Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas"

Transkripts

1 Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas Izmaksātais atalgojums Monvīds Švarcs Novada domes SIA ALAAS kapitāldaļu turētāja pārstāvis Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Elvīra Pizāne Novada domes vietniece Vilis Deksnis Novada domes deputāts Izglītības pārvaldes s vietnieks Juris Gailums Novada domes deputāts Voldemārs Silagaiļs Novada domes deputāts Administratīvās komisijas Viktors Miglāns Novada domes deputāts Imants Skudra Novada domes deputāts Pēteris Stanka Novada domes deputāts Pēteris Karacajevs Novada domes deputāts Aivars Buharins Novada domes deputāts Zigfrīds Lukaševičs Novada domes deputāts Valda Tutina Novada domes deputāts Ināra Šindarjova Novada domes deputāts Ivars Igaunis Novada domes deputāts Ernests Klīdzējs Novada domes deputāts Jānis Macāns Novada domes deputāts Dainis Viļums Novada domes deputāts Tatjana Sudnika Maltas bāriņtiesas s vietniece Māra Taranda Maltas bāriņtiesas Feimaņu pagasta sociālā Edīte Kroiče Maltas bāriņtiesas Ināra Lāce Maltas bāriņtiesas Ausma Bicāne Vērēmu bāriņtiesas (t.sk. atvaļinājums par oktobri un novembri) Anna Gailume Vērēmu bāriņtiesas Silvija Kipļuka Vērēmu bāriņtiesas s vietniece Tatjana Pujate Vērēmu bāriņtiesas 90.11

2 Daina Igaune Vērēmu bāriņtiesas Daina Bule Ozolaines bāriņtiesas Larisa Moroza Ozolaines bāriņtiesas Silvija Kluša Ozolaines bāriņtiesas Ieva Zepa Ozolaines bāriņtiesas Alla Smirnova Kaunatas bāriņtiesas Jeļena Kručāne Kaunatas bāriņtiesas s vietniece Veniranda Laizāne Kaunatas bāriņtiesas Ina Muravska Ilona Delvere Kaunatas bāriņtiesas Gaigalavas bāriņtiesas (t.sk. atvaļinājums par oktobri un novembri) Marija Degle Gaigalavas bāriņtiesas Biruta Obermane Gaigalavas bāriņtiesas s vietniece Iveta Reble Gaigalavas bāriņtiesas Irita Viļuma Gaigalavas bāriņtiesas (t.sk. atvaļinājums par oktobri un novembri) Zinaīda Šilova Maltas bāriņtiesas Jeļena Vabale Bāriņtiesas Jānis Troška Vadims Čuhnovs Ingrīda Zelča Veronika Jakovļeva Brigita Arbidāne Juris Dombrovskis Aivars Skrebinskis Novada pašvaldības izpilddirektors Administratīvās komisijas sekretārs Ekonomikas, finanšu un grāmatvedības nodaļas Galvenā grāmatvede (t.sk. atvaļinājums par oktobri) Attīstības plānošanas nodaļas (t.sk. atvaļinājums par oktobri) Pašvaldības IT kompetences centra vadītājs Būvtehniķis

3 Jevgeņija Tepcova Būvvaldes galvenā speciālists Būvvaldes speciālists Pēteris Ziliņš Lilija Ţukovska Izglītības pārvaldes Aija Dundure Administratīvās komisijas Ināra Pleikšne Kultūras nodaļas Olga Kozlova Atbildīgā amatpersona par personu dzīvesvietas deklarāciju Saimnieciskā nodrošinājuma Andris Koļčs un infrastruktūras nodaļas (t.sk. atvaļinājums par vadītājs oktobri) Larisa Vinogradova Pilnvarota persona iepirkuma veikšanai Ilona Turka Juridiskās un lietvedības nodaļas Lilita Lucatniece Dzimtsarakstu nodaļas Marija Deksne Dzimtsarakstu nodaļas s vietniece Liene Līce Būvvaldes (t.sk. atvaļinājums par oktobri) Indra Kroiče Nodokļu ekonomists Jānis Opincāns Jānis Volks Jevģenija Gruzinska Sociālā dienesta (t.sk.atvaļinājuma nauda ) Zita Bautre Galvenā speciāliste darbam ar bērniem un ģimenēm Anna Tarakanova Galvenā speciāliste darbam ar (t.sk.atvaļinājuma pieaugušām personām nauda 96.63) Inta Greivule-Loca Sociālā Sanita Tauriņa Sociālā (t.sk.atvaļinājuma nauda ) Silvija Strankale Audriņu pagasta sociālā Natālija Dukule Bērzgales pagasta sociālā (t.sk.atvaļinājuma nauda 37.57) Inta Vegileja Čornajas pagasta sociālā Marina Mihaļkeviča Čornajas pagasta sociālās palīdzības organizatore 96.35(t.sk.atvaļinājuma nauda 44.90)

4 Ilze Tutāne Dricānu pagasta sociālā Angelīna Spridzāne Gaigalavas pagasta sociālā Svetlana Sprukte Griškānu pagasta vecākā sociālā Rita Ţurzdina Griškānu pagasta sociālā Nellija Pujate Ilzeskalna pagasta sociālā Anita Ikauniece Kaunatas pagasta sociālā Andrejs Kasparāns Lendžu pagasta sociālais darbinieks Dina Skrebinska Lūznavas pagasta sociālā Sandra Kalniņa Nagļu pagasta sociālā Ināra Šķestere Nautrēnu pagasta vecākā sociālā Jekaterina Ozolaines pagasta sociālā Bondarenko Viola-Anna Bīriņa Ozolaines pagasta sociālā Ārija Skromule Ozolmuižas pagasta sociālā Iveta Novika Maltas pagasta vecākā sociālā Anita Safonova Maltas pagasta sociālā Edita Šimkute Maltas pagasta sociālā Dace Mikasenoka Maltas pagasta sociālās palīdzības organizatore Ingus Trūlis Mākoņkalna pagasta sociālais darbinieks Anna Beitāne Pušas pagasta sociālā Biruta Ieviņa Rikavas pagasta sociālā Inese Zdanovska Sakstagala pagasta sociālā Anita Adejanova Kantinieku pagasta sociālā Vera Laškova Silmalas pagasta vecākā (t.sk.atvaļinājuma nauda 56.80) (t.sk.atvaļinājuma nauda 10.70)

5 Ināra Poļakova Tatjana Īlena Jana Ţuka Biruta Kruste Ruta Baltiņa Alla Dervinika Natālija Bernāne sociālā Silmalas pagasta sociālā Silmalas pagasta sociālā Silmalas pagasta sociālā Strūžānu pagasta sociālā Stoļerovas pagasta sociālā Verēmu pagasta vecākā sociālā Verēmu pagasta sociālā (t.sk.atvaļinājuma nauda ) (t.sk. atvaļinājuma nauda ) Audriņu pagasta pārvaldes un amatpersonas Izmaksātais atalgojums Vladimirs Tihomirovs Pagasta pārvaldes vadītājs 583,72 Zinaīda Bodţa Pamatskolas direktore 339,66 Tatjana Smirnova Pamatskolas direktores vietniece 62,41 Indra Dzene PII 306,28 Valentīna Viša Bibliotēkas 204,82 Tamāra Smirnova Aivars Šembelis Kultūras nama Komunālās saimniecības pārzinis 264,00 313,25 Elvīra Belisova Galvenā grāmatvede 345,00 Marija Jačeikina Tatjana Pavlova Zemes lietu speciālists 200,55 26,70 Bērzgales pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas s

6 Pagasta pārvaldes vadītājs 478,50 Arvīds Dunskis Inese Adijāne Galv.grāmatvede 273,20 Daila Ekimāne Kultūras nama 250,82(t.sk. atv. 28,50) Sandra Lankovska p-skolas saimniecības 187,64 9(t.sk. atv.29,54) pārzine Olga Pekša Muzeja krājumu glabātāja 138,07 Olga Jurčenko PII 345,54 Ruta Romanova Bibliotēkas 172,17 Čornajas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Oļegs Kvitkovskis Pagasta pārvaldes vadītājs par 2012.gada oktobri 449,27 Iveta Broliša Oļesja Apīne Solvita Kučere Silvija Deksne Alla Bule Vija Jeršova Oļesja Sizoņeca- Galvenā grāmatvede 324,97 Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes 306,28 Zemes lietu speciāliste 88,01 Rāznas (Čornajas) bibliotēkas 202,30 Ratnieku bibliotēkas 202,30 Kultūras nama 224,11 (t.sk. atvaļinājuma nauda - 77,82) Kultūras nama 191,48

7 Poskrjobiševa Dricānu pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas par 2012.gada oktobra Pagasta pārvaldes Skaidrīte Melne Biruta Bikovska loc. Ināra Platonova loc. Sarmīte Meţule Skolas direktore Jevgēnija Pavārnieka Bibliotēkas Genovefa Jonāne Kultūras nama Biruta Bikovska PII Feimaņu pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Anita Verčinska Pagasta pārvaldes Aksana Baboviča Galvenā grāmatvede Vita Ameļko Pārvaldes lietvede (tai skaitā atvaļinājums 8) Arnolds Taranda Zemes lietu speciālists Ingrīda Tjarve Kultūras nama ((tai skaitā atvaļinājums 43.56) Erna Ulase Bibliotēkas Aina Drikšņa Feimaņu pamatskolas direktore Ineta Upeniece Feimaņu pamatskolas direktores vietniece

8 Gaigalavas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Voldemārs Vabals Ināra Ūsīte Ineta Kruste I.Kuhaļska Ilga Švarce Marija Vabale Vija Sjomkāne Valentīna Deksne Leongina Latkovska Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs Gaigalavas vidusskolas direktore Gaigalavas pamatskolas Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskola Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes Gaigalavas bibliotēkas Vecstrūžānu bibliotēkas Gaigalavas kultūras nama Sabiedrisko aktivitāšu centra s 541,24 518,23 403,21 302,28 306,28 174,50 72,38 218,29 164, ,35 APD darba vadītājs Griškānu pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas par 2012.gada oktobra mēnesī (neto summa Ls) Irēna Gţibovska Griškānu pagasta pārvaldes 1229,51 (t.sk.atvaļinājuma ) Svetlana Klīdzēja Pirmsskolas izglītības iestādes 393,35 Valdis Otdeļnijs Saimniecības pārzinis 300,37 Iveta Rutkovska sekretāre 40,05 Ilzeskalna pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Genovefa Gailuma Pagasta pārvaldes 352,10

9 Reņa Gailuma Anna Kūkoja Inese Boltāne Ilzeskalna pirmskolas izglītības iestādes Zemes ierīkotāja Bibliotēkas 352,62 160,25 187,47 Kantinieku pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Pagasta pārvaldes vadītājs 325,80 Jānis Pīgoznis Regīna Joniškāne Bibliotēkas Kaunatas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas ( neto summa) Vasīlijs Bašmakovs Sandra Brokāne Eļa Astiča Karīna Belova Biruta Potašova Dace Zagorska Anita Klismete Sandra Viša Ināra Graudumniece Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Kaunatas vidusskolas direktore Kaunatas vidusskolas Kaunatas vidusskolas Kaunatas vidusskolas informātikā Kaunatas vidusskolas Kaunatas vidusskolas izglītības jomā Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņš Kaunatas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede 583,72 500,71 373,59 Darba nespējas lapa B 397,52 209,35 424,20 419,85 338,32

10 Kaunatas pagasta 677,73( t.sk. atvaļin. 463,44) Juris Cipruss komunālās saimniecības pārzinis Viktors Grišunovs Kaunatas pagasta pārvaldes 147,42 zemes ierīkotājs Nellija Vasiļjeva Kaunatas tautas nama 213,12 Ţanna Aniščenko Dubuļu tautas nama 108,04 Tamāra Kablanova Kaunatas bibliotēkas 249,20 Janīna Jermašķeviča Dubuļu bibliotēkas 175,60 Lendţu pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Voldemārs Deksnis Kornelija Šarkovska Ligita Meļko Edgars Kipļuks Kristīne Leščinska Valda Selicka Pagasta pārvaldes vadītājs 362,50 Galvenā grāmatvede 311,62 Lendžu kultūras nama 246,50 Kalnezeru Katoļu 328,41 pamatskolas direktore Kalnezeru Katoļu 24,97 pamatskolas direktora vietn. Lūznavas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Vladimirs Špeļs Edīte Kroiče par 2012.gada oktobra mēnesi 659,32 ( t.sk. atvaļinājuma Pagasta pārvaldes vadītājs nauda par novembra mēnesi 214,20) Pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa 341,28

11 Ina Kaļiņina Irina Romančuka Ingrīda Černiševa Zemes lietu speciāliste 195,62 Nadeţda Tarasova Lūznavas bibliotēkas 188,95 Maltas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Vitālijs Skudra Pārvaldes vadītājs 710,35 Janīna Otikova Galvenā grāmatvede 371,60 ( t.sk.atv.) Marija Pranče Alīda Jasmane Inese Siliniece Viktors Šmaukstelis Zemes lietu speciālists 211,50 Elīna Prusaka Kultūras nama 278,25 Zoja Čursina Bibliotēkas 194,51 Elvīra Pinka Muzeja 202,30 Inta Danovska Ineta Skudra Vinera Dimpere Marija Zeltiņa Normunds Štekels Lija Kļaviņa Lozda Sandra Štekele Rita Saukāne Muzeja krājumu komisijas Muzeja krājumu komisijas Nekustāma īpašuma nodokļa speciālists Maltas 2.vidusskolas direktore Maltas 1.vidusskolas direktore Maltas mūzikas skolas direktors Maltas 1.vidusskolas Maltas 1.vid.direktora vietniece Maltas 1.vid.direktora vietnieks 221,75 439,78 365,95 235,21 353,33 295,98 48,83

12 Larisa Borisova Anita Purviņa Gaļina Bogdanova Vija Danilova Regīna Pranča Maltas 2.vid.direktora vietnieks Maltas 2.vidusskolas direktora vietnieks Maltas 2.vid.direktora vietniece Maltas bērnu un jauniešu centra Maltas pirmsskolas izglītības iestādes 293,75 132,49 132,40 284,32 (t.sk.atv.) 371,95 Mākoņkalna pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Pagasta pārvaldes vadītājs 446,75 Sergejs Bašmakovs Veniranda Laizāne Mākoņkalna PII 320,03 Vilhelmīna Trūle Galvenā grāmatvede 304,95 Skaidrīte Beitāne KN 188,95 Lilita Kudrjavceva Bibliotēkas 184,80 Jānis Kairišs Saimniecības pārzinis Nagļu pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas s Viktors Vasiļevskis Pagasta pārvaldes vadītājs Anna Baleiša Tautas nama Veronika Volka Bibliotēkas Aija Orenīte Pirmsskolas izgl.iest

13 Nautrēnu pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Līvija Plavinska Anita Ţogota Ruta Krišāne Marija Mazure Aelita Mūrniece Irina Ţukova Tatjana Pujate Anita Ţogota Jānis Salenieks s Pagasta pārvaldes Nautrēnu vidusskolas direktore Nautrēnu vidusskolas direktora vietnieks Nautrēnu vidusskolas direktora vietnieks Nautrēnu vidusskolas direktora vietnieks Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskolas Nautrēnu pagasta PII Vālodzīte Bibliotēkas Sporta halles kultūras nama vadītājs Ozolaines pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Zinaīda Skredele Pagasta pārvaldes 556,42 Maltas 2.vidusskolas 110,14 Gaļina Bogdanova struktūrvienības Liepu pamatskolas struktūrvienības Izglītības iestādes 20,02 bibliotekārs Valentīna Mališeva Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes Jāņtārpiņš 353,29 Nadeţda Kovaļevska Tautas nama 215,65 Antoņina Dzene Bibliotēkas 198,15

14 Antoņina Čistjakova Zemes lietu speciālists 198,15 Sandra Kaša 2,67 Svetlana Petrova 2,67 Liene Larko 2,67 Juris Runčs Komunālās saimniecības pārzinis 186,90 Ozolmuiţas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Velta Runča Pagasta pārvaldes 429,25 Arnita Poiša Kultūras nama 112,97 Zinaīda Aļberhta Bibliotēkas 218,47 Kristīne Rimša Bērnu un jauniešu centra 178,12 Pušas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Vitālijs Butlers i (netto summa) Pagasta pārvaldes vadītājs 343,30 Silvija Pīgoţne Tautas nama 161,44 Austra Nipere Bibliotēkas 161,44 Aivars Lebuss Zemes ierīkotājs 84,67 Rikavas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas par 2012.gada oktobrī Andrejs Tārauds Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs (tsk.atvaļinājums) Velta Melne Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes Biruta Ieviņa

15 Lilita Tāraude Vilma Poplavska Bibliotēkas Inese Vērdiņa Kultūras nama Juris Deglis Saimniecības pārzinis Valentīna Bebriša Zemes ierīkotāja Sakstagala pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Vārds,uzvārds (neto summa) Olga Muravjova Pagasta pārvaldes 565,42 - priekšsedētāja Aldis Ciukmacis J.Klīdzēja Sakstagala 456,12 pamatskolas direktors Skaidrīte Veselova Uļjanovas PII 335,79 Skudriņa Anita Cercene J.Klīdzēja Sakstagala 477,79 pamatskolas direktora vietniece Ingrīda Maţāne Sakstagala I bibliotēkas 191,47 Jeļena Carjova Sakstagala II bibliotēkas 164,77 Valentīna Bruzgule Fr.Trasuna muzeja 196,84 direktore Arvīds Baranovskis Zemes ierīkotājs 98,02 Ināra Kudrjavceva Cenu komisijas - Roberts Majors Cenu komisijas - Silmalas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Izmaksātais atalgojums latos Juris Zeimuļs Komunālās saimniecības 358,76

16 pārzinis - Lolita Ļoļāne Galvenā grāmatvede 381,33 Aivars Stafeckis Vecākais zemes lietu speciālists 434,01 (t.sk. atv.n. par ,83) Inta Kurmeļova Darba aizsardzības 140,17 speciālists Natālija Valinika Kruķu kultūras nama 133,63 Tatjana Volkova Ružinas kultūras nama - Natālija Stafecka Silmalas kultūras nama 131,53 Marija Minajeva Štikānu kultūras nama 165,55 Anita Laizāne Kruķu bibliotēkas 183,34 Larisa Varlamova Ružinas bibliotēkas 166,25 Valentīna Petruhova Silmalas bibliotēkas 126,56 Nadeţda Boļšakova Štikānu bibliotēkas 148,75 Eduards Grišuļonoks Silmalas pagasta pārvaldes 695,44 vadītājs - Marija Nizina - Modris Greidāns - Regīna Baranova - Viktors Kovaļovs Tiskādu vidusskolas 439,78 direktors Aleksandra Kadakovska Tiskādu vidusskolas 66,25 Valentīna Beļajeva Tiskādu vidusskolas 54,73 Irīna Ščerbakova Tiskādu vidusskolas 11,53 Olga Miseviča Tiskādu vidusskolas 293,75 Nadeţda Černobrova Tiskādu vidusskolas struktūrvienības Kruķu 142,15

17 Jeļena Dzene pamatskolas Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes 319,12 Stoļerovas pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas par 2012.gada oktobra Vitālijs Muravskis Anatolijs Kozlovskis Veneranda Senkāne Svetlana Vasiļjeva Vija Senkāne Ludmila Minina Irēna Skrauča Valentīna Arbidāne Anna Kraule Antoņina Sprukte Pagasta pārvaldes vadītājs Rēznas pamatskolas direktors Rēznas pamatskolas direktora vietnieks Rēznas pamatskolas Zarečnajas struktūrvienības vadītājs Stoļerovas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs Stoļerovas pagasta pārvaldes lietvede Stoļerovas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Stoļerovas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists Stoļerovas pagasta bibliotēkas Stoļerovas pagasta feldšeru vecmāšu punkta feldšere 471,82 (t.sk. atvaļinājuma nauda) 509,18 364,94 350,53 362,35 251,55 291,60 40,43 198,15 Strūţānu pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Vilis Tutins Pagasta pārvaldes vadītājs s 492,09

18 Ivars Igaunis Jaunstrūžānu pamatskolas 334,74 direktors Līga Augstkalne Jaunstrūžānu pamatskolas 98,35 Ilze Treikule Strūžānu PII 323,78 Iveta Misjūne Jevģēnija Bikovska Strūžānu bibliotēkas 219,18 Anna Esta Vērēmu pagasta pārvaldes un iestāţu amatpersonas Vladimirs Bistrovs Pagasta pārvaldes vadītājs 636,03 Pēteris Grigorjevs Ineta Apšinika Jānis Inkins Jānis Vilciņš Aina Kudure Laimdota Melne Reģīna Volkova Sarmīte Strupoviča Jevģēnija Paura Komunālās saimniecības pārzinis vietnieks Makašānu amatu vidusskolas saimniecības daļas pārzinis Vērēmu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas Vērēmu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas Vērēmu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas Vērēmu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas Vērēmu pagasta pārvaldes Bibliotēkas Vērēmu pagasta pārvaldes Tautas nama Verēmu pamatskolas direktore 308,44 179,46 215,50 235,67 434,74

19 Gundega Rancāne Līga Salmane Ingūna Šulberga Verēmu bērnudārza Makašānu amatu vidusskolas direktora vietas izpildītāja Makašānu amatu vidusskolas direktora vietniece Makašānu amatu vidusskolas direktora vietniece 40,05 464,38 363,16 318,83 Adamovas speciālā internātpamatskola Jānis Puriņš Zigrīda Vasiļkova Anita Babre Jānis Kravalis Aivars Šmits Irēna Kalinko Tatjana Petuhova Natālija Krasņakova Izglītības iestādes direktors Direktora vietniece izglītības jomā Direktora vietniece izglītības jomā Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Direktora vietnieks izglītības jomā Tiskādu bērnu nams Ţanis Feldmanis Direktors Larisa Franckeviča Direktora vietniece Natālija Semjonova

20 Tiskādu speciālā internātpamatskola Izmaksātais atalgojums latos par 2012.gada oktobri Ţanis Feldmanis Direktors Svetlana Burlakova Direktora vietniece Olga Kuzņecova Direktora vietniece Ija Semjonova Direktora vietniece Jānis Tukišs Struktūrvienības vadītājs Natālija Semjonova loc. Aivars Zeps Direktora vietnieks darba alga atv. nauda Rēzeknes novada veco ļauţu pansionāta amatpersonas Izmaksātais atalgojums latos s Ilga Lizdika Pansionāta (t.sk. atvaļinājuma nauda )

Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas Vārds, uzvārds Amats Izmaksātais atalgojums par 2013.gada augustu (neto summa) Monvīds Švarcs Novada domes pr

Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas Vārds, uzvārds Amats Izmaksātais atalgojums par 2013.gada augustu (neto summa) Monvīds Švarcs Novada domes pr Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas par 2013.gada augustu (neto summa) Monvīds Švarcs Novada domes priekšsēdētājs 1092.12 SIA ALAAS kapitāldaļu turētāja pārstāvis Kapitāldaļu turētāja pārstāvis Elvīra

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , E pasts: Info

RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , E pasts: Info RĒZEKNES NOVADA DOME REĂ. NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, E pasts: info@rdc.lv Informācija Internetā: http://www.rdc.lv ĀRKĀRTAS SĒDES

Sīkāk

Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams,

Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams, Pārskats par padarīto kultūras nodaļas darbu 2016.gadā Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu nams, Sakstagala un Gaigalavas sabiedrisko aktivitāšu centri,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem! Norises datums Skolēna

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank Vieta LRČ 01. Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petanka / SK Boule. Jekaterina Soika Juris Keišs Rīgas Petanka.

Sīkāk

Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA

Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA 100 m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA Treneris 11 255 Daniela Timma 2003 Krāslavas SS 14,05 1,0 1 I. Umbraško 16 324 Santa Makarova 2003 Suntažu vsk. 14,47

Sīkāk

tblVisiNrPos1

tblVisiNrPos1 Tautas skrējiens Mārupe 2008 Jaunārupe, 13.09.2008 Individuālie rezultāti Galvenais tiesnesis: Galvenais sekretārs: Māris Ozoliņš SE, distance 4000 1. 69 Vanesa Belova 1999 LSC 0:25:03 9,58 2. 67 Aleksa

Sīkāk

Rēzekne 2019

Rēzekne 2019 Rēzekne 2019 Saturs 1. Vispārīgs reģiona bibliotēku raksturojums.. 3 2. Finansiālais nodrošinājums....4 3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums..5 4. Personāls. 7 5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība...12

Sīkāk

1

1 Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotēku teksta pārskats par darbu 2014.gadā Rēzekne 2015 Saturs lpp. 1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 3 2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 4 3.

Sīkāk

1

1 Rēzeknes un Viļānu novadu bibliotēku teksta pārskats par darbu 2013.gadā Rēzekne 2014 Saturs lpp. 1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 3 2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 4 3.

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija Paldies par paveikto! 1. semestris 2015. / 16. Sekmīgākie 7.b Raiļana Viktorija 7.b Kaļva Ketija Lorēna 7.b Ozola Austra 7.b Jakovļeva Liāna 7.c Linkums Oskars 7.c Sarksņa Marta 7.c Kravale Katrīna Paula

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B Sporta spēles - 2012 K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas Basketbols Futbols Florbols Frisbijs Stafete Kapteiņi Kopvērtējums Punkti Vieta Punkti Vieta

Sīkāk

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis 1996 Lielplatones internātpamatskol 9:45.4 2 7 NIKOLAJEVS Kristaps 2001 Gaismas internātpamatskola

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Pļaviņu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums par 2018.gada septembri Izmaksātā Uzvārds, Vārds AMATS alga (Eur) Akmen

Pļaviņu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums par 2018.gada septembri Izmaksātā Uzvārds, Vārds AMATS alga (Eur) Akmen Akmens Ingus Deputāts 55.10 Aldiņa Irina Sargs - ēkas uzraugs 280.36 Aleksejeva Marina Veļas mazgātāja 344.15 Ambaine Ināra Ēkas dežurants 346.16 Ambainis Andris Domes priekšsēdētāja vietnieks 1180.53

Sīkāk

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals SOCIOLOĢIJA 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Talsu 2.vidusskola, 12.klase Eva Karina Freija 2. Izplatītāko sociālo tīklu ietekme uz jauniešu dzīvesveidu, droša sociālo tīklu lietošana

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

SALASPILS_SPORTA_BUKLETS_2018_WEB

SALASPILS_SPORTA_BUKLETS_2018_WEB AEROBIKAS NODARBĪBAS SALASPILS SPORTA NAMĀ STEP AEROBIKA EVELOFIT / DACE FITNESS YOGA GRUPU NODARBĪBAS / GUNA TABATA STRETCH PILATES ZUMBA FITNESS ZUMBA AR ALEKSANDRU PILATES EE FITNESS / WWW.EEFITNESS.LV

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime),

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), līmenis, mēnešalgu grupa. Pašvaldības administrācija

Sīkāk

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada aprīlis Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaks

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada aprīlis Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaks Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada aprīlis Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksātā summa pēc nodokļu nomaksas (Eur) 1 Agrita Zīvere

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums Kaunatas vēstnesis gada maijs - jūnijs Nr. 28 ( Tirāža 100 eks. ) Jānis ir viens no populārāki

Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums Kaunatas vēstnesis gada maijs - jūnijs Nr. 28 ( Tirāža 100 eks. ) Jānis ir viens no populārāki Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums Kaunatas vēstnesis 2013. gada maijs - jūnijs Nr. 28 ( Tirāža 100 eks. ) Jānis ir viens no populārākiem vārdiem Latvijā. Latvijas Iedzīvotāju re istrā ir

Sīkāk

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada maijs Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksāt

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada maijs Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksāt Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada maijs Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksātā summa pēc nodokļu nomaksas (Eur) 1 Agrita Zīvere

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars LRČ 201. Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS 1 2 3 2. Ivars Dzenītis SK BOULE 2 4 3. Māris Miglāns SK UPESCIEMS

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Izstādes un pasākumi

Izstādes un pasākumi Izstādes un pasākumi 2013.gada aprīlī Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadu bibliotēkās Bibliotēka Izstādes Laiks Pasākumi Laiks Kontakti Alsungas novads Alsungas pagasta UNESCO mantojums Izstāde, prezentācija

Sīkāk

LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Rīga "3.BJSS" Dāniels

LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Rīga 3.BJSS Dāniels LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g. 22.03. - 24.03. P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Dāniels KLAPERIS 2. Ņikita BODROVS Svara kategorija_52 kg._ 3. Denis SUŠKO

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rēzeknes novada pašvaldības LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 2017.GADA BUDŽETA PREZENTĀCIJA Lūznavā Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes pakļautībā atrodas Pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa.

Sīkāk

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padomes sēde, uz kuru tik aicināti iestādes

Sīkāk

nr7_2803

nr7_2803 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻAKAS NOVADA DOME Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Viļakā 2011.gada

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 201 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2016.gada 21.aprīlī Darba kārtībā: 1.Par SIA Viļānu siltums 2015. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.Par

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA PĻAVIŅU NOVADS PĻAVIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000043649 Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 651-33054, 29299719 e-pasts: dome@plavinas.lv DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12 Pļaviņu

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izb 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.11 2014.gada 05.jūnijā Darba kārtībā. 1.Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa. 2.Par nekustamā īpašuma nodokļa

Sīkāk

Kaunatas vēstnesis Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums gada jūlijs - augusts Nr. 24 Klāt 1. septembris! Ar krāsainiem ziediem rokā

Kaunatas vēstnesis Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums gada jūlijs - augusts Nr. 24 Klāt 1. septembris! Ar krāsainiem ziediem rokā Kaunatas vēstnesis Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 2012. gada jūlijs - augusts Nr. 24 Klāt 1. septembris! Ar krāsainiem ziediem rokās zinību pils durvis vērs pirmklasnieki. Visiem mazajiem

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par gada martu Informācijā par atalgojumu iekļauta aprēķinātā (netto) atalgojuma

Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par gada martu Informācijā par atalgojumu iekļauta aprēķinātā (netto) atalgojuma Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par 2018. gada martu Informācijā par atalgojumu iekļauta aprēķinātā (netto) atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Jaunstrūžānu pamatskolas avīze 30.11.2016. Nr.28 Novembris ir bijis bagāts ar dažādiem krāsainiem notikumiem, kas novērsa mūsu uzmanību no pelēkuma dabā, jo sniegs uz brīdi bija nokusis, un tad skatienam

Sīkāk

2010./2011. mācību gads VALODAS Vārds, uzvārds Klase Priekšmets Vieta Skolotājs Matīss Lazdāns 10.a Vācu valoda 2. vieta atzinība valstī Veslava Maļin

2010./2011. mācību gads VALODAS Vārds, uzvārds Klase Priekšmets Vieta Skolotājs Matīss Lazdāns 10.a Vācu valoda 2. vieta atzinība valstī Veslava Maļin 2010./2011. mācību gads VALODAS Matīss Lazdāns Vācu valoda 2. vieta valstī Inga Beitāne Vācu valoda 3. vieta Latviešu valodas un literatūra Indra Barkāne Dagnija Ciematniece Latviešu valodas un literatūra

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv KANDAVĀ APSTIPRINĀTI Kandavas novada

Sīkāk

Pielikums Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Parakstu skaits Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija 1 Jaunjelgavas vidusskola 27 2 Pļaviņu novada

Pielikums Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Parakstu skaits Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija 1 Jaunjelgavas vidusskola 27 2 Pļaviņu novada Pielikums Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Parakstu skaits Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija 1 Jaunjelgavas vidusskola 27 2 Pļaviņu novada ģimnāzija 20 3 Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības

Sīkāk

Dalībnieku saraksts pa grupām I.Cgr Zālītes speciālā internātpamatskola Sveķu speciālā internātpamatskola Upesgrīvas speciālā sākumskola Lielplatones

Dalībnieku saraksts pa grupām I.Cgr Zālītes speciālā internātpamatskola Sveķu speciālā internātpamatskola Upesgrīvas speciālā sākumskola Lielplatones I.Cgr Zālītes speciālā internātpamatskola I.Cgr 300m Santa Sujeta 0:01:05 1 Džūlija Sudare 0:01:06 2 Kristīne Rateniece 0:01:08 3 Raisa Mantula 0:01:22 4 Liene Skuja 0:01:27 5 Krista Būčiņa 0:01:30 6 Jana

Sīkāk

Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu 1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu Apstiprināts Dagda

Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu 1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 2011.gadu Apstiprināts Dagda 1 Dagdas novada pašvaldības publiskais gada pārskats par 211.gadu Apstiprināts Dagdas novada domes sēdē 212. gada 27. jūnijā, Protokols Nr.6, 2. Dagdas novada pašvaldība Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads,

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas g

Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas g Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas 2019. gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas grupa (10.- 12.klašu izglītojamie) Vēstures valsts 25.olimpiāde

Sīkāk

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE čempionāts 2015 Summary SUMMARY Medal Standings... 2 Medallists by Event... 3 Number of Entries by Country... 4 Number of Entries by Event... 5 Entries by Country... 6 Final Ranking Individual... 8 Recurve

Sīkāk

LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2013 Distance m AIRĒŠANĀ Jūrmalā, Priedaines distancē, 2013.gada jūnijā SACENSĪBU REZULTĀTI 1.diena 1.brauc

LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2013 Distance m AIRĒŠANĀ Jūrmalā, Priedaines distancē, 2013.gada jūnijā SACENSĪBU REZULTĀTI 1.diena 1.brauc LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2013 Distance -2000 m AIRĒŠANĀ Jūrmalā, Priedaines distancē, 2013.gada 13. -14.jūnijā SACENSĪBU REZULTĀTI 1.diena 1.brauciens 1x jaunieši 1.priekšbrauciens Celiņa Vārds, uzvārds

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64 LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis , fakss , mobilais tālrunis 266

TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis , fakss , mobilais tālrunis 266 TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90000050975 Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876 www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

Sīkāk

Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas g

Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas g Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas 2019. gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas grupa (10.- 12.klašu izglītojamie) Vēstures valsts 25.olimpiāde

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem izmaksātais atalgojums par gada jūliju Informācijā par atalgojumu (netto) ir iekļauta atvaļinājuma nauda

Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem izmaksātais atalgojums par gada jūliju Informācijā par atalgojumu (netto) ir iekļauta atvaļinājuma nauda Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem izmaksātais atalgojums par 2018. gada jūliju Informācijā par atalgojumu (netto) ir iekļauta atvaļinājuma nauda par nākošo mēnesi, par prombūtnē esoša darbinieka darba

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009116276 Iktēs, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV- 3201, tālrunis ;

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV- 3201, tālrunis ; Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV- 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv IZGLĪTĪBAS,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6 LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3

LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr , Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+3 LATVIJAS REPUBLIKA L U D Z A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701 Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013.

1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013. 1 LATVIJAS REPUBLIKA VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME SĒDES PROTOKOLS Viļānu novadā Nr.5 2014.gada 13.martā DARBA KĀRTĪBĀ 1.Par SIA Viļānu siltums 2013. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu. 2.

Sīkāk

Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaks

Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaks Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaksāto atvaļinājuma naudu par nākošo mēnesi. Atalgojumā

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

Saglabāt ar Metodiskās komisijas nosaukumu, piemēram, Mac_gram_2012_13_latvval

Saglabāt ar Metodiskās komisijas nosaukumu, piemēram, Mac_gram_2012_13_latvval Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Mācību literatūras saraksts 2014. / 2015. m. g. 7. klase Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klases) izglītības programma, kods 2301 11 11 (vispārizglītojošā) V. Veckāgana. 7.klasei.

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Final Ranking. Warriors duplets cup Rank Team Nation Player Player 1. TIETAIGERI Lithuania Aridanas Jankauskas Ričardas Balčiauskis 2. SAKU Esto

Final Ranking. Warriors duplets cup Rank Team Nation Player Player 1. TIETAIGERI Lithuania Aridanas Jankauskas Ričardas Balčiauskis 2. SAKU Esto Final Ranking. Warriors duplets cup 2017. Rank Team Nation Player Player 1. TIETAIGERI Lithuania Aridanas Jankauskas Ričardas Balčiauskis 2. SAKU Estonia Vahur Raudsepp Kaido Kopel 3. TALŠA Lithuania Evaldas

Sīkāk

Latvijas airēšanas slaloma 2016.gada RANGS Ranga (Latvijas airēšanas slaloma atlētu rangs K1 laivu klasē vīriešiem, C1 laivu klasē vīriešiem, K1 laivu

Latvijas airēšanas slaloma 2016.gada RANGS Ranga (Latvijas airēšanas slaloma atlētu rangs K1 laivu klasē vīriešiem, C1 laivu klasē vīriešiem, K1 laivu Latvijas airēšanas slaloma 2016.gada RANGS Ranga (Latvijas airēšanas slaloma atlētu rangs K1 laivu klasē vīriešiem, C1 laivu klasē vīriešiem, K1 laivu klasē sievietēm, C1 laivu klasē sievietēm - 4 (četri)

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Jaunstrūžānu pamatskolas avīze 01.09.2017. Nr. 35 Tik ātri kā vēja pūtiens paskrēja vasara... Aiz sevis tā atstāja krāsainās pēdas, tie ir tavi krāšņie mirkļi, kurus tu atcerēsies vēl ilgu laiku! Atzīstu,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa S

2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa S 2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv SKRUNDAS NOVADA DOMES

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.1 CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 11.APRĪLĪ PROTOKOLS NR. 5 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 05.04.2019. Sēdi atklāj: 11.04.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 11.04.2019. plkst. 12.15 Sēdē piedalās

Sīkāk

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novads, Jelgavas iela 35, LV 3018, tel./fax: 63050688, e pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv Publiskais pārskats 2011. gads Saturs Vispārējs skolas raksturojums... 3 Izglītības

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Parskata-velesanu LOK Generalas asamblejas sesija - protokols

Parskata-velesanu LOK Generalas asamblejas sesija - protokols Latvijas Olimpiskā komiteja Ģenerālās asamblejas pārskata vēlēšanu sesija P R O T O K O L S Rīgā 2016. gada 30. septembrī Radisson Blu Daugava Hotel pulksten 11.00 Kuģu ielā 24 Latvijas Olimpiskās komitejas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr , f LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk