E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem Tiešsaistē gada 15. martā Programma

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem Tiešsaistē gada 15. martā Programma"

Transkripts

1 E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem Pasākuma atklāšana Tiešsaistē gada 15. martā Programma Izglītība nākotnei: UNESCO redzējums ; Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas ģenerālsekretāre Tehnoloģijas skolā slogs vai iespējas? ; Andris Gribusts, Uzņēmuma Lielvārds valdes priekšsēdētājs Dizaina domāšana ; Jeļena Solovjova, IT Izglītības fonda eksperte Radošās darbnīcas Pauze Radošās darbnīcas Pauze Radošās darbnīcas Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 8. martam pl , aizpildot tiešsaistes formu Pieslēgšanās saites darbnīcām tiks nosūtītas martā.

2 Radošo darbnīcu norises grafiks (anotācijas skatīt turpinājumā) Nr. Nosaukums IT rīki pirmsskolā - izzini interaktīvi! 2. Tests kā spēle, mācību materiāli un Zoom stunda ar odziņu 3. Iepazīsties ar Photon pasaules līmeņa robotu bērniem 4. Attālinātā mācību procesa īstenošanas pieredze Ventspils Digitālajā centrā 5. Gatavojoties pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanai 6. Atgriezeniskās saites platformas sākumskolā 7. IT rīku izmantošana latviešu valodas stundās 4. klasē 8. IT rīku izmantošana mūsdienīgā mācību stundā - matemātika 3. klasē 9. Classkick izmantošana klātienes un attālinātajā mācību procesā 10. Attālinātās stundas iespējas un izaicinājumi 11. Skolēnu sadarbības organizēšana tiešsaistes mācību stundās 12. Formatīvās vērtēšanas iespējas, izmantojot Google dokumentu izklājlapas 13. Skolēnu aktīvās mācīšanās iespējas mācību stundās, izmantojot dažādus tehnoloģiskos rīkus 14. Soma klasei attālinātam un klātienes mācību procesam 15. Metodes un paņēmieni matemātikas mācīšanā attālinātajā procesā 16. GeoGebra Class izmantošana attālinātajā mācību procesā 17. Mācību stunda attālināti - tiešsaistē vai individuāli? 18. Sports attālināti 19. Virtuālais fizikas skolotājs

3 20. Daudzveidīgu IT rīku izmantošana transversālo kompetenču pilnveidei attālinātajās mācībās 21. Digitālie rīki projekta veidošanas mācībām sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomās 22. Digitālās tehnoloģijas kā tās pielietot mūzikas stundā? 23. Sadarbosimies! Kooperatīvās mācīšanās struktūras aktīvai tiešsaistes stundai 24. Projekti mākslas priekšmetā - lieliska iespēja strauji attīstīt skolēnos radošo, praktisko un cilvēcisko izaugsmi 25. Phet interaktīvo simulāciju izmantošana mācību procesā 26. Tiešsaistes aptauju un testu veidošanas un izmantošanas iespējas, izmantojot rīku Microsoft Forms 27. Podkāsts kā starpdisiplinārs, jēgpilns un interesants projekts 28. Interaktīvu prezentāciju veidošana ar Wooclap rīka palīdzību. Video stundas, izmantojot YouTube 29. Vai viegli izveidot podkāstu? Nu, protams! 30. Valodu tehnoloģijas nākotnes izglītībai 31. Latviešu valodas apguve attālinātajā mācību procesā klasē 32. Virtuālās ekskursijas izveide ar programmu Superwiz 33. Interaktīvo tehnoloģiju iespējas attālinātai apmācībai, izmantojot SMART vidi SLS online 34. SMART Board interaktīvie displeji - labākā izvēle mācību rezultātu uzlabošanā 35. Klātienes un attālinātās mācīšanās tehnoloģiskie risinājumi saziņas uzlabošanai 36. SmartClass+ - valodu attālināto un klātienes apmācību platforma 37. Iekārtas un tehnoloģiskie risinājumi mācību satura vizualizācijai un pārraidīšanai 38. Ergonomisko mēbeļu ieguvumi un priekšrocības

4 1. IT rīki pirmsskolā - izzini interaktīvi! Mērķauditorija: pirmsskolas pedagogi, citi interesenti Ja bērns nav ieinteresēts mācīties, varam piedāvāt to darīt interaktīvi vieglāk un interesantāk! Šajā nodarbībā pedagogi, praktiski darbojoties, varēs iepazīties ar vienkārši izmantojamiem IT rīkiem, kuri lieliski noderēs, lai radītu bērnos izzinošu interesi par dažādām tēmām un uzdevumiem. Tiešsaistes rīks Abcya - daudzveidīgas aktivitātes: izglītojoši, aizraujoši uzdevumi, video pamācības dažādu praktisko darbu veikšanai, tematiskas krāsojamās lapas, dažādu tēmu un žanru spēles dažāda vecuma bērniem, sākot no pirmsskolas. Tiešsaistes rīks Math - clock Kā iemācīties pazīt pulksteni? Kā izprast laika intervālus? Kā paskaidrot laiku? Šos sarežģītos jautājumus viegli var apgūt, mācoties interaktīvi - izmantojot IT rīku Math-clock. Vadītāja: Anete Skalde, ZRKAC kursu pasniedzēja 2. Tests kā spēle, mācību materiāli un Zoom stunda ar odziņu Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi, citi interesenti Lai iesaistītu skolēnus jaunu tēmu apguvē, iespējams izmantot dažādas spēles, jo kurš gan teicis, ka testiem vai skolēnu izsaukšanai pie tāfeles jābūt garlaicīgai un baiļu pilnai? Viens no vienkāršākajiem veidiem attālinātajā mācību procesā ir izmantot rīku ClassTools.net, kas piedāvā iespēju skolēniem pārbaudīt iegūtās zināšanas, pildot, piemēram, paškontroles testu un saņemot balvu par veiksmīgi izpildi. Šajā rīkā ir iespējams izveidot bezmaksas mācību spēles un dažādus digitālus klases rīkus, kā QR koda ģeneratoru, viltus ziņu profilus, izlozes ratu, testus, virtuālas izstāžu galerijas, jautrus taimerus, un padarīt Zoom stundu jautrāku ar dažādiem skaņas efektiem un vēl daudziem citiem rīkiem. Vadītāja: Arnita Damberga, Ventspils Digitālā centra IT kursu vadītāja 3. Iepazīsties ar Photon pasaules līmeņa robotu bērniem Mērķauditorija: pirmsskolas, sākumskolas un interešu izglītības pedagogi Jau šobrīd dzīvojam laikmetā, kurā aizvien biežāk runājam par programmvadības un robotizēto risinājumu ieviešanu visdažādākajās jomās un nozarēs. To nozīme nākotnē kļūs arvien svarīgāka un izplatītāka. Tāpēc ir nozīmīgi pēc iespējas agrākā vecumā bērniem iepazīties ar robotiku un veidot izpratni par šāda veida risinājumiem. Photon robots sniedz iespēju iepazīties ar programmēšanas pamatiem jau pirmsskolā. Vadītāji: Uzņēmuma Lielvārds pārstāvji

5 4. Attālinātā mācību procesa īstenošanas pieredze Ventspils Digitālajā centrā (interešu un formālajā izglītībā sākumskolai) Mērķauditorija: sākumskolas un interešu izglītības pedagogi, interesenti Pasniedzēja dalīsies pieredzē, kā tiek organizētas attālinātās interešu izglītības nodarbības Ventspils Digitālajā centrā. Tiks parādīti dažādi bezmaksas digitālie rīki, kas tiek izmantoti ikdienas mācību procesa organizēšanā un formatīvajā vērtēšanā. Nodarbībā izmantotie digitālie rīki palīdz: - skolēniem vizuāli uztvert informāciju, padarot informāciju dzīvīgāku ; - skolotājiem mijiedarboties, mācot un iesaistot skolēnus. Vadītāja: Arnita Damberga, Ventspils Digitālā centra IT kursu vadītāja 5. Gatavojoties pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanai Mērķauditorija: vadības komanda - vadītāji un vadītāju vietnieki Ieskats pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas materiālu sagatavošanas procesā, izmantojot programmu "Shotcut ". Šī programma izmantojama arī, lai veidotu metodiskos materiālus un materiālus pedagoģiskās padomes sēdēm un vecāku sapulcēm. Vadītājas: Agita Rasiņa, Jelgavas PII Gaismiņa vadītājas vietniece un Agrita Loca, Jelgavas PII "Gaismiņa" vadītāja 6. Atgriezeniskās saites platformas sākumskolā Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi, citi interesenti Attālinātajā mācību procesā liels izaicinājums ir AS saņemšana no skolēniem. Bieži vien laika trūkums neļauj uzklausīt katra skolēna secinājumus un viedokli par apgūstamo vielu. Esmu atradusi veidu, kā no katra stundas dalībnieka iegūt atbildi par nodarbībā apgūto. Izmantojot kādu no šīm platformām kreatīvi un diezgan ātri saņemsiet atbildes uz saviem jautājumiem. Platformas piemērotas kā jaunāko, tā vecāko klašu skolēniem. Lai tās izmantotu, ir vajadzīgs kāds no IKT rīkiem ar interneta pieslēgumu. Vadītāja: Līga Bajāre, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja

6 7. IT rīku izmantošana latviešu valodas stundās 4. klasē Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi, citi interesenti Nodarbības laikā dalībnieki gūs priekšstatu par dažādu IT rīku pielietojumu sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites nodrošināšanai mācību stundā latviešu valodā 4. klasē. Nodarbībā savā pieredzē dalīsies Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja. Tā būs iespēja darboties praktiski, izmēģināt IT rīkus, tādējādi vēlāk veidojot pārnesi uz savām mācību stundām, jo tehnoloģiju integrēšana mūsdienīgā stundā, definējot sasniedzamo rezultātu, sadarbojoties, sniedzot atgriezenisko saiti un novērtējot sniegumu, ir vērtība kā pašam skolēnam, tā skolotājam. Vadītāja: Sanita Anspoka, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja 8. IT rīku izmantošana mūsdienīgā mācību stundā - matemātika 3. klasē Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi, citi interesenti Šajā darbnīcā Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja dalīsies savā pieredzē, kā sākumskolā mācību procesā integrēt skolā pieejamos IT resursus, izmantot dažādus tiešsaistes rīkus atgriezeniskās saites iegūšanai un pedagogu veidotus video, lai padarītu mācību procesu saistošāku gan skolēniem, gan skolotājiem. Nodarbības praktiskajā daļā dalībniekiem būs iespēja pašiem izmēģināt un darboties darot. Vadītāja: Santa Nākmane, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja 9. Classkick izmantošana klātienes un attālinātajā mācību procesā Classkick ir bezmaksas digitālais rīks, kas ļauj skolotājiem izveidot stundas un uzdevumus, kurus skolēni var veikt savā ierīcē (datorā, planšetē) atbilstošā tempā. Darba lapās var iekļaut uzdevumus, pievienot attēlus, audio, saites uz video, kā arī ierunāt savu balsi instrukcijas par uzdevumu veikšanu, atgriezenisko saiti par paveikto u.tml. Tas ir lielisks līdzeklis sinhronai un asinhronai saziņai, apvienotām klasēm, personalizētām mācībām un sadarbības mācībām. Izveidotos darbus var veikt kā mājasdarbus, kā arī reāllaikā, piemēram, darbojoties ar skolēniem tiešsaistē. Skolotāji reāllaikā var sekot līdzi skolēnu darbam un sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti. Tagad Classkick darbojas gan tīmeklī, gan lietotnēs, un to var izmantot no tīmekļa pārlūkprogrammas, Chromebook datora vai ipad. Vadītāja: Dace Okmane, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe

7 10. Attālinātās stundas iespējas un izaicinājumi Mūsdienās attālinātais mācību process ir ieviesis korekcijas izglītības procesā kopumā. Lai turpinātu kvalitatīvi īstenot mācību satura apguvi, nepieciešams sīki izplānot satura apguves aspektus, izvērtēt rīku izmantošanas iespējas, platformas un veidus, kas palīdzēs pilnvērtīgi turpināt mācību procesu. Nenoliedzami skolotājam ir jāizvērtē digitālo rīku un platformu iespējas pielāgot satura apguvi attālinātajam procesam, produktīvi izmantojot IT iespējas. Nodarbībā tiks aplūkotas iespējas digitālo rīku izmantošanai efektīvā tiešsaistes stundā dažādās stundas fāzēs, proti, aktualizācijas, apjēgšanas un refleksijas daļā. Vadītāja: Dace Okmane, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe 11. Skolēnu sadarbības organizēšana tiešsaistes mācību stundās Mērķauditorija: dažādu mācību priekšmetu un izglītības posmu pedagogi Nodarbībā tiks apgūtas zināšanas un prasmes, kā, plānojot skolēnu sadarbību mācību stundā, skolēniem vienoties par lomām un noteikumiem grupu darbā un kā skolotājam plānot tehnoloģiju lietošanas laiku, vietu un nepieciešamību. Nodarbības laikā kopīgi tiks analizēta stundas gaita, aplūkoti konkrēti piemēri. Nodarbība balstīta uz reālu stundas plānu un pieredzi. Izmantotās aplikācijas un programmas: padlet.com, mentimeter.com, wonder.me, Google dokumentu izklājlapas. Nodarbības dalībniekiem nepieciešams Google konts. Vadītāja: Agita Ozoliņa, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja 12. Formatīvās vērtēšanas iespējas, izmantojot Google dokumentu izklājlapas Mērķauditorija: dažādu mācību priekšmetu un izglītības posmu pedagogi Nodarbībā tiks apgūtas zināšanas un prasmes, kā, plānot formatīvo vērtēšanu tiešsaistes stundu laikā, izmantojot Google dokumentu izklālapas. Nodarbības laikā kopīgi tiks analizēta stundas gaita, aplūkoti konkrēti piemēri. Nodarbība balstīta uz reālu stundas plānu un pieredzi. Nodarbības laikā dalībniekiem būs iespēja pašiem izveidot vienu formatīvās vērtēšanas piemēru. Izmantotās aplikācijas un programmas: Google dokumentu izklājlapas, app.diagrams.net Dalībniekiem nepieciešams Google konts. Vadītāja: Agita Ozoliņa, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

8 13. Skolēnu aktīvās mācīšanās iespējas mācību stundās, izmantojot dažādus tehnoloģiskos rīkus Mērķauditorija: dažādu mācību priekšmetu un izglītības posmu pedagogi Nodarbībā tiks apgūtas zināšanas un prasmes, kādi rīki tiek lietoti dažādos stundas posmos, lai skolēni aktīvi iesaistītos darba plānošanā, stundas darba procesā un sava darba izvērtēšanā. Nodarbības laikā kopīgi tiks analizēta stundas gaita, aplūkoti konkrēti piemēri. Izmantotās aplikācijas un programmas: padlet.com, mentimeter.com, tricider.com, Google dokumentu izklājlapas. Izmantotās aplikācijas un programmas: Google dokumentu izklājlapas, app.diagrams.net Dalībniekiem nepieciešams Google konts. Vadītāja: Agita Ozoliņa, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja 14. Soma klasei attālinātam un klātienes mācību procesam Mērķauditorija: dažādu mācību priekšmetu un izglītības posmu skolotāji Mācību satura vadības platforma Soma.lv nodrošina ne tikai plašu digitālo un interaktīvo mācību materiālu un resursu klāstu, bet arī dod iespēju skolotājam šo mācību saturu, uzdevumus un jautājumus nosūtīt skolēniem un sekot līdzi viņu darbam, rezultātiem un progresam. Darbnīcā iepazīsim arī funkcionalitāti, kas ļauj digitāli nosūtīt Soma.lv pieejamās darba lapas un sekot līdzi to izpildei. Soma klasei risinājums ir palīgs ne tikai attālināto mācību laikā, tāpēc sniegsim praktiskus ieteikumus, kā to izmantot arī klātienē. Vadītāji: Uzņēmuma Lielvārds pārstāvji 15. Metodes un paņēmieni matemātikas mācīšanā attālinātajā procesā Mērķauditorija: klašu matemātikas skolotāji Nodarbības laikā dalīsimies pieredzē un analizēsim dažādas mācīšanās aktivitātes matemātikas mācību stundās attālinātajā procesā. Aplūkosim gan tādas stundas, kurām skolēni pieslēdzas tiešsaistes rīkā, gan tādas, kurās jāveic patstāvīgs darbs. Dalībniekiem būs iespēja reflektēt par savu pieredzi tiešsaistes stundu organizēšanā. Vadītājas: Liene Krieviņa, Diāna Buša, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas

9 16. GeoGebra Class izmantošana attālinātajā mācību procesā Mērķauditorija: klašu matemātikas skolotāji Nodarbības laikā skolotāji, praktiski darbojoties, izmēģinās Geogebra Class piedāvātās iespējas. Dalībnieki izpētīs dažādus Jelgavas Geogebras institūta izveidotos materiālus un domās, kā tos iekļaut savās mācību stundās. Kopā ar dalībniekiem imitēsim procesu, kā tas notiktu mācību stundas laikā. Vadītājas: Diāna Buša, Liene Krieviņa, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja 17. Mācību stunda attālināti - tiešsaistē vai individuāli? Mērķauditorija: klašu dabaszinātņu skolotāji Attālināto mācību laikā skolotāji plāno stundas tiešsaistē vai nosūta skolēniem norādes individuālam, patstāvīgam darbam. Nodarbībā runāsim par to, kā stundas sasniedzamais rezultāts var palīdzēt saprast, kā organizēt mācību procesu. Vērosim dažus stundu fragmentus un diskutēsim par redzēto. Vadītāja: Liene Sabule, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja 18. Sports attālināti Mērķauditorija: klašu sporta skolotāji Kā organizēt sporta stundas, izmantojot classkick.com platformu tā, lai skolēnam ir saprotami stundas uzdevumi un skolotājam ērti apkopot rezultātus, saņemt un sniegt atgriezenisko saiti? Kā izmantot kahoot.com formatīvajai vērtēšanai? Kā veidot summatīvo vērtējumu attālinātā mācību procesā? Vadītāja: Marija Nelsone, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

10 19. Virtuālais fizikas skolotājs Mērķauditorija: fizikas skolotāji Laikos, kad dažādu IT rīku skaits aug kā sēnes pēc lietus, svarīgākais ir saprast, kādam mērķim rīks tiek lietots un ko ar to var un vēlas panākt, lai saturs kļūtu svarīgāks par formu. Nodarbībā piedāvāšu savu redzējumu par to, kādus mācību mērķus fizikā var sasniegt ar dažādiem IT rīkiem, un dalīšos praktiskajā pieredzē, piemēram, Eduspace (Moodle) un Nearpod lietošanā. Vadītājs: Valdis Zuters, Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotājs, Fizikas izglītības portāla FIZMIX satura veidotājs 20. Daudzveidīgu IT rīku izmantošana transversālo kompetenču pilnveidei attālinātajās mācībās Mērķauditorija: kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāji Nodarbībā tiks aplūkoti digitālie rīki transversālo kompetenču pilnveidei un atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Šādu rīku izmantošana ir noderīga gan klātienes stundām, gan attālinātajā mācību procesā. Rīki izmantojami dažādu mācību priekšmetu stundās, īpaši humanitārajā un sociālo zinātņu jomā. Nodarbības laikā tiks sniegtas idejas un piemēri, kā veiksmīgi strādāt attālināti, izmantojot MS Office 365 MS Teams galvenos rīkus, Google rīkus (Forms, Docs, Presentation, Jamboard, Earth, Arts & Culture), kā arī EdPuzzle, Quizlet, Wordlwall Edpuzzle, EdTed, Padlet, Linoit, StoryJumper, Rubistar u.c. rīkus projekta mācībām, interaktīvajiem pārbaudes darbiem. Lai piedalītos nodarbībā, nepieciešams dators ar iebūvētu skaļruni vai austiņas, vēlams mikrofons, interneta pieslēgums. Vadītājs: Ļevs Rusilo, Rīgas Juglas vidusskolas kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs

11 21. Digitālie rīki projekta veidošanas mācībām sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomās Mērķauditorija: sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas skolotāji Nodarbības laikā tiks piedāvāta iespēja apgūt divus Google rīkus projekta veidošanas mācībām un atgriezeniskās saites nodrošināšanai - Google Jamboard (iespēja skolēniem sadarboties un veidot tiešsaistē projekta darbu), Google Earth (iespēja skolēniem sadarboties un veidot savus virtuālās realitātes projektus). Tiks aplūkota iespēja pārbaudīt skolēnu vizuālo izpratni, lasītprasmi un kritisko domāšanu EdPuzzle un TED-Ed vietnēs, apvienot mācību video ar pārbaudes darba formu, iespēju sniegt atgriezenisko saiti. Lai piedalītos nodarbībā, nepieciešams dators ar iebūvētu skaļruni vai austiņas, vēlams mikrofons, interneta pieslēgums, kā arī Google konts, lai varētu izmēģināt nodarbības laikā piedāvātos attālināto mācību risinājumus. Nodarbības laikā varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Nodarbības rezultāts - skolotājiem būs praktiska pieredze, sadarbojoties Google rīkos, kā arī idejas savu mācību uzdevumu izveidē EdPuzzle un TED-ed mācību platformās. Vadītājs: Ļevs Rusilo, Rīgas Juglas vidusskolas kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs 22. Digitālās tehnoloģijas kā tās pielietot mūzikas stundā? Mērķauditorija: mūzikas skolotāji gadsimts ir iezīmīgs ar dažādu tehnoloģiju un digitālo rīku ienākšanu ikkatra dzīvē. Milzu lēcienu tehnoloģiju un digitālo rīku pielietošanā un prasmē pielietot radīja Covid 19 pandēmija, piespiežot ikvienu izglītības darbinieku tās apgūt mācību darba nodrošināšanai attālināti. Mūzikas mācību priekšmeta pasniegšana attālināti prasa no skolotāja lielu mācību materiālu resursu bagātību, dažādas netradicionālas pieejas un spēju ģenerēt dažādas idejas uzdevumu pārnesei no klātienes procesa uz attālinātu. Tas ir liels izaicinājums tieši priekšmeta specifikas dēļ. Lektores dalīsies pieredzē, kā mūziku mācīt attālināti gan sākumskolas, gan pamatskolas vecuma posmā, lietojot dažādus interaktīvus rīkus, iedrošinās radošai mūzikas pasniegšanai attālināti. Vadītājas: Elīna Skuja, Friča Brīvzemnieka pamatskolas direktores vietniece, mūzikas skolotāja; Eva Turlute, Friča Brīvzemnieka pamatskolas mūzikas skolotāja

12 23. Sadarbosimies! Kooperatīvās mācīšanās struktūras aktīvai tiešsaistes stundai Vai tiešsaistes stundas liekas garlaicīgas arī Tev? Vai nav skaidrs, kurš skolēns ir aktīvi iesaistījies mācību stundā? Šajā darbnīcā piedāvāšu kooperatīvās mācīšanās struktūras, kuras var pielāgot katram mācību priekšmetam, lai skolēni paši aktīvi iesaistītos mācību procesā, arī tiešsaistē. Kooperatīvā mācīšanās ir uzdevumu veidi, kas dod skolēniem maksimālo izdevību mācīties sadarbojoties. Darbnīcā salīdzināsim kooperatīvās mācīšanās struktūras ar tradicionālām metodēm un kopīgi izmēģināsim dažas struktūras. Darbnīcas autore piedāvās struktūras, kuras viņa pati ir visbiežāk lietojusi tiešsaistes stundās pamatskolā un vidusskolā, bet kuras noteikti var piemērot ikkatram priekšmetam un vecumposmam. Ja arī Tev gribas novadīt dinamiskākas tiešsaistes stundas, nāc un līdzdarbojies! Vadītāja: Daira Ruta Morusa, Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāja 24. Projekti mākslas priekšmetā - lieliska iespēja strauji attīstīt skolēnos radošo, praktisko un cilvēcisko izaugsmi Mērķauditorija: pamatskolas, vidusskolas mākslas skolotāji, ikviens interesents Vizuālās mākslas pedagoga pieredzes stāsts, attālināti vadot skolēnu darbu un pašvadīto izaugsmi divos apjomīgos projektos: "Personības un fantāzijas satikšanās" kā arī "Es sev skolotājs". Nodarbībā būs iespēja uzzināt arī par noderīgiem bezmaksas tiešsaistes rīkiem, kas lieti var palīdzēt un noderēt pedagoģiskajā darbā. Vadītājs: Bruno Bahs, privātskolas "Patnis" mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs 25. Phet interaktīvo simulāciju izmantošana mācību procesā Mērķauditorija: pamatskolas un vidusskolas bioloģijas, ķīmijas, fizikas un vidusskolas dabaszinību skolotāji Nodarbībā būs apskatīti piemēri par gēnu ekspresiju, vides ph mērīšanu, vielu agregātstāvokļiem u.c. Phet simulācijas iespējams izmantot telefonā, datorā vai planšetē kā klātienes, tā attālinātajā mācību procesā. Simulācijas daļēji var aizstāt laboratorijas darbus vai padarīt skolēniem redzamus procesus, ko citādi praktiski nav iespējams saskatīt. Vadītāja: Agija Lāce, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāja

13 26. Tiešsaistes aptauju un testu veidošanas un izmantošanas iespējas, izmantojot rīku Microsoft Forms Microsoft Forms ir vienkārša, intuitīvi viegli saprotama programma, kas sniedz iespēju izveidot gan vienkāršus testus un aptaujas, gan arī veidot diferencēta līmeņa darbu, kur katrs nākamais jautājums ir atkarīgs no iepriekš sniegtās atbildes. Izglītības iestādēs to var izmantot, lai veidotu mācību priekšmetu testus, pašpārbaudes darbus, apkopotu atsauksmes no skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Izmantojot elektronisko anketu veidošanas rīku Microsoft Forms, ir ērti apkopot lielu informācijas daudzumu un analizēt to ar Excel. Respondenti tiešsaistē (datorā vai viedierīcē) aizpilda anketu vai testu, un viņiem nav jābūt nekur reģistrētiem, tāpēc tas ir vienkārši. Dalībnieki varēs uzzināt, kā izveidot aptauju, to noformēt, pielāgot iestatījumus, kopīgot aptauju un apkopot rezultātus. Vadītāja: Aiga Paegle, AS Datorzinību centrs pasniedzēja 27. Podkāsts kā starpdisciplinārs, jēgpilns un interesants projekts Podkāsts jeb raidieraksts ir moderns, ērts un saturīgs komunikācijas veids, parasti sarunu raidījums. Pat ja jūs neklausāties podkāstus, jūsu skolēni to dara! Ikviens skolotājs var iekļaut podkāstus savā mācību procesā, bet kā? Pievienojieties mūsu darbnīcai, un mediju skolotājs Džo Horgans visu paskaidros! Vadītājs: Džo Horgans, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotājs 28. Interaktīvu prezentāciju veidošana ar Wooclap rīka palīdzību. Video stundas, izmantojot YouTube Padariet mācīšanos lielisku un efektīvu! Piesaistiet savus skolēnus ar interaktīvu prezentāciju! Darbnīcā uzzināsiet, kā ierasto, iespējams, jau sen veidoto PowerPoint vai Google prezentāciju var papildināt ar interaktīvu balsošanas iespēju, vārdu mākoni, testu un citiem interaktīviem rīkiem, kā arī, kā veidot video ierakstus un video pamācības, tās rediģēt, publicēt YouTube kanālā. Gūsiet ierosmi sava YouTube kanāla izmantošanai tiešsaistes stundās. Vadītājs: Uģis Pekša, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas 4. sākumskolas skolotājs

14 29. Vai viegli izveidot podkāstu? Nu, protams! Vai jūs klausāties savus mīļākos podkāstus un brīnāties, ka tie izklausās tik profesionāli? Kā jūs vai jūsu skolēni varētu izveidot kaut ko tik kvalitatīvu? Šajā darbnīcā mediju skolotājs Džo Horgans mācīs, kā ikviens cilvēks bez budžeta var izveidot podkāstu. Jums vajag tikai datoru, telefonu un labu attieksmi! Vadītājs: Džo Horgans, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotājs 30. Valodu tehnoloģijas nākotnes izglītībai Mērķauditorija: latviešu valodas skolotāji Sabiedrība Tilde jau gandrīz 30 gadu rūpējas par latviešu valodu digitālajā pasaulē. Šobrīd pašsaprotami liekas rakstīt un lasīt tekstu datoros un viedierīcēs mūsu dzimtajā valodā, lai gan tikai pirms 25 gadiem tā nebūt nebija. Šobrīd Tildes radītās tehnoloģijas sniedz iespējas ne tikai rakstīt tekstu dzimtajā valodā, bet sarakstīties un pat sarunāties ar virtuāliem sarunu biedriem. Mākslīgais intelekts spēj atpazīt latviešu valodā rakstītu tekstu un izrunāt to, uztvert runātu tekstu un pārvērst to rakstīta teksta formātā, mašīntulkojot to uz citām pasaules valodām. Kā tas notiek un kā šos rīkus izmantot izglītības procesā, iepazīsiet letonika.lv piedāvātajā darbnīcā Valodu tehnoloģijas nākotnes izglītībai. Darbnīcā: - izmēģināsim Tildes izstrādātās runas tehnoloģijas; - parunāsimies ar Čatbotiem; - ielūkosimies Mašīntulkošanas pasaulē; - iepazīsim jaunāko letonika.lv veikumu: lasāmās Audiogrāmatas. Izveidotā Tildes piedāvāto iespēju platforma būs pieejama tiešsaistē izmantošanai darbnīcas laikā, kā arī pēc semināra. Vadītāja: Baiba Altena, letonika.lv klientu attiecību vadītāja 31. Latviešu valodas apguve attālinātajā mācību procesā klasē Mērķauditorija: klašu latviešu valodas skolotāji, interesenti Kā jaunajos apstākļos censties iemācīt latviešu valodas normas? Vai tiešsaistes rīki palīdz latviešu valodas skolotājam organizēt attālināto mācību procesu? Vadītājas: Inga Strode, Elita Indriksone, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas

15 32. Virtuālās ekskursijas izveide ar programmu Superwiz Ikdienā skolēni uzzina par vietām, arhitektūras pieminekļiem, dabas objektiem un daudz ko citu, ko konkrētajā brīdī nevar apskatīt klātienē. Kā tomēr panākt klātbūtnes efektu un saistošā veidā sniegt skolēniem iespēju apceļot Latviju un citas valstis? Šādā situācijā palīgs ir virtuālās realitātes programmas, piemēram, Superwiz vienkāršs rīks, ar kura palīdzību veidosim ekskursiju virtuālajā vidē, izmantojot pašu uzņemtus foto attēlus vai arī attēlus no Google Maps, pievienosim video, audio informāciju un uzdevumus skolēniem. Lai izveidotu šādu virtuālo ekskursiju, nepieciešams dators, planšetdators vai viedtālrunis. 3D realitātes brilles vai kādi citi papildus līdzekļi nav nepieciešami. Vadītājs: Reinis Rukmanis, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas informātikas skolotājs, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra kursu pasniedzējs 33. Interaktīvo tehnoloģiju iespējas attālinātai apmācībai, izmantojot SMART vidi SLS online Virtuālā SMART vide suite.smarttech.com ar iespēju izveidot savu lietotāja kontu, izmantojot Gmail vai Microsoft epastu. Tā ir vieta, kurā iespējams: augšuplādēt jau iepriekš sagatavotus materiālus mācību stundai; izveidot interaktīvus mācību materiālus tiešsaistes nodarbībām; dalīties ar mācību stundas materiāliem, lai skolēns tiem var piekļūt sev ērtā laikā; ierakstīt līdz 5 minūšu garu paskaidrojumu vai uzdevumu zem katra slaida; pārveidot vienkāršu slaidu par tiešsaistes grupu darbu vai individuāli pildāmu uzdevumu. Papildus - Smart Learning Suite aplikācija MS Teams vidē, izmantošanas iespējas ikdienas darbā. Lai varētu piedalīties un patstāvīgi izmēģināt stāstīto, vēlams sagatavot gmail vai Microsoft e- pastu. Vadītāja: Aija Virse, Pieaugušo neformālās izglītības iestādes Baltijas Biroju Tehnoloģijas apmācību vadītāja

16 34. SMART Board interaktīvie displeji - labākā izvēle mācību rezultātu uzlabošanā SMART risinājumu piedāvājums sadarbībai mācību stundās. Mācīt un mācīšanās ar SMART; jaunākās inovācijas no SMART; profesionāla mācīšanās no sākuma līdz tehnoloģiju līderim; atbalsts. Vadītāja: Aija Virse, Pieaugušo neformālās izglītības iestādes Baltijas Biroju Tehnoloģijas apmācību vadītāja 35. Klātienes un attālinātās mācīšanās tehnoloģiskie risinājumi saziņas uzlabošanai Mērķauditorija: izglītības iestāžu pārstāvji, pedagogi, IT speciālisti Demonstrēsim darbībā jaunāko Odin stikla tāfeli ar iebūvētu interaktīvo displeju. Parādīsim grafisko planšetu nozīmīgumu tālmācības un klātienes mācību procesu nodrošināšanai, dažādus to modeļus. Apskatīsim un izmēģināsim dažādas tīmekļa kameras, pašas vienkāršākās, gan arī tādas, kas spēj nodrošināt lielāku pasākumu iemūžināšanu un sekošanu lektoram. Bezvadu mikrofonus, kā arī ieraksta un straumēšanas sistēmas. Runāsim par šobrīd aktuālu risinājumu uzlādes skapjiem portatīvajiem datoriem un planšetēm. Centīsimies atbildēt uz jūsu jautājumiem, un, ja nepaspēsim atbildēt mums veltītajā demonstrācijas laikā, sniegsim atbildes telefoniski vai uz e pastu. Vadītāji: Uzņēmuma SensusLab pārstāvji

17 36. SmartClass+ - valodu attālināto un klātienes apmācību platforma Mērķauditorija: valodu pasniedzēji un interesenti SmartClass+ ir tieši valodām paredzēts mācību rīks, kas atšķiras no citām tiešsaistes platformām ar: iespēju sagatavot interaktīvus uzdevumus 5 minūšu laikā; tieši izrunai, rakstīšanai un lasīšanai radītām sagatavēm; automātisku uzdevumu novērtēšanu, kas sniegs arī skaidrojumu; iespēju strādāt gan klātienē, gan attālināti, interaktīvi iesaistot skolēnus; daudzām citām iespējām. Vadītāji: Fabian Klein, SmartClass+ (Robotel) pārstāvis, Kanāda 37. Iekārtas un tehnoloģiskie risinājumi mācību satura vizualizācijai un pārraidīšanai Mērķauditorija: pašvaldības iestāžu darbinieki Dalībniekiem būs iespēja uzzināt par: 1. Interaktīvajiem ekrāniem un to pielietojumu: i. Piemērotākais interaktīvais ekrāns Jums! ii. Svarīgākie tehniskie parametri; iii. Funkcijas un iespējas; iv. Iekārtu demonstrācija. 2. Dokumentu kamerām: i. Svarīgākās raksturīpašības; ii. Kā pielietot ikdienā; iii. Iekārtu demonstrācija. 3. Attālinātu mācību satura pārraidīšanu: i. Komplektācijas iespējas; ii. Svarīgākie produkti; iii. Demonstrācija. Vadītāji: Uzņēmuma Certes.lv pārstāvji

18 38. Ergonomiskās mēbeles: ieguvumi un priekšrocības Mērķauditorija: pašvaldības iestāžu darbinieki Darbnīcā demonstrēsim: 1. Ergonomiskās mēbeles: i. Svarīgākie likumi, standarti, MK noteikumi; ii. Ražotāju A2S piedāvājumu sortiments. 2. Ergonomiskās mēbeles - Nautilus i. Produktu īpašības, atšķirības; ii. Garantijas; iii. Ražotāju salīdzinājums. 3. Ergonomiskās mēbeles Mirplay i. Produktu īpašības, atšķirības; ii. Garantijas; iii. Ražotāju salīdzinājums. Vadītāji: Uzņēmuma Certes.lv pārstāvji