Elektroniskais žurnāls pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem gada 17. maijs, Nr. 10 (111), 0,71 EUR Bērnu draudzība Mīlestība VIENĪGAIS AU

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Elektroniskais žurnāls pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem gada 17. maijs, Nr. 10 (111), 0,71 EUR Bērnu draudzība Mīlestība VIENĪGAIS AU"

Transkripts

1 Elektroniskais žurnāls pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem gada 17. maijs, Nr. 10 (111), 0,71 EUR Bērnu draudzība Mīlestība VIENĪGAIS AUDZINĀŠANAS INSTRUMENTS TURPINĀJUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ NUMURA KO SLĒPJ melošana

2 FOTO: Bērnu draudzība Aiga Ukstiņa, psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite apmācībā Esot kopā ar vienaudžiem un veidojot draudzību, bērns apgūst prasmes, kas bieži vien viņam būs nepieciešamas visā turpmākajā dzīvē jau kā pieaugušajam. Draudzībā var ne tikai sastapt aizraujošus spēļu un rotaļu biedrus, bet arī attīstīt emocionālās, komunikācijas un sociālās spējas. Bērns var iemācīties uzsākt sevi un otru interesējošu sarunu, veidot acu kontaktu, trenēt empātiju un cieņu, mācīties pazīt otra jūtas, izprast viņa neverbālo valodu, gaidīt savu kārtu spēlē, dalīties ar otru pozitīvās emocijās un dažreiz uzticēt viņam ne tik pozitīvas emocijas. Draudzībā bērns mācās pazīt un pieņemt otra cilvēka vajadzības un paust savas vajadzības, un tas kopā ar citiem faktoriem veido atbilstīgu pašvērtējumu. Draudzēšanās ieguvumi Bieži vien iemaņas, kas tiek apgūtas kontaktā ar vienaudžiem, nav iespējams apgūt nevienā citā veidā, kā vien trenējot iepriekšminētās prasmes savas bērnudārza grupas, pagalma spēļu draugu vai klases ietvaros. Bērniem mēdz būt lielāka ieinteresētība un labāka attieksme pret skolu un tās vidi, ja viņiem tur ir draugi, piemēram, uzsākot mācības skolā, pirmklasnieks var justies daudz drošāk un ātrāk adaptēties mācību procesam, ja viņam skolā ir jau pazīstami bērni. Turpretī bērniem, kuriem ir vāji attīstītas sociālās un draudzēšanās prasmes, biežāk ir novērojamas uzvedības problēmas, kā arī emocionālas grūtības. Kopumā bērni no draudzības var iegūt daudz un dažādos veidos. 0 2 gadi Ir jārēķinās, ka draudzības prasmes attīstās pamazām atbilstīgi noteiktam vecumposmam. Pirmajā dzīves gadā bērna komunikācijas prasmju sarakstā ietilpst smaidīšana, skatīšanās, pieskaršanās, atdarināšana. Otrajā dzīves gadā bērns var pazīt vienaudzi pēc vārda, taču spēlējas un uztur kontaktu vairāk ar vecākiem. FOTO: Andris Bērziņš 2 maijs 2018

3 3 5 gadi Šajā vecumā bērns ir gatavs vairāk spēlēties ar citiem bērniem, tomēr draugi ir bērni, ar kuriem kopā viņš visbiežāk pavada laiku. Bērns ir gatavs vairāk dalīties ar savām rotaļlietām un iesaistīt citus bērnus savās spēlēs. 5 7 gadi Šajā vecumā pamazām attīstās bērna spēja palīdzēt draugam, saredzēt, kā otrs jūtas kontaktā ar viņu, un apgūt citus (alternatīvus) veidus, kā izprast sociālas situācijas, piemēram, kā var piebiedroties vienaudžu spēlei, ja sākotnēji nav uzaicināts, lūdzot atļauju iesaistīties, piedāvājot savu spēli, jautājot, ko viņi spēlē, utt gadi Vidēji 8 10 gadu vecumā bērns, spēlējoties ar vienaudžiem, iemācās būt godīgs, ievērot noteikumus, ar draugiem veidot dziļākas, plašākas sarunas par kopīgām interesēm. Šajā vecumā bērni ir gatavi gan vairāk sarunāties, gan sadzirdēt otra viedokli, gan arī veidot draugu grupas ar līdzīgām interesēm gadu Galvenā draudzības tēma bieži vien ir uzticēšanās un tās pārbaude. Šis vecumposms var būt sarežģīts draudzības veidošanā, jo bērni ne vienmēr spēj ievērot lojalitāti, saglabāt uzticēto informāciju tikai pie sevis un respektēt otra noslēpumus. Tālākā vecumposmā bērns nostiprina apgūtās prasmes, un draudzībā, līdzīgi kā pieaugušo vecumā, daudz lielākā mērā ienāk uzticēšanās, dalīšanās ar savām jūtām, grūtībām un atbalsta sniegšana. FOTO: Labākie draugi Labākie draugi ir īpaša draugu kategorija. Bērna attiecības ar labāko draugu var būt tuvākas un savā ziņā pat ekskluzīvākas nekā attiecības ar ikdienas spēļu biedriem. Labākie draugi ietekmē viens otra uzvedību. Viņiem ir kopīgas intereses, mērķi, sapratne par noslēpumu glabāšanu un uzticēšanos. Šādā veidā draudzība bērnam sniedz emocionālu komfortu, drošības un tuvības izjūtu, pieņemšanu un atbalstu. Bieži vien bērnam pirmsskolas vecumā un skolas pirmajās klasēs būs vairāki labākie draugi vai draudzenes, bet, jau sākot ar agrīno pusaudžu vecumu (vidēji 10, 11 gadiem), viņš daudz vairāk sāks izvērtēt un izšķirt, kurš tieši ir tuvākais draugs. Bieži citētos pētījumos 1 par to, ko bērni sagaida no saviem draugiem, pirmklasnieki norāda, ka viņiem vissvarīgākās ir kopējas aktivitātes un spēles. Turpretī bērni, kuri mācās jau vecākās klasēs, papildus kopējām nodarbēm kā nozīmīgas norāda arī drauga rakstura īpašības, spēju saprast viņu, lojalitāti un iesaistīšanos draudzībā. Bērni reti norāda fizisku pievilcību kā nozīmīgu drauga raksturojumā. Neviens bērns nepiedzimst ar sociālajām prasmēm, bet gan iemācās tās, vērojot un bieži vien atdarinot savus vecākus, brāļus un māsas, citus pieaugušos. Bērnam ir vajadzīgi vecāki, kas uzņemas aktīvu pozīciju un sagatavo viņu saskarsmei, draudzībai ar saviem vienaudžiem. Vispirms bērns draudzībā atdarinās savus vecākus Bieži vien vecāki pamana un novēro, ka bērniem, kuri savā temperamentā un uzvedības izpausmēs ir aktīvāki, ekspresīvāki un enerģiskāki, bērnudārzā un ārpus tā var būt grūti veidot draudzību. Mēdz būt arī bērni, kuri tik ļoti cenšas būt draudzīgi, ka viņu uzvedība otram var likties pat uzbāzīga. Var novērot situācijas, kad bērni pret vienaudžiem ir agresīvi, nemākot iesaistīties kopīgā spēlē vai arī atgrūžot bērnus, kuru nav draugu lokā. Kā vecākiem labāk rīkoties šajās situācijās un palīdzēt bērnam apgūt draudzēšanās un atbilstīgas sadarbības prasmes? Neviens bērns nepiedzimst ar sociālajām prasmēm, bet gan iemācās tās, vērojot un bieži vien atdarinot savus vecākus, brāļus un māsas, citus pieaugušos. Bērnam ir vajadzīgi vecāki, kas uzņemas aktīvu pozīciju un sagatavo viņu saskarsmei, draudzībai ar saviem vienaudžiem. Visnozīmīgākais veids, kā vecāki var palīdzēt savam bērnam draudzēties, ir veidot mīlošas, cieņpilnas un pieņemošas attiecības ar viņu. Saņemtais emocionālais siltums un atbalsts ieliek pamatus bērna nākotnes attiecībām, to vidū draudzībai. Vecāku atbalsts veido arī bērna pašvērtējumu un drošības izjūtu, kas viņam ir nepieciešama, lai bērnu grupā varētu iet un iepazīties ar citiem bērniem. Bērns draudzēšanos lielā mērā mācās no tā, kā vecāki sadarbojas ar citiem cilvēkiem un kādas prasmes viņi lieto vai nelieto, lai veidotu savstarpējās attiecības. Vērojot vecākus un viņu uzvedību ikdienā, bērns var iemācīties pieņemt vai vērtēt apkārtējos, jokot kopā vai smieties par apkārtējiem aiz viņu muguras, kā arī atvainoties un pieņemt atvainoša- 1 Thomas, J. Berndt. Friendship Quality and Social Development ( Friendship_quality_and_social_development.pdf, SeonYeong Yu, Michaelene, M. Ostrosky & Susan, A. Fowler. Children s Freindship Development: A Comparative Study, 2011, Vol. 13, No. 1 ( v13n1/yu.html). maijs

4 nos. Mācoties no vecākiem, bērns var iemācīties, kā izteikt pozitīvu novērtējumu un pieņemt komplimentus, kā gaidīt savu kārtu un būt pacietīgam savstarpējās attiecībās. Tomēr bieži vien vecākiem, it īpaši pirmsskolas un sākumskolas laikā, ir jāiesaistās un jāveido vide, kurā bērns var mācīties lietot prasmes, ko viņš ir apguvis ar novērojumu un vecāku palīdzību. Bērns veido draudzību: daži ieteikumi atbalstam un iedrošinājumam Radīt bērnam iespējas pavadīt laiku kopā ar vienaudžiem. Tikšanos ar citiem bērniem var veidot dažādi. Tas var būt kopējs interešu pulciņš, sporta, mūzikas nodarbība vai viena un tā paša rotaļu laukuma apmeklēšana. Var ielūgt bērnus uz savām mājām, dzimšanas, vārda dienas svinībām vai vienkārši kopīgām rotaļām. Skolas vecuma bērni visbiežāk uztur kontaktu ar vienaudžiem, runājot pa telefonu, rakstot Runāšana ar savu bērnu ne tikai veicinās labākas attiecības un ieliks pamatus pusaudža gadu attiecībām, bet arī mācīs bērnam, kā uzturēt sarunu ar vienaudžiem. īsziņas un izmantojot interneta iespējas. Vecākiem ir svarīgi atcerēties šajā komunikācijā ieviest arī noteikumus un struktūru, piemēram, informējot bērnu par tikšanās laiku, noteikumiem un biežumu, vēlamo uzvedību attiecībās ar citiem bērniem, kā arī izskaidrojot bērnam, kādēļ šādi noteikumi ir nepieciešami un kā tie viņam var palīdzēt attiecībās ar vienaudžiem. Palīdzēt bērnam apgūt dažādas sporta aktivitātes un spēles. Prast spēlēt dažādas spēles un nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm bērnam skolas vecumā kļūst aizvien svarīgāk, jo tas ir veids, kā dalīties ar pozitīvām emocijām un veidot sadarbību ar jebkura vecuma bērniem. Bērnam nav jābūt izcilam kādā no sporta veidiem, bet pamatprasmes sporta spēlēs var ļaut viņam daudz vienkāršāk un patīkamāk iesaistīties kopējās aktivitātēs. Spēles var būt arī veids, kā bērns gūst prieku kopējās aktivitātēs ne tikai ar vecākiem, bet arī vienaudžiem, cenšoties tajās neieviest vēlmi uzvarēt, sāncensību vai saspringumu, drīzāk vieglumu un iespēju paust savas emocijas. Vēl viens veids, kā bērnam mācīt spēlēšanās prasmes, ir apmeklēt speciālistu organizētas spēļu grupas, kur, izmantojot terapeitiskas spēles (angļu val. theraplay), bērns var mācīties kontaktēties ar citiem bērniem un vienlaikus saņemt profesionālu emocionālu atbalstu un iedrošinājumu (piemēram, caur-speli-uz-attistibu/). FOTO: 4 maijs 2018

5 FOTO: Noteikt skaidrus vēlamās uzvedības noteikumus. Daļu no prasmēm, kā komunicēt ar apkārtējiem, bērns iemācās ģimenē, redzot, kā ģimenes locekļi viens pret otru izturas, piemēram, bērns var iemācīties palūgt, pirms aizņemas kādu mantu, vai arī atrisināt problēmu bez iesišanas otram. Mājās, visai ģimenei vienojoties, var izveidot sarakstu, nosaucot ģimenes locekļu vēlamo uzvedību, piemēram: mūsu ģimenē un ārpus tās visi ģimenes locekļi cenšas teikt lūdzu un paldies, lietot atbalstošus, nevis aizvainojošus vārdus, uzslavēt otra labos darbus utt. Runāt ar savu bērnu. Ik dienas pavadīt laiku sarunā ar bērnu. Šis laiks tiek atvēlēts, lai ar bērnu aprunātos par to, kas pa dienu ir noticis, ko viņš ir piedzīvojis un kas viņu interesē. Ir svarīgi, ka vecāki ne tikai uzklausa bērnu, bet viņam piemērotā valodā pastāsta arī par saviem dienas notikumiem. Sarunas laikā vēlams ar bērnu veidot acu kontaktu, klausīties, ko viņš stāsta, un uzdot precizējošus jautājumus, lai veicinātu viņa stāstījumu. Runāšana ar savu bērnu ne tikai veicinās labākas attiecības un ieliks pamatus pusaudža gadu attiecībām, bet arī mācīs bērnam, kā uzturēt sarunu ar vienaudžiem. Palīdzēt bērnam iejusties otra situācijā un pazīt citu cilvēku emocijas. Aptuveni 6 7 gadu vecumā bērns ir spējīgs vairāk saprast otra cilvēka jūtas un uzvedības iemeslus. Var palīdzēt bērnam attīstīt šo spēju, pārrunājot dažādu veidu situācijas, piemēram, lasot bērnam priekšā grāmatu, var pārtraukt lasījumu un pārrunāt, kā stāsta varoņi jūtas un kāda ir viņu rīcība. Kad bērns stāsta par situācijām bērnudārzā vai skolā, var jautāt viņam, kā viņš jutās, kā varēja justies un kā rīkojās pārējie iesaistītie. Palīdzēt bērnam regulēt negatīvas emocijas un mācīties risināt problēmas. Būt Būt spējīgam pārvarēt negatīvas emocijas un rast konfliktsituāciju risinājumu ir svarīgas prasmes, veidojot attiecības ar vienaudžiem. Vecāki var palīdzēt bērnam labāk apzināties savas emocijas, nosaucot tās. spējīgam pārvarēt negatīvas emocijas un rast konfliktsituāciju risinājumu ir svarīgas prasmes, veidojot attiecības ar vienaudžiem. Kad bērns runā par savām jūtām, ir svarīgi viņā klausīties. Vecāki var palīdzēt bērnam labāk apzināties savas emocijas, nosaucot tās, ja bērnam to ir grūti izdarīt, piemēram, Jānis ir gribējis spēlēties ar Andra jauno rotaļu mašīnu, bet viņš nav ļāvis. Ar Jāni pārrunājot notikušo, var atspoguļot, ka viņš jūtas vīlies, ka nevar spēlēties ar Andra rotaļlietu vai arī izklausās, ka jūtas dusmīgs uz Andri, sākotnēji palīdzot saprast bērna jūtas noteiktā situācijā, pēc tam kopīgi pārdomājot visus iespējamos risinājumus. Pamanīt un novērtēt tādu bērna uzvedību, kas veicina draudzēšanos. Vecāki var veicināt pozitīvu bērna uzvedību, cenšoties to pastiprināt ar savu atzinību, sniedzot bērnam uzslavas par viņa jau izmantotajām draudzēšanās prasmēm un iedrošinājumu, piemēram, tev šodien ļoti labi izdevās iesaistīties kopīgā spēlē ar Rutu vai arī es pamanīju, ka tu paprasīji atļauju Andrim, lai varētu spēlēties ar viņa rotaļu mašīnu. maijs

6 FOTO: Mīlestība VIENĪGAIS AUDZINĀŠANAS INSTRUMENTS Turpinājums no iepriekšējā numura Oļegs Ņikiforovs, Dr. psych., Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētais profesors Ēriks Fromms (Erich Fromm, ) uzskata, ka cilvēkam savā dzīvē ir jāizjūt seši mīlestības veidi un tikai tad viņš sevi var uzskatīt par pilnvērtīgu cilvēku. Trīs no tiem attiecas uz pirmsskolas vecumu. Turklāt visi šie veidi ir jāizzina pakāpeniski, un, rodoties stuporam (šoka reakcijai) kādā no etapiem, nākamo veidu cilvēks neapgūs. Mīlestība ir jāmācās daudz. Tas ir ērkšķains ceļš ciešanu un meklējumu pilns, noraidījuma asaras vientuļās naktīs, ieguvumu un zaudējumu ceļš, bet kā balva laime un neierobežota mīlestība. Pirmais mīlestības veids mātes mīlestība Cilvēkam tā ir īpaši svarīga pirmajos dzīves gados. Viņš ienāk pasaulē kā neaizsargāta, maza būtne. Mātes klēpī ir bijis silti un valgi. Viņš ir jutis pilnīgu fizioloģisku komfortu un mierīgi gulējis bez rūpēm un raizēm. Un piepeši kaut kādi cilvēki izvelk viņu aukstā, spilgtā pasaulē. 6 maijs 2018

7 Mazulim tas ir spēcīgs šoks, viņš kliedz, protestē. To pārvarēt palīdz mamma. Viņa auklē savu mazulīti, baro viņu ar krūti, glāstot ar savām maigajām, siltajām rokām, un nevar vien nopriecāties par mazulīša glīti veidotajām lūpiņām. Viņam aizmiegot, māte raugās uz savu mazulīti, pamostoties uzreiz steidzas pie viņa. Naktī mazākais troksnītis liek viņai pamosties un uzmanīgi ieklausīties bērniņa elpā. Vai vienmēr ir tā? Bija laiks, kad dzemdību namos bērniņu uzreiz pēc piedzimšanas paņēma prom no mātes, viņš gulēja pavisam citā palātā. Pie mātes viņu atnesa uz barošanas laiku. Tādējādi tika izjaukta bioloģiskā saite starp māti un bērnu. Bet māte naktīs neguļ viņa domā: kā tur mans bērniņš? Arī mazulis neguļ viņš jūt mātes nemieru. Rezultātā abi raud: māte klusu spilvenā, bērns skaļi un uzstājīgi: Atdodiet mani manai mammai! Bet nervu sistēma abiem taču vāja Lūk, te arī pirmā neiroze, kuru mediķi sauc par dzemdību traumu. To var nosaukt par veselības aizsardzības sistēmas vainu. Tā ir sagādājusi šo pirmo psihisko traumu, lai gan to var attaisnot ar rūpēm par mazuļa veselību izsargāšanos no vīrusu infekcijām. Otrs variants mazulis ir ar mammu, bet nav viņai vajadzīgs vairāku iemeslu pēc: vai nu viņš ir nevēlams bērns tāpēc, ka mamma mācās un viņai jau tā ir daudz problēmu, vai arī mamma šo bērnu ir, kā saka, atnesusi svārku stērbelē viņš nav mīlestības auglis, vai mamma vispār nezina, ko ar mazuli iesākt, kā apieties. Bet tādas mammas rodas tur, kur vecmammas un vectēvi bērnībā netika devuši pietiekami daudz mīlestības savai meitai. Netīši ir vainīga ģimene kopumā. Es nemaz nerunāju par tiem bērniem, kurus atstāj dzemdību namos. Neviena valsts, nekādi bērnunami, silītes, internāti nevar aizstāt bērnam viņa mīļo māmiņu. Var apbērt bērnu ar pašām skaistākajām rotaļlietām, nolikt viņa priekšā televizoru, kurā rāda multfilmas un pasakas, barot bērnu ar pašām dārgākajām delikatesēm, tomēr nekas neaizstās mammu. Par nožēlu, šiem mazuļiem ir laupīta mīlestība jau pašā dzīves sākumā. Bet, ja mammas radītais emocionālais komforts iekļūs bērna dvēseles dziļumos, ja mamma mīl bērnu no visas sirds, tad var garantēt, ka bērniņš ir laimīgs. Tomēr šīs laimes mazo graudiņu vēl vajag izaudzināt. FOTO: FOTO: Otrais mīlestības veids tēva mīlestība Mamma ir svarīga, taču tētis ne mazāk svarīgs. Īpaši tēva mīlestība ir svarīga 3 5 gadu vecumā. Bet kur gan ir mūsu tēvi? Vieni un, ticiet, diemžēl viņu nav daudz ir lepni par tēva lomu un ar visu dvēseli ir pie bērniņa. Viņi palīdz savai mīļajai rūpēties par mazulīti, vāra putriņu, maina autiņus, mazgā traukus un vispār uzņemas pusi, pat vairāk, mājas rūpju. Tā ir uzvedības norma. Un nav nekā skaistāka kā tētis ar bērnu ratiņiem. Citi tēvi bērna piedzimšanu uztver kā problēmu. Viņi ne tikai nepalīdz sievai, bet arī viņu apvaino ja ne tieši, tad savā dvēselē par šīs problēmas radīšanu. Nosvinējuši bērna piedzimšanu kopā ar draugiem, viņi guļ un nedzird, ka bērns prasa uzmanību, raud, ja viņam ir slapji autiņi vai šķiļas zobiņi, sāp vēderiņš. Šie tēvi kliedz Sieva, nomierini bērnu! un piemet vēl pāris sievai, bērniem un vispār visiem, ko vien Ģimenē tēvam ir jāuzņemas liela daļa mājas darbu, lai dēls redzētu, ka viņš te ir galvenais. Protams, ja kādam ir vienalga, kas vīrietis vai kas līdzīgs sievietei izaugs no viņa dēla, viņš var pastāvēt uz viedokli, ka mājas darbi ir sieviešu lieta. maijs

8 FOTO: www. kimberleymilousis.com Ir nepieciešams gudrs sadalījums ģimenē, lai bērni varētu realizēt savu mīlestību pret pretējā dzimuma vecākiem, bet vajadzību pēc kontroles un pieņemšanas iegūt no sava dzimuma vecākiem. var atcerēties, veltītu epitetu. Te no tēva mīlestības nav ne miņas. Nākamais mīlestības veids ģimenes mīlestība Bērnam ir jāsaprot, ka viņš ir ne tikai mammas vai tēta mazulis, bet arī pilntiesīgs ģimenes loceklis. Un nav muļķīgāka jautājuma par ko tu vairāk mīli mammu vai tēti?, kuru tik bieži bērnam uzdod dažādas tantes. Nevajag apspriest arī to, kam bērns ir vairāk līdzīgs, tā vedinot bērnu uz kaut kādu izvēli par labu Galvenie secinājumi Noslēdzot rakstu (iepriekšējā numurā ir lasāma raksta pirmā daļa), es apkopošu galvenos secinājumus par to, kā izvairīties no novirzēm bērna attīstībā. Pirmkārt, ir vērts respektēt faktu, ka ģimenē tēvam ir jāuzņemas liela daļa mājas darbu, lai dēls redzētu, ka viņš te ir galvenais. Protams, ja kādam ir vienalga, kas vīrietis vai kas līdzīgs sievietei izaugs no viņa dēla, viņš var pastāvēt uz viedokli, ka mājas darbi ir sieviešu lieta. Tāpat būtu ļoti labi, ja sievietēm izdotos atrast sevī spēku neizteikt pārmetumus saviem vīriem, neapmierinātību ar viņiem, pierādot viņu niecību, bet gan celtu viņu autoritāti dēla priekšā lai visus sarežģītos un grūtos jautājumus risina tēvs. Citādi mātes savā pieaugušajā dēlā atradīs sev jaunāko draudzeni. Ļoti svarīgi ir arī novērot, kādas lomas dēls izvēlas spēlējoties. Uzmanieties, ja tās ir sieviešu! Bīstams ir arī saindēšanas efekts, kad grupā ir pieņemts, ka zēni izvēlas galvenās lomas, bet, lai iesaistītos spēlē, sieviešu lomas ir jāpieņem jaunpienācējam. Otrkārt, ir nepieciešams gudrs sadalījums ģimenē, lai bērni varētu realizēt savu mīlestību pret pretējā dzimuma vecākiem (apmierināt savus Edipa un Elektras kompleksus), bet vajadzību pēc kontroles un pieņemšanas iegūt no sava dzimuma vecākiem. Tad psihoseksuālais formējums es noritēs normāli. Treškārt, daži novēlējumi skolotājiem un pirmsskolas vecuma bērnu audzinātājiem: nevajag komandēt bērnus, apspiest viņus, jo, kā teicis Jānušs Korčaks (Janusz Korczak, ), ja bērns ir izdarījis pārkāpumu, pats labākais ir piedot viņam. Vienīgais līdzeklis, kā izvairīties no aprakstītajām problēmām, tēviem aktīvi iesaistīties savu dēlu skolas lietās. Bērnam 6 10 gadu vecumā galvenā nodarbošanās ir mācības, viņš tajā vēlas atrast kontroli un iesaistīšanos. Lai zēns to atrod vīrietī! Tēvi, kontrolējiet, kā mācās jūsu dēls, kā izpilda mājasdarbus, uzslavējiet par panākumiem, tā parādot ieinteresētību, uzlabojiet attiecības ar skolotāju un klasi, un tad jūs redzēsiet, ar kādu pateicību un dievināšanu jūsu dēls skatīsies uz jums. Labas, uzticīgas attiecības ģimenē starp vecākiem ir laba ķīla dēla vai meitas rakstura formēšanās procesam. Ja rodas kādi savstarpēji konflikti, risiniet tos bez bērniem, neiesaistiet savos strīdos bērnus, nelieciet izvēlēties. Tad jūsu ģimenē valdīs miers un saticība un bērni jūs mīlēs ar atklātu, uzticīgu mīlestību. vienam no vecākiem. Viņš ir. Un nav svarīgi, ka bērns tiecas vairāk pie viena no vecākiem tas ir signāls otram, ka ne viss viņa mīlestībā ir, kā nākas. Vecmammu, vectēvu, brāļu, māsu, pārējo tuvinieku mīlestība tas viss kopā rada bērnā piederības ģimenei izjūtu, izjūtu, ka viņš ir interesants visiem, un arī atbildību par ģimenes godu. Jūs teiksiet: Ko gan viņš saprot? Kāds tur gods Neuztraucieties mazais visu saprot savā bērna dvēselē, kura vēl nemāk melot un izlikties. Viņš raugās uz pasauli tīrām, naivām acīm un arī pārdzīvo visas ģimenes nedienas un problēmas. Jau šajā vecumā bērns var piedalīties ģimenes budžeta plānošanā un tad viņš veikalā neuzsāks histēriju, prasot sev dārgu mantiņu nepieciešamo produktu vietā. Jau šajā vecumā (4 6 gadi) bērnam ir jādod mammai vieta tramvajā vai autobusā, jāmāk uzslaucīt grīdu, patstāvīgi uzkopt savu istabu, palīdzēt mammai klāt galdu un arī novākt visu no tā. Un nav liela bēda, ja trauki pēc bērna mātei ir jāpārmazgā vai arī grīda tēvam jāpārslauka. Bērns apzinās, ka, darot mājas darbus, viņš priecē mammu un tēti. Uzslava pēc padarītā bērnam ir ļoti svarīga. Bet kā mēs uzslavējam? Kāds tu skaists! Kāda tev skaista kleita! Kāds tu mazs gudrinieks! Tādas uzslavas rada bērnā ilūziju par vieglu dzīvi. Kāpēc man kaut kas jādara es jau tāpat esmu pats labākais! Un galu galā, sastopoties ar skarbo realitāti, bērnam ir šoks: Izrādās, ka man ir arī jāstrādā, lai saņemtu uzslavu. 8 maijs 2018

9 FOTO: Ko slēpj melošana Asijata Maija Zeļenko, psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante Bērni var melot vairāku iemeslu dēļ, taču šoreiz runāšu par trijiem iemesliem. Pirmkārt, mēs varam sastapties ar bērna meliem, kad viņš nejūtas drošs, ka tas, ko viņš patiesībā domā vai dara, ir saskaņā ar to, ko vecāki vai citi pieaugušie no viņa sagaida, un te ir runa par meliem kā par aizsardzības līdzekli. Otrkārt, bērns melo tāpēc, ka ir neapzināti pārņēmis pieaugušo (vecāku) uzvedības modeli, kas ietver melošanu pašiem sev un citiem. Treškārt, bērnam attīstoties, īpaši vecumā no četriem līdz deviņiem gadiem, attīstās arī viņa iztēle un tās augļi var līdzināties meliem. Bērns neatbilst pieaugušo (vecāku) prasībām Meli ir sava veida piesardzība. Vajadzība paslēpt kādu savas dzīves daļu var rasties dažādi, piemēram, ja vecāki raida bērnam signālus, ka viņam ir jāatbilst kaut kādām striktām prasībām, ir likumsakarīgi, ka bērns var nejusties drošs par to, ka būs mīlēts, ja konkrētās prasības pārkāps. Citā variantā melošanu var izraisīt traumatisks notikums bērna dzīvē, piemēram, kad ģimenē ienāk jaundzimušais, vecāki diezgan bieži vecāko bērnu it kā atstāj novārtā. Tagad viņam ir jāizdzīvo, jāpierāda, ka viņš ir, jāatjauno tā vara, kura viņam bija, tā dēļ viņš melos. Taču meli par pastāvīgu uzvedības daļu kļūst lielākoties tad, kad bērns regulāri saņem no vecākiem signālus, ka kaut kas viņa uzvedībā viņus neapmierina. Bērns nolemj, ka drošāk būs samelot, tādējādi viņš cenšas pasargāt sevi no bailēm, ka vecāki viņu nepareizi sapratīs, piemēram, bērns pēc skolas ir devies ciemos pie klasesbiedra, bet mammai samelo, ka ir citur. Kāpēc? Tāpēc, ka baidās no soda un nopēluma. Iespējams, vecāki īsti neatbalsta veidu, kādā bērns vēlas pavadīt brīvo laiku. Regulāri meli visbiežāk ir saistīti ar to, ka no bērna pieprasa ideālu kārtību un uzvedību. Ja meli kļūst hroniski un šķiet, ka bērns vairs nespēj izpaust savas domas citādi kā tikai melojot, tas var būt saistīts ar aizliegumu runāt, paust savu viedokli, atļauties kļūdīties, būt vājam, nepareizam, atļauties uzvesties muļķīgi. Tāds bērns, visticamāk, ļoti bieži dzird visādas prasības un nosodīju- FOTO: Andris Bērziņš maijs

10 FOTO: Ja meli kļūst hroniski un šķiet, ka bērns vairs nespēj izpaust savas domas citādi kā tikai melojot, tas var būt saistīts ar aizliegumu runāt, paust savu viedokli, atļauties kļūdīties, būt vājam, nepareizam, atļauties uzvesties muļķīgi. mu, kā arī daudz spriedumu un vērtējumu, kas definē, kādam ir jābūt, lai piederētu un atbilstu šai ģimenei. Bērns baidās pārkāpt noteikumus, kuri valda ģimenē, jo negrib tikt izstumts no tās. Ja bērns ilgstoši ir bijis pakļauts vecāku moralizēšanai par to, kādam viņam ir jābūt, viņš ir piedzīvojis milzīgu spiedienu uz psihi. Šāds saspringums par nepieciešamo prasību izpildi pārsniedz bērna resursus viņš vienkārši netiek galā ar šo slodzi. Galvenais ir atcerēties, ka moralizēšanas dēļ bērns var kļūt ciniskāks un uzvesties piesardzīgi pret vecākiem. Tas notiek tāpēc, ka bērns saprot viņam ir jāizdzīvo. Viņš mācās manipulēt, viņa izpausmes kļūst neīstas, tāpēc ka visu laiku ir jābūt nomodā, jākontrolē sevi, lai neizpaustu īstās emocijas, jo tad cilvēks ir ievainojams. Var būt arī tā, ka vecāki nemaz nepieprasa no bērna citādāku rīcību un bērns izpaužas tāds, kāds viņš ir. Taču ar laiku, ja viņš nesaņem atbalstu savām izpausmēm, ja viņa jūtas vecākiem nerūp un viņi uz tām nereaģē vai ja vecāki nepieņem viņa negatīvās jūtas, bērns sāk aizsargāt sevi, slēpjot savu īsto es aiz meliem. Bērns izliekas par to, kas viņš nav, tēlo kādu citu, dara un saka to, ko pats nedarītu un neteiktu. Melošana raksturīga bērniem, kuru vecāki paši melo Turpinot iepriekš aizsākto tēmu par augstajām prasībām pret bērnu, ir jāatzīst, ka šādas pašas neadekvāti augstas prasības pret sevi mēdz izvirzīt arī pieaugušie, tāpēc visi ģimenes locekļi tēlo, ka viņi ir ideāli (piemēram, slēpj savas patiesās jūtas). Ģimenēs, kurās nav pieņemts pieļaut kļūdas, valda nostāja es esmu labāks par tevi (visiem), tāpēc mēdz vainot citus kaut kādu situāciju izveidē. Arī bērns, neapzināti pārtverot uzvedības modeli, savu īsto dzīvi piesedz ar meliem, jo galvenais ir nevis atbilst pašu prasībām, bet gan izskatīties, ka ģimene tām atbilst. Kad vecāki ilgi un uzstājīgi skaidro bērnam, kādam viņam ir jābūt, ja pastāvīgi izceļ īpašības, kuras vēlas redzēt savā bērnā, bērns izveido savu iekšējo laba (atbilstīga) bērna tēlu. Šis tēls dažreiz var iespaidot bērnu pat graujošāk nekā vecāku prasības. Vecākiem var būt cita vārdu un izteicienu izpratne, vecākiem var mainīties oma, un viņi var būt gatavi piedot bērnam to, par ko vārdos bija paredzēts sods vai nopēlums. Taču bērns, kurš jau ir pieņēmis lēmumu atbilst savam ideālajam paša tēlam, vairs nespēj sev piedot savu nogrēkošanos, tādējādi, nezinot, ko vecāki pašlaik domā par viņa kļūmi, un gaidot sodu par savu rīcību, bērns var samelot, lai novērstu šo sodu. Šis ir gadījums, kad bērns var melot pat tādā ģimenē, kurā nav pieņemts melot. Taču ir arī citādākas ģimenes kurās drīkst kļūdīties, būt neideāls, noguris vai piedzīvot neveiksmi un runāt par to tikpat atklāti kā par priekiem un panākumiem (reāliem, nevis izdomātiem). Šādās ģimenēs bērnam vienkārši nav vajadzības aizsargāties ar meliem, jo ģimene kļūst par vidi, kurā var dalīties savās neveiksmēs un netikt izstumts, gluži otrādi rast palīdzību. Protams, nav vecāku, kuri pilnīgi nekad nemelo saviem bērniem, vienkārši ir situācijas, par kurām nedrīkst nemelot, jo dzirdēt 10 maijs 2018

11 taisnību ir par agru, lai bērns to apjēgtu. Tādā gadījumā nav vērts censties paskaidrot bērnam taisnību ir jāizdomā kāda nekaitīga atbilde, vēlams, tā, lai bērnam pazustu pat interese par jautājumu. Interesējieties par pašu bērnu novērsiet viņa uzmanību no situācijas. Iztēle var līdzināties meliem Bērnam normāli attīstoties (bez īpašiem satricinājumiem un traumām), attīstās arī iztēle. Tad bērni mēdz izdomāt dažādus stāstus, kas var līdzināties meliem. Tas ir arī veids, kā bērns spēlējas ar vecākiem. Bērnam, kurš aug drošā atmosfērā, šis periods var sākties ap četriem gadiem un ilgt aptuveni līdz deviņiem gadiem. Bērns izdomā, bērns stāsta. Bērns cenšas apmānīt, izjokot. Dažreiz viņš var pat brīdināt, ka tagad izjokos. Taču, ja viņš jūs izjoko nebrīdinot, neuztraucieties. Viss ir normāli. Bērns izmēģina savu iztēli, izmēģina iespējamā robežas, mācās kontrolēt un ietekmēt vecākus, tātad arī pasauli. Tas ir vajadzīgs normālai bērna attīstībai. Ir vērts dažreiz padoties, bet dažreiz arī apspēlēt bērnu, lai viņam rastos dažāda pieredze, saistīta ar melošanu vai izdomājumu. Ja jums ir grūti noteikt, vai bērns melo, vērojiet viņu, jo taisnība tik un tā noskaidrosies, kad jūs sastapsieties ar situāciju, par kuru bērns pastāstīja, jo viņa dzīvi sākot ar spēļmantiņām un beidzot ar kontaktiem pagaidām nosakāt jūs. Taču bieži tas pat nav vajadzīgs, jo bērns pats grib, lai jūs saprastu, atšifrētu viņa izdomu. Dažreiz viņš pats palīdzēs jums to izdarīt, jo īpaši, ja jūs diezgan ilgi meklējat atbildi vai nevarat atklāt bērna joku. Šādos melos vienīgais bērna labums ir prieks un neapzināta mācīšanās pasaules jeb realitātes pētīšana. Starp citu, ja jūsu bērns nebaidās izjokot jūs, tas nozīmē, ka viņam ir labi, viņš jūtas droši un nebaidās eksperimentēt, pētīt. Bet, ja bērns tikai to vien dara kā ākstās, ir vērts padomāt, kāpēc tā notiek. Tas var liecināt, ka ģimenē viņam vienkārši nav vietas citā lomā. Tādā gadījumā būtu drošāk izmantot speciālista palīdzību. FOTO: Bērnam normāli attīstoties (bez īpašiem satricinājumiem un traumām), attīstās arī iztēle. Tad bērni mēdz izdomāt dažādus stāstus, kas var līdzināties meliem. Tas ir arī veids, kā bērns spēlējas ar vecākiem. Bērnam, kurš aug drošā atmosfērā, šis periods var sākties ap četriem gadiem un ilgt aptuveni līdz deviņiem gadiem. Melošanas sekas Vajadzība melot vēlāk var izpausties diezgan nepatīkami. Bērns (nu jau paaudzies), kurš ir pieradis aizsargāties ar meliem, ir ļoti uzmanīgs pret to, kam ko drīkst teikt, kā ar kuru viņš drīkst izpausties. Te nav runas par to, ka bērns vai pusaudzis ļoti labi orientējas cilvēkos, bet gan par to, ka bērns gandrīz visu laiku ir saspringts. Viņš gandrīz nepārtraukti novērtē situāciju un savas tiesības kaut ko iesākt. Tādējādi viņš pārāk daudz enerģijas tērē situācijas vērtēšanai un viņam nepietiek spēka un uzdrošināšanās, lai praktiski darbotos, lai iesaistītos šajā situācijā vai kādā darbībā. Bērns baidās riskēt, viņš vairs nav spontāns un atvērts. Pirmais, ko dara melīgais bērns, nonākot kādā situācijā, skenē, vai nav briesmu, bet diemžēl ar to arī viss aprobežojas. Iesaistīšanās nenotiek. Principā tādam cilvēkam nepietiek spara dzīvošanai. FOTO: Elektroniskais žurnāls Vecākiem Izdevējs: SIA AB konsultants Vienotais reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas UR masu informācijas līdzekļa reģ. apl. Nr Redakcijas adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1050; tālr.: , ; e-pasts: Redaktore: Vita Pļaviņa E-pasts: Korektore: Zigrīda Purvlīce Datorgrafiķe: Linda Prātniece Vāka foto: maijs

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām?

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām? Problēmizraisoša uzvedība. Cēloņsakarību meklējumos 2018.gada 13.novembrī Līga Bērziņa Latvijas Autisma apvienība Stāsts nr 1 Ir bērni, kuri nonāk izglītības iestādēs, nezinot: kas ir droša distance, kas

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt Kas ir komunikāciju kampaņa? Case Study Jauns cilvēks ienāk kafejnīcā un pie galdiņa pamana jauku vientuļi sēdošu meiteni. Ko darīt? Ķerties vērsim pie ragiem, lieki nedomājot? Tas var būt kļūdaini. Taču

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Vai tiešām saruna ar sevi un savu bērnu ir kā risinājums konfliktiem, problēmām? Mediācijas (mediācija ir domstarpību risināšanas metode) nodarbībā, s

Vai tiešām saruna ar sevi un savu bērnu ir kā risinājums konfliktiem, problēmām? Mediācijas (mediācija ir domstarpību risināšanas metode) nodarbībā, s Vai tiešām saruna ar sevi un savu bērnu ir kā risinājums konfliktiem, problēmām? Mediācijas (mediācija ir domstarpību risināšanas metode) nodarbībā, seminārā tiek spēlēta spēle Cietuma kamera. Spēles mērķis

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Dzemdes kakla skrīnings: kolposkopijas pārbaude Atjauninātās vadlīnijas

Dzemdes kakla skrīnings: kolposkopijas pārbaude Atjauninātās vadlīnijas Dzemdes kakla skrīnings: kolposkopijas pārbaude Atjauninātās vadlīnijas Page 2 Kāpēc man ir jādodas uz kolposkopijas klīniku? Jūs esat saņēmusi uzaicinājumu uz papildu apskati, jo dzemdes kakla skrīnings

Sīkāk

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja 21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Mums jāizglīto bērni viņu nākotnei, nevis mūsu pagātnei Kas skolu padara par vidi, kura sekmē katras

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies un izpildi skolotāja norādījumu Sporta inventāru izmanto

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail:

NAOS, SIA Zemitānu iela 2b, Rīga, LV 1012, Latvija Tālrunis/phone: , Fakss/Fax: E pasts/e mail: Grand Rose Spa Hotel /www.grandrose.ee/ Pagājušā gada decembrī savas durvis Kuresāres centrā vēra jauna, ekskluzīva 130 vietīga Grand Rose SPA viesnīca ar luksusa SPA un pirts kompleksu Rosaarium. Pēc

Sīkāk

Kā palīdzēt bērnam pašam risināt problēmas?

Kā palīdzēt bērnam pašam risināt problēmas? Kā palīdzēt bērnam pašam mācīties risināt problēmas? Ir bērni, par kuriem saka, ka viņi ir: Manipulatīvi Vēlas pievērst uzmanību Nemotivēti Spītīgi Nekontrolējami Devianti Ignoranti Neaudzināti Robežas

Sīkāk

CILVĒKS, NEVIS DIAGNOZE

CILVĒKS, NEVIS DIAGNOZE CILVĒKS, NEVIS DIAGNOZE Garīga rakstura traucējumi (GRT) ir garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi vai psihiski traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un pilnvērtīgi aprūpēt sevi. Tas var

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA Drošības un veselības nedēļa 03.12. 07.12.2012. Aktivitātes Drošības un veselības nedēļā Drosme draudzēties aģentes Agnijas Bistrovas vadītās iecietības stundas. Skolēnu domes

Sīkāk

Nedziedināmi slimo pacientu un piederīgo psiholoģiskās reakcijas, aprūpe un saskarsme Izdales materiāli Pacienta ģimene Šī dzīve ir kā brauciens pāri

Nedziedināmi slimo pacientu un piederīgo psiholoģiskās reakcijas, aprūpe un saskarsme Izdales materiāli Pacienta ģimene Šī dzīve ir kā brauciens pāri Pacienta ģimene Šī dzīve ir kā brauciens pāri jūrai, kur mēs sastopamies uz viena un tā paša šaurā kuģa. Nāvē mēs sasniedzam krastu un aizklīstam savās dažādajās pasaulēs Rabindranats Tagore, no '' Gājputniem''

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

skolotajip81_p85.xls

skolotajip81_p85.xls LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS PIELIKUMI MAĢISTRA DARBAM PEDAGOĢIJĀ PEDAGOGU PAŠIZJŪTAS NOSACĪJUMI UN PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES ATTĪSTĪBA 1.pielikums Anketa skolotājiem Kādi

Sīkāk

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā 2013 Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā Aptaujas rezultāti Aptauja daļēji finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG IVC programmas projekta Micropol

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Dzejas dienas Vāks

Dzejas dienas Vāks Skolotājs Kurš datorzinības mums māca Un dzejas rindas ritmā stāsta. Kurš pasakas mums lasa Un jautrus jokus dzīt mums māca. Kurš skolas hroniku mums veido Un skaistus foto mirkļus ķer. Kurš grāmatas liek

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

ROKASGRĀMATA PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM

ROKASGRĀMATA PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM ROKASGRĀMATA PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM Kļūt par pirmklasnieka vecākiem, patīkams moments ar bērnu tagad var parunāt par dzīvi. Viņam ir parādījusies sava dzīve, kurā vecāki ietilpst tikai pakārtoti. Bērns

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas

Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/lv/intro Juvenīls Idiopātisks Artrīts Versija 2016 2. DAŽĀDAS JIA FORMAS 2.1 Vai slimībai pastāv dažādas formas? JIA pastāv dažādas formas. Tās parasti izdala,

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

Saskaņots un pieņemts pedagoģiskās padomes sēdē

Saskaņots un pieņemts pedagoģiskās padomes sēdē L A T V I J A S R E P U B L I K A D OBELES N OVADA PAŠVAL DĪB A DOBELES NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE DOBELES SĀKUMSKOLA Skolas iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV 3701, Reģ.Nr. 4511900865 Tālr. 637 22551,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Droša darba vide kā uzņēmuma vērtība Rūta Lūse 2015.23.10. Kā jūs jūtaties un ko jūs domājat, kad esat negadījuma aculiecinieks, lasāt vai skatāties par negadījumiem TV? Kādi līdzīgi notikumi varētu atgadīties

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko

Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko ir runa, vai par somu zādzību, smagu miesas bojājumu

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Programma LOVE NOW M

Programma LOVE NOW M Programmas autore: Dace Pavloviča Ievads "Love Now" programmai Tikai EJOT un DAROT, vari mainīt to, ko vēlies mainīt. Un ja darīsi kā vienmēr - nonāksi tur, kur vienmēr. Dari savādāk. Sev Par Labu. Un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Inga Borg Ziema pie Plupa

Inga Borg Ziema pie Plupa Inga Borg Ziema pie Plupa Plups ir maziņš neredzamais, kas var sarunāties ar dzīvniekiem. Cilvēki viņu neredz, izņemot tevi un mani. Plups dzīvo tālu tālu starp augstajiem kalniem. Viņš dzīvo maziņā kūdras

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

grand-media-buklets-final higher prices

grand-media-buklets-final higher prices capture the moment in film iemūžini mirkli ar video Kāzas ir brīnumjauks, satraucošs un neaizmirstams dzīves notikums. Šī ir diena, kad likteņus mij divas mīlošas sirdis. Ir svarīgi, lai tā tiktu iemūžināta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

Ticejumi par akmeņiem

Ticejumi par akmeņiem Ticējumi par minerāliem V. Segliņš Ametists Ametists ir viens no pazīstamākajiem kvarca paveidiem. Tiek uzskatīts, ka tas: Sargā no burvestībām. Mazina tieksmi pēc alkohola. Palīdz pie sāpēm. Mīlētāju

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimene

JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimene JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē Šis pētījuma ziņojums Jauniešu drošumspējas

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Al-Anon apstiprinātā literatūra

Al-Anon apstiprinātā literatūra Al-Anon apstiprinātā literatūra ALATĪN cerība un palīdzība alkoholiķu bērniem Mammu, ko nozīmē pillā? Neapstiprināts tulkojums Mammu, ko nozīmē pillā? Ko nozīmē pillā? - es jautāju mammai. Mamma atbildēja:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7,

Spēkā no Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, Spēkā no 11.06.2013. Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013 Mārupē Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 24. aprīļa sēdes Nr.7, lēmumu Nr.15 Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

G.Plivna-sistemanalize

G.Plivna-sistemanalize Kvalitatīva sistēmanalīze - labas veiktspējas atslēga gints.plivna@gmail.com Kas es esmu? Pieredze darbā ar Oracle kopš 1997 Oficiālais amats sistēmanalītiķis Rix Technologies Pasniedzu Oracle SQL un PL/SQL

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Rise & Tell

Rise & Tell E-pasta mārketings ir tikai rīks. Tas ir visefektīvākais digitālā mārketinga un pārdošanas rīks. Precīzāk 1:43 EUR atdeve. Bet... Tas ir vienkārši instruments nevis burvju nūjiņa. Rezultāti būs, ja to

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atpazīsti bīstamību, padomā un rīkojies droši - kā zināšanām kļūt par paradumiem jauno izglītības standartu kontekstā Ineta Upeniece VISNN vadītāja 2017.gada 17.oktobrī Valsts darba inspekcijas un Valsts

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk