2017./2018. g. I sem. DIENA, LAIKS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2017./2018. g. I sem. DIENA, LAIKS"

Transkripts

1 2017./2018. g. sem., LKS studiju gads atorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati 1. ned. ()/2. ned. () p., Mg. dat.. Sjundjukovs 14. atorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati () doc., r. vad.z.. Gorbāns 13. īmekļa tehnoloģijas () asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 14. P M atorsistēmu arhitektūra un datoru inženierijas pamati () doc., r. vad.z.. Gorbāns 13. īmekļa tehnoloģijas () asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 14. atoru tīkli un ieskats nozarē () doc., r. dat., L. rukšāns 13. īmekļa tehnoloģijas () (5., 10., 15. ned.) lab.d. (1) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 345. t. īmekļa tehnoloģijas () (5., 10., 15. ned.) lab.d. (2) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 345. t.

2 īmekļa tehnoloģijas () (5., 10., 15. ned.) lab.d. (3) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 345. t. lgoritmi un programmēšana () prof., r. dat. U. Straujums 13. iskrētā matemātika () prof., r. dat. J. Smotrovs 14. O iskrētā matemātika () prof., r. dat. J. Smotrovs 14. lgoritmi un programmēšana () prof., r. dat. J. Zuters 13. atoru tīkli un ieskats nozarē () doc., r. dat., L. rukšāns 13. atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(1/2) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. zlīdzinošais kurss matemātikā () p. M. Balode 14. zlīdzinošais kurss matemātikā () p. M. Balode gada udens semestris

3 lgoritmi un programmēšana () lab.d.(1) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. Bs Operētājsistēmas () doc., r. vadībz.. Gorbāns 13. iskrētā matemātika () prof., r. dat. J. Smotrovs 14. Š Bs Operētājsistēmas () doc., r. vadībz.. Gorbāns 18. iskrētā matemātika () prof., r. dat. J. Smotrovs 14. lgoritmi un programmēšana () lab.d.(2) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(3/4) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. īmekļa tehnoloģijas () (5., 10., 15. ned.) lab.d. (4) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 345. t. īmekļa tehnoloģijas () (5., 10., 15. ned.) lab.d. (5) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 336. t. īmekļa tehnoloģijas () (5., 10., 15. ned.) lab.d. (6) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 345. t. īmekļa tehnoloģijas () (5., 10., 15. ned.) lab.d. (7) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 336. t gada udens semestris

4 C U lgoritmi un programmēšana () lab.d.(3) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. lgoritmi un programmēšana () pr.d. (3) doc., r. dat.. encis 14. lgoritmi un programmēšana () lab.d.(7) p., M. dat. S. ikačovs 345. t. atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(5/6) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. lgoritmi un programmēšana () pr.d. (1) doc., r. dat.. encis 14. lgoritmi un programmēšana () lab.d.(4) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. lgoritmi un programmēšana () lab.d.(8) p., M. dat. S. ikačovs 345. t. atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d.(7/8) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. lgoritmi un programmēšana () pr.d. (2) doc., r. dat.. encis 14. lgoritmi un programmēšana () lab.d.(5) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. lgoritmi un programmēšana () lab.d.(9) p., M. dat. S. ikačovs 345. t. atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d. (9/10) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. lgoritmi un programmēšana () lab.d.(6) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. atoru tīkli un ieskats nozarē () lab.d. (11/12) doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (8) (5., 10., 15. ned.)) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 345. t. īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (9) (5., 10., 15. ned.)) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 336. t. īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (10) (5., 10., 15. ned.)) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 336. t gada udens semestris

5 P K lgoritmi un programmēšana () lab.d.(10) p., M. dat. S. ikačovs 345. t. lgoritmi un programmēšana () pr.d. (5) prof., r. dat. J. Zuters 18. īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (11) (5., 10., 15. ned.)) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 336. t. lgoritmi un programmēšana () pr.d. (6) prof., r. dat. J. Zuters 18. lgoritmi un programmēšana () lab.d.(11) p., M. dat. S. ikačovs 345. t. īmekļa tehnoloģijas () lab.d. (12) (5., 10., 15. ned.)) asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 336. t. lgoritmi un programmēšana () pr.d. (4) prof., r. dat. J. Zuters 18. lgoritmi un programmēšana () lab.d.(12) p., M. dat. S. ikačovs 345. t. omiešu cipari iekavās = studentu plūsmas numurs; Katram priekšmetam un katram nodarbību veidam savs grupas numurs ar arābu cipariem iekavās; gada udens semestris

6 2017./2018. g. sem., LKS studiju gads Bs, P Kursa p ro j ek ts - C Pog, at Kvalifikācijas d a rb s - C prof., r. dat. J. Zuters 16. P M Bs, P Kursa p ro j ek ts - M Pog, at Kvalifikācijas d a rb s - M prof., r. dat. J. Zuters 16. Programmi n ženieri j a pr. d. (1) p., Mg. dat.. Sjundjukovs 18. B Lietotņu izstrāde. vidē doc., r. dat.. Kalniņa 345. t. B Lineārā algebra prof., r. dat. J. Smotrovs gada udens semestris

7 Programmi n ženieri j a doc., r. dat. V. rnicāne prof., r. habil. dat. J. Borzovs 13. Bs īmekļa teh nol oģijas asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 16. O Bs Z,, P, Pog atu struktūras un pamatalgoritmi prof., r. dat. G. rnicāns 18. Programmi n ženieri j a pr. d. (2) doc., r. dat. V. rnicāne 16. Programmi n ženieri j a pr. d. (3) prof., r. dat. L. iedrīte 12. B Biroja informā cijas sistēmas prof., r. dat. M. Vītiņš gada udens semestris

8 Matemā ti sk ā anal īze patst.d. prof., r. mat.. Bula 18. Matemā ti sk ā anal īze prof., r. mat.. Bula 18. Š Programmi n ženieri j a doc., r. dat. V. rnicāne prof., r. habil. dat. J. Borzovs 13. B Grafu teorijas elementi prof., r. dat.. mbainis gada udens semestris

9 C U gada udens semestris

10 Uzņēmējdarbības pamati sem. (1) asoc. prof., r. ekon. G. Bērziņš 13. Programminženierija pr. d. (4) doc., r. dat. M. Kravcevs 16. P K Uzņēmējdarbības pamati asoc. prof., r. ekon G. Bērziņš 13. Uzņēmējdarbības pamati sem. (2) asoc. prof., r. ekon G. Bērziņš 13. Programminženierija pr. d. (5) doc., r. dat. V. rnicāne 16. at datortīklu administratori 1. līmeņa augstākā profesionālajā studiju programmā Pog programmētāji 1. līmeņa augstākā profesionālajā studiju programmā gada udens semestris

11 2017./2018. g. sem., LKS studiju gads Bs S OCL projektēšanas rīki 1.ned. lekc. / 2.ned. lab.d. prof., r.dat. L. iedrīte 13./ 345. t. B B Suite programmēšanas vide p.. Strods 336. t. B B Suite programmēšanas vide lab.d. p.. Strods 336. t. Bs Z Lietišķā kriptogrāfija p., r. dat. M. lberts 13. P M Bs S, nformācijas sistēmu drošība p., r. dat.. Murāne 16. B Lietotņu izstrāde. vidē doc., r. dat.. Kalniņa 345. t. B Lineārā algebra prof., r. dat. J. Smotrovs 18. Bs atoru tīkli doc., r. dat., L. rukšāns 032. t gada udens semestris

12 BsP Pamatalgoritmu analīze un optimizācija prof., r.dat. G. rnicāns 18., 336. t. BsP Pamatalgoritmu analīze un optimizācija prof., r.dat. G. rnicāns 18., 336. t. O Bs atu struktūras un pamatalgoritmi prof., r. dat. G. rnicāns 18. Bs Z Kombinatorika prof., r. dat. J. Smotrovs 14. Bs Linux sistēmas programmēšana prof., r.dat. L. Seļāvo p., Mg. dat. Kr. esenbergs 312.t. Bs Linux sistēmas programmēšana prof., r.dat. L. Seļāvo p., Mg. dat. Kr. esenbergs 312.t. B Biroja informā cijas sistēmas prof., r. dat. M. Vītiņš gada udens semestris

13 Matemātiskā loģika prof., r. matem. K. Podnieks 13. BsZ Programmēšanas valodu sintakse un semantika prof., r.dat. K. Čerāns 12. Š BsS atu bāzu praktikums asoc. prof., r.dat.. Solodovņikova 345. t. Bs Bezvadu sensoru tīkli prof., r.dat. L. Seļāvo p., Mg. at. J. Judvaitis 312. t. B Grafu teorijas elementi prof., r. dat.. mbainis 14. Bs Bezvadu sensoru tīkli prof., r.dat. L. Seļāvo p., Mg. at. J. Judvaitis 312. t. B nterneta meklēšanas tehnoloģijas 12. asoc. prof., r. Ē. Šneiders lekc , gada udens semestris

14 B īmekļa dizaina pamati asoc. prof., r. māksl. S. Zariņa 12. C Formālās gramatikas doc., r. dat.. Šostaks 16. U BsS,, P atu bāzes prof., r.dat. Ģ. Karnītis 13. B atoru grafikas un attēlu apstrādes pamati doc., r. dat. K. Freivalds 12. B S p e c s e m i n ā r s B īmekļa dizaina pamati lab.d. (3) asoc. prof., r. māksl. S. Zariņa 345. t. B īmekļa dizaina pamati lab.d. (1) asoc. prof., r. māksl. S. Zariņa 345. t. B īmekļa dizaina pamati lab.d. (2) asoc. prof., r. māksl. S. Zariņa 345. t gada udens semestris

15 P K B nterneta meklēšanas tehnoloģijas 12. asoc. prof., r. Ē. Šneiders lekc , doc., r.dat. U. Bojārs lekc , , , B nterneta meklēšanas tehnoloģijas asoc. prof., r. Ē. Šneiders lekc , doc., r.dat. U. Bojārs pr. d , , , t. B nterneta meklēšanas tehnoloģijas 12. asoc. prof., r. Ē. Šneiders lekc , gada udens semestris

16 2017./2018. g. sem., LKS studiju gads B abas zinātnes doc., r. fiz.. riķis 12. B B Suite programmēšanas vide p.. Strods 336. t B abas zinātnes doc., r. fiz.. riķis 12. B B Suite programmēšanas vide lab.d. p.. Strods 336. t. P M BsS,, P Objektorientētā programmēšana prof., r. dat. U. Straujums 12. BsS,, P Objektorientētā programmēšana lab. d. (1) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. B Lietotņu izstrāde. vidē doc., r. dat.. Kalniņa 14. B Lineārā algebra prof., r. dat. J. Smotrovs gada udens semestris

17 BsZ lgoritmu sarežģītība doc., r. dat.. Belovs 12. Bs a t oru tīkli V doc., r. dat., L. rukšāns 032. t. O Programmēšanas valodas prof., r.dat. K. Čerāns 16. BsS,, P Objektorientētā programmēšana lab.d. (2) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. B Lietišķie algoritmi prof., r. dat.. mbainis gada udens semestris

18 BsZ Varbūtību teorijas un matemāt. statist. izvēlētas nod. 2.ned. prof., r. ekon. S. Bāliņa 16. BsZ Varbūtību teorijas un matemātiskās statist. izvēlētas nod. 2.ned. prof., r. ekon. S. Bāliņa 16. BsS,, P Objektorientētā programmēšana lab.d.(3) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. Š BsS,, P Objektorientētā programmēšana lab.d.(4) prof., r. dat. U. Straujums 336. t. B Grafu teorijas elementi prof., r. dat.. mbainis gada udens semestris

19 Pirmā lekcija plkst projektu pārvaldība 1. ned. no asoc. prof., r.dat. Z. Bičevska 13. C U Pirmā lekcija plkst projektu pārvaldība 1. ned. no asoc. prof., r.dat. Z. Bičevska 13. B BPS Oracle doc., r. dat.. iedrītis 18. B BPS Oracle lab.d. doc., r. dat.. iedrītis 345. t. B S p e c s e m i n ā r s gada udens semestris

20 Bs evads digitālajā projektēšanā p., M. inž. J. Šate 312. t. P K Bs evads digitālajā projektēšanā p., M. inž. J. Šate 312. t gada udens semestris