VIEDAIS SLĒDZIS. Šī ierīce paredzēta elektroiekārtu kontrolei. Komplektā ietilpst slēdža vads

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VIEDAIS SLĒDZIS. Šī ierīce paredzēta elektroiekārtu kontrolei. Komplektā ietilpst slēdža vads"

Transkripts

1 VIEDAIS SLĒDZIS

2 VIEDAIS SLĒDZIS Šī ierīce paredzēta elektroiekārtu kontrolei Komplektā ietilpst slēdža vads

3 SPECI Fl KACIJA Piesleguma vietas un barosana - vada pieslegvieta - energijas paterii;is lidz lw - releja kontakts 6A 250VAC - barošanas ķēdes spriegums V AC - vadības ķēdes spriegums V AC Arejiis vides ietekme Lietosanas laika - temperatura: 0 c lidz 40 C - relativais mitrums: 5% lidz 95% lzmeri - garums: 56mm - platums: 56mm - biezums: 18mm Komunikiicijas specifikiicija - frekvence: 868MHz - protokols: IST-RF - uztversanas radiuss: iekstelpas 30m Uzmanību! Viedā slēdža barošanas ķēdes spriegums ir vienāds ar vadības ķēdes spriegumu - vadības ķēdes nominālā strāva 6A - tieši pieslēdzamā vienfāzes elektromotora nominālā strāva 0.74A - releja kontaktam maksimāli pieļaujamais strāvas impulss 10A; - impulsa ilgums 10 ms - maksimālais komutācijas biežums 360 cikli/h Uzglabajot ierici - temperatura: -30 C lidz 70 C - relativais mitrums: mazak ka 95%

4 PIESLEGUMA VI ETAS Releja kontakti 6A Barosanas kontakti VAC Pin #1 lndikators PIN #1 uz vadāmo ierīci no relēju kontakta SPST-NO PIN #2 uz releja kontaktu SPST-NO PIN #3 maiņstrāva, neitrāle N PIN #4 maiņstrāva, fāze L lndikiitors: Zils (mirgo): megina savienoties ar bazes staciju Zils (deg pastiivigi): sensors ir savienojies ar bazes staciju, indikators nodziest pee 10 sekundem. Sensoram darba rezima indikators nedeg.

5 Lai ierīci uzstādītu, nepieciešamas tehniskas zināšanas, viedā slēdža uzstādīšanu iesakām veikt sertificētam elektriķim! Pirmreizējā uzstādīšana Pirms slēdža uzstādīšanas nepieciešams izpildīt ar bāzes stacijas uzstādīšanu saistītās darbības elektrumviedamaja.lv. Kad prasītie soļi izpildīti: 1. Pirms viedā slēdža uzstādīšanas pārliecinieties, vai tā tehniskie parametri (vadības ķēdes elektriskais spriegums un strāva) ir atbilstoši, lai to pieslēgtu izvēlētajai elektroierīcei vai tās vadības aparātam. Pārliecinieties, vai elektroierīces ražotājs pieļauj Elektrum viedā slēdža izmantošanu elektroierīces darbības vadīšanai. Neskaidrību gadījumā vēršaties pie elektroierīces ražotāja. 2. Pirms darbu uzsākšanas atslēdziet spriegumu elektroierīcēm un elektriskajām ķēdēm, kurās tiks veikti viedā slēdža pieslēgšanas darbi. 3. Pieslēdziet viedo slēdzi elektroierīcei vai elektroierīces vadības aparātam atbilstoši viedā slēdža un elektroierīces elektriskajai shēmai (skat. 7. lapu). Pārbaudiet, vai elektriskā ķēde ir pareizi savienota. 4. Pārliecinieties, ka visi elektriskās ķēdes savienojumi ir pievilkti, aizsargvāki un apvalki ir blīvi noslēgti, ka arī vai nav iespējams pieskarties elektroierīces strāvu vadošajām daļām. 5. Pieslēdziet spriegumu viedā slēdža barošanas ķēdei. 6. Atveriet aplikācijā sadaļu Mājas uzstādījumi- Ierīces - Uzstādīt jaunu ierīci. Atrasto ierīču logā parādās jauna ierīce.

6 UZSTĀDĪŠANA 7. Slēdža aizmugurē redzams tā identifikators, tas redzams arī reģistrācijas logā pie atrastās ierīces. Pēc slēdža pievienošanas lietotnē izvēlēties tā pielietojumu un ievadiet slēdža nosaukumu. 8. Ja nepieciešams var izveidot speciālu slēdžu grupu lietotnē, kā arī aktivizēt slēdža mirkļa ieslēgšanas funkciju. 9. Sadaļā Slēdži var izveidot viedā slēdža ieslēgšanas/ izslēgšanas laika grafiku. Savā Elektrum Viedā māja kontā (elektrumviedamaja.lv), atveriet sadaļu Mājas uzstādījumi - Ierīces - Uzstādīt jaunu ierīci. Tālāk izpildiet no 1. līdz 9. solim, kas norādīti augstāk.

7 VIEDĀ SLĒDŽA ELEKTRISKĀ SHĒMA

8 DROSIBA Uzmanību! Ievērojiet visus nepieciešamos drošības pasākumus darbinot elektroierīci, kurai ir pieslēgts Elektrum viedais slēdzis, jo elektroierīci ar viedā slēdža palīdzību būs iespējams ieslēgt un izslēgt neatrodoties pie tās. - lertce paredzeta lietosanai iekstelpas. - Pasargajiet iertci no mitruma. Nokrisi;ii, mitrums un visu veidu s idrumi var izraistt tas bojajumus. - Neglabajiet iertci karstuma. Augsta temperatura var satsinat elektronisko iertcu ekspluatacijas laiku un deformet vai izkauset atsevis as plastmasas da[as. - Nemeginiet atvert iertci. Tada veida tiek apdraudeta Jiisu veseltba un garantijas remonts vairs nav speka. Korpusa iekspuse nav nevienas deta[as, kuru spetu nomaintt vai salabot lietotajs. - lerices uzstiidisanai nepieciesamas tehniskas ziniisanas!

9 elektrumviedamaja.lv