Pielikums Nr. 2. DEKLARĀCIJA par e-pasta adreses, uz kuru rēķini tiek nosūtīti elektroniskā formā, mainīšanu NMR kods:.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pielikums Nr. 2. DEKLARĀCIJA par e-pasta adreses, uz kuru rēķini tiek nosūtīti elektroniskā formā, mainīšanu NMR kods:."

Transkripts

1 Pielikums Nr. 2 DEKLARĀCIJA par e-pasta adreses, uz kuru rēķini tiek nosūtīti elektroniskā formā, mainīšanu Informācija par Klientu Vārds un uzvārds / Uzņēmuma nosaukums... Adrese (iela, mājas un telpas numurs, pasta indekss, pilsēta).... NMR kods:. Klienta numurs Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. sistēmā:. Lūdzu, nomainiet pašreizējo e-pasta adresi, uz kuru Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. nosūta man rēķinus PDF formātā ar saiti rēķinu elektroniskā veidā lejupielādēšanai, uz šo adresi: (jauna e-pasta adrese) Es apzinos, ka elektronisko rēķinu nosūtīšana uz pašreizējo e-pasta adresi tiks deaktivizēta. Pilsēta, datums paraksts.. Personas, kas sniedz paziņojumu, skaidrs

2 TME Sp. z o.o. elektronisku faktūrrēķinu izmantošanas Noteikumi 1. DEFINĪCIJAS TME - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o., ar juridisko adresi: ul. Ustronna 41, Łódź, reģistrēta Rajona Tiesas Lodza-Centrs [Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia] Lodzā Valsts tiesas reģistrā, ar numuru KRS: , NMR kods: , reģistrācijas numurs REGON: , pamatkapitāls: PLN; TME elektronisko rēķinu izmantošana - e-rēķinu izrakstīšana, paziņošana par izsniegšanu un piešķiršana TME klientiem saskaņā ar Polijā spēkā esošiem likumiem tādā veidā, kas garantē to izcelsmes autentiskumu, satura integritāti un lasāmību; e-rēķins - PVN pārdošanas rēķins, PVN korekcijas rēķins, avansa PVN rēķins, kā arī avansa PVN korekcijas rēķins elektroniska dokumenta formā (PDF formātā), kas atbilst prasībām, noteiktām gada 11. marta likumā par preču un pakalpojumi nodokli (vienots teksts: likumdošanas vēstnesis Dz. U., g., poz ar grozījumiem); Klients - uzņēmums, kas veic komerciālu sadarbību ar TME; E-pasta adrese - Klienta norādītais e-pasta konts Deklarācijā par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu, Deklarācijā par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanas piekrišanas atsaukšanu vai Deklarācijā par e-pasta adreses, uz kuru rēķini tiek nosūtīti elektroniskā formā, mainīšanu; Kontrolei pilnvarotas vienības - valsts iestādes, kas pilnvarotas saskaņā ar obligātajiem spēkā esošiem tiesību aktiem pieprasīt TME vai Klientu sniegt datus un informāciju, nepieciešamu, lai veiktu likumos noteiktu procedūru attiecīgajā kārtībā, jo īpaši procedūru, paredzētu gada 29. augusta likuma "Nodokļu kodekss" noteikumos (vienots teksts: likumdošanas vēstnesis Dz. U., g., Nr. 8, poz. 60, ar grozījumiem); Patērētājs - fiziska persona, kas veic juridisku darījumu ar TME un nav tieši saistīta ar tā uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību. 2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 1. Šie noteikumi izklāsta TME e-rēķinu izdošanas un piešķiršanas Klientiem noteikumus. 2. Nosacījums, lai Klients izmantotu iespēju saņemt TME izrakstītu un piešķirtu e-rēķinu, ir prasību, aprakstītu sekojošos punktos a-f, kopīga ievērošana: a) piekļuve datoram ar interneta savienojumu; b) iepazīšanās ar šiem Noteikumiem, kas pieejami tīmekļa vietnē sadaļā "Jūsu konts" "E-rēķini" vai "Palīdzība" - "Mans konts" "E-rēķini" un noteikumu pieņemšana un ievērošana; c) programmatūras instalēšana, kas ļauj skatīt PDF failus; d) Deklarācijas par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu sniegšana; e) norādīšana d) apakšpunktā minētajā paziņojumā e-pasta adresi, uz kuru jānosūta paziņojumi par e-rēķina izsniegšanu un koplietošanu; f) e-rēķina aktivizēšana, izmantojot saiti, kas saņemta uz e-pasta adresi. 3. Deklarācijas par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu, Deklarācijas par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanas piekrišanas atsaukšanu vai Deklarācijas par e-pasta adreses, uz kuru rēķini tiek nosūtīti elektroniskā formā, mainīšanu paraugi tiek pievienoti šiem Noteikumiem. Noteikumi kopā ar deklarāciju paraugiem ir pieejami tīmekļa vietnes sadaļās "Palīdzība" "Mans konts" "E-rēķini".

3 4. Klients sniedz deklarāciju par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu elektroniskā formā vienā no šīm formām: a) akceptējot paziņojuma saturu, sniedzot pasūtījumu internēta vietnē un aizpildot e-pasta adreses rubriku, paredzētu Klienta e-rēķinu saņemšanai; b) definējot e-pasta adresi internēta vietnē sadaļā "Jūsu konts" e-rēķini, paredzētu Klienta e-rēķinu saņemšanai (opcija ir pieejama Klientiem, kuriem ir aktīvs konts vietnē c) aizpildot un parakstot deklarāciju par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu un to nododot TME: o personīgi vai pa pastu uz šādu adresi: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o., ul. Rozalii 1, Łódź; o pa faksu uz numuru: ; o skenētā veidā uz adresi: 5. Deklarācija par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu, Deklarācija par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanas piekrišanas atsaukšanu un Deklarācija par e-pasta adreses, uz kuru rēķini tiek nosūtīti elektroniskā formā, mainīšanu jābūt parakstīta saskaņā ar Klientu pārstāvības principiem. Attiecībā uz juridiskām personām un organizācijas vienībām bez juridiskas personas statusa, kurām likums piešķir rīcībspēju - saskaņā ar principiem, kas norādīti attiecīgajā reģistrā, vai izmantojot pilnvaroto pārstāvju. 3. ELEKTRONISKU RĒĶINU UN DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS NOTEIKUMI 1. Pēc e-rēķina noformēšanas TME nosūtīs e-rēķinu PDF formātā uz Klienta e-pasta adresi, garantējot rēķina izcelsmes autentiskumu, satura integritāti un salasāmību. 2. TME arī pievienos ziņojumam ar e-rēķina unikālu saiti, kas ļauj lejupielādēt e-rēķinu PDF formātā no vietnes izmantojot šifrētu savienojumu. Šī saite paliks aktīva (ļaus lejupielādēt rēķinu) 24 stundas pēc tās pirmās lietošanas. 3. Klienti, kuriem ir aktīvs konts vietnē var lejupielādēt e-rēķinus pēc autentificēšanas savā kontā. 4. Visi maksājuma termiņi tiks skaitīti no datuma, kas norādīts e-rēķinā. 5. e-rēķina nodošana klientam notiek brīdī, kad klientam tiek nosūtīts ziņojums, kas satur e- rēķinu PDF formātā. Iespēja lejupielādēt rēķinu, izmantojot 2. punktā minēto saiti, un tieši tīmekļa vietnē saskaņā ar 3. punktu, ir tikai papildinājums, un tam nav ietekmes uz e-rēķina piegādes datumu. 6. Klienta iesniegtā Deklarācija par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu neatņem TME tiesības izrakstīt un nosūtīt rēķinus papīra formā, īpaši gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama e-rēķina noformēšana. 7. Arī pēc e-rēķina dublikāta izsniegšanas pieprasījuma dokuments tiks izsniegts papīra formā. 8. TME sāk noformēt e-rēķinu ne agrāk kā pēc tam, kad tiks reģistrēta Deklarācija par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu, un tos izsniedz un nosūta ne ilgāk kā līdz deklarācijas atcelšanas reģistrācijas datumam. 4. E-PASTA ADRESES MAINĪŠANA UN ATCELŠANA 1. E-pasta adreses, uz kuru tiek nosūtīti rēķini elektroniskā formā, mainīšana notiek vienā no šīm formām: a) norādot jaunu e-pasta adresi sadaļā "Jūsu konts" > "e-rēķins" internēta vietnē (opcija ir pieejama Klientiem ar aktīvu kontu vietnē b) aizpildot un parakstot Deklarāciju par e-pasta adreses, uz kuru rēķini tiek nosūtīti elektroniskā formā, mainīšanu, saskaņā ar paraugu, kas ir Noteikumu Pielikums Nr. 2, un to nodošana TME, izmantojot vienu no metodēm, kas norādītas Noteikumu daļas c. punktā.

4 2. Ja TME netiek paziņots par e-pasta adreses mainīšanu, e-rēķins tiek uzskatīts par faktiski piegādātu uz iepriekšējo adresi, kuru Klients ir norādījis Deklarācijā par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu. Šis noteikums neattiecas uz patērētājiem. 3. Klients var atteikties no e-rēķinu saņemšanas, iesniedzot Deklarāciju par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanas piekrišanas atsaukšanu vienā no šīm formām: a) klikšķinot rubriku "E-rēķinu pakalpojumu aktivizācijas atsaukšana" sadaļā "Jūsu konts" > "e-rēķini" internēta vietnē (opcija ir pieejama Klientiem ar aktīvu kontu vietnē b) aizpildot un parakstot Deklarāciju par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanas piekrišanas atsaukšanu, saskaņā ar paraugu, kas ir Noteikumu Pielikums Nr. 3, un to nodošana TME, izmantojot vienu no metodēm, kas norādītas Noteikumu daļas c. punktā. 4. TME pārtrauc e-rēķinu noformēšanu no dienas, kad tiek reģistrēta Deklarācija par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanas piekrišanas atsaukšanu, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no nākamās dienas pēc dienas, kad tā saņēmusi šo paziņojumu. 5. Lai atkārtoti aktivizētu e-rēķinu saņemšanas iespēju, Klientam ir atkārtoti jāiesniedz Deklarācija par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu. 5. E-RĒĶINU/E-DOKUMENTU NODOŠANA 1. Lai nodrošinātu e-rēķinu izrakstīšanas un piešķiršanas drošību un ļautu Subjektiem, ar pārbaudes pilnvaru kontrolēt gan TME, gan Klientu, katram savā darbības jomā ir pienākums glabāt e-rēķinus likumā noteiktajā laika posmā. 2. TME piešķir Klientam e-rēķinus 6 gadu laikā no tā gada beigām, kurā tika izrakstīts e-rēķins. 3. Klientiem, kuriem ir aktīvs konts vietnē TME tīmekļa vietnē sniedz e-rēķinus tādā veidā, kas Klientam ļauj jo īpaši: a) spēja paskatīt dokumenta saturu lasāmā formā (grafiskais noformējums PDF formātā); b) spēja ģenerēt dokumenta izdruku; c) spēja lejupielādēt dokumentu (saglabāt vietējā datu nesējā PDF formātā). 4. TME reģistrē katru faila lejupielādi no internēta vietnes. 6. REKLAMĀCIJAS 1. Reklamācijas par elektronisko rēķinu izmantošanas sistēmas darbību TME jāiesniedz uz e- pasta adresi Reklamācija jāietver: a) norāde par subjektu, kas iesniedz sūdzību; b) notikuma apraksts, rīcība, par kuru ir sniegta reklamācija. 2. Reklamācijas tiks izskatītas nekavējoties, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā. Atbilde uz reklamāciju tiks sūtīta uz e-pasta adresi, no kura tika saņemta reklamācija. 7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 1. Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., ar juridisko adresi Lodzā, adrese: ul. Ustronna 41, ir Klientu personas datu, kas tiek nodoti saistībā ar elektronisko rēķinu palaišanu un izmantošanu TME, pārzinis. Personas datu aizsardzības jautājumos jūs varat kontaktēties ar Datu aizsardzības inspektoru, e-pasta adrese vai rakstot vēstuli uz TME juridisko adresi. 2. Klienta personas datu (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese) nodošana ir brīvprātīga, taču šo datu nesniegšana liedz izmantot elektroniskos rēķinus TME. 3. Klientu personas datu apstrāde tiek veikta vienīgi tam mērķim un tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izmantotu elektroniskos rēķinus TME, un tiek veikta saskaņā ar informāciju

5 par personas datu apstrādes metodēm TME, kas pieejama vietnē "Privātuma politika". 4. Klientu personas dati tiek apstrādāti ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, noteikumus (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā: VDAR - pamatojoties uz Klienta piekrišanu. Šo piekrišanu Klients izsaka, iesniedzot Deklarāciju par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu, izmantojot vienu no metodēm, kas norādītas Noteikumu daļā, vai atjauninot savus personas datus saskaņā ar Noteikumu daļu. 5. TME piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nodošanu nepilnvarotām personām, nelikumīgo apstrādi, pazaudēšanu, sabojāšanu vai iznīcināšanu. 6. Sistēmā savāktus personas datus var arī nodot attiecīgajām valsts iestādēm pēc pieprasījuma, ievērojot attiecīgos tiesību aktus. 7. Klientiem ir tiesības piekļūt savu datu saturam, kas ir kļuvis pieejams saistībā ar elektronisko rēķinu izmantošanu TME, tiesības labot, dzēst, ierobežot apstrādi, pārsūtīt, tiesības iebilst pret personas datu turpmāku apstrādi un tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, neietekmējot tās apstrādes, kas tika veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas, likumību (ar noteikumu, ka apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu). 8. Klientiem ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja Priekšsēdētājam, ja viņi uzskata, ka viņu personas datu apstrāde pārkāpj personas datu aizsardzības noteikumus. 9. TME izmantos Klientu personas datu, kas tiek nodoti saistībā ar elektronisko rēķinu palaišanu un izmantošanu TME: a) pienākumu izpildes laikā, piem., rēķina izrakstīšana (likumīgs pamats: VDAR 6. panta 1.c daļa); b) laikā, kad TME ir pienākums glabāt datus saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, piem., nodokļa noteikumiem (likumīgs pamats: VDAR 6. panta 1.c daļa); c) laikā, kad TME var ciest no saistību neizpildes tiesiskām sēkām, piem., saņemt finansiālu sodu no valsts iestādēm (likumīgs pamats: VDAR 6. panta 1.f daļa). 8. GALA NOTEIKUMI 1. Klientam ir jāsaglabā e-pasta adrese TME elektronisko rēķinu lietošanas laikā tādā stāvoklī, kas ļauj saņemt ziņojumus no TME serveriem. 2. TME neatbild par zaudējumiem, kas radušies, Klientam neievērojot šos Noteikumus, jo īpaši nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies kļūdu dēļ Deklarācijā par elektroniskā formā izrakstītu un piešķirtu rēķinu pieņemšanu. Šis noteikums neattiecas uz patērētājiem. 3. TME var grozīt šos Noteikumus un apturēt vai pārtraukt TME elektronisko rēķinu izmantošanu svarīga iemesla dēļ, jo īpaši, ja tiek mainīti piemērojamie tiesību akti. Noteikumu grozījumi un TME elektronisko rēķinu pakalpojuma apturēšana vai pārtraukšana nedrīkst pārkāpt Klientu iegūtās tiesības. Visas izmaiņas tiks publicētas tīmekļa vietnē 4. Visus ar šiem Noteikumiem saistītos strīdus izskatīs tiesa, kuras kompetencē ir TME juridiskā adrese. Šis noteikums neattiecas uz patērētājiem. 5. Noteikumi un to grozījumi stājas spēkā dienā, kad tos publicē tīmekļa vietnē Šis noteikums neattiecas uz patērētājiem.