BALSOŠANAS REZULTĀTI

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "BALSOŠANAS REZULTĀTI"

Transkripts

1 BALSOŠANAS REZULTĀTI PIELIKUMS Saīsinājumu un simbolu saraksts + pieņemts - noraidīts zaudējis spēku A atsaukts PS (...,...,...) balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas) EB (...,...,...) elektroniskā balsošana (par, pret, atturas) balsošana pa daļām ats. atsevišķa balsošana groz. grozījums KG kompromisa grozījums AD attiecīgā daļa S svītrojošs grozījums = identiski grozījumi punkts pants pants apsv. apsvērums RP rezolūcijas priekšlikums KRP kopīgs rezolūcijas priekšlikums AIZKL aizklātā balsošana P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 1 PE

2 1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Īrijas pieteikums EGF/2010/019 IE/Construction 41) Ziņojums: Barbara Matera (A7-0375/2011) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu) PS utt. Balsojums PS/EB piezīmes viens balsojums PS + 531, 68, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Īrijas pieteikums EGF/2010/021 IE/Construction 71) Ziņojums: Barbara Matera (A7-0377/2011) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu) PS utt. Balsojums PS/EB piezīmes viens balsojums PS + 534, 73, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Īrijas pieteikums EGF/2010/020 IE/Construction 43) Ziņojums: Barbara Matera (A7-0376/2011) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu) PS utt. Balsojums PS/EB piezīmes viens balsojums PS + 529, 73, Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Austrijas pieteikums EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich) Ziņojums: Barbara Matera (A7-0379/2011) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu) PS utt. Balsojums PS/EB piezīmes viens balsojums PS + 534, 71, 19 P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 2 PE

3 5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Grieķijas pieteikums EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas) Ziņojums: Barbara Matera (A7-0378/2011) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu) PS utt. Balsojums PS/EB piezīmes viens balsojums PS + 538, 74, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs gadā Ziņojums: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011) PS utt. Balsojums PS/EB piezīmes viens balsojums + 7. Eiropas mantojuma zīme ***II Ieteikums otrajam lasījumam: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011) Priekšlikums noraidīt Padomes nostāju 1 EFD PS - 59, 517, 63 Pieprasījumi balsot pēc saraksta EFD: groz Eiropas dzelzceļa vienotā telpa ***I Ziņojums: Debora Serracchiani (A7-0367/2011) P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 3 PE

4 Atbildīgās komitejas iesniegtie grozījumi balsošana kopumā komiteja + Atbildīgās komitejas iesniegtie grozījumi atsevišķa balsošana 2 komiteja 14 komiteja 15 komiteja 16 komiteja 31 komiteja 44 komiteja PS + 480, 139, komiteja 51 komiteja ats./eb + 205, 179, komiteja ats./eb + 193, 178, komiteja 2/PS + 491, 142, komiteja 1/EB + 491, 146, komiteja 97 sākotnējais P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 4 PE

5 2/PS + 585, 62, sākotnējais sākotnējais 126 komiteja PS + 501, 149, pants, GUE/NGL - 2. pants, 2., ievaddaļa 146 GUE/NGL - 2. pants, 2., aiz d) apakšpunkta 134= 135= ECR vairāk nekā 40 deputāti EB + 433, 215, 7 2. pants, 3., b) apakšpunkts 147 GUE/NGL - 3. pants, 6. punkts 148 GUE/NGL - 3. pants, 12. punkts 149 GUE/NGL - 5. pants, virsraksts 150 GUE/NGL - 5. pants, 1., 1. daļa 151 GUE/NGL EB - 101, 553, 2 5. pants, S GUE/NGL - 6. pants, ad komiteja + 6. pants, = 139= PPE S&D, PPE 1/PS - 314, 340, 7 2/PS - 265, 372, 10 3/PS 53ad komiteja P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 5 PE

6 1/PS + 524, 129, 6 2/PS + 460, 183, 7 3/PS + 375, 264, 6 7. pants, 1., 1. daļa 137 PPE EB + 329, 320, pants, GUE/NGL pants, 2., 1. daļa, ievaddaļa 154 GUE/NGL pants, 1., kā arī 2., 1. un 2. daļa 62ad= 162ad= komiteja Verts/ALE pants, 2., 3. daļa 162ad Verts/ALE EB - 170, 461, 6 62ad komiteja EB + 503, 114, GUE/NGL 13. pants, 2., 4. daļa 162ad Verts/ALE GUE/NGL - 62ad komiteja 13. pants, 2., 5. daļa 157S GUE/NGL - 62ad= 162ad= 13. pants, ad= 162ad= komiteja Verts/ALE komiteja Verts/ALE pants 140 S&D, PPE + 74 komiteja 29. pants, 1., aiz 3. daļas 141rev. S&D EB + 413, 191, pants, 3., 2. daļa 158S GUE/NGL - 79ad komiteja + P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 6 PE

7 31. pants, 5., 2. daļa 159S GUE/NGL - 79ad komiteja + 601, 45, pants (pārējās daļas) 79ad komiteja pants, 8., 1. daļa 160S GUE/NGL pants, 8., 3. daļa 161S GUE/NGL - I pielikums, 1. daļa, aiz 10. ievilkuma 163 vairāk nekā 40 deputāti EB - 296, 358, 5 III pielikums, 2. punkts, f) apakšpunkts 164rev. 2 vairāk nekā 40 deputāti - III pielikums, 3. punkts, aiz a) apakšpunkta 165 Verts/ALE + 9. apsv. 142 GUE/NGL apsv. 143 GUE/NGL - Aiz 22. apsv. 138 S&D, PPE apsv. 144 GUE/NGL - balsojums: grozītais priekšlikums PS + 538, 82, 41 balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 526, 80, 36 Pieprasījumi balsot pēc saraksta ALDE: groz. 126 S&D: groz. 53 attiecīgā daļa (6. pants, 4. ) un groz. 136/139 GUE/NGL: groz. 44 un grozītais priekšlikums Pieprasījumi balsot atsevišķi S&D: groz. 51 un 52 Verts/ALE: groz. 44, 47, 51, 52, 54, 90 un 126 GUE/NGL: groz. 2, 14, 15, 16, 31, 51 un 52 Pieprasījumi balsot pa daļām ECR grozījums daļa: viss, izņemot daļa: 9. P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 7 PE

8 GUE/NGL grozījums daļa: viss, izņemot 3.a 2. daļa: 3.a grozījums 62 (13. pants, 2., 4. daļa) 1. daļa: Ja apkalpes iekārtas operators saskaras.. pieder arī apkalpes iekārtas operators. 2. daļa: Tomēr jaunuzbūvētas.. desmit gadus pēc iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas. grozījums daļa: viss, izņemot vārdus Pēc pretendentu pieprasījuma.. pamatojumu regulatīvajai iestādei. 2. daļa: šie vārdi grozījums daļa: viss, izņemot 1. c) apakšpunktu un daļu 2. daļa: 1., c) apakšpunkts 3. daļa: 5., 2. daļa Verts/ALE grozījums daļa: nav atzītas par vainīgām.. darba tiesību aktiem, 2. daļa: to skaitā tādu saistību.. piemērojamas muitas procedūras. ALDE, GUE/NGL grozījums 53 (6. pants, 4. ) 1. daļa: Lai nodrošinātu infrastruktūras.. ko saņem infrastruktūras pārvaldītājs. 2. daļa: Infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumus.. ar citiem dzelzceļa uzņēmumiem. 3. daļa: Šis noteikums neliedz.. infrastruktūras pārvaldītājam. grozījums 136/ daļa: Lai nodrošinātu infrastruktūras.. ko saņem infrastruktūras pārvaldītājs. 2. daļa: Infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumus.. ar citiem dzelzceļa uzņēmumiem. 3. daļa: Šis noteikums neliedz.. infrastruktūras pārvaldītājam. Dažādi Grozījumu 135 ir iesniedzis Artur Zasada un citi. Grozījumu 163 ir iesniedzis Antonio Cancian un citi. Grozījumu 164 ir iesniedzis Carlo Fidanza un citi. 9. Klimata pārmaiņu konference Durbanā Rezolūcijas priekšlikums: B7-0571/2011 Rezolūcijas priekšlikums B7-0571/2011 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ ALE, GUE/NGL) 3. sākotnējais P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 8 PE

9 ECR - 8. sākotnējais 1/PS + 558, 90, 4 2/PS + 313, 297, 9 9. sākotnējais 10. 9S ECR PS - 115, 530, 8 sākotnējais 12. sākotnējais ECR sākotnējais 17. sākotnējais PS + 591, 61, S= 11S= GUE/NGL ECR sākotnējais 22. sākotnējais 1/PS + 621, 27, 8 2/PS + 324, 307, 10 P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 9 PE

10 23. sākotnējais 25. sākotnējais ats./eb + 366, 257, 27 2/PS + 544, 94, sākotnējais 2/EB + 354, 292, sākotnējais 39. sākotnējais PS - 311, 317, 11 ats S GUE/NGL ECR sākotnējais Aiz GUE/NGL - 5 GUE/NGL sākotnējais ats./eb + 329, 318, ECR S GUE/NGL sākotnējais 64. sākotnējais P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 10 PE

11 2/EB + 336, 307, Verts/ALE + A apsv. 6 ECR - sākotnējais D apsv. sākotnējais PS + 555, 85, 1 2/EB + 328, 312, 6 I apsv. sākotnējais J apsv. sākotnējais P apsv. 7 ECR EB - 318, 329, 5 sākotnējais Q apsv. sākotnējais balsojums: rezolūcija (viss ) PS + 532, 76, 43 Pieprasījumi balsot pēc saraksta EFD: A apsv., 8., 16., 22. un 38., groz. 9, kā arī galīgais balsojums Verts/ALE: groz. 9 un galīgais balsojums Pieprasījumi balsot atsevišķi EFD: D un J apsv., kā arī 9., 12. un 21. PPE: 23., 38., 39. un 51. Verts/ALE: Q apsv. P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 11 PE

12 Pieprasījumi balsot pa daļām EFD I apsvērums 1. daļa: tā kā Eiropas valstīm.. labklājību un drošību, 2. daļa: un tā kā virzību.. inovāciju palielināšanu; daļa: mudina ES publiski.. neiestātos pārrāvums; 2. daļa: tāpēc aicina ES.. otro saistību periodu, 3. daļa: un pieņemt konkrētus pasākumus.. šī atšķirība ir jālikvidē; daļa: viss, izņemot vārdus vērienīgu, ar tālejošiem mērķiem un un arī turpmāk saglabātu vienotu nostāju šajā jautājumā 2. daļa: vērienīgu un ar tālejošiem mērķiem 3. daļa: un arī turpmāk saglabātu vienotu nostāju šajā jautājumā daļa: viss, izņemot vārdus (tostarp atzīts, ka,.. zinātniskajām atziņām) 2. daļa: (tostarp atzīts, ka.. zinātniskajām atziņām) daļa: viss, izņemot vārdus arī turpmāk šajā jomā par prioritārām uzskatīt Āfrikas valstis, kā arī 2. daļa: šie vārdi PPE D apsvērums 1. daļa: tā kā Komisijas ceļvedī.. zemāku par 2 C, tajā pašā laikā 2. daļa: secinot, ka 80 %.. Eiropas Savienības iekšienē; P apsvērums 1. daļa: tā kā ar ES atbalstu.. nabadzības mazināšana, 2. daļa: un šo atbalstu nedrīkst.. uzņēmumu subsidēšanai; daļa: atzinīgi vērtē.. nepārsniegtu 2 C; 2. daļa: ņem vērā secinājumu.. lineāra samazināšana; daļa: viss, izņemot vārdus proti, pārsniegt 20 % samazinājumu, 2. daļa: šie vārdi daļa: norāda, ka būtiska nozīme.. posmos un aspektos; 2. daļa: aicina ES.. ir vismaz 40 %; daļa: prasa Durbanas konferencē.. ieviest finanšu darījumu nodokli 2. daļa: un nodokļa ienākumus.. UNFCCC noteiktajiem mērķiem; daļa: mudina ieviest.. nodošanas aspektus, 2. daļa: īpaši pievēršoties.. komercaspektu (TRIPS) elastīgās iespējas; P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 12 PE

13 Verts/ALE daļa: viss, izņemot vārdus kā arī intelektuālā īpašuma tiesību nodrošināšanu, 2. daļa: šie vārdi 10. Pārskatatbildības ziņojums par attīstības finansējumu Rezolūcijas priekšlikums: B7-0574/2011 Rezolūcijas priekšlikums B7-0574/2011 DEVE komiteja 3. sākotnējais 8. sākotnējais 12. sākotnējais balsojums: rezolūcija (viss ) + Pieprasījumi balsot pa daļām PPE daļa: atkārtoti pauž nopietnas bažas.. vietējo nodrošinātību ar pārtiku; 2. daļa: prasa Komisijai.. zemes un ūdens izmantošanas; ECR daļa: viss, izņemot vārdu saistošus 2. daļa: šis vārds daļa: viss, izņemot vārdus piemēram, nodokli par finanšu pārskaitījumiem, 2. daļa: šie vārdi P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 13 PE

14 11. Eiropas kino digitālajā laikmetā Ziņojums: Piotr Borys (A7-0366/2011) 9. sākotnējais 13. sākotnējais 17. sākotnējais 19. sākotnējais 21. sākotnējais 35. sākotnējais 36. sākotnējais 69. sākotnējais P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 14 PE

15 92. sākotnējais 93. sākotnējais 119. sākotnējais 123. sākotnējais 125. sākotnējais PS + 553, 72, 5 balsojums: rezolūcija (viss ) PS + 506, 27, 46 Pieprasījumi balsot pēc saraksta ECR: 92. EFD: galīgais balsojums Pieprasījumi balsot atsevišķi ALDE: 93. un 123. ECR: 13., 19., 35., 36., 93., 119., 123. un 125. Pieprasījumi balsot pa daļām ECR daļa: norāda, ka.. pastāvīgi pieaug, 2. daļa: bet kinoteātros.. pakāpeniski jāpalielina; daļa: ar bažām norāda.. digitālajām tehnoloģijām, ir augstas 2. daļa: un ir jākonkurē.. ASV ražotas filmas; daļa: viss, izņemot vārdus neatbilstoša finansējuma dēļ 2. daļa: šie vārdi daļa: viss, izņemot vārdus palielināt finansējumu, 2. daļa: šie vārdi P7_PV(2011)11-16(VOT)_LV.doc 15 PE