Kārtība LUMINOR praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas piešķiršanai Nr /RTUAF-341

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Kārtība LUMINOR praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas piešķiršanai Nr /RTUAF-341"

Transkripts

1 Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr , Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr , e-pasts: Kārtība LUMINOR praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas piešķiršanai Nr /RTUAF-341 LUMINOR sadarbībā ar nodibinājumu Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību LUMINOR praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. 1. Vispārīgie noteikumi Stipendiju konkursā var pieteikties studenti no jebkuras Latvijā akreditētas augstākās izglītības iestādes, sākot no 2. kursa, kuri atbilst konkrētās prakses vietas prasībām Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 7 ikmēneša stipendijas 340 EUR apmērā (40 stundas nedēļā) praktisko iemaņu papildināšanai laika periodā no gada jūlija sākuma līdz gada augusta beigām (kopā 2 mēnešiem) šādā sadalījumā: 1 ikmēneša stipendija Mārketinga jomā; 3 ikmēneša stipendijas Ekonomikas jomā; 2 ikmēneša stipendijas Tiesību jomā; 1 ikmēneša stipendija Personālvadības jomā piedalīties mazāk nekā 40 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un 1.4. Prakses uzdevumus skatīt pielikumā Nr Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds mājaslapā sadaļā Aktuālie konkursi pie LUMINOR praktisko iemaņu veicināšanas stipendija līdz gada 20. jūnijam (ieskaitot). 3. Pretendentu atlase: 3.1. Pretendenti tiek izvērtēti pēc iesniegtās informācijas un var tikt aicināti uz klātienes intervijām ar stipendiju konkursa izvērtēšanas komisiju (intervijas laiks, vieta un datums tiks saskaņots ar katru pretendentu) Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē dalībniekus balstoties uz 4. punktā minētajiem kritērijiem un to vērtības koeficientiem, un lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc notikušajām klātienes intervijām. 4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai: 4.1. Kompetence un prasmes (kritērija vērtība 0,5); 4.2. Motivācija darboties uzņēmumā un klātienes intervijas vērtējums (kritērija vērtība 0,5).

2 5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija: 5.1. Komisijas priekšsēdētājs LUMINOR pārstāvis 5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Nodibinājuma Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pārstāvis 5.3. Komisijas loceklis Nodibinājuma Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds pārstāvis 6. Citi noteikumi 6.1. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija var pārskatīt izmaksājamās ikmēneša stipendijas apmēru, balstoties uz praktikanta praksē pavadīto laiku un sniegumu Praktisko iemaņu veicināšanas periods var tikt pārskatīts pēc stipendijas finansētāja uzņēmuma vai praktikanta vēlmes, bet tas nevar pārsniegt 9 mēnešus Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja praktikants pārtrauc studijas Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds nolikumu Praktisko iemaņu veicināšanai Nr. RTUAF-341. Rīgā, gada 8. jūnijā Nodibinājuma Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds izpilddirektora vietniece Santa Jākobsone

3 Pielikums Nr.1 pie kārtības Nr /RTUAF-341 LUMINOR praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai Praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas apraksts un uzdevumi PRAKTIKANTS MĀRKETINGA JOMĀ Prakses vietu skaits: 1 veicināt iekšējās un ārējās komunikācijas aktivitātes; iesaistīties pasākumu un tematu plānošanā, jaunu ideju īstenošanā; meklēt interesantas tēmas, kolēģus un notikumus, lai par tiem veidotu aizraujošus stāstus dažādos formātos; iesaistīties mārketinga kampaņu un sabiedrisko attiecību aktivitāšu īstenošanā. pēdējo kursu students mārketinga, sabiedrisko attiecību, komerczinību vai komunikācijas jomā;

4 PRAKTIKANTS EKONOMIKAS JOMĀ Prakses vietu skaits: 3 veikt finanšu pārskatos iekļautās informācijas pareizības pārbaudīšanu; palīdzēt uzņēmuma un tā pārvaldīto ieguldījumu un pensiju plānu gada pārskatu sagatavošanā; palīdzēt uzņēmuma piedāvāto produktu pārdošanas rezultātu apkopošanā un pārskatu sagatavošanā; palīdzēt sagatavot citas, uzņēmumam nepieciešamas atskaites un pārskatus atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem; veikt citus prakses vadītāja uzticētos uzdevumus. pēdējo kursu students ekonomikas vai vadības zinību jomā;

5 PRAKTIKANTS TIESĪBU JOMĀ Prakses vietu skaits: 2 piedalīties prezentāciju un iekšējo apmācību sagatavošanā (PowerPoint); reģistrēt identificētos riskus, darba uzdevumus, iekšējos dokumentus (ziņojumus) un citu informāciju iekšējos reģistros; apkopot un dokumentēt regulāras atskaites vadītājiem; piedalīties tikšanās un sagatavot tikšanos kopsavilkumu; koordinēt dažādus jautājumus starp Atbilstības pārvaldi un citām struktūrvienībām Latvijas un Baltijas līmenī; sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos. pēdējo kursu students tiesību zinātnes jomā;

6 PRAKTIKANTS PERSONĀLVADĪBAS JOMĀ Prakses vietu skaits: 1 dažādu administratīvo uzdevumu veikšana (dokumentu skanēšana, e-pastu izsūtīšana, tikšanos organizēšana utt.); aktīvi iesaistīties biroja administrēšanas un sagādes darbos; ievākt un apkopot atsauksmes par kandidātiem; palīdzēt kandidātu CV izskatīšanā; citu prakses vadītāja uzticētu uzdevumu veikšana. pēdējo kursu students personālvadības, cilvēkresursu jomā;