Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra funkcionālais apraksts Saturs 1 Pielikums Latvijas Bankas valdes gada 26. septembra kārtībai Nr. 1585/4 1. Nor

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra funkcionālais apraksts Saturs 1 Pielikums Latvijas Bankas valdes gada 26. septembra kārtībai Nr. 1585/4 1. Nor"

Transkripts

1 Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra funkcionālais apraksts Saturs 1 Pielikums Latvijas Bankas valdes gada 26. septembra kārtībai Nr. 1585/4 1. Norēķinu konta numuru un identifikatoru sasaiste Ziņojumu apstrādes procedūras Sekmīga informācijas pieprasīšana no Zibsaišu reģistra un maksājuma iniciēšana Pieprasītā informācija Zibsaišu reģistrā nav atrasta Ziņojumu sagatavošanas vispārējās prasības Simbolu kodēšana Mobilā tālruņa numura uzrādīšana ziņojumos Ziņojumi Informācijas pieprasījuma ziņojums Atbildes ziņojums uz informācijas pieprasījuma ziņojumu Informācijas pieprasījuma noraidījuma ziņojums Informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojums Informācijas iekļaušanas apstiprinājuma ziņojums Informācijas anulēšanas pieprasījuma ziņojums Informācijas anulēšanas apstiprinājuma ziņojums Paziņojuma ziņojums par informācijas anulēšanu informācijas iekļaušanas rezultātā Paziņojuma ziņojums par informācijas iekļaušanu Paziņojuma ziņojums par informācijas anulēšanu Atbildes ziņojums uz ziņojumu, kurš neatbilst shēmai Ziņojuma unikalitātes nosacījumi Ziņojuma elektroniskā parakstīšana Visu Zibsaišu reģistrā reģistrēto mobilā tālruņa numuru saraksts Failu nosaukumi Tīmekļa pakalpes ziņojuma formāts Mobilā tālruņa numuru saraksts Zibsaišu reģistra lietotāja visas iesniegtās informācijas saraksts Failu nosaukumi Zibsaišu reģistra lietotāja visas Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas saraksta pieprasījums Atbilde uz visas Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas saraksta pieprasījuma ziņojumu Zibsaišu reģistra lietotāja visas Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas saraksta pieprasījuma noraidījums Atbildes ziņojumu kodi Datu formāti MessageIdentification <MsgId> RelatedMessageIdentification <RelMsgId> BIC <BIC> IBAN <IBAN> PhoneNum <PhoneNum> CountryCode <CountryCode> Name <Name>... 15

2 MessageType <MsgType> MessageStatus <MsgStatus> MessageCode <MsgCode> SendingInstitution <SndgInst> ClientId <ClientId> AccDtTm <AccDtTm> "Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra funkcionālajā aprakstā" lietotie termini atbilst Latvijas Bankas padomes gada 20. septembra kārtības Nr. 279/3 "Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra lietošanas kārtība" 1. pielikumā "Zibsaišu reģistra lietošanas noteikumi" (tālāk tekstā Zibsaišu reģistra lietošanas noteikumi) lietotajiem terminiem un to skaidrojumam. 1. Norēķinu konta numuru un identifikatoru 1 sasaiste Zibsaišu reģistra pakalpojumi tiek nodrošināti visiem Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) dalībniekiem, kā arī citām iestādēm, kuras pieteikušās lietot Zibsaišu reģistru un saņēmušas Latvijas Bankas piekrišanu Zibsaišu reģistra lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā. Zibsaišu reģistra mērķis ir nodrošināt iespēju noskaidrot mobilā tālruņa numuram vai citam identifikatoram (tālāk tekstā kopā identifikators) atbilstošo norēķinu konta numuru IBAN formātā (tālāk tekstā konta numurs) un BIC kodu, lai vienkāršotu maksājumu (zibmaksājumu, citu SEPA kredīta pārvedumu vai citu maksājumu) ierosināšanu vai veikšanu. Zibsaišu reģistrs satur informāciju par Zibsaišu reģistra lietotāju, kā arī citu iestāžu, kas atbilst Zibsaišu reģistra lietošanas noteikumos noteiktajiem informācijas iekļaušanas nosacījumiem, klientu identifikatoriem, konta numuriem un ar tiem saistīto informāciju. Zibsaišu reģistra darbība balstās uz XML ziņojumu apmaiņu starp Zibsaišu reģistru un Zibsaišu reģistra lietotājiem. Tiek izmantoti šādi XML ziņojumi: 1. informācijas pieprasījuma ziņojums; 2. atbildes ziņojums uz informācijas pieprasījuma ziņojumu; 3. informācijas pieprasījuma noraidījuma ziņojums; 4. informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojums; 5. informācijas iekļaušanas apstiprinājuma ziņojums; 6. informācijas anulēšanas pieprasījuma ziņojums; 7. informācijas anulēšanas apstiprinājuma ziņojums; 8. paziņojuma ziņojums par informācijas anulēšanu informācijas iekļaušanas rezultātā; 9. paziņojuma ziņojums par informācijas iekļaušanu; 10. paziņojuma ziņojums par informācijas anulēšanu; 11. atbildes ziņojums uz ziņojumu, kurš neatbilst shēmai. Katrs ziņojums tiek sūtīts atsevišķi. Daļa no ziņojumiem tiek sūtīta elektroniski parakstīta ziņojuma veidā (sk. 6. nodaļu). Ziņojumu apmaiņa starp Zibsaišu reģistra lietotāju un Zibsaišu reģistru tiek veikta par katru reģistrēto BIC kodu atsevišķi. Ziņojumu apmaiņa starp Zibsaišu reģistra lietotāju un Zibsaišu reģistru notiek, izmantojot Advanced Message Queuing Protocol (AMQP). 1 Pašlaik Zibsaišu reģistrā kā identifikators tiek izmantots vienīgi mobilā tālruņa numurs. Pirms citu identifikatoru izmantošanas uzsākšanas Zibsaišu reģistra lietotājs un Latvijas Banka vienojas par jaunā identifikatora formātu, attiecīgi papildinot šo aprakstu.

3 3 Informācijas pieprasījums Zibsaišu reģistram tiek nosūtīts pirms maksājuma uzsākšanas. Klients maksājumu aplikācijā norāda saņēmēja identifikatoru, un tajā brīdī tiek veikts pieprasījums Zibsaišu reģistram par atbilstošo saņēmēja informāciju. Saņemtā atbilde tiek parādīta klientam, tādējādi viņš var pārliecināties par saņēmēja informācijas atbilstību un tad iniciēt maksājumu. 2. Ziņojumu apstrādes procedūras Šajā nodaļā attēlotajām ziņojumu plūsmām un to aprakstiem ir informatīvs raksturs Sekmīga informācijas pieprasīšana no Zibsaišu reģistra un maksājuma iniciēšana 1. Zibsaišu reģistra lietotāja klients maksājumu aplikācijā aizpilda saņēmēja informāciju, norādot saņēmēja identifikatoru. 2. Zibsaišu reģistra lietotājam tiek nosūtīts pieprasījums par identifikatoram atbilstošo konta numuru (Latvijas Banka nereglamentē formātus). 3. Zibsaišu reģistra lietotājs nosūta Zibsaišu reģistram informācijas pieprasījuma ziņojumu. 4. Zibsaišu reģistrs nosūta Zibsaišu reģistra lietotājam atbildes ziņojumu uz informācijas pieprasījuma ziņojumu ar pieprasīto informāciju. 5. Zibsaišu reģistra lietotājs nodrošina no Zibsaišu reģistra saņemtās informācijas par identifikatoram atbilstošo konta numuru nodošanu pieprasījuma iesniedzējam. 6. Maksājumu aplikācijā ar saņēmēja datiem tiek aizpildīti attiecīgie maksājuma elementi. 7. Zibsaišu reģistra lietotāja klients maksājumu aplikācijā iniciē maksājumu.

4 2.2. Pieprasītā informācija Zibsaišu reģistrā nav atrasta 4 1. Zibsaišu reģistra lietotāja klients maksājumu aplikācijā aizpilda saņēmēja informāciju, norādot saņēmēja identifikatoru. 2. Zibsaišu reģistra lietotājam tiek nosūtīts pieprasījums par identifikatoram atbilstošo konta numuru (Latvijas Banka nereglamentē formātus). 3. Zibsaišu reģistra lietotājs nosūta Zibsaišu reģistram informācijas pieprasījuma ziņojumu. 4. Zibsaišu reģistrs nosūta Zibsaišu reģistra lietotājam informācijas pieprasījuma noraidījuma ziņojumu, tajā norādot, ka pieprasītā informācija nav atrasta. 5. Zibsaišu reģistra lietotājs nodrošina no Zibsaišu reģistra saņemtās informācijas nodošanu pieprasījuma iesniedzējam. 6. Zibsaišu reģistra lietotāja klients maksājumu aplikācijā redz, ka norādītajam identifikatoram atbilstošā informācija nav atrasta, un var ievadīt citu identifikatoru vai norādīt saņēmēja konta numuru. 3. Ziņojumu sagatavošanas vispārējās prasības 3.1. Simbolu kodēšana Simbolu kodēšanai izmanto UTF-8 kodējumu, un to atbilstoši norāda XML faila galvenē. Piemērs <?xml version="1.0" encoding="utf-8"> Zibsaišu reģistrs apstrādā visus UTF-8 simbolus un neveic pārbaudi, lai noteiktu, kādas simbolu kopas atbalsta katrs Zibsaišu reģistra lietotājs.

5 3.2. Mobilā tālruņa numura uzrādīšana ziņojumos 5 Visos ziņojumos, kuros jānorāda mobilā tālruņa numurs, atsevišķā elementā <PhoneNum> jānorāda mobilā tālruņa numurs bez valsts koda un atsevišķā elementā <CountryCode> mobilā tālruņa numura valsts 4. Ziņojumi 4.1. Informācijas pieprasījuma ziņojums Lai saņemtu mobilā tālruņa numuram atbilstošo konta numura informāciju, Zibsaišu reģistra lietotājs nosūta informācijas pieprasījuma ziņojumu Atbildes ziņojums uz informācijas pieprasījuma ziņojumu Saņemot šā apraksta 4.1. punktā minēto informācijas pieprasījuma ziņojumu, Zibsaišu reģistrs to apstrādā un nosūta atbildi ar informāciju par norādītajam mobilā tālruņa numuram atbilstošo konta numuru. 1. [1..1] <IBANRqst> IBAN pieprasījums. 3. [1..1] <SndgInst> X Sūtītāja iestādes BIC 4. [1..1] <ClientId> X Zibsaišu reģistra lietotāja klienta unikāls identifikators. 5. [1..1] <MsgType> "GET" kods "GET". 6. [1..1] <IBANItem> 7. [0..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 8. {Or <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs. 9. Or} <IBAN> X Konta numurs. 1. [1..1] <IBANInfo> 3. [1..1] <RelMsgId> X Tā informācijas pieprasījuma ziņojuma identifikators, uz kuru sniedz atbildi. 4. [1..1] <MsgType> 5. [1..1] <MsgStatus> 6. [1..1] <MsgCode> 7. [1..1] <IBANItems> 8. [1..1] <IBANItem> 9. [1..1] <BIC> "GET" "ACCP" "ACCP" X kods "GET". Ziņojuma statusa kods ziņojums ir akceptēts un apstrādāts. Apstiprinājuma gadījumā vienmēr ir vērtība "ACCP". 10. [1..1] <IBAN> X Konta numurs. Kontu apkalpojošās iestādes BIC

6 6 11. [1..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 12. [1..1] <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs. 13. [1..1] <Name> X Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds. 14. [1..1] <AccDtTm> X Ieraksta spēkā stāšanās datums Informācijas pieprasījuma noraidījuma ziņojums Ja saņemts informācijas pieprasījuma ziņojums, kurā norādīto informāciju Zibsaišu reģistra lietotājam nav iespējams sniegt, Zibsaišu reģistrs nosūta informācijas pieprasītājam informācijas pieprasījuma noraidījuma ziņojumu Informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojums Lai iekļautu jaunu mobilā tālruņa numura un konta numura sasaisti, Zibsaišu reģistra lietotājs nosūta informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojumu. 1. [1..1] <IBANInfo> 3. [1..1] <RelMsgId> X Tā informācijas pieprasījuma ziņojuma identifikators, uz kuru sniedz atbildi. 4. [1..1] <MsgType> "GET" Ziņojuma tipa norāde; tiek lietots kods "GET". 5. [1..1] <MsgStatus> "RJCT" Ziņojuma statusa kods ziņojums ir noraidīts. 6. [1..1] <MsgCode> Atteikuma iemesla kods (8.5. punkts). 1. [1..1] <IBANRqst> 3. [1..1] <SndgInst> X Sūtītāja iestādes BIC 4. [1..1] <MsgType> "PUT" kods "PUT". 5. [1..1] <IBANItem> 6. [1..1] <BIC> X Kontu apkalpojošās iestādes BIC 7. [1..1] <IBAN> X Konta numurs. 8. [1..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 9. [1..1] <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs. 10. [1..1] <Name> X Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds. Lai veiktu pārmaiņas Zibsaišu reģistrā iekļautajā informācijā, Zibsaišu reģistra lietotājs iesniedz informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojumu.

7 4.5. Informācijas iekļaušanas apstiprinājuma ziņojums 7 Zibsaišu reģistrs nosūta informācijas iekļaušanas apstiprinājuma ziņojumu, lai apstiprinātu mobilā tālruņa numura un konta numura sasaistes iekļaušanu Zibsaišu reģistrā saskaņā ar informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojumu. 6. [1..1] <MsgCode> 7. [1..1] <IBANItems> 8. [1..1] <IBANItem> 9. [1..1] <BIC> "ACCP" X Apstiprinājuma gadījumā vienmēr ir vērtība "ACCP". Kontu apkalpojošās iestādes BIC 10. [1..1] <IBAN> X Konta numurs. 11. [1..1] <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs. 12. [1..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 13. [1..1] <Name> X Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds. 14. [1..1] <AccDtTm> X Ieraksta spēkā stāšanās datums Informācijas anulēšanas pieprasījuma ziņojums Zibsaišu reģistra lietotājs nosūta informācijas anulēšanas pieprasījuma ziņojumu, lai attiecīgā mobilā tālruņa numura un konta numura sasaiste vairs nebūtu pieejama Zibsaišu reģistra lietotājiem. 1. [1..1] <IBANInfo> 3. [1..1] <RelMsgId> X Tā informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojuma identifikators, uz kuru sniedz atbildi. 4. [1..1] <MsgType> "PUT" Ziņojuma tipa norāde; tiek lietots kods "PUT". 5. [1..1] <MsgStatus> "ACCP" Ziņojuma statusa kods ziņojums ir izpildīts. 1. [1..1] <IBANRqst> 3. [1..1] <SndgInst> X Sūtītāja iestādes BIC 4. [1..1] <MsgType> "DELETE" kods "DELETE". 5. [1..1] <IBANItem> 6. [1..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 7. [1..1] <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs.

8 4.7. Informācijas anulēšanas apstiprinājuma ziņojums 8 Zibsaišu reģistrs nosūta informācijas anulēšanas apstiprinājuma ziņojumu, lai apstiprinātu, ka attiecīgā mobilā tālruņa numura un konta numura sasaiste ir anulēta saskaņā ar informācijas anulēšanas pieprasījuma ziņojumu un vairs nav pieejama Zibsaišu reģistra lietotājiem. 6. [1..1] <MsgCode> 7. [1..1] <IBANItems> 8. [1..1] <IBANItem> 9. [1..1] <BIC> "ACCP" X Apstiprinājuma gadījumā vienmēr ir vērtība "ACCP". Kontu apkalpojošās iestādes BIC 10. [1..1] <IBAN> X Konta numurs. 11. [1..1] <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs. 12. [1..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 13. [1..1] <Name> X Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds. 14. [1..1] <AccDtTm> X Ieraksta spēkā stāšanās datums Paziņojuma ziņojums par informācijas anulēšanu informācijas iekļaušanas rezultātā Ja Zibsaišu reģistrā iesniegts informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojums, kurā norādītais mobilā tālruņa numurs jau iekļauts Zibsaišu reģistrā, Zibsaišu reģistra lietotājam, kurš iepriekš iesniedzis šo informāciju, tiek nosūtīts paziņojuma ziņojums par informācijas anulēšanu informācijas iekļaušanas rezultātā. 1. [1..1] <IBANInfo> 3. [1..1] <RelMsgId> X Tā informācijas anulēšanas pieprasījuma ziņojuma identifikators, uz kuru sniedz atbildi. 4. [1..1] <MsgType> "DELETE" Ziņojuma tipa norāde; tiek lietots kods "DELETE". 5. [1..1] <MsgStatus> "ACCP" Ziņojuma statusa kods ziņojums ir izpildīts. 1. [1..1] <IBANOwn> 3. [1..1] <MsgType> "OWN" kods "OWN". 4. [1..1] <IBANItems> 5. [1..1] <IBANItem> 6. [1..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 7. [1..1] <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs.

9 9 8. [1..1] <AccDtTm> Pārmaiņu spēkā stāšanās datums un laiks Paziņojuma ziņojums par informācijas iekļaušanu Ja Zibsaišu reģistrā iesniegts informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojums, Zibsaišu reģistra lietotājam, kurš pieteikuma veidlapā Zibsaišu reģistra lietošanai izvēlējies saņemt šādu ziņojumu, tiek nosūtīts paziņojuma ziņojums par informācijas iekļaušanu Paziņojuma ziņojums par informācijas anulēšanu Ja Zibsaišu reģistrā iesniegts informācijas anulēšanas pieprasījuma ziņojums, Zibsaišu reģistra lietotājam, kurš pieteikuma veidlapā Zibsaišu reģistra lietošanai izvēlējies saņemt šādu ziņojumu, tiek nosūtīts paziņojuma ziņojums par informācijas anulēšanu Atbildes ziņojums uz ziņojumu, kurš neatbilst shēmai Ja no Zibsaišu reģistra lietotāja saņemts ziņojums, kurš neatbilst ziņojuma shēmai, kā atbilde uz šo kļūdaino ziņojumu tiek nosūtīts noraidījuma ziņojums ar informāciju, ka ziņojums nav apstrādājams. 1. [1..1] <IBANOwn> 3. [1..1] <MsgType> "NEW" kods "NEW". 1. [1..1] <IBANOwn> 3. [1..1] <MsgType> "DEL" kods "DEL". 4. [1..1] <IBANItems> 5. [1..1] <IBANItem> 6. [1..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 7. [1..1] <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs. 8. [1..1] <AccDtTm> X Pārmaiņu spēkā stāšanās datums un laiks. 1. [1..1] <FastCrptMsg> 3. [1..1] <RelMsgId> X Tā ziņojuma identifikators, uz kuru sniedz atbildi. 4. [1..1] <CreDtTm> X Ziņojuma izveidošanas datums un laiks. 5. [1..1] <MsgErrCode> X Vienmēr ir vērtība "INVSCHEMA".

10 10 5. Ziņojuma unikalitātes nosacījumi Zibsaišu reģistrs, pieņemot informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojumu, veic ziņojumu dublēšanās pārbaudes. Ja visi dublēšanās pārbaudēs izmantotie dati jaunajā iesniegtajā ziņojumā ir identiski ar datiem jau saņemtā ziņojumā, jauno iesniegto ziņojumu noraida. Nr.p.k. Apraksts 1. Datums, kad ziņojums saņemts Zibsaišu reģistrā. 2. Sūtītāja iestādes BIC 3. Ziņojuma identifikators. 4. Ziņojuma tips. 6. Ziņojuma elektroniskā parakstīšana Zibsaišu reģistra lietotājam elektroniski jāparaksta šādi ziņojumi: informācijas iekļaušanas pieprasījuma ziņojums; informācijas anulēšanas pieprasījuma ziņojums. Zibsaišu reģistrs elektroniski paraksta atbildes ziņojumu uz informācijas pieprasījuma ziņojumu. Ziņojuma parakstīšanai Zibsaišu reģistra lietotājam jāizmanto Latvijas Bankas izsniegtās paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja parakstīšanas atslēgas. Lai nodrošinātu paraksta pārbaudi, sertifikāta publiskā daļa jāiekļauj paraksta atribūtos. Parakstīšanai tiek izmantota Vispasaules Tīmekļa konsorcija (World Wide Web Consortium; W3C) rekomendēta XML dokumentu parakstīšanas shēma. Jāparaksta viss ziņojums, un paraksts jāiekļauj ziņojuma saturā. Ziņojuma paraksta pārbaudē paraksta sadaļa nav jāiekļauj ziņojuma kontrolsummas aprēķinā. Ziņojuma paraksta saturs <Signature xmlns=" <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm=" <SignatureMethod Algorithm=" <Reference URI="> <Transforms> <Transform Algorithm=" /> </Transforms> <DigestMethod Algorithm=" <DigestValue></DigestValue> </Reference> </SignedInfo> <SignatureValue></SignatureValue> <KeyInfo> <X509Data> <X509Certificate></X509Certificate> </X509Data> </KeyInfo> </Signature>

11 11 Obligāti norādāmo paraksta elementu apraksts Elements Atribūti Apraksts CanonicalizationMethod Algorithm=" 3.org/TR/2001/REC-xmlc14n " SignatureMethod Algorithm=" 3.org/2001/04/xmldsigmore#ecdsa-sha256" Jānorāda: C-xml-c14n Norāda parakstīšanas algoritmu. Jānorāda: dsig-more#ecdsa-sha256. Reference URI=" Definē atsauci uz parakstāmo ziņojuma sekciju; tā kā tiks parakstīts viss ziņojums un paraksts pievienots pēc parakstīšanas, jānorāda URI=". Transform DigestMethod DigestValue SignatureValue X509Certificate Algorithm=" 3.org/2000/09/xmldsig#env eloped-signature" Algorithm=" 4/xmlenc#sha256" Jānorāda paraksta pievienošanas metode: dsig#enveloped-signature. Norāda kontrolsummas aprēķina algoritmu. Jānorāda: enc#sha256. Norāda ziņojuma kontrolsummu. Vērtība jānorāda base64 kodējumā. Norāda ziņojuma elektronisko parakstu. Vērtība jānorāda base64 kodējumā. Norāda sertifikātu, ar kuru parakstīts ziņojums. Vērtība jānorāda base64 kodējumā. 7. Visu Zibsaišu reģistrā reģistrēto mobilā tālruņa numuru saraksts Zibsaišu reģistrs piedāvā Zibsaišu reģistra lietotājam iespēju saņemt visu Zibsaišu reģistrā reģistrēto mobilā tālruņa numuru sarakstu. Zibsaišu reģistra lietotājam, kurš pieteikuma veidlapā Zibsaišu reģistra lietošanai izvēlējies saņemt šādu sarakstu, katru dienu plkst Zibsaišu reģistrs, izmantojot pieteikuma veidlapā Zibsaišu reģistra lietošanai norādīto metodi, nosūta lietotājam visu Zibsaišu reģistrā reģistrēto mobilā tālruņa numuru sarakstu Failu nosaukumi Zibsaišu reģistra lietotājam, kurš pieteikuma veidlapā Zibsaišu reģistra lietošanai izvēlējies saraksta saņemšanu faila veidā, izmantojot failu apmaiņas servisu,visu Zibsaišu reģistrā reģistrēto mobilā tālruņa numuru saraksts tiek nosūtīts kā ZIP kompresēts fails. Šim failam piešķir unikālu nosaukumu formātā ccdddnnnn.ext, kur: cc faila tips "SP"; ddd dienas datums, kas izteikts kā dienu skaits no kārtējā gada sākuma (piemēram, 1. janvāris "001", 25. februāris "056"); nnnn faila ar attiecīgo valutēšanas datumu kārtas numurs; ext kompresētā faila paplašinājums ".zip".

12 Tīmekļa pakalpes ziņojuma formāts Zibsaišu reģistra lietotājam, kurš pieteikuma veidlapā Zibsaišu reģistra lietošanai izvēlējies saraksta saņemšanu, izmantojot tīmekļa pakalpi, visu Zibsaišu reģistrā reģistrēto mobilā tālruņa numuru saraksts tiek nosūtīts kā ZLIB kompresēts ziņojums. Ziņojumu noformē saskaņā ar šajā punktā minēto tabulu, mobilā tālruņa numuru saraksta ziņojumu ZLIB kompresē un ievieto <Body> elementā, un pēc tam viss ziņojums tiek elektroniski parakstīts Mobilā tālruņa numuru saraksts Mobilā tālruņa numuru saraksts tiek veidots atbilstoši šādai struktūrai. Nr. Lietojummāts Elements For- Apraksts 1. [1..1] <LBData> 2. [1..1] <Header> 3. [1..1] <SenderReference> X Ziņojuma identifikators. 4. [1..1] <MessageIdentifier> X Ziņojuma veida norāde; jānorāda faila tips "SP". 5. [1..1] <Format> X Ziņojuma formāts; norāda "XML". 6. [1..1] <Timestamp> X Ziņojuma izveidošanas datums un laiks. 7. [1..1] <Sender> X Latvijas Bankas BIC kods (LACBLV2X). 8. [1..1] <Receiver> X Saņēmēja iestādes BIC 9. [1..1] <Service> X Sistēmas koda norāde; jālieto "FEKS". 10. [1..1] <Body> X Mobilā tālruņa numuru saraksta ziņojums ZLIB kompresēts un base64 kodējumā. Nr. Lietojummāts Elements For- Apraksts 1. [1..1] <FastIBANPhoneList> 2. [1..1] <CreDtTm> X Ziņojuma izveidošanas datums un laiks. 3. [1..1] <PhoneItems> 4. [1..n] <PhoneItem> 5. [1..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 6. [1..1] <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs. 8. Zibsaišu reģistra lietotāja visas iesniegtās informācijas saraksts Zibsaišu reģistrs piedāvā Zibsaišu reģistra lietotājam iespēju pieprasīt visas ar tā attiecīgo reģistrēto BIC kodu Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas sarakstu. Tā kā saraksts ir apjomīgs, pieprasījumu saņemšana un saraksta nosūtīšana notiek, izmantojot failu apmaiņas servisu.

13 Failu nosaukumi Zibsaišu reģistra lietotāja visas Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas saraksts tiek nosūtīts kā ZIP kompresēts, šifrēts un elektroniski parakstīts fails. Šim failam piešķir unikālu nosaukumu formātā ccdddnnnn.ext, kur: cc faila tips; ddd dienas datums, kas izteikts kā dienu skaits no kārtējā gada sākuma (piemēram, 1. janvāris "001", 25. februāris "056"); nnnn faila ar attiecīgo valutēšanas datumu kārtas numurs; ext kompresētā faila paplašinājums ".zip"; ext šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ".p7m". Pieļaujamie failu tipi: "SQ" pieprasījums; "SA" saraksts; "SE" kļūda; sarakstu nevar izveidot Zibsaišu reģistra lietotāja visas Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas saraksta pieprasījums Lai saņemtu Zibsaišu reģistra lietotāja visas ar attiecīgo tam reģistrēto BIC kodu Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas sarakstu, Zibsaišu reģistra lietotājs nosūta pieprasījuma ziņojumu ar šādu struktūru. Šis ziņojums jāiekļauj "SQ" tipa failā. Šo failu nav nepieciešams šifrēt un elektroniski parakstīt Atbilde uz visas Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas saraksta pieprasījuma ziņojumu Zibsaišu reģistrs, saņemot šā apraksta 8.2. punktā minēto ziņojumu, to apstrādā un nosūta atbildi XML ziņojuma veidā, kas ietverts atsevišķā failā un tiek nosūtīts, izmantojot failu apmaiņas servisu. Šis ziņojums tiek iekļauts "SA" tipa failā, kas tiek šifrēts un elektroniski parakstīts. Informācija par Zibsaišu reģistra lietotāja visu Zibsaišu reģistrā iesniegto informāciju tiek formēta atbilstoši šādai struktūrai. 1. [1..1] <IBANRqst> 3. [1..1] <MsgType> "GET" kods "GET". 4. [1..1] <IBANItem> 5. [1..1] <BIC> X Zibsaišu reģistra lietotāja BIC 1. [1..1] <IBANInfo>

14 3. [1..1] <RelMsgId> 4. [1..1] <MsgType> 5. [1..1] <MsgStatus> 6. [1..1] <MsgCode> 7. [1..1] <IBANItems> 8. [1..n] <IBANItem> 9. [1..1] <BIC> 14 X "GET" "ACCP" "ACCP" X Tā informācijas pieprasījuma ziņojuma identifikators, uz kuru tiek sniegta atbilde. kods "GET". Ziņojuma statusa kods ziņojums ir akceptēts un apstrādāts. Apstiprinājuma gadījumā vienmēr ir vērtība "ACCP". Kontu apkalpojošās iestādes BIC 10. [1..1] <IBAN> X Konta numurs. 11. [1..1] <CountryCode> X Mobilā tālruņa numura valsts 12. [1..1] <PhoneNum> X Mobilā tālruņa numurs. 13. [1..1] <Name> X Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds. 14. [1..1] <AccDtTm> X Datums un laiks, kad Zibsaišu reģistra ieraksts stājies spēkā Zibsaišu reģistra lietotāja visas Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas saraksta pieprasījuma noraidījums Ja saņemtais Zibsaišu reģistra lietotāja visas ar attiecīgo tam reģistrēto BIC kodu Zibsaišu reģistrā iesniegtās informācijas saraksta pieprasījums iesniegts neatbilstoši prasībām vai pieprasīto informāciju nav iespējams sniegt, Zibsaišu reģistrs nosūta Zibsaišu reģistra lietotājam informācijas pieprasījuma noraidījuma ziņojumu ar šādu struktūru. Nr. 1. [1..1] <IBANInfo> 3. [1..1] <RelMsgId> X Tā informācijas pieprasījuma ziņojuma identifikators, uz kuru tiek sniegta atbilde. 4. [1..1] <MsgType> "GET" kods "GET". 5. [1..1] <MsgStatus> "RJCT" Ziņojuma statusa kods ziņojums ir noraidīts. 6. [1..1] <MsgCode> Ziņojuma noraidīšanas iemesls (sk punktu) Atbildes ziņojumu kodi Nr Apraksts. 1. ACCP Ziņojums ir korekts. 2. NOTFOUND Prasītā informācija nav atrodama. 3. NOTSIGNED Ziņojums nav elektroniski parakstīts.

15 15 4. INVSIGNATURE Ziņojums nav parakstīts ar atbilstošu elektronisko parakstu. 5. BICMISMATCH Sūtītāja iestāde nav Zibsaišu reģistra lietotājs. 6. INVRECORDBIC Kontu apkalpojošās iestādes BIC kods nav reģistrēts Zibsaišu reģistrā. 7. INVDIRECTPAR TICPANT 9. Datu formāti 9.1. MessageIdentification <MsgId> Datu tips Max36Text Formāts maxlength: 36 minlength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu RelatedMessageIdentification <RelMsgId> Datu tips Max36Text Formāts maxlength: 36 minlength: 1 Nevar saturēt tukšuma simbolu BIC <BIC> Datu tips Formāts 9.4. IBAN <IBAN> Datu tips Formāts 9.5. PhoneNum <PhoneNum> Datu tips Formāts Kontu apkalpojošās iestādes BIC kods nav reģistrēts Zibsaišu reģistra lietotājam. BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} IBANIdentifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} phonetype [^\+[0-9]{11} 9.6. CountryCode <CountryCode> Datu tips CountryCode Formāts [0-9]{1,4} 9.7. Name <Name> Datu tips Max70Text Formāts maxlength: 70 minlength: MessageType <MsgType> Datu tips Papildu nosacījumi Code Atļauts lietot tikai attiecīgajā ziņojumā atļautos kodus ("GET", "DEL","DELETE", "NEW", "OWN") MessageStatus <MsgStatus> Datu tips Papildu nosacījumi Code Atļauts lietot tikai attiecīgajā ziņojumā atļautos kodus ("ACCP", "RJCT").

16 9.10. MessageCode <MsgCode> Datu tips Papildu nosacījumi 16 Code Atļauts lietot tikai noteiktos kodus (sk punktu) SendingInstitution <SndgInst> Datu tips Formāts ClientId <ClientId> Datu tips Max60Text Formāts maxlength: 60 minlength: AccDtTm <AccDtTm> Datu tips ISODateTime BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs M. Kālis

Kārtības 2. pielikums "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts"

Kārtības 2. pielikums Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts Latvijas Bankas Zibsaišu reģistra funkcionālais apraksts Saturs Pielikums Latvijas Bankas valdes 2019. gada 11. aprīļa kārtībai Nr. 1560/3 1. IBAN konta numuru un identifikatoru sasaiste... 2 2. Ziņojumu

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Kārtības 2. pielikums "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts"

Kārtības 2. pielikums Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts 2. pielikums Latvijas Bankas valdes 2019. gada 11. aprīļa kārtībai Nr. 1560/5 Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) zibmaksājumu servisa funkcionālais apraksts Saturs 1. Zibmaksājumu

Sīkāk

Kārtības 2. pielikums "Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts"

Kārtības 2. pielikums Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS) funkcionālais apraksts 1. pielikums Latvijas Bankas valdes 2019. gada 11. aprīļa kārtībai Nr. 1560/5 Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) klīringa servisa funkcionālais apraksts Saturs 1. Ziņojumu apmaiņa

Sīkāk

Microsoft Word - 2.d. EKS_funkc_apr_AMS_v2.docx

Microsoft Word - 2.d. EKS_funkc_apr_AMS_v2.docx Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēmas) funkcionālais apraksts 2. daļa Ātro maksājumu serviss Saturs 2 1. EKS sistēmas ĀMS servisa darbības shēma un ziņojumu apmaiņas principi...

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu

NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums Izdots saskaņā ar likuma

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 5.10.2010. PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM. 2018 Dokumenta versija: 2018.003 Pēdējie labojumi: 2018-06-13 [LDZ VPN INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.] Instrukcija iepazīstina ar CheckPoint Endpoint VPN programmatūru, tā instalāciju / konfigurāciju

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008

Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 Autentifikācija Windows darbstacijās ar eid viedkarti Konfigurācijas rokasgrāmata Konfigurācija atbilst Windows Server 2012 R2 un Windows Server 2008 R2 domēna kontroleriem ar atbilstošu Aktīvās Direktorijas

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

MANUĀLĀS IEVADES NORĀDES PIEGĀDĀTĀJIEM 1 PIEGĀDĀTĀJA KOMPLEKTS PADOMI PAR E-RĒĶINU MANUĀLU IEVADI PORTĀLĀ GADA SEPTEMBRIS Piegādātāji ievēro pie

MANUĀLĀS IEVADES NORĀDES PIEGĀDĀTĀJIEM 1 PIEGĀDĀTĀJA KOMPLEKTS PADOMI PAR E-RĒĶINU MANUĀLU IEVADI PORTĀLĀ GADA SEPTEMBRIS Piegādātāji ievēro pie MANUĀLĀS IEVADES NRĀDES PIEGĀDĀTĀJIEM 1 PIEGĀDĀTĀJA KMPLEKTS PADMI PAR E-RĒĶINU MANUĀLU IEVADI PRTĀLĀ 2018. GADA SEPTEMBRIS Piegādātāji ievēro piegādātāja komplektā norādīto. Uzņēmums KNE uzlabo iepirkumu-maksājumu

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero Cenrādis uzņēmumiem 2016-05-01 2016-10-31 Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00 DNB internetbankas

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Noteikumi_NEUTRAL_ar atļauju

Noteikumi_NEUTRAL_ar atļauju Preču loterijas NEUTRAL NĒ smaržvielām un krāsvielām loterija RIMI veikalu tīklā noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs un pārdevējs ir SIA EUGESTA un Partneri, reģ. nr. 40003321238, juridiskā adrese:

Sīkāk

Virsraksts (Heading 2)

Virsraksts (Heading 2) Lietotāja rokasgrāmata Saturs IEVADS...4 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA...5 PRIEKŠNOTEIKUMI DIGI::FIRMA INSTALĀCIJAI...5 TEHNISKĀS PRASĪBAS...5 SISTĒMAS DIGI::FIRMA UZSTĀDĪŠANA...5 DIGI::FIRMA datu bāzes servera

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk