Tiekas ar jaunajiem sportistiem un pasniedz stipendijas

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Tiekas ar jaunajiem sportistiem un pasniedz stipendijas"

Transkripts

1 INFORMATÎVAIS IZDEVUMS LÎVÂNU PILSÇTAI / JERSIKAS / ROÞUPES / RUDZÂTU / SUTRU / TURKU / PAGASTIEM Nr. 10 (183) GADA 24. OKTOBRIS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Labdien, Līvānu novada iedzīvotāji! Aizvien vairāk dabā jūtama ziemas tuvošanās. Šis ir arī laiks, kad Ministru kabinets (MK) un Saeima sāk lemt par valsts budžetu nākošajam gadam. Tie ir lēmumi, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē arī pašvaldības un ikvienu iedzīvotāju. 7. oktobrī piedalījos Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes sēdē, kurā kopā ar Ministru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu, finanšu ministru Jāni Reiru, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci un satiksmes ministru Tāli Linkaitu tika apspriests Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības gada vienošanās un domstarpību protokols. To 10. oktobrī parakstīja Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis. Kaut gan vairākos jautājumos tika panākta LPS un MK vienošanās, tomēr protokola domstarpību sadaļā palika iekļauti daudzi būtiski jautājumi: l par pašvaldībām piekrītošo nodokļu ieņēmu proporciju 19,6% apmērā valsts konsolidētajā kopbudžetā; l par azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali no pašvaldību budžeta un valsts budžeta; l par pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem; l par finansējumu pašvaldību ceļiem un ielām; l par valsts reģionālo un vietējo ceļu sakārtošanas programmu; l par brīvpusdienām klašu skolēniem; l par visu pirmsskolas pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta. Likums Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., un gadam nosaka, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumiem kopā ar speciālo dotāciju jābūt 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem. Tas kopumā pašvaldību budžetiem nozīmētu vidēji 9,6% pieaugumu (Līvānu novadam 13,4%). Valdības piedāvājums, kuram LPS nepiekrita, bet MK to tik un tā virza tālāk Saeimā, paredz, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju veido 18,8% no konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes finansēšanai, kas ir zemākais īpatsvars kopš gada. Šajā modelī pašvaldību budžetu pieaugums vidēji ir par 5%. Līvānu novada plānoto ieņēmumu procentuālais pieaugums gadam ir 6,3%, kas ir vislielākais starp visām Latgales reģiona pašvaldībām. Procentuāli nākošais lielākais pieaugums ir Balvu novadam un Rugāju novadam. Arī kopumā valsts mērogā esam vietā. Paldies par to mūsu novada uzņēmējiem, kuri nodrošina labi apmaksātas darba vietas. Paldies arī tiem mūsu cilvēkiem, kuri, strādājot un dzīvojot citviet, joprojām ir deklarēti mūsu novadā. Tas ir veids, kā novadā atgriežas 80% no viņu samaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa tie ir nozīmīgi līdzekļi, lai sakārtotu novada ceļus, skolas, rīkotu kultūras pasākumus un paveiktu vēl daudzas svarīgas ieceres. LPS un MK domstarpību sadaļā palika arī jautājums par azartspēļu un dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali no pašvaldību budžeta uz valsts budžetu. Atņemot pašvaldībām dabas resursu nodokļa ieņēmumus, pašvaldībām nebūs iespēju veikt savas autonomās funkcijas un ar normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus vides jomā. Līvānu novadā no šiem ieņēmumiem iepriekšējos gados tika atjaunotas Jaunsilavas ciema notek - ūdeņu attīrīšanas iekārtas un daļēji arī Rudzātu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Nesaskaņots palika jautājums par klašu bērnu ēdināšanu. Paredzēts, ka valsts bērnu ēdināšanu finansēs vien 50% apjomā, kas nozīmē, ka pārējās izmaksas būs jāsedz pašvaldībām. Neuzskatu, ka brīvpusdienām būtu jābūt tikai kā sociālās palīdzības veidam, kā to mēģina nostādīt atsevišķas Pierīgas pašvaldības. Esmu pārliecināts, ka brīvpusdienas daudzām ģimenēm ir liels atspaids it īpaši, ja ģimenē ir divi un trīs skolēni. Tā ir iespēja arī bērniem vismaz pusdienās saņemt pilnvērtīgu uzturu. Arī šobrīd tiem vecākiem, kas nevēlas brīvpusdienas saviem bērniem, ir iespējams no tām atteikties. Tāpat nav rasts kompromiss jautājumā par pašvaldību iespējām aizņemties. Problēmas saņemt Valsts kases kredītus pašvaldībām bija jau šajā gadā, kad bija jāstāv pat rindā, lai pieteikumu vispār izskatītu. Arī nākošajā gadā nav gaidāmi uzlabojumi, jo MK kā galveno pašvaldību aizņēmumu prioritāti gadam noteicis aizņēmumus ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošanai. (Turpinājums 5. lpp.) Tiekas ar jaunajiem sportistiem un pasniedz stipendijas 11.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Līvānu novada jaunajiem sporta talantiem. Līvānu novada Pateicības par sportiskajiem panākumiem saņēma Līva Marija Barkauska, Aleksis Belovs, Jegors Gerasimovs, Anete Pundure, Daniela Koņuhova, Andis Kalvāns, Maksims Ločs, Emīls Spuriņš, Dāvis Skreivers un Santa Sanija Vuškāne. Septiņi Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi saņēma vienreizēju stipendiju par sasniegumiem izvēlētajā sporta veidā, kuru pasniedza Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvji Aija Smirnova un Artis Utināns. 10.oktobrī Līvānos norisinājās VAS «Latvijas dzelzceļš» organizētas mācības, kuru laikā tika imitēta kravas un pasažieru vilcienu vagonu sadursme, bīstamas kravas izplūšana un aizdegšanās. Mācību mērķis bija pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dalībnieku gatavību koordinētai rīcībai un nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā uz VAS Latvijas dzelzceļš publiskās dzelzceļa infrastruktūras. Mācībās piedalījās Latvijas dzelzceļa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Nacionālo bruņoto spēku, Zemes - sardzes, Valsts vides dienesta un Līvānu novada civilās aizsardzības komisijas pārstāvji. Imitētās katastrofas laikā tika veiktas visas iespējamās darbības, kādām tām būtu jābūt, ja atgadītos reāla vilcienu vagonu sadursme ar daudziem cietušajiem, ķīmiskas Stipendijas nodrošina VAS Latvijas loto ziedojums. Līvānu novada pašvaldība par ieguldījumu jauno sportistu sagatavošanā un Līvānu novada tēla veidošanu pateicās arī jauno talantu treneriem Mārītei Vilcānei, Vjačeslavam Grigorjevam, Vitai Školinai, Edgaram Cimaram un Jānim Bulmeisteram. Pašvaldības Pateicības rakstu par ieguldījumu Līvānu novada sporta jomas attīstībā saņēma Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Indra Iesalniece. Novēlam neatlaidību, veiksmi un aizvien jaunas uzvaras! Līvānos notika katastrofu seku pārvaldības mācības vielas noplūde un aizdegšanās tika veikta apziņošana, ierobežota teritorija, dzēstas liesmas, veikti glābšanas darbi, sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība (šim nolūkam tika izmantots mācību manekens), Līvānu novada civilās aizsardzības komisija modelēja situāciju, uz kurieni evakuēt vilciena pasažierus un kādu praktisku palīdzību jāsniedz evakuētajiem, kā arī operatīvo dienestu darbiniekiem, kuri strādā notikuma vietā, kādi pasākumi veicami, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju drošību, informētu sabiedrību u.c. Noslēgumā visi iesaistītie pārrunāja mācību norisi. Kā atzina klātesošie, šādas mācības ir ļoti noderīgas, jo palīdz pilnveidot valsts operatīvo, glābšanas un citu dienestu sadarbību katastrofu seku likvidēšanā. Jāņa Magdaļenoka foto

2 Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija 29.augustā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde. 29. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle teica uzrunu ikgadējā Līvānu novada izglītības darbinieku sanāksmē. 30.augustā Līvānu novada pašvaldības delegācija piedalījās Talsu novada Balgalē notikušajā ikgadējā pašvaldību, kuru ģerboņos ir attēloti putni, salidojumā. 30.augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers sveica Jersikas pamatskolu 85 gadu jubilejā. 2.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle, Līvānu novada domes izpilddirektors U. Skreivers, Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne, Līvānu novada domes deputāts Ramiss Aļijevs pārstāvēja pašvaldību Zinību dienas pasākumos novada izglītības iestādēs. 3.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle Rīgā piedalījās biedrības Reģionālo attīstības centru apvienība sanāksmē, kuras ietvaros notika tikšanās ar Iekšlietu ministru Sandri Ģirģenu, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru Dimitriju Trofimovu, kā arī Valsts policijas vadību, lai pārrunātu savstarpējo sadarbību starp pašvaldībām un iekšlietu struktūrām, jo īpaši gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas un Valsts policijas organizatoriskās struktūras reformas kontekstā. 4. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle tikās ar NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīriem no Kanādas un Latvijas Republikas Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Jāni Svilpi, kuri apmeklēja Līvānu novadu, lai informētu pašvaldību par savu darbību un pārrunātu sadarbības iespējas. 4.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece A. Usāne Rīgā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē. 5.septembrī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. 7.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods Dimanta kāzu jubilejā sveica novadnieku, ilggadējo Latvijas Televīzijas raidījuma Panorāma žurnālistu un galveno redaktoru Jāni Dimantu un viņa dzīvesbiedri Veroniku. 9.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece A. Usāne tikās ar pagastu pārvalžu vadītājiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus. 9.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece A. Usāne un Sociālā dienesta vadība apmeklēja Rudzātu sociālo māju un pārrunāja jautājumus par sociālo pakalpojumu sniegšanu. 9.septembrī Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar SIA Grupa 93 pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par izpētes Priekšnosacījumi azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā virzību. 12.septembrī stādaudzētavā Mežarasas Līvānu domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle kopā ar Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietnieci Gunitu Vaivodi un SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība labiekārtošanas iecirkņa vadītāju Edgaru Pauniņu un speciālisti Valentīnu Patmalnieci izvēlējās jaunu eglīti, kura pēc vairākiem gadiem aizstās esošo Līvānu pilsētas Ziemassvētku egli. 13.septembrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņā apmeklēja Kokneses novada pašvaldības delegācija. 16., 17. un 18.septembrī Līvānu novada domes deputāti un administrācijas darbinieki apmeklēja Līvānu novada izglītības iestādes, lai iepazītos ar to gatavību jaunajam mācību gadam un citiem aktuālajiem darba jautājumiem. 16. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods Zelta kāzu jubilejā sveica Līvānu novada iedzīvotājus Valēriju un Jāni Vuškārniekus. 16.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības Domes ārkārtas sēdē, kurā tika apspriesta administratīvi teritoriālās reformas gaita. 16.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece A. Usāne piedalījās Turku pagasta valdes sēdē. 16.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods un Līvānu novada domes izpilddirektors U. Skreivers 100 gadu jubilejā sveica Līvānu iedzīvotāju Helēnu Pudāni. 17.septembrī notika uzņēmējdarbības atbalsta konkursa Līvānu novads VAR 2019 pieteikumu izvērtēšana. Kopā tika saņemti 10 projektu pieteikumi, no kuriem tika lemts atbalstīt 5 pieteikumus par kopējo summu 7059,95 EUR. 19.septembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes. 20.septembrī pie Jaunsilavas pamatskolas notika ikgadējie Līvānu novada pašvaldības darbinieku sporta svētki. 20.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece A. Usāne tikās ar Igaunijas Y smen kluba pārstāvjiem, kuri apmeklēja Līvānus. 21.septembrī visā Latvijā notika akcija Laimes koki. Tās ietvaros Līvānos laukumā pie strūklakas tika iestādīta jaunā Līvānu Ziemassvētku egle, pie skolas sola laukuma tika iestādītas 3 ievas, bet 23.septembrī Meža skvērā tika iestādītas 14 priedes. 24.septembrī Latvijā akreditētie rezidējošie un nerezidējošie ārvalstu vēstnieki un starptautisko organizāciju pārstāvji ikgadējā reģionālā brauciena ietvaros apmeklēja Līvānus. 24. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle biedrības Baltā māja telpās tikās ar iedzīvotājiem. Tikšanos rīkoja biedrība Baltā māja projekta Mēs visi savējie ietvaros. 24.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods piedalījās Romas pāvesta vizītes gadadienai veltītajā Svētajā Misē Aglonas bazilikā, ko vadīja pāvesta Franciska šovasar nominētais jaunais apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Sarsenterum diecēzes (Bosnija un Hercegovina) titulārais arhibīskaps Petars Antuns Rajičs. 25.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle Rīgā piedalījās seminārā Ilgtspējīgas pašvaldības iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas. 26.septembrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņā apmeklēja Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa pārstāvju delegācija. Vizīti koordinēja Latvijas Pašvaldību savienība. 2 Lemj par programmas Latvijas skolas soma finansējuma sadali Domes deputāti lēma par valsts budžeta finansējuma sadali programmas Latvijas skolas soma īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim. Līvānu novada pašvaldībai ir piešķirti finanšu līdzekļi 8736,00 EUR apmērā. Deputāti nolēma apstiprināt finansējuma sadali Līvānu novada izglītības iestādēm proporcionāli izglītojamo skaitam uz 2019.gada 1.septembri. Programmas Latvijas skolas soma mērķis ir nodrošināt katram skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju Atbalsta projektu iesniegšanu LEADER projektu konkursā Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto projekta Rožupes estrādes pārbūve, 2.kārta koncepciju, Līvānu novada domes deputāti nolēma piedalīties biedrības Preiļu rajona partnerība izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas gadam aktivitātē Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ar attiecīgo projektu un iesniegt to Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Tika nolemts noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas ,00 EUR apmērā, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ,00 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 2 500,00 EUR apmērā. Projekta ietvaros plānota: estrādes jumta konstrukcijas maiņa; estrādes abās malās paredzēts izveidot norobežojošās, dekoratīvās sienas 2-3m garumā mākslinieku uznākšanas zonas nodalīšanai; mākslinieku telpās izveidot 2 norobežotas ģērb - mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. tuves; veikt 2 durvju bloku un 2 iekštelpu kāpņu remontu. Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto projekta Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam Daidala koncepciju, deputāti nolēma piedalīties biedrības Preiļu rajona partnerība izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas gadam pasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ar attiecīgo projektu un iesniegt to biedrībā Preiļu rajona partnerība. Tika nolemts noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 6 833,35 EUR apmērā, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 6 150,01 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 683,34 EUR apmērā. Projekta ietvaros plānots jauniešu deju kolektīvam Daidala iegādāties skatuves tērpus un apavus. Atbalsta dalību Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas projektā RISK FREE Izskatot biedrības Latgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA) vēstuli un saskaņā ar LRAA atklāta konkursa iepirkuma procedūras āra trenažieru aprīkojuma piegādei Līvānu novadam rezultātiem, kur par uzvarētāju tika pasludināts SIA GoPlay ar kopējo piedāvājuma cenu aprīkojumam ,10 EUR ar PVN un tā uzstādīšanai 3012,90 EUR ar PVN, domes deputāti nolēma piedalīties Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 Riska grupas Piešķir līdzekļus Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta vēstuli par līdzekļu 745,10 EUR apmērā novirzīšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektam Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē, ņemot vērā, ka, veicot cenu aptauju, mobilā kāpurķēžu pacēlāja personām ar kustību traucējumiem iegādes izmaksas sastāda 2795,10 EUR (ieskaitot PVN), bet projekta budžetā šim mērķim paredzētais finansējums ir 2050,00 EUR, līdz ar to iztrūkstošā daļa sastāda 745,10 EUR, domes deputāti jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm (akronīms RISK FREE) kā sadarbības partnerim. Projekta mērķis ir bērnu un jauniešu sociālā integrācija caur dažādām aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām. Ar LRAA tiks slēgts sadarbības līgums un nodrošināts nepieciešamais priekšfinansējums. Projekta ietvaros 2020.gada pavasarī Līvānos tiks uzstādīti 9 ielu vingrošanas trenažieri un vingrošanas kompleksi. nolēma piešķirt papildus nepieciešamos līdzekļus. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu veikt Līvānu pilsētas Oškalnu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanu posmā no Rīgas ielas līdz dzelz - ceļam un 2019.gada 2.septembra apsekošanas aktu, kur konstatēts, ka Oškalnu ielas asfaltbetona segums ir deformēts, izveidojušās plaisas un iesēdumi, un saskaņā ar veikto cenu aptauju, ceļa seguma atjaunošanas darbu izmaksas sastāda 4834,34 EUR (ieskaitot PVN 21%), domes deputāti nolēma piešķirt darbiem nepieciešamos līdzekļus. Plānotie seguma atjaunošanas darbi notika oktobra vidū. Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga 2019 labāko skolu sarakstā Līvānu 1.vidusskola un Rudzātu vidusskola Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga 2019 labāko skolu sarakstā divas Līvānu novada vidusskolas Līvānu 1.vidusskola un Rudzātu vidusskola. Abu vidusskolu kolektīvi saņēmuši uzaicinājumu uz Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga 2019 laureātu svinīgo apbalvošanas ceremoniju, kura notiks 2019.gada 25.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Labākās Latvijas skolas Draudzīgā Aicinājuma fonds jau devīto gadu izvērtē pēc skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem. Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē katru mācību priekšmetu un skolas kopvērtējumā. Tiek vērtēti pieci mācību priekšmeti latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, dabas zinības (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsture. Skolu reitinga 2019 konkursā apbalvošanai skolas tiek nominētas četrās nominācijās ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas. Pilsētu vidusskolu grupā kopvērtējumā starp 20 labākajām skolām ir Līvānu 1.vidusskola. Atbilstoši konkursa nolikumam tiek noteiktas labākās skolas arī atsevišķos mācību priekšmetos, Līvānu 1.vidusskola pilsētu vidusskolu grupā ir starp 20 labākajām skolām matemātikā un latviešu valodā. Lauku vidusskolu grupā Rudzātu vidusskola arī ir starp 20 labākajām skolām matemātikā un latviešu valodā. Līvānu novada Izglītības pārvalde un Līvānu novada dome sveic Līvānu 1.vidusskolas un Rudzātu vidusskolas kolektīvus ar panākumiem Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā! Lai gandarījums par paveikto ir iedvesma turpmākajam darbam!

3 Moldovas CALM pārstāvji apmeklē Līvānu novadu Šveices vēstnieks apmeklē JIC Kvartāls 26.septembrī Līvānu novadā darba vizītē viesojās Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa (CALM) pārstāvju delegācija. Delegācijas sastāvā bija CALM vadība, eksperti, Moldovas parlamenta loceklis, Moldovas finanšu ministrijas pārstāvji. Vizīte notika Latvijas Pašvaldību savienības realizētā projekta Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs ietvaros. Līvānu novadā Moldovas pārstāvji tikās ar 2. oktobrī Līvānu novada do - mes komisija apmeklēja domes līdzfinansēto mazo grantu projektu ieviešanas vietas, apskatīja projektu ietvaros tapušos objektus un pārrunāja ar biedrību un iniciatīvas grupu pārstāvjiem projektu īstenošanas gaitu gadā pašvaldība finansiāli atbalstīja 14 iedzīvotāju iesniegtos projektus, kas tika īstenoti gan pilsētā, gan pagastos. Pašvaldības finansējums mazo grantu projektiem gadā ir 8000 eiro, arī paši projektu īstenotāji ieguldījuši gan naudas līdzekļus, gan brīvprātīgo darbu, gan piesaistījuši ziedojumus. Iniciatīvas grupas con Amore projektā Madaliņas baznīcai veikta kurtuves ārējā apdare, solu atjaunošana, drīzumā tiks iegādāti liturģiskie trauki. Projekta ietvaros baznīcā notika arī labdarības koncerts Es tūpu drupeit sameiļuots. Saziedotie līdzekļi novirzīti Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļai radioaparātu iegādei. Iniciatīvas grupas Kļūsti par vienu no mums projektā Mēs mīlam futbolu senioru futbola komandai iegādāta īsā sporta forma, bumbas, cimdi. Iniciatīvas grupa Kompass izveidojusi pilsētas orientēšanās karti, kopā ar pašvaldību noorganizētas Gunāra Jāņa Mīkuļa piemiņai veltītās sacensības orientēšanās sportā. Līvānu Evaņģēliski luteriskā draudze sakopusi Līvānu pilsētas kapos altāra vietu, uzstādījusi nojumi, atjaunojusi soliņus. Biedrība Līvānu novada pensionāri noorganizēja zīda ap - glez nošanas apmācības biedrības biedriem, ko brīvprātīgā kārtā vadīja biedrības locekle Aīda Rotčenkova. Līvānu vecticībnieku draudze, kas atjauno Rudzātu pagasta Mālkalnu baznīcu, projekta ietvaros ieklāja ēkā koka grīdu. Piesaistīts arī citu organizāciju finansējums, kā arī uzņēmumu un privātpersonu ziedojumi, jo baznīcas ēkas atjaunošana prasa ievērojamus līdzekļus. Baznīcas telpās top šobrīd pasaulē vienīgais vecticībnieku klosteris. Laukumā pie Sutru pagasta pārvaldes sakopta teritorija un uzstādīts tematiskais soliņš, uz kura sēžot un raugoties no dažādām debespusēm, skatam paveras arī dažādas ainavas. Sols darināts no ozolkoka un tā konstrukcija paredz arī noformējuma uzstādīšanu svētkos, piemēram, 18. novembrī sola augšējo daļu rotās Latvijas karodziņi. Biedrība Baltā māja projekta ietvaros iegādājusies tehniskos palīglīdzekļus. Daļa no tiem jau izsniegta cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šogad projektus īstenoja arī divas jauniešu iniciatīvas grupas Līvānu novada Jauniešu dome organizēja sarunu pasākumu Spuldze, kas norisinājās Lī - vānu pilsētas svētku laikā un bija plaši apmeklēts, savukārt iniciatīvas grupa Brīvprātīgo filmētāju/fotogrāfu grupa rīkoja apmācības multimediju jomā un tajās piedalījās jaunieši no visa pašvaldības vadību un atbildīgajiem speciālistiem, apmeklēja Līvānu 1.vidusskolu, peldbaseinu, sporta skolu, kultūras centru un JIC Kvartāls. Latgales Mākslas un amatniecības centrā iepazina Līvānu un Līvānu stikla vēsturi, kā arī vēroja stikla pūšanas darbnīcas darbu. Ieskatu mūsu folkloras tradīcijās viesiem sniedza folkloras kopa Rūžupis veiri. Priekšstatam par novada uzņēmējdarbības vidi viesi apmeklēja SIA Ceram Optec un SIA Rudzāts. Paldies uzņēmumu vadībai par atsaucību! Īstenoti pašvaldības līdzfinansētie mazo grantu projekti Līvānu novada. Pēc apmācībām jaunieši regulāri veic dažādu sporta un citu pasākumu filmēšanu un montēšanu, piemēram, video apsveikumus Līvāniem pilsētas svētku info teltī, futbola maču tiešraides u.c. Iniciatīvas grupa Radām paši jau otru gadu pēc kārtas skvērā pie kafejnīcas 5. elements 1. septembrī rīkoja pasākumu ģimenēm ar bērniem. Šogad pasākumā piedalījās vairāk kā 250 lieli un mazi dalībnieki, kuri iesaistījās dažādās radošajās darb nīcās un citās aktivitātēs, kā arī vēroja jauno talantu koncertu. Iniciatīvas grupa Vecāki Rožupes pamatskolai uzstādīja bērnu rotaļu laukuma konstrukciju bērnu laukumiņā pie Rožu - pes pagasta daudzstāvu mājām, vienā no kurām ir ierīkota Rožupes pamatskolas pirmsskolas grupa. Divi mazo grantu projekti vēl ir īstenošanas stadijā, tos plāno pabeigt līdz novembra beigām. Liels paldies visiem projektu rakstītājiem, darba grupu dalībniekiem un viņu atbalstītājiem par ieguldīto laiku, darbu un citiem resursiem! n Projekta Gadalaiku satikšanās vieta vadītāja Marija Vasiļevska (pirmā no kreisās), Sutru kultūras nama vadītāja Sanita Pinupe un pārvaldes vadītāja Paulīna Zariņa 2.oktobrī JIC Kvartāls iepazīšanās vizītē apmeklēja Šveices Konfederācijas vēstnieks Latvijā Konstantīns Oboļenskis. Viņš iepazinās ar JIC Kvartāls darbību. Vēstnieks bija patīkami pārsteigts par redzēto un paveikto piecu gadu JIC Kvartāls darbības laikā. Atgādinām, JIC Kvartāls aprīkojuma iegādei 2013.gadā tika īstenots Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekts Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos. Pilsētas parkā stādīja kļavas 4. oktobrī Līvānu pilsētas parkā (pretī Fabrikas ielai) Lat - vijas Pašvaldību sa - vienības Meža dienu projekta ietvaros ti - ka iestādītas 14 Rojal Red šķirnes kļavas. Kociņu stādīšanā piedalījās Līvānu novada domes deputāti un darbinieki, kā arī SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība pārstāvji. Noslēgumā akcijas dalībnieki uzrakstīja novēlējumus, kas bija veltīti gan Līvānu novadam, gan jaunajām kļavām, un ar lentu piestiprināja tos kociņiem. Liels paldies par darbu Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei un deputātiem Pēterim Ro manovskim, Mārītei Vilcānei, Jānim Magdaļenokam, kā arī SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība darbiniekiem Valentīnai Pat - malniecei, Ainā ram Muižniekam, Jānim Stro dam, Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniecei Gunitai Vaivodei un Sabied risko attiecību daļas vadītājai Indrai Upeniecei. Šī projekta ietvaros Līvānu pilsētas parkā koki tiek stādīti jau trešo gadu pēc kārtas. Arī iepriekšējos gados iestādītas vairāk kā 10 kļavas. Savukārt citu akciju ietvaros iestādīti jauni ozoliņi un liepiņas. 3

4 Aktualitātes būvdarbos Stacijas iela Būvnieks novērš konstatētos defektus. Notiek dokumentācijas gatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā. Baznīcas iela Ieklāta asfaltbetona apakškārta. Turpinās celiņu bruģēšanas darbi. Līvānu 1. vidusskolas bibliotēka Remontdarbi noslēgušies. Notiek ievākšanās izremontētajās telpās. Pussalas projekts Būvprojekta ekspertīzes ie - pirkums noslēdzies. Parakstīts līgums ar SIA A2C. Līguma izpildes termiņš: divi mēneši. Laivu ielaišanas vietas Laikapstākļu dēļ darbu noslēguma termiņš tika pagarināts. Notiek pēdējie darbi. Laimiņas sākumskolas pagrabstāvs Turpinās Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas sākumskolas trīs pagrabstāva telpu (divi kabineti un tualete) remont - darbi. Darbus paredzēts pa - beigt līdz oktobra beigām. LED gaismekļi Demontēti 113 nātrija augst - spiediena lampu gaismekļi, Līvānu novada dome informē, ka ir uzsākta energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, pamatojoties uz noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA VIZULO Solutions. Darbi paredzēti šādās Līvānu pilsētas vietās: Zaļā iela, Biedrības iela, Centra laukums, Domes iela, Dzelzceļa iela, Vecticībnieku iela, Raiņa iela, Upes iela, Smilšu iela, Tilts pāri Dubnai, iekšpagalmi. Būvdarbu laikā plānota ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu ar viedo vadību, apgaismojuma sistēmas centrālās vadības sistēmas, gaismekļa kontrolieru, segmenta kontrolieru, gaisa piesārņojuma un laikapstākļu sensoru moduļa, kā arī satiksmes uzskaites sensoru uzstādīšana. Projekta Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā Nr. EKII-3/4 mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicot viedo pilsētas tehnoloģiju uzstādīšanu un demonstrēšanu Līvānu pilsētā. 4 kuru vietā uzstādīti LED gaismekļi. Pārējo nomaiņa notiks, kad tiks piegādāti atlikušie gaismekļi. Sākta gaismas līmeņa regulēšanas kontrolieru un satiksmes uzskaites sensoru uzstādīšana. Piegādāts gaisa piesārņojuma un laikapstākļu sensoru modulis. Dalīto atkritumu savākšanas punkts Pie Līvānu slimnīcas uzsākta dalīto atkritumu savākšanas punkta izbūve. Citi pašvaldības autoceļi No 8.oktobra uz rudens šķīdoņa laiku slēgta kustība transportam ar kopējo masu lielāku par 3,5 t, 5,0 t vai 7,0 t (atkarībā no ceļa stāvokļa) uz pagasta nozīmes ceļiem Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagastos. Ceļu lietošanas ierobežojumi būs spēkā līdz iestāsies pastāvīgs zemes sasalums. Transporta kustība ierobežota, uzstādot attiecīgās ceļa zīmes transporta kopējās masas ierobežojumam 7,0 t, 5,0 t vai 3,5 t. Iespējama atsevišķu ceļu slēgšana visam auto transportam un traktortehnikai, izņemot operatīvo transportu. Līvānos uzsākta viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana 2019.gada 26.augustā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un Līvānu novada domi ir parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr /19/A/076 Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē īstenošanu. Projekta mērķis: veicot A. Baumanes ģimenes ārsta prakses (turpmāk ĢĀP) veselības aprūpes infrastruktūras attīstību, uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānotās darbības: Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums 131,159 MWh gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 14296,3310 kgco 2 /gadā. Projekta kopējās izmaksas sastāda ,22 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas ,22 EUR apmērā, no kurām ,25 EUR ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums un ,97 EUR pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas 2 541,00 EUR apmērā. Projekta realizācijas laiks: 13 mēneši. Apstiprināts Līvānu novada domes projekts Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē l Kāpurķēžu pacēlāja invalīdiem iegāde A. Baumanes ĢĀP; l A. Baumanes ĢĀP procedūru telpas atjaunošana Līvānos; l A. Baumanes ĢĀP Rožupes filiāles vides pieejamības nodrošināšana; l Publicitātes pasākumi. Projekta rezultātā tiks veikta ĢĀP infrastruktūras attīstība procedūru telpas vienkāršota atjaunošana pamatdarbības vietā Līvānos un vides pieejamības nodrošināšana Rožupes filiālē. Projekta īstenošanas laiks: Projekta kopējās izmaksas: ,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) 8 500,00 EUR, Valsts budžeta finansējums (9%) 900,00 EUR, Līvānu novada domes līdzfinansējums (6%) 600,00 EUR. Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta aktualitātes ERAF projekts Nr /18/I/009 SIA Līvānu slimnīca ir jau piegādātas visas sadarbības projekta ietvaros plānotās iekārtas un aprīkojums. Piegādātāji nodrošina atbildīgo SIA Līvānu slimnīca speciālistu apmācību darbam ar iegādātajām iekārtām. Saistībā ar jaunas rentgena iekārtas iegādi un uzstādīšanu ir veikta arī rentgena kabineta vienkāršota atjaunošana, nomainot novecojušo grīdas segumu, kā arī veicot sienu un griestu kosmētisko remontu un elektroinstalāciju atjaunošanu kabinetā. Lai pabeigtu jaunās rentgena darba stacijas uzstādīšanu un sāktu ar to strādāt, nepieciešams saņemt pozitīvu atzinumu par veiktiem radiācijas mērījumiem, kā arī saņemt licenci no Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra. Darbs ir procesā un drīz Līvānu slimnīcā būs iespējams veikt rentgena izmeklējumus ar pavisam jaunu un mūsdienīgu iekārtu. Aprūpes nodaļai ir iegādātas mūsdienīgas funkcionālās gultas ar pasīvajiem pretizgulējumu matračiem un galdiņi, kas ļaus nomainīt fiziski novecojušās un savu laiku nokalpojušās mēbeles. Ierobežoto finanšu resursu dēļ jaunu gultu iegāde Līvānu slimnīcā nav veikta kopš slimnīcas izveides. Līdzšinējās gultas bija sagādātas ar Sarkanā krusta atbalstu, piegādājot lietotās vai norakstītās gultas no citām Eiropas Savienības valstīm kā humāno palīdzību. Vecās gultas vairs pilnībā nepildīja savas funkcijas un bija fiziski un morāli ļoti nolietotas, sagādājot neērtības gan pacientiem, gan aprūpes personālam. Tāpat jau ir uzstādīts arī piegādātais endoskopijas procedūru galds ar elektrisku augstuma regulāciju, kas nomainīs novecojušo līdzšinējo galdu un uzlabos darba apstākļus gan atbildīgajam medicīnas personālam, gan pacientiem. SIA Jēkabpils reģionālā slimnīca ir izsludinājusi visus sadarbības projektā plānotos medicīnas iekārtu iegādes iepirkumus. Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/8K/ERAF/L rezultātiem noslēgts līgums ar SIA SANTAKS par Pacientu transporta guļratu (modelis P-SD-004) ISIGUN MEDIKAL MUH.SAN.VE TIC.A.S) piegādi, līguma kopējā summa ar 21% PVN ir 1597,20 EUR. Plānots, ka operāciju blokam paredzētie pacientu transporta guļrati tiks piegādāti 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Saskaņā ar atklāta konkursa iepirkuma ID Nr. JRS 2019/8K/ERAF/L rezultātiem noslēgti divi līgumi ar SIA Arbor Medical Korporācija par trīs EKG iekārtu piegādi, līgumu kopējā summa kopā ar 21% PVN ir 8530,50 EUR. Pārvietojamais 12 novadījumu elektrokardiogrāfs (Rscribe, Mortara) tiks izmantots pacientu izmeklēšanai stacionāra uzņemšanas nodaļā, savukārt abās terapijas nodaļās plānots izmantot divus portatīvos 12 novadījumu elektrokardiogrāfus (ELI230, Mortara). Saskaņā ar noslēgto līgumu visas iepriekš minētās EKG iekārtas tiks piegādātas 6 nedēļu laikā. Ir atvērti un tiek izvērtēti atklātam konkursam (iepirkuma ID Nr. JRS 2019/7K/ERAF/L) Operāciju instrumentu piegāde iesniegtie 7 pretendentu piedāvājumi par laparaskopisko un ķirurģisko instrumentu piegādi stacionāra operāciju blokam.

5 Domes priekšsēdētāja sleja (Turpinājums no 1. lpp.) Tas nozīmē, ka nebūs iespējams saņemt aizņēmumu pašvaldības iniciētiem projektiem. Piemēram, aizņēmumu varēs saņemt Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta īstenošanai, bet ielu sakārtošanai pēc projekta realizācijas, kas nav projektā paredzētie darbi, aizņēmumu nevarēs saņemt. Nepatīkams pārsteigums LPS Domes sēdē bija satiksmes ministra T. Linkaita paziņojums, ka, izvērtējot nepieciešamos uzturēšanas un atjaunošanas darbus valsts autoceļu tīklā gadā, valsts vietējo autoceļu atjaunošanai nākamā gada valsts budžetā ir ieplānots finansējums tikai 10,1 miljona eiro apmērā, nevis, kā tika minēts LPS un Satiksmes ministrijas sarunās un ierakstīts MK un LPS vienošanās un domstarpību protokola projektā, 16,9 miljoni eiro. Salīdzinājumam un 2019.gadā tie bija 25 miljoni eiro. Ietaupītā nauda tikšot novirzīta Jūrmalas šosejas remontam un Pierīgas reģionam. Pirmsskolas pedagogu darba samaksas pieaugums no septembra, kas nenoliedzami ir nepieciešams, sākotnēji nebija paredzēts pašvaldību budžetos. Un arī nākošgad šim mērķim pašvaldībām būs jāparedz papildus līdzekļi. Papildus līdzekļus pašvaldību budžetos prasīs arī garantētā minimālā ienākuma līmeņa pieaugums personai līdz 64 eiro (šobrīd 53 eiro). No vienas puses pašvaldību budžetos būs līdzekļu pieaugums, bet no otras puses atsevišķi nodokļi tiek pārdalīti par labu valsts budžetam un pašvaldībām tiek uzlikti papildus pienākumi, kas prasīs papildus budžeta līdzekļus. Tikmēr Līvānu novada pašvaldība turpina realizēt iesāktos projektus un gatavot jaunus, lai būtu gatavībā uzsākt to realizāciju, tiklīdz tas būs iespējams. Šogad Līvānu novadā ir īstenoti vairāki būtiski projekti uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Gada sākumā noslēdzās darbi Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielā. Jūlijā noslēdzās pašvaldības autoceļa Pētermuiža Kūdras purvs atjaunošanas darbi. Noslēguma posmā ir arī Fabrikas un Stacijas ielu rekonstrukcijas darbi. Sakārtotā infrastruktūra industriālajā zonā ir ne vien ieguvums jau esošajiem uzņēmējiem, bet arī potenciāls jaunu ražotņu izveidei. Šādam mērķim tiek īstenots projekts Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, kura ietvaros paredzēta SIA Līvānu siltums teritorijas sakārtošana un nokraušanas laukuma izveide. Šobrīd ir noslēgušies būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi. Īstenošanas beigu posmā ir arī Baznīcas ielas pārbūves darbi. Tas ir ne tikai jauns ielas segums, bet izbūvēti ir gājēju/veloceliņi un stāvlaukumi. Patei - coties Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas darbiem pat tālākajās pilsētas ielās ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijai un vairumā gadījumu arī ūdensvadam, kas nebija paredzēts projektā, bet tika izbūvēts ņemot kredītu. Tām ielām, kur pagaidām tika ierīkota tikai kanalizācijas sistēma, sākot ar nākošo ES plānošanas periodu (no 2021.gada) tiks izbūvēts arī ūdensvads. Līvānu un Jēkabpils slimnīcu sadarbības projekta ietvaros Līvānu slimnīcā izremontēts rentgena kabinets, kurā uzstādīta jauna rentgena iekārta, uzstādīts endoskopijas procedūru galds, Aprūpes nodaļai iegādātas jaunas funkcionālās gultas ar pasīvajiem pretizgulējumu matračiem un galdiņi. Uzsākta ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu ar viedo vadību uzstādītas pirmās 113 lampas. Tas būs gan labāks ielu un iekšpagalmu apgaismojums, gan arī būtisks elektroenerģijas ietaupījums. Noslēgušies arī vairāki būtiski iepirkumi. Jau minēju SIA Līvānu siltums teritorijas sakārtošanas, ražošanas angāra un pievedceļa izbūves projektu. Noslēdzies ir arī valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi rīkotais iepirkums par Dubnas upes gultnes tīrīšanu pilsētas robežās plūdu risku mazināšanai. Pabeigta tehniskā projekta izstrāde Ubaglīča mikrorajona ielu pārbūves darbiem. Tā kā projekts ir finansiāli un tehniski ļoti apjomīgs, tad tā īstenošana ir plānota trīs posmos. Šobrīd notiek sagatavošanās darbi iepirkuma izsludināšanai. Pussalas teritorijas sakārtošanas tehniskais projekts nodots ekspertīzei, kas ir normatīvo aktu prasība. Ņemot vērā to, ka aizņemšanās iespējas Valsts kasē ir ierobežotas, būs jāmeklē risinājumi, kā šiem projektiem piesaistīt finansējumu. Šis rudens ir bijis ļoti darbīgs periods. Turpinās administratīvi teritoriālās reformas virzība. Šobrīd tālāk tiek virzīts 39 pašvaldību modelis, tomēr Līvānu novads savas pozīcijas ir saglabājis un pat vēl vairāk. Jau iepriekš rakstīju par to, ka Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu vairāku ciemu iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi par attiecīgo teritoriju iekļaušanu Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tagad šādu interesi ir izrādījuši arī Krustpils novada Vīpes pagasta iedzīvotāji. Tiek darīts viss iespējamais, lai Līvānu novads nezaudētu savas pozīcijas. Arī es kā priekšsēdētājs piedalos dažādās sanāksmēs un konferencēs gan Latgales, gan Latvijas mēroga, lai aizstāvētu Latgales un mūsu novada intereses. Noslēdzies ir SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu konkurss. Komisija pārrunu rezultātā ir izraudzījusies pretendentus, par kuru apstiprināšanu tiks lemts oktobra domes sēdē. Arī par uzņēmumā veiktā audita rezultātiem tiks lemts domes sēdē. Par to plašāk informēsim pēc domes sēdes. Nesen tikos ar VUGD Latgales reģiona brigādes vadību, kas informēja par plānu Līvānos palielināt brigāžu daudzumu no divām uz trīs. Attiecīgs priekšlikums esot iesniegts Iekšlietu ministrijā. Arī Latvijas Republikas Zemessardzes 35. kājnieku bataljona vadība izskata iespējas Līvānu novadā pastiprināt rotas darbību, kam šobrīd tiek meklētas telpas. 10.oktobrī norisinājās civilās aizsardzības mācības, kuras organizēja VAS «Latvijas dzelzceļš». Vēlos pateikties Latvijas dzelzceļa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Nacionālo bruņoto spēku, Zemessardzes, Valsts vides dienesta un Līvānu novada civilās aizsardzības komisijas pārstāvjiem par veiksmīgo civilās aizsardzības mācību norisi un sekmīgo sadarbību. Šādas mācības ir ļoti noderīgas tieši dienestu sadarbības veicināšanai. Notiek regulāras tikšanās ar Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārstāvjiem. Tiekos gan es, gan atbildīgie pašvaldības speciālisti. Izveidojusies ir laba sadarbība, tomēr vēl ir daudz darāmā. Ir gana daudz problēmu ar nelegālu notekūdeņu novadīšanu, īpaši Līvānu industriālajā zonā, tāpēc šie jautājumi ir jāsakārto. Industriālās zonas infrastruktūras pārbūves ietvaros ir izbūvēta arī jauna kanalizācijas sistēma, kurai aicinām pieslēgties tur darbojošos uzņēmumus. Mēs esam pamanīti un pie mums ir ko redzēt un ir ko mācīties. Tā 4.septembrī Līvānu novadu apmeklēja NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri no Kanādas, kuri bija patīkami pārsteigti par redzēto Līvānu 1.vidusskolā, jo pat Kanādā līdzīga mēroga pašvaldībām šāda infrastruktūra (gan mācību aprīkojums, gan sporta infrastruktūra) esot retums. 13.septembrī Līvānu novadu apmeklēja Kokneses pašvaldības delegācija. 24.septembrī Latvijā akreditētie rezidējošie un nerezidējošie ārvalstu vēstnieki un starptautisko organizāciju pārstāvji savu ikgadējo reģionālo braucienu uzsāka tieši ar Līvānu novada apmeklējumu. Tie bija vairāk kā 30 ārvalstu vēstnieki, kuriem mēs radījām pozitīvu iespaidu ne vien par Līvānu novadu, bet Latgali un Latviju kopumā. 26.septembrī Līvānu novadā darba vizītē viesojās Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa pārstāvju delegācija. Daudz viesu apmeklē arī mūsu iestādes, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādi Rūķīši un Līvānu 1.vidusskolu šomēnes apmeklējušas vairākas delegācijas no citām Latvijas pašvaldībām, lai gūtu pieredzi un mācītos. Arī kompetenču pieejas izglītībā ieviešanā mēs esam pirmrindnieku vidū. Tas ir gan mūsu skolu vadības, gan, protams, arī pedagogu nopelns. Ne velti arī skolu reitingos mūsu novada skolas ir starp labākajām Latvijā. Daudzi vietējie novadnieki, gan cilvēki no citiem novadiem man ir nākuši klāt un teikuši, ka viņiem esot gandarījums par to, kā attīstās Līvānu novads, ka viņiem esot prieks par sakārtoto pilsētu. Mani aizkustināja ilggadējās Mikrofona aptaujas vadītājas Lias Guļevskas, kura Līvānu pilsētas svētkos vadīja koncertprogrammu Mikrofona aptaujai 50, atzinīgie vārdi par to, ka tādi svētki un tāda uzņemšana kā Līvānos, nebijusi nekur citur Latvijā. Vēlreiz paldies visiem svētku organizatoriem. Līvānu novads ir ievērots un tiek novērtēts. Neesot rajona centram, mums ir izdevies būt starp 39 administratīvi teritoriālās reformas pašvaldībām. Tas ir gan pašvaldības, gan uzņēmēju, gan ikviena iedzīvotāja, kurš apzinīgi dara savu darbu, nopelns. Pie darba darītājiem noteikti jāpiemin viens no novada lielākajiem un modernākajiem uzņēmumiem SIA Light Guide Optics International, kurš novembrī atzīmēs savu 15 gadu jubileju. Šis uzņēmums no dažu cilvēku lielas komandas ir spējis izaugt par pasaules līmeņa uzņēmumu. Novēlu turpināt izaugsmi un sasniegt aizvien jaunus mērķus. Novembris Latvijas vēsturē ir ļoti nozīmīgs mēnesis. 11. novembrī, Lāčplēša dienā, visā Latvijā tiks iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku gada 11. novembrī. Tas ir atgādinājums, ka brīvība un neatkarīga Latvija nav nākusi pati par sevi. 11.novembra vakarā aicinu ikvienu doties lāpu gājienā un piedalīties piemiņas brīdī pie Līvānu atbrīvošanas pieminekļa, lai izrādītu cieņu visiem, kuri cīnījās par mūsu valsts neatkarību. Sagaidot Latvijas Republikas 101. dzimšanas dienu, aicinu ikvienu aizdomāties par Latvijas šodienu un nākotni, par to, ko mēs katrs varam paveikt mūsu dzimtenes labā. Par administratīvās komisijas darbu gada septembra mēnesī notika viena Līvānu novada domes Administratīvās komisijas sēde. Tika izskatītas 10 administratīvā pārkāpuma lietas: l Izskatīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas sastādīti par Līvānu novada domes saistošo noteikumu neievērošanu: 2 par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu, 3 par trokšņošanu nakts laikā, 1 par suņu nereģistrēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. l 4 administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti par pārkāpumiem, par kuriem atbildība paredzēta Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā: par nepamatotu policijas izsaukumu. 8 administratīvā pārkāpuma lietās piemērots administratīvais sods (8 lietās piemērots naudas sods), 2 lietās personas atbrīvotas no administratīvās atbildības, izsakot mutvārdu aizrādījumu. Piešķirtas stipendijas studijām augstskolās 18. un 21. oktobrī Līvānu novada domē sanāca kopā stipendiju komisija, lai lemtu par nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonds stipendiju programmas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās 2019./2020. studiju gadā pretendentu izvērtēšanu. Stipendijas piešķirtas 33 studentiem par kopējo summu eiro. Šogad stipendiju fondam ziedojuši uzņēmumi Light Guide Optics International, Līvānu kūdras fabrika, Hansahold un Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete. Liels paldies ziedotājiem par atbalstu Līvānu novada jauniešiem un viņu ģimenēm. Stipendiju komisijas sastāvā bija SIA Light Guide Optics International, nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonds, Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu novada Sociālā dienesta un Līvānu novada domes pārstāvji. Vērtēšanas kritēriji, piešķirot stipendiju, ir vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu, izvēlētā specialitāte (prioritārie virzieni ir inženierzinātnes un dabaszinātnes), sociālie faktori (daudzbērnu ģimene, nepilna ģimene, trūcīgas ģimenes statuss u.c.), tiek vērtēta arī intervijas laikā gūtā informācija jauniešu spēja pamatot profesijas izvēli, izpratne par izvēlēto profesiju, motivācija. Paldies visiem jauniešiem par drosmi un uzņēmību, piesakoties stipendijai un ierodoties uz interviju. Jebkura šāda veida intervija ir konkurss un ikvienā konkursā ir tie, kuriem paveicas vairāk un tie, kuriem dažādu faktoru (tai skaitā arī uztraukuma) dēļ paveicas mazāk. Atgādinām, ka tie jaunieši, kuri šogad nesaņēma stipendijas, var pieteikties atkārtoti nākamajā mācību gadā. Ar studentiem, kuriem piešķirtas stipendijas, sazināsies nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonds pārstāvji. Realizēts Mazo grantu projekts Kustībā veselība un attīstība Krāsainas pārvērtības notika Rožupes pamatskolas pirmskolas grupiņu rotaļu laukumiņā. Pateicoties Līvānu novada domes piešķirtajam finansējumam Mazo grantu projekta Kustībā veselība un attīstība ietvaros, tika realizēts jau sen lolots sapnis Rožupes vecāku vidū par jaunu rotaļu kompleksu un sajūtu takas izveidi. Līdz šim vietējo iedzīvotāju bērni un pirmsskolas grupiņu audzēkņi spēlējās laukumiņā, kur vecās dzelzs konstrukcijas jau bija nolietojušās. Tagad viņu rīcībā ir rotaļu komplekss, kas sastāv no slidkalniņa, lielajām šūpolēm, virvju kāpnēm un kāpelēšanas sienas, kas ar laiku tiks papildināts ar vēl dažiem spēļu elementiem, kā arī deviņus metrus gara sajūtu taka ar dažādiem posmiem no dabas materiāliem čiekuriem, sūnām, keramzīta u.c. Uzstādītās konstrukcijas nodrošina un sekmē bērnu fantāzijas attīstību, uzlabo veselību, ko veicina aktivitātes svaigā gaisā, attīsta fizisko sagatavotību, ko sniedz iespēja fiziski darboties rotaļu laukumā šūpojoties, rāpjoties u.tml., veicina socializēšanos, ko sekmē līdzdarbošanās ar vienaudžiem, attīsta motoriku, stāju un līdzsvaru. 17.oktobrī projekta atklāšanas pasākumā bērnu smaidi, rotaļājoties un izmēģinot jauno laukumu un sajūtu taku darbībā, liecināja par to, ka mērķis ir sasniegts: Rožupes pagasta bērniem ir pieejamas jaunas iespējas kvalitatīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai. Liels paldies Līvānu novada domei un visiem, kas ieguldīja savu laiku un darbu projekta realizēšanā. Īpašs paldies Rožupes pamatskolas direktorei Sanitai Dubovskai un Jānim Rubīnam. Iniciatīvas grupas vārdā, Iluta Daugaviete 5

6 Kādam jābūt veiksmīgam uzņēmējam? - Inese Stahovska, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Šoruden Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs ar Līvānu 1.vidusskolas 9.a klasi devās izglītojošā ekskursijā, lai saprastu kādam tad ir jābūt veiksmīgam uzņēmējam. 30.septembrī jauniešus laipni uzņēma SIA Zelta zeme vadītājs Pēteris Romanovskis, kurš iepazīstināja ar kūdras īpašībām, tās izmantošanas iespējām un pārstrādes procesu. Pirmais secinājums: uzņēmējam jābūt līderim, kas nemitīgi pilnveidojas! Tālāk devāmies maršrutā Brīnumzemes pasaka. Kāda tur tiks gūta pieredze? Latgales Mākslas un amatniecības centra stikla pavēlnieks Aleksandrs Logvins demonstrēja, kā stikla masa pieredzējušās rokās top par stikla meistardarbu. Savukārt tautas lietišķās mākslas studijas Dubna izdomu bagātās un darbīgās dalībnieces spēja aizraut aušanas procesā pat mūsdienu jauniešus. Otrs secinājums: uzņēmējam jābūt komunikablam, ar asu prātu! Ekskursijas turpinājumā Līvānu 1.vidusskolas jaunieši devās pie keramiķa, lai uzdotu jautājumu: Vai ir grūti uzvirpot mazu māla bļodiņu? Raivo Andersons ne tikai sniedza informāciju par trauku darināšanas tehnoloģiju, bet arī ļāva iejusties amatnieku lomā un pašiem uzvirpot sev bļodiņu. Trešais ekskursijas secinājums: uzņēmējam jābūt radošam un pacietīgam! Pēc Preiļu un Riebiņu novada TIC vadītājas Ivetas Šnepstes ierosinājuma, Līvānu 1.vidusskolas jaunieši devās uz Preiļu parku, kas ir ne vien vienreizēja vieta brīvā laika pavadīšanai, bet arī veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai. Parka teritorijā darbojas pludmales kafejnīca Pampūkas, kas piedāvā 100% dabīgu mājas saldējumu ar ogām un uz vietas cep svaigas pampūkas. Ceturtais ekskursijas secinājums: uzņēmējam jābūt gatavam jauniem izaicinājumiem! Brīnuma meklējumos Līvānu 1.vidusskolas jaunieši devās uz Leļļu Muzeju, kur realitāte tiekas ar mistiku. Leļļu šarms slēpjas viņu skatienos, kas viegli hipnotizē apmeklētājus. Piektais ekskursijas secinājums: uzņēmējam jābūt pašpārliecinātam, ar spēju aizraut citus ar savu biznesa ideju! Tālāk jaunieši apmeklēja zirgaudzētavu Trīs vītolu staļļi. Tur milzīgos aplokos, izbaudot rudens saules starus, draiskojas sirmi un ābolaini skaistuļi ar vējā plīvojošām krēpēm. Uz jautājumu Kad radās doma nodarboties ar zirgu audzēšanu? audzētavas pārvaldnieks Juris Astičs atbildēja: Piedzimstot. Piektais ekskursijas secinājums: uzņēmējam jābūt mērķtiecīgam un līdzsvarotam! Līvānu 1.vidusskolas jaunieši saka paldies par interesanto, izglītojošo, pārsteigumiem un aktivitātēm bagāto kopā būšanu ekskursijā Brīnumzemes pasaka. Ekskursiju organizēja Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Preiļu un Riebiņu novada TIC un laikrakstu Latgales Laiks. 2.a klases Laimes koki iestādīti Ozolciemā - Anita Strode, Līvānu 1.vidusskolas 2.a klases audzinātāja Līvānu 1. vidusskolas 2.a klases skolēni kopā ar savām ģimenēm Pasaules talkas dienā Līvānu novada Ozolciemā (Sutru pagastā) iestādīja 20 ozolus savas Laimes kokus. Mūsu Laimes ozoli dzima no iestādītas ozolzīles puķupodiņā. Mēs tos iestādījām jau 1.klases rudenī. Laistījām, rūpējāmies un gaidījām izdīgstam ozoliņu. Visu pavasari tie auga skolas dārzā zem klases logiem. Vasaras brīvdienās kopā ar mūsu Gintu Bondaru tie aizceļoja uz Ozolciemu. 21.septembrī, baudot darba un kopā būšanas prieku, kopā ar vecākiem iestādījām katrs savas ģimenes Laimes koku. Simboliski stādījām Latvijas nākotni, domājot labas domas par savu ģimeni, savu skolu, novadu un Latviju. Laimīgas ģimenes laimīga Latvija. Pavasara pārgājienā 2.a klase plāno doties uz Ozolciemu, lai apciemotu savus Laimes kokus ozolus. Kur likt nolietotās autoriepas? Nolietotās autoriepas (1 komplekts no iedzīvotāja) bez maksas tiek pieņemtas SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība atkritumu pieņemšanas punktā, Rīgas ielā 2b, Līvānos. Atkritumu pieņemšanas punkta darba laiks: darbadienās un Šķirotos atkritumus iespējams nodot arī ārpus punkta darba laika un brīvdienās, griežoties pie dzīvokļu un komunālās saimniecības teritorijas dežuranta. Dežurantu iespējams sazvanīt pa tālr , kas ir arī Avārijas dienesta tālrunis. Dzīvokļu un komunālās saimniecības teritorija ārpus darba laika ir slēgta brīvai piekļuvei tāpēc, lai nebūtu jāgaida, aicinām jau iepriekš darba laikā sazināties ar Atkritumu apsaimniekošanas iecirkņa darbiniekiem pa tālr un pieteikt šķiroto atkritumu atvešanas laiku, lai dežurants savlaicīgi būtu par to informēts. Atkritumu pieņemšanas punktā no iedzīvotājiem bez maksas tiek pieņemti arī šādi šķirotie atkritumi: akumulatori; lampas un luminiscentās spuldzes; elektriskās un elektroniskās iekārtas; tehniskais stikls (logu); metāls, metāla iepakojums (konservu kārbas, skārda bundžas). Lauksaimniekiem ir iespēja, zvanot pa tālruni vai ierodoties personīgi Rīgas ielā 2b, pieteikt sekojošu atkritumu izvešanu/nodošanu: skābbarības ruļļu plēves; bigbag maisi. Par celtniecības atkritumu nodošanu Par celtniecības atkritumu nodošanu informāciju ir iespējams saņemt: SIA EKO Latgale, Dunduru iela 13a, Daugavpils, tālr ; SIA Jēkabpils pakalpojumi, Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, tālr Par sadzīves atkritumu svēršanu Kā un kur tiek svērti no sadzīves atkritumu konteineriem savāktie atkritumi? Kas ir atbildīgais par to svēršanas pareizību? Kā es, šī darījuma dalībnieks, varu pārliecināties, par rēķinā uzrādīto datu pareizību? Atkritumu izvešanas laikā uzskaites lapā darbinieki piefiksē no attiecīgā laukuma savākto sadzīves atkritumu apjomu kubikmetros, ko aprēķina ņemot vērā attiecīgo konteineru tilpumu un to piepildījumu. Atkritumus nosver sadzīves atkritumu poligonā Cinīši Demenes pagastā, kur tos pieņem kilogramos un attiecīgi aprēķina maksu par to apglabāšanu. Pēc datu saņemšanas no poligona SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība speciālisti attiecīgās atkritumu kravas masu pārrēķina kubikmetros un sadala pa laukumiem, no kuriem atkritumi tika savākti. Atgādinām, ka atkritumu šķirošana ir vienīgais veids, kā samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu. Tā mēs taupām arī dabas resursus. Izsludināts skolēnu biznesa ideju konkurss Mana biznesa ideja 2019 Aicinām Līvānu novada skolēnus piedalīties konkursā Mana biznesa ideja 2019, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu un sagatavojot savas biznesa idejas prezentāciju. Konkursa mērķis: motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai, veicinot jauniešu dalību biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Young Enterprise Latvija piedāvātajā uzņēmējspēju veicināšanas programmā un praktiskajos treniņos. Konkursu rīko Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LUAC), sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību. Biznesa idejas vērtēs konkursa komisija 5 ekspertu sastāvā. Katra biznesa ideja saņems speciālistu padomus un ieteikumus tās veiksmīgai realizēšanai. Vērtēšana norisināsies divās vecuma grupās: klase un klase. Konkursa rezultātā tiks apbalvotas 3 labākās biznesa idejas katrā vecuma grupā, kur katram uzvarētājam tiks pasniegta naudas balva 50 EUR vērtībā. Paredzēts pasniegt arī pateicības balvas par dalību konkursā. Konkursa pieteikumu var iesniegt līdz 2019.gada 31.oktobrim: l nosūtot elektroniski ar norādi Konkursam MANA BIZNESA IDEJA 2019 uz e-pastu: luac@livani.lv; l vai nosūtot pa pastu ar norādi Konkursam MANA BIZNESA IDEJA 2019 uz adresi: LUAC, Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2019.gada 31.oktobris); l vai iesniedzot personīgi LUAC, Domes ielā 3, Līvānos (204.kabinets, 2.stāvā) līdz gada 31.oktobrim plkst Nolikumu un pieteikuma veidlapu meklējiet Konkursa rīkotāja kontaktpersona: LUAC vadītāja Inese Stahovska (tālr , , e-pasts: luac@livani.lv). 6

7 Forums noslēdzies, darbs turpinās - Evija Caune, Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Uz gaišas dziesmas nots Vārkavas jauniešu izpildījumā 3.oktobrī noslēdzās piecu novadu iedzīvotāju forums Darām pa savam. Forums pulcēja iedzīvotājus no Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas pašvaldībām. Foruma sākumā uzrunu teica Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis. Fonda valdes priekšsēdētāja Evija Caune izstāstīja par ietvaru, kurā notika forums, proti, iedzīvotāju saiets ir noslēdzošā aktivitāte valsts budžeta NVO programmas projektā Labda - rības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana. Projekta ietvaros visu vasaru notika apkaimes iedzīvotāju ideju darbnīcas, kurās iedzīvotāji tika aicināti paust savu redzējumu un idejas par novada dzīves kvalitātes uzlabošanu. Vasarā ir tapušas arī trīs īsfilmas par Viduslatgales pārnovadu fonda veiktajiem darbiem, kā arī tās popularizē brīvprātīgo un labdarības dar - bu. Forumā īsfilmas piedzīvoja pirmizrādi. Foruma darba grupās dalībnieki sprieda par brīvprātīgā un labdarības darba izaicinājumiem un iespējām, sadarbības veicināšanu starp iedzīvotājiem, pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicināja klātesošo biedrību līderus parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Lat - gales NVO sadarbības memorandu. Forumu vadīja Juris Viļums un Valija Vaivode. Viduslatgales pārnovadu fonds pateicas visu piecu novadu pašvaldību administrācijām par sadarbību iedzīvotāju uzrunāšanai, informēšanai un transporta nodrošināšanai. Liels paldies novadu nevalstiskajām organizācijām par atbalstu un sadarbību! Un, protams, sirsnīga pateicība visiem darba grupu vadītājiem, rakstvežiem un foruma raitas darba gaitas nodrošinātājiem. Apkopotās idejas, viedokļus un priekšlikumus darīsim zināmus plašākai publikai jau drīzākajā laikā. Brīvais dzejas mikrofons bibliotēkā - Dzidra Kalvāne, LNCB Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā Dzejas dienu izskaņā pasākumu ciklā Mūsējie Brīvajā dzejas mikrofonā savu dzeju lasīja mūsu novada dzejnieki cilvēki, kas ikdienas steidzīgajā ritmā spēj apstāties, lai savas emocijas un domas ietērptu vārdos un dzejas rindās. Straumes zāli piepildīja Rasmas un Ritas filozofiskās dzejas rindas, dzīvespriecīgās Gaļinas dzīves atziņas dzejā, Valērija apgarotā mīlas dzeja un viņa veltījumi Līvāniem, Līvānu stikla fabrikai, Natālijas ironiskie vērojumi dzejā. Pār - dzīvojumus dzejā atklāja dzīvesgudrās un sirds siltuma pilnās Līga, Dzintra un Maija. Arī pati jaunākā brīvā mikrofona dalībniece Laura savas pirmās pārdomas un jūtas uzticējusi dzejai. Rudenīgi liriski un mīlas varu apliecinoši skanēja Valda dzejoļi. Ikvienam no mūsu dzejniekiem bija savs stils un savs dzīves redzējums. Brīvā mikrofona dzejas lasījumu laikā autoriem bija iespēja satikt savus domubiedrus, parunāties par rakstošajiem cilvēkiem aktuālo. Kopējā sarunā dzejnieki apstiprināja, ka dzejas rindas atnāk kaut kur no augšas, ka dzeja ir tūlīt jāpieraksta, citādi pazūd nebūtībā, ka ir periodi, kad nerakstās, bet reizēm vienlaicīgi uzrodas vairāki dzejoļi. Daži no mūsu dzejniekiem ir atpazīstami Rasma Svikle- Popova publicējusies vairākos kopkrājumos un vienīgā no klāt - esošajiem raksta dzeju arī latgaliski, Valdim Vitkovskim iznākuši divi autorkrājumi un viņa dzeja lasāma vairākos kopkrājumos. Ritai Semeiko pirms vairākiem gadiem iznākusi grāmata Sekvences, pašlaik top otrais dzejas krājums. Valērija Jefre - mova dzejoļi publicēti literārajā krājumā Preiļi un Es. Brīvajā dzejas mikrofonā organiski iekļāvās līvānieša Viktora Tokareva gleznu izstāde Dabas simfonija un Līvānu novada iedzīvotāja Valda Anspaka klusināti atskaņotā liriskā mūzika, kas radīja romantiski rudenīgu noskaņojumu dzejas lasījumiem. Liels paldies mūsu dzejniekiem par sirsnīgajiem, emocionālajiem dzejas lasījumiem Ras - mai Sviklei-Popovai, Natālijai Daņiļevičai, Ritai Semeiko, Valērijam Jefremovam, Maijai Marijai Vaivodei, Līgai Pastarei, Gaļinai Pētersonei, Dzintrai Kļaviņai, Laurai Eberhardei, Valdim Vitkovskim, ka arī Valdim Anspakam par pasākuma muzikālo pavadījumu! Paldies mūsu atsaucīgajai, atraktīvajai publikai! Līvānu bibliotēkā viesosies rakstnieks Aivars Kļavis 31.oktobrī plkst Līvā - nu bibliotēkā tikšanās ar rakst - nieku Aivaru Kļavi Valsts Kultūrkapitālā fonda atbalstītā projekta Es lasu! Tu lasi? ietvaros. Aivars Kļavis ir vairāk nekā 20 prozas grāmatu autors pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem. Par vēsturisko romānu ciklu Viņpus vārtiem Adiamindes āksts, Rīgas kuprītis, Piesmietais karavīrs, Ceļojošā cirka gūstekņi saņēmis Baltijas Asamblejas balvu un Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu. Tieši pēc šī cikla pabeigšanas, autors uzrakstījis triloģiju pusaudžiem Ceļš uz nezināmo zemi par pirmbaltiem un senvēsturi Melnais akmens, Bēgšana uz nezināmo zemi, Asinis uz dzintara. Aicinām apmeklēt tikšanos ar rakstnieku Aivaru Kļavi! Pateicība Liels paldies Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam, Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam un izpilddirektoram Uldim Skreiveram par manai mammai Helēnai Pudānei veltītajiem apsveikumiem viņas 100 gadu jubilejā. Paldies Līvānu Romas katoļu draudzes prāvestam, Līvānu dekanāta dekānam Jānim Smirnovam un manas mammas draudzenēm par viņai veltīto Sv. Misi Svētā Miķeļa Erceņģeļa Līvānu Romas katoļu baznīcā. Paldies mūsu ģimenes radiem un draugiem visā Latvijā, paldies tuvākajiem kaimiņiem visiem, kas sveica manu mammu dižajā dzīves jubilejā. Paldies par laba vēlējumiem, krāšņajiem ziediem un dāvanām. Cerībā, ka izrādītā uzmanība un gūtais saviļņojums un gandarījums dos mammai spēku vēl vairākiem dzīves gadiem, ģimenes vārdā, patiesā cieņā, meita Veneranda Caune Notiks pārgājiens no Sutriem uz Arendoles muižu 27.oktobrī aicinām piedalīties pagastu apceļošanas pārgājienā no Sutriem uz Arendoles muižu. Pārgājiena Sutri Znotiņi Vārkava Arendoles muiža kopgarums 27 km, un stundu gara ekskursija pa muižu. Muižā mūs laipni gaidīs LTV raidījuma Īstās Latvijas saimnieces dalībniece tatāriete Faimja Turlaja. Būs iespēja nobaudīt saimnieces gatavoto zupu un tēju. Muižas apmeklējums un ēdiens par maksu, aptuvenās izmaksas 10 EUR. Pārgājiena sākums 2019.gada 27.oktobrī plkst.9.00 no Sutru pagasta pārvaldes ēkas. Lūgums pieteikties savlaicīgi, lai varam plānot transportu un pieteikt ēdiena porciju skaitu. Pieteikšanās pa tālruni: (Varis) vai (Kristīne). Noslēdzies projekts Labo lietu darbnīca Biedrībā Baltā māja noslēdzies nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonds organizētā mazo grantu projektu konkursa Iedzīvotāji veido savu vidi 2019 projekts Labo lietu darbnīca (projekts Nr. MG 19/26). Šī projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisko organizāciju projektus. Īstenojot kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanu vietējā teritorijā. Veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. 25. septembrī Līvānu novada Rožupes pamatskolā, 27. septembrī Līvānu 1. vidusskolā, notika piespraužu/atstarotāju dāvināšanas svētki, kad pašvaldības kārtībnieks Oļegs Jekaraševs arī sniedza noderīgu informatīvu nodarbību par drošību uz ceļiem, skolu tuvumā un apkārtējā vidē. Noslēdzošais pasākums notika 3. oktobrī Jersikas pamatskolā, kad bērniem tika dāvināti oriģinālie atstarotāji, ko brīvprātīgie darbinieki radīja 3 piespraužu/atstarotāju darināšanas darbnīcās, kā arī notika noderīgas aktivitātes, lai bērniem būtu drošība un zināšanas uz ceļa. 4. oktobrī noslēdzās projekts Labo lietu darbnīca, kad biedrības Baltā māja pārstāvji un brīvprātīgie devās pie Līvānu slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem, lai dāvinātu biedrības brīvprātīgo darbinieku sarūpētās dāvanas: ar rūpību un mīlestību darinātos košo čību pārus un Līvānu 1. vidusskolas sākumskolas bērnu darinātās apsveikuma kartītes, kas, līdzīgi čību siltumam, ļoti iepriecināja pateicīgos sirmgalvjus, slimnīcas personālu, kuri ciemiņiem bija sarūpējuši gardu cienastu. Arī šīs čības tapušas vairāku darbnīcu ietvaros ar brīvprātīgo darbinieku gādīgajām rokām. Kopā tika uzdāvināti vairāk kā 50 čību pāri un vairāk kā 50 apsveikuma kartītes ar iedvesmojošiem un siltiem bērnu novēlējumiem, kas tika dāvinātas arī slimnīcas personālam. Projektā plānotās aktivitātes tika veiksmīgi īstenotas un izdevās pateicoties daudzu biedrības Baltā māja brīvprātīgo darbinieku, draugu un labas gribas cilvēku atbalstam un palīdzībai. Lai labās idejas, nodomi un visi sirdsdarbi gūst atbalstu un atsaucību arī turpmāk! Projektu Labo lietu darbnīca (projekta Nr. MG 19/26) atbalsta nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds no Līvānu novada domes piešķirtā finansējuma. 7

8 Afiša Līvānu novada KC 25.oktobrī izrāžu apvienība Panna piedāvā izrādi Viņi melo labāk jeb randiņš ar 50 gramiem balzāma. Iepazīšanās komēdija ar trillera elementiem Viņi melo labāk, kas sākas ar pavisam vienkāršu randiņu un tikai piecdesmit gramiem balzāma. Jaunās izrādes režisors Juris Rijnieks, autors dramaturgs Artūrs Dīcis, bet viņu lomās iejutīsies aktieri Aldis Siliņš un Ģirts Ķesteris. Biļetes var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs un Līvānu KC kasē. Biļetes cena: 7, novembrī Līvānu pilsētas kapsētās svecīšu vakari: Līvānu pilsētas kapsētā, Draudzes kapsētā. 11.novembrī no plkst Lāčplēša dienai veltīts sarīkojums lāpu gājiens (plkst pulcēšanās pie Līvānu novada KC) piemiņas brīdis pie Līvānu atbrīvošanas pieminekļa. Pēc piemiņas sarīkojuma būs pieejams transports uz Turku pagasta mājām Kļavas, kur notiks uguns plostu palaišana Daugavā un sadziedāšanās kopā ar folkloras kopu Turki. Bezmaksas. 16.novembrī grupas Carnival Youth koncerts Good luck. Grupa Carnival Youth augustā izdeva jaunu studijas albumu Good Luck un novembrī dosies Latvijas tūrē. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs un Līvānu novada KC kasē. Biļetes cena: 12 un novembrī Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums. Programmā: pašvaldības Atzinības rakstu pasniegšana, Līvānu uzņēmēju konkursa Līvānu novads VAR uzvarētāju godināšana, vairāku starptautisko konkursu laureātu, Eurovision Choir vietas ieguvēju Babītes jauktā kora MASKA koncerts. Pēc koncerta tradicionālā svētku kūka. Plkst svinīgā svētku polonēze un saviesīgs deju sarīkojums kopā ar vairākkārtējiem valsts un starptautisko konkursu laureātiem, 2018.gada Dziesmu svētku Lielās Balvas ieguvējiem Latvijas Universitātes pūtēju orķestri un solistiem. Bezmaksas. 22.novembrī šī gada grandiozākā filma vēsturiskā drāma Dvēseļu Putenis. Filma veidota pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem. Tā ved 100 gadus senā pagātnē. Atspoguļo latviešu tautas cīņu par neatkarību un to, ka Latvijas valsts esamība nav pašsaprotama. Mūsu brīvība ir nopelnīta ar pašaizliedzību un visdārgāko ziedojumu cilvēku dzīvībām. Biļetes cena: novembrī Amatierteātru skate. Piedalās amatierteātri no Līvānu novada, Preiļiem un Līksnas. 25.novembrī apvienība Teātris un Es piedāvā jautru izrādi bērniem Māja zem varavīksnes. Režisors A. Ekštets. Jautra komēdija bērniem un vecākiem, kurā izrādes varoņi inter aktīvi iesaista mazos skatītājus izrādes notikumos. Kopā ar bērniem viņi centīsies noskaidrot: Kas ir draudzība un kam tā vispār ir vajadzīga? Kāpēc ir jāmācās? Un kas ir labāk kārtība vai nekārtība? Izrādē gan varoņus, gan skatītājus sagaidīs daudz palaidnību un interesantu piedzīvojumu! Uz tikšanos! Biļetes cena: novembrī slāvu kultūras ansambļa Uzori koncerts 8.tautasdziesmu festivāls. Ieeja: 1,5. 26.decembrī Mārtiņš Brauns Ziemas - svētkos koncertprogrammā Veltījums. Biļešu cenas: 7, 10, 12. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs un Līvānu novada KC kasē. Rudzātu SN 1.novembrī Rudzātu teātris Okūts aicina uz pirmizrādi A. Bankas komēdijai Šedevrs. Lomās: N. Vārpsaliete, A. Zalāns, E. Vācere, I. Zaķe, L. Brūvere, I. Dolgais, L. Vaivode, A. Gžibovskis, M. Jansons, V. Valaine. Režisore: Saiva Ķuzule Jansone. Vecuma ierobežojums: 18+. Ieeja: novembrī Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums. Koncertā piedalās Rudzātu Saieta nama amatiermākslas kolektīvi. Koncertā tiks pasniegti pašvaldības Pagodināšanas raksti. Bezmaksas. 17.novembrī Svētku groziņballe ar grupu Jauda. Galdiņu rezervācija līdz 15.novembrim pa tālr Ieeja: 4, pēc plkst novembrī senioru atpūtas pēcpusdiena kopā ar Līvānu novada amatiermākslas kolektīviem. Par jautrām dejām parūpēsies Aīda. Ieeja: 2. Turku SN 11.novembrī Lāčplēša dienai veltīta uguns plostu palaišana Daugavā pie Turku pagasta mājām Kļavas. Vieta atrodas 4 km no Līvāniem Rīgas virzienā. Bezmaksas. 14.novembrī Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Jaunsilavu pamatskolā. Ar dziesmām un dejām sveiks Jaunsilavu pamatskolas skolēni. Koncertā tiks pasniegti pašvaldības Pagodināšanas raksti. Bezmaksas. Rožupes KN Līdz 28.oktobrim KN darba laikā Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Bezmaksas. 13.novembrī radošā darbnīca patriotisko piespraudīšu veidošanā. Kopā ar Rožupes senioru apvienību aicinām izveidot svinīgu piespraudīti valsts svētkiem! Materiāli iekļauti cenā. Dalības maksa: 1,5. 15.novembrī Rožupes pamatskolā Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas sarīkojums Tev pamats drošs tā tava zeme ir!. Sarīkojumā ar dejām un dziesmām priecēs Rožupes pamatskolas skolēni. Koncertā tiks pasniegti pašvaldības Pagodināšanas raksti. Bezmaksas. Sutru KN Līdz 28.oktobrim Sutru KN darba laikā apskatāma fotogrāfes Olgas Kuzminas darbu personāl izstāde. Bezmaksas. 2.novembrī Līvānu novada Lauk - saimnieku rudens balle. Lauksaimnieku godināšana. Par pasākuma atmosfēru rūpēsies komiķis Kozmens (Mārtiņš Kozlovskis) un viņa brālis Jānis Kozlovskis. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs dziedātāja un aktrise Kristīna Zaharova. Visa vakara gaitā: Greizie spoguļi, foto stūrītis, loterija, garšu laboratorija Ražots Līvānu novadā. Balle ar grupu Gints un Es. Ieeja: 10. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā pa - gastu pārvaldēs. 17.novembrī Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas sarīkojums Mūsu sirdis pieder Tev, Latvija!. Savā mīlestībā Latvijai caur deju un dziesmu atzīsies Līvānu novada amatiermākslas kolektīvi. Koncertā tiks pasniegti pašvaldības Pagodināšanas raksti. Bezmaksas. Jersikas TN 15.novembrī Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Ar Latviju sirdī. Koncertā priecēs Jersikas pamatskolas skolēni, tiks pasniegti pašvaldības Pagodināšanas raksti. Bezmaksas. Citi pasākumi 24.oktobrī Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā notiks novadnieka, publicista Jāņa Dimanta grāmatas Simtgades dullais letiņš. Apskaidrības. Jāņa Dimanta gabaliņi atvēršanas svētki pasākumu ciklā MŪSĒJIE. 26.oktobrī Līvānu novada Kultūras centrā notiks sporta deju sacensības Vivat Cup Lieliska iespēja klātienē vērot deju sacensības dažādās kategorijās. Ieejas maksa: oktobrī Līvānu novada Kultūras centrā Daugavpils Sinfonietta (diriģents Aivars Broks) koncerts Cherhez La Femme (Meklējiet sievieti), kas veltīts daiļā dzimuma pārstāvēm sievietēm. Skanēs mūzika no brīnišķīgajām filmām un mūzikliem Brokastis pie Tifanija, Krusttēvs, Teherāna 43, Operas spoks, Karību jūras pirāti, Sievietes smarža, Šerbūras lietussargi, Vīrietis un sieviete, Bēgļi, Ilgais ceļš kāpās. Līdztekus mūzikai uz ekrāna varēs vērot arī fragmentus no augstākminētajām filmām. Bezmaksas. Līdz 9.novembrim Latgales Mākslas un amatniecības centrā apskatāma stikla mākslas darbu izstāde BŪT/TO BE. 15.novembrī Līvānu 1.vidusskolas sporta zālē notiks Latvijas basketbola līgas 2.divīzijas spēle Līvānu stikls Rēzekne. 23.novembrī Līvānu novada Kultūras centrā J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas jubilejas sarīkojums. 29.novembrī Līvānu 1.vidusskolas sporta zālē notiks Latvijas basketbola līgas 2.divīzijas spēle Līvānu stikls RTU gada septembrī Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 9 jaundzimušie (5 meitenes un 4 zēni). Līvānu novada So - ciā lais dienests saka paldies Maijai Skudrei, kura daudzbērnu ģi - menei uzdāvināja kvalitatīvu datoru ar aprīkojumu. Pateicoties saņemtajai palīdzībai, bērniem ir sniegta iespēja pilnvērtīgāk apgūt mā cību vielu un iepazīt interneta sniegtās ie spējas un priekšrocības. Zelta rudens zelta pārslas bārsta, Zelta mūžs ar darbu vainagots, Visiem mums no Jūsu dienu pūra Ir pa kādai riekšaviņai dots. (V. Zēberga) Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, Jūliju Švirksti mūžībā pavadot. Folkloras kopas Turki, Turku Saieta nama un Līvānu novada Kultūras centra kolektīvi SVECĪŠU VAKARI LĪVĀNU NOVADA KAPSĒTĀS Jersikas pagastā 26.oktobrī: Madaliņas draudzes kapsētā; Meža kapsētā; Jersikas pareizticīgo kapsētā. 27.oktobrī: Iesalnieku kapsētā; Upenieku kapsētā; Škaparu kapsētā. Līvānu pilsētā 9.novembrī: Līvānu pilsētas kapsētā; Draudzes kapsētā. Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā gada septembrī gredzenus mija 4 pāri. Pateicos Līvānu novada do - mes darbiniekiem, personīgi izpilddirektoram Uldim Skrei - veram, kolēģiem, Līvānu 1.vidusskolas 4.a klases skolēnu vecākiem, kaimiņiem, draugiem, Līvānu Romas ka - toļu draudzes prāvestam Jānim Smirnovam par līdzjūtību, atbalstu un spēka vārdiem, pavadot manu vīru Aivaru mūžības ceļā. No Tevis tik daudz bija ko gūt, Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt. (K.Apškrūma) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību mūsu bijušās darbinieces Valijas Kalvānes tuviniekiem, draugiem un laikabiedriem. Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst, Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz. /O.Vācietis/ Atvadoties no Valijas Kalvānes, izsakām līdzjūtību viņas tuviniekiem. Iekšlietu ministrijas kolēģi Līvānu novada domes mikroautobuss uz Līvānu Draudzes kapiem kursēs 28.oktobrī plkst no pieturas Gaisa tilts ar apstāšanos katrā pieturvietā. 9.novembrī, svecīšu va - kara laikā, mikroautobuss kursēs plkst (tiks veikti vairāki reisi) no pieturas Gaisa tilts ar apstāšanos katrā pieturvietā. Pēc 9.novembra mikroautobusa reisi uz Līvānu Draudzes kapiem tiks pārtraukti līdz 2020.gada pavasarim. Atvadas no tuviniekiem Silvija Lude Jānis Kalvāns (dzimis 1934.g., Rožupes pagasts), Dainis Dreimanis (dzimis 1964.g., Rožupes pagasts), Leonora Skudra (dzimusi 1939.g., Līvāni), Nadežda Ivanova (dzimusi 1927.g., Līvāni), Marijana Cepurniece (dzimusi 1937.g., Līvāni), Benelda Freimane (dzimusi 1949.g., Turku pagasts), Ņina Borovika (dzimusi 1955.g., Līvāni), Evalds Ņērbulis (dzimis 1925.g., Ābeļu pagasts), Leonora Vilcāne (dzimusi 1930.g., Rušonas pagasts), Aivars Lude (dzimis 1951.g., Līvāni), Marfa Polikarpova (dzimusi 1928.g., Jēkabpils), Leonora Jauja-Kalniņa (dzimusi 1934.g., Līvāni), Ņina Mihailova (dzimusi 1936.g., Līvāni). LÎ VÂ NU NO VA DA VÇS TIS iznāks gada 14.novembrī. Laik raksts tiek iz pla tîts vi siem no va da ie dzî vo tâ jiem ar AS Lat vi jas pasts un sçt nie ku starp nie cî bu. Ja ne sa òe mat to sa vâ pasta kas tî tç, zva niet Reìistrâcijas apliecîba Nr Izdevçjs Lîvânu novada dome Atbildîgâ par izdevumu sabiedrisko attiecîbu un ârçjo sakaru daïas vadîtâja Indra Upeniece, Tālr , 217. kab. 8 Kompjûtermaketçðana SIA Latgales druka Tirâþa 6010 eksemplâri Iespiests SIA Latgales druka Izmantotas I. Upenieces, J. Magdaïenoka, J. Vaivoda un autoru foto Redakcija: Lîvâni, Rîgas ielâ 77, LV-5316 Tâlr , 217. kab. e-pasts: indra.upeniece@livani.lv Lasiet internetâ: Par rakstu un sludinājumu saturu atbild autori

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx Limbažu sākumskolas 3.a klases labie darbi Šajā mācību gadā mēs, Limbažu sākumskolas 3.a klases skolēni, cītīgi darbojamies projektā Sporto visa klase. Mēs sportojam piecas reizes nedēļā: divas sporta

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padomes sēde, uz kuru tik aicināti iestādes

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

This is your presentation title

This is your presentation title Ziņojums par darbību 2018.gadā 2019.gada 27.marts 1. Pārstāvniecība 2018.gadā 2. Galvenie darbības virzieni un aktivitātes 2018.gadā 3. LETERA biedru aptauja 2 LETERA pārstāvniecība 2018.gadā Aerones 19

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk