SUITU NOVADA CEĻVEDIS Suitu nova da ceļ vedis L a t v i j a 2 3

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SUITU NOVADA CEĻVEDIS Suitu nova da ceļ vedis L a t v i j a 2 3"

Transkripts

1 SUITU NOVADA CEĻVEDIS Suitu nova da ceļ vedis L a t v i j a 2 3

2 Užavas lejteces Ēdoles Pinku ezera Rusaces Gudenieku lut. bazn. dabas parks Todaižu (Leiškalnu) pilsk. Basu Muižarāji Priednieki Užavas pag. P108 Užava dabas parks Jansoni Sise Ziru pag. Sproģi Sārnates ez. Ābolkalni Līdumi Sārnate Seski Mazupe Bētciems Vičaka Siliņi Burtnieki 14 Tērande Vecpriednieki Tērande S ā r n a t e s p u r v s P111 Ābeļkrogs Robežnieki Leiši Semba Ozoli Vingri KULDĪGAS NOVADS 13 Pāžupe Dzintari Tiltarāji BALTIJAS JŪRA 30 Kalnsluķi Vīļi Stradži Ēdoles pag. Mētras Kaijas Ošvalki Grāveri Arāji Paružas Vecvagari Ozolsirdis Dimzas Ceļarāji Medulāji Rīškalēji 6 Sedļi Kauši Mednieki Smiltnieki Dūras Brīvkalni Klintis Mātras Mucenieki Kalnpūkas Saldnieki Ēdole Ēdoles pils Mežoki Vizuļi Vecgrava Vārtkambari Priežkalni Dumbrāji 2 Kuikatas 7 Šarlotes Lieģi Ermaņi Kažoki Kalna Jumi Dārziņi Pinku ez. Viļnieki Tērande Kolkasragi Lēpices Brīdagas Skaidrāji Pūrvietas Vanka Tiemene VENTSPILS NOVADS 36 Oši Jaunzaķi Dardedži Anuži Panti 8 Slūzes Užava Gulbji Bedrinieki 17 Kalnarāji ALSUNGAS NOVADS 35 P119 Jūrkalne P119 Sviķi Dzeņi Balande Šmāliņi Ruņģi Kunduri Dižgāļi Tiltiņi 38 Eglāji Griķi 4 Kauliņa 11 5 Reģi Rudumi 3 Kliņģi 1 Ziedlejas 39 Atmatas 40 8 Kauliņa Priedes Pleči dīķis 13 4 Almāle Būcmaņciems Lūki Jūrkalnes pag. Dambinieki Alsungas pils Suitu novada ceļvedis 4 5 Ulmi Dambenieki Oliņi Galbāliņi 1 Alsunga 4 12 Skrīsti Lejkalni 37 brags 6 Pidilti Tulnikas Mežsarglīdumi Ezernieki Labraga lut. bazn Apšenieki 3 Kulbergi Staras Burtnieki Dienvidstacija Silarāji Buki Ezergaļi 5 Kažoki Liepiņmājas Mazreģvalks Birzkalni Gaņģīši Muižupīte Mārgava Ēnava Rīva Celmiņi Kukšezers Āpši Krauļi Bāriņi 5 Bērzkalni Īvandes Todaiži pag. 7 Lipšņi Vecvagari Zariņi Grāveri Vecsniķeri Pļavsargi 8 Pilskalni Užava Dravniekvalks Mednieki Dižandrejupīte Jaunraiņi Zvirgzdu ez. Jaunarāji Ezeri Ezermaļi Blintene 13 Zaļēni 21 Kukšas Novadnieki Strēļi Stirna Dižandreji Veči muiža Stirnas Rīva Čīmsāti Gaidas Basi (Birži) Biržu muiža 22 Krastkalni Zīļkalni Upeskalni 5 Liekne 5 Jaunmuiža Pūkas Lieknes Anti Ojāri Guļas valks Bulkas Sakas pag. Žambji Šarlotes Užava Cerandas Ceļarāji Lancenieki 3 Kalnozoli Ķīķa k. 112 m Gudenieki Gudenieku pag. Pūlis Naglas Edenieki 23 3 Ludženieki Gudenieku kadiķu audze Rīva lkalni muiža Saltvalks PĀVILOSTAS NOVADS Tēraudi Basu pilsk. Cindari Orga Meiri Aga Vārpas 9 Ķemeri Rīva Zīlnieki Maras Jaunbērzi 8 Mazstruijas 25 Lažas pag. Dzelzgriezēji igutu valks Vilgutiņa Zemarāji 26 Turlavas pag. Jēricas Aploki 2 Mara Saļiena Birzgaļi Valciņi Orgsaļiena Alkšņi Kalni Lejas Īpašas Peles Tebra ikši KULDĪGAS NOVADS 6 Mežstrauti Buļļi Gaudiņi Naglas Suvēji Plieņi Jāmaiķi 0 2 km AIZPUTES NOVADS Mežmaļi

3 Suitu novada ceļvedis Teksts: Lauku ceļotājs Dizains: HurmArt OÜ Maketētājs: Maiken Austin Izdevums: Tipogrāfija Paar Lauku ceļotājs, 2019 Ši publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu Satura rādītājs Ievads 5 Kas ir suiti? 7 V vēstures līkloči 29 Interesanti fakti 37 Vērts redzēt! 41 ikgadējo notikumu kalendārs 71 Mazā suitu vārdnīca 75 Ko piedzīvot un redzēt suitu novadā? 77 Noderīgi avoti

4 Ievads Ceļvedis pa Suitu novadu domāts ceļotājiem, kuriem interesē bagātīgā suitu kultūra un tradīcijas, kuras joprojām ir dzīvas un ikvienam iepazīstamas. Ceļvedī ir īsi aprakstīti galvenie ar Suitu novadu saistītie vēsturiskie notikumi, interesanti fakti un 23 tūrisma objekti, kur var iepazīt suitu mantojumu, minēti svarīgākie ikgadējie notikumi, kā arī pievienota mazā suitu vārdnīca. Kaut arī suiti paši par sevi saka, ka tiem ir tieša valoda un asa mēle, Suitu novadā vienmēr ir gaidīts atbildīgs ceļotājs, kam interesē suitu pagātne, tagadne un arī nākotne! Uz tikšanos Suitu novadā! 8 9

5 Kas ir suiti? Suiti ir latviešu etniskā grupa - savdabīga katoļu sala luterticīgās Kurzemes centrā, kurai ir bagāta, gandrīz 400 gadus ilga vēsture. Reliģiskā atšķirība bija iemesls, kādēļ suiti noslēdzās savā novadā, radot un ilgstošā laika posmā saglabājot unikālas un bagātas tautas tradīcijas, kas šobrīd ir ietvertas UNESCO Pasaules Nemateriālā mantojuma sarakstā, kam nepieciešama neatliekama glābšana! 10 11

6 Suitu simboli Suitu karoga pamatu veido Kurzemes hercogistes Bīronu perioda sarkanbaltais karogs, kas papildināts ar novada vecākās baznīcas krustu. Jūrkalnes pagasta ģerbonis Alsungas novada ģerbonis Gudenieku pagasta ģerbonis Suitu simboli izpaužas arī mūsdienu administratīvo teritoriju ģerboņos. Alsungas novada ģerboņa sarkanā laukā ir suitu zelta burbuļsakta ar četriem zaļiem akmeņiem, Jūrkalnes pagasta ģerboni attēlots burinieks. Piekrastes suiti, atšķirībā no tiem, kas dzīvoja tālāk iekšzemē, bija arī zvejnieki un jūrās gājēji. Gudenieku pagasta ģerbonī attēlots purpura laukā sudraba kadiķa krūms, jo Gudenieki pazīstami ar vienu no lielākajām kadiķu audzēm, kurā izveidota dabas taka

7 Kur dzīvo suiti? Vēsturiskais suitu novads šodien ietilpst trīs administratīvajās teritorijās: Alsungas novadā, Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagastā un Kuldīgas novada pašvaldības Gudenieku pagastā, taču vēsturiskā novada robežas nesakrīt ar mūsdienu administratīvajām robežām. Cik daudz ir suitu? Suitu kultūrtelpa mūsdienās aizņem 400 km 2 lielu teritoriju un tajā dzīvo ~ 2000 cilvēku ar suitu izcelsmi. Tas ir daudz mazāk nekā 20. gadsimta sākumā, kad suitu kopskaits bija ap cilvēkiem

8 Suitu valoda Suitu valoda ir latviešu valodas izloksne (dialekts), kas atrodas uz izzušanas robežas. Tā ir veidojies, mijiedarbojoties ar izzudušo kuršu un gandrīz izzudušo lībiešu valodu, izmantojot arī vārdus no vācu un poļu valodām. Suitu valoda tikai nedaudz fiksēta rakstiskos avotos g. tika izdota grāmata Suitijā, kuras autores ir suitu izloksnes lietpratējas Lidija Jansone, Ilga Leimane un Vilma Kalme. Grāmatā apkopots pētījums par suitu izloksni, to lietojumu un gramatiku, kā arī iekļauti stāsti un teikas suitu izloksnē un latviešu literārajā valodā. Mūsdienās tikai nedaudz cilvēki ir labi suitu valodas zinātāji un viņi galvenokārt ir vecākās paaudzes pārstāvji. Suitu izloknes vārdus ikdienā var dzirdēt sarunvalodā kā iestarpinājumus, kā arī suitu izloksnē dzied visi suitu etnogrāfiskie un folkloras ansambļi

9 Kas ir burdons? Suitu sieviešu dziedāšanu izmantojot vilkšanu ēēēēēōōōōō, sauc par burdonu. Tas ir viens no senākajiem tradicionālās vokālās un instrumentālās mūzikas veidiem, kas mūsdienās kā dzīvā tradīcija sastopama vēl Balkānos, Karpatos, Gruzijā un Pireneju pussalā. Latvijā Bārtā, Nīcā un dažviet Latgalē. Domā, ka suitu sievu burdona dziedāšana sakņojas jau pirmskristietības periodā. Burdonu dziedāja kāzās un citos lauku godos. Ir vairāki burdona dziedāšanas paveidi, tomēr parasti tie ietver teicējas nodziedātu teikumu, kuru locītāja atkārto vilcēju vilktas garas burdona skaņas pavadībā. Talantīgas teicējas var brīvi improvizēt, atkarībā no tā brīža vajadzības un konteksta izdomājot dziedamos teikumus pat tieši dziedāšanas laikā. Burdona dziedājumu var noklausīties Alsungas muzejā, dažādos pasākumos, kur piedalās suitu kopienas etnogrāfiskie un folkloras ansambļi, kā arī Starptautiskajā burdona festivālā, kas notiek ik pēc trim gadiem

10 Suitu tautas tērpi Suitu tautas tērpi ir tik atšķirīgi no pārējo novadu tērpiem, ka jau no liela attāluma ļauj suitus atšķirt no pārējiem. Košie brunči, apkakles, lakati un jostas ir vairāk nekā simts gadus veci, un tie ir nodoti vairākas reizes no paaudzes paaudzē. Atsevišķas suitu tautas tērpu sastāvdaļas ir saglabājušās gandrīz nemainīgas vairāku gadsimtu garumā. Tautas tērpu izgatavošanas prasmes nekad pilnībā nav izzudušas. Kopš g. ar radošās darbnīcas Austuve izveidošanu suitu tērpu darināšanas tradīcijas strauji atdzimst, un no gada uz gadu tērpu darinātāju pulks aug. Pateicoties no vecākās paaudzes pārmantotām zināšanām, tradīciju apguvē iesaistās jaunākā paaudze. Suitu tērpa darināšanas tradīcijas var izzināt Etniskās kultūras centrā Suiti

11 Suitu tautas dziesmas Neskatoties uz nelielo suitu skaitu, suitu novadā ir pierakstīts ļoti liels tautas dziesmu skaits , kas atrodas Latviešu folkloras krātuvē. Alsunga bija pēdējā vieta Latvijā, kur dzīvā vidē spēlēja dūdas, kokles un bukuragu. Liela daļa no latviešu melodijām šiem instrumentiem ir pierakstītas tieši šeit

12 Suitu kāzu tradīcijas Suiti ir slaveni ar senām un ļoti spilgtām kāzu tradīcijām. Kaut arī pilnā apjomā suitu kāzas nav notikušas jau vairākas desmitgades, to norise ir rūpīgi fiksēta ne tikai rakstiskos avotos, bet arī g. uzņemtajā filmā Dzimtene sauc. Suitu etnogrāfiskie un folkloras ansambļi bieži izmanto suitu kāzu tradīciju epizodes, uzstājoties uz skatuves un arī īstās kāzās

13 Suitu ēdieni Suitu ēdienkarte ir līdzīga kā citur Kurzemē, taču, vai ir atšķirības? Suiti pie zupas neēd maizi! Maizes vietā ēd gaļu, ko ar visu kaulu izņem no zupas un uzliek uz atsevišķa šķīvja. Kā raksturīgākie ēdieni ir sklandrauši jeb suitu rauši, skābputra, auzu ķīselis (ķīsene), asins desa, piena zupa ar klimpām, ķiļķeni ar gaļu, uz oglēm cepta siļķe, pelēkie zirņi ar speķi, putraimu kartupeļu biezputra (pusnātnene), piena zupa, lauku miežu alus ar krējumu un cukuru, zemnieku brokastis, saldā zupa, nabagu zupa, svaiga zivs pienā u.c. Alsungas Spēlmaņu krogā var nogaršot suitu tradicionālos ēdienus, kā arī paši piedalīties to gatavošanā suitu saimnieču pavadībā. Suitu ēdieni iekļauti Jūrkalnes krodziņu ēdienkartēs. Suitu ēdienu gatavošanu kopā ar suitu saimniecēm var apgūt arī individuāli radošajā darbnīcā Suitu ķēķis, kas atrodas Alsungā

14 Suitu etnogrāfiskie ansambļi Gudenieku suitus pazīst visi, taču retais zina, ka pirmo reizi suiti uz skatuves dziedāja gadā. Tā bija luterāņu mācītāja un skolotāja Luda Bērziņa iniciatīva. Gadu vēlāk suiti uz Rīgu devās Emiļa Melngaiļa rosināti. Taču par etnogrāfiskā ansambļa Suitu sievas dibināšanas laiku uzskata Alsungas gadu, kas suitu sievas Veronikas Porziņģes kā priekšdziedātājas vadībā uzstājās Aizputes dziesmu svētkos. Mūsdienās Alsungas suitu sievas koncertē kā Latvijā, tā arī aiz valsts robežām. Pārējie suitu etnogrāfiskie ansambļi: Maģie suiti, Suitu vīri, Suitu dūdenieki, Basu suiti, Suitiņi

15 Suitu rakstura īpašības Suitus uzskata par stūrgalvīgākajiem un konservatīvākajiem Kurzemes vēsturiskā novada iedzīvotājiem. Agrākos laikos suiti bija pazīstami kā lieli kaušļi. Tie nepieņēma neko jaunu un arī negrieza citiem (piemēram, - luterāņiem) ceļu. Dažas no rakstura īpašībām saglabājušās suitos līdz mūsdienām. Suitiem ir tieša valoda un asa mēle, taču tie ir ļoti viesmīlīgi! 30 31

16 vēstures līkloči TĀLĀKA SENATNE Pirms vācu krustnešu invāzijas, Alšvangas (Alsungas) novads piederēja pie kuršu Bandavas zemes. Vārds Alšvanga pirmo reizi pieminēts gada 28. decembra pāvesta vicelegāta Alnas Balduīna līgumā ar kuršiem, saskaņā ar kuru kurši apņēmās pāriet kristīgajā ticībā. Domā, ka līdz 14. gs. Alšvangas apvidū lietota lībiešu valoda, kas parādās vietvārdos un suitu dialektā g. 4. aprīlī Kuršu zemes ir iekarotas un Alšvanga tiek minēta kā Livonijas ordenim piešķirta zeme g. pirmais Kurzemes hercogs Gothards Ketlers pārgāja luterticībā. Katoļticību aizliedza ar likumu, kas turpinājās līdz gadam

17 GRĀFU ŠVERINU LAIKS g. Frīdrihs fon Kanics pārdeva Alšvangas novadu Prūsijas hercoga padomnieka dēlam, Kurzemes un Zemgales maršalam Jēkabam fon Šverinam, kas paplašināja robežas līdz pat jūrai. Jēkaba fon Šverina dēls Johans Ulrihs (tautā saukts par Sviriņu ) pirms kāzām (1623. g.) ar polieti Barbaru Konarsku pieņēma katoļticību, ko neatbalstīja viņa tēvs. Pēc tēva nāves Johans Ulrihs atgriezās Alšvangā un fanātiskā kārtā pievērsa (līdz g.) sava novada iedzīvotājus katoļticībai. To veicināja arī ataicinātie jezuīti. KRIEVIJAS IMPĒRIJAS LAIKS UN Apkaimes muižnieki nebija mierā ar Johana Ulriha von Šverina aktivitātēm, tādēļ g. to ievilināja Reģu muižā un PIRMAIS PASAULES KARŠ noindēja g. Kurzemes hercogisti pievienoja Krievijas impērijai. Fanātiskās katolizēšanas rezultātā Alšvanga ekonomiski g. Kurzemes guberņā atcēla dzimtbūšanu. nīkuļoja visa 17. gs. garumā g. Alšvangā pirmo reizi spēlēja teātri. Tā nosaukums Polijas Zviedrijas kara laikā cieta Alšvangas pils. bija Pagasta nabags. 18. gs., izbeidzoties grāfu Šverinu īstenotajai baznīcas politikai, atsākās Alšvangas miesta ekonomiskā attīstība g. ar Almāles muižas kalpu streiku iesākās revolūcijas g. sāka darboties Gudenieku skola. notikumi, bet gadu vēlāk Alšvangā ienāca soda ekspedīcija g. sākas Pirmais pasaules karš un vācu armija 24. aprīlī ieņēma Kuldīgu

18 OTRAIS PASAULES KARŠ UN PADOMJU OKUPĀCIJA g. 14. jūnija deportācijās no Alšvangas, Gudenieku un Basu pagastiem uz Sibīriju aizveda 15 ģimenes, kopā 52 cilvēkus, no kuriem 13 bija pirmsskolas vecuma bērni g. pabeidza Liepājas Ventspils platsliežu dzelzceļu g. 25. martā no Alšvangas, Gudenieku un Basu pagastiem uz Sibīriju tika deportētas 122 ģimenes, - kopā 379 cilvēki, no kuriem 30 bija pirmsskolas vecuma bērni. Pēdējais cilvēks no Sibīrijas Latvijā atgriezās gadā. Pēc Otrā pasaules kara sākas privātīpašuma nacionalizācijas un kolhozu laiks. NEATKARĪGĀS LATVIJAS LAIKS g. sāka darboties Alsungas etnogrāfiskais ansamblis, kurš Suitu sievu nosaukumu ieguva pēc filmas Pūt vējiņi g. luterāņu mācītājs un skolotājs Ludis Bērziņš aicināja filmēšanas g. suitus uz Rīgu, lai tie uzstātos ar savām dziesmām un izrādītu g. Gudenieku urbumā atklāja naftu. kāzu tradīcijas g. Alsungā uzcēla jauno kultūras namu g. uzbūvēja šaursliežu dzelzceļu, kas savienoja g. suitu sievas uzstājās Maskavā. Alsungā atklāja Mūzikas skolu. Alšvangu un Liepāju g. Alšvangā notika lieli koru dziedāšanas svētki, godinot dziesmu svētku sešdesmit gadu atceri g. uzņēma filmu par suitu kāzām Dzimtene sauc. Alšvangā šajā laikā bija viens vieglais automobilis

19 ATMODA UN MŪSDIENU LATVIJA g. Alsungas pils tornī uzvilka sarkanbaltsarkano karogu g. sāka izdot avīzi Suitu vēstis g. tika uzsāktas sarunas par Suitu novada izveidi g. nodibināja biedrību Etniskās kultūras centrs Suiti g. notika 1. starptautiskais burdona festivāls. Nākamās reizes tas notiek 2007.; 2010.; un gadā g. sāka veidot dabas un atpūtas parku Ugunspļava Jūrkalnē g. notika traģiskais ugunsgrēks Reģu pansionātā g. 1. oktobrī UNESCO Starpvalstu konferencē, Suitu kultūrtelpu iekļāva UNESCO neatliekami glābjamo pasaules nemateriālās kultūras vērtību sarakstā g. un g. tika parakstīts sadarbības memorands par suitu kultūrtelpas saglabāšanu starp LR Kultūras ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, suitu kopienas pašvaldībām un biedrību Etniskās kultūras centrs Suiti g. izdeva katalogu Suit drān s (tā atkārtots izdevums gadā) g. izveidojās folkloras ansamblis Suitu dūdenieki g. izveidoja Jūrkalnes seno mantu, rakstu un fotogrāfiju kambarīti g. izveidoja Suitu mantojuma krātuvi g. izveidoja Jūrkalnes brīvā laika pavadīšanas centru g. tapa filma Ručs un Norie par suitu sievu Mariju Steimani un Japānas studenti Norie Tsuruta g. Jūrkalnes tautas namā atklāja Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīciju Vētras muzejs

20 interesanti fakti Kā cēlies Alsungas nosaukums? Domājams, ka senais Alšvangas nosaukums sastāv no divu vārdu daļām - Alš vanga (senprūšu un lībiešu cilmes), kur pirmā daļa nozīmē alksnis, otrā pļava, purvs vai līdums. Vārdi Alšvanga un Alsunga paralēli pastāvēja līdz pat gadam. Kā suiti ieguvuši savu nosaukumu? Kurzemes luterāņu attieksme pret alšvangiešiem kā muižniekiem, tā arī dzimtcilvēkiem bija neiecietīga, tādēļ tos iesauca par Šverinu svītu. Laika gaitā Šverinu svītas ļaužu nosaukums pārtapa par suitiem. Par suitu apģērbu. Lai atšķirtu katoļus no luterāņiem, grāfs aizliedza zemniekiem valkāt tautas tērpus un to vietā bija jāģērbj īpašas uniformas un tērpi, kuru elementi saglabājušies mūsdienu suitu tērpā. Sievietēm bija spilgti sarkani zaļi zili krokoti brunči, bet vīriešiem pelēki kamzoļi ar divām pogu rindām. Burdons vai burbons? Dažkārt cilvēki jauc šos divus līdzīgos nosaukumus. Burdons ir suitu sieviešu dziedājums, bet burbons - amerikāņu viskijs. Katoļu privilēģijas. Katoļiem Šverinu laikā bija īpašas privilēģijas. Katoļi uz Šverina zemes varēja negriezt ceļu luterāņu pajūgam un iegrūst to grāvī. Luterāņus drīkstēja arī iekaustīt. Katoļu baznīcai tika dāvāta zeme

21 Lai saglabātu savu identitāti, suiti ir piekopuši pašizolācijas politiku. Laulības ar citu konfesiju pārstāvjiem tika uzskatītas par grēku, tādēļ visu suitu kopienu šodien caurauž savstarpējās radniecības saites. Ja divi suiti sāk runāt par saviem senčiem, ir liela varbūtība, ka tie ātri vien atradīs kopējus radiniekus. Arī šodien Suitu novadā ir saglabājusies zināma uzskatu atšķirība starp katoļiem un luterāņiem. Porziņģis nāk no suitiem! Slavenā latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa vecvecmāmiņas māsa ir Veronika Porziņģe pazīstamā suitu teicēja un dziesminiece. Suitu lebediks ir suitu rauša svētki. Suitos tāpat kā citviet Kurzemē cep sklandraušus. Lebedika laikā, kas katru gadu notiek maija pēdējā sestdienā, notiek raušu cepšana. Lebedika laikā ir apskatāmi suitu tautas tērpi un iepazīstamas to tradīcijas. Suitos darina ne tikai praktiskus, bet arī ļoti skaistus maučus (dūrgalus) uzročus, ko velk uz rokas apakšdelmu. Suitu mauči ir lielisks suvenīrs, ko atvest no ceļojuma pa Suitu novadu

22 vērts redzēt! Alsunga un apkārtne 1. Alsunga. Kā senā Alšvanga šī apdzīvotā vieta pirmo reizi pieminēta gadā pāvesta vicelegāta Alnas Balduīna līgumā ar kuršiem. Livonijas ordenis Alšvangā saimniekoja līdz gadam, bet laikā no gadam ordeņa pils piederēja no Pomerānijas nākušo muižnieku fon Šverinu dzimtai. Tās valdīšanas laikā, godinot Svēto erceņģeļi Miķeļi, Alsungā uzcēla mūra baznīcu un vietējos iedzīvotājus pievērsa katoļticībai. Alsunga kļuva par visas Kurzemes katoļu centru, bet tās iedzīvotāji - par suitiem (t.s. Šverinu svīta). Mūsdienās Alsungas novads aizņem 190 km 2 lielu teritoriju, kurā dzīvo ~ 1600 iedzīvotāji

23 46 47

24 2. Alsungas Livonijas ordeņa pils komplekss ir celts pakāpeniski no 14. gs. līdz 18. gs. un ir vairākkārt pārbūvēts. Zināms, ka g. Alšvangā ir bijusi nocietināta māja (ein festes Haus), bet g. tika uzsākta mūra pils (četrstūra formas, no akmens) celtniecība, kurā dzīvoja Kuldīgas komturam padotais Livonijas ordeņa firsts. Sākotnēji pils austrumu korpuss tika izmantots kā dzīvojamās telpas, bet dienvidu korpuss - saimniecības vajadzībām. Vēlāk gs. uzcēla aizsargtorņus un pārējās pils daļas. Pils apjoms (baroka stils) ar diviem torņiem ir ļoti iespaidīgs. Alsungas pils ir unikāla ar to, ka tā ir viena no retajām Eiropas viduslaiku pilīm, kas līdz mūsdienām daļēji ir saglabājusi savu vēsturisko būvapjoma veidolu gadā pilī uzsāka restaurācijas darbus un tā ir slēgta. Taču interesenti var brīvi apskatīt to no ārpuses, kā arī iepazīt pils pagalmu , muzejs@alsunga.lv, GPS: ,

25 3. Dižgabalkalns senais kuršu pilskalns atrodas pašā Alsungas centrā. Nosaukumu tas ieguva gadā, kad Kurzemes ģenerālis Bergs šeit izvietoja lielgabalus, lai apšaudītu Alsungas pilī nocietinājušos zviedru spēkus. Pilskalna augstums ir 8 10 metri (plakums 22 x 54 m) un no tā paveras lielisks skats gan uz Alsungas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcu, gan uz blakus esošo Alsungas dzirnavu ezeru. Apkārt pilskalnam stiepjas izteikta terase, uz kuras bijušas koka aizsargbūves. Pils ielas otrā pusē (uz rietumiem no pilskalna) atrodas Kalniņu kapulauks ar gs. kuršu ugunskapiem, ko arheologi izpētīja pagājušā gadsimta vidū. Dižgabalkalnā suiti svin Lieldienas un Zāļu dienu. GPS: , Alsungas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīca. Būvēta ap gadu. Vairāku gadsimtu garumā dievnams bija galvenā suitu kopienas svētvieta, - tās garīguma un identitātes atbalsts gadā baznīcu paplašināja uz sāniem, piešķirot tai mūsdienās redzamo krusta formu. Dievnama interjerā ir apskatāmi holandiešu kokgriezēja Johana Mertensa darbi, kas tapuši ap gadu. Ērģeles ir būvējis F. Veisenborns gadā Jēkabpilī g. tapa altārglezna. Zem baznīcas atrodas aizmūrētas Šverinu dzimtas kapenes. Dievnamu var aplūkot arī no iekšpuses, iepriekš piesakoties , GPS: ,

26 5. Tirgotava - radošā darbnīca Puralāde. Maretas Petrovičas radošajā aušanas darbnīcā top krāšņi suitu audumi un tiek organizētas meistarklases. Te var iegādāties arī uz vietas tapušos suvenīrus. Tiem, kas vēlas piedalīties meistarklasēs, iepriekš ir jāpiesakās. Alsunga, Skolas iela 6 3a GPS: , Alsungas novada muzejs. Muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā apskatāma suitu dzīvojamā istaba un virtuve, katoļu priesteru liturģiskie tērpi, bet izstāžu zālē - mainīgās izstādes un etnogrāfiskā ansambļa Suitu sievas veidošanās vēsture un šodiena. Īpašais piedāvājums ir suitu sievu, suitu vīru un suitu dūdenieku priekšnesumi. Muzeja ēkā atrodas Alsungas tūrisma informācijas centrs, keramikas un aušanas darbnīcas. Priekšnesumi un meistarklases ir iepriekš jāpiesaka. Alsunga, Skolas iela 11 a, (Inga Bredovska) GPS: ,

27 7. Radošā darbnīca Austuve. Atrodas Alsungas novada muzeja ēkā, kur apmeklētāji var apskatīt, kā top suitu tautas tērpi un to elementi, plašāk izzināt suitu novada aušanas tradīcijas un iepazīt krāšņo suitu pūru. Interesenti pieredzējušu meistaru vadībā var darboties arī paši. Blakus Austuvei atrodas Suitu ķēķis, kurā var iepazīt suitu kulināro mantojumu, darbojoties kopā ar saimniecēm. Alsunga, Skolas iela 11 a, (Dace Martinova) GPS: , Iepriekšēja pieteikšanās. 8. Etniskās kultūras centrs Suiti. Suitu mantojuma krātuvē apmeklētāji var apskatīt pastāvīgu ekspozīciju ar suitu tautas tērpiem, uzzināt tautas tērpu rašanās vēsturi, kā arī ietērpties tajos. Tie, kas vēlas paši darināt suitu tērpus, var saņemt vērtīgus padomus un konsultācijas. Alsunga, Ziedulejas iela 1, (Dace Martinova) GPS: , Iepriekšēja pieteikšanās

28 9. Suitu amatniecības un mākslas telpa Rija. Alsungas vecajā muižas rijā ir iekārtots suvenīru veikals, kur var iegādāties Suitu novadā ražotus praktiskus suvenīrus Tapis Suitos un citas noderīgas lietas: lakatus, cimdus, zeķes, traukus, zāļu tējas u.c. Bērniem te organizē radošās darbnīcas. Rijā var satikties (iepriekš piesakoties) ar Suitu sievām, uzzināt par suitu tradīcijām, dziedāt un iet rotaļās. Rijai piešķirta kultūras zīme Latviskais mantojums. Alsunga, Ziedulejas iela 3, (Inga Šēna-Laizāne par darbnīcām un Suitu sievām). GPS: , Ziedulejas parks. Brīvdabas estrāde atrodas ainaviski skaistā vietā - Ziedulejā. Vasarā te notiek kultūras pasākumi koncerti, teātra izrādes, balles, Jāņu ielīgošana u.c. Starptautiskais burdona festivāls ik pēc četriem gadiem (nākamais notiks gadā) te pulcē burdona dziedātājus no daudzām pasaules valstīm. GPS: ,

29 11. Žibgravas veselības taka. 2,5 km garā taka vijas pa Kauliņupes gravas mežiem klātajām nogāzēm, kuru augstums vietām sasniedz 15 m. Upītes krastos novērojama liela dabas daudzveidība. GPS: , Vecais suitu ceļš. Vēsturiskais ceļš (V1279), kas pirms jaunā ceļa būvniecības caur Ēdoli savienoja Kuldīgu ar Alsungu. Mūsdienās ainaviskais ceļš (grants segums) līkumo cauri mežiem un lauksaimniecības zemēm. Piemērotā laikā to var izmantot kā alternatīvu ceļu, lai iepazītu Suitu novada ainavas. Ceļojumu pa Veco suitu ceļu var veikt ar divriteni

30 13. Suitu trīs tikšanās vietas. Ideja par Suitu kultūrtelpas Gudenieku, Alsungas un Jūrkalnes atzīmēšanu dabā ar Suitu tikšanās vietām aizsākās gadā, kad Jūrkalnes starptautiskā mākslas plenēra ietvaros Gudenieku pagasta Kalniņu pļavā pie autoceļu Gudenieki Ēdole un Alsunga Basi krustojuma tapa pirmā Suitu tikšanās vieta. Otro Suitu tikšanās vietu gadā Jūrkalnes plenēra laikā izveidoja Alsungā - autoceļa Kuldīga - Alsunga - Jūrkalne krustojumā. Trešo Suitu tikšanās vietu izveidoja Jūrkalnē pie Liepājas Ventspils autoceļa (Dižceļa), iepretim Pilsberģu krogam (ceļa otrā pusē). Suitu tikšanās vietu autors bija mūziķis Igo, vides objektu tēlnieki - Ivars Miķelsons, Didzis Grodza un Juris Krafts, bet projekta īstenošanu uzņēmās biedrība Vēju sēta. Pirmā Suitu tikšanās vieta : GPS , Otrā Suitu tikšanās vieta : GPS , Trešā Suitu tikšanās vieta : GPS ,

31 Gudenieki un apkārtne 14. Gudenieki. Gudenieku ciems kā lielāka apdzīvota vieta izveidojās pēc Otrā pasaules kara netālu no vecās pagastmājas. Mūsdienās te atrodas katoļu baznīca, kultūras nams, bibliotēka, pagasta pārvalde un pasts. Gudenieki un to apkaime ir neatņemama suitu kultūrtelpas daļa. GPS: ,

32 15. Gudenieku Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca. Mūsdienās redzamais dievnams celts laikā no g. Pie dievnama sienām abpus altārim piestiprināti gs. mijā tapušie Subates meistaru rotājumi eņģeļu skulptūras, kas ir vienīgie šāda veida elementi Kurzemes baznīcu baroka dekoratīvajā tēlniecībā. Iespējams, ka arī Pestītāja figūra uz krusta ar guļošo jēru pie kājām ir šo pašu meistaru darinājums. Kā šeit nokļuvuši Subates meistaru darbi nav zināms. Ērģeles ar koka stabulēm darinājis Juri Bokums. Sezonas laikā baznīca apskatāma arī no iekšpuses. Ja apmeklētājiem ir vēlme, tie var noklausīties ērģeļu spēli (Dace Nasteviča). GPS: , Biržu muižas komplekss. Atrodas Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Basos - 20 km no Kuldīgas. Muižu cēla 19. gs gada to nodedzināja taču vēlāk atkal atjaunoja. Muižas apbūvē saglabājusies bijusī kalpu dzīvojamā ēka, senā magazīna klēts un 4,5 ha liels parks. Muižas komplekss ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Biržu muižas klēti 2009.g./2010.g. atjaunoja un tagad tajā iekārtots Basu tautas nams. Šeit tiek organizēti izglītojoši un kultūras pasākumi, koncerti, izstādes u.c gadā Basu tautas namā ir plānots atvērt interaktīvu ekspozīciju par suitu godiem Gudeniekos kristībām, kāzām, bērēm u.c (Olita Ulmkalne). GPS: ,

33 Jūrkalne un apkārtne 17. Jūrkalne. Kā vēsta sens nostāsts, pirmās baznīcas laikā, kad vētrā noticis dievkalpojums un pie vecajiem kapiem jūrā grimis kuģis, mācītājs ar draudzes locekļiem brīvprātīgajiem devies airu laivā glābt kuģa komandu. Daļu no tās izdevās izglābt, bet pārējos izskaloja krastā. Godinot no vienas puses traģisko, bet no otras laimīgo notikuma atrisinājumu, kuģa kapteinis šo vietu nosauca par Feliksbergu jeb laimīgo krastu. To vēlāk nomainīja Pilsbergas nosaukums, bet tagadējo nosaukumu Jūrkalne apdzīvotā vieta ieguva gadā. 18. Jūrkalnes stāvkrasts. Viens no populārākajiem Kurzemes piekrastes tūrisma objektiem līdz 20 m augsts, jūras viļņu noskalots krasts, kas sastāv g.k. no smiltīm un šaurām oļu laukakmeņu joslām. Iepretim Jūrkalnes centram izveidota skatu platforma un kāpnes, pa kurām var nokāpt līdz jūrai. Baltijas jūras stāvkrasts turpinās gan Pāvilostas, gan Ventspils virzienā. GPS: ,

34 19. Jūrkalnes katoļu baznīca. Stāsta, ka pirmo baznīcu tāpat kā citas ēkas un pat veco ceļu, atkāpjoties viļņu ārdītajam krastam, - ieskaloja jūrā. Tagad redzamais dievnams uzcelts gadā. Tajā atrodas gs. mijā tapusī altārglezna Dievmāte un ērģeles. Interesanti ir ēkas durvju apkalumi. Pie baznīcas griestiem ir piekārts burinieks, kas saistīts ar nostāstu par nogrimušā kuģa komandas laimīgo izglābšanos. GPS: , Jūrkalnes Tautas nams. Galvenā suitu pulcēšanās vieta Jūrkalnes apkaimē. Atrodas bijušajā krogus ēkā, kas būvēta ap gadu gadā tajā veica vērienīgus restaurācijas darbus. Tautas namā organizē dažādus pasākumus, apmeklētājiem atvērta izstāžu zāle, aktīvi darbojas etnogrāfiskais ansamblis Maģie suiti u.c. tautas kolektīvi. Interesentiem, kas vēlas tikties ar suitiem un iepazīt to tradīcijas, iepriekš jāpiesakās (Kristīne Skrulle). GPS: ,

35 21. Vētru muzejs. Iekārtots Tautas namā. Ekspozīcija ar zemūdens pasaules vizualizāciju jūras dzīlēs nogrimuša kuģa klāju vēsta par Latvijas zemūdens kultūrvēsturisko mantojumu un sniedz iespēju plašākai publikai iepazīties ar kuģniecības vēstures burinieku un tvaikoņu laikmeta liecībām un citiem priekšmetiem, kas izcelti no jūras dzelmes, vai izskaloti tās krastā GPS: , Novadpētniecības telpa Seno mantu, rakstu un fotogrāfiju kambarītis. Jūrkalnes bibliotēkas otrajā stāvā ir izvietoti Jūrkalnes un suitu tradicionālie vēstures priekšmeti un vairākas stelles, kur vietējie cilvēki organizē radošās darbnīcās. Interesenti, iepriekš piesakoties, var noklausīties gida stāstījumu par suitu kultūru un tradīcijām, kā arī noskatīties filmu (Ligita Kalniņa). GPS: ,

36 Dabas taka Rīvas loki. Takas sākums ir meklējams pie Ulmales - Labraga luterāņu baznīcas, kur 3 km garumā taka vijas augšup un lejup pa Rīvas upes lejteces gleznaino senleju. Rīva šeit plūst pa kanjonveidīgu gravu, kuras dziļums sasniedz 12 metrus. Gravas apkaimē plešas lieli meža masīvi. Taka daļēji pieejama ar asistentu, marķēta ar zaļu krāsu , GPS: ,

37 Ikgadējo notikumu kalendārs Februāra sākums METEŅDIENĀM VELTĪTIE PASĀKUMI / Alsungas kultūras nams / Annija Macpane Marta beigas vai aprīļa sākums LIELDIENAS DIŽGABALKALNĀ / Dižgabalkalns (Alsungā) / Annija Macpane Maija trešās nedēļas nogale MUZEJU NAKTS / Alsungas muzejs Inga Bredovska Maija pēdējā sestdiena LEBEDIKS SUITU RAUŠA SVĒTKI / Alsungas kultūras nams / Annija Macpane Jūnija trešā nedēļa ZĀĻU DIENAS PASĀKUMS / Ziedulejas estrāde Inga Bredovska Jūnija trešā nedēļa JĀŅI ZIEDULEJĀ. / Ziedulejas estrāde Annija Macpane

38 Pēdējā septembra nedēļas nogale SVĒTĀ MIĶEĻA SVĒTKI / Alsunga / Annija Macpane gads 6. STARPTAUTISKAIS BURDONA FESTIVĀLS / Alsunga Sīkāka informācija par pasākumiem: Alsungas muzejs,

39 Mazā suitu vārdnīca SENO NOVADU ĻAUŽU NOSAUKUMI Dižie suiti Alsungas un Gudenieku pagasta iedzīvotāji Krētainie suiti Basu un Biržu muižu iedzīvotāji Maģie suiti Jūrkalnes pagasta iedzīvotāji VĒJU NOSAUKUMI Vasaris dienvidu vējš Zemnieks austrumu vējš (pūš no zemēm) Jūras vējš rietumu vējš Ziemelis ziemeļu vējš SUITU LAKATU NOSAUKUMI Govkuņģis, kanisers, zīdstrīpa, garpraņa, kuģenieks, zīdenis, cēbers. DAŽI SUITU TICĒJUMI Mīcot maizei mīklu ir stipri jālamājas, tad mīkla labāk rūgst Nedrīkst kāpt sunim pāri. Kas to dara, tas esot slinks cilvēks 78 79

40 Daži izteicieni Ko piedzīvot un redzēt suitu novadā? Bi gaišs ta ka diene Caur slapš, ta ka šorks Ēd, la māg brīnās Ka no migs izlīduš - kā no gultas izkāpuši Ka ūdene iekrits Jāapmeklē kāda no suitu tikšanās vietām! Jānoklausās suitu sievu dziedājums! Jāapmeklē Alsungas Livonijas ordeņa pils un Alsungas novada muzejs. Jāiegādājas kāds no suitu suvenīriem! Jānogaršo suitu ēdiens! Jāredz saulriets no Jūrkalnes stāvkrasta! Ko diersīs, ka nau ēds Ko nu velkās līdz, ka aste Līst, ka no spaņņim Līst ta ka cīkst Meit, ka og Tais živai! - Steidzies! Velkās ta ka ut pa bārd 80 81

41 Noderīgi avoti par Suitu novadu Suitu novads: suitunovads.lv Dziesminiece Veronika Porziņģe. Dace Nasteviča, Preses nams, Rīgā g. Balandnieki. Priestera Pētera Upenieka atmiņu zīmējumi, Madris, Rīgā g. Gudenieku tautiskās dziedāšanas tradīcijas. Skaidrīte Daugule, Preses nams, Rīgā g. Senās suitu kāzas un ķekatas. J. Šperliņš prof. P. Šmita redakcijā, Latviešu folkloras krātuve, Rīgā g. Su it ijā. V. Kalme, I. Leimane, L.Jansone, Latvijas Skolotāju korporācija, Rīga g. Suitu dzīvesstāsti un ēdieni. Dz. Sondore, Madris, Rīga g. Suitu identitāte. Rakstu krājums Janīnas Kursītes redakcijā, LU akadēmiskais apgāds, Rīgā g. Suitu pūrs. Sastādījis Ervins Vēveris, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Avots, Rīgā g

42 Ceļveža sagatavošanā piedalījās un ar padomiem palīdzēja Dace Martinova Inga Bredovska Inga Aulmane Terēza Strauta Māra Rozentāle Lauku Ceļotājs Izmantotie fotoattēli Dzintars Leja Juris Smaļinskis Lauma Migoviča Dace Martinova Inga Aulmane Alsungas novada TIC arhīvs Lauku ceļotājs arhīvs 84

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4 Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits 29.10.2017-05.11.2017 no 459 ir 05.11.2017-12.11.2017 no 459 ir 12.11.2017-19.11.2017 no 459 ir 19.11.2017-26.11.2017

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc LATVIJAS VALSTS TERITORIJA Latvija ir valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos. Mūsu valsts ir viena no 3 Baltijas valstīm, tai ir 490 km gara jūras robeža gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Jūra

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1 Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 10 Dzīvojamā ēka 17000360256001 2 Alejas iela 11 Dzīvojamā

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. Pieredzes apmaiņas brauciens Partnerība Laukiem un jūrai piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem

Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. Pieredzes apmaiņas brauciens Partnerība Laukiem un jūrai piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. Pieredzes apmaiņas brauciens Partnerība Laukiem un jūrai piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu jauniem darbiem un idejām. Pasākumā iekļauta ciemošanās pie

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Jūrtaka: Nida Tallina. Daba, kultūra, pakalpojumi 24.-25. aprīlis, 2018, Liepāja, Roja Jūrtaka garas distances maršruts divās valstīs LV & EST statistika o Dienu skaits: 50; o Noietie kilometri: ~ 1230

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šaušanā ar 09/01/2018 Bērnu teātru festivāls 12/01/2018 15/01/2018 16:00 20/01/2018 18:00 Domes priekšsēdētāja

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Izstādes un pasākumi

Izstādes un pasākumi Izstādes un pasākumi 2013.gada aprīlī Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadu bibliotēkās Bibliotēka Izstādes Laiks Pasākumi Laiks Kontakti Alsungas novads Alsungas pagasta UNESCO mantojums Izstāde, prezentācija

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

Brīvdienu maršruts Nesteidzīgie Limbaži-ceļojums cauri gadsimtiem RĪGA Limbaži Limbažu novads Limbaži region Limbažu novada tūrisma informācijas centr

Brīvdienu maršruts Nesteidzīgie Limbaži-ceļojums cauri gadsimtiem RĪGA Limbaži Limbažu novads Limbaži region Limbažu novada tūrisma informācijas centr RĪGA Limbaži Limbažu novads Limbaži region Limbažu novada tūrisma informācijas centrs Torņa iela 3, Limbaži Tālr.: 64070608, 28359057 e-mail: tic@limbazi.lv skype: visitlimbazi twitter: visitlimbazi www.draugiem.lv/visitlimbazi

Sīkāk

AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA "NAUDAS PASAULE" APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Lat

AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA NAUDAS PASAULE APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Lat AKTĪVĀS METODES SKOLĒNU IZGLĪTOŠANĀ LATVIJAS BANKAS ZINĀŠANU CENTRA "NAUDAS PASAULE" APMEKLĒJUMS DARBA LAPAS PAMATSKOLAI (7. 9. KLASEI) 8 varianti Latvijas Banka, 2019 1. darba lapa pamatskolai Atbildi

Sīkāk

D o b e l e s L i v o n i j a s o r d e ņ a p i l s k o m p l e k s a D a r b ī b a s s t r a t ē ģ i j a 1 DOBELES LIVONIJAS ORDEŅA PILS KOMPLEKSA DA

D o b e l e s L i v o n i j a s o r d e ņ a p i l s k o m p l e k s a D a r b ī b a s s t r a t ē ģ i j a 1 DOBELES LIVONIJAS ORDEŅA PILS KOMPLEKSA DA D o b e l e s L i v o n i j a s o r d e ņ a p i l s k o m p l e k s a D a r b ī b a s s t r a t ē ģ i j a 1 DOBELES LIVONIJAS ORDEŅA PILS KOMPLEKSA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2023.gadam 2016. D o b e l

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01-

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01- Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 15.01.2016 3.5.10/01-PR2016 BS-955-6 2. 19.01.2016 3.5.11/01-AK2016 BS-1041-7 3. 09.02.2016

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma produkta attīstība Tūrisma attīstības valsts aģentūra Inese Šīrava Tūrisma attīstības valsts aģentūras Produktu attīstības vecākā eksperte 2013.gada 18.oktobrī Saulkrastos Kas ir mūsu tūristi?

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

1

1 VALSTS A/S LATVIJAS DZELZCEĻŠ LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJS 2013. GADA DARBA PĀRSKATS 1925.g. III klases pasažieru vagona restaurācija dzelzceļa modeļu izstāde - Liliputija Fotogrāfijas un dokumenti

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TŪRISMA UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS VASARA/RUDENS 2016 Kurzemes uzņēmēju dienas LOC 27. 28.maijs Brīvdabas muzeja gadatirgus 3.-5.jūnijs, 7.augusts Palangas un Klaipēdas info dienas 7.jūlijs, 29. 31.jūlijs, 3.augusts

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

grand-media-buklets-final higher prices

grand-media-buklets-final higher prices capture the moment in film iemūžini mirkli ar video Kāzas ir brīnumjauks, satraucošs un neaizmirstams dzīves notikums. Šī ir diena, kad likteņus mij divas mīlošas sirdis. Ir svarīgi, lai tā tiktu iemūžināta

Sīkāk

Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējās situācijas raksturojums Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 10.04.2019.sēdes lēmumu, protokols nr. 49.,4.8.p, Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019. 2025. gadam apstiprināšanu STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

Absolventi

Absolventi Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā Gatis Krūmiņš, dr.hist. 2014.gada 9.decembris Latvijas lauku telpas unikalitāte tās vēsturiskajā kontekstā Lauku telpas pārvaldības īpatnības Pēdējos

Sīkāk

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail:

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail: Grand Rose Spa Hotel /www.grandrose.ee/ Pagājušā gada decembrī savas durvis Kuresāres centrā vēra jauna, ekskluzīva 130 vietīga Grand Rose SPA viesnīca ar luksusa SPA un pirts kompleksu Rosaarium. Pēc

Sīkāk

(Microsoft Word - Atskaite_Sic\356lij\342)

(Microsoft Word - Atskaite_Sic\356lij\342) Rudens klinšu kāpšanas treniņnometne Sicīlijā. Vasaras pagarināšanas nolūkā 8 LACAs pārstāvji no 15.-22. oktobrim devās uz saulaino Sicīliju, lai 6 dienas pilnveidotu savas prasmes klinšu kāpšanā, apskatītu

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

RNP_

RNP_ Rāznas Nacionālais parks kādi esam? Teritorija pētīta Novadi nav automātiski tūrisma galamērėi! Neietekmēs, neitrāli, cerības Novadi nav automātiski tūrisma galamērėi! 3 rajonu un 8 pagastu vietā = 3

Sīkāk

Pielikums Pagasta pārvalde Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa attīstības programma gadam Objekta nosaukums un remontēj

Pielikums Pagasta pārvalde Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa attīstības programma gadam Objekta nosaukums un remontēj Pielikums Pagasta pārvalde Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa attīstības programma 2018. 2020.gadam Objekta nosaukums un remontējamā posma garums Nepieciešamie darbi un pamatojums

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Pārskats par 2016.gada Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas izpildi Nr.p.k. Programmas summa Summa pēc programmas izmaiņ

Pārskats par 2016.gada Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas izpildi Nr.p.k. Programmas summa Summa pēc programmas izmaiņ Pārskats par 2016.gada Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas izpildi Nr.p.k. Programmas summa Summa pēc programmas izmaiņām Finansējuma sadalījums LR Saeimas mērķfinansējums

Sīkāk

Starptautiskā instrukcija kontrolpunktu aprakstiem STARPTAUTISKĀ ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA 2018

Starptautiskā instrukcija kontrolpunktu aprakstiem STARPTAUTISKĀ ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA 2018 Starptautiskā instrukcija kontrolpunktu aprakstiem STARPTAUTISKĀ ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA 2018 STARPTAUTISKĀ ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA Starptautiskā orientēšanās federācija Drottninggatan 47, 3 1/2 tr. SE-65225

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce Grobiņa, 26.08.2016. Inga Brieze Rīgas plānošanas

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana

Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana ZĪMOLVEDĪBAS NOZĪME Andris Klepers 26.02.2019. Vai es risinu kādu reālu problēmu? Kāds ir mans devums ar biznesu labākai sabiedrībai? PERSONISKĀS VĒRTĪBAS

Sīkāk

Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana

Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana Latvijas valsts simtgades Reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja Jolanta Borīte 2016.gada 31.maijs, Liepāja Latvijas valsts simtgades organizatoriskā

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Nemateriālais kultūras mantojums (NKM) Latvijas kultūrpolitikas kontekstā Seminārs «Tradicionālās kultūras iespējas valsts kultūrpolitikā un izglītībā» 2012.gada 7.martā, Rīgā Dokumenti, tiesību akti 1.

Sīkāk

APSTIPRINU Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda gada 1. aprīlī z.v. Preiļu novada valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļ

APSTIPRINU Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda gada 1. aprīlī z.v. Preiļu novada valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļ APSTIPRINU Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda 2016. gada 1. aprīlī z.v. Preiļu novada valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Preiļu pils darbības plāns Esošās situācijas analīze.

Sīkāk

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga DV ASV Vanadžu apkārtraksts 2018. gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā 2018. gadā Latvijas simtgades gadā. Tik daudz darbu ir padarīts Latvijas labā

Sīkāk

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Ziņojums Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 29.03.2019. Ija Groza, remigrācijas jautājumu koordinatore Mērķis Palīdzēt ārvalstīs

Sīkāk

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rībēja. Apģērbs saulē mirdzēja. Puika gāja pa ielu, bungas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

Ievērojami cilvēki Alsungas, Kuldīgas, Skrundas novadā Novadnieku kalendārs 2015 Kalendārā iekļautas personas, kam gadā aprit apaļas jubilejas (

Ievērojami cilvēki Alsungas, Kuldīgas, Skrundas novadā Novadnieku kalendārs 2015 Kalendārā iekļautas personas, kam gadā aprit apaļas jubilejas ( Ievērojami cilvēki Alsungas, Kuldīgas, Skrundas novadā Novadnieku kalendārs 2015 Kalendārā iekļautas personas, kam 2015. gadā aprit apaļas jubilejas (sākot no 50 gadiem, 55, 60, 65, utt.). Minētas nozīmīgāko

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

10.klasei

10.klasei Par mācību priekšmetu vēsturi... Latvijas un pasaules vēstures skolotājs, Dr.paed. Pāvels JURS www.pavelsjurs.lv Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību un šīs attīstības posmus no tālas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

Par Latgales Dziesmu svētkiem

Par Latgales Dziesmu svētkiem Es esmu piedalījusies Latgales Dziesmu svētkos. Tolaik man bija 19 gadi. Dziedātāji bijām daudz. Braucām ar vilcienu, pa ceļam dziedājām. Man ir bilde, kur mēs abas ar draudzeni skatāmies pa vilciena logu,

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk

Uzzini, ko vari darīt Rūjienā

Uzzini, ko vari darīt Rūjienā Uzzini, ko vari darīt Rūjienā Ja esi jaunietis vecumā no 13 līdz 25 Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs, 2013, gada oktobris Mākslas skola Skola realizē 7 gadu izglītības programmu "Vizuāli plastiskā

Sīkāk

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad 1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2016. lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gada kalendāro plānu" SPORTA PASĀKUMI TALSU NOVADĀ 2017.GADĀ

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autoceļu tīkla sakārtošana kā ekonomiskās izaugsmes stūrakmens Reinis Uzulnieks Satiksmes ministra padomnieks 2017.gada rezultāti Kopumā dažādu veidu darbi veikti 1100 km valsts autoceļu. Kapitālieguldījumi

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv L Ē M U M

Sīkāk

Microsoft Word - saist_not27.doc

Microsoft Word - saist_not27.doc Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv Stājas spēkā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā 2018. gada 19. 23. marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plkst. 9 līdz 20 11; no plkst. 11 līdz 12 no plkst. 14 līdz 15

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Reiz sensenos laikos, tajā tālajā 1286

Reiz sensenos laikos, tajā tālajā 1286 Reiz sensenos laikos, tajā tālajā 1286. gadā Rīgas parādu grāmatā pirmoreiz parādījās ziņa par apdzīvotu vietu Walck. Vēlāk arī ar citiem nosaukumiem Walco, Walk, Valk tā tika minēta arī citos avotos.

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk