Norāda, ka lietotājam ir jāiepazīstas ar lietošanas norādījumiem. Skatīt lietošanas rokasgrāmatu/bukletu.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Norāda, ka lietotājam ir jāiepazīstas ar lietošanas norādījumiem. Skatīt lietošanas rokasgrāmatu/bukletu."

Transkripts

1 Simbolu vārdnīca Šajā vārdnīcā iekļautie simboli ir redzami pašreizējo Verathon izstrādājumu marķējumos, uz iepakojuma vai rokasgrāmatās. Lai saņemtu informāciju par noteiktu izstrādājumu, skatiet attiecīgo rokasgrāmatu vietnē verathon.com/product-documentation. Reglamentētie simboli Ievērot piesardzību Ievērot piesardzību. Elektriskās strāvas trieciena risks Vispārīga brīdinājuma zīme Brīdinājums. Karsta virsma Nejonizējošs elektromagnētiskais starojums Skatīt lietošanas norādījumus Ievērot lietošanas norādījumus Ražotājs Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā Ražošanas datums Derīguma termiņš Numurs katalogā Norāda, ka lietotājam ir jāiepazīstas ar brīdinošo informāciju lietošanas norādījumos, piemēram, brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem, ko dažādu iemeslu dēļ nevar uzrādīt uz pašas medicīniskās ierīces. Lai identificētu iekārtas, piemēram, metināšanas strāvas avotu, kam ir elektriskās strāvas trieciena risks. Lai norādītu vispārīgu brīdinājumu. Lai brīdinātu par karstu virsmu. Lai norādītu vispārēji paaugstinātu, potenciāli bīstamu nejonizējošā starojuma līmeni vai norādītu iekārtas vai sistēmas, piemēram, medicīniski elektriskajā zonā, kas ietver RF raidītājus vai kas ar nodomu izmanto RF elektromagnētisko enerģiju diagnostikai vai ārstēšanai. Norāda, ka lietotājam ir jāiepazīstas ar lietošanas norādījumiem. Skatīt lietošanas rokasgrāmatu/bukletu. Norāda medicīnisko ierīču ražotāju, kā noteikts ES Direktīvās 90/385/EEK, 93/42/EEK un 98/79/EK. Norāda pilnvaroto pārstāvi Eiropas Kopienā. Norāda datumu, kurā medicīniskā ierīce ir ražota. Norāda datumu, pēc kura medicīniskā ierīce nav lietojama. Norāda ražotāja kataloga numuru, lai varētu identificēt medicīnisko ierīci. Atsauces numurs ISO 60417: 2004 Atsauces numurs 6042 Atsauces numurs W001 Atsauces numurs W017 IEC Atsauces numurs Atsauces numurs IEC , D.2. tabula, 10. simbols Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs Medicīniskās elektroiekārtas, daļa: Vispārīgas pamatdrošības un pamatdarbības prasības. Nodrošinājuma standarts: Elektromagnētiskā saderība Prasības un testi Medicīniskās elektroiekārtas, 1. daļa: Vispārīgas pamatdrošības un pamatdarbības prasības 1

2 Sērijas numurs Partijas kods Temperatūras augšējā robeža Temperatūras ierobežojums Mitruma ierobežojums Atmosfēras spiediena ierobežojums Lietošana tikai ar recepti Trausls. Rīkoties uzmanīgi Glabāt sausumā Lietot tikai iekštelpās Nelietot, ja iepakojums ir bojāts Šajā virzienā uz augšu Iepakojuma vienība Norāda ražotāja sērijas numuru, lai varētu identificēt konkrētu medicīnisko ierīci. Norāda ražotāja partijas kodu, lai varētu identificēt partiju. Norāda temperatūras augšējo robežu, kādai Norāda temperatūras ierobežojumus, kādiem Norāda mitruma diapazonu, kādam medicīnisko ierīci var droši pakļaut. Norāda atmosfēras spiediena diapazonu, kādam Uzmanību! Saskaņā ar federālo (ASV) likumu šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsts vai pēc ārsta pasūtījuma. Apzīmē medicīnisko ierīci, ko var salauzt vai sabojāt, ja ar to nerīkojas uzmanīgi. Apzīmē medicīnisko ierīci, kas jāsargā no mitruma. Piezīme: Šis simbols var nozīmēt arī Sargāt no lietus, kā norādīts standartā ISO Apzīmē ierīci, kas paredzēta lietošanai tikai iekštelpās. Apzīmē medicīnisko ierīci, ko nedrīkst lietot, ja iepakojums ir bojāts vai atvērts. Lai norādītu pareizu transportēšanas iepakojuma vertikālo novietojumu. Lai norādītu gabalu skaitu iepakojumā. Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs CFR Marķējums: Recepšu ierīces Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs 5957 Atsauces numurs Atsauces numurs 0623 Atsauces numurs 2794 Reģistrētie simboli Reģistrētie simboli Kraušanas ierobežojums pēc skaita Nestumt Lai norādītu, ka preces vai nu transportēšanas iepakojuma īpatnību dēļ, vai pašu preču īpatnību dēļ nedrīkst būt vertikāli sakrautas, pārsniedzot norādīto skaitu. Lai aizliegtu priekšmetu stumšanu. Atsauces numurs 2403 Atsauces numurs P017 Reģistrētie simboli Simbolu vārdnīca 2

3 Pārstrāde Sterilizēts ar etilēna oksīdu Sterilizēts, izmantojot apstarošanu Nelietot atkārtoti Nesterils II klases aprīkojums BF tipa darba daļa Līdzstrāvas strāvas savienotāja polaritāte Līdzstrāva Maiņstrāva Zemējums Drošinātājs Gaidīšanas režīms Lai norādītu atkritumu tvertnes vai konteinera atrašanās vietu. Apzīmē medicīnisko ierīci, kas sterilizēta ar etilēna oksīdu. Apzīmē medicīnisko ierīci, kas sterilizēta, izmantojot apstarošanu. Apzīmē medicīnisko ierīci, kas paredzēta vienai lietošanas reizei vai lietošanai vienam pacientam vienas procedūras laikā. Apzīmē medicīnisko ierīci, kas nav sterilizēta. Lai identificētu aprīkojumu, kas atbilst drošības prasībām, kuras saskaņā ar IEC noteiktas II klases aprīkojumam. Lai noteiktu BF tipa darba daļu, kas atbilst standartam IEC Lai noteiktu līdzstrāvas strāvas avota pozitīvos un negatīvos savienojumus (polaritāti) vai pozitīvos un negatīvos savienojumus uz iekārtas, kurai var pieslēgt līdzstrāvas strāvas avotu. Lai marķējuma plāksnē norādītu, ka iekārta ir piemērota tikai līdzstrāvai. Lai identificētu attiecīgos terminālus. Lai marķējuma plāksnē norādītu, ka iekārta ir piemērota tikai maiņstrāvai. Lai identificētu attiecīgos terminālus. Lai identificētu zemējuma terminālu gadījumos, ja nav skaidri prasīts ne 5018., ne simbols. Lai identificētu drošinātāju kastes vai to atrašanās vietu. Lai identificētu slēdzi vai slēdža pozīciju, ar kuru daļa iekārtas tiek ieslēgta, lai tā pārietu gaidīšanas režīmā, un lai identificētu vadības ierīci, kas pārslēdzas vai norāda uz maza enerģijas patēriņa stāvokli. Katru no dažādiem enerģijas patēriņa stāvokļiem var norādīt, izmantojot atbilstošu krāsu. ISO 7001: 2007 Atsauces numurs PI PF 066 Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs Atsauces numurs 5172 IEC , D.1. tabula, 20. simbols IEC , 2.2. izdevums: 2013 Atsauces numurs Atsauces numurs 5031 Atsauces numurs 5032 Atsauces numurs 5017 Atsauces numurs 5016 Atsauces numurs 5009 Ierīces, kas ir jutīgas pret elektrostatiskajiem lādiņiem Norāda, ka iepakojumā ir elektrostatiskās ierīces. IEC-TR Atsauces numurs 5134 Grafiskie simboli Publiskās informācijas simboli Medicīniskās elektroiekārtas, 1. daļa: Vispārīgas pamatdrošības un pamatdarbības prasības Grafiskie simboli medicīniskajā praksē izmantojamām elektro Atkritumu plūsmas likvidēšanas statuss Neizmest elektroniskos izstrādājumus vispārējā atkritumu plūsmā. Direktīva 2002/96/EK (EEIA) Elektrisko un elektronisko iekārtu marķējums saskaņā ar Direktīvas 2002/96/EK (EEIA) 11. panta 2. punktu. Simbolu vārdnīca 3

4 Citi simboli Nav zināms, ka šajā sadaļā minētos simbolus diktētu normatīvais standarts. Tie atbilst nozares vai valsts standartu komiteju prasībām vai arī attiecas uz konkrētu uzņēmuma prasību, kas atļauta saskaņā ar IEC SIMBOLS PASKAIDROJOŠS TEKSTS SIMBOLS PASKAIDROJOŠS TEKSTS Nededzināt Neremontēt Lapa ar nodomu atstāta tukša USB disks multivides satura uzglabāšanai USB zibatmiņas disks multivides satura uzglabāšanai Rīkoties uzmanīgi Daudzums kastē Numurs katalogā papīra atkārtotajai pasūtīšanai Viegli uzliesmojošs materiāls Litija jonu akumulators Var darboties ar akumulatoru Pievienot barošanas avotam USB IV energoefektivitātes līmenis V energoefektivitātes līmenis kg Kopējais ratu un sistēmas svars kopā ar piederumiem VI energoefektivitātes līmenis Sūtīšanas kaste ir izgatavota no rievota kartona un ir atbilstoši jāpārstrādā Ierobežots barošanas avots Sertifikāti SIMBOLS PASKAIDROJOŠS TEKSTS STANDARTS VAI IESTĀDE (JA PIEMĒROJAMS) CE marķējums norāda, ka izstrādājums atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības direktīvām. Direktīva 93/42/EEK Padomes gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīniskajām ierīcēm CSA Kanādas Standartu asociācijas sertifikācijas marķējums, kas norāda atbilstību piemērojamajiem medicīnas elektroierīču standartiem EFUP videi draudzīgs lietošanas periods SJ/T Marķējums ierobežotai bīstamo vielu izmantošanai elektroniskajos un elektriskajos izstrādājumos FCC pārbaudīts atbilstoši ASV Federālās komunikāciju komisijas (FCC) prasībām ICASA pārbaudīts atbilstoši Dienvidāfrikas Neatkarīgo sakaru iestādes (ICASA) prasībām C atzīme atbilstība noteikumiem Austrālijā un Jaunzēlandē AS/NZS3820 Elektroiekārtu drošības pamatprasības GS Vācijas drošības apstiprinājuma marķējums, kas norāda atbilstību Vācijas likumam par iekārtu drošību Simbolu vārdnīca 4

5 SIMBOLS PASKAIDROJOŠS TEKSTS STANDARTS VAI IESTĀDE (JA PIEMĒROJAMS) marķējums TÜV Rheinland marķējums TÜV SÜD marķējums E marķējums, atbilstība Kanādas un Amerikas Savienoto Valstu standartiem TÜV SÜD marķējums NRTL (Kanāda/ASV) ETL Intertek Testing Services, Inc. apstiprināta sastāvdaļa UL Underwriters Laboratories sertifikācijas marķējums, kas attiecināms tikai uz elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un mehāniskas izcelsmes apdraudējumiem UL Underwriters Laboratories apstiprinātas sastāvdaļas sertifikācijas marķējums UL Underwriters Laboratories apstiprinātas sastāvdaļas sertifikācijas marķējums Kanādā un ASV verathon.com Verathon un Verathon Torch simbols ir Verathon Inc. reģistrētas preču Verathon Inc. Verathon Inc North Creek Parkway Bothell, WA 98011, ASV Tālr.: (tikai ASV un Kanādā) Tālr.: Fakss: Verathon Medical (Eiropa) B.V. Willem Fenengastraat BL Amsterdam, Nīderlande Tālr.: +31 (0) Fakss: +31 (0) LVLV-04-60