GARKALNES NOVADA VĒSTIS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "GARKALNES NOVADA VĒSTIS"

Transkripts

1 GARKALNES NOVADA VĒSTIS amatnieki baltezers berģi bukulti garkalne langstiņi makstenieki priedkalne priežlejas skuķīši sunīši suži upesciems ziemeļnieki Nr. 206 OKTOBRIS GARKALNES NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS Kopīgs tūrisma piedāvājums Apkārt Rīgai 20 partneri 15. oktobrī Olainē parakstīja sadarbības līgumu ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, tika sagatavots projekts Apkārt Rīgai vienots tūrisma piedāvājums. Rudenīgais blūzs Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas biedrība Pierīgas Partnerība, biedrība Partnerība Daugavkrasts, biedrība Ropažu Garkalnes partnerība, biedrība Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme, biedrība Stopiņu un Salaspils partnerība un biedrība Gaujas Partnerība un 14 Rīgas apkārtnes novadi Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde, lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi. Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Projekts Apkārt Rīgai vienots tūrisma piedāvājums tiek īstenots Lauku attīstības programmas gadam pasākumā Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība. GNV UZLABOJUMI LANGSTIŅOS Zeltainas lapas, sīks lietutiņš, satikšanās prieks un patīkama mūzika. Klāt senioru svētki arī pie mums Garkalnē. Zāle atkal greznā rotā ziedu vainags un koši lietussargi kļavu lapām greznojušies, turpat arī rudens ziedi, vīnstīgas un dārza lepnums ķirbīši. Grezno rotu sagādājusi Sanitas Kannenieces čaklā komanda paldies par skaistumu. Sēžam pie baltiem apetīti rosinošiem uzkodu un spirdzinājuma galdiem, mielojmies un klausāmies populāras un mīļas melodijas. Vakara vadītājs Māris Pīlādzis mums stāsta īstus brīnumstāstus par senioru dzīves atklāsmēm un saniegumiem dažādās dzīves jomās.viss ir iespējams, ja dzirkstī acis un domas raisās. Seniorus ar mīļiem pateicības vārdiem sveic pensionāru padomes priekšsēdētāja Ināra Reimane. Apsveikumus turpina domes priekšsēdētāja vietnieks G. Kniksts un deputāti, dāvinot žurnālu abonementu un gardumus. Ieskanas Viktora Zemgala samtainās melodijas. Atmiņās ataust senās dienas un stāsti, nobirst daža asara, dziedam, dejojam un līksmojam līdzi. Skumji šķirties no dziesmām, bet viss jau turpinās tikai ansambļa Sandra izpildījumā. Paldies par skaistiem svētkiem Garkalnes domei, Pensināru padomei, kafejnīcas kolektīvam un visiem klātesošiem par skaistām dziesmām un dzīvesprieku. Dzintra Kļaviņa Langstiņos uz Elenburgas ielas blakus veikalam ir izveidots jauns, moderns mantu un atkritumu šķirošanas punkts. Šajā punktā var šķirot atkritumus, kā arī nodot lietotas drēbes. Lūgums atkritumus šķirot atbildīgi, ievērojot attiecīgās norādes un instrukcijas, kuras izlasāmas uz vietas. Uz Rīgas ielas Langstiņos notiek labiekārtošanas darbi, vietām jau redzamas gājēju celiņa aprises. Satiksme pašlaik uz Rīgas ielas ir apgrūtināta, lūgums uzmanīties un paldies par sapratni saistībā ar remonta darbiem. GNV

2 Paziņojums par izsoli Veiks meža izstrādes darbus pie Baltezera ciema SIA Rīgas meži veiks meža izstrādes darbus Baltezera ciemata tuvumā Garkalnes novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā. Darbi tiks veikti atbilstoši Garkalnes novada teritorijas plānojumam meža teritorijā Saimnieciskie meži (M). Kailcirtes tiks zāģētas teritorijās, kur pēc Garkalnes novada teritorijas plānojuma ir atļauts veikt galveno cirti un mežaudzēm ir atbilstošs galvenās cirtes vecums. Zarus un citus ciršanas atlikumus darba gaitā un pēc darbu pabeigšanas paredzēts no meža izvest, atstājot no zariem tīru un sakoptu vidi. Meža izstrādes darbi Garkalnes ciema tuvumā tiks veikti 18,6 ha lielā platībā. Informācija par notiekošajiem un plānotajiem darbiem tiek publicēta SIA Rīgas meži mājas lapā, ievietota Garkalnes novada domes mājas lapā un novada laikrakstā, kā arī informatīvos plakātos pie ziņojumu dēļiem un pašvaldības ēkas ziņojumu stenda. Teritorijā, kurā notiks mežistrādes darbi, dabā tiks izvietoti informatīvie stendi un brīdinājuma zīmes. Darbu plāns Darbi tiks uzsākti gada oktobra mēnesī; Darbi tiks pabeigti gada decembra mēnesī. Garkalnes novada domes Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoles komisija paziņo, ka tiek rīkota atklāta nekustamā īpašuma atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli. Izsoles objekts: pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums neapbūvēts zemes gabals, adrese - Mežrožu iela 10, Garkalnē, Garkalnes novadā (kadastra Nr ). Izsole notiks: gada 6. novembrī plkst , Brīvības gatvē 455, Rīgā, Garkalnes novada pašvaldības ēkas 3. stāvā pārrunu telpā. Nosacītā izsoles sākuma cena EUR 18500,00 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi). Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Izsoles Dalības maksa - EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles Drošības nauda - EUR 1850,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Darbi, katrā posmā notiks sekojošā secībā: 1. Meža ceļu infrastruktūras sakārtošana atbilstoši meža izstrādes transporta vajadzībām; 2. Koku ciršanas un kokmateriālu izvešanas darbi; 3. Zaru un citu ciršanas atlikumu izvešanas darbi; 4. Meža ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbi; 5. Minētie darbi visā darbu posma teritorijā var norisināties arī vienlaicīgi, vai uz laiku apturēti, iestājoties nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Ierobežojumi Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ konkrētajā teritorijā, kur norādīti attiecīgie cirtes veidi, būs spēkā sekojoši ierobežojumi: 1. Aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība visā teritorijā, t. sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs; 2. Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes teritorijā mežā, uz meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm. Minētie ierobežojumi neattieksies uz SIA Rīgas meži darbiniekiem un meža izstrādes un kokmateriālu transportēšanas darbu veikšanā piesaistītajiem uzņēmējiem. Atbildīgais par darbiem šajā objektā: Mežsaimnieciskā uzraudzība Andris Upenieks Izsoles Dalības maksa un Drošības nauda iemaksājami Garkalnes novada pašvaldības bankas kontā LV62UNLA , A/S SEB banka, Vidzemes filiālē, (bankas kods UNLALV2X), norādot iemaksas mērķi līdz Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz gada 1. novembrim, plkst , Garkalnes novada domes ēkas 3. stāvā, sekretariātā, Brīvības gatvē 455, Rīgā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Garkalnes novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Garkalnes novada dome/izsoles. Nekustamā īpašuma apskate, iepriekš saskaņojot to pa tālruni , Garkalnes novada domes Nekustamā īpašuma daļā. Izsoles uzvarētājam, samaksa par izsolē iegūto nosolīto nekustamo īpašumu veicama līdz Pasts pāriet uz vienotu informatīvo tālruni Veidojot mūsdienīgu Klientu centru ar klientiem ērtiem apkalpošanas principiem un modernu infrastruktūru, Latvijas Pasts pāriet uz vienotu informatīvo tālruni, nodrošinot visā valstī identiskus klientu apkalpošanas standartus, klientu problēmu un jautājumu vispusīgu apzināšanu, kā arī to uzskaiti un analīzi. Attālinātās klientu apkalpošanas instrumenti tālruņa zvani un mobilās īsziņas, e-pasta vēstules un ziņas sociālajos tīklos līdz ar Klientu centra modernizāciju tiek apkalpoti vienuviet, tādējādi ļaujot izprast klientiem visā Latvijā būtiskos jautājumus par pasta pakalpojumiem, atrast un novērtēt nepilnību cēloņus un sniegt korektu palīdzību klientiem. Mūsdienīgs un klientiem draudzīgs Klientu centra modelis izveidots, ņemot vērā, ka pasta nodaļu primārais darba uzdevums ir klientu klātienes apkalpošana attiecīgajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, bet noslogotākajā darbalaikā atbildēt uz tālruņa zvaniem visās gandrīz 400 pasta nodaļās ne vienmēr ir iespējams. Konsultāciju sniegšana pa tālruni un cita veida attālinātā klientu apkalpošana īpaši problemātiska mazajās pasta nodaļās, kur strādā tikai viens darbinieks. Latvijas Pasta Klientu centrs pasta nodaļu ienākošo zvanu pakāpenisku pārņemšanu uzsāka gada nogalē, un šobrīd centralizēta attālinātā komunikācija tiek nodrošināta visās 382 pilna spektra pasta nodaļās. Pārkārtojot līdzšinējos resursus un uzlabojot efektivitāti, klientu apkalpošanā patlaban strādā 21 klientu apkalpošanas speciālists. Plānots, ka to skaitu tuvākajā nākotnē papildinās arī virtuālie asistenti. Latvijas Pasta Klientu centra kontakti tālrunis vai , e-pasta adrese info@pasts.lv, darbdienās no plkst. 8 līdz 17. Dzejkoncerts Grēcinieka lūgšana Jānim Peteram 80 Un pavisam nemanot mūs ir apmeklējis septembris, kurš ar sev neraksturīgajiem aukstajiem laika apstākļiem ceļa somā sev līdzi nes Dzejas dienu noskaņas, kuras izkaisa līdz ar rudens lapām pār mūsu skaisto Latviju. Dzejas dienu ietvaros 24. septembrī Garkalnes novada bibliotēkā viesojās Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un mūziķis Māris Kupčs ar dzejkoncerta programmu Grēcinieka lūgšana, kas tika veltīta Jāņa Petera 80 gadu jubilejai. Uz dzejas vakaru bija ieradušies daudz apmeklētāju, visnegaidītāko un patīkamāko pārsteigumu radija Garkalnes skolas 9. klases audzēkņi, kuri izrādija interesi par pasākumu apmeklējot to kuplā skaitā. Ar dzejnieka J. Petera dzejoļiem un dziesmām (ar dzejnieka vārdiem) aktrises izpildījumā tika radīta mājīga un patīkama gaisotne. Vēlētos pateikt paldies par jauko pasākumu un patīkamās noskaņas radīšanu aktrisei S. Jevgļevskai, mūziķim M. Kupčam, apmeklētājiem, kuri baudīja un palīdzēja radīt patīkamo noskaņu ar savu klātbūtni kā arī paldies Garkalnes novada domei par finansiālo atbalstu, lai pasākums varētu notikt. Uz tikšanos arī turpmāk! Garkalnes novada bibliotēkas vadītājs E. Krūmiņš GARKALNES NOVADA VĒSTIS Laikrakstu lasiet arī Izdevējs: Garkalnes novada dome, Brīvības gatve 455, Rīga LV Tālrunis ; fakss , dome@garkalne.lv Iznāk kopš gada decembra. Reģistrācijas Nr Tipogrāfija Veiters, tirāža 4000 eksemplāru. Iznāk reizi mēnesī. Izdevumu apmaksā Garkalnes novada dome. Materiālus publicēšanai sagatavojis Domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Mārcis Bauze-Krastiņš ( , e-pasts: gnv@garkalne.lv). Informāciju, ieteikumus, interesantas materiālu tēmas lūdzam sūtīt uz e-pastu vai iesniegt Domē līdz mēneša sākumam. Laikrakstu Garkalnes Novada Vēstis Garkalnes novadā izplata kurjeri: Armands ( ): Amatnieki, Sunīši, Upesciems (Ziedu ielas, Dārzniecības iela, Karpu iela, Smenas rajons) Berģi, Bucīši, Bites, Pleskavas šoseja ap Depo, Suži, Priedkalne, Bukulti, Alderi, Baltezers, Priežlejas. Dagmāra ( ): Langstiņi, Ziemeļnieki, Padebeši, Garā jūdze, Dumbrāji, Upesciems (līdz Ziedu 15), Makstenieki, Zaķumuiža, Skuķīši, Garkalne, Remberģi, Stacija Krievupe, Remberģi, Cīrulīši. Izdevējs neatbild par autordarbu saturu. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 2 GARKALNES NOVADA VĒSTIS OKTOBRIS 2019

3 Koris Garkalne uzsāk nu jau septīto sezonu Gluži tāpat kā skolēniem, studentiem un skolotājiem, kam pirmais septembris iezīmē jauna gada sākumu, arī dziedātājiem un dejotājiem septembris iezīmē jaunu starta punktu. Nu jau septīto gadu arī jauktā kora Garkalne dziedātāji septembri var saukt par savu jauno sākumu. Pagājušajā sezonā aizvadīti daudzi bezgala skaisti notikumi ciemošanās pie draugu koriem Liepājā, Ulbrokā un Ropažos, Ielīgošanas koncerts kopā ar citiem Garkalnes novada kolektīviem, kā arī dziesmu svētki Vidrižos, kas simboliski skaita kora piecgades pašā pirmajā kora darbības sezonā devāmies uz svētkiem Vidrižos, un arī gada vasarā atgriezāmies šeit. Viens no aizgājušās sezonas lielajiem stūrakmeņiem kora piecu gadu jubilejas svinības, kas kultūras centrā Berģi pulcēja dziedātāju ģimenes un kora draugus, arī korus Līvzeme un Ropaži. Pamatīgajā Garkalnes repertuārā netrūka ne neparastu tautasdziesmu apdaru, ne Emīla Dārziņa Lauzto priežu, ne vēl neskaitāmu dziesmu, kas korim šo piecu gadu laikā kļuvušas sirdsmīļas. Līdzās dāvanu un ziedu klēpjiem, ko saņēmām koncerta laikā, vislielāko dāvanu bijām ieguvuši jau iepriekš Guntara Rača un Raimonda Paula komponētu dziesmu īpaši korim Garkalne kora himna No visām debess pusēm savu pirmatskaņojumu piedzīvoja piecgades koncerta noslēgumā. Kārtējo reizi bijām vienojušies izbaudīt zelta rudeni draudzīgajā Garkalnes novada senioru sabiedrībā. Tik daudz kas redzēts mīļajā zemītē Latvijā! Uz kuru pusi vēl nav būts? Ko vēl gribētos redzēt un baudīt? Tik kairinoši vilina skaistais, siltais rudens! Un kā vienmēr laika apstākļi mūs lutina. Dodamies uz Ziemeļvidzemi, uz Alojas pusi. Šoreiz ar noteiktu mērķi lielogu dzērvenes. Ziemā veselību uzturēsim, mielosimies ar daudzveidīgajiem našķiem no dabas produktiem. Kā vienmēr mūsu pastāvīgā gide Zaiga kopā ar Ināru Reimani noorganizē braucienu ar noteiktu mērķi, apvienot patīkamo ar lietderīgo, ar iespēju papildināt krājumus ziemai. Arī neslēptu interesi raisīja uzzināt vairāk par Vidzemes lībiešu garīgo mantojumu. Gūstam pieredzi, ka pagātnes liecības ir jūtamas ik vienā Latvijas nostūrī. Sevišķu gandarījumu sagāda lauku laužu darba mīlestība, uzņēmība, čaklums, enerģija riskēt, uzdrošināties, darboties, nevis diedelēt pabalstus. Laukos tomēr cilvēki ir daudz optimiskāki un darbīgāki. Senču gars viņus pavada un iedvesmo, kā vidējo, tā jauno paaudzi. Mantinieki atgriežas sentēvu sētās. Kā jau zināms dzērvenes ir saistītas ar purva elpu, tā arī šoreiz sajūsmu radīja Ārgaļu dzimtas senču aicinājums cienīt un turpināt vecvecāku īpašuma 100 ha lielo atgūto purvu, ko ieskauj krūmājs un mežs. Ilgi nedomājot, lēmums bijis nemainīgs, audzēt dzērvenes. Sacīts, darīts! Žēl, ka dzīvojamā māja nav sagaidījusi savus saimniekus. Vienīgi vecā laukakmeņu saimniecības ēka, kurā kolhozu laikos dzīvoja lopi, tā saglabājusies līdz mūsdienām. Tur jaunie saimnieki ierīkojuši dzērveņu pēcapstrādes cehu ar visu nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu veiksmīgi strādāt, kā arī uzņemt un iepazīstināt viesus ar ražošanas procesiem. Tur viss ir jauno saimnieku lolojums. Sēklas un stādi atvesti no Amerikas. Tik tālu viss noticis kā nākas, bet lai sagaidītu pirmo ražu jāpaiet četriem gadiem. Veiksmes un labvēlīgu apstākļu gadījumā cerības ir ievākt 10 tonnas ogu no hektāra, pēc tam to realizējot dažādos produktos, sulā, sukādēs, marmelādē un citos. Ārgaļu saimnieku ražojumi, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, sastopami ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs. Lokācijas vieta atrodas tikai 77 km attālumā no Rīgas. Sevišķu interesi mūsu senioros izraisīja ciemošanās atmiņu ceļos pie dzejnieku Friča un Jāņa Bārdu dzimtas pēdējiem pēctečiem. Tās ir mājas ar īpašu auru, ko izjūt katrs, kas šurp atbrauc. Te var smelties spēku savai dvēselei no Bārdu dzimtas stipruma. No zemes dēla ar zvaigžņu Līdzās piecgades koncertam tikpat nozīmīgs notikums bija arī dalība pirmajā starptautiskajā konkursā Pasaules kausā folklorā Ukrainā, Čerņivcos. Līdzās 86 folkloras kopām, dejotāju grupām un instrumentāliem ansambļiem no Ukrainas, Gruzijas, Bulgārijas, Moldovas un vēl citām valstīm arī mēs uzstājāmies Vasaras dārzā Čerņivcos. Konkursa diena sākās jau visai agri dāmām, kam aube vēl nav pastāvīgā galvassega, vēl pirms brokastīm bija jāuzpin glīti vainagi no viesnīcas apstādījumu kātiem, pēc tam brokastis, kuras šoreiz iesākām ar valsts himnu 4. maija rīta šis ir svēts pienākums, un jau mazliet pēc 9:00 bijām klāt konkursa norises vietā. Konkursā izpildījām 3 dziesmas: Rikšiem bērīti es palaidu A. Auzāna, A. Palkeviča un E. Lindes apdarē, Ē. Ešenvalda Ainavu ar ganiem, kā arī E. Melngaiļa Jāņuvakaru. Visas dziesmas tik atšķirīgas, tomēr vienlīdz mīļas teātra estrādē izskanēja patiesi skaisti un skanīgi. Liels paldies jāsaka arī koncertmeistarei Līgai Vasiļjevai, kas palīdzēja mūsu uzstāšanos padarīt vēl skanīgāku un bagātīgāku. Nākamajā dienā piedalījāmies arī noslēguma ceremonijā, kur izpildījām Sešus mazus bundziniekus Ērika Ešenvalda apdarē. Šoreiz līdzi mums bija arī dažādi mūzikas instrumenti bļodas un katlu vāki, paši katli un pannas. Komiskā dziesma un izpildījums radīja smieklus un smaidus citu dalībnieku vidū, lai gan viņi nesaprata ne vārda. Tas laikam arī ir viens no dziedātāja dvēseli tāds ir šīs dzimtas moto. Vectēvam bijuši astoņi bērni, tomēr līdz mūsdienām nodzīvojis tikai viens mantinieks. Šeit tikām cienāti ar brīnumgardām pašgatavotām zāļu tējām, plātsmaizītēm un pīrādziņiem. No saimniekiem izjutām patiesu viesmīlību un sajūtu, ka esam gaidīti. Nu nekādi nevar paiet garām Katvaru muižas spēcīgajam liepu parkam, kurš veidots itāļu stilā un kurā uzņemtas tādas latviešu filmas kā Tās dullās Paulīnes dēļ, Bille un citas mākslas filmas. Slavenā stārķu piemiņas vieta Staicele īpaši saistās ar vietu, kur baudīt sakoptu pilsētvidi, skatīt mazās tēlniecības formas un izjust vietējo iedzīvotāju Vidzemes lībisko garu un uzņēmību. Īsts pārsteigums bija Alojas pilsēta mūsdienās. Skaistajā mazpilsētiņā ir iespēja iepazīt 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma vēsturisko koka apbūvi, savdabīgo lībiešu kultūras mantojumu, baudīt Salacas īpatnējo tecējumu, jūsmot par Ozolmuižas un Ķiruma ezeriem, no skatu torņa vērot gleznaino Ungurpils ezeru ar peldošajām salām, kuras vēja ietekmē dreipē pa 2 km garo ezeru no viena krasta un otru. Tās salas ir apaugušas ar senatnīgiem kokiem un krūmiem. Kaut kas mistisks! Apbrīnas pilnas ir sakoptās sētas un dārzi. Nemaz vairs nevelk atpakaļ uz galvaspilsētu. Alojas novada pašvaldība ir viena no pirmajām Latvijā, kura īstenojusi zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību un izmantojusi koku kā pamata buvniecības materiālu sabiedrisku ēku celtniecībā. Alojieši lepojas ka gadā Gada balvas pasniegšanas ceremonijā nominācijā Gada zaļākais iepirkums balvu saņēma bibliotēkas plaša profila objekts ezera krastā, iecienīts apkārtnes sabiedrisko pasākumu rīkošanā. Nedrīkst neuzskaitīt daudzos apskates objektus: dzejnieka Ausekļa krūšu tēls un kapavieta, piemiņas akmens Alojas novadniekiem, īpašā virsdiriģentu stādītā ozolu birzs, Kristus piedzimšanas Pareizticīgo baznīca, no laukakmeņiem būvētā un sarkaniem ķieģeļiem bizantiešu stilā rotātā, gadā iesvētītā. Kā arī Kārļa Zāles gadā veidotais piemineklis brīvības cīņās kritušajiem alojiešiem. Tas pārdzīvojis kara laiku, izgulējis kaut kādā sētmalē, beidzot atjaunots un nokļuvis tur, kur to iecerējis novietot dižais Kārlis Zāle. Cik daudz nezināmu vēstures liecību glabā mūsu zemītes attālākie nostūri. Lilita Šica galvenajiem uzdevumiem nodot vēstījumu caur mūziku, nevis vārdiem, un tas mums izdevās godam. Konkursa noslēgumā vēl kopā ar visiem dalībniekiem nodziedājām ukraiņu iemīļotu dziesmu Moja ridņa, kas kļuva arī par šī ceļojuma neoficiālo himnu Garkalnes dziedātāju vidū. Uz tikpat priecīgas un pacilātas nots sagaidījām arī konkursa rezultātus, iegūstot pirmo pakāpi un zelta medaļas pirmās medaļas kora pastāvēšanas vēsturē. Arī šī sezona būs visnotaļ darbīga un pilna ar pārsteidzošiem koncertiem. Nāciet ciemos, būs skaisti! Kora dziedātāju vārdā Z. Grudule Seniori atkal ceļo GARKALNES NOVADA VĒSTIS OKTOBRIS

4 Dzejas mēnesis Berģu skolā Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā mācību gads sākas ar dzejas rindām, pirmās klases skolēniem piesakot sevi kuplajā skolas saimē un ieskandinot Zinību dienu. Arī pēc svētkiem skolēni turpina dzejas svētkus svinēt, dzejoļus lasot, ierakstot, radot, vizualizējot, izdziedot, pat izcepot un ļaujot velosipēdam iegriezt dzejas ratu uz Vecrīgas ielu bruģakmens. Mācību gadu skolēni uzsāka noslēpuma atklāšanā, meklējot tā kontūras un izceļot to gaismā, mēģinot radīt savus dzejoļus, kas atbalsojas Roberta Mūka sacītajā, ka vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā. Kopā ar latviešu valodas, literatūras skolotājām Ievu Križevicu un Indru Krastiņu literatūras stundās 5.-9.klašu skolēni sacerēja un vizualizēja savus dzejoļus, kas bija skatāmi skolēnu radošo darbu izstādē skolas gaiteņos. Īpaši jāizceļ 8.a klases skolēni (Paula Lea, Samanta, Aiga, Elīza, Marta), kuri atsaucās skolotājas Ievas aicinājumam, izveidojot un iekārtojot pašiem savu izstādi skolas 3. stāvā ne tikai ar pašsacerētu dzejoļu tekstiem, bet arī ar saviem zīmējumiem un instalācijām, kas papildina pašsacerētā dzejoļa saturu, radot tā atklāsmi vēl citos mākslas žanros klašu skolēni pašsacerētos dzejoļus literatūras stundās lasīja saviem vienaudžiem, iepazīstinot ar savu jaunradi un mācoties uzstāties publikas priekšā. Labākie skolēnu darbi pārstāvēs skolu un novadu R. Mūkam veltītajā jaunrades konkursā, ko organizē Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība un R. Mūka muzejs. Kamēr dzejoļi vēl tikai ceļā uz Galēnu novadu, 11. septembra pēcpusdienā 7.a klases skolēni, atzīmējot gan Dzejas dienas, gan ieripojot Eiropas Mobilitātes un Sporta nedēļā, kopā ar klases audzinātāju, latviešu valodas un literatūras skolotāju Ievu Križevicu devās sportiski azartiskā velobraucienā no Upesciema uz Ojāra Vācieša muzeju, kas atrodas Pārdaugavā Māras dīķa krastā. Paldies O.Vācieša muzeja vadītājai Ievai Ķīsei par burvīgo sagaidīšanu ar tēju, cepumiem un āboliem burvīgā ābeļdārzā, paldies jauniešu vecākiem, kas man uztic savus lolojumus! Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā caurviju prasmes skolēniem nav nekas svešs, jo skolotāji cits ar citu sadarbojas jau pirms bija radies projekts Skola 2030, mūsu skolas skolotājiem nekas jauns tas nav. Dzejas dienu mēnesī literatūras stundās skolēni kopā ar skolotāju Ievu Križevicu un skolotāju Indru Krastiņu ne tikai lasīja un rakstīja dzejoļus, bet tos arī vizualizēja, kā arī mācījās izmantot digitālās prasmes, piedaloties Latvijas Nacionālās bibliotēkas 100gades akcijas Dzejas rats 1919 ciklā Lasi skaļi, ko izveidoja LU LFMI vadošie pētnieki. Skolēniem tika dota iespēja skaļi nolasīt kādu no gadā tapušiem un/vai publicētiem 100 dzejoļiem un to ierunāt, tādējādi apsveicot bibliotēku 100. jubilejā. Skolēni praksē mācījās izmanto e-pastu, ierakstīt savu balsi un to sadzirdēt, kas vienmēr ir satraucoši, lejuplādēt un to nosūtīt LU LFMI pētniekiem, kas izvērtē ieraksta kvalitāti un publicē kur nu var arī sadzirdēt mūsu skolas skolēnu balsis, ierunājot 100 gadus vecus dzejoļus. Jāizceļ 5.b klases skolēni (īpaši Ance V., Juliana, Keita), kas ne tikai gana labi paši tika galā ar šo uzdevumu, bet pat gāja palīdzēt dažām vecāko klašu skolēnu grupām, lai konsultētu, kā ierakstāms, lejuplādējams un elektroniski nosūtāms Dzejas rata dzejolis, apliecinot, ka digitālās prasmes ir izkopjamas un izmantojamas ne tikai informātikas stundās, bet arī literatūrā un citos mācību priekšmetos. Savukārt 9. klases skolniece Betija Neļķe mājturības un tehnoloģijas stundās gūtās iemaņas varēja realizēt gatavojoties citādai literatūras stundai Ciemos pie A. Čaka, pagatavodama no A. Čaka recepšu grāmatas gardus jo gardus siera stienīšus, ar kuriem ieradās uz literatūras stundu, kur jau skolēnus gaidīja skolotāja Ieva Križevica, aicinot ar dažādām kūciņām doties ciemos pie A. Čaka. Skolēni mācību stundā ne tikai mielojās ar kūciņām, dzēra tēju, kafiju, bet arī lasīja A. Čaka dzeju, pārrunāja un diskutēja par izlasīto, dziedāja un runāja no galvas dzejoli Atzīšanās. Īpaši jāizceļ Dominika Dadzīša emocionāli izjustā dzejoļa deklamēšana no galvas, kas aizkustināja un pārliecināja, ka A. Čaks ir aktuāls arī 21. gadsimta jauniešiem. Ar kalendārā norauto pēdējo septembra mēneša dienu, dzeja Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā neizgaist, tā turpina būt turpat līdzās. Jau oktobra sākumā 7.a klases skolēni turpinās iepriekšējos gados iedibināto tradīciju braukt uz Jūrmalu, lai iepazītu tuvāk Raiņa un Aspazijas dzīves vietas, kur radušies viņu daiļdarbi, domas un pārdomas, cerot, ka skolēnus neatstās vienaldzīgus redzētais, piedzīvotais, sajustais, ka pašiem reiz taps lieli un paliekoši darbi. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolotāja Ieva Križevica Ar jaunu elpu un radošu garu Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā iesācies jaunais mācību gads Spoži nospodrinātas kurpes, krāšņas matu lentas, svētku tērpi, rudens puķu pušķis rokās, mirdzošas acis un mazliet bailīgs smaids sejā - šādi 2. septembra rītā Berģu muižas pagalmā pulcējās 1. klašu skolēni. Savu klašu audzinātāju M. Ozolas, I. Baumanes, L. Mauriņas, 9. klašu skolēnu un audzinātājas I. Milleres pavadībā svinīgi ienāca Zinību dienas svētku laukumā, kur viņus sagaidīja citi Berģu skolas skolēni, domes pārstāvji, vecāki un skolotāji. Ar katru gadu skolēnu skaits skolā pieaug. Šogad jau otro gadu mācības skolā uzsāk trīs 1. klases ar 63 skolēniem. Pacilātu noskaņojumu veidoja arī skolas profesionālās ievirzes mūzikā orķestra skaistie muzikālie priekšnesumi. Paldies orķestrim un tā vadītājam E.Šķetrim! Vairākas klases saņēma balvas par sasniegumiem pagājušā mācību gadā, proti, par labiem klases vidējiem vērtējumiem, par aktīvu darbošanos izlietoto bateriju vākšanas konkursā un vislielāko savākto bateriju svaru. Apbalvotām klasēm ir iespēja ar atlaidēm apmeklēt vairākas ekskursiju vietas Latvijā. Paldies Garkalnes novada domei par skaistajām dāvanām 1.klašu skolēniem! Pirmā šī mācību gada nedēļā 1. klasēm bija adaptācijas nedēļa, kuras laikā tika iepazītas skolas ēkas un apkārtne, klases biedri, skolas biedri, skolotāji un skolas darbinieki. Savukārt iepazīstināt ar ceļu satiksmes drošības noteikumiem un zināšanas nostiprināt kopā ar 1. klašu skolēniem bija ieradušies pašvaldības lietu inspektore K. Mālniece un runcis Rūdis. Adaptācijas nedēļa noslēdzās ar 1. klašu skolēnu Apliecību svētkiem. Dzejas dienu ietvaros Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā viesojās Lāsma Adamoviča, kura ne- sen izdeva grāmatu Saulesrūķis. Viņa bērniem stāstīja par grāmatas tapšanas gaitu, problēmām un veiksmēm. Sarunā skolēniem veidojās izpratne par prasmēm, kuras noderīgas grāmatas rašanās procesā. Autore labprāt atbildēja uz skolēnu jautājumiem un uzdāvināja skolas bibliotēkai vairākas šīs savas grāmatiņas. Paldies grāmatas autorei par atsaucību un vēlam, lai top jauni un aizraujoši darbi! Latvijas 100 gades projekta Latvijas Skolas soma un Latvijas dzejas dienu ietvaros pie Berģu skolas klašu skolēniem viesojās mākslinieki ar muzikāli poētisku koncertprogrammu Neikens jaunu vārdu sauca. Piedalījās komponists Maris Lasmanis, aktrise Anita Grūbe, dziedātājs Imants Erdmans. Koncertā izskanēja mācītāja, skolotāja, rakstnieka, kultūras un izglītības darbinieka Jura Neikena dzejas un prozas lasījumi, kurus caurvija komponista M.Lasmaņa liriskās un skaistās dziesmas ar J.Neikena vārdiem un Imanta Erdmaņa skanīgiem dziedājumiem. Paldies viesiem par brīnišķīgo koncertu un radīto pacilāto noskaņojumu dienai! Dzejas dienu ietvaros skolā bija vērojama arī skolēnu radošo darbu izstāde Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaismā. /R.Mūks/ Skolēnu pašu radītos dzejoļus, prozas un vizuāli radošos darbus varēja aplūkot izstādē, kas tika izkārtota skolas ēkas visos 3 stāvos. 20. septembris Berģu skolā iesākās līdzīgi kā daudzās citās Latvijas skolās plkst skolas saime pulcējās muižas pagalmā un iesāka Olimpisko dienu ar kopīgu vingrojumu kompleksu. To klātesošajiem iemācīja 9. klašu skolēni sporta skolotāju Zintas un Oskara Šestakovsku pavadībā. Šī gada Olimpiskās dienas sauklis bija Nāc un vingrot sāc!. Pēc kopīgas vingrošanas visi devās piedalīties klašu savstarpējās sacensībās un aktivitātēs tika pārbaudīta katras klases saliedēšanās prasmes gan darbojoties ar bumbām spēlējot futbolu, volejbolu un basketbolu, gan velkot riepas un gan citas sportiski radošas aktivitātes. Paldies sporta skolotājiem un 9. klašu jauniešiem, kuri iesaistījās olimpiskās dienas organizēšanā un vadīšanā. Paldies visiem klātesošajiem par aktīvu darbošanos un jauko noskaņojumu! 26. septembrī sadarbībā ar K.Mālnieci un raidījumu Zebra pie Berģu skolas 3. un 4. klašu skolēniem viesojās Droša ceļa skola, lai, praktiskās nodarbībās un sarunu ceļā, bērnus mudinātu ievērot drošību gan šķērsojot ielu, gan pārvietojoties ar vecākiem kopā mašīnā. Praktiskās nodarbībās katrs varēja izprast, cik bīstami ir doties ceļā, ja neesi piesprādzējies ar drošības siksnu un cik garš ir automašīnas bremzēšanas ceļš dažādos laika apstākļos. Paldies K. Mālniecei un Droša ceļa skolas pārstāvjiem! 30. septembrī skolas abās ēkās skolēni varēja piedalīties un izbaudīt ikgadējā Jumja gadatirdziņa radošo gaisotni un gardumu smaržu kā gaisā, tā vēderos. Ikviens ar saviem roku darinājumiem varēja piedalīties šajā tirdziņā un parādīt izdomu un talantu. Kā jau ierasts, tirdziņā netrūka ne gardumu, ne dārza velšu, ne interesantu un radošu rokdarbu, rotaļlietu un skolai noderīgu lietu. Paldies skolēniem un viņu vecākiem par izdomu, atsaucību un līdzdarbošanos! Paldies skolas saimniekam un palīgiem par sarūpētām tirgošanās vietām! Pirmo oktobra nedēļu noslēdza Skolotāju diena, kuru parasti svin visās Latvijas skolās. Pie Berģu skolas skolotājiem ciemojās viesis M. Kalnciems, kurš dalījās ar skolotājiem savās zināšanās izpratnē par laimi un novadīja izglītojošu lekciju Cilvēks ir radīts laimei. Šķiet viss ir tik saprotams un vienkāršs, tomēr ikdienas steigā piemirsts. Pēc sirsnīgās lekcijas skolotājiem bija iespēja izstaigāt jaunās skolas piebūves ēku un pagalmu, ekskursijā visi devās gida pavadībā. Tika ievēroti visi drošības pasākumi skolotāji noinstruēti par drošību būvobjektā, tika uzģērbti speciālas vestes un ķiveres. Skaista un plaša solās būt jaunā ēka! Vakara izskaņā skolotāji apmeklēja Nacionālā teātra izrādi Pūt vējiņi. Paldies domes pārstāvjiem un būvfirmai par brīnišķīgo iespēju ieskatīties jaunajā skolas ēkā! Paldies domei par sarūpēto kliņģeri, paldies par palīdzību skolas saimniekam E. Krampānam, kultorgam E. Krampānei, paldies skolēnu līdzpārvaldei par ieguldīto darbu svētku rīkošanā, paldies 5.a klasei un skolotājai L.Misānei par muzikālo sveicienu, paldies 9. klases jauniešiem, vecākiem un audzinātājai par ziediem un bagātīgi klāto galdu, paldies 7.a klasei un skolotājiem I.Križevicai, D.Lapsiņai, D. Ļeļevam par pagatavotajiem saldajiem našķiem, paldies 8.b klasei par rudens radošo darbu izstādi, paldies 5.b klasei un skolotājai I. Križevicai un I.Smilgai par atbalstu, veidojot apsveikumus skolotājiem, paldies 8., 9. klašu jauniešiem, kuri pilnveidoja jaunas prasmes un mācījās būt par skolotājiem! Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas DVAJ I. Smilga 4 GARKALNES NOVADA VĒSTIS OKTOBRIS 2019

5 Septembra aktivitātes Garkalnes skolā Jaunais mācību gads Garkalnes skolā iesācies darbīgi un aizrautīgi. Līdzās mācību darbam jau pirmajā mēnesī skolēni aktīvi iesaistījās dažādās ārpusstundu aktivitātēs. Pirmā septembra nedēļa lutināja ar siltu, saulainu laiku, un to steidzāmies izmantot, tāpēc 6. septembrī visi klašu skolēni devās rudens pārgājienā. Maršruts nebija garš galamērķis Garkalnes karjers, bet, tur nonākot, bija jāiziet 11 kontrolpunkti, kuros 9. klases skolēnu vadībā nācās pierādīt erudīciju, atjautību, veiklību un klases sadarbības prasmes. Daļa skolēnu (6.-8. klase) pārgājienā devās pa citu maršrutu. To organizēja Eiropas Sociālā fonda veselības veicināšanas un slimību profilakses centra pārstāvji aktivitātes Pasākumi visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un pusaudžu saliedētībai ietvaros. Te skolēniem vajadzēja gan nokļūt kontrolpunktos un veikt tur paredzētos uzdevumus, gan pa ceļam darba lapās atbildēt uz jautājumiem par novada ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru, veselīgu dzīvesveidu, gan meklēt pa ceļam Iepazīstam savu skolotāju un pasaulslavenu komponistu mūziku 26. septembrī Garkalnes MVP zālē izskanēja jautājumi: Ko mēs zinām par saviem skolotājiem? Ko mēs zinām par cilvēkiem, ar kuriem kopā esam no agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai vai vakaram? Varbūt kādu savu skolotāju nereti redzam televīzijā, kādā koncertā. Varbūt zinām to, ir vai nav precējies, cik bērnu ģimenē, ar kādu automašīnu brauc un vēl kādus sīkumus. Mēs noteikti nezinām, ka skolotājs ir starptautisko konkursu laureāts, ka piedalās meistarklasēs, ka koncertē ar slaveniem mūziķiem un koncertus sniedz visā pasaulē. Šajā ceturtdienā, kad klaviermūzika, kura septembra beigās un oktobra sakumā skanēs Romas un Londonas koncertzālēs, piepildīja mūsu skolas zāli, mēs iepazinām savu skolotāju Kārli Gunāru paslēptos vārdus, kurus, pareizi ierakstot tekstā, bija izlasāma kāda zudusi leģenda. Atgriežoties skolā, visus pārgājiena dalībniekus pagalmā gaidīja gardas desiņas ar frī kartupeļiem, par ko lielu paldies sakām SIA Līče kolektīvam! Otro darba nedēļu aizsākām Dzejas dienu noskaņās. Vispirms skolas pagalmā saposām ar ziedu saktām Tautumeitu. Katra klase veidoja savu saktu. Samtenes, hortenzijas, mārtiņrozes, miķelīši, astainās lapsastes, dālijas, čiekuri, ķērpji un smilgas tik apbrīnojama dabas materiālu daudzveidība rotāja skolas pagalmu, un katrai klasei sava versija par ziedu paklāju saktas, mandalas vai saulītes formā. Skaistums skolas pagalmā iedvesmoja meklēt skaisto arī dzejā, tāpēc literatūras stundās skolēni lasīja un deklamēja sev tuvos dzejoļus. Repertuāra izvēle raiba kā kļavu lapas rudenī, bet ikvienam klasē vai skolas zālē tika dota iespēja izteikties dzejā. Skolēni tika iepazīstināti ar daudzveidīgo Dzejas dienu norisi Latvijā un aicināti apmeklēt kādu no pasākumiem. Jāteic, ka daudzi arī Tirzīti. Skolotājs ar panākumiem piedalījies vairākos starptautiskos konkursos Latvijā un pasaulē: Lionas Starptautiskā pianistu konkursa laureāts, Jūrmalas Starptautiskā pianistu konkursa 1. vietas ieguvējs, Ineses Galantes talantu konkursa 2. vietas ieguvējs Rīgā un Grand Prix ieguvējs Musical de France konkursā, kā arī godalgotu vietu ieguvējs vairākos konkursos Latvijā. Kārlis Gunārs aktīvi koncertē: uzstājies koncertos ASV, Itālijā, Lietuvā, Igaunijā, Čehijā un spēlējis ar West Bohemian Simfonisko orķestri Karlsbādenā, Em.Dārziņa Mūzikas skolas simfonisko orķestri un Vidzemes kamerorķestri diriģenta Andra Vecumnieka vadībā. Klavierspēles skolotājs Kārlis Gunārs Tirzītis, gatavojoties koncertiem prestižajās izmantoja šo ieteikumu un tad ar redzēto iepazīstināja klasesbiedrus. Iedvesmojoties no izstādē redzētā, 9. klases skolēni mēģināja radīt savu emodži dzeju. Kā vēlāk atzina paši devītklasnieki, tas bija grūts, bet interesants uzdevums. Dzejas dienu noskaņas noslēdzās ar pasākuma apmeklējumu Garkalnes bibliotēkā. Tur ar dzejniekam Jānim Peteram veltītu koncertprogrammu viesojās Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska un mūziķis, ģitārists Māris Kupčs. Vairāki pasākumi septembrī bija saistīti ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 20. septembrī visā Latvijā 768 norises vietās norisinājās tradicionālā Olimpiskā diena 2019, kas pulcēja vismaz dalībnieku no 101 Latvijas pašvaldības un pilsētas. Arī Garkalnes skolēni šo dienu iesāka ar rīta vingrošanu. Vingrojumu kompleksam cītīgi trenējās jau visu nedēļu, lai Olimpiskajā dienā to varētu veikt bez aizķeršanās. Savukārt dienu iepriekš, 19. septembrī, klašu skolēniem un skolotājām bija iespēja piedalīties Slimību profilakses un kontroles centra rīkotajā izglītojošā pasāku- Romas un Londonas koncertzālēs, ar savu koncertprogrammu iepazīstināja arī mūsu skolas skolēnus, skolotājus, sanākušos vecākus un interesentus. Skolas zālē skolotāja Kārļa izpildījumā izskanēja Ludviga van Bēthovena Sonātes nr. 2 I daļa, Sergeja Prokofjeva Sonātes nr. 6 trīs daļas un Igora Stravinska trīs skaņdarbi no baleta Petruška. Mūsu skolas skolēniem šī bija vienreizēja iespēja iepazīties ar pasaulslavenu komponistu mūziku; tuvāk iepazīt savu skolotāju un mācīties no viņa; redzēt, ko var sasniegt cilvēks, kurš no 4 gadu vecuma apguvis klavierspēli un līdz pat 7 stundām dienā spēlē klavieres. Inga Pelcmane, direktora vietniece mākslu jomā mā Veselības diena (ESF projekta ietvaros). Nodarbības vadīja ārsti pediatri, uztura speciālisti, nefrologi - un medicīnas māsas. Skolēni paši varēja sataustīt pulsu pirms un pēc slodzes, izmērīt asinsspiedienu, saklausīt sirdspukstus, izmantojot fonendoskopu, uzzināt, kā darbojas glikozes un holesterīna mēraparāti un kā veikt eksprestestus ar tiem. Nodarbību laikā klasēm notika arī viktorīna, un noslēgumā katrs dalībnieks saņēma balvu. Un visbeidzot 27. septembrī skolā notika Miķeldienas gadatirgus. Saposušies ar īpašām atšķirības zīmēm, mazie tirgotāji piedāvāja plašu preču klāstu. Varēja iegādāties rokassprādzes, apgleznotus akmentiņus, atstarotājus un, protams, mājās gatavotus gardumus pīrāgus, kūkas, picas, grauzdiņus, sulas un pat saldējumu! Tirgošanās gāja no rokas, un ikviens varēja tikt pie sev tīkamām lietām. Lai tikpat piepildīts un izzinošām aktivitātēm bagāts arī turpmākais mācību gads! D. Grudule Akcija Labo darbu nedēļa Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 7.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un latviešu valodas, literatūras skolotāju Ievu Križevicu, sadarbojoties ar mūzikas skolotāju Lolitu Misāni, izveidoja koncertprogrammu Rudens noslēpums vājredzīgiem un neredzīgiem veciem ļaudīm pansionātā VSAC Rīga filiālē Jugla. Skolēni izteiksmīgi deklamēja 13 pašsacerētus dzejoļus, kas bija tapuši literatūras stundās, skandēja 3 dziesmas, kuras iemācījās mūzikas stundās un kurām pasākuma dalībnieki labprāt dziedāja līdzi ( Krāsaini sapņi, Mežrozīte, Pie Dieviņa gari galdi ). Jaunieši bija sagatavojuši dažādus uzdevumus neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, piem., vajadzēja atpazīt putnu un dabas skaņas (dzirde), dažādas smaržas, piem., ķiploku, kanēļa, ābolu, anīsa (smarža), pēc taustes atpazīt dabas materiālus, piem., čiekurus, zīles, sūnas, griķus (tauste). Pasākuma dalībnieki bija ļoti atsaucīgi, ar aplausiem uzmundrinot jauniešus runāt pašsacerētos dzejoļus, līdzi dziedot skolēnu skandētām dziesmām, labprāt iesaistījās jauniešu izdomātajos uzdevumos, izaicinot paši sevi, vai spēs atpazīt smaržas, saklausīt skaņas un pareizi nosaukt sataustāmo dabas velti. Pēc koncerta bija ļoti patīkami dzirdēt kādu no dalībniekiem pasakāmies visu klausītāju vārdā un aicinot vēl pie viņiem ciemos ar jaunu koncertprogrammu. Paldies Laurai Osei par atsaucību un uzticēšanos mums! Paldies Lūkasa tētim par atsaucību un palīdzību, nogādājot mūzikas skolotāju pēc koncerta mūzikas skolā, lai pildītu tiešos darba pienākumus. Paldies mūzikas skolotājai Lolitai par ieguldīto darbu un laiku! Paldies Oskaram un ģimenei par sarūpētajiem gardumiem! Paldies ikvienam 7.a klases skolēnam par dalību akcijā Labo darbu nedēļa, radot prieku, smaidus un krāsainu ikdienu pansionāta ļaudīm. Skolotāja Ieva Križevica GARKALNES NOVADA VĒSTIS OKTOBRIS

6 2019. gada sezona ir noslēgusies Fukss Racing komandas braucēju Rolanda un Ričarda ūdensmotociklu sezona ir noslēgusies, visi čempionāta posmi ir aizvadīti un tagad ir laiks apkopot visas domas par pagājušo sezonu un idejas par nākamo sezonu, uzstādīt jaunus mērķus nākamajam gadam un sākt tiekties pēc tiem! Ričards savā otrajā sezonā, sēdus vadāmo ūdensmotociklu klasē Runabout GP4 demonstrēja lielisku sniegumu un rādīja, cik prasmīgs ir šis jaunietis un, ka divu gadu laikā ir iespējams uztrenēt sevi tādā līmenī, lai konkurētu ar pasaules labākajiem braucējiem! Latvijas Čempionātā, lai arī tika izlaisti divi posmi, Ričards ierindojās 3. vietā kopvērtējumā. Eiropas Čempionāta posmā tika izcīnīta 12. vieta kopvērtējumā, lai arī šīs sacensības neizvērtās tik veiksmīgas. Ziemeļvalstu Čempionātā Dānijā Ričards sīvā cīņā ierindojās 4. vietā kopvērtējumā starp labākajiem ziemeļu valstu braucējiem no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas un citām valstīm! Nepārspēts Ričards palika Lietuvas Čempionāta visos posmos, kur katrā no posmiem tika izcīnītas 1. vietas, kas sezonas kopvērtējumā deva 1. vietu Runabout GP4 klasē. Ričarda sniegums uzrunāja Lietuviešus un tika uzsāktas sarunas ar Lietuvas komandām par pievienošanos viņu sastāvā! Kopumā Ričards sezonu komentē kā ļoti produktīvu un, ka no šīs sezonas var daudz mācīties. Daudz kur ir būts un iegūta liela pieredze, kura noderēs nākamajā sezonā!, tā saka Ričards. Rolands savu sezonu iesāka braucot divās klasēs, SKI GP1 Classic un SKI GP3, taču sezonu pabeidza tikai SKI GP3 klasē. Sezonas kopvērtējumā SKI GP1 Classic klasē kopvērtējumā izcīnīta 5. vieta 10 braucēju konkurencē un SKI GP3 klasē izcīnīta 4. vieta 10 braucēju konkurencē. Diemžēl, pjedestāls Latvijas Čempionāta kopvērtējumā izslīdēja no rokām, jo pēdējā Latvijas posma vietā, piedalījāmies Ziemeļvalstu čempionātā, kur kopvērtējumā izcīnīta 11. vieta SKI GP3 klasē. Rolands komentē: Labāk piedalīties čempionātā, kurā piedalās 18 braucēji un ir liela cīņa un azarts, nekā piedalīties posmā, kur brauc aptuveni 7-8 braucēji un tu zini, ka lielākā daļa no tiem īsti nav tev konkurenti! gada sezona bija lieliska, ar daudz pārsteigumiem un pārbaudījumiem, taču beigu beigās viss izvērtās tā, kā tam bija jānotiek. Esam apmierināti par padarīto darbu un jau nostādām mērķus gada sezonai! Lielu paldies sakām Garkalnes Novada domei par atbalstu šajā sezonā un ceram uz turpmāku atbalstu, kā arī liels paldies ToGet Group un Dāvim Ansonam, kuri vienmēr bija ar mums sezonas laikā un sniedza milzīgu atbalstu pilnīgi visās lietās! Paldies ģimenei un draugiem, bez kuriem sezona nebūtu iedomājama. Vēlam visiem Garkalnes iedzīvotājiem būt tikpat aktīviem un pārstāvēt savu novadu dažāda veida sacensībās. Ja gribam, tad varam. Lai veicās! Rolands Fukss JAUDĪGĀKO VELOSEZONU NOSLĒDZIS ARTŪRS NUMMURS Ar uzvaru 21. septembrī Smiltenē kalnu divriteņu sacensībās, savu jaudīgāko velo sezonu līdz šim, noslēdzis mūsu novadnieks Artūrs Nummurs. Šogad Artūram izcinīti divi Latvijas čempiona tituli šosejā individuālajā un grupas braucienā. Eiropā trešā vieta kopvērtējumā Berlīnes tūres daudzdienas mačos, kā arī labāka (ātrākā) sprintera tituls. Francijā mini Paris Rubē 12. vieta. Labākais sasniegums līdz šim, ko izdevies kādam no Latvijas jauniešiem sasniegt šai smagajā un leģendārajā trasē. Artūra kontā arī uzvara savā vecuma grupā lielākājā šosejas jaunatnes seriālā Cerību kauss (trešo gadu pēc kārtas). Uzvara kopvērtējumā abos populārākajos pašmāju kalnu divriteņu seriālos VIVUS MTB pusaudžu distancē (ceturto gadu pēc kārtas) un LVM MTB MammaDaba distancē (otro gadu pēc kārtas). Izaicinājumu meklējumos uzvara arī Igaunijā kritērija braucienā un labākā jaunā braucēja tituls tepat Rīgas daudzdienā starp jauniešiem. Novēlam arī turpmāk veiksmi sportā un protams lai izdevies nākamais gads! GNV parūpējies par sava mājokļa ugunsdrošību Iestājoties rudenīgam un vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas ir saistīti ar apkures lietošanu netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Tādēļ, sākoties apkures sezonai, VUGD aicina iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus! Pirms katras apkures sezonas jāveic dūmvada tīrīšana Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos. Ugunsdzēsēji glābēji gadā 601 reizes devās uz izsaukumiem, kuros dūmvados dega sodrēji, bet šogad šādi izsaukumi bijuši 378 reizes. VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs atbilstoši apmācīts vai sertificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju saimnieki zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). Līdzās tam reizi piecos gados jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt sertificēts speciālists. Tās apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto gāzi tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude. Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina liesmu ātrāku izplatīšanos Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām sienām notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās. Šo putekļu un tauku aplikumi gaisa vadu iekšpusē traucē sistēmas darbībai, neļaujot caurplūst nepieciešamajam gaisa daudzumam. Aizsērējušie gaisa vadi kondicionēšanas un ventilācijas sistēmās rada aizdegšanās iespēju. Putekļu un tauku slānim aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas var ātri izplatīties. Lai to novērstu, ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgās gāzes, tvaikus vai putekļus, aprīko ar aizsargierīcēm un ekspluatācijas laikā jāpārbauda un jāattīra ne retāk kā reizi piecos gados, bet, ja objektā ir gāzes aparāts, ne retāk kā reizi trijos gados. Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga apkures sistēmas pārbaude Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti remonta darbi, pārliecinieties, vai telpās un bēniņos attālums no dūmeņa ārējās virsmas līdz jebkuram degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas, griestu vai jumta konstrukcijās vai dekoratīvos nolūkos, nav mazāks par 10 cm, savukārt attālums no dūmvada nav mazāks par 30 cm, bet no dūmeņa tīrīšanas lūkas nav mazāks par 20 cm. Malkas plītij nepieciešama regulāra atjaunošana Ja ir malkas plīts, tad jāatceras, ka arī tā laika gaitā nolietojas var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums un plīts virsmā parādīties spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas. Dūmu detektori glābj dzīvības! gada 1. janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) būs jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus būs jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības! Tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru! VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību un iztīrīt skursteni, kā arī paaicināt sertificētu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču un iekārtu tehnisko stāvokli! Inta Palkavniece 6 GARKALNES NOVADA VĒSTIS OKTOBRIS 2019

7 Goda novadnieks 2018 Tiek pieņemti jauni iesniegumi par Garkalnes Goda novadniekiem. Vai esat pazīstami ar kādu Garkalnes novadnieku, kurš būtu pelnījis būt par kandidātu pašvaldības apbalvojumam? Piesakiet viņu: vai Garkalnes novada domes kancelejā. Garkalnes Goda grāmata internetā: IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS UN VĒRTĒJUMS PAR SOCIĀLO DIENESTU Garkalnes novada mājas lapā garkalne.lv ir ievietota anketa Iedzīvotāju viedoklis un vērtējums par Garkalnes novada sociālā dienesta sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem, veikto sociālo darbu un to kvalitāti Garkalnes novadā. Lūdzam aizpildīt novērtējuma anketu, sniedzot savu vērtējumu. Aptaujā iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, lai pilnveidotu un uzlabotu Garkalnes novada sociālā dienesta darbu. Lapkritis Garkalnes novadā PSIA Garkalnes Komunālserviss aicina iedzīvotājus piedalīties rudens akcijā Lapkritis, kas tiek īstenota ar Garkalnes novada domes finansiālu atbalstu. Akcijas mērķis ir savākt rudens lapas, zāli un citus dārza atkritumus, kā arī noskaidrot, cik nepieciešams būtu laukums, kur bioloģiskos atkritumus iedzīvotājiem būtu iespēja atvest visu gadu. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka šiem atkritumiem nebūtu jānonāk sadzīves atkritumu konteinerā, jo biodegradējamos atkritumus var pārstrādāt, samazinot noglabāto atkritumu daudzumu. Šķirošana arvien vairāk būs ne vien videi, bet arī Jūsu maciņam draudzīgs risinājums, jo nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas cena noteikti celsies! Akcijas norises laiks ir no 25. oktobra līdz 30. oktobrim. Šajā laika posmā katru darba dienu no 8:00 līdz 11:00 un no 16:00 līdz 19:00 Garkalnē, laukumā pie Vidzemes šosejas 1D (pie doktorāta) stāvēs atkritumu automašīna, kurā ikviens bez maksas varēs izbērt lapu maisus. Brīvdienās 26. oktobrī un 27. oktobrī, automašīna šajā laukumā būs pieejama no 12:00 līdz 17:00. Citās apdzīvotās vietās bez maksas lapu/zāles savākšanas akcija norisināsies tikai sestdien 26. oktobrī. Norādītajos laikos iedzīvotāji var atvest un izbērt automašīnā lapu maisus. Atkritumu automašīnas atradīsies sekojošās vietās, noteiktu laiku: Garkalnes novada Dzimtsarakstu nodaļā Garkalnes novada iedzīvotāju saimei pievienojās 8 jaundzimušie (2 meitenes un 6 puikas). Garkalnes novada dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēdza 5 pāri. Garkalnes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti miršanas fakti: Ausma Udrovska mirusi 90 gadu vecumā. Iraida Lokotkova mirusi 92 gadu vecumā. Regina Ļizunova mirusi 74 gadu vecumā. Joprojām ir pieejams arī maksas pakalpojumus lapu izvešana ar 1m³ big-bag maisiem no Jūsu īpašuma, kas maksā 9,68 EUR/m³ (t.s. PVN). Ja rodas kādi jautājumi, aicinām rakstīt uz info@garkalnesks.lv vai zvanīt pa tālruni , mob PSIA Garkalnes Komunālserviss GARKALNES NOVADA VĒSTIS OKTOBRIS

8

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx Limbažu sākumskolas 3.a klases labie darbi Šajā mācību gadā mēs, Limbažu sākumskolas 3.a klases skolēni, cītīgi darbojamies projektā Sporto visa klase. Mēs sportojam piecas reizes nedēļā: divas sporta

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes departaments 13.12.2012. Saturs Situācija Paveiktais

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma produkta attīstība Tūrisma attīstības valsts aģentūra Inese Šīrava Tūrisma attīstības valsts aģentūras Produktu attīstības vecākā eksperte 2013.gada 18.oktobrī Saulkrastos Kas ir mūsu tūristi?

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

[vieta skolas emblēmai]

[vieta skolas emblēmai] [vieta skolas emblēmai] Sveiki! Mēs esam Kuldīgas Alterna8vās sākumskolas 3.b klase. Kopā ar klases audzinātāju Santu Reimani esam ļoc priecīgi par iespēju piedalīces LOK rīkotajā projektā «Sporto visa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

Microsoft Word - P Beihmanis apraksts g

Microsoft Word - P Beihmanis apraksts g Latvijas ūdens motosporta Goda zāle Par labiem rezultātiem sportā Pēteris Beihmanis Dzimis: 1946.gada 3.janvārī Dzīvesvieta: Jelgava Pēteris Beihmanis dzimis un audzis dzelzceļnieka Jāņa un mājsaimnieces

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Valmieras pilsētas aktualitātes Pēcpusdiena ar mēru,

Valmieras pilsētas aktualitātes Pēcpusdiena ar mēru, Valmieras pilsētas aktualitātes Pēcpusdiena ar mēru, 23.11.2018. saražotā produkcija eiro uz cilvēku 1.vietā IKP 14922 EUR uzņēmumi ar ārvalstu investīcijām 120 24955 iedzīvotāju skaits + 7000 Bezdarba

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

grand-media-buklets-final higher prices

grand-media-buklets-final higher prices capture the moment in film iemūžini mirkli ar video Kāzas ir brīnumjauks, satraucošs un neaizmirstams dzīves notikums. Šī ir diena, kad likteņus mij divas mīlošas sirdis. Ir svarīgi, lai tā tiktu iemūžināta

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā

Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā Atskaites koncerts 25.aprīlī izskanēja tradicionālais interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts. Šogad koncertu papildināja smilšu kino Krāsainā saruna, māksliniece Guna Miķelsone. Sakrālās mūzikas

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas Darts Organizācija spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu ceturtā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, Konts: LV41HABA0551014308137 Saturs 1. Vispārējie

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

nas_jauns.redirect_doc-30

nas_jauns.redirect_doc-30 APSTIPRINĀTS ar LU administratīvā direktora 13.05.2013. norādījumu Nr. 6/13 LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2013 NOLIKUMS 1. Mērėis un uzdevumi 1.1. Popularizēt sportu Latvijas Universitātes (LU)

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TŪRISMA UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS VASARA/RUDENS 2016 Kurzemes uzņēmēju dienas LOC 27. 28.maijs Brīvdabas muzeja gadatirgus 3.-5.jūnijs, 7.augusts Palangas un Klaipēdas info dienas 7.jūlijs, 29. 31.jūlijs, 3.augusts

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

1

1 VALSTS A/S LATVIJAS DZELZCEĻŠ LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJS 2013. GADA DARBA PĀRSKATS 1925.g. III klases pasažieru vagona restaurācija dzelzceļa modeļu izstāde - Liliputija Fotogrāfijas un dokumenti

Sīkāk

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1 Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 10 Dzīvojamā ēka 17000360256001 2 Alejas iela 11 Dzīvojamā

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

PAVASARIS 2016 KORPORATĪVO DĀVANU KATALOGS

PAVASARIS 2016 KORPORATĪVO DĀVANU KATALOGS PAVASARIS 2016 KORPORATĪVO DĀVANU KATALOGS NELLEULLA ŠOKOLĀDE MŪSU STĀSTS Ieskaties viņai acīs. Senā valodā viņas vārds nozīmē zeltaina gaisma, mirdzums un spēks. Patiesi ieskaties acīs viņām visām, gaismas

Sīkāk

Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējās situācijas raksturojums Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 10.04.2019.sēdes lēmumu, protokols nr. 49.,4.8.p, Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019. 2025. gadam apstiprināšanu STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

Latvian Rural Advisory and Training Centre subsidiary FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE

Latvian Rural Advisory and Training Centre   subsidiary  FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam ietvaros Raimonds Bērmanis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centrs www.mkpc.llkc.lv ES

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šaušanā ar 09/01/2018 Bērnu teātru festivāls 12/01/2018 15/01/2018 16:00 20/01/2018 18:00 Domes priekšsēdētāja

Sīkāk

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA Drošības un veselības nedēļa 03.12. 07.12.2012. Aktivitātes Drošības un veselības nedēļā Drosme draudzēties aģentes Agnijas Bistrovas vadītās iecietības stundas. Skolēnu domes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk