CD atskaņotājs TCL-212BT

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "CD atskaņotājs TCL-212BT"

Transkripts

1 CD atskaņotājs TCL-212BT LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

2 Brīdinājumi un piesardzības pasākumi Šis simbols, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā, brīdina lietotāju par neizolētu bīstamu spriegumu ierīces iekšpusē, kas var cilvēkam radīt elektriskās strāvas trieciena risku. UZMANĪBU: LAI NOVĒRSTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, PĀRLIECINIETIES, KA KONTAKTDAKŠA TIEK PAREIZI IEVIETOTA ATBILSTOŠĀ KONTAKTLIGZDĀ VAI ADAPTERĪ. Šis simbols, kas atrodas ierīces apakšā, brīdina lietotāju par svarīgiem drošības un apkopes norādījumiem ierīces pavaddokumentācijā. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, nenoņemiet pārsegu. Ierīces iekšpusē neatrodas lietotājam derīgas detaļas. Jebkādu ierīces apkopi uzticiet tikai kvalificētam servisa personālam. BRĪDINĀJUMS: šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja pilnvaras izmantot šo aprīkojumu. Šī ierīce kompaktdisku lasīšanai izmanto 1. klases lāzeru. Šis kompaktdisku atskaņotājs ir aprīkots ar drošības slēdžiem, lai novērstu tā starojumu, kad CD ieeja ir atvērta un CD atskaņotāja pārsegs ir bojāts., Ja CD atskaņotājs ir atvērts un sistēmas bloķēšana nav izdevusies vai ir bojāta, pastāv neredzams lāzara starojums. Ir ļoti svarīgi nekad nenonākt tiešā kontaktā ar šī lazera staru. Lūdzu, nemēģiniet bojāt vai apiet drošības slēdžus. BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu aizdegšanos vai strāvas trieciena risku, nenovietojiet šo ierīci lietū vai mitrumā. UZMANĪBU: Ievietojot nepareizu bateriju, pastāv sprādziena risks. Nomainiet baterijas tikai pret tādām pašām vai tieši tāda paša tipa baterijām. Nejauciet kopā vecas un jaunas baterijas Nejauciet standarta sārmainās (oglekļa-cinka) baterijas kopā ar lādējamām (ni-cad,ni-mh u.c.) baterijām. PIEZĪME: Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīci dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada un izmanto radio frekvenču enerģiju un, ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar norādījumiem, var radīt kaitīgus traucējumus radio sakaros. Tomēr nav garantija, ka tas neatgadīsies, uzstādot to pareizi. Ja šī ierīces rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājam ieteicams pamēģināt labot traucējumus, rīkojoties šādi: pārvietojiet antenu vai izmainiet tās pozīciju; palieliniet atstarpi starp aprīkojumu un uztvērēju; pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas neatrodas tajā pašā ķēdē, kurai pievienots uztvērējs; lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/tv tehniķi. 1

3 Apraksts CD atskaņotājs: CD, CD-R/RW FM radio Aux ieeja Ieprogrammējami CD ieraksti LED ekrāns iebūvētie skaļruņi Maiņstrāva: noņemams maiņstrāvas vads Līdzstrāva: nepieciešamas 4 C baterijas (nav iekļautas komplektācijā) Ierīces ieslēgšana Maiņstrāva Ievietojiet noņemamo maiņstrāvas vadu standarta maiņstrāvas ieejā ( V~ 50/60Hz) Baterijas Nepieciešamas 4 C baterijas (nav iekļautas komplektācijā). 2

4 FM radio ieprogrammēšana 1. solis: noregulējiet EQ/MODE(ekvalaizers/režīms) uz FM režīms. Pagariniet FM antenu, lai uzlabotu FM radio uztveršanu. 2. solis: nospiediet PREV(iepriekšējais) vai NEXT(nākamais), lai pārslēgtu iepriekšējo vai nākamo staciju. CD atskaņošana 1. solis: atveriet CD nodalījuma durtiņas un ievietojiet atskaņotājā CD vai CD-R/RW 2. solis: noregulējiet EQ/MODE(ekvalaizers/režīms) uz CD režīms. 3. solis: nospiediet pogu Play/Pause(atskaņot/apturēt), lai uzsāktu ievietotā CD atskaņošanu. AUX ieejas izmantošana MP3 atskaņotājs Audio avots 3 Nepieciešamais savienotājs mini telefona 3.5mm kabelis (nav iekļauts) 1. solis: pievienojiet mini telefona 3.5mm kabeli (nav iekļauts komplektācijā) Aux ieejai ierīcē un audio izejai MP3 atskaņotājā. 2. solis: noregulējiet funkcijas uz AUX ieejas režīmu. Audio, kas tiek atskaņots no pievienotā MP3 atskaņotāja, tagad būs dzirdams no ierīces. Bluetooth 1. Nospiediet EQ/MODE(ekvalaizers/režīms), lai izvēlētos Bluetooth režīmu. 2. Ieslēdziet Bluetooth savā telefonā un atrodiet TCL-212BT 3. Kad tas izdarīts, nospiediet uz tā. Zilais indikators mirgos, norādot, ka notiek savienošanās. 4. Jūs dzirdēsiet īsu skaņas signālu, kas norāda, ka veiksmīgi notikusi savienošanās. 5. Tagad jūs varat atskaņot mūziku no sava mobilā telefona, izmantojot šo ierīci.

5 Vadības rīku novietojums 4

6 1. ATVĒRT/AIZVĒRT Atvērt/aizvērt CD nodalījumu. 2. IESLĒGŠANA Gaidstāves režīms - nospiediet, lai ieslēgtu ierīci, nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu ierīci. Ierīce ieslēdzoties pēc noklusējuma ir FM režīmā. 3. IEPRIEKŠĒJAIS/PROGRAMMĒŠANA-/NĀKAMAIS/PROGRAMMĒŠANA+ FM režīmā: nospiežot vienu reizi, frekvence pārvietojas uz priekšu vai atpakaļ. Nospiežot un paturot, FM staciju skenēšana notiek uz priekšu un atpakaļ. CD/USB režīms: nospiežot vienu reizi, notiks pāreja uz iepriekšējo vai nākamo programmu; nospiežot un paturot, notiks ātra patīšana atpakaļ vai uz priekšu. BT režīmā: nospiežot vienu reizi uz augšu vai uz leju, tiks pārslēgta skaņa. AUX režīmā: šai pogai nav funkciju. 4. PĀRTRAUKT/ATKĀRTOT/ATMIŅA FM režīmā: vienu reizi nospiežot, tiek saglabāta frekvence, iespējams saglabāt līdz 20 frekvencēm. CD/USB režīmā: atskaņošanas režīmā nospiežot vienu reizi, tiks atkārtots viens ieraksts, nospiežot vēlreiz, tiks atkārtota visa programma, vienu reizi īsi nospiežot, tiks atcelta šī funkcija, bet, nospiežot un paturot pārtraukta atskaņošana. AUX/BT režīmā: šai pogai nav funkciju. 5. SKAĻUMS+/SKAĻUMS- Īsi nospiežot, iespējams palielināt vai samazināt skaļumu, nospiežot un paturotšo pogu, skaļuma palielināšana vai samazināšana turpinās. Maksimālais skaļuma rādītājs ir AUX Izmantojiet AUX ieeju, lai pievienotu ierīcei ārējo audio avotu (MP3 atskaņotāju). 7. USB Nospiediet režīmu pogu, lai izvēlētos USB režīmu, un pievienojiet USB. 8. EKVALAIZERS/REŽĪMS Nospiediet un paturiet ekvalaizera/režīma pogu, lai veiktu izmaiņas MĒRENA MŪZIKA/KLASISKĀ MŪZIKA/DŽEZS/ROKMŪZIKA/POPMŪZIKA; Atskaņošanas režīmā: nospiediet, lai mainītu - radio/cd/usb/aux/bt. 5

7 9. ATSKAŅOŠANA/APTURĒŠANA/P+/SKENĒŠANA FM režīmā: nospiežot vienu reizi, tiek iegūta frekvence saglabāšanai atmiņā; nospiežot un paturot 2 sekundes, tiek uzsākta automātiskā FM frekvenču skenēšana. CD/USB/BT režīmā: nospiežot vienu reizi, atskaņošana tiks apturēta, nospiežot vēlreiz, atskaņošana tiks atsākta. AUX režīmā : šai pogai nav funkciju. 10. TELEFONI 11.Maiņstrāvas ieeja Izmantojiet maiņstrāvas ieeju, lai pievienotu ierīci maiņstrāvas avotam. Tehniskā specifikācija: Ieejas spriegums: AC V~ 50/60Hz Izejas jauda: 2 x 2W FM: MHz Izmēri: G261*P226*A132mm Baterijas: 4 x C izmēra baterijas (nav iekļautas komplektācijā) 6

8 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, AUTORTIESĪBAS DENVER ELECTRONICS A/S Elektriskais un elektroniskais aprīkojums satur materiālus, detaļas, vielas, kas var būt bīstamas jūsu veselībai un videi, ja nepareizi rīkojas ar tā atkritumiem (nolietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām un baterijām). Elektriskais un elektroniskais aprīkojums ir marķēts ar nosvītrotas atkritumu tvertnes simbolu, kā redzams augstāk. Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces un baterijas nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem, tās ir jāizmet atsevišķi. Visās pilsētās ir izveidoti savākšanas punkti, kuros elektrisko un elektronisko aprīkojumu un baterijas var atdot bez maksas vai nu pārstrādes punktā vai citās savākšanas vietās, vai arī tie tiek savākti no mājsaimniecības. Plašāka informācija ir pieejama jūsu pilsētas tehniskajā departamentā. Ar šo Inter Sales A/S apliecina, ka radio ierīce, tips TCL-212BT, atbilst 2014/53/EU direktīvai. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta vietnē: 7

9 Veiciet klikšķi uz meklēšanas ikonas vietnes augšpusē, ievadiet modeļa numuru: TCL-212BT. Tad atveriet produkta lapu, un zem lejupielādēm/citām lejupielādēm atrodas sarkanā direktīva. Darbības frekvenču diapazons: Maksimālā izejas jauda: Importētājs: DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Denmark 8