu iela 8, Benislava) (Rugāju novada Eglaines pamatskola) (Rugāju novada vidusskola) Ceturtdienās Ceturtdienās Katra mēneša otrā un ceturtā pirmdiena Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt. (Kurmenes iela 36, Rugāji) Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt. (Kurmenes iela 87, Rugāji) Kultūras pasākumu organizatore Lazdukalna pagasta saieta nams SARMĪTE AKMENTIŅA Tālrunis: E-pasts: sarmite.akmentina@rugaji.lv Lauku attīstības konsultante VELTA LEONE Tālrunis: E-pasts: lauki@rugaji.lv Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja MĀRĪTE ORNIŅA Tālrunis: E-pasts: marite.ornina@rugaji.lv Pašvaldības policijas priekšnieks ULDIS MELNACIS Tālrunis: E-pasts: pasv.policija@rugaji.lv SOCIĀLAIS DIENESTS Tālrunis: E-pasts: socdienests@rugaji.lv Sociālā dienesta darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem SANITA GALKINA Tālrunis: E-pasts: sanita.galkina@rugaji.lv Sociālais darbinieks ANITA GAVARE Tālrunis: E-pasts: anita.gavare@rugaji.lv Saimnieciskās nodaļas vadītājs JĀNIS MOROZS Tālrunis: E-pasts: janis.morozs@rugaji.lv Saimnieciskās nodaļas vadītājas vietniece DZIDRA ŠMAGRE Tālrunis: E-pasts: dzidra.smagre@rugaji.lv Rugāju novada muzeja vadītāja VELGA VĪCUPA Tālrunis: E-pasts: muzejs@rugaji.lv Darba laiks: (Skolas iela 3a, Benislava) Ceturtdienās (Bērzu iela 8, Benislava) Apmeklējumu citās dienās lūgums pieteikt. (Kurmenes iela 36, Rugāji) Ceturtdienās (Kurmenes iela 41, Rugāji) Ceturtdienās (Kurmenes iela 41, Rugāji) (Bērzu iela 8, Benislava) Ceturtdienās (Kurmenes iela 87) Izbraukuma diena Ceturtdienās Ceturtdienās (Bērzu iela 8, Benislava) Izbraukuma diena Apmeklētājus muzejā pieņem:

9 9 Kurmenīte, gada AUGUSTS Rugāju novada vidusskolas direktore IVETA ARELKEVIČA Tālrunis: ; E-pasts: Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktore ILZE BURKA E-pasts: Rugāju sporta centra direktors LAURIS KRĒMERS Tālrunis: E-pasts: Nodokļu administratore INA POIŠA Tālrunis: ; E-pasts: Nodokļu administratore ZIGRĪDA ANČA Tālrunis: ; E-pasts: Sociālās aprūpes centra Rugāji vadītāja SARMĪTE PĒRKONE Tālrunis: E-pasts: Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs ARNITA PUGAČA Tālrunis: ; E-pasts: Maksājumus kasē pieņem: Ceturtdienās (Bērzu iela 8, Benislava) Ceturtdienās (Kurmenes iela 8, Rugāji) Ceturtdienās Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs VELTA LEONE Tālrunis: E-pasts: lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv (Bērzu iela 8, Benislava) Apmeklētājiem centrs atvērts: Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra vadītāja LĪGA KRAVALE Tālrunis: E-pasts: rjiic@rugaji.lv Darba laiks: Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra koordinatore MARUTA PAIDERE Tālrunis: E-pasts: maruta.paidere@rugaji.lv (Kurmenes iela 87, Rugāji) (Skolas iela 3, Benislava) (Kurmenes iela 87a, Rugāji) Maksājumus kasē pieņem: Ceturtdienās Ceturtdienās (Kurmenes iela 87, Rugāji) *Darba laiks no gada jūnija Ceturtdienās (Liepu iela 4-1, Skujetnieki) Zobārstniecības kabinets Zobārste SVETLANA PUKA Tālrunis: Zobu higiēniste EVIJA SAPOŽKOVA Tālrunis: DACES PAIDERES - TRUBŅIKAS ģimenes ārsta prakse Tālrunis: Darba laiks: Skujetnieku feldšeru veselības punkts (ārsta palīgs) LIDIJA LOGINA Tālrunis: E-pasts: lidijalogina@inbox.lv Darba laiks: Rugāju bibliotēkas vadītāja ANITA MAGINA Bibliotekāre EVITA SPROĢE Tālrunis: E-pasts: rugajubiblioteka@inbox.lv Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta. Skujetnieku bibliotēkas vadītāja VALDA ŠMAGRE Tālrunis: E-pasts: valda.smagre@rugaji.lv Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta. Tikaiņu bibliotēkas vadītāja INESE KOČĀNE Tālrunis: ; E-pasts: inese.kocane@rugaji.lv Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta. Lazdukalna bibliotēkas vadītāja LIGITA KALNĒJA Tālrunis: E-pasts: lazdukalnabiblioteka@inbox.lv Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta. Ceturtdienās No atsāk darbu (Liepu iela 4, Rugāji) Bērna kopšanas atvaļinājumā līdz Apmeklētājus pieņem: Ceturtdienās (Liepu iela 4, Rugāji) Ceturtdienās (Liepu iela 4-3, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts) Apmeklētājus punktā pieņem: Ceturtdienās (Kurmenes iela 36, Rugāji) Ceturtdienās Sestdienās (Liepu iela 4-1, Skujetnieki, Lazdukalna pag.) Ceturtdienās Sestdienās (Tikaiņi, Rugāju novads) Ceturtdienās (Bērzu iela 6, Benislava)

10 10 Kurmenīte, gada AUGUSTS VISPĀRĒJĀ UN JURIDISKĀ NODAĻA Nodaļas vadītājs GUNTARS PIPURS Tālrunis: ; E-pasts: Lietvede AUSMA DUĻEVSKA Tālrunis: E-pasts: Juriskonsulte LĪGA ŠUSTOVA Tālrunis: E-pasts: Datoradministrators JĀNIS ZALĀNS Tālrunis: E-pasts: Sabiedrisko attiecību speciāliste AGRITA LUŽA Tālrunis: E-pasts: Sekretāre ARNITA PUGAČA Tālrunis: E-pasts: FINANŠU NODAĻA Apmeklētājus pieņem: Ceturtdienās ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻA Nodaļas vadītāja LONIJA MELNACE Tālrunis: E-pasts: planotaji@rugaji.lv Apmeklētājus pieņem: Nekustamā īpašuma speciālists JANA KRILOVA 8 Tālrunis: E-pasts: zemesspecialists@rugaji.lv Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2019./2020.mācību gadā Autobuss Mercedes - Benz Intouro (valsts reģistrācijas numurs HN 8928) Autobusa vadītājs Jānis Lesnieks (tālrunis ) No rīta Pēcpusdienā Liepari 7.05 Benislava Skujetnieki 7.15 Kapūne Mastarīga 7.30 Rugāji (ienāk) Bērzpils 7.40 Rugāji (atiet) Vecpils 7.45 Kozupe Ozolnes 7.50 Daudzene Benislava 7.55 Daugasne Kapūne 8.02 Baldones Daugasne 8.15 Kapūne Daudzene 8.25 Benislava Kozupe 8.30 Ozolnes Rugāji 8.35 Vecpils Kapūne 8.42 Bērzpils Benislava 8.50 Mastarīga Liepari Autobuss Autobusa vadītājs Balvi 7.00 Kubuli 7.05 Balvi 7.15 Dubļukalns 7.25 Rugāji 7.30 Benislava 7.45 Kapūne 7.50 Vidussala 7.57 Rugāji 8.00 Vectilža 8.20 Purvabērzi 8.28 Sudarbe Kraukļeva 8.35 Dubļukalns 8.40 Medņi 8.43 Rugāji 8.50 Mercedes - Benz Sprinter 516 (valsts reģistrācijas numurs HN 4842) Valdis Blūms (tālrunis ) No rīta Pēcpusdienā Rugāji Medņi Dubļukalns Kraukļeva Sudarbe Purvabērzi Vectilža Rugāji Benislava Rugāji Balvi Kubuli Galvenā grāmatvede ILGONA ŠAICĀNE Tālrunis: ; E-pasts: ilgona.saicane@rugaji.lv Vecākā grāmatvede VALENTĪNA VOITE Tālrunis: ; E-pasts: gramatvediba@rugaji.lv Grāmatvede VELGA JEROMENOKA Tālrunis: ; E-pasts: gramatvediba@rugaji.lv Apmeklējumu ārpus noteiktā pieņemšanas laika, lūgums saskaņot ar attiecīgās institūcijas vadītāju vai darbinieku. Autobuss VW CARAVELLE (valsts reģistrācijas numurs GM 9641) Autobusa vadītājs Intars Stablenieks (tālrunis ) Benislava 7.00 Anengofa 7.20 Kareļi 7.25 Tinkaunieki 7.30 Cirtums 7.35 Liepari 7.40 Benislava 7.50 Anengofa 7.55 Rugāji 8.05 Dzelzupe 8.20 Griestiņi 8.35 Rugāji 8.45 Lukstiņi 8.50 Kapūne 8.55 Benislava No rīta Pēcpusdienā Benislava Bērzpils Benislava Benislava Lukstiņi Rugāji Griestiņi Dzelzupe Rugāji Anengofa Benislava Liepari Cirtums Tinkaunieki Kareļi Anengofa Benislava 16.40

11 11 Kurmenīte, gada AUGUSTS Aizvadīts vasaras izskaņas pasākums Atā vasara! interesi baudīt ūdens bumbu priekus, tika pagarināts to darbības laiks. Ļoti liels paldies par šo iespēju bijušās rugājietes LĀSMAS LANCMANES ģimenei. Paldies brīvprātīgajiem palīgiem: Andrim Kuduram, Ritvaram Dobrovoļskim, RūtaiKristai Pērkonei, Reinim Ozoliņam, Elīnai Zujānei, Jānim Akmentiņam, kuri vadīja netradicionālās stafetes. Vakarā visi tika aicināti un pulcējāmies uz kopīgu koncertu Mēs dejojām vēl vienu vasaru, kur varēja skatīt dejas soļus un skaistos tērpus 11 kolektīvu sniegumā. Mūs ar savām dejām priecēja ciemiņi no Valkas, Riebiņu, Madonas, Balvu un Rugāju novadiem. Jāteic, ka ciemiņi bija apmierināti par mūsu viesmīlību un jauko gaisotni. Paldies Sociālā aprūpes centra Rugāji vadītājai Sarmītei Pērkonei, pavārei Verai Daņilovai par atbalstu ciemiņu uzņemšanā. Parka darbības sezona noslēdzās ar labi apmeklēto nakts zaļumballi, ko baudījām kopā ar grupu Galaktika. Pēc pasākumiem no daudziem apmeklētājiem dzirdēju tikai labus vārdus un mudinājumus - šādu pasākumu augusta nogalē ieviest kā tradīciju. Cerams, ka tā turpināsim arī citus gadus! Lai vairojas prieks par notikušo un izdodas turpmāk! Liels Paldies Rugāju novada domei par atbalstu pasākumu norisē! Ļoti lielu paldies sakām komunālās saimniecības vadītājam JĀNIM MOROZAM un viņa vadītajiem darbiniekiem par patīkamo sadarbību un visas vasaras sezonas veiktajiem sakopšanas un palīgdarbiem Rugāju parkā! 31. augustā Rugāju parkā valdīja rosība un prieks visas pēcpusdienas un nakts garumā. Notika jauki pasākumi visai ģimenei Atā vasara!, kur katrs varēja sev rast izklaidi un atpūtu kādā no aktivitātēm. Darbojās piepūšamā atrakcija Ķepu patruļa, ūdens bumbas, lielā spēle Cirks, vizināšanās ar poniju, netradicionālās stafetes, Laser Tag LATGALE. Atpūtas mirkļus varēja kuplināt ar kafejnīcas Devon piedāvātajām gardajām aukstajām un siltajām uzkodām. Latgales plānošanas reģions dāvāja gardo cukurvati, aicināja bērnus zīmēt un minēt krustvārdu mīklas, notika pasākuma apmeklētāju video filmēšana utt. Laika apstākļi arī mūs lutināja ar saules siltumu un bez lietus. Pasākumu apmeklēja krietns pulks visu vecumu iedzīvotāju. Parkā valdīja jauka un priecīga gaisotne. Lai daudzas aktivitātes varētu baudīt bez maksas, vajadzēja piesaistīt finansējumu, tāpēc jau kādu laiku iepriekš uzrunāju vairākus mūsu novada uzņēmējus, kuri arī atbalstīja šī pasākuma norisi un dāvāja prieku daudzām, jo daudzām bērnu sirsniņām. Saka, ka dāvināt un dot esot liels prieks un tas dodot gandarījumu, ja kādam vari sagādāt patīkamus mirkļus! Mīļš paldies par sapratni, atbalstu un cēlo rīcību saku: Linardam Andžam, Gintam Feldmanim, Gintam Būdniekam, Aināram Birkovam, Aigaram Petukam, Jānim Kindzulim. Lai viņiem šis dāvinājums vainagojas ar panākumiem! Redzot apmeklētāju lielo vēlmi un Gunta Grigāne Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja

12 12 Kurmenīte, gada AUGUSTS Cienījamie iedzīvotāji! Atgādinām, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšana tiek īstenota, ievērojot Pašvaldību saistošo noteikumu prasības un ZAAO un Pašvaldību līguma nosacījumus. Rugāju novada teritorijā ir izvietoti SIA ZAAO konteineri šķirotajiem atkritumiem. Pašvaldībā ir saņemta informācija, ka Rugāju novada Benislavas ciemā, pie atkritumu konteineriem, tiek atstātas arī nolietotās elektropreces. Lūgums šos atkritumus nenovietot pie konteineriem! Informējam, ka no iedzīvotājiem ZAAO savāc neizjauktu nolietotu sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma. Pakalpojuma maksa ir 3 EUR, neatkarīgi no savācamo priekšmetu skaita vienā reizē. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana Rugāju novadā Kam pakalpojums paredzēts? Aprūpi mājās paredzēts nodrošināt Rugāju novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem un krīzē nonākušām personām. Ko ietver aprūpes mājās pakalpojums? PERSONISKO APRŪPI: palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (inkontinences līdzekļu nomaiņa, matu mazgāšana, ķemmēšanās, skūšanās, mazgāšanās vannā vai dušā), izņemot podologa pakalpojumus; palīdzību apģērbties; palīdzību ēdiena gatavošanā, siltā ēdiena piegādē; ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu; pastaigu, vingrinājumu vai citu aktivitāšu nodrošināšanu; pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sabiedrībā notiekošajiem procesiem; IKDIENAS MĀJAS DARBUS: dzīvojamo telpu uzkopšanu, kurā uzturas persona (ne vairāk kā divas telpas); pārtikas produktu pirkšanu (izņemot alkoholiskos dzērienus) un piegādi mājās par personas līdzekļiem; medikamentu un pārējo ikdienas preču pirkšanu un piegādi mājās par personas līdzekļiem; komunālo un citu maksājumu kārtošanu ar personas piekrišanu; gultas veļas nomaiņu; trauku mazgāšanu; sadzīves atkritumu iznešanu; kurināmā piegādi telpās; krāsns kurināšanu; ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana; logu mazgāšanu divas reizes gadā. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, katrs klients tiks izvērtēts atsevišķi un viņam tiks piešķirts viens no 4 aprūpes pakalpojuma līmeņiem un attiecīgs stundu skaits nedēļā, kuru ietvaros klients saņems aprūpi mājās: pirmais aprūpes līmenis saņem palīdzību 4 stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 16 stundas mēnesī; otrais aprūpes līmenis saņem palīdzību 6 stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 24 stundas mēnesī; trešais aprūpes līmenis palīdzība tiek nodrošināta ar klienta ģimenes locekļu vai kopā dzīvojošas personas atbalstu 8 stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 32 stundas mēnesī; ceturtais aprūpes līmenis palīdzība tiek nodrošināta ar klienta ģimenes locekļu vai kopā dzīvojošas personas atbalstu 10 stundas nedēļā vai, ne vairāk kā 40 stundas mēnesī. Lūdzam interesentus, kam šis pakalpojums varētu būt noderīgs, kā arī personas, kuras būtu gatavas apmeklēt atbilstošus kursus, lai kļūtu par aprūpētājiem, pieteikties, zvanot pa tālruņi (Anita Gavare). Svecīšu vakari Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu draudžu kapsētās gadā 21.septembrī Golvoru kapos Līdumnieku kapos Saksmales kapos septembrī Bēržu kapos Mastarīgas kapos Lieparu kapos oktobrī Putrānu kapos Dekšņu kapos oktobrī Slavītu kapos Vārnienes kapos Cepurnieku kapos oktobrī Kraukļevas kapos Dubļukalna kapos Stāmeru kapos Čušļu kapos Dievkalpojumi SEPTEMBRA mēnesī 26.oktobrī Vilkavas kapos Sudarbes kapos Cūkusalas kapos novembrī Silenieku kapos Reibānu kapos Bolupes kapos AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā 15.septembrī plkst Svētā Asīzes Franciska stigmātu diena, draudzes svētki. SKUJETNIEKU baznīciņā 7. septembrī plkst Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, svētki. RUGĀJU Romas katoļu baznīcā 15.septembrī plkst Informējam, ka, sākot ar gada 5. septembri, darbu atsāk zobārste Svetlana Puka Zobārstniecības kabinetā Liepu ielā 4, Rugājos. Ceturtdienās SENIORU DEJU KOPA TONUSS AICINA PIEVIENOTIES JAUNUS DEJOTĀJUS! Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst Sīkāka informācija pa tālruni (Lūcija). Izsaku pateicību Aivaram Cibulim par sniegto palīdzību! Velta G.

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem! Norises datums Skolēna

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Microsoft Word - blanka2013.doc

Microsoft Word - blanka2013.doc Rugāju novada izdevums Kurmenīte 2013. gada Jūlijs 06(87) Šajā numurā: Jaunais sasaukums Domes ziņas Rasas pērles informē...ziedu meitenes un zēni Pieredzes apmaiņa Jaunības svētki Dziesmu un deju svētku

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija Paldies par paveikto! 1. semestris 2015. / 16. Sekmīgākie 7.b Raiļana Viktorija 7.b Kaļva Ketija Lorēna 7.b Ozola Austra 7.b Jakovļeva Liāna 7.c Linkums Oskars 7.c Sarksņa Marta 7.c Kravale Katrīna Paula

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Microsoft Word - Domes_lemumi_

Microsoft Word - Domes_lemumi_ DOMES SĒDES LĒMUMI (25.09.2013.) 2 Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Saulkrastu novada dome 21.08.2013. domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis 1996 Lielplatones internātpamatskol 9:45.4 2 7 NIKOLAJEVS Kristaps 2001 Gaismas internātpamatskola

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr.

Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr. Rugāju novada vidusskola Rugāju novada vidusskola (RNV) ir Rugāju novada domes dibināta vispārējās izglītības iestāde. RNV reģistrācijas apliecība Nr. 4213902769 izsniegta 26.08.2009. Izglītības iestādes

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA

Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA 100 m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA Treneris 11 255 Daniela Timma 2003 Krāslavas SS 14,05 1,0 1 I. Umbraško 16 324 Santa Makarova 2003 Suntažu vsk. 14,47

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas Darts Organizācija spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu ceturtā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, Konts: LV41HABA0551014308137 Saturs 1. Vispārējie

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole

Microsoft Word - Nekustamā īpašumamežniecība izsole Nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsunga, Alsungas novads IZSOLES NOTEIKUMI 1. Vispārīgie jautājumi 1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss:

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr , Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV Tālrunis: , fakss: LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B Sporta spēles - 2012 K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas Basketbols Futbols Florbols Frisbijs Stafete Kapteiņi Kopvērtējums Punkti Vieta Punkti Vieta

Sīkāk

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā

IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr , Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundā IZRAKSTS KONSOLIDĒTS LATVIJAS REPUBLIKA RUNDĀLES NOVADS RUNDĀLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921, Tālr. 63962298, fakss 63962533,

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

JAUNIETES VIEGLATLĒTIKA, GADA 23. septembrī Nr.p.k Vārds Uzvārds Nr. Skola Priekšskr. Rezultāts Fināls Rezultāts Vieta Punkti 1 Krista Razgale V

JAUNIETES VIEGLATLĒTIKA, GADA 23. septembrī Nr.p.k Vārds Uzvārds Nr. Skola Priekšskr. Rezultāts Fināls Rezultāts Vieta Punkti 1 Krista Razgale V JAUNIETES Nr.p.k Vārds Uzvārds Nr. Skola Priekšskr. Rezultāts Fināls Rezultāts Vieta Punkti 1 Krista Razgale Vecpiebalgas vsk 14.8 14.7 2 Anna Karlīna Upmale 1 CVĢ 14.5 14.8 3 Demija Tijāre 7 CVĢ 14.8

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

nas_jauns.redirect_doc-30

nas_jauns.redirect_doc-30 APSTIPRINĀTS ar LU administratīvā direktora 13.05.2013. norādījumu Nr. 6/13 LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2013 NOLIKUMS 1. Mērėis un uzdevumi 1.1. Popularizēt sportu Latvijas Universitātes (LU)

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk