Lielvārdes pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas) 2018.gada Decembrī

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Lielvārdes pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas) 2018.gada Decembrī"

Transkripts

1 Lielvārdes pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas) 2018.gada Decembrī N.p.k. Uzvārds, vārds Amats* Aprēķinātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas) Decembrī, t.sk. arī par ikgadējo atvaļinājumu, EUR** 1 Ābola Rūta Pedagogs 1030,16 2 Akmeņlauks Toms Sporta treneris 210,73 3 Aleksandroviča Regīna Kapsētas pārzinis 738,21 4 Aļhimoviča Elvisa Pedagogs 1266,75 5 Alksne Andra Pedagogs 1366,20 6 Andersone Biruta Sociālais darbinieks 971,44 7 Andersone Indra Būvvaldes speciālists 0,00 8 Andersons Aldis Mākslinieciskais vadītājs 437,14 9 Aņisimovs Andis LdNKC direktora vietnieks saimn.darbos 1454,81 10 Aperāne Zane Informāc.līdz.redaktors 0,00 11 Apsāne Ginta Izglītības psihologs 600,00 12 Apsāne Marita Pirmsskolas pedagogs 762,58 13 Apsīte Alda Būvinženieris 1200,00 14 Apsīte Anna Apkopējs 430,00 15 Arāja Irēna Galvenā muzeja speciāliste 750,00 16 Asare Ruta Pirmsskolas pedagogs 710,00 17 Astra Baiba Pedagogs 676,70 18 Atare Uva Pirmsskolas pedagogs 1356,35 19 Atraste Anita Pedagogs, bibliotekārs 945,56 20 Augustāne Maija Apkopējs 430,00 21 Augustova-Dzalbe Juta Pirmsskolas pedagogs 798,75 22 Aupe Aigars Remontstrādnieks 500,60 23 Aupe Sigita Apkopējs 580,00 24 Ausjuka Anita Direktora vietnieks kultūras jautājumos 1017,65 25 Auziņa Maija Pedagogs 653,36 26 Auziņa Svetlana Sētnieks 430,00 27 Avena Lolita Apkopējs 516,00 28 Babiča Ināra Aprūpētājs 1117,20 29 Badūns Jānis Sētnieks 553,20 30 Baiko Guna Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 1035,40 31 Balodis Imants Pašvaldības deputāts 748,49 32 Baltā Ieva Apkopējs 436,14 33 Banga Vineta Pedagogs 442,25 34 Bārbale Ingrīda Pirmsskolas pedagoga palīgs 495,00 35 Bariņa Anda Direktora vietn.saimn.dar., pedagogs 1634,37 36 Baumane Kristīne Pirmsskolas pedagogs 710,00 37 Beļevičs Edgars Tehniskais strādnieks 500,00 38 Beļinska Līga Pirmsskolas pedagogs 917,52 39 Bergmane Iveta Bāriņtiesas loceklis, komisiju loceklis 131,21 40 Bergmanis Zintis Pedagogs, sporta treneris 2072,41

2 41 Bērtulsone Ilze Pedagogs logopēds 1644,32 42 Bērziņa Anita Zemes ierīcības inženieris, komisiju loceklis 1111,37 43 Bērziņa Gunta Pirmsskolas pedagogs 1157,30 44 Bērziņa Iveta Apkopējs 227,65 45 Bērziņa Iveta Asistents 0,00 46 Bērziņa Jogita Apkopējs 516,00 47 Bērziņa Lienīte Pedagogs 1683,83 48 Bērziņa Līga Lietvede 659,42 49 Bērziņa Ločmele Agnese Pedagogs 1430,48 50 Bērziņa Vita Pirmsskolas pedagogs 780,00 51 Bērziņš Kristers Pedagogs 341,26 52 Bičevskis Andis Pedagogs 565,45 53 Bikse Valentīna Apkopējs 430,00 54 Birzgale Biruta Asistents 31,62 55 Bite Ināra Nakts aukle 733,22 56 Bite Iveta Pedagogs 1620,03 57 Bite Jānis Juriskonsults 566,30 58 Blaževiča Evita Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 0,00 59 Blumberga Elza Nakts aukle 773,78 60 Blumberga Sintija Lietvede 650,00 61 Blumfelde Inga Pedagogs, direktora vietnieks 1581,73 62 Bobkova Rita Pedagogs 994,18 63 Boronovska Viktorija Apkopējs 516,00 64 Borozkina Diāna Pārvaldes vadītājs, komisiju loceklis 2106,60 65 Brante Daiga Pedagogs, laborants 1716,88 66 Brante Daiga Pašvaldības deputāts 714,38 67 Brencis Arnolds Asistents 44,27 68 Briede Ieva Veļas mazgātājs 138,02 69 Briede Kristīne Apkopējs 6,14 70 Briško Ingrīda Pavārs, kasieris 0,00 71 Brīvere Gunta Asistents 192,87 72 Bružuka Daila Pedagogs 1045,61 73 Buholcs Andris Sociālais rehabilitētājs, bāriņtiesas loceklis 381,24 74 Bule Iveta LdNKC direktors, komisiju loceklis 1319,02 75 Bule Olga Apkopējs 430,00 76 Bulmeistere Ginta Vecākais grāmatvedis 1040,00 77 Bunne Baiba Pedagogs 493,34 78 Buraja Alla Pirmskolas pedagoga palīgs 536,91 79 Burbo Svetlana Pavārs 500,00 80 Butāne Ilona Pavārs 500,00 81 Butāne Laimdota Pedagogs, laborants 763,73 82 Cābe Ilze Pedagogs 1232,39 83 Cābe Modris Pedagogs 1474,05 84 Cakule Inga Dārznieks 650,00 85 Cauņa Juta Komisijas loceklis 0,00 86 Caune Linda Sekretārs 387,42 87 Čerņavskis Aleksandrs Tūrisma speciālists 920,00 88 Čerņonoka Žanna Apkopējs 430,00 89 Cionele Elita Pedagogs 1310,09 90 Čipāne Jana Pedagogs 1118,05

3 91 Cipruse Inese Vecākais grāmatvedis 824,00 92 Circina Inese Pedagogs 1222,63 93 Čuibe-Oliņa Ilze Pedagogs 1582,50 94 Čuibe Daiga Vecākais grāmatvedis 1182,00 95 Dāliņa Maira Pedagogs 1457,04 96 Dambergs Aleksejs Saimniecības pārzinis 485,29 97 Dārgā Iveta Pedagogs 1782,54 98 Daškeviča Anželika Kasieris 461,00 99 Dembovska Agita Direktora vietnieks, pedagogs 649, Dilāne Inese Iekšējais auditors 1450, Dimante Vera Apkopējs 430, Dimdiņa Rūta Pedagogs 341, Dombrovska Dace Palīgstrādnieks 430, Doniņa Ruta Apkopējs 430, Drātnieks Elmārs Būvinženieris 1159, Dreiska Ilze Pirmsskolas pedagogs, pedagogs 1056, Dreiska Laura Apkopējs 340, Driksna Māra Pirmsskolas pedagogs 645, Drozde Marija Sētnieks 215, Dubovska Ina Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Dūniņa Anda Sociālais pedagogs, komisiju loceklis 880, Dvorecka Jeļena Asistents 211, Dzerkale Mirdza Sekretārs 675, Dzintare Antonija Pavārs 500, Eglīte Ausma Pedagogs 1030, Eglīte Laura Apkopējs 50, Eglītis Andris Komisiju loceklis 135, Eisāne Beāte Pedagogs 0, Ekkerte Aina Apkopējs 0, Elksnīte Janīna Dežurants 480, Ērgle Aija Deju kolektīvu vadītājs 847, Eriņa Agita Pedagogs 1586, Ermanovska Ārija Asistents 69, Farino Selga Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Feldmane Vita Vecākais grāmatvedis 1082, Fišere Simona Pedagogs 710, Freiberga Biruta Šefpavārs 720, Freimane Dina Asistents 47, Frolova Tatjana Apkopējs 430, Gabrāne Lāsma Vecākais bibliotekārs 750, Gaigala Danute Pavārs 642, Gailīte Dace Pirmskolas pedagogs 877, Galvāne Ilze Asistents 31, Galvāne Inga Bibliotēkas vadītājs 800, Gasone-Kozule Mārīte Gardrobists 366, Gelte Inese Sociālā dienesta vadītājs, komisiju loceklis 1784, Gerharde Antra Pirmsskolas pedagogs, pedagogs 992, Gleizde Alla Pavārs 0, Glīzdeniece Inese Pirmsskolas pedagogs 710, Gobiņa Velta Pedagogs 842,94

4 141 Golubņičija Iveta Asistents 189, Gorohova Jevgenija Veļas pārzinis 478, Graudiņa Edīte Pedagogs 1088, Graudiņa Vēsma Pedagogs 900, Graudiņš Raimonds Pašvaldības deputāts, komisiju loceklis 620, Grāviņa Diāna Direktora vietnieks 945, Greitāns Kārlis Pedagogs, laborants 1556, Gribuste Maira Pedagogs, laborants 647, Gribusts Andris Pedagogs 281, Gribusts Edgars Pašvaldības deputāts, projekta pedagogs, komisiju loceklis 587, Grigorjeva Inese Apkopējs 430, Grigorjeva Svetlana Apkopējs, asistents 130, Grigoroviča Lauma Apkopējs 430, Griģuško Lienīte Vad.vietnieks saimn. darbā 800, Griķe Lidija Bibliotekāre 234,00 Grimaļuka-Nazarova 156 Oksana Direktora vietnieks mācību darbā 567, Grīnberga Aija Pedagogs 273, Grīnberga Ruta Dežurants 0, Grīnhofa Daina Pedagogs 1509, Grintāle Līga Aprūpētājs, asistents 1822, Griščuka Olita Pedagogs 795, Grozovs Dimitrijs Pedagogs 131, Gulbe Ilga Sociālais darbinieks 415, Gusars Ervins Autovadītājs 87, Gžibovska Svetlana Apkopējs 430, Gžibovskis Ēvalds Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 725, Hotčenkova Natālija Sētnieks 430, Imšs Pēteris Sporta treneris, pedagogs 1388, Irmijaša Klaudija Direktora vietnieks, pedagogs 944, Isate Juta Pedagogs 799, Ivanova Laura Klientu apkalpošanas speciālists 0, Ivanova Marina Sociālais darbinieks, komisiju loceklis 1048, Ivanova Tamāra Asistents 331, Jablonska Ginta Vecākais grāmatvedis 899, Jakimenko Lolita Pedagogs 282, Jakimova Astra Dārznieks 599, Jākobsone Sanita Vecākais grāmatvedis 877, Jākobsons Gunārs Koncertmeistars 270, Jakovļeva Janīna Asiistents 44, Janevica Irisa Ainavu arhitekts 708, Jankovska Marina Sekretārs, pirmsskolas pedagogs 845, Janpaule Irēna Pedagogs 1627, Jansiņa Baiba Klientu apkalpošanas speciālists, komisiju loceklis 339, Jansone Aija Pedagoga palīgs 546, Jansone Guna Pedagogs 522, Jansons Arnis Saimniecības pārzinis 854, Jarošenkovs Juris Dārznieks 495, Jaudzeme Maija Kultūras nama vadītājs, komisiju loceklis 884, Jaundaldere Ieva Pedagogs 328, Jaundaldere Sandra Pirmsskolas pedagogs 1414,26

5 191 Jaunvīksna Iveta Pirmsskolas pedagogs 947, Jaunzeme Benita Pedagogs 1046, Jefimova Ludmila Apkopējs 445, Jonikāne Ženija Aprūpētājs 169, Jozuus Sanita Pirmsskolas pedagogs 780, Jurgensone Ineta Pedagogs 1261, Jurjāne Aija Pirmsskolas pedagogs 869, Jurkeviča Linda Pirmsskolas pedagogs 780, Juškāne Anita Apkopējs 495, Kaire Valda Asistents 37, Kaktiņa Amanda Apkopējs 430, Kaļinka Daina Galvenais nodokļu administrators 1031, Kalniņa Līga Bērnu aprūpētājs 524, Kalniņš Austris Diriģents 347, Kaļva Agita Pedagogs 762, Kamendere Ritma Sekretārs 780, Kaņeps Dzintars Pedagogs 276, Kaniņa Inguna Sociālais pedagogs, karjeras konsultants 1476, Karāne Baiba Pirmsskolas pedagogs 345, Karāne Kristīne Medicīnas māsa 189, Kārkliņa Gita Kasieris 570, Kārkliņa Iveta Pirmsskolas pedagogs 710, Kārkliņa Kristiāna Pedagoga palīgs 495, Kaša Zoja Pedagogs 1001, Kaspare Vineta Pedagogs 1568, Kaulača Ilva Pedagogs 228, Kažociņa Rudīte Pedagogs 1530, Keiviša Diāna Sociālais darbinieks 975, Keivišs Artūrs Autovadītājs 747, Ķeizere Alīna Pirmsskolas pedagogs, mākslinieciskais vadītājs 1073, Kempele Beata Informācijas līdzekļu redaktors 971, Ķervāne Elga Pedagogs 0, Ķezbere Anna Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Kipke Aija Dežurants 506, Kirilovs Dzintars Palīgstrādnieks 430, Kirsanova Jolanta Pirmsskolas pedagogs, mākslinieciskais vadītājs 1036, Ķirsis Normunds Mākslinieciskais vadītājs 437, Klaužs Emīls Pedagogs 353, Kļava Augusts Dārznieks 450,00 Pašvaldības deputāts, VPII "Zvaniņš" vadītājs, komisiju loceklis, direktora 230 Kļava Dace p.i. 1886, Kļava Gunvaldis Asistents 208, Kļava Kristīne Pedagogs 923, Kļava Vineta Klientu apkalpošanas speciālists 874, Kļaviņa Valija Sētnieks 430, Klepere Baiba Pedagogs, māksliniecikais vadītājs 2113, Kleperis Antonijs Pedagogs, koncertmeistars 1871, Klētniece Dace Pirmsskolas pedagogs 0, Kluce Inese Aprūpētājs 524, Kočkere Inese Virtuves darbinieks 448, Kohanska Aija Šefpavārs 650,00

6 241 Kokaine Marija Apkopējs 430, Kokareviča Iveta Pirmsskolas pedagogs 756, Koknevičs Andris Mākslinieciskais vadītājs 350, Kolosjonoka Gunita Pirmskolas pedagogs 885, Kolovanova Svetlana Virtuves darbinieks 430, Kononoviča Valentīna Apkopējs 430, Konstants Māris Deju kolektīva repetitors 236, Konuša Evita Pedagogs 1255, Korpe-Jefremova Dina Pedagogs 1598, Kostina Gunta Sociālais darbinieks 830, Kowalewski Jerzy Elektriķis 500, Kozlovska Evija Vadītaja vietnieks izglītības jomā 901, Kozlovskis Dmitrijs Asistents 37, Krauce Inese Pedagogs 583, Kravčenko Marina Pedagogs 929, Krēģere Vija Pedagogs 1092, Kreimanis Kaspars Sporta treneris 721, Krēsliņa Ināra Pirmsskolas pedagogs 710, Krēsliņa Sarmīte Aprūpētājs 207, Krieviņa Liāna Pedagogs 1579, Krieviņš Raimonds Koncertmeistars 617, Kriņģele Aiga Pedagogs 1637, Kristapsone Astra Līga Dežurants 224, Kristapure Inese Pirmsskolas pedagogs 1023, Kristapure Sintija Iepirkuma speciālists 787, Krompāne Aija Pedagogs, direktora vietnieks 1508, Kronis Jānis Režisors 0, Krumberga Ilze Pavārs 500, Krupina Viktorija Sekretārs 450, Krustiņa Ilze Dārznieks 495, Krūze Ineta Pavārs 542, Krūze Iveta Sociālais darbinieks 1213, Krūze Kristīne Pirmsskolas pedagogs 0, Krūze Miervaldis Aprūpētājs 146, Krūzmane Ausma Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Krūzmane Evita Pirmsskolas pedagogs 750, Krūzmane Ināra Pavārs 616, Kuka Kristīne Direktora vietnieks, pedagogs, direktora p.i. 1037, Kuks Arno Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, darba aizsardzības speciālists 764, Kukule Mirdza Pedagogs 950, Kukulis Didzis Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 1119, Kurpnieks Andrejs Asistents 341, Kursīte Laila Asistents personām ar invaliditāti 170, Kuzmane Edīte Pedagogs 106, Lablaika Žanete Aukle 698, Lāce - Lepere Santa Pedagogs 395, Laganovska Līga Pedagogs 1051, Laganovskis Dzintars Pārvaldes vadītājs, komisiju loceklis 1280, Lamberga Agnese Pedagogs 1605, Lambergs Maigonis Saimniecības pārzinis 650,00

7 291 Lapena Inga Sociālais pedagogs, bibliotekārs 1498, Lapens Aldis Skolas direktora vietnieks 922, Lapsa Svetlana Pedagoga palīgs 495, Lase Sarma Pirmsskolas pedagogs 914, Lasmane Ingūna Pedagogs 193, Lauska Iveta Apkopējs 430, Lauska Elīna Apkopējs 430, Lauska Ramona Pirmsskoolas pedagoga palīgs 495, Lazdiņa Evija Logopēds, audiologopēds 0, Lazdiņa Rudīte Pirmsskolas pedagoga palīgs 353, Lazdiņa Sarmīte Pedagogs, direktora vietnieks 2057, Leimanis Agris Labiekārtošanas strādnieks 450, Leitāne Ina Pirmskolas pedagoga palīgs 495,00 Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja, komisiju 304 Leja Indra loceklis 0, Leone Inita Pedagoga palīgs 495, Ļeonova Tatjana Asistents 31, Lepse Agnese Mākslinieciskais vadītājs 384, Lepsis Ojārs Administratīvās komisijas vadītājs 234, Leščinska Lilita Dežurants 500, Līce-Līcīte Indra Medicīnas māsa 723, Lidere Inesa Pirmsskolas pedagogs 923, Lidžus Gita Pavārs 449, Liepa Juris Saimniecības pārzinis 696, Liepiņa Lauma Pedagogs 532, Liepiņa Ruta Medicīnas māsa, pedagogs 746, Liepiņa Silvija Virtuves darbinieks 0, Liepiņš Justs Pedagogs 1113, Lilinfelde Ineta Pašvaldības policijas priekšnieks 1298, Lipiņa Inta Laborants, pedagogs 1574, Lipšāne Ruta Ekonomists 1198, Lipska Lita Pedagogs 1216, Lišmanis Kārlis Mākslinieciskais vadītājs 305, Lisovska Benita Jumpravas internātpamatskolas direktors 1414, Livitčuks Andris Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 1628, Ločmele Diāna Galvenā grāmatveža vietnieks 1244, Ločmele Renāte Izglītības psihologs 340, Ločmele Santa Domes priekšsēdētājs 2577, Lukašunas Aina Pedagogs, direktora vietnieks 1747, Lūse-Novikova Laura Apkopējs 516, Lūse Dana Pirmskolas pedagogs 798, Lūsis Jānis Pašvaldības deputāts, projekta pedagogs 639, Makare Inga Sporta treneris, pirmsskolas pedagogs 1358, Makars Maigonis Pedagogs 341, Malahovska Madara Projektu vadītājs 1464, Mamedovs Emīls Pašvaldības policijas vecākais inspektors 1487, Mārcēna Antra Pedagogs 159, Mārcēna Ina Pedagogs 1645, Marcinkiana Elita Vecākais grāmatvedis 820, Mārtiņa Dace Skolas direktors, pedagogs 1138, Martinsone Inga Mākslinieciskais vadītājs 298,57

8 341 Martinsone Inga Medicīnas māsa 750, Mastjaņica Vera Apkopējs 430, Mazitāne Aija Pašvaldības deputāts 668, Mazitāne Ilze VPII "Pūt vējiņi" vadītājs 1920, Mazitāns Jānis Pašvaldības deputāts 615, Mazurina Anna Garderobists 430, Medne Egita Vecākais bibliotekārs 312, Medne Inese Pedagogs, direktora vietnieks 1313, Medne Lāsma Pedagogs 1170, Mednis Andulis Saimniecības pārzinis 728, Meiere Elza Kasieris 660, Melgaile Karīna Pavārs 600, Mendiks Aigars Pedagogs, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 1618, Mežale Ļuba Dežurants 533, Mežals Vilmārs Saimniecības pārzinis 564, Mežiņa Anastasija Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Mežinskis Vilis Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 1088, Mežvēvere Santa Pedagogs 1819, Miglāne-Siliņa Inga Medicīnas māsa 598, Miglāne Anita Pirmskolas pedagoga palīgs 529, Miķelsone Linda Apkopējs 495, Mikuļēviča Anita Apkopējs 0, Miķelsone Sarmīte Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Misāne Ilona Bibliotekārs 750, Mistre Iluta Mākslinieciskais vadītājs 1446, Moisejeva Ilona Pedagogs 1334, Moskoļenko Ņina Asistents, sētnieks 528, Muceniece Liena Asistents 69, Mūrniece Ingrīda Pedagogs 1402, Mūrnieks Jānis Pedagogs, tehniskais strādnieks 1322, Muzika Rasma Apkopējs, aprūpētājs 1223, Naruška Jānis Saimniecības pārzinis 834, Narutaviča Indra Pedagogs 1150, Nazarovs Iļja Sporta treneris 1387, Nemme Zane Galvenais krājuma glabātājs 750, Nereta Inese Tautas nama vadītājs, mākslinieciskais vadītājs 1069, Nesaule Vija Virtuves apkopējs 430, Oborenko Žanna Pedagogs 0, Olehno Dace Pedagogs, direktora vietnieks 1252, Oļehnoviča Aija Dežurants 480, Oļehnovičs Edgars Remontstrādnieks 550, Orups Aigars Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 763, Ose Jolanta Pirmsskolas pedagogs 840, Osītis Gints Trenažieru zāles instruktors 336, Ostrovska Marija Pedagogs 511, Ostrovskis Jānis Audio iekārtu operators 650, Otto Benita Pedagogs 1818, Ozola Ilona Pedagogs 884, Ozoliņa Elita Juridiskās nodaļas vadītājs, komisiju loceklis 2234, Ozoliņa Lūcija Pedagogs 1052,48

9 391 Ozoliņa Sandra Psihologs, komisiju loceklis 1090, Ozoliņa Vija Pavārs 500, Paeglītis Uldis Auto vadītājs 1019, Pamiljans Jānis Bāriņtiesas loceklis, pedagogs 1013, Paškevičs Igors Asistents 135, Pastare Līga Pirmsskolas pedagogs 0, Pastare Zoja Sētnieks 430, Patalujeva Ilva Pirmsskolas pedagogs 775, Paukšte Laimonis Pedagogs 117, Pavāre Ilze Pedagogs 183, Peisenieks Aivars Pašvaldības deputāts 623, Peisenieks Aivars Skolas direktors 1577, Peismaliete Ilona Pedagoga palīgs 0, Pelēce Lāsma Pirmsskolas pedagogs 0, Pencele Lelde Jurists 1050, Perkevica Aija Apkopējs 430, Pētersone Sandra Laborants, pedagogs 1920, Pētersons Andis Skolas direktors 1251, Pētersons Gints Šoferis, remontstrādnieks 600, Pētersons Valdis Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītājs, galvenais grāmatvedis 1503, Petrovska Inese Asistents 303, Petunova Maruta Sabiedrisko attiecību speciālists 0, Pikšens Agris Sporta pedagogs 780, Pinka Ruta Pirmsskolas pedagogs 0, Pizika Veronika Pirmskolas pedagoga palīgs 454, Plastiņina Eleonora Asistents 265, Plātiņa Raisa Apkopējs 430, Platpīre Inese Psihologs 476, Platpīre Rita Pilsētas bibliotēkas vadītājs 970, Plinta Aina Dežurants 360, Plūme Ināra Pedagogs 1520, Plūme Vija Pirmsskolas pedagogs, pedagogs, komisiju loceklis 1259, Podskočija Vaira Pedagogs 893, Prekele Laima Pedagogs 1419, Priedoliņa Dace Pedagogs 209, Priekulis Ilmārs Pedagogs 806, Prikule Jolanta Pirmsskolas pedagogs 780, Prokopoviča Jūlija Asistents 173, Pučekaite Rita Pedagogs, masieris 1029, Pučs Valters Datorsistēmu un datortīklu speciālists 647, Pudāne Sandra Vides inženieris, komisiju loceklis 1093, Pudule Liene Šuvējs 466, Puķīte Iveta Pedagogs, sporta treneris 2588, Puķītis Ainars Sporta centra direktors, pašvaldības deputāts, sporta treneris 3018, Pulle Kristīne Pirmskolas pedagoga palīgs 0, Pumpase Ināra Pirmsskolas pedagogs 710, Puriņa Mārīte Mūzikas un mākslas skolas direktors, pedagogs 920, Putniņa Andra Sekretārs 700, Putniņa Iveta Pedagogs 1484, Putniņa Marija Asistents 37,94

10 441 Račika Alda Amatieru teātra režisors 127, Račika Ilze Apkopējs 543, Raga Silvija Pedagogs 1382, Rags Aivars Pedagogs 1270, Rancāne Inese Laborants, pedagogs 1605, Ranga Miralda Projektu vadītājs 1200, Rassa Elena Noliktavas pārzinis 616, Ratnieks Mārtiņš Pašvaldības policijas inspektors 1318, Ratnieks Vilnis Asistents 31, Ražinska Laura Pedagogs 1344, Reča Līga Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Reihmane Astrīda Grāmatvedības uzskaitvedis 700, Reķe Inga Izglītības nodaļas vadītājs, komisiju loceklis 2028, Repša Sanita Pirmsskolas pedagogs 1183, Rība Sandra Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, komisiju loceklis 1099, Ribaks Sandijs Datoradministrators 600, Rīdere Dana Pavārs 500, Riekstiņa Avotiņa Linda Psihologs 850, Rigaste Sanita Pavārs 750, Robežgruntniece Dace Pedagoga palīgs 320, Robežniece Ināra Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājs, galvenais ekonomists 2012, Robežniece Laila Bāriņtiesas priekšsēdētājs 1338, Rode Valda Personāla speciālists 859, Roga Jolanta Pedagogs 1324, Roga Māris Datoradministrators, pedagogs, direktora vietnieks 2256, Roga Sandra Direktora vietnieks mācību jomā 1689, Rogoveca Klaudija Asistents 37, Romančuka Arta Pedagogs 605, Romanovska Irēna Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītājs, komisiju loceklis 815, Rožāns Māris Komisiju loceklis 135, Rozenberga Gunta Bibliotekārs 600, Rozenberga Līga Pedagogs 1213, Roziņa Lūcija Kultūras pasākumu organizators 720, Rubina Aija Saimniecības pārzinis, darba aizsardzības speciālists 503, Rubīna Anna Apkopējs 430, Rudzīte Anna Pedagogs 239, Rudzīte Monika Lāčplēša bibliotēkas vadītājs 750, Rudzīte Ruta Koncertmeistars, apkopējs 771, Rudzītis Arvīds Apkopējs 0, Rulle Anita Pedagogs 373, Runča Baiba Pašvaldības policijas inspektors, komisiju loceklis 977, Ruska Ojārs Dārznieks 0, Ruska Taņa Pavārs 542, Rūtiņa Inese Izglītības psihologs 661, Rutka Biruta Pedagogs 1807, Rutkovska Kitija Pirmsskolas pedagogs 710, Rutkovska Līga Virtuves strādnieks 430, Rutmane Ausma Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Rutmane Evija Sociālais pedagogs 0, Rūze Sintija Pedagogs 337,26

11 491 Sadovskis Andris Sētnieks 430, Saidāne Sarmīte Pedagogs 914, Šaka Maija Lietvedības pārzinis 1267, Salcevičs Jānis Sporta treneris 491,78 Saleniece-Šmaukstele Sociālā dienas aprūpes centra vadītājs, komisiju loceklis, pašvaldības 495 Vita deputāts 1888, Sandore Rita Pedagogs 1606, Šaripo Juris Asistents 196, Saulīte Inta Pirmsskolas pedagogs, pedagogs 1228, Saulītis Elmārs Tehniskais strādnieks 580, Savina Gundega Pirmsskolas pedagogs 976, Ščerakova Lija Pavārs 500, Sedoja Laima Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Seļava Teciana Apkopējs 430, Selena Kristīne Apkopējs 430, ŠeļepjonoksVasilijs Pedagogs 160, Šemele Signe Pirmsskolas pedagogs 0, Semjonova Inita Pedagogs 1054, Sietiņa Benita Pirmsskolas pedagogs 780, Sietiņa Sandra Vadītāja vietnieks izglītības jomā 665, Signalova Alicija Pavārs 500, Šile Vita Sociālais darbinieks 439, Sileniece Linda Šefpavārs 1113, Siliņa Daira Iepirkumu speciālists, komisiju loceklis 1157, Siliņa Marta Asistents 202, Šīmanis Ernests Instruktors 336, Šimanovskis Jānis Komisiju loceklis 0, Simaško Inga Pirmsskolas pedagogs 796, Siņavska Rita Uzņēmuma līgums 294, Siņavska Virgīnija Asistents 66, Sirmā Māra Pedagogs 997, Širova Egija Pašvaldības deputāts 661, Sirsniņa Jolanta Bibliotekārs 1172, Skadiņa Teresa Apkopējs 0, Škapare Inga Izglītības speciālists, komisiju loceklis 1537, Škarste Dace Sekretārs 631, Šķeltiņa Linda Klientu apkalpošanas speciālists 1084, Skrauča Zane Kultūras pasākumu organizators 952, Skrīvele Dace Klientu apkalpošanas speciālists 900, Skubeniča Mārīte Apkopējs 430, Skudra Kristīne Pedagogs 787, Skudra Sandra Ārsts 1097, Sļusars Ēriks Pedagogs 561, Šmata Santa Pirmsskolas pedagogs 809, Šnahova Janīna Veļas mazgātājs 550, Sņetkova Česlava Apkopējs 215, Some Žanete Jurists, komisiju loceklis 0, Soms Rihards Sētnieks 150, Špaka Vera Apkopējs, asistents 430, Sparāne Andra Pedagogs 1536, Sparāne Gunta Dežurants 480,00

12 541 Spārniņa Jautrīte Asistents 44, Šperga Jānis Sētnieks 430, Spila Agnese Apkopējs 530, Spila Anita Asistents 240, Sproga Raimonds Asistents 69, Sproģis Eduards Asistents 354, Spule-Skuja Marianna Lietvedis 650, Stajevska Žanna Bāriņtiesas loceklis, komisiju loceklis 968, Staļģe Ilze Būvvaldes vadītājs, komisiju loceklis 1577, Šteina Benita Teritorijas plānotājs 1642, Štekele Sarmīte Pedagogs 1537, Štekels Elmārs Laborants, pedagogs 618, Stepanova Sanita Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Stepiņa Anita Pirmsskolas pedagogs 869, Stepiņa Ruta Mākslinieciskais vadītājs 196, Stepiņš Edvīns Tehniskais strādnieks 815, Stikāne Dace Logopēds 0, Stikute Sandra Dežurants 506, Stirāne Vija Kasieris 138, Strauta Ineta Pavārs 500, Strazdiņa Inguna Muzeja speciālists 550,00 Pašvaldības deputāts, A. Pumpura Lielvārdes muzeja vadītājs, komisiju Streile Anita 1685, loceklis 563 Streile Elīza Pedagogs 1158, Strēle Ināra Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Strode Sandra Sociālais darbinieks 830, Strode Sanita Pirmsskolas pedagogs 920, Štromane Irīna Apkopējs 430, Stugle Vija Apkopējs 467, Suneps Jānis Asistents 28, Sunne Arnis Gaismu operators 650, Švagris Vilnis Būvinspektors, komisiju loceklis 1442, Svēteņa Daina Sociālais darbinieks 859, Tamule Inta Asistents 237, Targoviča Inga Virtuves darbinieks 430, Tarvida Mirdza Pedagogs 836, Taurenis Ēvalds Sētnieks 430, Tempelfelds Gints Pašvaldības policijas inspektors, komisiju loceklis 1773, Tīce Rita Nakts aukle 651, Tols Kārlis Amatieru kolektīva vadītājs 162, Treimane Diāna Apkopējs 215, Treimane Kristīne Apkopējs 430, Trence Sandra Pedagogs 1380, Trumekalne Veneranda Lēdmanes bibliotēkas vadītājs 750, Ūbele Gunita Pedagogs 1352, Ūdre Lilija Apkopējs 430, Ulme Dagmāra Pirmskolas pedagogs 0, Ulme Eva Pedagogs 1045, Ungurs Jānis Mākslinieciskais vadītājs 382, Upeniece Zane Pirmsskolas pedagogs 1023, Urtāne Baiba Pirmsskolas pedagogs 710,00

13 591 Uzulniece Agita Pedagogs 1084, Vāgnere Daina Asistents 271, Vaickovskis Pēteris Mākslinieciskais vadītājs 338, Vaidere Inese Pavārs 500, Vairoga Inga Sociālais darbinieks 1048, Vaivade Laura Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Vaivade Leila Jurists, komisiju loceklis 798, Vaivode Arta Apkopējs 0, Vaivode Inta Apkopējs 430, Vaivode Judīte Pedagogs 1162, Vaivode Līga Šefpavārs 770, Valaine Daiga Domes atbildīgā sekretāre, komisiju loceklis 1112, Valaine Marija Asistents 107, Valtere Gundega Pedagogs 1422, Valters Justs Tehniskais strādnieks 324, Vanaga Sandra Pedagoga palīgs 495, Vanceviča Svetlana Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Vasile Dace Apkopējs 430, Vasiļūne Viktorija Apkopējs 430, Vecmane Ilze Mākslinieciskais vadītājs, pedagogs 336, Vecziediņa Dace Bibliotekārs 597, Veide Aija Šefpavārs 695, Velzete Skudra Laura Jurists 1142, Vetšteina Ilga Pedagogs 1358, Vetšteine Sandra Pirmsskolas pedagogs 852, Vilcāne Madara Pirmsskolas pedagogs 1266, Vilciņa Skaidrīte Pedagogs 813, Vilciņa Taiga Pirmsskolas pedagogs 969, Vilkāja Žanete Pedagogs, koncertmeistars 1071, Vilnīte Inita Finansists 1580, Vinogradova Maija Apkopējs 430, Vitkovska Dace Pedagogs 1067, Vītola Agnese Sociālais darbinieks, komisiju loceklis 986, Vītola Elīna Pedagogs 683, Vītola Ligita Nodokļu administrators 1033, Voitehoviča Solvita Pirmsskolas pedagoga palīgs 0, Voitiņa Rita Lietvedības pārzinis 1300, Voitkova Larisa Asistents 101, Volka Ginta Pedagogs 986, Volkopa Vita Logopēds 1651, Volonte Vita Domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības deputāts, komisiju loceklis 2103, Voroņina Viktorija Asistents 202, Vovčenko Agnese Jaunatnes lietu speciālists 1052, Vuļa Natālija Medicīnas māsa 650, Zača-Ūdre Santa Kultūras pasākumu organizators 220, Zaharenkova Anda Bāriņtiesas sekretārs 841, Zālīte Iveta Sekretārs 833, Zaļkalniņa Dace Pirmsskolas pedagogs 710, Zaporožeca Inese Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, komisiju loceklis 1068, Zarāne Jolanta Pedagogs 1421,61

14 641 Zariņa Līga Izpilddirektora vietnieks, komisiju loceklis 2836, Zariņš Ainārs Sporta treneris 772, Zeidlers Egīls Asistents 56, Zeimule Renāte Pedagogs 183, Zelča Kristīne Bāriņtiesas loceklis 308, Zeļenko Valentīna Komisiju loceklis 11, Zeļģe Solvita Bibliotekārs, komisijas loceklis 500, Zelmene Linda Deju kolektīva vadītāja asistents 495, Zeltiņa Ausma Sētnieks 430, Zeltiņa Gunita Virtuves darbinieks 430, Zemīte Laila Speciālista palīgs 800, Zepa Agnese Izglītības psihologs 1331, Ziediņa Agita Pedagogs 112, Žindiga Dana Asistents 31, Ziņģe Zanda Pedagogs 1480, Zinko Aldis Tehniskais strādnieks 275, Žukele Olga Virtuves darbinieks 0, Žukovs Eduards Asistents 192, Žuks Rimvids Tehniskais strādnieks 550, Žuravļovs Aleksandrs Datoradministrators 364, Zvirbule Santa Projektu vadītājs, komisiju loceklis 1872,90 * Amatpersonu un darbinieku amatu nosaukumā iespējams nav norādītas visas komisijas, kuru loceklis attiecīgā persona ir. ** Aprēķinātā summa iekļauj visu darbiniekam aprēķināto atalgojuma summu Lielvārdes novada pašvaldībā.

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime),

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AMATU KLASIFIKĀCIJAS KATALOGS Nr. p.k. Iestāde Struktūrvienība Apakšstruktūrvienība Amata nosaukums Saime (apakšsaime), līmenis, mēnešalgu grupa. Pašvaldības administrācija

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija Paldies par paveikto! 1. semestris 2015. / 16. Sekmīgākie 7.b Raiļana Viktorija 7.b Kaļva Ketija Lorēna 7.b Ozola Austra 7.b Jakovļeva Liāna 7.c Linkums Oskars 7.c Sarksņa Marta 7.c Kravale Katrīna Paula

Sīkāk

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sporta spēles K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas B Sporta spēles - 2012 K O P V Ē R T Ē J U M S Izlozēts 1 Komanda LAB Enerģija Sacensību veidi Zolīte Šautriņas Basketbols Futbols Florbols Frisbijs Stafete Kapteiņi Kopvērtējums Punkti Vieta Punkti Vieta

Sīkāk

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu u Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs 2016./2017.m.g. Paldies izglītojamajiem, vecākiem un mācību priekšmetu pedagogiem par ieguldīto darbu, atbalstu un sasniegtajiem rezultātiem! Norises datums Skolēna

Sīkāk

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank Vieta LRČ 01. Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petanka / SK Boule. Jekaterina Soika Juris Keišs Rīgas Petanka.

Sīkāk

Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA

Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA 100 m skrējiens B meitenēm Nr.p.k Dal. Nr. Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rez. W m/s VIETA Treneris 11 255 Daniela Timma 2003 Krāslavas SS 14,05 1,0 1 I. Umbraško 16 324 Santa Makarova 2003 Suntažu vsk. 14,47

Sīkāk

tblVisiNrPos1

tblVisiNrPos1 Tautas skrējiens Mārupe 2008 Jaunārupe, 13.09.2008 Individuālie rezultāti Galvenais tiesnesis: Galvenais sekretārs: Māris Ozoliņš SE, distance 4000 1. 69 Vanesa Belova 1999 LSC 0:25:03 9,58 2. 67 Aleksa

Sīkāk

LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2013 Distance m AIRĒŠANĀ Jūrmalā, Priedaines distancē, 2013.gada jūnijā SACENSĪBU REZULTĀTI 1.diena 1.brauc

LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2013 Distance m AIRĒŠANĀ Jūrmalā, Priedaines distancē, 2013.gada jūnijā SACENSĪBU REZULTĀTI 1.diena 1.brauc LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2013 Distance -2000 m AIRĒŠANĀ Jūrmalā, Priedaines distancē, 2013.gada 13. -14.jūnijā SACENSĪBU REZULTĀTI 1.diena 1.brauciens 1x jaunieši 1.priekšbrauciens Celiņa Vārds, uzvārds

Sīkāk

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada maijs Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksāt

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada maijs Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksāt Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada maijs Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksātā summa pēc nodokļu nomaksas (Eur) 1 Agrita Zīvere

Sīkāk

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis 1996 Lielplatones internātpamatskol 9:45.4 2 7 NIKOLAJEVS Kristaps 2001 Gaismas internātpamatskola

Sīkāk

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada aprīlis Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaks

Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada aprīlis Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaks Nr. p. k. Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzība, 2018.gada aprīlis Vārds Uzvārds Iestādes nosaukums Amata nosaukums Izmaksātā summa pēc nodokļu nomaksas (Eur) 1 Agrita Zīvere

Sīkāk

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals

SOCIOLOĢIJA Nr. p.k. Darba nosaukums Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Tals SOCIOLOĢIJA 1. Žargonismi Talsu policijas darba ikdienā Dana Smilgaine Talsu 2.vidusskola, 12.klase Eva Karina Freija 2. Izplatītāko sociālo tīklu ietekme uz jauniešu dzīvesveidu, droša sociālo tīklu lietošana

Sīkāk

JAUNIETES VIEGLATLĒTIKA, GADA 23. septembrī Nr.p.k Vārds Uzvārds Nr. Skola Priekšskr. Rezultāts Fināls Rezultāts Vieta Punkti 1 Krista Razgale V

JAUNIETES VIEGLATLĒTIKA, GADA 23. septembrī Nr.p.k Vārds Uzvārds Nr. Skola Priekšskr. Rezultāts Fināls Rezultāts Vieta Punkti 1 Krista Razgale V JAUNIETES Nr.p.k Vārds Uzvārds Nr. Skola Priekšskr. Rezultāts Fināls Rezultāts Vieta Punkti 1 Krista Razgale Vecpiebalgas vsk 14.8 14.7 2 Anna Karlīna Upmale 1 CVĢ 14.5 14.8 3 Demija Tijāre 7 CVĢ 14.8

Sīkāk

Latvijas airēšanas slaloma 2016.gada RANGS Ranga (Latvijas airēšanas slaloma atlētu rangs K1 laivu klasē vīriešiem, C1 laivu klasē vīriešiem, K1 laivu

Latvijas airēšanas slaloma 2016.gada RANGS Ranga (Latvijas airēšanas slaloma atlētu rangs K1 laivu klasē vīriešiem, C1 laivu klasē vīriešiem, K1 laivu Latvijas airēšanas slaloma 2016.gada RANGS Ranga (Latvijas airēšanas slaloma atlētu rangs K1 laivu klasē vīriešiem, C1 laivu klasē vīriešiem, K1 laivu klasē sievietēm, C1 laivu klasē sievietēm - 4 (četri)

Sīkāk

SALASPILS_SPORTA_BUKLETS_2018_WEB

SALASPILS_SPORTA_BUKLETS_2018_WEB AEROBIKAS NODARBĪBAS SALASPILS SPORTA NAMĀ STEP AEROBIKA EVELOFIT / DACE FITNESS YOGA GRUPU NODARBĪBAS / GUNA TABATA STRETCH PILATES ZUMBA FITNESS ZUMBA AR ALEKSANDRU PILATES EE FITNESS / WWW.EEFITNESS.LV

Sīkāk

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars LRČ 201. Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS 1 2 3 2. Ivars Dzenītis SK BOULE 2 4 3. Māris Miglāns SK UPESCIEMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

DOBELES SPORTA SKOLA

DOBELES SPORTA SKOLA DOBELES SPORTA SKOLA E.Francmaņa iela 5, Dobele, Dobeles novads sportaskola@tvnet.lv Tālr. 63700169 Mērķis Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo spēju

Sīkāk

Dalībnieku saraksts pa grupām I.Cgr Zālītes speciālā internātpamatskola Sveķu speciālā internātpamatskola Upesgrīvas speciālā sākumskola Lielplatones

Dalībnieku saraksts pa grupām I.Cgr Zālītes speciālā internātpamatskola Sveķu speciālā internātpamatskola Upesgrīvas speciālā sākumskola Lielplatones I.Cgr Zālītes speciālā internātpamatskola I.Cgr 300m Santa Sujeta 0:01:05 1 Džūlija Sudare 0:01:06 2 Kristīne Rateniece 0:01:08 3 Raisa Mantula 0:01:22 4 Liene Skuja 0:01:27 5 Krista Būčiņa 0:01:30 6 Jana

Sīkāk

Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaks

Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaks Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaksāto atvaļinājuma naudu par nākošo mēnesi. Atalgojumā

Sīkāk

Pļaviņu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums par 2018.gada septembri Izmaksātā Uzvārds, Vārds AMATS alga (Eur) Akmen

Pļaviņu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums par 2018.gada septembri Izmaksātā Uzvārds, Vārds AMATS alga (Eur) Akmen Akmens Ingus Deputāts 55.10 Aldiņa Irina Sargs - ēkas uzraugs 280.36 Aleksejeva Marina Veļas mazgātāja 344.15 Ambaine Ināra Ēkas dežurants 346.16 Ambainis Andris Domes priekšsēdētāja vietnieks 1180.53

Sīkāk

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padomes sēde, uz kuru tik aicināti iestādes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu

LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu LATVIJAS REPUBLIKA RIEBIĥU NOVADA DOME Reăistrācijas Nr. 90001882087 Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV-5326 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS RiebiĦu novada RiebiĦu pagastā 2013. gada 2. jūlijā Nr. 12

Sīkāk

Izstādes un pasākumi

Izstādes un pasākumi Izstādes un pasākumi 2013.gada aprīlī Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadu bibliotēkās Bibliotēka Izstādes Laiks Pasākumi Laiks Kontakti Alsungas novads Alsungas pagasta UNESCO mantojums Izstāde, prezentācija

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Rīga "3.BJSS" Dāniels

LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Rīga 3.BJSS Dāniels LATVIJAS ČEMPIONĀTS BOKSĀ 1 Rīga, 2019.g. 22.03. - 24.03. P I E A U G U Š I E ELITE Svara kategorija_49 kg._ 1. Dāniels KLAPERIS Dāniels KLAPERIS 2. Ņikita BODROVS Svara kategorija_52 kg._ 3. Denis SUŠKO

Sīkāk

Microsoft Word pienemtielemumi.doc

Microsoft Word pienemtielemumi.doc DOMES SĒDES PROTOKOLS Talsos 2008.gada 25.februārī Sēde sasaukta plkst.15.00 Sēdi atklāj plkst.15.00 SĒDĒ PIEDALĀS Domes deputāti: Domes administrācijas darbinieki: SĒDĒ NEPIEDALĀS Domes deputāti: Aivars

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64

LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , fakss 64 LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

XXII LATVIJAS NOVADU KAUSA IZCĪŅA 2011.g.2.-3.decembrī Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka peldbaseins ( 25m) 1. diena 50br/st sievietes FINA G

XXII LATVIJAS NOVADU KAUSA IZCĪŅA 2011.g.2.-3.decembrī Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka peldbaseins ( 25m) 1. diena 50br/st sievietes FINA G XXII LATVIJAS NOVADU KAUSA IZCĪŅA 2011.g.2.-3.decembrī Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka peldbaseins ( 25m) 1. diena 50br/st sievietes FINA-2008 1. Gundega Jankovska 1995 Zemgale 0:27.34 SMK 661 9 2.

Sīkāk

VALSTS AMATPERSONU ATALGOJUMS (PĒC NODOKĻU ATSKAITĪJUMA) 2010

VALSTS AMATPERSONU ATALGOJUMS (PĒC NODOKĻU ATSKAITĪJUMA) 2010 VALSTS AMATPERSONU ATALGOJUMS euro (PĒC NODOKĻU ATSKAITĪJUMA ) 2017.GADA DECEMBRIS LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME 1 GUNĀRS ANSIŅŠ Domes priekšsēdētāja vietnieks 1536.82 2 DACE ARĀJA Administratīvās komisijas priekšsēdētāja,

Sīkāk

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1. Vispārīgie noteikumi LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1.1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā tiek regulēta tiesnešu licencēšana un darbība. 1.2. Tiesāt Kamanu suņu sporta sacensības Latvijā var tikai

Sīkāk

Talsu novada pašvaldība 2018.gada novembris Vārds Uzvārds Amats Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa (Neto), EUR Vija Ābele Deju kopu vadītājs L

Talsu novada pašvaldība 2018.gada novembris Vārds Uzvārds Amats Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa (Neto), EUR Vija Ābele Deju kopu vadītājs L Talsu novada pašvaldība 2018.gada novembris Vārds Uzvārds Amats Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa (Neto), EUR Vija Ābele Deju kopu vadītājs 59.25 Ligita Ābele Apkopējs 543.36 Saiva Āboliņa Sekretārs

Sīkāk

Parskata-velesanu LOK Generalas asamblejas sesija - protokols

Parskata-velesanu LOK Generalas asamblejas sesija - protokols Latvijas Olimpiskā komiteja Ģenerālās asamblejas pārskata vēlēšanu sesija P R O T O K O L S Rīgā 2016. gada 30. septembrī Radisson Blu Daugava Hotel pulksten 11.00 Kuģu ielā 24 Latvijas Olimpiskās komitejas

Sīkāk

Talsu novada pašvaldība 2018.gada janvāris Vārds Uzvārds Amata nosaukums Aprēķinātais atalgojums, EUR Ligita Ābele Apkopējs Vija Ābele Deju kop

Talsu novada pašvaldība 2018.gada janvāris Vārds Uzvārds Amata nosaukums Aprēķinātais atalgojums, EUR Ligita Ābele Apkopējs Vija Ābele Deju kop Talsu novada pašvaldība 2018.gada janvāris Vārds Uzvārds Amata nosaukums Aprēķinātais atalgojums, EUR Ligita Ābele Apkopējs 430.00 Vija Ābele Deju kopu vadītājs 83.43 Aina Āboliņa Soc darbinieks darbam

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

2010./2011. mācību gads VALODAS Vārds, uzvārds Klase Priekšmets Vieta Skolotājs Matīss Lazdāns 10.a Vācu valoda 2. vieta atzinība valstī Veslava Maļin

2010./2011. mācību gads VALODAS Vārds, uzvārds Klase Priekšmets Vieta Skolotājs Matīss Lazdāns 10.a Vācu valoda 2. vieta atzinība valstī Veslava Maļin 2010./2011. mācību gads VALODAS Matīss Lazdāns Vācu valoda 2. vieta valstī Inga Beitāne Vācu valoda 3. vieta Latviešu valodas un literatūra Indra Barkāne Dagnija Ciematniece Latviešu valodas un literatūra

Sīkāk

Final Ranking. Warriors duplets cup Rank Team Nation Player Player 1. TIETAIGERI Lithuania Aridanas Jankauskas Ričardas Balčiauskis 2. SAKU Esto

Final Ranking. Warriors duplets cup Rank Team Nation Player Player 1. TIETAIGERI Lithuania Aridanas Jankauskas Ričardas Balčiauskis 2. SAKU Esto Final Ranking. Warriors duplets cup 2017. Rank Team Nation Player Player 1. TIETAIGERI Lithuania Aridanas Jankauskas Ričardas Balčiauskis 2. SAKU Estonia Vahur Raudsepp Kaido Kopel 3. TALŠA Lithuania Evaldas

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

FILTER VELOKAUSS posms - Ropaži, Rezultāti pa grupām V U13 16,24 km Nr Dalībnieks Gads Pārstāv Laiks -t Vid km/h PunktiG Mārt

FILTER VELOKAUSS posms - Ropaži, Rezultāti pa grupām V U13 16,24 km Nr Dalībnieks Gads Pārstāv Laiks -t Vid km/h PunktiG Mārt FILTER VELOKAUSS 2015 2.posms - Ropaži, 28.05.2015. Rezultāti pa grupām V U13 1 190 Mārtiņš Maslovs 2003 RRS Purvciems 0:26:57 36,1 400 2 175 Bruno Krampe 2003 0:28:13 +0:01:16 34,5 359 3 158 Toms Ustups

Sīkāk

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc)

(Microsoft Word - PROTOKOLS Nr.7-m\342jas lapai.doc) Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 SĒDES PROTOKOLS Nr.7 Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā 2010.

Sīkāk

Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas g

Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas g Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas 2019. gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas grupa (10.- 12.klašu izglītojamie) Vēstures valsts 25.olimpiāde

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par gada martu Informācijā par atalgojumu iekļauta aprēķinātā (netto) atalgojuma

Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par gada martu Informācijā par atalgojumu iekļauta aprēķinātā (netto) atalgojuma Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem aprēķinātais atalgojums par 2018. gada martu Informācijā par atalgojumu iekļauta aprēķinātā (netto) atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī

Sīkāk

JAUNUMI

JAUNUMI 2/2/2019 www.eapn.lv JAUNUMI EAPN-Latvia, biedrība Adrese: Vaļņu iela 32-508, Rīga, LV-1010 Tel. +371 22311545, +371 29664063 E-pasts: info@eapn.lv 2 Empowering NGOs for efficient social rights advocacy

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6

LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr , Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis , fakss 6 LATVIJAS REPUBLIKA SKRĪVERU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125, tālrunis 65197675, fakss 65197747, e-pasts: dome@skriveri.lv SĒDES PROTOKOLS

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa S

2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa S 2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65

LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr ; tālrunis: ; fakss: 65 LATVIJAS REPUBLIKA NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536; e -pasts: dome@neretasnovads.lv NERETAS NOVADA

Sīkāk

Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas g

Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas g Vēstures valsts 25. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts Izraksts no valsts žūrijas komisijas 2019. gada 28. janvāra protokola Nr.2 Vidusskolas grupa (10.- 12.klašu izglītojamie) Vēstures valsts 25.olimpiāde

Sīkāk

Nakts_labirints.xlsx

Nakts_labirints.xlsx IZAICINĀJUMS 1 GR3186 Normunds Laipnieks Suzuki Jimny 16:46 23:27:28 06:41 0 16:56:18 00:10:18 618 5 45 20 2645 1 2 PT98 Uldis Moisejs MITSUBISHI PAJERO 16:32 23:15:22 06:43 0 16:42:09 00:10:09 609 4 41

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA

VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA Drošības un veselības nedēļa 03.12. 07.12.2012. Aktivitātes Drošības un veselības nedēļā Drosme draudzēties aģentes Agnijas Bistrovas vadītās iecietības stundas. Skolēnu domes

Sīkāk

Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem izmaksātais atalgojums par gada jūliju Informācijā par atalgojumu (netto) ir iekļauta atvaļinājuma nauda

Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem izmaksātais atalgojums par gada jūliju Informācijā par atalgojumu (netto) ir iekļauta atvaļinājuma nauda Dagdas novada pašvaldības darbiniekiem izmaksātais atalgojums par 2018. gada jūliju Informācijā par atalgojumu (netto) ir iekļauta atvaļinājuma nauda par nākošo mēnesi, par prombūtnē esoša darbinieka darba

Sīkāk

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA SALACGRĪVAS

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc

Microsoft Word - publiskais_parskats_ozvsk_2011.doc Ozolnieku vidusskola Ozolnieku novads, Jelgavas iela 35, LV 3018, tel./fax: 63050688, e pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv Publiskais pārskats 2011. gads Saturs Vispārējs skolas raksturojums... 3 Izglītības

Sīkāk

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1 Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 10 Dzīvojamā ēka 17000360256001 2 Alejas iela 11 Dzīvojamā

Sīkāk

Medūzas kauss Jūrmala, Event 1 Girls, 100m Freestyle Girls Relay :00 Results Points: FINA 2018 Rank YB Time Pts 50m 100m I g

Medūzas kauss Jūrmala, Event 1 Girls, 100m Freestyle Girls Relay :00 Results Points: FINA 2018 Rank YB Time Pts 50m 100m I g Event 1 Girls, 100m Freestyle Girls Relay 2019.04.26. - 15:00 Results 1. SAVCENKO, Jelizaveta 05 Jurmalas SS 1:01.49 545 30.08 31.41 2. JOSTA, Alise Marija 04 Jurmalas SS 1:09.33 380 32.80 36.53 3. GISA,

Sīkāk

Kuldiga Catherine's Cup Kuldiga NR V.Ikauniece (1988) CR 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) Hall R 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) 60 m Women

Kuldiga Catherine's Cup Kuldiga NR V.Ikauniece (1988) CR 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) Hall R 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) 60 m Women Kuldiga NR 7.32 20.01.2018 V.Ikauniece (1988) CR 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) Hall R 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) 60 m Rank BIB Athlete Born Team Race Final 1 6 Sindija Bukša 1997 BJC IK Auseklis/LAT

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedrisk SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Kārtējās sēdes protokols nr.5 Rīgā 2014. gada 21.martā Autotransporta direkcija Vaļņu ielā 30, Rīgā Sēdi vada Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: Dins Merirands

Sīkāk

Microsoft Word - Domes_lemumi_

Microsoft Word - Domes_lemumi_ DOMES SĒDES LĒMUMI (25.09.2013.) 2 Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu Saulkrastu novada dome 21.08.2013. domes ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Par Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas

Sīkāk

Fotofinišs LČ šosejas riteņbraukšanā 2018, grupas brauciens 2. diena REZULTĀTI PA DISTANCĒM 3. STARTS (185 KM) V Num VG Grupa Vārds Uzvārd

Fotofinišs LČ šosejas riteņbraukšanā 2018, grupas brauciens 2. diena REZULTĀTI PA DISTANCĒM 3. STARTS (185 KM) V Num VG Grupa Vārds Uzvārd LČ šosejas riteņbraukšanā 2018, grupas brauciens 2. diena REZULTĀTI PA DISTANCĒM 3. STARTS (185 KM) 1 1 1 Vīrieši ELITE 2 8 2 Vīrieši ELITE Krists NEILANDS 1994 M Israel Cycling Academy 9 4:18:39.6 42.9

Sīkāk

Reģistrācijas Nr , Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125, e-pasts: Biedrības Latvijas Pašva

Reģistrācijas Nr , Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125, e-pasts: Biedrības Latvijas Pašva Reģistrācijas Nr.40008217401, Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125, e-pasts: sdvaditaju.apvieniba@gmail.com Biedrības Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība valdes pārskats

Sīkāk

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina konkursu Lielvārdes novada sakoptākā sēta LIELVĀRDES NOVADA UZŅĒMĒJU NEDĒĻA 2017 Katra balss var ietekmēt visa

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina konkursu Lielvārdes novada sakoptākā sēta LIELVĀRDES NOVADA UZŅĒMĒJU NEDĒĻA 2017 Katra balss var ietekmēt visa Lielvārdes novada pašvaldība izsludina konkursu Lielvārdes novada sakoptākā sēta LIELVĀRDES NOVADA UZŅĒMĒJU NEDĒĻA 2017 Katra balss var ietekmēt visa novada nākotni Kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr , Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis , fakss , e-pa

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr , Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis , fakss , e-pa OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA Reģ.Nr.4319001137, Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 tālrunis 65044522, fakss 65020913, e-pasts: gimnazija@ogresnovads.lv, www.ovg.lv Ogres Valsts

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c

KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles c KONTAKTINFORMĀCIJA VALSTS APMAKSĀTU PSIHIATRU KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAI Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas Nenovērsies! ietvaros. Kampaņas mērķis

Sīkāk

SARKANĀ KRUSTA

SARKANĀ KRUSTA Pārskatā izmantoti dati no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 2016.gada pārskatiem, informācija no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas informatīvās sistēmas (RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

2019. GADS LATVIJAS RALLIJKROSA ČEMPIONĀTS LADA RX 1.posms posms posms posms Rīga, BKSB Birži, Bar

2019. GADS LATVIJAS RALLIJKROSA ČEMPIONĀTS LADA RX 1.posms posms posms posms Rīga, BKSB Birži, Bar LADA RX 1.posms 04-05.05.19. 2.posms 15.06.19. 3.posms 06.-07.07.19 4.posms 17.08.19. Rīga, BKSB Birži, Barona trase Rīga, BKSB Ropaži, s/k 333 5.posms 08.09.19. Bauska, Mūsa Raceland 1 10 Sigmar TAMMEMAGI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Droša darba vide kā uzņēmuma vērtība Rūta Lūse 2015.23.10. Kā jūs jūtaties un ko jūs domājat, kad esat negadījuma aculiecinieks, lasāt vai skatāties par negadījumiem TV? Kādi līdzīgi notikumi varētu atgadīties

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Nr. p. k. Zemgales novada matemātikas 18. olimpiādes protokols 6. klasei Vārds Uzvārds Skola Skolotājs 1. uzd. 2. uzd. 3. uzd. 4. uzd. 5. uzd. Kopā 1

Nr. p. k. Zemgales novada matemātikas 18. olimpiādes protokols 6. klasei Vārds Uzvārds Skola Skolotājs 1. uzd. 2. uzd. 3. uzd. 4. uzd. 5. uzd. Kopā 1 Nr. p. k. Zemgales novada matemātikas 18. olimpiādes protokols 6. klasei Vārds Uzvārds Skola Skolotājs 1. uzd. 2. uzd. 3. uzd. 4. uzd. 5. uzd. Kopā 1 Rūdolfs Apinis Ogres 1.vidusskola Kristīne Maskale

Sīkāk

Saglabāt ar Metodiskās komisijas nosaukumu, piemēram, Mac_gram_2012_13_latvval

Saglabāt ar Metodiskās komisijas nosaukumu, piemēram, Mac_gram_2012_13_latvval Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Mācību literatūras saraksts 2014. / 2015. m. g. 7. klase Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klases) izglītības programma, kods 2301 11 11 (vispārizglītojošā) V. Veckāgana. 7.klasei.

Sīkāk

QRezUzReportu

QRezUzReportu PRIEKULES MTB 217 Priekule (6.5.) Rezultāti pa grupām MS3 sievietes (1978.-1987.dz.g.) (68 km) 1. 29 Līga ACTIŅA 1982 Elkor 3:4:27 18,5 5 MS4 sievietes (1968.-1977.dz.g.) (68 km) 1. 14 Ingrīda ŠMITE 1971

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

VALSTS AMATPERSONU ATALGOJUMS (PĒC NODOKĻU ATSKAITĪJUMA) 2010

VALSTS AMATPERSONU ATALGOJUMS (PĒC NODOKĻU ATSKAITĪJUMA) 2010 VALSTS AMATPERSONU ATALGOJUMS euro (PĒC NODOKĻU ATSKAITĪJUMA ) 2018.GADA APRĪLIS LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 1. GUNĀRS ANSIŅŠ Domes priekšsēdētāja vietnieks 1632.25 2. DACE ARĀJA Administratīvās

Sīkāk

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS KŪDRAS ĪPAŠĪBU IZMAIŅAS DABAS APSTĀKĻU UN CILVĒKA DARBĪBAS IETEKMES REZULTĀTĀ Laimdota KALNIŅA 1,5, Jānis Dreimanis 1, Ilze OZOLA 2, Elīza PLATPĪRE 1,2, ReInis BITENIEKS 1, Inārs DREIMANIS 3, Ingrīda KRĪGERE

Sīkāk

Lejaskurzemes MTB veloseriāla kopvērtējums 2019 V50 vīrieši dz.g. un vecāki Nr. Vārds, uzvārds Pilsēta Komanda 1.posms 2.posms 3.posms 4.posms 5

Lejaskurzemes MTB veloseriāla kopvērtējums 2019 V50 vīrieši dz.g. un vecāki Nr. Vārds, uzvārds Pilsēta Komanda 1.posms 2.posms 3.posms 4.posms 5 V50 vīrieši 1964. dz.g. un vecāki 6 Jānis Rutkups Talsu nov. Livelo/Zelta zeme 1000 1000 1000 3000 1 134 Leonas Jarmoška Klaipēda 999 898 928 2825 2 130 Artis Gedrovics Rīga Vellapēda 951 857 1808 3 135

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis , fakss , mobilais tālrunis 266

TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis , fakss , mobilais tālrunis 266 TUKUMA NOVADA DOME Reģistrācijas Nr.90000050975 Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876 www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv SKRUNDAS NOVADA DOMES

Sīkāk

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts:

RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel ; , Fax , e pasts: RĒZEKNES NOVADA DOME REĢ.NR.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601, Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, e pasts: info@rezeknesnovads.lv Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

Sīkāk

Numurs GRUPA Autoceļa garums (m) Posma garums m zemes kadastra apzīmējums 4274 būves kadastra apzīmējums 4274 Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu sa

Numurs GRUPA Autoceļa garums (m) Posma garums m zemes kadastra apzīmējums 4274 būves kadastra apzīmējums 4274 Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu sa Numurs GRUPA Autoceļa garums (m) Posma garums m zemes kadastra apzīmējums 4274 būves kadastra apzīmējums 4274 Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu saraksts 1 _ RAISKUMS Nosaukums no m līdz m 008 0186;

Sīkāk

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx VISPĀRĒJIE TIESĪBU PRINCIPI: TIESISKĀ DROŠĪBA UN TIESISKĀ PAĻĀVĪBA. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence. Rakstu krājums. Autoru kolektīvs Ringolda Baloža vadībā Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 415

Sīkāk