Nr Objekta nosaukums: Adrese: Lapas nosaukums: BPV BPDV. Lapas Nr.: SIA "DS design.lv" UAE-07 SVS skapja elementu izvietojums BM

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Nr Objekta nosaukums: Adrese: Lapas nosaukums: BPV BPDV. Lapas Nr.: SIA "DS design.lv" UAE-07 SVS skapja elementu izvietojums BM"

Transkripts

1 Rasējumu saraksts Rasējuma nr. Rasējuma nosaukums Mērogs UAE-01 Vispārīgie rādītāji BM UAE-02 UAE ārējo savienojumu shēma BM UAE-03 SVS skapja principiālā shēma BM UAE-04 SVS skapja principiālā shēma BM UAE-05 SVS skapja principiālā shēma BM UAE-06 SVS skapja principiālā shēma BM UAE-07 SVS skapja elementu izvietojums BM UAE-08 SVS skapja priekšējais panelis BM UAE-09 IAVS skapja principiālā shēma BM UAE-10 IAVS skapja elementu izvietojums BM UAE-11 IAVS skapja priekšējais panelis BM UAE-12 PPS skapja principiālā shēma BM M t APZĪMĒJUMI: Elektrodzinējs Spiediena devējs ontrolējams rokas aizbīdnis Drenāžas līmeņa devējs Temperatūras devējs UAE-13 PPS skapja elementu izvietojums BM UAE-14 PPS skapja priekšējais panelis BM UAE-15 DSV skapja pieslēgšanas shēma BM UAE-16 AVS skapja principiālā shēma BM UAE-17 AVS skapja elementu izvietojums BM UAE-18 AVS skapja priekšējais panelis BM UAE-19 UAE instalācija pagrabstāvā un 2. stāvā 1:100 Plūsmas devējs ŠĪ BŪVPROJETA AUTOMĀTISĀS UGUSDZĒSĪBAS SISTĒMAS AUTOMĀTIAS DAĻAS RISIĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVORMATĪVIEM, Ā ARĪ CITU ORMATĪVO ATU PRASĪBĀM Būvprojekta sadaļas vadītājs Raimonds Roga (vārds un uzvārds) r (Sertifikāta r.) (Datums) (Paraksts) Izmantoto dokumentu saraksts: 1. Ugunsdzēsības sistēmas rasējumi; 2. ormatīvi: LB "Būvju ugunsdrošība" LB "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" LB "Publiskās ēkas un būves" LB "Būvprojekta saturs un noformēšana" Pievienoto dokumentu saraksts: 1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība; 2. Būvprakses sertifikāts; Tehniskie norādījumi: 1. Ugunsdzēsības sūkņu telpā kabeļu instalāciju veikt atklāti aizsargcaurulēs un gofrētās aizsargcaurulēs pie sienām un uz kabeļu plauktiem; 2. Ugunsizturīgo kabeļu stiprinājumus pie sienām, pārseguma un kabeļu plaukta veikt ar montāžas materiāliem, kas nodrošina instalācijas mehānisko izturību ugunsslodzes laikā vismaz 60 minūtes. BPV

2 t SVS *Piezīmes: 1. Elektroaizbīdnis Papildināšanas sūkņa ieslēgšana Galvenais sūknis PPS M M M HXH FE180/E90 4x70 RE OH3 HXH FE180/E90 3x1,5 RE IAVS Ievada elektroaizbīdņu vadības skapis Papildināšanas sūkņa vadības skapis Papildināšanas sūknis SV1 Dzēšanas virziena spiediena signālvārsts HXH FE180/E90 5x1,5 RE 1. Elektroievadam jānodrošina 60 minūšu ugunsizturību; 2. Vadības skapju izvietojumu sūkņu stacijā precizēt montāžas laikā; 2. Elektroaizbīdnis SD5 JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0,8 HXH FE180/E90 4x1,5 RE HXH FE180/E90 4x1,5 RE HXH FE180/E90 2x1,5 RE M JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0,8 HXH FE180/E90 4x1,5 RE HXH FE180/E90 2x1,5 RE UGUSDZĒSĪBAS SŪŅU TELPA ontrolējami aizbīdņi Galvenā sūkņa vadības skapis Sūkņu stacija Galv sūkņa ieslēgšana Spiediena kritums 1. ievadā Spiediena kritums 2. ievadā Drenāžas līmeņa mērīšana Temperatūras mērīšana Rezerves sūkņa ieslēgšana 1. Elektroaizbīdnis Elektroievads no ARI HXH FE180/E90 3x1,5 RE DSV SD1.1 SD1.2 SD3 SD4 LD1 TM1 SD2.1 Rezerves sūkņa vadības skapis Rokas aizbīdņu gala slēdži A1-A11 HXH FE180/E90 3x1,5 RE AVS M P2 Skatuves sprinkleru elektroaizbīdņa atvēršanas distances vadības pogas Elektroaizbīdņa vadības skapis JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0,8 HXH FE180/E90 4x1,5 RE P1 221/13 Stadija TP AB/13/09 Marka Lapas UAE

3 Elektroievads no ARI sadalnes SF1 PE AF1 AF5 AF3 AF4 AF6 t1 PE PE PE PE F1 2L1 2L3 2L2 2L4 Uz PPS vadības skapi 2L5 2L6 Uz IAVS vadības skapi 2L7 2L8 Uz DSV vadības skapi 2L9 2L10 Uz AVS vadības skapi L F2 F3 AF2 F1 3.1 Aux 2.1 Start control L F1.1 1 A1 C1 B1 A2 L1 L2 L3 BB =24V + - RVS-DX x3 + - GD U V W Aux. output Fault A A1 PS1.1 PE 1L1 1L2 U1 V1 M1 1L3 W1

4 - + L SD1.1 SD1.2 3k 3k 2L14 2L13 2L12 2L11 2k 2k 3k2 3k2 I 1 I 2 I + - A B Bojājums 5 Spiediena kritums sistēmā 4 3 I 4 Ugunsgrēks M1 2L10 2L9 2k 3k2 4 I 5 1. dzinējs PS2.1 A 0 R P1.1 5 I 6 2 P2.1 6 I OUT 7 Starts 3 7 I 8 Rezerve 7 8 t1.1 I 9 I AL2-24MR-D 9 Rokas aizbīdņi Iesl. kļūda (uz spuldzi) 3k Rokas aizbīdņu gala slēdži A1-A11 10 I I I I 14 I 15

5 1.4 3L1 Signāli uz US 3L2 av sprieguma ievadā(b) L5 3L6 3L7 3L8 1. sūkņa aut. režīms izslēgts(b) Galvenais sūknis darbojas(a) + - L4 24V spriegums L9 3L10 av 24V(B) R 0 A PS2.2 8 Režīms aut/rokas 5.2 3L11 3L12 Spiediena kritums sistēmā(b) 10 24V L13 3L14 Augsts drenāžas līmenis(b) 2L15 SD3 2L L15 3L16 op. bojājums(b) SD4 2L17 2L18 11 Spiediena kritums 1/2 ievadā 4.3 3L17 3L18 Ugunsgrēks (uz IAVS) 2L19 2L20 Uz TM1 16 Temperatūra pārāk zema 4.2 3L19 3L20 Ugunsgrēks (papildus) 2L21 2L22 Uz LD1 17 Drenāžas līmenis L21 3L22 Spiediena kritums ievadā(b) M dzinējs 16.2 SV1 3L23 3L24 3L25 Pārāk zema temperatūra sūkņu stacijā(b) Bojājums 3L26 Dzēšanas virziens "ēka"(a) 6.3 OH3 3L L28 Dzēšanas virziens "sūkņu stacija"(a)

6 P3.1 L C Spuldžu kontrole D Uz D16 L7 Pārāk zema temperatūra sūkņu stacijā L3 8.1 Uz D11 L1 Spriegums ievadā 1. sūkņa aut. režīms izslēgts 18.2 Uz D9 L2 1. sūknis darbojas 7.1 Uz D7 L8 Rokas aizbīdņi nav darba pozīcijā 5.1 Uz D6 L11 Spiediena kritums sistēmā 17.1 Uz D5 L Uz D4 L6 Augsts drenāžas līmenis 4.1 Uz D3 Uz D2 L5 L9 op. bojājums Ugunsgrēks (no spiediena) Uz ALFA OUT 8 Iesl. kļūda 11.1 Uz D1 L10 Spiediena kritums 1/2 ievadā

7 AF3 AF5 AF1 R AF2 F1 t1 F1 BB ALFA RVS-DX M1 SF 2L 3L 1L abeļievadus montēt apakšā

8 1.sūkņa aut. režims atslēgts 1. sūknis darbojas Spriegums ievadā A Fāzu noslodze L1 L2 L3 PS1 1.sūkņa režīms A 0 1 PS2 L1 L4 L7 L10 =24V Temperatūra sūkņu stacijā pārāk zema Spiediena kritums 1/2 ievadā L2 Ugunsgrēks L5 L8 Spiediena kritums L11 L6 L3 L9 Bojājums Rokas aizbīdņi nav darba pozīcijā Ieslēgšanas kļūda Augsts drenāžas līmenis L12 Ieslēgt S1 Izslēgt S1 Spuldžu kontrole P1 P2 P3

9 Signāli uz US A1 Elektroievads SVS skapja V1 V2 BB PE1 L1 14 L3 L9 L8 L7 24 6P P2 r L28 L27 L26 L25 L24 L23 L22 L21 1. aizbīdnis ieķīlēts(b) 1. aizbīdnis atvērts(b) IAVS bojājums(b) IAVS aut. rež. izslēgts(b) L32 L31 L30 L29 2. aizbīdnis ieķīlēts(b) 2. aizbīdnis atvērts(b) - + Elektroaizbīdņu atvēršanas signāli no SVS un DSV vadības skapjiem L3 L4 L2 L1 15 1P 2P 3P 4P 5P 6P1 a Atvēršana no SVS Atvēršana no DSV + - n/p n/p A0 A1 A2 A3 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 JR10-11-R16 M О0 О1 О2 О3 О4 О L20 L19 L18 L17 L16 L15 L14 L13 PE3 X2.11 X2.10 X2.1 X2.2 X2.3 X2.12 X2.13 X2.14 Y1 Y2 X3.1 PE t X3.2 S1 S2 2. Elektroaizbīdnis M> M E65- E160 WS "EBRO" L L12 X2.11 L L11 L10 X2.10 X2.1 M> 1. žalūzija sūkņu stacijā 2. žalūzija sūkņu stacijā L5 L L9 L8 L7 L6 L5 X2.2 X2.3 X2.12 X2.13 X2.14 Y1 Y2 t S1 S2 M E65- E160 WS "EBRO" A L35 L34 L33 M S2 S3 S5 L1 L2 S1 S4 Savienojumu kārba S6 M L1 L2 S2 S3 S5 S6 S1 Savienojumu kārba S4 PE2 X3.1 PE X3.2 L 1. Elektroaizbīdnis

10 4 gab. D=22 un 5 gab. D=16 kabeļievadus montēt augšā L33-L35 L1-L4 L21-L32 L13-L20 PE3 L5-L12 PE2 V1, V2 PE A M BB Pasūt. r.: 221/13 Arh.reģ. r.: AB/13/09 Stadija Marka Lapas TP UAE

11 ŪDES IEVADA ELETROAIZBĪDŅU VADĪBAS SAPIS 1. Elektroaizbīdnis 2. Elektroaizbīdnis Aizvērts Sprieguma kontrole Aizvērts L4 L1 L7 Atvērts Trauksme Atvērts L5 L2 L8 Ieķīlēts Aut. rež izslēgts Ieķīlēts L6 L3 L9 Atvērt 1P Spuldžu pārbaude/ sh. atjaunošana 5P Atvērt 3P Aizvērt 2P Aut. Režīms 6P Rokas Aizvērt 4P

12 Elektroievads no SVS skapja PE1 L1 L2 L3 L4 AF V L1 L2 21 1M SD5 1M1 1P1 1P 0 1P2 L8 P Pmin Pmax L9 L10 1M1.3 1t1 1M 1t 33.4 L4 PE2 L5 L6 L7 Aut.izsl. 1P L3 2P1 1 Signāli uz US M 1M1.1 L P4 L15 L14 L13 L12 L11 PPS sūknis darbojas(b) PPS bojājums(b) PPS aut. rež. izslēgts(b)

13 1M AF t PE2 L5-L7 PE1 L1-L4 L8-L10 L11-L16 3 gab. D=22 un 1 gab. D=16 kabeļievadus montēt apakšā

14 PAPILDIĀŠAAS SŪŅA VADĪBAS SAPIS Sūknis ieslēgts Sprieguma kontrole Bojājums L4 L1 Aut. rež izslēgts L2 L3 Spuldžu pārbaude 2P Režīms Aut. Izsl. Rokas 1P

15 DSV RD1 Uz US "DSV bojājums"(b) Uz US "DSV gaidīšana"(b) Uz US "DSV iesl. kļūda"(b) Uz spiediena devēju SD2.1 RD1.1 Elektroievads no SVS skapja S1 Uz US "Rezerves sūknis darbojas"(a) Baterija "A" L1 RD1.2 Baterija "B" L2 Uz IAVS skapi "Atvērt ūdens ievada elektroaizbīdņus" PE Pasūt. r.: 221/13 Arh.reģ. r.: AB/13/09 Stadija Marka Lapas TP UAE

16 Elektroievads no ARI1 skapja Signāli uz UAS A1 V1 V2 PE1 L1 4 L3 L6 L5 14 4P L19 L18 L17 L16 L15 L14 Aizbīdnis ieķīlēts Aizbīdnis atvērts Bojājums BB L P2 r L13 L12 Aut. rež. izslēgts 3k P2 P1 L4 L3 2k 3k2 1P 2P 3P 4P1 L2 L4 a L2 L4 n/p n/p A0 A1 A2 A3 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0 JR10-11-R16 M О0 О1 О2 О3 О4 О L L11 L10 L9 L8 L7 L6 L5 PE3 X2.11 X2.10 X2.1 X2.2 X2.3 X2.12 X2.13 X2.14 Y1 Y2 X3.1 PE t X3.2 S1 S2 1. Elektroaizbīdnis M> M E65- E160 WS "EBRO"

17 3 gab. D=22 un 3 gab. D=16 kabeļievadus montēt augšā L1-L4 L12-L21 L5-L11 PE2 V1, V2 PE A1 M BB

18 AUTOSTĀVVIETAS ELETROAIZBĪDŅA VADĪBAS SAPIS (AVS1) Elektroaizbīdnis Aizvērts Sprieguma kontrole L4 L1 Atvērts Trauksme L5 L2 Ieķīlēts Aut. rež izslēgts L6 L3 Atvērt 1P Spuldžu pārbaude/ sh. atjaunošana 3P Aizvērt 2P Aut. Režīms 4P Rokas Pasūt. r.: 221/13 Arh.reģ. r.: AB/13/09 Stadija Marka Lapas TP UAE

19 Pagraba stāva plāna fragments ar UAE kabeļiem uz skatuves aizbīdni un vadības pogām un vadības skapju izvietojums. M 1: stāva plāna fragments ar UAE instalāciju M 1: m² ,400 Dīzeļsūkņa vadības skapis (DSV) AVS IAVS Elektroaizbīdņa vadības skapis (AVS) Ievada elektroaizbīdņu vadības skapis (IAVS) Papildināšanas sūkņa vadības skapis (PPS) Elektrosūkņa vadības skapis (SVS) C Stāvvads no pagraba līdz 2. stāvam Rezerves sūknis (Dīz) DSV m² Traps Darba sūknis (El) PPS SVS m² m² 1 kab L Distances vadības poga P1 L m² B Skatuves sprinkleru elektroaizbīdnis 1 kab m² 1 kab 1 kab JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0,8 1 kab HXH FE180/E90 4x1,5 RE A m² Distances vadības poga P2 Stāvvads no pagraba līdz 2. stāvam