Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmju ieviešana IKT apmācību un sertifikācijas nozarē

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmju ieviešana IKT apmācību un sertifikācijas nozarē"

Transkripts

1 Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmju ieviešana IKT apmācību un sertifikācijas nozarē Ieteikumi attiecībā uz kvalitātes zīmēm, saistītajiem pakalpojumiem un līdzekļiem Izstrādāts Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības ģenerāldirektorātam Werner B. Korte Tobias Hüsing Simon Robinson Lex Hendriks Jan Dirkx

2 Juridiskā atruna Ne Eiropas Komisija, ne arī kāda cita persona, kas rīkojas tās vārdā, nevar būt atbildīga par to, kā šajā publikācijā ietvertā informācija var tikt izmantota. Šajā publikācijā ir pausts attiecīgo autoru viedoklis, un tas nav uzskatāms par Eiropas Komisijas viedokli. Nekas no šajā brošūrā minētā nevar tikt uzskatīts par jebkādu tiešu vai netiešu garantiju. Rezultāti jāizmanto tikai kā ieteikumi kopējās stratēģijas ietvaros. European Communities, Pārpublicēšana ir atļauta, norādot avotu. Izdevniecības informācija Šo brošūru izstrādāja uzņēmums empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh saskaņā ar Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta pasūtījumu. Šī ir pētījuma Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmes IKT nozares apmācībām un sertifikācijai publikācija. Redaktori Werner B. Korte, Tobias Hüsing empirica GmbH Dizains un makets: mediadesign-bonn.de Iespiests: Druckerei Brandt, Vācija 2. lpp.

3 Vispārīga informācija Werner Korte empirica GmbH, Bonna, Vācija, direktors Mēs augstu novērtējam visu to personu entuziasmu un īpaši atzinīgās atsauksmes, kuras izrādīja interesi par mūsu piedāvājumiem saistībā ar e-prasmju kvalitātes zīmes izveidi. Tas patiesi palīdzēs novērst IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) prasmju atšķirības Eiropā. Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmju ieviešana IKT apmācību un sertifikācijas nozarē Šajā brošūrā ir aprakstīti pētījuma Eiropas IKT apmācību un sertifikācijas nozarē galvenie atklājumi un secinājumi. Pētījumu veica Bonnas (Vācija) uzņēmums empirica GmbH saskaņā ar Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta pasūtījumu. Pētījumu atbalstīja organizācija EXIN (Nīderlande) un liels skaits Eiropas e-prasmju ekspertu. Galvenais mērķis bija izstrādāt piedāvājumus Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmei, izstrādāt tiešsaistes pakalpojuma un pārredzamības veicināšanas līdzekļa paraugu un sniegt ieteikumus saistībā ar apmācību un sertifikāciju IKT nozarē. Izstrādājot zīmes piedāvājumu, tika ņemts vērā Eiropas e-kompetences ietvars un EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for VET Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra PIA), un kopējais rezultāts ir dažādu sertifikācijas un apmācības veidu atšķiršanas mehānisms attiecībā uz e-kompetences ietvaru. Tika ieviests jauns veids, kā iegūt informāciju un apliecinājumu saistībā ar prasībām un e-prasmju nodrošināšanu Eiropā, izstrādāts līdzekļu un pakalpojuma paraugs, kā atbalstīt karjeras attīstību, iekārtošanu un pieņemšanu darbā, kā arī tika sniegti ieteikumi saistībā ar sertifikācijas procesu. Personām, kurām rūp to attīstība un prasmju pilnveide, tiek piedāvāts tiešsaistes pakalpojuma paraugs, pašnovērtējuma līdzeklis un tīmekļa portāls, ko var izmantot pilnīgi gatava iekārtošanas un pieņemšanas darbā, e-prasmju pilnveides un sertifikācijas tirgus pakalpojuma izveidei. Pētījuma rezultāti tika prezentēti gada 24. janvāra Briseles konferencē, ko apmeklēja vairāk nekā 220 dalībnieku. Nobeiguma ziņojums tika publicēts gada martā. Šajā brošūrā ir aprakstīta pētījuma rezultātu sintēze. Plašāki ziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā vietnē E-prasmju tiešsaistes pakalpojums un pašnovērtējuma līdzeklis ir pieejams vietnē 3. lpp.

4 Priekšvārds Kopš finanšu krīzes sākuma Eiropas darba tirgū gadā ir zaudēti vairāk nekā 5,6 miljoni darba vietu. Paziņojumā Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām Eiropas Komisija norāda, ka zaudētās daļas atgūšana ir iespējama tikai tad, ja Eiropas Savienībā tiktu nodrošināta ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme, kam savukārt nepieciešams, lai Eiropas nozares un pakalpojumi saglabātu vai atgūtu starptautisku konkurētspēju. Tādēļ nozares un pakalpojumu darbības un attīstības iespējas arvien vairāk kļūst atkarīgas no inovatīvas un efektīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas. Eiropas Savienības e-prasmju stratēģija ir būtiska digitālās programmas Eiropai un nodarbinātības vadlīniju sastāvdaļa, kas sekmē konkurētspēju, darbaspēka produktivitāti un nodarbinātību. Eiropai ir jānodrošina, lai darbaspēka, tostarp, bet ne tikai, IKT speciālistu, zināšanas, prasmes, kompetences un radošums atbilstu visstingrākajiem starptautiskajiem standartiem, kā arī minētās īpašības tiktu nepārtraukti pilnveidotas efektīvā mūžizglītības procesā. Neraugoties uz augsto bezdarba līmeni, IKT sektorā prasmju trūkuma problēma kļūst arvien nopietnāka. Visās dalībvalstīs pieejamās prasmes lielākā vai mazākā mērā neatbilst darba tirgus prasībām. Pieprasījums pēc IKT ekspertiem palielinās par aptuveni 3 % gadā, kas apsteidz piedāvājumu. Tiek prognozēts, ka gadā būs pieejami vakanču, un vairums paliks neaizpildīts, ja vien jaunieši netiks vairāk veicināti iegūt izglītību datorzinātnēs un netiks nodrošinātas bezdarbnieku kvalifikācijas celšanas apmācības. Ņemot vērā iepriekš minēto, apmācības un sertifikācija IKT nozarē ir nepārprotams iespējamā risinājuma elements. Taču ir jāpārvar daži šķēršļi. Gan karjeras sākumā, gan pilnveidojoties tajās jomās, kurās pastāv stingras prasības, IKT ekspertiem nākas saskarties ar tūkstošiem dažādu sertifikātu, kas turklāt nemitīgi mainās. Sertificēšanas process nav pietiekami pārredzams, ir daudz dažādu tehniskās apmācības sertifikātu, ko piedāvā gandrīz katrs IKT pakalpojumu sniedzējs vai informācijas pārvaldības nodibinājums, kā arī modernie sertifikāti. Turklāt liela daļa sertifikātu pārklājas (kaut arī nav saistīti) ar formālās profesionālās apmācības un augstākās izglītības sertifikātiem. Šī iemesla dēļ tika izstrādāts pētījums Eiropas kvalitātes zīmes IKT apmācību un sertifikācijas nozarē. Šajā brošūrā ir aprakstīti galvenie pētījuma rezultāti, kas tika arī prezentēti Eiropas ekspertiem un apspriesti ar tiem, rīkojot četras darba grupas starptautiskās konferences norises laikā, kurā pulcējās vairāk nekā 220 ieinteresēto personu un valdību pārstāvju. Rezultāti tika atzinīgi novērtēti, kā arī tika secināts, ka vispāratzīta kvalitātes zīme sekmētu ieinteresētību attiecībā uz paredzamajām prasmju atšķirībām. Tiek plānots rīkot ieinteresēto personu diskusijas par tēmu Digitālo darba vietu valdošā koalīcija, kas norisināsies Briselē gada martā. Michel Catinat Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts Galveno atbalsta tehnoloģiju un IKT daļas vadītājs 4. lpp.

5 Eiropas apmācību un sertifikācijas IKT nozarē pakalpojums Apmācības un sertifikācija IKT nozarē var būt īpaši svarīga nepilnīgu un nepiemērotu e-prasmju novēršanai Eiropā. Taču ir jānovērš acīmredzamie šķēršļi un nepilnības. IKT sertificēšanas process nav pietiekami pārredzams, tādēļ tiek kavētas IKT eksperta karjeras sākšanas vai prasmju pilnveides iespējas tajās nozarēs, kur ir visaugstākās prasības. Ir tūkstošiem dažādu sertifikātu, sākot ar tehniskās nozares (tos piedāvā gandrīz katrs IKT pakalpojumu sniedzējs) un informācijas pārvaldības nodibinājumu piedāvātajiem un beidzot ar modernajiem sertifikātiem. Turklāt šķiet, ka tie tiek izsniegti neatkarīgi no profesionālās apmācības un augstākās izglītības sertifikātiem. Ir arvien vairāk IKT pakalpojumu sniedzēju, kas piedāvā tūkstošiem apmācību un sertifikācijas kursu savā nozarē (ASKN). Pašlaik nav pieejami pārskati vai uzticami dati saistībā ar piedāvājumu, nav arī visaptverošas informācijas par atšķirīgu ASKN piedāvāto saturu vai to, kā šie pakalpojumu sniedzēji sadarbojas vai kā pārklājas viņu piedāvājumi. Šo neskaidrību dēļ IKT ekspertiem, kam interesē savas karjeras pilnveide, organizācijām, kas pieņem darbā IKT darbiniekus, vai jauniešiem un studentiem, kuri vēlas sākt karjeru IKT sfērā, ir sarežģīti noteikt iespējas un pieņemt lēmumus. Cilvēkresursu nodaļas darbiniekiem rodas problēmas saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā, jo īpaši pāri robežām. Mācību programmas izstrādātāji nav pārliecināti par to, kā norādīt sākumpunktus ieinteresētajām personām un organizācijām. Taču būtiskākais ir tas, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir grūtības talantu meklēšanā un IKT ekspertiem ir ārkārtīgi nepieciešamas ievirzes un ieteikumi saistībā ar karjeras attīstību. Bernd Taselaar Organizācijas EXIN valdes priekšsēdētājs Šī iniciatīva ļoti atbilst mūsu misijai uzlabot informācijas pārvaldību, ļaujot speciālistiem attīstīt un sertificēt savas kompetences. EXIN ir neatkarīga akreditācijas un sertifikācijas iestāde, un tā atbalsta Eiropas e-kompetences ietvaru. Izveidojot starptautiski atpazīstamas apmācību un sertifikācijas IKT nozarē kvalitātes zīmes, tiks sekmēta IKT sektora ilgtspēja. Tiks veicināta nozares sertifikātu izmantošana arodizglītības un akadēmiskās izglītības jomā. Īpaši svarīgi būs e-prasmju un darba pienākumu saskaņošanas līdzekļi. 5. lpp.

6 E-prasmju pieprasījums un nodrošinājums Eiropā Pēdējās desmitgadēs Eiropas IKT nozarē nodarbināto personu skaits ir pieaudzis. Šī tendence ir novērojama arī pašlaik. Neskatoties uz krīzi, IKT nozarē nodarbināto personu skaita pieaugums ir bijis stabils gadā Eiropas IKT nozarē bija nodarbināti 6,67 miljoni personu, kas ir 3,1 % no kopējā nodarbināto skaita. 5,25 miljoni ir IKT nozarē praktizējoši darbinieki, savukārt 1,42 miljoni vadības līmeņa IKT speciālisti. Tie ir informācijas daļu galvenie speciālisti, IKT darbu vadītāji, projektu vadītāji un IKT darbinieki, kas atbild par plānošanu un stratēģiju, piemēram, uzņēmuma arhitekti, sistēmu analītiķi un IKT konsultanti. Ja tiek ņemtas vērā mehānikas un faktisko darbinieku IKT prasmes, tad kopējais Eiropas darba tirgus rādītājs ir lielāks par deviņiem miljoniem jeb 3,7 % darbinieku daļā valstu šis rādītājs sasniedz 6 %. No gada līdz gadam IKT darbaspēka vidējais pieaugums bija vairāk nekā 4 %. Eiropā ekonomiskās un finanšu krīzes sekas sāka izjust gada beigās, taču vidējais pieaugums saglabājās 2,65 % gadā. Acīmredzams ir IKT ekspertu darba vietu nodrošinājums. Darba tirgus ir atvērts visiem IKT absolventiem, un šie speciālisti kļūst arvien pieprasītāki. Peter Hagedoorn Asociācijas (EuroCIO) European CIO ģenerālsekretārs EuroCIO jau daudzus gadus aktīvi darbojas e-prasmju jomā gan valsts, gan Eiropas mērogā. CIO kopiena uzskata, ka personas ar labām zināšanām un atbilstošām e-prasmēm ir tās, kas nodrošina inovācijas un digitalizāciju mūsu ekonomikai un sabiedrībai. Asociācija EuroCIO atbalsta Eiropas Komisijas nodomu attīstīt IKT profesiju, ņemot vērā vispārpieņemtos standartus attiecībā uz e-kompetencēm un darbu profiliem, labu izglītību un saistītās Eiropas kvalifikācijas sistēmas. 6. lpp.

7 IKT darbaspēka attīstība Eiropas valstīs, gads. Avots: Eurostat LFS. Šaurāka definīcija: gads, ISCO grupa IT speciālisti un 312. grupa IT nozarē strādājoši speciālisti. Pārtraukumi gada laikrindās: ISCO grupa IKT speciālisti, 35. grupa Informācijas un komunikāciju speciālisti. 7. lpp.

8 Eiropā sarūk interese par IKT izglītību un karjeru šajā nozarē. Kopš gada ir samazinājies absolventu skaits datorzinātnēs. IKT absolventu sarūkošais skaits pārsniedz visas prognozes, tādēļ pastāv risks, ka veidosies ievērojams prasmju trūkums. Samazinās IKT amata reflektantu skaits, un likumsakarīgs ir arī lielais skaits to speciālistu, kas pamet darbu IKT nozarē, kas veicina prasmju trūkuma risku. Visvairāk ir cietusi Apvienotā Karaliste gadā absolventu skaits bija tikai 62 %, salīdzinot ar gadu. Taču vairākumā valstu, izņemot Vāciju un Čehijas Republiku, samazinājums tiek vispārināts. Absolventu skaits datorzinātnēs Eiropas valstīs gadā EU Apvienotā Karaliste Francija * * * Vācija Spānija Polija Nīderlande Čehijas Republika Itālija dalībvalstis Absolūtais absolventu skaitlis EU % 67 % 73 % 83 % 91 % 98 % 100 % 95 % 96 % 91 % 91 % Apvienotā Karaliste 71 % 81 % 88 % 100 % 90 % 96 % 92 % 82 % 77 % 62 % 62 % Francija 57 % 74 % 74 % 80 % 80 % 100 % 98 % 92 % 87 % 95 % 95 % Vācija 33 % 34 % 38 % 49 % 64 % 74 % 83 % 94 % 96 % 100 % 98 % Spānija 56 % 70 % 82 % 98 % 100 % 94 % 88 % 80 % 74 % 76 % 76 % Polija 13 % 24 % 28 % 40 % 72 % 89 % 100 % 96 % 88 % 84 % 85 % Nīderlande 28 % 31 % 36 % 35 % 76 % 85 % 100 % 95 % 88 % 85 % 84 % Čehijas Republika 76 % 88 % 90 % 40 % 49 % 54 % 70 % 79 % 95 % 100 % 96 % Itālija 46 % 43 % 68 % 80 % 91 % 98 % 100 % 96 % 83 % 81 % 78 % 19 dalībvalstis 57 % 61 % 66 % 71 % 82 % 82 % 84 % 78 % 100 % 87 % 86 % Ar maksimālajiem rādītājiem saistītie absolventi Avots: Eurostat ISCED 5A un 5B līmeņa pirmie posmi. *: nav datu. 8. lpp.

9 Christian Pagel SGLCarbon SE Uzņēmuma korporatīvo sistēmu un informācijas daļas galvenais speciālists Viceprezidents Viens no svarīgākajiem pasākumiem, kā novērst darbinieku ar visaptverošām IT prasmēm pieaugošo trūkumu, ir izstrādāt salīdzināmu, no pieprasījuma atkarīgu Eiropas mēroga prasmju un kompetences struktūru, paredzot atbalstu Eiropas valstīs mītošajām kvalificētajām un izglītotajām personām. Pieprasījums pēc IKT darbiniekiem, iespējams, ievērojami palielināsies pēc krīzes beigām, kas var izraisīt negaidītu prasmju atšķirību palielinājumu. Atkārtoti ir novērots pārmērīgs IKT darbinieku pieprasījums, salīdzinot ar piedāvājumu. Uzņēmums empirica gadā astoņās Eiropas valstīs veica pētījumu par informācijas daļu galvenajiem speciālistiem un cilvēkresursu nodaļu vadītājiem. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem visā Eiropā ir brīvu vakanču no tām ir saistītas ar IKT nozares vadītāju un uzņēmuma arhitektu prasmēm, bet aptuveni ir galveno IKT speciālistu un citu IKT speciālistu vakanču. Tiek prognozēts, ka gadā neapmierinātu pieprasījumu skaits varētu pieaugt no līdz Pēdējos gados pieprasījums pēc IKT speciālistiem un profesionāļiem ir ievērojami pārsniedzis piedāvājumu. Iespējams, īslaicīgi pieprasījumu mazina pašreizējie krīzes apstākļi. Taču pieprasījums visā Eiropā ir liels. Vairāk nekā divas trešdaļas vakanču ir mazajos un vidējos uzņēmumus, jo salīdzinājumā ar lielajiem uzņēmumiem MVU ir sarežģītāk īstenot savas vajadzības attiecībā uz speciālistiem, kas ir apguvuši e-prasmes. IKT speciālistu vakances Eiropas valstīs gadā (saskaņā ar empirica veikto pētījumu par informācijas daļu galvenajiem speciālistiem un cilvēkresursu nodaļu vadītājiem) Citi pakalpojumi (tostarp finanšu) 13 % Mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība, transporta un loģistikas pakalp. 11 % Ražošana un būvniecība 28 % Vakanču sadalījums pēc sektoriem IKT 44 % Sabiedriskais sektors 4 % 9. lpp.

10 John O Sullivan IKT sertifikācijas Eiropā un IKT praktiskās sertifikācijas CEN eksperts un projektu vadītājs Eiropas e-prasmju kvalitātes zīme palīdz studentiem, viņu darba devējiem un klientiem novērtēt apmācību un sertifikācijas vērtību, kā galveno kritēriju izmantojot Eiropas e-kompetences ietvaru. Ieviešot vienu mūžizglītības shēmu, tiks veicināta divu jomu akadēmiskās un nozares kvalifikācijas apvienošana. IKT speciālistu vakances Eiropas valstīs gadā (saskaņā ar empirica veikto pētījumu par informācijas daļu galvenajiem speciālistiem un cilvēkresursu nodaļu vadītājiem) Vakanču sadalījums pēc funkcijām Vakanču sadalījums pēc uzņēmuma lieluma IKT vadība, arhitektūra un analīze 28 % IKT speciālisti 72 % darbinieki 70 % vairāk nekā 250 darbinieku 30 % Avots: empirica gada pētījums par Eiropas informācijas daļu galveno speciālistu un cilvēkresursu nodaļu vadītāju e-prasmēm 10. lpp.

11 Clementina Marinoni Fondazione Politecnico di Milano Vadītāja Mūsdienu digitālo tehnoloģiju un globalizācijas laikmetā arvien svarīgāki kļūst kvalitātes standarti. Apmācībām un sertifikācijai IKT nozarē būs arvien svarīgāka stratēģiskā loma, taču tas attiecas ne tikai uz IKT sektoru. Klienti, lietotāji un iedzīvotāji pieprasa augstu kvalitāti un vērtību. Kvalitātes atpazīstamība būs galvenais elements, kas nodrošinās konkurētspēju. Tiek prognozēts, ka nākotnē pieprasījums visvairāk pieaugs augstākā līmeņa darba vietām IKT nozarē vadības, plānošanas un stratēģijas vai IKT attīstības speciālisti. Taču mazāk pieprasītas būs ar infrastruktūru saistītās darba vietas, piemēram, IKT atbalsts, piegādes un darbība. Pētījumu pasūtīja Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts. To izstrādāja uzņēmums empirica kopīgi ar Eiropas Starptautisko datu centru (IDC). Saskaņā ar pētījuma rezultātiem gadā ievērojami pieaugs ar e-prasmēm saistīto darbinieku pieprasījums aptuveni no līdz darba vietu, salīdzinot ar IKT nozares brīvajām vakancēm, kā arī pēc IKT speciālistiem, tomēr vēlāk tas kļūs nepastāvīgāks un būs atkarīgs no turpmākās rīcības gadā pieprasījums pēc e-prasmēm ievērojami netiks apmierināts, t. i., četru gadu laikā absolventu skaits datorzinātņu jomā dubultosies (salīdzinot ar gada absolventu skaitu datorzinātņu jomā). E-prasmju trūkums: paredzamās vakances Eiropā gadā Pārliecinošas izaugsmes vakances IKT nozarē Pārliecinošas izaugsmes rīcības plāns IKT speciālisti Pārliecinošas izaugsmes rīcības plāns vadības un arhitektūras līmenis Piesardzīgas izaugsmes vakances IKT nozarē Piesardzīgas izaugsmes rīcības plāns IKT speciālisti Piesardzīgas izaugsmes rīcības plāns IKT vadības un arhitektūras līmenis 11. lpp.

12 Nepieciešamība ieviest Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmi un saistītos līdzekļus Informācijas daļu galvenie speciālisti un cilvēkresursu nodaļu vadītāji apmācības un sertifikāciju IKT nozarē uzskata par īpaši svarīgiem procesiem. Attiecībā uz daļu IKT vakanču vai paaugstinājumu amatā ASKN sertifikāti ir neaizstājami, ko apliecināja 30 % pētījumā iesaistīto informācijas daļu galveno speciālistu un cilvēkresursu nodaļu darbinieku (aprēķinam izmantoti dati par nodarbinātību). 45 % uzskata, ka sertifikācija ir svarīga. EU27 valstīs ir atšķirīga attieksme pret ASKN. Vispozitīvākā attieksme ir Apvienotajā Karalistē, bet Francijā visnegatīvākā. Lai nodrošinātu ASKN tirgus pārredzamību un piedāvātu ieteikumus saistībā ar kvalitāti, tiek piedāvāts ievērojams atbalsts kvalitātes zīmes ieviešanai. Eiropas IKT nozarē tiek uzstāts, ka, lai varētu izvēlēties darbiniekiem piemērotāko sertifikāciju, ir nepieciešama e-prasmju kvalitātes zīme un ar to saistītie atbalsta pasākumi. ASKN tirgū valda sajukums, tādēļ steidzami ir nepieciešami atbilstoši ieteikumi tiem darbiniekiem un studentiem, kurus interesē karjeras izaugsme, lai viņi varētu atšķirt augstas kvalitātes sertifikāciju no apšaubāmiem piedāvājumiem. Tie IKT pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvātā sertifikāciju, atbalsta atpazīstamas zīmes ieviešanu, kas arī būtu viņu kvalitātes apliecinājums. Tiem dalībvalstu un Eiropas Savienības politiku veidotājiem, kuri atbild par nodarbinātības un pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvarošanu, ir jāparedz metodes, kas var veicināt Eiropas nodarbinātības rādītājus un IKT nozarē strādājošo skaitu. Nepieciešamie sertifikācijas līmeņi ir atkarīgi no darba jomām. Stingrākas prasības ir IT drošības jomā strādājošajiem, pēc tam programmatūras izstrādātāju, aparatūras uzturēšanas un IKT vadības jomās. Susan Martin SAP, Starptautiskās sertifikācijas nodaļas direktore Augstas kvalitātes apmācība un sertifikācija ir būtiska nozarē valdošo e-prasmju atšķirību novēršanai Eiropas Savienības mērogā. Piedāvātā Eiropas e-prasmju kvalitātes zīme kopā ar e-prasmju tiešsaistes pakalpojumu un pašnovērtējuma līdzekli ievērojami veicinās studentu interesi par IKT profesijām un nodrošinās lielāku pārredzamību potenciālajiem darba devējiem. 12. lpp.

13 Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmes un saistītie līdzekļi Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmju ieviešana, līdzekļu un pakalpojumu pārredzamības un ieteikumu nodrošināšana apmācību un sertifikācijas tirgū. Carsten Johnson Cisco Systems, Akadēmiskā segmenta vadītājs Ir šādi piedāvājumi attiecībā uz kvalitātes zīmes un līdzekļu paraugiem: nodrošināt iespēju atšķirt dažādus sertifikācijas un apmācību veidus, izmantojot kvalitātes zīmes, nozares sertifikācijas un apmācību kursus, ņemot vērā e-kompetences ietvaru un ASKN ietvaros piešķirtās kvalitātes zīmes, kā arī Eiropas Komisijas gada ieteikumus saistībā ar Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru profesionālajai izglītībai un apmācībām (EQAVET); piedāvāt informāciju un apliecinājumus saistībā ar prasībām un e-prasmju nodrošināšanu Eiropā, izmantoot tiešsaistes pakalpojumu, kā arī sniegt pārskatu par jomām, kurās ir augsts pieprasījums pēc e-prasmēm, tādējādi veicinot e-prasmju pieprasījuma atbilstību piedāvājumam; izstrādāt paraugu, izmantojot tiešsaistes pašnovērtējuma līdzekli un tīmekļa portālu, kas sekmētu turpmāku personas vai darbinieku e-prasmju pilnveidi un sertifikāciju, lai nodrošinātu labāku iekārtošanas un pieņemšanas darbā procesu. Šī iniciatīva nodrošina līdzekļus, kā atšķirt dažādus sertifikācijas un apmācību veidus, izmantojot kvalitātes zīmes, kā arī nozares apmācību kursu un sertifikācijas piedāvājumus, kas atbilst Eiropas e-kompetences ietvaram. Ieinteresētās puses tiek mudinātas uzraudzīt apmācību kvalitāti, un līdz ar to darbinieki var veidot savu profesionālo profilu, pamatojoties uz izglītību, pieredzi, iegūtajiem sertifikātiem un kompetencēm. Uzlabojot Eiropas darba tirgus pārredzamību, nozare iegūs ievērojamas priekšrocības. 13. lpp.

14 Apmācību un sertifikācijas IKT nozarē Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmes Tika izstrādāti Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmes piedāvājumi, ņemot vērā ieinteresēto pušu vēlmes, perspektīvas un vajadzības. Piedāvātajās Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmēs tika iekļauti trīs elementi: kritēriji un indikatori, procesi un organizāciju struktūras. Jutta Breyer Breyer Publico un CEN e-cf attīstības daļas vadītāja Lai nodrošinātu atbilstību gada EK dokumentam Ieteikumi saistībā ar Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūru profesionālajai izglītībai un apmācībām (EQA- VET), ir jāizstrādā ieteikumi attiecībā uz ASKN kvalitātes zīmēm. Galvenā uzmanība tiek pievērsta IKT nozares speciālistu e-prasmju apguves un attīstības procesiem, t. i., prasmēm, kas ir nepieciešamas IKT sistēmu izstrādei, izvietošanai un uzturēšanai, nevis tām prasmēm, kas nepieciešamas personām, kuras darbā izmanto esošos IKT līdzekļus. Ir ņemtas vērā arī MVU prasības. Ieteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) IKT prasmju darba grupas rezultātiem, un jo īpaši izmantojot vadošo e-prasmju ASKN nodrošinātāju mācību kursus, kas atbilst Eiropas e-kompetences ietvaram (e-cf). Izstrādājot un ieviešot ieteikto ASKN Eiropas kvalitātes zīmi, jāņem vērā tālāk minētie elementi. 1. Kritēriji un rādītāji, lai varētu noteikt un izmērīt kvalitāti. 2. Kvalitātes zīmju piešķiršanas procesi, sākot no pieteikuma un beidzot ar atkārtotu piešķiršanu. 3. Organizāciju struktūras, kas identificē personas ar motivāciju, spējām vadīt nodaļas un piedalīties ieteiktajā shēmā tādēļ, ka: ir pārliecinātas par to, ka tas ir noderīgi; finanšu modelis šķiet atbilstošs un pieņemams; tām ir pietiekami resursi un darbaspēks. Eiropas e-kompetences ietvara lietotāju skaits Eiropā nemitīgi pieaug. Šī iniciatīva nodrošina būtisku ieguldījumu. Tajā ir paskaidrots, kā apmācības un sertifikāciju IKT nozarē var saistīt ar ietvaru, tāpat kā jebkuras citas ar IKT saistītas kvalifikācijas celšanas kursus un apmācības. Eiropas Savienības e-prasmju pakalpojuma datu bāze ir daudzsološs IKT sertifikācijas jomas pārredzamības nodrošināšanas sākumpunkts. 14. lpp.

15 Dr. George Sharkov Eiropas Programmatūras institūta, Centrāleiropa un Austrumeiropa, direktors Austrumeiropas programmatūras nozare nemitīgi attīstās. Lai varētu nodrošināt nepārtrauktu kvalifikācijas celšanu, nepieciešama atbilstoša apmācība vēlamo darba pienākumu jomā un uzticama sertifikācija. Saskaņā ar Eiropas e-kompetences ietvaru, ieviešot Eiropas kvalitātes zīmi, tiks novērstas nepilnības izglītības un mūžizglītības sektorā kas ir īpaši svarīgi MVU reģionālās attīstības kontekstā, kā arī sekmēs iespēju noteikt nozares prasības attiecībā uz moderno IT un programmatūras kvalifikāciju. Izstrādājot kvalitātes zīmi, tika ievērots divkanālu struktūras princips. Kvalitātes zīmēm ir jāatbilst prognozēm Kvalitātes sistēma ir atkarīga no noteiktajiem parametriem un sastāvdaļām, kā arī no tā, cik skaidras ir prasības un rezultāti, piemēram, IKT speciālistu (vai organizāciju, kas apmaksā izglītības programmu) vēlmes un šos vēlmju realizētāji. Jau sākotnēji jābūt skaidri noteiktam kursa saturam un mērķauditorijai, lai pirms reģistrācijas studenti būtu pārliecināti par savu izvēli. Mācību pieredzei jābūt pozitīvai. Mācību procesā jāizmanto efektīvi un studentiem saistoši materiāli un mācību metodes. Lai studenti sasniegtu gaidīto, rezultātiem mācību kursa beigās ir jāatbilst kursa programmā izvirzītajiem mērķiem. Materiālu, pasniedzēju, vides un rezultātu vispārējai kvalitātei jāatbilst mācību maksai, jo studenti un/vai izglītības un apmācību pasūtītāji vēlas lietderīgi izmantot savus līdzekļus. Tādēļ kvalitātes zīmes izstrādes laikā tiek ņemta vērā klienta perspektīva. Ir šādi galvenie jautājumi attiecībā uz programmu: kāds ir eksāmenu/apmācības mērķis attiecībā uz mācību rezultātiem; vai rezultāti atbilst vēlmēm; atrašanās vieta ASKN pakalpojumā; vai mācību rezultāti ir moderni; vai rezultāti atbilst karjeras plānam; vai tie ir piemēroti pakalpojumu sniedzēju prasībām; vai eksāmenu un sertifikācijas procesi atbilst starptautiskajiem standartiem. Ir šādi jautājumi attiecībā uz mācību nodrošinājumu: kāda ir pasniedzēju/skolotāju kvalitāte; kāda ir tehniskā nodrošinājuma kvalitāte; kā tiek nodrošināta pieejamība; vai apmācības atbilst standartiem; kā tiek nodrošināta datu drošība un aizsardzība. Tālāk attēlotajā divkanālu kvalitātes zīmes struktūras koncepcijā ir redzams, ka ir jānovērtē un jāuzrauga divi būtiski elementi. Ja rezultāti ir apmierinoši, var piešķirt atpazīstamības zīmi. Ieteiktā divkanālu e-prasmju kvalitātes zīmes piešķiršanas struktūra EeEIQA izglītības institūts Šo kritēriju var izstrādāt, pārbaudot vairākus kvalitātes standartus, piemēram: ISO 9001; valsts HE vai VE kvalitātes standartu vai atpazīstamību, izmantojot atbilstību starptautiskajai kvalifikācijas/sertifikācijas programmai EI1 EI7 IESTĀDE IR ATZĪTA KZ (kvalitātes zīmes) kritērijs EePQA izglītības programma e-cf izmantošana/ saistīšana ar to Programmas izstrāde Programmas pārskatīšana/uzlabošana Satura piemērotība Eksāmeni/sertifikācija Uz klientu orientēta komunikācija P1 P6 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA IR ATZĪTA Attiecīgi ir ieteiktas divas kvalitātes zīmes, ko var piešķirt katru atsevišķi vai abas kopā. 15. lpp.

16 Prof. Dr. Peter Weiß ISS biznesa skolas Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītājs Lai Eiropā varētu nodrošināt atbilstošu apmācību un kvalifikācijas celšanu IKT profesijās strādājošajām personām, sertifikācijas un apmācības piedāvājumiem IKT jomā ir jāatbilst vispārējiem kvalitātes standartiem, jo tā ir neatņemama dzīvotspējīgas ekosistēmas sastāvdaļa. Atzīta tiks tāda sistēma, kas ir elastīga, atbilst kvalitātes standartiem, nodrošina abpusēju labumu un saistošas izredzes, lai varētu sākt karjeru IKT nozarē. 1. Mācību iestāde un tās saistītais pakalpojumu sniegšanas process > Eiropas E-prasmju mācību iestādes kvalitātes zīme 2. Mācību programma un tās saturs > Eiropas E-prasmju mācību programmas kvalitātes zīme Lemjot par piedāvātās kvalitātes zīmes piešķiršanu, tiek vērtēti vairāki kritēriji (skatiet tālāk sniegto tabulu). Kvalitātes zīmes piešķiršanas galvenais kritērijs ir atbilstība Eiropas e-kompetences ietvaram. Nodrošinot nozares e-prasmju sertifikātu atbilstību Eiropas e-kompetences ietvaram (e-cf), zīme būs saprotamāka: Piedāvātie e-prasmju kvalitātes zīmes kritēriji Kritēriji mācību iestādēm Kritēriji mācību programmai IKT speciālistiem, kas meklē apmācību un sertifikāciju, lai uzlabotu savas prasmes un paplašinātu karjeras iespējas; EI1 Pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un mācībspēka darba kvalitāte EI2 Mācību vides tehniskā kvalitāte EI3 Pieejamība EI4 Eksāmenu/sertifikācijas process (ja attiecināms) EI5 Kvalitātes nodrošināšanas process iestādē EI6 Drošība un datu aizsardzība EI7 Atbalsta pakalpojumi P1 Saikne uz e-cf kā atzītu ietvarstruktūru P2 Programmas attīstība P3 Programmas labojumi un uzlabojumi P4 Satura atbilstība (ja attiecināms) P5 Eksāmenu/sertifikācijas process (ja attiecināms) P6 Uz klientu orientēta saziņa organizācijām, kas ir darba devēji (jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem); konsultantiem ar specifiskām e-prasmēm, apmācību nodrošinātājiem un sertifikācijas iestādēm, kas izstrādā e-prasmju izglītības programmas vai sagatavo personas konkrētām darba vietām; darbā iekārtošanas aģentūrām un personālvadības uzņēmumiem. Nodrošinot e-prasmju sertifikātu atbilstību e-cf, tiks radīts papildu pakalpojums. 16. lpp.

17 Richard Coady Certiport tirdzniecības direktors Eiropā Tālāk ir aprakstīta koncepcija tiešsaistes e-prasmju pakalpojums un pašnovērtējuma līdzeklis. Ieviešot šo koncepciju, ASKN varētu nodrošināt jaunāko informāciju, ņemot vērā sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju ieguldījumu. Tādējādi tiktu palīdzēts IKT speciālistiem un darbiniekiem, kad tiem ir nepieciešams pārlūkot e-prasmju sertifikācijas pakalpojumu. Atbilstības rezultātu datu bāze būtu arī būtisks pašnovērtējuma līdzekļa elements. Pētījuma gaitā izstrādātā pieeja ir vispārpieņemtas ietvarstruktūras prototips, un tajā ir atklātas procedūras un iespējas to izmantot kā pašnovērtējuma līdzekli. Izstrādes gaitā tika ņemtas vērā to organizāciju ar IKT saistītās lomas, kurām ir izsniegti atbilstoši sertifikāti, salīdzinot e-kompetences sertifikācijas profilu un Eiropas IKT profilus (CEN IKT prasmju darba grupas CEN darba grupas līgums Nr ). Ir izstrādāta rokasgrāmata, kurā ir iekļautas atbilstības nodrošināšanas metodes, ieteiktie nosacījumi un paraugi. Pārvaldības modelim tiek ieteikta divu līmeņu vadības struktūra stratēģiskā un operatīvā. Tiek uzsvērts, ka arhitektūra ir tikai ieteikums diskusijām. Šo mērķu īstenošanai var izmantot arī citas metodes. Šajā piedāvājumā ir paredzēta stratēģiska pārvaldības padome, kurā būtu iekļauti ietekmīgi direktori jeb ieinteresētās puses, tostarp augstskolas, profesionālās izglītības iestādes, apmācību pakalpojumu sniedzēji, IKT nodrošinātāji, Eiropas Komisija un IKT nozares. Plaša pārstāvniecība nodrošinās to, ka tiek ievērotas visu to personu perspektīvas, kas ir ieinteresētas IKT nozares attīstībā. Galvenais motivējošais elements būtu kopējās intereses palielināt kvalitātes pārredzamību un apliecinājumus Eiropas e-prasmju pakalpojumā. Uzņēmums Certiport pilnībā atbalsta iniciatīvu ieviest nozarē atpazīstamu un atbilstošu IKT akreditāciju, jo tās nolūks ir palīdzēt studentiem, pedagogiem un nozarei kopumā, nodrošinot atbilstošas IKT prasmes, lai īstenotu ekonomiskajā, nozares un nodarbinātības segmentā pastāvošos mērķus. Viens no pirmajiem uzdevumiem būtu izstrādāt konkursa dokumentāciju valsts organizāciju atlasei, lai nodrošinātu shēmas īstenošanu. Piedalīties varētu komercuzņēmumi vai bezpeļņas NVO, kam ir pieredze kvalitātes pārvaldības sistēmu un/vai sertifikācijas jomā, kā arī ir piemērota infrastruktūra. Tiks noteiktas prasības attiecībā uz praktisko pieredzi un darbības iespējām kvalitātes nodrošināšanas jomā (piemēram, piecu gadu pieredze atpazīstamu kvalitātes nodrošināšanas sertifikātu izsniegšanā, taču joma var arī nebūt saistīta ar IKT), un iespējām nodrošināt uzticamu ekspertu tīklu, kas tiktu nolīgti tehniskā novērtējuma veikšanai. Izvirzītajiem padomes locekļiem jābūt apgūtām dažādām e-prasmēm. Procesu jānovēro un jāuzrauga Eiropas Komisijai. Izvirzīšanas un iecelšanas pasākumi nedrīkst tikt saistīti ar sabiedriskām izmaksām. Ar darbības izmaksām saistītajiem norēķiniem jāpiemēro standarta nodokļi, bet izmaksas jāsedz no saņemtās samaksas, ko pieteicēji maksā saskaņā ar kvalitātes zīmes piešķiršanas procesu. Šāda divu līmeņu vadības struktūra nodrošinās shēmas uzticamības un ētikas līdzsvaru, kā arī komerciāla vadība sniedz zināmas priekšrocības. Sākotnējās atbildības sadales priekšlikumu izklāstu skatiet nākamajā lappusē redzamajā shēmā. 17. lpp.

18 Karl-Heinz Hageni IG Metall Vorstand sekretārs politikas jautājumos Piedāvātā e-prasmju kvalitātes zīmes vadības struktūra KZ pārvaldības padome Vispārējās kompetences un kvalifikācijas ietvarstruktūras un standarti, piemēram, Eiropas e-kompetences ietvars, ir priekšnoteikums, kas jāievēro, lai varētu nodrošināt Eiropas darba tirgu ar augstāka līmeņa mobilitāti. Uzņēmumā IG Metall jau daudzus gadus aktīvi realizē Eiropas Savienības e-prasmju stratēģiju un no pasūtītāja neatkarīgu apmācību un sertifikāciju IKT jomā (APO-IT). Mums ir nepieciešami elementi, kas formālo izglītību saistītu ar IKT pakalpojumu sniedzēju sertifikācijas sistēmām. Uzņēmums IG Metall sadarbojas ar uzņēmumu Cisco. Tādā veidā darbinieki vienlaikus var iegūt divas kvalifikācijas. Arī uzņēmums Cisco ievēro APO principus. KZ vadības struktūra Pārvaldības struktūra Vispārējā kvalitātes sistēmu apstiprināšana Cenu struktūra Piešķiršanas apstiprinājums Atcelšanas apstiprinājums Piešķiršanas kritēriji Kvalitātes zīmes piešķiršanas galvenais kritērijs ir atbilstība Eiropas e-kompetences ietvaram. Tālāk redzamajā tabulā ir norādīti procesi, dalībnieki, metodes un līdzekļi, kas nepieciešami, lai darbotos visi procesa posmi, tostarp pieteikuma iesniegšana, novērtēšana, zīmes piešķiršana, saziņa un zīmes atkārtota piešķiršana. Pieteikuma iesniedzējiem jābūt ASKN pakalpojumu sniedzējiem (apmācību pakalpojumu sniedzēji, profesionālās izglītības koledžas vai universitātes) vai kursu, kvalifikācijas celšanas kursu vai sertifikācijas pakalpojumu attīstītājiem vai sniedzējiem. 18. lpp. KZ vadības organizācija KZ pieteikuma iesniedzējs Kvalitātes sistēmu novērtēšana Izglītības programmu novērtēšana Atsauksmju sniegšanas mehānisms Strīdu risināšana Informācijas datu bāzes pārvaldība Atcelšanas ieteikumi Piešķiršanas ieteikumi Mārketings un reklāma Pieteikums par maksu Apliecinājumu iesniegšana Pārvaldes iestādes sastāvā jābūt vienai vai vairākām iestādēm, kam ir pieredze kvalitātes nodrošināšanā valsts līmenī (kā, piemēram, uzņēmumi Dekra vai Cert-IT), un/vai centrālai organizācijai, kas ir atbildīga par starptautiskajām programmām. Pārvaldības padomei jābūt ES līmenī līdzsvarotam sastāvam (piemēram, Eiropas e-prasmju asociācija, Eiropas CIO asociācija, CIONET, CEPIS, CEN IKT prasmju darba grupa, IKT pakalpojumu sniedzēju apvienība un Eiropas IKT asociācija augstākās izglītības jomā).

19 Piedāvātais e-prasmju kvalitātes zīmes piešķiršanas process Process Apakšprocess Izpildītājs Metode Nepieciešamie līdzekļi Sagatavošanas darbi, lai nodrošinātu procesu vispārēju saskaņotību un efektivitāti (paredzēt, ja ir svarīgi visam biznesa modelim) Sagatavošanas darbi Kvalitātes sistēmu novērtēšana (iestādes) Līgums par atpazīstamas pakalpojumu kvalitātes (PK) katalogu (ES līmenī un atkarīgi no valsts/sistēmas) Pieaicinātie eksperti, kurus nolīgst KZ pārvaldības padome Sistemātiska izpēte un kataloga izstrāde pirms KL darbības sākuma Sākotnējās izmaksas Sagatavošanas darbi Mācību programmas novērtēšana (programmas) Detalizētāka parauga izstrāde, lai nodrošinātu saskanīgu apraksta un atbilstības e-cf nodrošināšanas metodoloģisko pieeju Pieaicinātie eksperti, kurus nolīgst KZ pārvaldības padome Sistemātiska izpēte un parauga izstrāde pirms KL darbības sākuma Sākotnējās izmaksas Pieteikuma iesniedzēja kvalitātes sistēmu novērtēšana Pieteikums Apliecinājumu par iestādes atpazīstamību iesniegšana KZ pieteikuma iesniedzējs Dokumentācijas nosūtīšana elektroniski vai pa pastu Atkarībā no pieteikuma iesniedzēja Novērtēšana Saņemtās dokumentācijas pārskatīšana KZ pārvaldes iestāde Dokumentācijas pārskatīšana administratīvais darbs 1,5 stundas Ieteikums KZ pārvaldības padomei KZ pārvaldes iestāde Standartizēts paraugs 15 minūtes Noraidīšana vai piešķiršana KZ pārvaldības padome, pamatojoties uz KZ pārvaldes iestādes sniegto ieteikumu Atkarībā no procesa organizācijas Piešķiršana Piešķiršanas ieteikumi KZ pārvaldes iestāde iekšēji Standartizēts paraugs 15 minūtes vienai lietai Piešķiršanas apstiprinājums KZ pārvaldības padome Atkarībā no procesa organizācijas Saziņa un citi jautājumi Strīdu risināšana KZ pārvaldes iestāde iekšēji Atkarībā no lietas Informācijas datu bāzes pārvaldība KZ pārvaldes iestāde iekšēji Tiešsaistes datu bāze 15 minūtes vienai lietai Atcelšanas ieteikumi KZ pārvaldes iestāde iekšēji Atkarībā no lietas Mārketings un reklāma KZ pārvaldes iestāde iekšēji Vairāki kanāli Pastāvīgi līdzekļi, atkarībā no KZ pārvaldes iestādes Mācību programmas novērtēšana Pieteikums a) Iesniegt artikulētu mācību rezultātu apliecinājumu KZ pieteikuma iesniedzējs Dokumentācijas nosūtīšana elektroniski vai pa pastu Atkarībā no pieteikuma iesniedzēja b) Iesniegt apliecinājumu, ka materiāli atbilst mācību kursa aprakstam KZ pieteikuma iesniedzējs Dokumentācijas nosūtīšana elektroniski vai pa pastu Atkarībā no pieteikuma iesniedzēja c) Iesniegt pastāvīgu pārskatīšanas un pilnveides procesa apliecinājumu KZ pieteikuma iesniedzējs Dokumentācijas nosūtīšana elektroniski vai pa pastu Atkarībā no pieteikuma iesniedzēja 19. lpp.

20 Piedāvātais e-prasmju kvalitātes zīmes piešķiršanas process Process Apakšprocess Izpildītājs Metode Nepieciešamie līdzekļi (paredzēt, ja ir svarīgi visam biznesa modelim) d) Iesniegt precīzas kursa sākotnējās informācijas apliecinājumu KZ pieteikuma iesniedzējs Dokumentācijas nosūtīšana elektroniski vai pa pastu Atkarībā no pieteikuma iesniedzēja e) Iesniegt e-cf atsauksmes apliecinājumu KZ pieteikuma iesniedzējs Dokumentācijas nosūtīšana elektroniski vai pa pastu Atkarībā no pieteikuma iesniedzēja Novērtēšana c) punkta pārskatīšana KZ pārvaldes iestāde iekšēji Administratīvais darbs 0,5 stundas a), b), d) un e) punkta pārskatīšana KZ pārvaldes iestāde pieaicinātais eksperts 3 stundas Piešķiršana Piešķiršanas ieteikumi KZ pārvaldes iestāde iekšēji Standartizēts paraugs 15 minūtes vienai lietai Piešķiršanas apstiprinājums KZ pārvaldības padome Atkarībā no procesa organizācijas Saziņa un citi jautājumi Strīdu risināšana KZ pārvaldes iestāde iekšēji Atkarībā no lietas Informācijas datu bāzes pārvaldība KZ pārvaldes iestāde iekšēji Tiešsaistes datu bāze 15 minūtes vienai lietai Atcelšanas ieteikumi KZ pārvaldes iestāde iekšēji Atkarībā no lietas Mārketings un reklāma KZ pārvaldes iestāde iekšēji Vairāki kanāli Pastāvīgi līdzekļi atkarībā no KZ pārvaldes iestādes Atkārtota piešķiršana Lesniegt atbilstības KZ prasībām apliecinājumu KZ pieteikuma iesniedzējs Atkarībā no pieteikuma iesniedzēja Apliecinājuma dokumentācijas pārskatīšana KZ pārvaldes iestāde iekšēji vai ārēji Atkārtotas piešķiršanas ieteikumi KZ pārvaldes iestāde iekšēji Atkārtotas piešķiršanas apstiprināšana KZ pārvaldības padome Atkarībā no procesa organizācijas 20. lpp.

21 E-prasmju tiešsaistes pakalpojums un pašnovērtējuma līdzeklis E-prasmju pakalpojums ( ir līdzekļa paraugs, kas izstrādāts, ievērojot Eiropas e-kompetences ietvara un CEN IKT profilus, kā arī abu minēto atbilstību IKT nozares sertifikātiem. Piedāvātā tiešsaistes pakalpojuma mērķi attiecībā uz šī līdzekļa paraugu: nodrošināt ASKN pakalpojumu pārredzamību; nodrošināt informāciju par piedāvājumu un pieprasījumu; izveidot ieinteresēto pušu un ekspertu kopienu. Parauga tīmekļa portālā ir pieejama šāda informācija: Eiropas e-kompetences ietvars; Eiropas IKT speciālistu profili; e-prasmju kvalitātes zīmes; e-prasmju kvalitātes zīmes projekts; e-prasmju pieprasījums un piedāvājums, tostarp statistikas sadaļa; nozaru sertifikācijas profili. Tostarp: viegli lietojams apmācību meklētājs; pašnovērtējuma līdzeklis; e-prasmju kvalitātes kopienas sadaļa ar forumu un vikivietni. 21. lpp.

22 Pašnovērtējuma līdzeklis ir galvenā tiešsaistes pakalpojuma sastāvdaļa, jo to var izmantot atšķirīgas apmācības un sertifikācijas izvēlei, ņemot vērā kvalitātes zīmes. Vēl viens līdzeklis, ko ieinteresētās puses varētu vēlēties izstrādāt, par pamatu izmantojot esošo paraugu, nodrošinās jaunas iespējas darbiniekiem un organizācijām, kas šos darbiniekus pieņem darbā vai paaugstina amatā jau strādājošos darbiniekus. Darbinieki un organizācijas varēs izstrādāt savus vai noteiktus profesionālos profilus, pamatojoties uz izglītību, pieredzi, sertifikātiem un kompetencēm. Tādējādi varēs atrast visatbilstīgākos IKT profilus un izvēlēties sertifikātus, kas palīdzēs īstenot prasības. Šo līdzekli var izmantot, lai IKT sektoram piesaistītu privātpersonas, piedāvājot ieteikumus saistībā ar kompetenču, pieredzes utt. saskaņošanu ar darba vietām, kā arī norādot noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamās darbības. Līdzekļa paraugā personīgā profesionālā profila novērtēšanai ir izmantoti tālāk norādītie ievades/datu lauki. Personīgie dati (vārds, profesija, izglītība, tautība...). Pieredze (pamatojoties uz IKT profiliem). Atbalstīšana: atbalstītāji veic ievadi, lai darbu varētu izpildīt un apstiprināt. Atbalstītāji ir aktīvi cilpas dalībnieki. Vienu rezultātu var lietot vairāki patērētāji. Atbildība: par darbu ir atbildīgi tā izpildītāji. Viņiem jāizpilda uzdevums, jāīsteno mērķis vai jāpieņem lēmums. Par vienu rezultātu var būt atbildīgas vairākas personas. Atbildīgais: būt atbildīgam nozīmē būt vienīgajam darba īpašniekam. Īpašniekam jāapstiprina vai jāsaskaņo izpildītais uzdevums, īstenotais mērķis vai pieņemtais lēmums. Šai personai jānodrošina, lai katrai saistītajai darbībai tiktu iecelta atbildīgā persona. Par vienu rezultātu var būt atbildīga tikai viena persona jeb īpašnieks. Kompetences. Iegūtie sertifikāti. IKT speciālisti vai eksperti šo līdzekli var izmantot šādam nolūkam: atkarībā no uz pieredzes un iegūtajiem sertifikātiem uzzināt personīgās kompetences; tieši ievadīt visas papildu kompetences; uzzināt, kuras kompetences un pieredze uzlabotu sniegumu, vai uzzināt, kuri sertifikāti varētu sekmēt kompetences uztveri, piemēram, attiecībā uz noteiktu IKT amata profilu. Pašnovērtējuma rīks būtu noderīgs uzņēmumu personāla atlases vai karjeras attīstības un paaugstinājuma amatā procesos. To var izmantot esošo darbinieku profilu izveidei (atbilstoši kompetencēm, pieredzei un iegūtajiem sertifikātiem) un optimālās karjeras izaugsmes un mērķu noteikšanas metodes noteikšanai. Darbā iekārtošanas aģentūras un personāla atlases/cilvēkresursu nozares operatori varētu lūgt saviem kandidātiem pirms pieteikšanās jaunai vakancei veikt pašnovērtējumu. Pamatojoties uz norādītajiem sertifikātiem, pieredzi, kompetencēm un CEN IKT profesionālajiem darba profiliem, tiks noteikti vispiemērotākie amati, kā arī tiks aprēķināts esošo nepieciešamo kompetenču personīgais rādītājs, kas tiks izteikts procentos. Veicot atšķirību analīzi, varēs noteikt atšķirīgas iespējamās sertifikācijas metodes un/vai darba pieredzes, kas nepieciešamas vēlamās darba vietas amata profilam. Izmantojot atbilstības algoritmu, var aprēķināt saikni starp pašnovērtējuma ievadi un personīgo profesionālo profilu, IKT profiliem un datu bāzē esošajiem sertifikācijas profiliem. 22. lpp.

23 Frank Mockler ECDL fonds, Dublina Programmu standartu daļas vadītājs Thomas Michel FBCS, Cert-IT valdes priekšsēdētājs Mēs pilnībā atbalstām ideju par kvalitātes zīmes ieviešanu, jo tādā veidā varēs viegli atšķirt tās augstas kvalitātes nozares apmācības un sertifikāciju, kas atbilst Eiropas e-kompetences ietvaram. ECDL fonds uzskata, ka, ieviešot e-prasmju kvalitātes projektā piedāvāto struktūru, tiešie ieguvēji būs gan speciālisti, gan organizācijas, jo viņi izmanto sarežģītu apmācības un sertifikācijas vidi. Ieviešot šo projektu, tiks noteikti kvalitātes kritēriji, kā arī tas būs pietiekami elastīgs, lai to varētu attīstīt daudzveidīgu un inovatīvu nozares apmācības un sertifikācijas procesa ietvaros. 23. lpp.

24 Eiropas e-prasmju pievienotās vērtības pakalpojumi un līdzekļi Izmantojot e-kompetences ietvaru un Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmes, tiks veicināta personu interese par izglītību un apmācībām IKT nozarē. Izmantojot piedāvāto pakalpojumu un līdzekļu kopumu, varētu nodrošināt steidzami nepieciešamos pārredzamības un atbalsta līdzekļus, ko izmantot personu kompetenču un pieredzes saskaņošanai ar uzņēmuma personāla atlases amata paaugstināšanas procesiem. Tīmekļa portālā var nodrošināt arī visaptverošu nozares apmācību un sertifikācijas e-prasmju piedāvājuma un pieprasījuma statistiku visās Eiropas valstīs. Piedāvātie mehānismi nodrošinātu ieinteresētajām pusēm garantiju, ka sertifikācijas procesi, kuru ietvaros tiktu piešķirtas kvalitātes zīmes, atbilst standartu prasībām un kvalitātes kritērijiem. Turklāt tikai tos nozares e-prasmju sertifikātus, kam ir piešķirta Eiropas e-prasmju kvalitātes zīme, varētu izmantot e-prasmju tiešsaistes pakalpojumam un pašnovērtējuma līdzeklim. 24. lpp. Sākot no izstrādes un paraugu izveides un beidzot ar darbību. Nepieciešams kopdarbs. Lai tirgū šos paraugus varētu piedāvāt kā pakalpojumus, jāizveido galveno dalībnieku Eiropas daudzpusēji ieinteresēto personu partnerība. Piedāvātajiem pakalpojumiem jābūt izstrādātiem atbilstoši e-cf, un tajos jāiekļauj šādi uzdevumi un rīcības: e-cf reklamēšana Eiropas un starptautiskajā tirgū; nozares IKT sertifikācijas atbilstības e-cf nodrošināšana; Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmes izsniegšana un piešķiršana; e-prasmju tiešsaistes pakalpojuma un pašnovērtējuma rīka (els), kas izstrādāti, ņemot vērā vispārpieņemto e-kompetences ietvaru, piedāvāšana; atbalsts Eiropas nozarei personāla atlases, prasmju pilnveides un starptautiskas reklamēšanas procesos; atbalsts IKT ekspertiem karjeras izaugsmes un prasmju pilnveides procesos atbilstoši nozares prasībām; ļaut skolēniem un studentiem salīdzināt savas vēlmes, pieredzi, kompetences un mācību prasmes ar konkrētu IKT darba profilu; atbalsts darbā iekārtošanas aģentūrām un personāla atlases uzņēmumiem saistībā ar darbā iekārtošanu; atbalsts personām profila izveidē, prasmju un kompetenču noteikšanā un to saskaņošanā ar tirgus prasībām, ņemot vērā vispārpieņemto kompetences ietvaru; turpmāka e-prasmju tiešsaistes pakalpojuma un pašnovērtējuma rīka (els) izstrāde un uzturēšana; turpmāka Eiropas e-kompetences ietvara (e-cf) izstrāde un uzturēšana; turpmāka pielāgotu pakalpojumu izstrāde atbilstoši konkrētiem pieprasījumiem. Ieteicams izveidot partnerību, ievērojot šādus nosacījumus: visi partnerības piedāvātie ar e-prasmēm saistītie pakalpojumi jāizstrādā atbilstoši e-cf (un saistītajiem IKT profesionālajiem profiliem); e-prasmju kvalitātes zīmes tiek piešķirtas tikai tām ASKN iestādēm, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem (tostarp sekmīga (un pārbaudīta) atbilstība e-cf ietvaram); noteiktā tiešsaistes pašnovērtējuma rīkā var iekļaut tikai tās pārbaudītās ASKN iestādes.

25 Kevin Marshall Microsoft Īrija, Izglītības daļas vadītājs Šī iniciatīva nodrošina līdzekļus, kā atšķirt dažādus sertifikācijas un apmācību veidus, izmantojot kvalitātes zīmes, kā arī nozares apmācību kursu un sertifikācijas piedāvājumus, kas atbilst Eiropas e-kompetences ietvaram. Izmantojot šo iniciatīvu, Microsoft var attīstīt talantu piesaistes procesu, ieviešot uzskatāmu karjeras ceļu, lai personas varētu sasniegt savu potenciāli. Lai varētu izveidot pārvaldības un vadības struktūras, nepieciešama saskaņota galveno ieinteresēto pušu rīcība un partnerība. Tādējādi tiks veicināta personu interese kļūt par IKT speciālistiem un ekspertiem, kā arī sekmēta viņu pašizglītošanās un karjeras izaugsme atbilstoši nozarē pieprasītajām e-prasmēm un e-vadības prasmēm. Ieguvēji būs arī nozares uzņēmumi, kā arī darbā iekārtošanas aģentūras un personāla atlases uzņēmumi savu personāla atlases un pieņemšanas darbā procesu ietvaros. Eiropas nozares uzņēmumu personāla atlases vai darbinieku paaugstināšanas amatā procesos būtu jāievēro Eiropas e-kompetenču ietvars (e-cf). Aprakstot profesionālas ar IKT saistītās prasmes saistībā ar visā Eiropā saprotamām kompetencēm un līmeņiem, ko, iespējams, varēs sekmēt un izmantot arī starptautiskā līmenī, varēs nodrošināt Eiropas atbalstu valsts un korporatīvajām sistēmām. Diskusijai: daudzpusēji ieinteresēto personu partnerību var veidot, izmantojot divu līmeņu modeli ar pārvaldības līmeni un administratīvo līmeni. Var arī izveidot valsts ieinteresēto personu tīklu. Iespējamie dalībnieki: nozares (e-prasmju pieprasītāji) un IKT apmācības un sertifikācijas uzņēmumi (e-prasmju nodrošinātāji); Eiropas IKT asociācijas (piemēram, CEPIS, DIGITALEUROPE); izglītības un profesionālās izglītības un apmācību pakalpojumu sniedzēji vai neatkarīgas sertifikācijas pārbaudes iestādes; valsts nodarbinātības aģentūras; personāla atlases un darbā iekārtošanas nozares dalībnieki u. c.; akreditētas valsts ieinteresētās puses, kam piešķirta e-prasmju kvalitātes zīme. Lai uzsāktā bezpeļņas organizācijas darbība būtu ilgtspējīga, nepieciešama pietiekama ieņēmumu plūsma. Tālāk ir aprakstīti iespējamie ienākumu avoti. 1. Dalības maksas. 2. e-cf atbilstības pakalpojums vai IKT pakalpojumu sniedzēju e-cf atbilstības rezultātu audits. 3. Valsts partnerības iestādes izsniegtās e-prasmju kvalitātes zīmes ieguvēja maksa. 4. Īpašnieku, valstu valdību, galveno ieinteresēto pušu, Eiropas Komisijas, CEN pakalpojuma projekti. 5. EK finansējums par konkrētu CEN uzdevumu izpildi, piemēram, turpmāka e-cf pilnveide. 6. Nodarbinātības aģentūru, darbā iekārtošanas nozares dalībnieku un lielu korporāciju (iekšējai lietošanai) pašnovērtējuma līdzekļa licencēšanas maksa. 25. lpp.

26 Piedāvātais vispārīgās Eiropas daudzpusēji ieinteresēto personu partnerības modelis ASKN pakalpojumus sniedzējs ASKN = Process (jānosaka) = Klienti/pakalpojuma lietotāji/atbalsta saņēmēji = Pārvaldības un vadības padome, kas nodrošina vispārīgo pakalpojuma piedāvājumu e-cf IKT darbu profili e-cf atbilstība e-prasmju kvalitātes zīme Pašnovērtējuma līdzeklis Tiešsaistes pakalpojums Pieprasījuma un piedāvājuma statistika ASKN klienti/ privātpersonas ASKN klienti/ uzņēmumi Personāla atlases uzņēmumi IKT speciālisti Nodarbinātības aģentūras, darbā iekārtošanas nozares pārstāvji e-cf, e-prasmju KZ + e-prasmju pakalpojumu vadības partnerība, ko uzrauga pārvaldības padome Reklāma un informācijas izplatīšana Iepriekš redzamā shēma ir tikai ieteikums. Shēmā ir attēloti iespējamie galvenie elementi un to savstarpējās saiknes. Šajā modelī Eiropas Komisija varētu nodrošināt atbalstu turpmākai e-cf un saistīto pakalpojumu attīstībai, izmantojot CEN mehānismu gada 24. janvārī rīkotajā Briseles konferencē tika izvirzītas saskaņotas kampaņas pazīmes saistībā ar e-prasmju trūkuma novēršanu. Līdzīgus viedokļus izteica nozares pārstāvji, IKT pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, izglītības sektora pārstāvji, neatkarīgo sertifikācijas un pārbaudes institūciju pārstāvji, valsts nodarbinātības aģentūru pārstāvji un personāla atlases uzņēmumu pārstāvji, kā arī četru saistīto Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātu pārstāvji: Uzņēmējdarbības, Izglītības un kultūras, Nodarbinātības un sociālo lietu un Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju. Bija vienots viedoklis par to, ka, lai sekmētu nodarbinātību Eiropā, nepieciešams izstrādāt e-prasmju kvalitātes zīmes, rīkus un pakalpojumus. Nozares eksperti uzskata, ka, ieviešot kvalitātes zīmes IKT apmācību un sertifikācijas nozarē, tiktu veicināta pašreizējo grūti izprotamo un atšķirīgo pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu pārredzamība. Tiktu veicināta arī IKT speciālistu mobilitāte, kā arī IKT profesijai piesaistīti jauni talanti. Tādā veidā tiktu iespējami ātri atrisināta prasmju trūkuma problēma ja IKT prasmes neatbilst pieprasījumam, steidzami jāpanāk to attīstība. Tiek prognozēts, ka no gada Eiropas Savienībā būs ievērojams prasmju trūkums. Tika secināts, ka vispāratzīta kvalitātes zīme sekmētu ieinteresētību attiecībā uz paredzamajām prasmju atšķirībām. Izmantojot Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) izstrādāto Eiropas e-kompetences ietvaru (e- CF) un tiešsaistes pašnovērtējuma līdzekli, tiktu sniegtas vadlīnijas sarežģītajam IKT sertifikācijas pakalpojumam. Tā rezultātā IKT speciālistiem varētu piedāvāt skaidras karjeras iespējas IKT nozarē un izstrādāt jaunus un kvalitatīvus profilus. Tika sarīkotas ieinteresēto personu diskusijas par tēmu Digitālo darba vietu valdošā koalīcija, kas norisinājās Briselē gada martā. 26. lpp.

27 Atzinības John McGlinchey CompTIA, Eiropa un Tuvo Austrumi, viceprezidents Šo pētījumu pasūtīja Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāts. Pētījuma izstrādes gaitā kontaktpersona bija Savienības pamattehnoloģiju un IKT galvenais administrators André Richier. Projektu nebūtu iespējams izstrādāt bez daudzu ekspertu atbalsta, jo īpaši: Jutta Breyer (Breyer public), Terry Hook (Clock-IT-Skills), Fabianne Ruggier un Daniela Busuttil Dougall (Talent Consulting), Clementina Marinoni (Fondazione Politecnico die Milano), Fiona Fanning (CEPIS), Dudley Dolan (CEN, E-prasmju darba grupas priekšsēdētājs), Frank Mockler (ECDL), Roberto Bellini (AICA) un Andrea Parola (Eiropas e-prasmju asociācija). Esam pateicīgi par Koordinācijas komitejas atbalstu un devumu, jo īpaši: Frits Bussemaker (CIONet), Carsten Johnson (Cisco Networking Academy Program), Milton Goldschmidt (Comp- TIA), Thomas Michel (CERT-IT), George Sharkov (Eiropas programmatūras institūts Centrāleiropa un Austrumeiropa), Martin Sherry (Innovation Value Institute (IVI)) un Peter Weiss (ISS International Business School of Service Management). Izsakām atzinību arī: Gabriella Cattaneo, Marianne Kolding un Rosanna Litonti (IDC Europe) un gada 24. janvārī Briselē notikušās Eiropas konferences Eiropas e-prasmju kvalitātes zīmju ieviešana IKT apmācību un sertifikācijas nozarē ekspertiem un dalībniekiem, jo īpaši lektoriem un darba grupu dalībniekiem: Silvia Leal, Korporatīvo tehnoloģiju daļas direktore, IE Business School, Madride, Geoban un IKT programmu direktore, Wilfried Berlin, AIRBUS IKT izglītības daļas vadītājs, Gert De Laet, Cisco Systems uzņēmuma attīstības daļas vadītājs, Sebastiano Toffaletti, PIN SME ģenerālsekretārs, Prof. Dr. Helmut Krcmar, Minhenes Tehniskā universitāte, John McGlinchey, Europe CompTIA viceprezidents, Ana-Carla Pereira, Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta daļas vadītājs, Jonathan Murray, DIGITALEUROPE direktors, Uzņēmums CompTIA atbalsta Eiropas e-kompetences ietvaru. Mēs atbalstām arī e-prasmju kvalitātes zīmes ieviešanas un tiešsaistes pašnovērtējuma un ieteikumu līdzekļa izstrādes iniciatīvu, jo tas sekmēs vispiemērotāko karjeras ceļu un saistīto IT sertifikātu noteikšanu. Šie līdzekļi ir nepieciešami pārredzamības nodrošināšanai, ASKN tirgus IT nozares ieinteresēto pušu apvienošanai un sekmīgai Eiropas e-kompetences ietvara ieviešanai. Pieņemot darbā IT darbiniekus, darba devēji uzticas sertifikātiem, jo sertificēti darbinieki labāk saprot jaunās un sarežģītās tehnoloģijas un ir produktīvāki, kā arī ievērojami gudrāk risina problēmas. Peter Hagedoorn, Eiropas CIO asociācijas ģenerālsekretārs, Karl-Heinz Hageni, IG Metall, Fiona Fanning, CE- PIS ģenerālsekretāre, Dr. Wolfgang Müller, Vācijas Federālās darba biržas Eiropas pārstāvniecības direktors, Richard Narine, Randstades IT nozares starptautiskais direktors, Wallis Goelen, Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta daļas vadītājs, Martin Ulbrich, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta speciālists politikas jautājumos. Īpašu pateicību vēlamies izteikt vairāk nekā 100 intervētajiem ekspertiem un speciālistiem, kā arī dažādu tiešsaistes aptauju ietvaros aptaujātajiem 220 ekspertiem, kuri mums sniedza vērtīgu informāciju. Izsakām pateicību daudzajiem speciālistiem, kas pauda savu viedokli. 27. lpp.

28 Kontaktinformācija Lai saņemtu papildinformāciju vai šīs brošūras papildu kopijas, lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju. European Commission Enterprise and Industry Directorate-General Unit D4 Key Enabling Technologies and ICT 1040 Brussels, Beļģija Fakss: (32-2) E-pasts: empirica GmbH Oxfordstr Bonn, Vācija E-pasts: Vietne: Izglītojieties kopā ar: