Lepnība un priesterība

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Lepnība un priesterība"

Transkripts

1 Lepnība un priesterība Prezidents Dīters F. Uhtdorfs otrais padomnieks Augstākajā Prezidijā gada pusgada Vispārējā konference Priesterības sesija, gada 2. oktobrī Lepnība ir slēdzis, kas izslēdz priesterību. Pazemība ir slēdzis, kas to ieslēdz. Mani dārgie brāļi, paldies, ka esat sapulcējušies visā pasaulē šajā vispārējās konferences priesterības sesijā. Jūsu klātbūtne parāda jūsu apņemšanos piedalīties šajā sesijā, lai arī kur jūs būtu, kopā ar saviem brāļiem, kuriem ir svētā priesterība un kas kalpo un godā jūsu Kungu un Pestītāju, Jēzu Kristu. Bieži vien savu dzīvi mēs vērtējam pēc notikumiem, kas ir atstājuši mūsu prātā un sirdī savas pēdas. Manā dzīvē tādu notikumu ir daudz, viens no tiem notika gadā, kad es klausījos Ezras Tafta Bensona sprediķī, kurš vienmēr būs svarīgs Bīstieties lepnības. Ievadā tika atzīmēts, ka šī tēma ļoti satrauca prezidenta Bensona dvēseli jau kādu laiku. 1 Es jutu līdzīgu nastu pēdējo mēnešu laikā. Svētā Gara pamudinājumi ir vadījuši mani pievienot savu liecību prezidenta Bensona vēstījumam, kas tika sniegts pirms 21 gada. Katram mirstīgajam zināmā mērā ir saistība ar lepnības grēku. Neviens no tā nav pasargāts, tikai daži to spēj pārvarēt. Kad es pastāstīju savai sievai, ka šī būs manas uzstāšanās tēma, viņa pasmaidīja un teica: Tas ir labi, ka tu runāsi par lietām, par kurām tu zini tik daudz. Cita nozīme vārdam lepns Es arī atceros vēl vienu interesantu prezidenta Bensona ietekmīgās runas blakusefektu. Kādu laiku starp Baznīcas locekļiem gandrīz par aizliegumu kļuva izteikumi, kas apgalvoja, ka viņi ir lepni par saviem bērniem, savu valsti vai par padarīto darbu. Pats vārds lepns šķita, ka ir izmests no mūsu vārdu krājuma. Svētajos Rakstos mēs varam atrast daudzus labu un taisnīgu cilvēku piemērus, kas līksmoja taisnīgumā un vienlaicīgi Dieva labestības slavā. Mūsu Debesu Tēvs pats Savu mīļoto Dēlu stādīja priekšā ar vārdiem: Pie kuru man labs prāts 2. Alma lepojās savā prātā, ka viņš var būt par darbarīku Dieva rokās 3. Apustulis Pāvils lepojās ar Baznīcas locekļu ticību. 4 Dižais misionārs Amons lepojās ar panākumiem, kurus viņš un viņa brāļi bija guvuši kā misionāri. 5 Es domāju, ka pastāv atšķirība starp to, kad esam lepni par kādu noteiktu lietu, un lepnību. Es esmu lepns par daudzām lietām. Es esmu lepns par savu sievu. Es esmu lepns par mūsu bērniem un mazbērniem. 1

2 Es esmu lepns par Baznīcas jauniešiem, un es līksmoju par viņu labestību. Es esmu lepns par jums, mani dārgie un uzticīgie brāļi. Es esmu lepns stāvēt plecu pie pleca ar jums, svētās Dieva priesterības nesējiem. Lepnība ir sevis paaugstināšanas grēks Tātad, kāda ir atšķirība starp šāda veida lepnumu un lepnību, ko prezidents Bensons nosauca par vispasaules grēku? 6 Lepnība ir grēks, kā to iespaidīgi mācīja prezidents Bensons, jo tas rada ienaidu jeb naidīgumu un nostāda mūs pret Dievu un mūsu līdzcilvēkiem. Pamatā lepnība ir salīdzināšanas grēks, jo, lai arī parasti tas sākas ar vārdiem: Paskaties, cik brīnišķīgs es esmu, un kādus dižus darbus es esmu paveicis. Taču šķiet, ka tas vienmēr beidzas ar vārdiem: Tādēļ es esmu labāks par tevi. Kad mūsu sirdis ir pilnas ar lepnību, mēs smagi grēkojam, jo mēs pārkāpjam divus augstākos baušļus. 7 Tā vietā, lai pielūgtu Dievu un mīlētu savu tuvāko, mēs atklājam mūsu patieso pielūgsmes un mīlestības objektu, t.i., attēlu, kuru mēs redzam spogulī. Lepnība ir sevis paaugstināšanas dižais grēks. Tik daudziem lepnums ir Rameumptoma svētā vieta, kas attaisno skaudību, alkatību un uzpūtību. 8 Zināmā mērā lepnība ir pirmais grēks, jo pirms šīs Zemes radīšanas lepnums lika krist Luciferam, Rīta zvaigznes dēlam, kuram bija vara Dieva klātbūtnē. 9 Ja lepnība var samaitāt kādu tik spējīgu un daudzsološu kā Lucifers, vai mums nevajadzētu ciešāk palūkoties uz savu dvēseli? Lepnībai ir vairākas sejas Lepnība ir nāvējošs vēzis. Lepnība ir grēks, kas noved pie daudzām citām cilvēciskām vājībām. Patiesībā, varētu teikt, ka katrs otrais grēks būtībā ir lepnības izpausme. Šim grēkam ir vairākas sejas. Tas liek cilvēkam tīksmināties savā iedomātā pašnovērtējumā par sasniegumiem, talantiem, labklājību vai stāvokli. Viņi uzskata, ka šīs svētības ir pierādījums tam, ka viņi ir izredzēti, pārāki vai taisnīgāki nekā citi. Šis ir paldies Dievam, ka esmu īpašāks nekā tu grēks. Tā pamatā ir vēlme būt apbrīnotam un apskaustam. Tas ir sevis slavināšanas grēks. Citiem lepnība pārvēršas skaudībā viņi ar rūgtumu noraugās uz tiem, kuriem ir labāki apstākļi, vairāk talantu vai lielāki īpašumi nekā viņiem. Viņi cenšas sāpināt, pazemot un iznīcināt citus maldīgā un necienīgā sevis paaugstināšanas mēģinājumā. Kad tie, kurus viņi apskauž, paklūp vai cieš, viņi klusībā priecājas. Sporta pasaule Iespējams, ka nav labākas vietas, kur novērot lepnības grēku, kā sporta pasaulē. Man vienmēr ir paticis piedalīties un apmeklēt sporta pasākumus. Bet man jāatzīstas, ir bijuši brīži, kad pieklājības trūkums sportā ir mulsinošs. Kā tas nākas, ka parasti laipni un līdzjūtīgi cilvēki var būt tik neiecietīgi un naida pilni pret pretinieka komandu un tās atbalstītājiem? Es vēroju, kā sporta līdzjutēji ķengāja un apmelnoja savus sāncenšus. Viņi meklēja 2

3 jebkuru kļūdu un izcēla to. Viņi attaisnoja savu naidu ar plašiem vispārinājumiem un attiecināja to uz katru, kas bija saistīts ar otru komandu. Kad neveiksme piemeklēja viņu sāncenšus, viņi līksmoja. Brāļi, diemžēl mēs pārāk bieži šodien redzam, ka tāda paša veida attieksme un uzvedība ienāk publiskās sarunās par politiku, etnisko piederību vai reliģiju. Mani dārgie priesterības brāļi, mani mīļie lēnprātīgā Kristus mācekļi, vai mums nevajadzētu pieturēties pie augstākiem standartiem? Mums kā priesterības nesējiem ir jāaptver, ka visi Dieva bērni atrodas vienā komandā. Mūsu komanda ir vīru brālība. Šī mirstīgā dzīve ir mūsu spēles laukums. Mūsu mērķis ir iemācīties mīlēt Dievu un sniegt šo pašu mīlestību mūsu līdzcilvēkiem. Mēs esam šeit, lai dzīvotu pēc Viņa likumiem un lai izveidotu Dieva valstību. Mēs esam šeit, lai stiprinātu, uzmundrinātu, godīgi izturētos un iedrošinātu visus Debesu Tēva bērnus. Mēs nedrīkstam tam ļaut mūs ietekmēt Kad es tiku aicināts par Augstāko pilnvaroto, es tiku svētīts ar to, ka mani apmācīja daudzi Baznīcas vecākie brāļi. Kādu dienu man bija iespēja aizvest prezidentu Džeimsu E. Faustu uz staba konferenci. Laiku, kuru mēs pavadījām, braucot mašīnā, prezidents Fausts izmantoja, lai mācītu man dažus svarīgus principus par manu aicinājumu. Viņš arī izskaidroja, cik labsirdīgi ir Baznīcas locekļi, jo īpaši attiecībā pret Augstākajiem pilnvarotajiem. Viņš teica: Viņi izturēsies pret tevi ļoti laipni. Viņi teiks jaukas lietas par tevi. Viņš iesmējās un tad teica: Dīter, esi pateicīgs par to. Bet nekad neļauj tam sevi negatīvi ietekmēt. Tā ir laba mācība mums visiem, brāļi, jebkurā aicinājumā vai dzīves situācijā. Mēs varam būt pateicīgi par mūsu veselību, labklājību, īpašumiem vai stāvokli, bet kad mēs ļaujam tam mūs ietekmēt kad mēs kļūstam apsēsti ar savu statusu; kad mēs pievēršam uzmanību tikai tam, cik svarīgi mēs esam, varai vai reputācijai; kad mēs dzīvojam no tā, ko citi domā par mums, un ticam tam, ko citi saka par mums, tad tas ir brīdis, kad sākas nepatikšanas; tas ir brīdis, kad lepnība sāk mūs sabojāt. Svētajos Rakstos ir neskaitāmi brīdinājumi par lepnību: Lepno starpā arvien ir nesaskaņas, bet gudrība mīt tajos, kuri ļaujas sev dot kādu padomu. 10 Apustulis Pēteris brīdināja, ka Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. 11 Mormons paskaidroja: Neviens nav pieņemams Dieva priekšā, kā vien lēnprātīgie un sirdī pazemīgie. 12 Un ar nodomu Tas Kungs izvēlas kas nespēcīgs pasaulē, lai liktu kaunā stipros. 13 Tas Kungs to dara, lai parādītu, ka Viņa roka ir Viņa darbā un lai mēs nepaļautos uz miesas atbalstu. 14 Mēs esam mūsu Kunga un Glābēja, Jēzus Kristus, kalpi. Priesterība mums netika dota, lai mēs varētu saņemt atzinību un gremdētos slavā. Mēs esam šeit, lai smagi strādātu. Mums nav cita uzdevuma. Mēs esam aicināti, lai sagatavotu pasauli mūsu Kunga un Glābēja, Jēzus Kristus, atnākšanai. Mēs nemeklējam sev slavu, bet dodam godu un slavu Dievam. Mēs zinām, ka ieguldījums, ko varam sniegt paši, ir mazs, tomēr, izmantojot priesterības spēku taisnīgumā, Dievs var likt caur mūsu pūlēm īstenot dižu un apbrīnojamu darbu. Mums ir jāmācās, kā to darīja Mozus, ka cilvēks nav nekas 15 pats par sevi, bet ka 3

4 Dievam visas lietas iespējamas. 16 Jēzus Kristus ir pilnīgs pazemības piemērs Gan šajā, gan visās lietās Jēzus Kristus ir pilnīgs piemērs. Kamēr Lucifers centās mainīt Tēva glābšanas ieceri un iegūt sev godu, Glābējs teica: Tēvs, tava griba tiks darīta un gods būs Tavs mūžīgi. 17 Neskatoties uz Viņa iespaidīgajām spējām un sasniegumiem, Glābējs vienmēr palika lēnprātīgs un pazemīgs. Brāļi, mums ir svēta priesterība pēc Dieva Dēla kārtas. 18 Tas ir Dieva spēks, kas ir dāvāts cilvēkiem uz Zemes, lai rīkotos Viņa labā. Lai izmantotu Viņa spēku, mums ir jātiecas kļūt kā Glābējam. Tas nozīmē, ka visās lietās mēs meklējam Tēva gribu, tāpat kā to darīja Glābējs. 19 Tas nozīmē, ka visu godu mēs dodam Tēvam, tāpat kā to darīja Glābējs. 20 Tas nozīmē, ka mēs aizmirstam sevi, kalpojot citiem, tieši tā, kā to darīja Glābējs. Lepnība ir slēdzis, kas izslēdz priesterību. 21 Pazemība ir slēdzis, kas to ieslēdz. Esiet pazemīgi un mīlestības pilni Kā tad lai mēs uzveicam šo lepnības grēku, kas ir tik izplatīts un tik postošs? Kā lai mēs kļūstam pazemīgāki? Ir gandrīz neiespējami uzpūsties lepnībā, kad mūsu sirds ir piepildīta ar žēlsirdību. Neviens nevar palīdzēt šinī darbā, izņemot, ja viņš būs pazemīgs un pilns mīlestības. 22 Kad mēs raugāmies uz pasauli caur Kristus tīrās mīlestības prizmu, mēs sākam saprast pazemību. Daži uzskata, ka pazemība nozīmē pazemot sevi. Pazemība nenozīmē to, ka mums sevi ir jāpārliecina par to, ka esam nekam nederīgi, bezjēdzīgi vai mazvērtīgi. Tā arī nenozīmē mums sniegto Dieva talantu noliegšanu vai slēpšanu. Mēs neatklāsim pazemību, novērtējot sevi par zemu, bet mēs atklāsim pazemību, domājot mazāk par sevi. Pazemība parādīsies, kad mēs pildīsim savu darbu ar attieksmi, kas liecina par to, ka mēs kalpojam Dievam un saviem līdzcilvēkiem. Pazemība vada mūsu uzmanību un mīlestību pret citiem un pret Debesu Tēva nodomiem. Lepnība dara pretējo. Lepnība smeļas enerģiju un spēku no dziļajiem savtīguma akas ūdeņiem. Brīdī, kad mēs pārstājam būt apsēsti ar sevi un aizmirstam sevi kalpojot, mūsu lepnība mazinās un sāk izmirt. Mani dārgie brāļi, ir tik daudz cilvēku trūkumā, par kuriem mēs varētu domāt, tā vietā lai domātu par sevi. Un, lūdzu, nekad neaizmirstiet par savu ģimeni, savu sievu. Ir tik daudz veidu, kā mēs varētu kalpot. Mums nav laika būt nodarbinātiem tikai ar sevi. Reiz man bija pildspalva, kuru man patika izmantot savas lidotāja kapteiņa karjeras laikā. Vienkārši pagriežot rokturi, es varēju izvēlēties vienu no četrām krāsām. Pildspalva nežēlojās, kad es gribēju izmantot sarkano tinti zilās vietā. Tā man neteica: Es nerakstīšu pēc plkst. 22 vakarā, biezā miglā vai lielā augstumā. Pildspalva neteica: Izmanto mani tikai svarīgiem dokumentiem, bet nevis ikdienas lietām. Ar vislielāko paļāvību tā 4

5 izpildīja katru uzdevumu, kas man bija nepieciešams, neatkarīgi no tā, cik tas bija svarīgs vai nenozīmīgs. Tā vienmēr bija gatava kalpot. Līdzīgā veidā mēs esam darbarīki Dieva rokās. Kad mūsu sirds ir pareizajā vietā, mēs nežēlojamies par to, ka mums uzticētais uzdevums ir mūsu spēju necienīgs. Mēs labprāt kalpojam, lai kur arī mēs netiktu aicināti. Kad mēs tā rīkojamies, Tas Kungs var izmantot mūs tā, ka tas sniedzas pāri mūsu sapratnei, lai paveiktu Savu darbu. Ļaujiet man pabeigt ar vārdiem no Ezras Tafta Bensona iedvesmotā vēstījuma, kas tika sniegts pirms 21 gada: Lepnība ir liels klupšanas akmens ceļā uz Ciānu. Mums ir jāsāk ar sevi, uzvarot lepnību. 23 Mums ir jāpakļaujas Svēta Gara aicinājumiem, jāatmet lepnības pilnais miesīgais cilvēks, jākļūst par svēto caur Kristus Tā Kunga veikto Grēku Izpirkšanu un jākļūst kā bērnam, pakļāvīgam, lēnprātīgam, pazemīgam. 24 Dievam būs pazemīgi ļaudis. Svētīti ir tie, kas paši ir pazemojušies, un kuri nav spiesti pazemoties. 25 Izvēlēsimies būt pazemīgi. Mēs to varam. Es zinu mēs to varam. 26 Mani mīļie brāļi, sekosim mūsu Glābēja paraugam un tieksimies kalpot, nevis meklēsim cilvēku slavu un godu. Tā ir mana lūgšana, lai mēs atpazītu un iznīcinātu netaisnīgu lepnību savās sirdīs un lai mēs to aizstātu ar taisnību, dievbijību, ticību, mīlestību, pacietību, lēnprātību. 27 Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen. ATSAUCES 1. Skat. Ezra Taft Benson, Beware of Pride, Ensign, g. maijs, 4. lpp Nefijs 11:7. 3. Almas 29:9. 4. Skat. 2. tesaloniķiešiem 1:4. 5. Skat. Almas Ezra Taft Benson, Ensign, g. maijs, 6. lpp. 7. Skat. Mateja 22: Skat. Almas 31: Mācība un Derības 76: Salamana pamācības 13: Pētera 5: Moronija 7: korintiešiem 1: Mācība un Derības 1: Mozus gr. 1: Mateja 19: Skat. Mozus gr. 4: Mācība un Derības 107: Skat. Jāņa 8: Skat. Jāņa 17:4. 5

6 21. Skat. Mācība un Derības 121: Mācība un Derības 12: Skat. Almas 6:2 4; Mateja 23: Skat. Mosijas 3:19; skat. arī Almas 13: Almas 32: Ezra Taft Benson, Ensign, g. maijs, lpp Timotejam 6:11. 6

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie br

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie br AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, 2015. GADA MAIJS Tempļa svētības Apmeklējot templi, mēs varam iegūt jaunu garīguma pakāpi un miera sajūtu. Mani mīļie brāļi un māsas, cik pateicīgs es esmu, ka šajā skaistajā

Sīkāk

Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā gada pusgada Vispārējā konferen

Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā gada pusgada Vispārējā konferen Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā 2010. gada pusgada Vispārējā konference Svētdienas rīta sesija, 2010. gada 3. oktobrī Jūs

Sīkāk

Jaunās Derības prasmīgi pārzināmo mācību rokasgrāmata skolotājiem

Jaunās Derības prasmīgi pārzināmo mācību rokasgrāmata skolotājiem Doktrīnu prasmīga pārzināšana Jaunās Derības mācību rokasgrāmata skolotājiem Izdevusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Soltleiksitija, Jūtas štats Būsim pateicīgi par atsauksmēm un labojumiem.

Sīkāk

PĒRS GRUNNANS MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa

PĒRS GRUNNANS MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa KĀDS IR DIEVS? Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs nekad pa īstam nespēsim izprast Viņa varenumu. Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu? (Jes. 40:13). Dieva

Sīkāk

LATVIJAS ZIŅAS REĢIONA PREZIDIJA VĒSTĪJUMS Svētības, ko saņemam, ik dienas studējot Svētos Rakstus V ienā no pirmajiem Mormona Grāmatā ietvertajiem st

LATVIJAS ZIŅAS REĢIONA PREZIDIJA VĒSTĪJUMS Svētības, ko saņemam, ik dienas studējot Svētos Rakstus V ienā no pirmajiem Mormona Grāmatā ietvertajiem st LATVIJAS ZIŅAS REĢIONA PREZIDIJA VĒSTĪJUMS Svētības, ko saņemam, ik dienas studējot Svētos Rakstus V ienā no pirmajiem Mormona Grāmatā ietvertajiem stāstiem ir vēstīts par to, kā pravietis Lehijs ar savu

Sīkāk

Mūžīgā ģimene — skolotāja rokasgrāmata

Mūžīgā ģimene — skolotāja rokasgrāmata Mūžīgā ģimene skolotāja rokasgrāmata Reliģija 200 Izdevusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Soltleiksitijā, Jūtas štatā Būsim pateicīgi par atsauksmēm un labojumiem. Lūdzu, sūtiet atsauksmes, tai

Sīkāk

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Svētais templis bāka pasaulei Vissvarīgākās un augstākās svētības no piederības Baznīcai ir tās, kuras

AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, GADA MAIJS Svētais templis bāka pasaulei Vissvarīgākās un augstākās svētības no piederības Baznīcai ir tās, kuras AUGSTĀKĀ PREZIDIJA VĒSTĪJUMS, 2011. GADA MAIJS Svētais templis bāka pasaulei Vissvarīgākās un augstākās svētības no piederības Baznīcai ir tās, kuras mēs saņemam Dieva tempļos. Mani mīļotie brāļi un māsas,

Sīkāk

Misionāru sagatavošanas skolotāja rokasgrāmata

Misionāru sagatavošanas skolotāja rokasgrāmata Misionāru sagatavošanas skolotāja rokasgrāmata Reliģija 130 Izdevusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Soltleiksitija, Jūtas štats Būsim pateicīgi par atsauksmēm un labojumiem. Lūdzu, sūtiet atsauksmes,

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvākā mantojumu vai namu neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to

Sīkāk

3. TĒMA JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14

3. TĒMA JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14 3. TĒMA 13. 19. JANVĀRIS DIEVS VAI NAUDA? Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps. 33:6-9; Mat. 19:16-22; 1. Pēt. 1:18; Ebr. 2:14, 15; 2. Moz. 9:14; Ps. 50:10. ATMIŅAS PANTS: Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja

Sīkāk

XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Di

XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Di XV nodaļa: Evaņģēlijs ir spēks (Rom 1:16) [b] Šajā nodaļā: Vai Bībeles liecība ir uzticama - Bībele salīdzinājumā ar citām svētajām grāmatām - Kurš Dievs darbojās mūsu pasaulē - Ko Dievs un ko Bībele dara

Sīkāk

899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1.

899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1. 899. Es izvēlējos divpadsmit vienkāršus vīriešus - Svētajos Rakstos neizglītotus un nekompetentus - kas bija nabadzīgi zvejnieki Svētdiena, 2013.g. 1.septembris, pl.11.08 Mana mīļotā meita, kad Es staigāju

Sīkāk

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA LELB TALSU DRAUDZĒ Ienākot baznīcā cilvēkam, kurš vēl nav kļuvis par kristieti, rodas jautājums - kāpēc dievkalpojums notiek tā un ne citādi? Kāda nozīme un jēga vārdiem un darbībām,

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīg

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīg Otrais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu 1 tukši un necienīgi lietot, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu tukši un necienīgi lieto. Ko tas nozīmē? Mums būs

Sīkāk

Labklājības un pašpaļāvības pamatprincipi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca i

Labklājības un pašpaļāvības pamatprincipi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca i Labklājības un pašpaļāvības pamatprincipi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca i Uz vāka: Labais samarietis ierodas mājvietā, Pauls Gustavs Dorē. Izdevusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Soltleiksitija,

Sīkāk

# Aicinati paklausibai

# Aicinati paklausibai SAUCEINS UZ PAKLAUSĪBU "Kas no jums ir bez grēka " # 226 Reimars A.C.Šulcs Tiesāt vai netiesāt "Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti" (Mat. 7:1) Kalna sprediķī, Jēzus teica: "Netiesājiet, lai jūs netopat

Sīkāk

Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010

Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010 Pērs Anderss Grunnans MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA Kristīgais Katehisms Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2010 UDK 284 Gr903 Per-Anders Grunnan, Kärlek, sanning och nåd kristen katekes Anno Domini 2000

Sīkāk

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17: 6. TĒMA 2. 8. FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:5; Rom 3:19 24. 40 ATMIŅAS PANTS: Šie ir tie, kas nāk

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

2. TĒMA JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20,

2. TĒMA JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20, 2. TĒMA 5. 11. JANVĀRIS STARP LUKTURIEM Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 1:9 18, Apd 7:54 60, Mt 12:8, 2Moz 20:11, Dan 10:5, 6, Atkl 1:20, Atkl 2:1 7. ATMIŅAS PANTS: Kam ausis, lai dzird, ko

Sīkāk

237. Jaunava Marija: Laiks manam Dēlam nogādāt Viņa Dievišķās Žēlsirdības dāvanu Trešdiena, 2011.g. 2.novembris, pl Mans bērns, laiks, kad mans

237. Jaunava Marija: Laiks manam Dēlam nogādāt Viņa Dievišķās Žēlsirdības dāvanu Trešdiena, 2011.g. 2.novembris, pl Mans bērns, laiks, kad mans 237. Jaunava Marija: Laiks manam Dēlam nogādāt Viņa Dievišķās Žēlsirdības dāvanu Trešdiena, 2011.g. 2.novembris, pl.10.40 Mans bērns, laiks, kad mans Dēls nogādās Viņa Dievišķās Žēlsirdības Dāvanu, ir

Sīkāk

7. TĒMA MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25

7. TĒMA MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25 7. TĒMA 12. 18. MAIJS MATEJA 24. UN 25. NODAĻA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Mat. 24:1 25, Atkl. 13:11 17, Mat. 7:24 27, Lūk. 21:20, Mat. 25:1 30. ATMIŅAS PANTS: Jo celsies viltus kristi un viltus

Sīkāk

Mārtiņš Luters MAZAIS KATEHISMS Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2012

Mārtiņš Luters MAZAIS KATEHISMS Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2012 Mārtiņš Luters MAZAIS KATEHISMS Luterisma mantojuma fonds Rīga, 2012 Luterisma mantojuma fonds, tulkojums latviešu valodā, piektais atkārtotais izdevums, 2012 Luterisma mantojuma fonds Reģ. nr. 50003360631

Sīkāk

VII saruna Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru? Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules efeziešiem. Un

VII saruna Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru? Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules efeziešiem. Un VII saruna Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru? Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules efeziešiem. Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. [Ef 5:21]

Sīkāk

13. TĒMA DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ

13. TĒMA DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ 13. TĒMA 23. 29. DECEMBRIS KRISTĪGA DZĪVE Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Rom. 14.-16. nod. ATMIŅAS PANTS: Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ tu noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas

Sīkāk

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp 4. TĒMA 20. 26. JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Spam 10:4; Spam 13:23, 25; 30:7 9. ATMIŅAS PANTS: Spriediet

Sīkāk

1. Pirmais Vēstījums no Jaunavas Marijas Pirmdiena, 2010.g. 8.novembris, pl (mājās, pēc Dieva Žēlsirdības kronīša lūgšanas) (Paskaidrojums nākam

1. Pirmais Vēstījums no Jaunavas Marijas Pirmdiena, 2010.g. 8.novembris, pl (mājās, pēc Dieva Žēlsirdības kronīša lūgšanas) (Paskaidrojums nākam 1. Pirmais Vēstījums no Jaunavas Marijas Pirmdiena, 2010.g. 8.novembris, pl.15.30 (mājās, pēc Dieva Žēlsirdības kronīša lūgšanas) (Paskaidrojums nākamajiem pravietojumiem, kurus saņem vēl apslēpts pravietis,

Sīkāk

Microsoft Word - P Beihmanis apraksts g

Microsoft Word - P Beihmanis apraksts g Latvijas ūdens motosporta Goda zāle Par labiem rezultātiem sportā Pēteris Beihmanis Dzimis: 1946.gada 3.janvārī Dzīvesvieta: Jelgava Pēteris Beihmanis dzimis un audzis dzelzceļnieka Jāņa un mājsaimnieces

Sīkāk

6. TĒMA MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm

6. TĒMA MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm 6. TĒMA 4. 10. MAIJS ĶĒNIŠĶĪGĀ MĪLESTĪBAS DZIESMA Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Dziesmu dziesma; 1Moz 2:7; 1kor 7:3 5; Jņ 17:3; 1Jņ 1:9; Rm 1:24 27; Gal 5:24. ATMIŅAS PANTS: Liec mani kā zīmogu

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

Augstākā Prezidija vēstījums, gada novembris Pateicības dievišķā dāvana Pateicīga sirds veidojas caur pateicības izteikšanu mūsu Debesu Tēvam pa

Augstākā Prezidija vēstījums, gada novembris Pateicības dievišķā dāvana Pateicīga sirds veidojas caur pateicības izteikšanu mūsu Debesu Tēvam pa Augstākā Prezidija vēstījums, 2010. gada novembris Pateicības dievišķā dāvana Pateicīga sirds veidojas caur pateicības izteikšanu mūsu Debesu Tēvam par Viņa svētībām un apkārtējiem cilvēkiem par to, ko

Sīkāk

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016 KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES KŪRIJA 2016 IKDIENIŠĶĀS LŪGŠANAS SVĒTĀ KRUSTA ZĪME Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen. KUNGA LŪGŠANA JEB TĒVS MŪSU Tēvs mūsu, kas

Sīkāk

LŪGŠANU GRĀMATA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode Rīga 2015

LŪGŠANU GRĀMATA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode Rīga 2015 LŪGŠANU GRĀMATA Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode Rīga 2015 Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību Grāmatas izdevums veltīts dievkalpojumu latviešu

Sīkāk

Liecības draudzei 5

Liecības draudzei 5 Еlena Vaita LIECĪBAS DRAUDZEIV LIECĪBAS DRAUDZEI NR. 31 VĒSTIS TELŠU SAPULCEI Bolderā, Kolorādo, 25.09.1881 Mīļie brāļi un māsas, kas pulcējaties Mičiganas telts sanāksmē: Šis aicinājums uzrakstīts Mičiganas

Sīkāk

02/2019/LV Apmeklējums Indonēzijā Ievadraksts: neaizmirst apsolījumu Dievkalpojums: bagāts Kristū Baznīcas mācība: Kristus baznīca New Apostolic Churc

02/2019/LV Apmeklējums Indonēzijā Ievadraksts: neaizmirst apsolījumu Dievkalpojums: bagāts Kristū Baznīcas mācība: Kristus baznīca New Apostolic Churc 02/2019/LV Apmeklējums Indonēzijā Ievadraksts: neaizmirst apsolījumu Dievkalpojums: bagāts Kristū Baznīcas mācība: Kristus baznīca New Apostolic Church International IEVADRAKSTS Neaizmirst apsolījumu Mīļie

Sīkāk

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām?

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām? Problēmizraisoša uzvedība. Cēloņsakarību meklējumos 2018.gada 13.novembrī Līga Bērziņa Latvijas Autisma apvienība Stāsts nr 1 Ir bērni, kuri nonāk izglītības iestādēs, nezinot: kas ir droša distance, kas

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

Praviesi un Kenini

Praviesi un Kenini Еlena Vaita PRAVIEŠI UN ĶĒNIŅI Paskaidrojumi par Israēla gūstniecību un valsts atjaunošanu IEVADS Visai Ābrahāma pēcnācēju, izredzētās tautas vēsturei ir milzīga, sevišķi svarīga nozīme. Galvenokārt tāpēc,

Sīkāk

VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apust

VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apust VII nodaļa: Jaunās Derības izcelsme [b] Šajā nodaļā: Ko Vecā Derība vēstīja par Dieva nodomiem - Jēzus dzīve - Jēzus nāve - Apustuļu kalpošana - Apustuļu liecība - Jaunās Derības sarakstīšana - Kas ir

Sīkāk

02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve p

02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve p 02/2016/LV Uzvarēt ar Kristu: Dievbijība un paļāvība Dievkalpojums Brazīlijā: Liecināt par ticību Katehisms: Sakramenti Jautājumi un atbildes: Dzīve pēc nāves New Apostolic Church International IEVADRAKSTS

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

Programma LOVE NOW M

Programma LOVE NOW M Programmas autore: Dace Pavloviča Ievads "Love Now" programmai Tikai EJOT un DAROT, vari mainīt to, ko vēlies mainīt. Un ja darīsi kā vienmēr - nonāksi tur, kur vienmēr. Dari savādāk. Sev Par Labu. Un

Sīkāk

8. TĒMA FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8

8. TĒMA FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8 8. TĒMA 16. 22. FEBRUĀRIS SĀTANS SAKAUTS IENAIDNIEKS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl. 12, 1Moz 3:15, Jes 14:12 15, Dan 7:23 25, 2tes 2:8 12, Atkl 13:13, 14, Atkl 19:20. ATMIŅAS PANTS: Viņi

Sīkāk

03/2017/LV Svētā vakarēdiena svinēšana 100 gadu kombinētajām hostijām Dievkalpojums Ndžamenā: mēs esam uzticīgi savam apsolījumam Ievadraksts: slavēt

03/2017/LV Svētā vakarēdiena svinēšana 100 gadu kombinētajām hostijām Dievkalpojums Ndžamenā: mēs esam uzticīgi savam apsolījumam Ievadraksts: slavēt 03/2017/LV Svētā vakarēdiena svinēšana 100 gadu kombinētajām hostijām Dievkalpojums Ndžamenā: mēs esam uzticīgi savam apsolījumam Ievadraksts: slavēt un pateikties Baznīcas mācība: pazemība New Apostolic

Sīkāk

78. Krievija un Ķīna novedīs pie sabrukuma (šķelšanās) Svētdiena, 2011.g. 1.maijs, pl Mīļotā meita pasaki pasaulei, ka tagad norit gatavošanās p

78. Krievija un Ķīna novedīs pie sabrukuma (šķelšanās) Svētdiena, 2011.g. 1.maijs, pl Mīļotā meita pasaki pasaulei, ka tagad norit gatavošanās p 78. Krievija un Ķīna novedīs pie sabrukuma (šķelšanās) Svētdiena, 2011.g. 1.maijs, pl.21.00 Mīļotā meita pasaki pasaulei, ka tagad norit gatavošanās process dvēseļu sagatavošanai Jaunajai Paradīzei uz

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

skolotajip81_p85.xls

skolotajip81_p85.xls LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS PIELIKUMI MAĢISTRA DARBAM PEDAGOĢIJĀ PEDAGOGU PAŠIZJŪTAS NOSACĪJUMI UN PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES ATTĪSTĪBA 1.pielikums Anketa skolotājiem Kādi

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis

Reliģiskā un racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis Reliģiskā jeb racionālā domāšanas ceļa izvēles modelis. Aigars Atvars, Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts, Rēzekne, Maskavas iela 22-1, LV-4604 Baznīcās parasti māca, ka pirms problēmas risināšanas

Sīkāk

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU

SAUCIENS UZ PAKLAUSIBU SAUCEINS UZ PAKLAUSĪBU Tu vari sekot drūmiem, nolemtiem sludinātājiem jeb arī pievienoties grupai, kas lūdz pēc atmodas. Reimars A.C.Šulcs VAI BŪS ATMODA VISĀ PASAULĒ? #216 Ak, kaut Tu pāršķeltu debesis

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

7. tēma februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27,

7. tēma februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27, 7. tēma 6. 12. februāris Jēzus mācības un lielā cīņa Sabata pēcpusdienai Nedēļas pētījumiem: Mat. 11:29, Rom. 4:1-6, Mat. 13:3-8, 18-23, Mat. 7:21-27, Jēk. 2:17, Mat. 7:1-5. At m i ņ a s pa n t s : Nāciet

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai

2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai 2015. gada Gavēnis * Nr. 70 atrod kādu cilvēku Noasu, kurš vienīgais ir paklausīgs. Dievs liek viņam izgatavot šķirstu, kurā liek paslēpties ne tikai viņa ģimenei, bet visāda veida zvēriem un rāpuļiem.

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

LIECIBAS DRAUDZEI 1

LIECIBAS DRAUDZEI  1 Еlena Vaita LIECĪBAS DRAUDZEII BIOGRĀFIJAS SKICES Mana bērnība [9] Esmu dzimusi 1827. gada 26. novembrī Gorhamā, Menā. Mani vecāki Roberts un Eunika Harmoni šajā vietā dzīvoja jau daudzus gadus. Jaunībā

Sīkāk

Slavēts Kristus! gada Gavēnis * Nr. 77 Dārgie draudzes ticīgie! Ir sācies liturģiskais Lielā gavēņa laika posms. Kas tad notiek šajā laika posmā

Slavēts Kristus! gada Gavēnis * Nr. 77 Dārgie draudzes ticīgie! Ir sācies liturģiskais Lielā gavēņa laika posms. Kas tad notiek šajā laika posmā Slavēts Kristus! 2016. gada Gavēnis * Nr. 77 Dārgie draudzes ticīgie! Ir sācies liturģiskais Lielā gavēņa laika posms. Kas tad notiek šajā laika posmā Baznīcā? Šajā laikā Romā svētais tēvs Francisks sūta

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt Kas ir komunikāciju kampaņa? Case Study Jauns cilvēks ienāk kafejnīcā un pie galdiņa pamana jauku vientuļi sēdošu meiteni. Ko darīt? Ķerties vērsim pie ragiem, lieki nedomājot? Tas var būt kļūdaini. Taču

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

HERBERTS GIRGENSONS MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS OTRAIS LŪGUMS Lai nāk Tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana,

HERBERTS GIRGENSONS MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS OTRAIS LŪGUMS Lai nāk Tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana, OTRAIS LŪGUMS Lai nāk Tava valstība. Ko tas nozīmē? Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana, pati no sevis; bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums. Kā tas notiek? Kad Debesu Tēvs mums dod

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS I daļa Svētā lūgšana, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca [ Mazais Katehisms

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS I daļa Svētā lūgšana, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca [ Mazais Katehisms I daļa Svētā lūgšana, kā namatēvam tā savai saimei vienkāršā veidā jāmāca [ Mazais Katehisms ] Uzrunas vārdi Mūsu Tēvs debesīs! Ko tas nozīmē? Dievs grib mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir

Sīkāk

DZIESMU GRAMATA

DZIESMU GRAMATA HIMNAS 1 Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, Kur bēdās varam tverties, Augsts palīgs, kas mūs nepievils, Pie kā mēs varam ķerties! Visļaunais ienaidnieks, Kam grēku darīt prieks, Tas gādā nakt' un dien' Uz

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ATBALSTA CENTRS VISIEM KURUS SKAR HIV/AIDS HIV infekcija apdraudoša aktualitāte LV. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām RD LD konference Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā

Sīkāk

JūLijS / augusts Pašizmaksa Ir atnākusi ilgi gaidītā vasara, kas daudziem nozīmē siltu laiku, sauli, atpūtu, ziedus, zaļu zā

JūLijS / augusts Pašizmaksa Ir atnākusi ilgi gaidītā vasara, kas daudziem nozīmē siltu laiku, sauli, atpūtu, ziedus, zaļu zā JūLijS / augusts 2016 154 Pašizmaksa 0.60 www.lbds.lv Ir atnākusi ilgi gaidītā vasara, kas daudziem nozīmē siltu laiku, sauli, atpūtu, ziedus, zaļu zāli un auglīgus kokus. Tomēr zinām, ka nekas neaugtu,

Sīkāk

02/2017/LV Jauna apgabala baznīca: Āfrikas dienvidi Dievkalpojums Austrālijā: Drošs enkurs Ievadraksts: Atpazīt Dievu un Viņa radīto Baznīcas mācība:

02/2017/LV Jauna apgabala baznīca: Āfrikas dienvidi Dievkalpojums Austrālijā: Drošs enkurs Ievadraksts: Atpazīt Dievu un Viņa radīto Baznīcas mācība: 02/2017/LV Jauna apgabala baznīca: Āfrikas dienvidi Dievkalpojums Austrālijā: Drošs enkurs Ievadraksts: Atpazīt Dievu un Viņa radīto Baznīcas mācība: Grēku piedošana un apustuļa amats New Apostolic Church

Sīkāk

DecembriS Pašizmaksa 0.30 Ls LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA Par ko priecāties? Visi 13 Baltijas Pastorālā institūta studenti, pārvarot da

DecembriS Pašizmaksa 0.30 Ls LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA Par ko priecāties? Visi 13 Baltijas Pastorālā institūta studenti, pārvarot da DecembriS 2008 70 Pašizmaksa 0.30 Ls LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA Par ko priecāties? Visi 13 Baltijas Pastorālā institūta studenti, pārvarot dažādas grūtības, ir turpinājuši mācības un decembrī

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Bībeles Sabatskolas mācības U Z T I C Ī G Ā L I E C I N I E K A L I E C Ī B A Jūlijs 2017.g. 1.MŪSU PIENĀKUMS MŪSU STĀVOKLIS LĀODIKEJA..

Bībeles Sabatskolas mācības U Z T I C Ī G Ā L I E C I N I E K A L I E C Ī B A Jūlijs 2017.g. 1.MŪSU PIENĀKUMS MŪSU STĀVOKLIS LĀODIKEJA.. Bībeles Sabatskolas mācības U Z T I C Ī G Ā L I E C I N I E K A L I E C Ī B A Jūlijs 2017.g. 1.MŪSU PIENĀKUMS... 1 2.MŪSU STĀVOKLIS... 4 3.LĀODIKEJA... 8 4.NEUZTICĪGI SARGI... 11 5.PRAVIEŠU GARS... 14

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vērtības cilvēka dzīvē. Pētniecība. Praktiskais pielietojums profesionālajā darbībā. Sintija Vaska Bc.psych. Pētnieciskās intereses Petroviča, S. (2016). Vērtību saistība ar izdegšanu palīdzošo profesiju

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Ja

Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Ja Vidzemes jūrmalas katoļu draudžu lapa 2015. Nr. 10 (23) 20. decembris Izdevums ir par ziedojumiem Priestera katehēze Brāļi un māsas Kristū! Tuvojas Jaunais gads. Tuvojas Ziemassvētki, rit pēdējās Adventa

Sīkāk

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4 Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits 29.10.2017-05.11.2017 no 459 ir 05.11.2017-12.11.2017 no 459 ir 12.11.2017-19.11.2017 no 459 ir 19.11.2017-26.11.2017

Sīkāk

PĒDĒJO DIENU SVĒTO JĒZUS KRISTUS BAZNĪCA GADA APRĪLIS Kā tiek tulkoti Svētie Raksti? 20. lpp. Iepazīsti mūsu jauno apustuli, elderu Ronaldu A. R

PĒDĒJO DIENU SVĒTO JĒZUS KRISTUS BAZNĪCA GADA APRĪLIS Kā tiek tulkoti Svētie Raksti? 20. lpp. Iepazīsti mūsu jauno apustuli, elderu Ronaldu A. R PĒDĒJO DIENU SVĒTO JĒZUS KRISTUS BAZNĪCA 2016. GADA APRĪLIS Kā tiek tulkoti Svētie Raksti? 20. lpp. Iepazīsti mūsu jauno apustuli, elderu Ronaldu A. Rasbandu, 12. lpp. Senioru pāri: aicināti kalpot, 26.

Sīkāk

Nr g. aprīlis/maijs/jūnijs Dziesmu Dienas koris g. 29. aprīlī. Koncerts notika Sv. Jāņa ev. Lut. Draudzes dievnamā Toronto. Foto:

Nr g. aprīlis/maijs/jūnijs Dziesmu Dienas koris g. 29. aprīlī. Koncerts notika Sv. Jāņa ev. Lut. Draudzes dievnamā Toronto. Foto: Nr. 2 2018. g. aprīlis/maijs/jūnijs 89.2. Dziesmu Dienas koris 2018. g. 29. aprīlī. Koncerts notika Sv. Jāņa ev. Lut. Draudzes dievnamā Toronto. Foto: Nikolai Murphy 1 Redakcijas kollēģijas piezīmes Šīs

Sīkāk

AK_PD_Rezekne_0206

AK_PD_Rezekne_0206 Piespiedu darba kā kriminālsoda ieviešanas vēsture Latvijā 1999-2003 1. posms Anhelita Kamenska Latvijas Cilvēktiesību centrs Rēzekne, 2016.gada 9.jūnijs Vēsture 1999. gada 1.aprīlis stājas spēkā KL nav

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

Nr. 181 Jūlijs/Augusts, 2019 Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam. (Kol 3:23) Visi zinām vārdiņu labprātība. Jā, dzīv

Nr. 181 Jūlijs/Augusts, 2019 Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam. (Kol 3:23) Visi zinām vārdiņu labprātība. Jā, dzīv Nr. 181 Jūlijs/Augusts, 2019 Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam. (Kol 3:23) Visi zinām vārdiņu labprātība. Jā, dzīvi mums vajadzētu dzīvot ar labu un gaišu prātu, taču

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TŪRISMA UZŅĒMĒJU TIKŠANĀS VASARA/RUDENS 2016 Kurzemes uzņēmēju dienas LOC 27. 28.maijs Brīvdabas muzeja gadatirgus 3.-5.jūnijs, 7.augusts Palangas un Klaipēdas info dienas 7.jūlijs, 29. 31.jūlijs, 3.augusts

Sīkāk

Šī materiālu grāmata ir veidota, lai būtu gan drukājama, gan izmantojama kā e-grāmata (PDF dokuments). PDF formātā šī grāmata pieejama:

Šī materiālu grāmata ir veidota, lai būtu gan drukājama, gan izmantojama kā e-grāmata (PDF dokuments). PDF formātā šī grāmata pieejama: Šī materiālu grāmata ir veidota, lai būtu gan drukājama, gan izmantojama kā e-grāmata (PDF dokuments). PDF formātā šī grāmata pieejama: http://www.sievietesstasts.lv/resursi/kā-uzsākt-sieviešu-vakarus/

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Saskaņots un pieņemts pedagoģiskās padomes sēdē

Saskaņots un pieņemts pedagoģiskās padomes sēdē L A T V I J A S R E P U B L I K A D OBELES N OVADA PAŠVAL DĪB A DOBELES NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE DOBELES SĀKUMSKOLA Skolas iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV 3701, Reģ.Nr. 4511900865 Tālr. 637 22551,

Sīkāk