Operatora rokasgrāmata. Nellcor Pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzības sistēma

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Operatora rokasgrāmata. Nellcor Pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzības sistēma"

Transkripts

1 Operatora rokasgrāmata Nellcor Pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzības sistēma

2 COVIDIEN, COVIDIEN ar logo un Covidien logo un pozitīvi rezultāti dzīvei ir ASV un starptautiski reģistrētas Covidien AG preču zīmes. Citi zīmoli ir Covidien uzņēmuma preču zīmes Covidien. Visas tiesības saglabātas. Microsoft un Windows CE ir ASV un citās valstīs reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes. Informācija, ko satur šī rokasgrāmata ir vienīgi Covidien īpašums un to nedrīkst pārpublicēt bez atļaujas. Šī rokasgrāmata var tikt Covidien pārskatīta un aizvietota jebkurā laikā bez brīdinājuma. Lasītāju atbildība ir iegādāties visjaunāko pielietojamo šīs rokasgrāmatas versiju. Ja ir šaubas, sazinieties ar Covidien tehnisko apkalpošanu. Lai gan šeit minētā informācija tiek uzskatīta kā precīza, tā nevar aizvietot profesionālus slēdzienus izmantošanā. Iekārtas un programmatūru var ekspluatēt un apkalpot vienīgi apmācīti professionāļi. Covidien vienīgā atbildība attiecībā uz iekārtām un programmatūru, un to lietošanu, ir norādīta nodrošinātajā ierobežotā garantijā. Nekas šajā rokasgrāmatā nevar ierobežot vai aprobežot Covidien tiesības bez brīdinājuma pārskatīt vai citādi mainīt, vai modificēt iekārtu un programmatūru. Ja nav izteikti, rakstiski līgumi, tad pretēji, Covidien nav saistību piegādāt jebkādus šādus revidētus izdevumus, izmaiņas vai modifikācijas iekārtas un programmatūras īpašniekam šādos apstākļos.

3 Saturs 1 Ievads 1.1 Pārskats Paredzētā mērķauditorija Drošības informācija Drošības simboli Brīdinājumi Piesardzības paziņojumi Tehniskās palīdzības saņemšana Tehniskā apkalpošana Ekrāna palīdzība Saistītie dokumenti Garantijas informācija Produkta pārskats 2.1 Pārskats Produkta apraksts Lietošanas indikācijas Sastāvdaļu saraksts Anotācija Produkta skati Priekšējais panelis Pārraudzības ekrāns Aizmugurējais panelis Marķēšanas simboloģija Lietotāja saskarne Uzraudzības ekrāna izvēle Monitoringa vērtības Vizuālie trauksmes signāli Skaņas trauksmes signāli un indikatori Unikāli parametri SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs OxiMax SPD trauksmes parametrs Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkavēšanās) trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs i

4 2.9.4 Papildus parametri Uzstādīšana 3.1 Pārskats Drošības atgādinājumi Produkta iestatīšana Montāžas opcijas un transportēšanas apsvērumi Pieslēgšana pie maiņstrāvas avota Akumulatora ievietošana Akumulatora uzlādēšana Akumulatora strāvas lietošana Pievienošana Nellcor sensoriem Ekspluatācija 4.1 Pārskats Barošanas strāva Maiņstrāvas barošana Barošana no akumulatora Strāvas ieslēgšana Sistēmas atiestatīšanās Automātiska izslēgšanās un barošanas atslēgšana Nellcor sensora lietošana Sensora noteikšana Sensora noteikšanas kļūme Lietotāja saskarne Noklusējuma uzraudzības ekrāns un tendenču dati Statusa ziņojumi un trauksmes uzraudzības statusa laukā Ievads izvēlnes opcijām Izvēlnes opciju atlase Uzraudzīšanas ekrāna izkārtojuma opcijas Trauksmes pārvaldības un statusa paziņojumi Skaņas trauksmju pārvaldīšana Vizuālo trauksmju pārvaldīšana HELP opcija Piekļuve tendenču datiem 5.1 Pārskats Tendences datu pārvaldība ii

5 5.2.1 Tendences pamatdati Reāllaika tendenču dati Vēsturiskie tendenču dati Datu portu savienojamība Pārskats Tipisks aprīkojums, ko izmanto savienojamībai Datu portu konfigurācijas informācija Datu pieslēgumvietas komunikācijas Izmantojot medmāsas izsaukuma zvana savienojumu Nurse call (Medmāsas izsaukuma) funkcija Medmāsas izsaukuma zvana RS-232 polaritātes iestatīšana Veiktspējas apsvērumi 6.1 Pārskats Oksimetrijas apsvērumi Pārraudzības sistēmas ierobežojumi Nellcor Sensora veiktspējas apsvērumi Pacienta stāvokļi EMI (Elektromagnētiskā interferences) samazināšana Produkta apkope 7.1 Pārskats Tīrīšana Periodiskās drošības pārbaudes Apkalpošana un uzlabojumi Uzglabāšana Pārraudzības sistēmas transportēšana un uzglabāšana Noņemta akumulatora uzglabāšana Problēmu novēršana 8.1 Pārskats Sistēmas stāvokļa kategorijas Lietotāja uzvednes un ziņojumi Trauksmes un kļūdu stāvokļi Trauksmes iii

6 8.4.2 Labojami kļūdas stāvokļi Barošanas atteices problēmas Pārraudzības ekrāna problēmas Trauksmes problēmas Sakaru problēmas Darbības veiktspējas problēmas Aparatūras problēmas Sistēmas kļūdas un programmatūras problēmas Nelabojamas atteices Produkta atgriešana Piederumi 9.1 Pārskats Nellcor Sensori Sensora Nellcor izvēle Nellcor sensora īpatnības Biosaderības pārbaude Izvēles aprīkojums Darbību teorija 10.1 Apskats Teorētiskie principi Automātiskā kalibrācija Funkcionālie testeri un pacienta simulatori Unikālās tehnoloģijas Funkcionālais pret frakcionēto piesātinājumu Mērījums pret aprēķināto piesātinājumu Datu atjaunināšanas periods, datu vidējo vērtību noteikšana un signāla apstrāde Sistēmas īpatnības Nellcor sensoru tehnoloģija SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs OxiMax SPD trauksmes parametrs Pulse Rate Delay trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs iv

7 11 Produkta specifikācijas 11.1 Pārskats Fiziskie raksturlielumi Elektriskās prasības Barošanas strāva Akumulators Nurse Call releja nominālie parametri Vides apstākļi Ekspluatācija Transports un uzglabāšana Nepieciešamā veiktspēja Skaņas spiediens Produkta atbilstība Ražotāja deklarācija un vadlīnijas Elektromagnētiskā savietojamība (EMS) Zemējuma integritāte Drošības pārbaude A Klīniskie pētījumi A.1 Pārskats A-1 A.2 Metodes A-1 A.3 Pētījuma mērķgrupa a-2 A.4 Pētījuma rezultāti a-2 A.5 Blakusparādības vai novirzes a-3 A.6 Slēdziens A-4 v

8 vi Lappuse ar nolūku atstāta tukša

9 Attēlu saraksts Attēls 2-1. Priekšējais panelis Attēls 2-2. Parauga Pārraudzības ekrāns elementi Attēls 2-3. Aizmugurējais panelis Attēls 2-4. Pleth View (Pl-gr. skats) Attēls 2-5. Trend View (Tendences skats) Attēls 2-6. Kombinētais Pleth un Trend View Attēls 2-7. Pulsu skats Attēls 3-1. Sensora kabeļa iespraušana saskarnes kabelī Attēls 4-1. POST uzplaiksnījuma ekrāna paraugs Attēls 4-2. Sensora tipa ziņojums Attēls 4-3. Noklusējuma uzraudzības ekrāna izkārtojums Attēls 4-4. ALARM LIMITS izvēlnes opcijas Attēls 4-5. Trauksmju ierobežojumu iestatījumu regulēšana Attēls 4-6. Iestatījums SatSeconds trauksmes ierobežojumi Attēls 4-7. SPD jutības iestatīšana Attēls 4-8. Pulsa ātruma aizkaves iestatīšana Attēls 4-9. MONITORING HISTORY ekrāns Attēls Tendenču datu uznirstošais logs Attēls SOUND SETTINGS izvēlnes opcijas Attēls DISPLAY SETTINGS izvēlnes opcijas Attēls MONITORING SETTINGS izvēlnes opcijas Attēls Atlasot Adult un Pediatric vai Neonate Alarm Mode Attēls Response Mode atlases ekrāns Attēls Time and Date izvēles ekrāns Attēls Trauksmes apklusināšanas perioda ilguma ekrāns Attēls CONNECTIVITY SETTINGS izvēlnes opcijas Attēls Monitoring Layout opcijas Attēls Tikai pl-gr. skats Attēls Tikai reāllaika tendenču skats Attēls Uzraudzības tendenču opcijas Attēls Dubulti (SpO2 un pulss) tendenču dati, 15 minūtes Attēls Tikai SpO2 tendenču dati, 30 minūtes Attēls Tikai pulsa tendenču dati 30 minūtes Attēls Kombinētais Pl-gr. un Trend skats Attēls Pulsācijas (tikai skaitļu) skats Attēls Lietotāja uzvednes ziņojuma paraugs: READY Attēls Statusa paziņojuma paraugs: MONITORING vii

10 Attēls Augstas prioritātes trauksme: BATTERY CRITICALLY LOW Attēls Vidējas prioritātes trauksme: SpO2 LOW Attēls Zemas prioritātes trauksme: SENSOR OFF (Sensors izslēgts) Attēls Trauksmes ierobežojumu pārkāpumu paraugs Attēls 5-1. Grafisko tendenču datu uzraudzības vēstures sastāvdaļas Attēls 5-2. Tabulāro tendenču datu komponenti Attēls 5-3. Reāllaika paraugdatu izvade Attēls 5-4. Vēsturisko datu eksporta paraugs Attēls 5-5. DB-15 kontakttapiņu izvietojums Attēls 5-6. RJ-45 spraudligzda Attēls 5-7. RJ-45 kontakttapiņu izkārtojums Attēls 5-8. USB kontakttapiņu izkārtojums Attēls 5-9. Māsas zvana polaritātes ekrāns Attēls 8-1. Gatavības uzvedne Attēls 8-2. Sensors Atvienots paziņojums un Palīdzības ekrāns Attēls 8-3. Trauksme/brīdinājums nekraut vairākos slāņos Attēls 8-4. Parauga skaļruņa atteices paziņojums Attēls 8-5. Sistēmas kļūdas ekrāna paraugs Attēls Oksihemoglobīna disociācijas līkne Attēls Sērijveida SpO2 notikumi Attēls Pirmais SpO2 notikums: Nav SatSeconds trauksmes Attēls Otrais SpO2 notikums Nav SatSeconds trauksmes Attēls Trešais SpO2 notikums: Iedarbina SatSeconds trauksmi Attēls Klīniski būtiskās piesātinājuma samazināšanās shēmas Attēls A-1. Modificētā Bland-Altman diagramma...a-3 viii

11 Tabulu saraksts Tabula 1-1. Drošības simbolu definējumi Tabula 2-1. Tipisks iepakojuma saraksts Tabula 2-2. Marķējumu simboli un apraksti Tabula 2-3. Vizuālās trauksmes signālu īpašības Tabula 2-4. Skaņas signāla indikatora funkcijas Tabula 4-1. Akumulatora uzlādes statuss Tabula 4-2. Izvēlne ikonas un primārā lietotāja saskarne ir Tabula 4-3. Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi Tabula 4-4. Seriālās savienojamības protokoli Tabula 5-1. Ekrāna statusa kodu definīcijas Tabula 5-2. Statusa kodu definīcijas Tabula 5-3. Ievades un izvades konfigurācijas opcijas Tabula 5-4. Aprīkojuma paraugu veidi Tabula 5-5. DB-15 signālu izvads uz kontakttapiņām Tabula 5-6. RJ-45 izvadtapiņu signāls Tabula 5-7. USB izvadkontakta signāls Tabula 5-8. Māsas zvana releja kontakttapiņas stāvokļi Tabula 8-1. Kopējās lietotāja uzvednes un paziņojumi Tabula 8-2. Sākotnējā trauksmes prioritāte kļūdām Tabula 8-3. Kopējās labojamās problēmas un risinājumi Tabula 8-4. Barošanas atteices problēmas Tabula 8-5. Novērošanas ekrāna problēmas Tabula 8-6. Trauksmes problēmas Tabula 8-7. Kopējās uzvednes un kļūdu ziņojumi Tabula 8-8. Kopējās darbības veiktspējas problēmas Tabula 8-9. Kopējās uzvednes un kļūdu ziņojumi Tabula 9-1. Nellcor Sensoru modeļi un pacientu izmēri Tabula Nellcor sensora diapazoni Tabula Pulsa oksimetrijas sensora precizitāte Tabula Skaņas spiediens decibelos Tabula Elektromagnētisko emisiju savietojamība un vadlīnijas, visas sistēmas Tabula Elektromagnētiskās imunitātes savietojamība un vadlīnijas, visas sistēmas Tabula Elektromagnētiskās imunitātes atbilstība un vadlīnijas, dzīvības funkcijas nenodrošinošs aprīkojums ix

12 Tabula Ieteiktais atdalošais attālums, dzīvības finkcijas nenodrošinošs aprīkojums Tabula Sensoru garumi Tabula Kabeļu garumi Tabula Zemējuma un korpusa noplūdes strāvu specifikācijas Tabula Pacientam pielietojama un pacienta izolācijas riska strāva Tabula A-1. Demogrāfiskie dati...a-2 Tabula A-2. SpO2 precizitāte Nellcor sensoriem pret CO-oksimetriem...A-2 x

13 1 Ievads 1.1 Pārskats Šajā rokasgrāmatā ir ietverta informācija, lai iegūtu pacienta skābekļa piesātinājuma datus darbinot Nellcor pie gultas novietojamu pacienta elpošanas uzraudzīšanas sistēmu. 1.2 Paredzētā mērķauditorija Šī rokasgrāmata sniedz informāciju veselības aprūpes speciālistiem, kas darbojas kā aprūpētāji slimnīcā vai slimnīcas tipa iestādēs pārraudzības sistēmas ekspluatācijai un apkopei. Vērsieties iestādē par jebkādu papildus apmācību vai kvalifikācijas prasībām ārpus tās, kas šeit noteiktas, lai ekspluatētu un apkoptu pārraudzības sistēmu. Pirms darbināt, izlasiet pilnībā visu šo rokasgrāmatu. 1.3 Drošības informācija Šī sadaļa satur drošības informāciju, kas pieprasa lietotājiem ievērot attiecīgu piesardzību, lietojot pārraudzības sistēmu Drošības simboli Tabula 1-1. Drošības simbolu definējumi Simbols Definīcija BRĪDINĀJUMS Brīdinājuma ziņojumi brīdina lietotājus par potenciāli bīstamām sekām (nāvi, savainojumiem vai nevēlamām blakusparādībām) pacientam, lietotājam vai videi. Uzmanību Piesardzības paziņojumi atgādina lietotājiem par attiecīgiem pasākumiem šī produkta drošai un efektīvai izmantošanai. Piezīme Piezīme nodrošina papildu norādījumus vai informāciju. 1-1

14 Ievads Brīdinājumi BRĪDINĀJUMS: Eksplozijas risks nelietojiet uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu klātbūtnē. BRĪDINĀJUMS: Elektriskā trieciena risks izmantojiet tikai tad, kad savienots ar iezemētu kontaktligzdu, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena. BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai Covidien apstiprinātas iekšējās baterijas. BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības sistēma nav droša pret defibrilatora iedarbību. Tā var palikt pievienota pacientam defibrillācijas vai elektroķirurģiskās ierīces lietošanas laikā, tomēr rādījumi var būt neprecīzi lietošanas brīdī šādā vidē un neilgi pēc tam. BRĪDINĀJUMS: Papildu skābeklis izmainīs piesātinājuma shēmu. Pacienta elpošanas traucējumi var būt proporcionāli daudz smagāki pirms piesātinājuma tendencei parādās vajadzīgā shēma. Saglabājiet modrību, kad uzraugāt pacientu ar papildu skābekļa padevi. BRĪDINĀJUMS: Nedrīkst apslāpēt vai izslēgt skaņas signālus vai samazināt skaļumu skaņas signālam, ja pacientu drošība varētu tikt apdraudēta. Nedrīkst pavājināt vai izslēgt vizuālos trauksmes signālus, ja pacientu drošība varētu tikt apdraudēta. BRĪDINĀJUMS: Nodrošiniet, ka pārraudzības sistēma ir brīva no jebkādiem šķēršļiem, kas varētu kavēt redzamo vai dzirdamo trauksmes signālu apzināšanu. Ja tas netiek darīts, var gadīties, ka nejauši netiek uztverts vizuālais trauksmes signāls vai skaņas trauksmes signāla tonis. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet pārraudzības sistēmu, sensorus, kabeli vai savienotājus, ja izrādās, ka tie ir bojāti. Noņemiet jebkuru bojātu iekārtu no ekspluatācijas, lai to pārbaudītu kvalificēts servisa speciālists. 1-2 Operatora rokasgrāmata

15 Drošības informācija BRĪDINĀJUMS: Neceliet aiz sensora vai interfeisa kabeļa. Kabelis var atvienoties, iespējams, krītot pārraudzības sistēmai uz pacienta vai sabojājot virsmu. BRĪDINĀJUMS: Uzstādot maiņstrāvas vadu, nodrošiniet, ka vads ir rūpīgi novietots, lai novērstu atvienošanos un sapīšanos. BRĪDINĀJUMS: Neizsmidziniet, neizlejiet vai neizšļakstiet jebkādus šķidrumus uz pārraudzības sistēmu, tās piederumiem, savienotājiem, slēdžiem vai atverēm apvalkā, jo tas var sabojāt pārraudzības sistēmu. BRĪDINĀJUMS: Lai nodrošinātu precīzu veiktspēju un novērstu ierīces atteici, nepakļaujiet to pārlieku liela mitruma, piemēram, tieša lietus iedarbībai. Šāda iedarbība var izraisīt neprecīzu veiktspēju vai ierīces atteici. BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības ekrāns satur toksiskas ķimikālijas. Neaiztieciet bojātu korpusu vai pārraudzības ekrānu. Fizisks kontakts ar bojātu korpusu vai pārraudzības ekrānu var izraisīt toksisko vielu pārnešanu vai norīšanu Piesardzības paziņojumi Uzmanību: Kad pārraudzības sistēmu pievieno pie jebkura instrumenta, pārbaudiet pareizu darbību pirms klīniskās izmantošanas. Gan pārraudzības sistēmai, gan ar to saistītajam instrumentam ir jāizmanto iezemēta kontaktligzda. Jebkura iekārta, kas pievienota pie datu saskarnes ir jāsertificē saskaņā ar jaunāko IEC/EN standartu datu -apstrādes iekārtām, jaunāko IEC/EN standartu elektromedicīniskajam aprīkojumam vai jaunākajiem IEC/EN drošības standartiem, kas attiecas uz šo iekārtu. Visām iekārtu kombinācijām jābūt saskaņā ar Medical Electrical Systems IEC Standard :2007 prasībām. Ikviens, kurš pievieno iekārtu datu saskarnei, veic medicīniskās sistēmas konfigurēšanu un tādēļ ir atbildīgs par sistēmas atbilstību Medical Electrical Systems IEC/EN Standard :2007 un elektromagnētiskās saderības IEC/EN Standard :2007 prasībām. Precizitāte var pasliktināties, ja iekārta ir pievienota sekundāro ierīču izvadiem/ievadiem, kad aprīkojums nav pievienots kopējam zemējumam. Operatora rokasgrāmata 1-3

16 Ievads Uzmanību: Federālais likums (ASV) atļauj šo ierīci pārdot tikai tad, ja ir ārsta rīkojums vai pasūtījums. 1.4 Tehniskās palīdzības saņemšana Tehniskā apkalpošana Tehniskai informācijai un palīdzībai, ja, izmantojot pārraudzības sistēmu, nevar izlabot problēmu, lai pasūtītu detaļas vai lai pasūtītu Operatora vai Apkopes rokasgrāmatu, sazinieties ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi. Covidien tehniskā apkalpošana: Pacienta uzraudzīšana 15 Hampshire Street Mansfield, MA USA , (maksas) vai sazinieties ar vietējo Covidien pārstāvi Kad zvanāt Covidien vai vietējam Covidien pārstāvim, nodrošiniet sērijas numuru, kā arī pieejamās kodu versijas. Lai atrastu sērijas numuru un kodu versijas 1. Nospiediet MENU. 2. Nospiediet ABOUT THE MONITOR. 3. Nosakiet sērijas numuru zem Monitor Information un kodu versijas zem Software Information Ekrāna palīdzība Pārraudzības sistēma nodrošina lietotājus ar ekrāna palīdzības sistēmu dažādām palīdzības tēmām. Atsauce Lai piekļūtu ekrāna palīdzības tematiem, p Operatora rokasgrāmata

17 Saistītie dokumenti 1.5 Saistītie dokumenti Dokumentācija ir pieejama tiešsaistē vietnē Nellcor pie gultas novietojamu pacienta elpošanas pārraudzības sistēma Operatora rokasgrāmata Nodrošina pamatinformāciju vai pārraudzības sistēmas darbināšanu un kļūdu vai nepareizas darbības novēršanu. Pirms darbināt pārraudzības sistēmu, izlasiet pilnībā visu šo rokasgrāmatu. Nellcor sensors Lietošanas instrukcijas Sniedz norādījumus sensora izvēlei un lietošanai. Pirms pievienot jebkuru no dažādiem Covidienapstiprinātiem Nellcor sensoriem pie pārraudzības sistēmas, skatiet to Lietošanas instrukcijas. Piesātināšanas precizitātes režģis Nodrošina sensoram specifiskus norādījumus attiecībā uz vajadzīgās SpO2 piesātināšanas precizitātes mērījumiem. Nellcor pie gultas novietojamu pacienta elpošanas pārraudzības sistēma Apkopes rokasgrāmata Nodrošina informāciju kvalificētiem apkopes speciālistiem izmantošanai, kad tiek veikta pārraudzības sistēmas modificēšana, pārbaude, problēmu novēršana un uzlabošana. 1.6 Garantijas informācija Lai iegūtu informāciju, sazinieties ar Covidien vai vietējo Covidien pārstāvi. Covidien tehniskā apkalpošana: Pacienta uzraudzīšana 15 Hampshire Street Mansfield, MA USA , (maksas) vai sazinieties ar vietējo Covidien pārstāvi Šī instrumenta iegāde nepiešķir tiešu vai netiešu licenci saskaņā ar jebkādu Covidien patentu, lai izmantotu šo instrumentu ar jebkuru sensoru, ko nav izgatavojis vai licencējis Covidien llc. Operatora rokasgrāmata 1-5

18 Ievads Lappuse ar nolūku atstāta tukša 1-6 Operatora rokasgrāmata

19 2 Produkta pārskats 2.1 Pārskats Šī nodaļa satur pamata ievadinformāciju Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzības sistēmas darbināšanai. Pārraudzības sistēma balstās uz unikālu oksimetrijas tehnoloģiju un konstrukciju, nodrošinot slimnīcām, ārstiem un aprūpētājiem precīzu un savlaicīgu datu ieguvi. 2.2 Produkta apraksts Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzības sistēma nodrošina arteriālā hemoglobīna funkcionālâ skābekļa piesātinājuma SpO2 un pulsa ritma nepārtrauktu neinvazīvu pārrraudzību. 2.3 Lietošanas indikācijas Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzības sistēma ir portatīvs pulsa oksimetrs, ko ir paredzēts lietot tikai ar ārsta norīkojumu nepārtrauktai neinvazīvai arteriālā skābekļa piesātinājuma novērošanai (SpO2) un pulsa frekvences novērošanai pieaugušajiem, bērniem un jaundzimušajiem, kuri ir kustīgā vai nekustīgā stāvoklī, kā arī pacientiem ar labu vai sliktu perfūziju. Pārraudzības sistēma ir paredzēta lietošanai vienīgi slimnīcās un slimnīcas-tipa iestādēs, un transportēšanas laikā slimnīcu-iekšējās robežās. OxiMax SPD trauksme (SPD) līdzeklis ir paredzēts tikai izmantošanai iekštelpās pieaugušo aprūpei, lai atklātu skābekļa piesātinājuma samazināšanās shēmu norādošu uz atkārtojošos gaisa plūsmas samazināšanos caur augšējo elpceļu un iekšā plaušās. Piezīme: Izmantošana slimnīcās parasti ietver tādas vietas, kā vispārējās aprūpes stāvus (GCFs), operāciju zāles, speciālo procedūru vietas, intensīvās un kritiskās aprūpes vietas slimnīcās un slimnīcas-tipa iestādēs. Pie slimnīcas-tipa iestādēm pieder ārstu kabineti ambulatorai aprūpei, miega izpētes laboratorijas, kvalificētas aprūpes iestādes, ķirurģijas centri un sub-akūtās aprūpes centri. 2-1

20 Produkta pārskats Slimnīcas -iekšējais transports ietver pacienta transportēšanu slimnīcas vai slimnīcas-tipa iestādes robežās. Izmantošanai katram konkrētam pacientam nepieciešams izvēlēties piemērotu Nellcor sensoru. Atsauce Nellcor sensora lietošana, p Pārraudzības sistēmas lietotāji var piekļūt tendenču informācijai, mainīt trauksmes robežas, pielāgot iekšējo laika pulksteni, izvēlieties sakaru protokolu un izvēlēties alternatīvas saskarnes valodas. Atsauce Lietotāja saskarne, p Pārraudzības sistēma darbojas ar maiņstrāvu vai ar iekšējo akumulatoru. 2.4 Sastāvdaļu saraksts Tipiska pārraudzības sistēmas kartona kaste tiek piegādāta ar šādu saturu. Tabula 2-1. Tipisks iepakojuma saraksts Daudzums Objekts 1 Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzības sistēma 1 DOC-10 saskarnes kabelis 1 Operatora rokasgrāmata (pielietojama pārdošanas valstī) un/vai kompaktdisks 1 Slimnīcu kategorijas strāvas padeves vads (pielietojams pārdošanas valstī) 2.5 Anotācija Aprūpētāji var lietot pārraudzības sistēmu savienojot to ar interfeisa kabeli un Nellcor sensoru, pēc tam piestiprinot ieteicamo sensoru pacientam. Kad pārraudzības sistēma atklāj derīgu pulsu, tas pāriet uzraudzīšanas režīmā un uzrāda pacienta parametrus. Pulsāciju joslas kustība vai pletismogrāfiskie viļņveidi un mirgojošā sirds ikona ir vizuālie indikatori reāl-laika datiem. Pulsa skaņas signāls ir reāllaika pacienta datu dzirdams indikators. Ja pārraudzības sistēma atklāj trauksmes stāvokli, tā nodrošina gan redzamos, gan skaņas trauksmes signālus. Atsauce Vizuālie trauksmes signāli, p. 2-12, vizuālai trauksmes stāvokļa izmaiņai. Atsauce Skaņas 2-2 Operatora rokasgrāmata

21 Produkta skati trauksmes signāli un indikatori, p. 2-13, skaņas trauksmes signāla stāvokļa izmaiņai. Kad novērošana ir pabeigta, atvienojiet ieteicamo sensoru no pacienta. 2.6 Produkta skati Priekšējais panelis Attēls 2-1. Priekšējais panelis 1 Elektropadeves ieslēgšana 2 Maiņstrāvas indikators 3 Akumulatora stāvokļa indikators Elektropadeves ieslēgšana un izslēgšana Indicē savienojumu ar maiņstrāvas padeves avotu Indicē, ka akumulators tiek uzlādēts 6 Tips BF Indicē pielietojamās daļas tipu BF 7 Datu porti Ligzda DB-15 seriālā savienotājs 8 Ethernet ports Ligzda RJ-45 ethernet sienas kontakts Operatora rokasgrāmata 2-3

22 Produkta pārskats Skaļrunis Izdod skaņas trauksmes signālu Sensora ports Ligzda saskarnes kabeļa savienotājam 9 Universālās seriālās kopnes (USB) ports Parametru modulis (priekša) Ligzda USB savienotājam Piedāvā pārraudzības sistēmas modulāru pielāgošanu Pārraudzības ekrāns Attēls 2-2. Parauga Pārraudzības ekrāns elementi Monitora statusa lauks Satur pacienta informāciju dažādās formās Trauksmes statusa lauks Satur noteiktas prioritātes trauksmes vai lietotāja uzvednes Tendences datu veida poga Satur grafiski attēlotu datu veidus ieskaitot. 4 Pletismogrāfiskā svārstību forma Tendences datu laika skalas poga 6 Akumulatora uzlādes mērītājs 7 Ātrās reaģēšanas režīma ikona Šo nenormalizēto svārstību formu lieto reāllaika sensoru signāliem, kas atspoguļo relatīvo pulsēšanas spēku. Satur laika periodu grafiski attēlotiem tendences datiem. Indicē atlikušo akumulatora lādiņu un norāda procentuāli kopējo atlikušo lādiņu. Aizpildījuma krāsa indicē pieņemamu, zemu vai kritisku uzlādes stāvokli. Indicē algoritma reaģēšanu uz SpO2 datu izmaiņām divās līdz četrās sekundēs Datuma un laika lauks Atspoguļo pašreizējo datumu un laiku. 2-4 Operatora rokasgrāmata

23 Produkta skati 9 Skaņas trauksmes pauzēšanas/izslēgšanas ikona 10 SatSeconds ikona un ierobežojuma vērtība 11 Neonate (Jaundzimušā) režīma ikona 12 SpO2 augšējie un apakšējie ierobežojumi Dzeltenās trauksmes apklusināšanas ikona indicē, ka audio trauksme ir pauzēta vai skaļums ir iestatīts uz nulli. Sarkanā ikona indicē, ka audio trauksme ir OFF (izslēgta). Aizpildās pulksteņa rādītāja virzienā ar piesātinātības nolasījumiem, kas ir ārpus robežām, un iztukšojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam no nolasījumiem, kas mazāki par SpO2 ierobežojumiem. Kad pavisam pilns, tas izdod trauksmes signālu. Indicē, ka trauksmes ierobežojumi ir iestatīti uz neonate (jaundzimušā) ierobežojuma vērtībām, nav iestatīti uz pieaugušā ierobežojuma vērtībām. Uzrāda pašreizējo augšējo un apakšējo trauksmes ierobežojumu iestatījumus pa labi no dinamiskās SpO2 vērtības. 13 Dinamiskā %SpO2 vērtība Indicē SpO2 piesātinājuma līmeņus. Ciāna krāsa SpO2 norāda nulli pulsa zuduma stāvokļa laikā. Atjaunināšanās turpinās pulsa meklēšanas laikā. 14 SPD ikona un jūtīguma vērtība 15 Pulsa biežuma (BPM) augšējie un apakšējie ierobežojumi 16 Pulsa biežuma (BPM) reāllaika vērtība Piepildās no apakšas uz augšu, kad piesātinājuma samazināšanās shēmas SpO2 kļūst nopietnākas, un iztukšojas no augšas uz leju, kad shēma uzlabojas. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan trauksme. Uzrāda pašreizējo augšējo un apakšējo trauksmes ierobežojumu iestatījumus pa labi no dinamiskās pulsa biežuma vērtības. Indicē pulsa ātrumu sitieni minūtē. Zaļā pulsa biežuma krāsa parāda nulli pulsa-zuduma-stāvoklī. 17 Bloķēšanas joslas ikona Nodrošina opciju nobloķēt jebkādu reaģēšanu uz pārraudzības ekrāna pieskārienu, izņemot bloķēšanas joslu. 18 Traucējumu indikators Mirgo, kad ienākošais signāls ir neatbilstošs vai degradēts. Atsauce Veiktspējas apsvērumi, p Pulsa meklēšanas indikators Mirgo pulsa meklēšanas laikā vai mirgo nepārtraukti pulsa zuduma stāvokļa laikā. 20 Palīdzības informācijas ikona Nodrošina pieeju ekrāna palīdzībai. Nospiest, lai iegūtu paskaidrojumus un ieteikumus. 21 Tendences datu diagramma Satur pacienta tendences datus, kas ir noteikti ar tendences datu veidu un tendences datu laika skalu. 22 Izvēlnes atlasīšanas ikona Nodrošina pieeju izvēlnei. Nospiest, lai mainītu trauksmes ierobežojumus, pacienta tendences datu vēsturi, ekrāna izvēles, savienojumu iestatījumus, kā arī audio un vizuālo kontroli. Operatora rokasgrāmata 2-5

24 Produkta pārskats 23 Trauksmes apklusināšanas ikona -- Pulsa amplitūda (pulsāciju josla) Mirgo nepārtraukti kā dzeltena ikona uz pelēka fona ar apklusinātu skaņas trauksmes signālu un kā melna ikona uz dzeltena fona, kad trauksmes apklusināšanas ilgums ir OFF (izslēgts). Apklusināšanas ilgums (nav parādīts) tiek atpakaļatskaitīts uz ekrāna. (Nav parādīts attēlā.) Indicē pulsa sitienus un relatīvo (nenormalizētu) pulsa amplitūdu tikai ar redzamiem skaitļiem. Tiklīdz uztvertais pulss kļūst stiprāks, ar katru sitienu mirgo vairāk stabiņu. -- Pulsa sitienu (sirds) ikona (Nav parādīts attēlā.) Mirgo, lai uzrādītu katru reāllaika pulsa sitienu Aizmugurējais panelis Attēls 2-3. Aizmugurējais panelis 1 Ekvipotenciālā spaile (zemējums) 4 Pārnēsāšanas rokturis 2 Maiņstrāvas padeves savienotājs 5 Skrūves caurums adaptera platei (4x) 3 Drošinātāja nodalījums 6 Piekļuve iekšējam akumulatoram 7 Parametru modulis (aizmugure) 2-6 Operatora rokasgrāmata

25 Marķēšanas simboloģija 2.7 Marķēšanas simboloģija Tabula 2-2. Marķējumu simboli un apraksti Simbols Apraksts Simbols Apraksts Obligāti skatīt lietošanas instrukcijas Uzmanību, iepazīstieties ar pievienotajiem dokumentiem Ekvipotenciālā spaile (zemējums) Drošinātāja nomaiņa: 1,5 ampēri Aizsardzība pret šķidruma iekļuvi Izgatavošanas datums Pareiza elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu likvidēšana Pielietojamā daļa - tips BF Nav drošs pret defibrilatora iedarbību Federal Communications Commission (Federālā komunikāciju komisija): Compliance (Atbilstība) ar FCC Šī puse uz augšu Atmosfēras spiediena ierobežojumi Temperatūras ierobežojumi Uzglabāt sausu Trausls Mitruma ierobežojumi Operatora rokasgrāmata 2-7

26 Produkta pārskats 2.8 Lietotāja saskarne Uzraudzības ekrāna izvēle Iepazīstināšana ar ekrāna izvietojumu Lietotāji saņem pārraudzības sistēmas informāciju caur monitoringa ekrānu. Lietotāji var izvēlēties pielāgot monitoringa ekrāna izvietojumu kā nepieciešams. Atsauce Uzraudzīšanas ekrāna izkārtojuma opcijas, p Institūcijas var norādīt alternatīvu noklusējumu. Institūciju noklusējuma iestatījumiem nepieciešamas izmaiņas pieejamām opcijām režīmā Service Mode, ko veic kvalificēts apkalpes tehniķis. Izvēlieties skatu, kas vislabāk piemērots lietotājam, atrašanās vietai un situācijai. Lietotājiem vajadzētu nodrošināt optimālo redzamību un atrasties dzirdamības zonā vai ieslēgt tālvadības monitoringa sistēmu. Atsauce Nurse call (Medmāsas izsaukuma) funkcija, p Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir pletismogrāfiskais (pl-gr.) skats. BRĪDINĀJUMS: Nodrošiniet, ka pārraudzības ekrāns ir brīvs no jebkādiem šķēršļiem. To neizdarot, var pasliktināties efektīva trauksmju, ziņojumu un lietotāju uzvedņu interpretācija. Piesardzības paziņojums: Pirms apstiprināt jebkādus pārraudzības sistēmas datus kā pašreizējo mērījumu, pārbaudiet pulsāciju joslas kustību, pletismogrāfisko viļņveidu vai mirgojošo sirds ikonu. Piezīme: Pirms pārraudzības sistēmas pārvietošanas vai transportēšanas, bloķējiet pārraudzības ekrānu, nospiežot ikonu uz bloķēšanas joslas līdz tas bloķējas. Tas novērš jebkādas neparedzētas izmaiņas. Tiklīdz ir droši apstākļi turpmākai mijiedarbībai ar pārraudzības ekrānu, nospiediet ikonu uz bloķēšanas joslas līdz tas atbloķējas un turpiniet darbu. Atsauce Lai uzraudzīšanas ekrānu bloķētu, p Operatora rokasgrāmata

27 Lietotāja saskarne Pletismogrāfiskais (Pl-gr.) skats Attēls 2-4. Pleth View (Pl-gr. skats) Lietojiet šo skatu, lai vizuāli novērotu pletismogrāfiskos (pleth) viļņveidus. Pletismogrāfiskie viļņveidi ar maksimālajām amplitūdām mazākām kā desmit pulsa amplitūdas vienības (PAU) ir saistīti cits ar citu. Katru reizi, kad pārraudzības sistēma uztver pulsu, sirds ikona PR laukā mirgo. Atsauce DISPLAY SETTINGS izvēlne, p Tendences skats Attēls 2-5. Trend View (Tendences skats) Operatora rokasgrāmata 2-9

28 Produkta pārskats Lietojiet šo skatu, lai vizuāli novērotu pašreizējās tendences. Tendenču datu diagrammas automātiski atjaunojas, tiklīdz pārraudzības sistēma aprēķina katru jaunu tendences punktu, kur intervāls starp aprēķiniem tiek bāzēts uz izvēlētās laika skalas. Reāllaika tendences monitoringa ekrāns iekļauj SpO2 un/vai pulsa ātruma tendences datu diagrammas, pašreizējos izmērītos SpO2 un pulsa ātrumus. Katru reizi, kad pārraudzības sistēma uztver pulsu, sirds ikona PR laukā mirgo. Atsauce DISPLAY SETTINGS izvēlne, p Kombinētais skats (pletismogrāfiskais un tendences) Attēls 2-6. Kombinētais Pleth un Trend View Lietojiet šo skatu, lai vienlaicīgi novērotu gan pletismogrāfiskos viļņveidus, gan reāllaika tendences. Atsauce Pletismogrāfiskais (Pl-gr.) skats, p. 2-9, pletismogrāfiskās ekrāna daļas detalizētai apskatei. Atsauce Tendences skats, p. 2-9, tendences ekrāna daļas detalizētai apskatei. Katru reizi, kad pārraudzības sistēma uztver pulsu, sirds ikona PR laukā mirgo. Atsauce DISPLAY SETTINGS izvēlne, p Operatora rokasgrāmata

29 Lietotāja saskarne Pulsu (skaitļu) skats Attēls 2-7. Pulsu skats Lietojiet šo skatu, lai vizuāli novērotu pulsu joslu. Pulsāciju skats iekļauj pulsa amplitūdas pulsāciju joslu, pašreizējo izmērīto SpO2 un pulsa ātrumu, pašreizējo augšējo un apakšējo SpO2 un pulsa ātruma ierobežojumus. Katru reizi, kad pārraudzības sistēma uztver pulsu, sirds pulsāciju josla ir kustībā. Atsauce DISPLAY SETTINGS izvēlne, p Monitoringa vērtības BRĪDINĀJUMS: Ja sensora novietošanas vieta netiek pārklāta ar gaismas necaurlaidīgu materiālu, pārmērīgs apkārtējais apgaismojums var izraisīt neprecīzus mērījumus. Pārraudzības sistēma nepārtraukti novērtē relatīvo signāla stiprumu, tai pašā laikā novērojot pacientu SpO2 un pulsa ātrumu. Vērtības uz priekšējā paneļa atspoguļo no pacienta iegūtos datus. Atkarībā no mērīšanas apstākļiem, algoritms automātiski paplašina mērīšanai nepieciešamo datu daudzumu SpO2 un pulsa ātrumu. 1. Normāli apstākļi Normālu mērīšanas apstākļu laikā, vidējais laiks ir no sešām līdz septiņām sekundēm, vai arī aptuveni trīs sekundes Ātrajā režīmā. Operatora rokasgrāmata 2-11

30 Produkta pārskats 2. Īss nenormālu apstākļu apskats Dažādu apstākļu laikā, piemēram, tādu ko izraisa zema perfūzija, traucējumi (piemēram, ārējie traucējumi kā apkārtējā gaisma), vai arī šo apstākļu kombinācija, pārraudzības sistēma automātiski paildzinās nepieciešamo datu daudzumu virs septiņām sekundēm. Ja rezultējošais dinamiskais vidējais laiks pārsniedz 20 sekundes, pulsa meklētāja indikators iedegas un paliek nemainīgs, kamēr SpO2 pulsa ātrums atjauninās katru sekundi. 3. Smagāki apstākļi Tiklīdz šie apstākļi paplašinās, nepieciešamais datu apjoms turpina pieaugt. Ja dinamiskais vidējais laiks sasniedz 40 sekundes, notiek vairākas lietas. Pulsa meklēšanas indikators mirgo, lai norādītu pulsa zuduma apstākļus. SpO2 un pulsa ātrums ir nulle. Skaņas trauksmes signāls skan, ja vien skaņas trauksmes nav atslēgtas Vizuālie trauksmes signāli BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības sistēma ir paredzēta tikai kā papildinājums pacienta novērtējumā. Tā jālieto saistībā ar klīniskajām pazīmēm un simptomiem. Visi trauksmes ziņojuma elementi mirgo trauksmes apstākļos. Atsauce Statusa ziņojumi un trauksmes uzraudzības statusa laukā, p Tabula 2-3. Vizuālās trauksmes signālu īpašības Kategorija Krāsa Frekvence Augstas prioritātes trauksme Sarkans Ātra mirgošana, 1,5 Hz Vidējas prioritātes trauksme Dzeltens Lēna mirgošana, 0,5 Hz Zemas prioritātes trauksme Dzeltens Nepārtraukti Piezīme: Aprūpētāji var novērot pacientu attālināti. Atsauce Izmantojot medmāsas izsaukuma zvana savienojumu, p Iestādēm, kas ļauj aprūpētājiem izslēgt visus skaņas trauksmes signālus un samazināt vai izslēgt fona apgaismojuma spilgtumu, nevajadzētu samazināt gan skaņas, gan vizuālos trauksmes signālus, ja neizmanto attālā monitoringa sistēmu. Lietojot tālvadības uzraudzības sistēmu, aprūpētājiem tik un tā jābūt modriem, ik pa laikam izvērtējot pacientus Operatora rokasgrāmata

31 Lietotāja saskarne Skaņas trauksmes signāli un indikatori BRĪDINĀJUMS: Nospiežot ALARM SILENCE, tas atturēs VISAS signalizācijas no skanēšanas uz trauksmes apklusināšanas perioda ilgumu. BRĪDINĀJUMS: Ja aprūpētājs apklusina SPD signalizāciju, tas atiestata indeksu, kas izseko skābekļa līmeņa pazemināšanās atkārtotās shēmas, un apklusina VISAS signalizācijas. BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības sistēma ir paredzēta tikai kā papildinājums pacienta novērtējumā. To jālieto saistībā ar klīniskajām pazīmēm un simptomiem. Piesardzības paziņojums: Ja pulsa pīkstienu tonis neskan reizē ar katru sitienu, pulsa pīkstienu skaļums ir izslēgts, skaļrunis nepareizi darbojas vai arī signāls ir sabojāts. Atiestatiet iekārtu. Piesardzības paziņojums: Ja aprūpētājiem neizdodas atjaunot primāro skaņas trauksmes signālu divu (2) minūšu laikā, skaņas trauksmes signāla intensitāte skan ar biežākiem intervāliem. Pie skaņas indikatoriem pieder augsti toņi un pīkstieni. Skaņas trauksmes signāli mainās atkarībā no trauksmes prioritātes. Aprūpētāji var izvēlēties apklusināt trauksmes signālus nospiežot ALARM SILENCE. Ja jebkura skaņas trauksmes signāla stāvoklis joprojām ir aktīvs ilgāk par divām (2) minūtēm, pārraudzības sistēma palielinās steidzamības līmeni skaņas trauksmes signālam, palielinot tā frekvenci. Piezīme: Aprūpētāji var novērot pacientu attālināti. Atsauce Izmantojot medmāsas izsaukuma zvana savienojumu, p Iestādēm, kas ļauj aprūpētājiem izslēgt visus skaņas trauksmes signālus un samazināt vai izslēgt fona apgaismojuma spilgtumu, nevajadzētu samazināt gan skaņas, gan vizuālos signālus, ja neizmanto attālās uzraudzības sistēmu. Lietojot tālvadības uzraudzības sistēmu, aprūpētājiem tik un tā jābūt modriem, ik pa laikam izvērtējot pacientus. Operatora rokasgrāmata 2-13

32 Produkta pārskats Tabula 2-4. Skaņas signāla indikatora funkcijas Funkcija Trauksmes signāla apklusināšanas atgādinājums Pulsa pīkstiens Augstas prioritātes trauksme Vidējas prioritātes trauksme Zemas prioritātes trauksme SPD brīdinājuma trauksme Elektropadeve-ieslēgta paš-pārbaude izturēta Apraksts Secīgi trīs toņi skan aptuveni katru trešo minūti, kad trauksmes signalizācijas apklusināšanas ilgums ir OFF (atslēgts) un signalizācijas apklusināšanas atgādne ir ON (ieslēgts) vai kad signalizācijas skaļums ir OFF (atslēgts). Viens pīkstiens skan reizē ar katru noteikto pulsu. Pulsa pīkstiena signāla augstums mainās no punkta-uz-punktu atkarībā no piesātinājuma līmeņa palielināšanās vai pazemināšanās. Augstas skaņas, ātri-pulsējošs tonis indicē PULSE TIMEOUT (pulsa pārtraukumu), BATTERY CRITICALLY LOW (kritisku akumulatora izlādi), vai SYSTEM FAILURE (sistēmas atteici). Vidējas-augsts, pulsējošs tonis indicē SpO2 vai pulsa ātruma ierobežojumu pārsniegšanu. Zemas-skaņas, lēni-pulsējošs tonis 3,5 sekunžu intervālā indicē SENSOR DISCONNECT (ATVIENOTU SENSORU), SENSOR OFF (IZSLĒGTU SENSORU) vai BATTERY LOW (KRITISKU AKUMULATORA IZLĀDI). Ātru augstas, vidējas, augstfrekfences skaņas toņu trio ar 2,5 sekunžu intervāliem indicē SPD brīdinājuma trauksmi. Vienas-sekundes tonis indicē ieslēgtu elektropadevi un veiksmīgu elektropadeves-paš-pārbaudi. 2.9 Unikāli parametri SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs Pārraudzības sistēma pārrauga hemoglobīna saistīšanās vietu procentuālo koncentrāciju, kas piesātinātas ar skābekli asinīs. Ar tradicionālo trauksmes pārvaldīšanu, augšējie un apakšējie trauksmes ierobežojumi ir iestatīti trauksmēm pie noteiktiem SpO2 līmeņiem. Kad SpO2 līmenis svārstās trauksmes ierobežojumu tuvumā, trauksme atskanēs katru reizi, kad tā pārkāps trauksmes ierobežojumu. SatSeconds pārrauga piesātinātības samazināšanās pakāpi un ilgumu kā piesātinātības samazināšanās smaguma indeksu. Tādā veidā SatSeconds parametrs palīdz atšķirt klīniski nozīmīgos notikumus no nelielas un retas piesātinātības samazināšanās, kas var izraisīt viltus trauksmes. Atsauce SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs, p. 10-6, teorijai, pēc kuras SatSeconds parametrs darbojas. Atsauce SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametru ierobežojumi, p. 4-20, informācijai šī parametra kontrolēšanai Operatora rokasgrāmata

33 Unikāli parametri SatSeconds drošības tīkls SatSeconds ''drošības tīkls'' ir domāts pacientiem ar biežu piesātinājuma līmeņa pazemināšanos zem ierobežojuma, bet kas nepaliek zem ierobežojuma tik ilgi, lai SatSeconds sasniegtu laika iestatījumu. Kad trīs vai vairāk ierobežojumu pārkāpumi parādās 60 sekunžu laikā, trauksme skan pat tad, ja SatSeconds laika iestatījums nav sasniegts OxiMax SPD trauksmes parametrs OxiMax SPD trauksmes (SPD) parametrs atklāj piesātinājuma samazināšanās ainas pieaugušajiem, kas norāda uz atkārtotu gaisa plūsmas samazināšanos pacienta augšējā elpceļa plaušās. Relatīvā pacienta minūtes elpošanas intensitātes samazināšanās ilgākā periodā var radīt pastiprinātu alveuālā parciālā skābekļa spiediena samazināšanos, kas noved pie arteriālo asiņu piesātinājuma samazināšanās. Ja šie elpošanas samazinājumi atkārtojas, tad tie ģenerē noteiktas ainas piesātinājuma tendencē. Atkārtotas piesātinājuma samazināšanās shēmas bieži attīstās pakāpeniski, laika gaitā pieaugot smaguma pakāpei. Shēmu noteikšana indicē, ka pacients var ciest no progresējošām nopietnām gaisa plūsmas mazināšanām, kas var pastiprināt akūto raksturu, ja paliek neārstēts. Atsauce OxiMax SPD trauksmes parametrs, p , teorijai, pēc kuras OxiMax SPD trauksmes parametrs darbojas. Atsauce OxiMax SPD trauksmes parametru ierobežojumi, p. 4-22, informācijai par šī parametra kontrolēšanu Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkavēšanās) trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs Pārraudzības sistēma arī uzrauga pulsa ātrumu, ko nosaka pl-gr. viļņu skaits laika vienībā. Ar tradicionālo signalizācijas pārvaldīšanu, augšējie un apakšējie trauksmes ierobežojumi ir iestatīti, lai pārraudzītu pulsa ātrumu. Kad pulsa ātrums svārstās gar signalizācijas robežu, trauksmes signāls iedarbojas ar katru pārkāpumu. Pulse Rate Delay ļauj periodiski pārkāpt robežu pirms pulsa ātruma signalizācijas noskanēšanas. Tādējādi tas izdala klīniski nozīmīgus gadījumus no nelieliem un īsiem pulsa ātruma ierobežojumu pārkāpumiem, kas rezultātā izraisa viltus trauksmes. Atsauce Pulse Rate Delay trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs, p , teorijai, pēc kuras darbojas Pulse Rate Delay parametrs. Atsauce Pulse Rate Delay trauksmes pārvaldīšanas parametra ierobežojumi, p. 4-25, informācijai par šī parametra kontrolēšanu. Operatora rokasgrāmata 2-15

34 Produkta pārskats Papildus parametri Pārraudzības sistēma ir modulāra konstrukcija, tādējādi lietotāji varētu izvēlēties pievienot papildus parametrus no Covidien. Katrs parametrs tiek piegādāts ar visu nepieciešamo specifisko dokumentāciju tieši tam parametram, kas minēts šīs rokasgrāmatas pielikumā. Lai pasūtītu papildus parametru no Covidien 1. Sazinieties ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi. Atsauce Garantijas informācija, p Veiciet pirkuma pasūtījumu vēlamajam parametram. 3. Saņemiet parametra komplektu. 4. Rīkojieties saskaņā ar visām iekļautajām instrukcijām pēc visas pievienotās dokumentācijas apskatīšanas. Instrukcijās var būt prasība sazināties ar Covidien no jauna, lai, saņemot papildus parametru, iegūtu aktivizācijas kodu un pielīmētu komplektā esošās uzlīmes katrai pārraudzības sistēmai Operatora rokasgrāmata

35 3 Uzstādīšana 3.1 Pārskats Šajā nodaļā ir ietverta informācija Nellcor pie gultas novietojamas pacienta elpošanas pārraudzības sistēmas instalēšanai un iestatīšanai, pirms ārsts pirmoreiz uzsāk tās lietošanu. Pirms pārraudzības sistēmas darbināšanas, pilnībā izlasiet Operatora rokasgrāmatu. Apskatiet pārraudzības sistēmu pirms katras lietošanas reizes, vai nav mehānisku un funkcionālu bojājumu vai stāvokļa pasliktināšanās. Nelietojiet, ja tā ir bojāta vai nedarbojas, kā paredzēts. Pārraudzības sistēmas instalēšana un uzstādīšana jāveic kvalificētam apkalpes speciālistam pēc tam kad veiktas funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Apkopes rokasgrāmatu. 3.2 Drošības atgādinājumi BRĪDINĀJUMS: Eksplozijas risks nelietojiet pārraudzības sistēmu uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu klātbūtnē. BRĪDINĀJUMS: Pirms izmantot klīnikas apstākļos, kvalificētam apkalpes speciālistam jāveic drošības un funkcionālā pārbaude. BRĪDINĀJUMS: Lai nodrošinātu pacienta drošību, nenovietojiet pārraudzības sistēmu jebkurā vietā, kur tai iespējams apgāzties vai uzkrist pacientam. Nepieļaujiet tiešu saskari ar pacientu. BRĪDINĀJUMS: Kā visas medicīnas iekārtas, uzmanīgi izvietojiet pacienta kabeļus, lai samazinātu pacienta sapīšanās vai žņaugšanas iespējamību, 3-1

36 Uzstādīšana BRĪDINĀJUMS: Atvienojiet pārraudzības sistēmu un sensoru no pacienta magnētiskās rezonanses izmeklēšanas (MRI) laikā. Priekšmeti, kas satur metālu var kļūt par bīstamiem lādiņiem pēc to pakļaušanas spēcīgam magnētiskajam laukam, ko rada MRI iekārta. Arī inducētās strāvas potenciāli var radīt apdegumus. BRĪDINĀJUMS: Lai nodrošinātu precīzu veiktspēju un novērstu ierīces atteici, nepakļaujiet pārraudzības sistēmu pārlieku liela mitruma, piemēram, tieša lietus iedarbībai. Šāda iedarbība var izraisīt neprecīzu veiktspēju vai ierīces atteici. BRĪDINĀJUMS: ASV, nepieslēdziet pārraudzības sistēmu pie elektriskās kontaktligzdas, kas tiek vadīta ar sienas slēdzi, jo tas palielina risku pārtaukt maiņstrāvas sprieguma padevi Pārraudzības sistēmai. BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai Covidien pārbaudītus sensorus un savienotājkabeļus, kad pievienojat sensora portam. Jebkura cita kabeļa vai sensora pievienošana ietekmē sensora datu precizitāti, kas var radīt nelabvēlīgus rezultātus. BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai Covidien pārbaudītus savienotājkabeļus ar pārraudzības sistēmu. Cita saskarnes kabeļa izmantošana negatīvi ietekmēs izpildījumu. Sensora portam nepievienojiet nekādu kabeli, kas paredzēts lietošanai datoram. BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības sistēmu nedrīkst lietot blakus vai vairākos līmeņos ar citām iekārtām. Ja blakus vai vairāku līmeņu lietošana ir nepieciešama, novērojiet pārraudzības sistēmu, lai pārliecinātos par tās normālu darbību, izmantojot nepieciešamo konfigurāciju. BRĪDINĀJUMS: Nodrošiniet, ka Pārraudzības sistēma ir brīva no jebkādiem šķēršļiem, kas varētu kavēt vizuālo vai skaņas trauksmes signālu apzināšanu. Ja tas netiek darīts, var gadīties, ka nejauši netiek uztverts vizuālais trauksmes signāls vai skaņas trauksmes signāla tonis. 3-2 Operatora rokasgrāmata

37 Produkta iestatīšana BRĪDINĀJUMS: Neceliet pārraudzības sistēmu aiz savienotājkabeļa vai strāvas auklas. Kabelis vai aukla var atvienoties, potenciāli uzkrītot Pārraudzības sistēmai pacientam vai sabojājot virsmu. Piezīme: Pārraudzības sistēmā iebūvēti uzraudzības taimeri, kas atiestata no jauna pārraudzības sistēmu programmatūras kļūdas gadījumā. Jebkādi pagaidu ierobežojuma iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas vai iestādes noklusējuma iestatījumiem. 3.3 Produkta iestatīšana Pārraudzības sistēma saņem strāvu no maiņstrāvas tīkla savienojuma ( V maiņstrāva) vai no 7,2-voltu, 11,6 ampērstundu akumulatora. Pārraudzības sistēmus iekšējo akumulatoru var izmantot, lai pievadītu strāvu Pārraudzības sistēma transportēšanas laikā vai ja maiņstrāva nav pieejama. Pārraudzības sistēmu paziņo par pāreju no maiņstrāvas barošanas uz akumulatora strāvu vai no akumulatora strāvas uz maiņstrāvu, izmantojot maiņstrāvas vai akumulatora indikatoru uz priekšējā paneļa. Jauns, pilnībā uzlādēts akumulators parastos apstākļos nodrošina aptuveni septiņu stundu uzraudzīšanas laiku Montāžas opcijas un transportēšanas apsvērumi Lietotāji var izvēlēties no dažādām montāžas konfigurācijām, ieskaitot adaptera plāksnes, stiprinājumus pie sienas un stiprinājumus uz statīva. Atsauce Izvēles aprīkojums, p Izpildiet instalēšanas instrukcijas, kuras iekļautas montāžas aprīkojumā. Pirms iekšējās transportēšanas slimnīcā nodrošiniet, ka pārraudzības sistēmas saskarne ir bloķēta, lai izvairītos no netīšām izmaiņām. Atsauce Lai uzraudzīšanas ekrānu bloķētu, p Operatora rokasgrāmata 3-3

38 Uzstādīšana Pieslēgšana pie maiņstrāvas avota BRĪDINĀJUMS: ASV, nepieslēdziet pārraudzības sistēmu pie elektriskās kontaktligzdas, kas tiek vadīta ar sienas slēdzi, jo tas palielina risku pārtaukt maiņstrāvas sprieguma padevi pārraudzības sistēmai. Piesardzības paziņojums: Izmantot tikai slimnīcas kategorijas strāvas vadu. Piesardzības paziņojums: Nodrošiniet, ka pārraudzības sistēmu ir pareizi iezemēta, kad strādājat ar maiņstrāvu. Ja ir šaubas, vai maiņstrāvas kontaktligzda ir pareizi iezemēta, atvienojiet pārraudzības sistēmu no kontaktligzdas un izmantojiet akumulatora strāvu. Sazinieties ar kvalificētu elektriķi, lai pārbaudītu kontaktligzdas zemējumus. Piesardzības paziņojums: Nenobloķējiet dzesēšanas atveres. Nodrošiniet, lai pārraudzības sistēmu, kad nav lietošanā, paliek pievienota maiņstrāvas avotam, lai jebkurā laikā būtu pieejams izmantošanai pilnībā uzlādēts akumulators. Lai pievienotu pie maiņstrāvas avota 1. Iespraudiet strāvas vada kontaktligzdas galu strāvas savienotājā pārraudzības sistēmas aizmugurē. Atsauce Aizmugurējais panelis, p Iespraudiet strāvas auklas kontaktdakšu pareizi iezemētā maiņstrāvas kontaktligzdā. 3. Pārbaudiet pārraudzības sistēmas maiņstrāvas indikatora lampiņas. Piezīme: Ja maiņstrāvas indikators nedeg, pārbaudiet strāvas auklu, lietotājam pieejamos drošinātājus un maiņstrāvas kontaktligzdu. 3-4 Operatora rokasgrāmata

39 Produkta iestatīšana Akumulatora ievietošana BRĪDINĀJUMS: Uzmantojiet tikai Covidien-pārbaudītus akumulatorus, ko uzstādījis kvalificēts servisa speciālists. Pārraudzības sistēma tiek piegādāta ar atsevišķu iekšējo akumulatoru. Akumulators ir jāuzstāda pirms izmantošanas klīnikas apstākļos. Nodrošiniet, ka kvalificēts apkalpes speciālists ievieto akumulatoru un pārbauda pārraudzības sistēmu pirms izmantošanas klīniskos apstākļos. Lietotājiem nekavējoties pilnībā jāuzlādē akumulators pirms klīniskās lietošanas vai akumulatora pagaidu uzglabāšanas. Lietotājiem arī jāseko līdzi, kad darbojas izmantojot akumulatora strāvu un jāpārslēdz uz maiņtrāvu pie izlādēta akumulatora stāvokļa Akumulatora uzlādēšana BRĪDINĀJUMS: Uzlādējiet tikai ar norādīto lādētāju atbilstoši instrukcijām. Nepieļaujiet uzsilšanu virs 80 ºC. Neatveriet akumulatoru, izvairieties no uguns vai īssavienojuma. Tas var izraisīt aizdegšanos, noplūdes vai sakaršanu, izraisot traumas. Piesardzības paziņojums: Lai pilnībā uzlādētu daļēji vai pilnīgi izlādētu akumulatoru, pievienojiet pārraudzības sistēmu maiņstrāvas kontaktligzdai. Lādējiet akumulatoru vismaz astoņas stundas ar izslēgtu pārraudzības sistēmu vai divpadsmit stundas ar ieslēgtu pārraudzības sistēmu. Kvalificētam apkalpes speciālistam periodiski jāpārbauda akumulators; ja pēc pilnas akumulatora uzlādēšanas spīd mazāk par četrām joslām, tad tehniķim akumulators ir jānomaina. Uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi trijos mēnešos, nodrošinot pilnu uzlādes laiku, ja tā ir pirmā atkārtotā uzlādēšana vairāku nedēļu laikā. Piezīme: Kad Pārraudzības sistēma ir pievienota maiņstrāvas avotam, akumulators tiek uzlādēts. Operatora rokasgrāmata 3-5

40 Uzstādīšana Pārlieku augsta temperatūras var izraisīt akumulatora šūnu atteici. Ilgstoša augsta temperatūra var izraisīt termiskā drošinātāja nostrādi, kas pastāvīgi atslēdz akumulatoru. Ja tā notiek, nomainiet akumulatoru bateriju. Lai pilnīgi uzlādētu akumulatoru 1. Pievienojiet pārraudzības sistēmu maiņstrāvai. pārraudzības sistēmu neieslēgsies bez savienojuma ar maiņstrāvu, kad akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks par 4%. 2. Pārbaudiet, vai pārraudzības sistēmu ir izslēgta un spīd maiņstrāva/ akumulatora uzlādēšanas indikatora lampiņas. Ar pieslēgtu maiņstrāvu, pārbaudiet akumulatora uzlādes mērītāju. Ja uzlādes mērītājs ir tukšs vai tikai daļēji pilns, akumulators sāk uzlādēties. Pārraudzības sistēma akumulatora uzlādes laikā darbojas ar maiņstrāvu. Kad pārraudzības sistēmas akumulators ir pilnībā uzlādēts, zaļais uzlādes mērītājs uzrāda 100%. 3. Līdz akumulators tiek uzlādēts no jauna, pārraudzības sistēmu parāda ziņojumu BATTERY CRITICALLY LOW un sniedz papildu informāciju: THE MONITOR S BATTERY IS CRITICALLY LOW (MONITORA AKUMULATORS IR KRITISKI IZLĀDĒJIES). THE MONITOR MAY SHUT DOWN IF AC POWER IS LOST (MONITORS VAR IZSLĒGTIES, JA PAZŪD MAIŅSTRĀVA). DO NOT DISCONNECT MONITOR FROM AC POWER SOURCE (NEATVIENOJIET MONITORU NO STRĀVAS AVOTA). Ja maiņstrāva pazūd pirms akumulators ir uzlādēts virs kritiski zemā stāvokļa,pārraudzības sistēmu neģenerēs tukša akumulatora trauksmes signālu laika periodā, kad tiek rādīts standarta brīdinājuma signāls CRITICALLY LOW BATERY Akumulatora strāvas lietošana BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet pārraudzības sistēmas akumulatoru izlādētā stāvoklī. Piesardzības paziņojums: Ja skan zema akumulatora uzlādes līmeņa trauksme, pievienojiet pārraudzības sistēmu pie maiņstrāvas avota un apklusiniet trauksmi, nospiežot ALARM SILENCE. Ja pārraudzības sistēma darbojas no maiņstrāvas avota ar izlādētu akumulatoru un pēc tam ir pazudusi maiņstrāva, pārraudzības sistēma nekavējoties izslēgsies. 3-6 Operatora rokasgrāmata

41 Pievienošana Nellcor sensoriem Kad nav pievienota maiņstrāvai, pārraudzības sistēmu darbojas no akumulatora. Dažos lietošanas apstākļos no iekšējā akumulatora tiek patērēta lielāka jaudu nekā citos. Ekspluatācijas ilgums ir atkarīgs no akumulatora uzlādes stāvokļa. Ideālai akumulatora lietošanai izvairieties no stipras strāvas apstākļiem. Iespējamie stipras strāvas patēriņa apstākļi identificēti šādā sarakstā. Impulsu simulators iestatīts uz 200 sitieniem minūtē, augsts apgaismojums un zema modulācija Nav dzirdama trauksmes signāla skaņa Neviena ierīce ar analogo vai seriālo izvadi nav pievienota pārraudzības sistēmai, iekļaujot sērijas datus, analogo izvadi un medicīnas māsas zvana izvadi. Noklusējuma pārraudzības ekrāna spilgtuma iestatīšana Nodrošiniet, lai Pārraudzības sistēma, kad nav lietošanā, paliek pievienota maiņstrāvas avotam, lai jebkurā laikā būtu pieejams izmantošanai pilnībā uzlādēts akumulators. Ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem, pārraudzības sistēmu automātiski izslēdzas. Pārraudzības sistēma darbojas, izmantojot akumulatora jaudu un atlikusī akumulatora uzlāde sasniedz 0% pārraudzības sistēmu noteiktā iekšējā temperatūra ir virs 67 ºC vai 153 ºF. 3.4 Pievienošana Nellcor sensoriem BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai Covidien pārbaudītus sensorus un savienotājkabeļus, kad pievienojat sensora portam. Jebkura cita kabeļa vai sensora pievienošana ietekmē sensora datu precizitāti, kas var radīt nelabvēlīgus rezultātus. Pārraudzības sistēmas ekrāna augšā tiek norādîts sensora tips, kad ieteiktais sensors tiek pievienots pārraudzības sistēmai, vai kad Pārraudzības sistēma pabeidz POST ar pievienotu sensoru. Atsauce Sensora Nellcor izvēle, p Operatora rokasgrāmata 3-7

42 Uzstādīšana Piezīme: Fizioloģiskie apstākļi, piemēram, pacienta pārmērīgs kustīgums, medicīniskās procedūras vai ārējie faktori, piemēram, disfunkcionāls hemoglobīns, artēriālās krāsvielas, zema perfūzija, tumšs pigments un ārēji uzklātas krāsvielas, piemēram, nagu laka, krāsvielas vai pigmentēts krēms var traucēt pārraudzības sistēmas spējai atklāt un parādīt mērījumus. Piezīme: Sensora LED gaismas emisija atbilst 1. klases līmenim, atbilstoši IEC :2001 Lai pilnīgi pievienotu Nellcor sensoru 1. Stingri pievienojiet Nellcor saskarnes kabeli pie pārraudzības sistēmas sensora porta. Atsauce Priekšējais panelis, p. 2-3, lai noteiktu portu. 2. Atveriet plastmasas aizturi pie saskarnes kabeļa otrā gala. Attēls 3-1. Sensora kabeļa iespraušana saskarnes kabelī 3. Saspraudiet kopā saskarnes kabeli un ieteikto sensoru. 4. Aizspiediet plastmasas aizturi uz leju virs savienotājiem. 5. Kad pārraudzības sistēmu nosaka derīgu pulsu, tā pāriet uzraudzīšanas režīmā un parāda pacienta reāllaika parametrus. 6. Pielietojiet ieteicamo sensoru pacientam pēc Lietošanas instrukcijas, kas tiek piegādātas ar sensoru, izlasīšanas. 7. Pabeidzot uzraudzīšanu, noņemiet ieteikto sensoru no pacienta. 3-8 Operatora rokasgrāmata

43 4 Ekspluatācija 4.1 Pārskats Šajā nodaļā tiek identificētas metodes, lai iegūtu pacientu skābekļa piesātinājuma datus izmantojot Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas uzraudzīšanas sistēmu. Tajā aprakstīta navigācija izvēlnēs, strāvas ieslēgšana/izslēgšana un uzraudzīšanas ekrāna opcijas, parametru diapazoni, Nellcor sensoru piederumi un konfigurējami noklusējuma iestatījumi, kas piemēroti specifiskai aprūpes videi. Ik pēc 24 mēnešiem kopā ar kvalificētu apkalpes tehniķi sastādiet regulāru apkopju un drošības pārbaužu sarakstu. Mehānisku vai funkcionālu bojājumu gadījumā sazinieties ar Covidien vai vietējo Covidien pārstāvi. 4.2 Barošanas strāva BRĪDINĀJUMS: Eksplozijas risks nelietojiet pārraudzības sistēmu uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu klātbūtnē. Piesardzības paziņojums: Nodrošiniet, ka kvalificēts apkalpes speciālists nomaina iekšējo akumulatoru ik pēc 24 mēnešiem. Piesardzības paziņojums: Nodrošiniet, ka kvalificēts apkalpes speciālists noņem un novieto uzglabāšanā iekšējo akumulatoru, ja lietotāji paredz ievērojamu neizmantošanas periodu. Piesardzības paziņojums: Jebkura pilnīga izlāde vai akumulatora nomaiņa, strāvas padeves pārtraukumi vai sistēmas procesora atiestatīšana noved pie lietotāja visu pagaidu iestatījumu atiestatīšanas uz rūpnīcas vai iestādes noklusējuma iestatījumiem. Ja tas notiek, nodrošiniet, ka kvalificēts apkalpes speciālists atiestata iestādes noklusējuma iestatījumus saskaņā ar Apkopes rokasgrāmatu. 4-1

44 Ekspluatācija Maiņstrāvas barošana Kad lietotājs pievieno pārraudzības sistēmu pie maiņstrāvas barošanas avota, ja iekšējai baterijai nepieciešama lādēšana, tad baterijas stāvokļa indikators deg tik ilgi, līdz akumulators sasniedz pilnu lādiņu. Kad lietotājs atvieno pārraudzības sistēmu no maiņstrāvas barošanas avota, ja iekšējam akumulatoram nepieciešama lādēšana, tad baterijas stāvokļa indikators deg un iekšējais ventilators darbojas tik ilgi, kamēr baterija sasniedz pilnu lādiņu. Atsauce Pieslēgšana pie maiņstrāvas avota, p Barošana no akumulatora Akumulatora statuss BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet pārraudzības sistēmu ar izlādētu akumulatoru vai pie zema akumulatora sprieguma. Atsauce Akumulatora strāvas lietošana, p. 3-6, detalizētai informācijai par sākotnējo iekšējā akumulatora uzstādīšanu. Dzeltenais BATTERY LOW brīdinājums mirgo un vidējas prioritātes trauksme atskan, kad atlikuši apmēram 14% no akumulatora kopējā uzlādes līmeņa. Sarkanais BATTERY CRITICALLY LOW brīdinājums mirgo un atskan augstas prioritātes trauksme, kad atlikuši apmēram 4% akumulatora kopējā uzlādes līmeņa. Akumulators pilnībā izlādējas un pārraudzības sistēma izslēgsies, ja netiek pievienots pie maiņstrāvas barošanas avota brīdī, kad ir kritiski zems akumulatora uzlādes līmenis. Atsauce Akumulatora uzlādes statuss, p. 4-3, lai atrastu aprakstu par zemu un kritisku akumulatora stāvokli. Lai atceltu vizuālo vai skaņas akumulatora stāvokļa brīdinājumu, pievienojiet pārraudzības sistēmu maiņstrāvas kontaktligzdai. Zema akumulatora stāvokļa brīdinājuma statuss paliek redzams tik ilgi, kamēr vien akumulators ir zemā sprieguma stāvoklī vai arī tik ilgi, kamēr aprūpētājs nospiež DISMISS priekš zema akumulatora trauksmes paziņojuma. 4-2 Operatora rokasgrāmata

45 Barošanas strāva Akumulatora lādēšanas mērierīce BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet pārraudzības sistēmu ar izlādētu akumulatoru vai pie zema akumulatora sprieguma. Piesardzības paziņojums: Ja atskan zema akumulatora uzlādes līmeņa trauksme, pievienojiet pārraudzības sistēmu pie maiņstrāvas avota un apklusiniet trauksmi, nospiežot ALARM SILENCE. Ja pārraudzības sistēma darbojas no maiņstrāvas avota ar izlādētu akumulatoru un pēc tam ir pazudusi maiņstrāva, pārraudzības sistēma nekavējoties izslēgsies. Kad pārraudzības sistēma nav pievienota pie maiņstrāvas barošanas avota, tad tā darbojas no iekšējā akumulatora. Akumulatora uzlādes mērierīce rāda atlikušo akumulatora spriegumu. Atsauce Pieslēgšana pie maiņstrāvas avota, p Atsauce Akumulatora strāvas lietošana, p Piezīme: Akumulators ir atkārtoti pārstrādājams. Akumulatoru nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos. Akumulators ir jālikvidē saskaņā ar vietējām vadlīnijām un noteikumiem vai jāsazinās ar Covidien, lai nokārtotu tā nodošanu. Piezīme: Tā kā aumulators ekspluatācijas laikā tiek lietots un atkārtoti uzlādēts, pēc kāda laika samazinās starplaiki starp zema akumulatora uzlādes trauksmes ieslēgšanos un pārraudzības sistēmas izslēgšanos. Tabula 4-1. Akumulatora uzlādes statuss 1 Ziņojums Krāsa Akumulatora uzlādes stāvoklis Nav vispār Zaļa Normāls stāvoklis Norāda no % (aptuveni 15 minūtes līdz 6 stundas) atlikušo akumulatora kapacitāti. BATTERY LOW Dzeltens Zems stāvoklis Norāda no 5-14% (aptuveni 15 minūtes) atlikušo akumulatora kapacitāti. BATTERY CRITICALLY LOW Sarkans Kritisks stāvoklis Norāda no 1-4% (aptuveni 15 minūtes) atlikušo akumulatora kapacitāti. 1. Šeit norādītie līmeņi ir norādīti jaunam akumulatoram. Turpmāka akumulatora uzlādēšana un izlādēšana laika gaitā samazina tā kapacitāti. Piemēram, divus gadus vecs akumulators var nodrošināt tikai 75% no jauna akumulatora kapacitātes. Operatora rokasgrāmata 4-3

46 Ekspluatācija Strāvas ieslēgšana Barošanas priekšnosacījumi Piesardzības paziņojums: Ja kaut viens pikselis uzraudzīšanas ekrāns neiedegas pie iekārtas ieslēgšanas, neizmantojiet pārraudzības sistēmu. Tā vietā, sazinieties ar kvalificētu apkalpes tehniķi Covidien, vai vietējo Covidien pārstāvi. Piesardzības paziņojums: POST laikā (nekavējoties pēc strāvas ieslēgšanas), pārliecinieties, vai visi pikseļi uzraudzīšanas ekrānā ir ieslēgušies un pārraudzības sistēmas skaļrunis atskaņo trīs secīgus skaņas signālus ar pieaugošu skaļumu. Pēc tam, kad POST process ir pabeigts, pārbaudiet vai atskan viens sekundes ilguma skaņas signāls. Pirms izmantot pārraudzības sistēmu klīniskos apstākļos, pārbaudiet vai pārraudzības sistēma ir droša un vai tā strādā pareizi. Pārbaudiet vai ir pareizi darba apstākļi pie katras ieslēgšanas, sekojot norādījumiem par pārraudzības sistēmas ieslēgšanu. Lai to paveiktu, uzmanīgi apskatiet uzplaiksnījuma ekrānu ieslēgšanās laikā. Pārbaudiet vai nav melnu spraugu uz uzraudzīšanas ekrāna ieslēgšanās pārbaudes (POST) laikā vai arī kad katrs pikselis uz ekrāna ir pilnībā izgaismots. Ja lietotāji ievēro jebkādas melnas spraugas vai neizgaismotus pikseļus, neizmantojiet pārraudzības sistēmu tik ilgi, līdz tiek veikta pārraudzības sistēmas apkope. Ieslēgšanās pārbaude (POST) BRĪDINĀJUMS: Pirms izmantot klīnikas apstākļos, kvalificētam apkalpes speciālistam jāveic drošības un funkcionālā pārbaude. BRĪDINĀJUMS: Nodrošiniet, ka pārraudzības sistēma ir brīva no jebkādiem šķēršļiem, kas varētu kavēt vizuālo vai skaņas trauksmes signālu apzināšanu. Ja tas netiek darīts, var gadīties, ka nejauši netiek uztverts vizuālais trauksmes signāls vai skaņas trauksmes signāla tonis. 4-4 Operatora rokasgrāmata

47 Barošanas strāva BRĪDINĀJUMS: Ja ieslēgšanās pārbaudes (POST) sekmīgas veikšanas skaņa neatskan, nelietojiet pārraudzības sistēma. Tādā gadījumā ir jāsazinās ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi. BRĪDINĀJUMS: Ieslēgšanās veiktspējas tests pārbauda gan ieslēgšanās pārbaudi (POST), gan ieslēgšanās noklusējumus un trauksmju diapazonu ierobežojumus. Atsauce Ražotāja noklusējuma trauksmes ierobežojumu iestatījumi un parametri, p Pie ieslēgšanās pārraudzības sistēma veic ieslēgšanās pārbaudi (POST), kas testē shēmu un funkcijas, tad pāriet uz noklusējuma uzraudzīšanas ekrānu. Atsauce Kombinētais Pl-gr. un tendences skats (Trend View), p Pievienojiet sensora kabeli un ieteicamo sensoru, un pārraudzības sistēma ir gatava reģistrēt un ierakstīt pacienta tendenču datus. Atsauce Pievienošana Nellcor sensoriem, p Piezīme: Fizioloģiskie apstākļi, piemēram, pacienta pārmērīgs kustīgums, medicīniskās procedūras vai ārējie faktori, piemēram, disfunkcionāls hemoglobīns, arteriālās krāsvielas, zema perfūzija, tumšs pigments un ārēji uzklātas krāsvielas, piemēram, nagu laka, krāsvielas vai pigmentēts krēms var traucēt pārraudzības sistēmas spējai atklāt un parādīt mērījumus. Piezīme: Papildus tam, ka kalpo kā POST veiksmīgas iziešanas apstiprinājums, POST skaņas signāls arī darbojas kā dzirdams apstiprinājums, ka skaļrunis darbojas pareizi. Ja skaļrunis nefunkcionē, tad trauksmes signālus nevar dzirdēt. Piezīme: Standarta lietošanai, pievienojiet sensoru kabeļus pirms ieslēgt pārraudzības sistēmu. Nodrošiniet, ka kvalificēts apkalpes speciālists veic ikvienu funkcionālo testēšanu pirms lietošanas uzsākšanas. Operatora rokasgrāmata 4-5

48 Ekspluatācija Lai ieslēgtu pārraudzības sistēmu 1. Pievienojiet pārraudzības sistēmu pie maiņstrāvas barošanas avota. pārraudzības sistēma var darboties no akumulatora, taču veikstpējas testēšanai lietojiet maiņstrāvas barošanas avotu. 2. Pārbaudiet vai pārraudzības sistēma ir izslēgta un maiņstrāvas barošanas indikators iedegas. 3. Ieslēdziet pārraudzības sistēmu nospiežot taustiņu POWER ON (IESLĒGT). 4. Desmit sekunžu laikā jābūt izgaismotiem visiem pikseļiem. Uzraudzīšanas ekrānam jāparāda korporatīvo logotipu un programmaparatūras versiju priekš pārraudzības sistēmas. 5. Vērojiet uzraudzīšanas ekrānā POST uzplaiksnījuma ekrānu, kas parādās aptuveni uz piecām (5) sekundēm. 6. Saklausiet trīs augšupkāpjošus skaņas signālus, pēc tam vienu sekundi ilgu signālu, kas norāda uz pareizu skaļruņa darbību un veiksmīgu ieslēgšanās pārbaudes pabeigšanu. Attēls 4-1. POST uzplaiksnījuma ekrāna paraugs Ja pārraudzības sistēma atklāj iekšējo problēmu POST procesa laikā, tad atskan skaņas signāls un pārraudzības sistēmā parādās kļūdas ziņojums. Atsauce Problēmu novēršana, p Piezīme: Fizioloģiskie apstākļi, piemēram, pacienta pārmērīgs kustīgums, medicīniskās procedūras vai ārējie faktori, piemēram, disfunkcionāls hemoglobīns, arteriālās krāsvielas, zema perfūzija, tumšs pigments un ārēji uzklātas krāsvielas, piemēram, nagu laka, matu krāsa vai pigmentēts krēms var traucēt pārraudzības sistēmai atklāt un parādīt mērījumus. 4-6 Operatora rokasgrāmata

49 Nellcor sensora lietošana Sistēmas atiestatīšanās Ja pārraudzības sistēma izdod sistēmas atiestatīšanu, pamatojoties uz uzraudzības taimeri, visi pagaidu iestatījumi tiks pazaudēti. Netiek ietekmēti ne ražotāja, ne arī iestāžu noklusējuma iestatījumi Automātiska izslēgšanās un barošanas atslēgšana Automātiska izslēgšanās Ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem, pārraudzības sistēma automātiski izslēdzas. pārraudzības sistēma darbojas, izmantojot akumulatora jaudu un atlikusī akumulatora uzlāde sasniedz 0%. pārraudzības sistēma ir noteikusi iekšējo temperatūru virs 67 ºC vai 153 ºF. Elektropadeves izslēgšana Lai izslēgtu pārraudzības sistēmu, vienkārši turiet taustiņu POWER ON tik ilgi, līdz atskan trīs lejupejošas skaņas signāli. Pēc tam ekrāns kļūst tumšs un pārraudzības sistēma izslēdzas. 4.3 Nellcor sensora lietošana Atsauce Sensora Nellcor izvēle, p. 9-1, pareiza ieteicamā sensora identificēšanai. Apsveriet visus iespējamos faktorus. Ja jūs šaubāties, sazinieties ar Covidien vai vietējo Covidien pārstāvi. Atsauce Pievienošana Nellcor sensoriem, p. 3-7, pareizā ieteicamā sensora pievienošanai Sensora noteikšana BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai Covidien pārbaudītus saskarnes kabeļus ar pārraudzības sistēmu. Cita saskarnes kabeļa izmantošana negatīvi ietekmēs veiktspēju. Sensora portam nepievienojiet nekādu kabeli, kas paredzēts lietošanai datoram. Operatora rokasgrāmata 4-7

50 Ekspluatācija BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai Covidien apstiprinātus sensorus un saskarņu savienotājkabeļus, kad pievienojat sensora portam. Jebkura cita kabeļa vai sensora pievienošana ietekmē sensora datu precizitāti, kas var radīt nelabvēlīgus rezultātus. Piesardzības paziņojums: Ja pulsa skaņas signāla tonis neskan reizē ar katru pulsu, pulsa skaņu signāla skaļums ir iestatīts uz nulli, nepareizi darbojas skaļrunis vai arī signāls ir sabojāts. Atiestatiet iekārtu. Ziņojums ''SENSOR ATTACHED: xxxx'' parādās uz aptuveni četrām līdz sešām sekundēm, kad lietotāji pirmo reizi pievieno ieteicamo sensoru. Ziņojums identificē pārraudzības sistēmai pievienotā sensora tipu. Sensora tips nosaka jebkādas darbības ziņojumus sensora paziņojuma(-u) funkcijā. Attēls 4-2. Sensora tipa ziņojums Pārraudzības sistēma parāda svītriņas priekš %SpO2 un pulsa ātruma, kamēr meklē derīgu pulsu. Optimālai veiktspējai, ļaujiet pārraudzības sistēmai meklēt un nofiksēties uz pulsu aptuveni piecās līdz desmit sekundēs. 4-8 Operatora rokasgrāmata

51 Lietotāja saskarne Kad pārraudzības sistēma atklāj derīgu pulsu, tā pāriet uzraudzīšanas režīmā un uzrāda pacienta parametrus. Pulsāciju joslas kustība vai pletismogrāfiskie viļņveidi un mirgojošā sirds ikona ir vizuālie indikatori reāllaika datiem. Pulsa skaņas signāls ir reāllaika pacienta datu dzirdams indikators. Kad lietotāji pirmo reizi pielieto ieteicamo sensoru pacientam, pārraudzības sistēma var zaudēt pulsa signālu. Ja tiek zaudēts pulsa signāls, pārraudzības sistēma izdod trauksmi Sensora noteikšanas kļūme Pie veiksmīgas POST procesa pabeigšanas, pārraudzības sistēma atskan vienu sekundi ilgs skaņas signāls, kas norāda, ka POST ir veiksmīgi iziets. Gadījumā, ja pārraudzības sistēmai neizdodas atklāt ieteicamo sensoru, tā parāda lietotāja vedni, kas indicē, ka sistēma ir gatavības stāvoklī un aprūpētājam jāpievieno ieteicamais sensors gan pacientam, gan pārraudzības sistēmai. 4.4 Lietotāja saskarne Noklusējuma uzraudzības ekrāns un tendenču dati Lietotāji saņem pārraudzības sistēmas informāciju caur uzraudzības ekrānu. Tas ir īpaši svarīgi reāllaika un vēsturiskiem pacientu tendenču datiem, kas var parādīties kā pletismogrāfiskie viļņveidi, pulsācijas josla, diagramma vai piesātinājuma un pulsa ātruma vērtības, atkarībā no apskatāmā uzraudzīšanas ekrāna. Atsauce Noklusējuma uzraudzības ekrāns un tendenču dati, p. 4-9, lai izprastu reāllaika tendenču datus. Atsauce Izvēlne MONITORING HISTORY, p. 4-26, lai izprastu tiešsaistes vēsturiskos tendenču datus. Atsauce Tendences datu pārvaldība, p. 5-1, lai labāk pārvaldītu gan reāllaika, gan vēsturiskos tendenču datus. Gadījumā, ja pārraudzības sistēma atklāj sabojātus tendenču datus, tā paziņo aprūpētājiem ar ziņojumu TREND DATA LOST (tendenču dati zaudēti). Lietotāji var izvēlēties pielāgot uzraudzīšanas ekrāna izkārtojumu atbilstoši nepieciešamībai, un iestādes var specificēt alternatīvu noklusējuma vērtību. Institūciju noklusējama iestatījumiem nepieciešamas izmaiņas pieejamām opcijām režīmā Service Mode, ko veic kvalificēts apkalpes tehniķis. Atsauce Uzraudzīšanas ekrāna izkārtojuma opcijas, p Operatora rokasgrāmata 4-9

52 Ekspluatācija Attēls 4-3. Noklusējuma uzraudzības ekrāna izkārtojums Statusa ziņojumi un trauksmes uzraudzības statusa laukā Lietotāji saņem pārraudzības sistēmas informāciju caur uzraudzīšanas ekrānu. Primārā zona ir uzraudzības statusa lauks. Fona krāsa nodrošina papildus statusa informāciju. Atsauce Trauksmes pārvaldības un statusa paziņojumi, p Lietotāja uzvednes Šis statusa tips ar pelēku fonu uzvedina lietotājus veikt kādu darbību, lai iegūtu pacienta datus. Aktīvais statuss Šis statusa tips paziņo lietotājiem par pašreizējo, aktīvo pārraudzības sistēmas stāvokli. Zaļš fons norāda uz normālu statusu, ciāna fons norāda, ka lietotājs ir atlasījis izvēlnes opciju, norādot galvenās izvēlnes objektus pelēkā krāsā. Trauksmes statuss Šis statusa tips identificē trauksmes stāvokļus no augstākās uz zemāko prioritāti. Ja vienlaikus atgadās vairākas trauksmes, kamēr lietotājs izvēlas izvēlnes opcijas, tad parādās vertikāls trauksmju saraksts ar augstākās prioritātes trauksmēm ekrāna augšdaļā. Ja ir aktīvas vairāk nekā trīs trauksmes, tad saraksts savelkas vienā līnijā VIEW ALL ALARMS (skatīt visas trauksmes), kas satur kopējo aktīvo trauksmju skaitu. Katra trauksme satur pogu MORE INFO (vairāk informācijas). Nospiežot pogu MORE INFO, parādās detalizēts skaidrojums un ikviena nepieciešamā korektīvā darbība Operatora rokasgrāmata

53 Lietotāja saskarne a. Augstas prioritātes trauksmes Trauksmes paziņojums parādās uz mirgojoša sarkana fona. Augstas prioritātes trauksmes parādās pirmo reizi tad, kad vairākas trauksmes atgadās vienlaicīgi. b. Vidējas prioritātes trauksmes Trauksmes paziņojums parādās uz mirgojoša dzeltena fona. Vidējas prioritātes trauksmes parādās pēc augstas prioritātes trauksmēm un pirms zemas prioritātes trauksmēm. c. Zemas prioritātes trauksmes Trauksmes paziņojums parādās uz stabila dzeltena fona. Zemas prioritātes trauksmes parādās pēc augstas vai vidējas prioritātes trauksmēm Ievads izvēlnes opcijām Mijiedarbojieties ar un pielāgojiet savām vajadzībām pārraudzības sistēmu izmantojot uzraudzīšanas ekrāna pogas. Apstipriniet, ka uzraudzīšanas ekrāns tiek atbloķēts, atzīmējot atbloķēšanas ikonu bloķēšanas joslā. Lai uzraudzīšanas ekrānu bloķētu 1. Atrodiet bloķēšanas joslu uzraudzīšanas ekrāna apakšējā labajā malā. 2. Nospiediet un turiet atbloķētu ikonu. 3. Vērojiet zaļo gaismu attīstību abās atbloķētās ikonas pusēs, līdz visas trīs katrā pusē iegaismojas. 4. Pārbaudiet vai ikona tagad parādās kā bloķēta ikona. Lai atbloķētu uzraudzīšanas ekrānu 1. Atrodiet bloķēšanas joslu uzraudzīšanas ekrāna apakšējā labajā malā. 2. Nospiediet un turiet bloķētu ikonu. 3. Vērojiet zaļo gaismu attīstību abās bloķētās ikonas pusēs, līdz visas trīs katrā pusē iegaismojas. 4. Nodrošiniet, ka ikona tagad parādās kā nebloķēta ikona. Nospiediet MENU, lai piekļūtu jebkurai apakšizvēlnei. Lietojiet ritināšanas joslu vai regulēšanas bultas, lai atlasītu vai izmainītu opcijas. Atsauce Izvēlnes opciju atlase, p Operatora rokasgrāmata 4-11

54 Ekspluatācija Tabula 4-2. Izvēlne ikonas un primārā lietotāja saskarne ir Ikonas pieejamas standarta lietošanas gaitā SILENCE ALARM (trauksmes apklusināšanas) ikona Ikona MENU (izvēlne) Ikona HELP Nospiediet, lai apklusinātu JEBKURAS pašreizējās trauksmes uz trauksmes apklusināšanas laika periodu. Pēc trauksmes apklusināšanas, nospiediet vēlreiz, lai no jauna aktivizētu trauksmi. Lai noregulētu trauksmes apklusināšanas periodu, nepieciešams kvalificēts apkalpes speciālists. Paliek pieejama jebkurā laikā. Nospiediet, lai piekļūtu pašreizējām izvēlnes funkcijām, ieskaitot trauksmes ierobežojumus, uzraudzības vēsturi, uzraudzības ekrāna izvēles, audio kontroli un savienojumu iestatījumus. Nospiediet, lai piekļūtu ekrāna palīdzībai. LOCK josla ar bloķēšanas ikonu Nospiediet, līdz parādās bloķēšanas ikona, lai nepieļautu piekļuvi pie pārraudzības sistēmas opcijām, izņemot SILENCE ALARM. Nospiediet, līdz parādās atbloķēšanas ikona, lai atļautu piekļuvi vēlamo izmaiņu veikšanai. Izvēlnes objekti pieejami izvēlnes atlases gaitā Ikona CANCEL vai EXIT MENU Ikona BACK (Atpakaļ) Ikona CLEAR HISTORY Ikona SAVE CHANGES ADJUST UP, DOWN bultas Slīdjosla ADJUST (Regulēt) Nospiediet, lai atgrieztos uz uzraudzīšanas ekrānu bez pašreizējās atlases mainīšanas. Nospiediet BACK, lai atgrieztos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni pilnībā neizejot no atlasītās izvēlnes laukuma. Nospiediet CLEAR HISTORY, lai dzēstu jebkādus uzglabātos vēsturiskos tendenču datus. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu jebkādu atlasi un atgrieztos uz uzraudzīšanu. Izvēlnes atlases laikā, nospiediet, lai pārietu par soli augšup vai lejup. Nospiediet maināmu parametru atlases gaitā, lai pa solim palielinātu vai samazinātu norādīto parametru. Izvēlnes atlases laikā slidiniet, lai ritinātu uz augšu vai uz leju, lai piekļūtu augšējām vai apakšējām izvēlnes opcijām Operatora rokasgrāmata

55 Lietotāja saskarne Izvēlnes opciju atlase Izvēlnes un apakšizvēlnes Lietotāja saskarne nodrošina pielāgošanu. Nospiediet MENU, lai piekļūtu dažādām izvēlnēm un apakšizvēlnēm, pēc tam saglabājiet vēlamās izmaiņas. Izmaiņas tiek veiktas nekavējoties pēc tam, kad lietotāji nospiež SAVE CHANGES. Lietojiet izvēlnes opcijas, lai izmainītu trauksmju ierobežojumus, parādītu iestatījumus, bodu ātrumus, laiku un datumu, un jaunus tendenču datu skatus. ALARM LIMITS (Trauksmes ierobežojumi) Izvēlne SpO2 Pulse Rate (PR) SatSeconds SPD Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkave) Iestatiet augšējos un apakšējos SpO2 trauksmju ierobežojumus Iestatiet augšējos un apakšējos PR trauksmju ierobežojumus Iestatiet SatSeconds trauksmes ierobežojuma slieksni Iestatiet SPD jutības iestatījumu Iestatiet PR aizkaves slieksni Izvēlne MONITORING HISTORY (Uzraudzības vēsture) Lietojiet, lai dzēstu tendenču datu vēsturi SOUND SETTINGS (Skaņas iestatījumi) Izvēlne Alarm Volume (Trauksmes skaļums) Pulse beep volume (pulsa signāla skaļums) Button click volume (pogas klikšķa skaļums) Iestatiet - (klusāk) vai + (skaļāk) Iestatiet - (klusāk) vai + (skaļāk) un OFF (Izslēgt) Iestatiet - (klusāk) vai + (skaļāk) un OFF (Izslēgt) DISPLAY SETTINGS (Displeja iestatījumi) Izvēlne Monitoring Layout (Uzraudzības izkārtojums) Ekrāna spilgtums Iestatiet skatus Pletismogrāfiskais un Tendence Iestatiet tikai skatu Pletismogrāfiskais Iestatiet tikai skatu Tendence Iestatiet skatu Pulsācijas (Tikai skaitļi) Iestatiet - (tumšāks) vai + (gaišāks) Operatora rokasgrāmata 4-13

56 Ekspluatācija MONITORING SETTINGS (Uzraudzības iestatījumi) Izvēlne Alarm Mode (Trauksmes režīms) Response Mode (Atbildes režīms) Time and Date (Laiks un datums) Alarm Silence Duration (Trauksmes apklusināšanas periods) Pieaugušo trauksmes iestatījumi Neonate (Jaundzimušo) trauksmes iestatījumi NORMAL atbildes režīms FAST (Ātrais) atbildes režīms Laika iestatījumi (+ vai -) Datuma iestatījumi (+ vai -) Datuma formāts (DD/MM/GG, MM/DD/GG, vai GG/MM/DD) Iestatiet Alarm Silence perioda ilgumu Izvēlne CONNECTIVITY SETTINGS (Savienojamības iestatījumi) Oxinet Serial Connection (Seriālais savienojums) Nurse Call (Medmāsas izsaukums) Iestatiet uz WLAN (ASCII vai SPDizeja) Iestatiet uz LAN (ASCII vai SPDārā) Iestatiet uz seriālo (ASCII vai SPDout) Iestatiet uz atvienots ASCII (9600 vai bodu) Clinical (Klīniskais) (19200 bodu) SPDout(19200 vai bodu) Philips (19200 bodu) Off (izslēgts) Iestatiet uz normāli - vai normāli + Izvēlne DATA EXPORT (Datu eksports) Lietojiet, lai eksportētu tendenču vēsturiskos datus uz alternatīviem avotiem Izvēlne ABOUT THE MONITOR (Par monitoru) Norāda modeli, programmatūru, parametrus un tīkla informāciju 4-14 Operatora rokasgrāmata

57 Lietotāja saskarne Ražotāja noklusējuma iestatījumi un iestāžu noklusējuma iestatījumi Katra pārraudzības sistēma tiek piegādāta klientam ar iestatījumiem, kas veikti rūpnīcā. Tie ir ražotāja noklusējuma iestatījumi. Iestādes var izvēlēties mainīt šādus iestatījumus, nezaudējot šīs izmaiņas pie aparatūras atiestatīšanas vai izslēgšanas. Šādi iestāžu noklusējuma iestatījumi jāiestata un jāpārbauda kvalificētam apkopes tehniķim pirms lietot klīniskā vidē. Tabula 4-3. Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi Opcija Pieaugušo noklusējuma iestatījumi Neonate (jaundzimušo) noklusējuma iestatījumi Trauksmes apklusināšanas periods Trauksmes atspējošanas atgādinājums Atļaut trauksmes skaņu OFF (Izslēgt) %SpO2 apakšējais trauksmes ierobežojums %SpO2 augšējais trauksmes ierobežojums 120 sekundes Jā, ik pēc trim minūtēm Nē 85% 100% 95% SatSeconds 100 OFF (Izslēgts) SPD jutīgums 1 Vienmēr OFF (Izslēgts) Atļaut SPD Jā Nē Pulsa ātruma apakšējais trauksmes ierobežojums Pulsa ātruma augšējais trauksmes ierobežojums Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkave) 40 BPM (sitieni minūtē) 90 BPM (sitieni minūtē) 170 BPM (sitieni minūtē) 190 BPM (sitieni minūtē) Izslēgts Trauksmes skaļums 75% Pulsa signāla skaļums 50% Pogas klikšķa skaļums 50% Ekrāna spilgums 75% Uzmodināt displeju trauksmes gadījumā Jā Operatora rokasgrāmata 4-15

58 Ekspluatācija Tabula 4-3. Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi Opcija Uzraudzības ekrāna izkārtojums Pieaugušo noklusējuma iestatījumi Pl-gr. Neonate (jaundzimušo) noklusējuma iestatījumi Dzīvībai svarīgo pazīmju krāsas Rādītā valoda Atbildes režīms Tendences skala Reāllaika tendences skala Reāllaika tendences displejs Nurse call (Medmāsas izsaukuma zvana) polaritāte Oxinet protokols Sērijas protokols %SpO2: Ciāna, Pulss BPM: Zaļa Angliski Normāls SpO2 tikai, 4 stundas 1 stunda Dubults (SpO2 un pulss) Normāli augsts (+) Atvienots ASCII, 9600 bodu Piezīme: Dažas vērtības nevar tikt saglabātas kā barošanas-ieslēgšanas noklusējumi. Mēģinājumi saglabāt šādas vērtības kā noklusējuma vērtības noved pie INVALID (nederīga) skaņas toņa. Lietotāji var izmainīt šādus ierobežojumus pašreizējiem pacientiem, taču ierobežojumi atgriežas uz rūpnīcas vai iestādes noklusējuma vērtībām pie iekārtas izslēgšanas. Izvēlne ALARM LIMITS (trauksmes ierobežojumi) BRĪDINĀJUMS: Pārbaudiet vai trauksmes ierobežojumi katrai pārraudzības sistēmas lietošanas reizei ir atbilstoši pacientam, kas tiek uzraudzīts. BRĪDINĀJUMS: Nedrīkst apklusināt vai izslēgt skaņas trauksmes signālus vai samazināt skaļumu skaņas trauksmes signālam, ja pacientu drošība varētu tikt apdraudēta. Nedrīkst pavājināt vai izslēgt vizuālos trauksmes signālus, ja pacientu drošība varētu tikt apdraudēta Operatora rokasgrāmata

59 Lietotāja saskarne BRĪDINĀJUMS: Papildus skābeklis atvieglo piesātinājuma samazināšanās shēmu. Pacienta elpošanas traucējumi var būt proporcionāli daudz smagāki pirms shēma parādās piesātinājuma tendencē. Saglabājiet modrību, kad uzraugāt pacientu, kas saņem papildu skābekļa padevi. BRĪDINĀJUMS: Trauksmes robežsliekšņu iestatāmos līmeņus mainiet tikai kvalificēta klīniskā darbinieka uzraudzībā. BRĪDINĀJUMS: Neveiciet priekšiestatīšanu ar atšķirīgiem vai neatbilstošiem trauksmju ierobežojumiem tam pašam vai līdzīgam aprīkojumam jebkurā atsevišķā laukā, jo tas var kaitēt pacienta drošībai. BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai SPD parametru pieaugušiem pacientiem. Neizmantojiet to Neonate (Jaundzimušiem) pacientiem. Neonate (Jaundzimušo) režīmā, SPD parametrs paliek OFF (izslēgts). Piesardzības paziņojums: Neiestatiet trauksmju ierobežojumus uz ekstrēmām vērtībām, kas padara pārraudzības sistēma nederīgu. nodrošiniet, ka trauksmju ierobežojumi ir atbilstoši katram pacientam. Piesardzības paziņojums: Parametra SPD lietošana neizmaina vajadzību iestatīt sliekšņu vērtības, kas atbilstošas uzraugāmajam pacientam. Izvēlieties standarta pārraudzības sistēmas trauksmju ierobežojumus pieaugušajiem vai jaundzimušajiem. Atsauce Lai iestatītu trauksmes režīmu, p. 4-32, pieaugušo vai neonate (jaudzimušo) režīmu iestatīšanai. Pārraudzības sistēma tiek piegādāta ar ražotāja noklusējuma iestatījumiem. Ražotāja noklusējuma iestatījumi iedalās divās grupās: pieaugušo un neonate (jaundzimušo). Pārraudzības sistēma automātiski izmanto pieaugušo-pediatriskos trauksmes ierobežojumu iestatījumus pie barošanas ieslēgšanas. Jebkādas pagaidu izmaiņas ALARM LIMITS izvēlnē paliek aktīvas tik ilgi, kamēr izslēgšanās vai strāvas zudumu ilgums nepārsniedz 30 sekundes. Nodrošiniet, lai kvalificēts apkalpes speciālists iestata iestādes noklusējuma iestatījumus, kas atšķiras no ražotāja noklusējuma iestatījumiem kā aprakstīts Apkopes rokasgrāmatā. Operatora rokasgrāmata 4-17

60 Ekspluatācija Piezīme: Spēja regulēt trauksmes ierobežojumu iestatījumus var tikt iespējota vai atiespējota no kvalificēta servisa personāla puses kā aprakstīts Apkopes rokasgrāmatā. Attēls 4-4. ALARM LIMITS izvēlnes opcijas Ražotāja noklusējuma trauksmes ierobežojumu iestatījumi un parametri SpO2 Ierobežojumi Pieaugušo noklusētais augšējais ierobežojums ir 100% un apakšējais ierobežojums ir 85%. Neonate noklusētais augšējais ierobežojums ir 95% un apakšējais ierobežojums ir 85%. Ja ir iespējots neonate režīms, tad starp sliekšņu iestatījumu vērtībām parādīsies ikona NEO. Katru reizi, kad pacienta piesātinājums pārkāpj šos trauksmju ierobežojumus, atskan trauksme. Atsauce Lai iestatītu pagaidu SpO2 un pulsa ātruma trauksmju ierobežojumu iestatījumus, p Pulsa ātruma ierobežojumi Pieaugušo augšējais noklusējuma ierobežojums ir 170 sitieni minūtē un apakšējais ierobežojums ir 40 sitieni minūtē. Jaundzimušo augšējais noklusējuma ierobežojums ir 190 sitieni minūtē un apakšējais ierobežojums ir 90 sitieni minūtē. Ja ir iespējots neonate (jaundzimušo) režīms, tad starp sliekšņu iestatījumu vērtībām parādīsies ikona NEO. Katru reizi, kad pacienta pulsa ātrums pārsniedz šos trauksmju ierobežojums, atskan trauksme. Atsauce Lai iestatītu pagaidu SpO2 un pulsa ātruma trauksmju ierobežojumu iestatījumus, p Operatora rokasgrāmata

61 Lietotāja saskarne SatSeconds Trauksmju pārvaldīšana Pieaugušo noklusējuma SatSeconds vērtība ir 100 SatSeconds. Jaundzimušo noklusējuma SatSeconds vērtība ir OFF (izslēgts). Katru reizi, kad tiek pārsniegti SatSeconds trauksmju limiti, atskan trauksme. Atsauce Lai iestatītu SatSeconds trauksmes ierobežojumu, p Piesātinājuma shēmas noteikšana (SPD) Parametrs SPD trauksme nav indicēts lietošanai pediatriskiem pacientiem, taču paredzēts tikai pieaugušiem pacientiem. Šī opcija nav pieejama jaundzimušajiem. Pieaugušo noklusējuma SPD trauksmes jutīgums ir vērtība viens (1) visjutīgākajiem uz piesātinājuma samazināšanās shēmām. Atsauce Lai iestatītu OxiMax SPD trauksme (SPD) jutīgumu, p Kad SPD trauksme parametrs ir iespējots, tad SatSeconds parametrs tiek automātiski iespējots ar iestatījumu 100. Pulse Rate Delay (Pulsa biežuma aizkaves) parametrs Lietojiet pulsa ātruma aizkaves parametru, lai atšķirtu klīniski nozīmīgas trauksmes no viltus trauksmēm. Noklusētais iestatījums ir OFF (Izslēgts). Atsauce Pulse Rate Delay trauksmes pārvaldīšanas parametra ierobežojumi, p Īslaicīgi trauksmes ierobežojumi Sākotnējās vērtības ierobežojumu ekrānā ir ražotāja noklusētie iestatījumi vai arī ir iestāžu noklusējuma iestatījumi, ko iestatījis kvalificēts servisa personāls. Atsauce Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi, p Jebkādas izmaiņas šiem iestatījumiem ir īslaicīgas, iestatījumi atgriežas uz ražotāja vai iestādes noklusējuma vērtībām pēc iekārtas pārstartēšanas cikla. Piezīme: Ierobežojumu izmaiņas paliek spēkā tik ilgi kamēr pārraudzības sistēma saglabā strāvas padevi, taču atgriežas uz ražotāja vai iestādes noklusējuma ierobežojumu iestatījumiem pie iekārtas izslēgšanas. Iestāžu noklusējuma vērtības drīkst konfigurēt un saglabāt tikai kvalificēts apkalpes personāls kā aprakstīts Apkopes rokasgrāmatā. Lai iestatītu pagaidu SpO2 un pulsa ātruma trauksmju ierobežojumu iestatījumus 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet ALARM LIMITS 3. Izvēlieties SpO2 vai PULSE RATE. Visām apakšējā sliekšņa vērtībām jābūt vismaz par vienu ciparu zemākām nekā augšējā ierobežojuma sliekšņa vērtībām, tāpēc vispirms izmainiet apakšējos sliekšņus. Noklusējuma ierobežojumu iestatījumi ir atkarīgi no izvēlētā pacienta režīma. 4. Slidiniet joslu uz augšu vai uz leju, līdz sasniegta vēlamā vērtība. Operatora rokasgrāmata 4-19

62 Ekspluatācija Attēls 4-5. Trauksmju ierobežojumu iestatījumu regulēšana 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. 6. Pārliecinieties par to, lai atlasītā ierobežojuma vērtība parādās attiecīgajā ierobežojuma zonā SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametru ierobežojumi Maziem vai īsiem SpO2 ierobežojumu vērtību pārkāpumiem izmantojiet parametru, lai samazinātu viltus trauksmes. SatSeconds ikona Ar iespējotu parametru, SatSeconds apļa ikona aizpildās pulksteņa rādītāju kustības virzienā, ja trauksmes pārvaldības sistēma detektē SpO2 nolasījumus ārpus ierobežojumu iestatījumiem. Apļa ikona iztukšojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, kad SpO2 nolasījumi nepārsniedz ierobežojumus. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan vidējas prioritātes trauksme Operatora rokasgrāmata

63 Lietotāja saskarne SatSeconds tendences dati Tendenču vēsture tver SatSeconds pārsniegumus un identificē katru SatSeconds trauksmes aktivizācijas periodu. Aprūpētājiem jāapskata dati, lai izpētītu SatSeconds pārsniegumus tendenču datu vēsturē. Atsauce Reāllaika tendenču dati, p SatSeconds trauksmes SatSeconds trauksmes iestatījumi ietver gan skaņas, gan vizuālās trauksmes. a. Skaņas trauksme Kad atskan skaņas trauksme, pārraudzības sistēma turpina trauksmi, līdz aprūpētājs nodzēš trauksmi. b. Vizuāls trauksmes signāls Kad SatSeconds atgadās trauksme, mirgo vidējas prioritātes trauksmes ziņojums. Lai iestatītu SatSeconds trauksmes ierobežojumu 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet ALARM LIMITS 3. Nospiediet SATSECONDS. 4. Izvēlieties vēlamo ierobežojumu. Izvēles ir 10, 25, 50, 100 SatSeconds vai OFF (izslēgts). Noklusējuma iestatījums ir 100. Attēls 4-6. Iestatījums SatSeconds trauksmes ierobežojumi 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. 6. Pārbaudiet vai atlasītā ierobežojuma vērtība zem SatSeconds apļa ikonas atbilst vēlamajai tikko iestatītajai ierobežojuma vērtībai. Operatora rokasgrāmata 4-21

64 Ekspluatācija Piezīme: Spēja regulēt SatSeconds noklusējuma iestatījumus var tikt iespējota vai atspējota no kvalificēta personāla puses kā aprakstīts Apkopes rokasgrāmatā. Piezīme: Nospiediet HELP, lai parādītu SatSeconds trauksmes palīdzības dialogu. OxiMax SPD trauksmes parametru ierobežojumi BRĪDINĀJUMS: Papildus skābeklis atvieglo piesātinājuma samazināšanās shēmas. Pacienta elpošanas traucējumi var būt proporcionāli daudz smagāki pirms shēma parādās piesātinājuma tendencē. Saglabājiet modrību, kad uzraugāt pacientu, kas saņem papildu skābekli. BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai SPD parametru pieaugušiem pacientiem. Neizmantojiet to neonate (jaundzimušiem) pacientiem. Neonate (Jaundzimušo) režīmā, SPD parametrs paliek OFF (izslēgts). Atsauce OxiMax SPD trauksmes parametrs, p , specifiskai informācijai par to kā SPD parametrs darbojas. Parametrs SPD var tikt atspējots kā iestādes noklusējuma vērtība. Parametrs SPD paziņo informāciju aprūpētājam par piesātinājuma samazināšanās shēmām dažādos veidos. SPD ikona Kad parametrs SPD detektē piesātinājuma samazināšanās shēmas iekš SpO2 tendencēm pieaugušajiem, aprūpētāji tiek brīdināti par šīm shēmām ar vizuālo indikatoru, vai pēc izvēles, ar skaņas trauksmes signālu. Trijstūra ikona priekš SPD parādās uz pārraudzības sistēmas, kad parametrs ir iespējots. Trijstūris aizpildās no apakšas uz augšu, shēmām kļūstot smagākām. Trijstūris iztukšojas no augšas uz apakšu, shēmām kļūstot mazāk smagām. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan trauksme. Ar SPD iespējotu, noklusējuma iestatījums ir ON (Ieslēgts) ar jutīgumu iestatītu uz 1. Parametru iespējams izslēgt LIMITS izvēlnē. Aprūpētāji var izvēlēties no trim trauksmes jutīguma iestatījumiem: 1 (jutīgākais), 2 (vidējs jutīgums) vai 3 (visnejutīgākais), pie kam 1 izraisa trauksmes biežāk un 3 izraisa trauksmes retāk. Ātrums, pie kura SPD ikona piepildās, ir atkarīgs no SPD jutīguma iestatījuma Operatora rokasgrāmata

65 Lietotāja saskarne SPD tendences dati Tendenču vēsture satver SPD shēmas un identificē SatSeconds un SPD trauksmju aktivizācijas periodus. Kad shēmas pārsniedz SPD ierobežojumu, iemirgojas trauksmes ziņojums SPD ALERT. Aprūpētājiem jāapskata dati, lai izpētītu SatSeconds un SPD shēmas tendenču datu vēsturē. Atsauce Reāllaika tendenču dati, p SPD trauksmes SPD trauksmes iestatījumi ietver gan skaņas, gan vizuālās trauksmes. a. Skaņas trauksme Kad atskan skaņas SPD ALERT trauksme, pārraudzības sistēma turpina trauksmi līdz sešām (6) minūtēm no trauksmes brīža vai līdz brīdim, kad aprūpētājs nodzēš trauksmi. b. Vizuāls trauksmes signāls Kad SPD ALERT trauksme atgadās, zemas prioritātes SPD ALERT trauksmes paziņojums iemirgojas. Kad indikators aizpildās, norādot, ka SPD ierobežojums ir sasniegts, atskan skaņas trauksme un iemirgojas trauksmes paziņojums. Noklusētais iestatījums viens (1) ir visjutīgākais piesātinājuma samazinājuma shēmām un tas noved pie biežākām trauksmēm. Mazāk biežām trauksmēm, lietojiet mazāk jutīgu iestatījumu divi (2) vai trīs (3). Piezīme: Lai atspējotu skaņas trauksmes, sazinieties ar kvalificētu servisa tehniķi. Piezīme: Neatpazīti atkārtoti samazinājumi gaisa plūsmā caur augšējo gaisa cauruli atgadās dažos klīniski nozīmīgos scenārijos. Pētījumos tika izmantoti pacienti ar gulēšanas apstāšanās simptomiem, lai validētu SPD trauksmes parametru. Atkārtotu samazinājumu klātbūtne gaisa plūsmā tika ievērtēta izmantojot standarta diagnostisko polisomnogrammu. Pētījumu rezultāti norāda, ka SPD ir jutīgs marķieris atklājot atkārtotus samazinājumus gaisa plūsmā. Piezīme: Pirms izmainīt SPD jutīguma iestatījumus, nodzēsiet visas trauksmes. Piezīme: SPD iespējošana automātiski iestata SatSeconds vērtību uz 100. Lai iestatītu OxiMax SPD trauksme (SPD) jutīgumu SPD jutīguma iestatījums uzstāda slieksni tam, cik jutīga pārraudzības sistēma ir attiecībā uz piesātinājuma samazinājuma shēmām. Operatora rokasgrāmata 4-23

66 Ekspluatācija 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet ALARM LIMITS 3. Nospiediet SPD ALARM LIMITS 4. Atlasiet vēlamo jutīguma iestatījumu. Izvēles ir 1, 2, 3, vai OFF (izslēgts) Noklusējuma iestatījums ir 1. Iestatījums ''viens'' (1) ir visjutīgākais attiecībā uz piesātinājuma samazinājuma shēmām, taču tas var arī novest pie biežākām trauksmēm. Iestatījums ''divi'' (2) ir vidēji jutīgs attiecībā uz piesātinājuma samazinājuma shēmām. Iestatījums ''trīs'' (3) ir vismazāk jutīgs attiecībā uz piesātinājuma samazinājuma shēmām, taču tas var novest pie retākām trauksmēm. Attēls 4-7. SPD jutības iestatīšana 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. 6. Pārbaudiet vai atlasītā jutīguma vērtība zem SPD trijstūra ikonas atbilst vēlamajam ierobežojumam, kas tikko iestatīts. Piezīme: Nospiediet HELP lai parādītu SPD trauksmes palīdzības dialogu tiešsaistes palīdzībai Operatora rokasgrāmata

67 Lietotāja saskarne Pulse Rate Delay trauksmes pārvaldīšanas parametra ierobežojumi Atsauce Pulse Rate Delay trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs, p , specifiskai informācijai par to kā darbojas pulsa ātruma parametrs. Lai lietotu Pulse Rate Delay (pulsa ātruma aizkave) parametru, iestatiet tradicionālo trauksmes pārvaldīšanu, augšējo un apakšējo pulsa ātruma trauksmes ierobežojumus. Pēc tam, iestatiet Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkavi). Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkaves) ierobežojums kontrolē laiku, kurā pulsa ātruma līmenis šķērso abus ierobežojumus, pirms dzirdamā trauksmes skaņas signāla atskanēšanas. Pēc tam, iestatiet Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkavi) 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet ALARM LIMITS. 3. Nospiediet PULSE RATE DELAY. 4. Izvēlieties vēlamo aizkavi. Izvēles ir 5, 10, vai OFF (izslēgts). Iestatījums ''pieci'' (5) vai ''desmit'' (10) nodrošina attiecīgi piecu vai desmit sekunžu trauksmes aizkavi. Noklusētais iestatījums ir OFF (Izslēgts). Attēls 4-8. Pulsa ātruma aizkaves iestatīšana 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. Operatora rokasgrāmata 4-25

68 Ekspluatācija Izvēlne MONITORING HISTORY Lietojiet šo izvēlni, lai pārskatītu vēsturiskus tendenču datus. Gadījumā, ja pārraudzības sistēma atklāj sabojātus tendenču datus, tā paziņo aprūpētājiem ar ziņojumu TREND DATA LOST (tendenču dati zaudēti). Lai pārskatītu vēsturiskus tendenču datus 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet MONITORING HISTORY. 3. Pārskatiet redzamo tendenču lauku. Attēls 4-9. MONITORING HISTORY ekrāns 4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi izmantojot bultiņu taustiņus vai ritināšana joslu jebkādiem papildus vēsturiskiem tendenču datiem. 5. Apskatiet specifiku redzamiem tendenču datiem, pieskaroties ekrānam jums interesējošā vietā. Parādās uznirstošs logs Operatora rokasgrāmata

69 Lietotāja saskarne Attēls Tendenču datu uznirstošais logs 6. Nospiediet CLEAR HISTORY, lai dzēstu tendenču datus un pēc tam apstipriniet vai ATCELIET (CANCEL), lai saglabātu vēsturiskos tendenču datus. 7. Nospiediet EXIT, lai atgrieztos normālā uzraudzības režīmā. SOUND SETTINGS izvēlne Izvēlieties skaļuma līmeņus trauksmēm, pulsa signālam un skaņas efektiem, tos palielinot vai samazinot par 25 procentiem. Piezīme: Jebkāds skaļuma līmeņu regulējums noved pie izdotas skaņas ne tikai, lai norādītu uz izmaiņām, taču arī, lai indicētu skaļruņu un dzirdamā skaņas sigāla funkcionalitāti. Operatora rokasgrāmata 4-27

70 Ekspluatācija Attēls SOUND SETTINGS izvēlnes opcijas Trauksmes skaļums Noregulējiet skaļumu uz vēlamo līmeni, nospiežot mīnus vai plus ikonu. Saglabājiet izmaiņas, lai saglabātu veiktās izmaiņas. Opcijas skaļuma iestatījumiem ir 25, 50, 75, un 100 procenti. Noklusējuma iestatījums ir 75 procenti. Dažas iestādes var ļaut aprūpētājiem atspējot dzirdamās trauksmes. Pulsa signāla skaļums Noregulējiet skaļumu uz vēlamo līmeni, nospiežot mīnus vai plus ikonu. Saglabājiet izmaiņas, lai saglabātu veiktās izmaiņas. Opcijas skaļuma iestatījumiem ir OFF (Izslēgts), 25, 50, 75, un 100 procenti. Noklusējuma iestatījums ir 50 procenti. Pogas klikšķa skaļums Noregulējiet skaļumu uz vēlamo līmeni, nospiežot mīnus vai plus ikonu. Saglabājiet izmaiņas, lai saglabātu veiktās izmaiņas. Opcijas skaļuma iestatījumiem ir OFF (Izslēgts), 25, 50, 75, un 100 procenti. Noklusējuma iestatījums ir 50 procenti. DISPLAY SETTINGS izvēlne BRĪDINĀJUMS: pārraudzības sistēma ir paredzēta tikai kā papildinājums pacientu novērtēšanā. Tā jālieto saistībā ar klīniskajām pazīmēm un simptomiem Operatora rokasgrāmata

71 Lietotāja saskarne Piezīme: Aprūpētāji var novērot pacientu attālināti. Atsauce Izmantojot medmāsas izsaukuma zvana savienojumu, p Iestādēm, kas ļauj aprūpētājiem izslēgt visus skaņas trauksmes signālus un samazināt vai izslēgt fona apgaismojuma spilgtumu, nevajadzētu samazināt gan skaņas, gan vizuālos signālus, ja neizmanto attālās uzraudzības sistēmu. Lietojot tālvadības uzraudzības sistēmu, aprūpētājiem tik un tā jābūt modriem, ik pa laikam izvērtējot pacientus. Lietojiet šo izvēlni, lai kontrolētu pārraudzības sistēmas uzraudzības izkārtojuma opcijas un ekrāna spilguma opciju. Attēls DISPLAY SETTINGS izvēlnes opcijas Monitoring Layout (Uzraudzības izkārtojums) Izvēlaties vēlamo uzraudzības ekrāna izkārtojumu no pieejamajām opcijām. Pleth only (tikai pl-gr.), Pleth and trend (pl-gr. un tendences) vai Blip layouts (pulsāciju izkārtojumi). Noklusētais iestatījums ir Pleth skats a. PLETH izkārtojums Atveriet pletismogrāfisko (pl-gr.) viļņveidu displeja skatu. Atsauce Pleth View (Pl-gr. skats), p b. TREND izkārtojums Atveriet tendenču datu displeja skatu. Atsauce Reāllaika tendenču skats (Trend) View, p c. PLETH un TREND izkārtojums Atveriet sadalīto ekrānu, kas satur gan pletismogrāfiskos (pleth) viļņveidus gan tendenču datus vienlaicīgi. Atsauce Kombinētais Pl-gr. un tendences skats (Trend View), p d. NUMBERS ONLY (BLIP) izkārtojums Atveriet pulsācijas joslas displeja skatu. Atsauce Skata Blip (Pulsācijas) (tikai skaitļi) izmantošana, p Operatora rokasgrāmata 4-29

72 Ekspluatācija Ekrāna spilgtums Noregulējiet ekrāna spilgtumu pārraudzības sistēmai, lai pielāgotos katrai individuālai situācijai. Šī opcija nepaliek pēc izslēgšanas/ ieslēgšanas cikla, taču atgriežas uz noklusējuma spilgtumu. Dažas iestādes var ļaut aprūpētājiem atspējot dzirdamās trauksmes izlēdzot ekrāna spilgtumu uz OFF (izslēgts). Lai noregulētu ekrāna spilgtumu 1. Atrodoties normālā uzraudzības režīmā nospiediet MENU. 2. Nospiediet DISPLAY SETTINGS. 3. Nospiediet SCREEN BRIGHTNESS. 4. Palieliniet vai samaziniet, lai iegūtu vēlamo fona spilgtumu. Piezīme: Ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem, fons automātiski ieslēdzas, ja tas ir aptumšots: Nospiežot uzraudzīšanas ekrānu Jebkuru trauksmi, ja vien WAKE DISPLAY ON ALARM (uzmodināt displeju pie trauksmes) iestatījums nav iestatīts uz OFF (izslēgts) 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. MONITORING SETTINGS Izvēlne Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu trauksmes režīmu, atbildes režīmu vai iestādes laiku un datumu Operatora rokasgrāmata

73 Lietotāja saskarne Attēls MONITORING SETTINGS izvēlnes opcijas Alarm mode (Trauksmes režīms) Lietojiet, lai iestatītu trauksmes iestatījumus pieaugušo un pediatriskiem pacientiem vai jaundzimušiem. Noklusējuma trauksmes režīms ir ADULT (pieaugušo), kam nav nekādu indikatoru. Atsauce Lai iestatītu trauksmes režīmu, p a. Adult Alarm Mode (Pieaugušo trauksmes režīms) Šis trauksmes režīms uzstāda pieaugušo augšējo un apakšējo noklusējuma trauksmes sliekšņu iestatījumus. b. Neonate Alarm Mode (Jaundzimušo trauksmes režīms) Šis trauksmes režīms uzstāda jaundzimušo augšējo un apakšējo noklusējuma trauksmes sliekšņu iestatījumus. Kad lietotāji atlasa jaundzimušo trauksmes režīmu, NEO indikators parādās starp attiecīgo trauksmes ierobe žojumu sliekšņu vērtībām. Response Mode (atbildes režīms) Atbildes režīms iedibina ātrumu, kādā pārraudzības sistēma atbild uz izmaiņām SpO2 piesātinājuma līmeņos, taču neietekmē pulsa ātruma kalkulāciju vai tendenču datu ierakstīšanu, kas notiek vienas sekundes intervālos. Tomēr atbildes režīms var ietekmēt SPD trauksmes atskanēšanu. Noklusējuma atbildes režīms ir NORMAL (normāls) Atsauce Lai iestatītu atbildes režīmu, p a. Normal Response Mode (Normāls atbildes režīms) Atbild uz izmaiņām asins skābekļa piesātinājumā piecu (5) līdz septiņu (7) sekunžu laikā. Operatora rokasgrāmata 4-31

74 Ekspluatācija b. Fast Response Mode (Ātrais atbildes režīms) Atbild uz izmaiņām asins skābekļa piesātinājumā līmeņos divu (2) līdz četru (4) sekunžu laikā. Tas var būt īpaši noderīgi situācijās, kur nepieciešama cieša uzraudzība. Ikona Fast Response Mode (Ātrais atbildes režīms) slīprakstā parādās blakus SpO2 vērtībai. Piezīme: Atrodoties FAST (ātrās) atbildes režīmā, pārraudzības sistēma var izraisīt vairāk SpO2 un pulsa ātruma trauksmes. Atbildes režīms var arī ietekmēt SPD trauksmes ieslēgšanos. Time and Date (Laiks un datums) Lietojiet, lai iestatītu laiku, datumu un datuma formātu. Atsauce Lai iestatītu datumu un laiku., p Alarm Silence Duration (Trauksmes apklusināšanas ilgums) Lietojiet, lai iestatītu kopējo laiku, kas piešķirts trauksmes apklusināšanai. Atsauce Lai iestatītu trauksmes apklusināšanas ilgumu, p Lai iestatītu trauksmes režīmu 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet MONITORING SETTINGS. 3. Nospiediet ALARM MODE. 4. Izvēlieties NEONATE ALARM SETTINGS (jaundzimušo trauksmes iestatījumi). Noklusējuma iestatījums ir ADULT ALARM SETTINGS (pieaugušo trauksmes iestatījumi). Attēls Atlasot Adult un Pediatric vai Neonate Alarm Mode 4-32 Operatora rokasgrāmata

75 Lietotāja saskarne 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. 6. Pārbaudiet vai NEO ikona parādās starp augšējo un apakšējo trauksmes robežsliekšņu iestatījumiem. 7. Lietojiet to pašu procedūru, lai atgrieztos atpakaļ uz ADULT ALARM SETTINGS, izvēloties šo opciju 4. solī un pārbaudot vai NEO ikona vairs nav redzama solī Nr. 6. Lai iestatītu atbildes režīmu 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet MONITORING SETTINGS. 3. Nospiediet RESPONSE MODE. Attēls Response Mode atlases ekrāns 4. Izvēlieties FAST (Ātrās) atbildes režīmu. Noklusējuma iestatījums ir NORMAL (Normāls) atbildes režīms. 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. 6. Pārliecinieties vai blakus SpO2 vērtībai parādās ikona FAST. 7. Lietojiet to pašu procedūru, lai atgrieztos uz NORMAL iestatījumu, izvēloties šo opciju priekš soļa Nr. 4 un pārbaudot vai FAST ikona vairs nav redzama solī Nr. 6. Operatora rokasgrāmata 4-33

76 Ekspluatācija Lai iestatītu datumu un laiku. 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet MONITORING SETTINGS. 3. Nospiediet TIME AND DATE. 4. Atlasiet vēlamo lauku laikam vai datumam. Attēls Time and Date izvēles ekrāns 5. Palieliniet vai samaziniet, lai iestatītu pareizās vērtības. 6. Atlasiet vēlamo datuma formātu, atkārtoti nospiežot DATE FORMAT lauku, lai ritinātu cauri dažādām formātu opcijām, līdz atrodat vēlamo. Opcijas ir noklusējuma DD/MM/GG formāts vai alternatīvie MM/DD/GG vai GG/MM/DD formāti. 7. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu Operatora rokasgrāmata

77 Lietotāja saskarne Lai iestatītu trauksmes apklusināšanas ilgumu 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet MONITORING SETTINGS. 3. Nospiediet ALARM SILENCE DURATION. 4. Atlasiet vēlamo sekunžu skaitu: 30, 60, 90, vai OFF (izslēgts). Attēls Trauksmes apklusināšanas perioda ilguma ekrāns 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. Izvēlne CONNECTIVITY SETTINGS (Savienojamības iestatījumi) Lietojiet šo izvēlni, lai atlasītu pareizo komunikācijas protokolu pārraudzības sistēma pievienošanai pie ārējām iekārtām. Pārraudzības sistēma nodrošina pie gultas esošā monitora komunikāciju saskarnes veidošanai ar norādītajiem protokoliem. Operatora rokasgrāmata 4-35

78 Ekspluatācija Attēls CONNECTIVITY SETTINGS izvēlnes opcijas Oxinet Nodrošina elastīgu savienojamību ar Oxinet sistēmu. Opcijas ietver variantus priekš WLAN, LAN un Serial, kā arī Disconnected. Noklusējuma iestatījums ir DISCONNECTED. Serial Nodrošina elastīgu savienojamību ar seriālo portu. Opcijas ietver ASCII, Clinical, variantus priekš SPDout, Philips un OFF. Noklusējuma iestatījums ir ASCII, pie 9600 bodu ātruma. Tabula 4-4. Seriālās savienojamības protokoli Komunikācijas protokols Datu pārraides ātrums ASCII Clinical Philips Vuelink SPDout Nurse Call (Medmāsas izsaukšana) Nodrošina savienojamību ar Nurse Call (Medmāsas izsaukšanas) savienojumu. Nodrošiniet, ka šeit nav dzirdama trauksme. Pēc tam izvēlieties kādu no opcijām. Noklusējuma iestatījums ir parasti ir augsts (+). Izvēlieties Normally +, lai iestatītu spriegumu no +5 V līdz +12 V līdzstrāvi. Izvēlieties Normally - lai iestatītu spriegumu no -5 V līdz -12 V līdzstrāvi. Spriegumi pārslēdz polaritāti, kad atskan dzirdama trauksme Operatora rokasgrāmata

79 Lietotāja saskarne Izvēlne DATA EXPORT (datu eksports) Lietojiet šo izvēlni, lai iegūtu tendenču datu vēsturi. Tam nepieciešams ārējs USB zibatmiņas ierīce, lai eksportētu tendenču datus. Apskatiet tendenču datu failu izmantojot jebkādu standarta programmatūras pakotņu skaitu, lai analizētu datus, pārskatītu datus un sastādītu ziņojumus no datiem. Izvēlne ABOUT THE MONITOR Lietojiet šo izvēlni, lai iegūtu modeļa numuru un aparatūrprogrammatūras revīzijas līmeņa informāciju pirms sazināties ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi. Monitor Information (Monitora informācija) Šis lauks satur pārraudzības sistēma modeļa numuru un sērijas numuru. Software information (Programmatūras informācija) Sis lauks satur programmatūras versiju un pašreizējo aparatūrprogrammatūras revīziju, kas darbojas uz pārraudzības sistēma. Parameter Information (Parametru informācija) Šis lauks satur parametra nosaukumu un numuru. Network Information (Tīkla informācija) Šis lauks satur LAN un WLAN IP adreses Uzraudzīšanas ekrāna izkārtojuma opcijas Atlasiet vēlamo metodi reāllaika datu apskatei. Atsauce Uzraudzības ekrāna izvēle, p Izvēles saglabājas līdz barošanas cikla beigām vai tik ilgi, kamēr lietotāji manuāli izvēlas citu uzraudzīšanas ekrānu no uzraudzības izkārtojuma opcijām. Operatora rokasgrāmata 4-37

80 Ekspluatācija Attēls Monitoring Layout opcijas Pleth View (Pl-gr. skats) Lietojiet šo uzraudzīšanas ekrānu vizuālai uzraudzības informācijai viļņveidā. Pletismogrāfiskais (pl-gr.) uzraudzīšanas ekrāns satur "wiper bar" ("slaucītāja joslas") pletismogrāfisko viļņveidu. Pletismogrāfiskie viļņveidi ar maksimālajām amplitūdām mazākām kā desmit pulsa amplitūdas vienības (PAU) ir saistīti cits ar citu. Atsauce Darbību teorija, p. 10-1, lai atrastu aprakstu par pletismogrāfisko viļņveidu. Šis skats arī atspoguļo pašreizējo mērāmo SpO2 un pulsu ātrumus, kā arī norāda augšējo un apakšējo ierobežojumu iestatījumus. Kad pārraudzības sistēma nav pievienota pie maiņstrāvas barošanas avota, tā darbojas no iekšējā akumulatora. Akumulatora uzlādes mērierīce rāda atlikušo iekšējā akumulatora uzlādes līmeni. SatSeconds parametrs Maziem vai īsiem SpO2 ierobežojumu vērtību pārkāpumiem izmantojiet SatSeconds parametru, lai samazinātu nenozīmīgas trauksmes. Ar SatSeconds parametru iespējotu, uzraudzīšanas ekrāns ietver apļa ikonu un tā iestatījumu. SatSeconds trauksmes ierobežojumu vērtība parādās tieši zem apļa ikonas. Kad SatSeconds parametrs ir iespējots, tad apļa ikona aizpildās pulksteņa rādītāju kustības virzienā, jo trauksmes pārvaldības sistēma nosaka SpO2 nolasījumus ārpus iestatītajiem ierobežojumiem. Rinķveida ikona iztukšojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, kad SpO2 nolasījumi nepārsniedz ierobežojumus. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan vidējas prioritātes trauksme. Atsauce SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametru ierobežojumi, p Operatora rokasgrāmata

81 Lietotāja saskarne SPD parametrs Lietojiet SPD trauksme (SPD) parametru, lai noteiktu piesātinājuma samazināšanās shēmas SpO2 tendencē pieaugušajiem. Izmantojot SPD trauksme parametru, tiek aktivizēts arī SatSeconds parametrs. Ar SPD parametru iespējotu, uzraudzīšanas ekrāns ietver gan trijstūra, gan apļa ikonas un to iestatījumus. SPD trauksmes ierobežojumu vērtība parādās tieši zem trijstūra ikonas. Kad SPD parametrs ir iespējots, trijstūra ikona aizpildās no apakšas uz augšu, attīstoties piesātinājuma samazinājuma shēmām. Trijstūris iztukšojas no augšas uz apakšu, jo shēmas izzūd. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan zemas prioritātes trauksme. Pārraudzības sistēma izdos SPD trauksmi ātrāk, ja SPD trauksmes jutīgums ir iestatīts uz noklusējuma vērtību "viens'' (1). Mazāk jutīgs iestatījums izraisa retākas trauksmes. Atsauce OxiMax SPD trauksmes parametru ierobežojumi, p Attēls Tikai pl-gr. skats Lai izvēlētos pl-gr. skatu 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet DISPLAY SETTINGS. 3. Nospiediet MONITORING LAYOUT (Uzraudzības izkārtojums). 4. Izvēlieties PLETH ONLY. 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. Operatora rokasgrāmata 4-39

82 Ekspluatācija Reāllaika tendenču skats (Trend) View Lietojiet šo uzraudzīšanas ekrānu vizuālai uzraudzības informācijai, saistībā ar reāllaika tendencēm. Tendenču datu diagrammas automātiski atjaunojas, tiklīdz pārraudzības sistēma aprēķina katru jaunu tendences punktu, kur intervāls starp aprēķiniem tiek bāzēts uz izvēlētās laika skalas. Reāllaika tendences uzraudzīšanas ekrāns ietver SpO2 un/vai pulsa ātruma tendenču datu diagrammas, pašreizējo izmērīto SpO2 un pulsa ātrumus. Tas arī ietver akumulatora uzlādes mērierīci, ja ierīce darbojas no akumulatora barošanas. Katru reizi, kad pārraudzības sistēma uztver pulsu, iemirgojas sirds ikona. Gadījumā, ja pārraudzības sistēma atklāj sabojātus tendenču datus, tā paziņo aprūpētājiem ar ziņojumu TREND DATA LOST (tendenču dati zaudēti). Šis skats arī atspoguļo pašreizējo mērāmo SpO2 un pulsu ātrumus, kā arī norāda augšējo un apakšējo ierobežojumu iestatījumus. Kad pārraudzības sistēma nav pievienota pie maiņstrāvas barošanas avota, tā darbojas no iekšējā akumulatora. Akumulatora uzlādes mērierīce rāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni. SatSeconds parametrs Maziem vai īsiem SpO2 ierobežojumu vērtību pārkāpumiem izmantojiet SatSeconds parametru, lai samazinātu nenozīmīgas trauksmes. Ar SatSeconds parametru iespējotu, uzraudzīšanas ekrāns ietver apļa ikonu un tā iestatījumu. SatSeconds trauksmes ierobežojumu vērtība parādās tieši zem apļa ikonas. Kad SatSeconds parametrs ir iespējots, tad apļa ikona aizpildās pulksteņrādītāju kustības virzienā, jo trauksmes pārvaldības sistēma nosaka SpO2 nolasījumus ārpus ierobežojumu iestatījumiem. Rinķveida ikona iztukšojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, kad SpO2 nolasījumi nepārsniedz ierobežojumus. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan vidējas prioritātes trauksme. Atsauce SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametru ierobežojumi, p SPD parametrs Lietojiet SPD trauksme (SPD) parametru, lai noteiktu piesātinājuma samazināšanās shēmas SpO2 tendencēs pieaugušajiem. Izmantojot SPD trauksme parametru, tiek aktivizēts arī SatSeconds parametrs. Ar SPD parametru iespējotu, uzraudzīšanas ekrāns ietver gan trijstūra, gan apļa ikonas un to iestatījumus. SPD trauksmes ierobežojumu vērtība parādās tieši zem trijstūra ikonas. Kad SPD parametrs ir iespējots, trijstūra ikona aizpildās no apakšas uz augšu, attīstoties piesātinājuma samazinājuma shēmām. Trijstūris iztukšojas no augšas uz apakšu, jo shēmas izzūd. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan zemas prioritātes trauksme. Pārraudzības sistēmā atskanēs SPD trauksme ātrāk, ja SPD trauksmes jutīgums ir iestatīts uz noklusējuma vērtību "viens'' (1). Mazāk jutīgs iestatījums izraisa retākas trauksmes. Atsauce OxiMax SPD trauksmes parametru ierobežojumi, p Operatora rokasgrāmata

83 Lietotāja saskarne Izolāta oksigenācijas (SpO2) vai pulsa tendenču dati, vai skatiet tos abus kopā (SpO2 + Pulss). Attēls Tikai reāllaika tendenču skats Lai izvēlētos tendences skatu 1. Normālā uzraudzības režīmā, nospiediet MENU. 2. Nospiediet DISPLAY SETTINGS. 3. Nospiediet MONITORING LAYOUT. 4. Atlasiet TREND ONLY opciju. 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. Lai izvēlētos attēlotās tendences datu tipu 1. Izpildiet soļus, kas norādīti tendences atlasei uzraudzīšanas ekrānā. 2. Nospiediet tendences datu laika skalas pogu. Atsauce Pārraudzības ekrāns, p Atlasiet vienu no SELECT TRENDS opcijām. Noklusējumā tiek rādīts SpO2 ONLY, taču aprūpētāji var izvēlēties no SpO2 ONLY, PULSE ONLY, un SpO2 AND PULSE. Operatora rokasgrāmata 4-41

84 Ekspluatācija Attēls Uzraudzības tendenču opcijas Dubults (SpO2 un pulss) opcija Apskatiet vienlaicīgi oksigenācijas (SpO2) un pulsa (PULSE) tendenču datus noteiktā laika periodā. Attēls Dubulti (SpO2 un pulss) tendenču dati, 15 minūtes SpO2 tikai opcija Izolē oksigenācijas (SpO2) tendenču datus uz noteiktu laika ilgumu. Svītrotas dzeltenas līnijas indicē trauksmju ierobežojumus Operatora rokasgrāmata

85 Lietotāja saskarne Attēls Tikai SpO2 tendenču dati, 30 minūtes Pulse rate only option (Tikai pulsa ātruma opcija) Izolē pulsa (PR) tendenču datus uz noteiktu laika ilgumu. Svītrotas dzeltenas līnijas indicē trauksmju ierobežojumus. Attēls Tikai pulsa tendenču dati 30 minūtes Lai uzstādītu tendenču datu skalu 1. Izpildiet soļus, kas norādīti tendences atlasei uzraudzīšanas ekrānā. 2. Nospiediet laika pogu tālajā labajā tendenču lauka stūrī. 3. Atlasiet vēlamo tendenču laika skalu. Opcijas ir šādas - 15 minūtes, 30 minūtes, 1 stunda, 2 stundas, 4 stundas, 8 stundas, 12 stundas, 24 stundas un 48 stundas. Noklusējuma iestatījums ir 1 stunda. Operatora rokasgrāmata 4-43

86 Ekspluatācija Kombinētais Pl-gr. un tendences skats (Trend View) Lietojiet šo noklusējuma uzraudzīšanas ekrāns vizuālai uzraudzības informācijai, saistībā gan ar pl-gr., gan reāllaika tendencēm. Pl-gr. lauks satur ''tīrītāja joslas'' pletismogrāfisku viļņveidu. Pletismogrāfiskie viļņveidi ar maksimālajām amplitūdām mazākām kā desmit pulsa amplitūdas vienības (PAU) ir saistīti cits ar citu. Atsauce Darbību teorija, p. 10-1, lai atrastu aprakstu par pletismogrāfisko viļņveidu. Reāllaika tendences lauks var ietvert SpO2 un/vai pulsa ātruma tendenču datu diagrammas, atkarībā no lietotāja izvēles. Noklusējuma opcija ir, lai apskatītu gan SpO2, gan pulsa ātruma tendenču datu diagrammas. Tendenču datu diagrammas automātiski atjauninās, jo pārraudzības sistēmā tiek aprēķināts ikviens jaunais tendences punkts, kur intervāls starp aprēķiniem ir balstīts uz atlasīto laika skalu. Šī shēma arī atspoguļo pašreizējo mērāmo SpO2 un pulsu ātrumus, kā arī norāda augšējos un apakšējos iestatītos ierobežojumus. Kad pārraudzības sistēma nav pievienota pie maiņstrāvas barošanas avota, tā darbojas no iekšējā akumulatora. Akumulatora uzlādes mērierīce rāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni. SatSeconds parametrs Maziem vai īsiem SpO2 ierobežojumu vērtību pārkāpumiem izmantojiet SatSeconds parametru, lai samazinātu nenozīmīgas trauksmes. Ar SatSeconds parametru iespējotu, uzraudzīšanas ekrāns ietver apļa ikonu un tā iestatījumu. SatSeconds trauksmes ierobežojumu vērtība parādās tieši zem apļa ikonas. Kad SatSeconds parametrs ir iespējots, tad apļa ikona aizpildās pulksteņa rādītāju kustības virzienā, jo trauksmes pārvaldības sistēma nosaka SpO2 nolasījumus ārpus iestatītajiem ierobežojumiem. Rinķveida ikona iztukšojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, kad SpO2 nolasījumi nepārsniedz ierobežojumus. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan vidējas prioritātes trauksme. Atsauce SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametru ierobežojumi, p SPD parametrs Lietojiet SPD trauksmes (SPD) parametru, lai noteiktu piesātinājuma samazināšanās shēmas SpO2 tendencēs pieaugušajiem. Izmantojot SPD trauksmes parametru, tiek aktivizēts arī SatSeconds parametrs. Ar SPD parametru iespējotu, uzraudzīšanas ekrāns ietver gan trijstūra, gan apļa ikonas un to iestatījumus. SPD trauksmes ierobežojumu vērtība parādās tieši zem trijstūra ikonas. Kad SPD parametrs ir iespējots, trijstūra ikona Trijstūris iztukšojas no augšas uz apakšu, jo shēmas izzūd. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan zemas prioritātes trauksme. Pārraudzības sistēmā atskanēs SPD trauksme ātrāk, ja SPD trauksmes jutīgums ir iestatīts uz noklusējuma vērtību "viens'' (1). Mazāk jutīgs iestatījums izraisa retākas trauksmes. Atsauce OxiMax SPD trauksmes parametru ierobežojumi, p Operatora rokasgrāmata

87 Lietotāja saskarne Attēls Kombinētais Pl-gr. un Trend skats Lai izvēlētos pl-gr. un trend skatu 1. Atrodoties normālā uzraudzības režīmā nospiediet MENU. 2. Nospiediet DISPLAY SETTINGS. 3. Nospiediet MONITORING LAYOUT (Uzraudzības izkārtojums). 4. Atlasiet opciju PLETH AND TREND. 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu. Skata Blip (Pulsācijas) (tikai skaitļi) izmantošana Lietojiet šo uzraudzīšanas ekrāns vizuālai uzraudzības informācijai pulsācijas joslā (tikai skaitļu) formā. Šis skats arī atspoguļo pašreizējo mērāmo SpO2 un pulsu ātrumus, kā arī indicē augšējo un apakšējo ierobežojumu iestatījumus. Kad pārraudzības sistēma nav pievienota pie maiņstrāvas barošanas avota, tā darbojas no iekšējā akumulatora. Akumulatora uzlādes mērierīce rāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni. SatSeconds parametrs Maziem vai īsiem SpO2 ierobežojumu vērtību pārkāpumiem izmantojiet SatSeconds parametru, lai samazinātu nenozīmīgas trauksmes. Ar SatSeconds parametru iespējotu, uzraudzīšanas ekrāns ietver apļa ikonu un tā iestatījumu. SatSeconds trauksmes ierobežojumu vērtība parādās tieši zem apļa ikonas. Kad SatSeconds parametrs ir iespējots, tad apļa ikona aizpildās pulksteņa rādītāju kustības virzienā, jo trauksmes pārvaldības sistēma nosaka SpO2 nolasījumus ārpus iestatītajiem ierobežojumiem. Apļa ikona iztukšojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, kad SpO2 nolasījumi nepārsniedz ierobežojumus. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan vidējas prioritātes trauksme. Atsauce SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametru ierobežojumi, p Operatora rokasgrāmata 4-45

88 Ekspluatācija SPD parametrs Lietojiet SPD trauksmes (SPD) parametru, lai noteiktu piesātinājuma samazināšanās shēmas SpO2 tendencēs pieaugušajiem. Izmantojot SPD trauksme parametru, tiek aktivizēts arī SatSeconds parametrs. Ar SPD parametru iespējotu, uzraudzīšanas ekrāns ietver gan trijstūra, gan apļa ikonas un to iestatījumus. SPD trauksmes ierobežojumu vērtība parādās tieši zem trijstūra ikonas. Kad SPD parametrs ir iespējots, trijstūra ikona aizpildās no apakšas uz augšu, attīstoties piesātinājuma samazinājuma shēmām. Trijstūris iztukšojas no augšas uz apakšu, jo shēmas izzūd. Ja ikona piepildās pilnībā, atskan zemas prioritātes trauksme. Pārraudzības sistēmā atskanēs SPD trauksme ātrāk, ja SPD trauksmes jūtīgums ir iestatīts uz noklusējuma vērtību "viens'' (1). Mazāk jutīgs iestatījums izraisa retākas trauksmes. Atsauce OxiMax SPD trauksmes parametru ierobežojumi, p Attēls Pulsācijas (tikai skaitļu) skats Lai izvēlētos pulsācijas (tikai skaitļu) skatu 1. Atrodoties normālā uzraudzības režīmā nospiediet MENU. 2. Nospiediet DISPLAY SETTINGS. 3. Nospiediet MONITORING LAYOUT. 4. Atlasiet opciju PLETH AND TREND. 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu atlasīto iestatījumu Operatora rokasgrāmata

89 Lietotāja saskarne Trauksmes pārvaldības un statusa paziņojumi Stāvokļa lauks uzraudzīšanas ekrāna augšā satur informāciju, kas raksturo vispārējo pārraudzības sistēmas stāvokli un jebkādas aktīvas trauksmes. Ja vairākas trauksmes parādās lietotāja mijiedarbības ar izvēlni vai dialoglodziņu laikā, saraksts ar trauksmju paziņojumiem savelkas līdz vienai līnijai, parādot kopējo pašreiz aktīvo trauksmju skaitu. Trauksmes ziņojuma atcelšanai vai nerādīšanai ir nepieciešama lietotāja iejaukšanās, turpretim statusa paziņojumiem tā nav nepieciešama. Ziņojums identificē trauksmi vai statusu. Ja tā ir trauksme, tā piedāvā lietotājiem pogu MORE INFO (Vairāk informācijas), kura, kad iepriekš nospiesta, nodrošina detalizētus datus un līdzekļus, kā izlabot situāciju vai nodzēst trauksmi. Pārraudzības sistēma tiek piegādāta ar ražotāja noklusējuma trauksmes ierobežojumu sliekšņiem priekš pieaugušiem-pediatriskiem pacientiem un priekš jaundzimušiem pacientiem. Atsauce Ražotāja noklusējuma trauksmes ierobežojumu iestatījumi un parametri, p Iestādes var izvēlēties iestatīt iestāžu noklusējuma iestatījumus tā, lai tie būtu prioritārāki par ražotāja noklusējuma iestatījumiem. Papildus, lietotāji var arī īslaicīgi izmainīt trauksmju ierobežojumus. Jebkādas īslaicīgas izmaiņas trauksmju ierobežojumu sliekšņiem atgriežas atpakaļ uz noklusējuma trauksmju ierobežojumu iestatījumiem pēc strāvas izslēgšanas/ieslēgšanas cikla. Atsauce Īslaicīgi trauksmes ierobežojumi, p Piezīme: Šeit nav aizkavju, kas saistītas ar jebkādiem trauksmju stāvokļiem, kas pārsniedz desmit (10) sekundes, ja vien nav norādīts citādi. Ziņojumu tipi Ziņojumi sākas statusa lauka augšā un turpinās papildināties uz leju, līdz sasniedz trīs svītras. Piezīme: Ne visām augstas prioritātes trauksmēm ir opcija DISMISS (Nerādīt). Ja tas tā ir, tā ir nopietna kļūda un tad nepieciešams, lai lietotājs atrisinātu šo kļūdu vai atgrieztu pārraudzības sistēma uz Covidien vai kvalificētam servisa tehniskajam darbiniekam. Operatora rokasgrāmata 4-47

90 Ekspluatācija Lietotāja uzvednes vai statusa paziņojumi Lietotāja uzvednes, kas rada nepieciešamību pēc lietotāja iejaukšanās, parādās kā balts teksts uz pelēkas joslas. READY statuss ir visbiežāk sastopamais no šāda veida ziņojumiem. Statusa ziņojumi, kas nerada nepieciešamību pēc lietotāja iejaukšanās un parādās kā balsts teksts uz zaļa fona. MONITORING (Uzraudzības) statuss ir visbiežāk sastopamais no šāda veida ziņojumiem. Attēls Lietotāja uzvednes ziņojuma paraugs: READY Attēls Statusa paziņojuma paraugs: MONITORING Augstas prioritātes trauksmes paziņojums Augstas prioritātes trauksmes ir dominējošas pār visiem citiem trauksmju paziņojumiem, tāpēc tās parādās vispirms. Ja atgadās vairāk nekā viena augstas prioritātes trauksmes, kas ātri seko cita citai, trauksmju paziņojumi parādās trauksmju atgadīšanās secībā. Augstas prioritātes trauksmes parādās mirgojošā, sarkanā joslā statusa laukā. Attēls Augstas prioritātes trauksme: BATTERY CRITICALLY LOW Vidējas prioritātes trauksmju paziņojumi Vidējas prioritātes trauksmēm ir augstāka prioritāte nekā zemas prioritātes trauksmju paziņojumiem. Ja atgadās vairāk nekā viena vidējas prioritātes trauksmes, kas ātri seko cita citai, trauksmju paziņojumi parādās trauksmju atgadīšanās secībā. Vidējas prioritātes trauksmes parādās mirgojošā, dzeltenā joslā statusa laukā. Attēls Vidējas prioritātes trauksme: SpO2 LOW Zemas prioritātes trauksmju paziņojumi Zemas prioritātes trauksmēm ir augstāka prioritāte nekā lietotāja uzvednēm un statusa paziņojumiem. Ja atgadās vairāk nekā viena zemas prioritātes trauksmes, kas ātri seko cita citai, trauksmju paziņojumi parādās trauksmju atgadīšanās secībā. Zemas prioritātes trauksmes parādās pastāvīgi degošā, dzeltenā joslā statusa laukā. Attēls Zemas prioritātes trauksme: SENSOR OFF (Sensors izslēgts) 4-48 Operatora rokasgrāmata

91 Lietotāja saskarne Lai izlabotu lietotāja uzvedni 1. Izlasiet paziņojuma ieteicamo darbības daļu. 2. Veiciet ieteikto darbību. Pārraudzības sistēma atceļ korektīvo darbību un automātiski dzēš ziņojumu. 3. Vairākiem ziņojumiem, nospiediet NEXT ALARM, lai apskatītu katru trauksmi to prioritātes kārtībā. Lai izlabotu trauksmes ziņojumu 1. Nospiediet pogu MORE INFO pašam augšējam, vissvarīgākajam trauksmes ziņojumam. 2. Izlasiet trauksmes ziņojuma aprakstu. 3. Veiciet ieteikto darbību. 4. Dzēsiet trauksmes ziņojumu, nospiežot CANCEL vai DISMISS pogu. Ierobežojumu sliekšņu pārkāpšanas indikatori Pārraudzības sistēma ziņo par reāllaika pacientu datiem. Ja šie dati atrodas ārpus trauksmju ierobežojumu sliekšņiem, notiek sliekšņa pārkāpšana. Tas ieslēdz trauksmes stāvokli, rezultātā novedot pie vizuālas trauksmes. Atsauce Vizuālie trauksmes signāli, p Tas noved arī pie skaņas trauksmes, ja vien nepastāv SILENCE ALARM (Audio Paused) vai AUDIO OFF iestatījuma stāvoklis. Atsauce Skaņas trauksmju pārvaldīšana, p SpO2 Pārraudzības sistēma ziņo par reāllaika skābekļa piesātinājumu asinīs, kas nepārsniedz augšējo un apakšējo ierobežojumu sliekšņus, kā ciāna krāsas vērtība uz melna fona. Ja gadās sliekšņa pārkāpums, tad vērtība kļūst melna un parādās uz dzeltena fona. Pulss (BPM, sitieni minūtē) Pārraudzības sistēma ziņo par reāllaika pulsācijām, kas nepārsniedz augšējo un apakšējo ierobežojumu sliekšņus, kā zaļa vērtība uz melna fona. Ja gadās sliekšņa pārkāpums, tad vērtība kļūst melna un parādās uz dzeltena fona. Operatora rokasgrāmata 4-49

92 Ekspluatācija Attēls Trauksmes ierobežojumu pārkāpumu paraugs 1 Piesātinājuma līmenis zem apakšējā sliekšņa 6 Trauksmes apklusināšanas ikona, nav aktīva 2 Pulsa ātrums zem apakšējā sliekšņa 7 Esoša SatSeconds trauksme 3 Esošas piesātinājuma samazināšanās shēmas 4 SPD trauksmes brīdinājuma ikona 5 SatSeconds trauksmes ikona Pašreizējā piesātinājuma vērtība, zema Esošs SPD trauksmes brīdinājums Pašreizējā pulsa ātruma vērtība, zema Skaņas trauksmju pārvaldīšana BRĪDINĀJUMS: Nedrīkst apklusināt vai izslēgt skaņas trauksmes signālus vai samazināt skaļumu skaņas trauksmes signālam, ja pacientu drošība varētu tikt apdraudēta. Nedrīkst pavājināt vai izslēgt vizuālos trauksmes signālus, ja pacientu drošība varētu tikt apdraudēta. Pie skaņas indikatoriem pieder augsti toņi un pīkstieni. Skaņas trauksmes signāli mainās atkarībā no trauksmes prioritātes. Aprūpētāji var izvēlēties apklusināt trauksmes signālus nospiežot ALARM SILENCE. Ja jebkura skaņas trauksmes signāla stāvoklis joprojām ir aktīvs ilgāk par divām (2) minūtēm, pārraudzības sistēma palielinās steidzamības līmeni skaņas trauksmes signālam, palielinot tā frekvenci Operatora rokasgrāmata

93 Lietotāja saskarne Piezīme: Aprūpētāji var novērot pacientu attālināti. Atsauce Izmantojot medmāsas izsaukuma zvana savienojumu, p Iestādēm, kas ļauj aprūpētājiem izslēgt visus skaņas trauksmes signālus un samazināt vai izslēgt fona apgaismojuma spilgtumu, nevajadzētu samazināt gan skaņas, gan vizuālos signālus, ja neizmanto attālās uzraudzības sistēmu. Lietojot tālvadības uzraudzības sistēmu, aprūpētājiem tik un tā jābūt modriem, ik pa laikam izvērtējot pacientus. SILENCE ALARM (trauksmes apklusināšana) Ražotāja noklusējuma iestatījums nodrošina gan vizuālo, gan skaņas trauksmi trauksmes apstākļiem. Iestādes var izvēlēties īslaicīgi apklusināt skaņass trauksmes signālus un paļauties uz vizuālām trauksmēm. Lai to paveiktu, aprūpētāji var nospiest SILENCE ALARM ikonu. Noklusējuma ilgums darbībai SILENCE ALARM ir divas (2) minūtes. Lai izmainītu šo periodu, kvalificētam apkalpes speciālistam jāiestata alternatīvs iestādes noklusējuma iestatījums Service Mode (Apkopes režīmā). SILENCE ALARM paliek pieejams jebkurā laikā. Atsauce Ievads izvēlnes opcijām, p Nav aktīvs Ja SILENCE ALARM nav aktīvs, SILENCE ALARM ikona saglabājas balta un atrodas uz pelēka fona. Aktīvs Ja SILENCE ALARM ir aktīvs, SILENCE ALARM ikona kļūst dzeltena uz pelēka fona un uzrāda atlikušo laiku. Dzeltena trauksmes ikona virs trauksmju ierobežojumiem indicē aktīvu SILENCE ALARM (trauksmes apklusināšanas) statusu. ALARM AUDIO OFF (trauksmes skaņa izslēgta) Ražotāja noklusējuma iestatījums nodrošina gan vizuālo, gan skaņas trauksmi trauksmes apstākļiem. Iestādes var izvēlēties izslēgt dzirdamās trauksmes un paļauties uz vizuālajām trauksmēm. Lai radītu iespēju aprūpētājiem izslēgt skaņas trauksmes, kvalificētam apkalpes speciālistam jāiestata alternatīvs iestādes noklusējuma iestatījums Service Mode (Apkopes režīmā). Operatora rokasgrāmata 4-51

94 Ekspluatācija Nav aktīvs Ja ALARM AUDIO OFF nav aktīvs, tas neparādās uz uzraudzīšanas ekrāna. Tā vietā, SILENCE ALARM ikona paliek balta uz pelēka fona. Aktīvs Ja ALARM AUDIO OFF režīms ir aktīvs, tad AUDIO OFF ikona nomaina SILENCE ALARM ikonu. AUDIO OFF ikona rādās dzeltena uz pelēka fona un uzrāda atlikušo laiku. Sarkana trauksmes ikona virs trauksmju ierobežojumiem indicē aktīvu ALARM AUDIO OFF statusu. Piezīme: Aprūpētāji var izslēgt audio SPD brīdinājumus papildus ALARM AUDIO OFF. Tam arī nepieciešama piekļuve Service Mode (Apkopes režīmam), ko var paveikt kvalificēts servisa tehniskais darbinieks. Piezīme: Iestādēm, kas dod priekšroku tikai vizuālām trauksmēm, taču joprojām ļaujot aprūpētājiem samazināt vai atslēgt fona gaišumu, var izrādīties noderīgi, ja kvalificēts servisa tehniskais darbinieks pārbauda vai WAKE DISPLAY ON ALARM paliek iespējots Vizuālo trauksmju pārvaldīšana BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības sistēma ir paredzēta tikai kā papildinājums pacienta novērtējumā. Tā jālieto saistībā ar klīniskajām pazīmēm un simptomiem. Ražotāja noklusējuma iestatījums trauksmes apstākļos nodrošina gan vizuālo, gan skaņas trauksmi. Iestādes var izvēlēties ļaut aprūpētājiem izslēgt vai padarīt tumšāku fona apgaismojumu, tādējādi aptumšojot vizuālās trauksmes. Ražotāja noklusējuma iestatījums ir iespējot WAKE DISPLAY ON ALARM opciju. Pārraudzības sistēma tad atgriežas uz pilnu spilgtumu trauksmes gadījumā. Atsauce DISPLAY SETTINGS izvēlne, p Piezīme: Aprūpētāji var novērot pacientu attālināti. Atsauce Izmantojot medmāsas izsaukuma zvana savienojumu, p Iestādēm, kas ļauj aprūpētājiem izslēgt visus skaņas trauksmes signālus un samazināt vai izslēgt vizuālās trauksmes, vai fona apgaismojuma spilgtumu, nevajadzētu samazināt gan skaņas, gan vizuālos signālus, ja neizmanto attālās uzraudzības sistēmu. Lietojot tālvadības uzraudzības sistēmu, aprūpētājiem tik un tā jābūt modriem, ik pa laikam izvērtējot pacientus Operatora rokasgrāmata

95 Lietotāja saskarne Piezīme: Iestādēm, kas dod priekšroku tikai vizuālām trauksmēm, taču joprojām ļaujot aprūpētājiem samazināt vai atslēgt fona spilgtumu, var izrādīties noderīgi, ja kvalificēts servisa tehniskais darbinieks pārbauda vai WAKE DISPLAY ON ALARM paliek iespējots HELP opcija Lai piekļūtu ekrāna palīdzības tematiem 1. Nospiediet HELP. Ekrānā parādās atbilstošais palīdzības dialogs. 2. Apskatiet palīdzības dialoga logu, lai gūtu ievadu. 3. Nospiediet EXIT, lai atgrieztos normālā uzraudzības režīmā. Operatora rokasgrāmata 4-53

96 Ekspluatācija Lappuse ar nolūku atstāta tukša 4-54 Operatora rokasgrāmata

97 5 Piekļuve tendenču datiem 5.1 Pārskats Šajā rokasgrāmatā ir ietverta informācija, lai piekļūtu pacienta tendenču datiem ar Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas uzraudzīšanas sistēmu. Tendences datus var apskatīt jebkurā laikā, ja eksistē pacienta tendences. 5.2 Tendences datu pārvaldība BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības sistēma atteices gadījumā, pārstartējiet pārraudzības sistēma un pārliecinieties, ka tā darbojas pareizi pirms lietošanas Tendences pamatdati Pārraudzības sistēma saglabā tendeču datu nolasījumus atmiņā ik sekundi, vai pacients tiek novērots, vai nē, un saglabā šo informāciju pat pilnīgas barošanas strāvas zuduma laikā. Tā var saglabāt līdz 48 stundām tendenču datus, kas ir lejupielādējami, kad tas ir vēlams. Lietotāji uzraudzīšanas ekrānā skatīt var reāllaika un vēsturiskos tendences datus. Lietotāji var arī kontrolēt redzamo tendences datu tipu un daudzumu izvēlētajam laika periodam. Visi tendenču dati tiek parādīti grafiskā formātā, izņemot 20 un 40 sekunžu tendences, kas tiek parādītas tabulas formātā. Noklusējuma iestatījums ir 15 minūtes no tendences datiem. Lietotāji var izvēlēties lejupielādēt tendenču datus digitālajā failā, drukāt to tieši uz printeri vai datoru, vai skaidri izteiktās tendences informācijās. Pārraudzības sistēma saglabā tendenču datu nolasījumus atmiņā ik sekundi, vai uzrauga pacientu vai nē. Tā var saglabāt līdz 48 stundām tendenču datus, kas ir lejupielādējami, kad tas ir vēlams. Atsauce Reāllaika tendenču dati, p Atsauce Vēsturiskie tendenču dati, p Ja pārraudzības sistēma atklāj tendenču datu novirzes, tā informē aprūpētāju ar ziņojumu par TENDENCES DATU ZAUDĒJUMU. 5-1

98 Piekļuve tendenču datiem Piezīme: Tendences atmiņa vienmēr satur pēdējo 48 stundu datus, ar nesen apkopotajiem datiem vecākie dati regulāri tiek pārrakstīti datu bāzē. Pārraudzības sistēma turpina ierakstīt datu punktus, tik ilgi, cik tai ir pievadīta strāva, ar savāktiem "tukšu" datu punktiem, ja ieteicamais sensors ir pieslēgts pie tās pārraudzības sistēmas vai pacienta. "Tukšie" dati pārraksta vecākus pacienta datus, ja atmiņa ir pilna. Lai saglabātu vecos pacienta datus, izslēdziet pārraudzības sistēmu, kad nav pacienta uzraudzības un lejupielādējiet tendences atmiņā, pirms tā aizpildās un pārraksta vecos datus ar jaunajiem datiem (vai "tukšiem" datiem) Reāllaika tendenču dati Lietotāji var redzēt tendences uzraudzīšanas ekrānu jebkurā laikā. Atsauce Reāllaika tendenču skats (Trend) View, p Lietotāji var izvēlēties, apskatīt ekrāna tendenču datus tabulas vai grafiskā formātā. Lietotāji var arī izvēlēties apskatīt straumēšanas tendenču datus attālināti. Grafiskais skats Nodrošina piekļuvi no 15 minūtēm līdz 48 stundām nepārtrauktiem tendenču datiem. Tabulas skats Nodrošina piekļuvi 20 vai 40 sekundes nepārtrauktiem tendenču datiem. Tendenču straumēšana reāllaikā Nodrošina piekļuvi reāllaika tendenču datiem, izmantojot datu portu. Atsauce Datu portu savienojamība, p Standarta vienas stundas SpO2 un pulsācijas tendenču skats nodrošina tendenču informāciju 60 minūtes. Pēdējie datu rādījumi ir diagrammas labajā pusē. Skaitļi zem katras diagrammas norāda ieraksta laiku kā vertikālu punktētu līniju uzraudzīšanas ekrāns. Atsauce Reāllaika tendenču dati, p Ekrāna tendenču skati nodrošina pacienta informāciju par katru gadījumu, kā arī attiecīgu brīdinājuma statusa informāciju statusa koda formā labajā kolonnā. Tabula 5-1. Ekrāna statusa kodu definīcijas Kods PT SD SF SO SPD Definīcija Pulsa taimauts Sensors atvienots Sensora atteice Sensors izslēgts SPD trauksmes signāls 5-2 Operatora rokasgrāmata

99 Tendences datu pārvaldība Grafiskais tendenču skats Grafiskais tendenču skats lietotājiem sniedz no 15 minūtēm līdz 48 stundām nepārtrauktus tendenču datus. Attēls 5-1. Grafisko tendenču datu uzraudzības vēstures sastāvdaļas 1 Diagrammas Y ass satur signāla amplitūdas vērtības 2 Dzeltenas krāsas trīsstūra ikona trauksmes ziņojuma SPD periodam 3 Balta vertikāla līnija, lai norādītu pašreizējo laiku 4 Zaļi tendenču datu impulsi īpašai laika skalai 5 Diagrammas x asij ir laika iedaļas, atkarībā no norādītās laika skalas 6 Tendence skalas poga laika skalas regulēšanai, lai redzētu vairāk vai mazāk datu 7 Pārtraukta horizontāla dzeltena līnija augšējiem un apakšējiem sliekšņiem 8 Ciāna krāsas SpO2 tendenču dati īpašai laika skalai 9 Dzeltenas krāsas trīsstūra ikona trauksmes SatSeconds periodam 10 Dzeltens aizpildījums sliekšņu ierobežojumu pārkāpumam 11 Uznirstošs datuma un laika marķieris laika momena identificēšanai 12 Uznirstošs SpO2 augšējais un apakšējais nolasījums identificētajam laika momentam 13 Uznirstošs pulsa augšējais un apakšējais nolasījums identificētajam laika momentam 14 Ritināšanas josla piekļūšanai papildus tendenču datiem Operatora rokasgrāmata 5-3

100 Piekļuve tendenču datiem Tendenču tabulārs skats Tendenču tabulārais skats nodrošina lietotājus ar datiem no 20 līdz 40 sekundēm no nepārtrauktu tendenču datiem tabulas formātā. Attēls 5-2. Tabulāro tendenču datu komponenti. 1 Kolonnas nosaukums(i) 2 Laika un datuma spiedogs 3 Nulle indicē trūkstošos tendenču datus 4 Dzeltenais izgaismojums norāda uz augšējā vai apakšējā ierobežojumu sliekšņa pārkāpumu 5 Tendenču skalas poga laika skalas regulēšanai, lai atlasītu 20 vai 40 sekunžu skatījumu 6 Statusa kods, norādot trauksmes stāvokli 7 Sarkanais izgaismojums norāda uz augstas prioritātes trauksmes signālu 8 Tendenču dati 9 Vertikāla ritjosla piekļūšanai pie papildus tendenču datiem 5-4 Operatora rokasgrāmata

101 Tendences datu pārvaldība Straumējoša reāllaika tendenču noteikšana Reāl-laika dati tiek pastāvīgi nosūtīti uz DB-15 datu pieslēgvietu straumēšanai uz resurssistēmu vai sērijas printeri. Iegūstiet pacienta datus, izmantojot DB-15 datu portu, pievienojoties pārraudzības sistēmas datu pieslēgvietai resurssistēmā vai sērijas printerī. Datu pārsūtīšanas laikā uz resurssistēmu vai seriālo printeri, ik sekundi dati tiek parādīti jaunā rindā. Kolonnu virsraksti parādās vai tiek nodrukāti ik pēc 25 rindām vai, ja viena no vērtībām kolonnas virsrakstā izmainās. Nolasījumi parādās ar vienas sekundes intervāliem. Attēls 5-3. Reāllaika paraugdatu izvade 1 Datu avots 7 Kolonnu virsraksti 2 Laika spiedogs 8 Atbildes režīms 3 Aparātprogrammas versija 9 Datu kolonnas virsraksti 4 Trauksmes režīms 10 Pacienta dati 5 Satseconds trauksmes robežu iestatīšana 11 Ekspluatācijas statuss 6 Trauksmes robežas Operatora rokasgrāmata 5-5

102 Piekļuve tendenču datiem Datu avots pārraudzības sistēmas modeļa nomurs. Aparātprogrammas versija Nākošais datu lauks parāda aparātprogrammas līmeni un aparātprogrammas pārbaudes numuru (CRC: XXXX). Neviens no šiem numuriem nav jāmaina normālas ekspluatācijas laikā. Piezīme: Aparātprogrammas pārskatīšana var mainīties, ja kvalificētu pakalpojumu sniedzējs to jaunina pārraudzības sistēmai. Alarm Mode (Trauksmes režīms) Otrās rindas pirmais lauks nosaka PIEAUGUŠU vai NEONATE (JAUNDZIMUŠO) trauksmes signāla režīmu. Kolonnu virsraksti Katras 25. rindas datu izvade sastāv no kolonnas virsraksta. Kolonnas virsraksts parādās, kad vērtība kolonnas virsrakstā izmainās. Iepriekš minētais piemērs parāda trīs atšķirīgu kolonnu virsrakstu ievietojumus. Sākot no augšējās rindas šeit ir 25 līnijas pirms kolonnu virsrakstu drukāšanas otrās rindas. Trešajā rindā kolonnu virsraksti iepriekšminētajā attēlā parādās, kad operators maina SpO2 zemāko trauksmes robežu no 85 procentiem uz 80 procentiem. Trauksmes robežas Pēdējais datu lauks augšējā rindā norāda augšējā un apakšējā trauksmes signāla robežas SpO2 un pulsācijas ātrumam (PR ierobežojums). Piemēram, apakšējā trauksmes signāla ierobežojums SpO2 ir 85% un augšējais trauksmes ierobežojums ir 100%. Pulsa ātruma trauksmes signāla ierobežojumi ir 40 un 170 BPM. SatSeconds trauksmes signāla ierobežojums (100SAT-S) norāda SatSeconds trauksmes signāla iestatījumu. Šinī piemērā SatSeconds trauksmes signāls ir iestatīts uz 100. Atbildes režīms Otrās rindas otrais lauks identificē SatSeconds trauksmes signāla ierobežojumu un SpO2 atbildes (NORMAL vai FAST) režīmā. Atbildes režīms var ietekmēt SPD trauksmes signāla darbību. Datu kolonnas virsraksti Faktiskie kolonnu virsraksti ir kolonnas virsraksta rindas pēdējā rindā. a. Pacienta dati Parādīti diagrammā no kreisās puses uz labo. Pacienta datu laiks tika reģistrēts Pašreizējā %SpO2 vērtība Pašreizējais pulsa ātrums (BPM) Pašreizējās pulsa amplitūda (PA) Ekspluatācijas statuss pārraudzības sistēmai b. Laiks Laika kolona rāda reāl-laika pulksteņa vērtības. 5-6 Operatora rokasgrāmata

103 Tendences datu pārvaldība c. Tendenču dati Parametra vērtības parādās tieši zem virsraksta katram parametram. Šinī piemērā %SpO2 ir 100 un pulsa ātrums 190 sitieni minūtē. Blakus esošais "*" pie 190 norāda, ka 190 sitieni minūtē ir ārpus trauksmes signāla ierobežojumiem, kas norādīts augšējā rindā pulsa ātrumam. Ja nav datu par parametru, parādās trīs svītriņas [ ]. PA parāda pulsa amplitūdas vērtību, kuras diapazons var būt no 0 līdz 254. Nav trauksmes signāla parametru šai vērtībai. To var izmantot tendenču informācijai kā rādītāju izmaiņām pulsācija vērtībā, relatīvajam pulsa stiprumam vai cirkulācijai. d. Ekspluatācijas statuss Statusa kolonnā norāda pārraudzības sistēmas trauksmes apstākļus un ekspluatācijas statusu. Šajā piemērā "PH" (pulss augsts) norāda, ka pulsa režīma augšējais trauksmes ierobežojums ticis pārkāpts. Vienlaikus statusa kolonnā var parādīties ne vairāk kā četri kodi. Tabula 5-2. Statusa kodu definīcijas Kods AO AS BU LB LM LP ID MO PH PL PS SH SL Definīcija Trauksmes signāls izslēgts Trauksmes signāls apklusināts Akumulators lietošanā Izlādējies akumulators Pulsa zudums ar pacienta kustībām Pulsa zudums Konstatētas pacienta kustības Pacienta kustības Pulsa ātruma augšējā ierobežojuma trauksmes signāls Pulsa ātruma apakšējā ierobežojuma trauksmes signāls Pulsa meklēšana Piesātinājuma augšējā ierobežojuma trauksmes signāls Piesātinājuma apakšējā ierobežojuma trauksmes signāls Operatora rokasgrāmata 5-7

104 Piekļuve tendenču datiem Vēsturiskie tendenču dati Vēsturisko tendenču datu izvadei nepieciešama savienojamība vai ar RJ-45 portu vai USB portu. Atsauce Datu portu savienojamība, p Vēsturisko tendenču datu izvade Iegūstiet vēsturiskos tendenču datus un tos eksportējiet uz digitālo failu, tad pārlieciet izklājlapā vai dokumentā. Atsauce Uz eksporta tendences datiem, p Attēls 5-4. Vēsturisko datu eksporta paraugs 1 Laika spiedogs 4 Trauksmes signāla veids 2 Mērījumu minimums/maksimums 5 Pulsācijas spēka minimums/maksimums 3 Augšējie un apakšējie trauksmes signālu ierobežojumi 6 Piemēra intervāls (periods sekundēs) 5-8 Operatora rokasgrāmata

105 Datu portu savienojamība Vēsturisko tendenču datu izdzēšana Lai iztīrītu tendenču datus 1. Ja darbojas normāls uzraudzības režīmā, nospiediet MENU (izvēlne). 2. Nospiediet MONITORING HISTORY (uzraudzības vēsture). 3. Izvēlieties darbību. Nospiediet CLEAR HISTORY (iztīrīt vēsturi), pēc tam apstipriniet darbību, izvēloties Yes (jā). Nospiediet EXIT MENU (iziet no izvēlnes), lai atgrieztos pie normāla uzraudzības režīma. Nospiediet HELP tiešsaistes palīdzībai. Piezīme: Pēc CLEAR HISTORY apstiprināšanas visi tendenču dati iztīrās. 5.3 Datu portu savienojamība Pārskats Pārraudzības sistēma satur trīs dažādus datu portus un divas antenas. Katram datu portam ir atšķirīga lietošana. Seriālais DB-15 datu ports Šī ligzdas DB-15 ports paredzēts RS-232, RS-422 un atšķirīgu datu pārraides savienojamībai. Izmanto, lai nosūtītu vēsturiskos tendenču datus uz seriālo printeri ASCII izdrukai. RJ-45 ports Šī ligzdas 100-base-T, vadu interneta ports nodrošina savienojamību digitālo datu izvadei. Seriālais USB ports Šī USB porta ligzda nodrošina ātrāku datu pārsūtīšanu. Izmantojiet šo portu, lai atjauninātu programmaparatūru vai izejošo digitālo datu uzglabāšanai. Radiofrekvenču (RF) antenas Divu radio frekvenču antenu apraida datus uz bezvadu LAN tīklu, ja ir pareiza konfigurācija. Operatora rokasgrāmata 5-9

106 Piekļuve tendenču datiem Tabula 5-3. Ievades un izvades konfigurācijas opcijas Savstarpēji nesavietojami ārējā seriālie porti Savstarpēji nesavietojami Oxinet III ASCII 9600 bodi Seriālie bodi ASCII LAN Philips bodi Bezvadu LAN Klīnisks bodi Seriālie SPDout bodi SPDout LAN bodi Bezvadu LAN OFF (izslēgts) --- Atvienots Tipisks aprīkojums, ko izmanto savienojamībai Šajā sarakstā ir tikai neliels piemērs iespējamam aprīkojumam, ko izmanto saskarnei ar pārraudzības sistēmu. Tabula 5-4. Aprīkojuma paraugu veidi Tips Apraksts Seriālais savienojums Philips vaļējā savienojuma 25 tapiņu kabelis RJ-45 seriālais kabelis DB-15 PC-X kabelis Vadu savienojums uz Philips Vuelink sakaru platformu RJ-45 uz DB-15M adapters; vadu savienojums uz slimnīcas sakaru tīklu DB-15M kabelis savāc trokšņus un ļauj veikt lāgošanu USB savienotājs USB zibatmiņa USB klaviatūra Jebkurš modelis Jebkurš modelis Interneta savienojums CAT-3 vai CAT-4 kabelis 10base-T savienojums uz sakaru tīklu, tādu kā Perle vai IOLAN + 16rack/422 (10/100) CAT-5 kabelis 100base-T savienojums uz sakaru tīklu, tādu kā Perle vai IOLAN + 16rack/422 (10/100) 5-10 Operatora rokasgrāmata

107 Datu portu savienojamība Datu portu konfigurācijas informācija BRĪDINĀJUMS: Ja seriālā porta, analogās izvades vai medmāsu zvana līnijās ir īssavienojums, attālo saziņu var pazaudēt. BRĪDINĀJUMS: Vaļīgs savienojums pārraudzības sistēmas datu pieslēgumvietā var izraisīt kļūdainus datus vai to iztrūkumu. BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai Covidien apstiprinātu aparatūru vai tālvadības uzraudzības programmatūru datu pieslēgumvietas savienojamībai. Piesardzības paziņojums: Kad pievieno pārraudzības sistēma pie jebkura instrumenta, pārbaudiet pareizu darbību pirms klīniskās izmantošanas. Gan pārraudzības sistēma, gan ar to saistītajam instrumentam ir jāizmanto iezemēta kontaktligzda. Visam aprīkojumam, kas savienots ar datu portu jābūt sertificētam atbilstoši jaunākajam IEC/EN standartam datu apstrādes aprīkojumam, jaunākajam IEC/EN drošības standartam elektromedicīnas aprīkojumam, jaunākajam IEC/EN standartam elektromedicīnas aprīkojumam vai jaunākajiem IEC/EN drošības standartiem, kas attiecas uz šo aprīkojumu. Visām aprīkojuma kombinācijām jāatbilst Medical Electrical Systems IEC Standard (medicīnas elektrosistēmu standartu IEC) prasībām : Ikviens, kas pievieno aprīkojumu datu saskarnei konfigurē medicīnas sistēmu un tāpēc ir atbildīgs par to, ka sistēma atbilst prasībām attiecībā uz medicīnas elektrosistēmu standartu IEC : 2007 un elektromagnētiskās saderības standartu IEC : Precizitāte var samazināties, ja tā ir savienota ar sekundārajām ievad/izvades ierīcēm, kad aprīkojumam nav pievienots zemējums. Izmantojiet konfigurācijas informāciju, lai nodrošinātu pareizu savienojamību. Savienojot ar jebkādu citu aprīkojumu, nodrošiniet aprīkojumus bez vīrusiem. Kad pievienojat pārraudzības sistēmu pie aprīkojuma, lai iegūtu īpašus pacienta tendences datus, pārbaudiet pārraudzības sistēma pareizu darbību pirms tās pielietošanas pacientam. Pārraudzības sistēmai un jebkuram atbilstošajam aprīkojumam jābūt savienotam ar sazemētu maiņstrāvas avotu. Operatora rokasgrāmata 5-11

108 Piekļuve tendenču datiem Savienojums ar sakaru tīkla vai datu savienojumu, kas ietver citus aprīkojumus var izraisīt iepriekš neparedzētu risku pacientiem, operatoriem vai trešajām personām, tāpēc tā ir atbildība personai, kura veic konfigurēšanu, lai identificētu, analizētu, novērtētu un kontrolētu šos riskus. Jebkuras vēlākas izmaiņas sakaru tīklā vai datu savienojumā, tādas kā sakaru tīkla vai datu savienojuma konfigurācija, esošo priekšmetu vai aprīkojuma pievienošana vai atvienošana vai papildu atjauninājumi vai jauninājumi uz elementiem vai aprīkojuma, var ieviest jaunus riskus, tādēļ vajadzīga atkārtota novērtēšana un analīze. Seriālā DB-15 prasības Piesardzības paziņojums: Neveidojiet kabelim asus līkumus, jo tā var saplēst vai salauzt aizsargapvalku. Attēls 5-5. DB-15 kontakttapiņu izvietojums Tabula 5-5. DB-15 signālu izvads uz kontakttapiņām Signāla nosaukums Apraksts Kontakttapiņa Kontakttapiņa Signāla nosaukums Apraksts 1 RxD+ RS-422 [+] ievade 9 RxD- RS-422 [-] ievade 2 RxD_RS232 RS-232 ievade 10 IGND Signāla kopējais vads, izolēts no korpusa zemējuma 3 TxD_RS-232 RS-232 izvade 11 NC_232 Nurse call (Medmāsas izsaukuma zvana) signāls, RS-232-līmenis-izvade 4 TxD+ RS-422 [+] izvade 12 TxD- RS-422 [+] izvade 5 IGND Signāla kopējais vads, izolēts no korpusa zemējuma 13 AN_PULSE Analogā pulsa ātruma izvade 6 AN_SpO2 Analogā piesātinājuma izvade 14 AN_PLETH (pletismogrāfs) Analogā pletismogrāfa līknes izvade 5-12 Operatora rokasgrāmata

109 Datu portu savienojamība Tabula 5-5. DB-15 signālu izvads uz kontakttapiņām (Turpinājums) Signāla nosaukums Apraksts Kontakttapiņa Kontakttapiņa Signāla nosaukums Apraksts 7 NC_NO Nurse call (Medmāsa sizsaukuma) zvana releja slēgums, parasti atvērts 8 NC_NC Nurse call (Medmāsas zvana) releja slēgums, parasti aizvērts 15 F_NC_COM Nurse call (Medmāsas izsaukuma zvana) releja slēgums, kopēja atgriešana, drošinātājs Kontakttapiņu izkārtojums attēlo kontakttapiņas, skatoties uz apvalku no augšas D-uz leju. Vadītspējīgo apvalku savieno ar sazemējuma vietu, kad izveidots savienojums ar ārējo aprīkojumu. RS-232 formāts Tapiņas 2, 3, un 5 nodrošina RS-232 formāta datus. Izmantojot RS-232 kabeli, nepievienojiet pretestību un pietojiet kabeļa garumu ne lielāku par 25 pēdām. RS-422 formāts Kontakttapiņas 1 un 4 (TxD+ un TxD-) ir datu pāru diferencētai pārraidei. Kontakttapiņas 9 un 12 (RxD+ un RxD-) ir datu pāru diferencētai saņemšanai. Tās nodrošina RS-422 formāta datus. Kad izveido RS-422 kabeli, pievienojiet pretestību (120 omi, 1/2 wati, 5%) starp kabeļa kotakttapiņu 1 un kontakttapiņu 9 un nodrošiniet kabeļa garumu ne vairāk par 4000 pēdām. Iebāziet kabeļa galu ar ievietoto pretestību pārraudzības sistēmā. Lai saglabātu īpašos pacienta datus, izveidojiet stingru savienojumu un pareizi nodrošiniet piemērotu kabeli no datu porta uz vadītāja sistēmu vai seriālo printeri. Pievienojiet datu portu pie seriālā printera vai resurssistēmas, izmantojot kabeli, ierobežotu ar šādām ierīcēm. AMP savienotājs (AMP daļas numurs ) Uzgalis (AMP daļas numurs ) Saderīgas kontakttapiņas (AMP daļas numurs ) Kabelis nedrīkst pārsniegt 25 pēdu (7,6 metrus) garumu, izmantojot RS-232 protokolu vai 4000 pēdu (1219,2 m) garumu, izmantojot RS-422 protokolu. Ārējai ITA (informācijas tehnoloģijas aprīkojums) ierīcei jābūt sertificētai pēc jaunākajiem IEC/EN Standarta standartiem. Kabelis jāizmanto ar ekrānu, kas nodrošina 100% pārklājumu. Ekrānam ir 360-grādu savienojums ar metāla čaulu uz DB -15 savienotāja un uz savienotāja uz aprīkojuma. Tiek lietota aparatūras plūsmas kontrole. Tomēr XON/XOFF plūsmas kontrolei atbalsts eksistē ASCII režīmā. Operatora rokasgrāmata 5-13

110 Piekļuve tendenču datiem 100base-T RJ-45 prasības Piesardzības paziņojums: Neveidojiet kabelī asus līkumus. Liekuma rādiuss nedrīkst pārsniegt vienu collu. Lai saglabātu īpašos pacienta datus, stingri jāsavieno un pareizi jānodrošina piemērots kabelis no datu spraudligzdas uz saņēmējierīces 100base-T savienojumu. Pievienojieties pie datu uztvērēja spraudligzdas ar RJ-45 kontaktdakšu, kas pareizi pievienota pie CAT-5 vai labāk pie kabeļa. Kabeļa garums nedrīkst pārsniegt 100 metrus. Ārējās ITA (informācijas tehnoloģijas aprīkojuma) ierīcei jābūt sertificētai pēc jaunākā IEC/EN standarta un IEE standartiem. Piezīme: Arī pārraudzības sistēma atbalsta 10baseT ar CAT-3 vai CAT-4 savienojumu. Piezīme: Kontakttapiņu izkārtojums attēlots, tapiņas apskatot no kreisās puses uz labo uz RJ -45 ligzdas, sākot ar 8. tapiņu. Cilpiņa aizķer un piemērojas spraudligzdai, un ir nepieciešams spiediens, lai to atbrīvotu. Datu līnijas ir aizsargāts, ekranizēts savīts pāris (STP) ar pievienotu noplūdes vadu, lai samazinātu savstarpējos traucējumus vai trokšņus. Attēls 5-6. RJ-45 spraudligzda 1 LED 1 Norāda datu apmaiņu 2 LED 2 Norāda derīgu 100base-T TCP/IP saiti 5-14 Operatora rokasgrāmata

111 Datu portu savienojamība Attēls 5-7. RJ-45 kontakttapiņu izkārtojums Tabula 5-6. RJ-45 izvadtapiņu signāls Signāla nosaukums Apraksts Kontakttapiņa Kontakttapiņa Signāla nosaukums Apraksts 1 TX_D1+ [+] izvade 5 Nav izmantots N/A 2 TX_D1- [-] izvade 6 RX_D2- [-] ievade 3 RX_D2+ [+] ievade 7 Nav izmantots N/A 4 Nav izmantots N/A 8 Nav izmantots N/A USB datu porta prasības Piesardzības paziņojums: Tas ir tikai klienta savienojums. Ievietojiet tikai USB zibatmiņas disku vai USB tastatūru pie šīs pieslēgumvietas. Nepievienojiet nekādu citu ierīci. Izmantojiet tikai USB zibatmiņas disku vai USB tastatūru, veidojot savienojumu ar USB datu portu. Tendences datu pārsūtīšana uz ārējo disku ir datu eksporta funkcija no pārraudzības sistēmas uz ārējo disku. Šī is ports var darboties arī kā rīks programmatūras un programmaparatūras atjauninājumiem. Sazinieties Covidien vai ar kvalificētu servisa tehniķi, lai saņemtu jaunināšanas atbalstu. Kontakttapiņu izkārtojums attēlo USB savienotāja tapiņas, skatoties no kreisās puses uz labo, sākot ar 4. kontakttapiņu. Datu līnijas ir ekranēts vīts pāris (STP), lai samazinātu šavstarpējos traucējumus vai trokšņus. Maksimālais garums ir 5,0 metri vai 16,4 pēdas. Operatora rokasgrāmata 5-15

112 Piekļuve tendenču datiem Attēls 5-8. USB kontakttapiņu izkārtojums Tabula 5-7. USB izvadkontakta signāls Signāla nosaukums Apraksts Kontakttapiņa Kontakttapiņa Signāla nosaukums Apraksts 1 USB Vcc Strāva, sarkans 3 USB dati + [-] dati, zaļš 2 USB Dati - [+] dati, balts 4 GND Zemējuma signāls, balts Uz eksporta tendences datiem 1. Pārceliet jebkuru sensoru vai savienotājkabeļa savienojumu uz sensora portu. 2. USB pieslēgumvietā ievietojiet USB zibatmiņu, brīvu no vīrusiem. 3. Nospiediet DATA EKSPORT. 4. Nospiediet NEXT. 5. Pagaidiet uzvedni, lai noņemtu USB zibatmiņas disku pēc tam, kad pabeigta eksportēšana. NENOŅEMIET USB zibatmiņas disku pirms neesiet saņēmuši uzvedni to darīt. Piezīme: Jebkura tendences datu eksporta atcelšana rada trauksmi. 6. Izņemiet USB zibatmiņas disku. 7. Nospiediet FINISH Operatora rokasgrāmata

113 Izmantojot medmāsas izsaukuma zvana savienojumu Bezvadu prasības Šī opcija nodrošina abu - bezvadu LAN un LAN sakaru tīkla savienojumu. Bezvadu konfigurācijas atbalsta vai nu ASCII vai SPDout iespējas un pārsūta un saņem datus uz aktīvu bezvadu savienojumu. Aprūpētāji var izvēlēties no vairākiem bezvadu sakaru tīkliem. Uzraudzības sistēma automātiski sasaistīs ar pirmo pieejamo sakaru tīklu, izmantojot atbilstošu iepriekš izveidotu konfigurāciju. Sakaru tīkla konfigurēšanu var veikt tikai kvalificēts servisa speciālists Datu pieslēgumvietas komunikācijas Lai iestatītu datu pieslēgumvietas komunikācijas 1. Ja ir normāls uzraudzības režīms, nospiediet MENU (izvēlne). 2. Nospiediet CONNECTIVITY SETTINGS (savienojamības iestatījumi). 3. Izvēlieties vajadzīgo datu apmaiņas protokolu. 4. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu izvēlēto iestatījumu. 5.4 Izmantojot medmāsas izsaukuma zvana savienojumu Nurse call (Medmāsas izsaukuma) funkcija BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet medmāsas izsaukuma zvana funkciju kā galveno trauksmes paziņojuma avotu. Pārraudzības sistēmas skaņas un gaismas signāli, kurus izmanto saistībā ar klīniskām pazīmēm un simptomiem, ir primārie avoti medicīniskajam personālam par to, ka pastāv trauksmes stāvoklis. BRĪDINĀJUMS: Medmāsas izsaukuma zvana funkcija pārraudzības sistēmā darbojas, kad pārraudzības sistēmai tiek pievadīta strāva no maiņstrāvas avota vai akumulatora. Tomēr Medmāsas zvana funkcija nedarbojas, kad pārraudzības sistēmas trauksmes signāli ir apklusināti. Operatora rokasgrāmata 5-17

114 Piekļuve tendenču datiem BRĪDINĀJUMS: Vaļīgs savienojums pārraudzības sistēmas datu portā var izraisīt kļūdainus datus vai to iztrūkumu. Medmāsas izsaukšanas zvana funkcija ļauj aprūpētājiem attālināti uzraudzīt pacienta trauksmes signālus un darbojas kopā ar iestādes medicīnas māsas zvanu sistēmu. Atsauce DB-15 kontakttapiņu izvietojums, p izvadtapiņām. Pārraudzības sistēma paredz divu veidu medmāsas izsaukuma zvanu saskarnes: RS-232 līmenis un releja slēgšana. Abi RS-232 un uz releju balstītā līmenī medmāsas izsaukuma zvanu funkcija strādā, kad pārraudzības sistēma darbojas vai ar maiņstrāvu, vai izmantojot akumulatora enerģiju. Kad iespējots attālā vietā sadzirdams trauksmes signāls. Ja dzirdamais trauksmes signāls ir izslēgts vai apklusināts, māsas zvana funkcija arī ir atspējota. Tabula 5-8. Māsas zvana releja kontakttapiņas stāvokļi. Kontakttapiņa Nav trauksmes signāla vai Trauksmes signāls apklusināts Sadzirdams trauksmes signāls Pārraudzības sistēma IZSLĒGTS 7 NO (nav) Atvērts Slēgts Slēgts 8 NC Slēgts Atvērts Atvērts Kontattapiņa 11 uz datu porta ir RS-232 līmeņa medmāsas zvana signāls un tapiņa 5 vai 10 ir sazemējums. Atsauce DB-15 kontakttapiņu izvietojums, p Bez brīdinājuma signāla stāvokļa, spriegums starp kontakttapiņām 10 un 11 ir - 5 VDC uz -12 VDC, vai +5V DC uz +12 VDC, atkarībā no izvēlētā (vai nu NORM+ vai NORM-). Ar skaņas trauksmes signālu, izvadei starp tapiņām 5 un 11 būs pretējas polaritātes. Tapiņas 7 un 15 nodrošina relejs, kas aizveras, kad skan pārraudzības sistēma trauksmes signāls. Tapiņas 8 un 15 nodrošina relejs, kas aizveras, kad skan trauksmes signāls. Tapiņa 15 ir kopējā, tapiņa 7 parasti ir atvērta un tapiņa 8 parasti ir aizvērta. Atsauce Nurse Call releja nominālie parametri, p Operatora rokasgrāmata

115 Izmantojot medmāsas izsaukuma zvana savienojumu Pārbaudiet medmāsas izsaukuma zvana funkciju pirms tā izmantošanas jebkurā institūcijā un vienmēr, kad tiek iestatīta pārraudzības sistēma vietā, kas izmanto medmāsas izsaukuma zvanu. Lietotājiem periodiski ne tikai jāapstiprina kabeļu stingrs savienojums, bet arī periodiski jāapstiprina savienojuma normāla darbība. Ja pievienotais ieteicamais sensors nav savienots ar pacientu, ekrāns nereģistrē nekādus datus un pārraudzības sistēma piecas sekundes paliek Pulse Search (Pulsa meklēšana) režīmā, tad pārraudzības sistēma rāda trīs svītras [ ] uz priekšu %SpO2 pulsa ātruma zonā uz ekrāna. Viens no veidiem, kā testēt māsas zvana funkciju, ir izveidot trauksmes zvana stāvokli, (piemēram, SENSOR DISCONNECT) (sensors atslēgts) un pārbaudīt institūcijas medmāsas izsaukuma zvana sistēmas darbību Medmāsas izsaukuma zvana RS-232 polaritātes iestatīšana Māsu zvana polaritāti var iestatīt ar pozitīvu signālu vai negatīvu signālu trauksmes stāvokļa laikā. Lai uzstādītu medmāsas zvana polaritāti 1. Ja ir normāls uzraudzības režīms, nospiediet MENU (izvēlne). 2. Nospiediet CONNECTIVITY SETTINGS (savienojamības iestatījumi). 3. Nospiediet NURSE CALL SETTINGS. Attēls 5-9. Māsas zvana polaritātes ekrāns 4. Nospiediet NORM + VAI parastajam augstumam nospiediet NORM - parastajam zemajam iestatījumam. 5. Nospiediet SAVE CHANGES, lai saglabātu izvēlēto iestatījumu. Operatora rokasgrāmata 5-19

116 Piekļuve tendenču datiem Lappuse ar nolūku atstāta tukša 5-20 Operatora rokasgrāmata

117 6 Veiktspējas apsvērumi 6.1 Pārskats Šī nodaļa satur informāciju, kas palīdz lietotājiem optimizēt Nellcor pie gultas novietojamas pacienta elpošanas pārraudzīšanas sistēmas veiktspēju. Pirms uzsākt uzstādīt ārstniecības iestādē, nodrošiniet, ka kvalificētam apkalpes speciālists pārbauda pārraudzības sistēmas veiktspēju saskaņā ar Apkopes rokasgrāmatu. 6.2 Oksimetrijas apsvērumi Pārraudzības sistēmas ierobežojumi BRĪDINĀJUMS: Pacientu uzraudzīšanas laikā neizmantojiet mērījumus ārpus displeja līmeņiem, kas uzskaitīti pārraudzības sistēmai. Pulsa ātrums Pārraudzības sistēma tikai parāda pulsa ātrumu starp 20 un 250 sitieniem minūtē. Noteiktais pulsa ātrums virs 250 sitieniem minūtē parādās kā 250. Noteiktie pulsa ātrumi zem 20 parādās kā nulle (0). Piesātinājums Pārraudzības sistēma parāda piesātinājuma līmeni no 1% līdz 100% Nellcor Sensora veiktspējas apsvērumi BRĪDINĀJUMS: Nepareiza pielietošana vai nepiemērots sensora lietošanas lilgums var izraisīt audu bojājumus. Apskatiet sensora atrašanās vietu, kā noteikts Lietošanas instrukcijās. 6-1

118 Veiktspējas apsvērumi BRĪDINĀJUMS: Pulsa oksimetrijas nolasījumus un pulsa signālu var ietekmēt noteikti apkārtējie apstākļi, sensora pielietošanas kļūdas un daži pacienta stāvokļi. BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai Covidien pārbaudītus sensorus un savienotājkabeļus, kad pievienojat sensora portam. Jebkura cita kabeļa vai sensora pievienošana ietekmē sensora datu precizitāti, kas var radīt nelabvēlīgus rezultātus. BRĪDINĀJUMS: Ja sensora novietošanas vieta netiek pārklāta ar gaismas necaurlaidīgu materiālu, pārmērīgs apkārtējais apgaismojums var izraisīt neprecīzus mērījumus. Pulsa oksimetrijas nolasījumus un pulsa signālus var ietekmēt noteikti apkārtējie vides apstākļi, sensora pielietošanas kļūdas un noteikti pacienta stāvokļi. Neprecīza sensora mērījuma apstākļi Dažādi apstākļi var būt par iemeslu neprecīziem sensora mērījumiem. Ieteicamā sensora nepareiza pielietošana Ieteiktā sensora izvietojums uz ekstremitātes ar asinsspiediena manšeti, arteriālo katetru vai intravaskulāro līniju Apkārtējais apgaismojums Sensora novietošanas vieta netiek pārklāta ar gaismas necaurlaidīgu materiālu, kad darbojas augsta apkārtējā apgaismojuma apstākļos Pārmērīgas pacienta kustības Tumšs ādas pigments Intravaskulārais krāsojums vai ārēji pielietota krāsa, piemēram, nagu laka vai pigmentēts krēms Signāla zudums Pulsa-signāla zudums var gadīties vairāku iemeslu dēļ. Ieteicamais sensors uzlikts pārāk cieši Asinsspiediena manšetes piepūšana (ar gaisu) uz tās pašas ekstremitātes, kurai pievienots sensors Arteriālā oklūzija proksimāli (blakus) pie ieteicamā sensora Vāja perifērā perfūzija 6-2 Operatora rokasgrāmata

119 Pacienta stāvokļi Ieteicamā izmantošana Izvēlēties atbilstošu ieteikto sensoru, pielietojiet to kā norādīts un ievērojiet visus brīdinājumus un aizrādījumus, kas iekļauti Lietošanas instrukcijas sensora piegādē. Notīrītiet un noņemiet jebkuru vielu, piemēram, nagu laku, no pielikšanas vietas. Regulāri pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka ieteicamais sensors ir pareizi novietots uz pacienta. Spilgti apkārtējās vides gaismas avoti, tādi kā ķirurģiskās lampas (it īpaši ar ksenona gaismas avotu), bilirubīna lampas, fluorescējošās spuldzes, infrasarkanās sildīšanas lampas un tieša saules gaisma var traucēt ieteicamā sensora darbību. Lai novērstu traucējumus no apkārtējā apgaismojuma, nodrošiniet ieteicamā sensora pareizu pielietošanu un nosedziet sensoru ar gaismas necaurlaidīgu materiālu. Ja pacienta kustības rada problēmas, izmēģiniet turpmāk uzskaitītos risinājumus šīs problēmas novēršanai. Pārbaudiet ieteikto sensoru, vai ir pareizi un droši pielietots. Pārvietojiet sensoru uz mazāk aktīvu vietu. Izmantojiet pielīmējamu sensoru, kas uzlabo saskari ar pacienta ādu. Izmantojiet jaunu sensoru ar svaigu līmvielas pārklājumu. Uzturiet pacientu pēc iespējas mierīgu. Ja slikta perfūzika ietekmē veiktspēju, apsveriet Nellcor pieres SpO2 sensora (MAXFAST) izmantošanu, kas nodrošina vislabāko uztveršanu vazokonstrikcijas klātbūtnē. Nellcor pieres SpO2 sensori īpaši labi darbojas guļošiem pacientiem un mehāniski elpinātiem pacientiem. Zemas perfūzijas apstākļu laikā, Nellcor pieres SpO2 sensori reaģē uz SpO2 vērtībām par 60 sekundēm agrāk kā digitālais sensors. 6.3 Pacienta stāvokļi Pielietošanas problēmas un noteikti pacientu stāvokļi var ietekmēt mērījumus pārraudzības sistēmā un izraisīt pulsācijas signāla zudumu. Anēmija Anēmija izraisa pazeminātu arteriālā skābekļa saturu. Lai gan SpO2 parādās normāli nolasījumi, anēmiskam pacientam var būt hipoksija. Anēmijas koriģēšana var uzlabojot arteriālo skābekļa saturu. Pārraudzības sistēmai var neizdoties nodrošināt SpO2 nolasījumu, ja hemoglobīna līmenis samazinās zem 5 gm/dl. Operatora rokasgrāmata 6-3

120 Veiktspējas apsvērumi Disfunkcionālie hemoglobīni Disfunkcionālie hemoglobīni, piemēram, karboksihemoglobīns, metemoglobīns un sulfemoglobīns nespēj pārnest skābekli. SpO2 nolasījumi var parādīties normāli, taču pacients var būt hipoksisks, jo mazāk hemoglobīna spēj transportēt skābekli. Ir ieteicama turpmāka novērtēšana pēc pulsa oksimetrijas. Papildu iespējamie pacienta stāvokļi arī var ietekmēt mērījumus. Vāja perifērā perfūzija Pārmērīgas pacienta kustības Venozas pulsācijas Tumšs ādas pigments Intravaskulāras krāsvielas, piemēram, indocianīna zaļā vai metilēnzilā Ārēji uzziestas krāsvielas (nagu laka, krāsojums, pigmentēts krēms) Defibrilācija 6.4 EMI (Elektromagnētiskā interferences) samazināšana BRĪDINĀJUMS: EMI traucējumi var izraisīt kļūdainus nolasījumus, darbības pārtraukšanu vai citu nepareizu darbību. BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības sistēma ir paredzēta izmantot tikai medicīnas un veselības aprūpes profesionāļiem. Tā var izraisīt radiotraucējumus vai pārtraukt blakus esošo ierīču darbību. Šādu traucējumu samazināšanai var būt nepieciešams veikt pārraudzības sistēma pārorientēšanu vai pārvietošanu, vai ekranējuma izvietojumu. Piesardzības paziņojums: Šī ierīce ir pārbaudīta un ir konstatēta tās atbilstība ierobežojumiem attiecībā uz medicīnas ierīcēm, kas atbilstoši IEC : Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pamatotu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem parastās medicīnas iekārtās. 6-4 Operatora rokasgrāmata

121 EMI (Elektromagnētiskā interferences) samazināšana Sakarā ar radiofrekfenču izplatīšanos no raidierīcēm un citiem elektrisko trokšņu avotiem veselības aprūpes vidēs (piemēram, elektroķirurģiskās iekārtas, mobilie tālruņi, divu-pusējās darbības radiostacijas, elektroierīces un augstas izšķirtspējas televīzija) ir iespējams, ka šāda augsta līmeņa interference, sakarā ar avota tuvumu vai jaudu, var izraisīt pārraudzības sistēma veiktspējas pārtraukumus. Atsauce Elektromagnētiskās emisijas, p Pārraudzības sistēma ir izveidota izmantošanai vidē, kur elektromagnētiskā interference var notušēt klienta pulsu. Šādas interferences laikā, mērījumi var izskatīties neatbilstoši vai var likties, ka pārraudzības sistēma nedarbojas pareizi. EMI traucējumi var izraisīt kļūdainus nolasījumus, darbības pārtraukšanu vai citu nepareizu darbību Ja tas atgadās, apsekojiet izmantošanas vietu, lai noteiktu šo traucējumu cēloni un veiktu minētos pasākumus, lai ierobežotu avotu. Pagrieziet iekārtu, lai izolētos no tuvumā esoša interferenci izraisoša aprīkojuma. Pārorientējiet vai pārvietojiet interferenci izraisošo aprīkojumu. Palieliniet attālumu starp interferenci izraisošu aprīkojumu iekārtām un pārraudzības sistēmu. Pārraudzības sistēma ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja aprīkojums netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar šīm instrukcijām, var izraisīt kaitīgu interferenci ar citām jutīgām ierīcēm tuvumā. Operatora rokasgrāmata 6-5

122 Veiktspējas apsvērumi Lappuse ar nolūku atstāta tukša 6-6 Operatora rokasgrāmata

123 7 Produkta apkope 7.1 Pārskats Šajā nodaļā aprakstīti soļi, kas nepieciešami, lai apkoptu, apkalpotu un pareizi tīrītu Nellcor pie gultas novietojamu pacienta elpošanas pārraudzīšanas sistēmu. 7.2 Tīrīšana BRĪDINĀJUMS: Neizsmidziniet, neizlejiet vai neizšļakstiet jebkādus šķidrumus uz pārraudzības sistēma, tās piederumiem, savienotājiem, slēdžiem vai atverēm korpusā. Virsmas tīrīšanai un pārraudzības sistēmas dezinficēšanai, ievērojiet savas iestādes procedūras vai turpmāk ieteiktās darbības. Virsmas tīrīšana Lietojiet mīkstu lupatiņu, kas samitrināta ar rūpniecisku, neabrazīvu tīrīšanas līdzekli vai ar 70% spirta šķīdumu ūdenī, viegli noslaukot pārraudzības sistēmas virsmas. Dezinfekcija Lietojiet mīkstu lupatiņu, kas piesūcināta ar 10% hlorkaļķa šķīdumu krāna ūdenī, viegli noslaukot pārraudzības sistēmas virsmas. Pirms mēģināt tīrīt Nellcor sensoru, izlasiet Lietošanas instrukcijas, kas pievienotas sensoram. Katram sensora modelim ir specifiskas tīrīšanas instrukcijas tieši konkrētajam sensoram. Izpildiet sensora tīrīšanas un dezinficēšanas procedūras, kas minētas konkrētā sensora Lietošanas instrukcijās. 7.3 Periodiskās drošības pārbaudes Veiciet šādas pārbaudes ik pēc 24 mēnešiem. Apskatiet pārraudzības sistēmu, vai nav mehānisku un funkcionālu bojājumu vai nolietošanās. Apskatiet drošības etiķešu lasāmību. Sazinieties ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi, ja etiķetes ir bojātas vai nesalasāmas. 7-1

124 Produkta apkope Apskatiet iekšējos drošinātājus, vai ir pareizā vērtība un nominālā strāva. Pārliecinieties, ka visi lietotāja saskarnes vienumi, kabeļi vai piederumi darbojas normāli. 7.4 Apkalpošana un uzlabojumi BRĪDINĀJUMS: Tikai kvalificētam apkalpes personālam jānoņem pārraudzības sistēmas vāks. Iekšienē nav lietotājam-labojamu detaļu. Lietotāji nedrīkst modificēt nevienu pārraudzības sistēmas sastāvdaļu. Lai salabotu vai uzlabotu pārraudzības sistēmu, sazinieties ar tehnisko apkalpošanu vai vietējo Covidien pārstāvi, kas ieteiks kvalificētu apkalpes tehniķi. Atsauce Tehniskās palīdzības saņemšana, p Pārraudzības sistēmai parasti nav nepieciešama kalibrēšanu. Retos gadījumos, uzraudzīšanas ekrānam ir nepieciešama atkārtota kalibrēšana. Atsauce Darbības veiktspējas problēmas, p Nodrošiniet, ka kvalificēts servisa tehniķis nomaina akumulatoru ik pēc 24 mēnešiem. Piezīme: Akumulators ir atkārtoti pārstrādājams. Akumulatoru nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos. Akumulators ir jālikvidē saskaņā ar vietējām vadlīnijām un noteikumiem vai jāsazinās ar Covidien, lai nokārtotu tā nodošanu. 7.5 Uzglabāšana Pārraudzības sistēmas transportēšana un uzglabāšana Vienīgā patiesā atšķirība starp transportēšanu un uzglabāšanu ar vai bez piegādes konteinera ir temperatūrā. Ierīce ir neizturīgāka pret karstuma iedarbību, ja neatrodas piegādes konteinerā. Atsauce Transports un uzglabāšana, p Noņemta akumulatora uzglabāšana Vislabākā uzglabāšana noņemtam akumulatoram ir istabas temperatūrā. Paaugstināta temperatūra saīsinās uzglabāšanas laiku. No jauna pasūtītie akumulatori tiek piegādāti ar 30-50% atlikušo kapacitāti, lai nodrošinātu vismaz sešus (6) mēnešus ilgu uzglabāšanu plauktā istabas temperatūrā. Uzlādējiet akumulatoru, ja uzglabāsiet to ilgāk kā sešus (6) mēnešus. 7-2 Operatora rokasgrāmata

125 8 Problēmu novēršana 8.1 Pārskats Šajā nodaļā aprakstīts kā novērst problēmas, lietojot Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzības sistēmu. Šajā nodaļā iekļauta informācija par ekrānā redzamo palīdzības funkciju, kļūdas koda ziņojumiem un to, kā iegūt tehnisko palīdzību un atbalstu. 8.2 Sistēmas stāvokļa kategorijas BRĪDINĀJUMS: Pirms izmantot klīnikas apstākļos, kvalificētam apkalpes speciālistam jāveic drošības un funkcionālā pārbaude. BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības sistēmas atteices gadījumā, pārstartējiet pārraudzības sistēmu un pārliecinieties, ka tā darbojas pareizi pirms lietošanas. BRĪDINĀJUMS: Tikai kvalificētam apkalpes personālam jānoņem pārraudzības sistēmas vāks. Iekšienē nav lietotājam-labojamu detaļu. Lietotāji nedrīkst modificēt nevienu pārraudzības sistēmas sastāvdaļu. BRĪDINĀJUMS: Neizsmidziniet, neizlejiet vai neizšļakstiet jebkādus šķidrumus uz pārraudzības sistēmas, tās piederumiem, savienotājiem, slēdžiem vai atverēm korpusā. BRĪDINĀJUMS: Ja neesat pārliecināts par mērīšanas precizitāti, pārbaudiet pacienta dzīvībai svarīgas pazīmes ar citiem paņēmieniem. Pārliecinieties, ka pārraudzības sistēma funkcionē pareizi. 8-1

126 Problēmu novēršana Pārraudzības sistēma ir paredzēta, lai nodrošinātu nekavējošu atsauksmi, lai vadītu aprūpētājus veikt jebkādu nepieciešamo darbību. Trauksmes apstākļi tiek rādīti prioritātes kārtībā. Lai piekļūtu ieteikumiem, kā atrisināt īpatnējo paziņojumu, nospiediet MORE INFO (VAIRĀK INFO) pogu. Ja pārraudzības sistēma ļauj aprūpētājam nerādīt stāvokli, nospiežot DISMISS (Nerādīt), tas pārtrauc trauksmi, bet nenovērš stāvokli tiklīdz aprūpētājs neveic atbilstošu darbību. Ja pārraudzības sistēma atklāj stāvokli, kam nepieciešama aprūpētāja iejaukšanās, tā parāda vai nu uzvedni, vai arī kļūdas ziņojumu ar ieteicamo rīcību. Piezīme: Spiežot ALARM SILENCE (TRAUKSMES APKLUSINĀŠANA), tas apklusina jebkādu dzirdamu toni uz līdz pat divām (2) minūtēm ilgu periodu. Laika atskaites taimeris atspoguļo jebkādu atlikušo klusēšanas laiku. Uzvednes Uzvednes, uz kurām nepieciešama reaģēšana. Piemēram, READY (GATAVS): ATTACH SENSOR TO PATIENT AND MONITOR (PIEVIENOJIET SENSORU PACIENTAM UN MONITORAM) uzvedne atgādina lietotājiem savienot gan saskarnes kabeli, gan sensoru pārraudzības sistēma un pacientam. Attēls 8-1. Gatavības uzvedne 8-2 Operatora rokasgrāmata

127 Sistēmas stāvokļa kategorijas Trauksmes un kļūdas stāvokļa ziņojumi Kad monitoringa sistēma atklāj kļūdas stāvokli, tā parāda trauksmes ziņojumu, iesaka pareizu rīcību un izdod trauksmi. Tā turpina novērot pacientu. Piemēram, SENSOR DISCONNECTED (SENSORS ATVIENOTS) kļūdas paziņojums atstāj rīcību lietotāja ziņā, bet PULSE RATE LOW (PULSA ĀTRUMS ZEMS) kļūdas paziņojums pieprasa nekavējošu aprūpētāja iejaukšanos. Attēls 8-2. Sensors Atvienots paziņojums un Palīdzības ekrāns Operatora rokasgrāmata 8-3

128 Problēmu novēršana Attēls 8-3. Trauksme/brīdinājums nekraut vairākos slāņos 1 SpO2 LOW (ZEMS) trauksme Pacienta piesātinājums ir zem apakšējā SpO2 robežsliekšņa. 2 PULSE RATE LOW (PULSA ĀTRUMS ZEMS) trauksme Pacienta pulsa ātrums ir zem zemākā pulsa ātruma robežsliekšņa. 3 SPD ALERT Alarm (SPD trauksmes ziņojums) Pacients piedzīvo vairākus, sekojošus piesātinājuma samazināšanās gadījumus. 4 SPD Alert Alarm Icon (SPD trauksmes ziņojuma ikona) Parādās tendenču datu diagrammā ik reizi, kad atgadās SPD trauksmes ziņojuma ikona. 5 SatSeconds Alarm Icon (SatSeconds trauksmes ziņojuma ikona) Parādās tendenču datu diagrammā ik reizi, kad atgadās SatSeconds brīdinājuma trauksme. 6 Silence Alarm Icon (Trauksmes apklusināšanas ikona) Paliek dzeltena līdz brīdim, kad aprūpētājs to nospiež, lai apklusinātu visas trauksmes. 7 SatSeconds Alarm Icon Ikona paliek melna uz dzeltena fona līdz brīdim, kad kļūdas stāvoklis tiek novērsts. 8 Saturation Value with Alarm (Piesātinājuma vērtība trauksmē) vērtības paliek melna uz dzeltena fona līdz brīdim, kad kļūdas stāvoklis tiek novērsts. 9 SPD Alert Alarm Icon Ikona paliek melna uz dzeltena fona līdz brīdim, kad kļūdas stāvoklis tiek novērsts. 10 Pulse Rate Value with Alarm (Pulsa ātruma vērtība trauksmē) vērtības paliek melnas uz dzeltena fona līdz brīdim, kad kļūdas stāvoklis tiek novērsts. Paziņojumi paliek uz ekrāna līdz brīdim, kad stāvoklis izzūd. Lietotāji var nerādīt dažus paziņojumus. Vairumam augstas prioritātes ziņojumu nepieciešama lietotāja iejaukšanās vai apkalpošana, lai novērstu stāvokli. 8-4 Operatora rokasgrāmata

129 Lietotāja uzvednes un ziņojumi 8.3 Lietotāja uzvednes un ziņojumi Uzvednēm nepieciešama aprūpētāja reaģēšana vai darbība. Ziņojumi sniedz aprūpētājam noderīgu informāciju. Tabula 8-1. Kopējās lietotāja uzvednes un paziņojumi Prioritāte Ziņojums Stāvoklis Risinājums Nerādīt --- Ready (Gatavs): Attach sensor to patient and monitor (Pievienojiet sensoru pacientam un monitoram) Gaida uz pacienta savienojumu, lai sāktu novērošanu Savienojiet saskarnes kabeli ar sensora ieeju un piemērotu sensoru saskarnes kabelim un pacientam. Atsauce Sensora Nellcor izvēle, p Monitoring (Novērošana) Izveidots pareizs savienojums, notiek pacienta novērošana Nav. --- Operatora rokasgrāmata 8-5

130 Problēmu novēršana 8.4 Trauksmes un kļūdu stāvokļi Šajā nodaļā aprakstītas trauksmes un labojamo kļūdu stāvokļi. Atsauce Nelabojamas atteices, p. 8-18, nelabojamām kļūdām Trauksmes Statusa lauks uzraudzīšanas ekrāna augšā satur informāciju, kas raksturo vispārējo pārraudzības sistēmas stāvokli un jebkādas aktīvas trauksmes. Ja vairākas trauksmes parādās lietotāja mijiedarbības ar izvēlni vai dialoglodziņu laikā, saraksts ar trauksmju paziņojumiem savelkas līdz vienai līnijai, parādot kopējo pašreiz aktīvo trauksmju skaitu. Trauksmes ziņojuma atcelšanai vai nerādīšanai ir nepieciešama lietotāja iejaukšanās, turpretim statusa paziņojumiem tā nav nepieciešama. Ziņojums identificē trauksmi vai statusu. Ja tā ir trauksme, tā piedāvā lietotājiem pogu MORE INFO (Vairāk informācijas), kura, kad iepriekš nospiesta, nodrošina detalizētus datus un līdzekļus, kā izlabot situāciju vai nodzēst trauksmi. Nospiediet DISMISS (NERĀDĪT), lai nodzēstu trauksmi, ja ir tāda opcija. Ja tā nav opcija, veiciet nepieciešamo darbību. Ja tas nenodzēš trauksmi, atiestatiet to. Ja atiestatīšana nenodzēš trauksmi, atgrieziet to apkopei. Piezīme: Ne visām augstas prioritātes trauksmēm ir opcija DISMISS (Nerādīt). Tās ir nopietnas kļūdas un lietotājam nepieciešams atrisināt problēmu vai atgriezt pārraudzības sistēmu uz Covidien vai kvalificētam apkalpes speciālistam. Trauksmes prioritātes noteikšana Trauksmēm tiek piešķirta prioritāte. Viena virs otras izvietotās trauksmes tiek rādītas kritiskuma un prioritātes secībā. Atsauce Ziņojumu tipi, p. 4-47, detalizētai informācijai par augstas, vidējas, zemas prioritātes trauksmēm. Ik pa laikam novērošanas ekrāna laukums satur vienu vai vairākas uzvednes vai kļūdas ziņojumus. Viena virs otras izvietotās trauksmes tiek rādītas kritiskuma un prioritātes secībā. Augstas prioritātes ziņojumi parādās virs zemas prioritātes ziņojumiem. Vienādas prioritātes trauksmes parādās sastopamības kārtībā. Ja aprūpētājs neatrisina problēmu un nodzēš stāvokli, pārraudzības sistēma var paaugstināt trauksmi ar trauksmes frekvences palielināšanu. 8-6 Operatora rokasgrāmata

131 Trauksmes un kļūdu stāvokļi Tabula 8-2. Sākotnējā trauksmes prioritāte kļūdām Prioritāte Ziņojums Stāvoklis Risinājums Nerādīt Vidējs Pulse Rate Low (Pulsa ātrums zems) 1. Ja Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkave) ir iespējota un nav iestatīta uz OFF (IZSLĒGTS), pacienta pulsa ātrums pārkāpj apakšējā pulsa biežuma ierobežojuma slieksni un pārsniedz Pulse Rate Delay (Pulsa biežuma aizkaves) ierobežojumu. Pulsa ātrums ir zem trauksmes ierobežojuma. Nekavējoties pārbaudiet pacientu. Nē 2. Ja Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkave) ir izslēgta vai ir uzstādīta uz OFF (IZSLĒGTS), pacienta pulsa ātrums pārkāpj apakšējā pulsa ātruma ierobežojuma slieksni. Vidējs Pulse Rate High (Pulsa ātrums augsts) 1. Ja Pulse Rate Delay (Pulsa biežuma aizkave) ir iespējota un nav uzstādīta uz OFF (IZSLĒGTS), pacienta pulsa ātrums pārkāpj augšējā pulsa ātruma ierobežojuma slieksni un pārsniedz Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkave) ierobežojumu. Pulsa ātrums ir virs trauksmes ierobežojuma. Nekavējoties pārbaudiet pacientu. Nē 2. Ja Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkave) ir atiespējota vai ir iestatīta uz OFF, pacienta pulsa ātrums pārkāpj augšējā pulsa ātruma ierobežojuma slieksni. Vidējs SpO2 Zems 1. Ja SatSeconds trauksme ir iespējota un nav uzstādīta uz OFF (IZSLĒGTS), pacienta SpO2 pārkāpj apakšējā SpO2 ierobežojuma slieksni UN pārsniedz SatSeconds ierobežojumu. 2. Ja SatSeconds trauksme ir atiespējota vai iestatīta uz OFF (IZSLĒGTS), pacienta SpO2 vērtība pārkāpj apakšējo SpO2 ierobežojuma slieksni. SpO2 ir zem trauksmes ierobežojuma. Nekavējoties pārbaudiet pacientu. Nē Operatora rokasgrāmata 8-7

132 Problēmu novēršana Tabula 8-2. Sākotnējā trauksmes prioritāte kļūdām (Turpinājums) Prioritāte Ziņojums Stāvoklis Risinājums Nerādīt Vidējs SpO2 High (Augsts) 1. Ja SatSeconds trauksme ir iespējota un nav iestatīta uz OFF (IZSLĒGTS), pacienta SpO2 pārkāpj augšējā SpO2 ierobežojuma slieksni UN pārsniedz SatSeconds ierobežojumu. SpO2 ir virs trauksmes ierobežojuma. Nekavējoties pārbaudiet pacientu. Nē 2. Ja SatSeconds trauksme ir atiespējota vai iestatīta uz OFF (IZSLĒGTS), pacienta SpO2 vērtība pārsniedz apakšējo SpO2 ierobežojuma slieksni. Zems SPD Alert (SPD trauksmes ziņojums) SPD jutīguma vērtība ir sasniegta. SPD ierobežojums ir pārsniegts. Pārbaudiet pacientu. Jā Augsts Pulse Timeout (Pulsa taimauts) Sensors pieslēgts pacientam UN ir uztvēris pulsu iepriekš, UN tagad nav spējīgs noteikt pulsa ātruma vērtību. Nespēj noteikt pulsa ātrumu vai skābekļa piesātinājumu. Nekavējoties pārbaudiet pacientu. Pārvietojiet vai aizstājiet sensoru. Nē Zems Sensors Atvienots Pacienta sensors ir atvienots no monitora Sensor disconnected (Sensors atvienots). Pārbaudiet visus savienojumus. Ja problēma pastāv, aizstājiet kabeli un/vai sensoru. Jā Zems Sensors izslēgts Pacienta sensors nav pievienots pacientam. Sensors nav pievienots pacientam. Pārvietojiet vai aizstājiet sensoru. Jā Zems Sensor Failure (Sensora atteice) Nederīgs sensors, nederīgs signāls, sensora kļūda, bojāts sensors. Atklāts bojāts sensors. Nomainiet sensoru. Nē Vidējs Augsts Battery Critically Low (Akumulators kritiski izlādējies) Maiņstrāvas barošanas lietošana UN akumulatora līmenis kritisks. Akumulatora barošanas lietošana UN akumulatora līmenis kritisks. Turpina lādēt ar maiņstrāvu. Pievienojiet maiņstrāvas barošanai. Jā Nē Vidējs Battery Low (Akumulatora līmenis zems) Akumulatora barošanas lietošana UN akumulatora līmenis zems Pievienojiet maiņstrāvas barošanai. Jā Augsts Akumulatora atteice Trūkst akumulatora VAI akumulatora lādētāja atteice Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Nē 8-8 Operatora rokasgrāmata

133 Trauksmes un kļūdu stāvokļi Tabula 8-2. Sākotnējā trauksmes prioritāte kļūdām (Turpinājums) Prioritāte Ziņojums Stāvoklis Risinājums Nerādīt Zems Trend Data Lost (Tendences dati zaudēti) Atklāti bojāti tendences dati ieslēgšanās laikā. Atklāti bojāti tendences dati. Dzēsti daži vai visi tendences dati. Jā Data export cancelled (Datu eksportēšana apcelta) Pātraukums vai atcelšana datu eksportēšanas laikā. Mēģināt vēlreiz datu eksportēšanu. Jā Zems Communication Error (Komunikācijas kļūda) Nav spējīgs savienoties ar tīklu. Nav spējīgs savienoties ar bezvadu tīklu. Nav spējīgs savienoties ar tīklu. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Nav spējīgs savienoties ar bezvadu tīklu. Atklāti bojāti tendences dati. Vecie tendences dati dzēsti. Nē Nē Zems Communication Error (Komunikācijas kļūda) Nav spējīgs izveidot savienojumu ar Oxinet sistēmu. Nevar izveidot savienojumu ar Oxinet sistēmu. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Nē Atklāta sakaru kļūda starp resursdatoru un monitoru. Nav spējīgs savienoties ar tīklu. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Nē Augsts Speaker Failure (Skaļruņa atteice) Atklāta primārā skaļruņa atteice operācijas laikā. Parādījās primārā skaļruņa atteice. Nekavējoties noņemiet no ekspluatācijas. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Nē Augsts System Failure (Sistēmas atteice) Monitors tika negaidīti atiestatīts. Negaidīta atiestatīšana. Iestatījumi zuduši. Ja problēma pastāv, atvienojiet no apkopes. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Jā Zems System Failure (Sistēmas atteice) SpO2 vai pulsa ātruma dati nav atjaunināti ilgāk kā 30 sekundes. Nav atjauninājumi SpO2 vai pulsa ātruma datiem ilgāk kā 30 sekundes. Nē Operatora rokasgrāmata 8-9

134 Problēmu novēršana Tabula 8-2. Sākotnējā trauksmes prioritāte kļūdām (Turpinājums) Prioritāte Ziņojums Stāvoklis Risinājums Nerādīt Zems Equipment Failure (Iekārtas atteice) Nurse call (Medmāsas izsaukuma) izejas sistēmas kļūda. Parādījusies Call error (Medmāsas izsaukuma) kļūda. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Nē Seriālā sakaru sistēmas atteice. Parādījusies seriālā sakaru kļūda. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Jā Analogās izejas sistēmas atteice. Parādījusies analogās izejas kļūda. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Jā Dzesēšanas ventilatora atteice. Parādījusies dzesēšanas ventilatora atteice. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Jā Zems Over Temperature (Temperatūras pārsniegums) Siltuma kontroles sistēma ir virs siltuma ierobežojuma. Iekšējā temperatūra ir virs siltuma ierobežojuma. Monitors var izslēgties, ja iekšējā temperatūra turpinās pieaugt. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Jā Zems Clock Settings (Pulksteņa iestatījumi) pazuduši Atklāta nederīga datuma un laika vērtība ieslēgšanās laikā. Datuma un laika iestatījumi pazuduši. Uzstādiet datumu un laiku. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Jā Trauksmes stāvokļa paraugs Pārraudzības sistēma var atklāt primārā skaļruņa atteici un izdot augstu pjezoelementa skaņas toni. Parādās primārā skaļruņa trauksme. Lai piekļūtu trauksmes paziņojumam 1. Nospiediet MORE INFO (VAIRĀK INFORMĀCIJAS) vai VIEW ALL (APSKATĪT VISU), lai turpinātu atkarībā no tā, kurš ir pieejams. Parādās kļūdas apraksts un jebkāda ieteicamā darbība. Šī konkrētā trauksme nevar tikt nodzēsta Operatora rokasgrāmata

135 Trauksmes un kļūdu stāvokļi Attēls 8-4. Parauga skaļruņa atteices paziņojums 2. Nospiediet ALARM SILENCE (TRAUKSMES APKLUSINĀŠANA), lai apklusinātu augsto pjezoelementa toni. Tas nodrošina aprūpētājam divas (2) minūtes, lai atrisinātu problēmu. 3. Veiciet ieteicamo darbību, lai atrisinātu problēmu Labojami kļūdas stāvokļi Kad parādās kļūdas kods, kas atšķirīgs no parādītās labojamās kļūdas - izslēdziet pārraudzības sistēmu un ieslēdziet to atpakaļ. Ja kļūdas kods parādās atkal, pierakstiet to un ziņojiet apkalpes personālam. Kad tas atgadās, pārraudzības sistēma pārtrauks novērot pacientu līdz brīdim, kad aprūpētājs veiks koriģējošu rīcību un novērsīs kļūdas stāvokli. Operatora rokasgrāmata 8-11

136 Problēmu novēršana Tabula 8-3. Kopējās labojamās problēmas un risinājumi Simptomi Barošana Nav barošanas kaut gan pievienota pie maiņstrāvas un/vai līdzstrāvas barošanas avota Ieteicamā koriģējošā rīcība Atsauce Barošanas atteices problēmas, p Barošanas membrānas slēdža paneļa gaismiņas neiedegas atbilstošos brīžos Izslēdzas vai atiestatās bez skaidra iemesla Pārraudzības ekrāns Barošanas indikators ir ON (IESLĒGTS), bet monitora ekrāns ir blāvs Atsauce Pārraudzības ekrāna problēmas, p Barošanas indikators ir ON (IESLĒGTS), bet monitora ekrāns ir tukšs Nereaģē vai negaidīti reaģē uz pieskārienu Visi pikseļi neiedegas Ekrāna sadegšanas vai salasāmības problēma, piemēram, plīsums, skrāpējumi, pildspalvas pēdas, sazīmēts ar zīmuli vai ievilkumi Skaņas vai vizuāla trauksme Neskan skaņas trauksmes signāli Atsauce Trauksmes problēmas, p Skaņas trauksmes signāli ir klusi vai pārāk skaļi Trauksmes skan bez skaidra iemesla Sakari Datu porti pareizi nedarbojas, nepabeigtas datu pārraides Atsauce Sakaru problēmas, p Sakari ar ārējiem avotiem nedarbojas Tendences dati, kas izsūtīti caur datu portiem, ir nepabeigti vai sagrozīti 8-12 Operatora rokasgrāmata

137 Barošanas atteices problēmas Tabula 8-3. Kopējās labojamās problēmas un risinājumi (Turpinājums) Darbības veiktspēja Simptomi Pārraudzības ekrāns izskatās strādājošs, bet nereģistrē pacienta datus Ieteicamā koriģējošā rīcība Atsauce Darbības veiktspējas problēmas, p Pacienta dati izskatās aizdomīgi Pārtraukti vai sabojāti pacienta dati Aparatūra Paaugstinātas temperatūras stāvoklis Atsauce Aparatūras problēmas, p Pacienta dati izskatās aizdomīgi Pārtraukti vai sabojāti pacienta dati Primārā skaļruņa atteice Akumulatora atteice Programmatūra Sistēmai ir nepareizi pārtraukumi Atsauce Sistēmas kļūdas un programmatūras problēmas, p Pacienta dati izskatās aizdomīgi Pārtraukti vai sabojāti pacienta dati 8.5 Barošanas atteices problēmas Tabula 8-4. Barošanas atteices problēmas Problēma Nav nekādas reaģēšanas, kad nospiež POWER ON (BAROŠANA IESLĒGTA) taustiņu. Pārraudzības sistēma darbojas no akumulatora barošanas pat tad, ja tā ir pieslēgta maiņstrāvas barošanas avotam. Risinājums Drošinātājs var būt nestrādājošs. Ziņojiet kvalificētam apkalpes speciālistam, lai pārbaudītu un, ja nepieciešams, aizvietotu drošinātāju. Ja darbojas no akumulatora barošanas, akumulators var iztrūkt vai var būt izlādējies. Ja akumulators ir izlādējies, uzlādējiet akumulatoru. Atsauce Barošana no akumulatora, p Ja akumulators nelādējas, ziņojiet apkalpes personālam, lai aizvietotu akumulatoru. Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pienācīgi pieslēgts pārraudzības sistēmai. Pārbaudiet, vai barošana ir pieejama citām iekārtām tajā pašā maiņstrāvas ķēdē. Operatora rokasgrāmata 8-13

138 Problēmu novēršana 8.6 Pārraudzības ekrāna problēmas Tabula 8-5. Novērošanas ekrāna problēmas Problēma Barošanas indikators ir (ON) IESLĒGTS, bet uzraudzīšanas ekrāns ir blāvs. Viens vai vairāki displeja elementi neiedegas ieslēgtas barošanas pašpārbaudes laikā (POST). Barošanas indikators ir (ON) IESLĒGTS, bet uzraudzīšanas ekrāns ir blāvs. Pārraudzības ekrāns nereaģē uz pieskārienu. Pārraudzības ekrāns ir ieplīsis vai bojāts. Risinājums Palieliniet uzraudzīšanas ekrāns spilgtumu. Atsauce Lai noregulētu ekrāna spilgtumu, p Nelietojiet pārraudzības sistēma. Atgrieziet pārraudzības sistēmu kvalificētam apkalpes speciālistam. Atiestatiet un pieslēdziet strāvu atpakaļ. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Pārliecinieties, ka uzraudzīšanas ekrāns ir atbloķēts. Notīriet uzraudzīšanas ekrānu. Lietojiet stiprāku pieskārienu. Uzraudzīšanas ekrāns reaģē pēc tam, kad pieskāriens nedaudz deformē virsmu. Nodrošiniet, ka kvalificēts apkalpes speciālists pārkalibrē skārienjutīgo ekrānu. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam Operatora rokasgrāmata

139 Trauksmes problēmas 8.7 Trauksmes problēmas Tabula 8-6. Trauksmes problēmas Problēma Pulsa meklēšanas indikators ir iededzies vairāk kā 10 sekundes (pirms notiek jebkāda mērīšana). Pulsa meklēšanas indikators izgaismojas pēc tam, kad parādās sekmīmīgi mērījumi. Trauksmes darbojas tikai īsu brīdi. Risinājums Pārbaudiet sensoru, Lietošanas instrukcijas lai apstiprinātu piemērotu lietošanu un pareizu lietojumprogrammu. Pārbaudiet sensora un saskarnes kabeļa savienojumus. Pārbaudiet sensoru uz cita pacienta un/vai izmēģiniet citu sensoru vai saskarnes kabeli. Perfūzija var būt pārāk zema pārraudzības sistēmai, lai izsekotu pulsu. Pārbaudiet pacientu. Pārbaudiet pārraudzības sistēmu uz kāda cita. Izmainiet sensora vietu. Izmēģiniet citu Nellcor sensora veidu. Iejaukšanās var atturēt pārraudzības sistēmu no pulsa izsekošanas. Uzturiet pacientu mierīgu, ja iespējams. Pārbaudiet, ka sensors ir droši pielikts un aizvietojiet to, ja nepieciešams. Izmainiet sensora vietu. Elektromagnētiskā interference var traucēt pārraudzības sistēmu no pulsa izsekošanas. Noņemiet interferences avotu un/vai mēģiniet stabilizēt vidi. Lietojiet tādu sensora veidu, kas pacieš vairāk pacienta kustību; piemēram, Nellcor pielīpošu sensoru. Sensors var būt pārāk ciešs, var būt pārmērīga apkārtējā gaisma vai sensors var būt uz ekstremitātes ar asins spiediena loka, arteriālā katetra vai intravaskulārās līnijas. Pārvietojiet sensoru tā, kā nepieciešams. Pārbaudiet pacienta stāvokli. Perfūzija var būt pārāk zema pārraudzības sistēmai, lai izsekotu pulsu. Pārbaudiet pārraudzības sistēmu uz cita pacienta. Izmainiet sensora vietu un/vai izmēģiniet citu Nellcor sensora veidu. Iejaukšanās var atturēt pārraudzības sistēmu no pulsa izsekošanas. Pārbaudiet, ka sensors ir droši pielikts un aizvietojiet to, ja nepieciešams. Izmainiet sensora vietu. Lietojiet tādu sensora veidu, kas pacieš vairāk pacienta kustību; piemēram, Nellcor pielīpošu sensoru. Elektromagnētiskā interference var traucēt pārraudzības sistēmu no pulsa izsekošanas. Noņemiet interferences avotu un/vai mēģiniet stabilizēt vidi. Sensors var būt pārāk ciešs, var būt pārmērīga apkārtējā gaisma vai sensors var būt uz ekstremitātes ar asins spiediena loka, arteriālā katetra vai intravaskulārās līnijas. Pārvietojiet sensoru tā, kā nepieciešams. Pārbaudiet pacienta tendences datus. Apskatiet pacientu. Nosakiet, vai ir iespējots Alarm Audio Off (Skaņas trauksmes signāls izslēgts). Ja tā ir, tad trauksme skanēs ik pēc trīs (3) minūtēm. Operatora rokasgrāmata 8-15

140 Problēmu novēršana 8.8 Sakaru problēmas Tabula 8-7. Kopējās uzvednes un kļūdu ziņojumi Problēma Nav spējīgs savienoties ar tīklu. Nav spējīgs savienoties ar bezvadu tīklu. Nav spējīgs izveidot savienojumu ar Oxinet sistēmu. Atklāta sakaru kļūda starp resursdatoru un monitoru. Risinājums Pārskatiet sistēmas prasības savietojamībai. Pārbaudiet vienu ieeju reizē IP adresei, kabeļa savienojumam, kabeļa bojājumam. Bezvadu, ethernet un seriālie porti ir savstarpēji nesavietojami. Izmēģiniet seriālo portu vispirms, pēc tam turpiniet. Pārbaudiet, lai nodrošinātu, ka visi tīkla savienojumi ir pienācīgi savienoti un konfigurēti. Nomainiet jebkādus aizdomīgus kabeļus. Dzīsla ne vienmēr ir redzami bojāta. Sazinieties ar IT speciālistu, lai pārskatītu tīkla savienojumu. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. 8.9 Darbības veiktspējas problēmas Tabula 8-8. Kopējās darbības veiktspējas problēmas Problēma Pārraudzības ekrāns izskatās strādājošs, bet nereģistrē pacienta datus Pacienta dati izskatās aizdomīgi. Pārtraukti vai sabojāti pacienta dati. Risinājums Nodrošiniet, ka pulsa oksimetrijas sensors un saskarnes kabelis ir Nellcor ražojumi. Pārbaudiet uzraudzīšanas ekrāns zāģveida interferences indikatoru. Ja deg, pārliecinieties, ka Nellcor sensors ir stingri pievienots un pacients paliek nekustīgs. Pārbaudiet pulsa zuduma indikatoru. Ja deg, pārliecinieties, ka Nellcor sensors ir stingri pievienots. Atsauce Nellcor Sensora veiktspējas apsvērumi, p Atiestatiet pārraudzības sistēmu. Pārbaudiet sensora un saskarnes kabeļa savienojumus. Atiestatiet pārraudzības sistēmu. Pārbaudiet sensora un saskarnes kabeļa savienojumus Operatora rokasgrāmata

141 Aparatūras problēmas 8.10 Aparatūras problēmas BRĪDINĀJUMS: Ja pārraudzības sistēmai ziņo par primārā skaļruņa atteici, nelietojiet pārraudzības sistēmu ilgāk nekā nepieciešams, lai nodrošinātu pacienta drošību. Sazinieties ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi. Tabula 8-9. Kopējās uzvednes un kļūdu ziņojumi Problēma Atklāta primārā skaļruņa atteice operācijas laikā. Monitors tika negaidīti pārstartēts. Risinājums Nekavējoties noņemiet no ekspluatācijas. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Ja problēma pastāv, noņemiet no ekspluatācijas. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. SpO2 vai pulsa ātruma dati nav atjaunināti ilgāk kā 30 sekundes. Nurse call (Medmāsas izsaukuma) izejas sistēmas kļūda. Seriālās sakaru sistēma atteice. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Analogās izejas sistēmas atteice. Dzesēšanas ventilatora atteice. Siltuma kontroles sistēma ir virs siltuma ierobežojuma. Atklāta nederīga datuma un laika vērtība ieslēgšanās laikā. Izslēdziet barošanu un ļaujiet atdzist. Noņemiet jebkādus potenciālos karstuma avotus. Pārbaudiet karstuma un mitruma apstākļus. Atsauce Vides apstākļi, p Pārvietojiet uz kontrolētu vidi. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Uzstādiet datumu un laiku. Nomainiet akumulatoru, ja uzglabāts pārāk ilgi. Atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Operatora rokasgrāmata 8-17

142 Problēmu novēršana 8.11 Sistēmas kļūdas un programmatūras problēmas Pārraudzības sistēmai var rasties programmatūras problēma, kas noved pie ekrāna, kas ir ļoti līdzīgs sākuma uzplaiksnījuma ekrānam barošanas ieslēgšanas laikā. Tas norāda nopietnu kļūdu. Atiestatiet iekārtu. Ja kļūda parādās vēlreiz, atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam. Attēls 8-5. Sistēmas kļūdas ekrāna paraugs 8.12 Nelabojamas atteices Sazinieties ar Covidien vai vietējam Covidien pārstāvim pārraudzības sistēmai jānosaka nelabojama atteice. Kad parādās nelabojama kļūda, parādās arī vairāki notikumi. Pārraudzības sistēma izdod zemas prioritātes trauksmi, kas nevar tikt apturēta, izņemot tikai pārraudzības sistēmas barošanas izslēgšanu. Mērījumu apturēšana. Visa informācija uz ekrāna pazūd, uzrādot kļūdas koda paziņojumu. Piezīme: Izslēdzot un ieslēdzot barošanu, tas var nodzēst neizlabojamo kļūdu. Ja tas tā nenotiek, atgrieziet kvalificētam apkalpes speciālistam Operatora rokasgrāmata

143 Produkta atgriešana 8.13 Produkta atgriešana Sazinieties ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi, lai uzzinātu nogādes instrukcijas, tajā skaitā, Returned Goods Authorization (RGA) numuru. Ja Covidien nav devis citādus norādījumus, tad tas nav nepieciešams atgriezt sensoru vai citus piederumus kopā ar pārraudzības sistēmu. Iepakojiet pārraudzības sistēmu tās oriģinālajā sūtīšanas kartona kastē. Ja oriģinālā sūtīšanas kartona kaste nav pieejama, lietojiet piemērotu kartona kasti kopā ar piemērotu iepakošanas materiālu, lai to aizsargātu sūtīšanas laikā. Atgrieziet pārraudzības sistēmu ar jebkādu sūtīšanas metodi, kas nodrošina drošu nogādi. Operatora rokasgrāmata 8-19

144 Problēmu novēršana Lappuse ar nolūku atstāta tukša 8-20 Operatora rokasgrāmata

145 9 Piederumi 9.1 Pārskats Šī nodaļa satur informāciju par atbilstoša sensora izvēli pievienošanai pie atbilstoša saskarnes kabeļa un identificē izvēles aprīkojumu lietošanai ar Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzīšanas sistēmu. Skatiet Covidien mājas vietni, lai iegūtu pašreizējos detaļu numurus visiem attiecīgajiem objektiem. 9.2 Nellcor Sensori Sensora Nellcor izvēle BRĪDINĀJUMS: Pirms lietošanas, rūpīgi izlasiet sensora Lietošanas instrukcijas, ieskaitot visus brīdinājumus, piesardzības paziņojumus un instrukcijas. BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai Covidien pārbaudītus/apstiprinātus sensorus un saskarņu kabeļus, kad pievienojat sensora portam. Jebkura cita kabeļa vai sensora pievienošana ietekmē sensora datu precizitāti, kas var radīt nelabvēlīgus rezultātus. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet pārraudzības sistēmu, sensorus, kabeli vai savienotājus, ja izrādās, ka tie ir bojāti. Noņemiet jebkuru bojātu iekārtu no ekspluatācijas, lai to pārbaudītu kvalificēts servisa speciālists. BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet bojātu sensoru vai saskarnes kabeli. Neizmantojiet sensoru ar atklātām optiskām sastāvdaļām. 9-1

146 Piederumi BRĪDINĀJUMS: Elektrošoka risks neiemērciet sensoru ūdenī un neslapiniet to. BRĪDINĀJUMS: Nepievienojiet nekādus kabeļus pie sensora porta savienotāja, kas ir paredzēts lietošanai ar datoru. BRĪDINĀJUMS: Nepareiza pielietošana vai nepiemērots sensora lietošanas ilgums var izraisīt audu bojājumus. Apskatiet periodiski sensora atrašanās vietu, kā norādīts sensora Lietošanas instrukcijas. BRĪDINĀJUMS: Neceliet aiz sensora vai saskarnes kabeļa. Kabelis var atvienoties, potenciāli pārraudzības sistēmai krītot uz pacienta vai sabojājot virsmu. BRĪDINĀJUMS: Pulsa oksimetrijas nolasījumus un pulsa signālu var ietekmēt noteikti apkārtējie apstākļi, sensora pielietošanas kļūdas un daži pacienta stāvokļi. BRĪDINĀJUMS: Pārraudzības sistēma var saglabāt tendenču datus no vairākiem pacientiem, ja pārraudzības sistēma tiek pārnēsāta no viena pacienta uz citu pacientu. Piesardzības paziņojums: Sensora atvienošanas kļūdas paziņojums un ar to saistītā trauksme norāda, ka sensors ir vai nu atvienojies, vai arī ir bojāti vadi. Pārbaudiet sensora savienojumu un, ja nepieciešams, nomainiet sensoru, saskarnes kabeli vai abus. Piesardzības paziņojums: Pielipināmie sensori ir paredzēti lietošanai tikai vienam pacientam. Nepārnesiet šādu sensoru no viena pacienta uz otru. Piesardzības paziņojums: Viena-pacienta lietošanas sensori ir paredzēti lietošanai tikai vienam pacientam. Nepārnesiet pielipināmo sensoru no viena pacienta uz otru pacientu. 9-2 Operatora rokasgrāmata

147 Nellcor Sensori Kad atlasāt Nellcor sensoru, ņemiet vērā pacienta svaru un aktivitātes līmeni, perfūzijas adekvātumu un pieejamās sensora uzstādīšanas vietas, nepieciešamību pēc sterilitātes un paredzamo uzraudzīšanas ilgumu. Lietojiet ieteicamā sensora Lietošanas instrukcijas lai vadītos sensora izvēlē vai sazinieties ar Covidien vai vietējo Covidien pārstāvi. Atsauce Nellcor Sensora veiktspējas apsvērumi, p Nellcor saskarnes kabelis savieno pārraudzības sistēmu ar Nellcor sensoru. Nepievienojiet nekādus kabeļus pie sensora porta, kas ir paredzēts lietošanai ar datoru. Lietojiet tikai Covidien apstiprinātus sensorus un saskarņu savienošanas kabeļus, kad pievienojat sensora portam. Tabula 9-1. Nellcor Sensoru modeļi un pacientu izmēri Nellcor Sensors SKU Pacients Izmērs Nellcor Preemie SpO2 sensors, nelīpošs (tikai vienam pacientam) SC-PR <1,5 kg Nellcor Jaundzimušo SpO2 sensors, nelīpošs (tikai vienam pacientam) SC-NEO 1,5 līdz 5 kg Nellcor Pieaugušo SpO2 sensors, nelīpošs (tikai vienam pacientam) SC-A >40 kg Nellcor Pieaugušo-jaundzimušo SpO2 sensors ar aptinējiem (atkārtoti lietojams ar līpošu virsmu) Nellcor Pieaugušo-jaundzimušo SpO2 sensors ar aptinējiem (atkārtoti lietojams ar līpošu virsmu) Nellcor Pediatriskais SpO2 sensors, divgabalu (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Pieaugušo-jaundzimušo SpO2 sensors, divgabalu (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Pieaugušo SpO2 sensors, divgabalu (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Pieaugušo-jaundzimušo SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) OXI-A/N OXI-P/I P N A MAXN <3 vai >40 kg 3 līdz 40 kg 10 līdz 50 kg <3 vai >40 kg >30 kg <3 vai >40 kg Nellcor Zīdaiņu SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) MAXI 3 līdz 20 kg Nellcor Pediatriskais SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) MAXP 10 līdz 50 kg Nellcor Pieaugušo SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) MAXA >30 kg Nellcor Pieaugušo XL SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) MAXAL >30 kg Nellcor Pieaugušo SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) MAXR >50 kg Operatora rokasgrāmata 9-3

148 Piederumi Tabula 9-1. Nellcor Sensoru modeļi un pacientu izmēri (Turpinājums) Nellcor Sensors SKU Pacients Izmērs Nellcor Pieres SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) MAXFAST 10 kg Pieaugušo Nellcor sensors SpO2, atkārtoti lietojams (nesterils) DS100A >40 kg Nellcor SpO2 sensors, izmantojams dažādās vietās, atkārtoti lietojams (nesterils) D-YS >1 kg Nellcor SpO2 Auss klipsis, atkārtoti lietojams (nesterils) D-YSE >30 kg Nellcor Pediatriskā SpO2 sensora klipsis, atkārtoti lietojams (nesterils) D-YSPD 3 līdz 40 kg Sazinieties ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi, lai iegūtu Sensoru precizitātes režģi, kurā uzrādīti visi Nellcor sensori, kurus lieto ar pārraudzības sistēmu. Covidien saglabā digitālo kopiju Piezīme: Fizioloģiskie apstākļi, piemēram, pacienta pārmērīgs kustīgums, medicīniskās procedūras vai ārējie faktori, piemēram, disfunkcionāls hemoglobīns, arteriālās krāsvielas, zema perfūzija, tumšs pigments un ārēji uzklātas krāsvielas, piemēram, nagu laka, krāsvielas vai pigmentēts krēms var traucēt pārraudzības sistēmas spējai atklāt un parādīt mērījumus Nellcor sensora īpatnības Nellcor sensora īpatnības ir dažādas sensoriem pie atšķirīgu izstrādes līmeņa un pēc sensora tipa (līpošais, atkārtoti pārstrādāts un atkārtoti lietojams). Sensora revīzijas līmenis ir uzrādīts uz sensora spraudņa Biosaderības pārbaude Biosaderības pārbaude ir veikta uz Nellcor sensoriem saskaņā ar ISO , Bioloģiskais medicīnas iekārtu novērtējums, Daļa 1: Novērtējums un pārbaude. Nellcor sensori ir izgājuši ieteicamo biosaderības pārbaudi un tādējādi ir atbilstoši ISO Operatora rokasgrāmata

149 Izvēles aprīkojums 9.3 Izvēles aprīkojums Pārraudzības sistēmai tiek piedāvātas vairākas montāžas konfigurācijas. Papildu informācijai sazinieties ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi. Covidien Tehniskā apkalpošana: Pacienta uzraudzīšana 15 Hampshire Street Mansfield, MA USA , (maksas) vai sazinieties ar vietējo Covidien pārstāvi Operatora rokasgrāmata 9-5

150 Piederumi Lappuse ar nolūku atstāta tukša 9-6 Operatora rokasgrāmata

151 10 Darbību teorija 10.1 Apskats Šajā nodaļā ir paskaidrota teorija, uz ko pamatojas ekspluatācija Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzīšanas sistēmai Teorētiskie principi Pārraudzības sistēma lieto pulsa oksimetru, lai mērītu funkcionālā skābekļa piesātinājumu asinīs. Pulsa oksimetrs darbojas, pievienojot Nellcor sensoru pulsējošajam arteriālajam vaskulārajam slānim, piemēram, pirkstam vai kājas pirkstam. Sensors satur divkāršu gaismas avotu un foto uztvērēju. Kauli, audi, pigmentācija un vēnu asinsvadi parasti absorbē nemainīgu gaismas daudzumu laika gaitā. Arteriālais slānis parasti pulsē un absorbē mainīgu gaismas daudzumu pulsēšanas laikā. Absorbētās gaismas daļa tiek pārveidota funkcionālā skābekļa piesātinājuma mērījumā (SpO2). Apkārtējie apstākļi, sensora pielikšana un pacienta stāvokļi var ietekmēt pārraudzības sistēmas spēju precīzi mērīt SpO2. Atsauce Veiktspējas apsvērumi, p. 6-1 Pulsa oksimetrija ir balstīta uz diviem principiem: oksihemoglobīns un deoksihemoglobīns atšķiras to sarkanās un infrasarkanās gaismas absorbcijā (tiek mērīts lietojot spektrofotometriju), un arteriālo asiņu tilpums, kas atrodas audos (un tātad, gaismas absorbcija ar šīm asinīm), mainās pulsa (reģistrēta ar pletismogrāfiju) laikā. Pārraudzības sistēma nosaka SpO2 ar sarkanās un infrasarkanās gaismas starošanu caur arteriālajam slānim un izmērot gaismas absorbcijas maiņu pulsēšanas cikla laikā. Sarkanās un infrasarkanās zema-sprieguma gaismas-diodes (LED) sensorā kalpo kā gaismas avoti; fotodiode kalpo kā fotodetektors. Tā kā oksihemoglobīna un deoksihemoglobīna gaismas absorbcija atšķiras, sarkanās un infrasarkanās gaismas daudzums, kas ir absorbēts ar asinīm, ir atbilstīgs hemoglobīna skābekļa piesātinājumam. 10-1

152 Darbību teorija Pārraudzības sistēma lieto arteriālās plūsmas pulsējošo dabu, lai identificētu skābekļa piesātinājumu arteriālajā hemoglobīnā. Sistoles laikā jauns arteriālo asiņu impulss ieplūst vaskulārajā slāni, un asiņu tilpums un gaismas absorbcija palielinās. Diastoles laikā asiņu tilpums un gaismas absorbcija sasniedz savu zemāko punktu. Pārraudzības sistēma balsta tās SpO2 mērījumus uz maksimālās un minimālās absorbcijas atšķirībām (mērījumi sistolē un diastolē). Darot tā, tā koncentrējas uz pulsējošo arteriālo asiņu gaismas absorbciju, ierobežojot efektus tādiem nepulsējošiem absorbētājiem, kā audiem, kauliem un venozajām asinīm Automātiskā kalibrācija Tā kā hemoglobīna gaismas absorbcija ir atkarīga no viļņa garuma un tā kā LED viļņa garuma veids mainās, pārraudzības sistēmai nepieciešams zināt viļņa garuma veidu sensora sarkanajā LED, lai precīzi izmērītu SpO2. Novērošanas laikā pārraudzības sistēmai programmatūra izvēlas koeficientus, kas ir piemēroti viļņa garumam konkrētā sensora sarkanajam LED; šie koeficienti pēc tam tiek lietoti, lai noteiktu SpO2. Papildus, lai kompensētu atšķirības audu biezumos, sensora LED gaismas intensitāte tiek pielāgota automātiski. Piezīme: Dažu automātisku kalibrāciju funkciju laikā, pārraudzības sistēma var īslaicīgi uzrādīt platu līniju pletismogrāfiskajā viļņveidā. Tā ir normāla darbība un tai nav nepieciešama nekāda lietotāja iejaukšanās Funkcionālie testeri un pacienta simulatori Daži komerciāli pieejami rūpnieciski ražoti funkcionālie testeru un pacienta stimulatoru modeļi var tikt lietoti, lai pārbaudītu Covidien Nellcor pārraudzības sistēmas, sensoru un kabeļu pareizu funkcionalitāti. Izveidojiet atsauci noteiktās testēšanas ierīces operatora rokasgrāmatai procedūrām, kas ir specifiskas lietotajam modelim vai testerim. Kamēr šādas ierīces var tikt lietotas, lai pārbaudītu, ka sensors, kabelis un pārraudzības sistēma funkcionē, tās nav spējīgas nodrošināt nepieciešamos datus, kas nepieciešami, lai pareizi novērtētu sistēmas SpO2 mērījumu precizitāti Operatora rokasgrāmata

153 Unikālās tehnoloģijas Lai pilnībā novērtētu SpO2 mērījumu precizitāti, nepieciešams kā minimums pielāgot sensora viļņa garuma raksturīgās īpašības un atveidot sarežģīto sensora un pacienta audu optisko mijiedarbību. Mērījumu precizitāte var tikt izvērtēta vienīgi in vivo, salīdzinot pārraudzības sistēmas nolasījumus ar vērtībām, kas izsekojamas ar SaO2 mērījumiem, kas iegūti no vairākiem reizē iegūtiem arteriālo asiņu paraugiem, izmantojot laboratorijas CO-oksimetru. Daudzi funkcionālie testeri un pacienta simulatori ir izstrādāti, lai veidotos saskarne ar pārraudzības sistēmas paredzamajiem kalibrācijas izliekumiem un var būt piemēroti lietošanai ar pārraudzības sistēmu un/vai sensoriem. Tomēr ne visas šādas ierīces ir pielāgotas lietošanai ar OxiMax kalibrācijas sistēmu. Kamēr tas neietekmēs stimulatora lietošanu sistēmas funkcionalitātes verificēšanai, uzrādītās SpO2 mērījumu vērtības var atšķirties no pārbaudes ierīces iestatījumiem. Pareizi funkcionējošai pārraudzības sistēmai, šī atšķirība būs pavairojama laika gaitā un no pārraudzības sistēmas uz pārraudzības sistēmu ar pārbaudes ierīces veiktspējas specifikācijām Unikālās tehnoloģijas Funkcionālais pret frakcionēto piesātinājumu Šī pārraudzības sistēma mēra funkcionālo piesātinājumu, kur oksigenētais hemoglobīns ir izteikts kā hemoglobīna procentuālā daļa, kas var transportēt skābekli. Tā neatklāj īpatnējos nefunkcionālā hemoglobīna daudzumus, piemēram, karboksihemoglobīnu vai methemoglobīnu. Pretēji, tādi hemoksimetri kā IL482, uzrāda frakcionētu piesātinājumu, kur oksiģenētais hemoglobīns ir izteikts kā visa mērītā hemoglobīna procentuālā daļa, tajā skaitā, mērītos disfunkcionālos hemoglobīnu. Lai salīdzinātu funkcionālā piesātinājuma mērījumus ar tiem, kas iegūti no pārraudzības sistēmas, kas mēra frakcionēto piesātinājumu, frakcionētajiem mērījumiem jābūt pārveidotiem, lietojot norādīto vienādojumu. = funkcionālais piesātinājums % karboksihemoglobīna frakcionētais piesātinājums % methemoglobīna Operatora rokasgrāmata 10-3

154 Darbību teorija Mērījums pret aprēķināto piesātinājumu Kad piesātinājumu aprēķina no asins gāzu skābekļa parciālā spiediena (PO2), aprēķinātā vērtība var atšķirties no SpO2 pārraudzības sistēma mērījumiem. Tas parasti atgadās, kad piesātinājuma aprēķini neiekļauj efektu korekcijas mainīgajiem, piemēram ph, temperatūrai, daļējam oglekļa dioksīda spiedienam (PCO2), un 2,3-DPG, kas maina attiecības starp PO2 un SpO2. Attēls Oksihemoglobīna disociācijas līkne 1 % piesātinājuma ass 3 Palielināts ph; pazemināta temperatūra, PCO2 un 2,3-DPG 2 PO2 (mmhg) ass 4 Palielināts ph; pazemināta temperatūra, PCO2 un 2,3-DPG 10-4 Operatora rokasgrāmata

155 Sistēmas īpatnības Datu atjaunināšanas periods, datu vidējo vērtību noteikšana un signāla apstrāde Uzlabota signāla apstrāde ar OxiMax algoritmu automātiski paplašina, atkarībā no mērīšanas apstākļiem, mērīšanai nepieciešamo datu daudzumu SpO2 un pulsa biežumu. OxiMax algoritms automātiski pagarina nepieciešamo vidējo dinamiskās izlīdzināšanas laiku uz ilgāku par septiņām (7) sekundēm, degradētu vai sarežģītu mērījumu apstākļos, kurus izraisījusi zema perfūzija, pacienta kustības, apkārtējais apgaismojums, elektrokauterizācija, citi traucējumi vai šo faktoru kombinācija, kā rezultātā palielinās dinamiskais izlīdzinājums. Ja dinamiskās izlīdzināšanas laiks pārsniedz 20 sekundes SpO2, algoritms iestata pulsa meklēšanas bitu, tajā pašā laikā turpinot katru sekundi atjaunināt SpO2 un pulsa frekvences vērtības. Ja šādi mērīšanas apstākļi paplašinās, nepieciešamais datu apjoms var turpināt palielināties. Ja vidējo dinamisko vērtību noteikšanas laiks sasniedz 40 sekundes, un/vai 50 sekundes pulsa ātržumam, zemas prioritātes trauksme paziņo rezultātus: algoritms iestata pulsa pārtraukuma bitu un pārraudzības sistēma uzrāda nulles piesātinājumu, norādot uz pulsa zuduma stāvokli, kam vajadzētu novest pie dzirdamas trauksmes Sistēmas īpatnības Nellcor sensoru tehnoloģija Lietojiet Nellcor sensorus, kas ir speciāli izstrādāti lietošanai ar pārraudzības sistēmu. Identificējiet Nellcor sensorus pēc Nellcor logo uz kontaktdakšas. Visi Nellcor sensori satur atmiņas karti, kurā ir informācija par sensoru, kas nepieciešams pārraudzības sistēmai pareizai darbībai, ieskaitot sensora kalibrācijas datus, modeļa tipu, problēmu novēršanas kodus un kļūdas atklāšanas datus. Šī unikālā oksimetrijas arhitektūra iespējo vairākas jaunas funkcijas. Kad Nellcor sensors ir pieslēgts pie pārraudzības sistēmas, pārraudzības sistēma nolasa informāciju no sensora atmiņas kartes, nodrošina, ka tā ir bez kļūdām, un tad ielādē sensora datus pirms monitoringa jaunas informācijas ievākšanai. Tiklīdz pārraudzības sistēma nolasa sensora informāciju, tā nosūta sensora modeļa numuru uz uzraudzīšanas ekrānu. Šis process var aizņemt dažas sekundes. Sensora modeļa numurs pazūd pēc tam, kad pārraudzības sistēma uzsāk izsekot pacienta SpO2 un pulsa ātržumu. Operatora rokasgrāmata 10-5

156 Darbību teorija Jebkura pārraudzības sistēma, kas satur OxiMax tehnoloģiju, lieto kalibrācijas datus, kuri atrodas sensorā, lai aprēķinātu pacienta SpO2. Ar sensoru kalibrāciju, daudzu sensoru precizitāte tiek palielināta, jo kalibrācijas koeficientius var pielāgot katram sensoram. Sazinieties ar Covidien vai ar vietējo Covidien pārstāvi, lai iegūtu sensoru precizitātes tabulu, kurā uzrādīti visi sensori, kurus lieto ar pārraudzības sistēmu. Covidien glabā digitālo kopiju vietnē Pārraudzības sistēma lieto informāciju sensorā, pielāgojot ziņojumus, lai labāk palīdzētu klīniķim novērst klienta problēmas vai datu problēmas. Sensors automātiski identificē savu sensora tipu, nosūtot to uz pārraudzības sistēmu, kad pievienots SatSeconds trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs Pārraudzības sistēma pārrauga hemoglobīna saistīšanās vietu procentuālo koncentrāciju, kas piesātinātas ar skābekli asinīs. Ar tradicionālo trauksmes pārvaldīšanu, augšējie un apakšējie trauksmes ierobežojumi ir iestatīti, lai izdotu trauksmes pie noteiktiem SpO2 līmeņiem. Kad SpO2 līmenis svārstās trauksmes ierobežojumu tuvumā, trauksme atskanēs katru reizi, kad tā pārkāps trauksmes ierobežojumu. SatSeconds pārrauga iesātinātības samazināšanās pakāpi un ilgumu kā piesātinātības samazināšanās bīstamības indeksu. Tādā veidā, SatSeconds parametrs palīdz atšķirt klīniski nozīmīgos notikumus no nelielas un retas piesātinātības samazināšanās, kas var izraisīt viltus trauksmes Operatora rokasgrāmata

157 Sistēmas īpatnības Ņemiet vērā sērijveida notikumus, kas noved pie SatSeconds trauksmes robežsliekšņa pārkāpšanas. Pieaugušais pacients pieredzēs vairākas nelielas piesātinājuma samazināšanās, pēc tam klīniski būtiskas piesātinājuma samazināšanās. Attēls Sērijveida SpO2 notikumi a b c Pirmais SpO2 notikums Otrais SpO2 notikums Trešais SpO2 notikums Pirmais SpO2 notikums Apsveriet pirmo notikumu. Pacienta SatSeconds nokrītas līdz 79% un šī notikuma ilgums ir divas (2) sekundes pirms piesātinājums SpO2 atkal pārsniedz zemāko trauksmes robežslieksni, kas ir 85%. 6% kritums zem apakšējā trauksmes ierobežojuma sliekšņa x 2 sekunžu ilgums zem apakšējā robežsliekšņa 12 SatSeconds; nav trauksmes Tā kā SatSeconds trauksmes robežslieksnis ir uzstādīts uz 25 un pašreizējais SatSeconds numurs ir vienāds ar 12, nav dzirdamas trauksmes. Operatora rokasgrāmata 10-7

158 Darbību teorija Attēls Pirmais SpO2 notikums: Nav SatSeconds trauksmes Otrais SpO2 notikums Apsveriet otro notikumu. Pacienta SatSeconds nokrītas līdz 84% un šī notikuma ilgums ir divas (15) sekundes pirms piesātinājums SpO2 atkal pārsniedz zemāko trauksmes robežslieksni, kas ir 85%. 1% kritums zem apakšējā trauksmes ierobežojuma sliekšņa x15 sekunžu ilgums zem apakšējā robežsliekšņa 15 SatSeconds; nav trauksmes Tā kā SatSeconds trauksmes robežslieksnis ir uzstādīts uz 25 un pašreizējais SatSeconds numurs ir vienāds ar 15, nav dzirdamas trauksmes Operatora rokasgrāmata

159 Sistēmas īpatnības Attēls Otrais SpO2 notikums Nav SatSeconds trauksmes Trešais SpO2 notikums Apsveriet trešo notikumu. Pieņemsim, ka SatSeconds trauksmes ierobežojums ir iestatīts uz 25. Šī notikuma laikā pacienta SpO2 krītas līdz 75%, kas ir 10% zem apakšējās trauksmes robežsliekšņa, kas ir 85%. Tā kā pacienta piesātinājums neatgriežas atpakaļ virs trauksmes apakšējā robežsliekšņa 2,5 sekunžu laikā, atskan trauksme. 10% kritums zem apakšējā trauksmes ierobežojuma sliekšņa x2,5 sekunžu ilgums zem apakšējā robežsliekšņa 25 SatSeconds; rezultātā ir trauksme Šādā piesātinājuma līmenī, notikums nevar pārsniegt 2,5 sekundes bez SatSeconds trauksmes iedarbināšanas. Operatora rokasgrāmata 10-9

160 Darbību teorija Attēls Trešais SpO2 notikums: Iedarbina SatSeconds trauksmi SatSeconds drošības tīkls SatSeconds ''drošības tīkls'' ir domāts pacientiem ar biežu piesātinājuma līmeņa pazemināšanos zem ierobežojuma, bet nepaliek zem ierobežojuma tik ilgi, lai SatSeconds sasniegtu laika iestatījumu. Kad trīs vai vairāk ierobežojumu pārkāpumi parādās 60 sekunžu laikā, trauksme skan pat tad, ja SatSeconds laika iestatījums nav sasniegts OxiMax SPD trauksmes parametrs BRĪDINĀJUMS: Papildus skābeklis atvieglo piesātinājuma samazināšanos shēmu. Pacienta elpošanas traucējumi var būt proporcionāli daudz smagāki pirms piesātinājuma tendencei parādās vajadzīgā shēma. Saglabājiet modrību, kad uzraugāt pacientu ar papildu skābekļa padevi Operatora rokasgrāmata

161 Sistēmas īpatnības Piesardzības paziņojums: Neizmainiet nekādus citus trauksmes iestatījumus, kamēr lietojiet SPD parametru. OxiMax SPD trauksme (SPD) metode, kas atklāj piesātinājuma samazināšanās shēmu pieaugušajos, ir pārraudzības sistēmas, programmatūras funkcija, kas atklāj atkārtotas piesātinājuma samazināšanās sastopamības, kam seko atkārtota piesātināšanās. Šīs ainas indikatīvas atkārtotas samazināšanās gaisa plūsmai caur augšējo elpceļu un iekšā plaušās. Ar SPD iespējotu parametru, noklusējamā vērtība SatSeconds trauksmēm ir 100. Attēls Klīniski būtiskās piesātinājuma samazināšanās shēmas SPD parametrs atklāj piesātinājuma samazināšanās ainas pieaugušajiem, kas norāda uz atkārtotu gaisa plūsmas samazināšanos pacienta augšējā elpceļā uz plaušām. Relatīvā pacienta minūtes elpošanas intensitātes samazināšanās ilgākā periodā var radīt pastiprinātu alveolā parciālā skābekļa spiediena samazināšanos, kas noved pie arteriālo asiņu piesātinājuma samazināšanās. Ja šie elpošanas samazinājumi atkārtojas, tad tie ģenerē noteiktas shēmas piesātinājuma tendencē. Atkārtotas piesātinājuma samazināšanās shēmas bieži attīstās pakāpeniski, laika gaitā pieaugot smaguma pakāpei. Shēmu noteikšana norāda, ka pacients var ciest no progresējošām nopietnām gaisa plūsmas mazināšanām, kas var pastiprināt akūto raksturu, ja paliek neārstēts. Operatora rokasgrāmata 10-11

162 Darbību teorija Piesātinājuma samazināšanās shēmas ir daudzskaitlīgas, secīgas sastopamības piesātinājuma samazināšanās, kam seko piesātinājuma normalizēšanās. SPD parametrs kvalificē piesātinājuma samazināšanās shēmas, kas ir sekas šādām atkārtotiem gaisa plūsmas samazināšanās gadījumiem, kas balstās uz specifiskām īpašībām. SPD parametrs kvalificē šādas piesātinājuma samazināšanās shēmas sešu (6) minūšu ilgā periodā. Atkarībā no SPD jutīguma iestatījuma, shēmas, kas pastāv, var novest pie SPD trauksmes, brīdinot aprūpētāju par stāvokli. Piesātinājuma samazināšanās smagums (piesātinājuma samazināšanās dziļums notikuma laikā) un sekojošās piesātinājuma normalizēšanās. Piesātinājuma samazināšanas notikumu regularitāte (cik bieži atkārtojas). Piesātinājuma samazināšanās/normalizēšanās slīpuma tendences, kas veido notikumus. SPD parametrs piegādā informāciju aprūpētājam par šādām piesātinājuma samazināšanās shēmām dažādos veidos ar ikonām un trauksmēm, un tendenču datiem. Kad indikators sasniedz kapacitāti, norādot, ka SPD ierobežojums ir sasniegts, atskan dzirdama trauksme un mirgo trauksmes ziņojums. Viena (1) noklusējuma iestatījums ir visjūtīgākais piesātinājuma samazinājuma shēmām un tas noved pie biežākām trauksmēm. Lai trauksmes būtu retākas, lietojiet mazāk jutīgu iestatījumu divi (2) vai trīs (3). Piezīme: Neatpazīti atkārtoti samazinājumi gaisa plūsmā caur augšējo gaisa cauruli atgadās dažos klīniski nozīmīgos scenārijos. Pētījumos tika izmantoti pacienti, ar uzrādītiem gulēšanas apnojas simptomiem, lai apstiprinātu SPD trauksme parametru. Atkārtoti samazinājumi gaisa plūsmā tika salīdzināti izmantojot standarta diagnostisko polisomnogrammu. Pētījumu rezultāti norāda, ka SPD ir jūtīgs marķieris repetitīvu samazinājumu gaisa plūsmā atklāšanā Operatora rokasgrāmata

163 Sistēmas īpatnības Pulse Rate Delay trauksmes signālu pārvaldīšanas parametrs Pārraudzības sistēma arī pārrauga pulsa ātržumu, nosakot pletismogrāfisko viļņu skaitu laika vienībā. Ar tradicionālo signalizācijas pārvaldīšanu, augšējie un apakšējie trauksmes ierobežojumi ir iestatīti, lai pārraudzītu pulsa ātržumu. Kad pulsa ātržums svārstās gar signalizācijas robežu, trauksmes signāls iedarbojas ar katru pārkāpumu. Pulse Rate Delay ļauj noteiktu laika periodu pārkāpt robežu pirms atskan pulsa ātržuma trauksmes signāls. Tādējādi tas izdala klīniski nozīmīgus gadījumus no nelieliem un īsiem pulsa ātržuma ierobežojumu pārkāpumiem, kas rezultātā izraisa viltus trauksmes. Lai lietotu Pulse Rate Delay, iestatiet tradicionālās trauksmes pārvaldīšanas augšējo un apakšējo pulsa ātržuma ierobežojumus. Tad iestatiet Pulse Rate Delay. Pulse Rate Delay ierobežojums kontrolē laiku, kurā pulsa ātržuma līmenis pārsniedz jebkuru ierobežojumu pirms atskan dzirdama trauksme. Atsauce Pulse Rate Delay trauksmes pārvaldīšanas parametra ierobežojumi, p Operatora rokasgrāmata 10-13

164 Darbību teorija Lappuse ar nolūku atstāta tukša Operatora rokasgrāmata

165 11 Produkta specifikācijas 11.1 Pārskats Šī nodaļa satur fiziskās un ekspluatācijas specifikācijas Nellcor pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzīšanas sistēmai. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai visas produkta prasības ir izpildītas Fiziskie raksturlielumi Svars Izmēri 7,5 lbs. (3,4 kg) 10 in. x 6,5 in. x 5 in. (252 mm x 163 mm x 122 mm) 11.3 Elektriskās prasības Barošanas strāva Barošanas strāvas prasības Ieejas frekvence Drošinātāji Norādītais spriegums 100 līdz 240 voltu maiņstrāva (nominālais V maiņstrāva), 30 VA 50/60 Hz Atslēgšanas-aizkave 1,5 ampēri, 250 volti, IEC (5 x 20 mm) Daudzums: 2 ārējie Akumulators Piezīme: Jauns un pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina aptuveni septiņas stundas darbības laiku, ja nav trauksmes signālu, nav seriālo datu, nav analogās izvades, nav medmāsas zvana izvades, ar fona apgaismojumu, lietojot pulsa simulatoru, kas iestatīts uz 200 sitieniem minūtē, stipru apgaismojumu un zemu modulāciju. 11-1

166 Produkta specifikācijas Tips Spriegums Uzlādēšana Uzglabāšanas laiks Atbilstība Litija jonu 7,2 V līdzstrāva, 11,6 Ah, 83 Wh 8 stundas ar izslēgtu pārraudzības sistēmu 12 stundas ar ieslēgtu pārraudzības sistēmu Četri mēneši, ja pārraudzības sistēma darbojas ar jaunu, pilnībā uzlādētu akumulatoru Pēc četru mēnešu uzglabāšanas iekārtas darbojas 33% no norādītā akumulatora darbības laika 91/157/EEK Nurse Call releja nominālie parametri Maksimālais pievadītais spriegums Slodzes strāva Minimālā pretestība Zemējuma norāde Elektriskās izolācijas izturība 30 V maiņstrāva vai līdzstrāva (polaritāte nav svarīga) 120 ma pastāvīgi (maksimums 300 ma 100 ms) No 26,5 omiem līdz 50,5 omiem (parasti 40,5 omi) trauksmes signālu laikā Izolēts zemējums 1500 volti 11.4 Vides apstākļi Ekspluatācija Temperatūra Augstums Atmosfēras spiediens Relatīvais mitrums No 5 ºC līdz 40 ºC (no 41 ºF līdz 104 ºF) -No 390 m līdz 3012 m (-no 1254 ft. līdz 9882 ft.) No 70 kpa līdz 106 kpa (No 20,6 in. Hg līdz 31,3 in. Hg) No 15% līdz 95% nav-kondensēšanās 11-2 Operatora rokasgrāmata

167 Nepieciešamā veiktspēja Transports un uzglabāšana Neatrodas pārvadāšanas konteinerā Temperatūra -No 20 ºC līdz 60 ºC (-No 4 ºF līdz 140 ºF) Pārvadāšanas konteinerā -No 20 ºC līdz 70 ºC (-No 4 ºF līdz 158 ºF) Augstums virs jūras līmeņa Atmosfēras spiediens Relatīvais mitrums No -390 m līdz 5574 m (no ft. līdz ft.) No 50 kpa līdz 106 kpa (no 14,7 in. Hg līdz 31,3 in. Hg) No 15% līdz 95% nav-kondensēšanās 11.5 Nepieciešamā veiktspēja Šī pārraudzības sistēma spēj noteikt fizioloģiskās trauksmes stāvokli, izmantojot SpO2 pecizitāti, pulsa režīmu pecizitāti un trauksmes robežnosacījumus. Tabula Nellcor sensora diapazoni Tips Vērtības Mērījumu diapazoni SpO2 piesātinājuma diapazons No 1% līdz 100% Pulsa biežuma diapazons no 20 līdz 250 sitieniem minūtē (bpm) Perfūzijas diapazons No 0,03% līdz 20% Ekspluatācijas diapazons un izkliede Sarkanās gaismas viļņa garums Aptuveni 660 nm Infrasarkanās gaismas viļņu garums Aptuveni 900 nm Optiskā izejas jauda Mazāka par 15 mw Izdalītā jauda 52,5 mw Operatora rokasgrāmata 11-3

168 Produkta specifikācijas Tabula Pulsa oksimetrijas sensora precizitāte Piesātinājums 1 Pieaugušie 2,3 Pieaugušie un jaundzimušie, zems piesāt. 2,3,4 Jaundzimušie 4,5 Zema perfūzija 6 Pieaugušie un jaundzimušie kustībā 2,7 No 70% līdz 100% ±2 cipari No 60% līdz 80% ±3 cipari No 70% līdz 100% ±2 cipari No 70% līdz 100% ±2 cipari No 70% līdz 100% ±3 cipari Pulsa frekvence Pieaugušie un jaundzimušie 2,3,4 Zema perfūzija 6 Pieaugušie un jaundzimušie kustībā 2,7 no 20 līdz 250 sitieniem minūtē (bpm) ±3 cipari no 20 līdz 250 sitieniem minūtē (bpm) ±3 cipari no 20 līdz 250 sitieniem minūtē (bpm) ±5 cipari 1. Piesātinājuma precizitāte ir atkarīga no sensora veida. Skatīt Sensoru precizitātes režģi tīmekļa lapā 2. Precizitātes specifikācijas tika apstiprinātas, izmantojot veselus, nesmēķējošus pieaugušus brīvprātīgos kontrolētas hipoksijas pētījuma laikā, skenējot noteiktus piesātinājuma diapazonus. Tika pieaicinātas personas no vietējiem iedzīvotājiem, tie bija gan vīrieši, gan sievietes vecumā no 18 līdz 50 gadiem un ar dažādu ādas pigmentāciju. Pulsa oksimetra SpO 2 rādījumi tika salīdzināti ar SaO 2 vērtībām asins paraugos, kas tika mērītas ar hemoksimetrijas palīdzību. Visas precizitātes vērtības ir izteiktas ar ±1 SD. Tā kā pulsa oksimetra mērījumi ir stohastiski, ir paredzams, ka aptuveni divas trešdaļas mērījumu būs atbilstīgi šim precizitātes (ARMS) diapazonam (plašāku informāciju skatiet Sensoru precizitātes režģi). 3. Specifikācijas pieaugušajiem ir norādītas OXIMAX MAXA un MAXN sensoriem ar N-600x. 4. Specifikācijas jaundzimušajiem ir norādītas OXIMAX MAXN sensoriem ar N-600x. 5. MAXN sensoru klīniskā funkcionalitāte ir pierādīta, lietojot tos hospitalizētajiem jaundzimušajiem pacientiem. Novērotā SpO 2 precizitāte bija 2,5% pētījumā, kurā piedalījās 42 pacienti vecumā no 1 dienas līdz 23 dienām, svarā no 750 līdz 4100 gramiem, kā arī 63 novērojumi veikti, aptverot diapazonu no 85% līdz 99% SaO Specifikācija ir attiecināma uz N-600x pulsa oksimetru veiktspēju. Rādījumu precizitāte zemas perfūzijas klātbūtnē (noteiktā IR pulsa modulācijas amplitūda no 0,03% līdz 1,5%) tika apstiprināta, izmantojot signālus no pacienta simulatora. SpO 2 un pulsa frekvences bija mainīgas monitoringa diapazonā vāja signāla apstākļos un salīdzinot ar zināmu faktisko piesātinājumu un ieejas signālu pulsa frekvenci. 7. Iekārtas darbība, pacientam esot kustībā, pārbaudīta, veicot kontrolētu hipoksijas asins pētījumu SaO 2 amplitūdai no 70% līdz 98%, izmantojot pēc vienkāršas pieejamības atlasītus paraugus ar sirsdarbības ātruma diapazonu bpm. Subjekti veica berzēšanas un uzsišanas kustības 1 2 cm amplitūdā ar neperiodiskiem intervāliem (nejauši mainītiem) ar nejaušu frekvenču variāciju 1 4 Hz. Vidējais modulācijas koeficients nekustīgā stāvoklī bija 4,27, ar kustībām 6,91. Iekārtas darbība, pacientam esot kustībā, pārbaudīta visam norādītajam pulsa frekvenču diapazonam, izmantojot sintētiskus signālus no pacienta simulatora, kas ietvēra raksturīgās sirds un signālu artefaktu sastāvdaļas. Pielietojamība: OXIMAX MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI un MAXN sensori Operatora rokasgrāmata

169 Skaņas spiediens 11.6 Skaņas spiediens Trauksmes signāla veids Tabula Skaņas spiediens decibelos Skaļuma iestatījums Augsts Vid. augsts Vid. zems Zems Augsta prioritāte 88,1 db 85,5 db 80,6 db 71,5 db Vidēja prioritāte 78,3 db 75,4 db 70,2 db 61,2 db Zema prioritāte 74,4 db 71,1 db 66,4 db 57,6 db SPD trauksmes signāls (zema prioritāte) 74,4 db 70,7 db 65,7 db 57,5 db 11.7 Produkta atbilstība Aprīkojuma klasifikācija IEC/EN :2011 IEC/EN :2005 CAN/CSA C22.2 No :08 ANSI AAMI ES :2005 Aizsardzības veids I klase (ar iekšējo barošanas avotu) Aizsardzības pakāpe Pielietojamā daļa - tips BF Ekspluatācijas režīms Nepārtraukts Elektromagnētiskā IEC :2007 savietojamība Šķidruma iekļuve IPX1: Aizsargāts pret ūdens pilēšanas kaitīgo ietekmi Drošības līmenis Nav piemērots izmantošanai uzliesmojošu anestēzijas vielu klātbūtnē 11.8 Ražotāja deklarācija un vadlīnijas Elektromagnētiskā savietojamība (EMS) BRĪDINĀJUMS: Šī pārraudzības sistēma paredzēta izmantošanai tikai medicīnas profesionāļiem. Šī pārraudzības sistēma var izraisīt radiosakaru traucējumus un var pārtraukt darbību, neatkarīgi no tā, vai blakus esošās ierīces atbilst CISPR vai ne. Var būt nepieciešams veikt iedarbību mazinošus pasākumus, piemēram, pārraudzības sistēmas pārvietošanu vai vietas ekranēšanu. Operatora rokasgrāmata 11-5

170 Produkta specifikācijas BRĪDINĀJUMS: Izmantojot piederumus, sensorus un kabeļus citādi, kā tie paredzēti, var rasties pārraudzības sistēmas neprecīzi nolasījumi un palielināties pārraudzības sistēma EMI emisijas. Pārraudzības sistēma ir piemērota lietošanai tikai pēc ārsta norādījuma norādītajā elektromagnētiskajā vidē, saskaņā ar IEC :2007 standartu. Pārraudzības sistēmai nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā. Jo īpaši, tuvumā esošās mobilās vai portatīvās sakaru iekārtas var ietekmēt pārraudzības sistēmas veiktspēju. Bezvadu savienojuma rekvence un frekvenču joslas platums No 2,40 līdz 2,50 GHz (Zema frekvenču josla) No 4,90 līdz 5,85 GHz (Zema frekvenču josla) Elektromagnētiskās emisijas Tabula Elektromagnētisko emisiju savietojamība un vadlīnijas, visas sistēmas Emisiju pārbaude Atbilstība Vadlīnijas elektromagnētiskai videi RF emisija CISPR 11 EN Harmoniku emisijas IEC/EN Sprieguma svārstības/ mirgošanas emisijas IEC/EN Grupa 1, Klase A Klase A Atbilst Nav paredzēts izmantot dzīvojamās ēkas vidē. Ja tiek izmantota mājas vidē, šai iekārtai var nebūt adekvāta aizsardzība pret radiofrekvenču sakaru pakalpojumiem. Lietotājam var tikt pieprasīts veikt samazināšanas pasākumus, piemēram, pārvietojot vai pārorientējot iekārtas. N/A N/A 11-6 Operatora rokasgrāmata

171 Ražotāja deklarācija un vadlīnijas Elektromagnētiskā imunitāte Piezīme: Ne visās situācijās šīs vadlīnijas var izrādīties atbilstīgas. Elektromagnētisko viļņu izplatīšanos ietekmē absorbcija un atstarošanās no struktūrām, objektiem un cilvēkiem. Tabula Elektromagnētiskās imunitātes savietojamība un vadlīnijas, visas sistēmas Imunitāte Pārbaude IEC/EN Pārbaudes līmenis Atbilstība Līmenis Vadlīnijas elektromagnētiskai videi Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC/EN ±6 kv kontakts ±8 kv gaiss ±6 kv kontakts ±8 kv gaiss Grīdai ir jābūt no koka, betona vai keramiskajām flīzēm. Ja grīdas ir noklātas ar sintētisku materiālu, tad relatīvajam mitrumam vajadzētu būt vismaz 30%. Elektriskie ātrie procesu impulsi/ traucējumi IEC/EN ± 2 kv elektroapgādes līnijām ± 1 kv ievades/ izvades līnijas ± 2 kv elektroapgādes līnijām ± 1 kv ievades/ izvades līnijas Elektrotīkla strāvas kvalitātei jābūt tādai, kāda paredzēta tipiskai komerciālai un/vai slimnīcas videi. Pārspriegumi IEC/EN ± 1 kv diferenciālā režīmā ± 2 kv standarta režīmā ± 1 kv diferenciālā režīmā ± 2 kv standarta režīmā Elektrotīkla strāvas kvalitātei jābūt tādai, kāda paredzēta tipiskai komerciālai un/vai slimnīcas videi. Sprieguma kritumi, īsi pārtraukumi un sprieguma izmaiņas elektroapgādes līnijā IEC/EN <5% UT (>95% kritums UT) pusperioda laikā 40% UT (60% dip iekš UT) 5 cikliem 70% UT (30% dip iekš UT) 25 cikliem <5% UT (>95% kritums UT) uz 5 sekundēm <5% UT (>95% kritums UT) pusperioda laikā 40% UT (60% dip iekš UT) 5 cikliem 70% UT (30% dip iekš UT) 25 cikliem <5% UT (>95% kritums UT) uz 5 sekundēm Elektrotīkla strāvas kvalitātei jābūt tādai, kāda paredzēta tipiskai komerciālai un/vai slimnīcas videi. Ja lietotājs pieprasa ilgstošu ekspluatāciju strāvas pārtraukumu laikā, pievadiet strāvu no nepārtrauktā barošanas avota vai akumulatora. Piezīme: UT ir AC (maiņstrāvas) tīkla spriegums pirms pārbaudes līmeņa pielietojuma. Strāvas frekvences (50/60 Hz) magnētiskais lauks IEC/EN A/m 3 A/m Var būt nepieciešams novietot tālāk no strāvas avota frekfences magnētiskajiem laukiem vai uzstādīt magnētiskā lauka ekranējumu. Operatora rokasgrāmata 11-7

172 Produkta specifikācijas Tabula Elektromagnētiskās imunitātes atbilstība un vadlīnijas, dzīvības funkcijas nenodrošinošs aprīkojums Imunitāte Pārbaude IEC/EN Pārbaudes līmenis Atbilstība Līmenis Elektromagnētisks Vides ieteikumi Raidītāja frekfence Vienādojums atdalīšanas attālumam Attālums (d) Ierosinātie RF traucējumi IEC/EN Izstarotie RF traucējumi IEC/EN Vrms 150 khz 80 MHz 3 V/m 80 MHz 800 MHz 3 V/m 800 MHz 2,5 GHz 3 Vrms 150 khz d = 12 P 80 MHz No 150 khz līdz 80 MHz 3 V/m 80 MHz d = 12 P 800 MHz No 80 MHz līdz 800 MHz 3 V/m 800 MHz d = 23 P 2,5 GHz No 800 MHz līdz 2,5 GHz Tabula Ieteiktais atdalošais attālums, dzīvības finkcijas nenodrošinošs aprīkojums Norādītā maksimālā izejas jauda (P) no raidītāja vatos No 150 khz līdz 80 MHz Atdalošais attālums metros d = 12 P d = 12 P d = 23 P No 80 MHz līdz 800 MHz No 800 MHz līdz 2.5 GHz 0,01 0,12 0,12 0,23 0,10 0,38 0,38 0,73 1,00 1,20 1,20 2,30 10,00 3,80 3,80 7,30 100,00 12,00 12,00 23,00 Raidītājiem, kuru norādītā maksimālā izejas jauda nav iepriekš uzskaitīta, atdalošo attālumu aprēķiniet (d), izmantojot vienādojumu atbilstošajā ailē, kur P ir raidītāja maksimālā izejas jauda [raidītāja norādītā jauda vatos (W)] saskaņā ar raidītāja ražotāja informāciju. Piezīme: Portatīvās un mobilās RF sakaru ierīces var ietekmēt medicīnisko elektrisko aprīkojumu. Šādas radiofrekfenču (RF) ierīces var lietot attiecībā pret pārraudzības sistēmas jebkuru daļu, ieskaitot kabeļus, ne tuvāk kā atdalošā attālumā, kas aprēķināts no raidītāja frekfencei atbilstošā vienādojuma Operatora rokasgrāmata

173 Ražotāja deklarācija un vadlīnijas Sensora un kabeļa atbilstība BRĪDINĀJUMS: Izmantojot piederumus, sensorus un kabeļus citādi, kā tie paredzēti, var rasties neprecīzi nolasījumi pārraudzības sistēmas un palielināties emisija no tiem pārraudzības sistēmas. Tabula Sensoru garumi Objekts SKU Maksimālais garums Nellcor Pieaugušo SpO2 sensors, atkārtoti (nesterils) DS100A 3,0 pēdas (0,9 m) Nellcor Pieaugušo XL SpO2 sensors (sterils, sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) MAXAL 3,0 pēdas (0,9 m) Nellcor Piere SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) MAXFAST 2,5 collas (0,75 m) Nellcor Neonatālais-pieaugušo SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Zīdaiņu SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Pediatriskais SpO2 sensors (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Pieaugušo SpO2 sensors, (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Pieaugušo SpO2 nazālais sensors, (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Pieaugušo-jaundzimušo SpO2 Sensors ar ietinamo (Atkārtoti lietojams ar līpošu virsmu) Nellcor Pediatriskais-zīdaiņu SpO2 sensors ar apsaitēm (Atkārtoti lietojams ar līpošu virsmu) Nellcor Pediatriskais SpO2 sensors, divi gabali (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Jaundzimušo-pieaugušo SpO2 sensors, divi gabali (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor Pieaugušo SpO2 sensors, divi gabali (sterils, tikai vien-reizējai lietošanai) Nellcor SpO2 sensors, izmantojams dažādās vietās, atkārtoti lietojams (nesterils) Nellcor SpO2 Auss klipsis, atkārtoti lietojams (nesterils) Nellcor Pediatriskā SpO2 sensora klipsis, atkārtoti lietojams (nesterils) MAXN MAXI MAXP MAXA MAXR OXI-A/N OXI-P/I P N A D-YS D-YSE D-YSPD 1,5 pēdas (0,5 m) 3,0 pēdas (0,9 m) OC-3 kabeļi, 3,0 fpēdas (0,9 m) 4,0 pēdas (1,2 m) Operatora rokasgrāmata 11-9

174 Produkta specifikācijas Tabula Kabeļu garumi Objekts SKU Maksimālais garums Strāvas vads 10 pēdas (3 m) DOC-10 saskarnes kabelis (tikai saderīgs saskarnes kabelis) 10 pēdas (3 m) Aparātprogrammas lejupielādēšanas kabelis, RS-232 seriālais, 15 uz 9 tapiņas ''D'' pēdas (3 m) Bez-spaiļu kabelis, RS-232 analogs, 15 tapiņas ''D'' 3,3 pēdas (1 m) Printera kabelis, RS-232, 15 uz 9 tapiņas ''D'' 10 pēdas (3 m) Philips savienotājkabelis M1943 NL 3,3 pēdas (1 m) Oxinet III datu pārraides kabelis 10 pēdas ---- Oxinet III datu kabelis (3 m) Zemējuma integritāte 100 miliomi vai mazāk Operatora rokasgrāmata

175 Ražotāja deklarācija un vadlīnijas Drošības pārbaude Turpmākajās tabulās aprakstīta maksimāli pieļaujamā zemējuma un korpusa, kā arī pacienta noplūdes strāva. Tabula Zemējuma un korpusa noplūdes strāvu specifikācijas Zemējuma noplūdes strāva Stāvoklis Maiņstrāvas līnijas polaritāte Fāzes vads Neitrāle Fāzes vads IEC ANSI/AAMI Normāls Normāls Slēgts Slēgts 500 µa 300 µa Vienfāzes zemējuma aizsardzības nostrāde Atvērts Slēgts 1000 µa Slēgts Atvērts Normāls Ar pretēju polaritāti Slēgts Slēgts 500 µa 300 µa Vienfāzes zemējuma aizsardzības nostrāde Atvērts Slēgts 1000 µa Slēgts Atvērts Korpusa noplūdes strāva Stāvoklis Maiņstrāvas līnijas polaritāte Neitrāle LFāzes vads Elektrolīnijas zemējuma vads IEC ANSI/AAMI Normāls Normāls Slēgts Slēgts 100 µa Vienfāzes zemējuma aizsardzības nostrāde Atvērts Slēgts 500 µa Slēgts Atvērts Normāls Ar pretēju polaritāti Slēgts Slēgts 100 µa Vienfāzes zemējuma aizsardzības nostrāde Atvērts Slēgts 500 µa Slēgts Atvērts Operatora rokasgrāmata 11-11

176 Produkta specifikācijas Tabula Pacientam pielietojama un pacienta izolācijas riska strāva Pacienta izolācijas riska strāva Stāvoklis Maiņstrāvas līnijas polaritāte Neitrāles līnija Elektroapgādes līnijas zemējuma vads IEC ANSI/AAMI Normāls Normāls Slēgts Slēgts 100 µa Vienfāzes zemējuma aizsardzības nostrāde Atvērts Slēgts 500 µa Slēgts Atvērts Normāls Ar pretēju polaritāti Slēgts Slēgts 100 µa Vienfāzes zemējuma aizsardzības nostrāde Atvērts Slēgts 500 µa Slēgts Atvērts Pacienta izolācijas riska strāva Stāvoklis Maiņstrāvas līnijas polaritāte Neitrāles līnija Elektroapgādes līnijas zemējuma vads IEC UL Vienfāzes zemējuma aizsardzības nostrāde Normāls Slēgts Slēgts 5000 µa Ar pretēju polaritāti Slēgts Slēgts Operatora rokasgrāmata

177 A Klīniskie pētījumi A.1 Pārskats Šis papildinājums satur datus no klīniskajiem pētījumiem, kas veikti Nellcor sensoriem, kuri tiek izmantoti Nellcor Pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzīšanas sistēmai. Viens (1) perspektīvs, kontrolētas hipoksijas klīniskais pētījums tika veikts, lai demonstrētu Nellcor sensoru precizitāti, kad tos lieto kopā ar Nellcor Pie gultas novietojama pacienta elpošanas pārraudzīšanas sistēmu. Pētījums tika veikts ar veseliem brīvprātīgajiem vienā klīniskā laboratorijā. Precizitāte tika noteikta salīdzinot ar CO-oksimetriju. A.2 Metodes Analīzē tika iekļauti dati no 11 veseliem brīvprātīgajiem. Sensori tika pārmaiņus novietoti uz pirkstiem un uzacīm, lai nodrošinātu līdzsvarotu pētījuma plānu. SpO2 vērtības tika nepārtraukti reģistrētas no katra instrumenta, kamēr ieelpotais skābeklis tika kontrolēts, lai iegūtu piecu stacionāru stāvokļu plato pie mērķa piesātinājumiem aptuveni 98, 90, 80, 70 un 60%. Seši arteriālie paraugi tika ņemti ar 20 sekunžu intervālu katram plato, kas veido kopumā aptuveni 30 paraugu uz vienu personu. Katrs arteriālo asiņu paraugs tika noņemts divos (2) respiratoriskajos ciklos (aptuveni 10 sekundēs), kamēr SpO2 dati tika vienlaicīgi savākti un mar''kēti tieši salīdzināšanai ar CO2. Katrs arteriālais paraugs tika analizēts ar ne mazāk kā diviem vai trijiem IL CO-oksimetriem un katram paraugam tika aprēķināta SaO2 vidējā aritmētiskā vērtība. Visā pētījuma gaitā nepārtraukti tika pārraudzīta izelpas beigu CO2, elpošanas intensitāte, un elpošanas veids. A-1

178 Klīniskie pētījumi A.3 Pētījuma mērķgrupa Tabula A-1. Demogrāfiskie dati Tips Klase Kopā Dzimums Vīrietis 5 Sieviete 6 Baltās 8 Rase Spāņu 2 Afroamerikāņu 1 Aziātu 0 Vecums Svars Ļoti gaišs 2 Ādas pigments Olīvkrāsas 5 Tumši olīvu/vidēji melns 3 Ļoti tumšs/zilganmelns 1 A.4 Pētījuma rezultāti Precizitāte tika aprēķināta, izmantojot vidējo kvadrātisko starpību (RMSD). Tabula A-2. SpO2 precizitāte Nellcor sensoriem pret CO-oksimetriem SpO2 Dekāde Datu punkti MAXA MAXN MAXFAST Rokas Datu punkti Rokas Datu punkti Rokas , , , , , , , , , , , ,98 A-2 Operatora rokasgrāmata

179 Blakusparādības vai novirzes Attēls A-1. Modificētā Bland-Altman diagramma 1 Pārbaudes sensors; Vid. CO-oksimetra vērtība % SpO2 2 Vid. CO-oksimetra vērtība % SpO2 Oksimetra pults ar MAXA sensoru MAXA sensora tendences līkne Oksimetra pults ar MAXN sensoru MAXN sensora tendences līkne Oksimetra pults ar MAXFAST sensoru MAXFAST sensora tendences līkne A.5 Blakusparādības vai novirzes Pētījums tika veikts saskaņā ar plānu bez blakusparādībām un bez novirzēm no protokola. Operatora rokasgrāmata A-3

180 Klīniskie pētījumi A.6 Slēdziens Kopējie rezultāti liecina, ka piesātinājuma diapazonā 60-80% priekš SpO2, pieņemamības kritērijs tika izpildīts priekš pārraudzības sistēmas, kad tika pārbaudīts ar MAXA, MAXN un MAXFAST sensoriem. Kopējie rezultāti liecina, ka piesātinājuma diapazonā % pieņemamības kritērijs tika izpildīts priekš SpO2. A-4 Operatora rokasgrāmata

181 Alfabētiskais rādītājs Ā Akumulatora lādēšanas mērierīces indikators Alarm Silence (AS) statuss Anēmija Apkope, atgriešana priekš Aprēķināts piesātinājums Augsta pulsa ātruma (PR) statuss B Biosaderības pārbaude Bland-Altman, modificētā diagramma... A-3 Brīdinājums Celšana , 9-2 Eksplozijas risks Mitruma iedarbība Papildu skābeklis , Salauzts pārraudzības ekrāns Sapīšanās Skaņas slāpēšana Šķidruma iekļuve D Dekādes, SpO2... A-2 Derīga pulsa meklēšana Dezinficēšana Disfunkcionālie hemoglobīni Drošības pārbaudes Ē Ekspluatācija Akumulatora barošanas izmantošana Atmosfēras spiediens Augstums virs jūras līmeņa Relatīvais mitrums Temperatūra Elektromagnētiskā interference 6-4, 6-5 Elektromagnētiskā savietojamība (EMS) Elektromagnētiskā imunitāte Elektromagnētiskās emisijas RF ierīces F Fizikālie raksturlielumi Frakcionālais piesātinājums Funkcionālais piesātinājums Ģ Glabāšana Relatīvais mitrums Temperatūra H Help, vairāki temati Ī Ieslēgšana...4-4, 4-7 Ieslēgšanās pārbaude Iestāžu noklusējuma iestatījumi Iestāžu noklusēto vērtību iestatīšana , 4-50 Ikona CANCEL (Atcelt) CLEAR HISTORY (Notīrīt vēsturi) HELP (Palīdzība) LOCK (bloķēšana) MENU (Izvēlne) Neonate (Jaundzimušā) režīms Pulsa meklēšana Pulsa sitiens SAVE CHANGES (Saglabāt izmaiņas) SILENCE ALARM (trauksmes apklusināšana) SPD trauksmes ziņojums Traucējumi Izlādēta akumulatora (LB) statuss Izmērīts piesātinājums Izslēgta trauksmes signāla (AO) statuss Ķ Kabeļi Kalibrēšana Klīniskie pētījumi... A-1 BlandAltman diagramma... A-3 Mērķgrupa... A-2 Metodes... A-1 Rezultāti... A-2 Slēdziens... A-4 Kļūdu ziņojumi Konstatētas pacienta kustības, ID Ļ Lietojamā akumulatora (BU) statuss 5-7 M Māsas izsaukuma zvans Izmantojot Releja kontakttapiņas stāvokļi Monitoringa vērtības Ņ Nepieciešamā veiktspēja Noklusējuma iestatījumi Iestāžu Noklusējuma iestatījumu regulēšana , 4-23 O Oksimetrijas pārskats i

182 OxiMax sensora pievienošana OxiMax SPD trauksme OxiMax SPD trauksmes ziņojums P Pacienta kustības, MO Pacienta tendenču dati Panelis Aizmugure Priekša Parametrs OxiMax SPD trauksmes ziņojums , Pulse Rate Delay (Pulsa ātruma aizkave) Pulse Rate Delay (Pulsa biežuma aizkave) SatSeconds , 10-6 Pieaugušo-pediatriskie pacienti Piesātinājuma apkšējā (SL) statuss.5-7 Piesātinājuma augšējā (SH) statuss 5-7 Piesātinājuma augšējā ierobežojuma trauksmes signāls Piesātinājuma shēmas noteikšana.4-22 Piesātinājums Aprēķināts Frakcionālais Funkcionālais Izmērīts Pievienošana Nellcor sensoram Pl-gr. displejs Pl-gr. skats Priekšējais panelis Problēmu novēršana Ekrāna palīdzība Palīdzība , 8-13, 8-14, 8-15 Parāda svītras Primārā skaļruņa atteice Tehniskā palīdzība Produkts Apraksts Paredzētais pielietojums Programmaparatūras versija Pulsa meklēšana Pulsa meklēšanas (PS) statuss Pulsa zuduma (LM) statuss Pulsu skats R Reāllaika dati Response Mode(Atbildes režīms), ātrais vai normālais Ritināt, tendenču dati Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi Š SatSeconds ierobežojumu iestatīšana SatSeconds trauksmes SatSeconds trauksmes Sensors Izvēle Veiktspējas apsvērumi SH Simboli Skaņas signāls, indikators Skats Pl-gr Pl-gr. un tendence Pulsācijas (tikai skaitļi) Tendence SPD (Piesātinājuma shēmas noteikšana) SPD jutīguma iestatīšana Specifikācijas Elektriskās Fiziskie , A-1 Statusa kods AO, Trauksmes signāls izslēgts AS, Alarm Silence BU, Akumulators lietošanā LB, Izlādējies akumulators LM, Pulsa signāla zuduma artefakts LP, Pulsa zudums MO, Signāla artefakts Noteikts ID signāla artefakts PH, PR augšējais ierobežojums PL, PR Apakšējā robeža PS, Pulsa meklēšana SH, Piesātinājuma apakšējais ierobežojums SL, Piesātinājuma apakšējais ierobežojums Strāva Noplūde (zemējums un korpuss) Riska (pacientam pielietojama/ izolācijas) T Tehniskā palīdzība Tendences skats , 4-40 Tendenču dati Ekspluatācija Nolasīšana Tīrīšana Tonis Augstas prioritātes trauksme Elektropadeves ieslēgšana pašpārbaudes izturēšana Pulsa pīkstiens ii

183 Trauksmes signāla apklusināšanas atgādinājums Vidējas prioritātes trauksme Zemas prioritātes trauksme Transports Augstums virs jūras līmeņa Relatīvais mitrums Temperatūra Trauksmju pārvaldīšana OxiMax SPD trauksmes ziņojums Pulse Rate Delay (Pulsa biežuma aizkave) SatSeconds Ū Uzmanību Pārbaudiet pareizu darbību. 1-3, 5-11 Pārdošanas ierobežojums V Veiktspēja, nepieciešamā Veiktspējas apsvērumi EMI Pacienta stāvokļi Sensors Veiktspējas pārbaude Ž Zema pulsa ātruma (PR) statuss Zemējuma integritātes specifikācija Zemējuma noplūdes strāva iii

184 i-iv Lappuse ar nolūku atstāta tukša

185

186 Part No Rev B Covidien. Covidien Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore. Covidien llc [T] 15 Hampshire Street Mansfield, MA USA