Pakalpojumu apraksts We Connect Fleet Izdevums Pakalpojumu apraksts We Connect Fleet V1, R1, lv_lv Stāvoklis: Latviešu: 2020.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pakalpojumu apraksts We Connect Fleet Izdevums Pakalpojumu apraksts We Connect Fleet V1, R1, lv_lv Stāvoklis: Latviešu: 2020."

Transkripts

1 Pakalpojumu apraksts We Connect Fleet Izdevums Pakalpojumu apraksts We Connect Fleet V1, R1, lv_lv Stāvoklis: Latviešu:

2 Lietoto apzīmējumu skaidrojums Apzīmē norādi uz sadaļu, kas satur svarīgu informāciju un drošības norādījumus vienmēr jāievēro., kuri NAV Taustiņi ar zilu uzrakstu lieliem burtiem apzīmē apdrukātus informācijas un izklaides sistēmas taustiņus, kas ir redzami arī tad, kad informācijas un izklaides sistēma ir izslēgta. Bultiņa norāda sadaļas beigas. * Apzīmē pakalpojumus, funkcijas, aprīkojumus un ierīces, kas tiks ieviesti vēlāk, ir pieejami atsevišķi vai var tikt izmantoti papildus. Apzīmē arī konkrētam modelim vai valstij specifisku aprīkojumu. TM Simboli apzīmē reģistrētu prečzīmi. Šīs zīmes neesamība negarantē, ka terminus drīkst brīvi izmantot. Šāda veida simboli norāda uz tās pašas sadaļas ietvaros vai norādītajā lappusē sniegtiem brīdinājuma norādījumiem, kuros informē par iespējamiem negadījumu un savainojumu draudiem un sniedz padomus, kā no tiem var izvairīties. Mijnorāde uz iespējamiem mantas bojājumiem tās pašas sadaļas ietvaros vai norādītajā lappusē. BĪSTAMĪBA Teksts, kas apzīmēts ar šādu simbolu, norāda uz bīstamām situācijām, kurās, neievērojot norādījumus, var gūt nāvējošas vai smagas traumas. Teksts, kas apzīmēts ar šādu simbolu, norāda uz bīstamām situācijām, kurās, neievērojot norādījumus, var gūt nāvējošas vai smagas traumas. PIESARDZĪBA Teksts, kas apzīmēts ar šādu simbolu, norāda uz bīstamām situācijām, kurās, neievērojot norādījumus, var gūt vieglas vai vidēji smagas traumas. NORĀDĪJUMS Teksts, kas apzīmēts ar šādu simbolu, norāda uz situācijām, kurās, neievērojot norādījumus, var nodarīt bojājumus automašīnai. Teksts, kas apzīmēts ar šādu simbolu, satur norādījumus par apkārtējās vides aizsardzību. Teksts, kas apzīmēts ar šādu simbolu, satur papildu informāciju. Volkswagen AG koncerns nepārtraukti strādā, lai pilnveidotu visus pakalpojumus un funkcijas. Lūdzu, saprotiet, ka tādēļ mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas piegādes apjomā ietilpstošā aprīkojuma, darbības jomas un tehnikas komplektācijā. Visi šajā pakalpojumu aprakstā sniegtie dati atbilst informācijas stāvoklim brīdī, kad tika pabeigta rokasgrāmatas redakcija. Daži no pakalpojumiem un funkcijām var būt pieejami tikai pēc kāda laika vai arī tiek piedāvāti tikai noteiktos eksporta tirgos. Iespējams, ka uz apvākojuma attēlotā automašīna ir daļēji aprīkota ar papildu aprīkojumu par papildu maksu un tiek piedāvāta tikai noteiktos tirgos. Par valstij specifiskajām atšķirībām jūs labprāt informēs jūsu Volkswagen partneris. Visas tiesības saglabājas arī uz iespējamām izmaiņām. Ja faktiskā situācija atšķiras no rokasgrāmatā sniegtajiem tehniskajiem raksturlielumiem, attēliem vai aprakstiem, nekādas pretenzijas netiek pieņemtas. Kopēšana, pavairošana vai tulkošana, tai skaitā arī daļēja, bez rakstiskas Volkswagen AG koncerna atļaujas nav pieļaujama. Visas tiesības bez izņēmumiem atbilstoši autortiesību aizsardzības likumam pieder Volkswagen AG koncernam. Visas tiesības saglabājas arī uz iespējamām izmaiņām. Drukāts Vācijā Volkswagen AG

3 No sirds pateicamies par izrādīto uzticību Liels paldies, ka esat izvēlējušies Volkswagen ar We Connect Fleet. Pirms Volkswagen We Connect Fleet pakalpojumu izmantošanas izlasiet un ņemiet vērā informāciju, kas sniegta šajā pakalpojumu aprakstā. Tādējādi jūs ātri un vispusīgi varat iepazīties ar pakalpojumiem un funkcijām, kā arī atpazīt iespējamus riskus sev un citiem un tos novērst. Ja jums rodas papildu jautājumi par Volkswagen We Connect Fleet vai par savu automašīnu, kā arī tad, ja šķiet, ka šis pakalpojumu apraksts ir nepilnīgs, lūdzu, vērsieties pie sava Volkswagen partnera vai Volkswagen klientu servisā savā valstī. Jebkurā laikā esat laipni aicināti uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus, atzinību un kritiku. Novēlam jums patīkamu braukšanu un lai automašīna vienmēr sniegtu maksimālu gandarījumu. Jūsu Volkswagen AG

4 Satura rādītājs Par šo pakalpojumu aprakstu 3 Jūsu drošībai 4 Volkswagen We Connect Fleet 8 Pirmā iepazīšanās Automašīnu un vadītāju pārvaldība 10 Volkswagen We Connect Fleet portāls 12 Volkswagen We Connect Fleet lietotne 15 We Connect Fleet Digitālais braucienu žurnāls 16 Digitālais degvielas uzpildes žurnāls 17 Braukšanas efektivitāte 17 Vietas noteikšana ar GPS un maršruts 18 Patēriņa analīze 18 Apkopju pārvaldība 19 Lietotāja konta pārvaldīšana Lietotāja un piekļuves datu maiņa 20 Palīdzība Palīdzības sadaļas atvēršana internetā 22 2 Satura rādītājs

5 Par šo pakalpojumu aprakstu Piemērošanas joma Derīgums Tālākais pakalpojumu apraksts ir spēkā galvenokārt autoparka pārvaldniekam, kurš savā uzņēmumā pārvalda Volkswagen autoparka automašīnas, izmantojot tīmekļa portālu, visām Volkswagen markas vieglajām automašīnām (Volkswagen PKW) ar We Connect Fleet licenci Vācijā, līdz jauna izdevuma iznākšanai, bet ne ilgāk kā līdz gada augusta beigām, atkarībā no tā, kas iestājas vispirms. Šajā pakalpojumu aprakstā ir aprakstīti arī tādi pakalpojumi un funkcijas, kas tiks ieviesti vēlāk vai ir lietojami tikai atsevišķās valstīs. Savietojamība We Connect Fleet pakalpojumi un funkcijas tiek nepārtraukti attīstīti un detalizēti uzlaboti, mainīti un pielāgoti. Attēli Attēli palīdz izprast darbības un procesus un shematiski attēlo informāciju. Volkswagen We Connect Fleet lietotnes apraksti, ja nav norādīts citādi, ir attiecināmi uz ios un Android operētājsistēmām. Ja ir attēlots tikai ios ekrāns, tas nozīmē, ka Android ekrāns pēc uzbūves ir līdzīgs. Piemērojamie dokumenti Ņemiet vērā tālāk minētos dokumentus un informāciju. Jūsu automašīnas lietotāja rokasgrāmata. Šis pakalpojumu apraksts. Juridiskā informācija, kas pieejama Tīmekļa portāla lietošanai izmantotā datora lietošanas instrukcija. Mobilo sakaru ierīces, kurā instalējat We Connect lietotni, lietošanas instrukcija. Ja jums šajā saistībā rodas jautājumi, vērsieties pie sava Volkswagen partnera. Nepieciešamais zināšanu līmenis Ja jums vēl nav zināšanu, mēs iesakām apgūt tālāk minētās prasmes. Pamatzināšanas darbā ar datoru un tajā instalēto operētājsistēmu. Pamatzināšanas mobilo sakaru ierīču un lietotņu izmantošanā. Piemērojamo dokumentu satura pārzināšana. Aktualitāte Visi šajā pakalpojumu aprakstā sniegtie dati atbilst informācijas stāvoklim brīdī, kad tika pabeigta rokasgrāmatas redakcija. Tā kā tīmekļa portāls un autoparka pakalpojumi nepārtraukti tiek attīstīti, šajā pakalpojumu aprakstā sniegtā informācija var atšķirties no faktiskā stāvokļa. Ja faktiskā situācija atšķiras no sniegtajiem datiem, attēliem vai aprakstiem, nekādas pretenzijas netiek pieņemtas. Šī pakalpojumu apraksta atjaunināšana notiek neregulāri. Vienmēr izmantojiet jaunāko versiju! Jaunāko versiju jūs atradīsiet We Connect Fleet portāla palīdzības sadaļā. Regulāri atjauniniet Volkswagen We Connect Fleet lietotni, lai vienmēr būtu pieejama jaunākā versija. Par šo pakalpojumu aprakstu 3

6 Jūsu drošībai Drošības norādījumi Kā autoparka pārvaldnieks informējiet vadītājus par šī pakalpojumu apraksta saturu. We Connect Fleet pakalpojumu izmantošana un izpildīšana vai neuzmanīga un nevērīga We Connect Fleet pakalpojumu lietošana braukšanas laikā var novērst jūsu uzmanību no satiksmes situācijas. Novērsta vadītāja uzmanība var būt negadījumu un savainojumu cēlonis. Vienmēr brauciet uzmanīgi un atbildīgi. Braukšana ar mazu degvielas rezervi var izraisīt apstāšanos transporta plūsmā, negadījumus un smagus savainojumus. Vienmēr brauciet ar pietiekamu degvielas rezervi. Savlaicīgi uzpildiet degvielu. Informācijas rādījumi informācijas un izklaides sistēmā, We Connect Fleet portālā un mobilo sakaru ierīcē var pamudināt neveikt drošai braukšanai vajadzīgās darbības. Šāda rīcība var izraisīt automašīnas apstāšanos satiksmes plūsmā, avārijas un smagus savainojumus. Reaģējiet uz parādīto informāciju atbilstoši situācijai. Ņemiet vērā teksta ziņojumus un iedegušās brīdinājuma lampiņas un kontrollampiņas. Ja datorus un mobilo sakaru ierīces izmantojat publiskos vai neaizsargātos LAN un WLAN tīklos, jūs varat zaudēt kontroli pār saviem Volkswagen We Connect Fleet pakalpojumiem. Līdztekus vispārēji zināmajiem piesardzības pasākumiem interneta lietošanas laikā, jūsu datoram un mobilo sakaru ierīcei ir jābūt aizsargātiem ar piemērotu pretvīrusu programmu, un to definīcijas ir regulāri jāatjaunina. Līdztekus vispārpieņemtajiem noteikumiem un informācijai par datoru un mobilo sakaru ierīču lietošanu ievērojiet arī drošas paroles izveidošanas un lietošanas principus piekļuvei We Connect Fleet portālam. Tālāk minēto apstākļu dēļ var nebūt iespējams veikt ārkārtas zvanus un telefona zvanus, izmantot pakalpojumus un nosūtīt datus. Ja jūs atrodaties apgabalos ar neesošu vai nepietiekamu mobilo sakaru un GPS uztveršanu. Ja apgabalos ar pietiekamu mobilo sakaru un GPS uztveršanu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja mobilo sakaru tīkls darbojas ar traucējumiem vai nav pieejams. Ja ārkārtas zvaniem, telefona zvaniem, pakalpojumu lietošanai vai datu pārraidīšanai nepieciešamie komponenti automašīnā ir bojāti, nedarbojas vai netiek pietiekami apgādāti ar elektroenerģiju. Ja mobilo sakaru ierīces akumulators ir izlādējies vai tā uzlādes līmenis ir nepietiekams. Dažās valstīs un mobilo sakaru tīklos palīdzības vai ārkārtas zvanu ar mobilo sakaru ierīci var veikt tikai tad, ja SIM karte ir atbloķēta un ir pieejams pietiekams zvanu kredīts. Pielāgojiet ātrumu un braukšanas stilu redzamībai, laika apstākļiem, brauktuves stāvoklim un satiksmes situācijai. Noregulējiet atskaņošanas skaļumu informācijas un izklaides sistēmā tā, lai vienmēr varētu labi sadzirdēt skaņas signālus, kas pienāk no automašīnas ārpuses, piemēram, glābšanas dienestu transporta skaņas signālus. Pārāk liels atskaņošanas skaļums var kaitēt dzirdei. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad dzirde tikai īslaicīgi tiek pakļauta pārāk lielam skaļumam. Kad uzpildāt degvielu, vienmēr izslēdziet mobilo sakaru ierīci un citu radioviļņus raidošu aprīkojumu, kas jums ir līdzi. Elektromagnētiskais starojums var radīt dzirksteļošanu un izraisīt ugunsgrēku. Nenostiprinātas, nepareizi novietotas vai kārtīgi nenostiprinātas mobilo sakaru ierīces un citi priekšmeti strauju braukšanas un bremzēšanas manevru, kā arī satiksmes negadījuma laikā var tikt 4 Satura rādītājs

7 mesti cauri automašīnas salonam un radīt savainojumus. Mobilo sakaru ierīces un citus priekšmetus automašīnā vienmēr novietojiet drošā vietā. Ja netiek ievērotas automašīnas komplektācijā iekļautās instrukcijas, automašīna var apstāties satiksmes plūsmā, var notikt avārijas un rasties smagas traumas. Pirms veicat automašīnā darbības, kas saistītas ar šeit aprakstītajiem pakalpojumiem, vienmēr izlasiet un ievērojiet attiecīgo informāciju un drošības norādījumus, kas iekļauti jūsu automašīnas rokasgrāmatas instrukcijās. NORĀDĪJUMS Ja neievēro automašīnā degošas brīdinājuma lampiņas, kontrollampiņas un teksta ziņojumus, var izraisīt automašīnas bojājumus. Katra brauciena laikā vairākkārtēji kontrolējiet brīdinājuma un kontrollampiņu statusu un pārbaudiet, vai nav teksta ziņojumu. Kontrolējiet statusu tikai tad, kad tas nenovērš jūsu uzmanību no satiksmes situācijas. Reaģējiet uz ziņojumiem, veicot atbilstošus pasākumus. NORĀDĪJUMS Ieslēgtas mobilo sakaru ierīces izstarotais signāls var radīt interferences traucējumus jutīgam tehniskajam un medicīniskajam aprīkojumam un iekārtām, tādējādi izraisot šo iekārtu kļūdainu darbību vai bojājumus. Vietās, kurās ir jāievēro īpaši noteikumi, kā arī tad, ja lietot mobilo sakaru ierīces ir aizliegts, mobilo sakaru ierīcei vienmēr ir jābūt izslēgtai. Lietošanas norādījumi Uzmanīgi izlasiet šo pakalpojumu aprakstu. Vienmēr izmantojiet jaunāko atbilstošā pakalpojuma apraksta izdevumu. Vienmēr izmantojiet jaunāko We Connect Fleet lietotnes versiju un pastāvīgi atjauniniet lietotni ar pieejamajiem atjauninājumiem. Izlasiet un ievērojiet pakalpojumu izpildei izmantotā datora un mobilās sakaru ierīces lietošanas instrukciju. Lai pieteiktos autoparka portālā, jūs nevarat izmantot tos pašus lietotāja datus, ko izmantojat saviem privātajiem Volkswagen We Connect vai Volkswagen Car-Net lietotāja kontiem. Jūsu norādītie piekļuves dati pasargā jūsu Volkswagen biznesa lietotāja kontu no neatļautas piekļuves. Tādēļ vienmēr atjauniniet sava Volkswagen biznesa lietotāja konta datus. Tiklīdz mainās jūsu e-pasta adrese, nomainiet to We Connect Fleet portālā. Veicot paroles un e-pasta adreses nomaiņu, ņemiet vērā mijiedarbību starp abiem Volkswagen portāliem. Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, nedodiet citiem savus piekļuves datus, paroli un reģistrācijas kodu un uzglabājiet tos tā, lai tie nebūtu pieejami vai redzami citiem. Regulāri mainiet paroli. Lai netiktu pievienots nepareizs laika zīmogs, automašīnā un datorā vai mobilo sakaru ierīcē ir jābūt pareizi iestatītam datumam un laikam. Jūs pats atbildat par tiesību tālāknodošanu un koplietotāju pievienošanu savā lietotāja kontā. Daži no Volkswagen AG sniegtajiem Volkswagen We Connect Fleet pakalpojumiem var saturēt saites uz interneta lapām, kuras apkalpo trešās puses pakalpojumu sniedzēji. Caur saitēm sasniedzamās trešo personu tīmekļa lapas nav Volkswagen AG pārziņā, un Volkswagen AG nav atbildīgs par šo lapu saturu. Daži We Connect Fleet pakalpojumi satur ārēju informāciju, kas nāk no trešās puses pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, karšu attēlojumi). Volkswagen AG nav atbildīgs par to, vai ārējā informācija ir pareiza, atjaunināta un pilnīga, kā arī par to, vai tā nepārkāpj trešo pušu tiesības. Sargājiet savu datoru un mobilo sakaru ierīci no ļaunprātīgas izmantošanas, nozagšanas, sabojāšanas un nozaudēšanas. Izmantojot drošu paroli, aizsargājiet piekļuvi jūsu maršrutētājam caur operētājsistēmu, kā arī nodrošiniet jūsu mājas tīklu pret neautorizētu pieslēgšanos, veicot attiecīgus iestatījumus maršrutētājā. Vienmēr atjauniniet sava maršrutētāja operētājsistēmu un regulāri mainiet paroli. Ja, veicot iestatījumus savā mobilo sakaru ierīcē vai automašīnas informācijas un izklaides sistēmā, automašīnas vadītājs vai lietotājs izslēdz vai deaktivizē datu pārraidi un sistēmas pakalpojumus, autoparka pakalpojumu izpilde un datu pārraide mobilo sakaru ierīcē un informācijas un izklaides sistēmā vairs nav iespējama. Tiesību akti Ņemot vērā spēkā esošos datu aizsardzības noteikumus, jums ir jāpajautā visiem jūsu autoparka auto- Jūsu drošībai 5

8 mašīnu lietotājiem un vadītājiem, vai viņi piekrīt aktivizētajiem pakalpojumiem. Ja kāds iebilst, deaktivizējiet pakalpojumu (ja iespējams), lieciet lietotājam vai vadītājam parakstīt attiecīgi pielāgotu dokumenta paraugu vai gādājiet, lai šis lietotājs neizmantotu automašīnu. Ja jūs to neievērojat, jūs varat pārkāpt lietotāja personiskās tiesības. Dokumentu paraugi We Connect Fleet portālā sadaļā Tiesiskie aspekti jūs atradīsiet papildu informāciju attiecībā uz datu aizsardzību un dokumentu paraugus, kuri ir jāpielāgo jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem: paraugu vadītājam paredzētajai datu aizsardzības deklarācijai, paraugu piekrišanai par datu pārsūtīšanu un apstrādi trešajās valstīs. We Connect Fleet lietošanas priekšnosacījumi Tehniskie priekšnosacījumi Lai pakalpojumu varētu izmantot pareizi un pilnā apjomā, jābūt izpildītiem tālāk minētajiem priekšnosacījumiem. Automašīnas iegādes brīdī vai vēlāk katrai automašīnai ir jābūt iegādātai We Connect Fleet licencei. Jums ir nepieciešama derīga We Connect pamatlicence un derīga We Connect Fleet autoparka licence. Lai nodrošinātu pakalpojumu izpildi, jūsu automašīnai ir jābūt rūpnīcā aprīkotai ar ārkārtas zvanu moduļa un sakaru moduļa vadības bloku. Ārkārtas zvanu moduļa un sakaru moduļa vadības bloks nedrīkst būt deaktivizēts, un tā darbība nedrīkst būt apturēta. Ārējai informācijai no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, karšu skatiem) ir jābūt pieejamai, pareizai, atjauninātai un pilnīgai. Jūsu un jūsu automašīnas atrašanās vietā ir jābūt stabilam mobilo sakaru un GPS signālam. Jums un automašīnai ir jāatrodas lietošanas apgabalā. Tehnikai automašīnā, datorā, mobilo sakaru ierīcē un pakalpojuma sniedzēja pusē ir jādarbojas pareizi. Automašīnas 12 voltu akumulatora uzlādes līmenim ir jābūt pietiekamam. Automašīnas tiešsaistes funkcijai ir jābūt aktivizētai. Pakalpojumu pārvaldībā jābūt aktivizētam sekošanas režīmam un visiem pārējiem pakalpojumiem. Tā kā pakalpojuma apjoms un izpilde tiek nepārtraukti pilnveidoti, nav iespējams nodrošināt, ka jaunie pakalpojumi būs savietojami ar jūsu automašīnu, datoru vai mobilo sakaru ierīci. Organizatoriskie priekšnosacījumi Jums ar Volkswagen ir noslēgts derīgs pakalpojuma lietošanas līgums. Jūs atrodaties valstī, kurā rūpnīca piedāvā pakalpojumu un tas ir pieejams. Reģistrēšanās We Connect Fleet portālā ir sekmīgi pabeigta. Ietekmējošie faktori Joslas platums Visu pakalpojumu darbība un izpildes ātrums galvenokārt ir atkarīgs no jūsu interneta pieslēguma joslas platuma un izmantotās aparatūras. Pat tad, ja teorētiski ir pieejams noteikts joslas platums, tālāk minētie faktori var mazināt augšupielādes un lejupielādes ātrumu. Apgabali ar nepietiekamu mobilo sakaru un GPS signālu. Pakalpojumu sniedzēju vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēju telekomunikāciju sistēmu un datubāzu tehniskā apkope, remonti, programmatūras atjaunināšana vai tehnisko uzlabojumu veikšana. Apgabali ar pietiekamu mobilo sakaru un GPS signālu, kuros telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja mobilo sakaru tīkls darbojas ar traucējumiem vai nav pieejams. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju veikta mobilo datu pārraidei izmantojamā standarta nomaiņa, piemēram, no UMTS uz EDGE vai GPRS. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis esošā mobilo datu pārraides standarta izmantošanu. Mobilo sakaru un GPS uztveršanas traucējumi, pasliktināšanās vai pārtraukumi, kurus izraisa, piemēram, liels braukšanas ātrums, apvidus apstākļi, tuneļi, laika apstākļi, garāžas, daudzstāvu autostāvvietas, caurbrauktuves zem ceļa pārvadiem, traucējumus radošas ierīces un intensīva mobilo sakaru tīkla noslodze attiecīgajā bāzes stacijā. Datu plāns Pakalpojumu izmantošana, izmantojot vajadzīgo Volkswagen lietotni, patērē datus no jūsu izvēlētā datu plāna. Ja jums, piemēram, ir līgums bez fiksēta 6 Satura rādītājs

9 datu pārraides tarifa, pārraides ātrums būtiski samazinās, kad jūs pārsniedzat līgumā noteikto datu apjomu. Tas var kavēt pakalpojumu izpildi vai padarīt to neiespējamu. Jūsu drošībai 7

10 Volkswagen We Connect Fleet Temata ievads Ar We Connect Fleet Volkswagen piedāvā biznesa klientiem iespēju efektīvi pārvaldīt mazus un vidējus autoparkus ar maksimāli 50 automašīnām. Tālāk tekstā Volkswagen We Connect Fleet portāls un Volkswagen We Connect Fleet lietotne tiek saukta vienkārši par portālu un lietotni. Visas vietas, kurās minēts portāls un lietotne, attiecas uz Volkswagen We Connect Fleet pakalpojumiem, nevis uz Volkswagen We Connect pakalpojumu portālu un lietotni. Ir iespējams, ka daži pakalpojumi tomēr valstīs ir pieejami, lai gan tas nav paredzēts. Šādos gadījumos Volkswagen AG nav pienākums nodrošināt šos pakalpojumus. We Connect Fleet pakalpojumu pārskats Atkarībā no automašīnas modeļa un tirgus pieejamo pakalpojumu skaits var atšķirties no šī saraksta. Ne katrā automašīnā ir pieejami visi pakalpojumi. Ne visās valstīs ir pieejami visi pakalpojumi. Tāpēc pirms ārzemju braucieniem pārbaudiet, kādi pakalpojumi jums tur būs pieejami. Uz visiem We Connect Fleet pakalpojumiem attiecas spēkā esošie lietošanas noteikumi (Vispārīgie darījumu noteikumi) skatiet home. We Connect Fleet pakalpojumi Funkcija Izpildes vieta 16. lappuse, Digitālais braucienu žurnāls 17. lappuse, Digitālais degvielas uzpildes žurnāls Digitālais braucienu žurnāls ir viegli lietojams digitāls Tīmekļa portāls, lietotne braucienu reģistrs. Digitālais degvielas uzpildes žurnāls palīdz vadītājam Tīmekļa portāls, lietotne reģistrēt degvielas uzpildes reizes un nosūta datus tālāk autoparka pārvaldniekam. 17. lappuse, Braukšanas efektivitāte Braukšanas efektivitātes ziņojums ļauj autoparka pārvaldniekam vērtēt un salīdzināt dažādu automašīnu braukšanas veidu. 18. lappuse, Vietas noteikšana ar GPS un maršruts Vietas noteikšana ar GPS un maršruts ir pakalpojums, kas nodrošina jaunāko automašīnas apstāšanās vietu un maršrutu pārskatu, lai ļautu labāk plānot uzdevumus. 18. lappuse, Patēriņa analīze Patēriņa analīzē tiek vērtēts un savstarpēji salīdzināts atsevišķu automašīnu ilgtermiņa patēriņš un nobraukums. 19. lappuse, Apkopju pārvaldība Apkopju pārvaldība sūta vadītājam un autoparka pārvaldniekam apkopju un brīdinājuma ziņojumus. Tīmekļa portāls Tīmekļa portāls Tīmekļa portāls Tīmekļa portāls, lietotne 8 Satura rādītājs

11 Pirmā iepazīšanās Reģistrēšanās portālā Galvenā vieta piekļuvei Volkswagen We Connect Fleet ir tīmekļa vietne home. Zona ar navigācijas joslu. Zonas ar informāciju par Volkswagen autoparka modeļiem. Zonas ar specifisku We Connect Fleet informāciju. Papildu informācija par produktu. Pieteikšanās tīmekļa portālā. Autoparka pārvaldnieka reģistrēšanās portālā Lai portālā izveidotu kontu un kļūtu par konta īpašnieku, veiciet tālāk aprakstīto reģistrēšanās procesu. Reģistrēšanos vēlams veikt bez pārtraukumiem. 1. Dodieties uz portālu vietnē 2. Noklikšķiniet uz Tālāk ar Volkswagen ID. Kad jūs pirmo reizi apmeklējat portālu, šajā vietā var tikt piedāvāts izvēlēties valodu. Izvēlieties vēlamo valodu. Pēc pirmās pieteikšanās šī valodas izvēle vairs nav nepieciešama. 3. Noklikšķiniet uz Reģistrēties. 4. Ievadiet e-pasta adresi un noklikšķiniet uz Tālāk. 5. Iestatiet paroli un noklikšķiniet uz Tālāk. Uz jūsu e-pasta adresi tiek nosūtīta apstiprinājuma saite. 6. Apstipriniet apstiprinājuma saiti nākamo septiņu dienu laikā. Pēc termiņa beigām apstiprinājuma saite vairs nav derīga un ir jāpieprasa no jauna. 7. Lai tiktu novirzīts uz portālu, noklikšķiniet uz Tālāk. Autoparka konta reģistrēšana portālā Pēc sekmīgas reģistrēšanās portālā autoparka pārvaldnieks var reģistrēt portālā autoparka kontu. 1. Aizpildiet reģistrēšanās veidlapu un veiciet iestatījumus. 2. Noklikšķiniet uz Tālāk ar uzņēmumu. 3. Ievadiet uzņēmuma datus un noklikšķiniet uz Tālāk ar saviem datiem. 4. Papildiniet personīgos datus. 5. Apstipriniet lietošanas noteikumus un datu aizsardzības noteikumus. 6. Noklikšķiniet uz Pabeigt reģistrēšanos. Tagad autoparka pārvaldnieks var lietot portālu. Reģistrēšanās lietotnē Lai jūs varētu pieteikties lietotnē kā automašīnas vadītājs, autoparka pārvaldniekam vispirms ir jāizveido jums biznesa lietotāja konts ar attiecīgu lietotāja ID. Autoparka pārvaldniekam ir jāpiešķir vadītājam piekļuves dati, proti lietotāja ID un sākotnējā parole. To, kā portālā pievienot jaunu lietotāju, var apskatīt šeit 11. lappuse. 1. Bez maksas lejupielādējiet lietotni no Google Play vai Apple App Store un instalējiet to viedtālrunī. 2. Atveriet lietotni un pieskarieties Pieteikties. 3. Ievadiet lietotāja ID un sākotnējo paroli pieteikšanās maskā. 4. Iestatiet jaunu paroli un pieskarieties Saglabāt. Jāievēro trīs tālāk minētie kritēriji. Vismaz astoņas rakstzīmes, kuru starpā ir gan lielie, gan mazie burti. Vismaz viens cipars. Vismaz viena īpašā rakstzīme ( $%&/=+ :.-_). 5. Apstipriniet piekrišanu lietošanas noteikumiem un datu aizsardzības noteikumiem. Ja piekrišanu neapstiprināsiet, reģistrācijas process tiks atcelts. 6. Apstipriniet GPS lietošanu. Datu pārraidi un GPS sekošanu var jebkurā laikā deaktivizēt informācijas panelī. Pēc sekmīgas reģistrēšanās jūs lietotnes izvēlnē varat apskatīt braucienu žurnālu un degvielas uzpildes žurnālu un pārvaldīt iestatījumus. Parole Drošības nolūkos var tikt lietots tā dēvētais Captcha (cilvēktests). Captcha ir vajadzīgs, lai pārbaudītu, vai datus ievada cilvēks vai mašīna. Brīvajā teksta laukā jums ir jāievada cipari, kas redzami attēlā. Volkswagen We Connect Fleet un We Connect kontekstā piekļuves dati ir e-pasta adrese, parole un lietotājvārds. Volkswagen 9

12 Sargājiet savus piekļuves datus pret ļaunprātīgu izmantošanu un nonākšanu svešās rokās. Regulāri mainiet paroli. Paroles izveidošana Parole sargā jūsu biznesa lietotāja kontu no neatļautas piekļuves. Izmantojiet drošu paroli, kas sastāv no tālāk minētajiem elementiem. Vismaz astoņas rakstzīmes, kuru starpā ir gan lielie, gan mazie burti. Vismaz viena īpašā rakstzīme ( $%&/=+ :.-_). Vismaz viens cipars. Aizmirsāt paroli? Ja esat aizmirsis savu paroli, We Connect Fleet portālā jūs varat izveidot jaunu paroli. 1. Pieteikšanās logā noklikšķiniet uz Aizmirsāt paroli?. 2. Ievades logā ievadiet e-pasta adresi, kuru jūs izmantojāt reģistrējoties. 3. Noklikšķiniet uz Nosūtīt. Jūs saņemsiet e-pastu ar ierobežotā laikā derīgu saiti, kas paredzēta verifikācijai. 4. Atveriet e-pastu. E-pasts var būt nonācis arī mēstuļu vai surogātpasta mapē. 5. Noklikšķiniet uz e-pastā redzamās saites. 6. Sekojiet norādījumiem un izveidojiet jaunu paroli. Vecā parole vairs nav derīga. Automašīnu un vadītāju pārvaldība Temata ievads Automašīnu pārvaldībā jūs varat pievienot un noņemt automašīnas, pabeigt pakalpojumu aktivizēšanu, pagarināt līgumus un pārvaldīt koplietotājus. Ja jūs neveicat jaunās automašīnas reģistrēšanu (vēl nav izveidots lietotāja konts) vai pievienošanu (lietotāja konts jau ir izveidots) 90 dienu laikā pēc tās pārņemšanas (pirmā pasūtījuma termiņš), pakalpojumu darbības laiks saīsinās par tik dienām, cik ir pagājušas no pirmā pasūtījuma termiņa beigām līdz jaunās automašīnas reģistrēšanai vai pievienošanai. Automašīnas pievienošana un noņemšana Automašīnas ar VW DataPlug pievienošana 1. Palaidiet lietotni un piesakieties. 2. Pieskarieties informācijas panelim. 3. Izvēlieties Automašīnu. 4. Lai pievienotu automašīnu, pieskarieties Apstipriniet jaunas automašīnas pievienošanu ar Sākt savienojumu. 6. Izvēlieties DataPlug. 7. Ievadiet 17 rakstzīmju VW DataPlug Bluetooth PIN kodu un apstipriniet ar Tālāk. 8. Izpildiet norādījumus, kas sniegti VW DataPlug uzstādīšanas instrukcijā. Lai pievienotu jūsu autoparkam automašīnu, tai ir jābūt aprīkotai ar DataPlug. Pēc tam kāds no jūsu vadītājiem var izveidot savienojumu ar automašīnu, izmantojot lietotni. Tad automašīna parādās jūsu autoparkā. Automašīnas ar VW TelematikBox pievienošana 1. Atveriet portālu un piesakieties. 2. Navigācijas joslā izvēlieties automašīnu. 3. Noklikšķiniet uz Pievienot automašīnu un ievadiet transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Šajā brīdī jūs tiekat automātiski nosūtīts uz Volkswagen We Connect pieteikšanās lapu. 4. Lai pievienotu autoparkam jaunu automašīnu, noklikšķiniet uz Aktivizēt. 5. Ievadiet 17 rakstzīmju transportlīdzekļa identifikācijas numuru un apstipriniet ar Tālāk. 6. Apstipriniet, ka piekrītat vispārīgajiem darījuma noteikumiem. 7. Lai pabeigtu automašīnas aktivizēšanu portālā, izpildiet portālā sniegtos norādījumus un apstipriniet automašīnu. Automašīnas apstrādāšana vai noņemšana 1. Atveriet portālu un piesakieties. 2. Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Automašīnas. 3. Izvēlieties automašīnu. 4. Izsauciet iestatījumu izvēlni. 5. Noklikšķiniet uz Apstrādāt, Dzēst vai Deaktivizēt. Funkciju Apstrādāt var izmantot, lai mainītu profila attēlu, sākotnējo reģistrācijas datumu, numura zīmi, kā arī automašīnas aprīkojumu un pārbūvi. 10 Pirmā iepazīšanās

13 Izmantojot funkciju Dzēst, automašīna tiek pilnībā izdzēsta no portāla, ieskaitot visus datus. Automašīnas dzēšana kopā ar datiem ir neatgriezeniska. Izmantojot funkciju Deaktivizēt, automašīna tiek saglabāta portālā neaktīvā stāvoklī. Nevar veikt jaunus ierakstus braucienu žurnālā vai mainīt automašīnas datus. Izmantojot funkciju Atkārtoti aktivizēt, automašīna tiek atkārtoti aktivizēta ar esošajiem automašīnas datiem un braucienu žurnāla ierakstiem. Jauna vadītāja izveidošana, vadītāja piesaistīšana un noņemšana 4. Izsauciet iestatījumu izvēlni. 5. Noklikšķiniet uz Apstrādāt, Dzēst vai Deaktivizēt. Izmantojot funkciju Apstrādāt, var mainīt vadītāja profila datus. Ja izvēlas funkciju Dzēst, vadītājs un visi vadītāja dati tiek pilnībā dzēsti no portāla. Vadītāja un viņa datu dzēšana ir neatgriezeniska. Iepriekš, ja nepieciešams, eksportējiet braucienu žurnālu. Ja izvēlas funkciju Deaktivizēt, vadītāja konts tiek atstāts portālā un vajadzības gadījumā var tikt atkārtoti aktivizēts. Vadītāja dati netiek dzēsti. Jauna vadītāja izveidošana 1. Atveriet portālu un piesakieties. 2. Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Vadītājs. 3. Noklikšķiniet uz Pievienot vadītāju. 4. Ievadiet vadītāja vārdu, uzvārdu un telefona numuru. 5. Noklikšķiniet uz Tālāk. Atveras tīmekļa vietne ar jaunā vadītāja individuālo lietotāja ID, sākotnējo paroli, kas paredzēta, lai pieteiktos lietotnē, un saiti uz datu aizsardzības deklarāciju. 6. Izdrukājiet pieteikšanās dokumentu un nododiet to jaunajam vadītājam kopā ar datu aizsardzības deklarāciju. 7. Lai izveidotu jauno vadītāju sistēmā, noklikšķiniet uz Pabeigt. Noklusējuma vadītāja piesaistīšana esošai automašīnai 1. Atveriet portālu un piesakieties. 2. Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Vadītājs. 3. Izvēlieties vadītāju, kuram jāpiešķir noklusējuma automašīna. 4. Noklikšķiniet uz Piesaistīt noklusējuma automašīnu. 5. Pieejamo automašīnu sarakstā izvēlieties noklusējuma automašīnu. Vienam vadītājam var izvēlēties vairākas noklusējuma automašīnas. 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas. Vadītāja apstrādāšana vai noņemšana 1. Atveriet portālu un piesakieties. 2. Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Vadītājs. 3. Izvēlieties vadītāju. Automašīnu un vadītāju pārvaldība 11

14 Volkswagen We Connect Fleet portāls Temata ievads Autoparka pārvaldniekam portālā ir piekļuve lielākajai daļai šajā pakalpojuma aprakstā minētajiem pakalpojumiem un visiem izveidotajiem lietotāja kontiem. Portāla lietošanas priekšnoteikumi Portāla lietošanas priekšnosacījumi autoparka pārvaldniekam Ir pieejams dators ar operētājsistēmu un pārlūkprogrammu. Ir pieejams funkcionējošs interneta savienojums. Portāla sākumlapa 1. att. Portāla sākumlapa ar skatu "Automašīnas". 1 Kārtošanas pazīmes zonā 6 Nobraukums. Degvielas vai elektroenerģijas patēriņš. Mehāniskā transportlīdzekļa numura zīme. 2 Jaunas automašīnas pievienošana. Iespējams tikai ar 17 rakstzīmju transportlīdzekļa identifikācijas numuru. 3 Saraksta parādīšana augošā vai dilstošā secībā. Secība ir atkarīga no kārtošanas pazīmēm. 4 Autoparka pārvaldnieka lietotājvārda rādījums ar piekļuvi tālāk minētajām funkcijām. Iestatījumu atvēršana (profila apstrāde). Atteikšanās no lietotāja konta. 5 Saņemto ziņojumu skaits. Ja ziņojumu skaits pārsniedz deviņus, zem cipara 9 parādās pluszīme. 6 Satura rādījums atbilstoši filtrēšanas un kārtošanas pazīmēm. 7 Filtrēšanas iestatījumu atiestatīšana. 8 Navigācijas josla ar tālāk norādītajām izvēles iespējām. Automašīnas. Vadītāji. 12 Pirmā iepazīšanās

15 9 Kartes skata atvēršana. Kartē tiek parādītas piesaistītās automašīnas, kas tobrīd tiek lietotas. 2. att. Portāla sākumlapa ar skatu "Vadītāji". 1 Kārtošanas pazīmes zonā 6 Nobraukums. Uzvārds. 2 Jauna vadītāja pievienošana. 3 Saraksta parādīšana augošā vai dilstošā secībā. Secība ir atkarīga no kārtošanas pazīmēm. 4 Autoparka pārvaldnieka lietotājvārda rādījums ar piekļuvi tālāk minētajām funkcijām. Iestatījumu atvēršana (profila apstrāde). Atteikšanās no lietotāja konta. 5 Saņemto ziņojumu skaits. Ja ziņojumu skaits pārsniedz deviņus, zem cipara 9 parādās pluszīme. 6 Satura rādījums atbilstoši filtrēšanas un kārtošanas pazīmēm. 7 Filtrēšanas iestatījumu atiestatīšana. Pieteikšanās un atteikšanās portālā Ja jūs jau esat izveidojis lietotāja kontu Volkswagen Car-Net vai Volkswagen We Connect kā privāts klients, jūs nevarat izmantot privātajam kontam lietoto e-pasta adresi, lai pieteiktos We Connect Fleet. Lai varētu pieteikties portālā, autoparka pārvaldniekam ir jābūt reģistrētam kā biznesa klientam. Ja autoparka pārvaldniekam vēl nav biznesa klienta lietotāja konta, viņš var tādu izveidot We Connect Fleet reģistrēšanās posmā. Pieteikšanās 1. Atveriet portālu. 2. Noklikšķiniet uz Tālāk ar Volkswagen ID. 3. Ievadiet e-pasta adresi un noklikšķiniet uz Tālāk. 4. Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz Tālāk. Atveras portāla sākumlapa. Atteikšanās Lai pasargātu biznesa lietotāja kontu no ļaunprātīgas izmantošanas, atsakieties no portāla, ja vairs nevēlaties ievadīt informāciju. 1. Noklikšķiniet uz profila nosaukuma navigācijas joslā augšējā labajā pusē. 2. Noklikšķiniet uz Atteikties. Ja jūs dažas minūtes neesat ievadījis nekādus datus, atteikšanās notiek automātiski. Lietotāju lomas Volkswagen We Connect Fleet ir divi pamatlietotāji, kas veido un apstrādā atbilstošos datus un informāciju. Vadītājs. Autoparka pārvaldnieks. portāls 13

16 Vadītājs Vadītājs izmanto autoparka pakalpojumus sev piesaistītajā darījumu automašīnā, lietojot savu mobilo sakaru ierīci, kurā jābūt instalētai lietotnei. Vadītājam nav piekļuves portālam. Viņam ir nepieciešams autoparka pārvaldnieka izveidots lietotāja konts ar lietotāja ID. Lietotāja kontā vadītājam var tikt piesaistīta darījumu automašīna vai viņš pats piesaista sev automašīnu. Automašīnas piesaiste notiek lietotnē. Autoparka pārvaldnieks Autoparka pārvaldnieks portālā izveido biznesa lietotāja kontu ar lietotāja ID katram vadītājam un pārvalda autoparku, vadītājus un piesaisti automašīnām. Autoparka vadītājiem nav piekļuves portālam. Tomēr, ja autoparka pārvaldnieks vienlaicīgi ir arī viens no vadītājiem, viņš tīmekļa portālā var izveidot savu vadītāja lietotāja kontu, lai varētu pieteikties lietotnē. 14 Pirmā iepazīšanās

17 Volkswagen We Connect Fleet lietotne Kam paredzēta lietotne? Izmantojot lietotni, vadītājam ir iespēja veikt dažus pakalpojumus, kas aprakstīti šajā pakalpojumu aprakstā, izmantojot mobilo sakaru ierīci (piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru). Datu nosūtīšana, izmantojot lietotni, var ilgt vairākas minūtes. Pastāvīgas uzlabošanas rezultātā var būt atšķirības starp šo pakalpojumu aprakstu un instalēto lietotni. Privātuma režīms Lietotnē pieejamais privātuma režīms ir paredzēts, lai vadītājs varētu deaktivizēt atrašanās vietas datu saglabāšanu privāta brauciena laikā. Kamēr lietotnes informācijas panelī ir deaktivizēta datu pārraide un GPS sekošana, informācija par atrašanās vietu netiek saglabāta, un visi braucieni tiek pievienoti kā privāts brauciens. Privātus braucienus vēlāk var saglabāt kā darījumu braucienus. Lai to izdarītu, ir manuāli jāpievieno sākuma un galamērķa adrese. Lietotnes lietošanas priekšnosacījumi Lietotnes lietošanas priekšnosacījumi Ir pieejams funkcionējošs mobilās ierīces interneta savienojums. Lietotni nevar izmantot bezsaistē. Nepieciešams, lai vadītājs lietotnē būtu piesaistījis automašīnu. Vadītājam braukšanas laikā nav jābūt klāt mobilo sakaru ierīcei ar instalēto lietotni. Lietotnes instalēšana Operētājsistēma Lietotne ir pieejama mobilo sakaru ierīcēm ar tālāk norādītajām operētājsistēmām. ios. Lejupielāde no Apple App Store veikala. Android. Lejupielāde no Google Play Store veikala. Instalēšana Ievērojiet savas mobilās sakaru ierīces lietošanas instrukciju. Tajā atradīsiet informāciju, kā instalēt, atinstalēt un pilnībā aizvērt lietotnes. Pieteikšanās un atteikšanās lietotnē Lai jūs kā vadītājs varētu pieteikties lietotnē, autoparka pārvaldniekam portālā vispirms ir jāizveido jums vadītāja konts. Pieteikšanās 1. Palaidiet lietotni. 2. Pieskarieties Pieteikties. 3. Ievadiet lietotāja ID un paroli un pieskarieties Pieteikties. 4. Izvēlieties automašīnu. Ja jūs trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīsiet paroli, drošības nolūkos jūsu lietotāja konts uz laiku tiks bloķēts. Sākotnējās paroles maiņa 1. Palaidiet lietotni. 2. Pieskarieties Pieteikties. 3. Ievadiet derīgus piekļuves datus, tostarp izsniegto sākotnējo paroli, un pieskarieties Pieteikties. 4. Navigācijas joslā pieskarieties cilnei Vairāk. 5. Pieskarieties Mans profils. 6. Pieskarieties Mainīt paroli. 7. Ievadiet un atkārtojiet jauno paroli, un apstipriniet ar Saglabāt. Atteikšanās Lai pasargātu savu biznesa lietotāja kontu no ļaunprātīgas izmantošanas, atsakieties no portāla, ja vairs nevēlaties ievadīt informāciju. 1. Navigācijas joslā pieskarieties cilnei Vairāk. 2. Pieskarieties Atteikties. 3. Aizveriet lietotni. 4. Pilnībā izejiet no lietotnes, lai tā nedarbotos fonā. Ievērojiet savas mobilo sakaru ierīces lietošanas instrukciju. lietotne 15

18 We Connect Fleet Digitālais braucienu žurnāls Temata ievads Digitālajā braucienu žurnālā tiek reģistrēti visi braucieni. Tie tiek nosūtīti uz tīmekļa portālu, un autoparka pārvaldnieks tos jebkurā laikā var apskatīt. Automašīnas veiktos braucienus var eksportēt. Autoparka pārvaldnieks: funkcijas portālā Izmaiņu veikšana braucienu žurnāla ierakstā. Braucienu žurnāla eksportēšana. Trūkstošā satura automātiska aizpildīšana digitālajā braucienu žurnālā. Automašīnas braucienu žurnālu izvērtēšana un eksportēšana. Vadītājs: funkcijas lietotnē Brauciena saglabāšana. Vadītāja un automašīnas datu reģistrēšana. Braucienu žurnāla pārvaldīšana. Trūkstošo datu papildināšana braucienu žurnālā. Digitālā braucienu žurnāla apraksts Braucienu žurnāls parasti tiek veidots bez izlaidumiem. Brauciens tiek fiksēts arī tad, kad vadītājs nav savienots ar automašīnu, izmantojot savu lietotni. Kad automašīna atrodas vietā, no kuras tā patstāvīgi sūta datus, brauciens tiek uzreiz pievienots, un autoparka pārvaldnieks var to piesaistīt noteiktam vadītājam. Ja automašīna patstāvīgi datus nesūta, tad nākamā reģistrētā brauciena laikā tiek pievienots ieraksts ar radušos kilometru starpību. Autoparka pārvaldnieks pēc tam šo ierakstu var piesaistīt vadītājam, un vadītājs var to apstrādāt. Braucienu žurnāla ieraksta mainīšana pēc brauciena Braucienu žurnāla ierakstus var rediģēt, pirms ir pagājušas septiņas dienas kopš brauciena sākuma. Šajā laikā autoparka pārvaldnieks var piesaistīt braucienu noteiktam vadītājam. Vadītājs var rediģēt braucienu žurnāla datus, brauciena iemeslu un brauciena veidu. Kad ir pagājušas septiņas dienas, braucienu žurnāla ieraksts rediģēšanai tiek bloķēts. Ja braucienu žurnāla ieraksts šajā brīdī ir nepilnīgs, brauciena veids automātiski tiek reģistrēts kā privāts un brauciens tiek piesaistīts autoparka pārvaldniekam, ja nav informācijas par piesaisti citam vadītājam. Braucienu žurnāla ieraksta piesaistīšana Pirms ir pagājušas septiņas dienas kopš brauciena sākuma, autoparka pārvaldnieks var piesaistīt braucienu citam vadītājam. Vadītājam šī piesaiste pēc tam ir jāapstiprina lietotnē. Automātiskas brauciena reģistrēšanas deaktivizēšana Atkarībā no izvēlētās savienojuma tehnoloģijas, automātisko brauciena reģistrēšanu var deaktivizēt. Automašīnās, kas savienotas ar DataPlug, tas notiek, kad vadītājs savu viedtālruni caur Bluetooth nesavieno ar ievietoto DataPlug. Braucieni nevar tikt reģistrēti arī tad, kad DataPlug ir izņemts no diagnostikas interfeisa. Ja savienojumam automašīnā izmanto VW TelematikBox, automašīnas informācijas un izklaides sistēmas iestatījumu izvēlnē vadītājs var deaktivizēt VW TelematikBox savienojumu. Visi turpmākie dati netiek ne reģistrēti, ne nosūtīti uz portālu. Braucienu žurnāla eksportēšana portālā Noteikti gādājiet, lai visi ieraksti būtu pilnīgi, un eksportēšanai izvēlieties piemērotu laiku. 1. Atveriet portālu un piesakieties. 2. Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Automašīnas. 3. Izvēlieties automašīnu. 4. Noklikšķiniet uz Visi braucieni. 5. Noklikšķiniet uz Datu eksports. 6. Izvēlieties laika periodu, par kuru veikt eksportēšanu. 7. Noklikšķiniet uz Izveidot PDF dokumentu. 8. Kad braucienu žurnāls ir izveidots, pieskarieties Lejupielādēt un saglabājiet PDF dokumentu. Braucienu žurnāla pārvaldība lietotnē Sistēma automātiski reģistrē braucienu žurnālam vajadzīgos datus. Pēc brauciena vadītājs lietotnē ieraksta trūkstošos datus, piemēram, brauciena mērķi. 1. Palaidiet lietotni un piesakieties. 2. Izvēlieties automašīnu. 3. Pieskarieties Braucienu žurnāls. 4. Izvēlieties braucienu. Tiek parādīti visi attiecīgie dati par brauciena sākumu un beigām, kā arī ilgums, kilometru skaits, brauciena veids un brauciena iemesls. 5. Pieskarieties Apstrādāt. Lai saglabātu datus, pieskarieties Saglabāt. 16

19 Lai braucienu žurnāla ierakstu sadalītu vairākos braucienos, pieskarieties Sadalīt braucienu. Lai apvienotu vairākus vienu pēc otra veiktus braucienus, pieskarieties Apvienot braucienus. Lai veiktu šīs darbības, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus. Digitālais degvielas uzpildes žurnāls Temata ievads Digitālais degvielas uzpildes žurnāls palīdz vadītājam reģistrēt degvielas uzpildes reizes un nosūta datus tālāk autoparka pārvaldniekam. Var būt pieejamas tālāk aprakstītās funkcijas. Autoparka pārvaldnieks: funkcijas portālā Degvielas uzpildes žurnāla datu parādīšana noteiktiem vadītājiem un automašīnām. Noteikta vadītāja vai automašīnas filtrēšana degvielas uzpildes žurnālā. Vadītājs: funkcijas lietotnē Uzpildes reižu pievienošana, ievadot uzpildītās degvielas daudzumu un kopsummu. Degvielas uzpildes čeku fotografēšana, parādīšana un piešķiršana. Nepilnīgo degvielas uzpildes žurnāla ierakstu atzīmēšana. Degvielas uzpildes žurnāla ierakstu papildināšana. Degvielas uzpildes žurnāla ierakstu dzēšana. Filtrēšana degvielas uzpildes žurnālā portālā Autoparka pārvaldnieks var apskatīt noteiktas automašīnas degvielas uzpildes žurnāla ierakstus, kuriem ir pievienotas papīra čeku fotogrāfijas. Lai filtrētu degvielas uzpildes žurnālu pēc meklētās informācijas, pirms tam datiem no lietotnes ir jābūt reģistrētiem degvielas uzpildes žurnālā, kā arī ir jābūt augšupielādētiem čekiem. Degvielas uzpildes žurnāla ierakstus var filtrēt pēc kritērijiem Bez čekiem un Vadītājs. Filtrēšana pēc kritērijiem sniedz informāciju par degvielas uzpildes žurnāla ierakstu pilnīgumu un nodrošina autoparka pārvaldniekam sarakstu ar vadītājiem, kas ir uzpildījuši automašīnā degvielu. Digitālā degvielas uzpildes žurnāla pārvaldība lietotnē Vadītājs digitāli reģistrē degvielas uzpildes reizi, ievada uzpildītās degvielas daudzumu un kopējo cenu portālā. 1. Palaidiet lietotni un piesakieties. 2. Izvēlieties automašīnu. 3. Pieskarieties Degvielas uzpildes žurnāls. Tiek parādīti visi nepilnīgie un pilnīgie ieraksti. 4. Lai izveidotu jaunu degvielas uzpildes žurnāla ierakstu, pieskarieties Ievadiet visus datus par uzpildes procesu un pievienojiet čeka fotogrāfiju. 6. Lai pabeigtu darbību, pieskarieties Saglabāt. Braukšanas efektivitāte Temata ievads Digitālā degvielas uzpildes žurnāla apraksts Degvielas uzpildi var reģistrēt vēlāk, kā arī to var rediģēt un dzēst. Lai šīs darbības varētu veikt, attiecīgajai automašīnai ir aktīvā statusā jāatrodas autoparkā. Degvielas uzpildes žurnāla datu apskate portālā Degvielas uzpildes žurnāla datus var apskatīt sadaļā Automašīnas, kā arī sadaļā Vadītāji. Autoparka pārvaldnieks var apskatīt visas degvielas uzpildes reizes katrai automašīnai vai katram vadītājam. Pakalpojums Vadītāja efektivitāte ļauj autoparka pārvaldniekam novērtēt braukšanas veidu un materiālu taupīšanu automašīnas līmenī. Braukšanas efektivitātes apraksts Automašīnas vidējās vērtības tiek mērītas pēc visu darījumu braucienu kopējā laika. Vidējās vērtības tiek salīdzinātas arī ar visu automašīnu, kas ir aprīkotas ar VW TelematikBox un piedalās automašīnu salīdzinājumā, vidējām vērtībām. Braukšanas efektivitāti vērtē pēc tālāk minētajiem kritērijiem. Auksta dzinēja iedarbināšana. Digitālais degvielas uzpildes žurnāls 17

20 Ātrums. Bremzēšanas efektivitāte. Paātrinājums. Piespiedu pārslēgšanās uz zemāku pārnesumu. Pārnesuma izvēle. Vietas noteikšana ar GPS un maršruts Temata ievads Izmantojot pakalpojumu Vietas noteikšana ar GPS un maršruts, var dokumentēt brauciena norisi un parādīt automašīnas atrašanās vietas. Portālā parādītais maršruts tiek aprēķināts, balstoties uz GPS signālu, un var atšķirties no faktiski veiktā ceļa posma. Autoparka pārvaldnieks: funkcijas portālā Atsevišķu automašīnu atrašanās vietu noteikšana kartē. Visu automašīnu atrašanās vietu attēlošana kartē. Vadītājs: funkcijas lietotnē Datu pārraides aktivizēšana. GPS sekošanas aktivizēšana. Privātums Privātuma funkcija ļauj pakāpeniski pārtraukt un atļaut datu pārraidi starp automašīnu un internetu. Vajadzīgo režīmu var iestatīt informācijas un izklaides sistēmā un lietotnē. Privātuma funkcija attiecas tikai uz datu pārsūtīšanu, kas notiek, izmantojot TelematikBox ar integrētu esim karti. Privātuma funkcija nevar pārtraukt pārī savienotās mobilo sakaru ierīces datu pārraidi caur telefona interfeisu. Privātuma funkcija ir pieejama ne visās Volkswagen informācijas un izklaides sistēmās un ne visām automašīnām. Likumdošanas prasībās noteiktos obligātos pakalpojumus, piemēram, ecall ārkārtas zvanu sistēmu, un to datu pārraidi nevar izslēgt un deaktivizēt. Ņemiet vērā, ka katrs automašīnas lietotājs var veikt individuālus privātuma funkcijas iestatījumus. Šie iestatījumi var atšķirties no autoparka pārvaldnieka izvēlētajiem. Apraksts vietas noteikšana ar GPS un maršruts Sākuma un beigu adrese darījumu braucieniem tiek reģistrēta braucienu žurnālā, izmantojot informāciju par atrašanās vietu. Atkarībā no automašīnas savienojuma tehnoloģijas un vadītāja veiktajiem iestatījumiem lietotnē, atrašanās vietas datus var izmantot arī, lai saglabātu nobraukto maršrutu. Atrašanās vietas informācijas lietošanas ierobežošana Vadītājam vienmēr ir iespēja pārtraukt atrašanās vietas informācijas pārraidi. Tas, kā atrašanās vietas informācijas pārraidi var pārtraukt, ir atkarīgs no automašīnas savienojuma tehnoloģijas. Ja tiek izmantots DataPlug, atrašanās vietas informācija tiek pārraidīta no vadītāja viedtālruņa. Privātuma sadaļā lietotnes informācijas panelī vadītājs var deaktivizēt pārraidi. 1. Palaidiet lietotni un piesakieties. 2. Izvēlieties automašīnu. 3. Pieskarieties informācijas panelim. 4. Aktivizējiet vai deaktivizējiet datu pārraidi un GPS sekošanu privātuma sadaļā. Atsevišķu automašīnu atrašanās vietas parādīšana kartē Lai kartē parādītu atsevišķas automašīnas, autoparka pārvaldniekam visu automašīnu pārskatā ir jāizvēlas vajadzīgā automašīna. Noklikšķinot uz navigācijas simbola, automašīnas atrašanās vieta tiek parādīta kartē. Visu automašīnu atrašanās vietu parādīšana kartē Izmantojot informācijas paneli, kas parādās, kad atver portālu, vai noklikšķinot uz navigācijas simbola, kartē var parādīt visu autoparka automašīnu atrašanās vietas. Patēriņa analīze Temata ievads Patēriņa analīzi var izmantot, lai novērtētu un salīdzinātu visa autoparka 1) vai atsevišķu automašīnu degvielas patēriņu un nobraukumu. Autoparka pārvaldnieks: funkcijas portālā Katras automašīnas patēriņa datu automātiska saglabāšana. 1) Atkarīgs no katrā automašīnā izmantotās savienojuma tehnoloģijas pieejamības. 18

21 Elektroenerģijas patēriņa (kwh/100 km) rādījums katram braucienam. Degvielas patēriņa (l/100 km) rādījums katram braucienam. Atsevišķu braucienu patēriņa rādījums. Patēriņa analīzes apraksts Degvielas patēriņa analīzē tiek novērtēts visa autoparka un/vai atsevišķu automašīnu ilgtermiņa patēriņš, lai varētu noteikt un izmantot potenciālo ietaupījumu. Automašīnas nosūta patēriņa vērtības un nobraukto kilometru skaitu uz portālu. Autoparka pārvaldnieks tādējādi var veidot savus novērtējumus un salīdzinājumus, lai optimizētu autoparku. Patēriņa datu apskate portālā 1. Atveriet portālu un piesakieties. 2. Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Automašīnas. 3. Filtrējiet autoparka automašīnas pēc tālāk norādītajiem kritērijiem. Patēriņš l/100 km. Patēriņš kwh/100 km. 4. Papildu opcija: filtrējiet automašīnas arī pēc tālāk norādītajiem kritērijiem. Norādes. Vadītājs. Automašīnas tips. Deaktivizētās automašīnas. Ir iespējami tālāk minētie brīdinājuma un apkopes ziņojumi. Parādīt brīdinājuma ziņojumu izvēli noteiktai automašīnai 1). Tas, kādi brīdinājuma ziņojumi tiek sniegti, ir atkarīgs no automašīnas. Parādīt apkopes ziņojumus noteiktai automašīnai. Parādīt apkopes intervālu. Parādīt eļļas maiņas intervālu. Apkopju pārvaldība var mudināt neveikt automašīnai vajadzīgās darbības vai neievērot automašīnā parādītos teksta ziņojumus vai iedegušās brīdinājumu lampiņas un kontrollampiņas. Šāda rīcība var izraisīt automašīnas apstāšanos satiksmes plūsmā, avārijas un smagus savainojumus. Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā un servisa grāmatiņā sniegtos servisa un apkopes norādījumus. Ņemiet vērā teksta ziņojumus un iedegušās brīdinājuma lampiņas un kontrollampiņas. Reaģējiet uz parādīto informāciju uzmanīgi un atbilstoši situācijai. Ja netiek ievēroti apkopes intervāli un apkopi veic nepilnīgi vai neveic vispār, var izraisīt automašīnas apstāšanos satiksmes plūsmā, avārijas un smagus savainojumus. Uzticiet apkopes darbus servisa centra speciālistiem. Apkopju pārvaldība Temata ievads Izmantojot apkopju pārvaldību 1), automašīna informē vadītāju un autoparka pārvaldnieku ar apkopes un brīdinājuma ziņojumiem. Autoparka pārvaldnieks var skatīt automašīnas stāvokli portālā. Autoparka pārvaldnieks tiek informēts ar paziņojumu un tādējādi var savlaicīgi iesaistīt servisa partneri. Apkopju pārvaldības apraksts Ievērojiet šīs nodaļas sākumā 19. lappusē. Brīdinājuma ziņojumu apskate lietotnē un portālā Atkarībā no savienojuma tehnoloģijas Volkswagen We Connect Fleet tiek rādīti tikai noteikti automašīnas brīdinājuma ziņojumi. Paļaujieties tikai uz rādījumiem automašīnā un regulāri pārbaudiet tajā sniegtos rādījumus. Ja portālā vai lietotnē parādās kāds brīdinājuma ziņojums, ir jāpārbauda rādījums automašīnā. 1. Atveriet tīmekļa portālu vai lietotni un piesakieties. 2. Izvēlieties automašīnu. 1) Iespējams tikai autoparka automašīnām, kurās rūpnīcā ir iebūvēts piemērots TelematikBox. Apkopju pārvaldība 19

22 Portālā automašīnas sākumlapā parādās brīdinājuma ziņojums. Lai uzzinātu vairāk, uzklikšķiniet uz brīdinājuma ziņojuma un pārbaudiet to informācijas un izklaides sistēmā. Lietotnē ziņojumi un norādījumi ir redzami informācijas panelī. Lai uzzinātu vairāk, pieskarieties ziņojumam un pārbaudiet to informācijas un izklaides sistēmā. Lietotāja konta pārvaldīšana Lietotāja un piekļuves datu maiņa Temata ievads Autoparka pārvaldnieks var mainīt savus lietotāja un piekļuves datus portālā. Izmantojot lietotni, datus var mainīt vadītājs. Lietotāja un piekļuves dati ir tālāk minētie. Personīgie dati, piemēram, vārds, uzvārds un adrese. Konta iestatījumi, piemēram, e-pasta adrese, parole un valoda. Līguma dati. Ja vēlaties mainīt vairākus datus, ieteicams to darīt pakāpeniski, nevis mainīt visus datus vienlaicīgi. Vispirms sagaidiet vienas veiktās izmaiņas apstiprinājumu un tikai tad veiciet nākamo izmaiņu. 1. Atveriet portālu un piesakieties. 2. Navigācijas joslā noklikšķiniet uz Iestatījumi. 3. Lai veiktu izmaiņas lietotāja kontā, izvēlieties kādu no tālāk norādītajām cilnēm. Personīgie dati. Konta iestatījumi. Automašīnu pārvaldība. Sadaļā Personīgie dati Personīgā informācija atradīsiet arī norādi par to, vai jūsu lietotāja konts ir verificēts. E-pasta adreses maiņa Sava biznesa lietotāja konta e-pasta adresi jūs varat rediģēt portāla iestatījumos. 1. Piesakieties izmantojot veco e-pasta adresi. 2. Noklikšķiniet uz nosaukuma galvenē un izvēlieties iestatījumu izvēlni. 3. Lai izmainītu e-pasta adresi, noklikšķiniet uz Apstrādāt profilu. 4. Apstipriniet ievadi. Uz jauno e-pasta adresi jūs saņemsiet e-pastu ar apstiprinājuma saiti. Kamēr nav saņemts galējais apsti- 20 Lietotāja konta pārvaldīšana