Tieši tādēļ Veimāras konstitūcija bija arī paraugs citām valstīm, kas tikko bija izveidojušās vai arī tika pārveidotas par republikām,

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Tieši tādēļ Veimāras konstitūcija bija arī paraugs citām valstīm, kas tikko bija izveidojušās vai arī tika pārveidotas par republikām,"

Transkripts

1 Subject to change. Translation of advance text. Read the speech online: Page 1 of 7 Federālā prezidenta Franka Valtera Šteinmeiera par godu Latvijas Republikas konstitūcijas jubilejai rīkotajā konferencē Latvijas Republikas Satversmei gada 16. februārī Rīgā/Latvijā Man ir īpašs gandarījums par iespēju šodien būt Jūsu vidū. Tas ir mana pirmā ārvalstu vizīte šajā gadā. Tā ir mana pirmā vizīte pēc atkārtotas ievēlēšanas Vācijas prezidenta amatā. Esmu pateicīgs, ka tā mani aizved pie labiem draugiem, uz Latviju. Mūsu valstis saista daudzas lietas, arī kopīgās konstitucionālās tradīcijas, un mūsu valstu prezidentus saista, ja tā drīkstu teikt, kopīga aizraušanās ar tieslietām un jurispudenci. Es ar prieku turpināšu mūsu sadarbību arī turpmākajos gados, dārgais Egil, un es pateicos Jums par man izrādīto godu, dodot iespēju uzstāties konferencē, kas veltīta Latvijas konstitūcijas jubilejai. Pirms trim gadiem mēs, vācieši, Veimārā, Berlīnē un citās pilsētās svinējām Veimāras Valsts konstitūcijas simto gadadienu. Jubilejas kontekstā manas valsts pirmā demokrātiskā konstitūcija guva lielu uzmanību un atzinību un Vācijas atmiņu kultūrā tas bija kas iepriekš nepieredzēts. Jo mēs, vācieši, pēc Otrā pasaules kara ilgi nevarējām saņemties, lai pienācīgi godinātu gada konstitūciju. It kā tajā pieļautas konstrukcijas kļūdas tika vērtētas kā Veimāras Republikas neveiksmes cēlonis, kā dēļ pie varas nonāca nacionālsociālisti, un par gadā pieņemto konstitūciju ilgu laiku runāja kā par Veimāras konstitūcijas pretmetu. Tikai pēdējos gados vēstures un tieslietu zinātne izlaboja tādu traktējumu. Pirmā Vācijas Republika nebija lemta neveiksmei jau no paša sākuma, tā nebija kā vienvirziena ceļš, kas ved pretī barbarismam. Demokrātijai Vācijā toreiz bija iespējas, un par šīm iespējām tā varēja pateikties galvenokārt konstitūcijai, kas cieši sakņojās Eiropas tiesību tradīcijās, vienlaikus būdama moderna un perspektīva. Tieši tādēļ Veimāras konstitūcija bija arī paraugs citām valstīm, kas tikko bija izveidojušās vai arī tika pārveidotas par republikām, ADDRESS TEL FAX WEBSITE Bundespräsidialamt Berlin

2 Page 2 of 7 pateicoties faktam, ka pēc Pirmā pasaules kara Eiropas politiskā karte tika zīmēta par jaunu. Īpaši liela šī ietekme bija uz Jūsu konstitūciju, uz Satversmi, kaut arī Satversmes sapulce Rīgā arī meklēja un atrada savus ceļus. Tas, ka pie mums Vācijā no jauna modusies interese par Veimāras konstitūciju, tas noteikti ir arī saistīts ar pirms trim gadiem apritējušo apaļo jubileju. Tomēr vēl vairāk tas ir saistīts ar to, ka mēs Eiropā atkal esam noraizējušies par liberālās demokrātijas nākotni un mieru mūsu kontinentā. Laikā, kad mūsu sabiedrības šķeļ dziļas šķirtnes un uzticība demokrātiskām institūcijām daudzviet zūd, kad valstu valdības Eiropas Savienībā ierobežo cilvēku pamattiesības un tiesu neatkarību, kad autoritāri režīmi izaicina rietumu demokrātijas un tiek apdraudētas suverēnu valstu robežas Eiropā šajā laikā mēs modrām acīm aplūkojam konstitūcijas, kas toreiz tika rakstītas Veimārā un Rīgā, un vērtējam to veiksmes priekšnoteikumus un neveiksmes cēloņus. Tagad mēs apzināmies: cik lielā mērā toreiz mūsu demokrātijas nebija lemtas sagrāvei, tikpat lielā mērā patlaban nav garantēta to nākotne. Tādēļ šobrīd ir svarīgāk nekā jebkad, lai mēs, vācieši un latvieši, kopīgi apzinātu mūsu Eiropas konstitucionālās tradīcijas. Arī tādēļ es esmu gandarīts par iespēju piedalīties Jūsu konferencē. Kopš Satversmes pieņemšanas šeit, Rīgā, vakar apritēja 100 gadi. Tā ir vienīgā no starpkaru perioda republiku konstitūcijām, kas pēc Centrāleiropā un Austrumeiropā notikušajām miermīlīgajām revolūcijām un padomju diktatūras krišanas atkal stājās spēkā. Tā ir viena no vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām pasaulē un nebūt nav nedz apputējusi, nedz apsūbējusi, gluži otrādi tā ir dzīva konstitūcija, kas ir atvērta pret izmaiņām sabiedrības dzīvē un kuras demokrātiskais gars iedvesmo joprojām. Satversmes 100 gadi tā ir īpaša jubileja nedrošos laikos. Es no sirds apsveicu visus Latvijas pilsoņus un pilsones! Pirmā pasaules kara beigās, pēc cara un ķeizara impēriju sabrukuma, mūsu valstīs sākās strauja vēsturiska augšupeja, kas veda uz demokrātiju. Tajā laikā, kad Vācijā iepriekšējo valsts varas formu, kad pie varas bija augšas, vajadzēja pārveidot par tautas valsti, latviešiem bija jāpaveic milzīgs uzdevums pirmo reizi jānodibina sava nacionālā valsts un paralēli tam jāievieš demokrātija un tas viss laikā, kad mūsu valstīs savas pēdas bija atstājis karš, visapkārt valdīja bads un slimības, un plosījās politiskie nemieri. Piedaloties Satversmes sapulces vēlēšanās, toreiz neskaitāmi latvieši un vācieši, vīrieši un sievietes pauda savu gribu izveidot demokrātisku republiku. Un mūsu konstitūciju tēvi un mātes un gadā ļāva šai gribai piepildīties. Pirmo reizi vēsturē viņi Vācijā un

3 Page 3 of 7 Latvijā noteica tautas suverenitātes principu. Tautu viņi toreiz paņēma tādu, kāda tā bija visā savā daudzveidībā un pretrunīgumā. Visu sabiedrības grupu pārstāvjiem kā pilsoņiem vajadzēja nodrošināt iespēju iesaistīties politiskās pašnoteikšanās procesā. Un tas attiecās arī uz pilsonēm! Mūsu abas valstis bija vienas no pirmajām, kas nostiprināja konstitūcijā vēlēšanu tiesības sievietēm, par kurām sievietes Eiropā tik ilgi bija cīnījušās. Tā kā tauta vienmēr pastāv tikai daudzskaitlī, tad tautas griba kā tāda nav absolūti nepārprotama un tā nepastāv vienkārši pati par sevi. Atklātā demokrātiskā procedūrā to nepieciešams izzināt un noskaidrot ik reizi no jauna - tā toreiz bija revolucionāra atziņa, kas mums šodien atkal jāaizstāv pret naidīgiem uzbrukumiem! Centrālai vietai, kurā partijām vajadzētu diskutēt un strīdēties, sabalansēt intereses, atrast kompromisus, kur tām vajadzētu pieņemt vairākuma lēmumus, tādai centrālai vietai vajadzētu būt parlamentam. Veimāras konstitūcija un Satversme valsts pārvaldes sistēmas centrā izvirza spēcīgu tautas pārstāvniecību, tās arī nosaka toreiz vēl netipisko proporcionālo vēlēšanu sistēmu, lai parlamentā pēc iespējas precīzāk atspoguļotu sabiedrības daudzveidību. Kā īpaši progresīva Veimāras konstitūcija uzskatāma tās otrās nodaļas dēļ, kurā bija ietvertas Pamattiesības un pamatpienākumi, ne tikai klasiskās liberālās brīvības tiesības, bet gan arī plašas sociālās tiesības. Salīdzināma otrā nodaļa, kādu paredzēja Satversmes projekts, gadā gan netika pieņemta, tomēr Saeima pieņēma virkni likumu, kas saturiski atbilda cilvēktiesību un pilsoņu tiesību regulējumam. Veimāras Republikas un Latvijas Republikas konstitūcijas līdz ar to radīja tiesību telpu, kurā bija iespējams īstenot un ikreiz no jauna sabalansēt demokrātisko pašnoteikšanos un individuālo brīvību. Jesaja Berlins, šīs pilsētas dēls, minētos principus iekļāva savā slavenajā pozitīvās un negatīvās brīvības jēdzienā, akcentējot, ka tās savstarpēji var konfliktēt. Bet liberālās demokrātijas būtība un vērtība ir tieši tā, ka tā mēģina izlīdzsvarot abus aspektus: Vēlēšanos ( ) vismaz piedalīties procesā, kurš kontrolē manu dzīvi, kā rakstīja Berlins, un vēlmi pēc brīvas rīcības jomas. Kā visam, ko radījusi cilvēka roka, arī mūsu un gada konstitūcijām bija savi trūkumi. Pēc atbrīvošanas no nacionālsociālisma Rietumvācijā Parlamentārā padome izdarīja secinājumus par konstitucionālajām tiesībām un Veimāras brīvības un demokrātijas ideālus stingrāk nostiprināja Federatīvās Republikas pamatos, nodrošinot tiem lielāku pašaizsardzības spēju. Un pēc Jūsu pašu spēkiem panāktās atbrīvošanās Jūs deviņdesmitajos gados Latvijā savu veco konstitūciju dažās vietās grozījāt un papildinājāt. Pie nozīmīgākajiem jauninājumiem mūsu valstīs pavisam noteikti pieder neatkarīgās konstitucionālās tiesas kā konstitūcijas sargi.

4 Page 4 of 7 Jaunās demokrātijas, kas pēc Pirmā pasaules kara izveidojās Vācijā un Latvijā, apliecināja savu spēku un dzīvotspēju, par spīti atsevišķiem trūkumiem un par spīti visām grūtībām un naidīgumam. Uz konstitucionāliem pamatiem balstīdamies, demokrātiski noskaņotie cilvēki devās radīt taisnīgāku sabiedrību, veidoja koalīcijas, uzsāka reformas. Sievietēm un vīriešiem, kuri toreiz veidoja mūsu demokrātijas, pienākas mūsu cieņa un pateicība. No atmiņām par to, ko viņi paveica pirms 100 gadiem visgrūtākajos apstākļos, tagad mēs varam smelties drosmi un spēku šobrīd veicamajiem uzdevumiem. Manuprāt arī tas ir signāls, ko var raidīt Jūsu konstitūcijas jubileja! Tomēr mēs zinām, ka laikā starp abiem pasaules kariem Eiropā četrpadsmit demokrātijas tika sagrautas no iekšpuses un aizvietotas ar autoritāriem labējiem režīmiem, tostarp arī jaunajās Vācijas un Latvijas republikās. Liberālās demokrātijas toreiz tika mērķtiecīgi sagrautas un varēja tikt sagrautas daudzu un dažādu iemeslu dēļ. Viens aspekts attiecās gan uz Vāciju, gan uz Latviju mūsu valstīs trūka konstitucionālas vienprātības, republikāniskas nostājas, gatavības uzņemties atbildību politikā, valstī un sabiedrībā. Jesaja Berlins nenogurstoši atgādināja arī to, ka brīvība vienmēr ir saistīta ar atbildību ar atbildību katram pret sevi un citiem un arī pret liberālo demokrātiju, bez kuras brīvība nav iespējama. Jums Latvijā nācās piedzīvot arī to, ka Jūsu neatkarīgā republika tika pakļauta uzbrukumam no ārpuses un sagrauta gada 23. augustā noslēgtais Hitlera Staļina pakts bija kara un okupācijas priekšvēstnesis, kad desmitiem tūkstoši cilvēku no Baltijas valstīm tika deportēti vai pārvietoti, gandrīz visu ebreju kopienu iznīcināja vācieši vai arī tas tika izdarīts viņu vārdā. Šorīt es apmeklēju Žaņa Lipkes memoriālu, kas atsauc atmiņā latvieti ostas strādnieku, kurš vācu okupācijas laikā paslēpa vairāk nekā piecdesmit ebreju, tādējādi izglābjot viņiem dzīvību. Drosmīgs un taisnīgs cilvēks, viens no nedaudzajiem tajā laikā, kad tādu cilvēku bija daudz par maz! Atmiņām par diktatūru, karu un šoa ir konstitutīva loma Vācijas demokrātijas kontekstā. Mēs, vācieši, apzināmies savu vēsturisko atbildību, apzināmies, ka tā laika notikumus nekad nedrīkst aizmirst. Tieši patlaban, kad mēs redzam, kā daži ķeras pie vēstures un no tās kaļ ieročus, ir svarīgi, lai mēs kopīgi atvērtos vēsturiskajai atmiņai ne tāpēc, lai saasinātu situāciju, bet gan lai pārvarētu aizspriedumus, veicinātu saprašanos un pavērtu iespējas mierpilnākai nākotnei. Drosmīgie cilvēki Latvijā, Igaunijā un Lietuvā gadā kļuva par Austrumvācijas brīvības kustības paraugu. Fotogrāfijas, kur bija redzami simtiem tūkstoši cilvēku, kuri, sadevušies rokās, stāvēja no Tallinas līdz Rīgai un Viļņai, ieskandinādami diktatūras un nebrīves gulbja dziesmu,

5 Page 5 of 7 iedrošināja daudzus bijušās VDR iedzīvotājus arī iziet ielās un pacelt balsi. Mēs varam pateikties Centrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotāju brīvības gribai, transatlantiskajai aliansei un Rietumu izlēmībai par to, ka tagad, būdami draugi un partneri vienotā Eiropā, varam turpināt mūsu demokrātiskās konstitucionālās tradīcijas. Pēc visiem vēstures līkločiem un bezdibeņiem vācieši un latvieši atkal sastopas Eiropas Savienībā, tiesību un vērtību kopienā, kurā visiem locekļiem ir vienādas tiesības un pienākumi un kurā katrs loceklis tomēr nes arī vienlīdz lielu individuālo atbildību par kopējo integrāciju. Eiropas Savienība institucionālā līmenī atspoguļo kara un diktatūras laikā gūtās mācības. Tā balstās uz vērtībām, kas nostiprinātas Eiropas Savienības līguma 2. pantā brīvību, demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību un minoritāšu tiesību ievērošanu. Šīs vērtības ir saistošas visām dalībvalstīm. Mēs Eiropas Savienībā esam ieviesuši procedūru ar sankciju iespējām, kas tiek piemērotas gadījumos, ja dalībvalstis novirzās no mūsu kopīgo vērtību pamatiem. Eiropas Komisija, kuras paspārnē ir līgumu pārraudzība, seko, kā tiek ievērotas Eiropas tiesības, un Eiropas Savienības Tiesa garantē un nodrošina tiesību ievērošanu. Šie mehānismi neapdraud dalībvalstu konstitūcijas, bet gan stiprina mūsu kopīgās Eiropas vērtības, kas pauž konstitucionālās tradīcijas un sakņojas mūsu dalībvalstu konstitūcijās. Ja mūsdienās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek vājināta tiesu varas neatkarība, pārkāpta preses un zinātnes brīvība, tad mums pret to jāvēršas izlēmīgi, izmantojot mūsu rīcībā esošos instrumentus. Jo mēs Eiropā vairs nekad negribam atteikties no abiem aspektiem demokrātijas un liberālisma, politiskās pašnoteikšanās un individuālās brīvības! Apzinoties savu vēsturi, šodien mums atkal jāuzdod jautājums pašiem sev, ko darīt, lai atgūtu uzticību mūsu institūcijām un nodrošinātu perspektīvu mūsu demokrātiskajam projektam. Pagājušajos gados mēs arvien no jauna pieredzējām, cik trausls ir mūsu sabiedrībās integratīvais līdzsvars. Mūsu konstitūcijas nodrošina satvaru dažādas izcelsmes, reliģijas, kultūras un politiskās pārliecības cilvēku vienlīdzīgai un miermīlīgai līdzāspastāvēšanai. Bet ikdienā mums arvien no jauna ir jāpieliek pūles, lai tā darbotos arī dzīvē, un, pats galvenais, konflikti mums jārisina atklāti, miermīlīgiem līdzekļiem, ievērojot savstarpējo cieņu un uzturot saprātīgu dialogu. Konstitucionālā vienprātība nepastāv pati par sevi, un to arī nav iespējams nodrošināt ar rīkojumu no augšas. Mums visiem kā pilsoņiem tā nepārtrauktā procesā kopīgiem spēkiem ir jārada no jauna. Pandēmijas apstākļos mēs visi aptvērām, cik svarīga ir sabiedriskā telpa, kurā mēs, būdami tik ļoti atšķirīgas personības, tiekamies un

6 Page 6 of 7 iesaistāmies domu apmaiņā, strīdamies, tomēr varam arī izdzīvot kopības sajūtu. Tikai sarunas gaitā mēs saprotam, ka mums ir jāsabalansē vērtības un intereses, jāmeklē kompromiss, saprotam, ka mēs nekad nevaram zināt visu un ka maldāmies biežāk nekā pašiem varētu šķist, ka jāpieņem tādi lēmumi, ko pēc tam iespējams labot, tieši tādēļ, ka nemitīgi mainīgā pasaulē nav iespējams ne nonākt pie absolūtās skaidrības, ne nonākt pie galīgā atrisinājuma. Lai demokrātija izdotos, mums ir nepieciešami arī neatkarīgi augsta līmeņa mediji, kas sniedz sabalansētus un uzticamus ziņojumus, kas spēj atšķirt faktus no viltus ziņām, dod vārdu daudzām balsīm un sasniedz plašu auditoriju. Mums ir vajadzīga brīva zinātne, kas spēj izpētīt arī nepatīkamas patiesības, tieši tad, kad runa ir par mūsu vēsturi, lai ar nepareiziem vēstures mītiem netiktu radīti un attaisnoti jauni konflikti. Mums ir vajadzīga tiesiska valsts, kas izlēmīgi vēršas pret naidu un vardarbību, rasismu un antisemītismu, diskrimināciju un mizantropiju, lai kas arī būtu šo izpausmju avots un pret ko arī tās būtu vērstas. Lai demokrātija izdotos, mums ir vajadzīga sociāla valsts, kas patiešām tur solījumus par vienādām iespējām visiem. Mums ir vajadzīga politika, kas piedāvā labas perspektīvas arī tiem, kuri lielu pārmaiņu laikos baidās nonākt zaudētāja lomā. Un mums ir vajadzīga mūsu pilsoņu gatavība dot katram savu artavu un uzņemties atbildību kopējā labuma dēļ, un tas attiecas arī uz politiskajām partijām! Lai nemierīgā pasaulē demokrātija izdotos, tai ir jāspēj aizsargāties gan uz iekšpusi, gan ārpusi. Latvija un Vācija kopīgi iestājas par starptautisko kārtību, kas balstās uz noteikumiem. Tomēr pasaule kopumā diemžēl vēl atrodas pārāk tālu no tiesību kopienas, kurā valdītu likuma spēks, nevis princips kam spēks, tam vara. Tā ir vēl viena mācība, kas izriet no mūsu ciešanu pilnās vēstures. Bet šodien mēs demokrātijas neesam vienas. Mēs esam kopā likteņa biedri Eiropas Savienībā un Ziemeļatlantijas alianses aizsardzības kopienā. Tā ir Krievijas vadība, kas ar savu pašreiz īstenoto militārā apdraudējuma politiku nopietni apdraud mieru Eiropā. Tā ir Krievijas vadība, kas ir atbildīga par to, ka daudzi cilvēki Austrumeiropā, arī šeit Latvijā, patlaban atkal ir nobažījušies par karu. Mēs, vācieši, apzināmies savu vēsturisko atbildību, ko izjūtam pret visām valstīm, kas cietušas no nacionālsociālistu izraisītā agresijas un iznīcināšanas kara, bet it īpaši pret mūsu sabiedrotajiem. Mēs nesēdēsim rokas klēpī salikuši, noskatoties, kā mūsu kontinents piedzīvo atkritienu neuzticībā, ienaidā un karā. Tādēļ mēs noteikti un izlēmīgi atbalstām mūsu partnerus Eiropas Savienībā un NATO, vēršoties pret jebkādiem draudiem un agresiju. Un tādēļ mēs nosūtīsim Bundesvēra papildspēkus NATO kaujas grupas klātbūtnes ietvaros Lietuvā. Attiecīgos lēmumus Vācijas valdība ir pieņēmusi.

7 Page 7 of 7 Pirms trim dienām, pēc manas atkārtotās ievēlēšanas amatā, savā uzrunā Federālajā sapulcē es sacīju: Mēs, vācieši ( ) atbalstām igauņus, latviešus, lietuviešus, mēs esam kopā ar poļiem, slovākiem un rumāņiem un visiem sabiedrotajiem. Jūs varat uz mums paļauties. ( ) Mēs viennozīmīgi atzīstam savas saistības šajā aliansē. Esot pie Jums Rīgā es varu apstiprināt: Latvija, tāpat ka tās kaimiņvalstis Baltijā, var paļauties uz Vācijas solidaritāti un Vācijas atbalstu. Un arī jebkura agresijas izpausme, kas vērsta pret Ukrainu, nevar palikt un nepaliks bez spēcīgas atbildes. Mēs darīsim visu, lai to uzsvērtu arī saskarsmē ar vadību Maskavā, lai to pārliecinātu, ka nopietnas sarunas, nevis ieroču valoda ir vienīgais ceļš, kas sola panākumus, ejot uz interešu sabalansēšanu. Tur, kur visa vara ir koncentrēta vienās rokās, mūsu demokrātiju daudzbalsība bieži vien tiek tulkota kā vājums. Bet, ja kāds domā, ka mūsu daudzpakāpju lēmumu pieņemšanas procesi parāda tikai mūsu neizlēmību, mūsu tiekšanās pēc labklājības pauž tikai mūsu naivumu, viņš maldās! Liberālās demokrātijas nav vājas. Gluži pretēji tās ir spēcīgas, jo tajās ietvertās idejas ir spēcīgas un dzīvas! Kurš gan to varētu zināt vēl labāk par cilvēkiem šeit Latvijā? Lai arī turpmāk mums izdodas uzturēt dzīvu mūsu konstitūciju garu, mūsu valstīs, Eiropā, visā pasaulē! Iestāsimies kopā par liberālu demokrātiju, sajūsminoties par republiku tāpat kā tas bija to laiku Rīgā, kad ielās bija dzirdamas gaviles: Lai dzīvo brīva Latvija!

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 19.12.2014 B8-0000/2014 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

Avots:Jurista Vārds Autors: Dr.phil. Rēcs Aksels, Biznesa augstskolas Turība docents Datums: Lappuse:23-25 Prezidenta Zatlera jaunā interpr

Avots:Jurista Vārds Autors: Dr.phil. Rēcs Aksels, Biznesa augstskolas Turība docents Datums: Lappuse:23-25 Prezidenta Zatlera jaunā interpr Avots:Jurista Vārds Autors: Dr.phil. Rēcs Aksels, Biznesa augstskolas Turība docents Datums: 23.03.2010 Lappuse:23-25 Prezidenta Zatlera jaunā interpretācija Jauna konstitūcija arī vēlētājiem liegtu iespēju

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

Iestādes ieskats un rīcības brīvības konteksts

Iestādes ieskats un rīcības brīvības konteksts Satversmes 3.nodaļa «Valsts prezidents» 12. SAEIMAS JURIDISKĀS KOMISIJAS DARBA GRUPA VALSTS PREZIDENTA PILNVARU UN IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBAS IZVĒRTĒŠANAI 2015.GADA 6.OKTOBRIS (SAEIMA, SARKANĀ ZĀLE) 1 SATVERSMES

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D.

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D. Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps)... 10 Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis)... 12 Kristāla pūce (I.Ziemele)... 15 Atmiņu mirkļi (D.Rezevska)... 17 I nodaļa. Tiesību filozofija No tiesību

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Absolventi

Absolventi Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā Gatis Krūmiņš, dr.hist. 2014.gada 9.decembris Latvijas lauku telpas unikalitāte tās vēsturiskajā kontekstā Lauku telpas pārvaldības īpatnības Pēdējos

Sīkāk

DT

DT EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 11.6.2012 1. DARBA DOKUMENTS par ES Hartu pamatprasības plašsaziņas līdzekļu brīvībai visā ES Pilsoņu brīvību, tieslietu un

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

untitled

untitled EUMC pārskata būtiskākie fakti Musulmaņi Eiropas Savienībā: Diskriminācija un islamofobija Šī kopsavilkuma tulkojums visās ES valodās ir sniegts informācijas nolūkā. Angļu valodas versija ir dominējošā.

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

2016. gada programmas prioritātes Prioritātes Pieteikuma iesniedzēji tiek mudināti izstrādāt projektus saskaņā ar programmas Eiropa pilsoņiem vispārēj

2016. gada programmas prioritātes Prioritātes Pieteikuma iesniedzēji tiek mudināti izstrādāt projektus saskaņā ar programmas Eiropa pilsoņiem vispārēj 2016. gada programmas prioritātes Prioritātes Pieteikuma iesniedzēji tiek mudināti izstrādāt projektus saskaņā ar programmas Eiropa pilsoņiem vispārējiem un konkrētajiem mērķiem, vienlaicīgi koncentrējoties

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/33/2017 – 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” – Darbības dotācijas – Strukturālais atbalsts Eiro C 282/4 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.8.2017. V (Atzinumi) ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS EIROPAS KOMISIJA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS EACEA/33/2017 2014. 2020. gada programma Eiropa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc LATVIJAS VALSTS TERITORIJA Latvija ir valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos. Mūsu valsts ir viena no 3 Baltijas valstīm, tai ir 490 km gara jūras robeža gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Jūra

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rikkyo University, Japan nakai[at]rikkyo.ac.jp 27 oktobris.

Sīkāk

Darba grupa “Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē”

Darba grupa “Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē” Darba grupa Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē Zane Siksnāne, Gita Lazdāne, Gundars Jankovs, Jānis Geks 2013.gada 17.oktobrī Iepazīsimies! Kas mēs esam, kāpēc esam šeit?

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

Lapa 1 no 10 VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2007 15.02.1922. likums "Latvijas Republikas Satversme" ("LV", 43, 01.07.1993.) [spēkā ar 07.11.1922.] ar grozījumiem: 21.03.1933. likums [spēkā ar 21.03.1933.];

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u

MK noteikumi Nr.407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u 05.05.2010. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" ("LV",

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jelgavas Zinātniskā bibliotēka reģiona galvenā bibliotēka Pārskats par darbu 2015.gadā 2 2015. gada galvenās atziņas un secinājumi Arvien populārāks pakalpojums - grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt Kas ir komunikāciju kampaņa? Case Study Jauns cilvēks ienāk kafejnīcā un pie galdiņa pamana jauku vientuļi sēdošu meiteni. Ko darīt? Ķerties vērsim pie ragiem, lieki nedomājot? Tas var būt kļūdaini. Taču

Sīkāk

Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis

Transatlantiskā tirdzniecības un  ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis Transatlantiskā tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (TTIP): pašreizējais stāvoklis 2016. gada 27. aprīlis 2016. gada 27. aprīlis Pamatinformācija / sarunu konteksts Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām

Sīkāk

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga DV ASV Vanadžu apkārtraksts 2018. gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā 2018. gadā Latvijas simtgades gadā. Tik daudz darbu ir padarīts Latvijas labā

Sīkāk

Microsoft Word - COM_2004_693-JAI-C3_MJR_Agence Droits Fondamentaux_LV_ACTE?

Microsoft Word - COM_2004_693-JAI-C3_MJR_Agence Droits Fondamentaux_LV_ACTE? EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 25.10.2004 COM(2004) 693 galīgā redakcija KOMISIJAS PAZIŅOJUMS Pamattiesību aģentūra Publisks dokuments {EKS(2004)1281} LV LV KOMISIJAS PAZIŅOJUMS Pamattiesību aģentūra

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

Name/Position

Name/Position Latvijas Republika Saeimas vē l ē šanas 2002. gada 5. oktobris Starptautiskā vē l ē šanu novē rošanas misija Ziņojums par provizoriskiem novērojumiem un secinājumiem Rīga, 2002. gada 6. oktobris 2002.

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

Juridiskā zinātne, Nr. 3, lpp. Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc neatkarības atjaunošanas Development of

Juridiskā zinātne, Nr. 3, lpp. Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc neatkarības atjaunošanas Development of Juridiskā zinātne, Nr. 3, 2012 41. 104. lpp. Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc neatkarības atjaunošanas Development of the Latvian Constitutional and Administrative Law after

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc

Microsoft Word - EB71 Résultats bruts Crise financière LV.doc Komunikācijas ģenerāldirektorāts (C) Direktorāts attiecībām ar pilsoņiem SABIEDRISKĀS DOMAS NOVĒROŠANAS NODAĻA 2009. gada 24. martā EIROPIEŠI UN EKONOMISKĀ KRĪZE Standard Eurobarometer (EB 71) Iedzīvotāji:

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.10.2015 A8-0307/14 Nr. 14 2. punkts 2. norāda, ka galvenās politikas iniciatīvas, kas ietvēra politikas ieteikumus, balstījās uz ekonomikas prognozēm, kurās nebija paredzēts lēnais izaugsmes temps un

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Latvijas Pilsoniska alianse

Latvijas Pilsoniska alianse Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā Rasma Pīpiķe, direktore Latvijas Pilsoniskā alianse Inta Šimanska, politikas koordinatore Latvijas Pilsoniskā alianse Apmācību saturs Sabiedrību veido dažādas

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017.

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. maijā (OR. en) 9638/17 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2017. gada 24. maijs delegācijas SPORT 40 EDUC 266 JEUN

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA KONSOLIDĒTĀS VERSIJAS C 321 E/2 LV 29.12.2006. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI Šis izdevums satur Līguma par Eiropas Savienību

Sīkāk

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ PILSONISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS PAMATIZGLĪTĪBĀ Rīga, 29.10.2013. Letonikas V kongress Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais Ireta Čekse Andrejs Geske Andris Grīnfelds Pedagoģijas

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 3.2.2015 B8-0000/2015 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Programma LOVE NOW M

Programma LOVE NOW M Programmas autore: Dace Pavloviča Ievads "Love Now" programmai Tikai EJOT un DAROT, vari mainīt to, ko vēlies mainīt. Un ja darīsi kā vienmēr - nonāksi tur, kur vienmēr. Dari savādāk. Sev Par Labu. Un

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vērtības cilvēka dzīvē. Pētniecība. Praktiskais pielietojums profesionālajā darbībā. Sintija Vaska Bc.psych. Pētnieciskās intereses Petroviča, S. (2016). Vērtību saistība ar izdegšanu palīdzošo profesiju

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Vēlēšanas internetā perspektīva Latvijā Satiksmes ministrijas Sakaru departaments Pieredzes apmaiņas seminārā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju amatpersonām No pašvaldību vēlēšanām līdz Saeimai:

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

AK_PD_Rezekne_0206

AK_PD_Rezekne_0206 Piespiedu darba kā kriminālsoda ieviešanas vēsture Latvijā 1999-2003 1. posms Anhelita Kamenska Latvijas Cilvēktiesību centrs Rēzekne, 2016.gada 9.jūnijs Vēsture 1999. gada 1.aprīlis stājas spēkā KL nav

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums 2016. gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk