Pētījums par Latvijas iedzīvotāju interesēm, dienaskārtību un uzticēšanos medijiem

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pētījums par Latvijas iedzīvotāju interesēm, dienaskārtību un uzticēšanos medijiem"

Transkripts

1 Pētījums par Latvijas iedzīvotāju interesēm, dienaskārtību un uzticēšanos medijiem KVANTITATĪVAIS PĒTĪJUMS Pētījums ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes īpašums un var tikt izmantots pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ieskatiem

2 Saturs I.METODOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA... 3 Aptaujas tehniskā informācija... 3 Respondentu sociāli demogrāfiskais profils... 5 Terminu skaidrojums... 7 Pētījuma rezultātu statistiskās kļūdas noteikšanas tabula... 8 II. GALVENIE SECINĀJUMI... 9 III. APTAUJAS REZULTĀTI Mediju lietošana Mediju lietošanas biežums Valodas, kādās tiek patērēti mediji Ierīces, ar kurām tiek izmantoti mediji Mediju izvēle Populārākie un uzticamākie mediji Populārākie mediji Viedokļi par uzticamību medijos paustajai informācijai Uzticamākie mediji Latvijas sabiedrisko mediju vērtējums Latvijas sabiedriskās televīzijas programmas lietošana, vērtējums, vēlmes Latvijas sabiedriskās radio stacijas lietošana, vērtējums, vēlmes Latvijas sabiedrisko mediju vispārējs vērtējums Autoritātes, viedokļu līderi Dažādu ierīču pieejamība mājsaimniecībās IV. APTAUJĀ IZMANTOTĀ ANKETA

3 I.METODOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA PĒTĪJUMA PASŪTĪTĀJS: Aptaujas tehniskā informācija Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939). PĒTĪJUMA VEICĒJS: Tirgus un sociālo pētījumu centrs Latvijas Fakti (Bruņinieku iela 8a- 5, Rīga, LV-1010, Tālr.: ; MĒRĶA GRUPA: Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecuma grupā no 16 gadiem un vecāki, tajā skaitā mazākumtautību Latvijas iedzīvotāji un jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem. IZLASE: Reprezentatīva sabiedrības izlase, kas veidota pēc daudzpakāpju nejaušās stratificētās atlases principa kombinēti ar kvotu elementiem. Aptaujā pēc stratificētās nejaušības principa tika iekļauti 1537 Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 16 gadiem un vecāki. Stratifikācijas pazīmes: a) ģeogrāfiskā; b) nacionālā. Ģeogrāfiskais pārklājums: visi Latvijas reģioni (132 izlases punkti). Izlase aprēķināta, balstoties uz jaunākajiem statistikas datiem par Latvijas Republikas iedzīvotājiem. APTAUJAS METODE: Aptauja tika veikta, izmantojot kombinētu datu ieguves metodi: 70% interviju iegūtas, izmantojot tiešās (personīgās) intervēšanas metodi respondentu dzīves vietās un 30%, izmantojot datorizētas telefonintervijas. INTERVĒTĀJI: Intervēšanu veica 63 Latvijas Faktu intervētāji. Intervētāju instruktāžu un darba kvalitātes pārbaudi veica 5 Latvijas Faktu intervētāju tīkla reģionālie pārraugi. Intervēšana notika latviešu un krievu valodās. INTERVĒŠANAS LAIKS:

4 Aptaujā sasniegtās izlases salīdzinājums ar iedzīvotāju statistiku Respondentu skaits izlasē pirms svēršanas (%) Iedzīvotāju statistika (%) Respondentu skaits izlasē pēc svēršanas (%) Kopā 100.0% 100.0% 100.0% Dzimums Vīrieši Sievietes Vecums gadi un vairāk Tautība Latvieši % 62. Cittautieši % 37. Reģions Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme 14.0% Zemgale % 11. Latgale Dati tika svērti pēc pazīmēm: tautība, dzimums, vecums, reģions. Atskaitē izmantoti svērti procenti un nesvērts skaits. 4

5 Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Respondentu sociāli demogrāfiskais profils Pētījuma izlases sadalījums (I) (Visi aptaujas dalībnieki; N=1537) gadi (n=351) 22. Vīrieši (n=678) 44. Sievietes (n=859) gadi (n=161) gadi (n=258) gadi (n=245) gadi (n=253) gadi (n=255) 65 + gadi (n=365) Latvieši (n=957) 62. Cittautieši (n=580) 37. Augstākā (n=590) 38. Vidējā, vidējā speciālā (n=791) 51. Pamata (n=157) 10. Zems (n=155) Vidēji zems (n=233) Vidējs (n=256) Vidēji augsts (n=172) Augsts (n=158) Nezina/NA (n=563) 36. 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 5

6 Bērni ģimenē no 7 līdz 15.g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Pētījuma izlases sadalījums (II) (Visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Rīga (n=524) Cita pilsēta (n=567) Ciems, lauki (n=447) Rīga (n=524) 34. Pierīga (n=272) Latgale (n=219) Kurzeme (n=191) Zemgale (n=182) Vidzeme (n=149) (n=294) (n=468) 3 (n=340) 4 (n=264) 5 un vairāk (n=171) Ir (n=494) 32. Nav (n=1043) 67. Ir (n=290) Nav (n=1247) 18. Ir (n=319) 20. Nav (n=1218) 79. 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 6

7 Terminu skaidrojums Izlase: Latvijas iedzīvotāju kopuma mikromodelis. Izglītība: Pamatizglītība respondents ar nepabeigtu vai pabeigtu pamatskolas, nepabeigtu vidējo izglītību. Vidējā, vidējā speciālā respondents ar vispārējo vidējo, vidējo profesionālo, nepabeigtu augstāko izglītību. Augstākā respondents ar augstāko izglītību vai iegūtu zinātnisko grādu. Reģions: Rīga - Rīgas pilsēta. Pierīga: Pilsētas Jūrmala; Novadi Alojas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu, Tukuma novads. Vidzeme: Pilsētas Valmiera. Novadi Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas novads. Kurzeme: Pilsētas Ventspils, Liepāja. Novadi Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novads. Zemgale: Pilsētas Jelgava, Jēkabpils. Novadi Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku, Viesītes novads. Latgale: Pilsētas Daugavpils, Rēzekne. Novadi Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes novads. Dzīvesvieta: Rīga - Rīgas pilsēta. Cita pilsēta - Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Rēzekne, Valmiera, Jēkabpils un citas pilsētas. Ciems, lauki - pagasti, lauku viensētas. Ienākumu līmenis: Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī, ieskaitot visus ienākumus (algas, stipendijas, pabalstus, pensijas utt.) pēc nodokļu nomaksas (ienākumi sadalīti kvintilēs): Zems līdz 200 eiro Vidēji zems no 201 līdz 300 eiro Vidējs no 301 līdz 450 eiro Vidēji augsts no 451 eiro līdz 600 eiro Augsts 601 eiro un vairāk Lietotie saīsinājumi: N izlases lielums NA nav atbildes TV televīzija MG mērķa grupa (jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem) 7

8 Pētījuma rezultātu statistiskās kļūdas noteikšanas tabula Pētījumu rezultātos vienmēr pastāv zināma statistiskās kļūdas varbūtība. Analizējot un skaidrojot pētījumā iegūtos rezultātus, tas ir jāņem vērā. Atšķirības, kuras iekļaujas statistiskās kļūdas robežās jeb ir mazākas par to, var uzskatīt par nenozīmīgām. Statistiskā kļūda ar 9 varbūtību tiek aprēķināta pēc šādas formulas: (100 ) Precizitātes intervāls 1,96 n = atbilžu sadalījums procentos %; n = respondentu skaits Ātrākais un ērtākai statistisko mērījumu kļūdas noteikšanai, ir lietderīgi izmantot statistiskās kļūdas novērtēšanas tabulu. Lai noteiktu statistisko mērījumu kļūdu, nepieciešams zināt nesvērtu respondentu skaitu atbilstošajā apakšgrupā (tabulā atzīmēts ar N) un rezultātu procentos. Izmantojot šos lielumus, tabulas attiecīgajā iedaļā var atrast statistiskās mērījumu kļūdas robežas +/- procentos ar 9 varbūtību. Lietojot pētījuma rezultātu statistiskās kļūdas noteikšanas tabulu, šajā pētījumā par kopējās izlases bāzi jāpieņem N = Pētījuma rezultātu statistiskās kļūdas noteikšanas tabula (ar 9 varbūtību) Atbilžu sadalījums % Respondentu skaits (bāze) N = vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai Piemēram, ja pētījuma rezultātā no visiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem 12,0% ir noradījuši, ka viņi pauž apstiprinošu attieksmi pret spriedumu vai izteikumu X, tad ar 9 varbūtību mēs varam teikt, ka statistiskā mērījuma kļūda šeit ir + / - 1. robežās. No tā izriet, ka mērķa grupa, kura identificē sevi ar spriedumu vai izteikumu X, ir no 10. līdz

9 II. GALVENIE SECINĀJUMI 1. Mediju lietošana 1.1. Mediju lietošanas biežums Saskaņā ar pētījuma rezultātiem visbiežāk izmantotais medijs ir Televīzija, kuru kopumā skatās 8 aptaujas dalībnieku 6 katru vai gandrīz katru dienu un 7 vismaz reizi nedēļā. Otrs iecienītākais medijs ir radio kopumā to klausās 8, no kuriem katrs otrais jeb 5 katru vai gandrīz katru dienu un 7 vismaz reizi nedēļā. Plaši izmantots tiek arī internets interneta ziņu portālus lieto 7 aptaujāto (katru vai gandrīz katru dienu 5 un vismaz reizi nedēļā 7), savukārt sociālos medijus (kā, piemēram, youtube, facebook, twitter u.tml.) 7 (katru vai gandrīz katru dienu 5, vismaz reizi nedēļā 6). Nedaudz retāk kā iepriekš minētie mediji tiek patērēti preses izdevumi lai arī drukātā vai online veidā rakstītos preses izdevumus lasa 7 respondentu, tomēr to izmantošanas intensitāte ir zemāka nekā TV, radio un interneta informācijas resursiem katru vai gandrīz katru dienu preses izdevumus lieto tikai, savukārt vismaz reizi nedēļā katrs otrais jeb 5 aptaujāto. Salīdzinoši visretāk lietotie informācijas resursi ir video un audio straumēšanas pakalpojumi. Audio straumēšanas pakalpojumus (kā, piemēram, spotify u.tml.) izmanto katrs piektais jeb 20% aptaujas dalībnieku, no kuriem katru vai gandrīz katru dienu un 1 vismaz reizi nedēļā. Savukārt video straumēšanas pakalpojumus un arhīvus (kā, piemēram, netflix u.tml.) izmanto tikai aptaujāto, no kuriem tos lieto katru vai gandrīz katru dienu un vismaz reizi nedēļā. Dažādu informācijas resursu un mediju patēriņš ir cieši saistīts ar respondentu vecumu jo jaunāks respondents, jo retāk tiek skatīta televīzija, klausīts radio un lasīti preses izdevumi, savukārt ievērojami biežāk izmantots internets, kas jauniešu auditorijā ir visizplatītākais informācijas resurss praktiski visi jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem izmanto sociālos medijus (9), kā arī interneta ziņu portālus (9). Šīs vecuma grupas pārstāvji ievērojami biežāk nekā pārējie aptaujas dalībnieki izvēlas arī dažādas digitālās platformas internetā audio straumēšanas pakalpojumus kopumā izmanto katrs otrais jeb 5 jauniešu (2 tos lieto katru vai gandrīz katru dienu) un video straumēšanas pakalpojumus 3 aptaujāto jauniešu ( tos lieto katru vai gandrīz katru dienu). Kopumā vīriešu un sieviešu, kā arī dažādu tautību pārstāvju informācijas resursu patēriņa ieradumi ir visumā līdzīgi. Tomēr sievietes, kā arī nestrādājošie respondenti nedaudz izteiktāk kā pārējie dod priekšroku televīzijai. Kopumā aptaujas dalībnieku ir norādījuši, ka neklausās radio. Šiem respondentiem tika lūgts precizēt, kādi ir iemesli, kāpēc viņi to nedara, un kā būtiskākie argumenti tika norādīti, ka nav pieejams radio aparāts (kā nozīmīgāko iemeslu minēja 3), nav nepieciešamība / ir internets / telefons / cits avots (2), nav intereses / nepatīk (1), kā arī laika trūkums (). Kopumā aptaujas dalībnieku ir norādījuši, ka neskatās televīziju, visbiežāk kā argumentu norādot, ka nav nepieciešamība / ir internets / telefons vai cits avots (šo kā nozīmīgāko iemeslu minēja 3 aptaujāto), nav laika (1), nav TV / atslēgts TV (1), nav intereses / nepatīk (), slikts saturs / nav ko skatīties / nav interesantu, noderīgu programmu (), kā arī pārāk daudz reklāmu (). 9

10 1.2. Valodas, kādās tiek patērēti mediji Runājot par tādiem tradicionālajiem medijiem ka televīzija, radio, prese un internets, vairāk kā divas trešdaļas aptaujāto Latvijas iedzīvotāju priekšroku dod medijiem latviešu valodā 7 izvēlas klausīties radio, 7 lasīt preses izdevumus, 7 skatīties televīziju, 7 lietot interneta ziņu portālus un 6 sociālos medijus tieši latviešu valodā. Tomēr nozīmīgs konkurents latviešu valodai informatīvajā telpā ir arī krievu valoda 6 aptaujāto skatās televīziju, 4 klausās radio un lieto interneta ziņu portālus, 4 lieto sociālos medijus un 4 lasa preses izdevumus arī krievu valodā. Jānorāda, ka angļu valoda kā biežāk lietotā valoda dominē, lietojot tieši audio un video satura straumēšanas pakalpojumus attiecīgi 6 un 6 parasti izvēlas to kā primāro valodu. Pētījuma rezultātu analīze liecina, ka jauniešu auditorijā priekšroka tiek dota medijiem latviešu valodā un ka lēnām sarūk krievu valodas un pieaug angļu valodas nozīme tā, piemēram, audio un video satura straumēšanas pakalpojumus angļu valodā galvenokārt izmanto 7 un 80% aptaujāto jauniešu. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem vairākums aptaujāto latviešu (vairāk kā 90% atkarība no medija veida) medijus galvenokārt patērē latviešu valodā, savukārt cittautiešu vidū dažādiem informācijas resursiem un medijiem latviešu valodā priekšroka tiek dota ievērojami retāk latviešu valodā radio klausās 4, televīziju skatās 3, interneta ziņu portālus lieto 3, preses izdevumus lasa 3 un sociālos medijus lieto 2 cittautiešu, saglabājot krievu valodu kā dominējošo mediju izvēlē un apstiprinot pieņēmumu, ka latviešu valoda mediju izvēlē cittautiešiem ir kā barjera, kas rada latviešu un krievu valodas informācijas telpu nošķīrumu Ierīces, ar kurām tiek izmantoti mediji Pētījuma rezultāti liecina, ka paralēli tādām tradicionālām ierīcēm kā stacionārais televizors, Smart TV (televizors ar interneta pieslēgumu), radio aparāts, stacionārais (galda) dators un planšetdators būtisku lomu mediju lietošanā ieņem arī digitālās tehnoloģijas jo īpaši jaunieši biežāk nekā pārējie aptaujas dalībnieki atsevišķu mediju patēriņam izvēlas tā dēvētos gudros telefonus. Tā, piemēram, pārliecinoši populārākā ierīce, kas nodrošina piekļuvi audio un video satura straumēšanas pakalpojumiem, ir viedtālrunis, arī interneta ziņu portālus un sociālos medijus jaunieši visaktīvāk izmanto, lietojot tieši šīs ierīces (8 aptaujāto jauniešu izmanto viedtālruni sociālo mediju un 7 interneta ziņu portālu izmantošanai) Mediju izvēle Runājot par to, kādā veidā aptaujas dalībnieki ikdienā izvēlas medijus, vairāk kā trīs piektdaļas aptaujāto (6) pārstāvēja viedokli, ka patērē vairākus pārsvarā sev ierastus medijus. 2 respondentu atzina, ka mediju izvēle visbiežāk ir spontāna izvēle vai nejaušība un 1 aptaujāto izvēlas pārsvarā vienu, viņuprāt, uzticamāko mediju. Jānorāda, ka tieši jaunieši salīdzinājumā ar citu vecuma grupu pārstāvjiem ir nenoturīgāki mediju izvēlē un biežāk nekā citi tos izvēlas nejauši puse aptaujas dalībnieku (5) vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem patērē vairākus pārsvara jau ierastus medijus, 3 tos izvēlas spontāni vai nejauši un priekšroku dod pārsvarā vienam, viņuprāt, uzticamākajam medijam. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem būtiska nozīme informatīvajā telpā ir Krievijas plašsaziņas līdzekļiem 3 aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir atzinuši, ka lieto Krievijas 10

11 plašsaziņas līdzekļus, jo viņiem patīk iegūt informāciju no tiešā avota (biežāk šim apgalvojumam ir piekrituši cittautieši (5), kā arī Latgales (5) iedzīvotāji). Pētījuma rezultāti iezīmē interesantu tendenci dominējošai daļai (8) aptaujas dalībnieku iebildes neraisīja apgalvojums, ka mediji un to saturs ietekmē sabiedrības uzskatus (viedokli par dažādiem jautājumiem, vērtībām, notikumiem). Lai arī televīzija ir viens no populārākajiem izmantotajiem informācijas resursiem (skatās 8), pētījuma rezultāti liecina, ka tās līdera pozīcijas lēnām transformējas runājot par televīzijas skatīšanās paradumiem, ievērojama aptaujas dalībnieku daļa (3) ir piekrituši apgalvojumam, ka skatīties televīziju nav mūsdienīgi, jo visu interesējošo informāciju var atrast internetā. Šī pārliecība īpaši augsta ir jaunāka gada gājuma aptaujāto vidū 70% 15 līdz 24 gadus veci un 5 25 līdz 34 gadus veci jaunieši pilnībā vai drīzāk piekrīt šim apgalvojumam. Interesanti, ka trešdaļa aptaujāto atzīst, ka paši nenosaka izmantoto televīzijas saturu un pielāgojas citu ģimenes locekļu vēlmēm 3 piekrīt apgalvojumam, ka viņu televīzijas skatīšanās paradumi lielākoties ir pakārtoti citiem ģimenes locekļiem un viņi skatās to, ko citi ģimenē (it īpaši ģimenēs ar bērniem). 2. Populārākie un uzticamākie mediji 2.1. Populārākie mediji Respondenti tika lūgti nosaukt biežāk izmantotos informācijas avotus dažādām vajadzībām un mērķiem 1) informācijai par vietējiem notikumiem, 2) informācijai par notikumiem pasaulē, 3) informācijai par notikumiem Krievijā, 4) kultūras jomā un 5) izklaides jomā. Visos šajos mediju popularitātes sarakstos pirmajās vietās parasti ierindojas komerciālie mediji, tiem seko sabiedriski mediji (LTV, LR, LSM.LV) un tad reģionālie mediji. Pēc informācijas resursa veida popularitātes ziņā pirmajās vietās ir interneta resursi un tiem seko dažādi televīzijas kanāli un raidījumi. Aptaujas dalībnieku skatījumā viennozīmīgi populārākais interneta portāls Latvijā ir kurš ir vadošais medijs ziņu ieguvei par dažādiem notikumiem (vietējiem, pasaulē un Krievijā), kā arī izklaides un kultūras jomā. Nozīmīgākais konkurents ir portāls kurš ierindojas vadošo mediju pieciniekā, savukārt izklaides un kultūras jomā sociālās saziņas vietne Facebook (kas jauniešu auditorijā kultūras un izklaides jomā ir visatzītākais medijs). Populārākie TV kanāli Latvijā ir LTV1, LNT, TV3, kā arī PBK (Pirmais Baltijas kanāls) (jo īpaši cittautiešu auditorijā). Populārākie mediji (vai konkrēti TV un radio raidījumi, preses izdevumi, interneta resursi utml.) informācijai par vietējiem notikumiem: (minēja 3 aptaujāto Latvijas iedzīvotāju); (1); LNT (); LTV1 (); Panorāma (); PBK (1.Baltijas kanāls) (); 11

12 TV3 (); (); LNT ziņas (); (); LR1 (); (). Populārākie mediji (vai konkrēti TV un radio raidījumi, preses izdevumi, interneta resursi utml.) informācijai par notikumiem pasaulē: (minēja 3 aptaujāto Latvijas iedzīvotāju); (1); PBK (1.Baltijas kanāls) (); Panorāma (); LNT (); (); LTV1 (); TV3 (); (); LNT ziņas (); Euronews (). Populārākie mediji (vai konkrēti TV un radio raidījumi, preses izdevumi, interneta resursi utml.) informācijai par notikumiem Krievijā: PBK (1.Baltijas kanāls) (minēja 1 aptaujāto Latvijas iedzīvotāju); (); PTP (); HTB (); (); Panorāma (). TV (neprecizēts) (); (). Populārākie mediji (vai konkrēti TV un radio raidījumi, preses izdevumi, interneta resursi utml.) kultūras jomā: (minēja 20% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju); (); LTV1 (); (); LNT (); PBK (1.Baltijas kanāls) (); TV (neprecizēts) (). Populārākie mediji (vai konkrēti TV un radio raidījumi, preses izdevumi, interneta resursi utml.) izklaides jomā: (minēja aptaujāto Latvijas iedzīvotāju); (1); (); LTV1 (); TV (neprecizēts) (); 12

13 LNT (); TV3 (); PBK (1.Baltijas kanāls) () Viedokļi par uzticamību medijos paustajai informācijai Runājot par sabiedrības uzticamības līmeni dažādu ziņu atspoguļojumam atšķirīgos informācijas avotos, kopumā aptaujātie Latvijas iedzīvotāji vairāk uzticas vietējiem ziņu avotiem, kā LTV1, LR, LNT, TV3, TV24, reģionālajām televīzijām u.tml. (5 uzticas vai drīzāk uzticas). Nedaudz zemāks uzticamības līmenis tiek pausts Rietumu ziņu avotiem piemēram, CNN, BBC Euronews u.tml. (4), bet viszemākais Krievijas ziņu avotiem HTB, RTR, Rossiya u.tml. (2). Tomēr atšķirīga aina paveras, analizējot cittautiešu sniegtās atbildes šajā auditorijā tieši Krievijas ziņu avotiem tiek pausta vislielākā uzticība (4), un tikai tad uzticamības hierarhijā seko vietējie ziņu avoti (3) un Rietumu ziņu avoti (1), radot pamatotas bažas par cittautiešu uzticēšanās līmeni vietējai informatīvajai telpai un to, cik vietējie plašsaziņas līdzekļi ir konkurētspējīgi ar Krievijas medijiem. Novērtējot savu pieredzi mediju izmantošanā, vairāk kā divas trešdaļas (6) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju apgalvoja, ka viņu lietotie plašsaziņas līdzekļi ir uzticamākie. Kā liecina aptaujas rezultātu analīze respondentu grupās, kas izveidotas pēc dažādām sociāli demogrāfiskajām pazīmēm, tad nedaudz zemāks izmantoto mediju uzticamības pašvērtējumu ir novērojams vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem, kur 6 ir norādījuši, ka viņu lietotie plašsaziņas līdzekļi ir uzticamākie, kā arī cittautiešu auditorijā (6). Saskaņā ar aptaujas rezultātiem vietējie plašsaziņas līdzekļi sekmīgi konkurē ar ārvalstu medijiem. Lielākā daļa aptaujas dalībnieku uzticamību pauž vietējo mediju sniegtajai informācijai tikai katrs trešais respondents (30%) pilnībā vai drīzāk ir piekritis izteikumam: Starptautiskie mediji ir uzticamāki nekā Latvijas mediji. Tomēr uzmanība jāvērš uz to, ka pret Latvijas informatīvās telpas uzticamību kopumā vairāk kritiski nekā citi aptaujas dalībnieki ir jaunāka gada gājuma aptaujātie vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem šim apgalvojumam ir piekrituši 4 un no 25 līdz 34 gadiem 4 aptaujāto jauniešu. Aptaujātie Latvijas iedzīvotāji kopumā piesardzīgi vērtē Krievijas informatīvajā telpā pausto informāciju katrs otrais aptaujas dalībnieks ir piekritis izteikumam, ka vairums Krievijas plašsaziņas līdzekļu ir propagandas ietekmē (5) un tikai katrs ceturtais (2) apgalvojumam, ka Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļi sniedz uzticamu informāciju. Likumsakarīgi, ka tieši cittautieši ievērojami pielaidīgāk vērtē Krievijas plašsaziņas līdzekļos pausto informāciju 3 cittautiešu piekrīt, ka Krievijas plašsaziņas līdzekļi ir propagandas ietekmē un 4 uzticas Krievijas plašsaziņas līdzekļos paustajai informācijai. Visumā pielaidīgāk Krievijas plašsaziņas līdzekļus vērtē arī aptaujātie ar zemākiem ienākumiem Uzticamākie mediji Respondenti tika lūgti nosaukt, viņuprāt, trīs uzticamākos medijus, kā arī pamatot šo izvēli. Uzticamāko mediju hierarhija būtiski neatšķiras no mediju popularitātes hierarhijas aptaujātie patērē tos medijus, kuru sniegtajai informācijai viņi uzticas. 13

14 Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka kopumā Latvijas sabiedrībai vairāk uzticas televīzijai (5 gadījumu respondenti kā uzticamāko mediju nosaukuši kādu no televīzijas programmām), kurai seko interneta resursi (2), radio (1), preses izdevumi (1) un sociālie mediji (). Analizējot iegūtos rezultātus pa konkrētiem medijiem, ir secināms, ka Latvijas mediju tirgus līderis ir portāls kurš ir ne vien populārākais informācijas avots par dažāda veida notikumiem, kultūras un izklaides jomā, bet arī visbiežāk (1 gadījumu) tika nosaukts kā uzticamākais medijs. Uzticamāko mediju trijniekā ierindojas arī Latvijas sabiedrisko mediju televīzijas programma LTV1 (minēja respondentu) un tā ziņu raidījums Panorāma (). Nākamās vietas uzticamāko mediju sarakstā ieņem PBK (1.Baltijas Kanāls) (minēja respondentu); (); (), TV3 raidījums Bez Tabu (), LR1 (), TV3 (), LNT () un LNT ziņas (). Pētījuma rezultātu analīze iezīmē sekojošas vispārējas tendences: Kopumā Latvijas sabiedrība vairāk uzticas komerciālajiem nekā sabiedriskajiem medijiem. Lai arī LTV1 un tā ziņu raidījums Panorāma ir atzīti par vieniem no uzticamākajiem medijiem, kopumā tikai 30% gadījumos respondenti kā uzticamāko ir nosaukuši kādu no Latvijas sabiedriskajiem medijiem (Latvijas televīzija, Latvijas Radio vai LSM.LV); kopējais uzticamības līmenis komerciālajiem medijiem 4. Ievērojami augstāka popularitāte un uzticēšanās sabiedriskajiem medijiem vērojama gados vecāko latviešu auditorijā. Aptaujātie latvieši salīdzinoši biežāk izvēlas un uzticas vietējiem medijiem latviešu valodā. Latviešu auditorijā starp 12 uzticamākajiem medijiem nav neviena ārvalstu medija. Savukārt cittautiešu auditorijā starp uzticamākajiem medijiem ir pārstāvēti vairāki televīzijas kanāli krievu valodā, izvirzot PBK (1.Baltijas kanālu) kā uzticamības līderi (20% cittautiešu nosaukuši to kā uzticamāko). Būtiskas atšķirības vērojamas rezultātos dažādās sociāli demogrāfiskās grupās. Tā respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem vairāk lieto un uzticas interneta resursiem pirmajā vietā ierindojas kopējais popularitātes un uzticamības līderis (minēja 30% jauniešu), tad seko sociālās saziņas vietne Facebook (), kas citās vecuma grupās ir minēta ievērojami retāk, bet trešajā vietā ierindojas interneta portāls (). Savukārt vecāka gada gājuma respondenti lielāku uzticamību pauž televīzijai 3 aptaujāto vecuma grupā 55 līdz 64 gadi un 3 vecuma grupā 65 gadi un vairāk kā uzticamāko mediju ir atzinuši LTV1 (kopējā uzticamība šim TV kanālam 2). Respondentu minētā argumentācija, kāpēc viņi to vai citu mediju vērtē kā vienu no uzticamākajiem, caurmērā visiem medijiem ir līdzīga, pamatojumos nav būtisku atšķirību. Apkopojot pētījuma dalībnieku minēto argumentāciju, var izdalīt šādus nozīmīgākos kritērijus, kas nosaka uzticamību dažādiem medijiem un informācijas resursiem: Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi (kā argumentu kāda medija uzticamībai minēja aptaujas dalībnieku); Tradīcija / Ieradums (); Patīk / Raisa pozitīvas emocijas (); Interesants (); 14

15 Sniedz aktuālo informāciju / Jaunumi / Vienmēr svaigākās ziņas / Ātri reaģē (); Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) (); Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu (). 3. Latvijas sabiedrisko mediju vērtējums 3.1. Latvijas sabiedriskās televīzijas programmas lietošana, vērtējums, vēlmes Saskaņā ar pētījuma rezultātiem Latvijas sabiedrisko televīziju LTV1 un LTV7 skatās 7 aptaujas dalībnieku. Viskritiskākā piesaiste ir jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem un cittautiešu auditorijās attiecīgi šīs televīzijas programmas skatās 4 un 5 šo grupu pārstāvju. Kopumā Latvijas sabiedrisko Televīziju programmu LTV1 un LTV7 piedāvājumu saturs un kvalitāte tiek vērtēta pozitīvi no visiem respondentiem, kuri skatās televīziju, ir pilnībā apmierināti, 4 ir drīzāk apmierināti un tikai ir norādījuši, ka ir pilnībā vai drīzāk nepamierināti ar Latvijas sabiedrisko televīziju programmu LTV1 un LTV7 saturu un kvalitāti kopumā. Analizējot apmierinātību ar Latvijas sabiedrisko Televīzijas programmu LTV1 un LTV7 programmu raidījumu saturu kvalitāti pa dažādiem veidiem, kopumā nedaudz kritiskāk tiek vērtēts izklaides piedāvājums ( no visiem respondentiem, kuri skatās LTV1 un LTV7 programmas, ir norādījuši, ka pilnībā vai drīzāk ir neapmierināti ar to), kā arī raidījumu bērniem un jauniešiem piedāvājums ( ir pilnībā vai drīzāk neapmierināti ar to). Jānorāda, ka visumā nedaudz kritiskāk pret dažādu žanru raidījumu saturu kvalitāti ir noskaņoti tieši jaunieši vecuma grupā no 16 līdz 30 gadiem un cittautieši, savukārt visumā nedaudz kritiskāk raidījumus bērniem vērtē tie respondenti, kuru ģimenēs ir bērni. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem, Latvijas Televīziju programmu piedāvājumā būtu nepieciešams uzlabot raidījumu piedāvājumu jauniešiem šo raidījumu mērķa grupas pārstāvji 3 jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem un 1 respondentu, kuru ģimenēs aug bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem ir pilnībā vai drīzāk piekrituši apgalvojumam, ka viņi neskatās Latvijas televīziju programmas, jo tajās nav jauniešiem pamatskolas un/vai vidusskolas vecumā (7-8 gadi) piemērotu raidījumu. Arī piedāvājums bērnu raidījumiem būtu uzlabojams to respondentu, kuru ģimenēs ir bērni vecumā līdz 6 gadiem, ir pilnībā vai drīzāk piekrituši apgalvojumam, ka viņi neskatās Latvijas televīziju programmas, jo tajās nav bērniem pirmsskolas vecumā (2 līdz 6 gadi) piemērotu raidījumu. Respondenti, kurus neapmierināja kāds no LTV1 vai LTV7 piedāvājuma aspektiem, tika lūgti precizēt, kas viņiem pietrūkst, lai Latvijas sabiedrisko mediju televīzijas programmu piedāvājums viņiem būtu saistošs un interesants. Kā nozīmīgākie ieteikumi tika minēti šādi: Vairāk interesantus / izklaides raidījumus / šovus / humoru (minēja respondentu, kuri nav apmierināti ar kādu no piedāvājuma aspektiem); Raidīt interesantākas / jaunākas filmas (); Vairāk raidījumu krievu valodā / lai būtu subtitri (); Raidījumu daudzveidība / par maz raidījumu (); Vairāk izglītojošo / zinātnisku raidījumu (); 15

16 Vairāk raidījumu jauniešiem (); Vairāk attīstošu raidījumu bērniem () Mazāk / īsākas reklāmas (); Patiesu ziņu atspoguļojums (); Vairāk raidījumu par tūrismu / ceļojumiem / dabu (); Vairāk ārzemju ziņas / ziņas par notikumiem pasaulē () Latvijas sabiedriskās radio stacijas lietošana, vērtējums, vēlmes Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, Latvijas sabiedriskās radio stacijas (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) klausās 6 aptaujas dalībnieku. Viszemākie auditorijas piesaistes rādītāji ir novērojami cittautiešu, kā arī jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem grupās attiecīgi šīs sabiedriskās radio programmas klausās tikai 4 un 50% šo grupu pārstāvji. Kopumā Latvijas sabiedrisko radio staciju piedāvājumu saturs un kvalitāte tiek vērtēta pozitīvi no visiem respondentiem, kuri klausās radio, 2 ir pilnībā apmierināti, 4 ir drīzāk apmierināti un tikai ir norādījuši, ka ir pilnībā vai drīzāk nepamierināti ar Latvijas sabiedrisko radio programmu (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA ) saturu un kvalitāti kopumā. Respondenti, kurus neapmierināja kāds no Latvijas sabiedrisko radio staciju piedāvājuma aspektiem, tika lūgti precizēt, kas viņiem pietrūkst, lai to programmu piedāvājums viņiem būtu saistošs un interesants. Kā nozīmīgākie ieteikumi tika minēti šādi: Nav laba mūzika / mūzikas daudzveidība (minēja respondentu, kuri nav apmierināti ar kādu no piedāvājuma aspektiem); Slikta satura kvalitāte / dažādāku, interesantāku saturu (); Vairāk informācijas krievu valodā (); Vairāk izklaidējošu raidījumu / interesantas informācijas / humoru (); Vairāk mūsdienīgāku izpildītāju un jaunu dziesmu () Latvijas vienotais sabiedrisko mediju portāls lietošana, vēlmes Kopumā Latvijas sabiedrisko mediju vietni izmanto katrs piektais jeb 1 aptaujas dalībnieku. Lai iegūtu aktuālo informāciju par norisēm valstī un pasaulē, vismaz vienu reizi nedēļā to izmanto, dažas reizes mēnesī un retāk respondentu (kopējais neizmantotāju īpatsvars 7). Lai noskatītos vai noklausītos interesējošus raidījumu arhīvus, vietni vismaz reizi nedēļā lieto, dažas reizes mēnesī un retāk aptaujāto (neizmantotāju īpatsvars 7). Jāatzīmē, ka biežāk nekā vidēji šo vietni izmanto respondenti vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem. Lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (7) pilnībā vai drīzāk piekrīt, ka sabiedriskie mediji (LTV, LR, lsm.lv) piedāvā viņiem noderīgu saturu. Saturu piesardzīgāk vērtē jaunieši un cittautieši attiecīgi ar tā piedāvājumu apmierināti ir 6 un 5 šo grupu pārstāvji. Nedaudz vairāk kā puse jeb 5 aptaujāto pilnībā vai drīzāk piekrīt, ka sabiedriskie mediji (LTV, LR, lsm.lv) piedāvā viņiem interesantu un saistošu saturu. Kritiskāk šo satura aspektu vērtē cittautieši (3 pilnībā vai drīzāk piekrituši izteikumam), kā arī jaunieši vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem (piekrituši 5). 16

17 Respondenti, kuri izmanto Latvijas sabiedrisko mediju vietni tika lūgti atbildēt uz jautājumu: Kāds saturs Jums pietrūkst Latvijas vienotajā sabiedrisko mediju portālā Ko tajā vajadzētu vēl iekļaut?. Būtiskākie ieteikumi tika minēti šādi: Uzlabot tehniskas lietas / pārskatāmāku dizainu (minēja respondentu, kuri izmanto vietni Mazāk reklāmas (); Vairāk informācijas par Latvijas sportu / sporta ziņas (); Vairāk informācijas par kultūru un mākslu (); Ieviest meklētāju (); Vairāk dažādu ekspertu viedokļus / analītiskus raidījumus / diskusijas (); Uzlabot ātrumu (); Vairāk izklaides raidījumu (); Vairāk pārraižu par Latviju (kultūra, daba, tūrisms u.tml.) (); Reģionālās ziņas (); Vairāk pozitīvas ziņas (); Profesionālāku pieeju ziņu atspoguļošanā / profesionālākus redaktorus (). 4. Autoritātes, viedokļu līderi Pētījuma gaitā respondentiem tika uzdots jautājums: Kas Jums personīgi (konkrēta persona, žurnālists u.tml.) ir autoritāte un kura viedoklī Jūs ieklausāties?, lūdzot viedokļu līderus nosaukt par dažādiem notikumiem 1) viedokļu līderi kopumā, 2) par vietējiem notikumiem, 3) par notikumiem pasaulē, 4) par notikumiem Krievijā, 5) kultūras jomā un 6) izklaides jomā. Analizējot pētījumā iegūtos datus, jāsecina, ka ievērojamai daļai aptaujas dalībnieku ir bijis grūtības nosaukt konkrētu autoritāti un vidēji katrs ceturtais respondents spontāni ir norādījis, ka neuzskata nevienu par viedokļu līderi. Populārākās autoritātes un viedokļu līderi kopumā: Jānis Domburs (minēja aptaujāto Latvijas iedzīvotāju); Kārlis Streips (); Aidis Tomsons (); Guntis Bojārs (); Andrejs Mamikins (); Ilze Jaunalksne (); Māris Zanders (); Arnis Krauze (). Populārākās autoritātes un viedokļu līderi par vietējiem notikumiem: Jānis Domburs (); Māris Zanders (); Guntis Bojārs (); Aidis Tomsons (); Ilze Jaunalksne (); Ansis Bogustovs (); Jānis Geste (); Arnis Krauze (), Ilze Dobele (); Juris Šteinbergs (); Laura Vonda (), Jānis Krēvics (), Kārlis Streips (); Aija Kinca (); Inga Sprinģe (); Aivis Ceriņš (); Ansis Pūpols (); Gundars Rēders (); Jurijs Kušpelo (); Edijs Bošs (); Lato Lapsa (). Populārākās autoritātes un viedokļu līderi par notikumiem pasaulē: Kārlis Streips (); Ansis Bogustovs (); Jānis Domburs (); Sandijs Semjonovs (); Arnis Krauze (); Otto Ozols (); Jānis Geste (); Ilze Nagla (); Vladimirs Putins (); Aija Kinca (). Populārākās autoritātes un viedokļu līderi par notikumiem Krievijā: Vladimirs Putins (); Vladimirs Solovjovs (); Aidis Tomsons (); Vladimirs Pozners (). 17

18 Populārākās autoritātes un viedokļu līderi kultūras jomā: Zigfrīds Muktupāvels (); Raimonds Pauls (); Eva Johansone (); Andrejs Volmārs (); Dace Melbārde (); Mārtiņš Ķibilds (). Populārākās autoritātes un viedokļu līderi izklaides jomā: Baiba Sipeniece (); Anatolijs Kreipāns (); Andris Kivičs (); Jānis Skutelis (); Leonīds Jakubovičs (); Andris Freidenfelds (Fredis) (). 5. Dažādu ierīču pieejamība mājsaimniecībās Kopumā mājsaimniecības ir labi aprīkotas ar dažādām ierīcēm, kas ir paredzēta mediju un informācijas resursu lietošanai. Visizplatītākā ir viedtālrunis, kas ir sastopama trīs ceturtdaļās (7) aptaujāto mājsaimniecību. Portatīvais dators vai planšetdators ir pieejams 6, parastais televizors 60%, stacionārais (galda) dators 4, Smart televizors (televizors ar interneta pieslēgumu) 4, savukārt mobilais telefons 40% mājsaimniecību. Raksturīgi, ka tieši jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem biežāk nekā pārējie aptaujas dalībnieki izvēlas modernās tehnoloģijas vai tādas ierīces, kuras nav stacionāri piesaistītas mājsaimniecībai ievērojamai daļai jauniešu ir pieejams viedtālrunis (9), portatīvais dators vai planšetdators (8), kā arī Smart televizors (5), bet retāk parastais televizors (4) un mobilais telefons (2). Ierīču izvēli mājsaimniecībā nosaka arī tās turīgums respondentiem ar augstākiem ienākumiem dažādas ierīces mājsaimniecībā ir sastopamas ievērojami biežāk. 18

19 III. APTAUJAS REZULTĀTI 1.1. Mediju lietošanas biežums 1. Mediju lietošana Aptaujas jautājums: - Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat šos medijus vai informācijas resursus? Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat šos medijus vai informācijas resursus? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Televīzija 6 1 Interneta ziņu portāli Radio 5 1 Sociālie mediji (kā piem., youtube, facebook, twitter u.tml.) 5 2 Preses izdevumi (drukātā vai online veidā) Audio straumēšanas pakalpojumi (kā, piem., spotify u.tml.) 80% Video satura straumēšanas pakalpojumi, arhīvi (kā, piem., netflix u.tml.) 8 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu reizi nedēļā Retāk Vairākas reizes nedēļā Dažas reizes mēnesī Neizmanto 19

20 Mediju/ informācijas resursu izmantošana (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Izmanto vispār Izmanto vismaz reizi nedēļā Izmanto katru vai gandrīz katru dienu Televīzija Interneta ziņu portāli Radio Sociālie mediji (kā piem., youtube, facebook, twitter u.tml.) Preses izdevumi (drukātā vai online veidā) 7 5 Audio straumēšanas pakalpojumi (kā, piem., spotify u.tml.) 20% 1 Video satura straumēšanas pakalpojumi, arhīvi (kā, piem., netflix u.tml.)

21 Mediju/ informācijas resursu izmantošana (Bāze = mērķa grupa: respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem; N=351) Izmanto vispār Izmanto vismaz reizi nedēļā Izmanto katru vai gandrīz katru dienu Sociālie mediji (kā piem., youtube, facebook, twitter u.tml.) Interneta ziņu portāli Radio Televīzija Audio straumēšanas pakalpojumi (kā, piem., spotify u.tml.) Preses izdevumi (drukātā vai online veidā) Video satura straumēšanas pakalpojumi, arhīvi (kā, piem., netflix u.tml.)

22 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? TELEVĪZIJA (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi Sievietes 6 Vīrieši % % Latvieši 6 1 Cittautieši 6 1 Augstākā Vidējā, vid.spec. 6 Pamata 5 2 Augsts Vidēji augsts 5 2 Vidējs 6 Vidēji zems 7 1 Zems 7 1 Strādā Nestrādā 7 1 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto

23 Mājsaimniecībā ir: Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? TELEVĪZIJA (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 6 1 Rīga Cita pilsēta 6 1 Lauki 6 1 Rīga Pierīga 5 Vidzeme 6 2 Kurzeme 7 1 Zemgale 6 1 Latgale 6 20% 5 un vairāk 5 20% Ir Nav 6 Ir 5 20% 1 Nav 6 1 Ir Nav 6 1 Smart TV (ar internetu) 6 20% Parasts televizors 6 1 Stacionārs (galda) dators 5 20% 1 Portatīvais vai planšetdators Viedtālrunis Mobilais telefons 7 1 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 23

24 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? INTERNETA ZIŅU PORTĀLI (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 5 20% gadi 5 2 Sievietes 4 20% 2 Vīrieši Latvieši 5 20% 1 Cittautieši Augstākā Vidējā, vid.spec Pamata Augsts 6 20% Vidēji augsts 6 2 Vidējs Vidēji zems Zems Strādā 5 2 Nestrādā 3 3 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 24

25 Mājsaimniecībā ir: Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? INTERNETA ZIŅU PORTĀLI (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 5 20% 2 Rīga Cita pilsēta % Lauki Rīga Pierīga 6 1 Vidzeme 50% 2 2 Kurzeme Zemgale % Latgale un vairāk % % % Ir 5 2 Nav Ir 60% 2 Nav 50% 20% 2 Ir 5 2 Nav Smart TV (ar internetu) 5 2 Parasts televizors Stacionārs (galda) dators 5 2 Portatīvais vai planšetdators 60% 2 Viedtālrunis 5 2 Mobilais telefons 4 3 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 25

26 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? RADIO (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi 3 2 Sievietes % Vīrieši % Latvieši 5 20% Cittautieši Augstākā 5 20% 1 Vidējā, vid.spec Pamata % Augsts 60% 2 Vidēji augsts 5 2 Vidējs Vidēji zems Zems 5 20% Strādā 5 20% Nestrādā % 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 26

27 Mājsaimniecībā ir: Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? RADIO (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 5 1 Rīga 5 20% Cita pilsēta 4 20% 1 Lauki Rīga 5 20% Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale 5 20% 1 Latgale un vairāk 5 20% % % Ir Nav Ir Nav Ir Nav 5 1 Smart TV (ar internetu) 5 2 Parasts televizors 5 1 Stacionārs (galda) dators 4 20% 1 Portatīvais vai planšetdators Viedtālrunis Mobilais telefons 5 1 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 27

28 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? SOCIĀLIE MEDIJI (kā piem., youtube, facebook, twitter u.tml.) (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi 8 Sievietes 5 2 Vīrieši Latvieši 5 2 Cittautieši 4 3 Augstākā Vidējā, vid.spec. 4 3 Pamata 60% 2 Augsts 6 1 Vidēji augsts 5 2 Vidējs 5 2 Vidēji zems 4 4 Zems 4 3 Strādā 5 20% 1 Nestrādā 4 4 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 28

29 Mājsaimniecībā ir: Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? SOCIĀLIE MEDIJI (kā piem., youtube, facebook, twitter u.tml.) (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 5 2 Rīga 4 3 Cita pilsēta Lauki 5 2 Rīga 4 3 Pierīga Vidzeme 50% 20% 2 Kurzeme Zemgale 5 2 Latgale un vairāk % Ir Nav Ir 7 1 Nav Ir Nav 4 3 Smart TV (ar internetu) 6 Parasts televizors 4 3 Stacionārs (galda) dators Portatīvais vai planšetdators Viedtālrunis 6 1 Mobilais telefons 3 4 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 29

30 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? PRESES IZDEVUMI (drukātā vai online veidā) (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi Sievietes Vīrieši % % Latvieši Cittautieši Augstākā Vidējā, vid.spec % Pamata Augsts Vidēji augsts 4 2 Vidējs 40% 1 2 Vidēji zems 4 2 Zems Strādā Nestrādā % 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 30

31 Mājsaimniecībā ir: Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? PRESES IZDEVUMI (drukātā vai online veidā) (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā Rīga 3 3 Cita pilsēta % 30% Lauki Rīga 3 3 Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale 40% 2 20% 5 un vairāk % % % % Ir 30% 2 3 Nav 3 2 Ir % Nav Ir Nav Smart TV (ar internetu) % 2 Parasts televizors 3 2 Stacionārs (galda) dators Portatīvais vai planšetdators % Viedtālrunis 3 20% 3 Mobilais telefons % 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 31

32 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? Audio straumēšanas pakalpojumi (kā, piem., spotify u.tml.) (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 80% gadi Sievietes 8 Vīrieši Latvieši 7 Cittautieši 8 Augstākā 7 Vidējā, vid.spec. 8 Pamata 7 Augsts 70% Vidēji augsts 7 Vidējs 80% Vidēji zems 8 Zems 9 Strādā 7 Nestrādā 8 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 32

33 Mājsaimniecībā ir: Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? Audio straumēšanas pakalpojumi (kā, piem., spotify u.tml.) (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 80% Rīga 7 Cita pilsēta 8 Lauki 7 Rīga 7 Pierīga 7 Vidzeme 7 Kurzeme 8 Zemgale 8 Latgale 8 5 un vairāk Ir 7 Nav 8 Ir 7 Nav 8 Ir 7 Nav 80% Smart TV (ar internetu) 7 Parasts televizors 8 Stacionārs (galda) dators 7 Portatīvais vai planšetdators 7 Viedtālrunis 7 Mobilais telefons 90% 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 33

34 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? Video satura straumēšanas pakalpojumi, arhīvi (piem., netflix u.tml.) (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi 6 Sievietes 8 Vīrieši % % % Latvieši 8 Cittautieši 8 Augstākā 8 Vidējā, vid.spec. 8 Pamata 7 Augsts 7 Vidēji augsts 80% Vidējs 8 Vidēji zems 8 Zems 8 Strādā 8 Nestrādā 8 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 34

35 Mājsaimniecībā ir: Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Sakiet, lūdzu, cik regulāri Jūs izmantojat...? Video satura straumēšanas pakalpojumi, arhīvi (piem., netflix u.tml.) (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 8 Rīga 8 Cita pilsēta 8 Lauki 8 Rīga 8 Pierīga 7 Vidzeme 8 Kurzeme 90% Zemgale 8 Latgale 8 5 un vairāk % Ir 80% Nav 8 Ir 7 Nav 8 Ir 8 Nav 8 Smart TV (ar internetu) 7 Parasts televizors 8 Stacionārs (galda) dators 8 Portatīvais vai planšetdators 7 Viedtālrunis 7 Mobilais telefons 8 0% 2 50% 7 100% Katru vai gandrīz katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Retāk Neizmanto 35

36 Respondenti, kuri neskatās televīziju (191 jeb 12, no visiem aptaujas dalībniekiem), tika lūgti atbildēt uz jautājumu: - Jūs minējāt, ka neskatāties televīziju. Sakiet, lūdzu, kāpēc Jūs to neskatāties? Kāpēc Jūs neskatāties televīziju? (Bāze = respondenti, kuri neskatās televīziju; N=191) Nav nepieciešamība / ir internets / telefons / cits avots 3 Laika trūkums 1 Nav TV / atslēgts TV 1 Nav intereses / nepatīk Slikts saturs / nav ko klausīties / skatīties / nav interesantu, noderīgu programmu Pārāk daudz reklāmas Daudz propagandas / dezinformācija / nepatiesas ziņas Pārāk dārgi jāmaksā Daudz negatīvisma / negatīvu notikumu atspoguļojums Daudz lamāšanās / strīdēšanās TV programmās Redzes / dzirdes problēmas Slikts pārklājums 0, Nezina/ NA 0% 20% 30% 40% 50% 36

37 Respondenti, kuri neklausās radio (255 jeb 16, no visiem aptaujas dalībniekiem), tika lūgti atbildēt uz jautājumu: - Jūs minējāt, ka neklausāties radio. Sakiet, lūdzu, kāpēc Jūs to neklausāties? Kāpēc Jūs neklausāties radio? (Bāze = respondenti, kuri neklausās radio; N=255) Nav radio aparāta 3 Nav nepieciešamība / ir internets / telefons / cits avots 2 Nav intereses / nepatīk 1 Laika trūkums Slikts saturs / nav ko klausīties/ nav interesantu, noderīgu programmu Pārāk daudz reklāmas Daudz propagandas / dezinformācija / nepatiesas ziņas Citas atbildes (<) Nezina/ NA 0% 20% 30% 40% 50% Retāk minētās atbildes ( citas atbildes grafikā): - Tika slēgta iecienītā radio stacija; - Daudz negatīvisma / negatīvu notikumu atspoguļojums; - Slikts pārklājums; - Redzes / dzirdes problēmas; - Pārāk dārgi jāmaksā; - Zems profesionalitātes līmenis. 37

38 1.2. Valodas, kādās tiek patērēti mediji Aptaujas jautājums: - Kādās valodās Jūs parasti? Kādās valodās Jūs parasti? (Bāze (N) = respondenti, kuri izmanto attiecīgo mediju/ informācijas resursu veidu) Latviešu Krievu Angļu Citā valodā Skatāties televīziju (N=1346) Klausāties radio (N=1282) Lietojat interneta ziņu portālus (N=1216) Lietojat sociālos medijus (N=1109) , Lasāt preses izdevumus (N=1085) 7 4 Izmantojat audio straumēšanas pakalpojumus (N=312) 40% 2 6 0, Izmantojat video satura straumēšanas pakalpojumus, arhīvus (N=255) 3 3 6

39 Kādās valodās Jūs parasti? (Bāze (N) = respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem, kuri izmanto attiecīgo mediju/ informācijas resursu veidu) Latviešu Krievu Angļu Citā valodā Lietojat sociālos medijus (N=344) Lietojat interneta ziņu portālus (N=326) , Klausāties radio (N=291) Skatāties televīziju (N=273) 7 50% 3 Lasāt preses izdevumus (N=220) 8 30% 2 Izmantojat audio straumēšanas pakalpojumus (N=184) Izmantojat video satura straumēšanas pakalpojumus, arhīvus (N=136) % 39

40 Kādās valodās Jūs parasti? (Bāze (N) = latvieši, kuri izmanto attiecīgo mediju/ informācijas resursu veidu) Latviešu Krievu Angļu Citā valodā Skatāties televīziju (N=851) 9 50% 1 Klausāties radio (N=841) % Lietojat interneta ziņu portālus (N=785) Lietojat sociālos medijus (N=715) 8 20% 3 Lasāt preses izdevumus (N=728) 9 1 Izmantojat audio straumēšanas pakalpojumus (N=230) , Izmantojat video satura straumēšanas pakalpojumus, arhīvus (N=185)

41 Kādās valodās Jūs parasti? (Bāze (N) = cittautieši, kuri izmanto attiecīgo mediju/ informācijas resursu veidu) Latviešu Krievu Angļu Citā valodā Skatāties televīziju (N=495) 3 9 Klausāties radio (N=441) Lietojat interneta ziņu portālus (N=431) 3 9 0, Lietojat sociālos medijus (N=394) , Lasāt preses izdevumus (N=358) 3 9 Izmantojat audio straumēšanas pakalpojumus (N=82) 6 4 Izmantojat video satura straumēšanas pakalpojumus, arhīvus (N=71)

42 1.3. Ierīces, ar kurām tiek izmantoti mediji Aptaujas jautājums: - Kāda veida ierīces Jūs galvenokārt izmantojat, lai? Kāda veida ierīces Jūs galvenokārt izmantojat, lai skatītos TELEVĪZIJU? (Bāze (N) = respondenti, kuri skatās televīziju) Televizors (Parasts) 4 6 Smart TV (ar internetu) 3 50% Portatīvais vai planšetdators 1 2 Stacionārais (galda) dators Viedtālrunis Visi aptaujas dalībnieki (N=1346) Respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem (N=273) Mobilais telefons Nezina/ NA 0, 0, 0% 2 50% 7 100%

43 Kāda veida ierīces Jūs galvenokārt izmantojat, lai klausītos RADIO? (Bāze (N) = respondenti, kuri klausās radio) Radio aparāts 7 8 Viedtālrunis 1 2 Portatīvais vai planšetdators Stacionārais (galda) dators Visi aptaujas dalībnieki (N=1282) Respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem (N=291) Televizors (Parasts) Mobilais telefons Smart TV (ar internetu) Cita ierīce Nezina/ NA 0% 2 50% 7 100% 43

44 Kāda veida ierīces Jūs galvenokārt izmantojat, lai piekļūtu INTERNETA ZIŅU PORTĀLIEM? (Bāze (N) = respondenti, kuri lieto interneta ziņu portālus) Portatīvais vai planšetdators 6 6 Viedtālrunis 5 7 Stacionārais (galda) dators 2 3 Mobilais telefons Televizors (Parasts) Visi aptaujas dalībnieki (N=1216) Respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem (N=326) Smart TV (ar internetu) Cita ierīce 0, Nezina/ NA 0, 0, 0% 2 50% 7 100% 44

45 Kāda veida ierīces Jūs galvenokārt izmantojat, lai piekļūtu SOCIĀLAJIEM MEDIJIEM? (Bāze (N) = respondenti, kuri lieto sociālos medijus) Viedtālrunis 6 8 Portatīvais vai planšetdators 5 5 Stacionārais (galda) dators 20% 30% Mobilais telefons Smart TV (ar internetu) Visi aptaujas dalībnieki (N=1109) Respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem (N=344) Televizors (Parasts) Cita ierīce 0, Nezina/ NA 0, 0, 0% 2 50% 7 100% 45

46 Kāda veida ierīces Jūs galvenokārt izmantojat, lai piekļūtu AUDIO STRAUMĒŠANAS pakalpojumiem? (Bāze (N) = respondenti, kuri izmanto audio straumēšanas pakalpojumus) Viedtālrunis 7 8 Portatīvais vai planšetdators 4 4 Stacionārais (galda) dators 1 1 Mobilais telefons Smart TV (ar internetu) Visi aptaujas dalībnieki (N=312) Respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem (N=184) Televizors (Parasts) 0% Cita ierīce Nezina/ NA 0% 2 50% 7 100% 46

47 Kāda veida ierīces Jūs galvenokārt izmantojat, lai piekļūtu VIDEO STRAUMĒŠANAS pakalpojumiem? (Bāze (N) = respondenti, kuri izmanto video straumēšanas pakalpojumus) Portatīvais vai planšetdators 6 6 Viedtālrunis 5 6 Stacionārais (galda) dators 2 2 Smart TV (ar internetu) Mobilais telefons Visi aptaujas dalībnieki (N=255) Respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem (N=136) Televizors (Parasts) Nezina/ NA 0% 2 50% 7 100% 47

48 Aptaujas jautājums: - Kādā veidā Jūs galvenokārt lasāt preses izdevumus? Kādā veidā Jūs galvenokārt lasāt preses izdevumus? (Bāze (N) = respondenti, kuri lasa preses izdevumus) Drukātus 50% 6 Internetā, izmantojot portatīvo datoru vai planšetdatoru 2 3 Internetā, izmantojot stacionāro (galda) datoru 2 2 Internetā, izmantojot viedtālruni 1 3 Nezin/ NA Visi aptaujas dalībnieki (N=1085) Respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem (N=220) 0% 2 50% 7 100% 48

49 1.4. Mediju izvēle Aptaujas jautājums: - Domājot par Jūsu mediju (TV, radio, prese, interneta ziņu portāli, sociālie mediji) lietošanu ikdienā, kā Jūs parasti tos izvēlaties? Patērēju vairākus pārsvarā sev jau ierastus medijus 6 Domājot par Jūsu mediju (TV, radio, prese, interneta ziņu portāli, sociālie mediji) lietošanu ikdienā, kā Jūs parasti tos izvēlaties? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Tā visbiežāk ir spontāna izvēle vai nejaušība 2 Izvēlos pārsvarā vienu, manuprāt, uzticamāko mediju 1 Grūti atbildēt/ NA 49

50 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Domājot par Jūsu mediju (TV, radio, prese, interneta ziņu portāli, sociālie mediji) lietošanu ikdienā, kā Jūs parasti tos izvēlaties? (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi 5 3 Sievietes Vīrieši Latvieši Cittautieši 6 2 Augstākā Vidējā, vid.spec Pamata 5 30% Augsts 7 1 0% Vidēji augsts 7 1 Vidējs 7 1 Vidēji zems Zems Strādā Nestrādā % 2 50% 7 100% Patērēju vairākus pārsvarā sev jau ierastus medijus Tā visbiežāk ir spontāna izvēle vai nejaušība Izvēlos pārsvarā vienu, manuprāt, uzticamāko mediju Grūti atbildēt/ NA 50

51 Mājsaimniecībā ir: Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Domājot par Jūsu mediju (TV, radio, prese, interneta ziņu portāli, sociālie mediji) lietošanu ikdienā, kā Jūs parasti tos izvēlaties? (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā Rīga % Cita pilsēta Lauki 60% 2 1 Rīga % Pierīga Vidzeme 6 1 Kurzeme 6 1 Zemgale 6 2 0% Latgale un vairāk 60% Ir 6 2 Nav Ir 6 2 Nav 6 20% 1 Ir 6 2 Nav 6 20% 1 Smart TV (ar internetu) 6 2 Parasts televizors 6 20% Stacionārs (galda) dators 6 20% 1 Portatīvais vai planšetdators 6 2 Viedtālrunis 6 2 Mobilais telefons 6 20% 0% 2 50% 7 100% Patērēju vairākus pārsvarā sev jau ierastus medijus Tā visbiežāk ir spontāna izvēle vai nejaušība Izvēlos pārsvarā vienu, manuprāt, uzticamāko mediju Grūti atbildēt/ NA 51

52 Aptaujas jautājums: - Tagad es Jums nolasīšu dažus apgalvojumus, ko ir izteikuši citi cilvēki. Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat - pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat? Tagad es Jums nolasīšu dažus apgalvojumus, ko ir izteikuši citi cilvēki. Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat - pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Mediji un to saturs ietekmē sabiedrības uzskatus - viedokli par dažādiem jautājumiem, vērtībām, notikumiem 5 3 Es lietoju Krievijas plašsaziņas līdzekļus, jo man patīk iegūt informāciju no tiešā avota 2 2 Televīziju skatīties nav mūsdienīgi, jo visu interesējošo es varu atrast internetā 20% 2 3 Mani televīzijas skatīšanās paradumi lielākoties ir pakārtoti citiem ģimenes locekļiem (es skatos to, ko citi ģimenē) % 2 50% 7 100% Pilnībā piekrīt Drīzāk piekrīt Drīzāk nepiekrīt Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 52

53 Tagad es Jums nolasīšu dažus apgalvojumus, ko ir izteikuši citi cilvēki. Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat - pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Mediji un to saturs ietekmē sabiedrības uzskatus - viedokli par dažādiem jautājumiem, vērtībām, notikumiem 8 Es lietoju Krievijas plašsaziņas līdzekļus, jo man patīk iegūt informāciju no tiešā avota 3 4 Televīziju skatīties nav mūsdienīgi, jo visu interesējošo es varu atrast internetā 3 5 Mani televīzijas skatīšanās paradumi lielākoties ir pakārtoti citiem ģimenes locekļiem (es skatos to, ko citi ģimenē) 3 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 53

54 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Es lietoju Krievijas plašsaziņas līdzekļus, jo man patīk iegūt informāciju no tiešā avota (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi Sievietes Vīrieši % % 3 2 Latvieši 2 5 Cittautieši 5 2 Augstākā Vidējā, vid.spec. 40% 4 Pamata Augsts 3 6 Vidēji augsts 3 4 Vidējs 3 4 Vidēji zems Zems 5 3 Strādā Nestrādā 3 40% 2 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 54

55 Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kopā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Es lietoju Krievijas plašsaziņas līdzekļus, jo man patīk iegūt informāciju no tiešā avota (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 3 4 Rīga Cita pilsēta 4 4 Lauki 3 50% 1 Rīga Pierīga 4 40% 1 Vidzeme 20% 6 1 Kurzeme Zemgale 4 50% Latgale un vairāk Ir Nav Ir Nav 3 4 Ir Nav 3 4 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 55

56 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Televīziju skatīties nav mūsdienīgi, jo visu interesējošo es varu atrast internetā (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi 60% 3 Sievietes 3 6 Vīrieši % Latvieši 3 6 Cittautieši 3 5 Augstākā 3 60% Vidējā, vid.spec. 3 60% Pamata 40% 5 Augsts 4 5 Vidēji augsts 3 6 Vidējs 2 6 Vidēji zems 2 70% Zems 2 6 Strādā 40% 5 Nestrādā 30% 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 56

57 Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kopā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Televīziju skatīties nav mūsdienīgi, jo visu interesējošo es varu atrast internetā (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 3 5 Rīga 3 5 Cita pilsēta 3 5 Lauki 3 6 Rīga 3 5 Pierīga 3 5 Vidzeme 2 70% Kurzeme 3 60% Zemgale 3 5 Latgale un vairāk 3 60% Ir 4 5 Nav 3 6 Ir 4 5 Nav 3 60% Ir 40% 5 Nav 3 60% 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 57

58 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Mani televīzijas skatīšanās paradumi lielākoties ir pakārtoti citiem ģimenes locekļiem (es skatos to, ko citi ģimenē) (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi 3 5 Sievietes 3 6 Vīrieši % % Latvieši 3 6 Cittautieši 3 6 Augstākā 30% 6 Vidējā, vid.spec. 3 6 Pamata 3 5 Augsts 2 7 Vidēji augsts 3 6 Vidējs 3 6 Vidēji zems 3 6 Zems 30% 6 Strādā 3 6 Nestrādā 2 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 58

59 Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kopā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Mani televīzijas skatīšanās paradumi lielākoties ir pakārtoti citiem ģimenes locekļiem (es skatos to, ko citi ģimenē) (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 3 6 Rīga 2 6 Cita pilsēta 3 60% Lauki 3 6 Rīga 2 6 Pierīga 3 6 Vidzeme 3 6 Kurzeme 3 5 Zemgale 2 70% Latgale 40% 5 5 un vairāk % % Ir 4 50% Nav 2 6 Ir 4 4 Nav 2 6 Ir 4 5 Nav 2 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 59

60 2.1. Populārākie mediji Aptaujas jautājums: 2. Populārākie un uzticamākie mediji - Kāda veida informācijas avotus (konkrētus medijus: preses izdevumus, TV un radio raidījumus, interneta portālus) Jūs izmantojat šādās situācijās 1) Par vietējiem notikumiem; 2) Par notikumiem pasaulē; 3) Par notikumiem Krievijā; 4) Kultūras jomā; 5) Izklaides jomā? Kāda veida informācijas avotus (konkrētus medijus: preses izdevumus, TV un radio raidījumus, interneta portālus) Jūs izmantojat šādā situācijā...? INFORMĀCIJAI PAR VIETĒJIEM NOTIKUMIEM Biežāk minētās atbildes (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) LNT LTV1 Panorāma PBK (1.Baltijas Kanāls) TV3 LNT ziņas LR1 LTV7 TV (neprecizēts) TV3 ziņas Internets (neprecizēts) LR2 Bez Tabu Rīga24TV Diena / LR4 LTV1 ziņas 1 3 МК Латвия Vietējie laikraksti (neprecizēts) HTB NRA/ Re:TV Grūti pateikt / NA/ Neizmanto nevienu 0% 20% 30% 40% 60

61 Retāk (mazāk kā gadījumu) tika minētas sekojošas atbildes: - Skonto - Ventas Balss - Brīvā Daugava (avīze) - Kurzemnieks (avīze) - Degpunktā - SWH SWH - Prese (neprecizēts) Latvijas Avīze/ Radio (neprecizēts) - LTV7 ziņas - TV3+ - PTP Dzirkstele - Preses klubs Kurzemes Vārds - DautKom TV Rēzeknes Vēstis - Rīta Panorāma Nekā Personīga - Stars (avīze) - Вести - LNT 900 sekundes - СейЧас IR/ LR 1 ziņas - Saldus Zeme - RetroFM - Krāslavas vēstis Ludzas zeme (Laikraksts) - Kurzemes Radio - Kas jauns (žurnāls) - Вести Сегодня - РЕН ТВ - Ceturtdiena - Jelgavas Ziņas - Liesma - StarFM - Euronews - Радио Юмор FM - Baltcom Radio - Pļaviņu novada ziņas - Vaduguns - Alise+ (radio) Панорама Резекне - Druva - Kurzemes TV - Jelgavas Vēstnesis - LR3 - Ezerzeme TV6 - Radio Tev - European Hit Radio - Staburags (laikraksts) - Zemgales Ziņas - Latgales Laiks - TOP Radio - Jaunais Vēstnesis - MTV - Eurosport - Globuss (raidījums) Rēzeknes Vēstnesis - Dienas Bizness Kārsavas novada vēstis De Facto PIK 100FM - ТВЦ - PBK Латвийское время - 7 секретов 61

62 - LR5 - Россия Ozolnieki - Ozolnieku avīze - Radio MixFM - Vidusdaugavas TV - Neatkarīgās Tukuma Ziņas Русское Радио - Beverīnas vēstis - Ieva Vēlais ar Streipu - SWH Gold RTVi - SWH Rock - Kristīgais Radio - Radio Ef Ei - Дождь Garkalnes Vēstis Siguldas avīze - Rēzeknes Radio - Дом Кино - BBC - Labrīt! (LR1) / Rīta ziņu raidījums - Jēkabpils Vēstis LR1 - Ventspils novadnieks - Kultūras Ziņas (LTV) Divu krastu radio - 4.Studija Dari pats (žurnāls) Latgales Radio Kursas laiks Jēkabpils Ziņas EHR Русские Хиты - National Geographic - 360TV Smiltenes novada ziņas - Krustpunktā - Re:Baltica - Planētas noslēpumi (žurnāls) - Radio Jūrmala - Аргументы и Факты - Una Zemgale (laikraksts) - Лилит Privātā Dzīve - Burtnieku novada vēstis Mārupes ziņas / - мужское/ женское (raidījums) - Rampas ugunis - Kriminalinform Суббота Lizuma vēstis - Наша Канада Radio Marija - Ir Nauda (žurnāls) - Dienas Personība ar V.Puriņu - CTV - Kultūras Rondo - Klubs - Kocēnu novada vēstis Million avīze - RTL - СТС - ORC 2 (Austrija) - Delfi TV ar Jāni Domburu - За кадром

63 - Kuldīgas novada vēstis Rīga24TV ziņas Talsu Vēstis - Kā labāk dzīvot? - Sporta Avīze ЖИВИ! Bauskas dzīve

64 Kāda veida informācijas avotus (konkrētus medijus: preses izdevumus, TV un radio raidījumus, interneta portālus) Jūs izmantojat šādā situācijā...? INFORMĀCIJAI PAR NOTIKUMIEM PASAULĒ Biežāk minētās atbildes (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) PBK (1.Baltijas Kanāls) Panorāma LNT LTV1 TV3 LNT ziņas TV (neprecizēts) Euronews HTB BBC Internets (neprecizēts) LR1 TV3 ziņas PTP LTV7 CNN LTV1 ziņas LR2 Rīga24TV Diena / Radio (neprecizēts) Grūti pateikt / NA/ Neizmanto nevienu 1 3 0% 20% 30% 40% 64

65 Retāk (mazāk kā gadījumu) tika minētas sekojošas atbildes: - LR Россия NRA/ - Skonto SWH LTV7 ziņas РЕН ТВ - МК Латвия - Bez Tabu - Preses klubs - TV3+ - LR 1 ziņas LNT 900 sekundes - Вести Latvijas Avīze/ - Prese (neprecizēts) - SWH IR/ - LR Дождь - LR Degpunktā ТВЦ - Вести Сегодня Kas jauns (žurnāls) Globuss (raidījums) - RetroFM - Radio Tev - Rīta Panorāma - StarFM - Ventas Balss - Deutche Welle - RTVi - Pasaules Panorāma - Радио Свобода Dienas Bizness Saldus Zeme - Meduza - PIK 100FM - Голос Америки - RT (Russia Today) TV European Hit Radio - RTL - Baltcom Radio - Radio MixFM - Vēlais ar Streipu Alise+ (radio) - Kurzemes Radio СТС Artv - Krustpunktā - LNT Brokastis - Planētas noslēpumi (žurnāls) - PBK Латвийское время - Nekā Personīga - Liesma - Центральное телевидение (raidījums) - Bloomberg Radio Marija Vietējie laikraksti (neprecizēts) - ORC 2 (Austrija) - Коммерсант 65

66 - Kursas laiks Русское Радио Auseklis - Re:TV - Labrīt! (LR1) / Rīta ziņu raidījums LR Kurzemes TV - Kurzemes Vārds Место встречи (raidījums) - Brīvā Daugava (avīze) - Discovery - 360TV Fox Вокруг света - Mosties ar Ievu (raidījums) - SWH Rock MTV THT Top 5 (raidījums) - TOP Radio Спутник - Ārsts.lv kopā ar P.Apini СейЧас - DautKom TV - Ilustrētā Zinātne Eurosport 66

67 Kāda veida informācijas avotus (konkrētus medijus: preses izdevumus, TV un radio raidījumus, interneta portālus) Jūs izmantojat šādā situācijā...? INFORMĀCIJAI PAR NOTIKUMIEM KRIEVIJĀ Biežāk minētās atbildes (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) PBK (1.Baltijas Kanāls) 1 PTP HTB Panorāma TV (neprecizēts) LNT LTV1 TV3 LNT ziņas Internets (neprecizēts) Euronews TV3 ziņas Россия24 LTV1 ziņas LR1 LTV7 Grūti pateikt / NA/ Neizmanto nevienu 2 0% 20% 30% 40% 67

68 Retāk (mazāk kā gadījumu) tika minētas sekojošas atbildes: Спутник - РЕН ТВ - СТС - BBC - Latvijas Avīze/ Коммерсант Дождь - LR TV6 - Radio (neprecizēts) - Deutche Welle - Diena / - Настоящее Время - Rīga24TV - RTVi - LR2 - Labrīt! (LR1) / Rīta ziņu raidījums - LR4 LR CNN - RetroFM - LTV7 ziņas - Radio Tev - Вести StarFM - Вести Сегодня - Rīta Panorāma - LR 1 ziņas - Ventas Balss Artv Krustpunktā - NRA/ - Degpunktā - МК Латвия - Planētas noslēpumi (žurnāls) Аргументы и Факты Nekā Personīga Liesma - Bez Tabu - Центральное телевидение - TV3+ (raidījums) Bloomberg Радио Свобода SWH ТВЦ - RBK - Prese (neprecizēts) - Radio Marija - IR/ - Голос Америки - Русское Радио - Место встречи (raidījums) - Preses klubs - Пусть говорят (raidījums) - RT (Russia Today) Skonto Вечер с Владимиром Соловьевым - SWH LNT 900 sekundes - 360TV - PBK Латвийское время - Radio MixFM

69 - Meduza - wwwbaltcom Radio - Dienas Bizness - Re:TV Kurzemes Radio Saldus Zeme - Эхо Москвы - THT CTV - Top 5 (raidījums) TOP Radio СейЧас DautKom TV - Aizliegtais Paņēmiens - LR5 69

70 Kāda veida informācijas avotus (konkrētus medijus: preses izdevumus, TV un radio raidījumus, interneta portālus) Jūs izmantojat šādā situācijā...? KULTŪRAS JOMĀ Biežāk minētās atbildes (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) 20% LTV1 LNT PBK (1.Baltijas Kanāls) TV (neprecizēts) LR1 TV3 Internets (neprecizēts) g kultūras LTV7 PTP HTB Panorāma LTV1 ziņas LNT ziņas Rīga24TV LR2 Grūti pateikt / NA/ Neizmanto nevienu 2 0% 20% 30% 40% 70

71 Retāk (mazāk kā gadījumu) tika minētas sekojošas atbildes: - Re:TV - Radio (neprecizēts) - LR4 - TV3 ziņas - Diena / - LR3 - Prese (neprecizēts) - Pilsētvides reklāmas/ afišas Vietējie laikraksti (neprecizēts) - NRA/ Kultūras Rondo - Ventas Balss - RBK SWH РЕН ТВ Skonto Ieva TV Dzirkstele - LR5 - Kultūras Ziņas (LTV) - LTV7 ziņas Latvijas Avīze/ - Kultūras Diena - Bez Tabu - Saldus Zeme BBC SestDiena - TV Лилит - Radio Tev - Kurzemes Vārds - Ceturtdiena - THT - СТС - МК Латвия Preses klubs - Latvijas Šlāgerkanāls - ТВЦ - Люблю - Kultūršoks (raidījums) - Культура (TV kanāls) - StarFM Rēzeknes Vēstnesis - Atslēgas Kurzemes Radio - Discovery - Euronews - Gulbenes novada ziņas - Вести Сегодня - Druva - CNN RTVi Privātā Dzīve - Россия SWH+ - Stars (avīze) - Россия Культура - LNT 900 sekundes - RetroFM Dienas Bizness National Geographic - Kas jauns (žurnāls) - Rēzeknes Vēstis - 360TV - Klubs

72 - IR/ - Jelgavas Ziņas Leģendas - Jelgavas Vēstnesis - Izglītība un Kultūra (avīze) - Degpunktā - Jēkabpils Ziņas PBK Латвийское время - Kurzemnieks (avīze) LNT Brokastis - Planētas noslēpumi (žurnāls) - Fox PIK 100FM - Radio MixFM - Nekā Personīga - Вести - Liesma - Patiesā Dzīve Pļaviņu novada ziņas Psiholoģija (žurnāls) Pastaiga - Прямой эфир с Борисом - European Hit Radio Корчевниковым Vēstures ķīlis (Radio NABA) - Ievas stāsti - Radio Marija - Alise+ (radio) - Dziedi ar zvaigzni (raidījums) - Спутник - Teātris.zip (raidījums) Dienas Personība ar V.Puriņu - Es - savai zemītei (raidījums) - Ielas garumā Vakara Ziņas - Zemgales Ziņas - Rīgas Laiks VIP - Auseklis RTL ORC 2 (Austrija) Коммерсант SWH Rock Nacionālie dārgumi - ЖИВИ! - Голос Америки - Brīvā Daugava (avīze) - Dzīve šodien RT (Russia Today) Lauku sēta Vaduguns - Ilustrētā Vēsture Час (avīze) TOP Radio - Русское Радио МУЗ ТВ - Una - 7 секретов - Rīta Panorāma Kristīgais Radio STV - Labrīt! (LR1) / Rīta ziņu raidījums - Kā labāk dzīvot? LR1 - MTV - Vidusdaugavas TV Gudrs, vēl gudrāks

73 Kāda veida informācijas avotus (konkrētus medijus: preses izdevumus, TV un radio raidījumus, interneta portālus) Jūs izmantojat šādā situācijā...? IZKLAIDES JOMĀ Biežāk minētās atbildes (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) LTV1 TV (neprecizēts) LNT TV3 PBK (1.Baltijas Kanāls) Internets (neprecizēts) LTV7 LR1 HTB LR2 PTP Grūti pateikt / NA/ Neizmanto nevienu 2 0% 20% 30% 40% 73

74 Retāk (mazāk kā gadījumu) tika minētas sekojošas atbildes: - Rīga24TV - Radio (neprecizēts) - Panorāma - Preses klubs - Pilsētvides reklāmas/ afišas Ieva - Eurosport SWH Diena / - LR4 - TV3+ - РЕН ТВ Discovery - Skonto - Prese (neprecizēts) - THT NRA/ - Re:TV Vietējie laikraksti (neprecizēts) - LNT ziņas - Ventas Balss LR3 - LTV1 ziņas TV6 - Saldus Zeme Bez Tabu - Privātā Dzīve - Dzirkstele - СТС ТВЦ - Latvijas Šlāgerkanāls - МК Латвия - TV3 ziņas - Поле Чудес LTV7 ziņas - Fox Comedy Club - VIP - Radio Tev - RBK - LR Охота и Рыбалка Viasat Sport Baltic - Druva - Ievas stāsti BBC - Россия24 - Kas jauns (žurnāls) MTV European Hit Radio - Лилит - 360TV - SestDiena - StarFM - Модный приговор - Кривое зеркало - Rēzeknes Vēstnesis - Люблю - Kurzemes Radio - Jelgavas Ziņas - КВН RT (Russia Today) - Вести Сегодня Ievas Māja - СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ - Nekā Personīga - SWH+ - Animal Planet - Vakara Ziņas 74

75 - STV - Super Bingo - National Geographic - Что? Где? Когда? Monopols - Pļaviņu novada ziņas g kultūras - RetroFM - Viasat History Daudz laimes! - Latvijas Avīze/ Dienas Bizness - TV Patiesā Dzīve - Anekdošu šovs - IR/ TVXX Kurzemes TV - Kurzemes Vārds Es mīlu ēdienu Īstās Latvijas saimnieces Спорт Экспресс - Radio MixFM - Jelgavas Vēstnesis Gulbenes novada ziņas Ilustrētā junioriem - Sony Turbo - Planētas noslēpumi (žurnāls) - Starp mums runājot - Культура (TV kanāls) - Пусть говорят (raidījums) Давай, поженимся! - Наше Кино PIK 100FM Liesma - Mans Mazais - Центральное телевидение - Спутник (raidījums) - Rēzeknes Vēstis - Ievas Padomu Avīze - Saimnieks meklē sievu - Россия Культура - Gāzi grīdā! - Sporta studija Fox Life - Zemgales Ziņas - CNN Прямой эфир с Борисом - Auseklis Корчевниковым Kultūras Ziņas (LTV) Radio Marija - Мой ребенок (žurnāls) - Latvijas Sirdsdziesma RTL - Ceturtdiena - ORC 2 (Austrija) - Stars (avīze) - Коммерсант Голос Америки - Vai zini vairāk par Kreipānu? - Смехопанорама - CTV - Kristīgais Radio - Kuldīgas novada vēstis - Kultūras Rondo - Degpunktā - Brīnumu laboratorija Vaduguns - 4.Studija - Русское Радио - LNT 900 sekundes - Квартал 95 - TOP Radio 75

76 - Голос (raidījums) Una - Vides Fakti - МУЗ ТВ Sirmais.Kulta ēdieni LNT Brokastis Пятница International Best4sport

77 Apkopojot respondentu sniegtās atbildes par katru konkrēto mediju, paveras sekojoša aina: Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat šādās situācijās...? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Par vietējiem notikumiem Par notikumiem pasaulē Par notikumiem Krievijā Kultūras jomā Izklaides jomā Delfi % 2 LTV1 1 LNT 1 TVNet 1 1 TV3 1 PBK (1.Baltijas Kanāls) LR1 LTV7 Rīga TV24 LR2 НТВ РТР

78 Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat šādās situācijās...? (Bāze = respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem; N=351) Par vietējiem notikumiem Par notikumiem pasaulē Par notikumiem Krievijā Kultūras jomā Izklaides jomā Delfi TVNet 2 20% TV3 1 LNT LTV1 PBK (1.Baltijas Kanāls) LR2 Rīga TV24 LR1 LTV7 НТВ РТР 78

79 Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat šādās situācijās...? (Bāze = latvieši; N=957) Par vietējiem notikumiem Par notikumiem pasaulē Par notikumiem Krievijā Kultūras jomā Izklaides jomā Delfi LTV LNT TV3 1 1 TVNet LR1 LR2 Rīga TV24 LTV7 PBK (1.Baltijas Kanāls) РТР НТВ 79

80 Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat šādās situācijās...? (Bāze = cittautieši; N=580) Par vietējiem notikumiem Par notikumiem pasaulē Par notikumiem Krievijā Kultūras jomā Izklaides jomā Delfi 40% PBK (1.Baltijas Kanāls) 1 3 LNT TVNet LTV7 LTV1 1 LR4 TV3 НТВ 1 РТР LR1 Rīga TV24 80

81 Apkopojot rezultātus par dažādiem izmantotajiem mediju veidiem, paveras sekojoša aina: Kāda veida informācijas avotus Jūs izmantojat šādās situācijās...? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Par vietējiem notikumiem Par notikumiem pasaulē Par notikumiem Krievijā Kultūras jomā Izklaides jomā Interneta resursi Televīzija Preses izdevumi (drukātā vai online veidā) 2 Radio Sociālie mediji

82 Kāda veida informācijas avotus Jūs izmantojat šādās situācijās...? (Bāze = respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem; N=351) Par vietējiem notikumiem Par notikumiem pasaulē Par notikumiem Krievijā Kultūras jomā Izklaides jomā Interneta resursi Televīzija Sociālie mediji Preses izdevumi (drukātā vai online veidā) 1 Radio 82

83 Resp-ti vecumā no 16 līdz 30 gadiem Visi aptaujas dalībnieki Kāda veida informācijas avotus Jūs izmantojat šādās situācijās...? Latvijas informācijas avotu dalījums Par vietējiem notikumiem Par notikumiem pasaulē Par notikumiem Krievijā Kultūras jomā Izklaides jomā Sabiedriskie mediji (LTV, LR, LSM.LV) Komerciālie mediji Reģionālie mediji 2 Sabiedriskie mediji (LTV, LR, LSM.LV) Komerciālie mediji % Reģionālie mediji 1 83

84 2.2. Viedokļi par uzticamību medijos paustajai informācijai Aptaujas jautājums: - Runājot par dažādu notikumu atspoguļojumu, cik lielā mērā Jūs uzticaties šiem ziņu avotiem? Vērtējumu, lūdzu, sniedziet skalā no 1 līdz 10, kur 1 ir pilnībā neuzticaties un 10 ir pilnībā uzticaties? Runājot par dažādu notikumu atspoguļojumu, cik lielā mērā Jūs uzticaties šiem ziņu avotiem? Vērtējumu, lūdzu, sniedziet skalā no 1 līdz 10, kur 1 ir pilnībā neuzticaties un 10 ir pilnībā uzticaties (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Vietējiem ziņu avotiem LTV1, LR1, LNT, TV3, TV24, reģionālajām televīzijām u.tml Rietumu ziņu avotiem piemēram, CNN, BBC, Euronews u.tml Krievijas ziņu avotiem piemēram, HTB, RTR Rossiya u.tml % 2 50% 7 100% Uzticas (9-10) Drīzāk uzticas (7-8) Ne uzticas, ne neuzticas (5-6) Drīzāk neuzticas (3-4) Neuzticas (1-2) Nezina/ NA

85 Runājot par dažādu notikumu atspoguļojumu, cik lielā mērā Jūs uzticaties šiem ziņu avotiem? Vērtējumu sniedziet skalā no 1 līdz 10, kur 1 - pilnībā neuzticaties un 10 - pilnībā uzticaties (Bāze = mērķa grupa: respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem; N=351) Vietējiem ziņu avotiem LTV1, LR1, LNT, TV3, TV24, reģionālajām televīzijām u.tml Rietumu ziņu avotiem piemēram, CNN, BBC, Euronews u.tml Krievijas ziņu avotiem piemēram, HTB, RTR Rossiya u.tml % 2 50% 7 100% Uzticas (9-10) Drīzāk uzticas (7-8) Ne uzticas, ne neuzticas (5-6) Drīzāk neuzticas (3-4) Neuzticas (1-2) Neizina/ NA 85

86 Cik lielā mērā Jūs uzticaties šiem ziņu avotiem? Vidējais vērtējums 10 punktu skalā, kur 1 nozīmē - pilnīgi neuzticas reputācija, bet 10 nozīmē "pilnībā uzticas (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Vietējiem ziņu avotiem LTV1, LR1, LNT, TV3, TV24, reģionālajām televīzijām u.tml Rietumu ziņu avotiem piemēram, CNN, BBC, Euronews u.tml Krievijas ziņu avotiem piemēram, HTB, RTR Rossiya u.tml Visi aptaujas dalībnieki (N=1537) Respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem (N=351) Pilnīgi neuzticas Pilnībā uzticas 86

87 Runājot par dažādu notikumu atspoguļojumu, cik lielā mērā Jūs uzticaties šiem ziņu avotiem? Vērtējumu sniedziet skalā no 1 līdz 10, kur 1 - pilnībā neuzticaties un 10 - pilnībā uzticaties (Bāze = latvieši; N=957) Vietējiem ziņu avotiem LTV1, LR1, LNT, TV3, TV24, reģionālajām televīzijām u.tml Rietumu ziņu avotiem piemēram, CNN, BBC, Euronews u.tml Krievijas ziņu avotiem piemēram, HTB, RTR Rossiya u.tml % 2 50% 7 100% Uzticas (9-10) Drīzāk uzticas (7-8) Ne uzticas, ne neuzticas (5-6) Drīzāk neuzticas (3-4) Neuzticas (1-2) Neizina/ NA 87

88 Runājot par dažādu notikumu atspoguļojumu, cik lielā mērā Jūs uzticaties šiem ziņu avotiem? Vērtējumu sniedziet skalā no 1 līdz 10, kur 1 - pilnībā neuzticaties un 10 - pilnībā uzticaties (Bāze = cittautieši; N=580) Krievijas ziņu avotiem piemēram, HTB, RTR Rossiya u.tml. 2 3 Vietējiem ziņu avotiem LTV1, LR1, LNT, TV3, TV24, reģionālajām televīzijām u.tml Rietumu ziņu avotiem piemēram, CNN, BBC, Euronews u.tml % 2 50% 7 100% Uzticas (9-10) Drīzāk uzticas (7-8) Ne uzticas, ne neuzticas (5-6) Drīzāk neuzticas (3-4) Neuzticas (1-2) Neizina/ NA 88

89 Cik lielā mērā Jūs uzticaties šiem ziņu avotiem? Vidējais vērtējums 10 punktu skalā, kur 1 nozīmē - pilnīgi neuzticas reputācija, bet 10 nozīmē "pilnībā uzticas (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Vietējiem ziņu avotiem LTV1, LR1, LNT, TV3, TV24, reģionālajām televīzijām u.tml Rietumu ziņu avotiem piemēram, CNN, BBC, Euronews u.tml Latvieši (N=957) Krievijas ziņu avotiem piemēram, HTB, RTR Rossiya u.tml Cittautieši (N=580) Pilnīgi neuzticas Pilnībā uzticas 89

90 Bērni ģimenē līdz 15 g. Reģions Apdzīvotā vieta Dzimums Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums MG Kop ā Cik lielā mērā Jūs uzticaties...? RIETUMU ZIŅU AVOTIEM Vidējais vērtējums 10 punktu skalā, kur 1 nozīmē - pilnīgi neuzticas reputācija, bet 10 nozīmē "pilnībā uzticas (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 5, gadi 6,2 Vīrieši Sievietes 5,5 5, ,1 6, ,6 5, ,9 5,0 Latvieši 6,0 Cittautieši 4,8 Pamata 5,7 Vidējā, vid.spec. 5,3 Augstākā 5,8 Zems 4,8 Vidēji zems Vidējs Vidēji augsts 5,3 5,6 5,7 Augsts 6,0 Strādā Nestrādā Rīga Cita pilsēta Lauki Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ir Nav 5,6 5,3 5,6 5,6 5,5 5,6 5,8 5,9 5,3 5,3 5,3 5,8 5,4 90

91 Bērni ģimenē līdz 15 g. Reģions Apdzīvotā vieta Dzimums Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums MG Kop ā Cik lielā mērā Jūs uzticaties...? VIETĒJIEM ZIŅU AVOTIEM Vidējais vērtējums 10 punktu skalā, kur 1 nozīmē - pilnīgi neuzticas reputācija, bet 10 nozīmē "pilnībā uzticas (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi Vīrieši Sievietes Latvieši 6,6 6,7 6,4 6,7 6,9 6,4 6,5 6,4 6,7 6,7 6,9 Cittautieši 5,9 Pamata 7,0 Vidējā, vid.spec. Augstākā Zems Vidēji zems Vidējs Vidēji augsts Augsts Strādā Nestrādā Rīga Cita pilsēta Lauki Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ir Nav 6,5 6,5 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 6,6 6,3 6,7 6,7 6,3 6,6 7,0 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 91

92 Bērni ģimenē līdz 15 g. Reģions Apdzīvotā vieta Dzimums Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums MG Kop ā Cik lielā mērā Jūs uzticaties...? KRIEVIJAS ZIŅU AVOTIEM Vidējais vērtējums 10 punktu skalā, kur 1 nozīmē - pilnīgi neuzticas reputācija, bet 10 nozīmē "pilnībā uzticas (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi Vīrieši Sievietes ,9 5,0 4,8 5,1 5,3 4,6 4,5 5,2 5,2 4,9 Latvieši 4,1 Cittautieši 6,1 Pamata Vidējā, vid.spec. 5,2 5,1 Augstākā 4,7 Zems Vidēji zems 5,5 5,7 Vidējs Vidēji augsts 4,5 4,7 Augsts 4,2 Strādā 4,8 Nestrādā Rīga Cita pilsēta Lauki Rīga Pierīga 5,2 4,9 5,3 4,7 4,9 5,1 Vidzeme Kurzeme Zemgale 4,3 4,4 4,6 Latgale 5,9 Ir Nav 4,9 5,0 92

93 Aptaujas jautājums: - Tagad es Jums nolasīšu dažus apgalvojumus, ko ir izteikuši citi cilvēki. Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat - pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat? Tagad es Jums nolasīšu dažus apgalvojumus, ko ir izteikuši citi cilvēki. Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat - pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Manis lietotie plašsaziņas līdzekļi ir uzticamākie Vairums Krievijas plašsaziņas līdzekļu ir propagandas ietekmē Starptautiski mediji ir uzticamāki par Latvijas medijiem Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļi sniedz uzticamu informāciju 20% % 2 50% 7 100% Pilnībā piekrīt Drīzāk piekrīt Drīzāk nepiekrīt Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 93

94 Tagad es Jums nolasīšu dažus apgalvojumus, ko ir izteikuši citi cilvēki. Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat - pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Manis lietotie plašsaziņas līdzekļi ir uzticamākie Vairums Krievijas plašsaziņas līdzekļu ir propagandas ietekmē Starptautiski mediji ir uzticamāki par Latvijas medijiem 30% 4 2 Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļi sniedz uzticamu informāciju % 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 94

95 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Manis lietotie plašsaziņas līdzekļi ir uzticamākie (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi 6 2 Sievietes Vīrieši 70% 20% % Latvieši 7 1 Cittautieši Augstākā 6 20% 1 Vidējā, vid.spec Pamata Augsts 7 2 Vidēji augsts 7 2 Vidējs 70% 1 Vidēji zems 7 1 Zems 7 1 Strādā 6 2 Nestrādā 70% 1 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 95

96 Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kopā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Manis lietotie plašsaziņas līdzekļi ir uzticamākie (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā Rīga 6 20% 1 Cita pilsēta Lauki Rīga 6 20% 1 Pierīga 6 1 Vidzeme Kurzeme 6 2 Zemgale 7 1 Latgale un vairāk % Ir 6 2 Nav Ir 6 2 Nav Ir 6 20% Nav % 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 96

97 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Vairums Krievijas plašsaziņas līdzekļu ir propagandas ietekmē (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi Sievietes Vīrieši % % 30% % 2 2 Latvieši Cittautieši Augstākā 5 2 Vidējā, vid.spec Pamata Augsts 6 2 Vidēji augsts 60% 2 Vidējs Vidēji zems Zems 4 3 Strādā Nestrādā % 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 97

98 Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Vairums Krievijas plašsaziņas līdzekļu ir propagandas ietekmē (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā Rīga % Cita pilsēta Lauki 5 20% 2 Rīga % Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale 6 2 Latgale 4 30% 2 5 un vairāk % % 2 2 Ir Nav Ir % Nav Ir % Nav % 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 98

99 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Starptautiski mediji ir uzticamāki par Latvijas medijiem (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 30% gadi Sievietes Vīrieši % 4 3 Latvieši 30% 4 2 Cittautieši Augstākā % Vidējā, vid.spec Pamata Augsts Vidēji augsts Vidējs Vidēji zems Zems Strādā % Nestrādā % 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 99

100 Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Starptautiski mediji ir uzticamāki par Latvijas medijiem (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 30% 4 2 Rīga Cita pilsēta Lauki Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale 2 5 Latgale 2 50% 2 5 un vairāk % % Ir Nav Ir 3 4 Nav Ir 30% 50% 20% Nav 30% 4 2 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 100

101 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļi sniedz uzticamu informāciju (I) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā gadi % Sievietes Vīrieši % Latvieši Cittautieši Augstākā Vidējā, vid.spec Pamata Augsts 1 70% Vidēji augsts 2 6 Vidējs Vidēji zems Zems 3 4 Strādā Nestrādā % 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 101

102 Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kopā Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Krievijas valsts plašsaziņas līdzekļi sniedz uzticamu informāciju (II) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā Rīga Cita pilsēta Lauki 6 2 Rīga Pierīga Vidzeme 5 2 Kurzeme 6 2 Zemgale 2 6 Latgale un vairāk % 5 2 Ir Nav Ir Nav Ir Nav % 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Drīzāk + Pilnībā nepiekrīt Nezina/ NA 102

103 2.3. Uzticamākie mediji Aptaujas jautājums: - Kuri TRĪS mediji (konkrēti preses izdevumi, radio, televīzijas programmas vai atsevišķi raidījumi, interneta portāli u.tml.) Jūsu ieskatā ir VISUZTICAMĀKIE un kāpēc? Kuri TRĪS mediji (konkrēti preses izdevumi, radio, televīzijas programmas vai atsevišķi raidījumi, interneta portāli u.tml.) Jūsu ieskatā ir VISUZTICAMĀKIE? Biežāk minētās atbildes (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Panorāma LTV1 PBK (1.Baltijas Kanāls) Bez Tabu LR1 TV3 LNT LNT ziņas PTP HTB LTV7 TV3 ziņas Degpunktā LR2 Euronews TV (neprecizēts) BBC Diena / Nekā Personīga МК Латвия Rīga24TV Grūti pateikt / NA/ neuzticas nevienam 1 2 0% 20% 30% 40% 103

104 Retāk (mazāk kā gadījumu) tika minētas sekojošas atbildes: - Latvijas Avīze/ - LTV1 ziņas - LR4 - Aizliegtais Paņēmiens - IR/ - Internets (neprecizēts) - РЕН ТВ - De Facto - CNN - SWH - LNT 900 sekundes - Россия24 - Kurzemnieks (avīze) - Skonto - Rīta Panorāma - Stars (avīze) - Prese (neprecizēts) Preses klubs NRA/ - DautKom TV - TV3+ - Radio (neprecizēts) - СейЧас Вести Alise+ (radio) - Ieva - LR3 - LR 1 ziņas Discovery - Dienas Bizness Kas jauns (žurnāls) - Kristīgais Radio Re:TV - Brīvā Daugava (avīze) - Kur tas suns aprakts (raidījums) Пусть говорят (raidījums) - PBK Латвийское время - Радио Свобода - Radio MixFM - Globuss (raidījums) - 4.Studija - Viens pret vienu - SWH+ - THT - LTV7 ziņas MTV - Rēzeknes Vēstis Latvijas Vēstnesis - Kurzemes Radio Animal Planet ТВЦ - Дождь - Dzirkstele - Super Bingo - TOP Radio - Baltcom Radio - Krustpunktā - Jēkabpils radio / - Ievas stāsti - Radio Ef Ei - LNT Top Tieša runa Meduza - Ventas Balss - Delfi TV ar Jāni Domburu - StarFM - European Hit Radio - National Geographic - LR Jelgavas Ziņas - RTVi - Druva Deutche Welle - Место встречи (raidījums) - Brīvais mikrofons 104

105 - Eurosport - Radio Marija - Давай, поженимся! - Dienas Personība ar V.Puriņu - Travel Channel - Rīgas Laiks - Смехопанорама - Vēlais ar Streipu - Saimnieks meklē sievu - Голос Америки - Annas Psiholoģija - Artv - Vietējie laikraksti (neprecizēts) - Актуальный вопрос (LTV7 - Pļaviņu novada ziņas raidījums) - Jēkabpils Ziņas - За кадром g kultūras - EHR Русские Хиты - Re:Baltica - Viasat History - Radio Tev - Телеканал «Звезда» - Top 5 (raidījums) - Модный приговор - Patiesā Dzīve Jaunais Vēstnesis Krāslavas vēstis - Лиепайская Неделя Mīļā, mēs nogalinām savus - Kultūras Rondo bērnus - Точкu над i - Labrīt! (LR1) / Rīta ziņu raidījums LR1 - Sporta Avīze - Настоящее Время LNT Brokastis Zināmais nezināmajā - Охота и Рыбалка - Kā labāk dzīvot? - Спутник Zintnieks - Панорама Резекне Ezerzeme - Al Jazeera - Rampas ugunis - Русская весна - Без обид Вести Сегодня - Pro7-700 Pasaules brīnumi - Время покажет - Zemgales Ziņas - Sporta studija Saldus Zeme - Ludzas zeme (Laikraksts) - Ilustrētā Zinātne RTL - Kurzemes Vārds - Приусадебное хозяйство - Доброе утро (raidījums) (žurnāls) - Liesma Ievas Māja - Forbes Русское Радио - Право голоса PIK 100FM - Ievas Veselība - 1 Baltijas Mūzikas kanāls - Mārupes ziņas / Суббота 105

106 - Kas lācītim vēderā? Эхо Москвы Ceturtdiena - Global News Лилит - 7 секретов Latgales Laiks - Аферисты в сетях Тайны мира с Анной Чапман - Вести недели с Дмитрием - Киселевым Kurzemes TV - Pastaiga - Ievas pārvērtības Кривое зеркало - Mans Mazais - Ventspils novadnieks - Latgales Radio - Es mīlu Tevi, Latvija! (raidījums) - Rēzeknes Vēstnesis Жизнь сегодня Province - Ceļotājam pa pēdām - Fox - RT (Russia Today) - Телекафе - Секрет на миллион - Jēkabpils Vēstis Izskaties redzēts - Divu krastu radio - Īstie veči - Вечер с Владимиром - Zebra Соловьевым минут - Мой ребенок (žurnāls) - СТС - Пока все дома - TV

107 Apkopojot respondentu sniegtās atbildes par katru konkrēto mediju, paveras sekojoša aina: Kuri TRĪS mediji Jūsu ieskatā ir VISUZTICAMĀKIE? Visi respondenti (N=1537) gadi (N=351) Latvieši (N=957) Cittautieši (N=580) LTV1 2 3 Delfi 20% 30% 20% 1 TV3 1 2 LNT 1 1 PBK (1.Baltijas Kanāls) 20% TVNet LR1 РТР НТВ LTV7 Rīga TV24 LR2 Euronews BBC Diena / МК Латвия

108 Kuri TRĪS mediji Jūsu ieskatā ir VISUZTICAMĀKIE? gadi (N=351) Latvieši, gadi (N=255) Cittautieši, gadi (N=96) Delfi 30% TVNet 1 TV3 1 LTV1 1 LNT BBC PBK (1.Baltijas Kanāls) Euronews TV (neprecizēts) SWH LR1 CNN LTV7 108

109 Bērni ģimenē līdz 15 g. Reģions Apdzīvotā vieta Dzimums Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums MG Kop ā Kopā gadi Vīrieši Sievietes Latvieši Cittautieši Pamata Vidējā, vid.spec. Augstākā Zems Vidēji zems Vidējs Vidēji augsts Augsts Strādā Nestrādā Rīga Cita pilsēta Lauki Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ir Nav 0% 20% 30% 40% 50% Kā vienu no uzticamākajiem medijiem nosauca LTV1 (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537)

110 Bērni ģimenē līdz 15 g. Reģions Apdzīvotā vieta Dzimums Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums MG Kop ā Kopā gadi Vīrieši Sievietes Latvieši Cittautieši Pamata Vidējā, vid.spec. Augstākā Zems Vidēji zems Vidējs Vidēji augsts Augsts Strādā Nestrādā Rīga Cita pilsēta Lauki Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ir Nav 0% 20% 30% Kā vienu no uzticamākajiem medijiem nosauca LR1 (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) 110

111 Apkopojot rezultātus par dažādiem izmantotajiem mediju veidiem, paveras sekojoša aina: Uzticamāko mediju dalījums, apkopojot medijus pa mediju veidiem Visi respondenti (N=1537) gadi (N=351) Latvieši (N=957) Cittautieši (N=580) Televīzija Interneta resursi Radio 1 Preses izdevumi (drukātā vai online veidā) 1 Sociālie mediji 20% Latvijas mediju dalījums: Sabiedriskie mediji (LTV, LR, LSM.LV) 30% 4 1 Komerciālie mediji Reģionālie mediji

112 Bērni ģimenē līdz 15 g. Reģions Apdzīvotā vieta Dzimums Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums MG Kop ā Kopā gadi Vīrieši Sievietes Latvieši Cittautieši Pamata Vidējā, vid.spec. Augstākā Zems Vidēji zems Vidējs Vidēji augsts Augsts Strādā Nestrādā Rīga Cita pilsēta Lauki Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ir Nav Kā vienu no uzticamākajiem nosauca kādu no Latvijas sabiedriskajiem medijiem (LTV, LR vai lsm.lv) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) 0% 2 50% % 30% 2 30% %

113 Argumentācija, kāpēc attiecīgais medijs vai raidījums vērtēts, kā viens no uzticamākajiem: Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca N=283) Tradīcija / Ieradums Aktuāla informācija / Jaunumi / svaigākās ziņas / Ātri reaģē Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Populārs Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu Detalizētas / Plašas ziņas Ir viegli pieejams / Ērti lietot Patīk / Raisa pozitīvas emocijas Godīgs / Objektīvs Nav pieķerti melojot / Nemelo Interesants Ilglaicīgi / Stabili strādā Neitrāli / Neatkarīgi / Mazāka ārējā ietekme Uzticamas ziņas Grūti pateikt / Nezina % 20% 30% Retāk minētās atbildes: - Atzīts / Līderis / Vadošais; - Ir visa vajadzīgā informācija / Noderīga informācija; - Netaisa sensācijas, skandālus / Nav dzeltenā prese; - Īsa un kodolīga informācija; - Profesionāli / Uzticami žurnālisti; - Labi visu izskaidro / Kvalitatīvi pasniedz informāciju; - Atspoguļo dažādus viedokļus / Viedokļu dažādība; - Atspoguļo vietēja mēroga notikumus; - Patiesi notikumi tiek atspoguļoti / Reāli sižeti; - Skatās visi pasaulē / Starptautisks / Globāls; - Neuzticos nevienam; - Plaši ekspertu viedokļi / Intervijas; - Ir ar atsaucēm uz literatūru / Informācija nav anonīma; - Analītiska informācija / Laba analītika / Pētnieciskā žurnālistika; - Atspoguļo plaši ārzemju ziņas, vispasaules informāciju. 113

114 Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? Panorāma (LTV1) Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca Panorāmu; N=154) Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi 2 Tradīcija / Ieradums Jo tas ir sabiedriskais medijs / Nacionālais medijs Detalizētas / Plašas ziņas Aktuāla informācija / Jaunumi / svaigākās ziņas / Ātri reaģē Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu Godīgs / Objektīvs Ilglaicīgi / Stabili strādā Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Nav pieķerti melojot / Nemelo Atspoguļo vietēja mēroga notikumus Uzticamas ziņas Neitrāli / Neatkarīgi / Mazāka ārējā ietekme Profesionāli / Uzticami žurnālisti Īsa un kodolīga informācija 20% Grūti pateikt / Nezina 0% 20% 30% Retāk minētās atbildes: - Patīk / Raisa pozitīvas emocijas; - Latviešu / Vietējais medijs; - Labi visu izskaidro / Kvalitatīvi pasniedz informāciju; - Atzīts / Līderis / Vadošais; - Netaisa sensācijas, skandālus / Nav dzeltenā prese; - Analītiska informācija / Laba analītika / Pētnieciskā žurnālistika. 114

115 Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? LTV1 Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca LTV1; N=129) Jo tas ir sabiedriskais medijs / Nacionālais medijs Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi 20% 2 Tradīcija / Ieradums Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Interesants Patīk / Raisa pozitīvas emocijas Detalizētas / Plašas ziņas Ir daudz tiešraides / Raidījumi ir tiešajā ēterā Neitrāli / Neatkarīgi / Mazāka ārējā ietekme Atspoguļo dažādus viedokļus / Viedokļu dažādība Profesionāli / Uzticami žurnālisti Godīgs / Objektīvs Aktuāla informācija / Jaunumi / svaigākās ziņas / Ātri reaģē Grūti pateikt / Nezina 0% 20% 30% Retāk minētās atbildes: - Atzīts / Līderis / Vadošais; - Uzticamas ziņas; - Atspoguļo vietēja mēroga notikumus; - Plaši ekspertu viedokļi / Intervijas; - Labi visu izskaidro / Kvalitatīvi pasniedz informāciju; - Patiesi notikumi tiek atspoguļoti / Reāli sižeti; - Nav pieķerti melojot / Nemelo; - Netaisa sensācijas, skandālus / Nav dzeltenā prese; - Īsa un kodolīga informācija. 115

116 Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? Pirmais Baltijas kanāls Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca PBK; N=126) Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi Interesants Patīk / Raisa pozitīvas emocijas Tradīcija / Ieradums Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Uzticamas ziņas Detalizētas / Plašas ziņas Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu Atspoguļo dažādus viedokļus / Viedokļu dažādība Ir visa vajadzīgā informācija / Noderīga informācija Godīgs / Objektīvs Plaši ekpertu viedokļi / Intervijas Sniedz aktuālo informāciju / Jaunumi / Vienmēr svaigākās ziņas / Ātri reaģē Patiesi notikumi tiek atspoguļoti / Reāli sižeti Ir krievu valodā Nav pieķerti melojot / Nemelo Grūti pateikt / Nezina 2 0% 20% 30% Retāk minētās atbildes: - Atzīts / Līderis / Vadošais; - Labi visu izskaidro / Kvalitatīvi pasniedz informāciju; - Īsa un kodolīga informācija; - Analītiska informācija / Laba analītika / Pētnieciskā žurnālistika; - Profesionāli / Uzticami žurnālisti; - Populārs; - Atspoguļo vietēja mēroga notikumus; - Jo tas ir sabiedriskais medija; - Ir viegli pieejams / Ērti lietot. 116

117 Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca N=113) Tradīcija / Ieradums Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Sniedz aktuālo informāciju / Jaunumi / Vienmēr svaigākās ziņas / Ātri reaģē Populārs Ir viegli pieejams / Ērti lietot Ir visa vajadzīgā informācija / Noderīga informācija Detalizētas / Plašas ziņas Atzīts / Līderis / Vadošais Patiesi notikumi tiek atspoguļoti / Reāli sižeti Godīgs / Objektīvs Ilglaicīgi / Stabili strādā Patīk / Raisa pozitīvas emocijas Interesants Īsa un kodolīga informācija Grūti pateikt / Nezina 2 2 0% 20% 30% Retāk minētās atbildes: - Latviešu / Vietējais medijs; - Atspoguļo vietēja mēroga notikumus; - Nav pieķerti melojot / Nemelo; - Uzticamas ziņas; - Atspoguļo dažādus viedokļus / Viedokļu dažādība; - Neitrāli / Neatkarīgi / Mazāka ārējā ietekme. 117

118 Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? Facebook (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca Facebook; N=105) Sniedz aktuālo informāciju / Jaunumi / Vienmēr svaigākās ziņas / Ātri reaģē Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Interesants Atspoguļo dažādus viedokļus / Viedokļu dažādība Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi Pazīstami cilvēki tiešraidēs / Pazīstami cilvēki raksta Patīk / Raisa pozitīvas emocijas Tradīcija / Ieradums Populārs Ir viegli pieejams / Ērti lietot Ir visa vajadzīgā informācija / Noderīga informācija Neitrāli / Neatkarīgi / Mazāka ārējā ietekme Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu Patiesi notikumi tiek atspoguļoti / Reāli sižeti Detalizētas / Plašas ziņas Godīgs / Objektīvs 1 Grūti pateikt / Nezina 2 0% 20% 30% 118

119 Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? Bez tabu (TV3) Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca Bez tabu; N=94) Uzzina par to, ko citi neraksta / Atklāj dažādas nelikumības / Risina problēmas Patiesi notikumi tiek atspoguļoti / Reāli sižeti 2 3 Interesants Uzklausa iedzīvotājus / iedzīvotāju zvanus Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu Sniedz aktuālo informāciju / Jaunumi / Vienmēr svaigākās ziņas / Ātri reaģē Patīkami diktori, raidījumu vadītāji Patīk / Raisa pozitīvas emocijas Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Īsa un kodolīga informācija Detalizētas / Plašas ziņas Tradīcija / Ieradums Grūti pateikt / Nezina 0% 20% 30% 40% Retāk minētās atbildes: - Neitrāli / Neatkarīgi / Mazāka ārējā ietekme; - Populārs; - Informācija, ziņojumi no notikumu vietas; - Ilglaicīgi / Stabili strādā; - Godīgs / Objektīvs; - Uzticamas ziņas; - Ir visa vajadzīgā informācija / Noderīga informācija. 119

120 Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? LR1 Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca LR1; N=85) Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi Jo tas ir sabiedriskais medijs / Nacionālais medijs Labi visu izskaidro / Kvalitatīvi pasniedz informāciju Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) 1 2 Detalizētas / Plašas ziņas Tradīcija / Ieradums Interesants Profesionāli / Uzticami žurnālisti Atspoguļo dažādus viedokļus / Viedokļu dažādība Sniedz aktuālo informāciju / Jaunumi / Vienmēr svaigākās ziņas / Ātri reaģē Ir viegli pieejams / Ērti lietot Plaši ekpertu viedokļi / Intervijas Patīk / Raisa pozitīvas emocijas Uzticamas ziņas Latviešu / Vietējais medijs Grūti pateikt / Nezina 0% 20% 30% Retāk minētās atbildes: - Neitrāli / Neatkarīgi / Mazāka ārējā ietekme; - Atspoguļo vietēja mēroga notikumus; - Analītiska informācija / Laba analītika / Pētnieciskā žurnālistika; - Nav pieķerti melojot / Nemelo; - Godīgs / Objektīvs; - Patīkami diktori, raidījumu vadītāji; - Pazīstami cilvēki tiešraidēs; - Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu; - Atzīts / Līderis / Vadošais. 120

121 Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? TV3 (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca TV3; N=82) Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi Patīk / Raisa pozitīvas emocijas 1 1 Tradīcija / Ieradums Interesants Sniedz aktuālo informāciju / Jaunumi / Vienmēr svaigākās ziņas / Ātri reaģē Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu Uzticamas ziņas Detalizētas / Plašas ziņas Ir visa vajadzīgā informācija / Noderīga informācija Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Patīkami diktori, raidījumu vadītāji Latviešu / Vietējais medijs Īsa un kodolīga informācija Informācija, ziņojumi no notikumu vietas Labi visu izskaidro / Kvalitatīvi pasniedz informāciju Atspoguļo vietēja mēroga notikumus Analītiska informācija / Laba analītika / Pētnieciskā žurnālistika Patiesi notikumi tiek atspoguļoti / Reāli sižeti Grūti pateikt / Nezina 2 0% 20% 30% 121

122 Kāpēc Jūs šo mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? LNT Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kuri, kā vienu no uzticamākajiem medijiem, nosauca LNT; N=80) Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi 2 Uzticamas ziņas Patīk / Raisa pozitīvas emocijas Tradīcija / Ieradums Detalizētas / Plašas ziņas Interesants Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu Labi visu izskaidro / Kvalitatīvi pasniedz informāciju Ir visa vajadzīgā informācija / Noderīga informācija Īsa un kodolīga informācija Grūti pateikt / Nezina 0% 20% 30% Retāk minētās atbildes: - Atspoguļo plaši ārzemju ziņas, vispasaules informāciju; - Populārs; - Sniedz aktuālo informāciju / Jaunumi / Vienmēr svaigākās ziņas / Ātri reaģē; - Latviešu / Vietējais medijs; - Atspoguļo dažādus viedokļus / Viedokļu dažādība; - Profesionāli / Uzticami žurnālisti; - Atspoguļo vietēja mēroga notikumus; - Jo tas ir sabiedriskais medijs / Nacionālais medijs; - Neitrāli / Neatkarīgi / Mazāka ārējā ietekme; - Godīgs / Objektīvs. 122

123 Apkopojot visus minētos argumentus, kāpēc tas vai cits medijs tika nosaukts kā viens no uzticamākajiem, paveras sekojoša aina: Kāpēc Jūs nosaukto mediju vērtējat kā vienu no uzticamākajiem? Biežāk minētās atbildes (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Uzticos / Var ticēt teiktajam / Uzticamāki kā citi Tradīcija / Ieradums Patīk / Raisa pozitīvas emocijas Interesants Sniedz aktuālo informāciju / Jaunumi / Vienmēr svaigākās ziņas / Ātri reaģē Daudzpusīga, izsmeļoša informācija, tēmas (saturs) Sniegtā informācija ir iepriekš pārbaudīta / Nav viltus ziņu Jo tas ir sabiedriskais medijs / Nacionālais medijs Detalizētas / Plašas ziņas Atspoguļo vietēja mēroga notikumus Ir visa vajadzīgā informācija / Noderīga informācija Atspoguļo dažādus viedokļus / Viedokļu dažādība Patiesi notikumi tiek atspoguļoti / Reāli sižeti Uzzina to, par ko citi neraksta / Atklāj dažādas nelikumības / Risina problēmas Godīgs / Objektīvs Uzticamas ziņas Neitrāli / Neatkarīgi / Mazāka ārējā ietekme Labi visu izskaidro / Kvalitatīvi pasniedz informāciju Profesionāli / Uzticami žurnālisti 0% 20% 30% 123

124 3. Latvijas sabiedrisko mediju vērtējums 3.1. Latvijas sabiedriskās televīzijas programmas lietošana, vērtējums, vēlmes Respondenti, kuri skatās televīziju (1346 jeb 8 no visiem aptaujas dalībniekiem), tika lūgti atbildēt uz jautājumu: - Domājot par Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU LTV1 un LTV7 piedāvājumu saturu un kvalitāti kopumā, cik apmierināts Jūs esat ar to? Domājot par Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU LTV1 un LTV7 piedāvājumu saturu un kvalitāti kopumā, cik apmierināts Jūs esat ar to? (Bāze = respondenti, kuri skatās TV; N=1346) Drīzāk apmierināts 4 Drīzāk neapmierināts Pilnībā apmierināts Grūti atbildēt/ NA Pilnībā neapmierināts Neskatos šīs TV programmas 1 124

125 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Domājot par Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU LTV1 un LTV7 piedāvājumu saturu un kvalitāti kopumā, cik apmierināts Jūs esat ar to? (I) (Bāze = respondenti, kuri skatās TV; N=1346) Kopā gadi 50% 2 Sievietes 6 Vīrieši 5 20% % % 1 Latvieši 7 Cittautieši Augstākā 6 1 Vidējā, vid.spec. 60% 1 Pamata 5 2 Augsts 6 1 Vidēji augsts 7 1 Vidējs 6 Vidēji zems 6 20% Zems Strādā 6 Nestrādā 60% 2 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Drīzāk + Pilnībā neapmierināts Grūti atbildēt/ NA Neskatos šīs TV programmas 125

126 Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Domājot par Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU LTV1 un LTV7 piedāvājumu saturu un kvalitāti kopumā, cik apmierināts Jūs esat ar to? (II) (Bāze = respondenti, kuri skatās TV; N=1346) Kopā 6 1 Rīga 5 Cita pilsēta 5 20% Lauki 6 Rīga 5 Pierīga 5 2 Vidzeme Kurzeme 7 1 Zemgale 6 Latgale % 5 un vairāk Ir 5 2 Nav 6 Ir 5 2 Nav 6 Ir 5 2 Nav 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Drīzāk + Pilnībā neapmierināts Grūti atbildēt/ NA Neskatos šīs TV programmas 126

127 Latvijas sabiedrisko TV kanālu (LTV1 un LTV7) lietošana (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Skatās Latvijas sabiedriskos kanālus (LTV1 un LTV7) 7 Skatās TV, bet neskatās Latvijas sabiedriskos kanālus (LTV1 un LTV7) Neskatās televīziju 127

128 Bērni ģimenē līdz 15 g. Reģions Apdzīvotā vieta Dzimums Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums MG Kop ā Kopā gadi Vīrieši Sievietes Latvieši Cittautieši Pamata Vidējā, vid.spec. Augstākā Zems Vidēji zems Vidējs Vidēji augsts Augsts Strādā Nestrādā Rīga Cita pilsēta Lauki Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ir Nav Skatās Latvijas sabiedriskos kanālus (LTV1 un LTV7) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) 0% 2 50% 7 100% % % 7 80% 8 128

129 Respondenti, kuri skatās Latvijas sabiedriskās televīzijas programmas LTV1 un LTV7 (1104 jeb 7 no visiem aptaujas dalībniekiem), tika lūgti atbildēt uz jautājumu: - Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU (LTV1 UN LTV7) raidījumu satura kvalitāti? Vai Jūs esat pilnībā apmierināts, drīzāk apmierināts, drīzāk neapmierināts vai pilnībā neapmierināts? Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU (LTV1 UN LTV7) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = respondenti, kuri skatās LTV1 un LTV7; N=1104) Vietējas ziņas Kultūra Ziņas par notikumiem pasaulē 2 5 Izklaide Raidījumi bērniem 2 5 Raidījumi jauniešiem 2 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā apmierināts Drīzāk apmierināts Drīzāk neapmierināts Pilnībā neapmierināts Nezina/ NA 129

130 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU (LTV1 UN LTV7) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = respondenti, kuri skatās LTV1 un LTV7; N=1104) Vietējas ziņas 7 1 Kultūra 7 1 Ziņas par notikumiem pasaulē 7 Izklaide 6 2 Raidījumi bērniem 3 5 Raidījumi jauniešiem 2 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Pilnībā + Drīzāk neapmierināts Nezina/ NA 130

131 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU (LTV1 UN LTV7) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem, kuri skatās LTV1 un LTV7; N=206) Vietējas ziņas 7 2 Kultūra 6 2 Ziņas par notikumiem pasaulē 6 2 Izklaide Raidījumi bērniem 3 5 Raidījumi jauniešiem % 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Pilnībā + Drīzāk neapmierināts Nezina/ NA 131

132 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU (LTV1 UN LTV7) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = latvieši, kuri skatās LTV1 un LTV7; N=769) Vietējas ziņas 8 Kultūra 80% 1 Ziņas par notikumiem pasaulē 7 1 Izklaide 7 1 Raidījumi bērniem 3 5 Raidījumi jauniešiem 2 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Pilnībā + Drīzāk neapmierināts Nezina/ NA 132

133 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU (LTV1 UN LTV7) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = cittautieši, kuri skatās LTV1 un LTV7; N=335) Kultūra 6 2 Vietējas ziņas 6 2 Ziņas par notikumiem pasaulē Izklaide Raidījumi jauniešiem 2 6 Raidījumi bērniem 2 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Pilnībā + Drīzāk neapmierināts Nezina/ NA 133

134 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU (LTV1 UN LTV7) raidījumu satura kvalitāti? RAIDĪJUMI BĒRNIEM Respondenti, kuri skatās LTV1 un LTV7, un kuru ģimenēs ir bērni vecumā līdz 15 gadiem (N=338) Respondenti, kuri skatās LTV1 un LTV7, un kuru ģimenēs ir bērni vecumā līdz 6 gadiem (N=194) 4 3 Respondenti, kuri skatās LTV1 un LTV7, un kuru ģimenēs ir bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem (N=218) 40% 1 4 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + drīzāk apmierināts Pilnībā + drīzāk neapmierināts Grūti atbildēt/ NA Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko TELEVĪZIJAS PROGRAMMU (LTV1 UN LTV7) raidījumu satura kvalitāti? RAIDĪJUMI JAUNIEŠIEM Respondenti vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kuri skatās LTV1 un LTV7 (N=78) Respondenti, kuri skatās LTV1 un LTV7, un kuru ģimenēs ir bērni vecumā līdz 15 gadiem (N=338) % 2 50% 7 100% Pilnībā + drīzāk apmierināts Pilnībā + drīzāk neapmierināts Grūti atbildēt/ NA 134

135 Aptaujas jautājums: - Tagad es Jums nolasīšu dažus apgalvojumus, ko ir izteikuši citi cilvēki. Sakiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs tiem piekrītat - pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai pilnībā nepiekrītat? Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Es neskatos Latvijas Televīziju programmas, jo tajās nav jauniešiem pamatskolas un/vai vidusskolas vecumā (7-18 gadi) piemērotu raidījumu Respondenti, kuru ģimenēs ir bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem (N=319) Respondenti vecumā no 16 līdz 24 gadiem (N=161) 3 5 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk piekrīt Pilnībā + Drīzāk nepiekrīt Grūti atbildēt/ NA Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat sekojošam apgalvojumam? Es neskatos Latvijas Televīziju programmas, jo tajās nav bērniem pirmsskolas vecumā (2-6 gadi) piemērotu raidījumu (Bāze = respondenti, kuru ģimenēs ir bērni vecumā līdz 6 gadiem; N=290) Pilnībā + drīzāk nepiekrīt 6 Pilnībā + drīzāk piekrīt Grūti atbildēt/ NA 2 135

136 Respondenti, kurus neapmierināja kāds Latvijas sabiedrisko televīzijas programmu (LTV1 un LTV7) piedāvājuma aspekts (562 jeb 3 no visiem aptaujas dalībniekiem), tika lūgti atbildēt uz jautājumu: - Kas Jums pietrūkst, lai Latvijas sabiedrisko mediju televīzijas programmu piedāvājums Jums būtu saistošs un interesants? Ko tajās vajadzētu iekļaut, lai Jūs to skatītos vairāk? Kas Jums pietrūkst, lai Latvijas sabiedrisko mediju televīzijas programmu piedāvājums Jums būtu saistošs un interesants? Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kurus neapmierināja kāds LTV1 vai LTV7 piedāvājuma aspekts; N=562) Vairāk interesantus / izklaides raidījumus / šovus / humors Raidīt interesantākas / jaunākas filmas Vairāk raidījumu krievu valodā / lai būtu subtitri Raidījumu daudzveidība / par maz raidījumu Vairāk izglītojošo / zinātnisku raidījumu Vairāk raidījumu jauniešiem Vairāk attīstošo raidījumu bērniem Mazāk / īsākas reklāmas Patiesu ziņu atspoguļojums Vairāk raidījumu par tūrismu / ceļojumiem / dabu Vairāk ārzemju ziņas / ziņas par notikumiem Pasaulē Mazāk politikas Vairāk sporta pārraižu Mazāk atkārtojumus Interesantākas, vieglāk uztveramas ziņu pārraides Vairāk pozitīvas ziņas Vairāk multfilmas bērniem / leļļu izrādes Dokumentāli /vēsturiski raidījumi / biogrāfijas Vairāk veco / pozitīvo filmu bez vardarbības Nekopēt pārraides no ārzemēm vai Krievijas / būt oriģinālākiem Vairāk pārraižu par Latviju (kultūra, daba, tūrisms utml.) Nomainīt diktorus / raidījumu vadītājus / profesionālākus Nezin/ NA 4 0% 20% 30% 40% 50% 136

137 Retāk (mazāk kā gadījumu) tika minētas sekojošas atbildes: - Erudīcijas spēles / intelektuālas pārraides; - Mazāk seriālu; - Vairāk latviešu filmas; - Vairāk raidīt koncertus; - Vairāk dažādu viedokļu atspoguļojums / ekspertu viedokļi / diskusijas; - Vairāk ārzemju izklaides raidījumus / šovus; - Vairāk raidījumu par kultūru un mākslu; - Intervijas ar pazīstamiem un interesantiem cilvēkiem; - Vairāk raidīt teātra izrādes; - Vairāk lauku ziņas / par dārzkopību; - Raidījumus visām vecuma grupām; - Vairāk raidījumu par veselību un medicīnu; - Vairāk raidījumus par dzīvniekiem; - Plašāku / detalizētāku ziņu atspoguļojumu; - Vairāk politikas / detalizētākus politiskus raidījumus; - Mazāk sporta ziņas; - Vairāk raidījumu mazākumtautībām; - Vairāk mūzikas raidījumu; - Vairāk pārraižu par reliģiju un morāli; - Raidījumi par ES; - Vairāk ziņu par ekonomiku; - Mazāk šovus; - Mazāk kulinārijas pārraižu; - Raidījumus par mājokļa iekārtošanu un remontiem; - Nakts pārraides; - Televīzijas valodu kursi; - Vairāk krievu filmas; - Raidījumus par zvejniecību. 137

138 3.2. Latvijas sabiedriskās radio stacijas lietošana, vērtējums, vēlmes Respondenti, kuri klausās radio (1282 jeb 8 no visiem aptaujas dalībniekiem), tika lūgti atbildēt uz jautājumu: - Domājot par Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) piedāvājumu saturu un kvalitāti kopumā, cik apmierināts Jūs esat ar to? Domājot par Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) piedāvājumu saturu un kvalitāti kopumā, cik apmierināts Jūs esat ar to? (Bāze = respondenti, kuri klausās radio; N=1282) Drīzāk apmierināts 4 Pilnībā apmierināts 2 Grūti atbildēt/ NA Neklausos šīs radio stacijas 2 Drīzāk neapmierināts Pilnībā neapmierināts 138

139 Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums Dzimums Mērķa grupa Kop ā Domājot par Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) piedāvājumu saturu un kvalitāti kopumā, cik apmierināts Jūs esat ar to? (I) (Bāze = respondenti, kuri klausās radio; N=1282) Kopā gadi 5 3 Sievietes 6 2 Vīrieši Latvieši 7 Cittautieši 40% 4 Augstākā 6 2 Vidējā, vid.spec. 6 2 Pamata 6 2 Augsts 6 2 Vidēji augsts 6 1 Vidējs 7 1 Vidēji zems 6 2 Zems 6 2 Strādā 6 2 Nestrādā 6 2 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Drīzāk + Pilnībā neapmierināts Grūti atbildēt/ NA Neklausos šīs radio stacijas 139

140 Bērni ģimenē no 7 līdz 15 g. Bērni ģimenē līdz 6 g. Bērni ģimenē līdz 15 g. Ģimenes locekļu skaits Reģions Apdzīvotā vieta Kop ā Domājot par Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) piedāvājumu saturu un kvalitāti kopumā, cik apmierināts Jūs esat ar to? (II) (Bāze = respondenti, kuri klausās radio; N=1282) Kopā 6 2 Rīga 6 2 Cita pilsēta 60% 2 Lauki 70% 2 Rīga 6 2 Pierīga 6 3 Vidzeme 7 1 Kurzeme 6 2 Zemgale 70% 2 Latgale un vairāk Ir 6 2 Nav 6 2 Ir 6 2 Nav 6 2 Ir 6 2 Nav 6 2 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Drīzāk + Pilnībā neapmierināts Grūti atbildēt/ NA Neklausos šīs radio stacijas 140

141 Latvijas sabiedrisko radio staciju (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) lietošana (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Klausās radio, bet neklausās Latvijas sabiedriskās radio stacijas 2 Klausās Latvijas sabiedriskās radio stacijas 6 Neklausās radio 141

142 Bērni ģimenē līdz 15 g. Reģions Apdzīvotā vieta Dzimums Nodarbinātība Ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī Izglītība Tautība Vecums MG Kop ā Klausās Latvijas sabiedriskās radio stacijas (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 vai LR6 Radio NABA) (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) 0% 2 50% 7 100% Kopā gadi 5 Vīrieši Sievietes % % Latvieši 6 70% 7 Cittautieši 4 Pamata Vidējā, vid.spec. Augstākā Zems Vidēji zems Vidējs Vidēji augsts Augsts Strādā Nestrādā Rīga Cita pilsēta Lauki Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale Ir Nav % %

143 Respondenti, kuri klausās Latvijas sabiedriskās radio stacijas - LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA (1021 jeb 6 no visiem aptaujas dalībniekiem), tika lūgti atbildēt uz jautājumu: - Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) raidījumu satura kvalitāti? Vai Jūs esat pilnībā apmierināts, drīzāk apmierināts, drīzāk neapmierināts vai pilnībā neapmierināts? Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = respondenti, kuri klausās LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 vai LR6 Radio NABA; N=961) Vietējas ziņas 2 5 Kultūra Izklaide 2 50% 1 Ziņas par notikumiem pasaulē 2 5 Raidījumi bērniem 20% 6 Raidījumi jauniešiem 2 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā apmierināts Drīzāk apmierināts Drīzāk neapmierināts Pilnībā neapmierināts Nezina/ NA 143

144 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = respondenti, kuri klausās LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 vai LR6 Radio NABA; N=961) Vietējas ziņas 8 Kultūra 8 1 Izklaide 7 1 Ziņas par notikumiem pasaulē 7 Raidījumi bērniem 2 6 Raidījumi jauniešiem 2 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Pilnībā + Drīzāk neapmierināts Nezina/ NA 144

145 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = respondenti vecumā no 16 līdz 30 gadiem, kuri klausās LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 vai LR6 Radio NABA; N=196) Vietējas ziņas 8 Izklaide 7 1 Ziņas par notikumiem pasaulē 7 1 Kultūra 7 Raidījumi jauniešiem 3 5 Raidījumi bērniem 30% 60% 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Pilnībā + Drīzāk neapmierināts Nezina/ NA 145

146 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = latvieši, kuri klausās LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 vai LR6 Radio NABA; N=705) Vietējas ziņas 8 Kultūra 8 Ziņas par notikumiem pasaulē 8 Izklaide 8 Raidījumi jauniešiem 3 6 Raidījumi bērniem 30% 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Pilnībā + Drīzāk neapmierināts Nezina/ NA 146

147 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) raidījumu satura kvalitāti? (Bāze = cittautieši, kuri klausās LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 vai LR6 Radio NABA; N=256) Vietējas ziņas 8 Kultūra 8 Ziņas par notikumiem pasaulē 8 Izklaide 8 Raidījumi jauniešiem 3 6 Raidījumi bērniem 30% 6 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + Drīzāk apmierināts Pilnībā + Drīzāk neapmierināts Nezina/ NA 147

148 Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) raidījumu satura kvalitāti? RAIDĪJUMI BĒRNIEM Respondenti, kuri klausās Latvijas Radio, un kuru ģimenēs ir bērni vecumā līdz 15 gadiem (N=312) 3 5 Respondenti, kuri klausās Latvijas Radio, un kuru ģimenēs ir bērni vecumā līdz 6 gadiem (N=180) 3 5 Respondenti, kuri klausās Latvijas Radio, un kuru ģimenēs ir bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem (N=202) 3 5 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + drīzāk apmierināts Pilnībā + drīzāk neapmierināts Grūti atbildēt/ NA Cik apmierināts Jūs esat ar Latvijas sabiedrisko RADIO STACIJU (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) raidījumu satura kvalitāti? RAIDĪJUMI JAUNIEŠIEM Respondenti vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kuri klausās Latvijas Radio (N=81) 40% 1 4 Respondenti, kuri klausās Latvijas Radio, un kuru ģimenēs ir bērni vecumā līdz 15 gadiem (N=312) 2 60% 0% 2 50% 7 100% Pilnībā + drīzāk apmierināts Pilnībā + drīzāk neapmierināts Grūti atbildēt/ NA 148

149 Respondenti, kurus neapmierināja kāds Latvijas sabiedrisko radio staciju (LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 un LR6 Radio NABA) piedāvājuma aspekts (552 jeb 3 no visiem aptaujas dalībniekiem), tika lūgti atbildēt uz jautājumu: - Kas Jums pietrūkst, lai Latvijas sabiedrisko mediju RADIO STACIJU piedāvājums Jums būtu saistošs un interesants? Ko tajos vajadzētu iekļaut, lai Jūs tos klausītos vairāk? Kas Jums pietrūkst, lai Latvijas sabiedrisko mediju RADIO STACIJU piedāvājums Jums būtu saistošs un interesants? Biežāk minētās atbildes (Bāze = respondenti, kurus neapmierināja kāds Latvijas Radio piedāvājuma aspekts; N=552) Nav labas mūzikas / mūzikas daudzveidība Slikta satura kvalitāte / dažādāku / interesantāku saturu Vairāk informācijas krievu valodā Vairāk izklaidējošo raidījumu / interesantas informācijas / humors Vairāk mūsdienīgu izpildītāju un jaunu dziesmu Vairāk pozitīvas informācijas Vairāk raidījumu jauniešiem Vairāk izglītojošo / analītisku / zinātnisku raidījumu / sarunu Vairāk mūzikas, nevis sarunas Vairāk bērnu raidījumu / vakara pasakas Vairāk dažādu viedokļu atspoguļojums / iedzīvotāju viedokļi Patiesu ziņu atspoguļojums Vairāk dziesmas krievu valodā Nomainīt ētera vadītājus / slikti žurnālisti Mazāk reklāmas ēterā Nezin/ NA 6 0% 2 50% 7 149

150 Retāk (mazāk kā gadījumu) tika minētas sekojošas atbildes: - Vairāk ārzemju ziņas / ziņas par notikumiem Pasaulē; - Vairāk interviju ar interesantiem cilvēkiem; - Vairākkārt skan vienas un tās pašas ziņas / ziņu dažādība; - Vairāk raidījumu par kultūras dzīvi; - Vairāk reģionālas / lauku ziņas; - Mazāk politisku sarunu; - Raidīt radio lugas; - Vairāk latviešu mūzikas / tautiskās mūzikas; - Vairāk raidījumu par tūrismu un dabu; - Slikts pārklājums; - Vairāk raidījumu par veselību un medicīnu; - Mazāk kristīgās tēmas; - Vairāk ziņu par ekonomiku; - Raidījumi dažāda vecuma auditorijai; - Mazāk ziņu par lauksaimniecību; - Vairāk skart sociālās tēmas; - Mazāk ziņas par sportu; - Vairāk ziņas par sportu; - Vairāk informācijas / raidījumus angļu valodā. 150

151 Tautība Kopā 3.3. Latvijas vienotais sabiedrisko mediju portāls lietošana, vēlmes Aptaujas jautājums: - Cik bieži Jūs izmantojat Latvijas sabiedrisko mediju vietni lai iegūtu aktuālo informāciju par norisēm valstī un pasaulē? Cik bieži Jūs izmantojat Latvijas sabiedrisko mediju vietni lai iegūtu aktuālo informāciju par norisēm valstī un pasaulē? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Vienu reizi nedēļā Vairākas reizes nedēļā Katru vai gandrīz katru dienu Dažas reizes mēnesī Retāk Nezin/ NA Neizmato 7 Cik bieži Jūs izmantojat Latvijas sabiedrisko mediju vietni lai iegūtu aktuālo informāciju par norisēm valstī un pasaulē? (Bāze = visi aptaujas dalībnieki; N=1537) Kopā 7 Katru vai gandrīz katru dienu Vairākas reizes nedēļā Vienu reizi nedēļā Dažas reizes mēnesī Latvieši 6 Retāk Cittautieši 8 0% 2 50% 7 100% Neizmato Nezin/ NA 151

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K

VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN K VPVKAC darbības atskaite Par laika posmu līdz 216. gada 31. oktobrim Lubānas novada VPVKAC VEIKTIE PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS... 1 PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU INDEKSS... 1 VEIKTO PAKALPOJUMU UN KONSULTĀCIJU

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

Sabiedrības attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Sabiedrības attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā SABIEDRISKĀS DOMAS APTAUJA Latvijas Fakti 2013. gada novembris SATURS I. METODOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA... 3 Terminu skaidrojums...

Sīkāk

Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTEKĀRI

Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTEKĀRI Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme Bibliotekāru aptauja 0.gada oktobris - novembris Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas

Sīkāk

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rikkyo University, Japan nakai[at]rikkyo.ac.jp 27 oktobris.

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi  vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas Nenovērsies! ietvaros. Kampaņas mērķis

Sīkāk

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā 2013 Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā Aptaujas rezultāti Aptauja daļēji finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG IVC programmas projekta Micropol

Sīkāk

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Ziņojums Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 29.03.2019. Ija Groza, remigrācijas jautājumu koordinatore Mērķis Palīdzēt ārvalstīs

Sīkāk

Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs

Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs Citadele Index Latvijas uzħēmēju aptaujas rezultāti 2014. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre

Sīkāk

Produkta nosaukums

Produkta nosaukums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un tās dalīborganizāciju publicitātes pārskats 0.gada janvāris decembris Publicitātes pārskats sagatavots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. DP/.../08/IPIA/NVA/00

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimene

JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimene JAUNIEŠU DROŠUMSPĒJAS VEICINĀŠANA ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS Projekts Nr 2012.EEZ/DAP/MAC/201 Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē Šis pētījuma ziņojums Jauniešu drošumspējas

Sīkāk

Flash Eurobarometer 244 The Gallup Organization Kopsavilkums Flash EB N o 244 Patērētāju aizsardzība un patērētāju tiesības (LV) Flash Eurobarometer E

Flash Eurobarometer 244 The Gallup Organization Kopsavilkums Flash EB N o 244 Patērētāju aizsardzība un patērētāju tiesības (LV) Flash Eurobarometer E Flash Eurobarometer 244 The Gallup Organization Flash Eurobarometer European Commission Patērētāju aizsardzība un patērētāju tiesības Latvijā Aptauja veikta: 2008. gada septembrī Pārskats: 2008. gada oktobris

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Latvijas Organizāciju psihologu biedrība Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem Kvantitatīvais pētījums Atskaite Rīga 2006

Latvijas Organizāciju psihologu biedrība Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem Kvantitatīvais pētījums Atskaite Rīga 2006 Latvijas Organizāciju psihologu biedrība Pētījums par profesiju segregācijas cēloņiem un stereotipiem Kvantitatīvais pētījums Atskaite Rīga 006 Saturs Ievads... Uzdevumi... Metode... Pētījuma respondenti...

Sīkāk

Pielikums Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Parakstu skaits Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija 1 Jaunjelgavas vidusskola 27 2 Pļaviņu novada

Pielikums Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Parakstu skaits Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija 1 Jaunjelgavas vidusskola 27 2 Pļaviņu novada Pielikums Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Parakstu skaits Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija 1 Jaunjelgavas vidusskola 27 2 Pļaviņu novada ģimnāzija 20 3 Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā

Baltijas jūras ziemeļu ēdamgliemene – viens no risinājumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā SOCIĀLI EKONOMISKIE FAKTORI GLIEMEŅU AUDZĒŠANAI POTENCIĀLIE IEGUVUMI, IZMANTOJOT GLIEMEŅU BARĪBU Kurzemes plānošanas reģions Baltic Blue Growth 1 Miljoni EUR Zivsaimniecība Latvijā Pēdējo 3 gadu laikā

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

Foto konkurss albumam „Vidzemē man būt

Foto konkurss albumam „Vidzemē man būt Foto konkurss albumam Vidzemē man būt! Biedrība Balvu olūts sadarbībā ar Vidzemes kultūrvēsturiskā novada pašvaldībām aicina fotogrāfus no visas Latvijas piedalīties unikāla foto albuma Vidzemē man būt!

Sīkāk

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no gada 1. aprīļa līdz gada 7. aprīlim Autoceļš Adrese, km Administratīvā teritorija Objekts / t

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no gada 1. aprīļa līdz gada 7. aprīlim Autoceļš Adrese, km Administratīvā teritorija Objekts / t Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 7. aprīlim Autoceļš Adrese, km Administratīvā teritorija Objekts / termiņš Būvuzņēmējs Atbildīgās personas (uzvārds, slodze)

Sīkāk

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc Komunikācijas ģenerāldirektorāts (C) Direktorāts attiecībām ar pilsoņiem SABIEDRISKĀS DOMAS NOVĒROŠANAS NODAĻA 2009. gada 24. martā EIROPIEŠI UN EKONOMISKĀ KRĪZE Standard Eurobarometer (EB 71) Iedzīvotāji:

Sīkāk

Microsoft Word - atskaite_providus_ doc

Microsoft Word - atskaite_providus_ doc Attieksme pret partiju finansēšanu Latvijas iedzīvotāju aptauja 2007gada septembris Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research

Sīkāk

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce Grobiņa, 26.08.2016. Inga Brieze Rīgas plānošanas

Sīkāk

Bauskas novada jaunieši & darbs ar jaunatni: pārskats un ieteikumi

Bauskas novada jaunieši & darbs ar jaunatni: pārskats un ieteikumi Cik daudz jauniešu dzīvo Bauskas novadā un kā jauniešu skaits mainījies pēdējo gadu laikā? Kur jaunieši pavada savu laiku ikdienā? Kas jauniešus apmierina un kas - neapmierina Bauskas novadā? Cik daudz

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autoceļu tīkla sakārtošana kā ekonomiskās izaugsmes stūrakmens Reinis Uzulnieks Satiksmes ministra padomnieks 2017.gada rezultāti Kopumā dažādu veidu darbi veikti 1100 km valsts autoceļu. Kapitālieguldījumi

Sīkāk

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV

questionnaire_for_the_module_2011_Latvia_LV LATVIJAS REPUBLIKAS CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, fakss: 67366658, www.csb.gov.lv PERSONU AR ILGSTOŠĀM VESELĪBAS PROBLĒMĀM VAI DARBSPĒJAS IEROBEŽOJUMIEM NODARBINĀTĪBA Darbaspēka

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Sociālo tīklu neizmērojamais spēks

Sociālo tīklu neizmērojamais spēks Sociālo tīklu neizmērojamais spēks Sociālo tīklu izplatība Latvijā lieto 2/3 Latvijas iedzīvotāju Populārākie Draugiem (1.2M/ 665 tk), Facebook (415 tk), Youtube un Twitter (180 tk/ 82 tk) Facebook & Draugiem.lv

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā 2. pielikums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumam Nr. 769 Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. 2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Jūrtaka: Nida Tallina. Daba, kultūra, pakalpojumi 24.-25. aprīlis, 2018, Liepāja, Roja Jūrtaka garas distances maršruts divās valstīs LV & EST statistika o Dienu skaits: 50; o Noietie kilometri: ~ 1230

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ATBALSTA CENTRS VISIEM KURUS SKAR HIV/AIDS HIV infekcija apdraudoša aktualitāte LV. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām RD LD konference Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Online interactive Risk Assessment Riska interaktīvā novērtēšana tiešsaistē Normatīvie dokumenti Darba aizsardzības likums MK not.nr.660 «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība» (pieņemti 02.10.2007.):

Sīkāk

МПС – СССР

МПС – СССР VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA «LATVIJAS DZELZCEĻŠ» PIEPILSĒTAS VILCIENU KUSTĪBAS DIENESTA SARAKSTS 1995/1996 g. Stājas spēkā ar 28. maiju RĪGA 1995 Pārdrukāt drīkst ar Latvijas Dzelzceļš atļauju. SATURA RĀDĪTĀIS

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma produkta attīstība Tūrisma attīstības valsts aģentūra Inese Šīrava Tūrisma attīstības valsts aģentūras Produktu attīstības vecākā eksperte 2013.gada 18.oktobrī Saulkrastos Kas ir mūsu tūristi?

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

Microsoft Word - I dala - esosas situacijas analize.doc

Microsoft Word - I dala - esosas situacijas analize.doc Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas I daļa 2011. - 2018.gadam Esošās situācijas un SVID analīze Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 1 Saturs

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

PĒTĪJUMS.doc

PĒTĪJUMS.doc Gulbenes bibliotēkas darba s, lietotāju apmācību, sniegto pakalpojumu un elektronisko resursu pieejamības izpēte un Bibliotēkas apmeklētāju/lietotāju un nelietotāju aptauja 2008/2009 Saturs Aptaujas tehniskā

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Pielikums Nr.1 Foto attēlu tematu saraksts albumam Vidzemē man būt! Nr.p.k. Daba, kultūras vēsture, vēsture Sabiedrība (notikumi, pasākumi, uzņēmumi,

Pielikums Nr.1 Foto attēlu tematu saraksts albumam Vidzemē man būt! Nr.p.k. Daba, kultūras vēsture, vēsture Sabiedrība (notikumi, pasākumi, uzņēmumi, Pielikums Nr.1 Foto attēlu tematu saraksts albumam Vidzemē man būt! Nr.p.k. Daba, kultūras vēsture, vēsture Sabiedrība (notikumi, pasākumi, uzņēmumi, amatnieki, aktīvais tūrisms utt.) 1. Aizkraukles novads

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Kantar TNS_LSFP_Iedzīvotāju sportošanas paradumi-FINAL

Kantar TNS_LSFP_Iedzīvotāju sportošanas paradumi-FINAL Latvijas Sporta federāciju padomes un Kantar TNS pētījums. Interneta un mediju ietekme uz sportošanas paradumi strādājošo Latvijas iedzīvotāju vidū Galveno rezultātu atskaite 2017. gada 20. septembris

Sīkāk

Pētījuma ziņojums Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū 6.posms Pētījuma pasūtītājs: Rīgas

Pētījuma ziņojums Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū 6.posms Pētījuma pasūtītājs: Rīgas Pētījuma ziņojums Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū 6.posms Pētījuma pasūtītājs: Rīgas domes Labklājības departaments Pētījuma veicējs: Tirgus

Sīkāk

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā 2018. gada 19. 23. marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plkst. 9 līdz 20 11; no plkst. 11 līdz 12 no plkst. 14 līdz 15

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

19.basketbola turnīrs Cēsu kauss janvāris 2003.g.dz.grupa zēni A apakšgrupa Nr. p.k. Komandas Punkti Vieta Piezīmes 1. RAPLA KK

19.basketbola turnīrs Cēsu kauss janvāris 2003.g.dz.grupa zēni A apakšgrupa Nr. p.k. Komandas Punkti Vieta Piezīmes 1. RAPLA KK 003.g.dz.grupa zēni A apakšgrupa Komandas.. 3. 4. Punkti Vieta Piezīmes. RAPLA KK Igaunija 4:9. Ķekava/VEF 9:4 3. Cēsu pilsētas sporta skola 53:33 4. Iecava/Vecumnieki 40:4 43:33 44:4 33:53 33:43 3:70

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation E-PĀRVALDES INTEGRĒTĀ INFORMATĪVĀ KAMPAŅA «VALSTS IR INTERNETĀ» Tiešraides seminārs 2015. gada 4. decembrī E-PAKALPOJUMU AKTUALITĀTES UN «VALSTS IR INTERNETĀ» REZULTĀTI Gatis Ozols Vides aizsardzības un

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint Kā gudri pārdot internetā? Turība 29.09.2016 www.gemius.lv Kas ir Linda Egle BAT absolvente mag.soc.sc. Gemius Latvia, PR & Mārketings LASAP, biedre LRA, biedre Gemius Latvia, vadītāja LASAP, valdes locekle

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidrometeoroloģiskā situācija Latvijas upju baseinos 2019. gadā Ķegums, 08.03.2019. Andris Vīksna Prognožu un klimata daļas vadītājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs RUDENS ZIEMAS PERIODA

Sīkāk

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ PILSONISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS PAMATIZGLĪTĪBĀ Rīga, 29.10.2013. Letonikas V kongress Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais Ireta Čekse Andrejs Geske Andris Grīnfelds Pedagoģijas

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Pašvaldības profils APVIENOTAIS VALMIERAS NOVADS Saturs 1. Novadu veidojošās pilsētas un pagasti Apvienotā Valmieras novada teritorijas rakstu

Pašvaldības profils APVIENOTAIS VALMIERAS NOVADS Saturs 1. Novadu veidojošās pilsētas un pagasti Apvienotā Valmieras novada teritorijas rakstu Pašvaldības profils APVIENOTAIS VALMIERAS NOVADS Saturs 1. Novadu veidojošās pilsētas un pagasti... 2 2. Apvienotā Valmieras novada teritorijas raksturojums... 2 3. Iedzīvotāju skaits un tā prognozes...

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Apstiprināta domes sēdē Protokola Nr.14, p.25 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra Kuldīgas Galvenā bibliotēka Attīstības stratēģija

Apstiprināta domes sēdē Protokola Nr.14, p.25 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra Kuldīgas Galvenā bibliotēka Attīstības stratēģija Apstiprināta domes sēdē 29.12.2015 Protokola Nr.14, p.25 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra Kuldīgas Galvenā bibliotēka Attīstības stratēģija 2016-2018 Kuldīga 2015 Satura rādītājs Ievads... 3 1.Esošās

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk