TV drošības paziņojums un uzstādīšanas ceļvedis

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "TV drošības paziņojums un uzstādīšanas ceļvedis"

Transkripts

1

2 TV drošības paziņojums un uzstādīšanas ceļvedis Uzstādīšana 01. Uzstādīšana (uz galda virsmas) Ievietojiet kreiso/labo statīva pamatni TV, kā redzams attēlā, un nostipriniet ar skrūvēm. Piezīme! Standarta piederumu komplektācijā neietilpst sienas montāžas kronšteins. 02. Ieslēdziet TV Uzmanīgi pievienojiet TV barošanas vadu maiņstrāvas kontaktligzdai. nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas atrodas TV apakšējā daļā (vai nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults), lai to ieslēgtu. Lai iestatītu TV, izpildiet ekrānā redzamos ātrās uzstādīšanas ceļveža norādījumus.

3 Piederumi Tālvadības pults Lietošanas pamācība Skrūves x 4 Statīvs x 2 AAA baterijas x 2 Piezīme! 1) Piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa. 2) Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. 3) Statīva attēli paredzēti tikai atsaucei. TV saskarne (32 ) CI CARD = CI KARTE; Satellite IN = Satelīta ieeja; Antenna/ Cable IN = Antenas/ kabeļa ieeja; Common Interface (CI) = Kopējā saskarne (CI); Headphone = Austiņas; Satellite = Satelīts; Tuner = Uztvērējs; Computer = Dators; Game console = Spēļu konsole; Blu-ray/DVD = Blu-ray/DVD; Digital set-top box = Digitālā pierīce; HD player = HD atskaņotājs; Ethernet port = Ethernet pieslēgvieta; Network = Tīkls; AV composite cable = AV kompozītkabelis

4 TV saskarne (43 ) Common Interface (CI) = Kopējā saskarne (CI); Headphone = Austiņas; CI CARD = CI KARTE; Computer = Dators; Game console = Spēļu konsole; Blu-ray/DVD = Blu-ray/DVD; Digital set-top box = Digitālā pierīce; HD player = HD atskaņotājs; Network = Tīkls; Optical Out = Optiskā izeja; AV Input = AV ieeja; Antenna/ Cable IN = Antenas/ kabeļa ieeja; Satellite = Satelīts; Tuner = Uztvērējs; Ethernet port = Ethernet pieslēgvieta; AV composite cable = AV kompozītkabelis TV saskarne (55 ) Common Interface (CI) = Kopējā saskarne (CI); Headphone = Austiņas; CI CARD = CI KARTE; Computer = Dators; Game console = Spēļu konsole; Blu-ray/DVD = Blu-ray/DVD; Digital set-top box = Digitālā pierīce; HD player = HD atskaņotājs; Network = Tīkls; Optical Out = Optiskā izeja; AV Input = AV ieeja; Antenna/ Cable IN = Antenas/ kabeļa ieeja; Satellite = Satelīts; Tuner = Uztvērējs; Ethernet port = Ethernet pieslēgvieta; AV composite cable = AV kompozītkabelis

5 Tālvadības pults lietošana Ieslēgšana/ izslēgšana IEVADE CH SARAKSTS Netflix Labi PatchWall Home Skaļums Google Assistant Ciparu pogas TTX IESTATĪJUMI Prime Video Virziens Atpakaļ Android TV Home Īpašās funkcijas AAA baterijas x 2 Ieslēgšana/izslēgšana: Google Assistant: Ciparu pogas: IEVADE: TTX: CH SARAKSTS: IESTATĪJUMI: Netflix: Prime Video: Virziens: Labi: PatchWatch Home: Atpakaļ: Android TV Home: Īpašās funkcijas: Ieslēdziet un izslēdziet TV. Īsi nospiediet un atlaidiet, lai runātu ar Google Assistant. Nodrošina tiešu piekļuvi kanāliem. Nospiediet, lai atlasītu pieejamos video avotus. Atlasiet vai izejiet no teleteksta režīma. Nospiediet, lai attēlotu kanālu sarakstu. Attēlo galveno ekrāna izvēlni. Nodrošina tiešu piekļuvi Netflix lietotnei. Nodrošina tiešu piekļuvi Prime Video lietotnei. Pārvietojieties saturā uz augšu/uz leju vai pa labi/pa kreisi. Atskaņošanas laikā izmantojiet pa kreisi/pa labi pogas, lai veiktu attīšanu/ātru pārtīšanu uz priekšu. Nospiediet, lai apstiprinātu pašreizējo atlasi pārvietošanās laikā. Jūs varat pauzēt/atskaņot pašreizējo video atskaņošanas laikā, izņemot tiešraides kanāliem (televizora pierīce vai RF). Īsi nospiediet, lai ātri atgrieztos PatchWall Home ekrānā. Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā līmenī. Īsi nospiediet, lai ātri atgrieztos Android TV Home ekrānā. Izmantojiet šīs pogas atbilstoši virzieniem TV ekrānā. Vienlaicīgi nospiediet MI un HOME (Sākums) pogas, vēršot tālvadības pulti uz TV centru.

6 Specifikācijas Modelis Pamata specifikācijas Aparatūras specifikācijas Android TV Modelis: L32M5-5ASP Spriegums: V~50/60 Hz Enerģijas patēriņš: 45 W Ekrāna izmērs: 80 cm Ekrāna izšķirtspēja: 1366x768 (HD) Atsvaidzes intensitāte: 60 Hz CPU: Quad-core CA53 RAM: 1,5 GB DDR Zibatmiņas krātuve: 8 GB emmc Grafikas procesors: Mali-470MP Pieslēgvietas Ievades saskarne: AV x 1; antena x 1; satelīts x 1 HDMI x 3 (1 pieslēgvieta ar ARC atbalstu) Izvades saskarne: austiņas x 1 Datu saskarne: USB2.0 X 2; Ethernet pieslēgvieta x 1 CI x 1 Bezvadu savienojamība Audio un video šifrēšana Wi-Fi: 2,4GHz/5GHz ( a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2 Audio formāti: FLAC, AAC, OGG; Dolby Audio; DTS-HD Video formāti: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; VP8; VP9 Android TV Modelis: L43M5-5ASP Spriegums: V~50/60 Hz Enerģijas patēriņš: 85 W Ekrāna izmērs: 108 cm Ekrāna izšķirtspēja: 3840x2160 (4K) Atsvaidzes intensitāte: 60 Hz CPU: Quad-core CA55 RAM: 2 GB DDR Zibatmiņas krātuve: 8 GB emmc Grafikas procesors: Mali-470MP Ievades saskarne: AV x 1; antena x 1; satelīts x 1 HDMI x 3 (1 pieslēgvieta ar ARC atbalstu) Izvades saskarne: austiņas x 1; optiskā x 1 Datu saskarne: USB2.0 X 3; Ethernet pieslēgvieta x 1 CI x 1 Wi-Fi: 2,4GHz/5GHz ( a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2 Audio formāti: FLAC, AAC, OGG; Dolby Audio; DTS-HD Video formāti: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; VP8; VP9 Android TV Modelis: L55M5-5ASP Spriegums: V~50/60 Hz Enerģijas patēriņš: 150 W Ekrāna izmērs: 138,8 cm Ekrāna izšķirtspēja: 3840x2160 (4K) Atsvaidzes intensitāte: 60 Hz CPU: Quad-core CA55 RAM: 2 GB DDR Zibatmiņas krātuve: 8 GB emmc Grafikas procesors: Mali-470MP Ievades saskarne: AV x 1; antena x 1; satelīts x 1 HDMI x 3 (1 pieslēgvieta ar ARC atbalstu) Izvades saskarne: austiņas x 1; optiskā x 1 Datu saskarne: USB2.0 X 3; Ethernet pieslēgvieta x 1 CI x 1 Wi-Fi: 2,4GHz/5GHz ( a/b/g/n/ac) Bluetooth: BT4.2 Audio formāti: FLAC, AAC, OGG; Dolby Audio; DTS-HD Video formāti: MPEG 1/2/4; H.263; H.264; VP8; VP9

7 Svarīgi piesardzības pasākumi Uzstādīšana TV jāuzstāda blakus maiņstrāvas kontaktligzdai, lai to varētu viegli pievienot barošanai un atvienot no tās. Novietojiet TV uz gludas, līdzenas virsmas, lai TV nevarētu nokrist un izraisīt traumas, vai netiktu bojāts TV. Ja esat nolēmis uzstādīt TV pie sienas, iesakām izmantot apstiprinātu TV sienas montāžas komplektu. Skrūvju diametrs un garums variēsies atkarībā no sienas montāžas modeļa. Pareizu skrūvju neizmantošanas gadījumā TV var nokrist vai var tikt izraisīti iekšēji bojājumi. Tālāk norādīto problēmu gadījumā... Maiņstrāvas vads ir bojāts Maiņstrāvas kontaktligzda nav atbilstoša TV ir bojāts nomešanas vai trieciena dēļ Caur atvērumu korpusā iekļūst šķidrums vai svešķermenis, izslēdziet TV un nekavējoties atvienojiet maiņstrāvas vadu. Lietošanas ierobežojumi Neuzstādiet/neizmantojiet TV tālāk norādītajās vietās, vidē vai apstākļos, jo pretējā gadījumā var rasties TV darbības kļūmes un tikt izraisīta aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens, bojājumi vai personas savainojumi. Vienkāršot ES Atbilstības deklarācija Ar šo Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd paziņo, ka radio iekārta ar tipu MI TV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES Atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta adresē: RF frekvence un jauda Šī ierīce piedāvā sekojošās frekvenču joslas tikai ES zonā un maksimālo frekvences jaudu Bluetooth MHz: <10dBm Wi-Fi MHz: <20dBm Šīs iekārtas lietošana ierobežota ar lietošanu tikai telpās, darbojoties MHz frekvenču diapazonā šādās valstīs: AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK Pārvietošana Pirms TV pārvietošanas atvienojiet visus kabeļus. Drošai liela TV pārvietošanai nepieciešami 2 vai vairāk cilvēki. Izvairieties no spiediena pielietošanas LED panelim TV pārvietošanas laikā. Izvairieties no TV sakratīšanas vai pārmērīgām vibrācijām. Pārvietojot TV uz jaunu vietu vai labošanas darbu veikšanai, iepakojiet TV, izmantojot oriģinālo kasti un iepakošanas materiālus. Ventilācija Neaizsedziet ventilācijas atveres vai neievietojiet korpusā priekšmetus. Uzturiet atstarpi ap TV ventilācijas mērķiem. Sienas montāža Nemontējiet TV līmeniski, ar apakšu uz augšu, uz aizmuguri vai stiprinot pie sāniem. Nenovietojiet TV uz plaukta, paklāja, gultas vai skapja. Nepārklājiet TV ar audumu (piem., aizkariem) vai citiem materiāliem (piem., laikrakstiem). Maiņstrāvas barošanas vads Izmantojiet maiņstrāvas barošanas vadu un kontaktligzdu atbilstoši tālāk sniegtajiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena, bojājumiem vai personas savainošanas. Ievietojiet spraudni maiņstrāvas kontaktligzdā līdz galam. Izmantojiet TV ar 32 un V/ V maiņstrāvas avotu. Pievienojot kabeļus, maiņstrāvas vadam jābūt atvienotam drošības apsvērumu dēļ. Neturiet maiņstrāvas vadu karstuma avotu tuvumā. Regulāri atvienojiet maiņstrāvas vadu un notīriet. Ja uz spraudņa ir netīrumi un uz tā nokļūst ūdens iztvaikojumi, var pasliktināties tā izolācijas kvalitāte, izraisot aizdegšanās risku. Izvairieties no pārmērīgas maiņstrāvas vada saspiešanas, locīšanas, pārveidošanas, jo pretējā gadījumā vads var tikt bojāts vai salūzt. Nenovietojiet uz maiņstrāvas vada smagus priekšmetus. Neraujiet maiņstrāvas vadu, atvienojot to no barošanas avota. Nepievienojiet vienai maiņstrāvas kontaktligzdai pārāk daudz ierīču. Neizmantojiet nepiemērotas maiņstrāvas kontaktligzdas. Bērni Neļaujiet bērniem kāpt uz TV. Neturiet mazus priekšmetus bērnu tuvumā, lai izvairītos no to norīšanas. Papildu piederumi Neturiet pie TV papildu piederumus vai ierīces, kas izstaro elektromagnētisko starojumu, lai izvairītos no izkropļojumiem vai trokšņiem. Reklāmas Ieslēdzot un izslēdzot TV, tiek attēlota reklāma. Reklāmu, kas tiek attēlota ieslēdzot un izslēdzot TV, nevar noņemt vai mainīt un trešo pušu reklāmas neietilpst mūsu kontrolē. Vietas: Ārā (tiešā saules gaismā), pie jūras, uz kuģa vai citā transportlīdzeklī, medicīnas iestādē, nestabilā vietā, ūdens tuvumā vai vietā, kur tas pakļauts lietum, mitrumam vai rasai. Ja TV tiek novietots publiskās pirts vai spa ģērbtuvē, tas var tikt bojāts gaisā esošo sulfīdu dēļ. Vide: Karstas, mitras vai putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt insekti; vietas, kurās iespējams mehānisks trieciens; blakus viegli uzliesmojošiem priekšmetiem (piem., svecēm). TV nedrīkst pakļaut piloša vai šļakstoša ūdens iedarbībai un uz tā nedrīkst novietot priekšmetus ar šķidrumiem, piem., vāzes. Nenovietojiet TV mitrā vai putekļainā vietā vai telpā, kurā ir tvaiki vai dūmi (piem., pie krāsns vai mitrinātāja), lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena vai deformācijas. Nevāriet ūdeni, nekarsējiet, negatavojiet nūdeles vai neizmantojiet insektu atbaidīšanas ierīces TV tuvumā. Apstākļi: Nerīkojieties ar TV ar mitrām rokām, ja ir atvērts tā korpuss vai neizmantojiet piederumus, kā lietošanu nav apstiprinājis ražotājs. Zibens negaisa laikā atvienojiet TV no maiņstrāvas vada un kontaktligzdas. Neuzstādiet TV brīvā dabā. Pretējā gadījumā var tikt izraisītas traumas personai, TV var tikt bojāts vai arī to var deformēt krītoši priekšmeti. Bojājumi Mi TV ekrānam: Nemetiet priekšmetus TV virzienā, jo trieciena dēļ var tikt salauzts ekrāns un tikt izraisītas nopietnas traumas. TV virsmas bojājumu gadījumā neaizskariet TV pirms nav atvienots maiņstrāvas vads, jo pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektrisks strāvas trieciens. Darbības apstākļi: Darbības temperatūra: 0 C-40 C. Uzglabāšanas temperatūra: 15 C-40 C. Relatīvais mitrums: <80%. Piesardzības pasākumi SkatietiesTV atbilstoša apgaismojuma apstākļos. TV skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos var bojāt redzi. TV darbības laikā ekrāns un korpuss sakarst. Tas ir normāli. Netiek atbalstīta DTS-CD bitstraumēšanas dekodēšana no HDMI IN. Mi TV ekrāna/korpusa tīrīšana Pirms LED TV tīrīšanas pārliecinieties, ka maiņstrāvas vads atvienots no maiņstrāvas kontaktligzdas. Lai izvairītos no korpusa materiālu sabojāšanas vai ekrāna pārklājuma korozijas, lūdzu, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Noslaukiet ar mīkstu drānu, lai notīrītu putekļus no ekrāna/korpusa virsmas. Ja joprojām ir putekļi, noslaukiet ar mīkstu drānu, kas samitrināta vieglā mazgāšanas līdzeklī. Nesmidziniet ūdeni/mazgāšanas līdzekli tieši uz TV. Tas var nopilsēt uz ekrāna pamatnes vai ārējām detaļām, izraisot darbības kļūmes. Nelietojiet asus tīrīšanas sūkļus, sārmainus/skābus tīrīšanas līdzekļus, tīrīšanas pulveri vai viegli iztvaikojošus šķidrumus, piemēram, spirtu, viegli iztvaikojošas eļļas, atšķaidītājus vai insekticīdus. Iepriekš minēto materiālu izmantošana vai ilgstošs kontakts ar gumijas vai vinila izstrādājumiem var sabojāt ekrāna virsmu un apvalka materiālus. Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ieteicams regulāri tīrīt ventilācijas atveres. Pielāgojot TV leņķi, lēni pārvietojiet TV, lai nepieļautu tā nobīdi vai noslīdēšanu no pamatnes. RoHS atbilstība Eiropas Savienība Xiaomi izstrādājumi, kas tiek pārdoti Eiropas Savienībā, atbilst Direktīvas 2011/65/ES un sekojošās grozījumu direktīvas (ES) 2015/863 prasībām par noteiktiem bīstamu vielu ierobežojumiem elektriskās un elektroniskās ierīcēs. Saskaņā ar direktīvas 2014/53/ES (RED) pantu šo ierīci var darbināt vismaz vienā dalībvalstī, nepārkāpjot piemērojamās prasības par radiofrekvenču spektra izmantošanu. Otrreizējās pārstrādes mērķiem vai, lai atvieglotu efektīvu resursu utilizāciju, lūdzu, izmetot šo izstrādājumu, nododiet to tuvumā esošā pilnvarotā savākšanas centrā, pie reģistrēta demontētāja vai otrreizējā pārstrādātāja. Ko nozīmē atkritumu tvertnes ar ritenīšiem simbols: šis simbols nozīmē, ka jūs nedrīkstat izmest savus e-atkritumus pašvaldības atkritumu savākšanas tvertnēs. Tas ir tādēļ, ka šie atkritumi dabai ir kaitīgi un tie jāpārstrādā īpašā veidā. Kā izmest šo izstrādājumu Nogādājiet to tuvākajā Xiaomi pilnvarotas aģentūras servisa centrā. Ievērojiet norādījumus par rīkošanos ar šo izstrādājumu tā kalpošanas laikā un pēc tam, kā arī punktus, ko darīt un ko nedarīt attiecībā uz rīkošanos ar šo izstrādājumu. Dariet: a. Vienmēr skatieties jūsu izstrādājuma katalogā sniegto informāciju par to, kā rīkoties pēc tā kalpošanas laika beigām. b. Pārliecinieties, ka ar jūsu izstrādājumu rīkojas tikai pilnvaroti pārstrādātāji. c. Vienmēr zvaniet pilnvarotam e-atkritumu pārstrādātājam, lai atbrīvotos no izstrādājumiem, kas sasnieguši sava kalpošanas laika beigas. d. Kad jūsu elektronikas izstrādājumi, baterijas/akumulatori vai citi piederumi sasnieguši kalpošanas laika beigas, vienmēr nododiet tos tuvākajā pilnvarotajā e-atkritumu savākšanas centrā/ savākšanas punktā. e. Kad vien iespējams vai, kā norādīts, nodaliet iepakojuma materiālu saskaņā ar atbildīgām atkritumu izmešanas vadlīnijām un veiciet atkritumu šķirošanu otrreizējai pārstrādei. Nedariet: a. Neveiciet elektronisko izstrādājumu izjaukšanu pats. b. Neizmetiet elektronikas ierīces tvertnēs, kur ir uzraksts Nemest. c. Nenododiet e-atkritumus neoficiālu un neorganizētu sektoru uzņēmumiem, piem., lūžņu vai lupatu savācējiem. Mi LED TV ir iebūvēts Google Assistant. Uzdodiet tam jautājumus un lieciet izpildīt lietas. Jo vairāk to lietosiet, jo noderīgāks tas kļūs. Tā ir jūsu personīgā Goggle, kas vienmēr gatava palīdzēt. Izbaudiet savas iecienītākās izklaides lietotnes filmas un TV šovus, mūziku, spēles, sporta pārraides un vēl daudz ko citu no jūsu Android vai ios ierīces, Mac vai Windows datora vai Chromebook Mi TV.Find Chromecast iespējota lietotne g.co/castapps. Ražots saskaņā ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio un dubulto D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes. Ražots saskaņā ar licenci no DTS Licensing Limited. DTS, simbols, DTS un simbols kopā, DTS-HD un DTS-HD logotips ir DTS, Inc, reģistrētas preču zīmes un/vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. DTS, Inc. Visas tiesības paturētas. Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, un HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.