IEVADS. Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "IEVADS. Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā."

Transkripts

1 ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr /16/I/001) IEVADS. Darba aizsardzības aktualitātes Latvijā. Dace Jakimova, Rīgas Stradiņa universitāte 1

2 Eiropas Sociālā fonda projekts Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana (Nr /16/I/001) Projekta mērķis ir uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos. Projekta uzdevums ir īstenot darbības, kuras ir vērstas uz nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu un darba vides sakārtošanu atbilstoši darba aizsardzības un darba tiesību prasībām. Projekta īstenošana ilgtermiņā veicinās kvalitatīvu darbavietu veidošanu, kas savukārt ietekmēs nodarbināto dzīves kvalitātes paaugstināšanos un uzņēmuma ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos. 2

3 Eiropas Sociālā fonda projekts Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana (Nr /16/I/001) Projekta galvenās atbalstāmas darbības: 1. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi; 2. Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi; 3. Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveide; 4. Atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem; 5. Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi; 6. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu; 7. Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana. 3

4 Publicētie pētījumi 4

5 VDI Eiropas Sociālā fonda projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (Nr /16/I/001) Plānotais projekta īstenošanas laiks no vienošanās noslēgšanas brīža ir no 2016.gada 4.ceturkšņa līdz 2022.gada 31.decembrim, kopā 75 mēneši 5

6 Kur meklēt informāciju par pieejamo atbalstu? 6

7 7

8 8

9 s-periods /esf-projekta-karte/ 9

10 Nodarbināto skaits un nodarbinātības līmenis vecuma grupā gadi avots: gada 4.ceturksnis Darbinieku (darba ņēmēju ) skaits Latvijā Nodarbinātības līmenis 30.7% 10

11 11 Izmeklēto nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika *Par gadu grafikā norādīti operatīvie dati 11

12 12 Jauniešu, kuri cietuši nelaimes gadījumos darbā, skaits * no 18 līdz 24 gadiem līdz 18 gadiem *Par gadu grafikā norādīti operatīvie dati 12

13 13 Jauniešu līdz 24 gadu vecumam, kuri cietuši nelaimes gadījumos darbā, kopējā skaita dinamika ( ) * Kopā Nesmagi Smagi Letāli *Par gadu grafikā norādīti operatīvie dati 13

14 14 Jauniešu, kuri cietuši smagos un letālos nelaimes gadījumos darbā, salīdzinājums ar kopējo * smagi un letāli nelaimes gadījumi kopā no tiem smagi un letāli nelaimes gadījumi, kas notikuši ar jauniešiem līdz 24 gadu vecumam *Par gadu grafikā norādīti operatīvie dati 14

15 15 Nozares, kurās strādājošie jaunieši un gados jauni darbinieki visvairāk cietuši nelaimes gadījumos darbā apstrādes rūpniecība tirdzniecība transports būvniecība 15

16 16 Nelaimes gadījumu darbā, kuros cietuši jaunieši un gados jauni darbinieki, cēloņi nedroša civēka rīcība; 77% darba organizācija un ar to saistītie trūkumi; 9% nav ievēroti darba drošības noteikumi; 38% neapmierinoši apstākļi darba vietā; 5% ceļu satiksmes noteikumu neievērošana;5% vardarbība (uzbrukumi); 4% darbs alkohola reibumā, nav lietots drošības aprīkojums u.c.;7% nepietiekoša uzmanība; 32% 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21