Lielvārdes pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas) 2018.gada Decembrī

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Lielvārdes pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas) 2018.gada Decembrī"

Transkripts

1 Lielvārdes pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas) 2018.gada Decembrī N.p.k. Uzvārds, vārds Amats* Aprēķinātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas) Decembrī, t.sk. arī par ikgadējo atvaļinājumu, EUR** 1 Ābola Rūta Pedagogs 1030,16 2 Akmeņlauks Toms Sporta treneris 210,73 3 Aleksandroviča Regīna Kapsētas pārzinis 738,21 4 Aļhimoviča Elvisa Pedagogs 1266,75 5 Alksne Andra Pedagogs 1366,20 6 Andersone Biruta Sociālais darbinieks 971,44 7 Andersone Indra Būvvaldes speciālists 0,00 8 Andersons Aldis Mākslinieciskais vadītājs 437,14 9 Aņisimovs Andis LdNKC direktora vietnieks saimn.darbos 1454,81 10 Aperāne Zane Informāc.līdz.redaktors 0,00 11 Apsāne Ginta Izglītības psihologs 600,00 12 Apsāne Marita Pirmsskolas pedagogs 762,58 13 Apsīte Alda Būvinženieris 1200,00 14 Apsīte Anna Apkopējs 430,00 15 Arāja Irēna Galvenā muzeja speciāliste 750,00 16 Asare Ruta Pirmsskolas pedagogs 710,00 17 Astra Baiba Pedagogs 676,70 18 Atare Uva Pirmsskolas pedagogs 1356,35 19 Atraste Anita Pedagogs, bibliotekārs 945,56 20 Augustāne Maija Apkopējs 430,00 21 Augustova-Dzalbe Juta Pirmsskolas pedagogs 798,75 22 Aupe Aigars Remontstrādnieks 500,60 23 Aupe Sigita Apkopējs 580,00 24 Ausjuka Anita Direktora vietnieks kultūras jautājumos 1017,65 25 Auziņa Maija Pedagogs 653,36 26 Auziņa Svetlana Sētnieks 430,00 27 Avena Lolita Apkopējs 516,00 28 Babiča Ināra Aprūpētājs 1117,20 29 Badūns Jānis Sētnieks 553,20 30 Baiko Guna Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 1035,40 31 Balodis Imants Pašvaldības deputāts 748,49 32 Baltā Ieva Apkopējs 436,14 33 Banga Vineta Pedagogs 442,25 34 Bārbale Ingrīda Pirmsskolas pedagoga palīgs 495,00 35 Bariņa Anda Direktora vietn.saimn.dar., pedagogs 1634,37 36 Baumane Kristīne Pirmsskolas pedagogs 710,00 37 Beļevičs Edgars Tehniskais strādnieks 500,00 38 Beļinska Līga Pirmsskolas pedagogs 917,52 39 Bergmane Iveta Bāriņtiesas loceklis, komisiju loceklis 131,21 40 Bergmanis Zintis Pedagogs, sporta treneris 2072,41

2 41 Bērtulsone Ilze Pedagogs logopēds 1644,32 42 Bērziņa Anita Zemes ierīcības inženieris, komisiju loceklis 1111,37 43 Bērziņa Gunta Pirmsskolas pedagogs 1157,30 44 Bērziņa Iveta Apkopējs 227,65 45 Bērziņa Iveta Asistents 0,00 46 Bērziņa Jogita Apkopējs 516,00 47 Bērziņa Lienīte Pedagogs 1683,83 48 Bērziņa Līga Lietvede 659,42 49 Bērziņa Ločmele Agnese Pedagogs 1430,48 50 Bērziņa Vita Pirmsskolas pedagogs 780,00 51 Bērziņš Kristers Pedagogs 341,26 52 Bičevskis Andis Pedagogs 565,45 53 Bikse Valentīna Apkopējs 430,00 54 Birzgale Biruta Asistents 31,62 55 Bite Ināra Nakts aukle 733,22 56 Bite Iveta Pedagogs 1620,03 57 Bite Jānis Juriskonsults 566,30 58 Blaževiča Evita Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 0,00 59 Blumberga Elza Nakts aukle 773,78 60 Blumberga Sintija Lietvede 650,00 61 Blumfelde Inga Pedagogs, direktora vietnieks 1581,73 62 Bobkova Rita Pedagogs 994,18 63 Boronovska Viktorija Apkopējs 516,00 64 Borozkina Diāna Pārvaldes vadītājs, komisiju loceklis 2106,60 65 Brante Daiga Pedagogs, laborants 1716,88 66 Brante Daiga Pašvaldības deputāts 714,38 67 Brencis Arnolds Asistents 44,27 68 Briede Ieva Veļas mazgātājs 138,02 69 Briede Kristīne Apkopējs 6,14 70 Briško Ingrīda Pavārs, kasieris 0,00 71 Brīvere Gunta Asistents 192,87 72 Bružuka Daila Pedagogs 1045,61 73 Buholcs Andris Sociālais rehabilitētājs, bāriņtiesas loceklis 381,24 74 Bule Iveta LdNKC direktors, komisiju loceklis 1319,02 75 Bule Olga Apkopējs 430,00 76 Bulmeistere Ginta Vecākais grāmatvedis 1040,00 77 Bunne Baiba Pedagogs 493,34 78 Buraja Alla Pirmskolas pedagoga palīgs 536,91 79 Burbo Svetlana Pavārs 500,00 80 Butāne Ilona Pavārs 500,00 81 Butāne Laimdota Pedagogs, laborants 763,73 82 Cābe Ilze Pedagogs 1232,39 83 Cābe Modris Pedagogs 1474,05 84 Cakule Inga Dārznieks 650,00 85 Cauņa Juta Komisijas loceklis 0,00 86 Caune Linda Sekretārs 387,42 87 Čerņavskis Aleksandrs Tūrisma speciālists 920,00 88 Čerņonoka Žanna Apkopējs 430,00 89 Cionele Elita Pedagogs 1310,09 90 Čipāne Jana Pedagogs 1118,05

3 91 Cipruse Inese Vecākais grāmatvedis 824,00 92 Circina Inese Pedagogs 1222,63 93 Čuibe-Oliņa Ilze Pedagogs 1582,50 94 Čuibe Daiga Vecākais grāmatvedis 1182,00 95 Dāliņa Maira Pedagogs 1457,04 96 Dambergs Aleksejs Saimniecības pārzinis 485,29 97 Dārgā Iveta Pedagogs 1782,54 98 Daškeviča Anželika Kasieris 461,00 99 Dembovska Agita Direktora vietnieks, pedagogs 649, Dilāne Inese Iekšējais auditors 1450, Dimante Vera Apkopējs 430, Dimdiņa Rūta Pedagogs 341, Dombrovska Dace Palīgstrādnieks 430, Doniņa Ruta Apkopējs 430, Drātnieks Elmārs Būvinženieris 1159, Dreiska Ilze Pirmsskolas pedagogs, pedagogs 1056, Dreiska Laura Apkopējs 340, Driksna Māra Pirmsskolas pedagogs 645, Drozde Marija Sētnieks 215, Dubovska Ina Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Dūniņa Anda Sociālais pedagogs, komisiju loceklis 880, Dvorecka Jeļena Asistents 211, Dzerkale Mirdza Sekretārs 675, Dzintare Antonija Pavārs 500, Eglīte Ausma Pedagogs 1030, Eglīte Laura Apkopējs 50, Eglītis Andris Komisiju loceklis 135, Eisāne Beāte Pedagogs 0, Ekkerte Aina Apkopējs 0, Elksnīte Janīna Dežurants 480, Ērgle Aija Deju kolektīvu vadītājs 847, Eriņa Agita Pedagogs 1586, Ermanovska Ārija Asistents 69, Farino Selga Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Feldmane Vita Vecākais grāmatvedis 1082, Fišere Simona Pedagogs 710, Freiberga Biruta Šefpavārs 720, Freimane Dina Asistents 47, Frolova Tatjana Apkopējs 430, Gabrāne Lāsma Vecākais bibliotekārs 750, Gaigala Danute Pavārs 642, Gailīte Dace Pirmskolas pedagogs 877, Galvāne Ilze Asistents 31, Galvāne Inga Bibliotēkas vadītājs 800, Gasone-Kozule Mārīte Gardrobists 366, Gelte Inese Sociālā dienesta vadītājs, komisiju loceklis 1784, Gerharde Antra Pirmsskolas pedagogs, pedagogs 992, Gleizde Alla Pavārs 0, Glīzdeniece Inese Pirmsskolas pedagogs 710, Gobiņa Velta Pedagogs 842,94

4 141 Golubņičija Iveta Asistents 189, Gorohova Jevgenija Veļas pārzinis 478, Graudiņa Edīte Pedagogs 1088, Graudiņa Vēsma Pedagogs 900, Graudiņš Raimonds Pašvaldības deputāts, komisiju loceklis 620, Grāviņa Diāna Direktora vietnieks 945, Greitāns Kārlis Pedagogs, laborants 1556, Gribuste Maira Pedagogs, laborants 647, Gribusts Andris Pedagogs 281, Gribusts Edgars Pašvaldības deputāts, projekta pedagogs, komisiju loceklis 587, Grigorjeva Inese Apkopējs 430, Grigorjeva Svetlana Apkopējs, asistents 130, Grigoroviča Lauma Apkopējs 430, Griģuško Lienīte Vad.vietnieks saimn. darbā 800, Griķe Lidija Bibliotekāre 234,00 Grimaļuka-Nazarova 156 Oksana Direktora vietnieks mācību darbā 567, Grīnberga Aija Pedagogs 273, Grīnberga Ruta Dežurants 0, Grīnhofa Daina Pedagogs 1509, Grintāle Līga Aprūpētājs, asistents 1822, Griščuka Olita Pedagogs 795, Grozovs Dimitrijs Pedagogs 131, Gulbe Ilga Sociālais darbinieks 415, Gusars Ervins Autovadītājs 87, Gžibovska Svetlana Apkopējs 430, Gžibovskis Ēvalds Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 725, Hotčenkova Natālija Sētnieks 430, Imšs Pēteris Sporta treneris, pedagogs 1388, Irmijaša Klaudija Direktora vietnieks, pedagogs 944, Isate Juta Pedagogs 799, Ivanova Laura Klientu apkalpošanas speciālists 0, Ivanova Marina Sociālais darbinieks, komisiju loceklis 1048, Ivanova Tamāra Asistents 331, Jablonska Ginta Vecākais grāmatvedis 899, Jakimenko Lolita Pedagogs 282, Jakimova Astra Dārznieks 599, Jākobsone Sanita Vecākais grāmatvedis 877, Jākobsons Gunārs Koncertmeistars 270, Jakovļeva Janīna Asiistents 44, Janevica Irisa Ainavu arhitekts 708, Jankovska Marina Sekretārs, pirmsskolas pedagogs 845, Janpaule Irēna Pedagogs 1627, Jansiņa Baiba Klientu apkalpošanas speciālists, komisiju loceklis 339, Jansone Aija Pedagoga palīgs 546, Jansone Guna Pedagogs 522, Jansons Arnis Saimniecības pārzinis 854, Jarošenkovs Juris Dārznieks 495, Jaudzeme Maija Kultūras nama vadītājs, komisiju loceklis 884, Jaundaldere Ieva Pedagogs 328, Jaundaldere Sandra Pirmsskolas pedagogs 1414,26

5 191 Jaunvīksna Iveta Pirmsskolas pedagogs 947, Jaunzeme Benita Pedagogs 1046, Jefimova Ludmila Apkopējs 445, Jonikāne Ženija Aprūpētājs 169, Jozuus Sanita Pirmsskolas pedagogs 780, Jurgensone Ineta Pedagogs 1261, Jurjāne Aija Pirmsskolas pedagogs 869, Jurkeviča Linda Pirmsskolas pedagogs 780, Juškāne Anita Apkopējs 495, Kaire Valda Asistents 37, Kaktiņa Amanda Apkopējs 430, Kaļinka Daina Galvenais nodokļu administrators 1031, Kalniņa Līga Bērnu aprūpētājs 524, Kalniņš Austris Diriģents 347, Kaļva Agita Pedagogs 762, Kamendere Ritma Sekretārs 780, Kaņeps Dzintars Pedagogs 276, Kaniņa Inguna Sociālais pedagogs, karjeras konsultants 1476, Karāne Baiba Pirmsskolas pedagogs 345, Karāne Kristīne Medicīnas māsa 189, Kārkliņa Gita Kasieris 570, Kārkliņa Iveta Pirmsskolas pedagogs 710, Kārkliņa Kristiāna Pedagoga palīgs 495, Kaša Zoja Pedagogs 1001, Kaspare Vineta Pedagogs 1568, Kaulača Ilva Pedagogs 228, Kažociņa Rudīte Pedagogs 1530, Keiviša Diāna Sociālais darbinieks 975, Keivišs Artūrs Autovadītājs 747, Ķeizere Alīna Pirmsskolas pedagogs, mākslinieciskais vadītājs 1073, Kempele Beata Informācijas līdzekļu redaktors 971, Ķervāne Elga Pedagogs 0, Ķezbere Anna Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Kipke Aija Dežurants 506, Kirilovs Dzintars Palīgstrādnieks 430, Kirsanova Jolanta Pirmsskolas pedagogs, mākslinieciskais vadītājs 1036, Ķirsis Normunds Mākslinieciskais vadītājs 437, Klaužs Emīls Pedagogs 353, Kļava Augusts Dārznieks 450,00 Pašvaldības deputāts, VPII "Zvaniņš" vadītājs, komisiju loceklis, direktora 230 Kļava Dace p.i. 1886, Kļava Gunvaldis Asistents 208, Kļava Kristīne Pedagogs 923, Kļava Vineta Klientu apkalpošanas speciālists 874, Kļaviņa Valija Sētnieks 430, Klepere Baiba Pedagogs, māksliniecikais vadītājs 2113, Kleperis Antonijs Pedagogs, koncertmeistars 1871, Klētniece Dace Pirmsskolas pedagogs 0, Kluce Inese Aprūpētājs 524, Kočkere Inese Virtuves darbinieks 448, Kohanska Aija Šefpavārs 650,00

6 241 Kokaine Marija Apkopējs 430, Kokareviča Iveta Pirmsskolas pedagogs 756, Koknevičs Andris Mākslinieciskais vadītājs 350, Kolosjonoka Gunita Pirmskolas pedagogs 885, Kolovanova Svetlana Virtuves darbinieks 430, Kononoviča Valentīna Apkopējs 430, Konstants Māris Deju kolektīva repetitors 236, Konuša Evita Pedagogs 1255, Korpe-Jefremova Dina Pedagogs 1598, Kostina Gunta Sociālais darbinieks 830, Kowalewski Jerzy Elektriķis 500, Kozlovska Evija Vadītaja vietnieks izglītības jomā 901, Kozlovskis Dmitrijs Asistents 37, Krauce Inese Pedagogs 583, Kravčenko Marina Pedagogs 929, Krēģere Vija Pedagogs 1092, Kreimanis Kaspars Sporta treneris 721, Krēsliņa Ināra Pirmsskolas pedagogs 710, Krēsliņa Sarmīte Aprūpētājs 207, Krieviņa Liāna Pedagogs 1579, Krieviņš Raimonds Koncertmeistars 617, Kriņģele Aiga Pedagogs 1637, Kristapsone Astra Līga Dežurants 224, Kristapure Inese Pirmsskolas pedagogs 1023, Kristapure Sintija Iepirkuma speciālists 787, Krompāne Aija Pedagogs, direktora vietnieks 1508, Kronis Jānis Režisors 0, Krumberga Ilze Pavārs 500, Krupina Viktorija Sekretārs 450, Krustiņa Ilze Dārznieks 495, Krūze Ineta Pavārs 542, Krūze Iveta Sociālais darbinieks 1213, Krūze Kristīne Pirmsskolas pedagogs 0, Krūze Miervaldis Aprūpētājs 146, Krūzmane Ausma Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Krūzmane Evita Pirmsskolas pedagogs 750, Krūzmane Ināra Pavārs 616, Kuka Kristīne Direktora vietnieks, pedagogs, direktora p.i. 1037, Kuks Arno Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, darba aizsardzības speciālists 764, Kukule Mirdza Pedagogs 950, Kukulis Didzis Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 1119, Kurpnieks Andrejs Asistents 341, Kursīte Laila Asistents personām ar invaliditāti 170, Kuzmane Edīte Pedagogs 106, Lablaika Žanete Aukle 698, Lāce - Lepere Santa Pedagogs 395, Laganovska Līga Pedagogs 1051, Laganovskis Dzintars Pārvaldes vadītājs, komisiju loceklis 1280, Lamberga Agnese Pedagogs 1605, Lambergs Maigonis Saimniecības pārzinis 650,00

7 291 Lapena Inga Sociālais pedagogs, bibliotekārs 1498, Lapens Aldis Skolas direktora vietnieks 922, Lapsa Svetlana Pedagoga palīgs 495, Lase Sarma Pirmsskolas pedagogs 914, Lasmane Ingūna Pedagogs 193, Lauska Iveta Apkopējs 430, Lauska Elīna Apkopējs 430, Lauska Ramona Pirmsskoolas pedagoga palīgs 495, Lazdiņa Evija Logopēds, audiologopēds 0, Lazdiņa Rudīte Pirmsskolas pedagoga palīgs 353, Lazdiņa Sarmīte Pedagogs, direktora vietnieks 2057, Leimanis Agris Labiekārtošanas strādnieks 450, Leitāne Ina Pirmskolas pedagoga palīgs 495,00 Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja, komisiju 304 Leja Indra loceklis 0, Leone Inita Pedagoga palīgs 495, Ļeonova Tatjana Asistents 31, Lepse Agnese Mākslinieciskais vadītājs 384, Lepsis Ojārs Administratīvās komisijas vadītājs 234, Leščinska Lilita Dežurants 500, Līce-Līcīte Indra Medicīnas māsa 723, Lidere Inesa Pirmsskolas pedagogs 923, Lidžus Gita Pavārs 449, Liepa Juris Saimniecības pārzinis 696, Liepiņa Lauma Pedagogs 532, Liepiņa Ruta Medicīnas māsa, pedagogs 746, Liepiņa Silvija Virtuves darbinieks 0, Liepiņš Justs Pedagogs 1113, Lilinfelde Ineta Pašvaldības policijas priekšnieks 1298, Lipiņa Inta Laborants, pedagogs 1574, Lipšāne Ruta Ekonomists 1198, Lipska Lita Pedagogs 1216, Lišmanis Kārlis Mākslinieciskais vadītājs 305, Lisovska Benita Jumpravas internātpamatskolas direktors 1414, Livitčuks Andris Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 1628, Ločmele Diāna Galvenā grāmatveža vietnieks 1244, Ločmele Renāte Izglītības psihologs 340, Ločmele Santa Domes priekšsēdētājs 2577, Lukašunas Aina Pedagogs, direktora vietnieks 1747, Lūse-Novikova Laura Apkopējs 516, Lūse Dana Pirmskolas pedagogs 798, Lūsis Jānis Pašvaldības deputāts, projekta pedagogs 639, Makare Inga Sporta treneris, pirmsskolas pedagogs 1358, Makars Maigonis Pedagogs 341, Malahovska Madara Projektu vadītājs 1464, Mamedovs Emīls Pašvaldības policijas vecākais inspektors 1487, Mārcēna Antra Pedagogs 159, Mārcēna Ina Pedagogs 1645, Marcinkiana Elita Vecākais grāmatvedis 820, Mārtiņa Dace Skolas direktors, pedagogs 1138, Martinsone Inga Mākslinieciskais vadītājs 298,57

8 341 Martinsone Inga Medicīnas māsa 750, Mastjaņica Vera Apkopējs 430, Mazitāne Aija Pašvaldības deputāts 668, Mazitāne Ilze VPII "Pūt vējiņi" vadītājs 1920, Mazitāns Jānis Pašvaldības deputāts 615, Mazurina Anna Garderobists 430, Medne Egita Vecākais bibliotekārs 312, Medne Inese Pedagogs, direktora vietnieks 1313, Medne Lāsma Pedagogs 1170, Mednis Andulis Saimniecības pārzinis 728, Meiere Elza Kasieris 660, Melgaile Karīna Pavārs 600, Mendiks Aigars Pedagogs, direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 1618, Mežale Ļuba Dežurants 533, Mežals Vilmārs Saimniecības pārzinis 564, Mežiņa Anastasija Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Mežinskis Vilis Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 1088, Mežvēvere Santa Pedagogs 1819, Miglāne-Siliņa Inga Medicīnas māsa 598, Miglāne Anita Pirmskolas pedagoga palīgs 529, Miķelsone Linda Apkopējs 495, Mikuļēviča Anita Apkopējs 0, Miķelsone Sarmīte Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Misāne Ilona Bibliotekārs 750, Mistre Iluta Mākslinieciskais vadītājs 1446, Moisejeva Ilona Pedagogs 1334, Moskoļenko Ņina Asistents, sētnieks 528, Muceniece Liena Asistents 69, Mūrniece Ingrīda Pedagogs 1402, Mūrnieks Jānis Pedagogs, tehniskais strādnieks 1322, Muzika Rasma Apkopējs, aprūpētājs 1223, Naruška Jānis Saimniecības pārzinis 834, Narutaviča Indra Pedagogs 1150, Nazarovs Iļja Sporta treneris 1387, Nemme Zane Galvenais krājuma glabātājs 750, Nereta Inese Tautas nama vadītājs, mākslinieciskais vadītājs 1069, Nesaule Vija Virtuves apkopējs 430, Oborenko Žanna Pedagogs 0, Olehno Dace Pedagogs, direktora vietnieks 1252, Oļehnoviča Aija Dežurants 480, Oļehnovičs Edgars Remontstrādnieks 550, Orups Aigars Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā 763, Ose Jolanta Pirmsskolas pedagogs 840, Osītis Gints Trenažieru zāles instruktors 336, Ostrovska Marija Pedagogs 511, Ostrovskis Jānis Audio iekārtu operators 650, Otto Benita Pedagogs 1818, Ozola Ilona Pedagogs 884, Ozoliņa Elita Juridiskās nodaļas vadītājs, komisiju loceklis 2234, Ozoliņa Lūcija Pedagogs 1052,48

9 391 Ozoliņa Sandra Psihologs, komisiju loceklis 1090, Ozoliņa Vija Pavārs 500, Paeglītis Uldis Auto vadītājs 1019, Pamiljans Jānis Bāriņtiesas loceklis, pedagogs 1013, Paškevičs Igors Asistents 135, Pastare Līga Pirmsskolas pedagogs 0, Pastare Zoja Sētnieks 430, Patalujeva Ilva Pirmsskolas pedagogs 775, Paukšte Laimonis Pedagogs 117, Pavāre Ilze Pedagogs 183, Peisenieks Aivars Pašvaldības deputāts 623, Peisenieks Aivars Skolas direktors 1577, Peismaliete Ilona Pedagoga palīgs 0, Pelēce Lāsma Pirmsskolas pedagogs 0, Pencele Lelde Jurists 1050, Perkevica Aija Apkopējs 430, Pētersone Sandra Laborants, pedagogs 1920, Pētersons Andis Skolas direktors 1251, Pētersons Gints Šoferis, remontstrādnieks 600, Pētersons Valdis Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītājs, galvenais grāmatvedis 1503, Petrovska Inese Asistents 303, Petunova Maruta Sabiedrisko attiecību speciālists 0, Pikšens Agris Sporta pedagogs 780, Pinka Ruta Pirmsskolas pedagogs 0, Pizika Veronika Pirmskolas pedagoga palīgs 454, Plastiņina Eleonora Asistents 265, Plātiņa Raisa Apkopējs 430, Platpīre Inese Psihologs 476, Platpīre Rita Pilsētas bibliotēkas vadītājs 970, Plinta Aina Dežurants 360, Plūme Ināra Pedagogs 1520, Plūme Vija Pirmsskolas pedagogs, pedagogs, komisiju loceklis 1259, Podskočija Vaira Pedagogs 893, Prekele Laima Pedagogs 1419, Priedoliņa Dace Pedagogs 209, Priekulis Ilmārs Pedagogs 806, Prikule Jolanta Pirmsskolas pedagogs 780, Prokopoviča Jūlija Asistents 173, Pučekaite Rita Pedagogs, masieris 1029, Pučs Valters Datorsistēmu un datortīklu speciālists 647, Pudāne Sandra Vides inženieris, komisiju loceklis 1093, Pudule Liene Šuvējs 466, Puķīte Iveta Pedagogs, sporta treneris 2588, Puķītis Ainars Sporta centra direktors, pašvaldības deputāts, sporta treneris 3018, Pulle Kristīne Pirmskolas pedagoga palīgs 0, Pumpase Ināra Pirmsskolas pedagogs 710, Puriņa Mārīte Mūzikas un mākslas skolas direktors, pedagogs 920, Putniņa Andra Sekretārs 700, Putniņa Iveta Pedagogs 1484, Putniņa Marija Asistents 37,94

10 441 Račika Alda Amatieru teātra režisors 127, Račika Ilze Apkopējs 543, Raga Silvija Pedagogs 1382, Rags Aivars Pedagogs 1270, Rancāne Inese Laborants, pedagogs 1605, Ranga Miralda Projektu vadītājs 1200, Rassa Elena Noliktavas pārzinis 616, Ratnieks Mārtiņš Pašvaldības policijas inspektors 1318, Ratnieks Vilnis Asistents 31, Ražinska Laura Pedagogs 1344, Reča Līga Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Reihmane Astrīda Grāmatvedības uzskaitvedis 700, Reķe Inga Izglītības nodaļas vadītājs, komisiju loceklis 2028, Repša Sanita Pirmsskolas pedagogs 1183, Rība Sandra Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, komisiju loceklis 1099, Ribaks Sandijs Datoradministrators 600, Rīdere Dana Pavārs 500, Riekstiņa Avotiņa Linda Psihologs 850, Rigaste Sanita Pavārs 750, Robežgruntniece Dace Pedagoga palīgs 320, Robežniece Ināra Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājs, galvenais ekonomists 2012, Robežniece Laila Bāriņtiesas priekšsēdētājs 1338, Rode Valda Personāla speciālists 859, Roga Jolanta Pedagogs 1324, Roga Māris Datoradministrators, pedagogs, direktora vietnieks 2256, Roga Sandra Direktora vietnieks mācību jomā 1689, Rogoveca Klaudija Asistents 37, Romančuka Arta Pedagogs 605, Romanovska Irēna Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītājs, komisiju loceklis 815, Rožāns Māris Komisiju loceklis 135, Rozenberga Gunta Bibliotekārs 600, Rozenberga Līga Pedagogs 1213, Roziņa Lūcija Kultūras pasākumu organizators 720, Rubina Aija Saimniecības pārzinis, darba aizsardzības speciālists 503, Rubīna Anna Apkopējs 430, Rudzīte Anna Pedagogs 239, Rudzīte Monika Lāčplēša bibliotēkas vadītājs 750, Rudzīte Ruta Koncertmeistars, apkopējs 771, Rudzītis Arvīds Apkopējs 0, Rulle Anita Pedagogs 373, Runča Baiba Pašvaldības policijas inspektors, komisiju loceklis 977, Ruska Ojārs Dārznieks 0, Ruska Taņa Pavārs 542, Rūtiņa Inese Izglītības psihologs 661, Rutka Biruta Pedagogs 1807, Rutkovska Kitija Pirmsskolas pedagogs 710, Rutkovska Līga Virtuves strādnieks 430, Rutmane Ausma Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Rutmane Evija Sociālais pedagogs 0, Rūze Sintija Pedagogs 337,26

11 491 Sadovskis Andris Sētnieks 430, Saidāne Sarmīte Pedagogs 914, Šaka Maija Lietvedības pārzinis 1267, Salcevičs Jānis Sporta treneris 491,78 Saleniece-Šmaukstele Sociālā dienas aprūpes centra vadītājs, komisiju loceklis, pašvaldības 495 Vita deputāts 1888, Sandore Rita Pedagogs 1606, Šaripo Juris Asistents 196, Saulīte Inta Pirmsskolas pedagogs, pedagogs 1228, Saulītis Elmārs Tehniskais strādnieks 580, Savina Gundega Pirmsskolas pedagogs 976, Ščerakova Lija Pavārs 500, Sedoja Laima Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Seļava Teciana Apkopējs 430, Selena Kristīne Apkopējs 430, ŠeļepjonoksVasilijs Pedagogs 160, Šemele Signe Pirmsskolas pedagogs 0, Semjonova Inita Pedagogs 1054, Sietiņa Benita Pirmsskolas pedagogs 780, Sietiņa Sandra Vadītāja vietnieks izglītības jomā 665, Signalova Alicija Pavārs 500, Šile Vita Sociālais darbinieks 439, Sileniece Linda Šefpavārs 1113, Siliņa Daira Iepirkumu speciālists, komisiju loceklis 1157, Siliņa Marta Asistents 202, Šīmanis Ernests Instruktors 336, Šimanovskis Jānis Komisiju loceklis 0, Simaško Inga Pirmsskolas pedagogs 796, Siņavska Rita Uzņēmuma līgums 294, Siņavska Virgīnija Asistents 66, Sirmā Māra Pedagogs 997, Širova Egija Pašvaldības deputāts 661, Sirsniņa Jolanta Bibliotekārs 1172, Skadiņa Teresa Apkopējs 0, Škapare Inga Izglītības speciālists, komisiju loceklis 1537, Škarste Dace Sekretārs 631, Šķeltiņa Linda Klientu apkalpošanas speciālists 1084, Skrauča Zane Kultūras pasākumu organizators 952, Skrīvele Dace Klientu apkalpošanas speciālists 900, Skubeniča Mārīte Apkopējs 430, Skudra Kristīne Pedagogs 787, Skudra Sandra Ārsts 1097, Sļusars Ēriks Pedagogs 561, Šmata Santa Pirmsskolas pedagogs 809, Šnahova Janīna Veļas mazgātājs 550, Sņetkova Česlava Apkopējs 215, Some Žanete Jurists, komisiju loceklis 0, Soms Rihards Sētnieks 150, Špaka Vera Apkopējs, asistents 430, Sparāne Andra Pedagogs 1536, Sparāne Gunta Dežurants 480,00

12 541 Spārniņa Jautrīte Asistents 44, Šperga Jānis Sētnieks 430, Spila Agnese Apkopējs 530, Spila Anita Asistents 240, Sproga Raimonds Asistents 69, Sproģis Eduards Asistents 354, Spule-Skuja Marianna Lietvedis 650, Stajevska Žanna Bāriņtiesas loceklis, komisiju loceklis 968, Staļģe Ilze Būvvaldes vadītājs, komisiju loceklis 1577, Šteina Benita Teritorijas plānotājs 1642, Štekele Sarmīte Pedagogs 1537, Štekels Elmārs Laborants, pedagogs 618, Stepanova Sanita Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Stepiņa Anita Pirmsskolas pedagogs 869, Stepiņa Ruta Mākslinieciskais vadītājs 196, Stepiņš Edvīns Tehniskais strādnieks 815, Stikāne Dace Logopēds 0, Stikute Sandra Dežurants 506, Stirāne Vija Kasieris 138, Strauta Ineta Pavārs 500, Strazdiņa Inguna Muzeja speciālists 550,00 Pašvaldības deputāts, A. Pumpura Lielvārdes muzeja vadītājs, komisiju Streile Anita 1685, loceklis 563 Streile Elīza Pedagogs 1158, Strēle Ināra Pirmskolas pedagoga palīgs 495, Strode Sandra Sociālais darbinieks 830, Strode Sanita Pirmsskolas pedagogs 920, Štromane Irīna Apkopējs 430, Stugle Vija Apkopējs 467, Suneps Jānis Asistents 28, Sunne Arnis Gaismu operators 650, Švagris Vilnis Būvinspektors, komisiju loceklis 1442, Svēteņa Daina Sociālais darbinieks 859, Tamule Inta Asistents 237, Targoviča Inga Virtuves darbinieks 430, Tarvida Mirdza Pedagogs 836, Taurenis Ēvalds Sētnieks 430, Tempelfelds Gints Pašvaldības policijas inspektors, komisiju loceklis 1773, Tīce Rita Nakts aukle 651, Tols Kārlis Amatieru kolektīva vadītājs 162, Treimane Diāna Apkopējs 215, Treimane Kristīne Apkopējs 430, Trence Sandra Pedagogs 1380, Trumekalne Veneranda Lēdmanes bibliotēkas vadītājs 750, Ūbele Gunita Pedagogs 1352, Ūdre Lilija Apkopējs 430, Ulme Dagmāra Pirmskolas pedagogs 0, Ulme Eva Pedagogs 1045, Ungurs Jānis Mākslinieciskais vadītājs 382, Upeniece Zane Pirmsskolas pedagogs 1023, Urtāne Baiba Pirmsskolas pedagogs 710,00

13 591 Uzulniece Agita Pedagogs 1084, Vāgnere Daina Asistents 271, Vaickovskis Pēteris Mākslinieciskais vadītājs 338, Vaidere Inese Pavārs 500, Vairoga Inga Sociālais darbinieks 1048, Vaivade Laura Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Vaivade Leila Jurists, komisiju loceklis 798, Vaivode Arta Apkopējs 0, Vaivode Inta Apkopējs 430, Vaivode Judīte Pedagogs 1162, Vaivode Līga Šefpavārs 770, Valaine Daiga Domes atbildīgā sekretāre, komisiju loceklis 1112, Valaine Marija Asistents 107, Valtere Gundega Pedagogs 1422, Valters Justs Tehniskais strādnieks 324, Vanaga Sandra Pedagoga palīgs 495, Vanceviča Svetlana Pirmsskolas pedagoga palīgs 495, Vasile Dace Apkopējs 430, Vasiļūne Viktorija Apkopējs 430, Vecmane Ilze Mākslinieciskais vadītājs, pedagogs 336, Vecziediņa Dace Bibliotekārs 597, Veide Aija Šefpavārs 695, Velzete Skudra Laura Jurists 1142, Vetšteina Ilga Pedagogs 1358, Vetšteine Sandra Pirmsskolas pedagogs 852, Vilcāne Madara Pirmsskolas pedagogs 1266, Vilciņa Skaidrīte Pedagogs 813, Vilciņa Taiga Pirmsskolas pedagogs 969, Vilkāja Žanete Pedagogs, koncertmeistars 1071, Vilnīte Inita Finansists 1580, Vinogradova Maija Apkopējs 430, Vitkovska Dace Pedagogs 1067, Vītola Agnese Sociālais darbinieks, komisiju loceklis 986, Vītola Elīna Pedagogs 683, Vītola Ligita Nodokļu administrators 1033, Voitehoviča Solvita Pirmsskolas pedagoga palīgs 0, Voitiņa Rita Lietvedības pārzinis 1300, Voitkova Larisa Asistents 101, Volka Ginta Pedagogs 986, Volkopa Vita Logopēds 1651, Volonte Vita Domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības deputāts, komisiju loceklis 2103, Voroņina Viktorija Asistents 202, Vovčenko Agnese Jaunatnes lietu speciālists 1052, Vuļa Natālija Medicīnas māsa 650, Zača-Ūdre Santa Kultūras pasākumu organizators 220, Zaharenkova Anda Bāriņtiesas sekretārs 841, Zālīte Iveta Sekretārs 833, Zaļkalniņa Dace Pirmsskolas pedagogs 710, Zaporožeca Inese Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, komisiju loceklis 1068, Zarāne Jolanta Pedagogs 1421,61

14 641 Zariņa Līga Izpilddirektora vietnieks, komisiju loceklis 2836, Zariņš Ainārs Sporta treneris 772, Zeidlers Egīls Asistents 56, Zeimule Renāte Pedagogs 183, Zelča Kristīne Bāriņtiesas loceklis 308, Zeļenko Valentīna Komisiju loceklis 11, Zeļģe Solvita Bibliotekārs, komisijas loceklis 500, Zelmene Linda Deju kolektīva vadītāja asistents 495, Zeltiņa Ausma Sētnieks 430, Zeltiņa Gunita Virtuves darbinieks 430, Zemīte Laila Speciālista palīgs 800, Zepa Agnese Izglītības psihologs 1331, Ziediņa Agita Pedagogs 112, Žindiga Dana Asistents 31, Ziņģe Zanda Pedagogs 1480, Zinko Aldis Tehniskais strādnieks 275, Žukele Olga Virtuves darbinieks 0, Žukovs Eduards Asistents 192, Žuks Rimvids Tehniskais strādnieks 550, Žuravļovs Aleksandrs Datoradministrators 364, Zvirbule Santa Projektu vadītājs, komisiju loceklis 1872,90 * Amatpersonu un darbinieku amatu nosaukumā iespējams nav norādītas visas komisijas, kuru loceklis attiecīgā persona ir. ** Aprēķinātā summa iekļauj visu darbiniekam aprēķināto atalgojuma summu Lielvārdes novada pašvaldībā.