LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads"

Transkripts

1 LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, 218. gads

2 Saturs Informācija par organizāciju 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 5 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 1. Pārskats 6 2. Ziedotāju un dāvinātāju saraksts 7 3. Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 1 Ziņojums 14 Revidenta ziņojums 2 2

3 Vispārīgā informācija par biedrību Biedrības nosaukums: Biedrības juridiskā adrese: Pamadarbības veids: Reģistrācijas Nr.un datums: Gada pārskata periods Pārvaldes institūcija: no: līdz: Prezidents Viceprezidents Ģenerālsekretārs LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJA Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-16 Citas sporta nodarbības Rīga 217.gada 1.janvāra 217.gada 31.decembrim Mārtiņš Lazdovskis amatā no 217.gada 12.aprīļa Agris Lungevičs amatā no 217.gada 12.aprīļa Kaspars Kuļikovs amatā no 213.gada 2.marta Revidenti: SIA "MGS Birojs" Reģ.Nr Zvērinātu revidentu komercsabiedrība licence Nr.148. Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-182 Ingura Doble LR zvērināta revidents sertifikāta Nr

4 BILANCE 217. UN 216. GADA 31. DECEMBRĪ Nr EUR EUR AKTĪVS Ilgtermiņa ieguldījumi I. Nemateriālie ieguldījumi II. Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi II. Debitori IV. Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā Aktīvu kopsumma Nr EUR EUR PASĪVS I. Fondi. 3. Rezerves fonds Iepriekšējo gadu rezerves fonds Pārskata gada rezerves fonds. (48 182) (171 22) Fondi kopā III. Īstermiņa kreditori. 2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Īstermiņa kreditori kopā Pasīvi kopsumma Ziņojums no 14. līdz 19.lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa Mārtiņš Lazdovskis Prezidents 4

5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PAR 217.GADU UN 216.GADU Nr. EUR EUR Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Saņemtās dotācijas Ieņēmumi no saimnieciskās darbības Citi ieņēmumi Ieņēmumi kopā Izdevumi. 3. Algas Sociālās apdrošināšanas maksājumi Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana Citi izdevumi Izdevumi kopā Ieņēmumu un izdevumu starpība. (48 182) (171 22) Ziņojums no 14. līdz 19.lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa Mārtiņš Lazdovskis Prezidents 5

6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS PAR 217.GADU 1. Pārskats Nr. EUR EUR I. Atlikums pārskata gada sākumā Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai) t.sk. anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) t.sk. anonīmi ziedojumi un dāvinājumi II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas Fiziskas personas (rezidenti) III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) t.sk. anonīmi ziedojumi un dāvinājumi 2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem Sabiedriskā labuma darbībai IV. Atlikums pārskata gada beigās Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai) 1485 t.sk. anonīmi ziedojumi un dāvinājumi Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) Ziņojums no 14. līdz 19.lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa Mārtiņš Lazdovskis Prezidents 6

7 2. Ziedotāju un dāvinātāju saraksts Ziedotāja tips Valsts Nodokļu maksātāja kods / personas kods Nodokļu maksātāja nosaukums / personas kods Ārvalstu adrese Nauda (EUR) Mantiskā (EUR) Mērķis persona Latvija LV LEKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV MAD AISS, SIA, 1 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV DIENA PIRMS JĀŅU NAKTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 11. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV TRIPLEX, SIA, 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV SMALAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 3. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV HIDROTEHNIKA,, 3 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV AIMASA, SIA, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV VA MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 4. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV SAHO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV UNITRUCK, SIA 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV ODA Instruments, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV SPORTA PUNKTS LATVIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV MOLITS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV DM BUVEX, SIA, 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Texo Petro Oil, AS, 21. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Latvian Theatrical Distribution, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV INVITROS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Rubate, SIA, 6. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV INDĀRES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 1 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV APE MOTORS, SIA 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV MEDILINK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 18. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV N.BOMJA MAIZNĪCA "LIELEZERS", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 7. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV PRO VIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 7. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV STANIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma, 4 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV AVOTI 93, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 5 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Menerga Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 3. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV DiVert,, 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Eco Baltia grupa, SIA, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV RALL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 1 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV CWI, SIA, 9. Noteiktiem mērķiem 7

8 persona Latvija LV UNIWIN, SIA, 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV PURPLE AD, SIA, 1 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV UCS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 2 6. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Metsatek, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Metsatek, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 4. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Metsatek, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Cargo TransOzo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV BALTPAL, SIA, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV INPLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 1 4. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV SKH, SIA 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV LPB, Akciju sabiedrība, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV LATVIJAS FINIERIS, Akciju sabiedrība, 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV PL BALT SERVIS, SIA 2 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV GROBIŅAS SPMK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 4. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV43628 RITLOGISTIKA, SIA 1 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV SKH, SIA 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Film Distribution, SIA 4 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV INGRID A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 4. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV BITATEKS, SIA Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV LAFIPA, Akciju sabiedrība, 1 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV AK12, SIA, 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Light Guide Optics International, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 6 4. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV LĪVS AM, SIA, 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Snacks and more, SIA 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV OPTIBET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 4 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV mogo, AS, AS 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV RHS, SIA 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV PLUTOS SELL, SIA, 945. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV SENTOR FARM APTIEKAS, AS 3. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Nord Connect, SIA, 525. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV BINDERS, Ceļu būves firma SIA, 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Nord Connect, SIA, 525. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV EMT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 4. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV43646 Zaļā josta, SIA, 1 1. Noteiktiem mērķiem 8

9 persona Latvija LV Nord Connect, SIA, 525. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV PLUTOS SELL, SIA, 315. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Nord Connect, SIA, 525. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV ADUGS Production, SIA 35. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Nord Connect, SIA, 525. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV OZOLI AZ, SIA 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV OPTIBET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 4 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV RSKORPIONS, SIA 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV AUTEKO&TUV LATVIJA, SIA 1 4. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Rietumu Banka, AS, AS 36. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV SGA PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV OZOLI AZ, SIA 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV LĪVS AM, SIA, 1 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV DSV Transport, SIA 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV BILLERUDKORSNAS LATVIA, SIA 5. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Dūži, Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV BEST LĪZINGS, SIA 3. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV DAUTKOM TV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 1. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV IGG SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV MIDWAY, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV LĪVS AM, SIA, 7. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV Rietumu Banka, AS, AS 3. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV LATVIJAS FINIERIS, Akciju sabiedrība, 1 4. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV JM GRUPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 1 8. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV PL Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 2. Noteiktiem mērķiem persona Latvija LV TOPAZ LOGISTICS, SIA, 18. Noteiktiem mērķiem Anonīms ziedotājs Latvija Nenoteiktiem mērķiem persona Latvija LV Stokker, SIA Noteiktiem mērķiem LR Fiziska persona Latvija Bukāns Jānis 25. Noteiktiem mērķiem Ziņojums no 14. līdz 19.lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa Mārtiņš Lazdovskis Prezidents 9

10 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS PAR 217.GADU 3. Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Nr.p.k. mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) anonīmi ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskā labuma darbībai (SL) administratī vajiem izdevumiem (AI) pārējiem saimnieciskā s darbības izdevumiem (SD) citiem mērķiem un uzdevumiem (SC) Ziedojums nodots tālāk Biedrībai Motoklubs APE, EUR Rezerves Daļas motocikliem Reklāmas pakalpojumi Sacensību nodrošināšana Ziedojums tika nodots tālāk Biedribai FFF, EUR Rezerves Daļas motocikliem Ekipējums sportistiem Ziedojums nodots tālāk BiedrībaiMOTORPRIEKS, EUR Rezerves Daļas motocikliem, degviela Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojums tika nodots tālāk Biedribai RIGA SPEEDWAY CLUB, EUR 485 Komandējuma zdevumi braucieniem uz sacensībām SPORTA KLUBS L.R.K EUR 1775 Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums (eiro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (eiro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (eiro) Sabiedriskā labuma darbības joma* Sabiedriskā labuma mērķa grupa** Motociklu iegāde Rezerves daļas motocikliem Sacensību nodrošināšana Sabiedriskā labuma guvēju skaits 1

11 6 MTO KLUBS AKA-TEAM, EUR Rezerves Daļas motocikliem, degviela Ekipējums sacensībām, sacensību nodrošināšana SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA, EUR Rezerves daļas, motocikliem Sacensību nodrošināšana, biļetes, apdrukas, reklāma Komandējuma zdevumi braucieniem uz sacensībām Ziedojums tika nodots tālāk biedrībai Stunfighters Rezerves daļas motocikliem JĀŅA VINTERA MOTOKOMANDA RĪGA EUR Sacensību nodrošinājums AIVO MOTO CENTRS EUR Pamatlīdzekļu iegāde Rezerves daļas motocikliem X- KROSS, EUR rezerves daļas motocikliem MOTOKURZEME, EUR Pamatlīdzekļa - Motocikla - iegāde SPORTA KLUBS ELKŠŅI, EUR Rezerves daļas, motocikliem

12 14 Ziedojums tika novirzīts tālāk Biedrībai NACIONĀLĀ MOTOSPORTA ASOCIĀCIJA EUR Sacensību nodrošināšana, telpu īre MOTOSPORTS RACING TEAM, EUR Rezerves daļas motocikliem TITURGAS IESPĒJU PARKS, EUR Rezerves daļas motocikliem Ziedojums nodots tālāk Biedrībai MĀRUPES AM KLUBS BIERIŅI, EUR Sacensību nodrošināšana LATGALE CAMK, EUR Treniņnometnes bērniem BRUNO RACING TEAM, EUR Trases noma, dalības maksas PATĪ Skijoringa Sporta Klubs, EUR Sacensību nodrošinājums VENTSPILS MOTOKLUBS RODEO EUR Pamatlīdzekļu iegāde SPORTA KLUBS DAKO- ZIEMEĻVIDZEME, EUR Dalības maksas Rezerves daļas Licences sportistiem Sacensību nodrošinājums Novirzīts Biedrībai MB Kalsnava EUR

13 23.1. Treniņodrošinājums KOPĀ * ** 9 Norādot sabiedriskā labuma darbības jomu lietojiet šādus kodus: sporta atbalstīšana Norādot sabiedriskā labuma mērķa grupu, lietojiet šādus kodus: 17 cita Ziņojums no 14. līdz 19.lapai ir neatņemama šī gada pārskata sastāvdaļa Mārtiņš Lazdovskis Prezidents 13

14 ZIŅOJUMS I.daļa Vispārīga informācija par biedrību Biedrība dibināta Latvijas Motosporta federācija (LaMSF) ir brīvprātīga, sabiedriska organizācija, kurā apvienojas ar motosportu un motociklistu kustību saistītas juridiskās personas ar mērķi pārstāvēt un attīstīt motosporta un motociklistu kustību Latvijā un pārstāvēt intereses starptautiskā mērogā. LaMSF ir vienīgā Latvijas Republikā atzītā motosporta federācija, kuras pārziņā ir Latvijas motosporta un motociklistu kustības attīstība, uzraudzība un pārstāvniecība starptautiskā mērogā. LaMSF ir vienīgā motosporta institūcija ar tiesībām izsniegt licences un organizēt Latvijas nacionālos un starptautiska mēroga čempionātus Latvijas teritorijā. Mērķi ir vēsti uz sabiedriskā labuma darbību:motociklistu kustības kā veselīga dzīvesveida, cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un paaugstināšanas veicinātājas attīstība, kā arī motosporta attīstība valstī,latvijas pārstāvība FIM un FIM-Europe,sadarbība ar FIM, FIM-Europe un citu valstu Nacionālām Motosporta federācijām vai asociācijām, lai pārstāvētu un realizētu valsts un indivīda intereses motociklistu kustībā,sportistu meistarības izaugsmes veicināšana,motociklistu kustībā iesaistīto personu skaita palielināšana. Statūtos noteiktie mērķi un uzdevumi LaMSF darbības mērķi ir vērsti uz sabiedriskā labuma darbību: 1.1. motociklistu kustības kā veselīga dzīvesveida, cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un paaugstināšanas veicinātājas attīstība, kā arī motosporta attīstība valstī, 1.2. Latvijas pārstāvība FIM un FIM-Europe, 1.3. sadarbība ar FIM, FIM-Europe un citu valstu Nacionālām Motosporta federācijām vai asociācijām, lai pārstāvētu un realizētu valsts un indivīda intereses motociklistu kustībā, 1.4. sportistu meistarības izaugsmes veicināšana, 1.5. motociklistu kustībā iesaistīto personu skaita palielināšana. Svarīgākie Biedrības sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas Trešo reizi tika organizēts Pasaules čempionāts motokrosā blakusvāģu klasē Stelpē. Astoto reizi tika organizēts Eiropas čempionāts Kvadru klasēm. Pauls Jonass kļūst par Pasaules čempionu MX2 motokrosā. Andžejs Ļebedevs kļūst par Eiropas čempionu spīdvejā. Ķegumā un Stelpē tiek organizētas Pasaules un Eiropas čempionāta sacensības motokrosā. Madonā tiek organizētas Eiropas čempionāta sacensības cross country. Liepājā pirmo reizi valsts vēsturē tiek organizētas Eiropas čempionāta sacensības triālā. Daugavpilī un Rīgā tiek organizētas FIM sacensības spīdvejā. Kādi pasākumi ir pārskata gadā veikti, lai īstenotu biedrības nospraustos mērķus Latvijas čempionātu organizēšana : kā katru gadu arī 217.gadā tika organizētas motokrosa, enduro, motošosejas, triāla, supermoto, spīdveja, skijoringa, retro motokrosa, endurokrosa un piedzīvojumu enduro Latvijas čempionātu sacensības, tajā skaitā arī bērniem, pusaudžiem un jauniešiem no 4 līdz 19 gadiem. Eiropas un pasaules čempionātu motokrosā, enduro, triālā un spīdvejā organizēšana Latvijā, lai popularizētu Latvijas motosportu un Latvijas valsti, kā arī dotu Latvijas sportistiem iespēju apgūt pieredzi augsta ranga sacensībās. Latvijas jauno motokrosa sportistu piedalīšanas Ziemeļaustrumu Eiropas čempionātā 65 un 85 klasēs, lai iegūt pieredzi startos dažādās trasēs un būt konkurentspējīgiem ar dienvidu valstu sportistiem. Latvijas sportistu piedalīšanās Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes, Lietuvas, Igaunijas u.c. valstu čempionātos, lai paaugstinātu sportisko izaugsmi un kļūtu par konkurētspējīgiem sportistiem. Spīdveja komandas piedalīšanas pirmajā Polijas spīdveja līgā. Hobiju, iesācēju un veterānu klašu attīstība, klubu LaMSF biedru sacensību organizēšana, lai iesaistītu tajās jebkuru, kuram ir motocikls vai mopēds retro klases un Zelta mopēda attīstīšana. Baltijas čempionātu organizēšana enduro, endurokrosā un triālā, lai celtu sportisko līmeni. Motokrosa, supermoto, enduro un triāla trašu pilnveidošana drošības nolūkos un trašu licencēšana. Saimnieciskā darbība un finansiālā stāvokļa analīze Pārskata gadā saņemti ziedojumi eiro apmērā. Pārskata gadā saņemtas dotācijas eiro apmērā. 14

15 Pārskata gadā papildus tika veikta saimnieciskā darbība - gūti ieņēmumi no sacensību organizēšanas, trašu licencēšanas. Saimnieciskā darbība tiek veikta kā papildus darbība un veicina Biedrības statūtos nosprausto mērķu un uzdevumu īstenošanu. Biedrības finasiālais stāvoklis 217. gadā saņemtie ziedojumi salīdzinot ar 216. gadu ir samazinājušies par aptuveni 15%. Biedrība ir samazinājusi izdevumu par eiro, tomēr ar saņemtajiem ziedojumiem un citiem ieņēmumiem nav iespējams nosegt LaMSF izdevumus. Nepieciešams 218. gadā piesaistīt vairāk ziedojumus vispārīgiem mērķiem, kā arī optimizēt izdevumus, lai uzlabotu biedrības finansiālo stāvokli. Piemērotās grāmatvedības politikas Biedrības gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republias likumu "Par grāmatvedību", "Biedrību un nodibinājumu likumu" un MK noteikumu no 26.gada 3.oktobra Nr.88 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem " prasībām. Gada pārskatā lietota LR naudas vienība eiro, skaitļi noapaļoti līdz veseliem skaitļiem. Gada pārskats sagatavots valsts valodā. 15

16 Skaidrojums par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem Nr. 1 Rādītāja nosaukums Pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: Datori, informācijas sistēmas Pārējie pamatlīdzekļi procenti 35 2 Nemateriālie ieguldījumi Pārējie pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļi kopā Sākotnējā vērtība uz Iegāde Izslēgšana (5 882) (5 882) uz Uzkrātais nolietojums uz Aprēķināts uz Atlikusī vērtība uz uz (27 781) (27 781) (1 914) (4 978) (6 894) (34 675) Biedrībai nav dāvinātu pamatlīdzekļu. Nr. 2 Rādītāja nosaukums Prasījumi no citām personām, kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajiem mērķiem no Sabiedriskā labuma organizācijas Kopā uz Saņēmuši finansējumus Aivo Moto Centrs Aka Team BMX Rīga Bieriņi Bruno Racing Team Dako Ziemeļvidzeme Elkšņi F.F.F Sporta klubs LATGALE CMK Jāņa Vintera Mototeam Riga Motokurzeme Motoklubs X-Kross L.R.K motorsport.lv Motorsport Racing Team Motoklubs APE Motorprieks

17 MX nācijas Saldus MOTOKLUBS, biedrība Speedway Grand Prix of Latvia STREETFIGHTERS.RT 5 5 Stuntfighters Nacipnālā motosporta asociācija Riga speedway club Rodeo PATĪ skijoringa klubs Titurgas Iespēju Parks uz Nr. Rādītāja nosaukums 3 Informācija par fondiem Fondu līdzekļu uz Ieņēmumu un izdevumu starpība uz Ieņēmumu un izdevumu starpība uz Pamatfonds Mērķfonds Rezerves fonds (48 182) Kopā (48 182) Nr. Rādītāja nosaukums 4 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Aprēķināts Samaksāts Soda naudas / korekcija s (13 811) (9 56) Pievienotās vērtības nodoklis (137) 2 46 (2 38) Uzņemējdarbības riska nodeva 1 17 (18) Kopā (25 715) t.sk. (pārmaksa)* (137) samaksai (111) (111) * (Pārmaksa) atspoguļota postenī "Citi debitori" Biedrībai nav nokavēti nodokļu maksājumi Biedrība nav saņēmusi nodokļu atlaides vai nodokļu atvieglojumus. 17

18 Nr. Rādītāja nosaukums 5 Saņemtie aizņēmumi Juridiskā persona Privātpersona Kopā uz Saņemts 18 "Kalnbudes" ZS Līgums Nr. LaMSF3-1-16/29 Atmaksāts Mārtiņš Lazdovskis, prezidents 15 % likme % Atmaksas termiņš pēc pieprasījuma uz Nr. Rādītāja nosaukums 6 Informācija par darbiniekiem 217. gadā Biedrībā vidēji tika nodarbināti 3 darbinieki 217 gads Atlīdzība par darbu kopā: atlīdzība pārvaldes locekļiem atlīdzība pārējiem darbiniekiem Pensijas no sabiedrības līdzekļiem Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopā: VSAOI pārvaldes locekļiem VSAOI pārējiem darbiniekiem Nr. Rādītāja nosaukums 7 Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu LR Izglītības un zinātnes ministrja Latvijas Sporta Federāciju padome Pašvaldības dotācijas uz Saņemts Līgums Nr. 1-25/183 Līgums Nr / Līgums Nr. 1-25/552 Līgums Nr / Līgums Nr. 1-25/58 Līgums Nr /42 Izlietots ( ) (58 768) (6) uz Kopā (583 71) 18

19 Nr. 8 Rādītāja nosaukums Informācija par ieņēmumu no saimnieciskās darbības izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomā 217 gads Ieņēmumi no saimnieciskās darbības Līdzekļu izlietojums sabiedriskā labuma jomai t.sk balvas, medaļas diplomi, karogi un apdrukas -168 motosporta sacensību publicēšana -225 telpu noma (25% administratīvie izdevumi) -611 Rīga, 218.gada 29.marts Mārtiņš Lazdovskis Prezidents 19

BIEDRĪBA LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJA Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

BIEDRĪBA LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJA Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads BIEDRĪBA LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJA Vienotais reģ. Nr. 40008022951 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par organizāciju 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 5 Ziedojumu un

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008174776 Nosaukums RĪGAS 64.VIDUSSKOLAS ATBALSTA FONDS NODIBINĀJUMS Adrese Ūnijas iela 93, Rīga, LV-1084 Taksācijas periods

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

Latvijas Motosporta Federācijas

Latvijas Motosporta Federācijas Latvijas Motosporta federācijas Prezidija sēdes protokols Nr.5 Rīgā, Dzērbenes 27 2013.gada 14.augusts Sēdes sākums: plkst.18:00 sēdi vada sēdi protokolē Kaspars Kuļikovs Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):

Sīkāk

Bilance 2016

Bilance 2016 Bilance 2016.gada 31.decembrī AKTĪVS Piezīme 31.12.2016 31.12.2015 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI I. Nemateriālie ieguldījumi II. Pamatlīdzekļi 1. Pārējie pamatlīdzekļi 2 54 990 17 702 Pamatlīdzekļi kopā 54

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna SATURS Informācija par Biedrību 3 Vadības ziņojums 4 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Bilance 7 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 8 Detalizēta informācija par

Sīkāk

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS

Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna GADA PĀRSKATS Biedrība Sabiedrība par atklātību - Delna SATURS Informācija par Biedrību 3 Vadības ziņojums 4 6 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 7 Bilance 8 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 9 No vispārējiem ziedojumiem

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Vadibas_zinojums_badminton_ pages

Vadibas_zinojums_badminton_ pages Vadības ziņojums 1. Vispārīgas ziņas Nosaukums Tiesiskā forma Reģistrācijas numurs, datums SEPA identifikators Juridiskā adrese Reģistrs, Ierakstīts reģistrā Latvijas badmintona federācija Biedrība 40008023393,

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Dokuments aizpildīts Latvijas valūtā - euro. Reģistrācijas numurs 40008023618 Nosaukums LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA Adrese Grostonas iela 6B, Rīga, -1013 Taksācijas periods no 01.01.2014 līdz 31.12.2014

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība G A D A P Ā R S K A T S par 2009.gadu 1

Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība G A D A P Ā R S K A T S par 2009.gadu 1 Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība G A D A P Ā R S K A T S par 2009.gadu 1 SATURS Lpp. Bilance 3 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 5 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 6 Ziņojums 7 Ziedotāji un dāvinātāji

Sīkāk

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī

Biedrības ECR Baltic Gada pārskats Rīgā, gada 22. februārī Biedrības ECR Baltic Gada pārskats 01.01.2015. 31.12.2015. Rīgā, 2016. gada 22. februārī Saturs Vispārīga informācija par biedrību... 3 Bilance (aktīvs)... 4 Bilance (pasīvs)... 5 Ieņēmumu un izdevumu

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts MPK SUPERCROSS motokrosā nolikums 2019. gada 7. jūlijs, Kandava 1. MPK Supercross sacensības motokrosā: 1.1. Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

Sabiedriskās organizācijas

Sabiedriskās organizācijas Statūtu grozījumi apstiprināti LaMSF Kongresā Rīgā, 2013.gada 16.martā Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2013.gada 2.aprīlī Ar. Nr. 40008022951 Biedrība Latvijas Motosporta Federācija

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Sporta izglītības interešu programma 018. - 00.gads Siguldas Minimoto programma (-5 g.v. bērniem) SJC Triāls programma (6-1 g.v. jauniešiem) Siguldas Triāls junioriem (14-18 g.v. junioriem) Motosports

Sīkāk

MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u

MK noteikumi Nr.407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u 05.05.2010. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" ("LV",

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

NVO Institūta grāmatu sērija NVO rokasgrāmata 1. rokasgrāmata JURIDISKIE ASPEKTI, GRĀMATVEDĪBA UN LIETVEDĪBA NEVALSTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

NVO Institūta grāmatu sērija NVO rokasgrāmata 1. rokasgrāmata JURIDISKIE ASPEKTI, GRĀMATVEDĪBA UN LIETVEDĪBA NEVALSTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS NVO Institūta grāmatu sērija NVO rokasgrāmata 1. rokasgrāmata JURIDISKIE ASPEKTI, GRĀMATVEDĪBA UN LIETVEDĪBA NEVALSTISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS Gramata tapusi ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ  SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Latvijas Pilsoniskās alianses gada pārskats

Latvijas Pilsoniskās alianses gada pārskats Biedrības LATVIJAS PILSONISKĀ ALIANSE 2012.gada PĀRSKATS Saturs Ziņas par biedrību 3 Biedrībā uzņemtie biedri 4 Vadības ziņojums 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 13 Bilance 14 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

ENDURO SACENSĪBU NOLIKUMS Madona, GADA JŪNIJS gada Baltijas individuālais čempionāts un klubu komandu čempionāts enduro 2. posms 2

ENDURO SACENSĪBU NOLIKUMS Madona, GADA JŪNIJS gada Baltijas individuālais čempionāts un klubu komandu čempionāts enduro 2. posms 2 ENDURO SACENSĪBU NOLIKUMS Madona, 2019. GADA 28.-30. JŪNIJS 2019. gada Baltijas individuālais čempionāts un klubu komandu čempionāts enduro 2. posms 2019. gada Latvijas individuālais čempionāts un klubu

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Faila mxk_protokols6 (labots).doc kopija.docx

Faila mxk_protokols6 (labots).doc kopija.docx Latvijas Motosporta federācijas Motokrosa komisijas sēdes protokols Nr.37 21.03.2019. Sēdē piedalās: Ar balsstiesībām: Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Kaspars Jonass, Ilmārs Justs,

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk