PAKALPOJUMU CENRĀDIS Latvijā emitēto MasterCard norēķinu karšu izsniegšana fiziskām personām Latvijas rezidentiem Spēkā no

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PAKALPOJUMU CENRĀDIS Latvijā emitēto MasterCard norēķinu karšu izsniegšana fiziskām personām Latvijas rezidentiem Spēkā no"

Transkripts

1 PAKALPOJUMU CENRĀDIS Latvijā emitēto MasterCard norēķinu karšu izsniegšana fiziskām personām Latvijas rezidentiem Kartes izsniegšanas maksa Gada maksa par Kartes apkalpošanu Maksa par skaidras naudas izņemšanu Swedbank banku automātos Latvijā Citu banku automātos Banku filiālēs 1%, min %, min. 2%, min %, min. 2%, min %, min Maksa par pirkumiem 0.3% Kartes konta papildināšanas maksa 3 Maksa par Kartes un PIN aploksnes piegādi pa pastu, t.sk. PVN 4 : Latvijas teritorijā, ar parastu vēstuli Latvijas teritorijā, ar ierakstītu vēstuli Uz ārzemēm, ar ierakstītu vēstuli Uz ārzemēm, ar kurjerpastu 5 Par katru Norēķinu ciklu (mēnesi) 6 Nosūtot pa pastu Latvijas teritorijā Par visu Kartes lietošanas periodu (kas nepārsniedz vienu gadu) Maksa par iepazīšanos ar Kartes konta atlikumu bankomātos Latvijā Ārzemēs kurjerpasta piegādes izmaksas kurjerpasta piegādes izmaksas Maksa par kartes konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45% 45% Līgumsods par kavētiem norēķiniem Slēgtās Kartes konta uzturēšanas maksa, mēnesī 8 Kartes, kurai ir beidzies Derīguma termiņš, konta uzturēšanas maksa, mēnesī Maksa par Kartes konta atlikuma izmaksu 1%, min. 1%, min Maksa par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu Maksa par nestandarta Kartes lietošanas limita piešķiršanu Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu Valūtas konvertācijas uzcenojums Darījumiem ar Karti 11 3% no summas 3% no summas Kartes lietošanas limiti Eiro ASV dolāros Vienas iemaksas Kartes kontā maksimālā summa 1, , Dienā (24 stundu laikā) 2 2 Skaidras naudas izņemšanas limits (katrai Kontam piesaistītajai Kartei) Dienā (24 stundu laikā) Mēnesī 1,400 EUR vai ekvivalents Kartes konta valūtā 14,000 EUR vai ekvivalents Kartes konta valūtā 1 tiek piemērota par katras jaunas Kartes izgatavošanu vai esošas Kartes aizvietošanu/kartes dublikāta izgatavošanu. 2 Gada maksa par Kartes apkalpošanu maksājama katru gadu attiecīgajā kalendārajā mēnesī, kurā Karte tika izgatavota, sākot ar nākamo gadu pēc Kartes izgatavošanas. 3 Maksa netiek piemērota iemaksām, kas ir veiktas ar vienīgo mērķi apmaksāt Emitenta noteiktās komisijas maksas, līgumsodus, aprēķinātos un ieturētos procentus vai veikt citus maksājumus par labu Emitentam pie nosacījuma, ka maksātājs ir skaidri norādījis atbilstošu iemaksas mērķi un iemaksas summa vai tās daļa, kas ir novirzāma Emitenta noteikto maksu, līgumsodu un/vai procentu samaksai, ir pietiekama minēto maksājumu veikšanai un ir atdalāma no iemaksas kopsummas. 4 Emitents nosūta Karti un PIN aploksni atsevišķi. Par abu sūtījumu piegādi tiek iekasēta vienota atkarībā no pasta piegādes veida. 5 Norādītajai komisijas maksai Emitents pieskaita un ietur no Klienta kurjerpasta piegādes faktisko izmaksu summu, kas tiek noteikta individuāli atkarībā no kurjerpasta piegādes valsts un Kartes lietotāja atrašanās vietas. Emitents patur tiesības patstāvīgi izvēlēties kurjerpasta piegādes pakalpojumu piegādātāju, kā arī veidu, kādā Emitents paziņo Klientam par kurjerpasta piegādes faktiskajām izmaksām un vienojas par pakalpojuma apmaksas kārtību. 6 Karšu lietotāji fiziskās personas (izņemot individuālos komersantus), kuriem nav pieejas interneta tīklam un Emitenta mājaslapai, vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieprasījuma var saņemt Kartes konta izrakstu bez maksas. 7 Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā Kartes konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta Emitentam līdz kārtējā Norēķinu cikla (mēneša) pēdējam datumam (šo datumu ieskaitot), kā arī tad, ja Emitents nav saņēmis izmantotās kredītlīnijas dzēšanai paredzēto minimālo maksājumu līdz datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Emitents ir vienojies ar Klientu. 1

2 8 tiek ieturēta, sākot ar 2.mēnesi pēc Klienta rakstiskā iesnieguma saņemšanas par pēdējās Kartes kontam piesaistītās Kartes slēgšanu. tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD Komisijas maksu ietur katru mēnesi, ja Kartes Derīguma termiņš ir beidzies vairāk nekā pirms viena gada, un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD tiek ieturēta papildus maksai par Kartes izsniegšanu / atjaunošanu / aizvietošanu vai dublikāta izgatavošanu. Karte tiek izgatavota 2 stundu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Emitentam. Karti var saņemt, Rīgā, Ropažu ielā tiek piemērota, ja Darījums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas. 2

3 Latvijā emitēto MasterCard norēķinu karšu izsniegšana fiziskām un juridiskām personām Latvijas nerezidentiem Kartes izsniegšanas maksa Gada maksa par Kartes apkalpošanu Maksa par skaidras naudas izņemšanu Banku automātos Banku filiālēs 2%, min. 2%, min %, min %, min Maksa par pirkumiem 0.3% 0.3% Kartes konta papildināšanas maksa, % no iemaksas summas 3 0.5% 0.5% Maksa par Kartes un PIN aploksnes piegādi pa pastu, t.sk. PVN 4 : Latvijas teritorijā, ar parastu vēstuli Latvijas teritorijā, ar ierakstītu vēstuli Uz ārzemēm, ar ierakstītu vēstuli Uz ārzemēm, ar kurjerpastu 5 Par katru Norēķinu ciklu (mēnesi) 6 Nosūtot pa pastu Latvijas teritorijā Par visu Kartes lietošanas periodu (kas nepārsniedz vienu gadu) kurjerpasta piegādes izmaksas kurjerpasta piegādes izmaksas Maksa par iepazīšanos ar Kartes konta atlikumu bankomātos Maksa par atteiktiem Darījumiem Maksa par kartes konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45% 45% Līgumsods par kavētiem norēķiniem Slēgtās Kartes konta uzturēšanas maksa, mēnesī 9 Kartes, kurai ir beidzies Derīguma termiņš, konta uzturēšanas maksa, mēnesī 10 Maksa par Kartes konta atlikuma izmaksu 1%, min. 1%, min Maksa par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu Maksa par nestandarta Kartes lietošanas limita piešķiršanu Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu Valūtas konvertācijas uzcenojums Darījumiem ar Karti 12 3% no summas 3% no summas Kartes lietošanas limiti Eiro ASV dolāros Vienas iemaksas Kartes kontā maksimālā summa 1, , Dienā (24 stundu laikā) 2 2 Skaidras naudas izņemšanas limits (katrai Kontam piesaistītajai Kartei) Dienā (24 stundu laikā) Mēnesī 1,400 EUR vai ekvivalents Kartes konta valūtā 14,000 EUR vai ekvivalents Kartes konta valūtā 1 tiek piemērota par katras jaunas Kartes izgatavošanu vai esošas Kartes aizvietošanu/kartes dublikāta izgatavošanu. 2 Gada maksa par Kartes apkalpošanu maksājama katru gadu attiecīgajā kalendārajā mēnesī, kurā Karte tika izgatavota, sākot ar nākamo gadu pēc Kartes izgatavošanas. 3 Maksa netiek piemērota iemaksām, kas ir veiktas ar vienīgo mērķi apmaksāt Emitenta noteiktās komisijas maksas, līgumsodus, aprēķinātos un ieturētos procentus vai veikt citus maksājumus par labu Emitentam pie nosacījuma, ka maksātājs ir skaidri norādījis atbilstošu iemaksas mērķi un iemaksas summa vai tās daļa, kas ir novirzāma Emitenta noteikto maksu, līgumsodu un/vai procentu samaksai, ir pietiekama minēto maksājumu veikšanai un ir atdalāma no iemaksas kopsummas. 4 Emitents nosūta Karti un PIN aploksni atsevišķi. Par abu sūtījumu piegādi tiek iekasēta vienota atkarībā no pasta piegādes veida. 5 Norādītajai komisijas maksai Emitents pieskaita un ietur no Klienta kurjerpasta piegādes faktisko izmaksu summu, kas tiek noteikta individuāli atkarībā no kurjerpasta piegādes valsts un Kartes lietotāja atrašanās vietas. Emitents patur tiesības patstāvīgi izvēlēties kurjerpasta piegādes pakalpojumu piegādātāju, kā arī veidu, kādā Emitents paziņo Klientam par kurjerpasta piegādes faktiskajām izmaksām un vienojas par pakalpojuma apmaksas kārtību. 6 Karšu lietotāji fiziskās personas, kas ir ES dalībvalstu rezidenti (izņemot individuālos komersantus) un kuriem nav pieejas interneta tīklam un Emitenta mājaslapai, vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieprasījuma var saņemt Kartes konta izrakstu bez maksas. 7 tiek ieturēta par Darījumiem, kuru izpildi (autorizāciju) Emitents ir atteicis atbilstoši SIA "Transact Pro" norēķinu karšu lietošanas noteikumiem, tajā skaitā tādēļ, ka Darījuma veikšanas brīdī Kartes kontā netika nodrošināts Darījuma apmaksai pietiekams naudas līdzekļu atlikums. 3

4 8 Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā Kartes konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta Emitentam līdz kārtējā Norēķinu cikla (mēneša) pēdējam datumam (šo datumu ieskaitot), kā arī tad, ja Emitents nav saņēmis izmantotās kredītlīnijas dzēšanai paredzēto minimālo maksājumu līdz datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Emitents ir vienojies ar Klientu. 9 tiek ieturēta, sākot ar 2.mēnesi pēc Klienta rakstiskā iesnieguma saņemšanas par pēdējās Kartes kontam piesaistītās Kartes slēgšanu. tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD Komisijas maksu ietur katru mēnesi, ja Kartes Derīguma termiņš ir beidzies vairāk nekā pirms viena gada, un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD tiek ieturēta papildus maksai par Kartes izsniegšanu / atjaunošanu / aizvietošanu vai dublikāta izgatavošanu. Karte tiek izgatavota 2 stundu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Emitentam. Karti var saņemt, Rīgā, Ropažu ielā tiek piemērota, ja Darījums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas. 4

5 Latvijā emitēto MasterCard virtuālo norēķinu karšu izsniegšana fiziskām un juridiskām personām Latvijas rezidentiem Kartes izsniegšanas maksa Gada maksa par Kartes apkalpošanu Maksa par pirkumiem 0.3% Kartes konta papildināšanas maksa 3 Par katru Norēķinu ciklu (mēnesi) 4 Nosūtot pa pastu Latvijas teritorijā Par visu Kartes lietošanas periodu (kas nepārsniedz vienu gadu) Maksa par kartes konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45% 45% Līgumsods par kavētiem norēķiniem Slēgtās Kartes konta uzturēšanas maksa, mēnesī 6 Kartes, kurai ir beidzies Derīguma termiņš, konta uzturēšanas maksa, mēnesī Maksa par Kartes konta atlikuma izmaksu 1%, min. 1%, min Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu Maksa par nestandarta Kartes lietošanas limita piešķiršanu Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu Valūtas konvertācijas uzcenojums Darījumiem ar Karti 8 3% no summas 3% no summas Kartes lietošanas limiti Eiro ASV dolāros Vienas iemaksas Kartes kontā maksimālā summa 1, , Dienā (24 stundu laikā) tiek piemērota par katras jaunas Kartes izgatavošanu vai esošas Kartes aizvietošanu/kartes dublikāta izgatavošanu. 2 Gada maksa par Kartes apkalpošanu maksājama katru gadu attiecīgajā kalendārajā mēnesī, kurā Karte tika izgatavota, sākot ar nākamo gadu pēc Kartes izgatavošanas. 3 Maksa netiek piemērota iemaksām, kas ir veiktas ar vienīgo mērķi apmaksāt Emitenta noteiktās komisijas maksas, līgumsodus, aprēķinātos un ieturētos procentus vai veikt citus maksājumus par labu Emitentam pie nosacījuma, ka maksātājs ir skaidri norādījis atbilstošu iemaksas mērķi un iemaksas summa vai tās daļa, kas ir novirzāma Emitenta noteikto maksu, līgumsodu un/vai procentu samaksai, ir pietiekama minēto maksājumu veikšanai un ir atdalāma no iemaksas kopsummas. 4 Karšu lietotāji fiziskās personas (izņemot individuālos komersantus), kuriem nav pieejas interneta tīklam un Emitenta mājaslapai, vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieprasījuma var saņemt Kartes konta izrakstu bez maksas. 5 Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā Kartes konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta Emitentam līdz kārtējā Norēķinu cikla (mēneša) pēdējam datumam (šo datumu ieskaitot), kā arī tad, ja Emitents nav saņēmis izmantotās kredītlīnijas dzēšanai paredzēto minimālo maksājumu līdz datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Emitents ir vienojies ar Klientu. 6 tiek ieturēta, sākot ar 2. mēnesi pēc Klienta rakstiskā iesnieguma saņemšanas par pēdējās Kartes kontam piesaistītās Kartes slēgšanu. tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD Komisijas maksu ietur katru mēnesi, ja Kartes derīguma termiņš ir beidzies vairāk nekā pirms viena gada, un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD tiek piemērota, ja Darījums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas. 5

6 Latvijā emitēto MasterCard virtuālo norēķinu karšu izsniegšana fiziskām un juridiskām personām Latvijas nerezidentiem Kartes izsniegšanas maksa Gada maksa par Kartes apkalpošanu Maksa par pirkumiem 0.3% 0.3% Kartes konta papildināšanas maksa, % no iemaksas summas 3 0.5% 0.5% Par katru Norēķinu ciklu (mēnesi) 4 Nosūtot pa pastu Latvijas teritorijā Par visu Kartes lietošanas periodu (kas nepārsniedz vienu gadu) Maksa par atteiktiem Darījumiem Maksa par kartes konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45% 45% Līgumsods par kavētiem norēķiniem Slēgtās Kartes konta uzturēšanas maksa, mēnesī 7 Kartes, kurai ir beidzies Derīguma termiņš, konta uzturēšanas maksa, mēnesī 8 Maksa par Kartes konta atlikuma izmaksu 1%, min. 1%, min Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu Maksa par nestandarta Kartes lietošanas limita piešķiršanu Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu Valūtas konvertācijas uzcenojums Darījumiem ar Karti 9 3% no summas 3% no summas Kartes lietošanas limiti Eiro ASV dolāros Vienas iemaksas Kartes kontā maksimālā summa 1, , Dienā (24 stundu laikā) tiek piemērota par katras jaunas Kartes izgatavošanu vai esošas Kartes aizvietošanu/kartes dublikāta izgatavošanu. 2 Gada maksa par Kartes apkalpošanu maksājama katru gadu attiecīgajā kalendārajā mēnesī, kurā Karte tika izgatavota, sākot ar nākamo gadu pēc Kartes izgatavošanas. 3 Maksa netiek piemērota iemaksām, kas ir veiktas ar vienīgo mērķi apmaksāt Emitenta noteiktās komisijas maksas, līgumsodus, aprēķinātos un ieturētos procentus vai veikt citus maksājumus par labu Emitentam pie nosacījuma, ka maksātājs ir skaidri norādījis atbilstošu iemaksas mērķi un iemaksas summa vai tās daļa, kas ir novirzāma Emitenta noteikto maksu, līgumsodu un/vai procentu samaksai, ir pietiekama minēto maksājumu veikšanai un ir atdalāma no iemaksas kopsummas. 4 Karšu lietotāji fiziskās personas, kas ir ES dalībvalstu rezidenti (izņemot individuālos komersantus) un kuriem nav pieejas interneta tīklam un Emitenta mājaslapai, vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieprasījuma var saņemt Kartes konta izrakstu bez maksas. 5 tiek ieturēta par Darījumiem, kuru izpildi (autorizāciju) Emitents ir atteicis atbilstoši SIA "Transact Pro" norēķinu karšu lietošanas noteikumiem, tajā skaitā tādēļ, ka Darījuma veikšanas brīdī Kartes kontā netika nodrošināts Darījuma apmaksai pietiekams naudas līdzekļu atlikums. 6 Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā Kartes konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta Emitentam līdz kārtējā Norēķinu cikla (mēneša) pēdējam datumam (šo datumu ieskaitot), kā arī tad, ja Emitents nav saņēmis izmantotās kredītlīnijas dzēšanai paredzēto minimālo maksājumu līdz datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Emitents ir vienojies ar Klientu. 7 tiek ieturēta, sākot ar 2. mēnesi pēc Klienta rakstiskā iesnieguma saņemšanas par pēdējās Kartes kontam piesaistītās Kartes slēgšanu. tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD Komisijas maksu ietur katru mēnesi, ja Kartes Derīguma termiņš ir beidzies vairāk nekā pirms viena gada, un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD tiek piemērota, ja Darījums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas. 6

7 Latvijā emitēto MasterCard norēķinu karšu izsniegšana juridiskām personām un individuālajiem komersantiem Latvijas rezidentiem Kartes izsniegšanas maksa Gada maksa par Kartes apkalpošanu Maksa par skaidras naudas izņemšanu Swedbank banku automātos Latvijā Citu banku automātos Banku filiālēs 2%, min. 2%, min. 2%, min %, min. 2%, min %, min Maksa par pirkumiem 0.3% Kartes konta papildināšanas maksa 3 Maksa par Kartes un PIN aploksnes piegādi pa pastu, t.sk. PVN 4 : Latvijas teritorijā, ar parastu vēstuli Latvijas teritorijā, ar ierakstītu vēstuli Uz ārzemēm, ar ierakstītu vēstuli Uz ārzemēm, ar kurjerpastu 5 Par katru Norēķinu ciklu (mēnesi) Nosūtot pa pastu Latvijas teritorijā Par visu Kartes lietošanas periodu (kas nepārsniedz vienu gadu) Maksa par iepazīšanos ar Kartes konta atlikumu bankomātos Latvijā Ārzemēs kurjerpasta piegādes izmaksas kurjerpasta piegādes izmaksas Maksa par kartes konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45% 45% Līgumsods par kavētiem norēķiniem Slēgtās Kartes konta uzturēšanas maksa, mēnesī 7 Kartes, kurai ir beidzies Derīguma termiņš, konta uzturēšanas maksa, mēnesī Maksa par Kartes konta atlikuma izmaksu 1%, min. 1%, min Maksa par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu Maksa par nestandarta Kartes lietošanas limita piešķiršanu Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu Valūtas konvertācijas uzcenojums Darījumiem ar Karti 10 3% no summas 3% no summas Kartes lietošanas limiti Eiro ASV dolāros Vienas iemaksas Kartes kontā maksimālā summa 1, , Dienā (24 stundu laikā) 2 2 Skaidras naudas izņemšanas limits (katrai Kontam piesaistītajai Kartei) Dienā (24 stundu laikā) 2,100 EUR vai ekvivalents Kartes konta valūtā Mēnesī 21,000 EUR vai ekvivalents Kartes konta valūtā 1 tiek piemērota par katras jaunas Kartes izgatavošanu vai esošas Kartes aizvietošanu/kartes dublikāta izgatavošanu. 2 Gada maksa par Kartes apkalpošanu maksājama katru gadu attiecīgajā kalendārā mēnesī, kurā karte tika izgatavota, sākot ar nākamo gadu pēc Kartes izgatavošanas. 3 Maksa netiek piemērota iemaksām, kas ir veiktas ar vienīgo mērķi apmaksāt Emitenta noteiktās komisijas maksas, līgumsodus, aprēķinātos un ieturētos procentus vai veikt citus maksājumus par labu Emitentam pie nosacījuma, ka maksātājs ir skaidri norādījis atbilstošu iemaksas mērķi un iemaksas summa vai tās daļa, kas ir novirzāma Emitenta noteikto maksu, līgumsodu un/vai procentu samaksai, ir pietiekama minēto maksājumu veikšanai un ir atdalāma no iemaksas kopsummas. 4 Emitents nosūta Karti un PIN aploksni atsevišķi. Par abu sūtījumu piegādi tiek iekasēta vienota atkarībā no pasta piegādes veida. 5 Norādītajai komisijas maksai Emitents pieskaita un ietur no Klienta kurjerpasta piegādes faktisko izmaksu summu, kas tiek noteikta individuāli atkarībā no kurjerpasta piegādes valsts un Kartes lietotāja atrašanās vietas. Emitents patur tiesības patstāvīgi izvēlēties kurjerpasta piegādes pakalpojumu piegādātāju, kā arī veidu, kādā Emitents paziņo Klientam par kurjerpasta piegādes faktiskajām izmaksām un vienojas par pakalpojuma apmaksas kārtību. 6 Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā Kartes konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta Emitentam līdz kārtējā Norēķinu cikla (mēneša) pēdējam datumam (šo datumu ieskaitot), kā arī tad, ja Emitents nav saņēmis izmantotās kredītlīnijas dzēšanai paredzēto minimālo maksājumu līdz datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Emitents ir vienojies ar Klientu. 7 tiek ieturēta, sākot ar 2. mēnesi pēc Klienta rakstiskā iesnieguma saņemšanas par pēdējās Kartes kontam piesaistītās Kartes slēgšanu. tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD

8 8 Komisijas maksu ietur katru mēnesi, ja Kartes Derīguma termiņš ir beidzies vairāk nekā pirms viena gada, un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD tiek ieturēta papildus maksai par Kartes izsniegšanu / atjaunošanu / aizvietošanu vai dublikāta izgatavošanu. Karte tiek izgatavota 2 stundu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Emitentam. Karti var saņemt, Rīgā, Ropažu ielā tiek piemērota, ja Darījums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas. 8

9 Kartes izsniegšanas maksa Latvijā emitēto MasterCard dāvanu karšu izsniegšana fiziskām un juridiskām personām iegādājoties Karti pie Izplatītāja Saskaņā ar Izplatītāja tarifiem Saskaņā ar Izplatītāja tarifiem iegādājoties Karti pie Emitenta Kartes apkalpošanas maksa līdz Lietošanas termiņa beigām Kartes atjaunošanas maksa Kartes aizvietošanas maksa Maksa par pirkumiem ar Karti Latvijā Ārzemēs 0.5% Par visu Kartes Lietošanas periodu 1 (par katru izrakstu) Maksa par Kartes un PIN aploksnes piegādi pa pastu Latvijas teritorijā 2, t.sk. PVN: Ar parastu vēstuli Ar ierakstītu vēstuli Maksa par iepazīšanos ar Kartes Nominālvērtības atlikumu bankomātos Kartes, kurai ir beidzies Lietošanas termiņš, uzturēšanas maksa Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma izmaksu (slēdzot Karti) 4 1% no summas, min % no summas, min Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma pārskaitīšanu uz Lietotāja norādīto kontu: Transact Pro Latvijas kredītiestādē vai maksājumu iestādē Pasūtījuma atcelšana vai maiņa (juridiskām personām un individuālajiem par Karti par Karti komersantiem) Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu Valūtas konvertācijas uzcenojums 6 Darījumiem ar Karti Nominālvērtības iemaksai 3% no summas 5% no summas 3% no summas 5% no summas Kartes lietošanas limiti Eiro ASV dolāros Kartes minimālā Nominālvērtība iegādājoties Karti pie Izplatītāja iegādājoties Karti pie Emitenta Kartes maksimālā Nominālvērtība Dienā (24 stundu laikā) 0 0 Skaidras naudas izņemšanas limits Dienā (24 stundu laikā) Karšu lietotāji fiziskās personas, kas ir ES dalībvalstu rezidenti (izņemot individuālos komersantus), kuriem nav pieejas interneta tīklam un Emitenta mājaslapai, vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieprasījuma var saņemt Kartes konta izrakstu bez maksas. 2 Emitents nosūta Dāvanu karti un PIN aploksni atsevišķi. Par abu vēstuļu piegādi tiek iekasēta vienota atkarībā no pasta piegādes veida. 3 tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes Nominālvērtības atlikums sasniedz EUR/USD Maksa netiek piemērota, ja Nominālvērtības atlikuma izmaksa tiek prasīta pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām, bet ne vēlāk, ka 1 gadu pēc Lietošanas termiņa beigu dienas. 5 Maksājumam tiek piemērots komisijas veids SHA (dalīti), t.i. starpniekbanku un saņēmējbankas ar maksājumu saistītās komisijas apmaksā saņēmējs. 6 tiek piemērota, ja Darījums vai Maksājums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas. 9

10 MAKSĀJUMI Fiziskām personām Latvijas rezidentiem Spēkā no Pakalpojums Termiņš 1 Eiro ASV dolāros Izejošie maksājumi SIA Transact Pro ietvaros - starp viena klienta kontiem 17:00 - uz cita klienta kontu SIA Transact Pro ietvaros 17:00 1 Laiks SIA Transact Pro darba dienas ietvaros, pēc kura saņemtie maksājuma rīkojumi (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem maksājumiem) ir uzskatāmas par saņemtiem nākamajā darba dienā. Pirms svētku dienam noradītais laiks tiek saīsināts par vienu stundu. Juridiskām personām un individuālajiem komersantiem Latvijas rezidentiem Spēkā no Pakalpojums Termiņš 1 Eiro ASV dolāros Izejošie maksājumi SIA Transact Pro ietvaros - starp viena klienta kontiem 17:00 - uz cita klienta kontu SIA Transact Pro ietvaros 17: Laiks SIA Transact Pro darba dienas ietvaros, pēc kura saņemtie maksājuma rīkojumi (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem maksājumiem) ir uzskatāmas par saņemtiem nākamajā darba dienā. Pirms svētku dienam noradītais laiks tiek saīsināts par vienu stundu. Fiziskām personām Latvijas nerezidentiem Spēkā no Pakalpojums Termiņš 1 Eiro ASV dolāros Izejošie maksājumi SIA Transact Pro ietvaros - starp viena klienta kontiem 17:00 - uz cita klienta kontu SIA Transact Pro ietvaros 17: Laiks SIA Transact Pro darba dienas ietvaros, pēc kura saņemtie maksājuma rīkojumi (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem maksājumiem) ir uzskatāmas par saņemtiem nākamajā darba dienā. Pirms svētku dienam noradītais laiks tiek saīsināts par vienu stundu. Juridiskām personām un individuālajiem komersantiem Latvijas nerezidentiem Spēkā no Pakalpojums Termiņš 1 Eiro ASV dolāros Izejošie maksājumi SIA Transact Pro ietvaros - starp viena klienta kontiem 17: uz cita klienta kontu SIA Transact Pro ietvaros 17: Laiks SIA Transact Pro darba dienas ietvaros, pēc kura saņemtie maksājuma rīkojumi (izejošajiem maksājumiem) un saņemtās maksājumu summas (ienākošajiem maksājumiem) ir uzskatāmas par saņemtiem nākamajā darba dienā. Pirms svētku dienam noradītais laiks tiek saīsināts par vienu stundu. 10

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero Cenrādis uzņēmumiem 2016-05-01 2016-10-31 Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00 DNB internetbankas

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum

Cenrādis uzņēmumiem Spēkā no Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmum Cenrādis uzņēmumiem 2019-01-02 2019-07-31 Spēkā no 01.10.2019 Arhīvs Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Komplekta noformēšana EUR 15,00 Neierobežota skaita

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2017. gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no 01.07.2017 DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS FIZISKĀM PERSONĀM

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no DANSKE BANK A APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas 2012. gada 16. novembra sēdes Nr. 47/2012 lēmumu Spēkā no 06.12.2012. DANSKE BANK A/S FILIĀLES LATVIJĀ PAKALPOJUMU CENRĀDIS JURIDISKĀM

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16.augusta rīkojumu Nr. 721-04/21. Spēkā no 2019. gada 20.augusta. Saturs Konti Maksājumi darījumi

Sīkāk

1

1 Vienotais pakalpojumu cenrādis Privātpersonām /Rezidentiem/ Apstiprināts ar AS Citadele banka 2019. gada 16. maija valdes lēmumu Nr. 4/26/2019.. Saturs Konti Maksājumi darījumi Maksājumu kartes Citi maksājumu

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata

SMS bankas pakalpojuma lietosanas rokasgramata SMS BANKAS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA SATURS 1. SMS bankas pakalpojuma vispārējs apraksts... 3 2. SMS bankas pakalpojuma parametri... 3 2.1. Īsziņu saņemšanas valoda... 3 2.2. Atlikumi un darījumi/

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM Spēkā no

CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM  Spēkā no CENRĀDIS LATVIJAS UN ES KLIENTIEM FIZISKĀM PERSONĀM www.blueorangebank.com NORĒĶINU UN KASES PAKALPOJUMI 3 MAKSĀJUMI 6 ATTĀLINĀTĀ APKALPOŠANA 9 MAKSĀJUMU KARTES 10 KREDITĒŠANA 14 DOKUMENTĀRĀS OPERĀCIJAS

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms])

(Microsoft PowerPoint - SEPA informacija tirgotajiem.ppt [Sader\356bas re\376\356ms]) Informācija par SEPA tirgotājiem Nacionālā SEPA darba grupa Rīgā, 2013 Saturs 1. Kas ir SEPA? 2. Projekta gaita Latvijā 3. Ko SEPA nozīmē tirgotājiem? 4. Turpmākais 1 Kas ir SEPA? Single euro payments

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS 1. Termini un to skaidrojumi: 1.1. Aktīvi Klientam piederošie FI, kuri tiek uzskaitīti FI kontā, un naudas līdzekļi, kuri tiek uzskaitīti Naudas kontā. 1.2. Apstiprinājums Klientam sniegts paziņojums par

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk