YIT rīcības kodekss. mūsu darbība atbilstoši mūsu kopējām vērtībām un noteikumiem

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "YIT rīcības kodekss. mūsu darbība atbilstoši mūsu kopējām vērtībām un noteikumiem"

Transkripts

1 YIT rīcības kodekss mūsu darbība atbilstoši mūsu kopējām vērtībām un noteikumiem 1

2 Saturs 1 Misija un vērtības YIT darbības pamats Vadības principi YIT attiecības ar ieinteresētajām pusēm Attiecības ar YIT klientiem Attiecības ar YIT darbiniekiem Attiecības ar YIT īpašniekiem Attiecības ar YIT piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem uzņēmējdarbības partneriem Attiecības ar YIT konkurentiem Attiecības ar sabiedrību Attiecības ar vidi Interešu konflikti Saziņa Datu aizsardzība Rīcības kodeksa ievērošana un ziņošana ziņošana par pārkāpumiem Ziņošanas pienākums Atbildība un ieviešana Kontaktinformācija YIT korporācija Panuntie 11, PO Box 36, FI Helsinki, Somija Tālr.: +358 (0) Uzņēmuma reģistrācijas Nr.: , juridiskā adrese: Helsinki, Somija 2

3 Dārgais lasītāj! Visu mūsu darbību un darbu pamatā ir YIT vērtības un vadības principi. Tie nodrošina spēcīgu pamatu saskaņotas uzņēmuma kultūras veidošanai un pastāvīgu darbības metožu ieviešanai. Šis dokuments, YIT rīcības kodekss mūsu darbība saskaņā mūsu kopīgajām vērtībām un noteikumiem, ir konkrēta izpausme tam, ko atbilstība mūsu vērtībām nozīmē darbā ar dažādām iesaistītajām pusēm. Lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā, mums jāizturas ar cieņu pret visām iesaistītajām pusēm jāiesaistās efektīvā sadarbībā un jārada vērtība visiem, tostarp klientiem, akcionāriem un darbiniekiem. Mēs esam apņēmušies veicināt mūsu uzņēmuma ilgtermiņa panākumus, bet ne par katru cenu. Rīcības kodeksu nav paredzēts izmantot kā detalizētus norādījumus, kuros sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem. Tās drīzāk ir vispārējas vadlīnijas, lai nodrošinātu atbilstību mūsu kopīgajām vērtībām, principiem un noteikumiem. Mēs ceram, ka izpētīsiet YIT rīcības kodeksu, jo tas palīdzēs jums veidot veiksmīgu karjeru YIT. Tiek sagaidīts, ka visi YIT darbinieki vienmēr ievēros šo rīcības kodeksu. Helsinki, gada 8. februāris Harri-Peka Kaukonens (Harri-Pekka Kaukonen) Valdes priekšsēdētājs Markku Moilanen Prezidents un izpilddirektors

4 1 Misija un vērtības YIT darbības pamats MISIJA Mēs radām labākas dzīves vides VĒRTĪBAS CIEŅA Mēs rūpējamies par klientiem un darbiniekiem Mēs meklējam ilgtspējīgus vides risinājumus SADARBĪBA Mēs esam atvērti un dalāmies ar zināšanām Mēs iesaistām un sadarbojamies, lai gūtu panākumus KREATIVITĀTE Mēs uzticamies un radām pozitīvu gaisotni Mēs sniedzam cilvēkiem iespēju rast izaicinājumus un radīt inovācijas AIZRAUTĪBA Mēs tiecamies pēc visaugstākās kvalitātes, kompetences un rezultātiem Mēs strādājam ētiski un pildām savus solījumus 4

5 2 Vadības principi YIT vadības principu pamatā ir atvērtība un uzticība. Attiecībā uz darbinieku vadību, mēs rīkojamies saskaņā ar kopīgi pieņemtajiem YIT vadības principiem, kuru pamatā ir mūsu vērtības. Rīkoties kā vienotai YIT komandai Vadīt ar savu piemēru Atbalstīt izmaiņas un jaunas idejas Būt pieejamiem, klausīties un vaicāt Svinēt panākumus un mācīties no kļūdām 5

6 3 YIT attiecības ar iesaistītajām pusēm 3.1 ATTIECĪBAS AR MŪSU KLIENTIEM Uzņēmuma mērķis ir rentabli apmierināt klientu vajadzības un radīt viņiem vērtību. Mēs vēlamies būt uzticams partneris un mūsu klientu pirmā izvēle. Mūsu attiecības ar klientiem nosaka šādi principi: mēs rīkojamies saskaņā ar solījumiem, kurus esam devuši klientiem; mūsu produktu un pakalpojumu reklāmas vienmēr ir patiesas un precīzas; mūsu produktu un pakalpojumu kvalitātei var uzticēties; mūsu kvalitātes pārvaldības pamatā ir ISO 9001 kvalitātes standarts vai līdzvērtīgi principi un vadlīnijas; kvalitāte mums ir svarīga; mēs vēlamies, lai klients būtu apmierināts ar mūsu darbu un saņemto pakalpojumu; mēs vienmēr cenšamies visu izdarīt pareizi jau pirmajā reizē; ja klientam ir sūdzības par mūsu darba kvalitāti, mēs tās uztveram nopietni un nekavējoties sadarbības ceļā cenšamies veikt koriģējošus pasākumus, par kuriem vienojamies ar klientu; attiecībā uz mūsu produktiem un pakalpojumiem, mēs vienmēr rūpējamies par klientu drošību; mēs nepārtraukti izstrādājam jaunus risinājumus, lai klientiem radītu aizvien lielāku vērtību; mēs regulāri no klientiem saņemam atsauksmes un pilnveidojam savus produktus un preces, pamatojoties uz šīm atsauksmēm; mēs arī aktīvi izstrādājam jaunus veidus, kā sazināties un sadarboties ar klientiem. 3.2 ATTIECĪBAS AR MŪSU DARBINIEKIEM Mūsu darbinieki ir ļoti svarīgi mūsu panākumiem, un mēs ņemam to vērā attieksmē pret viņiem. Mēs vēlamies būt vispieprasītākie darba devēji savā nozarē. Mūsu attiecības ar darbiniekiem nosaka šādi principi: 6

7 7

8 8

9 mēs ievērojam to valstu darba tiesību aktus un noteikumus, kurās strādājam; katram darbiniekam ir tiesības uz drošu darba vidi, tādēļ mēs lielu uzmanību pievēršam izcilai darba drošībai; mēs ievērojam starptautiski atzītas cilvēktiesības. Piemēram: mēs pret visiem darbiniekiem izturamies vienādi; mēs nepieļaujam nevienu diskriminācijas veidu, kas saistīts ar vecumu, izcelsmi, tautību, valodu, reliģiju, ticību, viedokli, politisko aktivitāti, dalību arodbiedrībā, ģimenes attiecībām, veselību, fiziskiem vai garīgiem trūkumiem, seksuālo orientāciju vai citiem personiskiem iemesliem; mēs darba vietā nepieļaujam nekādu uzmākšanos vai iebiedēšanu; mūsu darbinieki var brīvi apvienoties, tostarp interešu aizsardzības nolūkos, veidot arodbiedrības vai iestāties tajās; darbiniekiem izmaksātās algas vienmēr ir vismaz likumā noteikto minimālo algu apmērā; darbiniekiem ir tiesības par vienādu darbu saņemt vienādu atlīdzību; jaunus darbiniekus mēs pieņemam darbā, tikai pamatojoties uz viņu zināšanām un potenciālu; mēs saviem darbiniekiem piedāvājam apmācību un izglītojošās darbības atbilstoši viņu pašreizējo un turpmāko darba uzdevumu prasībām; mēs stingri iestājamies par viņu labklājību un attīstību ilgtermiņā, kā arī par to, lai tiktu saglabāta un paaugstināta viņu vērtība darba tirgū; mēs piedāvājam darba vietas vasaras praktikantiem, mācekļiem un tamlīdzīgiem pagaidu darbiniekiem; mēs arī piedalāmies ar savu darbības jomu saistītu izglītības programmu izveidē. 3.3 ATTIECĪBAS AR ĪPAŠNIEKIEM Mēs esam apņēmušies ilgtermiņā pēc iespējas palielināt vērtību akcionāriem. Mēs tiecamies sasniegt labus finanšu rezultātus likumīgā un godīgā veidā un savlaicīgi sniedzam akcionāriem svarīgu un patiesu informāciju par savām darbībām. Laba korporatīvā pārvaldība un efektīva riska pārvaldība mums ir būtiski principi. Turklāt mūsu attiecības ar īpašniekiem raksturo šādi principi: mēs garantējam, ka savlaicīgi sniedzam tirgum visu svarīgo informāciju un rīkojamies caurskatāmi; mūsu sniegtā informācija ir pareiza atbilstoši mūsu labākajai izpratnei, un tā tiek paziņota saskaņā ar esošajiem tiesību aktiem un korporatīvās pārvaldības noteikumiem; grupas mērogā mēs sniedzam pārskatus par saviem finanšu rādītājiem saskaņā ar Starptautiskajiem 9

10 finanšu pārskatu standartiem (SFPS); mēs neizmantojam un neatklājam iekšējo informāciju aizliegtā veidā; YIT vadlīnijas iekšējām personām ir saskaņā ar Helsinku biržas (Nasdaq Helsinki) apstiprinātajām vadlīnijām iekšējām personām, kas paredzētas biržā iekļautiem uzņēmumiem, mēs tās regulāri pārskatām un atjauninām; mēs ievērojam Vērtspapīru tirgus asociācijas Korporatīvās vadības kodeksa ieteikumus biržā iekļautajiem uzņēmumiem; mēs pilnībā un pareizi ievadām un dokumentējam mūsu uzņēmējdarbības darījumus saskaņā ar mūsu grāmatvedības principiem un citādi par labu uzskatītu grāmatvedības praksi; visi ar uzņēmumu saistītie darījumi un dokumenti attiecas uz uzņēmējdarbību. 3.4 ATTIECĪBAS AR PIEGĀDĀTĀJIEM, APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN CITIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS PARTNERIEM Mūsu uzņēmējdarbībai svarīgi ir labi un uzticami piegādātāji un apakšuzņēmēji. Mēs cenšamies ar partneriem veidot ilgstošas un savstarpēji izdevīgas attiecības. Mēs visā piegādes ķēdē pieprasām atbilstību labai uzņēmējdarbības praksei un atbalstām visas celtniecības nozares attīstību aizvien atbildīgākā un ētiskākā veidā. Turklāt mūsu attiecības ar piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem uzņēmējdarbības partneriem raksturo šādi principi: mēs pret visiem piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem uzņēmējdarbības partneriem izturamies vienādi, bez diskriminācijas un godīgi, ievērojot piemērojamos tiesību aktus un noteikumus; mēs sagaidām, ka piegādātāji, apakšuzņēmēji un citi uzņēmējdarbības partneri ievēros tiesību aktus un noteikumus, ņems vērā starptautiski atzītas cilvēktiesības un darba apstākļu prasības, kā arī rīkosies saskaņā ar labu ētisko praksi; attiecībās ar piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citiem uzņēmējdarbības partneriem mēs nepieļaujam nekāda veida kukuļdošanu vai citus nelikumīgus maksājumus; mēs darām visu iespējamo, lai savā ietekmes zonā novērstu kukuļdošanu, korupciju un amatpersonu noziegumus; mēs nepieļaujam bērnu darbaspēka izmantošanu vai jebkāda veida piespiedu darbu; mēs novērtējam kopīgu uzņēmumu attīstību ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, lai labāk reaģētu uz pieaugošajām klientu vajadzībām; mēs cenšamies identificēt mazāk aizsargātas cilvēku grupas un veltīt tām 10

11 11

12 īpašu uzmanību; mēs ņemam vērā taisnīgu nosacījumu realizāciju attiecībā uz nodarbinātību mūsu apakšuzņēmēju darbības ietvaros; mēs ziņojam par iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz mūsu apakšuzņēmēju darbiniekiem, lai jebkādus pārkāpumus varētu attiecīgi izmeklēt un novērst. 3.5 ATTIECĪBAS AR KONKURENTIEM Mēs atbalstām atklātu un godīgu konkurenci, visos un visās darbībās ievērojam piemērojamos tiesību aktus, kas attiecas uz konkurenci. Mēs izvairāmies no situācijām, kurās pastāv risks, ka tiks pārkāpti konkurences tiesību akti. Mēs nepārrunājam ar konkurentiem savas cenas vai cenu noteikšanas principus, dalību iepirkuma konkursos, mūsu izmaksas un izmaksu struktūru, mūsu stratēģiskos lēmumus un citu informāciju, kas nav publiski pieejama un konkurentiem nebūtu jāzina. 3.6 ATTIECĪBAS AR SABIEDRĪBU Mūsu uzņēmumu raksturo darbība vietēji. Visās mūsu darbības valstīs mēs nodarbinām vietējos iedzīvotājus un sadarbojamies ar vietējiem piegādātājiem un līgumslēdzējiem. Tāpēc mūsu uzņēmējdarbībai sevišķi svarīgas ir labas attiecības ar sabiedrību. Šo attiecību pamatā ir šādi principi: mēs ievērojam vietējos tiesību aktus un noteikumus visās mūsu darbības valstīs; mēs nekādā veidā neveicam un nepieļaujam korupciju, izspiešanu vai kukuļdošanu un esam apņēmušies cīnīties pret šādām darbībām; mēs neziedojam politiskajām partijām, grupām vai atsevišķiem politiķiem; mēs aktīvi piedalāmies visas celtniecības nozares attīstībā, piemēram, sadarbojoties ar mācību iestādēm, kas darbojas šajā nozarē; mēs piedalāmies diskusijās par vietējo kopienu attīstību; mēs veidojam pievilcīgu pilsētvidi; mēs kopā ar iedzīvotājiem un klientiem veidojam jaunus pakalpojumus. 3.7 ATTIECĪBAS AR VIDI Mēs cenšamies samazināt ietekmi uz vidi, kuru rada mūsu darbības un mūsu apakšuzņēmēju darbības. Ar saviem produktiem un pakalpojumiem mēs varam veicināt arī to, ka mazinās klientu ietekme uz vidi. Mēs vēlamies pilnībā izmantot šo iespēju un tādējādi veicināt aizvien ekoloģiski ilgtspējīgākas dzīves vides izveidi. Turklāt mūsu pieeju videi nosaka šādi principi: 12

13 13

14 14

15 mēs cenšamies mazināt klimata pārmaiņas, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas no mūsu darbībām un produktiem, piemēram, samazinot enerģijas patēriņu un atkritumu apmēru; celtniecības laikā mēs pievēršam īpašu uzmanību materiālu efektivitātei un izvēlei; mēs nepārtraukti izstrādājam jaunus un videi nekaitīgākus risinājumus; mēs cenšamies saviem klientiem nodrošināt ilgstošu, videi nekaitīgu dzīves vidi; mēs ieguldām jaunu inovāciju izstrādē šajā jomā. 3.8 INTEREŠU KONFLIKTI Mūsu lēmumus neietekmē personīgās intereses. Mēs izvairāmies no interešu konfliktiem, kas varētu negatīvi ietekmēt mūsu lēmumus uzņēmējdarbības ziņā. 3.9 SAZIŅA Pamatprincipi, kas nosaka mūsu iekšējo un ārējo saziņu, ir uzticamība, atvērtība un ātrums, kā arī biržu un mūsu pašu politikas tiesību aktu, nosacījumu un noteikumu ievērošana DATU AIZSARDZĪBA Datu aizsardzība ir daļa no konstitucionālajām tiesībām uz privātumu. Veicot savus pienākumus, ikviens no YIT darbiniekiem ir atbildīgs par datu aizsardzības ievērošanu, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti droši un tiek pasargāti no nokļūšanas nepareizajās rokās. Mūsu darbiniekiem, klientiem un partneriem ir tiesības uzticēties, ka mēs rīkojamies atbildīgi. 15

16 16

17 4 Rīcības kodeksa ievērošana un ziņošana par pārkāpumiem Katrs darbinieks ir atbildīgs par šī rīcības kodeksa ievērošanu. Vadītājiem ir pienākums nodrošināt, ka viņu padotie visos apstākļos un visā YIT organizācijā ievēro rīcības kodeksu. Darbinieki tiek mudināti ar savu vadītāju pārrunāt rīcības kodeksu un ar to saistītus jautājumus. YIT ir ne tikai rīcības kodekss, bet arī detalizētākas un specifiskākas vadlīnijas par dažiem tematiem, kas aplūkoti šajā dokumentā. Attiecīgās vadlīnijas ir saskaņā ar šo rīcības kodeksu un sniedz vairāk informācijas par konkrētām problēmām. Darbinieki tiek mudināti iepazīties ar šīm vadlīnijām gadījumos, kad viņiem vajadzīga detalizētāka informācija. YIT rīcības kodekss ir tulkots galvenajās valodās, kuras lieto uzņēmuma darbības valstīs. Uzņēmumā tiek nodrošinātas nepārtrauktas apmācības ar mērķi palielināt rīcības kodeksa satura izpratni un nodrošināt tā ievērošanu. Principu pārkāpumiem ir atbilstošas sekas. Viens iespējamo seku veids ir darba attiecību izbeigšana. Nelikumīgu darbību gadījumā par rīcības kodeksa pārkāpumu jāziņo attiecīgajām iestādēm, lai veiktu tālāku izmeklēšanu un darbības. Šādos gadījumos mēs atbilstoši savu iespēju robežām un tādā mērā, kā tas nepieciešams, palīdzam iestādēm veikt to darbu. 4.1 ZIŅOŠANAS PIENĀKUMS Mēs sagaidām, ka ikviens YIT darbinieks par iespējamu rīcības kodeksa pārkāpumu ziņos savam tiešajam vadītājam. Ja tiešais vadītājs neizrāda pietiekamu interesi vai nepietiekami reaģē uz šo informāciju, kā arī gadījumos, kad informācija ir saistīta ar darbinieka tiešo priekšnieku, to var nodot citiem organizācijas vadības līmeņiem vai informācijas nodošanai izmantot YIT ētikas kanālu. Šo kanālu pārvalda ārējais pakalpojumu sniedzējs WhistleB, tas ļauj darbiniekiem ar tālruni vai tiešsaistē ziņot par problēmām. Ziņot var arī anonīmi. Darbiniekiem ir tiesības ziņot par nepieņemamu uzņēmuma praksi, ievērojot atbilstošo 17

18 procedūru un uzņēmuma ziņošanas kārtību. Tas pats attiecas uz ziņojumiem, kas tiek iesniegti uzraudzības iestādēm vai citām valsts iestādēm. YIT aizsargā personas, kuras ziņojušas labticīgi un kurām ziņojuma iesniegšanas laikā bijis pamatots iemesls uzskatīt, ka noticis rīcības kodeksa pārkāpums. Šī aizsardzība attiecas arī uz tiešiem un netiešiem pretpasākumiem. Turklāt YIT ētikas komiteja visus ziņojumus apstrādā, ievērojot stingru konfidencialitāti. Ziņojot par YIT rīcības kodeksa pārkāpumiem, vienmēr rīkojieties labticīgi un ņemot vērā YIT intereses. 4.2 ATBILDĪBA UN IEVIEŠANA YIT darbības modelī uzņēmuma struktūrvienības vairākās jomās var pašas pieņemt lēmumus. Tomēr visām uzņēmuma struktūrvienībām un darbiniekiem jāievēro YIT rīcības kodekss. YIT vadība un Grupas vadības komanda ir sniegusi norādījumus visām uzņēmuma struktūrvienībām ieviest šo rīcības kodeksu un uzraudzīt tā ievērošanu. 4.3 KONTAKTINFORMĀCIJA Saskaņā ar YIT rīcības kodeksu, par visiem pārkāpumiem būtu jāziņo vadītājam, vadītāja vadītājam vai tiešsaistē vietnē vai pa tālruni, zvanot uz numuru Ziņot var anonīmi. 18

19 19

20 YIT Corporation Panuntie 11, PO Box 36, FI Helsinki, Somija Tālr.: +358 (0)

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

GRUPAS PAMATNOSTĀDNES RĪCĪBAS KODEKSS Autortiesības g. Greenyard; nepublicēts. Visas tiesības paturētas. Šajās pamatnostādnēs iekļauta privāta u

GRUPAS PAMATNOSTĀDNES RĪCĪBAS KODEKSS Autortiesības g. Greenyard; nepublicēts. Visas tiesības paturētas. Šajās pamatnostādnēs iekļauta privāta u GRUPAS PAMATNOSTĀDNES RĪCĪBAS KODEKSS Autortiesības 2018. g. Greenyard; nepublicēts. Visas tiesības paturētas. Šajās pamatnostādnēs iekļauta privāta un konfidenciāla uzņēmuma Greenyard informāciju. Jebkuras

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā

Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Īsa rokasgrāmata par ES darbību profesionālās izglītības un apmācības (PIA) jomā Profesionālā izglītība un apmācība Ne Eiropas Komisija, ne personas, kas rīkojas Komisijas vārdā, neatbild par to, kā tiek

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs V

SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs V SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs Ventspils (turpmāk Sabiedrība) profesionālās ētikas

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

NAME :

NAME : STARPTAUTISKĀ INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS ORGANIZĀCIJU KONFEDERĀCIJA TREŠO PERSONU INSPEKCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA KAS MĒS ESAM UN KO MĒS DARĀM CEOC International ir Eiropas apvienība,

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

VADLĪNIJAS DARBA ŅĒMĒJU MIGRANTU ĻAUNPRĀTĪGAS PIEŅEMŠANAS DARBĀ, EKSPLUATĀCIJAS UN TIRDZNIECĪBAS NOVĒRŠANAI BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ SAĪSINĀTĀ VERSIJA

VADLĪNIJAS DARBA ŅĒMĒJU MIGRANTU ĻAUNPRĀTĪGAS PIEŅEMŠANAS DARBĀ, EKSPLUATĀCIJAS UN TIRDZNIECĪBAS NOVĒRŠANAI BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ SAĪSINĀTĀ VERSIJA VADLĪNIJAS DARBA ŅĒMĒJU MIGRANTU ĻAUNPRĀTĪGAS PIEŅEMŠANAS DARBĀ, EKSPLUATĀCIJAS UN TIRDZNIECĪBAS NOVĒRŠANAI BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ SAĪSINĀTĀ VERSIJA Šī ir Vadlīniju darba ņēmēju migrantu ļaunprātīgas pieņemšanas

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Latvijas Pilsoniska alianse

Latvijas Pilsoniska alianse Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā Rasma Pīpiķe, direktore Latvijas Pilsoniskā alianse Inta Šimanska, politikas koordinatore Latvijas Pilsoniskā alianse Apmācību saturs Sabiedrību veido dažādas

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlami

PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlami PARADOR jaunā lamināta kolekcija ECO Balance. Kas ir ECO Balance? Mums, dzīvot nozīmē radīt perfektu līdzsvaru starp ekoloģiju un stilu. Kā mēs vēlamies dzīvot? Un kā mēs aizsargājam savu veselību un tajā

Sīkāk

Kas ir birža un kā tā strādā?

Kas ir birža un kā tā strādā? BIRŽA- GREZNĪBA VAI TOMĒR NEPIECIEŠAMĪBA? PAR MUMS 2 Group Lielākā biržu grupa pasaulē. Pārstāvēta 6 kontinentos. Grupas biržās kotētas vairāk kā 3 300 kompānijas no 50 valstīm. Piemēram: Pasaulē ātrākā

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Darba grupa “Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē”

Darba grupa “Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē” Darba grupa Skolēnu pašpārvalde kā atklātības un godīguma sargsuns skolas dzīvē Zane Siksnāne, Gita Lazdāne, Gundars Jankovs, Jānis Geks 2013.gada 17.oktobrī Iepazīsimies! Kas mēs esam, kāpēc esam šeit?

Sīkāk

Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. R

Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. R Recticel Insulation ir daļa no biržā kotētās Recticel Group uzņēmumu grupas, kas ir viens no vadošajiem poliuretāna risinājumu piegādātājiem Eiropā. Recticel Group nodarbina aptuveni 8400 cilvēkus 28 pasaules

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s

SATURA RĀDĪTĀJS Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas sastāvdaļa Seesam Insurance AS Latvijas filiāle starptautiskas komandas s 1 Par Seesam Seesam s pakalpojumus Baltijas valstīs sāka sniegt 1991. gadā, kad Somijas Pohjola Group Plc. un ASV s koncerns American International Group Inc. nodibināja Seesam nedzīvības s akciju sabiedrību

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

untitled

untitled ObligÞtie principi 2010. gada jŀnijs Nestlé korporatĉvie uzġðmðjdarbĉbas principi Oblig tie principi 2010. gada j nijs Autors/izdev js Valdes priekšs d t js un uz muma vad t js M r auditorija Visi darbinieki

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja 21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Mums jāizglīto bērni viņu nākotnei, nevis mūsu pagātnei Kas skolu padara par vidi, kura sekmē katras

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx

Microsoft Word _Energy_waste_management_LV.docx Nostāja Nr. 4 2018. gada 7. jūnijs FICIL nostāja attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un enerģētikas politiku 1. Kopsavilkums Būs vajadzīgs laiks, lai sakārtotu enerģētikas sistēmu, kas pašlaik ir pārejas

Sīkāk

Microsoft Word - lv-COM674.doc

Microsoft Word - lv-COM674.doc EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 10.11.2006 KOM(2006)674 galīgais redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS Gada ziņojums par pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2005 SEK(2006)1430 LV LV SATURS

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Atklātības ziņojums PricewaterhouseCoopers SIA Par pārskata gadu, kas beidzās gada 30. jūnijā

Atklātības ziņojums PricewaterhouseCoopers SIA Par pārskata gadu, kas beidzās gada 30. jūnijā www.pwc.lv Atklātības ziņojums Par pārskata gadu, kas beidzās 2017. gada 30. jūnijā 2 Saturs Ievads 4 Stratēģija un vadība 5 Pārvaldība un juridiskā struktūra 7 Pārvaldība 7 Firmas struktūra 8 PwC tīkls

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija ISO sertificēto grāmatvežu asociācija Grāmatvežu kompetences un sertifikācijas problēmas nacionālajā jeb valstiskajā līmenī 1 ISO biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Ziemele 2014. gada 15. maijs Par GSC

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Iepirkuma speciālista amata vakance (pagaidu darbinieks, AD 6) Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) ATSAUCE: EASO/2016/TA/021 Publikācija Amata nosaukums Ārējā Iepirkuma speciālists 1. MĒS ESAM Eiropas

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

Globālā dāvanu un izklaides politika I. IEVADS Biznesa dāvanas un izklaidi nelielā apjomā parasti izmanto uzņēmuma prestiža veidošanai un darba attiec

Globālā dāvanu un izklaides politika I. IEVADS Biznesa dāvanas un izklaidi nelielā apjomā parasti izmanto uzņēmuma prestiža veidošanai un darba attiec Globālā dāvanu un izklaides politika I. IEVADS Biznesa dāvanas un izklaidi nelielā apjomā parasti izmanto uzņēmuma prestiža veidošanai un darba attiecību stiprināšanai starp uzņēmējdarbības partneriem.

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Privacy Notice

Privacy Notice Online Ad-hoc Privacy Notice Pēdējo reizi atjaunināta: 2018. gada 24. maijā Saturs 1 Par mums un mūsu aptaujām... 2 2 Kas ir personas dati?... 2 3 Personas datu izmantošana... 2 3.1 Personas datu kategorijas,

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk