DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA"

Transkripts

1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA Fakultāte: MMF Programmas direktors: Mg. paed., lekt. M.Čačka, Dr. paed., asoc. prof. P.Drozdovs Studiju programma: Datordizains Kurss: 1 1. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.a.tabulu). 1.1 Novērtējiet studiju kursa 1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, svarīguma pakāpi piecu baļļu kur: sistēmā, kur: 5 - ļoti svarīgs 4 - svarīgs 3 - vidēji svarīgs 2 - nesvarīgs 1 - nav vajadzīgs 5 - ļoti augsts 4 - augsts 3 - vidējs 2 - zems 1 ļoti zems 1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). A.tabula Studiju kursa nosaukums Studiju kursa svarīgums Pasniegšanas līmenis Vispārizglītojošie kursi Mākslas teorija % Profesionālā svešvaloda % Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi Mākslas vēsture = - 100% Kompozīcija % Materiālmācība = - 100% Tēlotājas ģeometrijas pamati perspektīvas konsntruēšanā Izmaiņas kursa apjomā % Krāsu mācība = - 100% Mākslas plenērs % = - 73% Profesionālās specializācijas kursi Operētājsistēmas Windows NT un Windows 2000, pamatprogrammas administrēšana Jaunu informācijas tehnoloģiju vispārējais = - 100% %

2 raksturojums. Ievads krāsu teorijā Datortīkli un = - 100% komunikācijas Matemātiskā loģika % Teksta redaktori,. elektroniskās tabulas, datu bāzes (Microsoft Office) = - 82% = - 100% Zīmēšana = -100 % Gleznošana = - 100% Raksta grafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde % Tehniskā grafika = - 100% Brīvās izvēles kursi Fotomāksla = -100 %

3 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA Fakultāte: MMF Programmas direktors: Mg. paed., lekt. M.Čačka, Dr. paed., asoc. prof. P.Drozdovs Studiju programma: Datordizains Kurss: 2 2. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.a.tabulu). 1.2 Novērtējiet studiju kursa 1.4 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, svarīguma pakāpi piecu baļļu kur: sistēmā, kur: 5 - ļoti svarīgs 4 - svarīgs 3 - vidēji svarīgs 2 - nesvarīgs 1 - nav vajadzīgs 5 - ļoti augsts 4 - augsts 3 - vidējs 2 - zems 1 ļoti zems 1.5 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). A.tabula Studiju kursa nosaukums Studiju kursa svarīgums Pasniegšanas līmenis Izmaiņas kursa apjomā Vispārizglītojošie kursi Vispārējā kultūras teorija = -100 % Semiotika % = -43 % Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi Mākslas vēsture = - 100% Kompozīcija % = - 43% Plastiskā anatomija % Veidošana % % = - 75% Burtu mācība % = % Grafiskie darbi % = -71 % Tēlotājas ģeometrijas pamati perspektīvas = - 100% konstruēšana Filozofijas teorija un %

4 vēsture = -50 % Mākslas plenērs % % = - 28% Profesionālās specializācijas kursi Zīmēšana % = - 75% Gleznošana = -100 % Profesionālā kompozīcija % = -25 % Studiju darbs kompozīcijā % = - 67% Rastra grafikas jēdziens, % pirmsdrukas apstrāde Divdimensiju animācija (Ulead Gif Animator, Animator Studio) = - 60% % = - 20% Trīsdimensiju grafika un = -100 % animācija (MAX) Vektoru grafikas jēdziens (Corel Draw) % = -67 % Mājas lapu izveide % = - 17% Maketēšanas programma (Adobe Page Maker) Pārnesuma failu izgatavošana % % = - 33% Multimediju tehnoloģijas = -100 % Mūsdienu programmēšanas teorija un prakse % = -20 % Tehniskā grafika % = -83 % Profesionālās kvalifikācijas prakses ievadkurss % % = -33 %

5 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA Fakultāte: MMF Programmas direktors: Mg. paed., lekt. M.Čačka, Dr. paed., asoc. prof. P.Drozdovs Studiju programma: Datordizains Kurss: 2 (vakara studijas) 3. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.a.tabulu). 1.3 Novērtējiet studiju kursa 1.6 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, svarīguma pakāpi piecu baļļu kur: sistēmā, kur: 5 - ļoti svarīgs 4 - svarīgs 3 - vidēji svarīgs 2 - nesvarīgs 1 - nav vajadzīgs 5 - ļoti augsts 4 - augsts 3 - vidējs 2 - zems 1 ļoti zems 1.7 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). A.tabula Studiju kursa nosaukums Studiju kursa svarīgums Pasniegšanas līmenis Izmaiņas kursa apjomā Vispārizglītojošie kursi Vispārējā kultūras teorija = - 100% Semiotika 1.00 = - 100% Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi Mākslas vēsture % % = - 60% Kompozīcija = -100 % Plastiskā anatomija = -100 % Veidošana % % = -20 % Burtu mācība % % = -60 % Grafiskie darbi % = -80 % Tēlotājas ģeometrijas pamati perspektīvas konstruēšana % = - 80% Filozofijas teorija un 2.50 = -100 %

6 vēsture Mākslas plenērs % % = -40 % Profesionālās specializācijas kursi Zīmēšana % = - 50% Gleznošana % = -60 % Profesionālā kompozīcija = - 100% Studiju darbs kompozīcijā % = -40 % Rastra grafikas jēdziens, % pirmsdrukas apstrāde Divdimensiju animācija (Ulead Gif Animator, Animator Studio) = -60 % % = - 67% Trīsdimensiju grafika un animācija (MAX) % = -33 % Vektoru grafikas jēdziens (Corel Draw) % = - 40% Mājas lapu izveide 4.00 = - 100% Maketēšanas programma (Adobe Page Maker) Pārnesuma failu izgatavošana % = - 80% Multimediju tehnoloģijas % % = -40 % Mūsdienu programmēšanas teorija un prakse % % = -40 % Tehniskā grafika % Profesionālās kvalifikācijas prakses ievadkurss = - 80% % = -33 %

7 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA Fakultāte: MMF Programmas direktors: Mg. paed., lekt. M.Čačka, Dr. paed., asoc. prof. P.Drozdovs Studiju programma: Datordizains Kurss: 3 4. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.a.tabulu). 1.4 Novērtējiet studiju kursa 1.8 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, svarīguma pakāpi piecu baļļu kur: sistēmā, kur: 5 - ļoti svarīgs 4 - svarīgs 3 - vidēji svarīgs 2 - nesvarīgs 1 - nav vajadzīgs 5 - ļoti augsts 4 - augsts 3 - vidējs 2 - zems 1 ļoti zems 1.9 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). A.tabula Studiju kursa nosaukums Studiju kursa svarīgums Pasniegšanas līmenis Vispārizglītojošie kursi Mākslas fenomenoloģija = -100 % Vispārējā kultūras vēsture % = - 60% Izmaiņas kursa apjomā Personiskās izaugsmes tehnoloģijas % = - 80% Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi Mākslas vēsture = -100 % Veidošana = - 100% Studiju darbs mākslas vēsturē = -100 % Profesionālās specializācijas kursi Zīmēšana % = -67 % Gleznošana % = - 67% Profesionālā kompozīcija % Studiju darbs kompozīcijā % Multimediju projekts % = -67 %

8 Skaņa multimedijos % = -67 % Mūsdienu programmēšanas teorija un prakse % = - 67% Vektoru grafikas jēdziens (Corel Draw) % Studiju darbs datordizainā % Tehniskā grafika % % = - 66% Profesionālas kvalifikācijas prakse % = -83 % Brīvās izvēles kursi Digitālā fotogrāfija % = -60 % Mākslinieka profesionālā = -100 % ētika Poligrāfijas pamati un reklāma % = -75 %

9 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA Fakultāte: MMF Programmas direktors: Mg. paed., lekt. M.Čačka, Dr. paed., asoc. prof. P.Drozdovs Studiju programma: Datordizains Kurss: 4 5. Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.a.tabulu). 1.5 Novērtējiet studiju kursa 1.10 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, svarīguma pakāpi piecu baļļu kur: sistēmā, kur: 5 - ļoti svarīgs 4 - svarīgs 3 - vidēji svarīgs 2 - nesvarīgs 1 - nav vajadzīgs 5 - ļoti augsts 4 - augsts 3 - vidējs 2 - zems 1 ļoti zems 1.11 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=). A.tabula Studiju kursa nosaukums Studiju kursa svarīgums Pasniegšanas līmenis Izmaiņas kursa apjomā Vispārizglītojošie kursi = -100 % Personiskās izaugsmes tehnoloģijas Tēla psiholoģija = - 100% Profesionālās pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi Zīmēšana = -100 % Gleznošana = - 100% Nelineārās videomontāzas datorprogrammas Profesionālas kvalifikācijas prakse % = - 67% % % = - 50% Brīvās izvēles kursi Poligrāfijas pamati un reklāma % = -50 % TV reklāma % Digitāla fotogrāfija % = -67 %

10 2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Pilnīgi apmierina 16% 2. Pamatā apmierina 63% 3. Daļēji apmierina - 21% 4. Neapmierina - % 5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes- % 1. Pietiekams 63% 2. Nepietiekams - 34 % 1. Jā, bieži 97% 2. Jā, bet reti. Kāpēc?- 3% 3. Nē. Kāpēc?- % 5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieži - 95% 2. Jā, bet reti. Kāpēc?- 5% 3. Nē. Kāpēc?- % 6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 71% 2. Nē - 21% 7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 1. Jā 47% vieslektoriem ir pietiekams? 2. Nē - 50% 8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 9 Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā? 1. Apmierinoša 92% 2. Neapmierinoša 5% 1. Apmierinoši 95% 2. Neapmierinoši - % 3. Cita atbilde - 5%