Baltijas vējš Daudzvalodu dzejas krājums MHOrOfBblHHbIM C60PHMK n033mm 6A71TMMCKMM BETEP HELIKDNS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Baltijas vējš Daudzvalodu dzejas krājums MHOrOfBblHHbIM C60PHMK n033mm 6A71TMMCKMM BETEP HELIKDNS"

Transkripts

1 Baltijas vējš Daudzvalodu dzejas krājums MHOrOfBblHHbIM C60PHMK n033mm 6A71TMMCKMM BETEP HELIKDNS

2 Ērika Birzkopa 6 KoHCTaHTMH BbicoiļKHH tulkoja Ērika Birzkopa 8 Edvīns Tauriņš 10 OlgaKrila 12 IngaAudere HHra Ayaepe es noglāstu rozi 20 a po3y nornaxy nepebena Onbra Kpnnb 21 Ērģelniekam 22 OpraHwoy nepeeena Onbra Kpttnb 23 Jānis Auza (Arlekino) AHMC Ay3a (Ap/ientiHO) Man-dari-nu 26 NlHe-Aapn-Ha nepeben Ba/iepuvi KpiaeBMH 27 Kirils Bobrovs Kļipn/in 6o6poB KiieH ynpauian īpony Ha xyīop 30 Ceļu uz lauku mājām rotāja kļava atdzejoja Edvīns Tauriņš 31 Bbipy6ny noivihio, ubena HBaH-naeM 32 Izcirtumu atceros, ziedēja atdzejoja Edvīns Tauriņš 33 JleTfiT HOHHbie noe3aa.. ; 34 Trauc, aiztrauc nakts vilcieni atdzejoja Edvīns Tauriņš f! y HMCToro JiHCTa 35 Es pie baltas papīra lapas atdzejoja Edvīns Tauriņš 35 Ka* ykpemwui Hac AHTM-AiopMHr! 36 Kā mūs spēcināja Anti-Dīrings! atdzejoja Edvīns Tauriņš 37 CB8Tan ocenb. 6a6be nero! 38 Svētais rudens, atvasara! atdzejoja Edvīns Tauriņš 39 Imants Brancis Mr/iam BpaHUkic Alkas pēc jūras 42 Xa*A4 Mopn nepebena O/ibra Kptinb 43 Negaiss pār pilsētu 44 HeHacTbe HaA ropoaom nepebena Onbra Kpnnb 45 Ziemassvētku brīnums 46 PoxAecTBeHCKoe MyAO nepebena Onbra Kpnnb 47 Zaļot kā ozols 48 Sbiīb Ay6oM 3enēHbiM nepebena Onbra Kpnnb 49 Man tevis pietrūkst 50 NlHe Te6» HeAoaaēT nepebena Onbra Kpnnb 51 Alvīne Briķe AnBMHa Eptue Tēva piemiņai 54 flaivuitm oma nepeben BanepvtH KpM*eBHM 55

3 Vladimirs Bučkovskis BnaAMMup &ymkobcknii 0. BeTep! To/ibļco OH vējš! Vien viņš atdzejoja Olafs Gūtmanis' 58 ABEPU packpbiībi JIHBHCM 59 Durvis atvērtas lietiem atdzejoja Olafs Gūtmanis 59 Be/ioe nflatte H sephbift nnaxak 60 Balta kleita un melni svārki atdzejoja Olafs Gūtmanis 61 Crnx0TB0pHecTB0 - He cyeia 62 Radīt dzeju - tā nav bezmērķība atdzejoja Olafs Gūtmanis 63 Tu euļe He HVUUVIM. xorb M KpoB cropen 62 Neesi vēl nabags, kaut jau pelnos pavards... atdzejoja Olafs Gūtmanis 63 Aļģirts Daukia AnbrapTAayiuua Ziema...! nMa nepeeen BanepMii Kpii*eBMH 67 Jūra 68 Mope nepebe/i Ba/iepnii KpiMteBH 1 ) 69 Anna Djubjanova Anna Aio6sHOBa Kani yxo TBae ra/vu 72 Kad jau tavi gadi atdzejoja Edvīns Tauriņš 73 HiA3e. HtsbiM, HiflK. Hinoni 74 HnrAe. HMHeM. HtucaK, HMKOrAa nepebena AHHa Ao6iHOBa 75 Irina Dvorjanova Mptma Asop^HOBa Tnxa«3Be3Aa 78 Klusā zvaigzne atdzejoja Edvīns Tauriņš 79 Pacnpomanca M couie/i c npbinbua 80 Atvadījās, nokāpa no lievenēm atdzejoja Edvīns Tauriņš 81 Cnacn6o BāM. Aepeeui. īpašu. nmtiu! 82 Paldies jums. koki. zāles, putni! atdzejoja Edvīns Tauriņš 83 benue HOHM 84 Baltās naktis atdzejoja Edvīns Tauriņš 85 KorAa nphxo/yit xonoaa 86 Kad šurp atnāk sals atdzejoja Edvīns Tauriņš 87 Daiga Dzilna Aanra A3H/iHa Mūsdienīgā Temīda 90 CoBpeMeHHaa <t>emmaa nepebena Onbra Kpnnb 92 Oktāvijs Galaņins OKTaBnii lanahmh C ebpeem n ebpeii 96 Ar ebrejiem es ebrejs atdzejoja Ādolfs Gaujietis 97 Tpoiiica MMMTCH. ipohna nnxo ocaieī. 98

4 Trijjūgs drāžas, trijjūgs uz nebēdu joņo atdzejoja Ādolfs Gaujietis 99 Ādolfs Gaujietis AAontļ) l"aynetmc Cimdu rakstos viss kā skaistā dzejā Bapem joopu. OIOBHO nechn nepebe/ia O/ibra Kpnnb 103 Gājputniem aizejot 104 Ha ohiet nepe/iethbix irmu nepeee/ia Onbra Kpnnb 105 Mirdza Grauduže MnpAJa lpayayxe Meža dvēselīte : 108 Ayuianeca nepeben Banepnri KptuceBns 109 Vladimirs Grigorjevs BnaAMMMp TpnropbeB BpeAHUM cobet 112 Jeļena Guļajeva (Morevna) EneHa TynneBa (MopeBHa) 06na*a 116 Mākoņi." atdzejoja Edvīns Tauriņš 118 Oīnya 120 Atvaļinājums atdzejoja Edvīns Tauriņš 123 Olafs Gūtmanis O/iacļ) rytmahnc Raupjus dzintargraudus 128 Topcīb 0HTapHbix 3epeH nepeeena Onbra Kpnnb 128 Turies balta, dvēselīte 129 AymeHbKa. oaahbcn 6enon...nepeBena Onbra Kpnnb 129 Variācija III 130 Bapnauna II)...nepeBena Onbra Kpnnb 131 Sējas laikā 132 Bpeivu noceba nepebena Onbra Kpnnb 133 Ja gribi Liepāju izspēlēt 134 Ecnn 6w /Inenaio TU nrpan nepebena Onbra Kpnnb 135 Ambrozijsjankus AM6po3nn^HKyc Liepoja 138 Liepājā atdzejoja Ambrozijs Jankus 139 Neverk.'. 140 Neraudi atdzejoja Ambrozijs Jankus 141 Kelkis 142 Celies atdzejoja Ambrozijs Jankus Lapkritis novembris atdzejoja Ambrozijs Jankus 145 Iveta Jēkabsone MBeTaEKa6coHe Tavs acu skatiens 148 ĪBon B3rn»iA c yrpa... nepeaena Onbra Kpnnb 148

5 Tavas acis. kas raugās manī TBOM r/ia3a, HTO Ha NieHJi R/I^AFLĪ.. nepebena O/ibra Kpnnb 148 Es rakstu Tev. 149 rimujy Te6e nepebena Onbra Kpn/n> 149 Ceļš mans neizdibināmais..." 149 Moii nyīb Heno3HaBae«i. nepebeina Onbra Kpnnb..149 Esmu Tavās skavās 150 B TBOMX O6MTH!)X nepebena Onbra Kpnnb 150 Mans sapnis 150 Moa westa npncena nepebena Onbra Kpnnb 150 Es izklāju savu dvēseli 151 fl Aywy nepea nepebena Onbra Kpnnb 151 Mirdza Kemte MnpA3a KeMTe Tauriņš no ābeles zieda 154 Ba6oHKa H6noHn iļbeiehb nepeben Banepuii KpnxeBHH 155 Raisa Klavanskaja Panca KnaBaHCKan TywiaH 158 Der Nebel...atdzejoja Raisa Klavanskaja 159 lonoconi «pnnmi 160 AHHa 161 Ayuia MOH - O6HAXĒHHAA pana 162 3īo*ēnToeiļBeīeHne-Moē 163 Antons Kreics AHTOH Kpeiiuc Ieklausies 166 npmcnyuiaiioi nepebena Onbra Kptinb 167 Ievziedu smaraa 168 4epeMyxoBbiii ubeī. nepebena Onbra Kpnnb 169 OlgaKrila Onbra kpnnb 6ax 172 Bahs atdzejoja Edvīns Tauriņš 173 /leca Moero AeīaBa 174 Manas bērnības meži atdzejoja Modris Zihmanis 175 CTHX CTNXNEH. KAK rpo3a 176 Stihiska kā negaisā atdzejoja Modris Zihmanis 176 Topaī nauiīahobbie CBenn 177 " Gailē, deg kastaņu sveces atdzejoja Edvīns Tauriņš oinymana cnny rp Es izbaudīju vētru spēku atdzejoja Edvīns Tauriņš 177 PaccBeī 178

6 Rītausma atdzejoja Edvīns Tauriņš 179 Ha ri/iomaam IļBeroB 180 Uz Ziedu Laukuma atdzejoja Modris Zihmanis 181 ToHHap 182 Podnieks atdzejoja Modris Zihmanis 183 Mnp 6bui no/ioh apomatob XBOM 184 Pasaule pilna skuju aromāta atdzejoja Edvīns Tauriņš 185 Valērijs Križevičs Banepuvi Kpnxe8HM AKPOCTMX AHTMnpn3MCHhivi 6paxwKonoH 1 & OT CeBepsHMHa AO PojKAecTBeH«oro - OAMH uiar 190 PoiviaHC 192 Romance atdzejoja Valērijs Križevičs 193 IrinaKučera HpnHa Kynep Menbi 196 Sapņi atdzejoja Modris Zihmanis ; Sapņi atdzejoja Olafs Gūtmanis 197 Aleksandrs Laščevskis AjiencaHAp ilauļescium Po*AecTBeHCKan cnyx6a 200 Ziemassvētku Dievkalpojums atdzejoja Modris Zihmanis 202 /lahabiui 204 Aleksandrs Lošaks AneKcaHAp JIouiaK CTapuii HOBbiM roa 208 Vecais jaunais gads atdzejoja Edvīns Tauriņš 209 BapoKKo 210 Baroks atdzejoja Edvīns Tauriņš..211 A*a3 212 Džezs atdzejoja Edvīns Tauriņš 213 KjieBeTHMKaM 212 Aprunātājiem atdzejoja Edvīns Tauriņš 213 Karīna fon Malma Kapmia CJJOH MajībNta Fliegen mochte ich. hoch in die Lufte 216 Es vēlos lidot augstu debesīs atdzejoja Inga Audere 217 IrmaMarkopa MpiviaMapKona Oda Liepājas tramvajam 110. jubilejā 220 OAa JlnenaiicKOMy TpaMBaio k 110 nepeee/ia O/ibra KpM/ib 221 Mēs esam kā svaidītas lapas Mbi. UIOBHO /ĪHCTBFL HĀ Berpy nepesena O/ibra Kpn/ib 222 Negaidi ziedus 222

7 He XAH UBĒTOB nepebena Onbra Kpnnb 222 Paldies, tev. migla 223 BnaroAapio. iyiwah nepebena Onbra Kpnnb 223 Paskaties 223 Tbi nornoam nepebena Onbra Kpnnb 223 Mīli mani 224 /1IO6M MeHfi nepebena Onbra Kpnnb 224 Rudens noskaņa 225 OceHHee HacrpoeHne nepebena Onbra Kptuib 225 Viktors Marčenko Bnnrop MapneHKO UlTopM 228 Vētra atdzejoja Olafs Gūtmanis 230 Irina Martiņenko MpnHā MapTHHeHKO noprpet H3A mronobbem 234 Portrets pagalvī atdzejoja Edvīns Tauriņš 234 OAMH HE BOHH Viens nav karotājs atdzejoja Modris Zihmanis 235 Bpeivui CAenano HOBMH BMTOK: 236 Laiks iegriezies aplī jaunā atdzejoja Modris Zihmanis 237 HacoBoii MOMX CHOB 238 Manu sapņu sargs atdzejoja Modris Zihmanis 239 KnaBMUJHbivi'paA 240 Klaviatūra atdzejoja Edvīns Tauriņš 241 KoponeBCTBū KPHBUX 3epnan 1240 Greizo spoguļu karaļvalsts atdzejoja Edvīns Tauriņš 241 Ludmila Mežiņš /lioammna MexnHbUj Mbi Mibinvt apeumtenbho B manehuiom noftue no Aonron pene 244 Mēs peldējām tiecīgi mazā laivā pa ilgu upi... atdzejoja Edvīns Tauriņš M3 Ninpa cepe6pflhux nmu 246 Nāku no sudraba putnu cilts atdzejoja Edvīns Tauriņš 247 B p030b0m Hefie nnaheiu 3nno 248 Planētas Elio ražīgās debesis atdzejoja Edvīns Tauriņš 249 Pjotrs Mežiņš flerp MexnHbiu BnAMUJb..3Bē3Abi ocbinaet 252 Palūk, zvaigznes lejup bārsta atdzejoja Edvīns Tauriņš 252 KmieHbe 3Bē3A. Mepuaa. npoib Zvaigžņu garojums. kaistot. prom atdzejoja Edvīns Tauriņš 253 Tbi npoctm MEHFL K Hanon «MBoii BOAOM 254 Jel piedod man, ar dzīvu ūdeni padzirdi atdzejoja Edvīns Tauriņš...255

8 410 Andrejs Ņesterenko AHApeii HecrepeHKO OnpeAe/MTb no cyrn TBopneaBo? 258 Noteikt daiļrades, iedabu, apjēgu? atdzejoja Edvīns Tauriņš 258 i Bw CKa3aflM: Bbi aapmk! 259 Jūs teicāt: jūs vecis! atdzejoja Edvīns Tauriņš 259 C TanHCTBeHHoii yjibi6koii MOHH /1M3H 260 Ar smaidu noslēpumaino Mona Liza atdzejoja Edvīns Tauriņš 261 Tekla Zaštoft-Oļeškeviča Temia 3aumx})T-0/ieiiJKeBMH Matka Boza! 264 Dieva māte atdzejoja Ivonna Jadviga Šakale 265 Bol wspomnien, Atmiņu sāpes...atdzejoja Marta Pozņaka 265 Ojczyzna 266 Tēvzeme atdzejoja Ivonna Jadviga Šakale 267 Wyzwolenie 266 Atbrīvošana atdzejoja Marta Pozņaka 267 Olga Paulauskiene Onbra flayjiayckmehe 3a/ieHMT pahh BHOBb Ayuia iviofl 270 Vēl dvēsele man rētas sadziedēs atdzejoja Modris Zihmanis 271 AeīflM 272 Bērniem atdzejoja Modris Zihmanis 273 Natālija Pruss Harantui Flpycc Kemumta c yctčuibimm rnā3aivm 276 Sieviete ar nogurušām acīm atdzejoja Modris Zihrņar is 277 Crapbiii ropoa 278 Vecpilsēta atdzejoja Modris Zihmanis 279 3a HbM-īo rpexn ymmpaiot no3tm 280 Par kādiem grēkiem dzejnieki mirst atdzejoja Modris Zihmanis 281 B JlarranbCKOM CMHCM cropohe 282 Zilgmainās Latgales-ārēs atdzejoja Olafs Gūtmanis 282 JlunoBbiii Kpaii 283 Liepu novads atdzejoja Edvīns Tauriņš 283 HapAaui 284 Čardašs atdzejoja Edvīns Tauriņš 285 CblHOK 286 Dēliņš atdzejoja Edvīns Tauriņš 287 Ļubova Solovjova-Vareņik /liočobb CojioBbeBa-BapeHHK ^Aymā»yMopfl 290 Gaidošā pie jūras atdzejoja Olafs Gūtmanis 290

9 flhtaphaa 3/iern» 291 Dzintara elēģija atdzejoja Modris Zihmanis 291 MaflIOHOK AHTMHCTBā 292 Bērnības zīmējums atdzejoja Modris Zihmanis 293 0*MHa 294 Kazene atdzejoja Modris Zihmanis 295 BennuMnnocT 296 Lielais gavēnis atdzejoja Olafs Gūtmanis 296 Tbi HE COH 297 Tu neesi sapnis atdzejoja Olafs Gūtmanis 297 KTO B AeTCTBe AeīcrBa He BHAan Kas bērnību nav jutis bērnu dienās..atdzejoja Olafs Gūtmanis 299 Juvenalijs Sova lobehannn CoBa flpo6ah Marycio 302 llpoctm. Mamma nepebe/i lobehannn CoBa 303 noa uienecī BOJIH 304 Viļņiem šalcot atdzejoja Olafs Gūtmanis 305 Ineta Stadgale HHeTa CīaATajie bezmiegs 308 čeccohhtiua nepeben KoHcraHTMH BMCOUKHM, kvēpinu vīraku 308 AbiM naabha nepeben KOHCTČIHTMH Bucouīcnn 308 sals apņem ari trūdus Mopo3 oxbathbaet Aa*e npax nepeben KoHCTamnH BbicouicMH trīs lapa zem ledusaukstiem pirkstiem 310 Tpeneuteī nncr OT nanbīļeb nepeben KoHcraHTMH BHCOUKMH 311 Dzidra Šmite A3MApa lilmmte Aizliegtos ūdeņos dzejoju 314 B BOAax3anpeTHbix He/mano cnob nepebena Onbra Kpnnb 314 Steidz kuršu krastā mūsu jūra 315 CneuiHT Ha KypuicKiui 6eper Mope nepebena Onbra Kpvuib 315 Kāpj krastā satrakota jūra 315 BcrpesaeT npycob, AMBOB Mope nepebena Onbra Kpnnb 315 Expromt 316 BttnpoMT nepebena Onbra Kpnnb 317 Jūra un debesis - dvīņu māsas 316 Mope M He6o - UK cecrpu noxoxn nepebena Onbra Kpnnb 317 Rihards Švarcmans PnxapA UJsapitMaH Mana pilsēta Liepāja atdzejoja Rozālijā Suhare 320

10 Edvīns Tauriņi 3ABMH TaypMHbui Ezers aprudeņo epo o6-ocehm/io nepebe/ia O/ibra Kpmib 325 Bija tūkstotis, nu vairs simt Tbīcnia 6bina. Tenepb *e ao nepebena Onbra Kpnnb 327 Mazliet saule meklē : Mineī n/iamymee connue nepebena Onbra Kpnnb 329 Mīkla: kas tas ir? 330 3araAKa: HTO 3TO Tanoe? nepebena 3pmia Biip3Kona 331 Nadežda Tihomirova HaAe*Aa TnxoMnpoBa BantīnbīBana ocehb. peaehbkmm AO*AeM 334 Rāudām ļāvies rudens, sīkstulīgs lietus atdzejoja Edvīns Tauriņš 335 AaBHo yxe He paay»t JvieHfl 336 Kur tas laiks, kopš mani neaizrauj atdzejoja Modris Zihmanis Bauia CBeTnocīb «innan Ayuia 338 Ak Jūsu Labdzimtība Dvēselīt atdzejoja Modris Zihmanis 339 ' Aina Uldriķe AMHa YnApKKe Tikšanās 342 Bapeta nepeben 3ABMH Tayp«HbUj 343 Imants Vanags Muitām Banarc Aizbraucot 346 ye3*aa nepeeena Onbra KpMflb 347 Sāpju satvars 348 JlBneHMe 6onn nepebena Onbra Kpmib,.: Oļegs Veļikijs Oner Be/iMKMvt Bepe30HbKa 352 IngaVlasova MHraBnacosa Putni lido dvēselē tavā : 356 Tfunito ntmiļbi Kpbi/ibflMM MāiuyT nepeben BanepMū KpnxeBMH 357 Olga Volkova Onbra BonKOBa AETCTBO AANEKOE :..360 Bērnība tālā atdzejoja Modris Zihmanis 360 yīpo. 361 Rīts :. atdzejoja Modris Zihmanis 361 Staņislavs Volodko CtaHMcnaB B0n0AbK0 flhic PaMHic M 6enapycbi HHMC PaiiHHC H 6enopycbi nepeben KOHCRAHTMH BUCOMKUM 365 UTO Tan AAYHO He «ioxa AOXA* naniiļb 366 HRO rak AaBHo He MoxeT AO*Ab nepeben KoHCTāHTMH BUCOUKHM 366

11 i- Maeinaaaci MOM nnocracm nepeben KoHcraHTMH BUCOIIKHH 367 C/ioBaHaAapory 368. HacTaB/iemieBAopory nepebe/i KoHcraHTOH BHCOUKMM.369 " Zoja Zandberga 3on 3aHAČepr. yxoamt Bpe«w. He npomaacb 372 Laiks paiet neatvadoties atdzejoja Olafs Gūtmanis 373 B nonyībiwe Svecēm degot... atdzejoja Olafs Gūtmanis 375 ROM 376 Dzejnieks atdzejoja Olafs Gūtmanis 377 CiacTbe 378 Laime... atdzejoja Olafs Gūtmanis 379 HanyTCTBne 380 Ceļa vārdi atdzejoja Edvīns Tauriņš 381 Ha6aī 382 ' Visasāk poēzijas stars atdzejoja Olafs Gūtmanis 383 Dzintra Zorgevica A^Hrpa 3opreBnua vējš auro 386 Ka* Boeī nepebena Onbra Kpnnb 386 Pār kalniņu rudenītis 387 riepebantibaet ropy nepebena Onbra Kpnnb 387 Manā pilsētā lietus.lāses..:...: i : 388 ropoāmoh w TaHuyioT Kannn... nepebena O/ibra Kpnnb 389 Modris Zihmanis MOAPHC 3NXMAHNC būs greznas pilis 392 B pockouihbix 3anax nepebena Onbra Kpnnb 392 un nebūs pestīšanas ceļa stabu 392 Cīon6b< APpor MOM nyīb He o6o3hāhar nepebena Onbra Kpnnb 392 cik plašas ir apvāršņa durvis 393 packpuībi HečecHue Aann nepebena Onbra Kpnnb 393 Klusā daba bez vārdiem 394 Haiypa 6e3 cnob.-..nepebena Ontra Kpnnb 394. Vārdam senatnes elpa 395 3a cnobūm AuxaHbe aonemn nepebena Onbra Kpnnb 395 zēns: roku rokā pār saules skarām 396 Manbm: pyxa 06 pyxy BABOĒM nepebena Onbra Kpnnb 397 Edvīns Tauriņi Ērikai Birzkopai 398 Modris Zihmanis Poēzija 400

Inga Borg Ziema pie Plupa

Inga Borg Ziema pie Plupa Inga Borg Ziema pie Plupa Plups ir maziņš neredzamais, kas var sarunāties ar dzīvniekiem. Cilvēki viņu neredz, izņemot tevi un mani. Plups dzīvo tālu tālu starp augstajiem kalniem. Viņš dzīvo maziņā kūdras

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B Sporta spēles - 2012 K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas Basketbols Futbols Florbols Frisbijs Stafete Kapteiņi Kopvērtējums Punkti Vieta Punkti Vieta

Sīkāk

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies un izpildi skolotāja norādījumu Sporta inventāru izmanto

Sīkāk

DARBI.doc

DARBI.doc INTA AIZKALNIETE Svētākais ceļš Rit saule, Rit mēness, Rit pasaule baltā, Pa dzīvības taciņu bērniņš rit. Pa dienu Caur sauli, Pa nakti caur zvaigznēm, Caur tēti un māmiņu pasaulē rit. Rit bērniņš Pa staru

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Dzejas dienas Vāks

Dzejas dienas Vāks Skolotājs Kurš datorzinības mums māca Un dzejas rindas ritmā stāsta. Kurš pasakas mums lasa Un jautrus jokus dzīt mums māca. Kurš skolas hroniku mums veido Un skaistus foto mirkļus ķer. Kurš grāmatas liek

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

Ziemassvētku dziesmas Zvaniņš skan Mežus pārklāj sniegs Lāčiem ziemas miegs Gaiss tik skanīgs salts Viss tik tīrs un balts Tālu ziemeļos Pārslu puteņo

Ziemassvētku dziesmas Zvaniņš skan Mežus pārklāj sniegs Lāčiem ziemas miegs Gaiss tik skanīgs salts Viss tik tīrs un balts Tālu ziemeļos Pārslu puteņo Ziemassvētku dziesmas Zvaniņš skan Mežus pārklāj sniegs Lāčiem ziemas miegs Gaiss tik skanīgs salts Viss tik tīrs un balts Tālu ziemeļos Pārslu puteņos Tur kur slejas kupenas Tur zvani iešķindas!!! piedz.

Sīkāk

tblVisiNrPos1

tblVisiNrPos1 Tautas skrējiens Mārupe 2008 Jaunārupe, 13.09.2008 Individuālie rezultāti Galvenais tiesnesis: Galvenais sekretārs: Māris Ozoliņš SE, distance 4000 1. 69 Vanesa Belova 1999 LSC 0:25:03 9,58 2. 67 Aleksa

Sīkāk

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars LRČ 201. Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS 1 2 3 2. Ivars Dzenītis SK BOULE 2 4 3. Māris Miglāns SK UPESCIEMS

Sīkāk

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem! Norises datums Skolēna

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

Microsoft Word - P Beihmanis apraksts g

Microsoft Word - P Beihmanis apraksts g Latvijas ūdens motosporta Goda zāle Par labiem rezultātiem sportā Pēteris Beihmanis Dzimis: 1946.gada 3.janvārī Dzīvesvieta: Jelgava Pēteris Beihmanis dzimis un audzis dzelzceļnieka Jāņa un mājsaimnieces

Sīkāk

Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 40 min + 40 min Klase: 4. Mērķis: Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to

Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 40 min + 40 min Klase: 4. Mērķis: Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 40 min + 40 min Klase: 4. Mērķis: Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to atbildēt. Uzdevumi: Sniegt atbalstu skolēnam sevis

Sīkāk

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank Vieta LRČ 01. Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petanka / SK Boule. Jekaterina Soika Juris Keišs Rīgas Petanka.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

SALASPILS_SPORTA_BUKLETS_2018_WEB

SALASPILS_SPORTA_BUKLETS_2018_WEB AEROBIKAS NODARBĪBAS SALASPILS SPORTA NAMĀ STEP AEROBIKA EVELOFIT / DACE FITNESS YOGA GRUPU NODARBĪBAS / GUNA TABATA STRETCH PILATES ZUMBA FITNESS ZUMBA AR ALEKSANDRU PILATES EE FITNESS / WWW.EEFITNESS.LV

Sīkāk

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4 Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits 29.10.2017-05.11.2017 no 459 ir 05.11.2017-12.11.2017 no 459 ir 12.11.2017-19.11.2017 no 459 ir 19.11.2017-26.11.2017

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā saruna, māksliniece Guna Miķelsone. Sakrālās mūzikas

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk

PAVASARIS 2016 KORPORATĪVO DĀVANU KATALOGS

PAVASARIS 2016 KORPORATĪVO DĀVANU KATALOGS PAVASARIS 2016 KORPORATĪVO DĀVANU KATALOGS NELLEULLA ŠOKOLĀDE MŪSU STĀSTS Ieskaties viņai acīs. Senā valodā viņas vārds nozīmē zeltaina gaisma, mirdzums un spēks. Patiesi ieskaties acīs viņām visām, gaismas

Sīkāk

6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora rīkojumu Nr. VS rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības hum

6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora rīkojumu Nr. VS rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības hum 6.pielikums APSTIPRINĀTS ar Rīgas 6. vidusskolas direktora 18.05.2012. rīkojumu Nr. VS6-12-14-rs Rīgas 6.vidusskolas Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas (10.-12.kl.)

Sīkāk

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc LATVIJAS VALSTS TERITORIJA Latvija ir valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos. Mūsu valsts ir viena no 3 Baltijas valstīm, tai ir 490 km gara jūras robeža gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Jūra

Sīkāk

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas Nenovērsies! ietvaros. Kampaņas mērķis

Sīkāk

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šaušanā ar 09/01/2018 Bērnu teātru festivāls 12/01/2018 15/01/2018 16:00 20/01/2018 18:00 Domes priekšsēdētāja

Sīkāk

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/lv/intro Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija 2016 2. DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas formas? JIA pastāv dažādas formas. Tās parasti izdala,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64 LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals SOCIOLOĢIJA 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Talsu 2.vidusskola, 12.klase Eva Karina Freija 2. Izplatītāko sociālo tīklu ietekme uz jauniešu dzīvesveidu, droša sociālo tīklu lietošana

Sīkāk

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis 1996 Lielplatones internātpamatskol 9:45.4 2 7 NIKOLAJEVS Kristaps 2001 Gaismas internātpamatskola

Sīkāk

Ģimenes diena „Cālīši pulciņā” – „Mazputniņiem” 2015

Ģimenes diena „Cālīši pulciņā” – „Mazputniņiem” 2015 Ģimenes dienas koncert uzvedums Manai ģimenei. 4-5 vai 6 gadīgiem bērniem. Autore: Vineta Vītola Izmantotais mūzikas materiāls: 1. Dziesma Pavasara ziediņi no CD Zaķīša sapnis Knīpas un knauķi. 2. Vācu

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

IETEICAMIE VINGROJUMI

IETEICAMIE VINGROJUMI IETEICAMIE VINGROJUMI Pirkstu un plaukstu vingrojumi 1. Rokas izstieptas uz priekšu, plaukstas vērstas uz leju. Viens izstiept pirkstus, kamēr sajūt sasprindzinājumu, paturēt 5 Trīs savilkt pirkstus dūrēs,

Sīkāk

Rise & Tell

Rise & Tell E-pasta mārketings ir tikai rīks. Tas ir visefektīvākais digitālā mārketinga un pārdošanas rīks. Precīzāk 1:43 EUR atdeve. Bet... Tas ir vienkārši instruments nevis burvju nūjiņa. Rezultāti būs, ja to

Sīkāk

A LĪMENIS

A  LĪMENIS KLAUSĪŠANĀS PRASMES PĀRBAUDE Jūs dzirdēsit īsu sarunu. Tagad izlasiet jautājumu un apskatiet zīmējumus! Zem jautājuma ir 3 atbildes. Izvēlieties vienu pareizo atbildi (A, B vai C) un apvelciet to! Tekstu

Sīkāk

XXII LATVIJAS NOVADU KAUSA IZCĪŅA 2011.g.2.-3.decembrī Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka peldbaseins ( 25m) 1. diena 50br/st sievietes FINA G

XXII LATVIJAS NOVADU KAUSA IZCĪŅA 2011.g.2.-3.decembrī Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka peldbaseins ( 25m) 1. diena 50br/st sievietes FINA G XXII LATVIJAS NOVADU KAUSA IZCĪŅA 2011.g.2.-3.decembrī Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka peldbaseins ( 25m) 1. diena 50br/st sievietes FINA-2008 1. Gundega Jankovska 1995 Zemgale 0:27.34 SMK 661 9 2.

Sīkāk

LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Rīga "3.BJSS" Dāniels

LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Rīga 3.BJSS Dāniels LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g. 22.03. - 24.03. P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Dāniels KLAPERIS 2. Ņikita BODROVS Svara kategorija_52 kg._ 3. Denis SUŠKO

Sīkāk

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Loterijas organizētājs: SIA Lielās ielas centrs, vienotais reģistrācijas numurs LV40103836183, Lielā iela 13, Liepāja,

Sīkāk

Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA

Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA 100 m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA Treneris 11 255 Daniela Timma 2003 Krāslavas SS 14,05 1,0 1 I. Umbraško 16 324 Santa Makarova 2003 Suntažu vsk. 14,47

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL

Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL top Elastīgs un ērts materiāls, kas piekļaujas augumam

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Kuldīgas 2

Kuldīgas 2 Kuldīgas 2. vidusskola Putnu barotava Pētnieciskais darbs Darba autore Amanda Kāle 4. klases skolniece Darba vadītāja: Sanita Miltoviča sākumskolas skolotāja Kuldīga, 2015 Saturs Ievads...3 1.Putnu barošana

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

(Microsoft Word - Atskaite_Sic\356lij\342)

(Microsoft Word - Atskaite_Sic\356lij\342) Rudens klinšu kāpšanas treniņnometne Sicīlijā. Vasaras pagarināšanas nolūkā 8 LACAs pārstāvji no 15.-22. oktobrim devās uz saulaino Sicīliju, lai 6 dienas pilnveidotu savas prasmes klinšu kāpšanā, apskatītu

Sīkāk

Eiro viltojumi Latvijā

Eiro viltojumi Latvijā Eiro drošības pazīmes un to pārbaude Andris Tauriņš Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs 5, 10, 20 eiro naudas zīmes 120 x 62 mm 127 x 67 mm 133 x 72 mm Jaunā 5 eiro naudas

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p

2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem p 2013.gada 14.decembrī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā: 1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Tētim Tēva dienā *** Tu esi stiprs, un stipra jūtos es Tu esi gudrs, un gudrāka kļūstu es Tu esi labs, un arī es mācos laba būt Tu esi saule, es esmu

Tētim Tēva dienā *** Tu esi stiprs, un stipra jūtos es Tu esi gudrs, un gudrāka kļūstu es Tu esi labs, un arī es mācos laba būt Tu esi saule, es esmu Tētim Tēva dienā Tu esi stiprs, un stipra jūtos es Tu esi gudrs, un gudrāka kļūstu es Tu esi labs, un arī es mācos laba būt Tu esi saule, es esmu zvaigzne Tu mans tētis, es Tava meita (Džesika, 7. kl.)

Sīkāk

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p

JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: , , , e-p JELGAVAS PILSĒTAS DOME JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 2813902959 Meiju ceļš 9, Jelgava, LV- 3007, tālruņi: 63020005, 63020277, 63045548, e-pasts Jtvsk@izglitiba.jelgava.lv APSTIPRINĀTS Ar Jelgavas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU SAUCEINS UZ PAKLAUSĪBU Tu vari sekot drūmiem, nolemtiem sludinātājiem jeb arī pievienoties grupai, kas lūdz pēc atmodas. Reimars A.C.Šulcs VAI BŪS ATMODA VISĀ PASAULĒ? #216 Ak, kaut Tu pāršķeltu debesis

Sīkāk

МПС – СССР

МПС – СССР VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA «LATVIJAS DZELZCEĻŠ» PIEPILSĒTAS VILCIENU KUSTĪBAS DIENESTA SARAKSTS 1995/1996 g. Stājas spēkā ar 28. maiju RĪGA 1995 Pārdrukāt drīkst ar Latvijas Dzelzceļš atļauju. SATURA RĀDĪTĀIS

Sīkāk

Sociālo tīklu neizmērojamais spēks

Sociālo tīklu neizmērojamais spēks Sociālo tīklu neizmērojamais spēks Sociālo tīklu izplatība Latvijā lieto 2/3 Latvijas iedzīvotāju Populārākie Draugiem (1.2M/ 665 tk), Facebook (415 tk), Youtube un Twitter (180 tk/ 82 tk) Facebook & Draugiem.lv

Sīkāk

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA LELB TALSU DRAUDZĒ Ienākot baznīcā cilvēkam, kurš vēl nav kļuvis par kristieti, rodas jautājums - kāpēc dievkalpojums notiek tā un ne citādi? Kāda nozīme un jēga vārdiem un darbībām,

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2013 Distance m AIRĒŠANĀ Jūrmalā, Priedaines distancē, 2013.gada jūnijā SACENSĪBU REZULTĀTI 1.diena 1.brauc

LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2013 Distance m AIRĒŠANĀ Jūrmalā, Priedaines distancē, 2013.gada jūnijā SACENSĪBU REZULTĀTI 1.diena 1.brauc LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2013 Distance -2000 m AIRĒŠANĀ Jūrmalā, Priedaines distancē, 2013.gada 13. -14.jūnijā SACENSĪBU REZULTĀTI 1.diena 1.brauciens 1x jaunieši 1.priekšbrauciens Celiņa Vārds, uzvārds

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TŪRISMA UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS VASARA/RUDENS 2016 Kurzemes uzņēmēju dienas LOC 27. 28.maijs Brīvdabas muzeja gadatirgus 3.-5.jūnijs, 7.augusts Palangas un Klaipēdas info dienas 7.jūlijs, 29. 31.jūlijs, 3.augusts

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad 1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2016. lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gada kalendāro plānu" SPORTA PASĀKUMI TALSU NOVADĀ 2017.GADĀ

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Ticejumi par akmeņiem

Ticejumi par akmeņiem Ticējumi par minerāliem V. Segliņš Ametists Ametists ir viens no pazīstamākajiem kvarca paveidiem. Tiek uzskatīts, ka tas: Sargā no burvestībām. Mazina tieksmi pēc alkohola. Palīdz pie sāpēm. Mīlētāju

Sīkāk

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Mācību literatūra 2019./2020. mācību gads 7. klase Latviešu valoda Latviešu valoda 7. klasei, V. Veckāgana, Lielvārds, 2006 Literatūra Literatūra 7. klasei, A. Kalve, Pētergailis,

Sīkāk

This is your presentation title

This is your presentation title Ziņojums par darbību 2018.gadā 2019.gada 27.marts 1. Pārstāvniecība 2018.gadā 2. Galvenie darbības virzieni un aktivitātes 2018.gadā 3. LETERA biedru aptauja 2 LETERA pārstāvniecība 2018.gadā Aerones 19

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

Izstādes un pasākumi

Izstādes un pasākumi Izstādes un pasākumi 2013.gada aprīlī Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadu bibliotēkās Bibliotēka Izstādes Laiks Pasākumi Laiks Kontakti Alsungas novads Alsungas pagasta UNESCO mantojums Izstāde, prezentācija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā 2018. gada 19. 23. marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plkst. 9 līdz 20 11; no plkst. 11 līdz 12 no plkst. 14 līdz 15

Sīkāk

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā investīciju programma 2018.gadam (7.pielikums)

Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā investīciju programma 2018.gadam (7.pielikums) 7.pielikums Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.15 (Rīgas domes 27.marta saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā) Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā m 04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

NR. 9. RUBEŅU PAMATSKOLAS AVĪZE Decembris gada vistumšākais mēnesis, kad dienas garums sarūk līdz nepilnām septiņām stundām. Saules stari ir gari un s

NR. 9. RUBEŅU PAMATSKOLAS AVĪZE Decembris gada vistumšākais mēnesis, kad dienas garums sarūk līdz nepilnām septiņām stundām. Saules stari ir gari un s NR. 9. RUBEŅU PAMATSKOLAS AVĪZE Decembris gada vistumšākais mēnesis, kad dienas garums sarūk līdz nepilnām septiņām stundām. Saules stari ir gari un slīpi, nespēj zemi pietiekami apgaismot. Mēs ilgojamies

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk