RĪKOJUMS. Rīgā Nr. SCP-1.13./

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RĪKOJUMS. Rīgā Nr. SCP-1.13./"

Transkripts

1 RĪKOJUMS Rīgā Nr. SCP-1.13./ Par pieļaujamo vilcienu kustības ātrumu stacijas ceļos un pievedceļos Pamatojoties uz gada 20. aprīļa rīkojuma Nr.D-1.14/ Par vilcienu kustības ātruma noteikšanu 16. punktu: 1. Noteikt vilcienu un ritošā sastāva pieļaujamos kustības ātrumus pa staciju ceļiem (izņemot galvenos un pieņemšanas-nosūtīšanas) uz VAS Latvijas dzelzceļš pārvaldījumā esošiem pievedceļiem - pielikumā uz 28 lpp.; 2. Ātrumi vilces līdzekļiem noteikti atbilstoši gada 20. aprīļa rīkojuma Nr.D-1.14/ Par vilcienu kustības ātruma noteikšanu 4. pielikumam; 3. Noteikt, ka rīkojums stājas spēkā ar ; 4. Ar rīkojuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem šādus rīkojumus: rīkojums Nr.CD-1.1./ Par pieļaujamo vilcienu kustības ātrumu Ceļu distances Kurzemes reģiona Ventspils, Liepājas, Jelgavas nodaļas stacijas ceļos un pievedceļos; rīkojums Nr.CD-1.1./ Par pieļaujamo vilcienu kustības ātrumu Ceļu distances Rīgas reģiona stacijas ceļos un pievedceļos, izņemot pieņemšanas-nosūtīšanas; rīkojums Nr.CD-1.1./ Par pieļaujamo vilcienu kustības ātrumu Ceļu distances Kurzemes reģiona Ventspils, Liepājas, Jelgavas nodaļas stacijas ceļos un pievedceļos;. Sliežu ceļu pārvaldes Tehniskajai daļai par rīkojuma spēkā stāšanos un iesaistīto darbinieku iepazīstināšanu ar šī rīkojuma prasībām, nosūtot pavadvēstuli, informēt Valsts Dzelzceļa tehnisko inspekciju, SIA LDZ CARGO, AS LatRailNet, SIA LDZ Ritošā sastāva serviss ; SIA LDz Infrastruktūra, AS Pasažieru vilciens ; AS BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS un AS BALTIJAS EKSPRESIS; 6. VAS Latvijas dzelzceļš vilces līdzekļus ekspluatējošo struktūrvienību vadītājiem nodrošināt vilces līdzekļu mašīnistu un mašīnistu palīgu, mašīnistu-instruktoru, ceļu meistaru un brigadieru, konduktoru brigāžu darbinieku pa to apkalpošanas iecirkņiem un pārējo iesaistīto darbinieku iepazīstināšanu ar šī rīkojuma prasībām 7. Rīkojuma izpildes kontroli veikt Sliežu ceļu pārvaldes Ekspluatācijas daļu vadītājiem. Sliežu ceļu pārvaldes vadītājs V.Makedons Nosūtīts: Artjoms Šapotņiks, Vecākais dzelzceļa būvinženieris (Rīga) Elektrotehniskā pārvalde Sliežu ceļu pārvalde Tehniskā inspekcija

2 Tehniskās vadības direkcija Vagonu apkopes distance Vilcienu kustības pārvalde Rīkojums parakstīts elektroniski VAS "Latvijas dzelzceļš" dokumentu pārvaldības sistēmā Artjoms Šapotņiks ,

3 Pielikums rīkojumam Nr.SCP-1.13./ Rīgas ekspluatācijas daļa Rīga-Krustpils Rīga-Valga Rīga-Jelgava 1 18,19,20 dienesta vagonu stāvēšanai Rīga pasažieru 2 13,17 aizsargstrupceļi Galvenais parks 3 14,,16, 21, vagonu stāvēšanai 4 V1 braucamais 40 Rīga pasažieru V2,V3,V4 vagonu tehniskās apskates ceļi 2 6 Tehniskais parks A V braucamais 2 7 V6,V7 elektrovilcienu stāvēšanas 8 1, 3 braucamie 2 9 4,, 6, 7, 8, 9, vagonu stāvēšanas 11, 12, 13, 16 stāvēšanas - ekipēšanas 11 Rīga pasažieru 14 izlikšanas un stāvēšanas 12 Tehniskais parks C, 17 braucamie izvilkšanas 14 4, 46, 47 pievedceļi ( "L-Ekspresis") 1,9,1 savienotājceļi izvilkšanas 23, 24, 2, 26, 27, 17 Rīga pasažieru savienotājceļi 28,29,30 Tehniskais parks E mazgāšanas pievedceļš( "L-Ekspresis") Rīga-Jelgava Torņakalns-Tukums 20 11T, 20T iekraušanas 21 12T stāvēšanas 22 14T vagonu stāvēšanas / pievedceļš LDZ 23 T, 17T, 18T vagonu stāvāšanas/pievedceļu LDZ muzeja daļas Rīgas pasažieru 24 16T, 19T vagonu stāvēšanas Torņakalna parks un 2 22T nosūtīšanas Torņakalna stacija 26 23T izvilkšanas 27 24T aizsargstrupceļš 28 2, 26, 27, 28, 29, 30 CPE-9 bāze pievedceļi 29 1 savienotājceļš - no pārm.nr.2 līdz LDz robežai blokpostenis 8.km 30 4 aizsargstrupceļš Torņakalns-Tukums 33 8 aizsargstrupceļš savienotājceļš 3 Zasulauks 12 strupceļš 36 16,17,18,19,20 pievedceļi EP(kontakttikla raj.) ceļa daļa līdz AS "VRC Zasulauks" robežai 38 4 aizsargstrupceļš Dubulti 39 elektrovilcienu stāvēšanas 2 1

4 40 iekraušanas - izkraušanas 41 6 izvilkšanas Sloka 42 8 aizsargstrupceļš 43 9 savienotājceļš 44 elektrovilcienu stāvēšanas 4 Sloka 9a, 12 pievedceļi EP (ERK-4) 46 7,11,13,14 pievedceļi-ceļu daļas līdz LDz robežām Rīga-Jelgava 47 1 iekraušanas - izkraušanas, nosūtīšanas , 11 aizsargstrupceļš 49 8, 9 nosūtīšanas 2 0 savienotājceļš 2 1 0, 2 pievedceļi EP 2 Olaine 7a, 7b, 7c, 8, 1, 2, 3, Pievedceļi aiz 3.pārmiju pārvedas SIA "Pirmas" 9 (Olaines naftas baze) 3 12 pievedceļš aiz 27.pārmiju pārvedas, bij. AS "Olaines kudra" 4 2a, pārmiju pāreja 1-2 pievedceļi-ceļu daļas LDz robežām Zasulauks-Bolderāja 4 apdzīšanas 2 6 savienotājceļš (no pārm.nr.7) 7 Lāčupe 11,12 pievedceļi SIA "DTM Termināls" 8 13 savienotājceļš (no pārm.nr.) 9 14 pievedceļš-ceļu daļa no pārm.nr ,7, pievedceļi-ceļu daļas līdz LDz robežām 61 Iļguciema parks 62 4 vagonu stāvēšanai 63 4 izlikšanas 64 1a savienotājceļš (no pārm.nr.4) 2 Bolderāja 6 21 pievedceļš-no pārm.nr. līdz LDz robežai 66 17, 19 izvilkšanas 2 67 Bolderāja 2 23 izvilkšanas , 14, 16 izvilkšanas 2 Krievu sala 69 1, 2, 201, 202 iekraušanas - izkraušanas 2 Rīga - Lugaži - valsts robeža Zemitāni-Skulte šķirošanas - nosūtīšanas savienotājceļš a vagonu stāvēšanas 2 73 Zemitāni šķirošanas- nosūtīšanas 74 16, 17 vagonu stāvēšanas 7 20, 21 šķirošanas , 23, 2, 33 savienotājceļi 77 17,1a,300 aizsargstrupceļi 78 18,19,3,301 savienotājceļi 3.km ceļa postenis ,303 gaitas savienotājceļš 2 2

5 Čiekurkalna ekspluatācijas daļa Rīga - Lugaži - Valsts robeža 81 6 iekraušanas -izkraušanas , 13,, 17 šķirošanas-nosūtīšanas pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai aizsargstrupceļš 8 19 šķirošanas izvilkšanas pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai a, 70b pievedceļi - ceļu daļa līdz LDZ robežai pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai 2 Čiekurkalns iekraušanas-nosūtīšanas pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai 92 73a pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai slēgts 93 16, 18, 27, 28, 29, 30 pievedceļi CPE-2 bāze 94 23, 24, 2 pievedceļi - ceļu daļas līdz LDZ robežām 9 22 pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai slēgts pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai slēgts 98 Jugla 6 iekraušanas-izkraušanas 99 6 savienotājceļš 0 7 iekraušanas-izkraušanas 2 Garkalne 1 8 savienotājceļš slēgts 2 9 iekraušanas-izkraušanas 2 3 Krievupe 9 izvilkšanas 2 4 izvilkšanas 2 7 pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai slēgts Vangaži 6 2, 3, 4, 6 pievedceļi- ceļu daļas līdz LDZ robežām 7 1 pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai slēgts 8 6 iekraušanas-izkraušanas 2 9 8, 9 aizsargstrupceļi 1 Inčukalns savienotājceļš izvilkšanas savienotājceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai iekonservēts 113 iekraušanas-izkraušanas pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai Līgatne 1 11 pievedceļš - ceļu daļa līdz LDZ robežai slēgts izvilkšanas aizsargstrupceļš Ieriķi izvilkšanas iekraušanas-izkraušanas iekraušanas-izkraušanas savienotājceļš (strupceļš) līdz pagaidu atb 122 Cēsis izvilkšanas aizsargstrupceļš iekonservēts savienotājceļš iekonservēts savienotājceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai 2 3

6 126 Jāņamuiža 3 aizsargstrupceļš vagonu stāvēšanas paaugstinātais izvilkšanas strupceļš 130 Valmiera aizsargstrupceļš , 13 iekraušanas-izkraušanas savienotājceļš pievedceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai 134, 17, 21 savienotājceļi iekraušanas-izkraušanas 136 Valmiera 20 iekraušanas-izkraušanas pievedceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai pievedceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai iekonservēts Zemitāni-Skulte izlikšanas - vagonu stāvēšānas 140 Sarkandaugava 8 izvilkšanas strupceļš pievedceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai pievedceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai 143 savienotājceļš 144 b pievedceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai 14 a ekipešanas pievedceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai 147 Mangaļi 12, 18, 23 vagonu stāvēšanas šķirošanas , 31 pievedceļi-ceļu daļas līdz LDZ robežām 0 19, 20 savienotājceļi 1 12 vagonu stāvēšanas izvilkšanas izlikšanas-vagonu stāvēšanas 4 Ziemeļblāzma 9, aizsargstrupceļi 11 savienotājceļš-ceļu daļa līdz LDZ robežai 6 7 savienotājceļš 7 Vecāķi 7a, 9 pievedceļi EP (EPK-2) 8 8 aizsargstrupceļš 9 Carnikava 4 aizsargstrupceļš savienotājceļš Skulte 161 strupceļš 2 Šķirotavas ekspluatācijas daļa Rīga - Krustpils izvilkšanas s, 17 AS aizsargstrupceļi (IIu), 19 (Iu) A un C parku savienotājsceļi s lokomotīvju vadības kabīnes nomaiņai , 2 savienotājceļi UV Ugunsdzēsības vilciena stāvēšanai Šķirotava "A" parks palīdzības vilciena stāvēšanai palīdzības vilciena stāvēšanai , 14a pievedceļi EP nosūtīšanas - izvilkšanas , 22, 23, 24, 27 vagonu stāvešanai 173 2, 26, 28, 29 pievedceļi 4

7 174 savienotājceļš 17 Šķirotava E parks 6, 8 izlikšanas 176 pievedceļš st vagonu stāvēšanai palīdzības vilciena caurlaišanai 40 Šķirotavas C parks CP, 3, 16 savienotājceļi st aizsargstrupceļš 181, 11, 12, 13, 14, Šķirotava, 17, 18, 19, 21, DEPO parks 32, 33, 41, 42 LEN-1 pievedceļi šķirošanas gaitas , 32 uzbīdāmie 40 (stumjot ar vagoniem uz priekšu 2) Šķirotava B parks savienotājceļš , 1 vagonu stāvēšanai 187 3, 4, 7, 8,9 vagonu stāvēšanai ,61 pivedceļi 189, 6 vagoniem ar bīstāmām kravām 190 CP, 11 CP savienotājceļi CP gaitas , 19 izlikšanas s aizsargstrupceļš 194 6s izvilkšanas 19 Šķirotavas J parks 2 pievedceļš pievedceļš slēgts 197 7, 8,9 smago ceļumašīnu depo pievedceļi (CPE-1) komplektācijas bāzes pievedceļš (CPE-1) 199 0, 1, 2, 3, 4,, 6 stāvēšanas pievedceļi (CPE-1) Rīga - Krustpils 200 8, 9 EP kontakttīkla rajona pievedceļi savienotājceļš 202 izvilkšanas 203 Salaspils 11 iekraušanas-izkraušanas aizsargstrupceļš 20 6 savienotājceļš 206 6a pievedceļš Saulkalne iekraušanas-izkraušanas 208 Ogre savienotājceļš aizsargstrupceļš 2 6 strupceļš savienotājceļš 212 7, 8, 9a EP pievedceļi 213 Lielvārde aizsargstrupceļš gaitas 2 12 savienotājceļš iekraušanas-izkraušanas 217 Skrīveri 7 iekraušanas-izkraušanas

8 218 8 izlikšanas 2 Aizkraukle 219 savienotājceļš 220 Koknese iekraušanas-izkraušanas 2 Rīga Preču - Saurieši šķirošanas-nosūtīšanas gaitas šķirošanas , st šķirošanas Rīga Preču izvilkšanas , 21, 3 savienotājceļi , 2 iekraušanas-izkraušanas , 28 iekraušanas-izkraušanas 229 1, 3 vagonu stāvēšanai Saurieši izvilkšanas vagonu stāvēšanas vagonu un bistāmo kravu stāvēšanas 233 izvilkšanas 234 Pļaviņas 16,17 iekraušanas-izkraušanas aizsargstrupceļš 236 pārmiju pāreja 16/ pievedceļš no p.p.nr.14 līdz luks.mk i.s.(ldz robeža) ,11,12,13,14 šķirošanas un nosūtīšanas pārmiju pāreja pārmiju pāreja savienošais ceļš starp pārmijām izvilkšanas ceļš starp pārmijām ritošā sastāva stāvēšanas savienotājceļš gaitas pārmiju pāreja iekraušanas-izkraušanas iekraušanas-izkraušanas 249 iekraušanas-izkraušanas aizsargstrupceļš izvilkšanas vagonu remonta vagonu ar 1.klases bīstamajām kravām stāvēšanas Krustpils 24 pārmiju pāreja 3-2 pārmiju pāreja pārmiju pāreja savienotājceļš no pārmijas Nr.19 caur pārmiju Nr.17 līdz luks.m17 tuvošanās iecirkņa i.s.(ldz robeža) 28 1 aizsargstrupceļš savienotājceļš no pārmijas Nr.2 pāri pārmijām Nr.68, 70nA līdz luks.m6 tuvošanās iecirkņa i.s.(ldz robeža) savienotājceļš no pārmijas Nr.9 pāri pārmijai Nr.1 līdz luks.m1 i.s , 29, 31, 33 pievedceļš , 3, 36, 37, 38, 40, 43 Rēzeknes ekspluatācijas daļa Rīga - Krustpils Krustpils - Daugavpils pas. pievedceļi (SIA "LDz Cargo" LENC-) 6

9 pievedceļš (SIA "LDz Cargo" LENC-) , 49a pievedceļi Krustpils pievedceļš no pārmijias Nr.62 pāri pārmijai Nr.2 līdz pārmijas Nr.2 pievedceļš no pārmijas Nr.9 līdz luksofora M47 i.s. (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.1a asmeņiem līz pārmijas Nr.1a krusteņa astei (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.1 asmeņiem līz pārmijas Nr.1 krusteņa astei (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.2 asmeņiem līz pārmijas Nr.2 pievedceļš no pārmijas Nr.9 asmeņiem līz pārmijas Nr.9 pievedceļš no pārmijas Nr.62 līdz luksofora M46 iz.sal. (LDz robeža) Krustpils - Rēzekne II 272 Kūkas 7 vagonu stāvēšanas 273 Mežāre vagonu stāvēšanas 274 Atašiene vagonu stāvēšanas 27 Stirniene vagonu stāvēšanas 276 Varakļāni vagonu stāvēšanas 277 Viļāni 4 pievedceļš Rēzekne II - Zilupe 278,11,12,13,14,,16,17,18,19 šķirošanas pārmiju pāreja pārmiju pāreja 0-2/ ritošā sastāva stāvēšanas iekraušanas-izkraušanas ritošā sastāva stāvēšanas iekraušanas-izkraušanas iekraušanas-izkraušanas svaru vagonu remonta A vagonu remonta Rēzekne-II lokomotīvju stāvēšanas savienotājceļš A iekraušanas-izkraušanas iekraušanas-izkraušanas muitas un PVD robežkontroles pārbaužu veikšanas uzbīdāmais 2 29 pārmiju pāreja savienotājceļš ritošā sastāva stāvēšanas savienotājceļš savienotājceļš aizsargstrupceļš 7

10 aizsargstrupceļš vagonu ar 1.klases bīstamajām kravām stāvēšanas a savienotājceļš A vagonu ar 1.klases bīstamajām kravām stāvēšanas 2 30 pārmiju pāreja A ritošā sastāva stāvēšanas pārmiju pāreja 3-3A A aizsargstrupceļš A izvilkšanas 2 3 pārmiju pāreja pievedceļš no luks. M1 iz.sal. pāri pārmijai Nr.77 līdz LDz robežai pievedceļš no pārmijas Nr.77 līdz pārmijas Nr.7 rāmjsliedes salaidnei (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.1 pāri pārmiju pārvedām Nr.12, 1, 1a, a līdz LDz robežai 314 Rēzekne-II pievedceļš pāri pārmijai Nr.1 līdz pārmijas Nr.1 astei (LDz robeža) pievedceļš pāri pārmijai Nr.12 līdz pārmijas Nr.12 astei (LDz robeža) , 62a, 63, 63a, 21b CPE- pievedceļi pievedceļš , 46, 0, 64 pievedceļi 319 4, 2, 6, 66, 67, 68 pievedceļi pievedceļš no pārmijas Nr.166a līdz pāmijas Nr.166a konstrolstabiņam (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.0a līdz pārmijas Nr.0a pievedceļš no pārmijas Nr.122 līdz pārmijas Nr.122 pievedceļš no pārmijas Nr.172 līdz pārmijas Nr.172 pievedceļš no pārmijas Nr.174 līdz pārmijas Nr.174 slēgts 8

11 32 4 iekraušanas-izkraušanas savienojošais aizsargstrupceļš 328 pievedceļš no pārmijas Nr.11 rāmjsliedes salaidnes (iz.sal.) pāri pārmijai Nr. līdz pārmijai Nr no pārmijas Nr.17 līdz atbalstam slēgts pievedceļš no pārmijas Nr.17 līdz LDz robežai 331 Nerza 3 vagonu stāvēšanas 332 Zilupe 9 iekraušanas-izkraušanas darbu, kā arī pasažieru vilciena sastāva stāvēšanas iekraušanas-izkraušanas no pārmijas Nr.19 pāri nosviedējpārmijai Nr.21nA līdz rampai Kārsava pievedceļš no pārmijas Nr.13 līdz luks. M1 i.s. (LDz 334 9a robeža) 33 4 pievedceļš 336 Mežvidi 7 iekraušanas-izkraušanas savienojošais 338 6a pievedceļš no luks. M16 iz.sal. pāri pārmijām Nr.4, Nr.2 līdz LDz robežai 339 Burzava pievedceļš no pāŗmijas Nr.4 līdz pārmijas Nr.6 8 rāmjsliedes salaidnei (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.2 līdz pārmijas Nr Ceļa postenis Kleperova aizsargstrupceļš palīdzības vilciena stāvēšanai svaru 344 8, 12 iekraušanas-izkraušanas ritošā sastāva stāvēšanas iekraušanas-izkraušanas vagonu ar 1.klases bīstamajām kravām stāvēšanas savienotājceļš Ludza savienotājceļš no pārmijas Nr.23 pāri pārmijai Nr.2 līdz pārmijai Nr.31 no pārmijas Nr.31 pāri pārmijām Nr.3, 37, 4 līdz luks. PLD-1 iz.sal. 31 pārmiju pāreja ugunsdzēsības vilciena stāvēšanai Rēzekne - I 33 pārmiju pāreja pievedceļš no pārmijas Nr.36 caur pāmiju Nr.38 līdz "LDz robeža" 3 pievedceļš no pārmijas Nr.38 līdz "LDz robeža" 36 6 pievedceļš no pārmijas Nr.8 līdz pārmijas Nr.8 pievedceļš no pārmijas Nr.28 caur pāmiju Nr.36 līdz 37 "LDz robeža" 7 pievedceļš no pārmijas Nr.6 līdz pārmijas Nr pievedceļš no pārmijas Nr.68a līdz pārmijas Nr.68a 360 8, 60, 61 pievedceļi LENC Kārsava - Rēzekne I pievedceļš no pārmijas Nr.14 caur pāmiju Nr.24 līdz vārtiem (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.74 līdz pārmijas Nr

12 363 6 Rēzekne - I pievedceļš no luks.pld-1 caur pāmijām Nr.12,14 līdz pārmijas Nr.18 pievedceļš no pārmijas Nr.12 līdz pārmijas Nr pievedceļš LENC pievedceļš 367 Ceļa Postenis Pūpoli aizsargstrupceļš iekraušanas-izkraušanas 369 pārmiju pāreja 1-3 Malta iekraušanas-izkraušanas 371 izvilkšanas iekraušanas-izkraušanas 2 pievedceļš no pārmijas Nr. caur pārmiju Nr.14 līdz Jaunkalsnava luks. M iz.sal. (LDz robeža) iekraušanas-izkraušanas 37 8 aisargstrupceļš Mārciena Rēzekne - Daugavpils Pļaviņas - Gulbene pievedceļš no pārmijas Nr.1a līdz pārmijas Nr.3 rāmjsliedes salaidnei (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.3 līdz pārmijas Nr.3 astei (LDz robeža) 378 iekraušanas-izkraušanas 379 pārmiju pāreja aizsargstrupceļš pievedceļš pievedceļš 383 Madona aizsargstrupceļš pievedceļš pievedceļš pievedceļš no pārmijas Nr.1 līdz zīmei "LDz robeža" pievedceļš no pārmijas Nr.1 līdz pārmijas Nr.1

13 388 1 savienotājceļš ritošā sastāva stāvēšanas gaitas iekraušanas-izkraušanas iekraušanas-izkraušanas kā arī ritošā sastāva stāvēšanas iekraušanas-izkraušanas kā arī ritošā sastāva stāvēšanas svaru slēgts ritošā sastāva stāvēšanas iekraušanas-izkraušanas 397 Gulbene 11, pievedceļš slēgti pievedceļš SIA "Katis", CPE- pievedceļš SIA "Katis", CPE- pievedceļš pievedceļš slēgts pievedceļš 403 trakcijas ceļi no griezuļa līdz depo boksiem slēgts pievedceļš no pārmijas Nr.1 līdz pārmijas Nr.2 rāmjsliedes salaidnei (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.2 līdz pārmijas Nr.2 pievedceļš no pārmijas Nr.1 līdz pārmijas Nr.1 Jaunkalsnava - Veseta pievedceļš no pārmijas Nr.1 pāri nosviedējpārmijai Nr.1nA līdz zīmei "LDz robeža" (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) Veseta 408 izvilkšanas ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) izvilkšanas ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 11

14 4 7 Ritošā sastāva stāvēšanas 2 Krauja izvilkšanas 412 Ceļa Postenis 401.km 2 aizsargstrupceļš pievedceļš Izvalda aizsagstrupceļš 4 9 iekraušanas - izkraušaunas slēgts iekraušanas - izkraušaunas aizsargstrupceļš 418 Kraslava izvilkšanas paagstinātais 420 pievedceļš līdz vārtiem Daugavpils ekspluatācijas daļa Daugavpils pas. - Indra pievedceļš no pārmijas Nr. līdz luksofora M6 izolējošai salaidnei (LDZ robeža) 422 Skaista 4 vagonu stāvēšanas 423 Indra 9 vagonu stāvēšanas 40 Krustpils - Daugavpils pas iekraušanas-izkraušanas 42 Līvāni 11 izvilkšanas 426 pievedceļš no pārmijas Nr. līdz luksofora M i.s. (LDz robeža) izvilkšanas 428 Nīcgale strupceļš 429 4,8, sliežu ceļu pārvaldes pievedceļi 430 Līksna iekraušanas-izkraušanas 431 Ceļa postenis 383.km 1 aizsargstrupceļš 432 Ceļa postenis 387.km 1 aizsargstrupceļš ,,16 šķirošanas palīdzības vilciena pieņemšas, stavēšanas, nosūtīšanas palīdzības vilciena vagonu stāvēšanas 40 ugunsdzēsības vilciena pieņemšanas, stāvēšanas, nosūtīšanas Daugavpils pas. "A" avārijas situācijas ar bīstamām kravām likvidēšanai, parks vagonu stāvēšanas ,22,23,24 ceļu mašīnu stāvēšanas ,28 vagonu stāvēšanas ,30 izvilkšanas 441 pārmiju pāreja aizsargstrupceļš 12

15 443 pārmiju pāreja vagonu stāvēšanas 44 pārmiju pāreja pārmiju pāreja 27-31/ pievedceļš slēgts 448 3A aizsargstrupceļš 449 pārmiju pāreja 2a-4a Daugavpils pas. "A" pievedceļš no pārmijas Nr.2a līdz luksofora M66 i.s. 40 parks 1 (LDz robeža) savienojošais pasažieru parka ar "Cietoksnis" rajona pievedceļiem A "Cietoksnis" pievedceļš b "Cietoksnis" pievedceļš no pārmijas Nr.731 līdz otriem vārtiem (LDz robeža) "Cietoksnis" pievedceļš no pārmijas Nr.731 līdz pārmijas Nr svēršanas 46 2 vilces līdzekļu un sastāvu caurlaišanas 47 8,12 iekraušanas-izkraušanas 48 9 pievedceļš (kravu pagalmā) 49 paaugstinātais ,19,20,22 iekraušanas-izkraušanas izvilkšanas ceļš (uz līknes pirms pārmijas pārvada Nr.704 asmeņiem, visu modifikāciju ČME3 lokomotivēm ne vairāk kā km/st. Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 462 7,8,9, pievedceļi "Čerepovo" pievedceļu rajonā 463 Daugavpils pas. "B" 11 pievedceļi "Čerepovo" pievedceļu rajonā 464 parks 12 pievedceļš "Čerepovo" pievedceļu rajonā no pārmiijas Nr.70 līdz pārmijas Nr.70 kontrolstabiņam (LDz robeža) pievedceļš "Čerepovo" pievedceļu rajonā no pārmiijas Nr.716 līdz vārtiem (LDz robeža) pievedceļš "Čerepovo" pievedceļu rajonā no pārmiijas Nr.714 līdz pārmijas Nr.714 kontrolstabiņam (LDz robeža) pievedceļš (SIA LKK "TEKS") no pārmijas Nr.641 caur pārmiju Nr.642 līdz pārmijai Nr.643 pievedceļš (SIA LKK "TEKS") no pārmijas Nr.642 caur pārmiju Nr.643 līdz strupceļa atbalstam pievedceļš noluksofora M2 izolējošās salaidnes (LDz robeža) caur pārmiju Nr.641 līdz strupceļa atbalstam 13

16 470 2 Daugavpils pas. "B" parks pievedceļš uz PAS "Daugavas siltumtīkli" (SC-1) "Gajoks" no pārmijas Nr.19 caur pārmijām Nr.741, 742 līdz pārmijas Nr.742 kontrolstabiņam (LDz robeža) pievedceļš uz PAS "Daugavas siltumtīkli" (SC-1) "Gajoks" no pārmijas Nr.742 līdz pārmijas Nr.742 Rēzekne - Daugavpils pas. 472 Ceļa Postenis Krāce 3 aizsargstrupceļš iekraušanas-izkraušanas 474 iekraušanas-izkraušanas 2 47 izvilkšanas 476 Aglona pārmiju pāreja pievedceļš no pārmijas Nr. asmeņīem līdz pārmijas Nr. krusteņa astei (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.21 līdz luksofora M23 i.s. (LDz robeža) vagonu stāvēšanas 480 Zaļumi 7 aizsargstrupceļš slēgts pievedceļš no pārmijas Nr.8 līdz luksofora M6 i.s. (LDz robeža) 482 Ceļa Postenis 24.km 3 aizsargstrupceļš ,12 stāvēšanas gaitas 2 48 pārmiju pāreja a savienojošais lokomotīvju strupceļš ,17,18 vagonu stāvēšanas Daugavpils šķir. 20 izvilkšanas 2 Pieņemšanas parks 490 pārmiju pāreja vagonu stāvēšanas, avārijas situācijas ar bīstamām kravām likvidēšanai 492 savienojošais savienojošais CPE-3 pievedceļš , CPE-3 pievedceļi 14

17 Daugavpils šķir. Šķirošanas parks 16,17,18,21,22,23,24,2,26,27,28,31,32,3 3,34,3,36,37,38,41, 42,43,44,4,46,47 48 šķirošanas 2 gaitas no pārmiju Nr.3 caur pārmiju Nr.137 līdz pārmijai Nr.139 (visu modifikāciju ČME3 lokomotivēm ne vairāk kā km/st. Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 498 no pārmijas Nr.139 līdz pārmijai Nr vagonu remonta 00 0 muittas termināla 01 1,3 uzbīdes ,4 izvilkšanas vagonu remonta izvilkšanas 0 62 apbraucamais svaru Daugavpils šķir. 07 Šķirošanas parks 64,6,66 savienojošais pārmiju pāreja ,68 ritošā sastāva stāvēšanas 73 paaugstinātais (Sliežu ceļu pārvaldes pievedceļš) Sliežu ceļu pārvaldes pievedceļš (visu modifikāciju ČME3 lokomotivēm ne vairāk kā km/st. Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 12 1 pievedceļš no pārmiju pārvedas Nr.174 līdz pārmiju pārvedai Nr.301 (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.137 līdz pārmijai Nr.767 (visu modifikāciju ČME3 lokomotivēm ne vairāk kā km/st. Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 14 1 pievedceļš no pārmijas Nr.767 līdz strupceļa atbalstam 2 Daugavpils šķir. 3 pievedceļš slēgts 16 "Ķīmijas" pievedceļu,6 pievedceļš 17 rajons pievedceļš no pārmijas Nr.767 līdz pārmijas Nr pievedceļš no pārmijas Nr.70 līdz pārmijas Nr.71 asmeņiem (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.763 līdz pārmijas Nr.763 pievedceļš no pārmijas Nr.79 līdz pārmijas Nr.79

18 21 1,2,3,4,,6,7,8 nosūtīšanas pārmiju pāreja pārmiju pāreja ceļa mašīnu stāvēšanas Daugavpils "D" parks 2 14 vagonu padošanas-avārijas situāciju likvidēšanai gaitas gaitas ,41A, 42, 4 CPE-3 pievedceļi Sliežu ceļu pārvaldes pievedceļi (visu modifikāciju ČME3 lokomotivēm ne vairāk kā km/st. Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 30 Daugavpils "D" parks 40 Sliežu ceļu pārvaldes pievedceļš no pārmijas Nr.130 (visu modifikāciju ČME3 lokomotivēm ne vairāk kā km/st. Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 31 no pārmijas Nr.264 caur pārmijām Nr.262, 131, 133 līdz pārmijai Nr pievedceļš 33 pievedceļš no pārmijas Nr.201 līdz luksofora M43 i.s.(ldz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.20 līdz luksofora M38 i.s. (LDz robeža) (visu modifikāciju ČME3 lokomotivēm ne vairāk kā km/st. Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 3 7 Daugavpils "D" parks pievedceļš no pārmijas Nr.226 līdz luksofora M38 i.s. (LDz robeža) pievedceļš no pārmijas Nr.208 līdz pārmijas Nr.208 pievedceļš no pārmijas Nr.206 līdz pārmijas Nr pievedceļš EPR , 92 pievedceļi EPR A, 30, 31, 67, 69 pievedceļi , 70b pievedceļi pievedceļš no pārmijas Nr.426 caur pārmijām Nr Daugavpils "D" parks 442, 46, 46a, līdz pārmijai Nr SIA LDz Cargo"LEN-2 36 no pārmijas Nr.402 līdz pārmijai Nr no pārmijas Nr.446 caur pārmijām Nr.401, 443 līdz luksofora M36 i.s. 4 27, 28 pievedceļi 16

19 46 Izmaiņas punkts 3.km 3, 4, aizsargstrupceļi 47 savienojošais 48 13,14 iekraušanas-izkraušanas pievedceļš no pārmijas Nr.6 caur pārmiju Nr.26 līdz pārmijas Nr.26 Grīva 0 pievedceļš 1 16 pievedceļš 2 23 pievedceļš no pārmijas Nr.27 līdz pārmijas Nr.29nA rāmjsliedes salaidnei (LDz robeža) 3 Eglaine 7 iekraušanas-izkraušanas 4 8 izvilkšanas ceļš slēgts Ilūkste 14 aizsargstrupceļš slēgts 6 9,, 11 pievedceļi slēgti 7 Ceļa Postenis 191.km 2 aizsargstrupceļš 8 Ceļa Postenis 192.km 2 aizsargstrupceļš 9 Daigavpils - Kurcums Eglaine - Daigavpils pas. C.p.191.km - C.p.24.km-C.p.401.km 60 Ceļa Postenis 1.km 2 aizsargstrupceļš 61 Ceļa Postenis 8.km 2 aizsargstrupceļš 62 Ceļa Postenis 14.km 2,4 stāvēšanas 2 17

20 Ventspils ekspluatācijas daļa Ventspils - Jelgava 63 4 gaitas 64 pieņemšanas-nosūtīšanas un vagonu stāvēšanai 6 6 iekraušanas-izkraušanas (lok.tep70 kustība slēgta) strupceļš vagonu stāvēšanai (lok.tep70 kustība slēgta) strupceļš vagonu stāvēšanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 68 20a strupceļš lokomotīvju 69 Ventspils - I "A" parks 31 strupceļš slēgts savienotājceļš gaitas no p.p.nr.7 līdz p.p.nr. (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) 72 2V gaitas no p.p.nr.99 pāri p.p.nr.,7,161,163,86,8 (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) Ventspils - I "C" parks 11, 12, 13, 14,, 16, 17 21, 23, 24, 2, 26, 27, (*)120.km.pk-6.pk (p.p.nr.7,161)dz/c. tilts (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 2M62UM lokomotīvēm kustība ir slēgta) šķirošanas-nosūtīšnas (lok.tep70 kustība slēgta) šķirošanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un svaru ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 77 pārmiju pārejas p.p.nr.201,203,207 (lok.tep70 kustība slēgta) 78 pārmiju pārejas p.p.nr.201,20,209 (lok.tep70 kustība slēgta) a Ventspils - I "D" parks 84 3 savienotājsceļš p.p.18 r.s;. līdz p.p.nr.8 k.st.(p/c robeža) (lok.tep70 kustība slēgta) aizsargstrupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un ceļš avārijas situācijas likvidēšanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta svaru ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un gaitas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) vagonu atlasei (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 8 31 uzbīdīšanas ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 18

21 , 3,, 7 Ventspils - I "Pieosta" parks 88 4, 9,11, 13, apvedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un vagonu stāvēšanas ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un vagonu stāvēšanas ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) aizsargstrupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un pārmiju pāreja (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 91 Ventspils - I "Pieosta" lokomotīvēm kustība ir slēgta) parks pārmiju pārejas 39/203/37/20 (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 92 lokomotīvēm kustība ir slēgta) pārmiju pāreja 99/201 (kustība atļauta tikai visu modifikāciju ČME-3 93 lokomoīvēm un TEM2) pārmiju pārejas 9/11/29/99/39 (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 94 lokomotīvēm kustība ir slēgta) Ventspils - I "Naftas" parks izvilkšanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un vagonu stāvēšanas ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) no p.p.nr.9 līdz p.p.nr.2 (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) uzstrvērējstrupceļš (lok.tep70 kustība slēgta) 99 9 vagonu stāvēšanas (lok.tep70 kustība slēgta) 600 Ventspils - I 18 izvilkšanas (lok.tep70 kustība slēgta) 601 "Austrumu" parks 22 aisargstrupceļš (lok.tep70 kustība slēgta) 602 p.p.nr.1/9 savienotājceļš (lok.tep70 kustība slēgta) Ventspils - I "Dienvidu" parks savienojuma ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un ceļš vilces līdzekļu apdzīšanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) iekraušanas-izkraušanas(visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 606 Ventspils II izvilkšanas (lok.tep70 kustība slēgta) 19

22 izvilkšanas 608 Ventspils - I "Jūras" 13 ceļš lokomotīvju stāvvietai 609 parks 14 aizsargstrupceļš 6 aizsargstrupceļš Ventspils - I "A" parks 18 struktūrvienību pevedceļi CPE-6 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) CPE-6 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) CPE-6 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) LENC-2/CPE-6/"Baltijas Ekspresis" 6 47 LENC-2/CPE-6/"Baltijas Ekspresis" Ventspils - I "B" parks 617 struktūrvienību pevedceļi 37 pievedceļš VTAP (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīv pievedceļš VTAP (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība irslēgta) "LDz"/"Baltijas Ekspresis" 619 Ventspils - I "D" parks 132 struktūrvienību 620 pevedceļi 133 CPE-6 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīvēm kustība irslēgta) CPE-6 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62, 2M62UM un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) , 44, 4A, A, 6A, 7A, 4, 46 pievedceļš ("Baltijas Ekspresis") 622 4a pievedceļš 623 1, 2, 3, 4, CPE-6 pievedceļš a/s DCM-Montāža slēgts Ventspils - I Trakcijas bij."paterēt. Biedrība" slēgts ceļi struktūrvienību pevedceļi "Latvijas propāna gāze" (Visu modifikāciju 2TE, 626 2TE116 un Ventspils - I "D" parks "Latvijas propāna gāze" uz estakādi (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) SIA "VVV un A" pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) uz estakādi (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un

23 Ventspils - I "D" parks 136 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un uz estakādi (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un Ventspils - I "Pieosta" 633 parks (uz SIA "VK Terminal Services") Ventspils - Uz SIA "Ventall Termināls" 636 Ugāle Spāre Stende 641 7a no p.p.nr.24 līdz vartiem (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un no p.p.nr.8 līdz vartiem (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un no p.p.nr.6 līdz vartiem (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība irslēgta) no p.p.nr.26 līdz p.p.nr.34 r.sl. (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) iekraušanas-izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un lokomotīvju stāvvieta (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un iekraušanas-izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un šķirošanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un šķirošanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 21

24 643 8 braucamais (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 644 9, 11 vagonu izvilkšanai slēgti 64 Stende strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 647 Sabile pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un iekraušanas-izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 4 Kandava 2TE116 un 60 8 aizsargstrupceļš slēgts 61 7 gaitas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) 62 9 strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta 63 elektrovilcienu un vagonu novitošanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība irslēgta) 64 Tukums -II vagonu novitošanai (Visu modifikāciju 2TE, 11 2TE116 un paaugstinātais ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un uz estakādi (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 68 6 nosūtīšanas 69 8 Dobele Biksti 4 12 Liepājas ekspluatācijas daļa iekraušanas-izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un pievedceļš uz "Dobeles dzirnavnieks" (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) izkraušanas strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 3 22

25 Saldus a Saldus a a Skrunda vagonu stāvvietai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēmkm/h) aizsargstrupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un saimniecības vilciena ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēmkm/h) savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība irslēgta) pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un aizsargstrupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 km/h un TEP70 kustība slēgta) CPE-7 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un iekraušanas-izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 67 6 Kalvene pievedceļš "Allegro" (Visu modifikāciju 2TE, TE116 un 677 vagonu svēršānai pa svariem Liepāja "B" parks vagonu stāvēšanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, TEP70 un M62 lokomotīvēmkm/h) 680 7a bīstamu kravu stāvēšanai savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, TEP70 un M62 lokomotīvēm kustība ir slēgta) 682 ugunsdzēsēju Liepāja "D" parks vagonu stāvēšanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, M62 un TEP70 lokomotīvēm km/h) savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, TEP70 un M62 lokomotīvēm kustība ir slēgta) 23

26 vagonu stāvēšanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, un TEP70 lokomotīvēm km/h) savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, TEP70 un M62 lokomotīvēm kustība ir slēgta) vagonu stāvēšanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, un TEP70 lokomotīvēm km/h) savienotājceļš vagonu stāvēšanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, TEP70 un M62 lokomotīvēm kustība ir slēgta) savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) savienotājceļš Liepājas "Šķirojuma 694 posteņa rajons" , 72, 73, savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, TEP70 un M62 lokomotīvēm kustība ir slēgta) savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un TEP70 lokomotīvēm km/h) savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta, visu modifikāciju M62 lokomotīvēm km/h) vagonu stāvēšanai (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116lokomotīvēm kustība ir slēgta) savienotāj ceļš (Visu modifikāciju 2M62 un TEP70 lokomotīvēm km/h, visu modifikāciju 2TE, 2TE116 lokomotīvēm kustība ir slēgta) vagonu stāvēšānai (Visu modifikāciju 2M62 un TEP70 lokomotīvēm km/h, visu modifikāciju 2TE, 2TE116 lokomotīvēm kustība ir slēgta) savienotāj ceļš ( visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un

27 702 Liepājas "Šķirojuma posteņa rajons" 22 savienotāj ceļš ( Visu modifikāciju 2M62 lokomotīvēm km/h, visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) CPE7 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un a CPE7 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un CPE7 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un CPE7 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un RSSLC/LENC pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) LENC/VTAP pievedceļš LENC/VTAP pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE un 2TE116 lokomotīvēm kustība ir slēgta) 7 Liepāja pievedceļi 306, 308, 309 LENC/VTAP pievedceļi 711 3, 311 LENC pievedceļi a pievedceļš "KVV Liepājas Metalurgs" (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) pievedceļš "Piemare" (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) pievedceļš "Piemare" (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) pievedceļš "Tosmare" (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un pievedceļš Latvijas gāze (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) pievedceļš "GI Terminals"/SEZ (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, 2M62 un TEP70 lokomotīvēm kustība ir slēgta) 2

28 718 Slampe 4 strupceļš Līvbērze 4 strupceļš iekraušanas/izkraušanas 721 izvilkšanas strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) izvilkšanas strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, Iecava a 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) gaitas ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) savienotājs ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un iekraušanas/izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) iekraušanas/izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 4 Misa 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) 2 727, 6 pievedceļi CPE vagonu stāvvietai Vecumnieki iekraušanas/izkraušanas 730 Taurkalne strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) šķirošanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) 732 Daudzeva iekraušanas/izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) izvilkšanas strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) 734 Sece 4 strupceļš 73 4 iekraušanas/izkraušanas (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un Bēne Meitene 7 Jelgavas ekspluatācijas daļa strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un šķirošanas/ nosūtīšanas ceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) Jelgava I 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2, 26 šķirošanas/ nosūtīšanas ceļi , 28 vagonu tekošā remonta atkabināšanas ceļš iekraušanas/izkraušanas ceļš 2 26

29 742 32, 33 elektrovilcienu ceļš dīkstāves strupceļš (dīzeļvilcieniem 2km/h) savienotājs ceļš izvilkšanas strupceļš izvilkšanas strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēmkm/h) vagonu ar bīstamam kravām novietošanai 748 Jelgava I 7 strupceļš 749 uz p/c "SCRAP" (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 70 60, 61, 62, 63, , 66, 67, CPE-8 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, TE-3 un CPE-8 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, TE-3 un EPR-3 pievedceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116, TE-3 un p/c "Astarte Nafta"(Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un 74 62a pievedceļš slēgts 27

30 7 76 izvilkšanas strupceļš (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēmkm/h) aizsargstrupceļš savienotājs ceļš UGV-3 vilciena stāvvieta dzelzceļa ceļtņu pārbaudes ceļš UGV vagonu novietošanai (Visu modifikāciju 2TE, Jelgava II 2TE116 un TEP70 lokomotīvēmkm/h) savienojošais ceļš/pievedceļš LENC pievedceļš LENC-1/Pievedceļs CPE , 86, 87, 88, 89, 90, 91 pievedceļš LENC , 3, 4 pievedceļš LENC-1 trīsstūris (Visu modifikāciju 2TE, 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) 76 97, 98 pievedceļš EPR , 9 pievedceļš CPE-8 pievedceļš SIA "Liepiņš" (Visu modifikāciju 2TE, Jelgava II 2TE116 un TEP70 lokomotīvēm km/h) uztverstrupceļš 28