No Auces novada attīstības programmas gadam

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "No Auces novada attīstības programmas gadam"

Transkripts

1

2 Vidēja termiņa prioritāte - Attīstīti un pieejami izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālie pakalpojumi. Uzdevumi: Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstību; Veicināt pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu; Attīstīt un pilnveidot izglītības iestāžu mācību programmas; Attīstīt un pilnveidot mūžizglītības pieejamību. No Auces novada attīstības programmas gadam

3 Pašvaldības iestāžu darbinieki, t.sk. pedagogi. Novadā valsts pārvaldē ir novadā lielākais nodarbināto skaits Nodarbinātie Uzņēmēji un pašnodarbinātie Bezdarbnieki Lauksaimnieki Vecāki, jaunieši Invalīdi Pensijas vecuma cilvēki

4 Izveidots Dobeles PIUAC projekta rezultātā, 2 gadus darbojāmies Auces Bērnu un jauniešu centra telpās Atklāšana

5

6

7 2002./03 gads 2012./13.gads Auce Auce Bēne Telpu platība 35 m m 2 71 m 2 Mācību kabinetu skaits Datoru skaits Projektori Biroja tehnikas vienības Interaktīvā tāfele Kursu dalībnieku skaits No tiem Bēnē 35 Darbinieku skaits ( Štata/āršta ) 2/3 4/9 1

8 2012. gada vasarā tika veikts telpu remonts 5050 Ls vērtībā. No gadam tika iegādāta jauna datortehnika 8283 Ls vērtībā, t.sk. interaktīvā tāfele un datorprogrammas 1516 Ls vērtībā.

9 E. Bikšes kursi Auces novada pedagogiem gadā

10 LVL 70000,00 Pārējie pakalpojumi 60000, , ,00 Ieņēmumi par kursiem un semināriem 30000, , ,00 0,00 Piesaistītie līdzekļi( no projektiem un NVA iepirkumiem) Pašvaldības finansējums

11 Cilvēku skaits Pārējie kursi un semināri, projekti Valodu apmācību programmas Datrorzinību programmas Kopā datorzinības mācījušies 781, Valodas- 455

12 Cilvēku skaits Līdz gadam Auces PIIC mācījušies vairāk kā 600 bezdarbnieki Uz bezdarba līmenis Auces novadā 11,2%, valstī 8%, kopējais skaits Auces novadā 496 Bezdarbnieku izglītības līmeņa raksturojums Auces novadā uz līdz 24

13

14

15 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas Uz ar IZM saskaņotas 7 digitālo prasmju programmas: Interneta iespējas mūsdienīgam mācību procesam (ievadkurss un padziļināta apguve), katra 36 stundas Interneta resursi izglītībā, 12 stundas Interneta sadarbības rīki mācību procesam, 12 stundas Digitālā satura veidošana un publicēšana internetā, 12 stundas Digitālo foto un attēlu apstrāde, prezentācija (ievadkurss un padziļināta apguve), katra 36 stundas

16 Inovatīvas programmas - Auces datorzinību pedagogu Eiropas līmeņa kvalifikācijas rezultāts un apliecinājums; Programmu īstenojam «Virtuālajā klasē» un dažādās Latvijas skolās; Uz digitālās prasmes apguvuši 178 pedagogi no visas Latvijas.

17 2013. gada februāris

18 Programma - Svētkiem, pasākumiem un ikdienai atbilstoša telpu noformēšana 12 stundas; programmu vada Raimonda Kārkliņa Šo programmu apguvuši 40 novada pirmsskolas un skolas pedagogi un citi interesenti.

19

20

21 Kopējais kursantu skaits Pilsoniskās prasmes Darba aizardzība un 20 ugunsdrošība 4% 8 2% Stila veidošana un meikapa pamati 14 3% Projektu vadība Ģimene un 15 bērnu 3% audzināšana 50 Lietišķā etiķete 10% 20 4% Lietvedība 20 4% Uzņēmējdarbība, 60 Psiholoģija 13% 70 15% Zīda apgleznošana 97 Floristika 20% 75 16% Dārza dizains un ainavu veidošana 29 6%

22

23

24

25

26

27

28 Sadarbība ar LPIA integrācijas projekts 20 jauniešiem un motivācijas projekts 20 sociālā riska vecākiem; Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstīts projekts 30 vecākiem - Ls 1998,00 Sadarbībā ar Dobeles PIUAC sociālās rehabilitācijas programma 10 Auces invalīdiem; Biznesa kursi 30 pašnodarbinātajiem un mazajiem uzņēmējiem sadarbībā ZPR, Dobeles PIUAC un DeaBaltika. Starptautiska pieredze Eiropas Mūžizglītības programmas GRUDTVIG partnerības 2 gadu projektā «epedagoģija pieaugušo izglītībā» 5 Auces PIIC štata un āršta darbinieki, EURO

29

30

31

32 Kiprā gadā Partneru tikšanās «Grundtvig» projektā Turcijā 2008.g

33

34 Dokumentu nosūtīšanu pa faksu; Dokumentu izdruka, kopēšana; Skenēšana, laminēšana; Dokumentu iesiešana ar spirāli; Atskaišu un deklarāciju nosūtīšana EDS; Ar IT saistīti pakalpojumi iedzīvotājiem; Telpu noma Bezmaksas sabiedriskais interneta pieejas punkts Bēnē; Bezmaksas pakalpojumi Auces pašvaldības iestādēm, Auces invalīdu un bērnu invalīdu biedrībām

35 Auces PIIC vadītāja Anita Segliņa un PIIC kolektīvs