pirts slotas. Izejot Saulgriežu taku, ikviens svētku dalībnieks varēja izvēlēties sev tīkamāko no jāņuzālēm veidoto

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "pirts slotas. Izejot Saulgriežu taku, ikviens svētku dalībnieks varēja izvēlēties sev tīkamāko no jāņuzālēm veidoto"

Transkripts

1 Aizvadīti Vasaras saulgriežu svētki Gada garākās dienas izskaņā, kad ar neparastu karstumu saulīte mums atgādināja, ka ir klāt gada viskrāšņākie svētki, Dagdas pilsētas skvērā notika mājražotāju pārtikas produktu un amatnieku izstrādājumu tirdziņš, kā arī bija iespēja iziet īpašo Saulgriežu taku. Saulgriežu vakarā iestājas enerģijas pīķa laiks, kad atveroties Dieva vārti. Tad ir jādomā visu, ko vēlies! Saulgriežu vakarā izteiktās pozitīvās vēlmes patiešām piepildoties! Izejot Saulgriežu taku, katrs tika aicināts pēc savas dzimšanas dienas atrast savu sauli, piemēram, ja dzimšanas diena ir jūnijā, tad bija jāmeklē vasaras saule. Atnākot pie saules, varēja izteikt savu vēlmi un nobildēties ar savu saulīti. Gada īsākā nakts un garākā diena ir laiks, kad jādodas basām kājām pļavā meklēt trejdeviņus ziedus vainagam un smelties pozitīvo enerģiju, kas ir īpaši uzlādējoša tieši saulgriežu laikā. Vasaras saulgriežu dienā vāktajām zālēm piemīt īpašs dziedinošais spēks, kas spēj vairot skaistumu, veselību un cilvēka labsajūtu, un reizē arī atvairīt visu ļauno, kas uzkrājies. Vēl šis laiks ir kā radīts, lai sagatavotu pirts slotas. Izejot Saulgriežu taku, ikviens svētku dalībnieks varēja izvēlēties sev tīkamāko no jāņuzālēm veidoto pušķi, vainagu vai pirts slotu un paņem līdzi, lai jāņuzāļu spēks pavada visu gadu. Vasaras saulgriežu laikā saule visaugstāk uzkāpusi debesu kalnā. Svinību laiks senāk turpinājies līdz pašai Pēterdienai, ieskaitot, ko dainas dēvē par Lapainīti. Saulgriežu takā pie Laimes akas pārsteigums gaidīja Līgas un Jāņus. Svētki atnāk tikai tad, ja tiem gatavojas. Svētku sajūta rodas tikai tad, ja esat tur, iekšā. Sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja svētku sagatavošanā un norisē! Lai arī kur mēs svinētu vasaras saulgriežus lielā pūlī pēc senlatviešu tradīcijām vai šaurā ģimenes lokā lauku mājās vasaras saulgrieži ir un paliek enerģētiski spēcīgs laiks, kad varam izmantot mūsu senču viedās zinības un uzsmelt dabas un Visuma uzkarsēto spēku, tā dziedinot savu ķermeni un garu. Inta Viļuma Dagdas novada Folkloras centra vadītāja

2 2 Domes sēdes lēmumi 17. jūnijā notika pēdējā Dagdas novada domes sēde. Nolēma novirzīt no pašvaldības 2021.gada budžetā Sociālajai aizsardzībai plānotajiem līdzekļiem EUR pašvaldības iestādei VSPC Dagda divu veļas mazgājamo mašīnu iegādes izdevumu segšanai. Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2021/4 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2021.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.2021/2 Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam. Novirzīja no pašvaldības 2021.gada budžetā plānotajiem autoceļu fonda nesadalītajiem līdzekļiem EUR Dagdas pilsētai pašvaldības investīciju projekta Pašvaldības autoceļa Pasta iela km 0,00 0,486 seguma pārbūve īstenošanai Dagdā. Nolēma atkārtoti pārdot pašvaldības kustamo mantu automašīnu ŠKODA OCTAVIA par brīvu cenu. Apstiprināja automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģistrācijas Nr.HO679, pārdošanas cenu 600 EUR (t.sk. PVN). Izsniedza Andrupenes pagasta zemnieku saimniecībai KALNĒNI, speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā Visaldas ezerā, piešķirot zvejas tīklu limitu 240 metri. Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš noteikts no 2021.gada 1.jūliija līdz 2026.gada 30.jūnijam. Apstiprināja 2021.gada 31.maijā notikušās elektroniskās izsoles rezultātus par pašvaldības kustamās mantas cirsmas pašvaldības īpašumā Zimniks, Svariņu pagastā, Dagdas novadā (1.kvartāla 2;4;5;8;10;11;14;18;19;20 nogabali), pārdošanu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR. Pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumus uz pašvaldības dzīvokļiem 6 personām un vienai personai izīrēja pašvaldības dzīvokli. Nolēma apstiprināt pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrus uz : 1.reģistrs Personas, kuras ar palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām. 2.reģistrs Citas saskaņā ar likumu pašvaldības noteiktās personas vispārējā kārtībā. 3.reģistrs Dzīvokļu apmaiņai. Izskatīti ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumi: par zemes nomas tiesību izbeigšanu; par neapbūvētās zemes nomas tiesību pagarināšanu; par personisko palīgsaimniecību zemes nomas tiesību pagarināšanu; par nekustamā īpašuma sadali un jauna nosaukuma piešķiršanu; par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam; par neiznomātu zemes gabalu saraksta papildināšanu; par zemes nomas pirmtiesību pagarināšanu. Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli. Informāciju sagatavoja: Sanita Karpoviča Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Dagdas Novada Ziņas Izglītības ziņas Kultūras programmas Latvijas skolas soma aktivitātes Dagdas novada skolās Noslēdzies trešais mācību gads, kura laikā, visiem Latvijas skolēniem, tika dota iespēja iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs, kultūras programmas Latvijas skolas soma ietvaros. Šī mācību gada 2. semestrī visas norises notika digitāli, kuras tika skatītas gan skolās uz vietas, gan no mājām. Šoreiz visbiežāk tika izvēlētas filmas un mūzikas norises /2021. m. g. 2. semestrī skolēni piedzīvoja tādus mūzikas pasākumus kā koncertlekcijas Kino mūzikas vēsture, Sprādziens mūzikā, Atmodas dziesmas, Imants Kalniņš 80, Latvijas gadsimts, muzikālu sarunu un koncertu Džeza stunda jauniešiem, muzikāli izglītojošu nodarbību No trokšņa līdz skaņdarbam. No teātra nozares tika skatīta zinātniski teatrāla izrāde Zinātnes un mākslas krustpunkti, izrādes Bezfiltra, Aspazija. Personīgi, Cīrulīši, leļļu teātra izrādes Skroderdienas Silmačos, Un atkal Pifs, Emīls un Berlīnes zēni. Šoreiz, līdz šim vēl nebijuši, tika piedzīvoti arī cirka brīnumi muzejpedagoģiskā nodarbība Iluzionisma teātris un muzejs Mystero, pantomīmas cirka izrāde un meistarklase, cirka izrāde Alise Brīnumzemē. Pirmo reizi skolēni piedalījās arī vizuālās mākslas norisēs muzejpedagoģiskajā nodarbībā Zīmēšanas stunda Anatomijas muzejā. Galvaskauss. Bērniem bija iespēja noskatīties vairākas animācijas filmas - Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi, Lupatiņi, Zelta zirgs, Mans mīļākais karš, kā arī filmas Pilsēta pie upes, Kino un mēs. Iepazīstot kino, kāda klase piedalījās virtuālajā spēlē Cilpojam latviešu kino. Daļa skolēnu piedzīvoja un iepazina dizaina mākslu, piedaloties radošajā nodarbībā Iepazīsti stikla mākslu, vēl kāda daļa piedalījās Latvijas dzelzceļa muzejpedagoģiskajā nodarbībā Ceļojums pagātnē. Tika aptvertas gandrīz visas kultūras norises, izņemot deju un arhitektūru. Piedāvājums ir gana plašs, bet izvēloties norisi, jāsaskaras ar vairākām grūtībām. Piemēram, pasākumam jāatbilst bērnu vecumposmam, gribās, lai tas skolēniem būtu saistošs un interesants un tai pat laikā tam jābūt saistītam ar mācību saturu, līdz ar to klašu audzinātājiem jasadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, jāiekļaujas notiektajā summā u.tml. Tas nemaz nav vienkārši. Šoreiz uzdevumu padarīja sarežģītāku arī tas, ka visas norises notika digitāli skolotājam bija jāpārliecinās, vai tiešām visi skolēni pasākumu noskatīsies. Paldies visiem klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, skolu koordinatoriem, kas atbildīgi veica šo pienākumu! Jāatzīst, ka kvalitātes un satura ziņā visas digitālās norises nebija augstā līmenī. Tādēļ tika lūgts skolotājiem veikt kultūras programmas Latvijas skolas soma norišu izvērtējumu. Paldies visiem, kas atsaucās un to izdarīja! Tas tiks apkopots un izsūtīts pa skolām, lai nākamajā mācību gadā ir kur rast iedvesmu un jaunas idejas. Apbalvojumi absolventiem Jūnijs ir izlaidumu laiks. Tādēļ vēlreiz visiem absolventiem gribas novēlēt sapņu un cerību piepildījumu! Daudziem no tiem tika pasniegtas balvas, Pateicības un Atzinības raksti. Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā jau ceturto gadu īsteno unikālu projektu stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam vienam absolventam. Trīs gadu laikā stipendiju 500 eiro apmērā saņēmuši jau vairāk nekā tūkstotis vidējo mācību iestāžu absolventu. Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu viens skolēns saņēma šo stipendiju. To piešķir izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. No Dagdas vidusskolas, šīs balvas saņemšanai tika izvirzīts un balvu saņemā Armands Jermaks, bet no Ezernieku vidusskolas Jana Zlobina. Ministru prezidenta Pateicības raksti par teicamām un izcilām sekmēm mācībās tika pasniegti Dagdas vidusskolas 12. klases absolventiem Elīnai Staģei un Jevgēnijam Locam. Latgales plānošanas reģiona Pateicības raksti par labām un teicamām sekmēm un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē tika pasniegti Ezernieku vidusskolas 12. klases absolvente Janai Zlobinai un Dagdas vidusskolas 12. klases absolventes Janai Poļakai un Karīnai Kuzmenko. Dagdas novada IKS nodaļas Atzinības rakstus saņēma: Ezernieku vidusskolas 9. klases absolventi: Sindija Andžāne par atsaucību, aktīvu dalību skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Evita Kaše par labām un teicamām sekmēm, piedalīšanos skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Dana Moisejenoka par augstiem sasniegumiem mācībās, godalgotām vietām olimpiādēs, piedalīšanos skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Valērija Posnija - par labām un teicamām sekmēm, piedalīšanos skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Nastja Silineviča par saturīgu un radošu darbu skolas pašpārvaldē, atsaucību un mērķtiecību, labām un teicamām sekmēm. Dagdas vidusskolas 9. klases absolventi: Renāte Ciganoviča par veiksmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, uzcītību mācībās un panākumiem sportā.

3 Lana Žvirble - par veiksmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs un uzcītību mācībās. Kitija Jermolajeva - par veiksmīgu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, uzcītību mācībās un panākumiem sportā. Ezernieku vidusskolas 12. klases absolventi: Jana Zlobina par teicamām un izcilām sekmēm, piedalīšanos un panākumiem novada un Latgales reģiona zinātniskās pētniecības darbā, aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Džesika Ruža par labām, teicamām un izcilām sekmēm, piedalīšanos un panākumiem novada olimpiādēs, novada un Latgales reģiona zinātniskās pētniecības darbā, aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Jūlija Smirnova - par labām, teicamām un izcilām sekmēm un aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Edmunds Brenčs - par labām, teicamām un izcilām sekmēm un aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Laura Meikšāne par labām un teicamām sekmēm un aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas aktivitātēs, par aktīvu dalību konkursos. Anželika Daniela Muižniece par labām sekmēm un aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Dagdas vidusskolas 12. klases absolventi: Baiba Kalniņa par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, klases un skolas rīkotajos pasākumos un konkursos. Agate Krilova - par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, klases, skolas un valsts rīkotajos pasākumos un konkursos. Rihards Pokulis - par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, klases un skolas rīkotajos pasākumos un konkursos. Juris Romulis par aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā. Elīna Staģe - par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, klases, skolas un valsts rīkotajos pasākumos un konkursos. Lauris Vandišs - par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, klases un skolas rīkotajos pasākumos un konkursos. Harijs Aišpurs par aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, līdzdalību un vēlmi ikdienā apliecināt patriotisma jūtas pret savu valsti. Ainārs Kraulišs - par aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, līdzdalību un vēlmi ikdienā apliecināt patriotisma jūtas pret savu valsti. Irina Jefimova par labām un teicamām sekmēm mācībās. Karīna Kuzmenko par teicamām sekmēm mācībās un augstiem sasniegumiem priekšmetu olimpiādēs, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, skolas pašpārvaldē, par augstu pienākuma apziņu. Katrīna Maceviča par teicamām sekmēm mācībās un piedalīšanos olimpiādēs, par aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā. Armands Jermaks par teicamām sekmēm mācībās, augstiem sasniegumiem priekšmetu olimpiādēs un veiksmīgu skolas pasākumu vadīšanu. Jana Poļaka - par teicamām sekmēm mācībās un piedalīšanos olimpiādēs, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, par augstiem sasniegumiem sportā, līdzdalību un vēlmi ikdienā apliecināt patriotisma jūtas pret savu valsti. Simona Zemlicka par piedalīšanos olimpiādēs, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, skolas pašpārvaldē, par augstiem sasniegumiem sportā, līdzdalību un vēlmi ikdienā apliecināt patriotisma jūtas pret savu valsti. Ilze Beitāne par augstiem sasniegumiem sportā, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā un ikdienā apliecināt patriotisma jūtas pret savu valsti. Kristīne Vasiļevska - par augstiem sasniegumiem sportā, aktīvu dalību skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, atbildīgu klases vecākā pienākumu veikšanu. Informāciju sagatavoja Dagdas novada IKSN vadītāja Regīna Pauliņa PAZIŅOJUMS par automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošanu par brīvu cenu Dagdas novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod automašīnu ŠKODA OCTAVIA, valsts reģistrācijas Nr. HO679, izlaiduma gads Automašīnas ŠKODA OCTAVIA nosacītā cena 600 EUR (t.sk.pvn). Automašīnas atrašanās vieta: Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas novads (VSPC Dagda teritorijā). Apskate iespējama līdz 2021.gada 6.jūlijam, darba dienās no plkst līdz Apskate piesakāma pa tālruni vai e-pastu: Personām, kuras vēlas iegādāties minēto automašīnu, līdz 2021.gada 7.jūlijam plkst jāiesniedz pieteikums Dagdas novada pašvaldības kancelejā Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, vai elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kas piedāvās visaugstāko realizācijas cenu. Pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā: pasvaldibas-izsoles Dagdas Novada Ziņas 3 AICINĀM ŠĶIROT ATKRITUMUS Dagdas novada pašvaldība aicina Dagdas novada iedzīvotājus šķirot atkritumus, tādā veidā neveicinot masas un tilpuma pieaugumu, kas vēlāk var radīt maksas pieaugumu par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu. Dalīti vākto atkritumu savākšanas punktu atrašanās vietas: Brīvības iela 3b, Dagda; Rēzeknes iela 4b, Dagda; Alejas iela 3a, Dagda; Alejas iela 4, Dagda; Mičurina iela 3a, Dagda; Brīvības iela 29, Dagda; Alejas iela 29, Dagda; Pasta iela 35a, Dagda; Ozoliņi, Dagdas pagasts; Dižskabarži, Vecdome, Dagdas pagasts; Lejas sētas, Vecdome, Dagdas pagasts; Šķaune, Šķaunes pagasts; Porečje, Bērziņu pagasts; Ezernieki, Ezernieku pagasts; Andrupene, Dagdas iela 6, Andrupenes pagasts; Ezernieku iela 1a, Andrupene, Andrupenes pagasts; Neikšāni, Ķepovas pagasts; Asūne, Asūnes pagasts; Konstantinova, Konstantinovas pagasts; Andzeļi, Andzeļu pagasts; Svarinci, Svariņu pagasts. Šķiroto atkritumu punktos ir iespējams šķirot papīru, plastmasu un stiklu, katram no tiem ir paredzēts viens konteineris, kurš ir pieejamsapkārtējo māju iedzīvotājiem. konteinerus var viegli atsķirt kādam atkritumu veidam tie domāti, jo uz tiem ir informatīvi uzraksti un atšķirīgas krāsas. ŠĶIROTO ATKRITUMU PUNKTI DAGDAS NOVADĀ: 1. Šķaune, Šķaunes pagasts (Pie katlu majas) 2. Porečje, Skolas iela 13, Bērziņu pagasts 3. Ezernieki, Ezernieku pagasts (Pie vecās Ezernieku sporta zāles) 4. Andrupene, Dagdas iela 6, Andrupenes pagasts 5. Andrupene, Ezernieku iela 1a, Andrupenes pagasts (Pie tautas nama) 6. Neikšāni, Ķepovas pagasts (Pie "Ķepas") 7. Asūne, Kalna iela 3, Asūnes pagasts (Pie daudzdzīvokļu mājas) 8. Konstantinova, Saules iela 13 (Pie daudzdzīvokļu mājas) 9. Andzeļi, Andzeļu pagasts (Pie veikala) 10. Svarinci, Miera iela 14, Svariņu pagasts Dagdas novada pašvaldība

4 4 Dagdas Novada Ziņas LPR izsludina atklātu projektu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam Latgales plānošanas reģions izsludina pieteikšanos atklātā projektu konkursā Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē EEZ grantu gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība ietvaros gada 17. maijā Latgales plānošanas reģions ir izsludinājis pieteikšanos EEZ grantu gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā projektu konkursā Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē, kur būs iespēja saņemt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz gadam, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā. Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina Tabūne uzsver, Latgales plānošanas reģionam ir noslēdzies ļoti atbildīgs darba cēliens esam pirmais un vienīgais plānošanas reģions, kas, pateicoties EEZ grantam, var piedāvāt uzņēmējiem atbalstu īstenot savus projektus brīdī, kad notiek atgūšanās no pandēmijas izraisītās krīzes un granti uzņēmējdarbības attīstībai nav plaši pieejami. Minētais atbalsts turpinās Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei īstenošanu. Reģiona uzņēmējdarbības attīstībā un nodarbinātības veicināšanā tiks investēts vairāk nekā pusmiljons EUR. Kaut arī vienam projektam pieejamais finansējums nav liels, tomēr augstais atbalsta līdzfinansējums to padara ļoti pievilcīgu mazajiem komersantiem. Vēlamies īpaši pateikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par sadarbību grantu shēmas sagatavošanā. Projektu konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums ir EUR un vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000 līdz EUR. Līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona mājas lapā internetā, sadaļā Grantu shēma Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/grantu-shema-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/#.ymn5x6gzauk, kā arī EEZ grantu mājas lapā internetā Projektu pieteikumus var iesniegt Latgales plānošanas reģionam no gada 17. jūnija līdz 21. septembrim. Sīkāka informācija - nosūtot jautājumus uz e-pastu: Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība : Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai! EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no līdz gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no līdz2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes: #1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja #2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana #3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni #4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības #5 Tieslietas un iekšlietas Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas kopīgi finansē EEZ grantus, kuru iemaksas balstās uz šo valstu IKP. Tiesības saņemt grantus atbilst kritērijiem, kas noteikti ES Kohēzijas fondam, kas paredzēts dalībvalstīm, kurās iekšējais kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90% no ES vidējā līmeņa. Kapusvētki jūlijā un augustā Kapi Datums Laiks JŪLIJS Dubuļu 3.jūlijā 11:00 Muižnieku 3.jūlijā 13:00 Baltas 3.jūlijā 14:00 Muranišķu 3.jūlijā 16:00 Perveļovas 3.jūlijā 15:00 Rēču 3.jūlijā 15:00 Leimaņu 10.jūlijā 13:00 Maču 10.jūlijā 14:30 Meļķeru 10.jūlijā 12:00 Veteraucu 24.jūlijā 15:00 Vorzovas 11.jūlijā 15:00 Eisaku 17.jūlijā 14:00 Sīvergolas 17.jūlijā 16:00 Bricu 17.jūlijā 13:00 Kuprišu 17.jūlijā 15:00 Kovaļku 24.jūlijā 13:00 Ludvikovas 24.jūlijā 14:00 Romulišķu 24.jūlijā 16:00 Koršupļovas 24.jūlijā 15:00 Andrupenes 25.jūlijā 14:30 Beresnes 31.jūlijā Uzreiz pēc sv.mises (sv. Mise baznīcā 11:00) Nazaru 31.jūlijā 14:00 Dagdas pilsētas 31.jūlijā 14:00 vecajos Krivinišķu 31.jūlijā 16:00 AUGUSTS Ezernieku 1.augustā 12:00 Sabaļu 7.augustā 16:00 Pušas 22.augustā 15:00 SOCIĀLĀ DIENESTA ZIŅAS Jūnijā 34 mājsaimniecībām, izvērtējot no jauna, piešķirts trūcīgas statuss un 1 mājsaimniecībai maznodrošinātas statuss. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 144 ģimenēm EUR 14585,07 apmērā, dzīvokļa pabalsts naudā EUR 2105,11 apmērā piešķirts 60 ģimenēm un natūrā - 18 ģimenēm EUR 662,79 apmērā, citi pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai izmaksāti 11 ģimenēm EUR 382,20 apmērā. Sociālās garantijas bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm EUR 8139,- apmērā, pabalsts jaundzimušo aprūpei EUR 1540,- 7 ģimenēm, pabalsts 1 donoram EUR 5,-; 5 pabalsti malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar invaliditāti EUR 600,- apmērā; pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai 12 vecuma pensionāriem EUR 360,- apmērā, 5 pabalsti apbedīšanai EUR 1428,32, citi pabalsti (duša, ceļu tīrīšana, dokumentu noformēšana u.c.) EUR 297,50. Kopā paredzēto pabalstu izmaksas nodrošināšanai izlietoti EUR 30104,99. Papildus jau esošajām, 1 persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā VSPC Dagda, 7 pieaugušām personām piešķirts asistenta pakalpojums, 1 personai noteikts augstāks (3.līmenis) aprūpes pakalpojums dzīvesvietā un DI projekta ietvaros sniegti 3 atelpas brīža pakalpojumi.

5 Ķepovas bibliotēkā Sagatavo vasarā, uzmundrinies visu gadu! Tematiska izstāde par ārstniecības augu nozīmi labsajūtai un veselībai Nāc un izlasi! Jauno grāmatu izstāde Jūlija ziedu karaliene lilija. Tematiska izstāde :viss par lilijām. Andrupenes bibliotēkā ,,Mēs arī esam pasaulē Enciklopēdiju izstāde bērnu literatūras nodaļā ,,Ceļi tuvi, ceļi tāli Tematiska izstāde. Tūrisma informācijas materiālu apkopojums ,,Daba dziedē, daba veldzē Tematiska literatūras izstāde lasītavā ,,Jautrie zīmulīši Bērnu zīmējumu izstāde bērnu literatūras nodaļā Dagdas novada bibliotēkā Atpūta pie dabas Izstāde iepazīstina ar grāmatām par aktīvās atpūtas veidiem, par dažādiem tūrisma maršrutiem, kā arī par veselīgu dzīvesveidu Nevīstošā puķu dobe. Tematiska izstāde par ziedu veidošanu dažādās tehnikās Annas diena Novadpētniecības materiālu izstāde par Dagdas novada svētkiem Annas Dagdā Latvija olimpiskajā kustībā Izstāde iepazīstina ar grāmatām par olimpisko spēļu vēsturi, par mūsdienu olimpisko kustību, kā arī par Latvijas sportistiem medaļniekiem Iesakām izlasīt. Jauno grāmatu diena Dagdas Novada Ziņas 5 DAGDAS NOVADA BIBLIOTĒKU PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2021.GADA JŪLIJAM Jaunākās literatūras izstāde jūnijā Lasi un vērtē bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas Visa mūsu sūtība uz zemes ir pilnveidoties. - rakstniecei Monikai Zīlei-80 Literatūras izstāde Sūtam pasaulē plašo emicijtūri -radošā darbnīca veltīta emocijzīmju dienai Konstantinovas bibliotēkā Cikla Senču mantojums-svinamās svētku dienas informatīvi izglītojoša izstāde (Jēkaba un Annas dienas) Jaunumi bibliotēkas plauktos ,,Vasaras brīvlaika lasāmviela Grāmatu apskats skolēniem ,, Monikai Zīlei 80 Literatūras izstāde veltīta rakstnieces jubilejai ,,Aktualitātes Preses apskats Andzeļu bibliotēkā Svariņu bibliotēkā Fotoizstāde Pavasara noskaņās" Izstāde un apskats:,,bērnu žūrija atver durvis ekspertiem" Literatūras izstāde un pārrunas: "Mīlas romānu karaliene. "veltīta angļu rakstnieces Barbaras Kārtlendas atceres dienai Tematiskā izstāde un pārrunas: " Tava vasara burciņā" Literatūras izstāde un apskats: "Dāmu romāni, kas ļauj aizbēgt no ikdienas rūpēm" veltīti latviešu žurnālistei, rakstniecei Monikai Zīlei 80.gadu jubilejai Jūlijs Jūlijs Literatūras izstāde Kolorītā rakstniece Monika Zīle rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei 80 (1941) Literatūras izstāde Prātnieks prāto, burvis bur rakstniekam, literatūrkritiķim Guntim Berelim 60 (1961) Virtuāli aizraujoša nodarbe Atrodi un saskaiti Lindas Artjomovas radošo darbiņu izstāde Plastilīna pārvērtības Bibliotēka iesaka mazajiem lasītājiem Ienirsti grāmatu pasaulē Informācijas diena Jaunieguvumi Bērnu literatūras nodaļā jūlijā, Bērnu literatūras nodaļas lietotāju iepazīstināšana ar jaunākajām grāmatām krājumā un iespēju rezervēt sev lasīšanai tīkamākos izdevumus, izmantojot autorizācijas datus Maijsdecembris Bērnu literatūras nodaļa Lasi un piedalies Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijā 2021! lasīšanas veicināšanas programma Asūnes bibliotēkā Vārdiem nebija vietas..., literatūras izstāde veltīta rakstnieka, literatūrkritiķa Gunta Bereļa 60 jai dzimšanas dienai Aktrise un astroloģe Akvelīna Līvmane., izstāde veltīta A.Līmanes 70 jai dzimšanas dienai Pieci duči darbīgu gadu., izstāde veltīta rakstnieces, žurnālistes Monikas Zīles 80 jai dzimšanas dienai Annas diena svinēšana, paražas, ticējumi., tematiskā izstāde. Bērziņu bibliotēka. No 12. jūlija atvaļinājumā. Šķaunes bibliotēka. Atvaļinājumā. Ežezerā ir ielaisti līdaku mazuļi Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu Dagdas novada ezeros, šī gada 16.jūnijā Dagdas novada pašvaldība veica līdaku zivs mazuļu ielaišanu Dagdas novada Ežezerā. Līdaku mazuļu ielaišana tika veikta ar vienvasaras mazuļiem, ap 5 gramiem vidējā svarā. Ežezera gadījumā potenciāli piemērotā teritorija šāda izmēra līdaku mazuļiem izvietojas gar ezera piekrasti un ap salām. Ielaišanas apjoms tika noteikts, pamatojoties uz Vides risinājumu institūta 2019.gadā izstrādātajiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Ežezeram, kas nosaka nepieciešamo regulāro zivju resursu papildināšanu. Tas sekmēs spēcīgu zivju populāciju izveidošanos, kas nākotnē spēs sevi atražot. Līdaku zivs mazuļu iegāde tika veikta ar Zivju fonda atbalstu projekta Nr S0ZF Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Ežezerā ietvaros. Zivju mazuļu piegādi nodrošināja SIA Rūjas zivju audzētava. Projekta kopējās izmaksas: 6806,25 EUR Zivju fonda finansējums: 6465,94 EUR Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 340,31 EUR Projektu koordinators Olga Gekiša

6 6 Paziņojums par derīgā izrakteņa sapropeļa ieguvi Bižas ezerā, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā (no 1. jūlija Krāslavas novadā, šeit un turpmāk paziņojumā) ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Paredzētā darbība: derīgā izrakteņa sapropeļa ieguve Bižas ezerā, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā. Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA "Ainava GG" (reģ. nr , "Rītausmas", Kromaniški, Svariņu pagasts, Dagdas novads, LV-5698, tālr ) Paredzētā darbības vieta: Dagdas novads, Andrupenes pagasts, Bižas ezers. Paredzēto darbību plānots veikt Bižas ezerā (kad. Nr un ezeram pieguļošajās zemes vienībās ar kad. apz un ). Vides pārraudzības valsts birojs gada 11. janvārī ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/2 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu derīgā izrakteņa - sapropeļa ieguvei Dagdas novada Andrupenes pagastā, Bižas ezerā. Ziņojuma izstrādātāja: SIA "Ainava GG" (reģ. nr , "Rītausmas", Kromaniški, Svariņu pagasts, Krāslavas novads, LV-5698). Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks no 22. jūnija līdz 24. jūlijam. Tās laikā tiek organizēta neklātienes apspriešana, kas notiks no gada 5. līdz 9. jūlijam. Sabiedriskās apspriešanas laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājas e-pasta adresi: Pirms sanāksmes būs pieejama videoprezentācija, kurā sabiedrība tiks iepazīstināta ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnē sākot ar gada 5. jūlija plkst Tiešsaistes videokonference notiks gada 7. jūlijā plkst. 17:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē 5. jūlijā) Dagdas Novada Ziņas Ielīgošana Dagdas novada Līgām un Jāņiem Līgo svētki ir tradicionālo saulgriežu svinības vasarā. Tiem tuvojoties, ikviens sāk domāt kā tos atzīmēt, godinot sev pazīstamās Līgas un Jāņus. Šis pasākums ir kopīga darbošanās, iesaistīšanās un mirkļa tveršana un baudīšana, kad var īpaši tuvu izjust dabas pieskārienu. Tāpēc, 21. jūnijā, par godu Dagdas novada gaviļniekiem, tika sarīkots neparasts laivu brauciens pa Dagdas zilo ezeru "zemi". Braucot ar laivām pa upēm un ezeriem, dalībnieki baudīja dabas skatus ar Jāņu zāļu pļavām, iemūžinot tos savā atmiņā. Galapunktā, Dagdas pludmalē, īpašu svētku atmosfēru sarīkoja brīvprātīgais JIC "Parka rozes" DJ Sandis Juhņevičs ar līgo dziesmām. Neizpalika arī bez svētku gaviļnieku godināšanas ar tradicionālajiem ozolu vainagiem un līgo zāļu pušķiem, par ko īpašs paldies Marītei Trifonovai un atbalstītājai Ivetai Muravskai. Pasākuma noslēgumā dalībniekus sagaidīja Līgas un viņas kolēģes sarūpētais cienasts no Jaundomes muižas. Paldies sadarbības partneriem un pasākuma atbalstītājiem: Dagdas novada pašvaldībai, Olly Kunertam, Dagdas Tūrisma informācijas centram, Dagdas novada JIC un Andrupenes pagasta bērnu un jauniešu centra darbiniekiem. LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas vadītāja Sandra Drozdova Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties: 1) Tīmekļa vietnē: 2) Dagdas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www. dagda.lv 3) Krāslavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www. kraslava.lv 4) Andrupenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Andrupenē, darba laiks: pirmdiena-piektdiena 8:30 16:00 (pusdienlaiks 12:00-13:00) Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV 1045, tālrunis: , fakss: līdz gada 24. jūlijam

7 Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju diena 10. jūlijā jau piekto reizi notiks Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju diena. Dabas aizsardzības pārvalde piedāvās iespēju apmeklēt Rāznas Nacionālā parka dabas objektus Lielo Liepukalnu, Mākoņkalnu, Andrupenes purva taku, Jaunstašuļu akmeņu taku. Vietējie tūrisma uzņēmēji aicinās izbaudīt daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu. DAGDAS NOVADĀ Andrupenes pagastā Kroma kolna pils Īpašs Ceļotāju dienas piedāvājums - no plkst līdz stāstījums par Latgales senatni, seno latgaļu karavīru bruņojumu. Papildu informācija pa telefonu (Aleksandrs). Muzejs Andrupenes lauku sēta No plkst līdz iespējams apmeklēt muzeju. Īpašs Ceļotāju dienas piedāvājums - muzeja ekspozīcijas apskate un maizes ar medu un zaļo sviestu (ķiploks, zaļumi) degustācija. Cena 3 eiro/ pers., skolēniem, studentiem, pensionāriem 2 eiro. Būs iespējams iegādāties maizi līdzņemšanai. Papildu informācija pa tel (Skaidrīte). Ezernieku pagastā Bukmuižas Sv. Ludviga katoļu baznīca Mūra baznīca uzcelta 1830.gadā. Baznīcas ir baroka stilā bez torņiem, viennavas telpa, koka grīda un griesti. No plkst līdz Iespēja apmeklēt un apskatīt baznīcu. Īpašs Ceļotāju dienas piedāvājums: plkst muzicēs ērģelnieces Jolanta Barinska un Evelīna Aškaļaņeca. Ieeja par ziedojumiem. Jaundomes vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle Iespēja apmeklēt Jaundomes dabas taku visas dienas garumā. Īpašais Ceļotāju dienas piedāvājums - Jaundomes muižas vides izglītības centra apmeklējums no līdz gida pavadībā bez maksas. Ekskursijām iepriekšēja pieteikšanās pa tel (Līga). PĀRGĀJIENI Pārgājiens kājāmgājējiem Pa senajiem pilskalniem. Tikšanās Kroma kolnā. Sākums plkst Pārgājiens pa seniem Latgaļu pilskalniem (Milkas un Viraudas) un svētvietām kopā ar biedrības Kroma kolna bruoliste vadītāju Aleksandru Lubānu. Aptuvenais maršruta garums 20 km.!!! Izvērtējiet savas fiziskās spējas! Obligāti ērti pārgājiena apavi! Ieteikums savlaicīgi sapotēties pret ērču encefalītu, izmantot repelentus odu un ērču atbaidīšanai. Bērniem līdz 18 gadu vecumam atļauts piedalīties pārgājienā tikai kopā ar vecākiem, vai ar vecāku rakstisku atļauju. Aicinām paņemt līdzi pusdienu maizītes, lai atjaunotu spēkus, kā arī dzeramo ūdeni! Papildu informācija pa telefonu (Aleksandrs). Velo brauciens No Ežezera līdz Ūdrijas ezeram Tikšanās Ezernieku pludmalē. Sākums plkst Brauciens gar Ežezeru un apkārt Ūdrijas ezeram pa gleznainiem ceļiem kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori Sintiju Balodi. Stāstījums par Rāznas Nacionālo parku. Pikniks ar līdzpaņemtām maizītēm atpūtas vietā Piloru ozolu audzē un atgriešanās Ezerniekos. Iespēja izpeldēties Ežezerā. Pēc brauciena iespēja apmeklēt Bukmuižas baznīcu un plkst paklausīties ērģeles (muzicēs Jolanta Barinska un Evelīna Aškaļaņeca). Aptuvenais maršruta garums 10 km. Dalībniekiem nepieciešams savs velosipēds. Pieteikšanās pa telefonu (Sintija). Pārgājiens Narūtas Loks Tikšanās pie viesu mājas Obiteļs. Sākums plkst Pārgājiens pa un gar Narūtas upi ar Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, ūdeņu mīļotāju Irēnu Skrindu. Aptuvenais maršruta garums 5 km. Pārgājiens notiks, ja būs vismaz 5 dalībnieki. Dalībniekiem nepieciešami ērti apavi iešanai pa upes gultni, ieteicama nūja atbalstam. Obligāta iepriekšējā pieteikšanās pa tel (Diāna). Pilna Ceļotāju dienas programma: Dagdas Novada Ziņas 7 Vieglatlēti pēc ilga pārtraukuma atsāk startus 5. jūnijā Jelgavā notika šīs sezonas pirmās sacensības - LVS/Sportland kauss 1.posms. Pirmos kausus 34 disciplīnās sadalīja Latvijas un Lietuvas izlases dalībnieki U18 vecuma grupā un apvienotajā grupā, sacenšoties U20, U23 un pieaugušo izlases sportistiem. Dagdas novada Sporta skolas audzēkne Ieva Murāne startēja apvienotajā grupā un 3000m distancē ierindojās 5.vietā. 16.jūnijā Saldū notika LVS/Sportland kausa izcīņas otrā posma sacensības. Pieaugušie sacentās 19 disciplīnās, U18 jaunieši 12 disciplīnās un U16 jaunieši 18 disciplīnās. Pieaugušo grupā Ieva Murāne startēja 1500m distancē un ar savu personisko rezultātu izcīnīja 4.vietu. U16 vecuma grupā startēja Undīne Kromāne un Raivo Malinovskis. Undīne 2000m distancē ierindojās 9.vietā, bet Raivo trīsoļlēksanā 11.vietā. 22.jūnijā Ieva Murāne startēja Ogres novada sporta centra atklātās sacensībās vieglatlētikā U20 vecuma grupai. Konkurencē ar sava vecuma sportistiem 1500m distancē jauniete ieguva sudraba medaļu. 26. un 27. jūnijā Jelgavā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Šoreiz čempionātam bija īpašs statuss sacensības notika 100. reizi. Dagdas novada Sporta skolu pārstāvēja Ieva Murāne. Sportiste pirmajā sacensību dienā startēja 1500m distancē. Viņa finišā nespēja noķert priekšā skrienošo konkurenti un atskrēja ceturtā. Kaut meitene uzrādīja savu labāko rezultātu, rūgtums par neiegūto bronzu palika. Sacensību otrajā dienā Ieva debitēja 5000m skrējienā. Tā kā distance tika veikta pirmo reizi, tad bija svarīgi sadalīt spēkus tā, lai to pietiktu līdz finišam. Sportiste ar to tika galā un ierindojās 5.vietā. Jūlijs Dagdas vieglatlētiem solās bagāts ar sacensībām, jo vecākajām grupām pievienosies arī jaunākās. Novēlēsim visiem veiksmīgus startus! Vija Nipere Dagdas novada Sporta skolas direktore

8 8 Dagdas Novada Ziņas Par iespējamām izmaiņām autobusu kursēšanas shēmā maršrutā Dagda Rīga Jūnija sākumā valsts SIA Autotransporta direkcijai tika nosūtīta vēstule par autobusa maršruta Dagda Rīga - Dagda slēgšanu. Dagdas novada pašvaldība, Dagdas novada iedzīvotāji lūdza direkciju izskaidrot un pamatot radušos situāciju. Ir saņemta atbilde no valsts SIA Autotransporta direkcija par izmaiņām maršrutā Dagda Rīga. Direkcija atbilstoši saņemtajam iesniegumam norāda, ka šobrīd norit darbs pie situācijas iepriekšējas izpētes par iespējamajiem pasažieru mobilitātes uzlabojumiem Latgales reģionā. Izmaiņas maršrutā Dagda Rīga ir tikai daļa no esošās situācijas izpētes. Autobusu un vilcienu savienojumu starp Rīgu un Dagdu plānots attīstīt un uzlabot, lai iedzīvotāji iegūtu: laika ekonomiju nokļūšanai uz Rīgu un atpakaļ (lai ceļā būtu jāpavada mazāk laika); mazāku kopējo maksu par braucienu visā savienojumā (lai brauciens būtu lētāks); papildu mobilitātes iespējas (kopējās maršrutu tīkla izmaiņās tiek skatīta arī jaunu autobusu reisu atvēršana) Valdes loceklis M.Jaunups norādīja, ka konkrēti lēmumi šajā jautājumā vēl nav pieņemti. Šobrīd norit darbs pie situācijas izpētes, finansiālo aprēķinu veikšanas un kopējā piedāvājuma gatavošana, lai pēc tam to varētu apspriest ar Latgales plānošanas reģionu un nepieciešamības gadījumā arī ar pašvaldībām, lai saņemtu un izvērtētu visus priekšlikumus pirms jautājuma skatīšanas Sabiedriskā transporta padomē. Izmaiņas, kas ir saistītas ar grozījumiem maršrutu tīklā, tiek plānotas kopā ar attiecīgo plānošanas reģionu vai pašvaldību, tāpēc Direkcija aicina sagaidīt oficiālu informāciju ar pilnu situācijas izklāstu. Sanita Karpoviča Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja Artjoms, Ketrīne, Viktorija, Emma Apsveicam! Jūnijā( ) Dagdas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 4 jaundzimušie: LABA IESPĒJA BEZDARBNIEKIEM. Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteja labprāt izmanto iespēju piedalīties NVA Krāslavas filiāles izsludinātā ESF projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" īstenošanā. Tā mērķis ir: nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas un augstākās izglītības iestāžu akadēmiskās un pētnieciskās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu. Uz šodienu, biedrība, projekta ietvaros ir nodrošinājusi 5 darba vietas - Dagdas pilsētā un Dagdas novada Andrupenes un Šķaunes pagastos. NVA pasākumā piedalās 1 reģistrēts bezdarbnieks no 18 līdz 29 gadiem, kā arī 4 bezdarbnieki ar invaliditāti bez vecuma ierobežojuma. Viena dalībnieka iesaiste projektā plānojas 6 mēnešus. Dalībnieks tiek nodarbināts 5 dienas nedēļā pa 4 stundām dienā, sastādot nedēļas laika grafiku un par to saņemot stipendiju, tikai par nostrādātajām stundām. Projekta ietvaros, darbinieki arī saņēma individuālos aizsardzības līdzekļus, COVID - 19 izplatības riska mazināšanai. LSK Krāslavas, Dagdas,Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas vadītāja Sandra Drozdova Viņsaulē aizgājušie Dagdas novadā jūnijā.(no ) Baranovskis Vjačeslavs(dz.1967.g.) Dombrovska Irina(dz.1990.g.) Dzene Anna(dz.1934.g.) Fedulovs Anatolijs(dz.1956.g.) Grišāne Raisa(dz.1971.g.) Guļkevičs Alfrēds(dz.1949.g.) Kuzmenko Genādijs(dz.1968.g.) Meirāne Valentīna(dz.1954.g.) Mileika Anna(dz.1937.g.) Neikurs Jānis(dz.1941.g.) IZSAKĀM Pečkovs Jānis(dz.1929.g.) DZIĻU LĪDZJŪTĪBU Rafalko Alīna(dz.1928.g.) TUVINIEKIEM Rutka Maja(dz.1938.g.) Smirotkina Anna(dz.1943.g.) Utāne Lūcija(dz.1937.g.) Vasiļevskis Pāvels(dz.1956.g.) Logu nomaiņa biedrības telpās Piedaloties Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju projektu konkursā Sabiedrība ar dvēseli 2021 LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa guva atbalstu savu telpu uzlabošanā. Biedrības biedri, izrādot iniciatīvu, vēlējās nomainīt 5 logus, kas bija jau nokalpojuši savu laiku, jo viņi arī augstu novērtēja vidi, kurā uzturas un pieņem apmeklētājus. Logu nomaiņa ne tikai uzlabos vizuālo izskatu no ārienes, bet arī saglabās telpās siltumu. Telpas būs iespējams vēdināt, kas ir ļoti nepieciešams, jo daudzi biedri šīs problēmas pēc nevarēja apmeklēt biedrību. No projekta piešķirtā summa biedrības telpu logu nomaiņai sastādīja 625,92 euro, bet ziedotāju ,00 EUR. Kopējās visas projekta izmaksas sastādīja EUR. Ņemot vērā, ka biedrībai tika saziedots vairāk līdzekļu nekā plānojās sākumā, tika uzstādīts arī 6 logs. Izsaku lielu pateicību visiem Dagdas novada atbalstītājiem un Olly Kunertam par ziedojumiem. LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas vadītāja Sandra Drozdova. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce obligāta! Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums Dagdas Novada Ziņas Alejas ielā 4, Dagda, Dagdas novads, LV Atbildīgais par izdevumu: Sabiedrisko attiecību speciāliste Silvija Rapša, tālr , Tirāža: 3100 Drukāts: SIA Latgales Druka Izdevumā publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo Dagdas novada domes viedokli. Par faktu pareizību atbild autors.

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv ---------------------------

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ  SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums ES programma Radošā Eiropa (2014-2020) Andrejs.Lukins@km.gov.lv www.km.gov.lv/radosaeiropa facebook.com/radosaeiropa @radosaeiropa 05/04/2018, Valmiera ES programma RADOŠĀ EIROPA 2014-2020 - Eiropas Komisija

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem  “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”  1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,  Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU

BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA PREIĻU REĢIONA PAGASTU BIBLIOTĒKĀS ATTIECĪBAS. SADARBĪBA. KOPIENA 24.04.2016 NOVADS BIBLIOTĒKA PASĀKUMI NORISES LAIKS PREIĻU SAUNAS Novadpētniecības materiālu izstādes: Bibliotēka toreiz

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā

Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Remigrācijas veicināšanas rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā Ziņojums Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 29.03.2019. Ija Groza, remigrācijas jautājumu koordinatore Mērķis Palīdzēt ārvalstīs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma produkta attīstība Tūrisma attīstības valsts aģentūra Inese Šīrava Tūrisma attīstības valsts aģentūras Produktu attīstības vecākā eksperte 2013.gada 18.oktobrī Saulkrastos Kas ir mūsu tūristi?

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koksnes biomasas produktu uzskaite: pieejamie dati Vides un enerģētikas statistikas daļa Anna Paturska 2016.gada 15.februāris Saturs Koksnes biomasa - CSP statistikas veidlapās - gada - reizi piecos gados

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:  SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk