Gaŗezera Ziņas gada Jūlijs 142. numurs

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Gaŗezera Ziņas gada Jūlijs 142. numurs"

Transkripts

1 Gaŗezera Ziņas gada Jūlijs 142. numurs 1

2 Labdien! Visa latviešu centra Gaŗezera, padomes un administrācijas vārdā man ir tas gods atklāt mūsu gada izglītības programmu darbību. Kā jūs varat iedomāties, pēc pagājušā gada Gaŗezera 50 gadu jubilejas vajadzēja ievilkt dziļu elpu. Līdz šai dienai daudzi vēl jūsmo par jaukām svinībām. Tagad ir 51. gads un turpinām darboties, lai Gaŗezers varētu pastāvēt vēl nākamos piecdesmit gadus! Šovasar sāksim gatavoties Latvijas simtgades jubilejai gadā. Gaŗezers ir nopelnījis piešķīrumu no Latvijas Kultūras ministrijas uz trim gadiem atbalstot latviešu kultūras pieejamību ārvalstīs. Šogad ciemosies folkloras skolotāja, nākamgad ir paredzēts aicināt tautas deju skolotāju, un tad gadā izpildīt dziesmu un deju uzvedumu, atzīmējot Latvijas 100 gadu jubileju. Gaŗezera vasaras vidusskola tiek aicināta piedalīties Baltimoras Dziesmu svētkos nākamvasar. Šovasar jau jāsāk trenēties uz svētkiem gan dejošanā, gan dziedāšanā. Gaŗezers turpina īstenot jaunas iespējas bērniem un ģimenēm, kuriem ir mazāk latviešu valodas zināšanu. GBD rīko īpašu nedēļu, kur ģimenes ir aicinātas piedalīties dienas gaitās, tā uzlabojot savu latviešu valodu. GBN rīko Valodas vārtus un GSS rīko Valodas sētu, kur līdzīgā veidā vecāki tiks iesaistīti, uzlabojot jauniešu valodas spējas. GVV piedāvā mācību centru, kur skolēni saņem individuālu palīdzību ar mācībām. Vienlaikus tiek piedāvāta GVV valodas programma, kur mācās jaunieši ar mazākām latviešu valodas zināšanām, bet ar uzņēmību un vēlmi mācīties latviešu valodu un piedalīties pārējās GVV gaitās. Gaŗezera padomes vārdā vēlos pateikties visiem talciniekiem un palīgiem, kuru lielā darba dēļ mēs visi varam šodien pulcēties un priecāties. Ja iznāk mazliet Latvijas vēstnieks ANO Jānis Mažeiks uzrunāja programmu dalībniekus un ģimenes. apstaigāt Gaŗezera territoriju ir redzams, kur ēkām jumti pārlikti, durvis un logi atjaunoti, takas notīrītas, zari novākti, pludmale iekārtota un tekoši tiek sakopts mūsu iemīļotais Gaŗezers. Pateiksimies visi darbiniekiem un programmu vadītājām, kuri strādā garas stundas, lai nobeigtu apsolītos darbus. Vislielāko pateicību vēlos izteikt Jums, vecākiem un vecvecākiem, kuri uzticat mums savus bērnus. Solam viņos audzināt latviešu identitāti un cieņu pret sevi, pret citiem un pret savu vidi. Apsolam, ka vasaras beigās viņi atgriezīsies mājās ar skaistu atmiņu un piedzivojumu pilnām dvēselēm. Imants Ejups Gaŗezera prezidents 2

3 Novēlu jums katram šīs vasaras laikā būt kā zīmulim. Jo zīmulis māca 5 skaistas, svarīgas atziņas: 1. Uzticēties Rokai, kas tevi vada. Kas ir tas, kas mani šajā vasarā tiešām vada, iespaido, liek man būt. 2. Zīmulis ir ne tikai ārējā daļa, bet kodols. Otrā pamanīt to pašu vērtīgāko, svarīgāko, skaisto, nevis tikai ārējo. 3. Zīmulis ir ik pa laikam jāuzasina, lai tas rakstītu. Būs šajā vasarā neērtie, grūtie, sāpīgie brīži. Bet tie mūs veido un ļauj mums pēc tam skaisti rakstīt. 4. Zīmuļa rakstīto var izdzēst. Šajā vasarā atzīt savas kļūdas, un tās mēģināt labot, pārveidot, mainīt. 5. Zīmulis aiz sevis atstāj pēdas, rakstīto. Mēs katrs otra cilvēka dzīvē kaut ko paliekošu rakstam. Lai tie ir svētibas un labi vārdi. Katrs bērns bija aicināts uz lapas rakstīt vienu vārdu, svētību, ko viņš šajā vasarā ir gatavs otram dot, locīt to lidmašīnā un lidināt pie kāda cita, lai piepildās vārdi no vēstules ebrējiem 6:14 tiešām, svētīdams Es tevi svētīšu. Starp citu, es pati biju uzrakstījusi ar savu zīmuli vārdu mīlestība, salocīju to lidmašīnā un lidināju pie bērniem. Pašās beigās pie manis arī atlidoja viena lidmašīna, es to atvēru un tajā bija uzzīmēta sirds ar vārdu mīlestība. Es tajā brīdī jutos tik labi, jo bija tiešām sajūta, ka pie manis atgriežās tas, ko es pati biju vēlējusies citam dot. Māc. Aija Graham 3

4 Vasaras sezona ir sākusies. Redzam un dzirdam prieka pilnus nometņotājus savās telpās, sportojot un plūdmalē. Sagatavošanas skolas un GVV skolēni cītīgi mācās, bet arī priecājas, kad laiks to atļauj. Vislielākais prieks ir redzēt mazos bizbiz bērnus kuplā skaitlā darot visu, ko tāda vecuma mazuļi mēdz darīt. Mazos noskatoties, gribot vai negribot ir jāsmaida. Visās programmās dalībnieku skaiti šogad ir pieauguši. Priecājamies par katru skolotāju, audzinātāju un darbinieku, kurš lej sviedrus Gaŗezera un Latvijas labā. Tāpat liels paldies visiem Gaŗezera labvēļiem un ciemiņiem. Bez jums visiem, Gaŗezers būtu tukšs mežs, kur neskanētu ne latvju dziesmas, ne latvju valoda, ne bērnu smiekļi. Dievam un Latvijai! Pēteris Pūtelis Gaŗezera administrātors Latvian Center Garezers Lone Tree Rd. Three Rivers, MI GZ redaktore Māra Kore vāka zīmējums Krista Albertiņa - GVV 2015 SLUDINĀJUMU cenas Gaŗezera ziņās: ½ lappuse - $100 pilna lappuse - $200 bezpeļņas organizācijām: ½ lappuse - $50 pilna lappuse - $100 Gaŗezera administrācija administrātors - Pēteris Pūtelis biroja vadītāja - Sandra Pawlowski saimnieks - Guntars Rusmanis Atbalsu saimnieks - Ēriks Ārums grāmatvede - Ilēna Rusmane informācija - Māra Kore Gaŗezera padome Markus Apelis (sekretārs) Franz Bauer Anita Briede-Bilsēna Jēkabs Bērzkalns (kasieris) Imants Ejups (prezidents) Vilnis Gertners Gunārs Inka Sams Knochs Andra Krieva Jānis Kukainis Kārlis Lenšs Mārtiņš Pūtelis Anda Vizule (priekšsēde) Gaŗezers pastāv, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar Latviju. 4

5 Latviešu organizācijām šovasar ir unikāla iespēja atbalstīt Gaŗezeru! Mūsu akcionāru organizācija Gaŗezera draugu pulks aicina latviešu organizācijas kopīgi sasniegt $50,000 ziedojumos Gaŗezeram. Kad šīs Ziņas sūtījām drukāt, bijām sasnieguši gandrīz $30,000. Ja šo mērķi sasniegs, tad Gaŗezera draugu pulks arī noziedos $50,000 Gaŗezera nākotnei! Kas ir Gaŗezers? Mēs esam Gaŗezers! Šī gada lielais kapitāla projekts ir nometnes kabīnu Indrānu remonts. Esam remontējuši pirmo kabīni (foto apakšā): jauns jumts, īsti logi (kurus var atvērt un aizvērt), jaunas durvis priekšā un aizmugurē (štata likums), jauns lievenis un trepes. Ārpuse un iekšpuse nokrāsotas, jaunas gultas un matrači. Izmaksa ir nepilni $10,000 par kabīni, ieskaitot gultas. 5

6 LELBA g. iesvētāmo jauniešu saiets Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) iesvētāmo jauniešu saiets Meklējot sevi IV notika no 22. līdz 24. aprīlim Gaŗezerā. Kopumā piedalījās 21 jaunietis no Los Angeles, Klīvlandes, Čikāgas, Toronto, Milvokiem, Washington DC, Des Moines un Linkolnas! Saietu vadīja LELBA Jaunatnes nozares vadītājs mācītājs Dāgs Demandts, Jaunatnes nozares darbiniece Aina Budrēvica, mācītāja Sarma Eglīte, mācītājs Roberts Franklins un Vidienes apgabala prāveste Ilze Larsen. Saieta programma bija pilna ar grupu nodarbībām, pārrunām, saistošām filmām un, protams, labi pavadītu laiku. Piektdienas vakarā sākām saietu ar vakariņām, kam sekoja iepazīšanās spēles. Lielākā daļa jauniešu jau bija bijuši Gaŗezerā, tomēr daļai tā bija pirmā reize, lai baudītu šo skaisto vietu. Sestdien bija pilna diena, kura bija sadalīta trīs daļās. Pirmajā daļā Meklējot sevi jaunieši noskatījās vienu mūsdienīgu kristiešu īsfilmu no Nooma kolekcijas, tam sekoja jautājumi un diskusijas. Pēc tam spēlējām spēli Kurš attēls esi tu?, kur jauniešiem bija jāizvēlas viens no četriem attēliem, kas viņus uzrunā/saista visvairāk un saistībā ar to, kas attēlots attēlā, jāizveido ludziņas. Otrajā daļā Meklējot kādu, kam uzticēties un sekot jaunieši noklausījās prezentāciju par Jēzus dzīvi un kalpošanu, tad spēlējām Twister spēli, ganu spēli un lasījām stāstu par Oz, kur jaunieši apsvēra, kuri ir tie gani viņu dzīvēs, pie kuriem var smelties atbalstu un saņemt ieteikumus. Trešajā daļā Meklējot Dievu pasaulē jaunieši noskatījās vēl vienu Nooma filmu, kas lika viņiem domāt par labdarību un pārpilnību viņu dzīvēs. Tad jaunieši dzirdēja par LELBA Jaunatnes nozares projektiem un tika aicināti izveidot paši savus projektus. Noslēdzām sestdienu ar picas vakariņām un God s Not Dead filmu. Svētdienas rītā jaunieši piedalījās bilžu šķēršļu gājienā un fotosesijā Meklējot sevi. Saietu noslēdzām ar svētbrīdi, kur jaunieši lasīja Svētos rakstus. Pavadījām svētīgu nogali sadraudzībā, pateicībā Dievam, saieta vadītājiem un, protams, jauniešiem! Mūsu saieta saimnieces, Mārīte Grīnberga un Ligita Matisone nodrošināja, ka mēs esam labi paēdināti. Paldies viņām! Paldies arī Samuēlam Knocham, kurš palīdzēja ar transportu. Un liela pateicība Gaŗezeram par telpām, atbalstu un viesmīlību! Mācītājs Dāgs Demandts gada Gaŗezera padome 1. rindā: Sams Knochs, Lauris Rožkalns (rev. kom.), Anda Vizule (priekšsēde), Jēkabs Bērzkalns (kasieris), Vilnis Gertners 2. rindā: Jānis Kukainis, Andra Krieva, Anita Briede- Bilsēna 3. rindā: Markus Apelis (sekretārs), Imants Ejups (prezidents), Mārtiņš Pūtelis, Gunārs Inka, Pēteris Burģelis (rev. kom.) trūkst Franz Bauer un Kārlis Lenšs 6

7 Supertalcinieki (augšā) un Fraternitas Rusticana talcinieki (apakšā) 7

8 LELBAs 20. Draudžu Dienas Svētceļojumā bija LELBAs divdesmito Draudžu dienu tēma atceroties pirmās Latviešu Draudžu dienas gadā, arī Gaŗezerā, kad tika dibināta Latviešu ev. lut. Baznīca Amerikā (LELBA). Šī gada Draudžu dienas notika no 8. līdz 12. jūnijam ar 98 dalībniekiem. sevis iepazīšanu un personības izaugsmi saistītām tēmām. Māc. Rozentāla lekciju temats 40 gadi un tālāk bija sadalīts četrās daļās. Ceļš pie sevis. Dzīves pirmās puses uzdevums ir rast atbildes jautājumiem: Kādēļ esmu nozīmīgs? Kā varu sev palīdzēt? Kurš mani pavadīs? Otrās puses uzdevums ir atklāt, ko visbiežāk par sevi nezinām, lai spētu dzīvot pilnīgāku dzīvi. Māc. Helēna Godiņa salīdzināja 2. Mozus grāmatas stāstu par Israēla stāvokli ar LELBA stāstu: kā izveidojās LELBA gadā, kas bija mūsu baznīcas tuksnesis un vai esam to jau izstaigājuši. Parallēli tam ir katra personīgais stāsts par savu dvēseles stāvokli, tuksnesi, kā Dievs tevi vada un kā esi veidojis savu pašapziņu kā Dieva cilvēks. Programma, atceroties aizgājušos 41 gadus, un piemērojoties svētceļojuma tēmai, koncentrējās uz dažādām meditācijas formām un sevis pašanalīzei. Netrūka arī laika citām nodarbībām un sadraudzībai pie Vidienes apgabala draudžu dāmu komiteju sarūpētiem kafijas brīžiem. Draudžu dienas organizēja LELBA Evaņģelizācijas nozare māc. Gundegas Puidzas vadībā ar daudz palīgiem no kuŗiem galveno slodzi iznesa Baiba Liepiņa un Silvija Kļaviņa-Barshney. Māc. Ojārs Freimanis apskatīja 4. Mozus grāmatu. Par ko Israēla tauta kurnēja, ko vainoja, par ko baiļojās un vai Dievs to uzklausīja un atbildēja? Līdzīgi, ko mēs sagaidījām, gribējām veidot? Vai tas ir izdevies un kādā veidā Dievs atbildēja mūsu iecerēm un lūgšanām? Trešdienā, pec vakariņām, pulcējāmies ezermalā iepazīšanās vakara ugunskuram. Vakara vadītāji, māc. Dāgs Demandts un Aija Graham, bija uzstādījuši lielu Amerikas karti pie kuŗas dalībnieki piesprauda degošu spuldzīti savas draudzes atrašanās vietā, reizē pastāstot par draudzi. Vakaru noslēdza ar vakarlūgšanu. Katra diena sākās ar rīta lūgšanu, kam sekoja Bībeles pusstunda, kafijas pauze un lekcija. Pēcpusdienās bija atsevišķu ieviržu nodarbības un pēc vakariņām īpaša programma un vakara lūgšana. Starp pusdienām un ievirzēm diriģentes Māras Vārpas noformētais koris mācījās dziesmas noslēguma dievkalpojumam. Brīvlaikos dalībnieki varēja pasēdēt pie stellēm un, ar māc. Ainas Pūliņas padomu, kopā ar krāsainām drēbes strēmelēm ieaust sedziņā savas lūgšanas Dievam. Aušanā piedalījās 25 dalībnieki, ieskaitot archibīskapi un 4 vīriešus. Noslēguma dievkalpojumā šī lūgšanu sega greznoja altāri. Šīs vasaras Draudžu dienās galvenais lektors bija Rīgas Lutera ev. lut. draudzes mācītājs Linards Rozentāls. Viņš arī ir kapelāns un garīgās aprūpes sniedzējs Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājā, draudzē lasa lekcijas un vada seminārus par eneagrammu, genogrammu un citām ar 8 Trešajā pusstundā prāv. Ilze Kuplēna-Ewart runāja par Bībeles stāstā slēgto derību starp Israēlu un Dievu un iztirzāja kādas derības mēs esam slēguši ar Dievu un līdzcilvēkiem kā Baznīca, vai kā individuālas personas. Ko tās mums nozīmē, vai esam savas derības turējuši un, ja nē, kā tās atjaunot. Pēdējā pusstundā prāv. emer. Fritz Kristbergs runāja par apsolīto zemi. Kas ir mūsu apsolītā zeme, vai to sasniegsim, ko atradīsim un kādi pienākumi mūs tur sagaidīs? Vai tā mums ir fiziska vieta, mērķis vai tikai doma un ideāls? Pēcpusdienas ievirzes bija veltītas dažādiem meditāciju veidiem un metodēm sevis labākai atpazīšanai. Teoloģe Ursula Glienecke, no Spānijas, mācīja vingrinājumus kā rūpēties par sevi, pēc benediktīņu mūka Anselma Grīna metodēm. Sekojot bauslim Mīli savu tuvāko kā sevi pašu

9 mēs bieži aizmirstam pēdējos vārdus. Tikai, ja mīlam sevi, mēs varam ilgstoši un neizdegot mīlēt citus. Māc. Aija Graham mācīja kā ieklausīties savā apkārtnē un meditatīvā pastaigā ar klusumu, pārdomām meklēt atbildes uz jautājumiem cik soļu ir vienā tavā elpā? Ko tu sajūti Emavas ceļā, ejot kopā ar savu sarunu biedru? Ko tu nes līdzi dzīves ceļojuma laikā? Katram svētceļniekam vajag savus ceļa rādītājus. Kas tie ir? Diak. Lindas Sniedzes-Taggart dulcimer mūzikas pavadījumā bija iespēja apskatīt mūsu iekšējo ticības veidošanas svētceļojumu un meklēt ceļa rādītājus, kas ved tuvāk pie Dieva. Māc. Linards Rozentāls mācīja kā ar genogrammas palīdzību varam atklāt un nodot Dievam savas dzimtas samezglojumus. Ja psicholoģija palīdz apzināties problēmas un analizēt kāpēc tā, vai citādi ir noticis, tad kristīgais dziedināšanas veids, ar geneogrammas palīdzību, nodarbojas ar jautājumu, ko ar to visu darīt. Latvijas Baznīcai (LELB L). Līdz ar to pie LELB L tagad jau pieder piecas Latvijas draudzes. Diskusijā pārsteidzošs bija māc. Cālīša negatīvais raksturojums par Latvijā dzīvojošiem latviešiem, kuŗā personīgi saskatu apvainojumu visai latviešu tautai. Vakara beigu lūgšanu vadīja Milvoku draudzes priekšniece Sandra Kalve. Sestdienas vakarā atzīmējām LELBAs 40 gadu pastāvēšanu. Kopš dibināšanas jau apritējis 41 gads, bet lai nebūtu konflikts ar Gaŗezera 50. jubileju, LELBA svinēšanu par gadu atlika. Ceturtdienas pecpusdienā māc. Dāgs Demandts izveda interesantu šķēršļu gājienu, kuŗā dalībniekiem, sadalītiem sešās grupās, bija jārisina problēmas un jāveic dažādi uzdevumi. Vakarā Juris Pūliņš vadīja atmiņu ceļojumu par LELBAs 40 gadu ceļojumu, bet īpaši par Draudžu dienu tradiciju, kas ir nozīmīga daļa šinī svētceļojumā. Tās ir notikušas Gaŗezerā (9), Katskiļos (4), Kalifornijā (3), Saulainē (2), Rīgā (1) un Floridā (1). Svētdienas pēcpusdienā pulcējāmies brīvdabas dievnamā Draudžu dienu noslēguma dievkalpojumam, ar mācītājas Ilzes Larsen ievešanu Vidienes apgabala prāvestes amatā. Dievkalpojumu vadīja archib. Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš un prāv. Anita Vārsberga-Pāža. Dievkalpojumu kuplināja diriģentes Māras Vārpas vadītais Draudžu dienu koris, skaisti nodziedot kanonu Jubilate Deo un Mans patvērums un mana pils, un diakones Lindas Sniedzes- Taggart dulcimera interlūdiju. Dziesmām ērģeļu pavadījumu spēlēja Aija Brugmane. Kopsavilkumā, gada LELBAs Draudžu dienas bija labi organizētas, par spīti pāris karstām dienām viscauri valdīja priecīgs gars un sadraudzība. Attālākie dalībnieki varēja iepazīt untumaino vidienes klimatu: ceturtdienas rītā salām, piektdien un sestdien svīdām, bet svētdienu Dievs svētīja ar skaistu, saulainu, mēreni siltu laiku. Piektdienas vakarā Klīvlandes draudzes mācītāja Sarma Eglīte mūs iepazīstināja ar jaunām dziesmām un autortiesību ievērošanu to lietošanā. Sekoja paneļa diskusija par nesenajiem Latvijas Baznīcas (LELB) lēmumiem sakarā ar aizliegumu ordinēt sievietes mācītājas amatā. Panelī piedalījās archib. Lauma Zušēvica, prāv. Gunārs Lazdiņš, māc. Linards Rozentāls un māc. Juris Cālītis. Lēmums pievērsis neparasti lielu ievērību Latvijas presē un tā rezultātā no LELB izstājās Liepājas Krusta draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze. Mācītājam sekojusi draudze, un ir lūgusi pieslieties ārpus Paldies organizētājām/jiem un ikvienam darbiniekam kurš pielika roku, lai viss labi izdotos. Paldies Gaŗezera vadībai par sadarbību un mūsu vajadzību apmierināšanu. Juris Pūliņš Fotografijas: S. Kļaviņa Barshney; M. Vārpa; J. Pūliņš 9

10 Gaŗezers otro gadu rīkoja Jāņus Atbalsīs uz baltās mājas zālāja. Sabrauca apmēram 400 viesi, ieskaitot Gaŗezera vasaras darbiniekus, kuri bija ieradušies, lai sāktu gatavoties nometnēm un vidusskolai. Līgotāji varēja paēst vakariņas kamēr sāka sildīties ansamblis Valdis un Tālbraucēji (foto pa labi) kas tiešām bija atbraukuši tālu ceļu pirmo reizi Gaŗezerā no Latvijas. Viņi iepriecināja līgotājus līdz vēlam vakaram. Līgošanas otro vilni pārņēma populārais DJ Ai-Va, kas lielus un mazus dejotājus iepriecina ar savām unikālām dziesmu kombinācijām. Jāņus rīkoja Gaŗezera padomes locekļi Gunārs Inka un Jānis Kukainis ar daudziem palīgiem. foto no kreisās puses: DJ Ai-Va; Jāņu tēvs Jānis Kukainis; Jāņu golfa turnīra uzvarētāji Roberts Blumbergs, Andris Velkme, Pauls Jesinskis un Dāvids Blumbergs 10

11 Gaŗezera gada darbinieku komanda ALA rīkotie skolotāju kursi Dienās pirms Jāņiem, Gaŗezerā satikās skolotājas no astoņām ASV latviešu skolām, lai kopā pavadītu dienas pilnveidojot savas skolotāju prasmes. Kursu nolūks bija apmācīt skolotājas par integrētās valodas mācības pieeju un par valodas prasmes līmeņiem un atbilstošu uzdevumu veidošanu. Apmācības uzņēmās vadīt trīs Gaŗezera vasaras vidusskolas skolotājas, Laura Mestere, Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere, kā arī Valsts izglītības satura centra, Valsts valodas pārbaudes nodaļas vadītāja, Anta Lazareva. Kursos piedalījās arī PBLA Izglītības padomes izpilddirektore, Anta Spunde, un IP locekle, Dace Mažeika, un VISC Valsts valodas pārbaudes nodaļas vecākā referente, Baiba Mūrniece-Buļeva. aktīvajās nodarbībās. Anta Lazareva, VISC Valsts valodas pārbaudes nodaļas vadītāja, stāstīja par valodas prasmes līmeņu aprakstiem un raksturojumiem. Skolotāji mācījās saprast valodas līmeņu atšķirības un to nozīmi mācot valodu mūsu latviešu skolās. Otrā sesija ar Antu Lazarevu bija aktīvā nodarbība, veidojot uzdevumus atbilstoši dažādiem valodas prasmes līmeņiem. ALA skolotāju kursi beidzās ar līgošanu Vēja kalnā (foto augšā). Vakarā pie ugunskura sanāca gan kursu dalībnieki, gan vidusskolas un citu programmu skolotāji un audzinātāji. Dziedāšana bija skanīga, Jāņu siers, pīrāgi, rupjmaize un ābolmaize garšīgi. Skolotājas Laura Mestere, Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere (foto augšā) piedāvāja skolotājiem divas sesijas. Pirmajā sesijā skolotāji mācījās par Integrētas valodas mācību stundas veidošanu. Integrētā valodas mācības stundā skolēni piedalās runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās nodarbībās. Skolēni iegūst vairāk, piedaloties aktīvās valodas nodarbībās. Integrētajā mācību stundā bērni mācās valodu, to izmantojot. Viņi mācās runāt runājot, rakstīt rakstot, lasīt lasot un saprast valodu klausoties. Otrajā uzrunā jaunās skolotājas novadīja paraugstundu, aicinot skolotāju kursu dalībniekus piedalīties Skolotāji aktīvi piedalījās kursos. Vairākas skolotājas minēja, ka ieguva gan informāciju un zināšanas, gan idejas, ko pielietot savās skolās. Izglītības nozare pateicas visiem kursu dalībniekiem un nodarbību vadītājām. Paldies arī Gaŗezeram, kas atvēlēja telpas kursiem un skolotāju izmitināšanai, kā arī paēdināja visus ēdamzālē. Kursus atbalstīja Amerikas Latviešu apvienība. Andra Zommere ALA Izglītības nozares vadītāja 11

12 Iegūsim latviešu valodas prasmes apliecību! gada 26. februārī ALA Izglītības nozarei pienāca vēstule no Sabiedrības integrācijas fonda, ka saņēmusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programas atbalstu. ALA Izglītības nozares iesniegtais projekts, Latviskās identitātes saglabāšana: Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību! saņēma Eiro ALA Izglītības nozares uzdevums ir palīdzēt saglabāt latviešu valodu, veicināt kultūras jaunradi, un gādāt par skolu programmām un skolotāju tālākizglītību. Lai ieinteresētu un motivētu latviešu jauniešus un studentus apgūt latviešu valodu augstā līmenī, ALA Izglītības nozare sadarbībā ar Gaŗezera vasaras vidusskolu deva iespēju skolēniem un studentiem kārtot Latvijas Valsts izglītības satura centra Valodas prasmes pārbaudījumus. Ar pozitīvu vērtējumu, skolēni un studenti saņems valsts valodas prasmes apliecību. Apliecība ir svarīga jaunietim, kas vēlas studēt vai strādāt Latvijā. Tāpat šis dokuments jebkurā citā valstī apliecina, ka cilvēks prot vēl kādu svešvalodu šajā gadījumā latviešu valodu. Latviešu valodas eksāmenu skolēni un studenti kārtoja vienā no trim līmeņiem: pamata (A), vidējā (B) vai augstākajā (C). Atbilstoši rezultātam pārbaudītais saņems vērtējumu kādā no sešiem Eiropas valodu līmeņiem. 22. un 25. jūnijā Valsts valodas prasmes pārbaudījumus kārtoja 11 studentu/pieaugušu. 26. un 27. jūnijā Valsts valodas prasmes pārbaudījumus kārtoja 39 GVV IV klases skolēni. Skolēnus un studentus eksaminēja Valsts izglītības satura centra speciālistes, Anta Lazareva un Baiba Mūrniece-Buļava. VISC speciālistes izteicās atzinīgi par skolēnu un studentu sagatavotību pārbaudījumiem. Latviešu valodas prasmes pārbaudījuma laikā pārliecinājāmies, ka Garezeŗa vasaras vidusskolas (GVV) skolēnu valodas prasme ir pietiekama veiksmīgai saziņai. Novērojumi pāŗbaudes laikā liecināja, ka runātprasme un runāta teksta sapratne skolēniem grūtības nesagādāja, sarežģitāka skolēniem šķita rakstītprasmes pārbaude. Tālāk A. Lazareva un B. Mūrniece-Buļeva raksta: Sarunājoties ar skolēniem varējām secināt, ka labāks runātprasmes līmenis ir tiem skolēniem, kuŗi mājās runā latviešu valodā. Daudzi skolēni atzina, ka mācās GVV trešo vai ceturto gadu, kas ļau secināt, ka skolas mācību programma ir ļoti svarīga skolēnu valodas prasmes attīstīšanā. ALA Izglītības nozare pateicās par Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļai par sadarbību, kā arī Sabiedrības integrācijas fondam par saņemto finansiālo atbalstu. Andra Zommere ALA Izglītības nozares vadītāja Šogad GVV visi latviešu valodas, trīs no četriem literatūras, folkloras, divi no trīs mūzikas, vēstures un ģeografijas skolotāji, visas meiteņu audzinātājas un puse no zēnu audzinātājiem tātad gandrīž visa GVV komanda ir no Latvijas. GVV g. darbinieki 1. rinda no kr.: Vikotorija Deksne, Ilze Rudlapa, Anita Briede-Bilsēna, Sandra Kronīte- Sīpola, Jānis Labucs, Ilze Jēgere 2. rinda no kr: Santa Iesmiņa, Laura Mestere, Laura Arāja, Elīna Ozoliņa, Ilze Degune, Ināra Strautniece, Irēne Elksnīte-Geisler, Reinis Vējiņš 3. rinda no kr: Artis Inka, Sabīna Pauga, Agija Pizika, Ilze Cepurniece, Paula Boihmane, Lelde Krēsliņa, Kristīne Tuča, Ina Šulce, Dace Pence, Ilze Gaigale 4. rinda no kr: Aleksandrs Blūms, Jūlija Pružinskis, Andris Krieķis, Markus Staško Darbinieku nedēļā Dr. Astrīda Kaugara, bērnu psiholoģijas profesore un pētniece, trīs reizes tikās ar dalībniekiem pārrunāt tēmu Sadarbība un veselīga nometnes vide. ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere savā lekcijā mācīja Kā veicināt latviešu valodu. Audzinātājiem bija īpašas nodarbības Audzinātāju centros. Bija arī iepazīšanās ar Gaŗezera administrāciju, pārrunas par drošību, veselību, kārtību, Gaŗezera likumiem un vadlīnijām. Dalībnieki tika apmācīti kā sniegt CPR un pirmo palīdzību. St. Joseph County Sheriff ari uzrunāja dalībniekus. Pirmajās skolas dienās GVV ciemojās Latvijas vēstnieks ANO, Jānis Mažeiks. Vēstnieks uzrunāja skolēnus un pastāstīja par savu darbu kā diplomāts pārstāvot Latvijas valsts intereses. 12

13 nometnes dzīve 13

14 Gaŗezers pateicās par dāvanām, ko esam saņēmuši no mūsu labvēļiem šovasar! Aldis Strīpnieks un Gunārs Inka organizēja vecāku grupu, kas nopirka jaunu spēļu laukumu Dzintaru ģimenes pludmalē (foto pa kreisi). Gaŗezera draugu pulks pārsteidza GBN, GSS un GVV vadītājas ar diviem jauniem sešvietīgiem golfa ratiem (foto augšā pa labi). Un Tom un Aina Little uzdāvināja ostu ar vietu 4. laivām, ko ievietoja Atbalsīs uz saliņas (foto apakšā labajā pusē). Kādā vēsā dienā mēs ar Gunāru Inku baudījām vasaras beigas Gaŗezerā ar ģimenēm. Abi ievērojām, ka Dzintaru spēļu laukums bija sācis novecot. Mūsu mazajiem bērniem bija grūti uz to uzkāpt vieniem pašiem. Sākām domāt, cik jauki būtu, ja mēs varētu atvietot spēļu laukumu ar kaut ko drošāku un modernāku. Pa ziemu abi pētījām spēļu laukumus. Pavasarī atkal satikāmies spēļu laukumā Čikāgā un atkal pacēlām šo jautājumu. Nolēmām tūlīt iesākt līdzekļu vākšanas akciju, lai sasniegtu mūsu mērķi. Dažu mēnešu laikā savācām vajadzīgos $33,000 un līdz jūnija beigām jaunais spēļu laukums jau bija uzstādīts. Abi ar Gunāru vēlamies Gaŗezera bērnu vārdā pateikties visiem, kas devīgi atbalstīja šo projektu. Nometņotāji atvadās no iemīļotās dzeltenās mašīnas Aldis Strīpnieks 14

15 absolventu rīts Atnāciet redzēt, kas ir jauns! sestdien, 30. jūlijā 8:45 11:00 Graša paviljonā»» rīta lūgšana»» kafijas galds»» paneļdiskusija Kā tas bija toreiz»» tūre pa GVV un mācību stundām piesakies uz facebook vai 15

16 māksla 3 paaudzēs 2016.g. 2. jūlijā Klinklāva galerijā atklāja izstādi Māksla 3 paaudzēs Voldemāra Avena, Indras Avenas un Madelenas Miniatas darbu skati. Lai būtu klāt izstādes atklāšanā, garo ceļu no Ņujorkas uz Gaŗezeru bija mērojuši Voldemārs Avens ar savu sievu Irēnu un Indra Avena ar brāli Oliveru. Madelena jau bija ieradusies ātrāk un sākusi strādāt kā Gaŗezera Bērnu nometnes audzinātāja. Jāatzīmē, Ka Voldemāram un Irēnai ši bija pirmā reize Garezerā un viņi bija ļoti aizkustināti par latvisko, jauko vidi, kāda valda šeit. Atklāšana bija plaši apmeklēta. Apmeklētāju starpā bija Gaŗezera padomes locekļi, Latviešu fonda priekšniece Kristīna Laimiņa un ALMA (Amerikas latviešu mākslinieku apvienības) priekšniece Linda Treija, kura apsveica visus trīs ALMA biedrus ar organizācijas sudraba goda piespraudīti un Deviņu vīru spēku - ziediem, kuri bija plūkti no paša Gaŗezera ceļmalas. Vienas mākslinieciskas ģimenes trīs paaudžu mākslas izstāde ir reta, bet lieliska iespēja ieskatīties radošās vides dzīvē un kā tā iespaido pašus māksliniekus. Katram māksliniekam un, varam pat teikt, mākslinieku paaudzei, ir nenoliedzami savs noteikts, atpazīstams stils un viedoklis, tomēr ir pamanāma kāda kopīga stīga, kas iet cauri šīs vienas ģimenes mākslinieku 16 daiļradēm. Voldemāra orandžīgie un lillīgie toņi (foto kreisajā pusē - Būs brokastis ) atspoguļojas Indras (foto vidū - Mana galva, tava sirds ) un Madelenas (foto labajā pusē - Saulaini augi ) darbos. Savukārt Indras organiskās, abstraktās formas dažviet parādās Madelenas darbos. Cauri visu trīs mākslinieku darbiem sajūtams tumšās līnijas elegantais zīmējums. Kopumā izstādīti 6 Madelenas zīmētie darbi jauktā tehnikā uz papīra un viena skulptūra, 5 lielformāta Indras darbi - arī jauktā tehnikā uz papīra, un 11 Voldemāra gleznas dažādās tehnikās gan uz papīra, gan uz audekla un kartona. Izstādē var iegādāties Voldemāra Avena dzejoļu krājumus, kā arī iepazīties ar viņa jaunākajiem dzejoļiem, kuri publicēti žurnālā Jaunā Gaita. Publika izrādīja lielu interesi un prieku par izstādītajiem darbiem, un atsauksmes ir ļoti pozitīvas. Sevišķi sajūsmināti ir Gaŗezera mazākie, jo ir iespēja uzdod jautājumus tieši viņu audzinātājai - mākslniecei Madelenai. Esam gandarīti un no sirds iepriecināti, ka izdevās īstenot šo, ilgus gadus loloto, ieceri par Avenu ģimenes trīs paaudžu mākslinieku kopējo izstādi Gaŗezerā. Līga Ejupe Linda Treija

17 Voldemāra Avena dzeja Avena dzejoļi 2011.g. izdots Saruna ar ķīla rāmi Šorīt istabā daudz krāmu, daudz ķīļa rāmju, jo paredzēts ir gleznot izteikt sevi krāsās. Panākumiem neticu, bet vedu sarunu ar rāmi, kam ķīļi satur gūžas. - Ej, ķīļa rāmi, kā jūties, kad uz tevi kāds uzstiepj nākotni ar varu un tu to turi ar pacietīgu sparu? Ķīļu rāmis kā trenēts viesmīlis, kā kamielis, kam jānes nasta, pacietīgi noblēj: - Kad būsiet slaveni, pie sienas pakārti un zelta rāmjos, tad norēķināsimies vīzē kā dzīvi miroņi, kam muzejs paradīze. 17

18 18

19 2016. g. kalendārs JŪLIJS 23. Baibas Dumpes piemiņas dievkalpojums Brīvdabas baznīcā plkst. 10:00, seko mielasts Dzintaros 24. Katoļu dievkalpojums plkst. 10:30, priesteris Juris Jalniskis 30. GVV absolventu rīts Voleja nogale gads 31. Dievkalpojums plkst. 9:30, Arch. Lauma Zušēvica AUGUSTS LIV Sporta nometne Daiļdarbu tirdziņš Kalpaka zālē 6. GVV izlaiduma koncerts 7. GVV izlaiduma akts 7. Dievkalpojums plkst. 11:30, māc. emer. Robert Franklin x3 nometne visām paaudzēm; vadītāja Maija Zaeska 14. Dievkalpojums, māc. Aivars Pelds SEPTEMBRIS 3. Cognac triples voleja turnīrs 4. Dievkalpojums 10:30, prāv. Ilze Larsen 10. Padomes sede un konstruesana OKTOBRIS 1. ALA Meistarsacikstes 8. Rudens talka Gaŗezera vasaras vidusskola: no 24. jūnija līdz 6. augustam Gaŗezera sagatavošanas skola: Valodas sēta no 25. jūnija līdz 1. jūlijam 1. posms no 4. jūlija līdz 15. jūlijam 2. posms no 16. jūlija līdz 5. augustam Gaŗezera bērnu nometne: Valodas vārti no 25. jūnija līdz 1. jūlijam 1. posms no 4. jūlija līdz 15. jūlijam 2. posms no 16. jūlijam līdz 29. jūlijam LIV posms no 31. jūlija līdz 4. augustam Gaŗezera bērnu dārzs: Seši nedēļas gari posmi sākot ar 26. jūniju MAIJS 6. Akcionāru sede JŪNIJS 3. Supertalka 17. Jāņi Darbinieku semināru nedēļa 24. GVV reģistrācija 26. jūn jūl. Dziesmu svētki Baltimorā JŪLIJS Voleja nogale Amerikāņu skautu vienība piedalījās vides uzlabošanas projektā ap vietējiem upēm un ezeriem, kas ir pārauguši ar purple loosestrife (Lythrum salicaria). Šis stāds aug gar ūdens krastiem un pēdējos gados arī parādās ap Gaŗezeru un Atbalsīm. Purple loosestrife kaitē citām sugām un ierobežo dabisko ūdens plūsmi. Vairākos štatos tiek audzētas un palaistas vaboles no tādas sugas, kas ēd tikai purple loosestrife, lai mēģinātu ierobežot augu izplatīšanos. Skauti ievietoja trīs spaiņus ar vabolēm uz Clear Lake krasta pie Atbalsīm, kā arī citās vietās Trejupes apkārtnē. 19

20 Latvian Center Garezers Lone Tree Road Three Rivers, MI Non Profit Org POSTAGE PAID Kalamazoo, MI Permit No. 82 CHANGE SERVICE REQUESTED 20